du.sePublications
Change search
Refine search result
52535455 2701 - 2745 of 2745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2701.
  Zetterblom, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Planering och genomförande avteknikundervisningen i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om lärares förståelse avtekniken som ämne och hur deras undervisning relaterar tillläromedel, material och undervisningslokal2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur teknikundervisningen i grundskolan

  kan planeras och genomföras för att eleverna skall ges möjlighet att utveckla

  förmågorna inom teknikämnet. För besvarandet av detta syfte har en systematisk

  litteraturstudie genomförts där tidigare forskning har använts. Genom sökning i

  databaserna NorDiNa, Avhandlingar.se, Summon och ERIC (Ebsco) har relevant

  forskning valts ut som sedan kritiskt granskats, sammanställts och diskuterats.

  Forskning visar att lärarna har både en ämnesdidaktisk kunskapsbrist och en

  bristande förståelse för tekniken som ämne vilket påverkar deras förmåga att koppla

  teknikämnet till kursplanen. Detta påverkar även tiden de lägger på att planera sin

  undervisning samt hur de använder materialet i sin teknikundervisning, samtidigt

  visar forskningen att det finns för lite material tillgängligt inom

  teknikundervisningen. Forskningen visar att läromedel har ett begränsat språk med

  en inkonsekvent begreppshantering och att språket inte främjar problematiserande

  diskussioner samt att de tekniska systemen inte är synbara i läromedelstexterna.

  Forskningen indikerar även att en speciellt utformad tekniksal kan främja att en

  fördjupad lärsituation skapas i det praktiska arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2702.
  Zidén, Kalle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teknikämnets tradition i Skolverkets dokument och filmer: En problematisering med alternativa perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De historiskt dominerande inslagen i teknikundervisningen på svenska grundskolor har varit

  att tillverka produkter genom problemlösande processer, lära sig om konstruktioner samt

  bekanta sig med redskap, material och tillverkningsprocesser. Det traditionella

  undervisningsinnehållet benämns som artefaktfokuserat, där artefakterna ses som tillverkade

  materiella föremål, och har utifrån sin dominans inneburit en didaktisk utmaning då mer

  abstrakta fenomen avsetts behandlas. Då det svenska samhället utvecklats från ett

  industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, samtidigt som eleverna idag i stor utsträckning finner

  undervisningen som orelevant, kan det förstås som intressant att titta närmare på hur ämnet

  kommuniceras. Detta då det visat sig att flest lärare menar att de utgår från det centrala

  innehållet i kursplanen när de planerar och genomför sin undervisning.

  Mot denna bakgrund undersöker detta examensarbete de exempel på

  undervisningsinnehåll som återges i Skolverkets styrdokument, fördjupningstexter och filmer

  som kommunicerar teknikämnet. Syftet är att redogöra för hur stor andel av de identifierade

  exemplen på undervisningsinnehåll som är av den traditionella typen. Vidare avses andra

  typer av artefakter att identifieras och kategoriseras.

  Urvalet av material studeras utifrån en kvantitativ innehållsanalys som bearbetar det

  faktiska innehållet med hjälp av en ram bestående av definierade artefakttyper. Dessa

  klassificerar och kategoriserar de exempel som identifieras i materialet.

  Genom de 746 exempel på undervisningsinnehåll som identifierats, visar det sig att

  78% av dessa är av den traditionella typen. Vidare ses mönster där de tillverkade materiella

  föremålen tilldelas centrala platser och där andra icke fysiska verktyg ses som hjälpmedel att

  utveckla de förstnämnda. Vid studier av enbart det centrala innehållet bekräftas denna

  dominans i avseende på antal samt att de tillverkade materiella föremålen har en central plats.

  Andra artefakttyper som identifieras i materialet är naturföremål, cyborger och

  sociokulturella artefakter.

  Utifrån resultatet av undersökningen och mot bakgrunden av den teori och de

  definitioner som utformat ramen presenteras alternativa perspektiv. Dessa vänder på

  förhållandet så att mer abstrakta innehåll ges centrala platser vilket skapar alternativa

  sammanhang att diskutera teknik utifrån. Dessa alternativ kan verka för en diskussion kring

  vad teknikundervisningen i den svenska grundskolan kan innehålla och utformas efter. Inte

  för att det ena skulle vara mer rätt än det andra men om fler perspektiv synliggörs ges

  förutsättningar till att på ett reflekterat sätt utforma den undervisning som eftersträvas. Kort

  och gott kan kunskapen om fler perspektiv skapa förutsättningar för att beslut om

  undervisningens innehåll fattas utifrån kunskaper om teorier och definitioner, inte utifrån

  traditioner, föreställningar och känslor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2703.
  Zilliacus, Harriet
  et al.
  University of Helsinki.
  Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Stockholm University.
  Holm, Gunilla
  University of Helsinki.
  Essentializing vs. non-essentializing students' cultural identities: curricular discourses in Finland and Sweden2017In: Journal of Multicultural Discourses, ISSN 1744-7143, E-ISSN 1747-6615, no 2, p. 166-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines how students' cultural identities are discursively constructed in the Finnish and Swedish national curricula for the compulsory school. The aim is to illuminate the manifold discourses on cultural identity which prevail within Nordic educational policy. The study employs a critical multicultural education and postcolonial perspective with a particular focus on essentialist and non-essentialist views of identity in the curricular discourses. Through discourse analysis, key terms such as 'cultural identity' and 'multicultural identity' as well as different aspects of cultural identities such as language, gender and religion are investigated. The results show diverging discourses, with distinct differences in their explicitness and implicitness in the two countries. A clear effort to see all students as having multi-layered and multicultural identities is evident in the Finnish curricular discourse whereas a more essentializing discourse emerges in the Swedish curriculum. We conclude with a discussion on the importance of addressing policy discourses on students' cultural identities in order to ensure non-essentialist and socially just teaching and educational practice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2704.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Resonemang i och utanför matematikboken: Taluppfattning kopplat till förmågan att resonera i åk 1–22016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematikboken har funnits och nyttjats i skolan under lång tid. I och med den nya läroplanen från 2011 har förmågan att resonera kommit i fokus, då den anses vara en viktig del av utvecklandet av matematiska kunskaper. Genom att förmågan att resonera hamnat i fokus har betydelsen av matematikböcker där förmågan inkluderas och nyttjas i arbetet med matematik efterfrågats. Syftet med studien är att få kännedom om på vilket sätt eleverna i årskurs 1 och 2 får möjlighet att resonera inom området taluppfattning och användning av tal i arbetet med matematikboken samt i de övriga aktiviteterna inom ämnet matematik. Genom att utföra en kvalitativ studie bestående av läroboksanalys, observationer av lektionstillfällen och intervjuer av verksamma matematiklärare har det resulterat i att resonemang förekommer i två former, imitativt resonemang och kreativt resonemang. Utifrån resultatet som framkommit och i sin tur satts i relation till befintlig kunskap inom området har studien kommit fram till att elever behöver arbeta med både imitativt och kreativt resonemang för att skaffa sig matematiska kunskaper samt vidareutveckla sina förkunskaper inom ämnet matematik. Sammanfattningsvis är min mest grundläggande slutsats att det matematiska lärandet inleds med att eleverna använder sig av det imitativa resonemanget men att de måste lära sig att bemästra det kreativa resonemanget för att vidareutveckla sina kunskaper inom ämnet matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2705.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tal och taluppfattning i matematikläroböcker för de lägre åldrarna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur läroböcker inom ämnet matematik

  är uppbyggda gällande taluppfattning och användandet av tal samt om materialet i de

  aktuella läroböckerna skiljer sig beträffande taluppfattning och talsanvändning i

  årskurs 1-3. Läroböcker utgör en form av läromedel och finns samt används i skolan.

  Taluppfattning är grundläggande för elevernas förståelse och utvecklande av matematiska

  kunskaper och en stor del av matematiken och utgör därför ett intressant ämne att forska

  om. I och med användandet av läroböcker i skolan samt taluppfattningens betydelse

  för utvecklandet av matematiska kunskaper är det intressant att se sambandet mellan

  dessa två.

  För att besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie genomförts, det

  vill säga en systematisk inventering av för frågeställningarna relevant tidigare

  genomförd och publicerad forskning. Resultatet av litteraturstudien visar att

  läroböcker berör taluppfattning på olika sätt och arbetar med tal, taluppfattning och

  användning av tal i olika sammanhang. Studierna visar även att läroböckerna

  prioriterar olika områden av taluppfattning medan andra områden fyller en liten eller

  ingen del av lärobokens innehåll. Gestaltandet ser olika ut, men bygger på samma

  innehåll. De berörda studierna som är sammanställda är studier från Cypern, Taiwan,

  Irland, USA, Kina och Grekland. Kina och Taiwan är två av de länderna som

  uppvisar bäst resultat inom ämnet matematik, enligt TIMSS undersökning och i

  denna studie synas två av Kinas läroböcker. En äldre traditionell lärobok som använts

  i många år samtidigt som deras nya reformerade är omarbetad för att förbättra

  elevernas kunskaper ytterligare. Även två läroböcker från Taiwan ingår i denna studie,

  TTA och TTB. Dessa två sticker ut och skiljer sig mycket från de övriga läroböckerna

  från blad annat Cypern och Irland. Både TTA och TTB använder ett unikt utseende

  gällande frågornas utformning och hur de är ställda samt består av tvillingfrågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2706.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tal och taluppfattning i matematikläroböcker för de lägre åldrarna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur läroböcker inom ämnet matematik

  är uppbyggda gällande taluppfattning och användandet av tal samt om materialet i de

  aktuella läroböckerna skiljer sig beträffande taluppfattning och talsanvändning i

  årskurs 1-3. Läroböcker utgör en form av läromedel och finns samt används i skolan.

  Taluppfattning är grundläggande för elevernas förståelse och utvecklande av matematiska

  kunskaper och en stor del av matematiken och utgör därför ett intressant ämne att forska

  om. I och med användandet av läroböcker i skolan samt taluppfattningens betydelse

  för utvecklandet av matematiska kunskaper är det intressant att se sambandet mellan

  dessa två.

  För att besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie genomförts, det

  vill säga en systematisk inventering av för frågeställningarna relevant tidigare

  genomförd och publicerad forskning. Resultatet av litteraturstudien visar att

  läroböcker berör taluppfattning på olika sätt och arbetar med tal, taluppfattning och

  användning av tal i olika sammanhang. Studierna visar även att läroböckerna

  prioriterar olika områden av taluppfattning medan andra områden fyller en liten eller

  ingen del av lärobokens innehåll. Gestaltandet ser olika ut, men bygger på samma

  innehåll. De berörda studierna som är sammanställda är studier från Cypern, Taiwan,

  Irland, USA, Kina och Grekland. Kina och Taiwan är två av de länderna som

  uppvisar bäst resultat inom ämnet matematik, enligt TIMSS undersökning och i

  denna studie synas två av Kinas läroböcker. En äldre traditionell lärobok som använts

  i många år samtidigt som deras nya reformerade är omarbetad för att förbättra

  elevernas kunskaper ytterligare. Även två läroböcker från Taiwan ingår i denna studie,

  TTA och TTB. Dessa två sticker ut och skiljer sig mycket från de övriga läroböckerna

  från blad annat Cypern och Irland. Både TTA och TTB använder ett unikt utseende

  gällande frågornas utformning och hur de är ställda samt består av tvillingfrågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2707.
  Ädling, Ylva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers arbete med barns övergång mellan förskolan och förskoleklassen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger inom förskolan avrundar och avslutar barnets förskoleperiod. Det sker genom att visa på vilket sätt fyra pedagoger på fyra olika förskolor arbetar för att förbereda barnen för övergången till förskoleklassen, samt hur pedagogerna ser på den samverkan som finns mellan förskolorna och förskoleklassen. Undersökningen kommer att rikta in sig på att besvara hur pedagogerna i förskolan avrundar och avslutar barnens tid på förskolan inför övergången, variationer mellan förskolornas verksamheter samt hur deras samverkan med förskoleklassen ser ut.

  Som metod i studien användes kvalitativ halvstrukturerad intervju. De medverkande i intervjuerna var fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Inför intervjuerna har hänsyn till forskningsetiska principer tagits både muntligt och skriftligt. I studiens resultat framgår en del variationer i de fyra pedagogernas sätt att arbeta inför barnens övergång. Gemensamt för alla fyra pedagoger är att de samtalar kring övergången med barnen i vardagen, har gemensamma träffar med aktiviteter som ger barnen möjlighet att skapa nya relationer och delaktighet i nya kamratkulturer. Resultatet visar på likheter i de fyra pedagogernas erfarenhet och uppfattning av samverkan med förskoleklassen. Det framgår upprepade gånger i resultatet att de fyra pedagogerna upplever bristen på tid vid samverkan med förskoleklassen som en begränsande faktor i övergången.

 • 2708.
  Älvebjörk, Jon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Formativ bedömning genom digitala verktyg i årskurs 4–6: En kvalitativ studie om att stödja elevers lärande i naturvetenskap formativt genom digitala verktyg2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6. Syftet besvaras via frågeställningen ”Hur används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet och hur beskriver lärare i årskurs 4–6 dess betydelse för att synliggöra samt stödja elevernas lärande i naturvetenskap?” Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av tre naturvetenskapslärare och klassrumsobservationer i samma lärares klasser där naturorienterande ämnen (NO) undervisas. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades. Studien visar att alla de NO-lärare som deltog i studien använder digitala verktyg för att stötta elever med olika behov. Både elever i svårigheter och elever som behöver större utmaningar kan stöttas då digitala verktyg hjälper lärarna att individualisera uppgifterna. Digitala verktyg hjälper eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande i NO, bland annat genom att det har blivit enklare att inhämta information. Motivation är en annan viktig aspekt med digitala verktyg, elever visar gärna upp sina naturvetenskapliga arbeten när de med hjälp av digitala verktyg kan göra sina arbeten snygga och strukturerade. Det gör att eleverna samtidigt synliggör sitt lärande för läraren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2709.
  Åberg, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Boksamtal i det flerspråkiga klassrummet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har blivit en mer mångkulturell samlingsplats där elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska möts. Arbetet med elevers läsförståelse är en viktig del i lärares undervisning och det finns olika metoder att tillgå. Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare arbetar med boksamtal för att främja läsförståelsen hos andraspråkselever i det flerspråkiga klassrummet i grundskolans tidigare år F-3. Detta undersöks utifrån frågeställningarna: Hur beskriver lärare att de arbetar med boksamtal i syfte att främja andraspråkselevers läsförståelse i det flerspråkiga klassrummet? Talas elevernas modersmål någon gång vid boksamtalen och i så fall hur går det till? Hur resonerar lärare om val av litteratur för boksamtal i det flerspråkiga klassrummet? Undersökningen genomfördes med kvalitativa metoder genom semistrukturerade intervjuer med sex olika lärare, verksamma i grundskolans tidigare år F-3. Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärandet och den insamlade empirin analyserades sedan utifrån en innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att lärarnas arbete är av stor betydelse i utvecklingen av elevers läsförståelse i det flerspråkiga klassrummet. Lärarna anser att boksamtal är en bra metod att använda för att utveckla läsförståelsen hos eleverna samt att valet av bok ska i huvudsak utgå från eleverna intresse. Flertalet av lärarna använder elevernas modersmål i undervisningen vilket även tidigare forskning påvisar som extra gynnsamt för andraspråkselever.

 • 2710.
  Åberg, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Boksamtal i det flerspråkiga klassrummet: Högläsning och litteratursamtal ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning och boksamtal i

  undervisningen. Undersökningen riktar sig mot flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år

  F-3. Detta undersöks utifrån frågeställningarna hur lärare arbetar med högläsning och

  boksamtal i det flerspråkiga klassrummet samt beskriver hur boksamtal kan användas för att

  utveckla andraspråkselevers läsförståelse. Arbetet syftar även till att undersöka hur lärare

  resonerar kring val av litteratur i samband med högläsning. Denna studie kommer att utgå från

  det sociokulturella perspektivet. För att uppnå syftet kommer jag att utgå från kvalitativa

  samtalsintervjuer som metodval. Studien kommer att utgå från ett lärarperspektiv

 • 2711.
  Åhlander, Lotta
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning med digitala verktyg: Hur elever upplever undervisning och lärande med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan man undervisa med det digitala verktyget Excel inom matematiken på ett effektivt sätt? Forskningens teorier visar att för att lyckas måste undervisningen planeras och genomföras med ett tydligt syfte om hur det digitala verktyget ska användas för att skapa lärande. Det som krävs är att läraren har kunskaper inom samtliga av de tre delarna ämnesinnehåll, det digitala verktyget och pedagogisk förmåga samt hur de ska integreras. Utifrån forskningens teorier har jag planerat och genomfört två lektioner inom statistik för årskurs sju, för att undersöka hur elever upplever undervisning och lärande med digitala verktyg. Metoden som har valt för att påvisa om digitala verktyget påverkar elevers upplevelse av undervisningen är experiment. Halva klassen har arbetat med det digitala verktyget Excel och den andra halvan med papper och penna. För att undersöka skillnaderna mellan grupperna har jag genomfört en enkätundersökning och intervjuat den delen av klassen som arbetade med Excel och hela klassen har gjort en avslutningsuppgift. Eleverna upplever att undervisningen med digitala verktyg är motiverande med hög delaktighet och att de får mycket skolarbete gjort. Studien visar inte att elevernas upplevda lärande påverkades av undervisning med digitala verktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2712.
  Åhman, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att konkretisera abstrakta begrepp: En systematisk litteraturstudie om grundskoleelevers begreppsförståelse inom naturvetenskapliga ämnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på vad aktuell forskning säger om hur elever lär sig

  naturvetenskapliga begrepp. De två frågeställningar som undersökts är: på vilket sätt

  kan praktiskt arbete hjälpa grundskoleelever att förstå naturvetenskapliga begrepp? och på vilket

  vis har muntlig kommunikation betydelse för inlärning av naturvetenskapliga begrepp? Studien är

  en systematisk litteraturstudie där arbetet med att få fram aktuell forskning har

  systematiserats och dokumenterats. Litteraturen till studien har analyserats och

  granskats för att finna teman som besvarar frågeställningarna. Denna studies resultat

  visar att praktiskt arbete och muntlig kommunikation kan stödja elevers lärande av

  begrepp samt att platsen för lärandet kan vara inom- eller utomhus för att eleverna

  ska få möjligheter att relatera till begreppen i deras rätta miljö. Studien visar att

  eleverna har lättare att förstå de begrepp som lärs ut om det samtidigt bedrivs en aktiv

  muntlig kommunikation mellan lärare och elever. Genom den muntliga

  kommunikationen får eleverna möjlighet att koppla sina vardagserfarenheter till de

  naturvetenskapliga begreppen och detta är ett bra sätt att närma sig samt väcka

  elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Studien visar att det praktiska

  arbetet bör gå hand i hand med den muntliga kommunikationen för att eleverna ska

  få de bästa förutsättningarna för sitt lärande av naturvetenskapliga begrepp. Studien

  visar även att lärarens kompetens är viktig för att eleverna ska ges möjlighet till

  utveckling och förståelse för de naturvetenskapliga ämnena.

 • 2713.
  Åhman, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers användning av naturvetenskapliga begrepp: Lärares metod att knyta vardagliga ord med naturvetenskapliga begrepp2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskaperna och intresset för naturvetenskapliga ämnen har sjunkit enligt PISA rapporten från 2012. För att öka kunskaperna och intresset för naturvetenskapliga ämnen behöver under-visningen utgå från elevers vardag enligt tidigare forskning. Syftet med studien är att se hur lärare som undervisar i de lägre årskurserna kopplar vardagliga ord med naturvetenskapliga begrepp i undervisningen och hur eleven använder de naturvetenskapliga begreppen i sina diskussioner. För att titta närmare på de här två frågeställningarna valdes metoderna lektionsobservationer, lärarintervjuer och fokusgruppssamtal med elever. Utifrån forskning som ingår i studien har det framkommit att samtal inom naturvetenskapliga ämnen utgår från vardagliga ord som knyts samman med naturvetenskapliga begrepp och min studies empiriska del visar att lärare i studien förde mycket samtal med eleverna om naturvetenskapliga begrepp. Den här studien visar att det är elevernas frågor som utgör grunden för samtalen i gruppen, vilket utvecklar elevens förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Studien visar även att det är viktigt att ge eleven tid för repetition av naturvetenskapliga begrepp för att eleven ska kunna reflektera över sitt lärande och befästa kunskaperna. Genom att eleverna får tiden att befästa kunskaperna visar studien att eleverna använder sig av naturvetenskapliga begrepp i sina diskussioner. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att för att kunna lära sig naturvetenskapliga begrepp måste man använda naturvetenskapligt språk i undervisningen.

 • 2714.
  Åhslund, Ingela
  Mid Sweden University.
  Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 2, p. 41-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I de nordiska länderna ökar betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor mer än i OECD-länderna i allmänhet, trots att de nordiska länderna har en lång tradition av att sträva efter likvärdighet och jämställdhet i utbildningen. Omfattande internationell forskning har gjorts som visar på olika aspekter av pojkars beteende, sociala förhållanden och villkor, men det finns fortfarande områden som rönt lite uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. Syftet med den här litteratur-granskningen har därför varit att beskriva vad nordiska studier publicerade mellan 2000-2018 har fokuserat på avseende skolpojkars prestationer, inlärning och förutsättningar. Denna systematiska litteraturöversikt gjordes för att dels få en översikt av det nordiska forskningsfältet, dels identifiera eventuella luckor, och behov av framtida forskningsstudier. I analysen kunde två huvudområden identifieras: Sociala förutsättningar som påverkar pojkarnas prestationer, samt Krav och förutsätt-ningar i klassrummet som påverkar pojkarnas prestationer. Analysen visar att de nordiska studierna ytterligare fördjupar och problematiserar bilden av pojkar i skolan, men trots den fördjupade bilden av fältet framträder en tydlig betoning på sociala förhållanden och maktstrukturer i studierna. Eftersom analysen även visar att endast ett litet antal studier har undersökt förhållanden i lärmiljön och undervisningen i förhållande till pojkarnas underprestationer och lärande pekar detta mot luckor i forskningsfältet, samt behovet av ytterligare forskning inom området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2715.
  Åkerberg, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Man får så mycket kärlek": En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa djupare förståelse kring hur fyra förskollärare arbetar med och talar om barn som de upplever är i behov av särskilt stöd. För att synliggöra de uppfattningar som finns bland respondenterna har en fenomenografisk ansats använts i studiens genomförande. Studiens empiri har samlats in genom en halvstrukturerad intervjuform, där fyra verksamma pedagoger från en förskola deltagit.

  Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns ett brett spektrum av olika anledningar till behov av särskilt stöd. Det blir upp till dem att på olika sätt utröna var problematiken finns och om det finns ett behov av extra stöd. Barnen inkluderas i den ordinarie verksamheten men det kan innebära svårigheter för förskollärarna att ge dem den uppmärksamhet och det stöd som de ser att barnen behöver.

 • 2716.
  Åkerblom, Nina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter: En intervjustudie med lärare i grundskolans tidigare år2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i lågstadiet uppfattar att de använder digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Mitt syfte har varit att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom användningen av digitala verktyg samt undersöka vilka positiva och negativa effekter lärarna lyfter fram som ett resultat av detta. En anledning till att den här studien handlar om digitala verktyg är för att läroplanen reviderades i år för att förtydliga skolans uppdrag angående att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket 2017, s. 2). För att genomföra den här studien har jag intervjuat sex lärare i årskurs 1–3 på tre skolor, där alla lärare har skilda erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg. Resultatet i studien har visat att digitala verktyg är gynnsamt för så gott som samtliga elever. Det medför en ökad motivation och lust att arbeta. Eleverna kan skriva texter utan att finmotoriken blir ett hinder och lärandet kan göras på ett lustfyllt sätt. Digitala verktyg gör det även enklare att individanpassa undervisningen. En negativ aspekt som lyfts fram av lärarna är en oro att finmotoriken ska påverkas när de använder digitala verktyg i stor utsträckning. Lärarnas svar tycks bekräfta att digitala verktyg kan fungera som ett värdefullt medierande redskap i undervisningen, ett medel för scaffolding som gör det lättare att träffa den enskilda elevens proximala utvecklingszon.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2717.
  Åkerlund Nava, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Hållbar utveckling ur ett elev- och lärarperspektiv Elever och lärares uppfattning av hållbar utveckling inom ramen för de samhällsorienterande ämnena.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2718.
  Åkerlund Nava, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattning om hållbar utveckling: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurserna F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande tillstyrdokumenten samt hur de tillämpar begreppet iundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få förståelse för hur några verksamma lärare i årskurs F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande till skolans styrdokument samt hurde tillämpar begreppet i sin undervisning. För att besvara syftet gjordes en kvalitativstudie med 5 verksamma lärare i årskurserna F-3. Resultatet visar att alla lärare ärmedvetna om att i deras uppdrag ingår hållbar utveckling. Uppdraget är dock svårt atttolka, lärarna beskriver svårigheter i att begreppet är stort och ett av problemen beskrivssom; alla lärare tolkar det på olika vis. Hållbar utveckling nämns endast två gånger i del1 och 2 i läroplanen (2011) och då i förhållande till miljöperspektivet. Dock visarforskning (Björneloo 2007) att hållbar utveckling ska innefatta tre olika perspektiv, detekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. Resultatet visar att det ekologiskaperspektivet är det som är mest prioriterat i lärarnas undervisning. De intervjuadelärarna i studien anser att hållbar utveckling är ett brett begrepp och finner missnöjemed att det inte finns någon entydig definition av det. Det efterfrågas tydligareframskrivning i läroplanen om begreppet. Lärarna i studien försöker fånga hållbarutveckling i vardagen och för mycket diskussioner med eleverna angående begreppet ideras klassrum. Det sker ingen undervisning om just specifikt hållbar utveckling utandet sker över ämnesövergripande.

 • 2719.
  Åkesson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs 1–3: En enkätundersökning om lärares förhållningssätt till lokalhistorians plats i historieundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om lärare på svenska skolor undervisar

  lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs ett till tre. Inom ramen för detta syfte

  undersöktes om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen, vilka årskurser

  undervisningen sker i, hur ofta detta undervisas och vilka för- och nackdelar lärare kan

  se med denna undervisning. En nätbaserad enkät skickades ut till 525 rektorer som fick i

  uppdrag att skicka enkäten vidare till sina anställda. Det ledde till att 262 svar samlades

  in genom enkäten.

  Resultatet visar att majoriteten av alla lärare i årskurs ett till tre undervisar

  lokalhistoria och att det blir vanligare ju äldre eleverna blir. I undersökningen utgick jag

  från att det finns tre olika former av närområdesstudier inom lokalhistoria. Dessa är

  tillfällen där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser,

  besök vid historiska miljöer och till sist tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och

  redskap. Den första formen var den mest vanliga och den sista formen var relativt

  sällsynt gentemot de andra formerna. Lärarna lyfter fram många fördelar med den

  lokalhistoriska undervisningen. De främsta fördelarna var att det utgår från det som

  ligger nära eleverna och på så sätt konkretiseras stoffet. De nackdelar som lyfts fram är

  att många lärare anser att det är svårt att hitta lokalhistoriskt material, att det kostar för

  mycket och att det är tidskrävande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2720.
  Åkesson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoriens plats i historieundervisningen: En systematisk litteraturstudie om den plats lokalhistoria har i historieundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att få kunskaper om vad tidigare forskning kommit fram till gällande lokalhistoria i historieundervisningen. Det som undersöktes var om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen och vad som påverkar dess utsträckning, på vilket sätt lokalhistoria tillämpas i undervisningen samt vilka för- och nackdelar det finns med att undervisa i lokalhistoria. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts. Det innebär att tidigare genomförd och publicerad forskning i området sammanställts. Resultatet inkluderar svensk forskning som skett i lågstadienivå till universitetsnivå. Lokalhistoria beskrivs tydligt i kursplanen i historia för lågstadiet och blir mer ovanligt ju äldre eleverna blir. Om det faktiskt är mer vanligt på lågstadiet än för de andra årskurserna var inte möjligt att besvara i denna litteraturstudie på grund av brist på forskning. Det som setts är att närområdesstudier i lokalhistoria är ett ovanligt inslag som i de flesta fall tillämpas vid temaarbeten. Den undersökta forskningen visar tydligt att lärarnas initiativ är den avgörande faktorn för den utsträckning undervisning i lokalhistoria har. Utan lärarnas engagemang skulle undervisningen i lokalhistoria utebli på skolorna. Lokalhistoria kan inkluderas i undervisningen på många olika sätt. Generellt sett är det att låta eleverna ta del av lokalhistoriska dokument, besöka historiska miljöer eller ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med sysslor och redskap från förr.

  Forskningen beskriver att det finns många fördelar med att arbeta med lokalhistoria. Detta arbetssätt kan konkretisera det historiska stoffet, skapa ett intresse för historieämnet hos eleverna och utveckla deras historiemedvetande. De främsta nackdelarna med lokalhistoria i historieundervisningen är enligt den tidigare forskningen att det är tidskrävande, eftersom lärarna själva måste finna eller skapa eget material.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2721.
  Åsander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns inverkan på förskolebarns aktiviteter: Intervjuer med fem pedagoger från tre förskolor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om pedagogers uppfattningar om hur de olika utomhusmiljöer som barnen i förskolan regelbundet har kontakt med inverkar på deras ktivitet och lärande. Fem pedagoger från tre förskolor med varierande utomhusmiljöer intervjuades. Det framkom av intervjuerna att det ostrukturerade materialet, till exempel brädor, på förskolans utegård inbjuder till långvarig lek. När barngruppen vistas i naturmiljö påverkar detta grupperingen inom barngruppen; till exempel leker barn tillsammans som vanligtvis inte leker med varandra. Även i naturmiljö dras barn till ostrukturerat material, t.ex. pinnar och stenar. De flesta pedagoger i undersökningen anser att lärandet under utomhusaktiviteter kan kopplas till de flesta strävansmålen i läroplanen.

 • 2722.
  Åsberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ordförrådsutveckling i åk 1 – 3: Lärarperspektiv på ordförrådsundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka lärares syn på ordförrådsutveckling och deras arbete med ordförrådsutveckling i de tidiga grundskoleåren. Utifrån detta syfte har aktuella frågeställningar skapats. För att besvara studiens frågeställningar kommer jag att använda mig av kvalitativ metod i form av intervju med relevanta personer inom ämnet. Genom ett sociokulturellt perspektiv kommer jag sedan att tolka och analysera resultaten.  Tidigare forskning visar att ordförrådsundervisning är viktigt för elever i grundskolans tidigare år. Detta för att en god läs- och skrivinlärning. Ett stort ordförråd är en fördel av fler anledningar; bland annat för att ha möjligheten att kunna uttrycka sig, för att göra sig förstådd och för att förstå andra. Men också för att få en omvärldskunskap och en möjlighet att kunna delta i samhället.

 • 2723.
  Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning för elever i åk F-3 med lässvårigheter inom svenska: En kvalitativ studie om bokhunden som anpassning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka F-3 lärares svenskämnesdidaktiska uppfattningar om sina erfarenheter av bokhund som kompensatorisk anpassning för elever i läs- och skrivsvårigheter.  I bakgrunden presenteras bokhundens historia, bokhundens roll inom skolan samt hur dagens skola fungerar. Enligt den tidigare forskningen finns det inte tillräckligt med kunskap för att fastställa vilken påverkan bokhunden har på elevers läsutveckling. Dock har man sett att det finns många fördelar med bokhunden som anpassning och att den bidragit positivt gällande elevers välmående.  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, då kommunikation och samspel är viktiga faktorer i arbetet med bokhunden. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag och semistruktureradeintervjuer är gjorda med sex svensklärare som undervisar med bokhunden som anpassning. Det empiriska materialet är analyserat med hjälp av innehållsanalys.  Resultaten visar att samtliga av studiens deltagare anser att elevernas läsförmåga förbättrats samt att läsflytet och läslusten ökat vid användandet av bokhunden. Deltagarna är mycket positiva till bokhunden som redskap för att stötta elever i lässvårigheter. Ingen av studiens deltagare har varit med om att anpassningen inte fungerat och tycker därför att den borde belysas mer. Förutom fördelarna som kan ses ur ett svenskdidaktiskt perspektiv, det vill säga att elevens läsflyt och automatisering förbättras finns det också många andra fördelar med anpassningen. En annan viktigt fördel med bokhunden är att den bidrar till att eleven får en positivare attityd, vilket i sin tur påverkar inställningen till andra ämnen samt skolan i allmänhet. Problematik som kan uppstå kring anpassningen tas också upp. Deltagarna säger att det största orosmomentet gällande bokhunden är okunskapen som finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2724.
  Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning inom skolan: En studie om användningen av bokhunden som metod, en främjande anpassning för elever med lässvårigheter inom skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bokhunden används i dagens skola bland elever som har det svårt inom läsning samt vilka erfarenheter det finns gällande denna metod ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att ta upp bokhundens historia samt roll inom skolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2725.
  Åsentorp, Kristina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Förskolepedagogers arbete med kemiska processer och fysikaliska fenomen: En intervjustudie med tolv pedagoger i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med att utvecklabarns förståelse för naturvetenskap, särskilt kemiska processer och fysikaliska fenomen. För attnå syftet används följande frågeställningar: På vilket sätt ingår kemiska processer och fysikaliskafenomen i förskolans naturvetenskap?, samt Hur upplever pedagogerna arbetet med kemiskaprocesser och fysikaliska fenomen?. Utgångspunkt för studien är den reviderade läroplanen förförskolan med större krav på pedagogers ansvar för barns lärande i naturvetenskap, inklusivebarns lärande om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Studien har genomförts genomintervjuer med 12 pedagoger på en förskola i Mellansverige. Av studiens resultat framgår attpedagogerna arbetar med fysikaliska fenomen och kemiska processer på ett varierat sätt.Konkreta exempel på fysikaliska fenomen är väderfenomen och årstider, elektricitet ochbalans/kraft/rörelse. Exempel på kemiska processer är växter/frön och kompost/sortering. Avintervjuerna framkommer att pedagogerna önskar mer kunskaper om vad fysikaliska fenomenoch kemiska processer kan innebära.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2726.
  Åström, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Danielsson, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Learning Processes & multimodal Represenations2010In: Designs for Learning 2010 Abstracts, 2010, p. 41-42Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2727.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anpassning av svenskundervisning i den flerspråkiga F-3 skolan: Att skapa en inkluderande miljö genom medveten användning av litteratur, språk och literacyutveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Detta tyder på ett skolsystem som inte uppnår målet om en likvärdig utbildning trots riktlinjerna i Skolverkets styrdokument. Denna systematiska litteraturstudie utgår från att undersöka vad forskningen säger om hur lärare kan anpassa svenskundervisning i årskurs F-3 utifrån flerspråkiga och mångkulturella barngrupper. För att svara på frågeställningen gjordes en systematisk sökning av forskning inom ämnesområdet där avhandlingar och vetenskapliga artiklar valdes ut utifrån aktualitet och relevans. Sökningen utfördes dels genom databassökningar och dels genom manuella sökningar och resulterade i användningen av två doktorsavhandlingar och sju vetenskapliga artiklar. Studiens slutsats visar att svenskundervisning och literacyutveckling i mångkulturella barngrupper bäst stöds genom arbetsformer där interaktion förekommer. Det sociala samspelet möjliggör djupare förståelse och utveckling av analytiskt tänkade och medför att elevernas olika kompetenser kan fungera som stödstrukturer till varandra. Undervisningen bör också karaktäriseras av multimodala tillvägagångssätt och behandla ett innehåll som är mångkulturellt, flerspråkigt och motiverande. Några av de viktiga delarna i lärarens didaktiska metoder är att bygga broar mellan elevernas vardagsspråk och utvecklingen av skolspråk detta sker exempelvis genom monologer, förklaringar av begrepp och validering av samtliga språkkompetenser och språkliga identiteter.

 • 2728.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variation eller tradition?: En enkätstudie om svensklärares urvalsprocess av högläsningslitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Forskning visar att detta kan förebyggas genom att användningen av en undervisning som innefattar ett mångkulturellt och flerspråkigt innehåll. Denna studie utgår ifrån att undersöka hur svensklärare inom F-3 värderar olika aspekter i urvalsprocessen av högläsningslitteratur och berör områden som form, innehåll, didaktiska anpassningar och elevinflytande. För att svara på frågeställningarna utfördes en kvantitativ metod med induktiv ansats i form av en enkätundersökning. Inför enkätundersökningen utfördes ett systematiskt sannolikhetsurval inom målgruppen och resulterade i 51 svar som sedan analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS. Resultatet visar att respondenterna har en relativt låg värdering av att valet av högläsningsmaterial främjar elevernas förmågor och kunskaper inom multimodala texter och genremedvetenhet, aspekter som framstår som viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Undersökningen visar även att lärarnas främsta prioriteringar i valet av högläsningsbok präglas av att eleverna ska engageras och kunna relatera till innehållet. Dock visar resultaten att detta inte gäller elever med annan kulturell bakgrund och flerspråkiga elever i samma utsträckning. Något som det sociokulturella perspektivet belyser som väsentligt för att samtliga elever ska främjas i sin kunskapsutveckling. Undersökningen visar också att lärarna har en hög värdering av att böckernas innehåll intresserar eleverna men att eleverna generellt har ett ganska begränsat inflytande över valet av högläsningsböckerna.

 • 2729.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2730.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2731.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den muntliga återkopplingens betydelse för elevers motivation och skrivutveckling: En litteraturstudie om muntlig återkoppling i samband med formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning har fått stort genomslag i samband med införandet av ny läroplan 2011. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram vad forskningen säger om elevers skrivutveckling och hur den påverkas av muntlig återkoppling från lärare. På vilket sätt kan lärare ge muntlig återkoppling så att den bidrar till att utveckla elevers skrivande? Studien har genomförts med hjälp av databaserna Swepub och ERIC genom Högskolan Dalarnas sökmotor Summon under år 2009 till och med år 2016. Resultatet visar att den muntliga återkopplingen kan ha både positiva och negativa effekter på elevers skrivutveckling och lärande. De avgörande faktorerna är att återkopplingen synliggörs och att läroprocessen ställs i centrum. Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett behov av stöd och fortbildning när det gäller den muntliga återkopplingen och den formativa bedömningen.

 • 2732.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig återkoppling i elevers skrivande i ämnet svenska: Intervjustudie med lärare i årskurs 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med införandet av ny läroplan 2011 har formativ bedömning fått stort genomslag. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur muntlig återkoppling kan främja elevers lärande samt motivera dem att skriva texter i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk stad intervjuats. Materialet analyserades sedan utifrån Hattie och Timperleys (2007) fyra nivåer av återkoppling. I ett andra steg har Ryan och Decis (2000) motivationsteori Self-Determination Theory använts. Resultatet visade att det finns en medvetenhet kring formativ bedömning hos informanterna även om sättet den ges på varierar. Vidare rådde det skilda uppfattningar bland informanterna huruvida uttalade strategier för formativ bedömning var önskvärt eller ej. I likhet med tidigare forskning framkom det att bristfälliga ämneskunskaper kan leda till att den formativa bedömningen uteblir och istället handlar om vad eleven ska kunna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2733.
  Öhlund, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Smala flickor och starka pojkar – Duger jag som den jag är?: En intervjustudie om hur lärare arbetar med kroppsideal och självbild hos eleverna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, hur lärare arbetar med de kroppsideal som media förmedlar, i sin undervisning, hur de arbetar med att skapa en positiv självbild hos barnen i grundskolans yngre åldrar och hur arbetar skolan med dessa ideal som media förmedlar.

  Resultatet visar att lärare arbetar med kroppsideal i sin undervisning genom att visa hur media retuscherar bilder och diskussioner kring kroppsideal. Genom diskussioner om att alla är olika men lika, hoppas lärarna att det leder till en positiv självbild hos eleverna. Rektorn på den ena skolan anser att skolan arbetar med kroppsideal gemensamt, genom att alla lärarna har lektioner kring kroppsideal. Detta är inte något som lärarna håller med om, utan anser att det är upp till var och en om man vill ha lektioner om kroppsideal.

  Studien visat att lärare arbetar olika med de kroppsideal och självbild, beroende på hur skolan och de själva tolkar läroplanen. De lärare som väljer att inkludera arbete med kroppsideal och självbild i sin undervisning, använder sig bland annat av praktiska övningar och diskussioner. Det finns program för arbete med kroppsideal och självbild, som framgångs rikt använts i England, Taiwan och Kanada. Sådana skulle även kunna användas i Sverige, för att ge verktyg till läraren att behandla dessa ämnen.

 • 2734.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vesterholm, Angelica
  Dalarna University, Not School affiliated.
  Sedelius, Thomas (Editor)
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vägen till arbete för invandrade akademiker?: En utvärdering av kursen Korta vägen i Dalarna 20192020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2735.
  Öhrn, Ulrika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser och Skapande skola: Intervjustudie med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om en nationellt stödd satsning som Skapande skola-projekt integrerar estetiska lärprocesser i skolans verksamhet? Likaså är syftet att få en djupare insikt om vad estetiska lärprocesser är i skolans kontext.Studien bygger på intervjuer med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare som arbetat med Skapande skola-projekt i tre olika kommuner. Litteraturstudier belyser tidigare forskning om estetiska lärprocesser, där modest och radikal estetik är två begrepp som är centrala i studien. Det empiriska materialet består av nio intervjuer.Resultatet visar att Skapande skola-projekt kan integrera estetiska lärprocesser i skolan. Analysen genomfördes med en specifik analysmodell som prövades och utvecklades, i avsikt att visa hur Skapande skola-projekten positionerar sig i skolan. Resultatet problematiseras utifrån tidigare forskning och visar också att innebörden i begreppet estetiska lärprocesser är diffust och att tolkningen av begreppet omfattar både en modest och radikal syn på estetiken.Studien visar också ett antal viktiga faktorer för att möjliggöra en fortsatt utveckling i arbetet med att integrera estetiska lärprocesser i skolan. Dessa faktorer är ämnesövergripande arbete, tydliga målformuleringar utifrån lärandeperspektiv och tid för att planera och organisera arbetet. Dessutom ger nationellt initierade satsningar som Skapande skola ekonomiska förutsättningar i utvecklingsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2736.
  Östberg, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hedin, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Trygghetens betydelse för barns utveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare anser att trygghet och anknytning har en påverkan på barns utveckling utifrån deras erfarenheter, hur förskollärarna arbetar med trygghet i verksamheten, hur de skapar en trygg miljö för barnen och hur förskollärarna tolkar begreppen trygghet och anknytning. I dagens samhälle är barngrupperna stora och personaltätheten låg vilket utmanar verksamheten i hur barnen ska få en så trygg miljö som möjligt när de vistas i förskolan. Metoden som använts i den här studien är kvalitativ intervju och vi valde att intervjua fyra förskollärare. Det resultat vi fick fram var att trygghet och anknytning har en betydelse för barns utveckling. En slutsats från intervjuerna är att förskollärarna anser att tryggheten är av stor vikt för barnen på förskolan för att de ska kunna utforska och lära genom de aktiviteter som erbjuds. Pedagogens roll i detta blir då viktig i arbetet med att skapa trygghet för barnen.

 • 2737.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram förnyanlända elever: En kvalitativ fallstudie om nyanländas förutsättningar till vidareutbildning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  i en kommun i Mellansverige lever upp till vad som anges i skollagen gällande

  undervisning på modersmål, studiehandledning och ämnesundervisning. Det undersöks även i

  hur stor utsträckning eleverna kommer vidare till gymnasiet efter avslutad utbildning på

  språkintroduktionen samt om de berörda lärarna upplever att eleverna får de förutsättningarna

  som krävs för att gå vidare till gymnasiet. Resultaten i den här kvalitativa fallstudien visar att

  det fortfarande finns mycket som behöver göras i den undersökta organisationen om fler elever

  ska lyckas komma vidare till gymnasieutbildningar än i dagsläget. Men det är inte bara

  den undersökta organisationen som har dessa problem och både Skolverket (2016b) och regeringen

  är medvetna om att verksamheten behöver förbättras (Holmqvist, 2016).

 • 2738.
  Östensson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Begreppsförståelse i matematikundervisningen: En studie om hur matematikundervisning bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever har ökat i den svenska skolan och många av dessa elever har inte utvecklat tillräckliga kunskaper för att nå matematisk begreppsförståelse. Syftet med denna studie är att från ett lärarperspektiv undersöka på vilka kommunikationssätt matematikundervisningen bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse. För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har en empirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs tre och intervju med en matematiklärare. Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Prediger et al. (2012) tre grundidéer om språkväxling i matematikundervisning. Resultatet visade att kommunikationssättet i en matematikundervisning är viktigt för att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i matematik. Vidare visade resultatet att en språkväxling mellan elevernas första– och andraspråk till en viss del kan vara fördelaktigt. Dessutom visade resultatet att det är gynnsamt att växla mellan skolspråk och vardagsspråk i matematikundervisningen. Resultatet visade även att det är bra att använda sig av olika matematiska representationer för att underlätta för andraspråkselever i matematikundervisningen. De slutsatser som dragits utifrån studiens resultat är att kommunikationen i matematikundervisningen är av stor vikt för andraspråkselevers utveckling i matematik.

 • 2739.
  Österberg, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Design för lärande i bildämnet: En intervjustudie om undervisningsmaterial och hur bildlärare designar bildundervisningen för att främja utveckling av elevers visuella läskunnighet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar frågor inom det visuella forskningsfältet med fokus på visuell läskunnighet och undervisningsmaterial i bildämnet. Studien syftar till att undersöka vilka/vilket undervisningsmaterial bildlärare använder och hur de designar för lärande för att främja elevers utveckling av visuell läskunnighet. Detta för att försöka fylla i det tomrum som finns inom den svenska forskningen inom detta område. Studiens metod har varit ostrukturerade intervjuer med fem bildlärare som har genomförts både genom ett fysiskt möte och via telefon och mejl. Materialet från intervjuerna har sedan analyserat med hjälp utav en innehållsanalys för att sedan diskuteras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som har varit multimodalitet och design för lärande. Resultaten som framkommer är att informanterna använder sig av både färdiga och egenproducerade undervisningsmaterial som är högst multimodala. Det är tre framträdande faktorer som genomsyrar informanternas design för lärande är bildanalys, bildkomposition och bildsamtal. Informanternas undervisningsmaterial och design för lärande skiljer sig åt, men har ändå gemensamma nämnare. Resultaten från denna studie kan bli viktiga för det större forskningsfältet eftersom jag ringar in ett område som är i behov av mer forskning. Dessutom är det viktigt att elever får möjlighet att delta i en god bildundervisning som främjar deras utveckling av visuell läskunnighet med tanke på den visuella kultur vi lever i idag.

 • 2740.
  Östergaard, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En förståelse för begreppet hållbar utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen står ingenting om hållbar utveckling eller undervisning för hållbar utveckling.Däremot står det klart och tydligt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Lgr11) att eleverna ska få kunskaper om vad som behövs för att skapa engod miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 14). Vidare finns det i kursplanerna förde samhällsorienterade ämnena att alla elever efter årskurs tre, ska besitta kunskaper om hur manskapar en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 204). Ingenstans står det dockvad en god miljö är och vad en hållbar utveckling innebär. Det är i den här otydligheten som dethär arbetet har vuxit fram och syftet är att ta reda på vad forskare säger om begreppet samt hurdet har förändrats och förändrat skolan. Det visade sig dock att begreppet är väldigtsvårdefinierat och av denna anledning går det heller inte att slå fast vid en definition eller ett rättsätt. Målet har istället varit att se på förändringar i styrdokument och skapa en struktur av alla deutsagor om hållbar utveckling som forskare har bidragit med.

 • 2741.
  Österholm, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Didaktiska metoder om klimatförändringar: Hur lärare bemöter elevers olika känslor och förmågor i undervisningen om klimatförändringar.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar är gränsöverskridande och ett globalt fenomen, vars konsekvenser berör alla människor på jorden. Internationellt sett så är klimatförändringar särdeles aktuellt då media dagligen rapporterar om hur det påverkar människor, miljö och samhälle. På senare år har barns och ungas röster fått en mer betydande roll i klimatdiskussionen då det är deras tillkommande tid som påverkas. Detta har media tagit fasta på och resultatet av det har blivit att rapporteringen numera även vänder sig mot yngre personer. Detta är dock inte helt problemfritt då det är svårt att förenkla ett så pass komplicerat sammanhang som klimatförändringar, samt att problemen i sig kan vara värdeladdade med känslor och farhågor. Denna utmaning är något som lärare i skolan ställs inför, att bedriva undervisning om klimatförändringar som bemöter elevernas olika uppfattningar och emotioner inom området. Omfattningen kring hur mycket eleverna har tagit del av undervisningen i skolan, debatten i medierapporteringen eller i sociala medier kan vara väldigt olika och det kan leda till att vissa elever knappt har någon uppfattning alls om klimatförändringarna medan andra är väl insatta. Dessa olika nivåer på kunskaper hos barn om klimatförändringar har möjligheter att fortskrida så långt som fram till högstadiet. Detta på grund av att klimatförändringar som begrepp och innebörd inte omnämns alls i läroplanen förrän i årskurs 7–9. Syftet med den här rapporten är att ta reda på vilka didaktiska metoder lärare i årskurs 4– 6 använder i sin undervisning om klimatförändringar och hur de bemöter elevers olika förmågor genom sina didaktiska val inom området.

 • 2742.
  Österholm, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisning om klimatförändringar i mellanstadiet: Elevers uppfattning om undervisning och lärarnas kunskap och undervisningsmetodik rörande klimatförändringar2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utreda om eleverna anser att undervisningen i klimatförändringar är tillräckliga. Det motiverar i sin tur till att ställa frågor till lärare om hur de går tillväga när de planerar och genomför undervisning om klimatförändringar och hur de anpassar undervisningen till elevernas olika förmågor inom ämnet. Studiens syfte besvaras med hjälp av kvantitativ metod i form av enkätundersökning och kvalitativ metod i form av intervjuer. Resultatet visar att både elever och lärare har olika synsätt på undervisningen om klimatförändringar utifrån i vilken omfattning den sker och hur lärarnas kunskapsnivå om klimatförändringar påverkar undervisningen. Detta visade sig ha inverkan på dels i vilken omfattning eleverna fick undervisning om klimatförändringar, dels vilka didaktiska metoder som användes i undervisningen och hur den anpassades utifrån elevernas olika förmågor. Klimatförändringar är ett högst aktuellt ämne men som inte omnämns i läroplanen förrän i årskurs 7–9 vilket även påverkar undervisningens omfattning och upplägg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2743.
  Östlund, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Läsförståelse är ju bland det svåraste som finns, faktiskt”: En kvalitativ intervjustudie av läsundervisning i svenskämnet för de lägre årskurserna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur lärare i svenskundervisningen i de lägre årskurserna anger att de arbetar med läsförståelse samt hur de anger att de arbetar med att stimulera intresset för läsning av främst skönlitteratur. För att bli en god läsare med bra läsförståelse krävs mycket övning, men tiden i skolan är begränsad. Detta gör att barn även behöver läsa utanför skoltid. Undersökningar som utförts har visat att elevers intresse för läsning på fritiden har minskat vilket ställer höga krav på undervisningen. Forskning har visat att lässtrategier, motivation och utmaning på rätt nivå är avgörande för att eleverna ska utveckla förståelse och intresse för det lästa. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med sociokulturell teori som utgångspunkt på en F-3-skola med utvalda lärare i årskurs 1–3. De har klargjort hur de arbetar och resonerar kring undervisning i läsförståelse samt om och hur de arbetar med att stimulera intresset för läsning. Resultatet visar att lärarna på den utvalda skolan sade att de använder sig av reciprok undervisning för att öka läsförståelsen hos eleverna. De uppgav även att de arbetade mycket med nivåanpassning eftersom eleverna måste få en utmaning passande dem själva för att vilja utvecklas vilket även fungerar motivationshöjande. Intresset för läsning ansågs vara högt i de lägre årskurserna och det framkom att högläsning användes frekvent för att bidra till ett vidare intresse för läsning.

 • 2744.
  Östlund, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsförståelseundervisning i praktiken: En kvalitativ studie av läsundervisning i svenskämnet för de lägre årskurserna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i svenskundervisningen i de lägre årskurserna anger att de arbetar med läsförståelse samt om de arbetar systematiskt med mängdträning av skönlitterära texter och i så fall hur de gör.

  För att bli en god läsare med bra läsförståelse krävs mycket övning, men tiden i skolan är begränsad. Detta gör att barn även behöver läsa utanför skoltid. Undersökningar som utförts har visat att elevers intresse för läsning på fritiden har minskat vilket ställer höga krav på undervisningen. Forskning har visat att lässtrategier, motivation och utmaning på rätt nivå är avgörande för att eleverna ska utveckla förståelse och intresse för det lästa.

  En intervjustudie ska genomföras på en F-3-skola där utvalda lärare i årskurs 1–3 får klargöra hur de säger att de arbetar och resonerar kring undervisning i läsförståelse samt om och hur de arbetar med mängdträning av skönlitterära texter. Studien genomförs med sociokulturell teori som utgångspunkt.

 • 2745.
  Övermo, Märtha
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares syn på matematik: En studie om hur förskollärare resonerar kring det matematiska arbetet i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i förskolan där förskollärares föreställningar ligger som utgångspunkt. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om matematik i förskolan samt hur de ser på sin egen kompetensen. Det är en kvalitativ studie där fem förskollärare har intervjuats. Resultatet har sedan analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som redskap (artefakter), språk, aktivitet, samspel och proximal utvecklingszon har använts.

  Resultatet visar att förskollärarna ser matematiken som ett fenomen som genomsyrar hela verksamheten. De lägger stor vikt vid att ha leken som utgångspunkt i det matematiska arbetet och framhåller språk och kommunikation som viktiga redskap. De strävar efter att synliggöra matematiken i vardagen samtidigt som de aktivt plockar in matematiken i sina tema-arbeten. En inspirerande miljö är en viktig aspekt för att främja barnens matematiska tankar och förskollärarnas huvudsakliga syfte när det arbetar med ämnet är att förbereda barnen för framtida skolgång. Förskollärarna menar att viktiga egenskaper de behöver för att bidra till barnens matematiska utveckling är att vara lyhörda, stöttande, ha ett genuint intresse för matematik samt ha förmågan att göra det roligt och meningsfullt för barnen.

52535455 2701 - 2745 of 2745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf