du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 4676
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Askar, Kalid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005Inngår i: , 8International Protégé Conference / [ed] Yella, Siril; Dougherty, Mark, Madrid, 2005Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 302.
  Askar, Kalid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Dougherty, Mark
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Roche, T.
  Agent Based System that support Reliability Transport Engineering2004Inngår i: 8th AATT 2004 Conference, Bejing, China, 2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 303.
  Askar, Kalid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Vemuri, Srinivias
  Siril, Yella
  Dougherty, Mark
  Plug-in for Protege 2000 witch supports Sesame2004Inngår i: 3 international Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, 2004Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304. Askar, Kalid
  et al.
  Yella, Siril
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Dougherty, Mark
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Passerelle- A plugin that connects Protégé to Sesame2005Inngår i: 8th International Protégé Conference, Madrid, Spain, 2005Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 305.
  Aspeskog, -
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Cederberg, -
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie om företags mål och motiv att sponsra en individuell idrottare.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna elitidrotta i Sverige idag behövs resurser och därför har sponsring från företag kommit att betyda en stor del för många individuella idrottares karriärer. Det är dock ovisst vad som krävs av en individuell idrottare för att företag ska vilja samarbeta med dem och det går även att identifiera nackdelar med att sponsra en individuell idrottare från ett företagsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka vilka mål och motiv företag har att sponsra individuella idrottare. Varför uppsatsen inriktar sig på sponsring av individuella idrottare är på grund av att tidigare forskning visat att det är svårare för individuella idrottare än lagidrottare att leva som professionella på grund av knappa resurser.  Studien har tillämpat en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer har genomförts med företag som sponsrar individuella idrottare. Efter genomförandet av studien kan vi förklara företags mål med sponsring av individuella idrottare enligt följande: Öka försäljningen, att utveckla och stärka företagets varumärke och image samt att öka varumärkeskännedomen. Även association och exponering är ytterligare två mål som har gått att identifiera. Företags motiv att sponsra individuella idrottare kan vi utifrån studien förklara med idrottens image.

 • 306.
  Aspling, Josefin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Glad, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  För mycket av det goda? – multiplamotivationsfaktorers påverkan på motivationsnivån: En litteraturstudie av motivationsfaktorer och deras påverkanpå individens motivation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivationsnivån för individer i arbetslivet är inte konstant utan varierar i taktmed organisatoriska förändringar. Under 90-talet skedde stora sådanaförändringar i form av att nya organisationer och arbetsroller växte fram. Dessasker också idag. På grund av detta finns ett stort behov av forskning avseendemotivation. Syftet är att föra en diskussion kring vad forskningsresultaten visarom multipla motivationsfaktorers påverkan på en individs motivation. Detta haruppnåtts genom litteraturstudier, vilket har skett genom inhämtning av olikavetenskapliga artiklar som behandlar motivationsfaktorer. Detta material harsedan kritiskt granskats och analyserats. Analysen av det inhämtadeartikelmaterialet visar att det inte finns något enhetligt svar på när och hurmultipla motivationsfaktorer fungerar som mest produktivt för individen.Uppsatsen visar att multipla motivationsfaktorer kan förstärka varandra och geen positiv inverkan på individens prestation. Samtidigt har det också visat sig attmultipla motivationsfaktorer kan fungera kontraproduktivt och istället försämraindividens prestation. Detta kan i sin tur föranleda att individen upplever stressoch en försämrad tillfredsställelse. En modell presenteras i uppsatsen för att påett förenklat vis belysa hur flera motivationsfaktorer kan förhålla sig tillvarandra. Modellen har sitt ursprung i goal-framing theory som beskrivs utifrånbilden av en tavla. I tavlan finns en huvudram där individen placerar denviktigaste motivationsfaktorn. I bakgrundsramar placeras sedan mindre viktigamotivationsfaktorer. Hur motivationsfaktorn i huvudramen interagerar medfaktorerna i bakgrundsramarna är enligt modellen beroende av situationen ochden typ av faktor som befinner sig i huvudramen. I vissa fall förstärksmotivationsfaktorerna i de respektive ramarna av varandra vilket ger enlyckosam kombination av faktorerna. I andra situationer kan det uppstå mindrelyckosamma kombinationer som har en negativ effekt på motivationen.Uppsatsens slutsats blir därför att det krävs mer forskning ommotivationsfaktorer för att utröna hur motivationsfaktorer samverkar medvarandra.

 • 307.
  Asplund, Astrid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ett detaljhandelsperspektiv på kundupplevelser i fysiska butiker: Ett exempel från Dalarna2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  E-commerce is challenging the traditional trade in physical stores. Sales growth in the consumer goods trade has stopped while e-commerce continues to grow. Companies can use customer experience strategies in response to the challenge of remining profitable and avoiding a so-called store death. From a retail perspective, this study investigated how companies use customer experiences in physical stores. The study has identified several customer experience strategies applied by the companies but also why they chose to apply these strategies. It appears that the staff has a significant importance in the store and is likely to be an important factor as to why customers continues to buy their fashion goods in physical stores.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Astrén, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknik.
  Utvärdering av ICC-profiler och profil-inställningar för HP Indigo Press 10002003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det nystartade digitaltryckeriet Digaloo planerar att inom en snar framtid införa ICC-hantering i sitt arbetsflöde. Med anledning av detta har en studie utförts där antalet erfordrade ICC-profiler undersökts samt vilka akromatiska inställningar som bäst lämpar sig för tryckeriets HP Indigo Press 1000. Testtryckning utfördes på sex av Digaloos mest använda papperskvaliteter. Genom inläsning av testkartor har de olika papperskvaliteternas reproducerbara färgrymder åskådliggjorts. Grundat på resultatet från denna testtryckning framställdes ICC-profiler för valda papperskvaliteter. Dessa genererades med olika inställningar för akromatisk repro och TIC (Total Ink Coverage). Vid en andra testtryckning användes dessa ICC-profiler för konvertering av mellanton-, natt- och snöbilder, vilka trycktes på olika papperskvaliteter. Resultatet från den första testtryckningen visar att HP Indigo Press 1000 återger störst förgrymd på papperskvaliteten Silverblade Silk, tätt följd av Silverblade Art. De minsta färgrymderna reproduceras på Lessebo Linné Gultonat och Lessebo Linné Naturvit. Vid perceptuell bedömning av de olika bilderna blev resultatet att bäst tryckresultat uppnås med pappersspecifika ICC-profiler. Detta gäller dock endast i två av tre fall. Vid bedömning av bäst lämpad TIC ansågs den idag på Digaloo använda nivån som mycket dålig. Genom att antingen sänka eller höja denna nivå bedömdes tryckresultatet öka i kvalitet. Slutligen visar studien även att akromatik i form av UCR ger bäst bildåtergivning i mellanton- och nattbilder på de valda papperskvaliteterna. De olika graderna av GCR i snöbilder anses dock passa olika bra beroende på vilken papperskvalitet som används.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Auregård, Rikard
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Ivansson, Oscar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Ökad insikt i den 3D-grafiska arbetsprocessen: Visualisering av interiörmiljöer i stillbilder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har haft för avsikt att genom enkäter undersöka likheter och

  skillnader mellan branschaktiva 3D-grafikers arbetsprocesser. Målet har varit att öka

  insikten i den 3D-grafiska arbetsprocessen för visualisering av interiörmiljöer. Studien

  är tänkt att identifiera vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande och varför. En

  ökad insikt i denna process kan leda till förbättrad kommunikation och förståelse

  mellan kund och byrå.

  Respondenternas beskrivningar av arbetsprocessen liknade varandra och stämmer till

  stor del även med beskrivningar i litteraturen.

  De flesta av respondenterna upplevde modellering som det mest tidskrävande tekniska

  momentet. God kommunikation med kunden ansåg respondenterna vara viktigt för att

  undvika onödig korrektur, vilket beskrevs som problematiskt och tidskrävande.

  Respondenterna hade erfarenhet från referensmaterial av varierande kvalitet, vilket kan

  påverka ett projekts tidsåtgång.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram1995Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 311.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Second order interactive end user development appropriation in the public sector: Application development using spreadsheet programs2018Inngår i: Journal of Organizational and End User Computing, ISSN 1546-2234, E-ISSN 1546-5012, Vol. 30, nr 1, s. 82-107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper seeks to respond to the research question: How does appropriation take place in the public sector in the development of end user applications by civil servants? Appropriation is defined as taking advantage of opportunities related to the development and use of applications, when the developer has in-depth knowledge of the problem domain and is also the primary user of the application. Our results showed that public servants who have deep problem domain knowledge can take advantage of end user tools (e.g. spreadsheet programs) in the problem- solving process to solve vaguely defined problems. Appropriation is manifested in the continuous development of various ICT applications. In this paper, we differentiate between first- and second-order appropriation. First-order appropriation takes place when the potential of the development tool is appropriated by the end user. Second-order appropriation takes place when an application is continuously developed and refined in parallel with the end user’s learning process and the development of organizational requirements.

 • 312.
  Avdic, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Socratic flipped classroom: What types of questions and tasks promote learning?2016Inngår i: Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016 / [ed] Jarmila Novotna & Antonin Jancarik, Reading UK, 2016, s. 41-48Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Socratic questioning stresses the importance of questioning for learning. Flipped Classroom pedagogy generates a need for effective questions and tasks in order to promote active learning. This paper describes a project aimed at finding out how different kinds of questions and tasks support students’ learning in a flipped classroom context. In this study, during the flipped courses, both the questions and tasks were distributed together with video recordings. Answers and solutions were presented and discussed in seminars, with approximately 10 participating students in each seminar. Information Systems students from three flipped classroom courses at three different levels were interviewed in focus groups about their perceptions of how different kinds of questions and tasks supported their learning process. The selected courses were organized differently, with various kinds of questions and tasks. Course one included open questions that were answered and presented at the seminar. Students also solved a task and presented the solution to the group. Course two included open questions and a task. Answers and solutions were discussed at the seminars where students also reviewed each other’s answers and solutions. Course three included online single- and multiple choice questions with real-time feedback. Answers were discussed at the seminar, with the focus on any misconceptions. In this paper we categorized the questions in accordance with Wilson (2016) as factual, convergent, divergent, evaluative, or a combination of these. In all, we found that any comprehensible question that initiates a dialogue, preferably with a set of Socratic questions, is perceived as promoting learning. This is why seminars that allow such questions and discussion are effective. We found no differences between the different kinds of Socratic questions. They were seen to promote learning so long as they made students reflect and problematize the questions. To conclude, we found that questions and tasks promote learning when they are answered and solved in a process that is characterized by comprehensibility, variation, repetition and activity.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Avdic, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Grönberg, Pontus
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Olsson, Johan
  Örebro unviersitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Guerra Riveros, Francisco
  Örebro unviersitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Development of a Real-time Formative Feedback Student Response System2014Inngår i: Journal of Network and Innovative Computing, ISSN 2160-2174, Vol. 2, nr 1, s. 259-268Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper is focusing IT-supported real-time formative feedback in a classroom context. The development of a Student and Teacher Response System (STRS) is described. Since there are a number of obstacles for effective interaction in large classes, IT can be used to support the teachers aim to find out if students understand the lecture and accordingly adjust the content and design of the lecture. The system can be used for formative assessment before, during, and after a lecture. It is also possible for students to initiate interaction during lectures by posing questions anonymously. The main contributions of the paper are a) the description of the interactive real-time system and b) the development process behind it.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Avdic, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lambrinos, Thomas
  Impera Kommunikation; Örebro universitet.
  Modeling and illustrating requirement prioritization in public e-service development from a value-based perspective2015Inngår i: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 13, nr 1, s. 1-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A major problem in e-service development is the prioritization of the requirements of different stakeholders. The main stakeholders are governments and their citizens, all of whom have different and sometimes conflicting requirements. In this paper, the prioritization problem is addressed by combining a value-based approach with an illustration technique. This paper examines the following research question: How can multiple stakeholder requirements be illustrated from a value-based perspective in order to be prioritizable? We used an e-service development case taken from a Swedish municipality to elaborate on our approach. Our contributions are: 1) a model of the relevant domains for requirement prioritization for government, citizens, technology, finances and laws and regulations; and 2) a requirement fulfillment analysis tool (RFA) that consists of a requirement-goal-value matrix (RGV), and a calculation and illustration module (CIM). The model reduces cognitive load, helps developers to focus on value fulfillment in e-service development and supports them in the formulation of requirements. It also offers an input to public policy makers, should they aim to target values in the design of e-services.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Avdic, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Åkerblom, Leif
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Flipped classroom and learning strategies2015Inngår i: Proceedings of 14th European Conference on e-Learning / [ed] Jefferies, A., Cubric, M., Barton, K. & Lilley, M., Reading, UK: Academic Conferences Publishing, 2015, s. 41-49Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper seeks to answer the research question "How does the flipped classroom affect students’ learning strategies?" In e-learning research, several studies have focused on how students and teachers perceive the flipped classroom approach. In general, these studies have reported pleasing results. Nonetheless, few, if any, studies have attempted to find out the potential effects of the flipped classroom approach on how students learn.

  This study was based on two cases: 1) a business modelling course and 2) a research methodology course. In both cases, participating students were from information systems courses at Dalarna University in Sweden. Recorded lectures replaced regular lectures. The recorded lectures were followed by seminars that focused on the learning content of each lecture in various ways.

  Three weeks after the final seminar, we arranged for two focus group interviews to take place in each course, with 8 to 10 students participating in each group. We asked open questions on how the students thought they had been affected and more dedicated questions that were generated from a literature study on the effects of flipped classroom courses. These questions dealt with issues about mobility, the potential for repeating lectures, formative feedback, the role of seminars, responsibility, empowerment, lectures before seminars, and any problems encountered.

  Our results show that, in general, students thought differently about learning after the courses in relation to more traditional approaches, especially regarding the need to be more active. Most students enjoyed the mobility aspect and the accessibility of recorded lectures, although a few claimed it demanded a more disciplined attitude. Most students also expressed a feeling of increased activity and responsibility when participating in seminars. Some even felt empowered because they could influence seminar content. The length of and possibility to navigate in recorded lectures was also considered important. The arrangement of the seminar rooms should promote face-to-face discussions. Finally, the types of questions and tasks were found to affect the outcomes of the seminars.

  The overall conclusion with regard to students’ learning strategies is that to be an active, responsible, empowered, and critical student you have to be an informed student with possibilities and mandate to influence how, where and when to learn and be able to receive continuous feedback during the learning process. Flipped classroom can support such learning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Awda, Fadi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Maskinteknik.
  Omkonstruktion av luftkylning för enfasreaktor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppgiften för detta examensarbete var att undersöka överslag för tre reaktorenheter på grund av fukt och smuts som förts in i reaktorn genom kylsystemet. Syftet var att ta fram en lösning som ger reaktorn möjlighet att vara aktiv utan att påverkas av den mängd fukt och smuts som finns i omgivningen.

  Företaget hade inte resurser att ta fram en lösning på kort tid så både tid och kostnad en stor faktor i uppgiften. De krav som kunden har är att samtliga detaljer ska monteras på plats och att det inte påverkar hallarna där reaktorerna idag befinner sig. För att ta fram lösningar behövde reaktorns funktioner brytas ner i enklare delar, sedan valdes koncept som antingen påverkar miljön runtomkring eller konstruktionen av reaktorn.

  Den säkerhet kunden vill ha är att kylning ska vara minst lika effektiv i den nya lösningen och att vi åtgärdat det som orsakat haveriet, vilket var en blandning av smuts och fukt. Valen av lösningar blev; en lösning att lägga in övervakningsutrustning i reaktorn för temperaturövervakning, dessutom valdes en ny konstruktion för att dra om kylningens luftflöde och därmed undvika att fukt bildas inne i reaktorn och risk för överslag.

 • 317.
  Axelsson Fisk, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  24-timmars myndigheten, säkerhet, design och definition2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Via Internet kan vi sköta många av våra dagliga rutiner. Vi kan handla, betala räkningar, beställa biljetter till diverse evenemang, resor med mera. Även den offentliga sektorn erbjuder alltfler av sina tjänster elektroniskt. Det största hindret för utvecklingen av elektroniska tjänster är den höga säkerhet som måste ställas på exempelvis identifiering och signering. För denna säkerhet kan med fördel PKI, Public Key Infrastructure, användas. Det är en säkerhetsmetod som innebär att man använder privata och publika nycklar. PKI-tekniken skyddar bra mot avlyssning eftersom identifieringen bygger på att ett slumptal krypteras, och att resultatet därför ser olika ut från gång till gång. Socialtjänsten på Borlänge Kommun har påbörjat utvecklingen av en elektronisk tjänst som kommer att innebära att personer som beviljats ekonomiskt bistånd, ska kunna förnya sin ansökan via Internet. Personen i fråga ska även kunna se de uppgifter som Socialtjänsten har ifrån övriga inblandade myndigheter, samt vika utbetalningar som Socialtjänsten gjort och ska göra till personen. I och med detta exjobb kan Borlänge Kommun visa upp en prototyp som fungerar i stort sett som de vill att den skarpa tjänsten ska göra Sverige är en av pionjärerna i världen att öppna förvaltningen på Internet, och Borlänge kommun har som en av de första kommunerna i Sverige startat utvecklingen av en tjänst i enlighet med "24-timmars myndigheten".

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 318.
  Axelsson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Kriminalitetens geografi: vardagsbrottslighetens spatiala fördelning i Borlänge2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  The aim of this thesis is to describe and analyze the geographical distribution of everyday criminality in the town of Borlänge during the year 2002 and to analyze which measures to be taken in the physical social planning to decrease this everyday criminality there. The term everyday criminality is here to be understood as those categories of crime that appear most frequently in the records of reports to the police every year. Here two kinds of crime have been in focus, thefts from cars and office burglary. In fulfilling this aim two main questions have been answered. The first one is how the everyday criminality was distributed geographically in the town of Borlänge during the year 2002. The second one is which measures to be taken in the physical social planning to decrease this everyday criminality in the town of Borlänge. In order to answer the first question a spatial autocorrelation analysis, Local Moran LISA has been used. This method is based on the measurement Moran´s I and shows the spatial autocorrelation for every single location. To answer the second question three different theories of crime prevention through environmental design have been studied and applied in the analysis. These are Jane Jacobs’ ideas about ”the living city”, Oscar Newman´s ideas about ”defensible space” and Ronald V. Clarke´s theories about crime prevention. The major conclusions that can be drawn from this thesis are that the risk of being exposed to thefts from cars, during the analyzed time period, was highest in Centrum and Hagalund and their surroundings. The lowest risk of being exposed to this type of crime was found in Domnarvet and Islingby, during the year 2002. The highest risk of being a victim of the crime office burglary was found in Hagalund and its surroundings and in the single area of Kvarnsveden. The corresponding lowest risk was found in Lergärdet and its surroundings and in Norra Backa and Kupolen. The measures that should be taken in order to decrease these types of criminality can be divided into overall changes and place-specific changes. When it comes to the crime thefts from cars a more attractive central business district, a better view of parking lots from nearby buildings, dividing of larger parking lot zones into smaller ones, migration of hidden parking lots and stronger access control to parking lots where problems with this kind of crime have occurred have been suggested as overall changes. The corresponding place-specific changes are to remove vegetation that is blocking the view, better lighting and to put up signs with information about increased risk of exposure to crime at parking lots with the most problems. To decrease the amount of office burglaries overall changes as to create a better view of the area from nearby surroundings, move bigger office compartments or divide them into smaller units, rebuild characteristic buildings and increase security by strengthening the access control to offices with these kinds of problems could be useful. Finally there are possibilities to decrease office burglary by using place-specific measures as surveillance cameras combined with signs containing information about these, high fences and better lighting around the buildings where a higher risk of being exposed to this kind of criminality is present.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 319.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Levinsson, Ronja
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Barn och föräldrars val av bilderbok med fokus på illustrationer: En intervju- och observationsundersökning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att dels jämföra barn, 3–6 år, och föräldrars preferenser av barnboksillustrationer, dels att undersöka hur föräldrar resonerar kring val av bilderbok och illustrationens roll i samband med detta.

  Genom enskilda semistrukturerade intervjuer och tillhörande observationer med 22 barn (3–6 år) och 10 föräldrar undersöktes vilken av fem typer av bokillustrationer som föredrogs. Föräldrarna fick därefter även välja vilken av fem bilderböcker, från vilka illustrationerna var hämtade, som de skulle vilja läsa för sina barn och motivera sitt val.

  Resultatet från undersökningen tyder på att illustrationerna är en aspekt för både barn och föräldrar vid val av bilderbok samt att det finns faktorer som föredras i illustrationerna.

  Barnen i undersökningen verkade föredra naivistiska illustrationer med stort antal fokuspunkter. Föräldrar föredrog realistiska illustrationer med inslag de kan koppla till verkliga livet.

  Föräldrarna ansåg att illustrationer, handling, moral och lärdom var viktiga aspekter vid valet av bilderbok till deras barn. Flertalet föräldrar ville ha möjlighet att berätta egna historier kring illustrationerna i bilderboken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 320. Axelsson, K.
  et al.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Informationssystemarkitekturer och väginformatik: Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationsarkitekturer inom ITS-området1999Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Axelsson, Kajsa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Salminen, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  CSR inom inköp - att välja leverantör: En kvalitativ studie om faktorer som påverkar tillverkande företags val av leverantörer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår värld står inför ett antal utmaningar idag gällande exempelvis klimatet och bristande

  mänskliga rättigheter. Som en följd av kundens misstroende mot företagen har arbetet med

  Corporate Social Responsibility, CSR, fått en allt mer central plats inom många företag. Detta

  är ett sätt för företagen att bidra till en bättre värld genom att utveckla affärslösningar på ett

  sådant sätt att den nuvarande världsbefolkningens behov kan tillgodoses, utan att skada förutsättningarna

  att uppfylla framtida generationers behov. Studier pekar på att de tillverkande

  företagen är en central källa till utarmning av världens resurser.

  Syftet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som påverkar företagens val av leverantörer

  när de väljer att arbeta med CSR. Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod med semistrukturerade

  intervjuer för att uppfylla studiens syfte. Dessa intervjuer genomfördes med

  fyra tillverkande företag inom Dalarna.

  Resultatet visade att CSR främst är kopplat till företagens tillämpningar av certifieringar. Det

  framkom att företagen påverkas av interna och externa faktorer när de väljer leverantör. Vi

  har identifierat företagens “

  ekonomiska förutsättning” och “image” som två centrala faktorer

  som påverkar företagens val av leverantör, när de väljer att arbeta med CSR.

 • 322.
  Axelsson, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Sysselsättningseffekter i svenska aktiebolag av införandet av RUT-avdraget: En Difference-in-Differenceanalys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har gjorts med syftet att utvärdera sysselsättningseffekterna i svenska aktiebolag av införandet av RUT-avdraget. RUT-avdraget infördes 2007 och innebär att privatpersoner kan få göra skattereduktion för olika typer av hushållsarbeten. Datamaterialet som används i denna studie är bokföringsdata för alla Sveriges aktiebolag mellan 2000 – 2010, aggregerat till tresiffriga SNI-koder för alla de svenska kommunerna. Utifrån datamaterialet har RUT-avdragets sysselsättningseffekter analyserats med hjälp av en Difference-in-Differencemodell. Resultatet visar att RUT-avdraget gjort att 6930 nya arbeten har skapats i de svenska aktiebolag som ingår i RUT-sektorn. Detta innebär alltså att RUT-avdraget har haft en positiv effekt på sysselsättningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Axelsson, Viktor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Engman, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv: Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. Vi har däremot utgått från forskning ur sponsorns perspektiv för att sedan applicera den till ett föreningsperspektiv.

  Med utgångspunkt från det har vi format studiens syfte. Studiens syfte har varit att få en inblick i om föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska går utöver avtalen och genomför aktiviteter vilket kan gynna sponsorskapet och i sådana fall varför. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och genom semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter från föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska.

  Resultatet av studien visade att det finns indikationer på att föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska väljer att gå utöver avtalen och därmed aktivera sin sponsring. Omfattningen av föreningarnas aktivering sker däremot i mindre utsträckning i jämförelse med vad forskning menar att en sponsor bör aktivera sig. Den främsta anledningen till att föreningarna valde att genomföra aktiviteter utöver avtalet var att skapa goda och långa relationer med sina sponsorer. Dessutom kunde vi ana en bakomliggande faktor i form av att stärka föreningens egna organisation och därmed kunna erbjuda en mer attraktiv produkt på marknaden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 324.
  Axenstedt, Simon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Fredriksson, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Chefers upplevelse av framgång i sitt ledarskap: - Vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fältet ledarskap är ett tidigare väl utforskat område, trots detta har relativt lite forskning inom ämnet berört svenska organisationer och än mindre statliga institutioner och myndigheter. I följande studie undersöks, vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap i sin organisation.

  Studien bygger på empirin från kvalitativa intervjuer med fem chefer på den statliga myndigheten Trafikverket. I och med denna studie har även en ny intervjumetod utvecklats, interaktivt tematiserad intervju. Där respondenten är en del i att skapa och utforma intervjuguiden.

  I resultatet av denna studie framkommer det att de undersökta cheferna själva upplevde att ett framgångsrikt ledarskap i sin organisation bygger på fyra faktorer. Dessa benämnda som relationer, beslutsfattande, utveckling och autenticitet.

  Slutsatserna som denna studie kan bidra med, utöver vilka faktorer som cheferna själva anser genererar ett framgångsrikt ledarskap, är också hur cheferna agerar för att utöva ett vad de upplever framgångsrikt ledarskap, men även vilka roller ett framgångsrikt ledarskap innefattar. Att rollen som chef, rollen som ledare och rollen som sig själv, påverkar tidigare nämnda faktorer, relationer, beslut och utveckling, och att samspelet mellan dessa roller och faktorer på olika sätt påverkar chefernas grad av upplevd framgång i sitt ledarskap. Studien visar även att Trafikverkets nya ledarskapsfilosofi stämmer väl överens med vad cheferna upplever som bidragande faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap. Samt att denna nya filosofi kan bidra till att cheferna till större grad kan utöva ett vad de själva upplever framgångsrikt ledarskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Ayadi, Osama
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Measurements, Modelling and Simulations of Thermo Chemical Accumulator used for Solar Cooling2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The demand for cooling and dehumidification of indoor air is growing at a high rate worldwide. Producing cooled air by making use of solar power may seem paradoxical at first sight. However there exist thermal processes to produce coldness, in which water is cooled or air-conditioning is driven directly by a heat input from solar system. The R&D effort to develop solar cooling technologies has increased significantly in the last twenty years. This thesis project is concerned with a new patented small scale solar cooling system, the Thermo Chemical Accumulator (TCA), a technology produced by the Swedish company ClimateWell AB and is available commercially. The work was done both at the Solar Energy Research Centre (SERC) in Borlänge, and at the ClimateWell AB headquarters in Stockholm. In this project, measurements, parameter identification, modelling and parametric study were done in order to develop the Trnsys model of the TCA controller. Measurements established the foundation of the work in this project. It aimed to provide accurate and reliable test data of the performance of the machine that cover the whole range of operating conditions of the machine in reality through a set of well planned and carefully executed experiments. Moreover, two tests were performed to measure the coefficient of performance (COP) of the machine. The previous controller component in Trnsys (Type 214) controls the machine operation relying on the concentration of salt in the machine barrels without taking the operation temperatures into consideration. Obviously this has major drawbacks on the performance of the machine. The new developed controller (Type 216) bases its operation on the temperatures of the machine. A brief parametric study was performed both to ensure that the new developed controller is working properly and to investigate the effect of some operating conditions on the performance of the machine. Results obtained from simulations using the new controller model showed good agreement with measured data. The parametric studies showed that the heat sink temperature has a significant influence on the COP of the machine and that an improvement of the insulation of the machine components could improve the COP of the machine.

 • 326.
  Ayertey, Bliss
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Asrat, Getnet Mengesha
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Legitimation Strategies in the reporting of Negative CSR Aspects2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The survival of organizations is dependent upon their legitimacy since legitimacy provides them with access to valuable resources. Organizations do not possess legitimacy, but rather it is ascribed to them by the society they are in when their actions meet societal expectations. Fulfillment of these societal expectations requires the moral and practical obligations of organizations which we call Corporate Social Responsibility (CSR). To show their CSR performance, organizations have increasingly adopted the practice of CSR reporting. In CSR reporting, organizations are expected by their stakeholders to disclose both positive and negative aspects. Although disclosing negative aspects can pose a threat to organization’s legitimacy, a third party reporting them may cause more severe damages to the legitimacy of the organization. Therefore, organizations are motivated to legitimize their negative aspects by using legitimation strategies.

  Using the typology of Coombs and Holladay (1996), in combination with the legitimation strategies by Hahn and Lülfs (2014) as our frameworks, and the non-financial reports of the top ten German chemical companies as our illustrative cases, we investigate and interpret the choice of legitimation strategies used by organizations to report different types of negative aspects in CSR reports. Our findings show that there is a clear pattern in the use of corrective action as a legitimation strategy for all types of negative aspects. Furthermore, we identified instances, where a new type of legitimation strategy, which we called shifting blame legitimation strategy was used. We interpreted our findings using analytical reasoning and theoretical framework such as the concept of symbolic and substantive approach to interpret our findings. Based on the findings, we concluded that the dominant pattern identified falls under the substantive approach, theoretically known for helping companies retain their legitimacy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Aygun, Oguzhan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Miljöteknik.
  Solar Cooling2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  As the temperature worldwide increases so too will the demand for air conditioning solutions. While it may seem contradictory, the heat of the sun can be effectively used to cool large areas of space in commercial and industrial complexes. As of today, the overall useful conversion of solar thermal energy to cooling is limited to 35%, as the thermal energy collection and the cooling conversion subsystems have capabilities of 50% and 70% respectively. As late as the 1960s though, house comfort conditions were only for the few. From then onwards central air conditioning systems became common in many countries due to the development of mechanical refrigeration and the rise of the standard of living. The oil crises of the 1970s stimulated intensive research aimed at reducing energy costs. Also, global warming and ozone depletion and the escalating costs of fossil fuels over the last few years, have forced governments and engineering bodies in order to re-examine the whole approach to building design and control. Energy conservation, in the sense of fuel saving, is also of great importance. Solar cooling can reduce electricity shortages by reducing peak electrical demand often driven by air conditioning and it is an active solution for reducing pollution and dependence on fossil fuel imports. There are many suitable applications for solar cooling, which include resorts, hospitals, shopping malls, schools, industrial, commercial and residential complexes as well as military bases where utility rates are high and grid connections are unavailable.

 • 328.
  Aylott, Benjamin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Techno-Economic Evaluation of Distributed Generation within a Community Smart Grid with Demand Side Response Using HOMER2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this study the distributed generation of renewable energy, primarily photovoltaic power, and consumption of energy within a geographically dispersed smart grid or ‘virtual micro grid’ is simulated using a model based around the HOMER Pro software with the aim of gaining insight into the economic and environmental performance of the system under different assumptions about the configurations of the generators and the presence of low carbon technologies such as heat pumps and electric vehicles. Demand side response for the purpose of reducing carbon emissions was also investigated as part of this.

  As well as simulating the system within HOMER, the study involved constructing a representative load profile for 200 domestic consumers and other loads using existing data, implementing a model for demand side response, using a range of detailed technical and environmental data to configure the HOMER model, and creating custom plotting tools. These features were connected in a data analysis pipeline written in Python included as part of the submission.

  The study found that to improve the environmental and economic performance of the system increasing the amount of renewable generation should be prioritized over other measures, such as demand side response. PV was the easiest to add due to lower upfront costs (compared to battery storage systems and mid-scale wind turbines) and lower financial and regulatory overheads. Carbon emissions were found to be minimized for around 3.5kW of PV per household in this scenario. Including a single mid-scale wind turbine was found to have the potential to greatly increase renewable penetration, and reduce carbon emissions and the cost of energy due to the complementary nature of PV and Wind power production. Battery storage at low penetrations was found to have little impact, but can make a large impact at high penetration but at significant financial expense.

  A range of battery products was also investigated for their suitability for use within the project and future schemes and were evaluated by locating them in the Renewable Fraction/LCOE plane.

  The inclusion of low carbon technologies such as heat pumps and electric vehicles was found to have some negative impact on the performance where only PV is present in the smart grid with little evidence that it can make better use of the renewable power due to poor matching with the available PV generation.

 • 329.
  Azad, Mohammad
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Evaluation of an Energy System for multi-family houses with Combination of Exhaust Air Heat Pump and PV: Case Study: Demonstration Building of The EU Energy Matching Project, Sweden-Ludvika2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis investigated application of the heat recovery ventilation using an exhaust air heat pump and a roof top photovoltaic (PV) system for a group of three multi-family houses located in Ludvika, Sunnansjö. The buildings in the existing condition have mechanical ventilation and a centralized heating system consists of a pellet boiler as the main source and an oil boiler as back up.

  Exhaust air heat pump (EAHP) has been known by the previous relevant researches as an effective solution to promote the energy efficiency in the buildings. Furthermore, reduction in PV cost has made the PV as a financially viable option to be contributed in supplying electricity demand.

  In this respect, this thesis aimed to calculate the potential of energy saving in the case study using the combination of EAHP and PV. For this purpose, the buildings and the proposed energy system were simulated to enable the comparison of energy demand before and after the renovation. The simulation was gradually progressed through several phases and each stage created the prerequisites of the next.

  Since the buildings were relatively similar in terms of boundary conditions, one of the buildings were initially modeled and the concluded space heating (SH) demand was extrapolated to the three buildings scope. The simulation of the building was done using 3dimensional thermal model offered by Trnsys3d. The primary results were also calibrated against the available annual fuel consumption data. In the second phase, a pre-developed TRNSYS model of the energy system was completed using the result of previous step as the total SH demand as well as the estimated domestic hot water (DHW) consumption from a stochastic model. This simulation produced the electricity demand profile of the heat pump when the heat pump provided the total heat demand. Subsequently, the electricity consumption of the flats and operational equipment were estimated using stochastic model and available monthly measurement, respectively.

  Since the feasibility and optimal placement of 74 𝑘𝑊 PV modules offered for these buildings had been already examined by the author in another study, the final simulation were performed in an hourly basis considering PV production and total electricity demand; i.e. EAHP, flats consumption and operational equipment.

  The results of the simulation showed that 21 % of total electricity demand during a year could be supplied by the proposed PV system even without any electrical storage, whereas 74 % of total yearly PV production is consumed by the local loads. The results also proved that removing old inefficient oil boiler and supplementing the pellet boiler with the combination of EAHP and PV could mitigate the annual purchased energy (including electricity and pellet) by approximately 40 % compared to the current condition.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Azizoğlu, Yağız
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik. Luleå University of Technology.
  Modeling of Cold Pilgering of Tubes2017Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Cold pilgering is a challenging tube forming process in terms of modeling due to the complexity in kinematic of tools, friction condition and material behavior. The process development has mostly been based on simple formulas and costly full-scale tryouts. The aim in this study is to develop validated Finite element models of cold pilgering to increase the understanding of influence of the process parameters on the produced tubes.

  In the course of this thesis, three-dimensional mechanical and thermo-mechanical Finite element models of cold pilgering were developed. The commercial code MSC.Marc was used in the simulations. General 3D models are needed to be able to capture asymmetric deformation in cold pilgering. It was found that tool deflections together with elastic deformation of roll dies have considerable influence on the rolling force. Furthermore, the strain rate and temperature effects on the response of the material and thereby on the rolling force were evaluated.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Azizoğlu, Yağız
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  Gardsback, M.
  Sjoberg, B.
  Lindgren, L. -E
  Finite element modelling of cold pilgering of tubes2015Inngår i: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications, COMPLAS 2015, 2015, s. 716-726Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cold pilgering is a cold forming process used during manufacturing of seamless tubes. The tube with a mandrel inside is fed forward and rotated in stepwise increments, while the roll stand moves back and forth. The total plastic deformation of the tube is such that the cross-sectional area of the tube decreases and the length of the tube increases during the process. However, this is performed in many small incremental steps, where the direction of deformation in a material point changes at each stroke. Most published models of cold pilgering use simplified material models. In reality, the flow stress is dependent on temperature, strain rate, strain history and microstructure. In this work, temperature and strain rate distributions are computed, using a 3D thermo-mechanical FE model, and the influence of temperature and strain rate on the rolling force is investigated. The Johnson-Cook model is employed to describe the flow stress using isotropic hardening. The results show that strain rate and temperature have a significant influence on the roll separation force.

 • 332.
  Azizoğlu, Yağız
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik. Luleå University of Technology.
  Gärdsback, M.
  Yamanaka, A.
  Kuwabara, T.
  Lindgren, L. -E
  Work hardening during alternating load directions of 316L SS2018Inngår i: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 15, s. 1777-1784Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Understanding and modelling the plastic behavior of a material are essential for simulation and design of metal forming processes. Cold pilgering of tubes is a process with very complex strain history with alternating loading direction. This makes evaluation of the work hardening challenging. Cold deformation applied in a single direction predominantly exhibit work hardening, while changes of the loading direction may even cause softening in other directions. The influence of alternating loading directions on work hardening has been experimentally investigated for 316L stainless steel (SS). Cubic specimens were cut out from the preform of the tube. The specimens are subjected to uniaxial compressions in alternating directions along two perpendicular axes. From the results, a cyclic elastic-plastic constitutive model based on a Chaboche-type approach is calibrated and implemented in the commercial finite element code MSC.Marc.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Azizoğlu, Yağız
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik. Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Gärdsback, Mattias
  Sandvik Materials Technology, R&D, Sandviken..
  Sjöberg, Bengt
  Sandvik Materials Technology, R&D, Sandviken..
  Lindgren, Lars-Erik
  Luleå University of Technology.
  Finite element analysis of cold pilgering using elastic roll dies2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A finite element model of cold pilgering with elastic roll dies have been developed and used to investigate the influence of roll die deformation on the material flow, contact region, roll separating force and tube dimensions. Full scale experiments were performed to validate the contact surface and tube dimensions. The results show that the influence of roll die flattening is not significant on the contact length. However, elastic deformation of roll die has strong influence on both the wall thickness reduction and roll separating force. Thus it is recommended to consider elasticity of roll dies when forces and tube dimensions are estimated.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Azizoğlu, Yağız
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik. Luleå University of Technology.
  Gärdsback, Mattias
  Sjöberg, Bengt
  Lindgren, Lars-Erik
  Finite element modeling of tube deformation during cold pilgering2016Inngår i: MATEC Web of Conferences, 2016, Vol. 80, artikkel-id 15004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A three-dimensional finite element model of cold pilgering of stainless steel tubes is developed in this paper. The objective is to use the model to increase the understanding of forces and deformations in the process. The focus is on the influence of vertical displacements of the roll stand and axial displacements of the mandrel and tube. Therefore, the rigid tools and the tube are supported with elastic springs. Additionally, the influences of friction coefficients in the tube/mandrel and tube/roll interfaces are examined. A sensitivity study is performed to investigate the influences of these parameters on the strain path and the roll separation force. The results show the importance of accounting for the displacements of the tube and rigid tools on the roll separation force and the accumulative plastic strain.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Baboš, Pavol
  et al.
  Comenius University, Bratislava, Slovakia.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Systematically uncoordinated? The Czech Republic and Slovakia in the view of varieties of capitalism2013Inngår i: Contemporary European Studies, ISSN 1802-4289, nr 1, s. 71-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Conflict or coordination are the most frequently used words describing the industrial relations in developed economies. What is the relationship between the biggest industrial actors in the former Czechoslovakia and is there any coordination? This paper tries to answer this question focusing on the coordination in the main economic spheres in the Czech Republic and Slovakia. The research is based on the analysis of statistical data and a survey in which a group of experts completed a questionnaire stemming from the Varieties of Capitalism approach. Almost 30 experts representing employers, trade unions and the state from both countries provided insight into the amount of coordination that exists among the main economic actors. Our findings not only undermine the recent classifications of the Central Europe in the Varieties of Capitalism literature, but also show a slightly different institutional setting of the industrial relations in these two post-communist countries. The main results of our research shows that there is an emerging pattern of ‘systematic un-coordination’ among the key spheres of the national economy as defined by Varieties of Capitalism. The authors conclude this article with a discussion regarding the results and limitations of their research.

 • 336.
  Back, Jon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknik.
  Cross-Rosell, Sandy
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknik.
  Ungdomars tankar kring betydelsen av färg och form vid framställningen av en internationell webbtidning2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  När en grafisk profil för en spännande ny internationell webbtidning för ungdomar skall göras är det viktigt att tänka på hur färg och form påverkar våra känslor. Experiment med färg som har gjorts av ledande färgpsykologer och färgvetare som Goethe, Itten, Lüscher och Karl Ryberg bevisar att färg har en stor psykologisk påverkan på människan. Internet är ett väldigt effektiv kommunikationsmedium och för att kommunicera effektivt är det inte bara orden, utan även färgerna och formerna på webbsidorna som skall vara väl genomtänkta. Vilka färger kopplar ungdomar i Sverige och Chile ihop med vissa känslor? Vilka former kopplas ihop med samma känslor? Svaren på de frågorna sammanställdes och analyserades efter svaren på en enkät om färg och form som delades it till två högstadieskolor i Borlänge, Sverige och en i Santiago, Chile.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Backlund, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknik.
  Marknadsundersökning för företaget hp gällande deras nya koncept, Skylta.nu2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har som syfte att uttyda om det finns ett behov hos marknaden för företaget hp;s koncept, skylta.nu, som innebär att mindre butiker själva ska kunna framställa eget skyltmaterial. För att få underlag för rapporten har en undersökning om företaget hp och deras nya koncept gjorts samt en fördjupning i ämnet marknadsundersökning. Marknadsundersökningen utfördes i form av en enkät och djupgående intervjuer till målgruppen. Målgruppen är satt som mindre butiker i hela landet. För att marknadsundersökningen skall vara möjlig har målgruppen delats in i kluster, en galleria i Stockholm och en galleria i Borlänge. Enkäten är uppdelad i tre kategorier för att respondenten enkelt ska kunna förstå och fylla i den snabbt. Syftet med enkäten är att kunna se hur butiken får sitt skyltmaterial i dagsläget och om det finns behov av hp;s koncept. Antalet utdelade enkäter blev 130 stycken ( 80 i Stockholm och 50 i Borlänge) med ett bortfall på 26 stycken. Totalt insamlade enkäter blev 104 stycken. Resultatet visar att av dessa var 35 % positiva, 38% negativa och 27% var osäkra till hp;s koncept.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Backollas, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Färgassociationer i Västvärlden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar samt erfarenhetsbaserade artiklar omfärgassociationer. Där vissa fokuserar på vilka associationer färger har, medanvissa andra skriver om färgkombinationer eller kulturella samt geografiskaskillnader. Sedan finns också en del litteratur kring marknadsföring och färg, föratt se hur viktigt detta är.Tanken med detta examensarbete var att skapa en översikt på det som har medfärgassociationer att göra, då det finns en hel del litteratur kring ämnet. Samt attta fram vilka färger som finns till utvalda associationer, men dessutom för attbelysa vikten av färger inom marknadsföring. Efter litteratursökningar valdesåtta litteraturer som analyserats och sedan sammanställts med associationer ochtillhörande färger i en tabell. Dessa blev sorterade efter positiva och negativaassociationer samt genusassociationer.Slutsatsen är att en association kan ha multipla färger, dock kan även en färg hamultipla associationer. Där svart färg ofta är något som anses vara negativt,medan det finns andra färger såsom orange samt grön är enbart positiva. Någotsom är viktigt är att tänka ett steg längre när det kommer till marknadsföring,detta då färger är beroende av vilket sammanhang de används. Alltså skall maninte fokusera alltför mycket på vad en färg associeras till som enskild färg, utanha i åtanke vilket sammanhang som denna kommer att användas istället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Backollas, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Färgassociationer i Västvärlden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar samt erfarenhetsbaserade artiklar om färgassociationer. Där vissa fokuserar på vilka associationer färger har, medan vissa andra skriver om färgkombinationer eller kulturella samt geografiska skillnader. Sedan finns också en del litteratur kring marknadsföring och färg, för att se hur viktigt detta är.

  Tanken med detta examensarbete var att skapa en översikt på det som har med färgassociationer att göra, då det finns en hel del litteratur kring ämnet. Samt att ta fram vilka färger som finns till utvalda associationer, men dessutom för att belysa vikten av färger inom marknadsföring. Efter litteratursökningar valdes åtta litteraturer som analyserats och sedan sammanställts med associationer och tillhörande färger i en tabell. Dessa blev sorterade efter positiva och negativa associationer samt genusassociationer.

  Slutsatsen är att en association kan ha multipla färger, dock kan även en färg ha multipla associationer. Där svart färg ofta är något som anses vara negativt, medan det finns andra färger såsom orange samt grön är enbart positiva. Något som är viktigt är att tänka ett steg längre när det kommer till marknadsföring, detta då färger är beroende av vilket sammanhang de används. Alltså skall man inte fokusera alltför mycket på vad en färg associeras till som enskild färg, utan ha i åtanke vilket sammanhang som denna kommer att användas istället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340. Backström, Tomas
  et al.
  Isaksson, Kerstin
  Wilhelmson, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Moström Åberg, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Åteg, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Önnered, Loe
  Regisserad kompetensutveckling2008Inngår i: Nordisk arbetslivsforskningskonferens, Växjö, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 341.
  Backström, Tomas
  et al.
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Köping Olsson, Bengt
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Wilhelmson, Lena
  Department of Education, Stockholm University, Sweden.
  Moström Åberg, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Åteg, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  The manager´s directing task2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The manager has great influence over the talks in the workplace. A manager as uses

  the appropriate tools can help employees become more democratic in meetings and

  more receptive to what colleagues are saying. This in turn leads to increased learning

  and better working environment for employees. This is shown in a project with

  twenty managers from different businesses. From the public sector participated

  county council, state administration and municipal activity. From private industry

  participated small service companies, banking, automobile, and an additional

  manufacturing industry. The managers had during a year to participate in eight

  workshops with different themes related to communication and collaboration,

  conducted by researchers from Mälardalen University, Dalarna University and

  Stockholm University (Sweden). The employees were requested to answer

  questionnaires before and after this year, to study the extent to which they have been

  influenced by the fact that managers attended the training.

  The results show that the working groups not only become more competent,

  employees have also been more attached to their work group and working groups

  have also become more involved in decisions regarding their work and workplaces.

  Results point at the importance of the manager to support integrated autonomy among

  the employees who then become responsible and empowered actors.

  The ideal that this project seeks is called integrated autonomy. This means that the

  actor at the same time should be both independent and belonging. Employees and

  work groups, should as far as possible, be permitted and develop competence to

  decide how the work should be carried out. The employees belonging enables the

  decision to be made within the framework of the practices, the culture and the

  objectives that the group and the organization has developed. Belonging is both a

  support to staff and ensures that the action is strongly influenced by the organization.

  The manager task is about providing conditions for interaction and to influence the

  emergence of collective competence and coordination in tune with a changing

  environment. This way of working, we describe as the managers' directing task.

 • 342.
  Backström, Tomas
  et al.
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Moström Åberg, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Köping Olsson, Bengt
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Wilhelmson, Lena
  Department of Education, Stockholm University, Sweden.
  Åteg, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Manager's task to support integrated autonomy at the workplace: Results from an intervention2013Inngår i: International Journal of Business and Management, ISSN 1833-3850, E-ISSN 1833-8119, Vol. 8, nr 22, s. 20-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A new managerial task arises in today’s working life: to provide conditions for and influence interaction between actors and thus to enable the emergence of organizing structure in tune with a changing environment. We call this the enabling managerial task. The goal of this paper is to study whether training first line managers in the enabling managerial task could lead to changes in the work for the subordinates. This paper presents results from questionnaires answered by the subordinates of the managers before and after the training. The training was organized as a learning network and consisted of eight workshops carried out over a period of one year (September 2009–June 2010), where the managers met with each other and the researchers once a month. Each workshop consisted of three parts, during three and a half hours. The first hour was devoted to joint reflection on a task that had been undertaken since the last workshop; some results were presented from the employee pre-assessments, followed by relevant theory and illuminating practices, finally the managers created new tasks for themselves to undertake during the following month. The subordinates’ answers show positive change in all of the seventeen scales used to assess it. The improvements are significant in scales measuring the relationship between the manager and the employees, as well as in those measuring interaction between employees. It is concluded that the result was a success for all managers that had the possibility of using the training in their management work.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Backström, Tomas
  et al.
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Wilhelmson, Lena
  Department of Education, Stockholm University, Sweden.
  Åteg, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Köping Olsson, Bengt
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Moström Åberg, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  The role of manager in the post-industrial work system.2011Inngår i: Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts / [ed] In E. Segelod, K. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén & U. Johanson (Eds.),, Västerås: Mälardalen university press , 2011, 1, s. 215-227Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 344.
  Badel, Mbanga
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialvetenskap.
  Optical modes for bistable twisted nematic LCD for welding filter applications2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
 • 345.
  Badri, Seyed Ali Mohammad
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Simulation of Photovoltaic Panel Production as Complement to Ground Source Heat Pump System2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 12 poäng / 18 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis presents a new technological combination of two environmentally friendly sources of energy in order to provide DHW, and space heating. Solar energy is used for space heating, and DHW production using PV modules which supply direct current directly to electrical heating elements inside a water storage tank. On the other hand a GSHP system as another source of renewable energy provides heat in the water storage tank of the system in order to provide DHW and space heating. These two sources of renewable energy have been combined in this case-study in order to obtain a more efficient system, which will reduce the amount of electricity consumed by the GSHP system.The key aim of this study is to make simulations, and calculations of the amount ofelectrical energy that can be expected to be produced by a certain amount of PV modules that are already assembled on a house in Vantaa, southern Finland. This energy is then intended to be used as a complement to produce hot water in the heating system of the house beside the original GSHP system. Thus the amount of electrical energy purchased from the grid should be reduced and the compressor in the GSHP would need fewer starts which would reduce the heating cost of the GSHP system for space heating and providing hot water.The produced energy by the PV arrays in three different circuits will be charged directly to three electrical heating elements in the water storage tank of the existing system to satisfy the demand of the heating elements. The excess energy can be used to heat the water in the water storage tank to some extent which leads to a reduction of electricity consumption by the different components of the GSHP system.To increase the efficiency of the existing hybrid system, optimization of different PV configurations have been accomplished, and the results are compared. Optimization of the arrays in southern and western walls shows a DC power increase of 298 kWh/year compared with the existing PV configurations. Comparing the results from the optimization of the arrays on the western roof if the intention is to feed AC power to the components of the GSHP system shows a yearly AC power production of 1,646 kWh.This is with the consideration of no overproduction by the PV modules during the summer months. This means the optimized PV systems will be able to cover a larger part of summer demand compared with the existing system.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Bai, Wensong
  et al.
  Zhejiang University of Technology; Uppsala universitet.
  Holmström-Lind, Christine
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala University; Mid Sweden University.
  Leveraging networks, capabilities and opportunities for international success: A study on returnee entrepreneurial ventures2018Inngår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 34, nr 1, s. 51-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By integrating social capital theory with a capability-based view on performance, this paper aims to examine the extent to which returnee entrepreneurial ventures (REVs) gain international performance advantages from the founding entrepreneurs’ experience with international networks. Using data on 200 Chinese REVs, the paper proposes and tests a structural model with a focus on the link between individual entrepreneurs and the subsequent development of firm capabilities. The results provide evidence that it is important that the returnee entrepreneurs have an international social network for the REV to develop an international network capability, which, in turn, mediates the effects on opportunity knowledge and the international performance of the REVs. The findings highlight the concurrent effect of the role of entrepreneurs and organizational learning in internationalization, and they provide an understanding as to the importance of the returnee-specific advantages for the international performance of these firms.

 • 347.
  Bai, Wensong
  et al.
  Uppsala universitet; Zhejiang University of Technology.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala universitet; Mittuniversitetet.
  International opportunity networks2018Inngår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 70, s. 167-179Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Opportunity seeking has become increasingly important for explaining firm internationalization, but our understanding of how opportunity is mediated within international networks is limited. This study probes the concept of network-mediated opportunities and attempts to identify what drives a firm's reception of new international opportunities. Based on the notion of opportunity in the entrepreneurship literature with the network view on internationalization, we bring together the concepts of relationships, networks, capabilities, and opportunity in a structural model, where we hypothesize that network-mediated opportunity is dependent on networking capability. This, in turn, is positively influenced by network closure and relational embeddedness. We test the model on a sample of 200 Chinese firms. The analysis partly supports the model, as we find that networking capability is a mediating factor between relational embeddedness and network-mediated opportunity, but does not mediate the relationship between network closure and network-mediated opportunity; on the other hand, we find a direct relationship between network closure and network-mediated opportunity. The paper ends with a discussion of the results and suggestions for future research.

 • 348.
  Bai, Wensong
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Zhejiang University of Technology; Uppsala universitet.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala universitet.
  Martin, Oscar Martin
  Uppsala Univ, Dept Business Studies, Uppsala, Sweden.;Univ Publ Navarra, Dept Business Adm, Pamplona, Spain..
  Dual business relationships, opportunity knowledge, and new product development: a study on returnee young ventures2019Inngår i: Journal of International Marketing, ISSN 1069-031X, E-ISSN 1547-7215, Vol. 27, nr 3, s. 26-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The effects on innovation of the dual embeddedness of returnee young ventures (RYVs) in both domestic and international networks of relationships and knowledge contexts are important for value creation, growth, and success of these firms and embody a unique research opportunity. Drawing on a framework combining a business relationship perspective and the knowledge-based view, the authors propose that RYVs take advantage of business relationships and opportunity knowledge from both international and domestic markets to nurture their innovation. They test their model on a sample of 200 RYVs in China. The findings reveal that business relationships are essential for acquiring knowledge about technological and business opportunities, though only international opportunity knowledge and domestic business relationships positively influence new product development. In addition, the interaction between international and domestic business relationships constrains firms' capacity for obtaining international opportunity knowledge. This study offers insights into how the trade-offs between dual relationships and subsequently sourced knowledge contribute to new product development in emerging markets, and it extends the discussion on the paradox view of business relationships with geographically dispersed actors.

 • 349.
  Bai, Wensong
  et al.
  Department of Business Studies, Uppsala University.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Martín Martín, Oscar
  Public University of Navarre/Uppsala University.
  Knowledge and internationalization of returnee entrepreneurial firms2017Inngår i: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 26, nr 4, s. 652-665Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aims to answer whether and how returnee entrepreneurs’ international experience and returnee entrepreneurial firms’ international market knowledge influence these firms’ internationalization. Anchored in a framework combining an entrepreneurial and knowledge-based view, we develop a model and four hypotheses on the relations between returnee entrepreneurs’ international experience, international market knowledge, international market commitment, and level of internationalization of the returnee entrepreneurial firm. Empirical evidence of the proposed model is derived from a recent sample of Chinese returnee SMEs in knowledge-intensive and high-technology industries. The main finding is that returnee entrepreneurs’ international experience nurtures international market knowledge of returnee entrepreneurial firms, which in turn has a positive effect on these firms’ international market commitment and level of internationalization. In terms of theory, the study extends our understanding of returnee entrepreneurial firms by uncovering the role of returnee entrepreneurs’ international experience and returnee firms’ international market knowledge during their initial and early international expansion.

 • 350.
  Bai, Wensong
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Zhejiang University of Technology; Uppsala University.
  Liu, R.
  Zhou, L.
  Enhancing the learning advantages of newness: The role of internal social capital in the international performance of young entrepreneurial firms2020Inngår i: Journal of International Management, ISSN 1075-4253, artikkel-id 100733Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
45678910 301 - 350 of 4676
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf