du.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1840
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Cederleuf, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sånger, rim och ramsor inom engelskundervisning: Lärares attityder till användning av sånger, rim och ramsor för att gynna elevers engelska språkutveckling i årskurs F-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med

  sång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är:

  1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom

  engelskundervisning?

  2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning?

  3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i

  engelskundervisning?

  I studien utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar eller nyligen

  arbetat med engelskundervisning för årskurserna F-3 i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige.

  I resultatet framkom att det finns betydande skillnader i hur individuella lärare arbetar med och

  ser på arbete med sång, rim och ramsor. Även flertalet likheter framkom, som i sin tur liknade de

  resultat från tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Flera lärare har en mycket positiv

  attityd till arbete med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen, men det råder stora

  skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet för engelskundervisningen och elevernas

  språkutveckling. Hur lärarna arbetar med sång, rim och ramsor varierar också stort mellan olika

  lärare, men återkommande knöt lärarna dessa moment till de teman och övriga ämnen som

  behandlades i undervisningen. Gemensamt var också en bredd i material och medieringsmetoder,

  samt ett multimodalt arbete som ofta kombinerade ljud, bild och rörelser. Gällande lärarnas roll

  var de helt eniga i att lärarens engagemang och deltagande hade en stor inverkan på hur arbetet

  med sång, rim och ramsor mottogs av eleverna. Enligt intervjusvaren deltog alla lärarna i dessa

  moment, och lät sig inte hindras av faktorer som självförtroende eller bristande kunskaper.

  Som vidare forskning föreslås mer djupgående studier i lärares attityder, kombinerat med

  fältstudier och elevintervjuer, för att på så vis uppnå en mer heltäckande bild av arbete med sång,

  rim och ramsor i svensk kontext.

 • 302.
  Cederström Pala, Jill
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Beskrivningen av samer i svenska läromedel: En läromedelsanalys med exempel hämtade från 1930-, 1960- och 2010-talet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att genom en kvalitativ textanalys undersöka på vilket sätt samer beskrivits i So-läromedel för årskurs 1–6 och hur styrdokument återspeglas i beskrivningen över tid, samt hur det förändrats. Studien har utförts med stöd av ett läromedelsanalytiskt och ett läroplansteoretiskt perspektiv där sju läroböcker för skolans So-ämnen undersökts. Resultatet av läromedelsanalysen påvisar att styrdokument återspeglas och att samer i synnerhet beskrivs som renskötande nomader, men även bofasta samer och samer med andra yrken beskrivs till viss del. Vidare visar resultatet på flera förändringar i läromedlens beskrivningar över tid. Studien påvisar vikten av att lärare granskar läromedel för att försäkra sig om att undervisningen lever upp till de krav som ställs i våra styrdokument.

 • 303.
  Celander, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lood, Katarina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Pedagogisk måltid i förskolan: en arbetsuppgift eller en förmån för pedagogerna?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur pedagogernas faktiska arbetssituation ser ut under den pedagogiska måltiden i förskolan då Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en kostnadsfråga medan Borlänge Kommun ser pedagogerna som viktiga förebilder för barnen under måltiden. Vilken är pedagogernas arbetssituation i samband med den pedagogiska måltiden? Vilka direktiv följer pedagogerna i arbetssituationen under måltiden? Resultatet visar, genom observationer och intervjuer, att den faktiska måltidssituationen är en komplex arbetssituation för pedagogerna då den både innebär pedagogiska moment som språkutveckling, socialisering och hur man för sig vid matbordet samt praktiska moment som berör vård och omsorg. Dessutom ska pedagogerna äta själva och se till att de får i sig mat på ett sådant sätt att de orkar arbeta resten av dagen. Direktiven som följs är vaga. Den pedagogiska delen hämtar pedagogerna från förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö98, men de praktiska förväntas ske av sig själv. Genom analys av resultatet drar vi slutsatsen att den pedagogiska måltiden förvisso är en förmån om man enbart ser till att pedagogerna får mat att äta utan att behöva betala för den men det är inte någon mat eller någon måltidsituation som på något sett gynnar dem personligen. Den pedagogiska måltiden är ett redskap för pedagogerna som innebär att de kan genomföra en pedagogisk verksamhet i förskolan under hela dagen.

 • 304.
  Cemer, Adela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogens roll för barns utveckling av rörelseförmåga och motorik på förskolegården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är känt att arbete med rörelse och motorik redan från tidiga åldrar ger barn många fördelar. Förutom att aktiviteter med rörelse och motorik bidrar till bättre fysisk hälsa och välmående främjar det också barnens språkutveckling och skolprestationer, samt ger barnen bättre självförtroende och självkänsla i sociala samspel.

  Syftet med denna studie är att se hur pedagoger på en förskola använder förskolegården och vilken roll de tar i barnens utomhusaktiviteter för att stötta och stimulera barnens rörelseförmåga och motorisk utveckling.

  I studien beskrivs en del av tidigare forskning som berör rörelse och motorik ur olika perspektiv. Den tidigare forskningen handlar motorisk utveckling, samt hur motorisk utveckling påverkar andra förmågor hos barnen. Den tidigare forskningens resultat kan enkelt sammanfattas i att väl utvecklad rörelseförmåga hos barn har en positiv inverkan på deras skolprestationer, självförtroende och socialt samspel. Vidare redogörs för den sociokulturella teorin som denna studie utgår ifrån. Det presenteras också fyra begrepp som resultatanalysen utgår ifrån; den proximala utvecklingszonen, scaffolding, mediering, redskap och artefakter. Forskningsmetoden som ligger bakom studien är observationer. Resultatet visar att pedagoger kan delas in i lekande eller icke lekande, det vill säga aktivt deltagande i leken eller observatörer. Pedagoger stöttar barnen genom erbjudande av material, handgripligt stöttande i att genomföra rörelseaktiviteter samt muntligt uppmuntrande. I resultatet framkommer också att pedagoger ibland styrs av rädsla och begränsar barnens initiativ till rörelseaktiviteter.

  I diskussionen konstateras att pedagogerna använder förskolegården för att stimulera barns rörelseförmåga och motorisk utveckling. Dock så missas vissa chanser till utmaning som barnen skapar själva på förskolegården.

 • 305.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Algebra i årskurs 4-6: Lärarperspektiv på algebra och algebraundervisning i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare ser på algebraundervisningen i årskurs 4-6 och vilka tankar och beliefs de har om algebra och matematik. Fyra matematiklärare som undervisar i matematik har intervjuats. Intervjuerna har analyserats utifrån teorier om hur beliefs står i relation till praktik. Resultaten indikerar att det verkar finnas en koppling mellan de idéer som fanns under lärarutbildningen och de beliefs som lärarna har idag.

 • 306.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 307.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 308.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historia utanför klassrummet: Historielärares tankar om villkor för historieundervisning i årskurserna f-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i ämnet historia anser om historieundervisning som sker utanför klassrummet genom en empirisk studie där syftet är att få insikt i hur lärare i årskurserna f-3 ser på undervisning utanför klassrummet och vilken betydelse lärarna ser att den typen av undervisning kan ha för elevers lärande. Tidigare forskning visar på vikten av att eleverna ges möjlighet till dialog och uppmuntran till ett kritiskt förhållningssätt till det som presenteras på exemplevis ett museum. Därför är det relevant att ta reda på hur lärare anger att de kommunicerar med sina elever och om de ser att kommunikationen ser annorlunda ut då undervisningen sker utanför klassrummet.

  Under arbetets gång intervjuades tre lärare och deras utsagor analyserades samt diskuterades i relation till relevant litteratur inom området.

  Det huvudsakliga resultatet visade att samtliga lärares uppfattning är i huvudsak att historieundervisning som sker utanför klassrummet är kopplad till upplevelser och att det finns en didaktisk poäng med denna typ av lärande. Två av lärarna menar att då fler sinnen är involerade, befäster sig kunskapen lättare.

  Vad gäller kommunikationen menar två av tre lärare att då historiundervisningen sker utanför klassrummet blir eleverna mer engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta innebär en upplevelse att se ett historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Lärarna uppger att elevernas engagemang i sin tur innebär fler tankar och funderingar, vilket resulterar i rikligare dialog mellan lärare och elever.

 • 309.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Museet som lärandemiljö i historieundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här litteraturstudien undersöks ämnet historia där intresseområdet är museetsbetydelse för historieundervisningen. Tidigare forskning inom området studeras för att sökasvar på hur elevers lärande utifrån museibesök kan beskrivas jämfört med ett mertraditionellt lärande i historia. Vilka är försutsättningarna för att lärandet kan äga rum? Kanstudiebesök på museum öka elevernas historiemedvetande och nyfikenhet på historia? I såfall hur? Denna studie är en allmän litteraturstudie där sökning efter vetenskapliga artiklaroch rapporter har gjorts i olika databaser. Databaserna som har använts för sökning är LIBRISoch Google Scholar. Efter att ha sökt i databaserna gjordes ett urval och slutligen användestvå avhandlingar samt två pilotstudier, två fallstudier samt en forskningsöversikt.Resultatet av studien visar på vikten av elevernas delaktighet och förutsättningar tillkommunikation och dialog under och efter museibesöket för att lärandet ska äga rum.Forskning visar också att museet kan erbjuda upplevelser och praktiska moment som ettkomplement till den ordinarie klassrumsundervisningen där läroboken ofta ärutgångspunkten.

 • 310.
  Charrière, Lionel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Individualisering i moderna språk: En kvalitativ studie om hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen. Metoden som använts är kvalitativa forskningsintervjuer med språklärare verksamma inom såväl grundskolan som gymnasiet. Undersökningens resultat åskådliggör en mångfald av tolkningar kring individualiseringsuppdraget hos lärare i moderna språk. Utifrån informanternas svar identifieras tre skilda individualiseringsmodeller. I den första modellen framstår individualiseringen framförallt som en metod baserad på nivåindelning och användande av särskilt material. Individualisering beskrivs i den andra modellen som ett förhållningssätt, att beakta elevernas olikhet, och utformas under en rad olika inslag, från planering till utvärdering. I den tredje modellen nås individualisering i helklassundervisning genom varierande arbetsformer samt lärarens kontakt med eleverna under lektionen. Att läraren snarare ansluter sig till en av dessa tre modeller tycks hänga samman med vilka behov och risker denne förknippar med individualisering.

 • 311.
  Chen, Jiaoying
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Avvikelser mellan kursbetyg och nationella prov i gymnasieskolan: En statistisk analys av strukturella samband, tänkbara orsaker och konsekvenser för lärares sätt att bedöma och betygssätta elevers ämneskunskaper2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten i den här uppsatsen visar att det finns strukturella samband mellan avvikelser i resultat på det nationella provet och betygen i gymnasieskolan, för ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kvinnor får i större utsträckning ett högre betyg och i mindre utsträckning ett lägre betyg jämfört med män i förhållande till deras resultat på det nationella provet. Resultaten visar också att det kan finnas interaktionseekter mellan elevens kön och könsfördelningen av både elever och lärare på skolan. Dessa strukturella samband kan indikera att betygen innefattar andra egenskaper hos eleven förutom ämneskunskaper. Eftersom betygen bör vara ett mått på ämneskunskaper, så diskuteras möjliga sätt för läraren att hantera betygsättningen så att den blir mer rättsäker, transparent och rättvis.

  Vidare sågs att friskolor sätter i större utsträckning ett högre betyg jämfört med provresultaten än kommunala skolor, undantaget är ämnet matematik. Friskolor sätter oftare ett lägre betyg jämfört med kommunala skolor i ämnena engelska och matematik. Andra bakgrundsvariabler som undersöks är hur stor andel av föräldrarna inom en skola som är högutbildade, hur många elever det går på en lärartjänst, skolans storlek och hur stor andel av eleverna inom skolan som har utländsk bakgrund.

 • 312.
  Claesson, Anders
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Petersson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sustainable development in focus -: a ten-week course in teacher training2006In: Reflective practice in teacher education : Learning from Case Studies of Environmental Education / [ed] Kyburz-Graber, Regula; Posch, Peter; Robottom, Ian; Hart, Paul, Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers , 2006, p. 87-99Chapter in book (Other academic)
 • 313.
  Cook, Derek
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teater och drama som ”undervisningsredskap” i gymnasial yrkesutbildning: En explorativ fallstudie om ett försök att med drama och teater som upplägg genomföra undervisning om kundbemötande i kursen Service och bemötande 12013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Crona, Therése
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Är du redo för högskolan?: En fallstudie om källkritik och källhantering i samband med gymnasiearbetet på ett ekonomiprogram2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverket ska ett godkänt gymnasiearbete vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolan. Detta innebär bland annat att eleven kan förhålla sig kritiskt till källor. Syftet med denna studie är att få är att undersöka generella mönster i elevers och en handledares förhållningssätt till källkritik och undervisning i detta, i samband med gymnasiearbetet på ett ekonomiprogram.

  Studien är grundad i nedsippringsteori samt läroplansteori. För att uppfylla syftet har en fallstudie genomförts där 20 gymnasiearbeten från ett ekonomiprogram har granskats genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Arbetena har granskats dels i syfte att se vilka sorters källor eleverna använder sig av och vilka argument som används för att analysera den aktuella källans trovärdighet. Utöver detta har även en intervju utförts med handledaren för de gymnasiearbeten som granskats. Intervjun av handledaren på ekonomiprogrammet syftar till att undersöka hur hen bedriver undervisning i källkritik.

  Handledaren på ekonomiprogrammet ger viss undervisning i källkritik till eleverna. Handledaren ställer sig frågande till att ett godkänt betyg på gymnasiearbetet säkerställer att en elev är redo för högskolan. Källkritiken är enligt handledaren lågt prioriterad i gymnasiearbetena på grund av tidsbrist. Information hämtat från internet är det som dominerar mest bland elevernas källor. Även om eleverna använder sig av olika källor har de sällan relevanta motiveringar varför de använder just den källan eller varför källan är säker.

 • 315.
  Dahl, Wictoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ATT BÄRA SLÖJA I SKOLAN: - En studie om några unga muslimska kvinnors slöjbärande i skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverket är klädsel något som normalt bestäms av individen själv men hur fria är unga muslimska kvinnor i dagens svenska skola i sina klädval? I den här kvalitativa fallstudien vill jag under-söka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och klädstilar i skolan. Resultatet visar att de muslimska tonårsflickorna har skapat sin identitet kring sitt slöjbärande och att de inom gruppen har olika sätt att bära sin slöja. Det har även visat sig att de som bär slöja gör det av främst kulturella och religiösa skäl och det är en del av deras identitet. Även om skolans styrdokument anser att man själv ska få välja sina kläder framkommer det att där finns motsättningar och problem i att vara ung muslimsk kvinna i en svensk skola. Jag hoppas med detta arbete att läsaren ska kunna få en ny syn på slöjbärande och de unga muslimska kvinnorna som väljer att bära slöja i dagens Sverige. Syftet är även att producera ett dokument som kan vägleda skolpersonal och samtidigt undvika missförstånd, diskriminering eller misstänksamhet.

 • 316.
  Dahlberg, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares tankar kring den allsidiga religionsundervisningen.: "Neutraliteten blir helt enkelt en påbjuden livshållning." (Runebou 2013 s.43)2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka om undervisningen i religionskunskap är neutral eller inte. I arbetet ingår intervjuer med tre verksamma lärare om hur de arbetar med religionsundervisningen i sina klasser på mellanstadiet. I arbetet framkom det att lärarna försöker jämställa världsreligionerna mer än vad som står i läroplanen. Det framkom även att det är upp till lärarens personliga preferenser om religiösa högtider ska uppmärksammas eller inte. Vidare framkom det att undervisningen kan påverkas av klassens sammansättning när det gäller mångfald av religioner och trossamfund.

 • 317.
  Dahlbo, Madeleine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Att känna sig trygg är A och O": Vikten av anknytning i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018, s.10, 13). För att pedagogerna ska kunna tillgodose denna helhet utgör anknytning en grundläggande aspekt att beakta inom förskolans utbildning. Detta eftersom barnet är i behov av minst en närvarande anknytningsperson för att söka stöd och trygghet hos (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.39, 201). Då denna trygghet skapar de bästa förutsättningarna för barnet att utvecklas och tillgodose sig lärande (ibid.).

  Föreliggande studie syftar till att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och förskollärare tillskriver anknytning i relation till förskolan, samt belysa om skillnader tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. För att göra detta möjligt formulerades tre frågeställningar;

  Vilken vikt tillskriver pedagogerna anknytning i förskolan? Vilka möjligheter respektive svårigheter tillskriver sig pedagogerna ha för att tillgodose barnen en trygg anknytning? samt Framkommer det några skillnader i den vikt, samt de möjligheter och svårigheter, som tillskrivs anknytning utifrån yrkesprofession? Den metod som användes för att sedan besvara dessa frågeställningar var en webbaserad enkätundersökning. Detta eftersom det var av relevans att nå en stor grupp deltagande inom en begränsad tidsram, därmed var enkät som metod fördelaktigt (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85).

  Några slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att en betydande majoritet av pedagogerna tillskriver anknytningen av stor vikt med undantag för ett fåtal förskollärare som tillskrev vikten som något lägre än övriga respondenter. Trots den stora betydelse pedagogerna tillskriver anknytning anser de att området inte lyfts tillräckligt inom förskolan. Av resultatet framkom det även att förskolans organisation enligt pedagogerna kan utgöra ett flertal svårigheter i arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning. Dock ansåg sig majoriteten av pedagoger oftast eller ganska ofta trots detta ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning. Med undantag för ett fåtal förskollärare som ansåg sig ganska sällan ha denna möjlighet.

 • 318.
  Dahlin Klein, Miriam
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Slöjdlärarare och den lokala pedagogiska planeringen: Ett arbete i hur slöjdlärare förhåller sig till den lokala pedagogiska planeringen i undervisningen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att få inblick i hur slöjdlärare arbetar med den Lokala pedagogiska planeringen (LPP) och vilken funktion den fyller. Studiens fokus ligger i hur slöjdlärana använder den lokala pedagogiska planeringen under lektioner och hur de arbetar fram den. För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag intervjuer med slöjdlärare.

  Mitt resultat visar att slöjdlärana inte får mycket tid till att skriva sin LPP vilket leder till att de ofta får sitta hemma på sin fritid och skriva. De anser att den är ett bra stöd för dem själva och även för eleverna under lektionerna. Undersökningen visar även att lärarna har nytta av den lokala pedagogiska planeringen, som de menar är ett uppdrag som påförts dem "uppifrån". Genom undersökningen har jag fått större förståelse för vilken nytta den lokala pedagogiska planeringen kan ha för lärare och elever i undervisningen.

 • 319.
  Dahlman, Jonas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur bidrar en GIS-tillämpande geografiundervisning till elevers lärande i årskurserna 4–6?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att genomföra en GIS-tillämpande geografiundervisning för att undersöka hur den kan bidra till ökad förståelse och kunskapsutveckling för yngre åldrar i årskurs 4–6 förankrat i geografiämnets kärna och syfte. Examensarbetet avser därmed att bidra till ny kunskap eftersom forskningsområdet gällande GIS för tidigare årskurser är bristfällig.

  För insamling av empiri används en kombination av metoder där observation är huvudmetod med egenkonstruerade lektioner i form av en GIS-tillämpande geografiundervisning. Intervjuer och utvärderingar används som stöd till resultatet från observationerna för att ge en helhetsbild.

  Resultatet visar att eleverna utan större svårigheter hanterar GIS-verktygen. Verktygen ger ökad entusiasm, intresse och nyfikenhet. Därmed antyds potential att öka inlärningsområdet som avses. Vidare demonstreras att undervisningsupplägget av en GIS-tillämpning ska vara av noggrann och ta hänsyn till flera aspekter. I synnerhet var det tydligt i distributionen av utrustningen samt hur grupperingen blev genomförd. Tillräckligt med tid för diskussioner och analys i grupparbeten i det undersökande arbetssättet är centralt.

  Slutsatsen är att dagens GIS-verktyg lämpar sig väl för elevernas ålder förutsatt välplanerat undervisningsupplägg, riklig förberedelse inför ämnesområdet och att tillräckligt med tid finns för att kunna nå djupare kunskap. Därmed skapas nya möjligheter att använda GIS även för lägre årskurser.

 • 320.
  Dahlman, Jonas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur främjar GIS geografiundervisningen igrundskolan?: Möjligheter och utmaningar med att tillämpa GIS-stöddundervisning i skolan för att undersöka geografiskafenomen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  GIS används för att samla in, skapa, analysera och presentera data med olika digitala verktyg. Forskning visar att denna digitala teknik har potential att användas för att undersöka geografiska frågeställningar i undervisning. Det pågår en digitalisering av skolan med stora satsningar från den svenska regeringen. Att tillämpa GIS i skolan för med sig olika utmaningar. Påtagligt är bland annat bristande kompetens och resursbrist.Studien syftar till att undersöka vad publicerad forskning visar om vilka möjligheter samt utmaningar som finns med att tillämpa GIS i geografiundervisning. Undersökningen avser även att visa vad forskning visar om vilka effekter GIS-tillämpning kan medföra i relation till elevers förmågor och kunskaper i geografiämnet. För att svara på detta används en systematisk litteraturstudie som metod genom att granska och identifiera vad aktuell forskning visar i ämnesområdet. Vad internationell tidigare forskning visar sätts i relation till kontexten i Sverige, med huvudfokus mot årskurserna 4–6.Resultatet av undersökningen visar att GIS medför höjt engagemang för geografiämnet och digital teknik. Sammantaget kan GIS-tillämpning höja elevernas resultat. Att tillämpa GIS är komplext och kräver förutsättningar för att bli framgångsrikt. Omfattande tid, resurser, motivation hos lärarna, kompetens hos både lärarna och eleverna samt adekvat stöd hos skolledningen är förutsättningar som behövs.Slutsatsen är att en framgångsrik GIS-tillämpning förutsätter en välplanerad undervisning av hög kvalité där ämnesområdet prioriteras framför tekniken och där undervisningsinnehållet är baserat i undersökningsbara geografiska frågeställningar. Positiva effekter kommer inte automatiskt med GIS. GIS i kursplanen bör betonas för 4–6 för att förbereda eleverna inför framtiden. Eftersom ämnesområdet bör ställas i centrum behöver GIS-verktygen då vara lätta att använda.

 • 321.
  Dahlman, Victoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildanalys och bildsamtal utifrån ett lärarperspektiv: En kvalitativ intervjuundersökning om aspekter kring innehåll och lärande i grundskolans bildundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts med syfte att undersöka bildundervisning ur bildlärarnas perspektiv med fokus på bildanalys och bildsamtal. Undersökningen lyfter även bildlärarnas syn på Lgr11 och bildämnets aspekter om lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Examensarbetet har genom en kvalitativ forsknings-metod undersökt hur bildlärare arbetar med bildanalys och bildsamtal i under-visningen. Undersökningens empiriska material består av sju kvalitativa intervjuer med bildlärare behöriga för bildämnet i grundskolan. Intervjumaterialet har analyserats utifrån en tematisk analys. Undersökningen visar att bildlärarna är eniga gällande bildämnets kommunikativa och språkliga syfte, vilket de hävdar är meningsfullt för elevernas kunskapsutveckling. Bildlärarna framhåller att bildanalys är en grund för deras bildundervisning. De presenterar en positiv syn på läroplanens övergripande beskrivning av bildämnets centrala innehåll som öppnar upp för en tolkningsfrihet. Bildanalys och bildsamtal framhävs i undersökningen som betydelsefulla moment i bildundervisningen som utvecklar elevernas lärande. Detta är utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande relevant då bildanalys och bildsamtal genomförs i meningsskapande och sociala sammanhang, där eleverna utvecklar sina bildspråkliga förmågor tillsammans.

 • 322.
  Dahlman, Victoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisning: Bildanalys och bildsamtal i grundskolan: En litteraturstudie av didaktisk forskning kring bildämnet och kommunikativa aspekter på lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskning kommit fram till gällande elever i grundskolans kommunikativa kunskapsutveckling utifrån bildanalys och bildsamtal i bildundervisningen. Den metod som valts för att genomföra detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie för att undersöka litteratur inom det valda forskningsfältet. Utifrån analysmetoden innehållsanalys har urval av forskningslitteraturen genomförts med fokus på svenska publikationer. Frågeställningarna är formulerade för att undersöka hur eleverna utvecklar kommunikativa förmågor genom bildanalys och bildsamtal, varför dessa moment är viktiga för elevernas lärande samt vad bildundervisning i svensk grundskola innehåller. Analys och dess resultat visar att elevernas kommunikativa förmågor utvecklas i positiv riktning genom bildanalys och bildsamtal. Genom bildanalys utvecklas elevernas bildspråkliga kompetens vilken är viktig för att eleverna ska kunna tolka, förstå samt kritiskt granska bilder. Bildsamtal är, ur ett sociokulturellt perspektiv, viktigt för elevernas lärande, elever interagerar och utvecklar bildspråklig kunskap tillsammans. Kommunikation i meningsskapande och lärande sammanhang bidrar till elevernas fördjupade förståelse för sig själva samt sin omvärld. Slutligen visar även analys och dess resultat att bildkommunikativa inslag inte förekommer i tillräckligt hög utsträckning i bildundervisningen. Detta beror, enligt forskningen, delvis på att bildlärarna och eleverna inte uppfattar bildämnet på samma sätt. Bildlärarna har, enligt forskarna, inte nått fram med det kommunikativa perspektivet på bildämnet som Lgr11 framhåller.

 • 323. Dahlstedt, M.
  et al.
  Sandberg, F.
  Fejes, A.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Dissonant futures: occupational trajectories, gender and class in contemporary municipal adult education in Sweden2018In: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 31, no 1, p. 16-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize the ways class and gender are played out in adult students’ narratives about their occupational choice and future. Drawing on Beverly Skeggs, we analyse how students think about future occupations, what motivates them towards these and how they are able to form their future in relation to them. Taking on Sweden as a case, our results show that students’ narratives on their future occupations are classed as well as gendered. In their vision of future occupations, working-class students tend to focus on occupations helping and caring for others, while middle-class students tend to focus on work more as a means of fulfilling themselves as individuals. These differences are also gendered. Female students are more likely than their male counterparts to picture their future occupations in relation to having children and a family. This tells us that in the female students’ narratives, there tends to be a strong focus on caring – for their families as well as in future occupations. 

 • 324.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Lunds universitet; Linköpings universitet.
  Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 1, p. 31-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Paradoxes of citizen formation: Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration

  This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them.

 • 325.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  To belong or not to belong: negotiating citizenship in an age of migration2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  2015. More than a million people are seeking refuge in Europe. Over water or over land, children as well as adults are fleeing from war, persecution and poverty. Thousands of them disappear without a trace or drown beneath the waves. Most of the refugees come from the war-torn Syria (International Organisation for Migration 2015). Throughout the member states of the European Union, exceptional policy measures are taken in order to handle the so-called ‘refugee crisis’ – intensified border control, the introduction of ID checks at specific checkpoints as well as within the borders of a country and restrictive rules for the reception of asylum seekers. This precarious situation in Europe addresses a number of crucial questions about the state of citizenship and belonging in contemporary Europe – in an age of large-scale international migration.

   

  In an era of international migration established conceptions of citizenship, of who the citizen is or should be, are challenged. International migration highlights some of the fundamental issues of citizenship: which characteristics, abilities or values should the citizen have and how are the relationships between the citizen and society arranged? In the context of international migration certain individuals are seen as ‘naturally’ belonging to the national community they inhabit, guaranteeing a set of rights, while others are seen as not belonging. The question, however, is: Who are included in the societal community, who are excluded, and what conditions are used to decide?

   

  This article analyses the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach.

 • 326.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Ana's tragedy - and Europe's a contemplation over Romani, belonging and citizenship making in a Europe of migration2016In: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 4, no 16, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the notion of belonging in today’s multi-ethnic Sweden and hints at perpectives of future European identity-building. On the basis of Frantz Fanon’s understanding of colonialism and the colonized mentality as theoretical, the article deals with the situation of Roma in Sweden – and Europe. With the story of a young Roma woman that has migrated to Sweden from Hungary as point of departure, the article addresses the situation for Romani people, but also for other migrants in Europe, with particular focus on who are allowed to belong to the community of Swedish and European citizens, and who are not

 • 327.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet, Högskolan i Skövde.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Formation of respectable citizens: precarious work and uncertain futures in a f-cked up world2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on research on gender and class and especially on the work of Beverly Skeggs we analyse adult educational student’s stories of their future occupations and future lives. We argue that these narratives of the future are both gendered and class specific. The results shows that there are echoes from the past, where the working class focused on being diligent, caring, modest and respectable. There is also a gender difference among the working class students, where women picture their future occupations in relation to having children and a family. For the working class female students their future occupations are further often connected to working with people, i.e. as care workers, teachers or for instance physiotherapist – i.e. work that involve caring in one way or another. Different results are seen in the analysis of middle class students that are more likely to focus on their individual self-realisation, where the futures are grander and not so much connected to a specific time and space. Another important result is that the working class students are modest in the narratives of their future occupations. Imagined occupations would mean a certain amount of social mobility, but rather modest ones.

 • 328.
  Dahlström, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum: Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Charlotte Dahlström

  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av

  religionsundervisning.

  Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna.

  Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur

  perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att

  lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för

  läraren att välja bort delar av innehållet i kursplanen när denne planerar sin undervisning.

  En kort presentation av de senaste två läroplanerna samt litteratur som behandlar

  religionsundervisning i skolan utgör bakgrunden till studien. Intervjuer med fyra lärare är det

  primära källmaterialet.

  Efter genomförd studie har det kommit fram att lärarna ser religiös mångfald i klassrummet

  som en stor fördel i undervisningen samt att läroplanen oftast ses som ett gott stöd vid själva

  planerandet av undervisningen.

  Vilka läromedel som används är högst individuellt och beror till stor del på lärarens egen

  förmåga att hålla sig ajour men även vilka ekonomiska förutsättningar ämnet ges.

  Avslutningsvis finns en bilaga med intervjufrågorna vilka ger en bild av vad informanterna

  fått ta ställning till när de intervjuats.

 • 329.
  Dahlström, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum: Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur

  perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att

  lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för

  läraren att välja bort delar av innehållet i kursplanen när denne planerar sin undervisning.

  En kort presentation av de senaste två läroplanerna samt litteratur som behandlar

  religionsundervisning i skolan utgör bakgrunden till studien. Intervjuer med fyra lärare är det

  primära källmaterialet.

  Efter genomförd studie har det kommit fram att lärarna ser religiös mångfald i klassrummet

  som en stor fördel i undervisningen samt att läroplanen oftast ses som ett gott stöd vid själva

  planerandet av undervisningen.

  Vilka läromedel som används är högst individuellt och beror till stor del på lärarens egen

  förmåga att hålla sig ajour men även vilka ekonomiska förutsättningar ämnet ges.

  Avslutningsvis finns en bilaga med intervjufrågorna vilka ger en bild av vad informanterna

  fått ta ställning till när de intervjuats.

 • 330.
  Dahlén, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att bestämma eller inte bestämma, det är frågan: En fenomenografisk studie om barns och pedagogers uppfattningar om barns inflytande i utevistelsen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka barns egna uppfattningar kring sin utevistelse samt sitt inflytande i utevistelsen samt även vad pedagogerna tror att barnen tänker kring utevistelsen och sitt inflytande när de är utomhus på förskolan. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer när jag har samlat in min empiri och jag har intervjuat fyra barn och fyra pedagoger. Både barn och pedagoger hör till samma avdelning. Mitt resultat visar att både barnen och pedagogerna har uppfattningen att barnen tycker om att vistas utomhus på förskolan. Barns och vuxnas uppfattningar när det gäller barnens möjlighet till inflytande utomhus stämmer också väl överens. Barnen menade att de får bestämma själva vad de ska göra ute vilket även pedagogerna hävdade att så var fallet. Resultatet visar även att barnen är medvetna om att de har stor möjlighet till inflytande utomhus men däremot var pedagogernas uppfattningar olika. Någon trodde inte alls att barnen är medvetna om sitt inflytande medan en annan pedagog var säker på att barnen vet att de har möjlighet att påverka och bestämma när de vistas utomhus på förskolan. Slutsatsen av min studie är således att barnens och pedagogernas uppfattningar kring barns inflytande i utevistelsen till stor del stämmer överens med varandra utom när det kommer till barnens medvetenhet då pedagogerna är tveksamma till barnens medvetenhet till sin möjlighet att påverka sin utevistelse.

 • 331.
  Daniels, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan skönlitteratur användas i skolan med genus som utgångspunkt?: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare kan använda

  skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor rörande genus i årskurs F-3. Metoden som tillämpats har

  varit en systematisk litteraturstudie i vilken svensk forskning använts för att kunna uppnå syftet med

  studien. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som använts i studien har tagits fram genom

  sökning i dels olika databaser och dels genom manuella sökningar. Det framgick att ämnet för denna

  studie var tämligen outforskat och därför blev antalet användbara artiklar och avhandlingar få. Av den

  forskning som använts för att besvara frågeställningen har det framgått att den vanligaste metoden att

  använda skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor om genus lämpligast utgörs av högläsning som

  sedan efterföljs av ett gemensamt samtal i klassrummet. Läraren kan bidra till konversationen genom att

  ställa ledande frågor. Fördelen med ett sådant arbetssätt är att elevernas tidigare syn på de båda könen

  kan komma att förändras och leda till en mer neutraliserad inställning till de könsnormer som finns för

  pojkar och flickor i samhället i stort. I ett arbete som berör genus utgör läraren en betydande roll då

  mycket avgörs av dennes kompetens och inställning till genus.

 • 332.
  Daniels, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärare förhåller sig till genus i användandet av skönlitteratur i undervisningen: En enkätundersökning med 31 lärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–3, ger genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Syftet har konkretiserats genom en frågeställning som inneburit att söka svar på vad som är avgörande för dessa lärares val av högläsningsbok och hur dessa lärare ser på att arbeta med skönlitteratur med koppling till frågor rörande genus. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet och för studiens resultatanalys har de teoretiska verktygen inneburit en didaktisk ansats. För studien har använts kvalitativa metoder i form av enkäter och telefonintervju.

  Resultatet för studien visar att det finns ett genusperspektiv med i lärares val av böcker, vilket utgörs av att lärarna i sina val försöker variera pojk- och flickkaraktärer. Vidare framgår att samtliga lärare som deltagit i studien anser det vara viktigt att ha med ett genusperspektiv i valet av skönlitteratur. Att högläsa och sedan föra textsamtal framgår vara den metod som lämpar sig bäst för att kombinera skönlitteratur och genusfrågor. Samtalen utgörs av gemensamma diskussioner i klassrummet. Ett sådant arbete är enligt deltagande lärare i studien gynnande för eleverna, då de ges möjlighet att få ta del av andra elevers uppfattningar men även får delge sina egna tankar. På så vis möjliggörs att eleverna får en mer neutral syn på de båda könen. Viktigt för att en sådan metod ska kunna tillämpas på ett positivt sätt är att ha en god klassrumsmiljö, där eleverna känner sig trygga med varandra. Dessa resultat stämmer väl överens med den forskning som finns om att arbeta med skönlitteratur och genusfrågor.

 • 333.
  Danielsson, Catharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fonologisk medvetenhet och avkodning – betydelsefulla förmågor i tidig läsutveckling: Intervjustudie i en F-3-skola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskare har under lång tid rapporterat om att den tidiga läs- och skrivinlärningen påverkas på ett positivt sätt när språkliga förmågor samverkar med språkliga sammanhang. En språklig förmåga som det forskats mycket kring är den fonologiska medvetenheten.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur fem lärare och en speciallärare anger att de arbetar för att främja läsinlärningen hos elever i skolans tidiga årskurser. I arbetet står följande frågeställningar i fokus: Hur arbetar lärarna med den tidiga läsinlärningen? Vilka aspekter anser lärarna vara särskilt viktiga i läsundervisningen?

  En intervjustudie genomfördes i en F-3-skola. Det framgick att lärarna arbetade på ett systematiskt sätt med läsinlärningen. Samtliga informanter började undervisningen med att stärka den fonologiska medvetenheten med hjälp av språklekar. Även om ingen av lärarna använde Bornholmsmodellens språklekar fullt ut i årskurs ett, använde de delar av materialets språklekar som lärarna ansåg att eleverna behövde träna mer på. Arbetet genomfördes i sociokulturell och pragmatisk teori som utgångspunkter.

 • 334.
  Danielsson, Catharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur stor inverkan har den fonologiska medvetenheten på läsinlärningen?: En litteraturstudie om hur stor inverkan den fonologiska medvetenheten har på den tidiga läsinlärningen samt om forskning påvisar om Bornholmsmodellen ger några fördelar.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som ett led i det informationssamhälle vi idag lever i har förmågan att kunna läsa blivit allt viktigare. Vi blir exponerade för skrift överallt i vår omgivning. Därför har det blivit allt viktigare för individer att bli läskunniga. Ett av de viktigaste uppdragen lärare har är att lära eleverna att läsa. De allra flesta elever kan tillgodogöra sig läsundervisningen oavsett vilken metod läraren använder medan ett fåtal elever får svårigheter. Syftet med denna litteraturstudie är att se hur stor inverkan den fonologiska medvetenheten har på läsinlärningen. Tillika att titta närmare på om man genom att använda Bornholmsmodellen kan öka den fonologiska medvetenheten. För att besvara syfte och frågeställningar har vetenskaplig litteratur granskats och sammanställts. För att hitta relevant litteratur har databaser som Libris, Google Scholar och SwePub använts. Manuella sökningar har också gjorts genom Google och Google Scholar. Resultatet har påvisat att den fonologiska medvetenheten har en positiv inverkan på läsinlärningen.

 • 335.
  Danielsson, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Art Education.
  Åström, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Learning Processes & multimodal Representations2009In: European Distance and E-learning Network Conference, ”Innovation in learning communities – What did you invent for tomorrow": EDEN 2009 Annual Conference : Book of abstracts, Gdansk, Polen, 2009, p. 145-Conference paper (Refereed)
 • 336.
  Danielsson, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Second Language Development through OnlineGaming: A Literature Study2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  English is a part of our lives from an early age, and it is important that pupils engage

  themselves in learning the language. Today many pupils have access to a computer and can

  play online games in collaboration with others from around the world. This study aims to

  examine how online gaming can help pupils develop their second language. By studying prior

  research and analysing the results, it was found that there are several factors which may have

  an effect

  on pupils’ second language development. Through online games, motivation

  increases. Also, the interaction with both native English speakers as well as other second

  language learners within the games, form immense language input from authentic

  communication. These findings show that there are possible benefits in playing online games.

  However, there is a need for much further research to get a clear overview over the possible

  affects online games have for pupils second language development.

 • 337.
  Danielsson, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Words of Warcraft: How Online Games Affect Perception of Language Skills and Gender Differences among Pupils in 4th and 6th Grades2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been a lot of development in computer games, from playing together in a room to playing in collaboration with people from around the globe. The aim of this empirical study is to gain insight into the differences between frequent gamers and non-gamers in the 4

  th and 6th grades, regarding their perception of their English language skills and possible gender differences on how and what they play. A survey was conducted with 68 pupils in the 4th and 6th grades. The results were analysed and discussed in relation to the sociocultural perspective and relevant research. The results show that most respondents’ state that they play games in English and perceive their English language skills as good. Noteworthy, though, is that tablets are preferred over computers as gaming platforms. Furthermore, pupils spend several hours a week playing games, both online and offline. The conclusion is that online gaming is, to some extent, connected to pupils’ perception of their English language skills and that tablets should also be noted as a contributing factor to this. Further research is needed, especially longitudinal studies and studies on younger pupils to examine the possible effects that online gaming has on pupils’ development of the English language.

 • 338.
  Danielsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tredjespråksinlärning i åk 4-6: Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. Forskning har börjat uppmärksamma hur man framgångsrikt kan arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga elever utifrån deras förutsättningar och kunskaper. Ett dilemma många lärare stöter på är dock undervisningen av engelska då två språk lärs in samtidigt, vilket i sin tur kan skapa sammanblandningar mellan språken. Detta examensarbete undersöker och redogör för lärares attityder och inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska men också hur flerspråkiga elever uppfattar sin engelskundervisning. Datainsamlingen har genomförts genom enskilda intervjuer med sju elever från tre olika klasser samt ett frågeformulär som delats via internet för att nå ett stort antal undervisande lärare i engelska. Resultatet analyserades och jämfördes med två teorier, tidigare forskning samt med stöd i läroplanen. Resultatet visar att lärare generellt saknar kunskaper och resurser för att kunna erbjuda flerspråkiga elever den bästa undervisningsformen. Flertalet av eleverna upplever dock att engelska är spännande och roligt samt uppskattar att lära sig två språk samtidigt. Det framkommer även att många lärare har uppfattningen att flerspråkiga elever har svårigheter vid inlärningen av två språk. Vidare forskning i ämnet vore att undersöka fenomenet i ett större perspektiv, att jämföra flerspråkiga klassrum i Sverige med andra länder för att synliggöra var svenska klassrum befinner sig i den internationella utvecklingen.

 • 339.
  Danielsson, Sanna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Sverige och svenskheten: En studie av vilken bild av Sverige och svenskheten lärare på sfi ger sina elever, ställt mot den bild eleverna själva tycker de ges.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på en intervjuundersökning om vilken bild som lärare som undervisar i svenska för invandrare (sfi) tycker att de ger sina elever av Sverige och ”svenskheten”. Detta ställs emot vad eleverna själva tycker att de får lära sig av lärarna. Intervjuerna är gjorda i en skola i Mellansverige. Jag har använt mig av intervjuer då flera av eleverna har lättare att uttrycka sig muntligt och jag ges möjlighet till följdfrågor om det är något som är oklart. Min hypotes var att den bild av Sverige och ”svenskheten” som lärarna själva tycker att de ger eleverna inte stämmer med den bild som eleverna själva säger sig motta. Resultatet av intervjuerna visar att den bild som lärarna anser sig ge eleverna inte stämmer överens med vad eleverna själva säger att de fått lära sig.

 • 340.
  Danielsson-Lundin, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högstadielärares tankar kring relationer mellanlärare och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka högstadielärares tankar kring relationer mellan lärare och elev samt undersöka lärarnas tankar kring relationernas betydelse för eleverna. Syftet var också att studien skall bidra till kunskapsutvecklingen om det undersökta området.Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i en svensk medelstor kommun där fyra verksamma lärare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval samt ett strategiskt urval. Undersökningsmetoden var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån Aspelin och Perssons (2011) fyra nivåer i det teoretiska synsättet Relationell pedagogik samt utifrån Bubers (2000) teori om Det mellanmänskliga.Informanterna ansåg att relationer är mycket betydelsefulla för att öka elevernas trygghet och deras lust att lära. Varje relation mellan lärare och elev är unik och både lärarens och elevens personlighet har en avgörande betydelse för hur relationen blir att se ut enligt informanterna. Informanterna anser att merparten av alla elever är i behov av närmare relationer till sina lärare. Relationen mellan lärare och elever utgör därför en central del i skolverksamheten och det är något som lärare arbetar med hela tiden. Trots att arbetet med relationer är en central del i yrket diskuterar eller reflekterar inte informanterna över relationsarbetet tillsammans med sina kollegor, vilket gör deras syn på betydelsen av arbetet något motsägelsefull.

 • 341.
  D'Arcy, Denice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Feedback och beröm inom matematik: En litteraturstudie om hur feedback och beröm påverkar elevers motivation och prestation inom matematiken2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka om feedback och beröm kan öka elevers prestation och motivation inom matematiken. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts där aktuell forskning från år 2005 och framåt sökts, granskats och analyserats för att slutligen välja ut den litteratur som skulle inkluderas. Resultaten visar att både lärare och elever måste veta vad formativ feedback innebär och hur den ska utformas för att den ska bidra till ökad prestation och motivation. Vidare är det viktigt att eleverna har rätt mindset för att kunna använda den formativa feedbacken till att föra sitt lärande framåt. Inträffar inte ovanstående ger formativ feedback inte den effekt som vill fås, snarare tvärtom. Beröm kan också ge olika effekter beroende på när den ges och på vilket sätt. Dock är det någonting som i princip alla elever vill få, men ber

 • 342.
  D’Arcy, Denice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur feedback på uppgiftsnivå och processnivå kan skilja elevers resonemang åt i matematik: En empirisk undersökning om hur elevers resonemang skiljer sig åt beroende på vilken feedback som ges2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå kan utveckla elevers resonemang när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematiken. De typer av resonemang som undersöks är algoritmiska och kreativa matematiska resonemang. Åtta elevpar från årskurs 5 fick arbeta med problemlösningsuppgifter och fick efterhand de behövde feedback på uppgiftsnivå eller processnivå. Efter genomförandet analyserades vilken resonemangstyp eleverna använde före och efter feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå getts. Resultaten visar att elever som får feedback på processnivå i större utsträckning utvecklar fullständiga kreativa matematiska resonemang jämfört med de elever som får feedback på uppgiftsnivå.

 • 343.
  Degerman, Catharina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Malmström Westberg, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkutveckling med materialet Babblarna: Förskolepedagogers arbete med att främja barns språkutveckling med materialet Babblarna2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med att främja barns språkutveckling med materialet Babblarna. Frågeställningarna som studien vill besvara är hur, när och varför Babblarna som material används i verksamheten och hur pedagogerna uppfattar att barnens språkutveckling ökas genom arbetet med Babblarna. För att besvara studiens frågeställningar användes de två forskningsmetoderna muntliga och skriftliga intervjuer och intervjuerna sammanställdes till ett resultat som vi satte i relation till den tidigare forskning vi tagit upp. Resultatet av våra intervjuer visar att materialet Babblarna används på olika sätt och det är allt från sånger till matematiska övningar och vardagliga samtal som främjar barnens språkutveckling. Slutsatsen av vår studie är att språkutveckling sker dagligen i förskoleverksamheten där informanterna är verksamma och att materialet Babblarna hjälper till med utvecklingen genom sitt lätta och lekfulla material som tilltalar barnen.

 • 344.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen2016In: Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken / [ed] Anna Larsson, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet , 2016, 1, p. 179-195Chapter in book (Other academic)
 • 345.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. The study incorporates empirical data from classroom projects in two different Swedish upper secondary schools where film was used as an educational tool. Observations of classroom activities were made and interviews with twelve pupils and their history teachers were conducted.

  The study applies a phenomenological approach. The lifeworld of the pupils is in focus, specifically the aspect of the lifeworld they live and experience in history class when film is used as a means of understanding the past. The phenomenon studied is thus how the pupils experience the film, and through the film, history itself. Theoretical notions from film reception studies and history didactics are used as analytic tools.

  The study shows how emotional and cognitive processes converge in the pupils’ meaning making of the films. The embodiment of the films’ narrative is an important factor that contributes to both the understanding of the film as well as of history. The pupils experience the films emotionally, feeling both empathy and antipathy for the various characters, physically through sight and sound as well as embodied reactions, and cognitively through an understanding of the film’s narrative. Embodied experience is fundamental for history to become materialized. The audiovisual portrayal and materialization of the past becomes embodied in the pupils so that the experience of the film and of the historical lifeworld presented therein becomes part of their lifeworld. Generally, pupils consider the films to be trustworthy, though this perceived accuracy depends on how authentically the narrative is performed and the pupils’ previous store of historical knowledge. 

  A didactic dilemma to consider when using historical feature film in the classroom is the contradiction between the aesthetic experience of a feature film and its use as a tool for understanding the past. The captivating character of feature film evokes empathy and engagement with the films’ characters regardless of the degree of historical accuracy. This is a critical issue for teachers; there needs to be balance between respect for the pupils’ aesthetic experience of the film and the need to guide them to develop for example the skills of historical empathy, where distance is necessary for the pupils to be able to consider different perspectives.

 • 346.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  ¿La ficción para qué?: Literacidad de películas históricas2017In: Caminos de la enseñanza de la historia / [ed] Paulina Lapatí Escalante, José Carlos Blázquez Espinosa, Siddharta Camargo Arteaga, Querétaro, México, 2017, p. 1242-1259Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El texto se basa en mi tesis doctoral, Elcine como herramienta didáctica. Investigo el sentidohistórico creado a partir de las películas históricas. Laspelículas históricas forman parte de la cultura histórica,como una memoria cultural. Basándome en el filósofohistórico alemán Jörn Rüsen exploro cómo podemoscrear sentido a la historia mediada por el lenguajedel cine. Utilizo entrevistas con jóvenes, como ‘sociosde un diálogo crítico’, donde los jóvenes expresan susexperiencias de películas históricas. Pongo las vocesde los jóvenes a dialogar con teorías de las didácticasde la historia y teorías del cine. Llego a la teorizacióndel concepto de la literacidad de películas históricas(historical film literacy). Una conclusión sobre la literacidadcine-historia para crear sentido a la historia esque se trata de una fusión holística entre la emocióny la cognición, donde la dialéctica entre ambas es lovital. La experiencia del cine en el espectador la nombrovaloración emocional, con el significado de que sebasa en sentimientos básicos combinados con pensamientosde carácter más abstracto, de valor o juicio.La perspectiva crítica es importante dado que el sentidohistórico también tiene que ver con la dialécticapasado - presente - futuro, y la consciencia históricadel ser humano.

 • 347.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos2015In: La historia enseñada a discusión: Retos epistemológicos y perspectivas didácticas / [ed] Barajas Trejo, Dení; Martínez Villa, Juana, Morelia, Michoacán, México: D.R. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas , 2015, p. 905-922Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In history teaching sometimes historical feature film is used, as part of the use of different media when teaching and often as a way to visualize the past. This use of historical feature film for teaching and learning purposes raises important questions. This paper first focuses on the reception among students, when the film is used as a didactical tool in the teaching of history. In an empirical study I have investigated the process of meaning making when the students experience historical feature films. The study points to a convergence between cognitive and emotional processes where empathy is an important factor that contributes to the historical and narrative understanding. The paper comes to reflect on the notion of empathy and how it relates to historical empathy; likewise it problematize the didactical dilemma regarding the use of historical films in teaching. The second part of the paper looks at the historical feature film and its use in the perspective of cultural memory and with the help of the metaphor of the palimpsest. I argue that precisely in the interaction between reality, fiction and meaning making that film creates, we find the interesting and challenging teaching and learning opportunities. The potential of the film can be found in the entangled layers of reality and fiction, past and present.

 • 348.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. This is carried out through an analysis of the historical meaning making among upper secondary students when viewing historical feature films, and special attention is paid to the importance of emotions in the students' meaning making through historical feature film. A focus of the study is the didactical dilemma, previously addressed in historical film research, that arises in the use of feature film in history or social studies education, in relation to educational context, film experience, and historical understanding.

  The present thesis is an independent continuation of my licentiate thesis History as Fiction (2014). The empirical material consists of interviews with students and teachers from two upper secondary schools in Sweden, as well as documentation from students' assessments and selected scenes from feature films experienced by the students as they were used in history class.

  The theoretical framework for the study takes an interdisciplinary approach. It is based on Jörn Rüsens under­standing of historical meaning and histo­ri­cal culture, as well as on transaction theory described by John Dewey and Louise M. Rosenblatt. Film reception theory is equally important, represented by theories from David Bordwell and Carl Plantinga.

  The main research question focused on how the concept of historical film literacy could be developed theoretically. Historical film literacy is understood in this thesis as an advanced consciousness of how historical meaning making is created through the individual's transaction with film's narration in a specific context, and how meaning making ideally links historical disciplinary thinking with practical orientation in life. The core of theoretically developed historical film literacy is an understanding of the individual's emotional and aesthetic experience of historical feature film, and elaborated theoretical knowledge about the close relationship between the affective response and the more distanced cognitive activity during and after watching a film. Also crucial for historical film literacy is an under­standing of the historical film's representation of the past as a conflation of facts and fiction. The knowledge of history that students' gain from historical feature film should be constructed in a synthesis of an aesthetic and an efferent stance in the transaction process. This is because the feature film has the capacity to stimulate both a feeling of empathy and of nearness in the viewer as well as a movement of the viewer away from the narration and towards more distanced cognition. This movement helps the viewer to analyze and interpret the historical meaning making from a critical perspective, when the experience of the feature film is transformed to a reflected experience.

 • 349.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection2014In: Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier , 2014, p. 51-59Chapter in book (Other academic)
 • 350.
  Diser, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie av laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet: Finns ett samband mellan slutna och öppna laborationer och elevernas förutsättningar att utveckla förmågor?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att ta reda på till vilken grad skriftliga laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet är öppna eller slutna. Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan frihetsgrader för laborationerna och vilka förutsättningar eleverna gavs att utveckla förmågorna i kursplanen. Laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet samlades in från verksamma lärare i fysik under höstterminen 2017 för analys. Laborationsinstruktionernas frihetsgrader bestämdes samt deras möjlighet att ge förutsättningar att utveckla sex förmågor undersöktes. Förmågorna valdes från ämnets syfte i kursplanen och var analysera, svara, reflektera och värdera, planera, tolka och redovisa. Laborationsinstruktionerna tilldelades frihetsgrader 0–3, där 0 motsvarade en helt sluten laboration och 3 en helt öppen. Alla slutna laborationer i undersökningen hade frihetsgrad 1 och alla öppna laborationer hade frihetsgrad 2. Undersökningen kom även fram till att samtliga laborationer gav eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på ämnesrelaterade problem. I alla de öppna laborationerna som undersöktes fick eleverna även förutsättningar att planera experiment och observationer samt reflektera och värdera valda strategier, metoder och resultat. I analysen om korrelation mellan frihetsgrader och elevernas förutsättningar att utveckla förmågor visade undersökningen att elevernas förutsättningar att tolka och redovisa sina resultat var oberoende av om laborationen var öppen eller sluten.

45678910 301 - 350 of 1840
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf