du.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 6214
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Janicke
  Lunds universitet.
  Pensionärsjävlar: revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?2013In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, no 3-4, p. 247-266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Old bastard – rebellion against or a repetition of negative age codes?

  In contemporary media and scientific contexts, it has become increasingly popular to launch today’s elderly as different from previous generations of older people, especially emphasized is that today’s elderly will have more attitude and set higher demands on society. The TV-series Pensionärsjävlar is based on this idea of today’s and tomorrow’s elderly as different and more rebellious than previous generations. The purpose of this article is to analyze and discuss how age and age codes are used as a prerequisite for, but also are challenged in the series. The result shows that chronological age is almost absent in the series, instead age coding is performed by physical attributes and verbal acts. Most common attributes are those connected to decreased functionality, such as walker, wheelchair, walking stick etcetera. The most common taboo joked about is sexuality, and other common themes are decreased functionality,child/youth- like behavior and traffic. In the article I discuss how these themes and attributes are negotiated in relation to age.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoria och elevens historiemedvetande: En empirisk undersökning om elever och lärares syn på lokalhistoria2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har tagit sin utgångspunkt i att undersöka hur elever och undervisande historielärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Detta för att kunna jämföra elever och lärarnas syn och uppfattning av lokalhistorisk undervisning. Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilka sedan analyserades med hjälp av en fenomenografisk ansats för att sedan ytterligare analyseras utifrån teorier som historia, lokalhistoria, historiebruk och historiemedvetande.

  Studiens resultat visar skillnader utifrån vad gäller elever och undervisande historielärares formulering av lokalhistoria i historieundervisningen. Skillnaden är att historielärarna talar om lokalhistoria som ett allmänt och näst intill vardagligt fenomen i historieundervisningen medan övervägande elever upplever att de aldrig ens hört talas om begreppet lokalhistoria. Studiens resultat visar likheter i eleverna och historielärares uppfattning om att lokalhistoria kan bidra till ökade kunskaper och förståelse för närområdet samt att det kan levandegöra historien för eleverna i historieundervisningen. Slutligen visar studiens resultat att elevernas historiemedvetande inte påverkas nämnvärt av en lokalhistorisk undervisning. Detta eftersom att lokalhistorien främst är inriktad på det förflutna samt att eleverna endast får ta del av lärarens egen historieskrivning utan att ges förutsättning att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till lärarens tolkning. Vilket resulterar i att tolkande och rekonstruerande aspekter av historien utelämnas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  - utifrån barns perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur barn i förskoleklassen upplever samlingen samt om de är delaktiga under samlingen. I teoriavsnittet tar jag upp olika forskares syn på begreppen delaktighet, barns perspektiv och barnperspektiv samt tidigare forskning om barns delaktighet i samlingen. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet där Lev Vygotskij är en betydande person. Det sociokulturella perspektivet handlar mycket om samspel och kommunikation. För att skapa kunskap om hur barnen upplever samlingen och hur delaktiga de är valde jag att genomföra intervjuer med barnen. Det material som samlats in är det som använts som grund för att få fram ett resultat.

  Studiens resultat visar att barnen upplever olika mycket delaktighet i samlingen och upplever den på olika sätt. Några barn tycker att samlingen är bra som den är medan andra vill ändra vissa saker eller ta bort den helt. De anser även att de inte får så mycket eller inget utrymme alls att påverka under samlingen.

 • 305. Andersson, Jessica
  Att främja och bibehålla läslust: En kvalitativ studie gjord i förskoleklass och årskurs fyra2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med att främja läslust inom skolans verksamhet. Syftet var också att studera skillnader och likheter kring arbetet med att främja läslust mellan förskoleklass, där elever inte förväntas kunna läsa själva, och mellanstadiet, där det förväntas av eleven att denne ska ha nått goda läskunskaper. Undersökningen består av fem intervjuer gjorda med tre lärare i förskoleklass och tre lärare som arbetar i årskurs fyra. Två av lärarna intervjuades tillsammans. Resultatet visar att informanterna i stort sett är eniga med forskning och litteratur om läslust. De faktorer som anses viktiga i arbetet med att främja läslust är högläsning, rik tillgång på böcker, respons och reflektion av texter och en god läsmiljö. Det var större skillnader mellan lärarnas arbetssätt i årskurs fyra än i förskoleklass. Det framkom i resultatet att nästan alla av de faktorer som ansåg vara viktiga för att främja och bibehålla läslust även var de faktorer som behövde utvecklas och förbättras. Största skillnaden kring informanternas förhållningssätt var gällande läsmiljö. Lärarna hade olika uppfattningar om vad de ansåg var en god läsmiljö och de hade olika idéer på hur man skapar en god läsmiljö.

 • 306.
  Andersson, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Fabriken 2017: En kvalitativ studie om motivation, inställningar ocharbetsmiljö bland tillverkningsindustriarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the common manufacturing industry; there often lies an exciting and sometimes hectic

  work environment. The purpose of this sociological study is to achieve an increased

  understanding of workplace motivation among people who work in manufacturing industries.

  This is executed trough qualitative interviews; in which manufacturing industry workers

  expresses their attitudes towards their physical and psychosocial work environments.

  Attitudes regarding changes which applied within the last ten years of the respondents work

  environments will also be included as an important factor. The qualitative analyze will be

  relating to grounded theory and it will use data gathered from six individual semi structured

  interviews. The material is analyzed trough empiricism and a theory of motivation. The

  results imply that there are many small factors from the physical and the psychosocial

  perspective in which together makes an impact on the workers. The most common reason was

  shown to be: the importance of having a good relationship with your coworkers and fulfilling

  the needs of exercising or partake in social interactions.

 • 307.
  Andersson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Pettersson, Jon
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Samhällsansvar – utveckling mot en sundare spelmarknad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility is a diffuse concept. The term has been successively developing for a long time but has only experienced a significant boost in just the last few decades. The internet has been a contributing factor and because of the advancement of it, has made it easier for companies (generally) to display their responsibility to society.

  The Swedish state is trying to gain control of the Swedish gambling market, as the number of so-called unregulated companies is increasing. The unregulated gambling companies are companies based abroad but also target the Swedish gambling market and the regulated gambling companies are companies that are responsible before the Swedish state. The unregulated gambling companies are not restricted by the laws and regulations that apply to the regulated gambling companies and may therefore circumvent them. This fact means that consumer protection cannot fully be guaranteed and it is therefore appropriate for gambling companies to ensure that consumers are assured of a sound market. Then both the communication of corporate social responsibility and the actions towards corporate social responsibility can play an important part.

  The purpose of this paper is to investigate how the contemporary Swedish gambling market affects the regulated and the unregulated gambling companies´ approach to corporate social responsibility and their communication of corporate social responsibility (as well as the legitimacy that follows). A quantitative survey has been conducted, sending out mails to a whole population of the regulated gambling companies and a selection of the unregulated gambling companies.

  The study showed that both the regulated and the unregulated gambling companies have a positive view of corporate social responsibility and both the regulated gambling companies as well as the unregulated gambling companies believe that the abolition of the gambling monopoly would contribute to a better gambling market.

  Corporate social responsibility plays an important role of both the regulated and the unregulated companies, but if the gambling monopoly is abolished, the general approach to corporate social responsibility will improve as unserious gambling companies disappear from the market.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Andersson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Weiderstål, Robin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Varumärkesstärkande samhällsansvar: En studie om hur CSR påverkar konsumenters attityder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate Social Responsibility (CSR) have progressed from a focus on ethics to performance and thus working as a strategic tool for differentiation and it is today well recognized for companies to use CSR with the assumption that this will generate a competitive advantage. While CSR has been proved to create added value to the brand of a company there is also demands from consumers that companies should engage in Corporate Social Responsibility. However, the lack of awareness from consumers about companies CSR-initiatives have been observed, which can be considered as problematic due to companies’ investments in CSR and if these initiatives thus are taken into consideration while evaluating companies. The purpose of the study is to explain whether and how CSR influence consumers’ attitudes towards the brand of a company and if this implies added value. To achieve the purpose a quantitative method were used and surveys were sent to students of Dalarna University and 682 respondents fulfilled the survey. The findings demonstrate a low degree of awareness, but worth noticing is that consumers with a higher degree of awareness present more favorable attitudes towards the company. These attitudes proves to generate intangible values for companies engaging in CSR and which is theoretically explained to imply brand equity. In conclusion the study reveals that CSR can be used by companies in branding purposes, still consumers’ lack of awareness about companies’ CSR-initiatives is found as a limiting factor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Andersson, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kommunikation och digital teknik: En litteraturstudie om hur digital teknik kan utnyttjas för att påverka matematisk kommunikation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att erhålla större kunskap om hur digital teknik kan utnyttjas i matematikundervisningen i årskurs 4-6 för att påverka matematisk kommunikation. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie använts vilket innebär att sökningar har gjorts efter tidigare forskning i olika databaser utifrån ett visst antal sökord.

  Det resultat som framkommit i denna studie visar att nyttjandet av digital teknik inte påverkar kommunikationen i matematikundervisningen. I de studier som granskats framhålls dock att det finns en potential hos tekniken att främja matematisk kommunikation i årskurs 4-6. Huruvida denna potential nyttjas eller ej avgörs främst av hur tekniken används, klassrumskulturen, lärarens utbildning i teknikanvändandet och den roll som läraren har.

 • 310.
  Andersson, Karl
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Källkritik i praktiken och källkritikens roll i skolan: En studie om lärarnas uppfattning om källkritik samt arbetssätt hur de aktiv arbetar med källkritik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will be focused around source criticism from a educational viewing point. How teachers teach their pupils about source criticism and also how them self perceive the concept of source criticism. The essay will also illustrate how algoritms and search engines will influence your search, and how much your age will impact your knowledge about source criticism. How source criticism is stated in the syllabus and a historical look back how source criticism have influenced Swedish history, and how source criticism should be used. The essay will also discuss how the technology have true touch the availability to read and hear information and news form all around the glob.

 • 311.
  Andersson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kön konstrueras i barnlitteratur: En undersökning av högläsningsböcker ur ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur könsnormer konstrueras och/eller reproduceras i böcker som använts för högläsning i grundskolans tidigare år genom att analysera dessa ur ett genusperspektiv. Vidare har undersökts hur fördelningen av huvudpersonernas kön ser ut i de böcker som utgör undersökningsmaterialet. Uppsatsen bygger på tidigare forskning och litteratur inom ämnet, och de teorier som finns inom genusforskning samt verktyg för bedömning av stereotyper (Maria Nikolajevas schema för könsstereotyper) ligger till grund för den kvalitativa studien där metoden att tolka för att förstå är central.Resultatet visar att högläsningsböckerna domineras av manliga huvudpersoner och att böckernas text och bild både kan sägas reproducera traditionella könsnormer men också ge en nyanserad framställning av pojkar och flickor.

 • 312.
  Andersson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  NO-undervisningen i årkurs 1–3: faktorer som påverkar lärares planering och val av undervisningsinnehåll: En kvalitativ intervjustudie för att undersöka lärares val av undervisningsinnehåll i de naturorienterande ämnena2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka utgångspunkter som är viktiga när lärare i årskurs 1–3 planerar sin undervisning och väljer undervisningsinnehåll i de naturorienterande ämnena. Undersökningen är gjord i form av en kvalitativ intervjustudie med sex lärare och därefter har en innehållsanalys gjorts på det insamlade materialet. Resultatet visar att det är läroplanen med dess centrala innehåll och i vissa fall förmågemålen som är den viktigaste faktorn när lärarna väljer undervisningsinnehåll inom NOundervisningen. Viktigt för lärarna i deras planering är även att möjliggöra för elevers lärandeprogression att utvecklas i naturvetenskap. Lärarna beskriver också att NTA-lådan med det förplanerade lektionsinnehållet är en viktig utgångspunkt och ett stöd i deras planering och val av innehåll. Till sist framgår det av resultatet att lärarna tycker att det är viktigt att eleverna får möta NO-undervisningens betydande arbetssätt så som experiment och undersökande arbetssätt. Resultatet visar att det finns en bristande ämneskunskap och intresse för naturvetenskap hos tre av de deltagande lärarna. Det framgår även av resultatet att elevernas intresse väldigt sällan tas i beaktande när undervisningsinnehållet väljs, men samtliga deltagande lärare anser att målet med den naturorienterande undervisningen är att elevernas intresse ska väckas.

 • 313.
  Andersson, Linnéa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Att motivera överlevare: EN STUDIE OM VAD SOM SKAPAR ARBETSMOTIVATION HOS MEDARBETARE SOM ÖVERLEVT EN NEDSKÄRNING.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Andersson, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkighet i förskolan: En studie om förskollärares arbete med barns andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Som både statistik över barnen i förskolan samt tidigare forskning lyfter fram så har antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ökat och det blir då också allt viktigare att ha kunskap om flerspråkighet inom förskolläraryrket. Resultatet i denna studie visar på att förskollärarna ser flerspråkighet i förskolan som något positivt och, i enlighet med läorplanen för förskolan som säger att stor vikt ska läggas vid att stimulera varje barns språkutveckling, ser de det språkutvecklande arbetet som något centralt och viktigt. Något som samtliga förskollärare varit överens om som viktiga punkter i arbetet med barnens andraspråksutveckling är att samtala mycket med dem och se till att prata tydligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Andersson, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Konkret laborativt material i matematikundervisning: Synliggörande av det matematiska innehållet tal i bråkform med hjälp av konkret laborativt material i år 4–62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan synliggöra det matematiska innehållet tal i bråkform i matematikundervisningen i år 4–6. Bakgrunden till studien är omdiskuterade resultaten i matematik som svenska elever fått i PISA och TIMMS samt ett intresse för hur konkret material på ett gynnsamt sätt kan användas i matematikundervisningen. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare i år 4–6. För att bearbeta svaren från intervjuerna och ta fram det väsentliga gjordes en innehållsanalys. En fördjupad analys gjordes sedan utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv för att undersöka hur det matematiska innehållet behandlades. Studiens resultat visar att de intervjuade lärarna använder konkret laborativt material som ett verktyg för att förstärka det matematiska innehållet. Det finns även ett tema av konkretisering som är genomgående över alla kategorier med en tråd från konkret material, till konkretiserande syfte och arbetssätt samt vidare till variationsmönstret generaliseringar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Spånberg, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Skulle ju aldrig som vuxen orka leka med arton barn(!), arton stycken hela tiden": En studie om pedagogers syn på kamratkulturer och deras syn på hur pedagoger stödjer barn i leksituationer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur några olika pedagoger ser på barns kamratkulturer och hur de stödjer och hjälper barn i leksituationer. För att ta del av detta har vi använt oss av den halvstrukturerade intervjun som metod. Utifrån den tidigare forskningen är pedagogens betydelse viktig samt att pedagogen bör utveckla sin egen professionalitet eftersom detta även kan vara utvecklande för barnen. I kamratkulturer tolkar och omtolkar barnen vuxenkulturen och därför är de vuxna viktiga förebilder. Tidigare forskning visar även att den tillträdesstrategi som lärare undervisar barnen i är en strategi som sällan fungerar och att barn skapar närmare relationer till ett fåtal barn samt att barn utesluter för att skydda sin lek och sina relationer. Vi har valt att använda oss av kamratkultur som teoretiskt perspektiv eftersom kamratkultur handlar om barnens lek och relationer, därför anser vi att det är av vikt att pedagoger har insyn i kamratkulturer samt att de är medvetna om att barn tolkar och omskapar den vuxna kulturen. Resultaten visar bland annat att vuxna är förebilder för barnen där pedagogerna i studien lyfter att vuxna bör vara närvarande och skapa trygghet för barnen. Vid uteslutning skulle vuxnas uppmärksamhet kunna öka genom deras närvaro då de kan bidra till att barnens positioner aldrig blir en norm för barnen. Den värsta sortens uteslutning handlar enligt resultaten om att inte bli bekräftad och är något som förekommer konsekvent. Resultaten visar även att pedagoger använder flera olika strategier gällande stöd vid leksituationer. Utifrån studien har vi hittat ett intressant område, gällande gruppstorleken, eftersom resultaten visar att det händer något när det tredje eller femte barnet kommer till en lek. Ett intressant område att forska vidare kring eftersom det öppnar upp för frågor som rör hur gruppstorleken påverkar barnens kamratkulturer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Andersson, Louise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Föräldraledighet/Förändravelighet: En kvalitativ studie om föräldraledighetens utformning och jämställdheten i vardagslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker fenomenet jämställdhet kontra föräldraledighet och vardagsliv. Syftet

  är att belysa hur föräldraledighet planeras och genomförs av heterosexuella par som ser sig själva

  som jämställda, samt vilken effekt de upplever att uppdelningen av föräldraledigheten har haft på

  vardagslivets utformning för dem som par. Jämställdhetsdiskursen tar allt större utrymme i vårt

  vardagsliv, ändå är skillnaden stor mellan mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet. Även den

  ojämlika fördelningen av hushållsarbete och tid till fritid är slående. Hur resonerar då dessa par

  som anser sig vara jämställda? Genom semistrukturerade intervjuer av fem par har jag fått fram

  mitt empiriska material som jag tematiskt analyserat. Vidare har jag kompletterat analysen med

  Erving Goffmans perspektiv på den sociala ordningen och Judith Butlers teori om

  performativitet. Det ledde till en sociologisk förståelse för vad som sker på föräldraskapets arena.

  Min undersökning visar att jämställdhetsidealet är synligt hos föräldrar, men att könsidealen är

  starkt förankrade och fastställer de osynliga reglerna för föräldraskapet.

 • 318.
  Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärare i årskurs F-3 bedömer religionskunskapsämnet: Med ett fokus på inkludering av elever från olika kulturer2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är traditionellt sett räknat som ett kristet land, där samhället vilar på en kristen grund och på västerländsk humanism. Landet räknas dock som ett av de minst religiösa i världen, och i skolan har det skett en utveckling från

  kristendomsundervisning till religionsundervisning. Migration och globalisering har lett till att det finns människor från flera olika kulturer och religioner i Sverige, och landet har blivit en plats där människor från världens alla hörn möts och lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Det finns människor med olika trosuppfattningar och religioner, och även i skolans värld finns det elever från olika kulturer och religioner. Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring religionskunskapsämnet och dess inkluderingspotential. Religionskunskapsämnet kan många gånger uppfattas som stereotypt då den undervisande läraren ofta undviker att behandla livsfrågor på djupet, och istället lär ut ytliga och faktabaserade kunskaper till eleverna. Detta leder till att eleverna blir omotiverade, har svårt att se syftet med undervisningen samt att eleverna inte inkluderas i undervisningen. Utifrån denna bakgrund avser denna studie, vilket är en ämnesteoretisk studie med religionsdidaktisk relevans, att redogöra för lärares syn på religionskunskapsämnet samt redogöra för ämnets historik och hur det definierats med fokus på frågan om inkludering.

 • 319.
  Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering av elever från olika kulturer i religionsundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är, traditionellt, räknat som ett kristet land, vilket betyder att samhället vilar på en kristen grund och på västerländsk humanism. Landet räknas dock som ett av de minst religiösa i världen, och i skolan har det skett en utveckling från kristendomsundervisning till religionsundervisning. Migration och globalisering har lett till att det finns människor från flera olika kulturer och religioner i Sverige, och landet har blivit en plats där människor från världens alla hörn möts och lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Det finns människor med olika trosuppfattningar och religioner, vilket innebär att det även i skolans värld finns elever från olika kulturer och religioner. Mot denna bakgrund inriktas studien på hur inkluderingen av elever från olika kulturer ser ut i religionsundervisningen i årskurs F-3. Har skolans religionsundervisning anpassat sig efter det rådande mångkulturella samhället, eller sker undervisningen fortfarande med en kristen grund och utan inkludering, inom ramen för de samhällsorienterande ämnena? I en undersökning som Skolinspektionen har gjort, framkommer det att religionsundervisningen i Sverige inte håller måttet. När den undervisande läraren undviker frågor som kan uppfattas som känsliga; exempelvis värderingar och livsfrågor, blir undervisningen istället ytlig och faktabaserad. Detta leder till att religionsundervisningen uppfattas som stereotyp och ytterligare en följd av detta är att undervisningen blir ointressant för eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Andersson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Reine, Lisa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  ”Ska jag jobba med en ny, gud vad jobbigt. Dom kan ju ingenting”: En undersökning om socialisationsprocesser för nyanställda2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recruitment needs in Swedish health care are the basis of this study. The requirements are

  increasing according to SKL (2015) and the lack of staff leads to competition for labour

  among organisations. Better knowledge and understanding of human socialisation would help

  to solve the problem, with a focus in the workplace in order to facilitate the organisation's

  management to retain staff.

  Further research is needed regarding managerial support and colleague relationships, and the

  impact they have on the socialisation of new employees. The aim of this study is to examine

  how a company in the health care sector works with the socialisation of new employees by

  focusing on social relationships and managerial support.

  Research involving the socialisation of new employees highlights colleagues as a tool to gain

  access to important resources, for example: tacit knowledge. Managers need to be present and

  give feedback, organisational culture influences as part of the organisation's personality.

  The study consists of abductive and qualitative interviews, with focus on individual

  interpretation and experience of their socialisation within the company. Eleven interviews

  were conducted, with four managers and seven new employees participating in the study.

  The result of the interviews have been analysed using a theoretical framework. We have

  concluded that manager awareness of what the individual goes through, during their

  socialisation process, affects the managerial support given to the new employees. Colleagues

  are important resources and not just a tool for new employees, without also needing to take on

  a large responsibility for individuals introduced to the social environment in the workplace.

  However, the new employees also need to be open and active in order to receive support from

  their colleagues. For the staff to share the organisational culture, they need to be involved in

  the changes and common purposes, which permeate the entire operation. To achieve the

  successful assimilation of a new employee into such an environment requires a company to be

  fully aware of the social development structure within its own organisation. Working closely

  with the Human Resources' department, playing a large part in the success of the socialization

  process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Andersson, Malinda
  Uppsala universitet.
  Tillhörighetens gränser: Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik2008In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 45, no 3, p. 56-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Boundaries of belonging: transnational adoption and the significance of origin in Swedish official rhetoric

  This article explores how the category of ‘transnational adoptees’ in Sweden is constructed in two Official Government Reports (SOU). The article is inspired by poststructuralist perspectives on welfare and social categorization, and draws from a postcolonial and feminist theoretical framework. ‘Transnational adoptees’ as a category is understood as constituted through discourse, and given meaning in different contexts. In the reports, a fundamental importance is attached to the fact that individuals with a background as transnationally adopted have been separated from their birth family and country of birth. It is argued that mental problems and a split identity are consequences to be expected from the separation. (Re)connection to the origin is therefore considered to be crucial for the well-being of the group. The article concludes that this line of reasoning is based on a specific logic of blood and roots, in which ‘transnational adoptees’ are understood as belonging to their countries of birth, rather than Sweden. The logic of blood and roots can be read as a form of racialized othering, but also as a discursive exclusion of ‘transnational adoptees’ from Sweden as an imagined, national community.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Andersson, Maria
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Digital images as part of an implementation process: patterns in digital representations of community mental health service providers2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Systems for freedom of choice have been implemented as an organizational structure in public welfare in several western countries. The aim of the market model is to increase citizens’ freedom of choice, conduce diversification in service and providers of service, while contribute higher quality of service and facilitate efficient use of public funds. In Sweden “Act of Free Choice Systems” (2008:962) was introduced in 2009, and optional for municipalities to use. Several municipalities have opened up for both public and non-public providers for citizens’ to choose from in different welfare sectors. Mental health care was one of them. The implemented competitive market logic meant providers needed to promote themselves to attract users to be able to stay on the market.

  Aim: The aim of this study is to describe and analyse how public and non-public providers’ of community mental health care use digital pictures during the time of an implementation of a competitive market system in Sweden.

  Methods: A case study was conducted. A municipality was strategically selected because a free choice system was implemented in their community mental health care in 2010. Day centres, a common community mental health care support was selected to constitute the focus of the study. All providers had a digital space of their own at the municipality’s website. Digital pictures from each homepage were collected in 2012, when the new system had been running for a while. All pictures were included in the study. Pictures were transcribed using the semiotic model. Transcribed data was analysed with content analyse and categorized into themes. A frequency analysis was conducted to show similarities and differences in content.

  Results: Homepages showed between 0 and 88 digital pictures. Public providers displayed less pictures than non-public providers. The content analyse identified three main categories: 1. Presenting pictures 2. Illustrative pictures 3. Emotional intermediating pictures. The frequency analyse showed three main recurring contents: pastries (10 providers), flowers and trees (10 providers) and the building’s exterior (9 providers). Distinguishing pictures were; mountain climber (one provider), dogs at the Coffey table (two providers).

   Analyse/Discussion: Digital pictures seemed to fulfil different purposes; to present activities such as buildings and persons, to illustrate text and to convey feelings of growth, inclusion, participation and friendship. The most recurring picture content was interpreted as follows: pastries, as appealing to the sense of sweetness, something tasting good, homely, attractive; flowers and trees as appealing to growth, literal and symbolic; building’s exterior as representing the place physically. Mountain climber pictures were interpreted as appealing to adventure and excitement, dogs at the Coffey table as appealing to a wish for non-demanding fellowship, a wish for pets.

  Conclusion: Most providers used digital pictures in their promotion of themselves. Pictures were used in different ways and with different intentions. Non-public providers displayed more pictures than public providers. This might implicate non-public providers were more adjusted to the new competitive system where promotion was part of the game.

 • 323.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Sandlund, Mikael
  Umeå universitet, Psykiatri.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Frames for choice and market characteristics - a Swedish case study of community mental health services in change2015In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 5, no 3, p. 227-243, article id 1059772Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse structural frames for choice, as well as characteristics of a free-choice market, implemented in community mental health services in Sweden. Day centres were focused. A case study was conducted. Documents were collected and semi-structured interviews were conducted with twenty-eight agents involved in the implementation process. Content analysis of data showed that users’ freedom of choice was influenced by detailed regulation. Freedom of choice was extended, but it was also substantially reduced. The gain or loss of freedom of choice depended on which aspects of the system were emphasised. Features, which could be interpreted as paternalistic, were once again structurally embedded, despite a system addressing individual freedom of choice. Further, the market did not seem to be adjusted for the average user of community mental health services.

 • 324.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet.
  Sandlund, Mikael
  Umeå universitet, Psykiatri.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Freedom of choice or cost efficiency?: the implementation of a free-choice market system in community mental health services in Sweden2016In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 18, no 2, p. 129-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study investigates the implementation of a free-choice market system in community mental health services using the example of day centres for people with psychiatric disabilities. It was conducted in a major city that was about to implement a free-choice market system due to a new legislation that made it feasible. Eighteen semi-structured interviews were conducted. Agents situated in different parts of the organization were interviewed one year before and two years after the free-choice system was launched in 2010. Data showed a top–down political process. A majority of the intentions of the legislation advocated individual autonomy as the market system's main purpose; only one concerned organizational efficiency. Data reflected, however, that financial efficiency dominated the agents' experiences of the implemented system. The twofold market purpose was clearly reflected in the interviews. Front-line staff hoped for improvements mainly for the users, whereas managers mainly focused on the market as a resource allocator.

 • 325.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Extended freedom attained?: A case study of a free-choice market system in community mental health care.2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background/Objectives Systems for freedom of choice within mental health has been implemented in several western countries to increase citizens’ freedom of choice, conduce diversification in service and providers of service, reduce inequalities by providing equitable choice to all users while contribute higher quality of service and facilitate efficient use of public funds. In Sweden “Act of Free Choice Systems” (2008:962) was introduced in 2009, and optional for municipalities to use. Community mental health is organized within the municipalities. The aim of this study is to describe the process of designing and constructing a market of free choice within community mental health, and analyse what kind of freedom of choice the citizen in need of community mental health have, in the example of Daily occupation.

  Methods A case study was conducted in Stockholm, the capital of Sweden, where free choice was implemented in January 2010. The study consists of semi-structured interviews with twenty-eight actors’ involved in the process, complemented with political documents. Interviews were conducted 2009 and 2012. To analyse the material direct content analysis was used, and theories regarding quasi-markets, market design and regulation of markets were applied.

  Results The design and construction of the market of community mental health have determined the degree of clients’ freedom of choice. The volume of the market was regulated by national legislation, but sometimes influenced by the local political budget, and users sometimes appealed their decisions in court to have their rights assessed by law. Admission rules set by authorities concerning management and staff qualifications, financial stability and technical documentation equipment, determined which providers could enter the market. Many user-led organisations were not able to enter due to the admission rules. Quality regulation was developed by authorities to examine providers within the system. The client should be provided neutral and rich information, though full information was hard to access.

  Discussion/Conclusion Freedom of choice seems to have been both extended and reduced by the design and construction of the new system. All users theoretically had the same possibilities to choose providers in the system. However the construction limited the actual client choice significantly.

 • 326.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet.
  I valet och kvalet: implementering av valfrihetssystem inom svensk socialpsykiatri genom exemplet meningsfull sysselsättning2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 327.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Lunds Universitet.
  Sandlund, Mikael
  Umeå universitet, Psykiatri.
  The implementation of a Free-choice Market System in Swedish Community Mental Health Services by the Example of Day Centres2014In: Jubilee Congress 50 years WASP World Association of Social Psychiatry, London, November 13-15, 2014., 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Marketization in community mental health services is a new phenomenon and might be the most comprehensive reform in the field since the deinstitutionalisation that occurred during the second half of the twentieth century. Historically, mental health services have been characterized by discipline and paternalistic practices.There has been an absence ofwhat is now, due to the new organizational model based on individual freedom of choice, is to be introduced.

   

  The aim of this study was to investigate the implementation of a free-choice market system in community mental health services, using the example of day centres for people with psychiatric disabilities. The study was conducted in a major city that was about to implement a free-choice market system due to a new legislation.

   

  Eighteen semi-structured interviews were conducted. Agents situated in different parts of the organization were interviewed one year before and two years after the free-choice system was launched in 2010. Data showed a top-down political process. The policy intentions of the new Act were in focus when studying the relation between policy and practice during the implementation process. A majority of the policy intentions of the new Act advocated individual autonomy as the market system’s main purpose, only one intention concerned organizational efficiency. Interview data reflected, however, that financial efficiency dominated the agents’ experiences of the implemented system. The twofold market purpose was clearly reflected in the interviews. Front-line staff hoped for improvements mainly for the users, when managers mainly focused on the market as a resource allocator.

 • 328.
  Andersson, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Hur pedagoger arbetar med och dokumenterar barns matematiklärande i förskolan En intervjustudie med pedagoger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Andersson, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att motivera elever till muntlig aktivitet i klassrummet - en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolämnet engelska lyfts kommunikation fram som en av de viktigaste förmågorna. Vissa elever upplever obehag att tala engelska i klassrummet och syftet med den här studien är att försöka ta reda på vad som kan motivera elever i årskurs 4–6 att vara muntligt aktiva under engelskundervisning. Forskningsfrågorna har formulerats med betoning på hur lärare motiverar elever till att bli muntligt aktiva och vad som kan påverka elevernas vilja att tala i klassrummet. Frågeställningen har besvarats genom en systematisk litteraturstudie med hjälp av sökningar efter relevant forskningslitteratur i olika databaser och söktjänster. Ett urval av litteratur har genomförts med olika begränsningar för att nå fram till resultatet och artiklarna som har analyserats har lästs igenom noggrant innan de tagits med. Resultatet visar att flera faktorer kan påverka elevers motivation till att kommunicera på engelska, där de vanligast förekommande är trygghetskänsla och självförtroende, liksom involverande av elevers intressen. Att motivera eleverna innebär för läraren att använda sig av målspråket under engelsklektionerna och visa ett tillåtande klassrum för eleverna. Resultatet i den här studien är begränsat men visar på ett relevant ämne som behöver vidare forskning, vilken kan genomföras i form av observationer och intervjuer med lärare och elever.

 • 330.
  Andersson, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vägen till muntlig aktivitet i engelskundervisningen: En empirisk studie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation lyfts fram som en av de viktigaste förmågorna i skolämnet engelska. Det finns dock elever som upplever obehag när de ska tala engelska i klassrummet. Syftet med den här studien är därför att ta reda på vad som får elever i årskurs 4-6 motiverade till att vara muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna har formulerats med betoning på hur lärare motiverar elever och hur eleverna anser att de blir motiverade till muntlig kommunikation. Frågeställningen har besvarats genom en kvalitativ och kvantitativ studie där lärare har intervjuats och elever har deltagit i en enkätundersökning. Resultaten visar att lärare motiverar sina elever till att vara muntligt aktiva bland annat med spel och lekar. Flera lärare har angett att muntliga aktiviteter på engelska i helklass inte är att föredra. I stället har grupparbeten visat sig vara ett populärt inslag i undervisningen, vilket också har bekräftats av elever som deltagit i studien. Både lärare och elever har också uppgett att dialoger och pjäser liksom spel och lekar lockar fram motivationen hos dem.

 • 331. Andersson, Mats
  et al.
  Blomberg, H
  Ingelsson, M
  Mortazavi, Reza
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Wiklund, Eva
  Östlund, Bo
  Utvärdering av alternativa taxesystem för lokal kollektivtrafik: Införande av nolltaxa i Kristinehamn1999Report (Other academic)
 • 332.
  Andersson, Milli
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Högläsningens betydelse för elevers språkutveckling: En kvalitativ studie om lärares syn på högläsning samt högläsningens betydelse för elevers språkutveckling2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 333.
  Andersson, Mona
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser i NO-undervisningen: Hur använder lärare estetiska lärprocesser i sin undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en empirisk studie av estetiska lärprocesser i NO-ämnet. Syftet är att ta reda på om och hur lärare använder sig av estetiska lärprocesser i NO, samt vad de anser att syftet med estetiska lärprocesser i NO-undervisningen är. Jag ville också se hur detta arbetssätt mottas av elever i grundskolan och hur deras attityd till estetiska uttrycksformer ser ut.  Studien har sin utgångspunkt ur två teoretiska perspektiv, John Deweys pragmatism, och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  Den empiri som insamlats har utgått från tre kvalitativa datainsamlingsmetoder. Intervjuer med lärare, observation i klassrum samt fokusgrupper.  Det visade sig att syftet med estetiska lärprocesser tolkas olika av lärare. Några av lärarna, liksom de elever som deltagit i fokusgrupper, ser på estetiska uttrycksformer som något positivt men långt ifrån alla ser det som en del av ett lärande utan som en schemabrytande aktivitet. Vidare visade det sig att tid, fortbildning och resurser, samt ett estetiskt intresse från lärarens sida, spelar stor roll i huruvida en estetisk uttrycksform som en främjande lärprocess, kom att användas i undervisningen. Slutsatsen blev att det finns en bred tolkning av vad en estetisk lärprocess kan innebära, samt en begränsad förståelse för syftet av användandet av estetiska uttrycksformer i NO. Elevers attityd till estetiska lärprocesser visade sig också vara positiv då de upplevde att använda sig av bild i NO, gjorde lektionen roligare och annorlunda, men till stor del kopplades det inte till lärande. Studien visar också att vidare forskning med större deltagarantal skulle utveckla kunskapen kring estetiska lärprocessers syfte i NO-undervisningen ytterligare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Andersson, Mona
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser lagda under lupp: En systematisk litteraturstudie om estetiska lärprocesser iNO-undervisningen i skolans lägre åldrar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att ta reda på hur estetiska

  lärprocesser kan användas för att främja elevers kunskaper och intressen i de

  naturvetenskapliga ämnena och vilka fördelar respektive nackdelar de praktiskestetiska

  arbetssätten kan medföra för elever i årskurs f-6. Litteraturen i studien är

  internationell och framtagen genom sökningar i databaserna Summon och ERIC

  (Ebsco), samt genom manuell sökning av referenslistor. Resultatet visar att

  tillsammans med estetiska uttryck såsom drama och bild kan elevers intresse och

  motivation öka för naturvetenskapliga ämnen i skolan. Studien redovisar också

  paralleller mellan de processer som sker i bland annat drama och de processer som

  sker i naturvetenskaplig forskning. Studien visar också att vidare forskning krävs för

  att fastställa hur elevers kunskap kan öka med hjälp av estetiska och kreativa

  processer.

 • 335.
  Andersson, Nathalie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Konsumenters motiv till att följa detaljhandelsföretag på sociala medier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to analyze why consumers follow retail companies on social media i.e. which consumer motives are the most common.

  Method: The study has conducted a deductive approach and a quantitative method for both data collection and analyzes.

  Findings: The findings show that the most frequent consumer motives for following retail companies on social media are to "find discount codes / offers", "find information about the company and its products", "find news and information about product launches" and "get inspiration from what companies posts online”. No significant differences in motives could be found between different sectors or demographic variables among consumers. The four mentioned motives above were the most common ones among the respondents regardless of gender, age or company sector.

  Suggestions for further research: proposals for further research could be to perform a qualitative study with the same purpose and research questions as this one. That could contribute to the gain of deeper information and knowledge in this area and could be a complement to the results from this study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Andersson, Nathalie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vem är en bättre lärare?: En kvantitativ studie om lärares och förstelärares uppfattningar om förstelärarreformen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är förstelärarreformen relativt ny eftersom den genomfördes höstterminen 2013, vilket är för ganska exakt två år sedan när den här uppsatsen skrivs. Införandet av förstelärarreformen har, i mina ögon, bidragit till att skapa ännu mer debatt kring skolan samtidigt som den kanske var ett försök till att försöka höja den svenska skolans status. Syftet med undersökningen är att undersöka lärares och förstelärares uppfattningar om vad förstelärarreformen har inneburit för lärarna och verksamheten på en skola. Metoden som används är triangulering med utgångspunkt i en enkät och med intervjuer som komplement till denna. Till lärarna på skolan delades en enkät ut och intervjuer genomfördes med sex förstelärare. Resultatet visar att följande egenskaper anses som viktiga hos en skicklig lärare: pedagogisk skicklighet, goda ämneskunskaper, engagerad och social kompetens. Det visar även att de flesta lärare bara delvis ansåg att de hade fått information om hur man ansökte till förstelärare samt vad som krävdes för att ansöka. Vidare ansåg lärarna att förstelärarnas uppdrag bara delvis synliggörs i verksamheten, vilket kan förklaras genom att de flesta förstelärarna under intervjuerna berättade att de redan arbetat med sina försteläraruppdrag innan de blev förstelärare.

 • 337.
  Andersson, Nils
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Nordahl, Per
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Faktorer som påverkar den frivilliga redovisningen i länsförsäkringsbolagens årsredovisningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338. Andersson, Per
  et al.
  Dafgård, Lena
  Göteborgs Universitet.
  Webbaserad pedagogisk portfölj - för- och nackdelar?2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Arbetet med införandet av modeller av pedagogisk portfölj för dokumentation av pedagogisk skicklighet pågår vid flera lärosäten i Sverige. Vid bl.a Umeå och Göteborgs universitet finns idag möjlighet att lämna in en webbaserad pedagogisk portfölj. Fördelarna med webbaserad portfölj kan vara; att skapa mer överskådlig portfölj, att enkelt tillgängliggöra portföljen, att göra portföljen estetiskt tilltalande och möjliggöra andra medier än text (Winka & Ryegård, 2013). Vid universiteten i Umeå, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Göteborg, PIL (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) har ett samarbete påbörjats för att studera för- och nackdelar med införandet av nätbaserad portfölj med syfte att underlätta för lärare att skapa sin portfölj och för sakkunniga att bedöma portföljerna. Vid respektive lärosäte skapades pilotprojekt där verktyg för webbaserad pedagogisk portfölj valdes och ett pedagogiskt upplägg utformades för att introducera lärare i att skapa sin pedagogiska portfölj i webbformat. Samarbetet var inriktat mot både tekniska och pedagogiska aspekter; såsom val av verktyg, modeller hur lärare kunde skapa struktur i verktyget och hur lärares meriter kan tydliggöras genom olika medier. Vid båda lärosätena valdes verktyget Mahara, som fått goda utvärderingar i ett antal studier (Himpsl & Baumgartner, 2009; Balaban & Bubas, 2010). Vid Umeå och Göteborgs universitet har en studie genomförts med syfte att undersöka för- och nackdelar med webbbaserad portfölj. Problemställning: Vilka för- och nackdelar ser lärare och sakkunnigbedömare med webbaserad pedagogisk portfölj? Resultat: De första preliminära resultaten från en enkätutvärdering från hösten 2015 visar ett antal lärare intresse för att använda Mahara. Mahara motsvarar deras förväntningar och är ett system de kan tänka sig att använda. Men tidsbrist hindrade många lärare från att komma igång med skapandet av sina pedagogiska portföljer. Totalt fyra webbaserade pedagogiska portföljer vid Umeå och Göteborgs universitet lämnades in för bedömning. Dessa fyra webbportföljer kommer utvärderas under våren 2016 ur lärar- och bedömarperspektiv. Under pilotprojektet är känslan att en webbaserad pedagogisk portfölj ligger rätt i tiden. Många lärare arbetar idag mer eller mindre nätbaserat och är vana vid s.k. molntjänster. I projektet tycker vi oss se att införandet av webbaserad pedagogiskportfölj är fullt möjligt att genomföra inom ramarna för lärosätens befintliga upplägg för pedagogisk portfölj med smärre modifieringar. De problem som uppstått tycks mer bero på tidsbrist hos lärarna och är inte kopplade till tekniken och den webbaserade portföljen. Vi räknar också med att utvärderingarna av de inlämnande webbaserade portföljerna som kommer analyseras under våren kommer bidra med mer underlag.Ett tydligt resultat av pilotprojekten är att samarbetet mellan UPL och PIL har varit givande och bidragit till att nya perspektiv och lösningar har synliggjorts. 

 • 339.
  Andersson, Rebecca
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lek och lärande i förskoleklass: En kvalitativ studie om några pedagogers förhållningssätt till lek och lärande, utifrån deras resonerande och agerande i förskoleklassen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa några pedagogers resonemang kring begreppen lek och lärande samt synliggöra hur pedagogerna talar och agerar i praktiken, för att se om några spår av resonemangen framträder i verksamheten. De frågeställningar som fördjupar studiens syfte är: Hur resonerar pedagoger kring begreppen lek och lärande? Vad anser pedagogerna vara viktigt för barns lärande? Samt, kan spår av pedagogernas resonemang ses i verksamheten och i så fall hur?

  Tre pedagoger arbetande på samma grundskola, men i olika förskoleklasser, både intervjuas och observeras i studien. Intervjuerna behandlar pedagogernas syn på begreppen lek och lärande och observationerna utgår sedan ifrån en sammanställning av de intervjuades svar. I studiens resultat kan konstateras att det finns en samstämmighet mellan pedagogernas resonemang om lek och lärande och deras agerande. Pedagogerna ger uttryck för ett lärande som sker hela tiden, där lek och lärande går hand i hand, vilket också kan iakttas vid observationerna. Vardagliga situationer som leder till lek poängteras både i intervjuer och synliggörs genom pedagogernas ageranden i observationer, vilket utgör en stor del av tillämpandet av lek och lärande i förskoleklassen. En slutsats av studien är att det i förskoleklassens verksamhet är möjligt att tillämpa ett lustfyllt lärande genom leken, vilket pedagogerna ger uttryck för både i resonemang och handling.

  Analys av studiens resultat grundas på ett sociokulturellt perspektiv, som ger ytterligare infallsvinklar på begreppet lärande. En av slutsatserna utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tolkas som att lek och lärande är nära förknippade i pedagogernas handlande i verksamheten, men att lek och lärande ges skilda innebörder i verbalt uttryck till barnen. Pedagogerna fokuserar medvetet på olika typer av lärande i olika aktiviteter, vilket kan ses genom studiens observationer. Inför barnen sker dock ingen tydlig återkoppling till lärandet, och därför förs inte kunskapen om vilket lärande som är aktuellt i aktiviteterna och i leken vidare till barnen i verbalt uttryck. Det framkommer genom intervju att pedagogerna även upplever att barnen gör skillnad på begreppen lek och lärande.

 • 340. Andersson, S
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Magnusson, L
  Erlingsson, C
  Hanson, E
  Valued and received forms of support among Swedish working carers of older people: A descriptive study with focus on ICT-mediated support.2019In: Technology and Disability, ISSN 1055-4181, E-ISSN 1878-643X, Vol. 31, no 4, p. 189-202Article in journal (Refereed)
 • 341.
  Andersson, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Sociala medier på industriella marknader: En kvalitativ studie om hur svenska industriföretag kan använda sociala medier för marknadsföring2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media have for a long time been perceived as irrelevant as a marketing tool in industrial markets. One reason is the perception that customers are not available on social media, and therefore there is no reason for industrial companies to market through these channels. The growth of the Internet has however changed this, and social media have become a crucial tool in industrial marketing. Even though the usage of social media is growing in industrial markets, it is still uncertain how industrial companies can use social media in marketing.

  The purpose of this study is to explain how industrial companies can use social media. The study is defined to how eight swedish industrial companies use social media, including users, target groups and platforms. Eight interviews have been conducted with representatives from eight industrial companies, all of which are responsible for handling the social media.

  The results from the interviews show that industrial companies can use social media for lots of purposes, and not only marketing for customers. The collected data shows a huge variation in the different kinds of users that the companies use on social media, and also a variation in areas of use, platforms and target groups. The study also indicates that the traditional marketing could have a positive impact on the response in social media. This could mean that social media can be successfully used in combination with the traditional marketing. In all of the interviews it is clear that social media will have an increased importance for industrial marketing in the future.

 • 342.
  Andersson, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hurnasti, Ella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  När barnet är tryggt så vågar barnet mycket mer: En studie om förskollärares erfarenheter av inskolning på förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av förskollärares uppdrag är att barnet tillsammans med sina föräldrar ska få en god inskolning i förskolans verksamhet. Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om några förskollärares erfarenheter av vilka faktorer som kan påverka inskolning. De frågeställningar vi använt är: Vilka faktorer krävs för en god inskolning i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Vilka för- och nackdelar beskriver förskollärarna finns bland olika inskolningsmetoder? Den metod som använts i vår studie är kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat fem stycken förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats med inspiration från anknytningsteorin och systemteorins utvecklingsekologiska modell.

  Studiens resultat belyser vikten av att skapa trygga och tillitsfulla relationer med barnen och deras föräldrar vid inskolning. För att det ska bli en god inskolning menar förskollärarna att de behöver samarbeta väl med hemmet. Förskollärarna beskriver att det under inskolningen är viktigt att föräldrarna får en inblick i förskolans verksamhet och att de förmedlar ett lyhört och varmt förhållningssätt, för att trygga relationer ska kunna skapas. Vidare menar förskollärarna att det som ytterligare kan avgöra hur inskolningen går är hur den planeras och organiseras. Det framkommer att förskollärarna behöver ta hänsyn till föräldrars synpunkter, barngruppens storlek, det enskilda barnets uttryckta behov samt sjukdom och mötestider.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Andersson, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Specialidrottslärares tankar om motivationsfaktorer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad specialidrottslärare uppfattar som viktiga faktorer, i deras roll och arbete, för att eleverna långsiktigt ska upprätthålla motivationen till sin idrottssatsning. I studien intervjuades fyra specialidrottslärare från en gymnasieskola i Sverige. För att bearbeta transkriberingarna av intervjuerna användes innehållsanalys som metod.

  Resultatet i denna studie lyfter fram faktorer som att se varje individ, elevens utveckling med individuella samtal, medvetandegörande, målsättningsarbete och elevers inflytande samt acceptans till elevers vilja och deras belastning, som viktiga i specialidrottslärares roll och arbete, för att eleverna långsiktigt ska upprätthålla motivationen till sin idrottssatsning.

  Slusatsen i denna studie är att resultatet, likt tidigare forskning, är kopplat till de tre psykologiska behoven kompetens, autonomi och samhörighet, samt motivationsklimat och målorientering. Det som studien bidrar med till forskningsområdet är att resultatet ger praktiska exempel på vad specialidrottslärare, men även tränare, kan göra och tänka på för att arbeta främjande för elevers motivation.

 • 344.
  Andersson, Stephani
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förändrat synsätt när arbetet som lärare tar sin början?: En kvalitativ undersökning om vilka utmaningar som den nyutexaminerade läraren ställs inför vid so-undervisning i närmiljö2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras en undersökning av vilka utmaningar den nyexaminerade läraren kan stöta på vid planering och utförande av undervisning i närmiljö i so-ämnena. Genom en kvalitativ intervjustudie har data samlats in och tolkats med hjälp av Etienne Wengers teori Community of practice. Studiens resultat pekar på att de åsikter som lärare har innan de slutar sina högskolestudier påverkar hur de vill undervisa när de väl börjar arbeta ute i skolan. Studien pekar också på att de förutsättningar som lärare har påverkar deras sätt att arbeta. En del lärare i studien beskriver att de har väldigt små förutsättningar att bedriva so-undervisning i närmiljö på grund av att elevernas säkerhet står på spel. Däremot ändras inte den nyexaminerade lärarens åsikter om hur läraren vill undervisa bara för att läraren i dagsläget inte kan undervisa på det sätt som hon eller han vill.

 • 345.
  Andersson, Stephani
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Varför närområdet som klassrum?: En litteraturstudie som tar upp fördelarna med att utgå ifrån närområdet i undervisningen i de samhällsorienterade ämnena.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Närmiljö är ett begrepp som tas upp ofta i läroplanen men vad egentligen innebär det att undervisningen ska utgå ifrån närmiljön. Syftet med den här studien är att svara på frågan ”Vilka argument talar för respektive emot att använda närområde som undervisningsmiljö, i de samhällsorienterade ämnena?”. Studiens frågeställningar har besvarats med hjälp av en allmän litteraturstudie där vetenskaplig litteratur har granskats och analyserats. Sökningar efter relevant3litteratur har genomförts via databaser som Diva, Libris, Summon och Eric. Utöver det har manuell sökning tillämpats utifrån litteraturförteckningar.Resultatet av undersökningen visar att det finns flera fördelar att använda sig av närområdet i undervisningen. I samhället brukar det ofta finnas museer eller andra historiska platser med utbildad personal som kan vara till stor hjälp. Att även låta eleverna se hur det ser ut utanför skolan kan bidra dels till elevernas personliga utveckling men även till kunskapsutveckling

 • 346.
  Andersson, Susanne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökning av läromedel för åk 3 i ämnet svenska: Ur ett genus- och identitetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur läromedel i ämnet svenska för grundskolans lägre år förhåller sig till identitetsskapande, jämställdhet och genus utifrån en kritisk diskursanalys med inslag av intersektionellt perspektiv. Tidigare forskning visar att normen är mannen/ pojken i läromedel utomlands från Förenade Arabemiraten, Australien, Japan, Indonesien samt Grekland. I svensk kontext har läsebokens utveckling för de lägre årskurserna i grundskolan följt gällande kursplaner från 1960-talet och framåt med varierad framgång under tema jämställdhet. Studier om fysikens läromedel visade att texterna bedömde det klassiska manligt genus ett högre än kvinnligt dito. Resultat från min undersökning angående basläromedel i svenskämnet för åk 3 presenteras i del 2.

 • 347.
  Andersson, Terhi
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Weiberth, Sofia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Företagens val mellan K2 och K3: Vilka faktorer är det som påverkar? Författare: Terhi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background & problem: For the financial year of 2014 companies are forced to implement one of BFN’s new accounting regulations. These accounting regulations are: K1, K2, K3 and K4. We have chosen to focus on the mid-sized companies that fall within the framework of K2. These may choose to report either in accordance with K2 or in accordance with K3. The primary difference between these regulations is that K2 is rulesbased while K3 is principlesbased. A principlesbased framework is built on individual interpretations and assessments while the rulesbased framwork is covered by detailed rules. We have, because of this reason, submitted the following questions:

   What are the determinants that have influenced the choice between K2 and K3?

   What choice has Sweden’s medium-sized companies made with regards to K2 and K3?

  Purpose: To explain which determinants that affects the choice between K2 and K3.

  Method: In an attempt to try and answer the problem the authors have used a quantitative method with a deductive approach and secondary data from corporate financial annual reports have been gathered. We did hypothesis tests with the help of confidence intervals to see if the variables firm size, debt ratio, the amount of long-term debt and the industry affiliation was able to explain the choice between K2 and K3.

  Result & conclusion: The results of our study show that the factor that affects the accounting choice is industry affiliation. The outcome of the survey was not as we had expected when only one of our four hypotheses could be accepted. We think that a reason for this might be the limited sample of the study. The study has focused only on the variables of corporate annual reports. One can imagine that there are additional factors that influence companies' choices such as bonus plans.

 • 348.
  Andersson, Tina
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Berglöf, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Platschefen ur ett hållbarhetsperspektiv: En studie inom små- och medelstora byggföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase understanding of the role of the site manager in small and medium-sized construction companies from a sustainability perspective. We have investigated which areas of responsibility and internal support a site manager can have, how the psychosocial work environment for the site manager is and what competences and experiences are requested from a site manager. Furthermore, we have investigated whether there is strategic competence supply of site managers.

  The results show that small and medium-sized construction companies in Dalarna find it difficult to recruit site managers and in the case of recruitment, they preferably seek candidates with experience of being a site manager. Furthermore, they protect their current corporate culture. The responsibilities for a site manager are many, however, internal support is available. Several of the construction companies find the psychosocial work environment difficult to handle. Additionally, each of the respondents identify that the greatest health risk for a site manager is currently stress.

  The method used was qualitative and the empirical material was collected through semi structured interviews. Five respondents participated in the study and all held corporate leading positions in their respective companies, with good knowledge of the role of the site manager. The empirical material was analyzed and discussed based on previous research and theories.

  The conclusion of this study is that the role of the site manager is not maintained from a sustainable perspective, as the demands on the already existing site managers increase whilst new abilities doesn’t get access to the role due to lack of experience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Andersson Weinez, Linnéa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Impulsköp: En studie om vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor utför impulsköp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Retail business is expected to face a major challenge in the coming years. This is because digitalization is growing rapidly, and e-commerce is increasingly competing against traditional stores. It requires innovative thinking of companies to be competitive.

  To meet the challenge, I mean that impulse purchases can be used as a competitive advantage for retail companies. This study has therefore taken its starting point in the phenomenon impulse purchases.

  The study focuses on a female perspective since women are more inclined to execute impulse purchases.

  The purpose was to contribute to increased knowledge of the factors that may be crucial when Swedish women do impulse purchases. The study's empirical gathering consisted of a group interview and three individual interviews. These interviews were based on an analysis model developed by the study's literature review.

  In summary, three factors from the study's analysis model that could be shown to be influential in impulse purchases

  . These are shopping environments, offers and companies while shopping. Even additional sale and age have been shown to be significant for impulse purchases.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Andersson Wiberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fyra bilder av entreprenöriellt lärande i grundskolan - i Sverige och USA.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 6214
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf