du.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bäcklin, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad krävs för en likvärdig undervisning i NO för årskurs 1-6: En systematisk litteraturstudie om olika faktorers betydelse2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mer

  genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare

  årskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar:

   Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning?

   Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt

  eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning?

   Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd

  NO-undervisning?

   Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt

  tidigare forskning?

  Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Ur syfte och frågeställningar skapades

  svenska och engelska sökord, naturvetenskap, NO och undervisning, samt gender, science och

  primary school. Dessa har sedan använts i databaserna avhandlingar.se, ERIC (Proquest) och

  NorDiNa för att finna aktuell forskning som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet visar

  att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och attityd till

  naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten för att känna

  sig motiverade och behålla intresset. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan kön och

  genus samt jämställdhet och jämlikhet.

 • 302.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildsalens identitet: En studie av bildämnets organisation och rumsliga förhållandensamt bildlärares värderingar av dessa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv få inblick i hur bildundervisningorganiseras utifrån rumsliga förutsättningar samt hur dessa värderas. Det empiriska materialet ärinsamlat med intervjuer och observationer. Bildlärare på mellanstadiet fokuseras. Studien anläggeren läroplans- ramfaktorteoretisk utgångspunkt.Resultatet visar på liknande värderingar av förutsättningar som de tre lärarna, subjektivt, upplevdesom begränsande eller möjliga för planeringsarbete, organisation och genomförande avbildundervisning. Lärarnas samstämmighet kring ämnet är stort även om deras fysiska möjligheteroch arbetssituationer skiljer sig åt. Resultater åskådliggör också att den fysiska miljön är en del avett ämnes identitet och att den inte går att särskilja från den helhet som lärare har att förhålla sigtill i organisering av bildundervisning.

 • 303.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisningens förutsättningar En litteraturstudie om hur bildundervisning prioriteras avseende tid och rum inom skolämnet bild samt inom Waldorfskolans och Reggio Emilias pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En ny människa för en bättre värld: Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, Vol. 222, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar hur Siljanskolans reformpedagogiska projekt relaterar till erfarenheterna från Första världskriget och mellankrigstidens samhällsutveckling och upplevda samhällsutmaningar, med en strävan att skapa en bättre värld och en ny, bättre, människa.

 • 305.
  Bååth, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur tolkar fritidspedagogen sitt uppdrag?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie handlar om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i skolan och på fritidshemmet. Hur tolkar fritidspedagogerna sitt uppdrag och stämmer uppdraget överens med fritidspedagogernas arbetsuppgifter? Sju fritidspedagoger ifrån fem olika skolor har intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för studien.

  Resultatet visar att det finns en samstämmig syn kring uppdraget på fritidshemmet. Uppgifterna på fritidshemmet handlar mest om att stötta och träna eleverna att fungera i sociala sammanhang samt att bedriva olika typer av aktiviteter. Under skoltid arbetar majoriteten av fritidspedagogerna som lärare ochuppgifternabeståri första hand av undervisning inom praktisk-estetiska ämnen samt att bedriva rastaktiviteter. Samtliga av respondenterna anser att derasarbetsuppgifter stämmer överens med den tolkning som de gjort av uppdraget. Det finns dock yttre faktorer som gör det svårt att arbeta i enlighet med uppdraget.

 • 306.
  Börjesson, Henrik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns tillträdesstrategier och personalens roll i denfria leken.: En studie i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer barnens samspel i deras fria lek på förskolan att stå i fokus. I

  förskolans läroplan står det att leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Leken

  stimulerar bland annat barnens fantasi, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

  (Lpfö98, rev.2016, s. 6).

  Studien handlar om hur barn får tillträde i pågående lekar under den fria leken i förskolan,

  samt vilken roll förskolepersonalen får i barnens lek. Hur gör barnen när de vill ta sig in i en

  pågående lek, hur gör de för att skydda sitt interaktionsutrymme under pågående lek och hur

  använder sig barnen av de vuxna som stöd i detta? För att få svar på dessa frågor har

  observationer och intervjuer gjorts på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till fem år.

  Forskaren William Corsaro (1979) har under sina studier av barns fria lek upptäckt att barn

  använder olika strategier när de försöker få tillträde till en pågående lek, dessa strategier

  används som analysverktyg av studiens resultat. Analyserna visar att barnen använder sig av

  flera av de tillträdesstrategier som Corsaro presenterar. Barnen använder ofta en kombination

  av olika strategier när de söker tillträde till en pågående lek. De tar också ofta hjälp av

  personalen i sina tillträdesstrategier. Studien visar också andra situationer där barnen kan

  behöva stöd av personalen i sina lekar, till exempel när de behöver hjälp att ta fram speciella

  saker eller då konflikter uppstår mellan barnen.

 • 307.
  Cabrera, Francisco
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moderna språk på rätt språk: "Om språk är kommunikation, då skall målspråket användas i klassrummet"2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärarna i moderna språk gör för att få igång målspråket i undervisningen. Vilken är deras attityd till och syn på undervisningen? Använder de målspråket på olika sätt i engelskan och i moderna språk?

  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med tre pedagoger som undervisar på högstadienivå i både moderna språk och i ämnet engelska. En utgångspunkt för undersökningen har varit STRIMS-projektet, som är en av de största studier om inlärningsstrategier av moderna språk som har gjorts i Sverige. Jag har även haft stöd av Inger Lindbergs forskning om samtalets och interaktionens roll under inlärningen och undervisningen av ett andraspråk. Hennes bok Språka samman har studerats och används som referens i den här uppsatsen.

  Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är medvetna om det viktiga med att använda målspråket i undervisningen, men det visar även att man inte uppnår användandet av målspråket i den grad man planerat och att man inte kommer i nivå med engelskan, eftersom det är ett språk eleverna har läst en längre tid. Intervjuerna speglar även problematiken som upplevs i många skolor som har stora elevantal i varje grupp i moderna språk.

  Det här arbetet visar att det fortfarande finns mycket att göra för att komma åt problemet med att lärarna inte använder målspråket i klassrummet och att moderna språk blir ett språk som talas bara i klassrummet. Pedagogerna måste fullfölja sin planering och vara målmedvetna, konsekventa med att använda målspråket. Att de upplever rädsla över att eleverna inte förstår tillräckligt om man talar målspråket är ett hinder som måste övervinnas. Pedagogerna har många konkreta och bra utgångspunkter för att vilja använda målspråket, men de bromsas under undervisningssituationen av att språkintresset i elevgrupperna kan vara mycket olika.

 • 308.
  Cajander, Åsa
  et al.
  Uppsala universitet.
  Schnaas, Ulrike
  Uppsala universitet.
  Peer reflection on inclusive supervision - a study circle as a space for collegial learning2016In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, no 1, p. 54-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskarhandledare har en viktig roll för att öka genusmedvetenheten inom akademin, särskilt bland unga forskare, och för att stödja en inkluderande och genusvänlig arbetsmiljö för doktorander. Trots detta ges det sällan utrymme för en kontinuerlig reflektion kring inkluderande forskarhandledning. I artikeln beskrivs hur kollegial reflektion kring inkluderande forskarhandledning har möjliggjorts genom en studiecirkel som har arrangerats inom ramen för det europeiska jämställdhetsprojektet FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia) vid Uppsala universitet. Artikelförfattarna har deltagit i studiecirkeln i rollerna som cirkelledare och kursdeltagare, och artikeln är skriven utifrån dessa perspektiv. I artikeln presenteras studiecirkelns upplägg och pedagogiska struktur samt författarnas reflektioner utifrån deras två olika perspektiv. Både våra egna reflektioner och kursvärderingen pekar på att studiecirkeln har lämpat sig väl som arena för kollegial reflektion. Artikeln avslutas med några råd för de som vill arrangera liknande studiecirklar kring inkluderande handledning.

 • 309.
  Calle-Fernández, Araceli
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En fallstudie om genrebaserad undervisning i spanska som modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the practical implementation of the genre-based model known as the Curriculum Cycle (also called "The Teaching and Learning Cycle") in teaching Spanish as a mother tongue in a

  class of five students in grades 7-9 in Sweden. The study also examines students' views on this model.

  The Curriculum Cycle is a systematic didactical sequence that involves four stages, each of them with a specific purpose

  but all of them working towards the common goal of developing the students’ ability to write texts in different school genres.

  In this study, the teacher’s work using the Curriculum Cycle is described

  through direct observations in the classroom and the students’ views are examined based on their answers to a questionnaire at the end of the teaching period.

  The results of the study suggest that this model offers a good framework to organize the lessons and teach the writing process in a clear and explicit way. Beside

  s, according to the students this method helped them to write narrative texts in a systematic way. In particular, they liked the interaction and the support of peer feedback during the writing process.

 • 310.
  Cameron, David Lansing
  et al.
  University of Agder, Norway.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  School district administrators’ perspectives on the professional activities and influence of special educators in Norway and Sweden2014In: International Journal of Inclusive Education, ISSN 1360-3116, E-ISSN 1464-5173, Vol. 18, no 7, p. 669-685Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate school district administrators’ perspectives concerning the professional activities and influence of special educators in Norway (n=266) and Sweden (n=290). We examine three themes drawn from a survey of practices and policies in each country: (a) the organisational arrangements in which special educators work, (b) perceived changes in special educators’ activities, and (c) ratings of special educators’ influence on the content of instruction and the availability of resources for children with special needs. Findings suggest that special educators frequently work in teams, function largely as advisors, and spend less time working with individual students than in previous years. There appears to be a more pronounced increase in special educators’ time devoted to advising and documentation in Sweden than in Norway. Swedish special educators were also more frequently described as working in multidisciplinary teams. Participants in both countries rated the influence of special educators significantly higher than that of parents and teachers on the availability and distribution of resources; and significantly higher than politicians, public officials, teachers, and parents with regard to influence over the content of instruction. We discuss these findings in relation to the goals and development of inclusive education in Scandinavia.

 • 311.
  Cameron, David Lansing
  et al.
  University of Agder.
  Tveit, Anne Dorthe
  University of Agder.
  Jortveit, Maryann
  University of Agder.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  Göransson, Kerstin
  Karlstads universitet.
  Nilholm, Claes
  Uppsala universitet.
  A comparative study of special educator preparation in Norway and Sweden2018In: British Journal of Special Education, ISSN 0952-3383, E-ISSN 1467-8578, Vol. 45, no 3, p. 256-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore similarities and differences between special educator preparation in Norway and in Sweden. Graduates of special education programmes at two Norwegian (n = 320) and two Swedish universities (n = 425) who completed their training between 2001 and 2012 responded to surveys. Findings indicate that both Swedish and Norwegian graduates felt prepared for their current work and that teaching approaches employed in the different programmes were similar. However, there appears to be a stronger focus on pupils’ social goals in Sweden, as well as on advising teachers, school development and promoting inclusive environments. In contrast, Norwegian participants reported a greater focus on preparation to work with specific types of learning and behavioural difficulties. Findings are discussed in relation to differing political and social structures, such as national regulations for steering special educator preparation in Sweden, which are absent in the Norwegian context.

 • 312.
  Cardozo, Valentina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En komparativ studie mellan två läroböcker i spanska för åk 6 och deras lämplighet till kursplanen: En studie utifrån läroplanens centrala innehåll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en jämförelse mellan 2 läroböcker för årskurs 6 i ämnet spanska: Läroboken

  Mucho más åk 6 av Monika Knutagård och Amigos uno, även denna skriven av Monika Knutagård m. fl. Studiens syfte är att få svar på vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna, om dessa läroböcker uppfyller kursplanens krav och om problematiken som Skolinspektionen kom fram till i sin granskning (2011) speglas i läroböckerna. Studien grundar sig i granskningen av Skolinspektionen Innehåll och användning av läromedel (2011). Metoden som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys. Där har ämnesområdets förekomst i läroböckerna räknats, tolkats och jämförts.

 • 313.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bilders betydelse i läroböcker för elevers förståelse av jämställdhet.: En litteraturstudie.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera utredningar rapporterar att de läroböcker som används i samhällskunskap är

  ojämställda, både sett till text och bild. Detta är högst problematiskt, dels eftersom

  skolan som institution ska arbeta för jämställdhet, och dels för att eleverna i

  samhällskunskap ska utveckla en förståelse för betydelsen av detsamma. Då

  läroböcker kan ses som förmedlare av de normer som råder i samhället kan

  ojämställda läroböcker rent av ses som kontraproduktiva artefakter i relation till det

  jämställdhetsuppdrag som formuleras i läroplanen.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv

  kartlägga vad tidigare analyser funnit rörande bilders betydelse för elevers förståelse

  av jämställdhetsbegreppet i en skolkontext. Den syftar också till att redogöra för vilka

  teoretiska analysramar som använts vid sådan forskning. Resultatet av föreliggande

  arbetes analys visar att pojkar är överrepresenterade i läroboksbilder, och att både

  pojkar och flickor porträtteras stereotypt. Den slutsats som dras av detta resultat är att

  elever genom läroboksanalyser bör medvetandegöras om det hierarkiska genussystem

  som genomsyrar läroböcker för att därigenom genomskåda hur det påverkar dem på

  individnivå.

 • 314.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jämställdhet i läroboksbilder?: En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. Således fortlever ett genussystem med pojkar och män som norm, vilket inte är förenligt varken med vad som skrivs fram i styrdokument rörande skolans jämställdhetsuppdrag eller vad som formuleras i kursplanerna för SO- ämnena. Studien påvisar värdet av att lärare innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll för att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i styrdokumenten om jämställdhet.

 • 315.
  Carlgren, Ingrid
  et al.
  Stockholms universitet.
  Ahlstrand, Pernilla
  Stockholms universitet.
  Björkholm, Eva
  Stockholms universitet.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  The meaning of knowing what is to be known2015In: Education et Didactique, ISSN 2111-4838, Vol. 9, no 1, p. 193-220Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to an articulated language of knowing, which we consider as a key aspect of teachers professional work. We describe three examples of how the meaning of knowing some specific learning objects can be studied and described. The three learning objects are: to be able to evaluate technical solutions, to be able to perform a house-hop and to be able to act with presence.

  Phenomenographic analyses of data from the pre-tests carried out within the frame of so called Learning Studies resulted in descriptions of different ways of knowing as well as different aspects of the specific knowns that must be discerned in order to develop the knowing.

 • 316.
  Carlgren, Ingrid
  et al.
  Stockholms universitet.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Från ord till rörelser och dans: en analys av rörelsekunnandet i en dansuppgift2015In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 14, p. 24-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln redovisar vi ett exempel på hur kunnande, som kommer till uttryck då elever redovisar en dansuppgift, kan analyseras och bidra till vår förståelse av detta kunnande såväl som till ett artikulerat språk att använda vid utvecklingen av undervisningen. En utgångspunkt är att kunskaper om kunnande är en nödvändig grund för att förbättra undervisningen. En annan utgångspunkt är att det råder brist på sådan kunskap. Eleverna (ca 12 år gamla) var indelade i tre grupper som fick en uppgift där de med utgångspunkt i två meningar skulle skapa en dans genom att översätta varje ord till en rörelse och därefter sammanfoga ord-rörelserna. Vi presenterar resultaten av en fenomenografisk analys som grundar sig på en videoinspelning av dessa redovisningar.

 • 317.
  Carlsson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik i förskoleklass: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers beskrivningar i arbetet med att stimulera barns motoriska utveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad pedagoger anser som viktiga faktorer i arbetet med barns motorik i förskoleklassen. Med tillhörande frågeställningar: Vad beskriver pedagogerna som viktiga faktorer i arbetet med att stimulera barns motorik i förskoleklassen? Vilka möjligheter och hinder beskriver pedagogerna i arbetet med att stimulera barns motorik, då daglig fysisk aktivitet ska ske? Metodvalet för studien är kvalitativa intervjuer där sex pedagoger har medverkat. De teorier som ligger till grund för studien är dynamisk systemteori och några valda begrepp inom den sociokulturella teorin. Det framkommer i studiens resultatdel att pedagogerna beskriver att de arbetar medvetet för att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin motorik. Pedagogerna tar dock upp olika aspekter i arbetet med barnen, vilket kan tänkas bero på deras egna erfarenheter och kunskaper. De hinder som pedagogerna beskriver är bland annat miljön barnen befinner sig i, och de möjligheter de ser är att skolan kan bli ett komplement för hemmet där barnen ges möjligheter till daglig fysisk aktivitet.

 • 318.
  Carlsson, Håkan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i skolan: Hur ser elever och pedagoger på ämnesintegrering2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har strävat efter att få reda på främst hur redan etablerade pedagoger ser på ämnesintegrering och dess kärna för pedagogerna. Har de för avsikt att använda sig av integrering redan vid planeringen eller inträffar den spontant? Vad är det för form av integrering som eventuellt förekommer i undervisningen som sker? Det som framkom i och med denna undersökning är att flera pedagoger ser det som att all undervisning sker i form av att man integrerar på så sätt att de använder sig av strategier för att kunna bedriva en undervisning. En annan form av integrering som framkom var så kallade temaarbeten där man utgick från ett arbetsprojekt som involverade flera ämnen. Glädjande nog ser eleverna att genom integrering blir undervisningen roligare och gör att de kommer ihåg saker bättre och längre genom att de kan sätta saker i samband.

 • 319. Carlsson, Karin
  Särskilt stöd i skolan: En intervjustudie om elevers upplevelser av särskilt stöd och anpassningar i skolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 12 elever i årskurs 7-9 kände sig inför att få

  ett anpassat material i klassrummet, det vill säga som skiljer sig från klasskamraternas. Underökningen

  ville också ta reda på elevernas upplevelser inför att gå till speciallärare under

  lektionstid. Frågan ställs om deras upplevelser i relation till känslan av trygghet, som är avgörande

  för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Åtta frågor ställdes som syftade

  till att svara på dessa frågor, där eleverna fick svara på vilka sorts anpassningar de fick,

  samt hur de själva uppfattar och känner inför dessa anpassningar. Även frågor som syftade till

  att utröna elevernas mer generella känsla inför hur det känns att arbeta i och utanför klassrummet,

  med särskilt stöd ställdes. Jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod för att få

  ut så nyanserade svar av eleverna som möjligt. Det som framkom av studien är att det råder

  viss otrygghet hos eleverna inför att få anpassningar och särskilt stöd i skolan. Det är tydligt

  att elever som får arbeta med ett annat material än klasskamraterna känner en viss otrygghet

  inför detta. Det framkom också att det underlättat situationen för eleverna sedan de fick egna

  datorer i skolan. Då blir inte anpassningarna lika tydliga för de andra eleverna. Av svaren går

  också att läsa att flera olika sorters anpassningar görs och att eleverna inte alltid förstår värdet

  av anpassningarna eller upplever dem som värdefulla.

 • 320.
  Carlsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik och rörelse i vardagssituationer och planerade aktiviteter: Pedagogers arbets- och förhållningssätt i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att söka kunskap om hur pedagoger arbetar för att gynna barns motoriska utveckling i förskolan, genom att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till och arbetar i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Studiens frågeställningar är: 1. Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens motoriska utveckling i vardagssituationer? 2. Hur arbetar pedagogerna för att erbjuda planerade rörelseaktiviteter som är varierade och med olika svårighetsgrad, för att stimulera och utmana alla barn i barngruppen? Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes observation som metod för att ta del av hur två pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barnens motoriska utveckling. För att täcka större delen av pedagogernas arbetsdag genomfördes det sex stycken observationer som alla var tre timmar långa. De teoretiska begrepp som har använts för att analysera resultatet utgår från dynamisk systemteori samt sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barnens motoriska utveckling i både vardagssituationer och i planerade aktiviteter. De erbjuder barnen ett varierat utbud av rörelseuppgifter med olika svårighetsgrader, där de är närvarande, uppmuntrande och vägleder barnen både muntligt och genom att visa med kroppen hur olika rörelseuppgifter skall utföras.

 • 321.
  Carlsson, Vanja
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Svensson, Petra
  Göteborgs universitet.
  Johansson, Vicki
  Göteborgs universitet.
  Montin, Stig
  Göteborgs universitet.
  Handledare, vägledare eller kontrollant?2016In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, no 1, p. 20-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article will present the argument that modern performance management systems have the potential to change and negatively affect the academic supervision process and the scientific knowledge perception within postgraduate education. Empirically, the argument focuses on how one statutory management model, the so called study plane (ISP), is designed and applied at the University of Gothenburg. Theoretically, basic assumptions inherent in the control and steering logic of the ISP-model are identified, and their potential significance for knowledge-, value- and interaction formation within the supervision and dissertation process is analyzed. Our main conclusion is that the ISP-model, if applied as intended, promotes the transformation process towards organizational professionalism within the research community. The model affects trust relations, value and knowledge formation within the supervision process, and hampers experimental and creative research and findings.

 • 322.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde.
  Utbildning & Lärande 2014:1: Tema: Livslångt och livsvitt lärande2014Collection (editor) (Refereed)
 • 323.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde.
  Utbildning & Lärande 2015:1: Tema: Deltagande och inflytande - inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter2015Collection (editor) (Refereed)
 • 324.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde.
  Utbildning & Lärande 2015:2: Tema: Examination för lärande? Perspektiv på styreffekter2015Collection (editor) (Refereed)
 • 325.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde.
  Utbildning & Lärande 2016:1: Tema: Den reflekterande handledaren - myt eller verklighet?2016Collection (editor) (Refereed)
 • 326. Carlén, Urban
  et al.
  Olson, MariaStockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum).
  Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning2013Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Avsikten med detta temanummer är att synliggöra och problematisera den gymnasiala yrkesutbildningens spänningsfält.I temanumret återfinns bidrag som på olika sätt studerar, belyser och diskuterar hur dessa spänningsfält ger avtryck och sätter möjliga spår av betydelse för både elever, lärare, skola, arbetsplatser och samhälle.

 • 327. Carstensen, Gunilla
  Hbt-perspektiv och undervisning: Pedagogiska förhållningssätt och tips för lärare2008Book (Other academic)
 • 328. Carstensen, Gunilla
  Könsmedveten pedagogik: Konkreta tips och övningar för lärare2006Book (Other academic)
 • 329. Carstensen, Gunilla
  et al.
  Henriksson, Ann-Sofie
  Undervisa tillgängligt: Om funktionshinder och undervisning. Konkreta tips och övningar för lärare2007Book (Other academic)
 • 330.
  Case, Megan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Language students’ personal learning environments through an activity theory lens2015In: Researching Language Learner Interaction Online: From Social Media to MOOCs / [ed] Dixon, E., and Thomas, M., San Marcos, TX: CALICO , 2015, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter illustrates a learner-centric approach to investigating the potential of online resources for language learning. In contrast to studies that look at the use of particular applications, tools, or social media platforms in formal educational contexts, this approach takes into account the totality of the personal learning environments learners create for themselves, intentionally and unintentionally, which may include online vocabulary-training applications, connection with native speakers of the target language through social media, immediate and free access to cultural products such as films, music, and the press, and increasingly ubiquitous machine translation. Using an activity theory framework and questionnaire data, the empirical portion of this chapter illustrates some aspectsof the personal learning environments of adults studying a foreign language at the beginner level and draws the following conclusions: (a) exploring the applicability of technologies for language learning can be done bottom up rather than top down; (b) digital tools do not replace nondigital tools, they complement them; (c) the digital native/digital immigrant distinction (Prensky, 2001; Benini & Murray, 2014) is questionable; (d) learner objectives do not always correspond to curricular objectives; and (e) the lines between language learning and language use can be blurred, and this is enabled in part by technology.

 • 331.
  Case, Megan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Örebro University.
  Machine translation and the disruption of foreign language learning activities2015In: eLearning Papers, ISSN 1887-1542, E-ISSN 1887-1542, no 45, p. 4-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the question of how language teachers in a highly technology-friendly university environment view machine translation and the implications that this has for the personal learning environments of students. It brings an activity-theory perspective to the question, examining the ways that the introduction of new tools can disrupt the relationship between different elements in an activity system. This perspective opens up for an investigation of the ways that new tools have the potential to fundamentally alter traditional learning activities. In questionnaires and group discussions, respondents showed general agreement that although use of machine translation by students could be considered cheating, students are bound to use it anyway, and suggested that teachers focus on the kinds of skills students would need when using machine translation and design assignments and exams to practice and assess these skills. The results of the empirical study are used to reflect upon questions of what the roles of teachers and students are in a context where many of the skills that a person needs to be able to interact in a foreign language increasingly can be outsourced to laptops and smartphones.

 • 332.
  Casson, Andrew
  Dalarna University, Not School affiliated.
  Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre utbildningen2015Book (Refereed)
 • 333.
  Cederberg, Josefina
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Nilsson, Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Redesign av kursplanering2017Student paper otherStudent thesis
 • 334.
  Cederleuf, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sånger, rim och ramsor inom engelskundervisning: Lärares attityder till användning av sånger, rim och ramsor för att gynna elevers engelska språkutveckling i årskurs F-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med

  sång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är:

  1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom

  engelskundervisning?

  2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning?

  3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i

  engelskundervisning?

  I studien utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar eller nyligen

  arbetat med engelskundervisning för årskurserna F-3 i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige.

  I resultatet framkom att det finns betydande skillnader i hur individuella lärare arbetar med och

  ser på arbete med sång, rim och ramsor. Även flertalet likheter framkom, som i sin tur liknade de

  resultat från tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Flera lärare har en mycket positiv

  attityd till arbete med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen, men det råder stora

  skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet för engelskundervisningen och elevernas

  språkutveckling. Hur lärarna arbetar med sång, rim och ramsor varierar också stort mellan olika

  lärare, men återkommande knöt lärarna dessa moment till de teman och övriga ämnen som

  behandlades i undervisningen. Gemensamt var också en bredd i material och medieringsmetoder,

  samt ett multimodalt arbete som ofta kombinerade ljud, bild och rörelser. Gällande lärarnas roll

  var de helt eniga i att lärarens engagemang och deltagande hade en stor inverkan på hur arbetet

  med sång, rim och ramsor mottogs av eleverna. Enligt intervjusvaren deltog alla lärarna i dessa

  moment, och lät sig inte hindras av faktorer som självförtroende eller bristande kunskaper.

  Som vidare forskning föreslås mer djupgående studier i lärares attityder, kombinerat med

  fältstudier och elevintervjuer, för att på så vis uppnå en mer heltäckande bild av arbete med sång,

  rim och ramsor i svensk kontext.

 • 335.
  Cederström Pala, Jill
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Beskrivningen av samer i svenska läromedel: En läromedelsanalys med exempel hämtade från 1930-, 1960- och 2010-talet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att genom en kvalitativ textanalys undersöka på vilket sätt samer beskrivits i So-läromedel för årskurs 1–6 och hur styrdokument återspeglas i beskrivningen över tid, samt hur det förändrats. Studien har utförts med stöd av ett läromedelsanalytiskt och ett läroplansteoretiskt perspektiv där sju läroböcker för skolans So-ämnen undersökts. Resultatet av läromedelsanalysen påvisar att styrdokument återspeglas och att samer i synnerhet beskrivs som renskötande nomader, men även bofasta samer och samer med andra yrken beskrivs till viss del. Vidare visar resultatet på flera förändringar i läromedlens beskrivningar över tid. Studien påvisar vikten av att lärare granskar läromedel för att försäkra sig om att undervisningen lever upp till de krav som ställs i våra styrdokument.

 • 336.
  Cemer, Adela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogens roll för barns utveckling av rörelseförmåga och motorik på förskolegården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är känt att arbete med rörelse och motorik redan från tidiga åldrar ger barn många fördelar. Förutom att aktiviteter med rörelse och motorik bidrar till bättre fysisk hälsa och välmående främjar det också barnens språkutveckling och skolprestationer, samt ger barnen bättre självförtroende och självkänsla i sociala samspel.

  Syftet med denna studie är att se hur pedagoger på en förskola använder förskolegården och vilken roll de tar i barnens utomhusaktiviteter för att stötta och stimulera barnens rörelseförmåga och motorisk utveckling.

  I studien beskrivs en del av tidigare forskning som berör rörelse och motorik ur olika perspektiv. Den tidigare forskningen handlar motorisk utveckling, samt hur motorisk utveckling påverkar andra förmågor hos barnen. Den tidigare forskningens resultat kan enkelt sammanfattas i att väl utvecklad rörelseförmåga hos barn har en positiv inverkan på deras skolprestationer, självförtroende och socialt samspel. Vidare redogörs för den sociokulturella teorin som denna studie utgår ifrån. Det presenteras också fyra begrepp som resultatanalysen utgår ifrån; den proximala utvecklingszonen, scaffolding, mediering, redskap och artefakter. Forskningsmetoden som ligger bakom studien är observationer. Resultatet visar att pedagoger kan delas in i lekande eller icke lekande, det vill säga aktivt deltagande i leken eller observatörer. Pedagoger stöttar barnen genom erbjudande av material, handgripligt stöttande i att genomföra rörelseaktiviteter samt muntligt uppmuntrande. I resultatet framkommer också att pedagoger ibland styrs av rädsla och begränsar barnens initiativ till rörelseaktiviteter.

  I diskussionen konstateras att pedagogerna använder förskolegården för att stimulera barns rörelseförmåga och motorisk utveckling. Dock så missas vissa chanser till utmaning som barnen skapar själva på förskolegården.

 • 337.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Algebra i årskurs 4-6: Lärarperspektiv på algebra och algebraundervisning i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare ser på algebraundervisningen i årskurs 4-6 och vilka tankar och beliefs de har om algebra och matematik. Fyra matematiklärare som undervisar i matematik har intervjuats. Intervjuerna har analyserats utifrån teorier om hur beliefs står i relation till praktik. Resultaten indikerar att det verkar finnas en koppling mellan de idéer som fanns under lärarutbildningen och de beliefs som lärarna har idag.

 • 338.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 339.
  Chapman, Ian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Begreppens roll vid inlärning av algebra: En litteraturstudie om den roll begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra för elever i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har presterat dåligt i internationella undersökningar en längre tid när det gäller

  algebraområdet i matematik. Elevernas begreppsförståelse har pekats ut som en faktor som

  spelar in i de dåliga resultaten för svenska elever del. Syftet med denna studie har därför varit

  att ta reda på den roll som begrepp och begreppsförmåga spelar vid inlärning av algebra samt

  vilken begreppsförståelse elever i årskurs 4-6 har. Genom en systematisk litteraturstudie har

  frågeställningarna besvarats. Resultaten visar att brister i begreppsförståelse i algebra också

  leder till brister i kunskap i algebra. Undervisning med fokus på begrepp leder till bättre

  förståelse för begrepp samtidigt som det även leder till procedurell kunskap. Elever i årskurs

  4-6 kan hantera variabler och använda dem i matematiska uttryck. Fördelar med en tidig

  introduktion av variabelbegreppet är att elever bygger en bättre förståelse för begreppet.

 • 340.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historia utanför klassrummet: Historielärares tankar om villkor för historieundervisning i årskurserna f-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i ämnet historia anser om historieundervisning som sker utanför klassrummet genom en empirisk studie där syftet är att få insikt i hur lärare i årskurserna f-3 ser på undervisning utanför klassrummet och vilken betydelse lärarna ser att den typen av undervisning kan ha för elevers lärande. Tidigare forskning visar på vikten av att eleverna ges möjlighet till dialog och uppmuntran till ett kritiskt förhållningssätt till det som presenteras på exemplevis ett museum. Därför är det relevant att ta reda på hur lärare anger att de kommunicerar med sina elever och om de ser att kommunikationen ser annorlunda ut då undervisningen sker utanför klassrummet.

  Under arbetets gång intervjuades tre lärare och deras utsagor analyserades samt diskuterades i relation till relevant litteratur inom området.

  Det huvudsakliga resultatet visade att samtliga lärares uppfattning är i huvudsak att historieundervisning som sker utanför klassrummet är kopplad till upplevelser och att det finns en didaktisk poäng med denna typ av lärande. Två av lärarna menar att då fler sinnen är involerade, befäster sig kunskapen lättare.

  Vad gäller kommunikationen menar två av tre lärare att då historiundervisningen sker utanför klassrummet blir eleverna mer engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta innebär en upplevelse att se ett historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Lärarna uppger att elevernas engagemang i sin tur innebär fler tankar och funderingar, vilket resulterar i rikligare dialog mellan lärare och elever.

 • 341.
  Chapo, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Museet som lärandemiljö i historieundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här litteraturstudien undersöks ämnet historia där intresseområdet är museetsbetydelse för historieundervisningen. Tidigare forskning inom området studeras för att sökasvar på hur elevers lärande utifrån museibesök kan beskrivas jämfört med ett mertraditionellt lärande i historia. Vilka är försutsättningarna för att lärandet kan äga rum? Kanstudiebesök på museum öka elevernas historiemedvetande och nyfikenhet på historia? I såfall hur? Denna studie är en allmän litteraturstudie där sökning efter vetenskapliga artiklaroch rapporter har gjorts i olika databaser. Databaserna som har använts för sökning är LIBRISoch Google Scholar. Efter att ha sökt i databaserna gjordes ett urval och slutligen användestvå avhandlingar samt två pilotstudier, två fallstudier samt en forskningsöversikt.Resultatet av studien visar på vikten av elevernas delaktighet och förutsättningar tillkommunikation och dialog under och efter museibesöket för att lärandet ska äga rum.Forskning visar också att museet kan erbjuda upplevelser och praktiska moment som ettkomplement till den ordinarie klassrumsundervisningen där läroboken ofta ärutgångspunkten.

 • 342.
  Charrière, Lionel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Individualisering i moderna språk: En kvalitativ studie om hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare i moderna språk förhåller sig till individualisering i undervisningen. Metoden som använts är kvalitativa forskningsintervjuer med språklärare verksamma inom såväl grundskolan som gymnasiet. Undersökningens resultat åskådliggör en mångfald av tolkningar kring individualiseringsuppdraget hos lärare i moderna språk. Utifrån informanternas svar identifieras tre skilda individualiseringsmodeller. I den första modellen framstår individualiseringen framförallt som en metod baserad på nivåindelning och användande av särskilt material. Individualisering beskrivs i den andra modellen som ett förhållningssätt, att beakta elevernas olikhet, och utformas under en rad olika inslag, från planering till utvärdering. I den tredje modellen nås individualisering i helklassundervisning genom varierande arbetsformer samt lärarens kontakt med eleverna under lektionen. Att läraren snarare ansluter sig till en av dessa tre modeller tycks hänga samman med vilka behov och risker denne förknippar med individualisering.

 • 343.
  Chen, Jiaoying
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Avvikelser mellan kursbetyg och nationella prov i gymnasieskolan: En statistisk analys av strukturella samband, tänkbara orsaker och konsekvenser för lärares sätt att bedöma och betygssätta elevers ämneskunskaper2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten i den här uppsatsen visar att det finns strukturella samband mellan avvikelser i resultat på det nationella provet och betygen i gymnasieskolan, för ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kvinnor får i större utsträckning ett högre betyg och i mindre utsträckning ett lägre betyg jämfört med män i förhållande till deras resultat på det nationella provet. Resultaten visar också att det kan finnas interaktionseekter mellan elevens kön och könsfördelningen av både elever och lärare på skolan. Dessa strukturella samband kan indikera att betygen innefattar andra egenskaper hos eleven förutom ämneskunskaper. Eftersom betygen bör vara ett mått på ämneskunskaper, så diskuteras möjliga sätt för läraren att hantera betygsättningen så att den blir mer rättsäker, transparent och rättvis.

  Vidare sågs att friskolor sätter i större utsträckning ett högre betyg jämfört med provresultaten än kommunala skolor, undantaget är ämnet matematik. Friskolor sätter oftare ett lägre betyg jämfört med kommunala skolor i ämnena engelska och matematik. Andra bakgrundsvariabler som undersöks är hur stor andel av föräldrarna inom en skola som är högutbildade, hur många elever det går på en lärartjänst, skolans storlek och hur stor andel av eleverna inom skolan som har utländsk bakgrund.

 • 344.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Dalarna och svenskt nationsbygge som Siljanskolans sammanhang2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, 1, p. 15-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När den svenska nationen mobiliserades under namn av folkhemmet var inte alla med på tåget. Denna artikel bidrar till förståsle av hur det reformpedagogiska projektet i Siljanskolan i Tällberg framstod som ett alternativ till centralisering av svenskt nationellt utbildningsväsende. Med det nationella "urhemmet" Dalarna som bas fanns möjlighet att kritisera den nationella standardisering som skedde i namn av folkhemmet.

 • 345.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna antologi presenterar ett reformedagogiskt projekt i Tällberg, Dalarna under mellankrisgstid, den så kallade Siljanskolan. Boken har tillkommit inom den utbildningshistoriska kollegiala forskarmiljö som etablerades inom forskningsprofilen Utbildning & Lärande 2015. Boken kopplar samman regionalitet, reformpedagogik och nationsbygge på ett nytt sätt.

 • 346.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Inledning2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, 1, p. 7-8Chapter in book (Other academic)
 • 347.
  Cook, Derek
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teater och drama som ”undervisningsredskap” i gymnasial yrkesutbildning: En explorativ fallstudie om ett försök att med drama och teater som upplägg genomföra undervisning om kundbemötande i kursen Service och bemötande 12013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Cox Eriksson, Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Att arbeta medvetet med ordförrådet2017Other (Other academic)
 • 349.
  Cox Eriksson, Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.
  Children's Vocabulary Development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine the early vocabulary development of a sample of Swedish children in relation to parental input and early communicative skills. Three studies are situated in an overall description of early language development in children. The data analyzed in the thesis was collected within a larger project at Stockholm University (SPRINT- “Effects of enhanced parental input on young children’s vocabulary development and subsequent literacy development” [VR 2008-5094]).

  Data analysis was based on parental report via SECDI, the Swedish version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, and audio recordings. One study examined parental verbal interaction characteristics in three groups of children with varying vocabulary size at 18 months. The stability of vocabulary development at 18 and 24 months was investigated in a larger study, with focus on children’s vocabulary composition and grammatical abilities. The third study examined interrelations among early gestures, receptive and productive vocabulary, and grammar measured with M3L, i.e. three longest utterances, from 12 to 30 months.

  Overall results of the thesis highlight the importance of early language development. Variability in different characteristics in parental input is associated with variability in child vocabulary size. Children with large early vocabularies exhibit the most stability in vocabulary composition and the earliest grammatical development. Children’s vocabulary composition may reflect individual stylistic variation. Use of early gestures is associated differentially with receptive and productive vocabulary.

  Results of the thesis have implications for parents, child- and healthcare personnel, as well as researchers and educational practitioners. The results underscore the importance of high quality in adult-child interaction, with rich input fine-tuned to children’s developmental levels and age, together with high awareness of early language development.

 • 350.
  Cox Eriksson, Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  I Feel Like a Complete Idiot! Starting a PhD Program in a New Field2017In: The Nordic PhD: Surviving and Succeeding / [ed] Christopher McMaster, Caterina Murphy and Jakob Rosenkrantz de Lasson, Peter Lang Publishing Group, 2017Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
45678910 301 - 350 of 2306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf