du.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2485
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk – definition, tillämpning och uttryck: En systematisk litteraturstudie av aktuell svensk historiedidaktisk forskning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur aktuell historiedidaktisk forskning definierar, tillämpar och utrycker det centrala historiedidaktiska begreppet historiebruk. Resultatet visar att det finns olika sätt att definiera, tillämpa och utrycka begreppet historiebruk på. Detta antas kunna vara en förklaring till den osäkerhet som råder bland lärare hur de skall undervisa om denna centrala förmåga. Den explicita definitionen enligt den studerade forskningen är ett aktivt handlande där man med utgångspunkt i det förflutna använder historia med ett syfte eller motiv för att skapa mening, förstå nutiden och påverka framtiden. En vanlig tillämpning av begreppet är att det är som en sammanhållande länk mellan de centrala historiedidaktiska begreppen historiekultur och historiemedvetande. Begreppet utrycks framförallt i narrativ, genom de berättelser som en individ förmedlar. Svårigheter fanns både vad gäller att se författarnas definitioner och tillämpningar av begreppet. Även om forskarna till stor del var överens om begreppets definition och tillämpningar fanns det forskare som hade en avvikande och otydlig definition av begreppet, varierande tillämpningar och olika manifestationer vilket gjorde en precisering av begreppets innebörd svårare.

 • 302.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk i skolan: Historielärares tankar och resonemang om historiebruk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur fem lärare uppfattar och ser på begreppet historiebruk samt hur de menar att de tillämpar historiebruk i en undervisning.

  Tidigare forskning visar att begreppet historiebruk definieras, tillämpas och uttrycks på en mängd olika sätt. Skolinspektionen anser att historieundervisningen inte ger elever möjligheten att få träna sig i förmågan att analysera och resonera om historiebruk. Lärare uttrycker också en osäkerhet i hur en undervisning om historiebruk ska se ut. Forskning visar också att elever har svårt att tänka ab-strakt, som att ta sig mellan olika tidsdimensioner, vilket krävs för att kunna genomföra en analys av historiebruk.

  Av ovan nämnda anledningar avsåg denna studie att undersöka vidare på lärarnas förståelse om be-greppet historiebruk och hur de ser på att tillämpa historiebruk i historieundervisningen. Denna stu-die har därför intervjuat fem aktiva historielärare och därefter analyserat deras svar utifrån aktuell litteratur och forskning.

  Det huvudsakliga resultatet är att det finns en osäkerhet i hur man skall förstå själva begreppet histo-riebruk. Av intervjuerna framkommer att lärarna ger olika slags förklaringar till vad det är. Man för-står det till exempel som en förlängning av källkritik, att det är att se spår av det förflutna samt att det är själva syftet med historieundervisningen. På frågan hur lärarna ser på hur man kan tillämpa historiebruk i en undervisning anser lärarna att analys av historiebruk är en svår kognitiv process för elever i årskurs 7-9. Dessutom menar de att det krävs mycket goda förkunskaper för att kunna genomföra en analys om historiebruk.

 • 303.
  Boström, Lena
  Mittuniversitetet.
  Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? En studie om skillnader och likheter i lärstilar2013In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 7, no 1, p. 48-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vocational programs are facing educational challenges. Many students leave secondary school in Sweden without completed grades, and this is problematic in many ways, e.g. in terms of equivalence and skill segregation. This study tries to see learning through students’ eyes and examined learning styles in six different vocational programs. The research questions have addressed which general learning styles traits dominates and which differentiates. The study involved 244 students. The Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) learning styles assessment was used to identify 17 different traits. Sex groups were compared with descriptive statistics and analysed by using F-test and analysis of variance, ANOVA. The tendencies were low motivation and conformity, a high need for structure and routine, multimodal dominance, and a need for intake and movements. The most productive time of day was in the afternoon. The statistical analysis revealed that six of 17 elements differed; light, temperature, conformity, persistence, intake, time-of –day (early morning and morning). This study shows similarities and differences concerning learning styles preferences in vocational program, which can be a basis for further insights in didactics issues. This study highlights the importance of finding pedagogical model that is suitable for vocational education, expanded educational strategies and in-depth didactic discussions. The results are valuable for people involved in the planning of vocational education and for the students themselves

 • 304.
  Boström, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Gustafsson, Ann
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Hur ger man lärare och studenter bästa möjliga stöd och support2014In: NU2014, Umeå 8-10 oktober, Abstracts, 2014, p. 34-34Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Högskolan Dalarna har i tre år arbetat med att bygga upp en gemensam supportorganisation både för administrativa och tekniska frågor. Projektet kallades ”En väg in”, vilket var vad vi ville uppnå. Alla, både studenter och lärare ska bara ha en väg in till supporten; ett telefonnummer, en e-postadress, ett mötesrum på nätet för onlinesupport och en reception för personliga besök. I mitten av februari i år driftssattes den nya supportorganisationen. Vägen har varit lång och krokig, men vi tror på detta som ett vinnande koncept, inte bara för våra studenter och lärare, utan även för den personal som arbetar i supportorganisationen, Vi har fått en större gemenskap och förståelse för varandra mellan avdelningarna, vilket både underlättar vårt dagliga arbete och ökar trivseln bland personalen.

  Bakgrunden till projektet var att det i olika sammanhang framkommit att studenter, lärare och övrig personal upplevde att det fanns en otydlighet om vart man skulle vända sig med olika frågor, så hösten 2011 inleddes samtal mellan IT-avdelningen, Avdelningen för studentservice, NGL-centrum och Lokal- och Försörjningsavdelningen och en förstudie startades.

  Hösten 2012 tillsattes två projektledare som fick till uppgift att driva och samordna projektet Ny supportorganisation.

  Personal från de fyra ingående avdelningarna engagerades i varje delprojektgrupp, för att få en bred förankring.

  Den stora utmaningen i projektet har varit att få med sig all personal. Vi upptäckte en hel del skillnader i arbetssätt, rutiner, öppettider mm. Vi har bla arbetat med informationsmöten, dialogmöten och gruppdiskussioner. Vi har även tagit in en extern resurs som behandlat förändringsarbete och gruppdynamik. Vi ser nu efter tre år att inställningen har förändrats, från att ha varit avvaktande hos många, till att nu se fördelarna. Denna förändring i inställning var en förutsättning för att den gemensamma supportorganisationen skulle kunna driftssättas.

  Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter samt ta del av hur andra lärosäten arbetar med stöd och support för sina lärare och studenter. Högskolan Dalarna har sett detta som en oerhört viktig och central del för att lärarna ska få det stöd de behöver med tekniska och administrativa frågor, för att då kunna fokusera på sin roll, att skapa förutsättningar för lärande. Lika viktigt är att studenterna ska uppleva att de snabbt och effektivt får rätt hjälp i rätt tid.

 • 305.
  Boström, Ulrika
  Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  ”När man kollar på bilden tänker man så här”: en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque.

  I conducted a reception study on five different focus groups consisting of pupils from different upper secondary schools in Sweden. The pupils varied with regard to number of credits for admission to upper secondary school. A sixth group of pupils was interviewed as a contrasting control group in order to add perspective to the results. The discussions were based on the pupils' interpretations of 34 selected pictures, all of which were taken from the most common history textbooks. Each pupil was asked to choose the picture he/she felt was the most representative historical image. On the basis of the strategies used by the pupils when interpreting the pictures and discussing them, the material was analysed in accordance with Lévesque's categories: imagination, historical contextualisation and morals. The last category, morals, was further divided into three sub-categories: sense of justice, sympathy and progression.

  The reflections of the pupils and the degree of contextualisation varied. It appeared that the pupils were less inclined to discuss assumptions about the persons in the pictures; instead they chose to discuss the historical context in question. The pictures in this study did not seem to trigger the pupils to fabricate anachronistic reasoning about history; when they did produce lengthy reasoning, it was contextual, structural and metahistorical. In this context, the pupils who belonged to the group with the highest average of credits showed some signs of reflection on the basis of historical context and some criticism about the historical sources. On no occasion did any of the pupils choose a picture as a concrete expression of injustice.

  One of the questions this study aimed to explore was whether a lack of historical context affects how pictures trigger emotions and reasoning on the basis of moral aspects. Some of the pupils displayed moral standpoints, primarily the degree of morals concerning injustice. One possible interpretation could be that the feeling of being unfairly treated and subjected to insulting behaviour and social injustice was something the pupils could relate to. The group of pupils who had not yet studied history at upper secondary school, the control group, generally made reflections using this sort of reasoning when they discussed the historical aspects of the pictures.

 • 306.
  Brattlöf, Magdalena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musikens och rörelsens betydelse för barns språk-utveckling: En kvalitativ studie där fyra förskollärare beskriver hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveck-ling. Syftet med studien är öka förståelsen för förskollärares beskrivningar av de-ras syn på hur musik och rörelse kan stimulera barns språkutveckling. Även för-skollärarnas beskrivningar av deras egen roll i arbetet med att stimulera barnens språkutveckling genom musik och rörelse är i fokus.

  Det sociokulturella perspektivet menar att lärandet sker i ett samspel med andra, och det har varit en inspiration för denna studie. För att synliggöra förskollärarnas beskrivningar av studiens syfte genomfördes intervjuer. I intervjuerna beskrivs det att musik och rörelse är ett bra verktyg för att utveckla barns språk. Förskollärar-nas beskrivningar visar att barn utvecklar sitt språk i samspel med omgivningen och att det är viktigt att barn får använda flera sinnen samtidigt för att utvecklas på bästa sätt, vilket musikaktiviteter möjliggör. Utifrån förskollärarnas beskrivningar tyder det även på att deras förhållningssätt och val påverkar möjligheterna för bar-nen att utveckla sitt språk i musik och rörelseaktiviteter. Det tyder även på att det är betydelsefullt att förskollärarna är engagerade och skapar glädjefulla aktiviteter för att barnen ska utvecklas på ett positivt sätt.

 • 307.
  Bravo de Söderberg, Leticia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärstilar i läroböcker i spanska: Utifrån Dunn & Dunns lärstilsmodell2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dunn & Dunn lärstilsmodell är baserad på tjugo olika element grupperade i fem fält. Det härarbetet är baserat på de fysiologiska element som handlar om att när vi lär oss ny kunskapanvänder vi våra sinnen. Syftet med undersökningen är att se om övningarna i läromedlen¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres gynnar olika lärstilar: visuella, auditiva, taktila och kinestetiskaenligt Dunn & Dunns lärstilsmodell. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts för att klassificeraövningarna.Resultaten visar att de flesta övningarna är visuella i både ¿Charlamos? Nivel 3 och Amigos tres.De taktila och kinestetiska övningarna är underrepresenterade i båda läromedlen.

 • 308.
  Bredenfeldt, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur matematikboken kan kompletteras för att främjanyanlända elevers matematiklärande i åk F-3: En empirisk undersökning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har försökt svara på hur lärare kan komplettera matematikboken för att främja nyanlända elevers matematiklärande i årskurs 1-3. För att kunna svara på denna fråga har undervisning som främjar nyanländas matematiklärande belysts och sedan stöttats upp av RME. Denna fallstudie har använt flera metoder för att svara på frågan. Undersökningen började med ett planeringstillfälle tillsammans med lärare för att sedan gå vidare till en observation av den planerade lektionen och avslutades med en intervju av läraren. I bearbetningen av resultatet användes teorin Realistic Mathematics Education (RME). Resultatet av studien visar att lärare kan komplettera matematikboken på flera sätt men måste ha ett fokus på elevens nivå, använda sig av en för eleven realistisk undervisning samt att läraren behöver ta en aktiv ledarroll i elevens progression från informell matematik till formell matematik.

 • 309.
  Bredenfeldt, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning för nyanlända elever i årskurs 1-3: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta för att främja nyanlända elevers matematikinlärning årskurs 1-32016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och både nationella och internationella undersökningar har visat att Sveriges nyanlända elever får dåliga resultat i matematik. Om detta fortsätter finns risken att en stor grupp människor utesluts från samhället. Därför behöver de arbetssätt som karaktäriserar undervisning som främjar nyanländas matematiska förmåga belysas. Denna studie syftar till att ge råd till läraren för att lyckas med detta. För att finna dessa råd har en systematisk litteraturstudie gjorts. Genom analys av texter har tre huvudområden formats. Undervisning som främjar nyanlända elevers matematiska lärande har karaktäriserats som språkfokuserat med ett innehåll av visuella och praktiska material utförda av en lärare som innehar en integrerande och ansvarstagande karaktär. Resultatet av denna studie visar att en lärare som ser sina elever som individer och ser positivt på deras bidrag i klassrummet lyckas i sitt arbete mot att alla elever ska utvecklas så långt de kan.

 • 310.
  Breton, Daniel
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teaching Mathematics in English to Swedish Speaking Students: The Use of Second Language Teaching Practices in the Teaching of Mathematics in English to Swedish Speaking Students in Lower Secondary School2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over 20,000 Swedish lower high school students are currently learning mathematics in English but little research has been conducted in this area. This study looks into the question of how much second language learner training teachers teaching mathematics in English to Swedish speaking students have acquired and how many of those teachers are using effective teaching practices for second language learners. The study confirms earlier findings that report few teachers receive training in second language learning but indicates that some of the teaching practices shown to be effective with second language learners are being used in some Swedish schools

 • 311.
  Briggsta, Cajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  NTA-materialets inverkan på lärares undervisning och elevers lärande: En empirisk intervjustudie om lärares användning av NTA i sin NO-undervisning i årskurs F-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt NTA inverkar på lärares undervisning i NO-ämnen i årskurs F-6 och hur NTA integreras i undervisningen samt på vilket sätt NTA kan stödja elevernas lärande i NO. Svaret på studiens frågeställningar har sökts genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-6 som använder sig av NTA i NO-undervisningen.

  Resultatet visar att lärarna tycker att NTA underlättar deras planering, att tillgången till material ger större möjlighet till praktisk undervisning, att NTA ger stöd för dokumentation och bedömning samt att det ger möjlighet till kompetensutveckling som ger bra stöd i undervisningen. Resultatet visade också att lärarna integrerar NTA på olika sätt i sin undervisning och att vissa lärare väljer ut och anpassar materialet till sitt eget medan andra använder det precis som det är utformat. Lärarna ansåg också att NTA kräver mycket tid och utrymme för att uppnå sin fulla potential vilket inte alltid fungerar i praktiken. Vad gäller elevernas lärande anser lärarna att det bidrar till ökad nyfikenhet och intresse för NO kopplat till elevernas erfarenheter, att NTA är enkelt att individanpassa, att arbetssättet leder till ökad möjlighet till samarbete och kommunikation samt att det hjälper eleverna få en naturlig progression i lärandet.

 • 312.
  Briggsta, Cajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Systematiska undersökningar i grundskolansNO-undervisning: En systematisk litteraturstudie om vilka faktorer sominverkar på elevernas lärande med ett särskilt fokus påförmågan att genomföra systematiska undersökningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie var syftet att ta reda på vilka faktorer som enligt tidigare forskninginverkar på elevers lärande vid utförandet av systematiska undersökningar i NOundervisningen,med ett särskilt fokus på förmågan att genomföra systematiskaundersökningar. Frågeställningen har besvarats genom en systematisklitteraturstudie där tidigare forskning på området har analyserats och diskuterats.Databaserna Eric (Ebsco), Summon, NorDiNa och avhandlingar.se har använts föratt hitta relevant litteratur som har avgränsats till vetenskapliga artiklar,avhandlingar och licentiatuppsatser. Efter kvalitetsgranskning och genomläsningav de utvalda texterna har gemensamma teman utkristalliserats och texterna hardärefter diskuterats och jämförts med varandra. Resultatet visade att faktorer somatt uppmärksamma elevers intresse, låta dem använda sina tidigare erfarenheter isitt lärande och att ha en medveten och tydlig kommunikation är viktiga förelevernas kunskapsinhämtning vid systematiska undersökningar. Andra viktigafaktorer som studiens resultat visade var att en varierad frihetsgrad ochsvårighetsgrad vid laborationer samt att ge eleverna möjlighet att inte bara utföraegna undersökningar utan även få kritiskt granska, jämföra och bedömatillförlitlighet hos andra forskningsresultat är viktig för att eleverna ska fåmöjlighet att utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

 • 313.
  Bro, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Toddlares språkutveckling och sociala samspel: En studie i hur pedagoger ser på toddlares språkutveckling och samspel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att belysa pedagogers arbete med små barns språkutveckling och deras samspel. Arbetets frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger för att stimulera toddlares språkutveckling? Hur uppfattar pedagoger toddlarnas samspel? Den kvalitativa metoden har använts vid intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på en förskola. Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt. Resultatet visar att pedagogerna är väl medvetna och kunniga om de små barnens språkutveckling, dock verkar de inte lika insatta i de små barnens samspel.

  Slutsatsen är att barn får rikligt med språklig stimulans och att pedagogerna är väl införstådda med hur de ska arbeta för att stimulera toddlarnas språkutveckling, men att det behövs mer forskning kring de små barnens samspel.

 • 314.
  Broberg, Sophia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskoleelevers inställning, motivation och uppfattning av närståendes attityder till matematik: En enkätundersökning med elever i förskoleklass och årskurs 1- 62014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för hur grundskoleelever känner gentemot matematik i skolan, vad som motiverar dem och hur deras bild av närståendes attityder ser ut. Genom en enkätundersökning har elever från förskoleklass upp till årskurs 6 fått ta ställning till olika påståenden om matematik. I undersökningen har totalt 124 elever deltagit och av resultatet framgår att 75 % av eleverna instämmer i påståendet att matematik är roligt. Majoriteten av eleverna svarar instämmande i att matematik är lätt och tar avstånd från påståendet om att matematik är jobbigt. På påståendet ”jag är duktig på matte” visar det sig att minst hälften av eleverna i alla årskurser utom i årskurs 6 svarar instämmande.

  Både inre och yttre motivation har enligt resultatet stor betydelse för dessa elever, som till stor del instämmer i påståendet att matematiken används även i livet utanför och efter skolan. Kopplingen till användandet av matematiken utanför skolans väggar verkar öka i takt med att elevernas ålder stiger.

  Elevernas bild av närståendes attityder pekar enligt resultatet på att läraren är den som tydligast bidrar till en positiv inställning till ämnet. Strax över hälften av de deltagande eleverna har även svarat att de har en positiv bild av hur personer i hemmet uttrycker huruvida de anser att matematik är roligt eller inte. Om kompisar anser att ämnet är roligt är mer tveksamt då nästan lika många svarar ”vet inte” som instämmande.

 • 315.
  Brunnert Walfridsson, Erik
  Dalarna University.
  NGL2014 Next Generation Learning Conference: Conference summary2014Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 316.
  Brusquini, Jakob
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokföringsprogram som digital lärresurs: En studie om möjligheter och utmaningar för lärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt för det här examensarbetet har varit Skolverkets krav på ökad digitalisering i skolan. I studien undersöktes hur lärare uppfattar eventuella möjligheter och utmaningar med att använda bokföringsprogram som digital lärresurs, inom ämnet Företagsekonomi. Syftet med studien var att få mer kunskap om bokföringsprogram som digital lärresurs. Studiens resultat består av uppfattningar ifrån fyra olika lärare och har samlats in genom samtalsintervjuer. Olika möjligheter och utmaningar identifierades och kategoriserades.

  Studien visar att lärare uppfattar följande möjligheter med bokföringsprogram som digital lärresurs; verklighetsanknytning, helhetsförståelse för redovisning, variationsrik undervisning, digital kompetens samt aktivitet och engagemang bland eleverna. En slutsats är att bokföringsprogram som digital lärresurs möjliggör två delmoment för ett erfarenhetsbaserat-lärande, nämligen ett aktivt experimenterande och konkret erfarenhet.

  Studien visar att lärare uppfattar följande utmaningar med bokföringsprogram som digital lärresurs; uppstartsprocessen, att undvika förvirring, att hantera automatiska funktioner samt att ha tillräckliga kunskaper. En slutsats är att lärarens roll är viktig för att nämnda möjligheter ska uppnås. Lärarna i studien anser att innan bokföringsprogram används som digital lärresurs, bör elever få erfarenhet och kunskap inom bokföring, med hjälp av andra lärresurser. En slutsats är att bokföringsprogram möjliggör en förlängd lärandeprocess för eleverna, men att det kräver tid och utrymme.

 • 317. Burman, Hanna
  Hur elever och deras behov framställs i åtgärdsprogram: En kritisk granskning av tolv åtgärdsprogram2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en kritisk granskning av sammanlagt tolv åtgärdsprogram från tre skolor redovisas hur elever och dess problematik framställs. Hermeneutiken är metodteoretisk referensram, vilket har som syfte att genom att tolka intentioner och avsikter, uttryckta genom språket, förstå människors livssituation.

  Det är ett individfokuserat synsätt som synliggörs, vilket följer tidigare forskning på området. Maktaspekter, där elevernas åsikter och tankar inte alltid synliggörs eller får gehör, blir intressanta. Det är även tydligt att normalitet och avvikelse finns närvarande när åtgärdsprogram formuleras, både hos elever och i undervisning.

  Ett kritiskt perspektiv saknas ofta och leder till att organisation och miljö inte i lika stor utsträckning blir fokus för åtgärder. Istället är det åtgärder med individfokus, det vill säga ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik, som är det vanligaste. Hur lyckade åtgärdsprogrammen är beror till stor del på huruvida eleverna ställer sig positiva till åtgärderna samt om åtgärderna som formulerats faktiskt kan tolkas vara rätt för problemen.

  Att skriva ett åtgärdsprogram är allt annat än enkelt. Det kräver ett värderingsfritt formulerat språk, vilket i sin tur kräver att problematik och åtgärder diskuteras ur ett kritiskt perspektiv, där en uppfattad verklighet ifrågasätts och problematiseras.

 • 318.
  Buske Andersson, Isabell
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med problemlösning i matematikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie anses undersöka hur lärare ser på sin egen problemlösningsundervisning samt koppla dessa reflektioner till aktuell forskning.

  Informationen som samlats in i denna studie har skett genom intervjuer. Dessa intervjuer har sedan analyserats med stöd i Granheim & Lundman (2003). Genom denna studie framkom det att lärarnas undervisningsstruktur innehåller att lärarna möjliggör för eleverna att förstå problemet, välja strategi och lösa problemet och slutligen reflektera över det matematiska innehållet. Utöver detta nämnde lärarna även diskussioner eleverna emellan samt elevernas utforskande inom matematik som en central del av deras problemlösningsundervisning. Detta resultat har sedan analyserats gentemot Polyas (1945) fyra steg till problemlösning samt Lesters (1996) problemlösningsundervisningsstruktur.

 • 319.
  Buske Andersson, Isabell
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i matematikundervisningen.: En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med problemlösning i matematikundervisningen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att se vad svenska forskare anser vara en framgångsrik metod för utveckling av problemlösning inom matematik hos elever samt hur detta ser ut i jämförelse med Japansk problemlösning inom matematik. En jämförelse med Japan sker då de presterade högt inom både PISA och TIMSS undersökningarna. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning granskas utifrån specifika krav och analyseras mot studiens syfte och frågeställningar.

  Utifrån litteraturstudien framkom ett resultat med vissa gemensamma metoder inom problemlösningsundervisning samt vissa skillnader mellan Sverige och Japan. Forskningen visar att Japansk problemlösning sker i fler steg än den svenska problemlösningen, eleverna ges en mer strukturerad plan för hur problemlösning ska ske. Eleverna framställer en plan för lösning sedan avgörs lösningens relevans för problemet och testas. När det gäller svensk problemlösning kan man tänka sig att vi lär av Japan och att vi låter elevernas arbetsprocess innehålla fler steg för att de bland annat ska kunna testa flera olika metoder och prova olika hypoteser. På så sätt får de arbeta igenom problem mer grundligt och får därmed större möjligheter att lära.

 • 320.
  Byhlin, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Vi gör ju bedömningar hela tiden…": En studie av förskollärares uppdrag i bedömningsprocesser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Syftet är att problematisera frågor om bedömning i relation till förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. I studien deltar 15 förskollärare och de har, i mindre grupper, samtalat om dokumentation och bedömning utifrån att den är planerad och att den genomförs med någon form av underlag. Det empiriska material som förskollärarna i studien bidragit med har analyserats utifrån grundtanken att fenomen i samhället är socialt konstruerade och att de är påverkade av den kultur som råder. Hur och varför bedömning är relevant eller vad som värderas i bedömning är influerat av den kontext vi lever i. I analysen har Foucaults teori om makt och styrningsmentaliteter fungerat som verktyg för att få syn på förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. Fokus i studien är på hur förskollärarna styr och blir styrda. Förskollärarna i studien är å ena sidan kritiska till vissa sätt att dokumentera och bedöma och i den här studien är ett exempel på det ålder. Å andra sidan kan jag i deras samtal också utläsa att de är med och skapar den formen av bedömning som efterfrågar ålder som något att mäta mot. De styr då genom att efterfråga något att mäta mot och blir samtidigt styrda i valet av underlag att dokumentera och bedöma utifrån. Deras uppdrag är, utifrån analysen, inte styrd i traditionell mening utan de är själva med och påverkar hur styrningen ter sig.

 • 321.
  Bylander, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering till varje pris?: Integrering av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och elevens assistent i klassrummet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett omdiskuterat ämne i dagens skola och det diskuteras på flera nivåer. Dock har det visat sig vara oklart vad man egentligen menar med begreppet och det blir då lätt att man talar förbi varandra. Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur lärare talar om begreppet inkludering och vad begreppet innebär för dem. Studien gäller inkluderingen av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd, och hens assistent i det gemensamma klassrummet. För att kunna uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra erfarna lärare i årskurs 1–3. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en diskursanalytisk ansats. Detta för att studera vad det är som tas förgivet i skoldebatten och vad som osynliggörs, genom hur det beskrivs och debatteras i samhälle och skolan. Resultatet av studien visar att samtlig idag talar om begreppet inkludering likställt med integrering. Skolans personal och lärare delar inte heller uppfattning om vad man menar med de olika begreppen. De slutsatser som dragits utefter att ha studerat den skoldiskurs som råder i samhället, är att man måste förändra skolans struktur och kultur från grunden. Om man istället skulle utgå ifrån att alla elever är olika och därför behöver olika lärandeprocesser och lärmiljöer, skulle detta inte vara främmande för eleverna. I skolans läroplan står det att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov (Lgr11, 2011, 2017a, s 6). Därför ska det också finnas olika vägar till att nå målen. Skolan måste också enas om innebörden av begreppet inkludering.

 • 322.
  Byström, Kurt
  Dalarna University, Not School affiliated.
  From a traditional academic library to a modern learning environment: Dalarna University Library - expectations and results2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This report describes the ideas and vision behind Dalarna University's award-winning library in Falun. A description of the planning and construction processes and an evaluation of the final outcome are presented together with experiences and observations drawn from the project.

 • 323.
  Byström, Kurt
  Dalarna University, Not School affiliated.
  Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö: Högskolan Dalarnas bibliotek – förväntningar och resultat2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs idéerna bakom Högskolan Dalarnas prisbelönta bibliotek i Falun. Planerings- och byggprocessen beskrivs och det färdiga resultatet utvärderas, samt de erfarenheter som har gjorts delas.

 • 324.
  Byström, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Någon borde ju rimligtvis ha läst dem för mig" En kvalitativ studie om högläsning bland pedagoger och föräldrar till barn i förskoleklass och årskurs ett.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Bäcke, Sanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Graf, Elisabeth
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  - Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa: En studie om pedagogers bemötande av barns egna initativ i förskola och förskoleklass2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this survey was to discern possible similarities and difference between how teachers in preschool and pre-class respond to children’s own initiative out of a power perspective. The results of this study is collect by observations that we have done in free and planned activity in both preschool and pre-class as well as a few interviews with some of the teachers. The results have shown that teacher’s responses to children’s own initiatives in preschool and pre-class to most part is similar, despite the difference in their commission. The biggest differences are that teachers in preschool prioritize children’s care before allowing the children to pursue their own initiatives, which haven’t emerged from the observations in the pre-class. Another difference is that the teachers in pre-class are more flexible during the planned activities and utilize the children’s own initiatives.

 • 326.
  Bäcklin, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbetar lärare genusmedvetet inom NO?: En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och

  beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att

  undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina

  lektioner. Ovanstående syfte kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar:

  Hur beskriver lärare att de fångar både pojkar och flickors intresse för NO i

  årskurs 4-6?

  Hur beskriver lärare eventuella skillnader mellan pojkar och flickors intresse

  för NO i årskurs 4-6?

  Hur förhåller sig pojkar och flickor till lärarens arbetssätt och lektionsinnehåll

  under NO-lektionerna?

  Studiens syfte undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod bestående av både

  intervjuer och klassrumsobservationer. Studien har en teoretisk anknytning till

  konstruktivismen och socialkonstruktivism. Tre lärare intervjuades och fem klasser

  observerades på en grundskola i Mellansverige. Resultatet visade att det enligt lärarnas

  uppfattningar inte fanns någon större skillnad mellan pojkars och flickors intresse för

  NO. Svårigheten visade sig vara att anpassa undervisningen efter elevernas olika

  kunskapsnivåer. Lärarna arbetade på ett genusmedvetet sätt när de planerade

  lektionerna och de ansåg att lektionerna i NO behöver ha ett varierat innehåll där

  teori, praktik och visuella verktyg överlappar varandra. Detta för att nå alla elevers

  intresse och kunskapsnivå och på det sättet skapa ett intresse för NO hos eleverna.

 • 327.
  Bäcklin, Helén
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad krävs för en likvärdig undervisning i NO för årskurs 1-6: En systematisk litteraturstudie om olika faktorers betydelse2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudies syfte var att få kunskap om vad tidigare forskning uttrycker har för en mer

  genusmedveten och jämställd undervisning i naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare

  årskurser. Syftet preciserades i följande frågeställningar:

   Hur resonerar lärare om genus och jämställdhet enligt tidigare forskning?

   Vilken betydelse har elevers kön och ålder för deras intresse för naturvetenskap generellt

  eller för de naturvetenskapliga ämnena i skolan enligt tidigare forskning?

   Vad betonar tidigare forskning som betydelsefullt för mer genusmedvetenhet och jämställd

  NO-undervisning?

   Vilken betydelse har lärarna och föräldrarna för elevers motivation i NO-ämnena enligt

  tidigare forskning?

  Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Ur syfte och frågeställningar skapades

  svenska och engelska sökord, naturvetenskap, NO och undervisning, samt gender, science och

  primary school. Dessa har sedan använts i databaserna avhandlingar.se, ERIC (Proquest) och

  NorDiNa för att finna aktuell forskning som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet visar

  att genusmedvetenhet hos läraren är av betydelse för elevernas resultat, intresse och attityd till

  naturvetenskap och teknik. Eleverna behöver få respons och feedback på deras arbeten för att känna

  sig motiverade och behålla intresset. Det är även viktigt att läraren vet skillnaden mellan kön och

  genus samt jämställdhet och jämlikhet.

 • 328.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildsalens identitet: En studie av bildämnets organisation och rumsliga förhållandensamt bildlärares värderingar av dessa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv få inblick i hur bildundervisningorganiseras utifrån rumsliga förutsättningar samt hur dessa värderas. Det empiriska materialet ärinsamlat med intervjuer och observationer. Bildlärare på mellanstadiet fokuseras. Studien anläggeren läroplans- ramfaktorteoretisk utgångspunkt.Resultatet visar på liknande värderingar av förutsättningar som de tre lärarna, subjektivt, upplevdesom begränsande eller möjliga för planeringsarbete, organisation och genomförande avbildundervisning. Lärarnas samstämmighet kring ämnet är stort även om deras fysiska möjligheteroch arbetssituationer skiljer sig åt. Resultater åskådliggör också att den fysiska miljön är en del avett ämnes identitet och att den inte går att särskilja från den helhet som lärare har att förhålla sigtill i organisering av bildundervisning.

 • 329.
  Bängs Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildundervisningens förutsättningar En litteraturstudie om hur bildundervisning prioriteras avseende tid och rum inom skolämnet bild samt inom Waldorfskolans och Reggio Emilias pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En ny människa för en bättre värld: Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, Vol. 222, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar hur Siljanskolans reformpedagogiska projekt relaterar till erfarenheterna från Första världskriget och mellankrigstidens samhällsutveckling och upplevda samhällsutmaningar, med en strävan att skapa en bättre värld och en ny, bättre, människa.

 • 331.
  Bååth, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur tolkar fritidspedagogen sitt uppdrag?: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie handlar om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i skolan och på fritidshemmet. Hur tolkar fritidspedagogerna sitt uppdrag och stämmer uppdraget överens med fritidspedagogernas arbetsuppgifter? Sju fritidspedagoger ifrån fem olika skolor har intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för studien.

  Resultatet visar att det finns en samstämmig syn kring uppdraget på fritidshemmet. Uppgifterna på fritidshemmet handlar mest om att stötta och träna eleverna att fungera i sociala sammanhang samt att bedriva olika typer av aktiviteter. Under skoltid arbetar majoriteten av fritidspedagogerna som lärare ochuppgifternabeståri första hand av undervisning inom praktisk-estetiska ämnen samt att bedriva rastaktiviteter. Samtliga av respondenterna anser att derasarbetsuppgifter stämmer överens med den tolkning som de gjort av uppdraget. Det finns dock yttre faktorer som gör det svårt att arbeta i enlighet med uppdraget.

 • 332.
  Börjel, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattningar av bilders påverkan på elevers läsförståelse: En intervjustudie med lärare i årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever möter idag sällan en text som inte på något sätt samspelar med bilder eller illustrationer. Detta kan förklaras med att de böcker som riktas till yngre elever ofta innehåller rikligt med illustrationer. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar användandet av bilder i samspel med text med målet att stödja elevers läsförståelse.

  Denna studie genomfördes genom intervjuer med klasslärare i årskurs 1–3. Studiens resultat visar att lärare använder bilder från olika källor i sin undervisning, men oftast kommer de från läromedel eller internet. Lärarna beskriver att de använder bilder för att förtydliga texters innehåll för att på så sätt stödja elevers läsförståelse. Samtliga deltagande lärare anser att de medvetet använder bilder i undervisningen för att stödja elevernas läsutveckling. Dock använder inte alla deltagande lärare bilder för att förstärka elevers läsförståelse i just ämnet svenska. Även aktuell forskning visar att bilder stödjer elever i deras läsförståelse. Denna undersökning använder sig av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt.

 • 333.
  Börjesson, Henrik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns tillträdesstrategier och personalens roll i denfria leken.: En studie i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete kommer barnens samspel i deras fria lek på förskolan att stå i fokus. I

  förskolans läroplan står det att leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Leken

  stimulerar bland annat barnens fantasi, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

  (Lpfö98, rev.2016, s. 6).

  Studien handlar om hur barn får tillträde i pågående lekar under den fria leken i förskolan,

  samt vilken roll förskolepersonalen får i barnens lek. Hur gör barnen när de vill ta sig in i en

  pågående lek, hur gör de för att skydda sitt interaktionsutrymme under pågående lek och hur

  använder sig barnen av de vuxna som stöd i detta? För att få svar på dessa frågor har

  observationer och intervjuer gjorts på en förskoleavdelning med barn i åldrarna tre till fem år.

  Forskaren William Corsaro (1979) har under sina studier av barns fria lek upptäckt att barn

  använder olika strategier när de försöker få tillträde till en pågående lek, dessa strategier

  används som analysverktyg av studiens resultat. Analyserna visar att barnen använder sig av

  flera av de tillträdesstrategier som Corsaro presenterar. Barnen använder ofta en kombination

  av olika strategier när de söker tillträde till en pågående lek. De tar också ofta hjälp av

  personalen i sina tillträdesstrategier. Studien visar också andra situationer där barnen kan

  behöva stöd av personalen i sina lekar, till exempel när de behöver hjälp att ta fram speciella

  saker eller då konflikter uppstår mellan barnen.

 • 334.
  Cabrera, Francisco
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moderna språk på rätt språk: "Om språk är kommunikation, då skall målspråket användas i klassrummet"2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärarna i moderna språk gör för att få igång målspråket i undervisningen. Vilken är deras attityd till och syn på undervisningen? Använder de målspråket på olika sätt i engelskan och i moderna språk?

  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med tre pedagoger som undervisar på högstadienivå i både moderna språk och i ämnet engelska. En utgångspunkt för undersökningen har varit STRIMS-projektet, som är en av de största studier om inlärningsstrategier av moderna språk som har gjorts i Sverige. Jag har även haft stöd av Inger Lindbergs forskning om samtalets och interaktionens roll under inlärningen och undervisningen av ett andraspråk. Hennes bok Språka samman har studerats och används som referens i den här uppsatsen.

  Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är medvetna om det viktiga med att använda målspråket i undervisningen, men det visar även att man inte uppnår användandet av målspråket i den grad man planerat och att man inte kommer i nivå med engelskan, eftersom det är ett språk eleverna har läst en längre tid. Intervjuerna speglar även problematiken som upplevs i många skolor som har stora elevantal i varje grupp i moderna språk.

  Det här arbetet visar att det fortfarande finns mycket att göra för att komma åt problemet med att lärarna inte använder målspråket i klassrummet och att moderna språk blir ett språk som talas bara i klassrummet. Pedagogerna måste fullfölja sin planering och vara målmedvetna, konsekventa med att använda målspråket. Att de upplever rädsla över att eleverna inte förstår tillräckligt om man talar målspråket är ett hinder som måste övervinnas. Pedagogerna har många konkreta och bra utgångspunkter för att vilja använda målspråket, men de bromsas under undervisningssituationen av att språkintresset i elevgrupperna kan vara mycket olika.

 • 335.
  Cajander, Åsa
  et al.
  Uppsala universitet.
  Schnaas, Ulrike
  Uppsala universitet.
  Peer reflection on inclusive supervision - a study circle as a space for collegial learning2016In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, no 1, p. 54-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskarhandledare har en viktig roll för att öka genusmedvetenheten inom akademin, särskilt bland unga forskare, och för att stödja en inkluderande och genusvänlig arbetsmiljö för doktorander. Trots detta ges det sällan utrymme för en kontinuerlig reflektion kring inkluderande forskarhandledning. I artikeln beskrivs hur kollegial reflektion kring inkluderande forskarhandledning har möjliggjorts genom en studiecirkel som har arrangerats inom ramen för det europeiska jämställdhetsprojektet FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia) vid Uppsala universitet. Artikelförfattarna har deltagit i studiecirkeln i rollerna som cirkelledare och kursdeltagare, och artikeln är skriven utifrån dessa perspektiv. I artikeln presenteras studiecirkelns upplägg och pedagogiska struktur samt författarnas reflektioner utifrån deras två olika perspektiv. Både våra egna reflektioner och kursvärderingen pekar på att studiecirkeln har lämpat sig väl som arena för kollegial reflektion. Artikeln avslutas med några råd för de som vill arrangera liknande studiecirklar kring inkluderande handledning.

 • 336.
  Calle-Fernández, Araceli
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En fallstudie om genrebaserad undervisning i spanska som modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the practical implementation of the genre-based model known as the Curriculum Cycle (also called "The Teaching and Learning Cycle") in teaching Spanish as a mother tongue in a

  class of five students in grades 7-9 in Sweden. The study also examines students' views on this model.

  The Curriculum Cycle is a systematic didactical sequence that involves four stages, each of them with a specific purpose

  but all of them working towards the common goal of developing the students’ ability to write texts in different school genres.

  In this study, the teacher’s work using the Curriculum Cycle is described

  through direct observations in the classroom and the students’ views are examined based on their answers to a questionnaire at the end of the teaching period.

  The results of the study suggest that this model offers a good framework to organize the lessons and teach the writing process in a clear and explicit way. Beside

  s, according to the students this method helped them to write narrative texts in a systematic way. In particular, they liked the interaction and the support of peer feedback during the writing process.

 • 337.
  Cameron, David Lansing
  et al.
  University of Agder, Norway.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  School district administrators’ perspectives on the professional activities and influence of special educators in Norway and Sweden2014In: International Journal of Inclusive Education, ISSN 1360-3116, E-ISSN 1464-5173, Vol. 18, no 7, p. 669-685Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate school district administrators’ perspectives concerning the professional activities and influence of special educators in Norway (n=266) and Sweden (n=290). We examine three themes drawn from a survey of practices and policies in each country: (a) the organisational arrangements in which special educators work, (b) perceived changes in special educators’ activities, and (c) ratings of special educators’ influence on the content of instruction and the availability of resources for children with special needs. Findings suggest that special educators frequently work in teams, function largely as advisors, and spend less time working with individual students than in previous years. There appears to be a more pronounced increase in special educators’ time devoted to advising and documentation in Sweden than in Norway. Swedish special educators were also more frequently described as working in multidisciplinary teams. Participants in both countries rated the influence of special educators significantly higher than that of parents and teachers on the availability and distribution of resources; and significantly higher than politicians, public officials, teachers, and parents with regard to influence over the content of instruction. We discuss these findings in relation to the goals and development of inclusive education in Scandinavia.

 • 338.
  Cameron, David Lansing
  et al.
  University of Agder.
  Tveit, Anne Dorthe
  University of Agder.
  Jortveit, Maryann
  University of Agder.
  Lindqvist, Gunilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Uppsala universitet.
  Göransson, Kerstin
  Karlstads universitet.
  Nilholm, Claes
  Uppsala universitet.
  A comparative study of special educator preparation in Norway and Sweden2018In: British Journal of Special Education, ISSN 0952-3383, E-ISSN 1467-8578, Vol. 45, no 3, p. 256-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore similarities and differences between special educator preparation in Norway and in Sweden. Graduates of special education programmes at two Norwegian (n = 320) and two Swedish universities (n = 425) who completed their training between 2001 and 2012 responded to surveys. Findings indicate that both Swedish and Norwegian graduates felt prepared for their current work and that teaching approaches employed in the different programmes were similar. However, there appears to be a stronger focus on pupils’ social goals in Sweden, as well as on advising teachers, school development and promoting inclusive environments. In contrast, Norwegian participants reported a greater focus on preparation to work with specific types of learning and behavioural difficulties. Findings are discussed in relation to differing political and social structures, such as national regulations for steering special educator preparation in Sweden, which are absent in the Norwegian context.

 • 339.
  Cardozo, Valentina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En komparativ studie mellan två läroböcker i spanska för åk 6 och deras lämplighet till kursplanen: En studie utifrån läroplanens centrala innehåll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en jämförelse mellan 2 läroböcker för årskurs 6 i ämnet spanska: Läroboken

  Mucho más åk 6 av Monika Knutagård och Amigos uno, även denna skriven av Monika Knutagård m. fl. Studiens syfte är att få svar på vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna, om dessa läroböcker uppfyller kursplanens krav och om problematiken som Skolinspektionen kom fram till i sin granskning (2011) speglas i läroböckerna. Studien grundar sig i granskningen av Skolinspektionen Innehåll och användning av läromedel (2011). Metoden som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys. Där har ämnesområdets förekomst i läroböckerna räknats, tolkats och jämförts.

 • 340.
  Carlbrink, Bim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i fokus: Grundskollärares syn på dels problemlösning och dels godtagbara lösningsförslag inom matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan har problemlösning blivit allt mer framträdande och betydande för matematikundervisningen. Samtidigt visar forskning att rutinuppgifter och utantillinlärning är det som dominerar i klassrummen. För att få en insikt i vad det här kan bero på har den här studien undersökt hur lärare definierar problemlösning och vad de anser är en godtagbar lösning i en problemlösningsuppgift. För att undersöka det här har sociomatematiska normer och mejlintervju använts. Resultatet visar att grundskollärare är tämligen överens om forskningsdefinitionerna av problemlösning och rutinuppgifter. Samtidigt visar resultatet att lärarnas åsikter och uppfattningar om vad som är en problemlösningsuppgift och vad som är en godtagbar lösning skiljer sig åt. Ett resultat finns att urskilja utifrån mejlintervjuer där lärarna använder sig av resonemangsdiskussioner i klassrummen. Parallellt har även det kvarliggande procedurinriktade arbetssättet och den imitativa resonemangsförmågan kunnat urskiljas i lärarnas svar.

 • 341.
  Carlbrink, Bim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i fokus: Grundskollärares syn på problemlösning och godtagbara lösningsförslag i problemlösningsuppgifter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 342.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bilders betydelse i läroböcker för elevers förståelse av jämställdhet.: En litteraturstudie.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera utredningar rapporterar att de läroböcker som används i samhällskunskap är

  ojämställda, både sett till text och bild. Detta är högst problematiskt, dels eftersom

  skolan som institution ska arbeta för jämställdhet, och dels för att eleverna i

  samhällskunskap ska utveckla en förståelse för betydelsen av detsamma. Då

  läroböcker kan ses som förmedlare av de normer som råder i samhället kan

  ojämställda läroböcker rent av ses som kontraproduktiva artefakter i relation till det

  jämställdhetsuppdrag som formuleras i läroplanen.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv

  kartlägga vad tidigare analyser funnit rörande bilders betydelse för elevers förståelse

  av jämställdhetsbegreppet i en skolkontext. Den syftar också till att redogöra för vilka

  teoretiska analysramar som använts vid sådan forskning. Resultatet av föreliggande

  arbetes analys visar att pojkar är överrepresenterade i läroboksbilder, och att både

  pojkar och flickor porträtteras stereotypt. Den slutsats som dras av detta resultat är att

  elever genom läroboksanalyser bör medvetandegöras om det hierarkiska genussystem

  som genomsyrar läroböcker för att därigenom genomskåda hur det påverkar dem på

  individnivå.

 • 343.
  Carlehed Kotka, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jämställdhet i läroboksbilder?: En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. Således fortlever ett genussystem med pojkar och män som norm, vilket inte är förenligt varken med vad som skrivs fram i styrdokument rörande skolans jämställdhetsuppdrag eller vad som formuleras i kursplanerna för SO- ämnena. Studien påvisar värdet av att lärare innehar en didaktisk kompetens som gör det möjligt att bemöta läroboksinnehåll för att undervisningen i SO- ämnena ska avspegla vad som formuleras i styrdokumenten om jämställdhet.

 • 344.
  Carlgren, Ingrid
  et al.
  Stockholms universitet.
  Ahlstrand, Pernilla
  Stockholms universitet.
  Björkholm, Eva
  Stockholms universitet.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  The meaning of knowing what is to be known2015In: Education et Didactique, ISSN 2111-4838, Vol. 9, no 1, p. 193-220Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to an articulated language of knowing, which we consider as a key aspect of teachers professional work. We describe three examples of how the meaning of knowing some specific learning objects can be studied and described. The three learning objects are: to be able to evaluate technical solutions, to be able to perform a house-hop and to be able to act with presence.

  Phenomenographic analyses of data from the pre-tests carried out within the frame of so called Learning Studies resulted in descriptions of different ways of knowing as well as different aspects of the specific knowns that must be discerned in order to develop the knowing.

 • 345.
  Carlgren, Ingrid
  et al.
  Stockholms universitet.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Från ord till rörelser och dans: en analys av rörelsekunnandet i en dansuppgift2015In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 14, p. 24-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln redovisar vi ett exempel på hur kunnande, som kommer till uttryck då elever redovisar en dansuppgift, kan analyseras och bidra till vår förståelse av detta kunnande såväl som till ett artikulerat språk att använda vid utvecklingen av undervisningen. En utgångspunkt är att kunskaper om kunnande är en nödvändig grund för att förbättra undervisningen. En annan utgångspunkt är att det råder brist på sådan kunskap. Eleverna (ca 12 år gamla) var indelade i tre grupper som fick en uppgift där de med utgångspunkt i två meningar skulle skapa en dans genom att översätta varje ord till en rörelse och därefter sammanfoga ord-rörelserna. Vi presenterar resultaten av en fenomenografisk analys som grundar sig på en videoinspelning av dessa redovisningar.

 • 346.
  Carlsson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik i förskoleklass: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers beskrivningar i arbetet med att stimulera barns motoriska utveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad pedagoger anser som viktiga faktorer i arbetet med barns motorik i förskoleklassen. Med tillhörande frågeställningar: Vad beskriver pedagogerna som viktiga faktorer i arbetet med att stimulera barns motorik i förskoleklassen? Vilka möjligheter och hinder beskriver pedagogerna i arbetet med att stimulera barns motorik, då daglig fysisk aktivitet ska ske? Metodvalet för studien är kvalitativa intervjuer där sex pedagoger har medverkat. De teorier som ligger till grund för studien är dynamisk systemteori och några valda begrepp inom den sociokulturella teorin. Det framkommer i studiens resultatdel att pedagogerna beskriver att de arbetar medvetet för att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin motorik. Pedagogerna tar dock upp olika aspekter i arbetet med barnen, vilket kan tänkas bero på deras egna erfarenheter och kunskaper. De hinder som pedagogerna beskriver är bland annat miljön barnen befinner sig i, och de möjligheter de ser är att skolan kan bli ett komplement för hemmet där barnen ges möjligheter till daglig fysisk aktivitet.

 • 347.
  Carlsson, Håkan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i skolan: Hur ser elever och pedagoger på ämnesintegrering2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har strävat efter att få reda på främst hur redan etablerade pedagoger ser på ämnesintegrering och dess kärna för pedagogerna. Har de för avsikt att använda sig av integrering redan vid planeringen eller inträffar den spontant? Vad är det för form av integrering som eventuellt förekommer i undervisningen som sker? Det som framkom i och med denna undersökning är att flera pedagoger ser det som att all undervisning sker i form av att man integrerar på så sätt att de använder sig av strategier för att kunna bedriva en undervisning. En annan form av integrering som framkom var så kallade temaarbeten där man utgick från ett arbetsprojekt som involverade flera ämnen. Glädjande nog ser eleverna att genom integrering blir undervisningen roligare och gör att de kommer ihåg saker bättre och längre genom att de kan sätta saker i samband.

 • 348. Carlsson, Karin
  Särskilt stöd i skolan: En intervjustudie om elevers upplevelser av särskilt stöd och anpassningar i skolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 12 elever i årskurs 7-9 kände sig inför att få

  ett anpassat material i klassrummet, det vill säga som skiljer sig från klasskamraternas. Underökningen

  ville också ta reda på elevernas upplevelser inför att gå till speciallärare under

  lektionstid. Frågan ställs om deras upplevelser i relation till känslan av trygghet, som är avgörande

  för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Åtta frågor ställdes som syftade

  till att svara på dessa frågor, där eleverna fick svara på vilka sorts anpassningar de fick,

  samt hur de själva uppfattar och känner inför dessa anpassningar. Även frågor som syftade till

  att utröna elevernas mer generella känsla inför hur det känns att arbeta i och utanför klassrummet,

  med särskilt stöd ställdes. Jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod för att få

  ut så nyanserade svar av eleverna som möjligt. Det som framkom av studien är att det råder

  viss otrygghet hos eleverna inför att få anpassningar och särskilt stöd i skolan. Det är tydligt

  att elever som får arbeta med ett annat material än klasskamraterna känner en viss otrygghet

  inför detta. Det framkom också att det underlättat situationen för eleverna sedan de fick egna

  datorer i skolan. Då blir inte anpassningarna lika tydliga för de andra eleverna. Av svaren går

  också att läsa att flera olika sorters anpassningar görs och att eleverna inte alltid förstår värdet

  av anpassningarna eller upplever dem som värdefulla.

 • 349.
  Carlsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Motorik och rörelse i vardagssituationer och planerade aktiviteter: Pedagogers arbets- och förhållningssätt i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att söka kunskap om hur pedagoger arbetar för att gynna barns motoriska utveckling i förskolan, genom att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till och arbetar i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Studiens frågeställningar är: 1. Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens motoriska utveckling i vardagssituationer? 2. Hur arbetar pedagogerna för att erbjuda planerade rörelseaktiviteter som är varierade och med olika svårighetsgrad, för att stimulera och utmana alla barn i barngruppen? Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes observation som metod för att ta del av hur två pedagoger i förskolan arbetar för att stimulera barnens motoriska utveckling. För att täcka större delen av pedagogernas arbetsdag genomfördes det sex stycken observationer som alla var tre timmar långa. De teoretiska begrepp som har använts för att analysera resultatet utgår från dynamisk systemteori samt sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barnens motoriska utveckling i både vardagssituationer och i planerade aktiviteter. De erbjuder barnen ett varierat utbud av rörelseuppgifter med olika svårighetsgrader, där de är närvarande, uppmuntrande och vägleder barnen både muntligt och genom att visa med kroppen hur olika rörelseuppgifter skall utföras.

 • 350.
  Carlsson, Vanja
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Svensson, Petra
  Göteborgs universitet.
  Johansson, Vicki
  Göteborgs universitet.
  Montin, Stig
  Göteborgs universitet.
  Handledare, vägledare eller kontrollant?2016In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, no 1, p. 20-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article will present the argument that modern performance management systems have the potential to change and negatively affect the academic supervision process and the scientific knowledge perception within postgraduate education. Empirically, the argument focuses on how one statutory management model, the so called study plane (ISP), is designed and applied at the University of Gothenburg. Theoretically, basic assumptions inherent in the control and steering logic of the ISP-model are identified, and their potential significance for knowledge-, value- and interaction formation within the supervision and dissertation process is analyzed. Our main conclusion is that the ISP-model, if applied as intended, promotes the transformation process towards organizational professionalism within the research community. The model affects trust relations, value and knowledge formation within the supervision process, and hampers experimental and creative research and findings.

45678910 301 - 350 of 2485
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf