du.sePublications
Change search
Refine search result
4567 301 - 343 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Torres, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur kan en kompositörs skapandeprocess påverkas genomatt utgå ifrån en fokusgrupps tankar och åsikter om musik?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur en kompositörs musikaliska vision kan påverkas av att interageramed en fokusgrupp. Studien är en kvalitativ forskning med syftet att undersöka hur fokusgruppenpåverkar och utvecklar det musikaliska verket. Fokusgruppen tog hjälp av värdeord somskapades av kompositören och under två workshops svarar de på frågor om vad de anser spelaroll i musik. Detta för att få en större inblick i hur de tänker gällande musik och även för attguida kompositören i sitt musikskapande. De svar som uppkom under studiens två workshopsanalyserades. Grupperna ansåg att melodi, harmonik och rytmik spelade störst roll i att förmedlakänslor inom musik. En låt skapades baserat på fokusgruppernas svar. Målet var att låten skulleförmedla alla värdeorden till fokusgrupperna men bara några värdeord lyckades nå fram tilldeltagarna i fokusgruppen.

 • 302.
  Torstensson, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken ler, bilden skriker: En analys av ”anempathetic music” i film2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats avhandlar tre stycken analyser av tre stycken filmscener från

  filmerna A Clockwork Orange, Reservoir Dogs och Watchmen, tre stycken exempel på

  scener där så kallad anempathetic music används. Denna form av musik kan beskrivas

  som att den distanserar sig från vad som händer i den rörliga bilden genom att förmedla

  den motsatta känslan, till exempel om musiken är glad och lättsam medan en våldtäkt

  sker i bild. Denna uppsats analyserar i dessa tre analysexempel vad sådan filmmusik

  kan bidra med för berättarfunktioner och meningspotential i filmexemplens narrativ.

  Resultaten från analysen visade på att musiken i de tre valda analysexemplen bidrar till

  ökad reflektion hos publiken och hur detta möjliggör för att anempathetic music kan ses

  som empathetic mot publiken och deras tolkning av filmscenernas narrativ.

 • 303.
  Troedsson, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Nedskalad truminspelning med ett stort sound: Om Kevin Parker och hans sätt att producera trummor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Producenten Kevin Parker har onekligen fått igenkänning för sitt trumsound. Som

  huvudsaklig låtskrivare och producent i rockbandet Tame Impala har han skapat sig ett

  ”signature sound”. Eftersom många gillar hur Parkers trummor låter har det förts långa

  diskussioner angående produktionsprocessen. Uppsatsen ämnade att ta reda på hur

  Parkers produktion sett ut och vilka ljudliga artefakter det är som utgör hans sound.

  Resultatet visar på en väldigt nedskalad inspelning. Ofta med ett enkelt vintage-trumkit

  och tre till fyra mikrofoner, dämpade skinn samt en hel del kompression och distorsion.

  Soundet kan beskrivas som väldigt energiskt, mycket tack vare just hård kompression

  och distorsion. Parkers sound känns igen även utanför Tame Impala. Trummorna

  upplevs i många fall som mycket mer än bara ett rytminstrument. Uppsatsen förklarar

  hur okonventionella produktionsprocesser kan ge upphov till originella ljudliga

  karaktärer, vilket i slutändan kan anses en positiv konsekvens.

 • 304.
  Tådne, Annie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Arbetsprocesser i scenkonstnärliga projekt: En kvalitativ studie på videoscenografer verksamma inom opera2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa undersökning är att bidra med kunskap om hur scenografiska

  projekt organiseras, i första hand inom operakonsten. Resultatet är användbart för forskning

  inom organisation samt användbart för branschen. Huvudfrågan är: hur ser arbetsprocessen ut

  för konstnärliga projektgrupper verksamma inom operakonst? Delfrågorna är: vilka faktorer

  påverkar vilka kriterium videoscenografer har för skapande? Vilka faktorer är viktigast för

  gott styrande av konstnärliga projektgrupper verksamma inom operakonst? Analysprocessen

  består av sammankopplingar mellan respondenternas svar och Pierre Bourdieus teorier om det

  kulturproducerande fältet samt jämförelse med tidigare forskning. Intervjuer med tre

  videoscenografer har legat till grund för analysen om hur vi organiserar oss i konstnärliga

  projekt på operascenen. Resultatet av den kvalitativa undersökningen är att den verksammes

  bakgrund, intressen och utbildning har påverkan på de arbetsmässiga val som tas. Ett gott

  ledarskap av en konstnärlig grupp som skapar videoscenografi innebär att visa på tydlighet

  och respekt till alla medarbetare. Diskussionen handlar om studiens styrkor, svagheter och

  förslag till fortsatt forskning. Styrkan i undersökningen är respondenternas karakteristiska

  svar som med tydlighet kunde förklaras med hjälp av Bourdieus teorier samt tidigare

  forskning. Svagheten i undersökningen är att den endast byggs på den empiri som samlats in

  genom intervjuer. Förslag till fortsatt forskning är således att undersöka om samma resultat

  kan erhållas med en annan metod.

 • 305.
  Vainionpää, Christer
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Påverkar panoreringen av ljudkällorna i en surroundmix kvaliteten på en lyssningsupplevelse?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 306.
  Vikblom, Jacob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Rumsljudets betydelse för upplevelse av närvaro vid fjärrproduktion: Deltagande observation under fjärrproducerad virtuell teater2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva problemen för produktionstekniker

  och konstnärliga ledare om rumsljudens betydelse under fjärrproduktion av virtuell

  teater, som är användbar för att skapa upplevd närvaro vid fjärrproduktion till publiken,

  skådespelarna och slutprodukten. Deltagande observation, intervjuer och webbenkät har

  använts som metoder för materialinsamling. Hur agerade produktionstekniker och

  konstnärliga ledare för att via fiber fjärrproducera närvaro under en direktsänd virtuell

  teater där produktionsteam, skådespelare och publik befann sig på tre platser i Norden?

  Tidigare forskning har pekat på ljudets betydelse för upplevd närvaro hos publiken och

  lyckad fjärrproduktion via fibernätet har därför benämnts som presence production

  (Knudsen, 2004). Forskning har även gjorts om inspelningspraxis av klassisk musik där

  ett imaginärt rum har betydelse för att göra musiken levande (Burlin, 2008). För analys

  och beskrivning av resultatet har en teori om förändringarna av konstnärers och

  hantverkarnas verksamhet, där hantverkarna börjar etablera sig i konstvärlden och

  konstnärerna börjar etablera sig i hantverkarnas värld, då de båda ser potentiella

  problem som kan lösas (Becker, 1978). Sedan en teori om olika roller för

  musikproducenter och om en produktion är dokumenterande eller producerande (Gullö,

  2010). Deltagande observationen av den fjärrproducerade virtuella teatern visade att

  produktionstekniker och konstnärliga ledare saknade kunskapen att skapa och producera

  rumsljud som kunde öka skådespelarens och publikens upplevelse av närvaro.

  Observationerna visade även att som ensam ljudtekniker så är det svårt att hinna

  producera tre rumsljud, en för skådespelaren, en för publiken och en för virtuella

  teatern.

 • 307.
  Wahlberg, Mats
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fantomen och det gröna fältets schack: En studie av fotograferande av direktsänd fotboll med hjälp av multikopter.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna undersökning studerat stilmässiga skillnader mellan bilder i flerkameraproducerad

  och fåkameraproducerad tv-sänd fotboll, samt hur en radiostyrd multikopter kan

  bidra som flygande bildproducerande verktyg i detta sammanhang. De teorier jag huvudsakligen

  stödde mig på var bildteori, fenomenologi, statistisk stilanalys och emotionell

  immersion.

  Forskningsfrågan formulerades på följande sätt: Vilka av de bilder som förekommer i en

  tv-sändning av en fotbollsmatch, lämpar sig multikoptermodellen Phantom 2 till att producera?

  Metoden byggde på tre steg, varav det första var att identifiera vilka bildtyper som förekomer

  i tv-sänd fotboll. I steg två analyserades stilskillnader mellan olika sändningar. Detta gav

  upphov till en kravlista att testa multikopterfotograferandet mot. I det tredje, explorativa

  steget, genomfördes test med verktyget baserat på kravlistan.

  Resultatet av studien var att upp till elva uppfattade kameror förekommer i tv-sänd fotboll.

  Av dessa lämpar sig fyra fullt ut för multikopterproduktion med den aktuella modellen och

  dess kamera, och en femte lämpar sig delvis.

  Slutsatsen är att multikoptern kan fylla en relevant roll som produktionsverktyg för tv-sänd

  fotboll, speciellt för fåkameraproduktioner som idag helt saknar flera av de bilder som multikoptern

  kan producera.

 • 308.
  Waldenby, Timothy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Uppfattningen av modern instrumental progressiv metal: - En uppsats om människors reaktioner på musiken och uppfattning av genren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar att redogöra för hur genren ”modern instrumental progressiv metal” uppfattas och hur uppfattningen skiljer sig från genren ”modern progressiv metal”- (där sång inkluderas). Uppsatsen redogör även för vilka fördomar som kan finnas mot genren. Till grund för uppsatsen så ligger svar från 25 respondenter som fått svara på ett frågeformulär. Undersökningen gick ut på att respondenterna fick lyssna på två låtar: det ena exemplet i genren ”modern instrumental progressiv metal” och det andra i genren ”modern progressiv metal”. För att ange hur de reagerade på låtarna så användes i frågeformuläret både frisvar och bundna svar, därmed så har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in.

  Sammanfattningsvis går det att identifiera två tydliga läger hos respondenterna: de som uppfattade musiken positivt och blev taggade av den, samt de som upplevde negativa känslor så som stress. Vissa tyckte att det var jobbigt att lyssna på genren på grund av dess komplexitet i så väl låtstruktur som rytmer. Ett par delar av låten verkade ge upphov till liknande känslor hos de olika respondenterna, men i övrigt så uppfattades de många olika partierna relativt olika.

  När låtexemplet för modern progressiv metal spelades upp så var respondenterna mer överens om upplevda känslor som aggressivitet, självdestruktivitet och ilska/hat. Resultaten visade på att detta framförallt berodde på sångarens growl och skrik samt dissonanser hos gitarrerna.

 • 309.
  Waldton, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuella samtidskonstens utövare: Intervjuer med audiovisuella utövare om deras situation och förutsättningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar audiovisuella utövares uppfattning om sig själva i det audiovisuella området med avstamp i sociologisk teori och etnografisk metod.

  Ett antal intervjuer utfördes med aktuella utövare i syftet att bidra till kunskap om hur det audiovisuella området upplevs av informanterna, samt hur deras beskrivningar relaterar till närliggande områden. Utvalda citat från de transkriberade intervjuerna uppvisas i resultatavsnittet i idealiserande kategorier. Teman som framkommer tydligt är tituleringsproblematiken, beskrivning av den oförberedda besökaren, strävan efter balans mellan sinnesintryck i utförandet och kunskapsbredd i verktygen. Slutligen reflekterar författaren över dessa resultat i diskussionsavsnittet.

 • 310.
  Wallin, Rickhard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Varför låter det skit? "-Det är lugnt, det är punk!"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Punk-musiken har fått kritik för att låta smutsig eller skräpig. Men enligt många punkfantaster är det så det ska låta, annars är det inte punk. Vad är det som gör att punken låter skräpigt, och varför? Vissa punkband som växer i popularitet får kritik om att inte längre vara punk när de byter sound, de blir mainstream enligt en del av fantasterna. Vad har soundet för betydelse för vad som är punk och inte? Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för punkens sound. Dessutom undersöks vad soundet har för betydelse för skillnaden mellan vad som är "riktig punk" och vad som är mainstream. Tidigare forskning tar upp kulturella och tekniska aspekter som påverkar och formar punkens sound, såsom; DIY-kulturen, inspelningsmetod i studio, tekniska begränsningar, och producentrollens påverkan på soundet. Även skillnaden mellan riktig punk och mainstreampunk beskrivs. Teoriavsnittet tar upp teorier om begreppet "noise" och hur det används för att förklara hur individer uppfattar ljudideal. Gullös (2010) tredimensionella modell för musikproduktion används för att förklara producenters beteenden och ageranden under produktion. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att studera respondenternas resonemang och tankar kring punkens sound på ett djupare och friare sätt. Resultatet av intervjuerna genomgår sedan en analytisk fas där teori tillämpas för att uppnå svar på forskningsfrågorna. Analysen visar att punkens rötter är det som formar punkens sound, dvs; tekniska begränsningar och enkla inspelningsmetoder, vilket tillhör en äldre tid som många fantaster gärna förhåller sig till. Hur man förhåller sig till rötterna beror på hur viktiga de är för individen. Punken utvecklas likt all annan musik, och det gör även människans uppfattning av musik som därav skapar nya sorters sound hos punken. Bandet själva styr vilket sound de vill ha. Punkband som ändrar sound kan ibland ses som mainstream då fansen inte längre känner igen soundet eller genren. Det finns ingredienser som behövs för att punk ska vara punk, dock är det individuellt om vad man relaterar till och ser som punk, alltså finns det mer än bara punkens sound som avgör om vad som är riktig punk eller mainstream.

 • 311.
  Wellbo, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur viktig är sången?: Sångens betydelse för den emotionella musikupplevelsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musik är ett kraftfullt medium med förmåga att förmedla ett brett spektrum av känslor. Den

  mänskliga rösten anses ha liknande känsloförmedlande egenskaper, vilket är väl

  dokumenterat för tal, men endast ett fåtal studier har gjorts av emotionella upplevelser av den

  mänskliga rösten som musikaliskt medium. I denna studie undersöktes sångens betydelse för

  den emotionella upplevelsen vid musiklyssnande. Deltagarna i studien fick genomföra ett

  lyssningstest, där man fick lyssna på olika versioner av 10 olika musikstycken; med sång,

  utan sång och med enbart sång. Parallellt med lyssningen fick man ange upplevd känsla samt

  skatta intensitet. En tydlig ökning i upplevd intensitet för de versioner som innehöll

  kombinerad musik och sång kunde observeras i resultaten, och sången hade även en tendens

  att förmedla skilda känslouttryck från musiken. Resultaten pekar på att sång är en stark

  influens för både upplevd intensitet och upplevt känslouttryck i musiken

 • 312.
  Westgärds, Filip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tre skivbranschverksamma spekulerar: Är fullängdsalbum och fysisk skivdistribution snart ett minne blott?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur skivbranschverksamma

  personer kan resonera kring inspelning av fullängdsalbum samt distribution av dessa nu

  i en tid när musik distribueras såväl genom digitala releaser som fysiska utgivningar.

  Forskningsfrågorna behandlar hur dessa personer ser på den intresseförändring som

  skett under de senaste 20 åren inom branschen gällande inspelning av fullängdsalbum,

  samt om man helst väljer att släppa musik digitalt eller på ett fysiskt medium. Intervjuer

  med tre stycken mycket erfarna personer inom skivbranschen har genomförts, där

  informanternas utsagor sedan har analyserats med begrepp hämtade från en darwinistisk

  teori. Undersökningens resultat indikerar att det har skett en intresseförändring under de

  senaste 20 åren och att skivbranschen idag fokuserar mer på digitala releaser än fysiska

  utgivningar samt att singlar premieras framför fullängdsalbum. Undersökningens

  resultat överensstämmer väl med den tidigare forskningen inom kunskapsområdet.

 • 313.
  Westling, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  HDR and the Colorist: How new technology affects professionals in the motion picture industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By utilizing a Research through Design approach this master thesis studies how technological changes might affect professionals working in the motion picture industry, specifically; how the advent of HDR (High Dynamic Range) affects the colorist. The research questions formulated are the following; (1) How can color grading in HDR be approached? (2) What effect can HDR have on visual modality? (3) What specific affordances can HDR offer the colorist? (4) How can HDR affect the creative space of the colorist? Three of the research questions are derived from the theoretical framework applied in this master thesis; starting with the social semiotic implementation of the term modality (models of reality), the Gibsonian term affordance (possibilities for action and meaning making) and its use in communications research, and lastly; the concept of creative space in motion picture production. Analytic autoethnography was used to generate primary data by documenting the process of color grading a 13-minute short film, and also performing semistructured interviews with four colorists. Amongst other findings, this study found that HDR offers a wider range of modality expression than SDR (Standard Dynamic Range); regarding several visual modality markers. Four HDR-specific affordances were formulated; (1) color expandability, (2) highlight differentiability, (3) tonal rangeability, (4) brightness disturbability. Relating to the concept of creative space; the colorists expressed a concern that they will have to create multiple versions when delivering HDR, but not get a bigger budget for it, therefore having less time to spend on other aspects of color grading.

 • 314.
  Westling, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Pengarna som inte kommer fram: Den ekonomiska fördelningsproblematiken i klubbmusik Sverige 20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats problematiserar hur kollektiva förvaltningsorganisationer fördelar pengar

  insamlade från offentligt framförd klubbmusik samt undersöker hur etablerade dj’s och

  producenter ser på dagens system och tror sig påverkas av detta. Med djupintervjuer av

  fyra personer undersöker uppsatsen även hur dessa ser på rapportering av den spelade

  musiken, vilka problem som kan uppstå och om det finns tekniska möjligheter att

  underlätta för korrekt fördelning. Resultaten visar att intervjupersonerna skiljer sig åt i

  vilken typ av karriär de har och därmed hur man förhåller sig till dagens system. Ingen

  ställde sig dock positiv till att rapportera in spellistor med vad de spelat som dj’s, man

  lyfte även fram problemet med att ersätta musik som spelas men ännu inte släppts

  officiellt. Det framkom också att vi idag har tekniska möjligheter att övervaka vad som

  spelas genom användandet av akustiska fingeravtryck. Jag diskuterade att det är först

  när ett sådant system är på plats som vi kan se hur mycket fel dagens pengar fördelas.

 • 315.
  Wide, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fasens påverkan vid inspelning och post-produktion av akustiska trummor: Fasen som medel för att uppnå eftersträvade ljudegenskaper2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det problemområde som denna kandidatuppsats behandlar är fasens påverkan vid inspelning och post-produktion utav akustiska trummor. Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till kunskapsläget inom det ljudtekniska forskningsområdet med praktisk tillämpbar kunskap om fasen som fenomen och dess påverkan vid inspelning och post-produktion utav akustiska trummor. Vidare så ämnar även uppsatsen att problematisera det till synes invanda tankemönstert hos många ljudproducenter och ljudtekniker att fasens påverkan är minimal. En konkretisering utav syftet ledde till följande forskningsfrågor: 1.Hur påverkar fasen ljudet då en beståndsdel i trumsetet är inspelat med fleramikrofoner på nära avstånd? 2.Hur påverkar fasrelationen mellan rumsmikrofoner/överhäng ochnärmikrofoner ljudet? För att finna svar på dessa forskningsfrågor genomfördes ett experiment. Inför detta experiment samlades empiri i form utav inspelade trumspår in. Sedan manipulerades fasförhållandena i efterhand och de effekter som fasen hade på ljudet dokumenterades. Ur det resultat som framställdes utav det genomförda experimentet kan man urskilja flera mönster gällande fasens påverkan vid inspelning och post-produktion utav trummor. Vad detta resultat innebär rent praktiskt för ljud- och musikproducenter är ett underlag för utveckling utav metoder för att uppnå eftersträvade ljudegenskaper i sina produkioner.

 • 316.
  Windahl, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikens maskuliniteter: En kvalitativ studie kring könshierarkier i musikbranschen ur ett feministiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen faller inom ämnesområdet musikproduktion, där yrket musikproducent

  studeras ur ett feministiskt perspektiv. Studien utgår från att kvinnliga

  musikproducenter är underrepresenterade i Sverige och att musikproduktion i större

  drag är synonymt med manlighet. Med utgångspunkt av Equalizerprojektet, vars mål är

  att på snabbare sikt göra musikbranschen mer jämställd, syftar den här studien till att

  analysera manliga musikproducenters tankar och upplevelser av branschen.

  Genom en kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra verksamma

  manliga musikproducenter under november månad år 2017. Respondenternas

  reflektioner har sedan analyserats utifrån pionjärer inom feminism och

  maskulinitetsforskning. Genom dessa teorier får vi en inblick i komplexa hierarkier, där

  män kategoriseras i underordnade, överordnade och delaktiga maskuliniteter, varpå

  några av dessa maskulina beteenden är med och bidrar till en icke jämställd

  musikbransch.

  Efter studien konstateras att samtliga respondenter tillhör en underordnad maskulinitet

  där de själva anser sig vara besvärade av en dominant manlighet som är starkt rådande

  inom yrket. De upplever att det ger utdelning att anamma samma starka maskulina

  jargong, vilket bidrar till att den dominanta maskuliniteten upprätthålls. Två av

  respondenterna påvisar en stark feministiskt medvetenhet, både på strukturell nivå samt

  individnivå. Resterande respondenter visar en positiv inställning till att musikbranschen

  bör bli mer jämställd, samtidigt som de själva anser att de skulle kunna göra mer för att

  förändra rådande strukturella normer.

 • 317.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Exploring knowledge of music in multimodal narrative settings2013In: Multimodalities: Book of abstracts, 2013, p. 14-14Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Music, used for narrative purposes in multimodal settings such as film, television and computer games is becoming one of the largest sources of musical experience in contemporary society. Although typically experienced on an unconscious and unreflected level, this kind of music actively contributes narrative meaning in multimodal interplay with other representational modes such as moving image, speech and sound effects. It seems that by engaging in social activities such as watching movies and playing computer games, we learn how to make sense of such musical functions, gaining knowledge necessary for interpreting stories multimodally told (Wingstedt, Brändström & Berg, 2010). A study was performed to make available for observation representations of knowledge, what could be described as ‘evidence of learning‘ of musical narrative functions (Wingstedt, 2008; Wingstedt, Brändström & Berg, 2008). A software tool (REMUPP) was designed, where seven musical parameters (semiotic resources of music) could modify musical expression in real time. Twenty-three participants, 12-13 years old, were given the task of designing music to fit different 3D-animated visual settings. They also answered a questionnaire giving information about their musical training and media habits. After each session they were interviewed in a stimulated recall situation, where they commented on their achieved musical expressions. Numerical data from the software was used to analyse textual aspects of the musical expressions, actualising ideational and interpersonal meanings. This was combined with analyses of the interviews and results of the questionnaires. The results indicated clearly expressed knowledge of culturally available musical narrative conventions. Combining analyses of the verbal expressions with the musical expressions contributed to a fuller and more nuanced account of the participants’ expressed musical knowledge. The results showed strong correlations to factors such as the participants’ musical backgrounds and habits of playing computer games and watching movies – highlighting the impact of the increasing availability of narrative media on our attitudes and knowledge.

 • 318.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Expressing values and attitudes in the advertising jingle through the interplay of music, voice and lyrics2015Conference paper (Refereed)
 • 319.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  From Phonograph Records to Movies: The recontextualization of pre-existing music into film soundtracks2016Conference paper (Refereed)
 • 320.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Functions of narrative media music: a multimodal and social semiotic perspective2013Conference paper (Other academic)
 • 321.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar2012In: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde / [ed] Ternhag, Gunnar; Wingstedt, Johnny, Göteborg: Bo Ejeby Förlag , 2012, p. 160-181Chapter in book (Other academic)
 • 322.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ideational meaning potentials of narrative media music2012In: 6th International Conference on Multimodality: Abstracts, 2012, p. 130-130Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of musical meaning has been controversial and much debated over the years, especially music’s ability to express any kind of ‘content’ or ideational meaning. Wingstedt (2005, 2008) and Wingstedt et al. (2010) have discussed how narrative media music (music in film, computer games etc) can be categorized into six basic narrative functions: the informative, descriptive, emotive, guiding, rhetorical and temporal functions. These can in turn be put in relation to Halliday’s three metafunctions of communicational meaning (ideational, interpersonal, textual). This paper/presentation will discuss how narrative media music can express ideational meanings in defined narrative contexts, in interaction with other modes such as moving image, speech and sound design. The ideational metafunction is the content dimension of communication, representing what goes on in the world, ‘who does what, with or to whom and where’ (Kress et al, 2001:9). In multimodal narrative settings, music will typically contribute ideational meaning by informative and descriptive functions. In performing informative functions, music will often make use of culturally known and recognizable features expressed through different genres or specific musical compositions or performances. Typical examples are how music is used to establish cultural settings, as when playing ‘French music’ when a filmic narrative cuts to a location set in Paris – or using musical style to convey certain time periods or to indicate social events or status. The descriptive functions of narrative media music are akin to programme music, a type of art music attempting to render an extra-musical setting or narrative. This includes setting out to metaphorically describe attributes of physical atmosphere or environment, such as ‘the ocean’, ‘the pastoral’ or ‘the city’ – or by mimetically expressing physical movement, a technique that, when emphasized, is known as Mickey Mousing. Also, expressing mental processes or ‘observed emotions’ (rather than ‘experienced’), can be seen as descriptive functions of music. Musical narrative tools such as the use of leitmotifs (a recurring motif associated with characters, places or ideas of the narrative) will function on both an informative and descriptive level, symbolically representing a specific phenomenon and at the same time describing its attributes. The dramaturgical position of the music as being either diegetic (part of the spatio-temporal world of the story) or non-diegetic will also affect how ideational meaning is manifested. The different functions will be illustrated by using examples from various film scenes.

 • 323.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  'If You Have Nothing To Say – Sing It!': On the Interplay of Music, Voice and Lyrics in the Advertising Jingle2017In: Music as Multimodal Discourse: Semiotics, Power and Protest / [ed] Lyndon C.S. Way and Simon McKerrell, London: Bloomsbury Academic, 2017, 1, p. 135-158Chapter in book (Refereed)
 • 324.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “If you’ve got nothing to say – sing it!”: On the interplay of music, voice and lyrics in the advertising jingle2014In: CADAAD 5: Abstract Book / [ed] Alexandra Fodor, Tamás Eitler, Judit Pethő-Szirmai, Kata Vadai, Beatrix Molnár, Budapest: Eötvös Loránd University , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the early days of radio, music has been used to sell goods and establish brand identities (Taylor, 2012). From this, the practice of the advertising jingle has developed. Van Leeuwen (2005:106) states that “discourses consist of a version of social practice plus ideas about it and attitudes to it”. This presentation discusses and exemplifies how ideas and attitudes are expressed by combining music, voice and language in the advertising jingle. In examining discursive aspects of the jingle, different (or additional) factors must be taken into consideration compared with just looking at the spoken word. In combing words and music, each mode individually bears meaning but meaning also emerges from the interweaving of the modes involved (Wingstedt 2008, 2010).

  On a structural level, music will contribute means for time-based constructions different from what is usually found in ‘speech alone’. First, it makes possible repetition of chosen expressions such as product name, slogans or connotative keywords. Furthermore, musical meter, period, rhythm and phrasing provide frameworks for selected language components to achieve salience. An important feature for building brand identity is also how music can be made highly recognizable, often by means of melody.

  Interpersonally, pitch level or direction regulates aspects of engagement, attitude and energy, and connect directly to verbal content, making music perform what van Leeuwen (2005) calls “sound acts”. Metrical regularities or irregularities creates or breaks expectations, which involves and activates the listener. Advantage is also taken of music’s strong ability to express emotions and moods.

  Instrumentation, how music “dress up” (or down), and also musical genres, come with cultural or subcultural associations to attitudes, values and ideologies. Central to the sound of the jingle is the projection of the human voice, which carries both verbal, musical and other sound-specific qualities, as described by van Leeuwen (1999) and Machin (2010). All this, together with musical expression styles and production techniques, are used as means for establishing the “image” of a brand, based on how music can convey discourses on social status or authenticity. In the presentation, recordings are analysed and compared to illustrate how social practices, ideas and attitudes come together in music, voice and language.

 • 325.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Metafunktioner, dieges och interaktivitet2012In: På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde / [ed] Ternhag, Gunnar; Wingstedt, Johnny, Göteborg: Bo Ejeby Förlag , 2012, p. 182-196Chapter in book (Other academic)
 • 326.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Music as a carrier of values, attitudes and ideologies in advertising: a multimodal discourse analysis2015Conference paper (Refereed)
 • 327.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musik som medel för att uttrycka värderingar, attityder och ideologier2014Conference paper (Refereed)
 • 328.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations.2014Conference paper (Refereed)
 • 329.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tecken på lärande om musikens berättande funktioner i multimodala kontexter2015In: Abstracts Mirac 2015 / [ed] Thomas Florén, 2015Conference paper (Refereed)
 • 330.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  The Aesthetic Potential of Vocal Sound in Online Learning Situations2018In: Multimodality and Aesthetics / [ed] Elise Seip Tønnessen & Frida Forsgren, London and New York: Routledge, 2018, 1, p. 186-200Chapter in book (Refereed)
 • 331.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations2014In: Next Generation Learning Conference, NGL 2014, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of Abstract, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 53-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society, important activities of our daily lives are increasingly audiovisually mediated such as in film, television, games, advertising etc. In these activities, principles for storytelling and communication are used, building on socially developed conventions (Wingstedt, 2008). The voice (dialogue or voice over) in audiovisual modes of communication is often used as a resource for contributing a sense of presence, engagement, identification and immersion. This paper presents the design and preliminary results of a pilot study, where the purpose was to investigate how narrative principles for audiovisual storytelling can be applied to online learning environments. Focus is primarily on how resources for mediating the human voice can contribute to a sense of presence and immersion in the learning situation. Theories of Multimodality (Kress, 2010) and Social semiotics (van Leeuwen, 1999, 2005, and others) are used as a point of departure. In using Halliday’s (1978) three metafunctions of communication as a model – describing communicational meaning as being ideational (content), interpersonal (interaction) and textual (structure) – this study focuses on how interpersonal meaning is realized through the mode of sound.  Empirical data was collected in two kinds of online learning situations: 1) Japanese language lessons, performed in real time, and; 2) recorded lectures in the course Analysis of music productions (in the Music- and sound design programme). As one important purpose of this pilot study was to evaluate the validity of the research method, it was decided to include these two disparate but common forms of online teaching/learning. In all, 16 lessons were evaluated. Half of the lessons were carried on “as usual”, using standard technical solutions for sound production and transmission. The other half of the lessons were “produced”, where aspects such as frequency range, sound level, noise, pitch and proximity were treated using professional audio technology and methods. The preferred sound ideal was not necessarily ”naturalism” but rather the heightened sense of ”hyper realism” often heard in film, where the voice sound is used to achieve a sense of immersion, continuity and presence. Each of the 16 lessons was followed by an online survey, where the students rated different communicational aspects of the session. In all, 147 individual surveys were collected. The preliminary results of these surveys will be presented, and an evaluation of different aspects of the research methodology will be discussed. 

 • 332.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Department of music and media, Luleå University of Technology.
  Brändström, Sture
  Berg, Jan
  Making meaning of media music: expressions of knowledge about musical narrative functionsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 333.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ickeverbal kommunikation i studio2016Conference paper (Refereed)
 • 334.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Music Producers, Knowledge and Multimodal Communication in the Recording Studio2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This short paper presents and discusses an ongoing pilot project studying communication and collaboration between producers and singers in the recording studio. From a knowledge perspective, it is assumed that ’the formal, the informal and the tacit are embedded in and inseparable from the ongoing interaction of the participants’ (Heath, Luff & Knoblauch, 2004). It is therefore necessary to, in addition to the verbal/vocal, also examine multimodal and embodied means of social interaction – such as gesture, facial expression and gaze. In this, the specific conditions established by the mediated setting of studio communication via ’talkback’ systems and soundproofed glass windows are considered. Furthermore, the communicative use of artifacts, tools and technology needs to be studied, in order to get a deeper understanding of how creative and collaborative work is organized in the studio. This includes how the musical sound (live or recorded) and related technologies are used for interactional purposes besides mere artistic expression.

   

  The study of the activities in the studio is, on a micro level, being performed using multi-camera documentation and multimodal interaction analysis. On a macro level, in-depth interviews and stimulated recall sessions, focusing on the role of the producer, are used for getting the participants’ perspective on how they view their own role regarding e.g. situational, institutional, strategic and knowledge-related matters. Preliminary results touch on issues concerning how power relations, agency, status and (often tacit) knowledge are negotiated. The joint workflow of collaborative and creative processes, as well as communicative resources, choices, and strategies are illuminated. The continued plan for this project is to include a larger variety of proficiency and professional levels, and musical genres. Given the increase in studies on contemporary media societies, such as consumer habits, media cultures and technologies, more research is correspondingly called for on issues concerning collaborative media production processes.

   

  References

  Heath, C., Luff, P. & Knoblauch, H. (2004). Tools, technologies and organizational interaction: The emergence of "workplace studies." In D. Grant, C. Hardy, C. Oswick & L. Putman (Eds), The Handbook of Organizational Discourse (pp. 337-359). London: Sage. 

 • 335.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Lindeborg, Ronny
  Kungl. Musikhögskolan, Royal College of Music in Stockholm.
  Using music to design the Jympa group training experience2012Conference paper (Refereed)
 • 336.
  Wärme, Robert
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Höj min sång!: En studie om medhörning för musiker med hörselskada2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 337.
  Zetterlund, Oskar
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Efterklangens inverkan vid ADR: Hur efterklangspålägg upplevs av filmtittaren vid eftersynkad dialog i filmljudläggning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete går ut på att undersöka huruvida filmtittares upplevelser påverkas av inadekvat efterklangspålägg inom eftersynkronisering av dialog till film. Hur efterklangspålägget passar till filmen anses bestämmas mycket utav hur bildens perspektiv och miljön runt omkring illustreras.

  En lyssningsundersökning utfördes med två olika videoexempel som undersökningsdeltagarna fick se och sedan svara på frågor relaterade till dessa. Målet var att få in motiveringar till svaren för att få en grundligare bild av deltagarnas upplevelse av efterklangen. Detta lyckades och dessa kommentarer gav underlag för diskussion.

  Av resultaten att döma upplevde deltagarna att efterklangen inte stämde vidare överens med bildens perspektiv och miljö. Detta hade mycket att göra med att efterklangen var aningen för torr i sin karaktär för att kännas naturlig.

 • 338.
  Åberg, Ellinor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Game music: from composer to consumer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By conducting an experiment involving interviews with successful video game music composers

  about the emotions they wish to convey to the players with their music, and a survey questioning

  consumers about what emotions they actually experienced while listening to these musical pieces,

  this bachelor's thesis tries to provide a deeper understanding for music in games and the impact it

  has on the player and whether or not the three composers that has been interviewed has succeeded

  with conveying the emotions they wished to convey to their consumers. The results showed that

  each composer that has participated has been able to convey the music's intended emotions to their

  consumers more or less. Almost none of the musical pieces used stood out as wrongly perceived by

  the survey participants. The preconceptions we have about emotions in music, both generally and in

  video games, has become so deeply rooted that by only listening to a musical piece one can

  determine its emotive state and character.

 • 339.
  Åhrström, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Etablerade konventioner vid användning av synthar: Tre producenter av elektronisk musik och deras inställning till klaviatur och förinställda ljud hos synthar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Synthen är ett instrument vars ljud inte behöver begränsas av dess fysiska form och utseende i

  samma utsträckning som instrumenten före dess tid. Inte heller är den begränsad till ett

  signifikant ljud utan har möjligheten att producera en enorm variation av både imitativa som

  unika ljud. Men med tidens gång har vi etablerat och fastställt vissa etablerade konventioner

  vid användningen av synthen, underliggande koncepten som tidigare paradigm har skapat

  inom vår förhållningsätt till den.

  Syftet med undersökningen är att belysa två etablerade konventioner i synthens

  användargränssnitt och ljuddesignsfunktion, nämligen klaviatur och förinställda ljud. Detta

  för att sedan med hjälp av tre djupintervjuer forma en bild av hur några av dagens producenter

  av elektronisk musik tycker, tänker och använder sig av dessa funktioner. För att ge en

  referenspunkt till konventionerna som behandlas i intervjuerna har litteratur om synen samt

  utvecklingen av synthen studerats och satts i kontext med paradigmbegreppet.

  Resultatet av undersökningen antyder på att konventionerna inte används i dess ursprungliga

  mening i fallet med de tre informanterna. Dock så letar sig konventionerna in i många av de

  synthar som informanterna använder sig av. Musikstil påverkar även hur producenterna

  använder sig av de etablerade konventionerna, Detsamma gäller även i viss mån användandet

  av synthar i live sammanhang.

 • 340.
  Ålivien, Karin
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur påverka tyngden i mixen?: Från mixning till perception2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den subjektivt upplevda tyngden i musik. Avsikten med arbetet har varit att härleda ljudets fysiska egenskaper ur upplevelsen av tyngd och rörelse, och på det viset klargöra samband, vilka kan underlätta för förståelse och omsättning av kunskaperna i en praktisk mixningssituation. Detta har undersökts genom en sammanställning av litteratur, genom vilken kunskap om perception, psykoakustik och teknik har ordnats. Intentionen var att knyta samman perceptionsteori och psykoakustik med ljudteknik, för att följa fenomenet från upplevelse till teknisk påverkan. Av resultaten framkommer att tonhöjd och tonstyrka är avgörande för tyngdupplevelsen, och att de i någon mån kan påverkas med samtliga processorer som behandlas i arbetet.

 • 341.
  Ångström, Hugo
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Populärmusik i TV-reklam: En kvalitativ undersökning av musiken som betydelsebärande teckensystem2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This paper examines a popular music song (Heartbeats by Jose Gonzalez) as a sign system in television advertising. The study was conducted through qualitative questionnaires in connection to an audio-visual method of analysis called Masking. The method facilitates the analysis of isolated parts in the audio-visual spectrum by masking/hiding parts of the audio-visual totality. The survey had seven respondents where a hermeneutic epistemological approach was used. For the analysis Cooper's theory of brand identity (Practical and Symbolic Attitudes to Buying Brands) was used together with an interaction model for music in audio-visual advertising called "Modes of music-image interaction”. The results showed that the music was associated with values as genuine, honest, responsibility, purity, independence and innovation. The music's symbolic values helped to position the brand in a lifestyle context. The music also helped to express the target group’s identity and attitudes by being innovative and independent. It also enhanced the perception of the visual colour rendition in the film. In general the television advertisement perceived more positive and entertaining when the music was present. In other words the music's social and cultural position contributed to raise the film's credibility. A deeper social and cultural value was created in the movie through resonance between symbolic values of the music and symbolic values of the film.

 • 342.
  Åström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resan mot Sydneys operahus alternativt chips, öl och spela rock: En kvalitativ studie om hur aspirerande artister beskriver sina drömmar med musiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som aspirerande artist är det ett nålsöga att infria sina drömmar med musiken, många försöker

  men desto färre lyckas. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur aspirerande

  artister beskriver sina drömmar med musiken. Studien ämnar dessutom besvara huruvida

  genretillhörighet upplevs korrelera med hur drömmarna beskrivs. För undersökningen har åtta

  aspirerande artister intervjuats där hälften är pop-artister medan andra halvan består av

  alternativa artister (punk och indie). Forskningsresultatet visar att pop-artisterna i regel

  beskriver större drömmar än de alternativa artisterna. Samtliga respondenter delade dock

  drömmen om att kunna livnära sig på musiken. Däremot tenderade pop-artisterna att drömma

  om större summor pengar än de alternativa artisterna som istället nöjde sig med att kunna

  försörja sig på sitt artisteri. Mellan genrerna delades även viljan att ta musikkarriären så långt

  som möjligt. Resultatet visar dock att det mellan respondenterna råder delade meningar

  huruvida genretillhörighet korrelerar med hur de beskriver sina drömmar. Hälfterna av popoch

  de alternativa artisterna upplevde att genretillhörighet haft en påverkan medan övriga

  respondenter var osäkra eller inte reflekterat över genretillhörighetens påverkan.

 • 343.
  Åsén, Rickard
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Game Audio in Audio Games: Towards a Theory on the Roles and Functions of Sound in Audio Games2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For the past few decades, researchers have increased our understanding of how sound functions within various audio–visual media formats. With a different focus in mind, this study aims to identify the roles and functions of sound in relation to the game form Audio Games, in order to explore the potential of sound when acting as an autonomous narrative form. Because this is still a relatively unexplored research field, the main purpose of this study is to help establish a theoretical ground and stimulate further research within the field of audio games. By adopting an interdisciplinary approach to the topic, this research relies on theoretical studies, examinations of audio games and contact with the audio game community. In order to reveal the roles of sound, the gathered data is analyzed according to both a contextual and a functional perspective.

  The research shows that a distinction between the terms ‘function’ and ‘role’ is important when analyzing sound in digital games. The analysis therefore results in the identification of two analytical levels that help define the functions and roles of an entity within a social context, named the Functional and the Interfunctional levels. In addition to successfully identifying three main roles of sound within audio games—each describing the relationship between sound and the entities game system, player and virtual environment—many other issues are also addressed. Consequently, and in accordance with its purpose, this study provides a broad foundation for further research of sound in both audio games and video games.

4567 301 - 343 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf