du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Johansson, Jerry
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Excavators and backhoe loaders as base machines in logging operations2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 302.
  Johansson, Jerry
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Liss, Jan-Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Gullberg, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Björheden, Rolf
  Transport and handling of forest energy bundles: advantages and problems2006Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 30, nr 4, s. 334-341Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Bundling is a technology used to create a compressed and uniform handling unit from logging residues and other small size energy wood. The bundles may be handled and transported with the same equipment that is used for conventional roundwood. Bundles also offer other advantages such as ''cool systems'', good storing characteristics etc. This study deals with some advantages and problems of transport and handling bundled small size energy wood as an alternative to chips. Transport cost, from stump to consumer, is calculated. Two types of material were included in the analysis: bundles and fuel chips. Transport alternatives included transports directly to consumer as well as transports of bundles via a terminal for drying and chipping, and then, in the form of fuel chips directly to consumer with a bulk cargo truck. The study shows that bundles (especially if dry) are cheaper to transport than fuel chips in road transport bins. The useful cargo space is the limiting factor for trucks when transporting dry material. Transport cost decreased until the moisture content reached the critical levels, below 40.9% for chips in road transport bins and below 44.7% for bundles on timber truck. However, there are also other advantages with a dryer material. Chipping cost is lowest in the terminal alternative and highest in the system with chipping loose logging residues in the stand. However, transport via terminal sharply increases the total costs, due to handling and increased transportation work, especially on shorter distances. Transport of uncovered bundles on conventional log trucks can be dangerous because of the risk for pieces of wood falling off. Bundles may also disintegrate during handling. The risk increases if the bundles are not reinforced with e.g. long tops and small trees, or if the strings are damaged during storing. Sisal strings deteriorate and lose their strength after a relatively short period. Thus, they are less suitable than strings of, e.g. polypropylene. Cost savings in transport and chipping indicate an allowed cost for bundling of approximately 4-5Euro/MWh for short to medium transport distances, to be competitive to the chip alternative. Cost estimates of bundling and covering of stacks with paper indicate that the handling cost is about the same as for chips for short to medium transport distances. However, for longer transport distances and through other advantages such as possibilities for return transports, a dryer and more storable material, cooler systems etc. may increase acceptable bundling-cost substantially.

 • 303.
  Johansson, Johannes
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nygårds, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kundernas behov i butiksmiljöer: Skillnaderna mellan handlares och kunders uppfattning av kundernas behov i klädbutiker2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare, både från andra butiker men även från e-handeln, vilket sätter press på fysiska butiker att ha nöjda kunder som fortsätter handla i butiken. Ett tillvägagångssätt för att möta den hårdnande konkurrensen är att ha en butiksmiljö s.k. servicescape som är utformad efter kundernas behov, vilket dock förutsätter att handlarna vet vilka behov sina kunder har. Har handlarna en felaktig uppfattning om kundernas behov föreligger det ett gap som minskar chansen att kunderna blir nöjda och därmed butikens konkurrenskraft. En avgränsning gjordes till klädbutiker, då klädbutiker är bland de butikstyper som är mest konkurrensutsatt.

  Syftet med uppsatsen var att kartlägga hur kundernas behov överensstämmer eller skiljer sig från handlarnas uppfattning om deras behov. För att uppfylla syftet tillämpades en kvalitativ metod men med en statistisk bearbetning dvs. en kvantitativ bearbetning då resultatet redovisades med hjälp av frekvenser och värden på en skala. Datainsamlingsverktyget som användes var enkäter och utformades efter de tio faktorerna som sammanställdes i den teoretiska referensramen. Enkäterna delades ut till både kunder och handlare i Borlänges stadskärna och Faluns stadskärna.

  Resultatet av uppsatsen visade att det för faktorerna ljus (4,2), trängsel (4.5) (4.6), Ljud (4.7), toaletter (4.9), (4.10) finns en skillnad ett s.k. gap mellan handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kundernas behov egentligen är. Det framkom även att handlarna ansåg att kunderna har större behov av att faktorerna rent & städat (4.3), (4.4) in & utgångar (4.8) är tillfredsställande än vad kunderna egentligen har.

  Det framkom precis som behandlades i den teoretiska referensramen att kundernas behov tenderar att variera utifrån deras demografiska faktorer ålder och kön. Om handlarna har en låg, medel eller hög prisnivå påverkade även det hur viktigt det är för kunderna att faktorerna är tillfredsställande. Slutsatsen som författarna identifierade var att det föreligger ett gap mellan handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kunderna anser att deras behov är gällande flera av faktorerna. Detta är dock något som kunderna säger vilket inte behöver stämma överrens med hur de verkligen tycker. Det är dock svårt att urskilja något mönster gällande gapen utan det är nästan enbart tendenser man kan urskilja, vilket gör att varje faktor bör analyseras individuellt.

 • 304.
  Johansson, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Granström, Simon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. Konkurrensen på ehandelsmarknaden sker på andra villkor gentemot den traditionella marknaden med fysiska butiker då företaget genast konkurrerar på en global skala. Företagen måste nu hitta nya sätt att synas och sticka ut från mängden för att inte försvinna i bruset. Vi har i denna studie undersökt vilka faktorer som är viktigast för att bli framgångsrika på en konkurrenskraftig internetmarknad. Med hjälp av tidigare forskning har vi identifierat ett antal ”critical success factors” som anses vara centrala för ett e-handelsföretags framgång. Dessa teorier har sedan ställts mot empirisk data insamlad från fem svenska e-handelsföretag från olika marknadssegment. De gemensamma faktorer vi sett från såväl teori som empiri är service och företagens förmåga att på ett personligt plan kommunicera med sina kunder över internet. Något som man normalt sett får i en fysisk butik är inte givet en e-handel, därav måste e-handlarna anpassa sin verksamhet gentemot konsumenten.

 • 305.
  Järudd, Erika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wennström, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revisionens inverkan på kreditgivning: En utvärdering av revisionens avreglering2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2010 kom de små företagen inom vissa gränsvärden att undantas från den tidigare lagstadgade revisionsplikten. Inför lagändringen kom utredningar vilka syftade till att undersöka konsekvenserna av lagändringen. De särskilt betydande konsekvenser lagändringen förväntades bidra till var att bankerna skulle höja kraven eller till och med att kräva revision vid kreditgivning till företagen. Det ansågs även kunna leda till en försämrad kvalitet på företagens årsredovisningar.

  Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa en fördjupad förståelse om hur revisionspliktens avskaffande har påverkat kreditinstitutens tillvägagångssätt vid kreditgivning till små företag. Samt göra en jämförelse med de innan lagändringen förutspådda följderna för de små företagens möjligheter till lån.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi genomfört vår undersökning. Genom att intervjua sex olika kreditinstitut har vi samlat in vårt empiriska material som vi sedan analyserat med hjälp av vår teoretiska referensram.

  Resultat & slutsats: Vår studie har visat att de som deltog i vår undersökning inte upplever att lagändringen har påverkat kreditgivningen till de små företagen. Vi har därför dragit slutsatsen att revisionen har betydelse men inte är avgörande i beslut om kreditgivning till de små företagen. I stort sett har vår undersökning visat att de konsekvenser som branschen och regeringen förväntade av lagändringen inte har infriats.

 • 306. Kabeer, Naila
  et al.
  Magnus, Edda
  Stark, Agneta
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Global perspectives on gender equality: reversing the gaze2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 307.
  Kallin, Per
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Bruzelius, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Arbetsmotivation: En utvärderande studie om utbildning förändrar valet till motivationskälla2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationers förverkligande av motiverad personal kan innebära lönsamhet och konkurrensfördelar från ökade prestationsnivåer, effektivitet eller intern kompetensutveckling. För ett bemanningsföretag som besitter personal med varierande kompetenser, som skall besvara kundernas olika krav, försvåras arbetet av motivationen. Forskning visar att allt fler människor i Sverige väljer utbildning på akademisk nivå och arbetsmarknaden influeras mer av utbildningskrav då arbetsgivare kan se det som att öka sannolikheten av rätt kompetens för arbetsuppgiften. Ökningen av akademiker innebär nya förutsättningar av hanteringen för varierade utbildningsnivåer hos personal och anses som ett relativt outforskat område.

  I samarbete med ett bemanningsföretag vill studien undersöka företagets anställda och se om utbildningen förändrar valet av motivation. Tidigare forskning påvisar förändringar av vad som anställda motiveras av och med samhällets förändring av utbildning vill studien bemöta området. För att besvara syftet om utbildning påverkar valet av motivation hos bemanningsföretagets anställda så distribuerades enkäten via på mail från företaget. Studien kategoriserade sedan respondenterna utifrån vilken högst avslutade utbildningsnivå och analyserades sedan med stöd av den teoretiska referensramen. Utifrån resultatet så visas det finnas avvikelser mellan akademiker och icke-akademiker i valet av motivation men även att lön påverkar anställdas motivation, högre inkomst ökar motivation till lön.

 • 308.
  Kalyun, Gina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Mogos, Sweet
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Vad säger färgen?: En studie om färg i reklam2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Reklam anses vara ett av de mest kraftfullaste kommunikationsverktygen när det kommer till marknadsföring. Marknadsförare behöver investera allt mer i detta kommunikationsverktyg samt utformningen av reklamen för att bidra med effektivitet i form av uppmärksamhet hos konsumenten. färger som är ett icke verbalt verktyg har en stor vikt när det kommer till reklam, däremot kan den bidra med olika betydelser beroende på konsumentens kultur. Uppsatsen syfte är därför att redogöra samt skapa förståelse kring färger effekter i reklam eftersom det anses vara betydelsefullt när man vill uppmärksamma kunden samt skapa varumärkeskännedom. För att uppnå syftet genomfördes ett experiment på 25 deltagare som fick redogöra för deras association till tre olika färger samt nyanser, färgerna applicerades i standard läskburkar för att avgränsa studien. Experimentet visade en hög grad av varumärkeskännedom bland varumärket Coca Cola i jämförelse till de andra två varumärkena som användes i studien nämligen Fanta och Pepsi. Genom de korta intervjuerna som genomfördes i samband med experimentet visade även det sig att deltagarna associerade färger till att bland annat smak och pris, däremot hade majoriteten associerat smak och pris utifrån varumärkets egenskaper.

 • 309.
  Karlsson, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Roos, Sabina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sociala ansvaret i hållbarhetsrapporten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ett företag inom klädbranschen redovisar sitt sociala ansvarstagande via sina hållbarhetsredovisningar. För att besvara syftet använde vi av oss av två frågeställningar; Vad väljer ett företag i klädbranschen att lyfta om socialt ansvar i sina hållbarhetsredovisningar? Och vilka variabler redovisas med siffror och vad kan utläsas av dessa? Vi använde oss av en kvalitativ studie för att besvara syftet samt besvara frågeställningarna och en dokumentinsamling ligger till grund för resultatet.

  Vi avgränsade oss till H&M- gruppen och fyra utvalda hållbarhetsredovisningar. Insamlat data sorterades efter fem kategorier, vilka var; leverantörssamarbeten, anställda, hälsa och säkerhet, arbetsrelationer och utbildning. Studien visar att det sociala ansvaret presenteras med en rad siffror. Även om de varierar något år från år återkommer liknande kategorier och områden. Dock finns det svårigheter i att utläsa vad siffrorna faktiskt kan påvisa. Redovisningen lämnas i stor utsträckning öppet för egna tolkningar och antaganden. Två tydliga mönster går att urskilja från studien som kan förklara fenomenet. Eftersom hållbarhetsrapporten används som en kommunikationskanal mellan företag och intressenter finns en problematik med att företag vill visa sig från sin bästa sida. Information kan medvetet komma att förvrängas för att låta mer fördelaktig och presenteras mer eller mindre lättförståeligt. Samtidigt påvisas områdets komplexitet som resulterar i att mätningar med representativa siffror är svårt att genomföra överhuvudtaget. Det finns i dagsläget inga prestationsmått som kan användas för att påvisa ett socialt ansvarstagande. Ur den aspekten redovisar företagen sitt hållbarhetsarbete efter bästa förmåga. Variationen för hur företaget utformar sina hållbarhetsrapporter kan antyda på svårigheter för normer och standards att växa fram inom området.

 • 310.
  Karlsson, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Pharo, Stian
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Det är alltid bäst innan förändring: En studie om motivation vid förändring, individens upplevelse & ledares påverkan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar är vanligt förekommande i organisationer och forskning visar att många förändringsinitiativ tyvärr misslyckas. Genomförandet av förändringar som fokuserar på individens motivation är lyckosamma i bemärkelsen att personalen trivs och att arbetet inte blir lidande. Studien syftar till att ta reda på hur ledare kan arbeta för att främja medarbetares motivation vid organisationsförändringar. Genom ett kvalitativt perspektiv och en deduktiv ansats har vi undersökt vad som påverkar och främjar medarbetares motivation vid organisationsförändringar. Undersökningen har genomförts på två avdelningar i ett stort företag i Gästrikland som vid tiden för insamling av data, genomgick en förändring. Studien är en fallstudie med avsikt att undersöka den specifika skiftformsförändringen som företaget genomgick. Tillvägagångssättet för insamlingen av material är en process som ämnar att, genom delaktighet och diskussion ta reda på vad som motiverar medarbetare under förändringar.

  Analysen av resultatet visar att individernas grundläggande behov i arbetet, till viss del inte varit uppfyllda vilket har lett till att en del personal givit uttryck för att de är omotiverade och att de känner ett motstånd mot förändringen. Det upplevda motståndet består i en rad olika känslor, bland annat; chock, oro och förvirring som uppkommer på grund av osäkerhet och brist på kontroll rörande individens arbetssituation. Känslorna hämmar motivationen och kan ge en upplevelse av att de grundläggande behoven i arbetet inte är uppfyllda, även fast de kan vara det.

  Studien visar att ledare kan påverka motståndet och främja medarbetares motivation under förändringar dels genom att bjuda in till delaktighet i ett så tidigt stadie som möjligt i förändringsprocesssen och dels genom att på ett tydligt sätt kommunicera och informera kring förändringens innebörd. Det gör att individen upplever kontroll över sin framtid i arbetet vilket påverkar upplevelsen av att de grundläggande behoven inte skulle vara uppfyllda och gynnar motivationen. Ledare behöver även vara lyhörda för att alla upplever förändringar olika och läsa av behov och önskemål och anpassa eventuellt stöd efter det.

 • 311.
  Karlsson, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Selemo, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nyckeltalsanalys för externa intressenter: Vilka nyckeltal är användbara vid konkursförutsägelse?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Nyckeltalsanalys för externa intressenter

  Författare: Emma Selemo och Sara Karlsson

  Handledare: Klas Sundberg

  Bakgrund och problem: När ett företag försätts i konkurs medför de följder för de

  inblandade intressenterna och detta kan leda till kostnader. Dessa kostnader kan dock minskas

  genom att intressenter innan konkursen tar del av företagets finansiella ställning och förbereda

  sig på de svårigheter som väntar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att testa vilka nyckeltal som är användbara vid

  konkursförutsägelse av företag.

  Metod: Studien bygger på en jämförelse mellan konkursdrabbade företag och fortfarande

  aktiva företag för att analysera skillnaden mellan värdena och eventuell trendutvecklingen.

  Teoretisk referensram: Vid analys av det empiriska insamlade materialet har vi utgått ifrån

  nyckeltal som sägs vara användbara vid konkursförutsägelse.

  Resultat och slutsats: Vårt resultat visar att åtta av de tio testade nyckeltalen går att använda

  för att kunna förutse en konkurs. Av dessa åtta nyckeltal är vissa nyckeltal säkrare än andra,

  då de skiljer sig mellan hur många år innan man kan förutse konkursen.

  Förslag till fortsatt forskning: Att testa en liknande studie på hela Sverige då vår studie

  endast representerar Dalarna. Skulle även vara intressant att göra en kvalitativ studie om

  företagens syn på nyckeltal och hur de arbetar med dem.

 • 312. Keller, Christina
  et al.
  Haftor, Darek M.
  Rapp, Birger
  Sundberg, Klas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Agil projektledning: Något för alla eller bara för några?2017Ingår i: Management of Innovation and Technology, ISSN 2001-208X, nr 4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 313.
  Kelly, Aidan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Köpsell, Inga
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  A Discussion of Globalization Theories - Through International Consumer Perceptions2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Globalization has developed more and more within the business world as well as private life during the last decades. Globalization has influenced the way companies are conducting business and their approach towards the consumers which can have an influence on their way of purchasing. Consumers nowadays have more than ever the possibility to get involved and gather experiences from abroad, as well as companies are taking advantage of this globalization. Within this thesis the following question will be discussed: Do consumers see the value companies try to create for them with an identical offer the same way in different markets? This idea is based on Theodore Levitt’s theory of globalization which comprises standardization of an offer since consumer needs are homogenizing globally. Douglas & Wind instead state that segmentation with adaptations is necessary to fulfill all consumer needs. Within this elaboration the question whether standardization is accepted and liked by the consumers is discussed and analyzed by including an empirical research. This research is based on Zeithaml’s model of the Perceived Quality Components, which was the fundamental base behind formulating the survey questions. These were submitted in Germany, the Republic of Ireland and Sweden to be able to discuss and visualize how the consumers of these different markets perceive different aspects of a company’s offer. One particular company, which is seen as doing business globally, was chosen as a test object. Based on the test object Lidl - which consumers were questioned about in the survey - it was possible to conduct a comparison of consumers’ general expectations against components of Lidl’s offer such as price, weekly specials, product range, etc. where differences and similarities between the three countries of Lidl’s fulfillment of these expectations were achieved. They were analyzed to discover to which extent globalization is present. Resulting from the comparison it was concluded that nowadays segmentation is important but developing with time globalization seems to increase in significance. Recommendations for further research about topics which were omitted due to limited resources are presented.

 • 314.
  Khan, Aamir Qadeer
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kashif, Muhammad
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sustainability & Consumer behavior towards Sustainability in Norway and Sweden2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim Sustainability has become an important factor to consider while buying goods and services. People are being more conscious toward environmental impacts of products and services. This attitude has motivated many businesses to develop their production in contact with sustainability. The aim of this paper is to investigate different consumer behaviors toward sustainability in general and in relation to vehicles in Norway and Sweden. Approach The project has been embarked by dividing it into two tasks. 1. Analyzing past, present and future development, growth and importance of sustainability concept. Describe the role of Government authorities in Norway and Sweden to promote sustainable consumption. 2. Investigating important factors of consumer behaviors which influence their buying decision toward sustainable products in general and in relation to sustainable vehicles. Highlight the role of vehicle manufacturing companies to promote sustainable consumption. Method A research has been conducted in order to explore consumer behavior toward sustainability in Norway and Sweden. Research is based on Document study and primary research which include questionnaire survey with consumers and interviews with vehicle dealers. In addition an expert inquiry is conducted to light up consumer intensions in Norway and Sweden toward sustainability. Results The result of investigation has been revealed in shape of analyses and conclusion at the end. A comparison has been made between primary research and secondary research and findings are overlapping. Sustainable vehicles are being more popular among consumers in Norway and Sweden. Consumption trends are changing over time and environmental friendly attitudes are more developing among Swedish consumers as compared to Norwegian.

 • 315.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Masaryk University, Czech Republic.
  Active matching: Strategic support of labour market counselling2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The poster presents the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" which aims to identify, compare and evaluate a tool (method) for monitoring, analysis and prognosis of skills and qualification needs in regional labour markets in the Czech Republic and in Sweden.

  Furthermore, the project aims to innovate the tool using the best from both of the models (the Czech one and the Swedish one) and to test functionality and applicability of the innovated tool in conditions of a regional labour market in the Czech Republic.

  200 employers in the Czech regional labour market will be interviewed and asked about demanded skills for different occupations in short-term (up to one year) as well as in long-term (3 years) perspective. Then, interviewing and the matching process will be evaluated.

  Once the applicability has been assessed, we want to draw recommendations for implementation of the innovated tool in a Czech labour market counselling practice and for a more effective matching process. We assume that thorough knowledge of contents of skills requested by employers is one of the key preconditions for improvement of labour market counselling and for effective matching of the unemployed to job vacancies.

 • 316.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Employers and workforce skills: the case of IT and mechanical engineering firms in the Czech Republic2010Ingår i: Where do we go from here? Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism: Collection of Papers from the 4th Forum of PhD Students International Seminar Bratislava, Slovak Republic, october 1-2, 2010 / [ed] Josef Kovalčik; Martin Muránsky; Alena Rochovská, Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung , 2010, s. 94-108Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents different interpretations of a problem situation associated with ensuring of appropriately skilled workforce and different ways of problem solutions by the selected employers in mechanical engineering (representing the Fordist production regime) and IT (representing the post-Fordist production regime) sectors in the Czech Republic. The paper tries to explain these differences by use of functionalist and institutional approaches.

 • 317.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Employers’ view on problems related to workforce skills and qualification2012Ingår i: Journal of Competitiveness, ISSN 1804-171X, E-ISSN 1804-1728, Vol. 4, s. 50-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this exploratory study is to reveal employers’ views on problems related to workforce human capital (skills and qualification). Where do employers themselves view the core of difficulties with ensuring adequately skilled workforce? Do they assign them to technological and organizational changes (a functional concept of job-specific human capital obsolescence), or do they see these problems as a result of other circumstances, such as macro-structural conditions or institutional settings? To answer these questions selected employers in mechanical engineering and information technology sectors in the Czech Republic were interviewed. The results show that the employers see the problems: 1) on the side of workforce – insufficient abilities and skills, exaggerated demands and low motivation; 2) as inadequate capacities and capabilities of the organization itself; 3) at macro-level as institutional shortcomings in the initial educational system and social benefits system. The problems related to workforce skills and qualification cannot be, thus, interpreted only in the functionalist view as job-specific human capital obsolescence, but the formulation of the problems is significantly affected by the institutional framework.

 • 318.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  How to engage students and make them active: Examples of good practice from Business Administration courses2017Ingår i: INTED2017 Proceedings, Valencia: International Academy of Technology, Education and Development (IATED) , 2017, s. 6702-6709Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  King (1993) in her often-cited work “From sage on the stage to guide on the side” describes the shift from the traditional classroom where professors lecture and students listen and take notes, towards classrooms where students are actively involved in processing information and relating it to their previous experience and knowledge and making sense of it. Students get involved and use their higher-level cognitive skills to analyze, synthesize and evaluate the information received rather than passively receiving and memorizing it. As emphasized by many authors, students’ active participation and engagement is critical for their deep learning and understanding.

  The aim of this paper is to present several practical examples involving students in classes in Business Administration and Management, such as think-pair-share, experimental exercises, “send‑problem” exercises, gapped outlines of lectures, learning by teaching, but also an example of how to get students engaged in improving courses via the structured group feedback method.

 • 319.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Převrácená výuka v kurzech Podnikové ekonomiky a managementu [Flipped Classroom in Business Administration and Management courses]2019Ingår i: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2019 [Conference proceedings from the eLearning 2019 conference and competition] / [ed] Petra Poulová, Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2019, s. 18-23Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [cs]

  Příspěvek prezentuje příklady dobré praxe při implementaci převrácené výuky v kurzech podnikové ekonomiky a managementu na základě předchozích výzkumných studií a osobní zkušenosti z kurzů Teorie organizace (bakalářský stupeň) a Znalostní management (magisterský stupeň) a diskutuje některé výzvy a dilemata, která je třeba zvážit před zavedením tohoto pedagogického přístupu. Klíčovými závěry jsou: a) Video-přednášky by měly podněcovat zvídavost studentů ke čtení a účasti na interaktivních lekcích, nikoliv pokrývat vše, co je prezentováno v literatuře. b) Je nutné pečlivě zvážit, co si musí student připravit předem a co lze udělat během vyučování, protože příliš mnoho úkolů snižuje ochotu studentů připravit se a přijít na vyučování. c) Je vhodné využívat informace z předvýukových domácích aktivit (cvičení, on-line testy, diskuzní fóra, statistiky sledování videí atd.) k přizpůsobení aktivit ve třídě. d) Je žádoucí stimulovat studenty k účasti ve výuce, která je důležitá pro rozvoj kognitivních dovedností vyšší úrovně (aplikace, analýza a hodnocení).

 • 320.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Reflections on flipping the classes in Business Administration and Management courses2016Ingår i: EDULEARN16 Proceedings, 2016, s. 2609-2618Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A “flipped classroom” pedagogical approach – a form of blended learning in which the traditionallecture and homework elements of a course are reversed – appears to be an effective and efficientway of learning/teaching both for students as well as for lecturers. This way of teaching definitely hasthe potential to provide the participants with a greater amount of interaction (among students as wellas between students and lecturers) than is available in a traditional classroom, and provide a morepersonalised/individualized approach to students’ studying needs.

  However, when implementing this approach some aspects need further consideration. For instance,one must efficiently communicate the concept of a flipped classroom so that the students comprehendthe differences between a flipped classroom and a traditional classroom. Another moment whichdeserves attention and thorough consideration is how to increase student engagement, theirattendance in classroom sessions and involvement in class activities. Other important elements of theflipped classroom approach which must be considered are pre-recorded lectures, and the questionhow their design can impact the student learning process.

  This paper aims to provide examples how these issues were addressed when implementing theflipped classroom in two courses in the study field of Business Administration and Management –Organisation Theory (undergraduate level) and Knowledge Management (graduate level). This paperwill reflect how various ways of implementation can influence student engagement, the learningprocess and learning outcomes. The assessment of the implementation of this learning/teachingapproach is based on student surveys/interviews, personal observations of the teacher as well as onquantitative data from the course management system Fronter and the examination results.

 • 321.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Rozhodování zaměstnavatelů o dalším vzdělávání zaměstnanců ve vybraných podnicích ve strojírenském a IT odvětví: Employers’ Decision-Making on Continuous Vocational Training of Employees in the Selected Companies in Mechanical Engineering and IT Sector2012Ingår i: Scientia et Societas, ISSN 1801-7118, nr 3, s. 167-190Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 322.
  Klimplová, Lenka
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Barcik, Robert
  NGL Project: Sub-project “Flipped Classroom”: Course “Organization Theory” (FÖ1039)2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This paper is the final report from the NGL project implementing the flipped classroom approach into the undergraduate course "Organization Theory". The report describes the implementation and evaluates the outcomes of flipped classroom teaching/learning using the students' survey and statistics from YouTube analytics and the learning management platform Fronter.

 • 323.
  Knutsson, Viktoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sälja grej med tjej, är det okej?: En kvalitativ studie om konsumenters attityd till reklam medsexualiserade kvinnor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta iundergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställamannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, ochden här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. Sexualiseringen i reklam gerkonsekvenser på kvinnors välmående och kan innefatta bland annatsjälvobjektifiering, ätstörningar och depression m.fl. Den här studiens syfte är,utefter problematiseringen med sexualisering, att förstå konsumenters kunskap ochattityd mot reklam riktad till män där kvinnor sexualiseras, samt konsekvensernasom de innefattar. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts i form aven enkätstudie. Sammanlagt 438 studenter vid Högskolan Dalarna har svarat påfrågor som utgått från ett teoretiskt ramverk inom attityd beträffande känslor,beteende och uppfattning. Resultaten visar en hög grad av kunskap och medvetenhetkring ämnet. Det framkommer även att majoriteten av konsumenterna har en negativattityd gentemot sexualiserade kvinnor i reklam riktad till män. En skillnad kan dockutläsas i hur män och kvinnor uppfattar reklam med sexualisering där kvinnortenderar att ha en mer negativ attityd än män.

 • 324.
  Kokljuschkin, Mattias
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ohlström, Victor
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Innebandyföreningar verksamma inom ett upplevelserum: En kvalitativ studie om innebandyföreningars tjänsteerbjudande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Åskådarna inom idrottssektorn har en aktiv roll och en stor betydelse för idrottsorganisationers ekonomi. Tidigare forskning visar att det är viktigt för idrottsorganisationer att integrera med åskådarna med tilläggstjänster som skapar mervärde, eftersom matchen i sig säkerställer inte återkommande åskådare. Konsekvensen av minskat publiksnitt utsätter idrottsorganisationernas ekonomi, eftersom åskådarna generar centrala intäkter för idrottsorganisationer men kan även ha en indirekt effekt på de övriga intäkterna. Publiksnitten för innebandyn i Sverige och i SSL Herr har varit låg och sjunkit under de två senaste säsongerna med 14 procent. Därför har det varit av intresse att förstå hur innebandyföreningar i SSL Herr arbetar för att skapa tjänstevärde för åskådarna. Syftet för studien har varit att genom en jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr undersöka om det finns faktorer i deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har påverkat förändringen i publiksnittet.

  För att besvara syftet genomfördes semi-strukturerade intervjuer med respondenter från sju olika innebandyföreningar i SSL Herr. Det insamlade materialet har tolkats med hjälp av den teoretiska referensramen där resultatet visar att det finns skillnader och likheter i innebandyföreningars matcharrangemang vilka kan påverkat förändringen i publiksnittet. Det finns samband mellan ökat publiksnitt och restaurangmöjligheter, vilket kan vara en stor bidragande faktor för förändringen i publiksnittet. Studien påvisar även att det kan vara problematiskt att skapa atmosfär och tjänstevärde för åskådarna i för stora arenor i förhållande till publiksnittet. Slutligen visar studien att det kan vara problematisk för innebandyföreningar att planera in matchdagar om de har en geografisk position där de konkurrera med övriga aktörer inom upplevelseindustrin. Vissa innebandyföreningar verkar lämna ansvaret att skapa en bra atmosfär till åskådarna och är inte underförstådda att de i lika stor utsträckning kan själva påverka atmosfären inne i arenan. Under de senaste åren har publiksnitten sjunkit i de flesta åskådaridrotter i Sverige där innebandy är bara ett exempel av problemet som legat till grund för studien. Denna studie visade att det finns brister i tjänsteerbjudandet och därför bör vidare studier inrikta sig mot innebandyns åskådare men även andra idrotter i Sverige.

 • 325.
  Lager, Joel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hermansson, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen.: En systematisk litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit.

  Metod:

  Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Studien baserades på över 50 vetenskapliga artiklar som är relevanta för syftet. Artiklarna samlades in via akademiska databaser.

  Resultat:

  Studien visar på att marknadsföringsmixen fortsatt är en aktuell modell inom marknadsföring tack vare sin pedagogiska enkelhet och förmåga att anpassa sig till rådande förutsättningar. De fyra P:na står fortsatt för Produkt, Pris, Plats och Påverkan men förändringen ligger i vad som innefattas i de ständigt växande och föränderliga subkategorierna. Det som motståndarna till marknadsföringsmixen menar är dess svaghet, att kriterierna som de olika kategorierna vilar på aldrig blivit specificerade, tycks också vara modellens styrka. Utan den efterfrågade specificeringen kan de fyra P:na anpassas efter användaren och de förhållanden som råder, vilket har gjort att den bevarat sin betydelse trots digitaliseringen och de nya förutsättningarna.

 • 326.
  Lagin, Madelen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Örebro universitet.
  Assumptions of retail price strategy and price tactic decisions2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis sets out to analyse how a retail price decision frame can be understood. It is argued that it is possible to view price determination within retailing by determining the level of rationality and using behavioural theories. In this way, it is possible to use assumptions derived from economics and marketing to establish a decision frame. By taking a management perspective, it is possible to take into consideration how it is assumed that the retailer should strategically manage price decisions, which decisions might be assumed to be price decisions, and which decisions can be assumed to be under the control of the retailer. Theoretically, this licentiate thesis has its foundations in different assumptions about decision frames regarding the level of information collected, the goal of the decisions, and the outcomes of the decisions. Since the concepts that are to be analysed within this thesis are price decisions, the latter part of the theory discusses price decision in specific: sequential price decisions, at the point of the decision, and trade-offs when making a decision. Here, it is evident that a conceptual decision frame that is intended to illustrate price decisions includes several aspects: several decision alternatives and what assumptions of rationality that can be made in relation to the decision frame. A semi-structured literature review was conducted. As a result, it became apparent that two important things in the decision frame were unclear: time assumptions regarding the decisions and the amount of information that is assumed in relation to the different decision alternatives. By using the same articles that were used to adjust the decision frame, a topical study was made in order to determine the time specific assumptions, as well as the analytical level based on the assumed information necessary for individual decision alternatives. This, together with an experimental study, was necessary to be able to discuss the consequences of the rationality assumption. When the retail literature is analysed for the level of rationality and consequences of assuming certain assumptions of rationality, three main things becomes apparent. First, the level of rationality or the assumptions of rationality are seldom made or accounted for in the literature. In fact, there are indications that perfect and bounded rationality assumptions are used simultaneously within studies. Second, although bounded rationality is a recognised theoretical perspective, very few articles seem to use these assumptions. Third, since the outcome of a price decision seems to provide no incremental sale, it is questionable which assumptions of rationality that should be used. It might even be the case that no assumptions of rationality at all should be used. In a broader perspective, the findings from this licentiate thesis show that the assumptions of rationality within retail research is unclear. There is an imbalance between the perspectives used, where the main assumptions seem to be concentrated to perfect rationality. However, it is suggested that by clarifying which assumptions of rationality that is used and using bounded rationality assumptions within research would result in a clearer picture of the multifaceted price decisions that could be assumed within retailing. The theoretical contribution of this thesis mainly surround the identification of how the level of rationality provides limiting assumptions within retail research. Furthermore, since indications show that learning might not occur within this specific context it is questioned whether the basic learning assumption within bounded rationality should be used in this context.

 • 327.
  Lagin, Madelen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this dissertation, the store manager’s autonomy in making price decisions is explored to further our understanding of this actor. As a result, the store manager’s embeddedness in the manufacturer-retailer-consumer triad provides a more holistic view of the price decisions made in grocery retailing. In both the scientific literature and the grey literature, discussions of whom it is who actually makes the price decisions within grocery retailing are diverse and point to all three actors in the triad, including the store manager.

  Through a theoretical departure in which price decisions and autonomy is discussed, it is possible to explore the store manager’s ability to make price decisions in relation to the manufacturer-retailer-consumer triad. As an embedded actor in the triad, the store managers can, theoretically andspeculatively, face restrictions in relation to all actors.

  The context in which this dissertation is placed is that of the grocery retail branch in Sweden, where the three largest retail organisations have participated in the dissertation. This dissertation consists of the cover paper and five appended papers, where autonomy is discussed from a qualitative perspective within the frame of a mixed method approach. By looking at price decisions from the store manager’s perspective, and his/her freedom in making price decisions, the dissertation contributes to the area of micro-foundations of pricing.

  It is concluded that while store managers might not be formally autonomous in making price decisions, and that connected restrictions, due to the relationship and position of the actors in the original triad are in place, the store managers have enough freedom in relation to the store to implicitly and operationally influence price decisions. As a result, it is concluded that the possibility to resist decisions by acting as if they are autonomous, store managers become important actors to be taken into account when price decisions are made and evaluated.

 • 328.
  Lagin, Madelen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Gebert-Persson, Sabine
  Uppsala universitet.
  Defining the links between retail price strategies and price tactics2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Retailers tend to become trapped in a price-promotion war where price issues are dealt with on a short-term basis, indicating almost solely tactical choices. Since price is the only part of the marketing mix providing direct revenues to the organisation, it should also be of strategic importance for the retailer. Not only in practice are price tactics often separated from pricing strategies, it is also the case in research where these are often studied in isolation from each other probably due to their individual complexity. This paper contributes to both the research area and practice by discussing these two complex areas together, and the essence of both strategy and tactics are defined. By considering the planning horizon for the retailer this paper further contributes by defining the links between price strategy and price tactic. The conclusion shows the importance of clearly establishing which analytical level is being analysed.

 • 329.
  Lagin, Madelen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Öberg, Christina
  Örebro University.
  Gebert-Persson, Sabine
  Uppsala University.
  Sustainable and then what? The paradox of first-mover advantage2019Ingår i: nitmkg2 : Bringing Institutional Theory to Marketing / [ed] Karim Ben-Slimane, ISC Paris Business School, France Damien Chaney, South Champagne Business School, France Ashlee Humphreys, Northwestern University, USA Bernard Leca, ESSEC Business School, France , and Marie Taillard, ESCP Europe, UK, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 330.
  Landén, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Frölander, Rebecca
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kampen om de fysiska butikernas överlevnad: En kvalitativ studie om hur fysiska butiker hanterar showrooming2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Showrooming är ett växande fenomen som utgör ett hot för fysiska butiker som säljer LMVprodukter.

  Showrooming uppstår när kunder undersöker produkter i en fysisk butik men väljer

  att genomföra köpet hos en konkurrent via näthandel. Varför dessa butiker upplever hotet är

  på grund av att LMV-produkterna som säljs även är tillgängliga hos andra återförsäljare.

  Dessa konkurrenter är ofta nätbutiker som inte bara erbjuder ett bredare sortiment, utan även

  ett lägre pris.

  Uppsatsens syfte är därmed att förstår hur fysiska butiker som säljer leverantörsmärkesvaror

  (LMV) hanterar showrooming. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning i

  form av nio intervjuer med butikschefer eller –personal. Detta utifrån fyra faktorer; pris,

  personal, tillgänglighet och upplevelse, samt respondenternas erfarenhet av showroomingfenomenet.

  Resultatet visade att samtliga av de fysiska butiker som deltagit i studien utsätts

  för showrooming i olika grader och att detta identifieras som ett problem. Studien landar i att

  personalens roll har stor betydelse för att hantera showrooming då personlig service sällan

  uppnår samma kvalitet inom e-handeln som i fysiska butiker. Upplevelsen av att besöka en

  butik fysisk visade sig också vara en stor motivation för överlevnaden av fysiska butiker.

 • 331.
  Larsson, Christoffer
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Larsson, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Studie om privata och kommunala fastighetsbolag: Hur väljer fastighetsbolag sina avskrivningstider2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning:

  - Skiljer sig avskrivningstiden för privata och kommunala fastighetsbolag?

  - Hur påverkar den nya regeln för komponentavskrivning redovisningen?

  Syfte:

  Syftet med den här uppsatsen är att jämföra avskrivningstiden för privata och kommunala fastighetsbolag. Vi kommer även undersöka om den nya regeln för komponentavskrivning, har haft någon inverkan på redovisningen.

  Metod:

  Studien bygger på en metodkombination, en kvantitativ del som utgörs genom en undersökning av årsredovisningar och en jämförandestudie. Samt en kvalitativ del där fyra intervjuer görs, varav två är med privata och två med kommunala fastighetsföretag.

  Slutsats:

  Studien har visat att de privata fastighetsbolagen skriver av med en avskrivningsprocent på ca 1.3 %, och de kommunala fastighetsbolagen skriver av med 2 %. Resultatet av att avskrivningsprocenten skiljer sig åt leder till att avskrivningstiden inte heller är densamma. 0,7 % kanske inte låter så mycket men det kommer ge en skillnad på 35 år i avskrivningstid. Det visade sig även att den nya komponentavskrivningen kommer skapa merarbete och ha en stor inverkan på redovisningen.

 • 332.
  Larsson, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie om manipulation av periodiseringar samt real verksamhetsmanipulation: Spelar variablerna revisionsbyrå och storlek på företagen roll vid valet av manipulation?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Problem: For att skydda intressenter har det lange funnits ett behov av att foretag

  ska redovisa finansiella rapporter. Det finns dock utrymme inom lagar och regler vid upprattandet

  av rapporterna vilket gor att ledningen kan justera resultatet. Om ledningen valjer att justera

  resultatet opportunistiskt kallas det for resultatmanipulation.

  Syfte: Syftet med uppsatsen ar att analysera om variablerna revisionsbyra och storlek pa foretaget

  inverkar pa mangden resultatmanipulation.

  Metod: Uppsatsen bygger pa en kvantitativ analys av 30 foretag vilka darefter sorteras in i

  kategorier som underlattar analysen. Underlag for de 30 foretagen inhamtas vilket sedan appliceras i

  modeller for att finna godtyckliga periodiseringar samt real verksamhetsmanipulation.

  Resultat och Analys: Resultatet visar att foretag som ar reviderade av en storre revisionsbyra

  redovisar en mindre mangd manipulation av periodiseringar. Mangden manipulation av

  periodiseringar visar sig alltsa vara beroende av storleken pa revisionsbyra, dock paverkas inte real

  verksamhetsmanipulation av variabeln revisionsbyra. Resultatet for godtyckliga utgifter visar att

  mangden paverkas av storleken pa foretaget, storlek paverkar inte mangden av annan

  resultatmanipulation i studien.

  Slutsats: Resultatet i studien har bekraftats av tidigare studier och ar i linje med teorierna.

 • 333.
  Larsson, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Thögersen, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sponsorers varumärkesimagemål: Idrottsevenemang av mellanstorlek2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mycket forskning på stora idrottsevenemang, t.ex. olympiska spelen och fotbolls-VM visar att ett primärt mål för deras sponsorer är att skapa en överföring av idrottsevenemangets varumärkesimage till sitt eget. Dock finns väldigt lite forskning gällande sponsorers varumärkesimagemål gjord på idrottsevenemang av mindre storlek, men som fortfarande är kommersiella.

  Syftet med denna studie är att ta reda på om och varför sponsorer har varumärkesimagemål vid sponsring till idrottsevenemang av mellanstorlek. Studien bidrar därmed till en vidare diskussion om sponsring och varumärkesimagemål vid evenemang av mellanstorlek. Utifrån tidigare forskning vid sponsring av stora evenemang har nya intervjufrågor skapats för att besvara syftet. Undersökningen har gjorts på ett urval av sponsorer till idrottsevenemanget Vansbrosimningen med en kvalitativ undersökning, i form av telefonintervjuer med respondenter

  Resultatet av undersökningen visade att två av de tre tillfrågade sponsorerna inte hade några varumärkesimagebaserade mål när de ingick i sponsorskapet, medan en av dem hade tydliga varumärkesimagemål med sin sponsring. Dock uppvisade samtliga sponsorer när de väl var i sponsorskapet tendenser till att ha mål med sin varumärkesimage. Vilket också har analyserats i kombination med utfallet av de teoretiskt genererade frågeställningarna. Resultatet av undersökningen ska inte betraktas som generaliseringar på andra sponsorer till idrottsevenemang av mellanstorlek, utan som ett exempel på hur verkligheten kan se ut vid ett specifikt tillfälle.

 • 334.
  Larsson von Garaguly, Joacim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  Laurell, Oskar
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Skedung, Alexandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En komparativ fallstudie om ishockeyföreningars förändringsförmåga vid en degradering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Besvikelsen sprider sig i omklädningsrummet, publiken går med tunga steg från arenan och sportchefen sitter med styrelsen och försöker lista ut var allt gick fel. Säsongen är över och ishockeyföreningen står inför den verkligheten att degraderingen är ett faktum. Någonstans i mitten av säsongen hamnade ishockeyföreningen i en negativ spiral och allt gick utför efter det. Spelare, ledare och övrig personal känner sig osäkra över vad som kommer att hända, de är införstådda med att spelare kommer att lämna. Den stora frågan är vad som kommer att hända med den övriga personalen. En degradering innebär framförallt stora ekonomiska förändringar för ishockeyföreningen och budgeten inför kommande säsong minskar drastiskt. Ishockeyföreningens förberedelse och förmåga att hantera förändringar blir avgörande i sammanhanget. Det gör att det blir intressant att undersöka vad en degradering innebär för organisationen och i sådana fall hur den påverkar strukturen och kulturen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med ett urval av de ishockeyföreningar som på senare tid genomgått en degradering, antingen från SHL eller Hockeyallsvenskan.   Syftet med denna studie är att analysera hur ishockeyföreningar kan hantera en degradering vad gäller organisationsstrukturen- och kulturen:  • Hur genomförs förändringar i organisationsstrukturen- och kulturen vid en degradering? •  Finns det en strukturell och kulturell förberedelse hos de olika ishockeyföreningarna vid en förändring som innebär degradering?  • Hur påverkas ishockeyföreningarna av yttre faktorer i samband med en degradering?  Resultaten av studien visar att ishockeyföreningarna ofta är uppbyggda på ett liknande sätt. Vid en degradering ser dem över vilka delar av organisationen som är nödvändiga och vilka de kan skära ned på. Skillnader som kan finnas mellan vilka förändringar de gör kan bero på storleken på organisationen samt hur väl förberedda de är på degraderingen. Det råder delade meningar hur yttre faktorer såsom sponsorer och publik påverkar ishockeyföreningarna i samband med en degradering. Dock är de överens om att någon form av plan måste finnas. Vad gäller kulturen kunde vi se de största skillnaderna bland ishockeyföreningarna. Där en menade på att kulturen är så pass stark att den inte förändras, samtidigt som en annan ishockeyförening tog tillfället i akt att försöka förändra kulturen och deras värderingar.

 • 336.
  Lesik, Jana
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Strandberg, Desirée
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Konsumenternas köpprocess: En kvalitativstudie om konsumenters informationssökning och köpprocess av hemelektronikprodukter.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ökade användningen av internet bland befolkningen har gjort att konsumenterna idag har lättare att införskaffa information om företag, produkter och tjänster samt göra prisjämförelser. På så vis besitter konsumenterna mer kunskaper om produkternas egenskaper. Konsumenterna söker information om produktens egenskaper och gör prisjämförelser genom olika interaktionspunkter. Istället för att påverkas av de traditionella marknadsföringsåtgärderna är det istället konsumenterna som styr sig egen informationssökningsprocess och köpprocess.

  Våra medverkande respondenters medvetenhet och informationssöknings möjlighet gör att köpprocessen ser annorlunda ut mellan de olika sysselsättningarna. Där pensionärerna tillsammans med arbetarna sticker ut i flera enkätfrågor jämfört med resterande sysselsättningar.

  Syftet med studien är att analysera hur konsumenternas informationssökning och köpprocess av hemelektronikprodukter ser ut.

  För att få en ökad förståelse om konsumenternas informationssöknings- och köpprocess av hemelektronikprodukter har material samlats in genom två enkätstudier som har bidragit till studiens genomföranden.

  Resultatet av studien baseras på informationssökning- och köpprocessen utifrån den moderna cirkulära köpprocessen med hänsyn av de fyra P: n.

  Resultatet visar att familj och vänner tillsammans med recensioner på internet är de källor som respondenterna förlitar sig mest på och som de anser är mest trovärdiga.

  Utifrån studiens analys och resultat kan vi dra slutsatsen att reklam på sociala medier är något som majoriteten av alla medverkande respondenter blir påverkade av men däremot är det färre som använder sociala medier vid informationssökningsprocessen.

  Hemelektronikproduktens miljöpåverkan är en viktig faktor för våra respondenter då flertalet av dessa aktivt väljer att köpa miljövänliga produkter, med kopplingar till att produkten har längre livslängd och lägre elförbrukning.

 • 337.
  Lindberg, Peter
  et al.
  Högskolan i Gävle, Företagsekonomi.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Högskolan i Gävle, Företagsekonomi.
  Redovisningsmanipulation och sambandet mellan redovisning och beskattning2018Ingår i: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag , 2018, s. 174-195Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dagens redovisningsreglering i såväl Europa som USA kan bäst beskrivas som en ”ramreglering”. Inom dessa ramar finns det möjligheter för företagsledningar att utifrån egna bedömningar påverka räkenskaperna via olika sorters redovisningsval. Anläggningstillgångar, tex byggnader och maskiner, ska (enligt rådande redovisningsreglering) skrivas av, men det är i praktiken ledningen som avgör avskrivningstakten. Tanken är att ledningen känner verksamheten bäst och att det därför att rimligt att ledningen avgör exempelvis i vilken takt tillgångar ska skrivas av. Om ledningen gör sitt yttersta för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning kan ledningens inflytande över redovisningen - via de ovan nämnda redovisningsvalen - potentiellt höja redovisningens kvalitet. Men om ledningen å andra sidan utnyttjar möjligheten att via redovisningsval påverka räkenskaperna i en viss riktning i enlighet med en given (på förhand bestämd) agenda kan ledningens handledningsutrymme påverka redovisningens kvalitet negativt; företagets resultat och ställning riskerar då att - pga manipulering - bli mindre rättvisande (och i värsta fall missvisande). Tidigare forskning visar på förekomsten av redovisningsmanipulering. I det här kapitlet redogörs för tänkbara orsaker till att redovisningen manipuleras. Därefter fokuseras på vilken betydelse kopplingen mellan redovisning och beskattning har för redovisningsmanipuleringen. Eller annorlunda uttryckt; leder en starkare koppling mellan redovisning och beskattning till mer eller mindre manipulation av redovisningen? Kan det tex vara så att en starkare koppling mellan redovisning och beskattning disciplinerar företagen/ledningen så att manipuleringen blir mindre omfattande?

 • 338.
  Lindfors, Mika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Privat användning av sociala medier under arbetstid2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den privata användningen av sociala medierna under arbetstid.

  Studiens syfte besvaras med följande frågeställningar:

  • Är den privata användningen utbredd?

  • Är cheferna medvetna om omfattningen av den privata användningen?

  • Finns det metoder för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid?

  I undersökningen har jag valt att undersöka fyra företag i olika branscher genom en kvantitativ förstudie riktad till företagens anställda i form av en enkät. Det kvantifierade resultatet har sedan tillämpats vid de kvalitativa intervjuerna med cheferna vid de fyra företagen. Den kvantitativa undersökningen visar hur stor den privata användningen av sociala medier är under arbetstid medan den kvalitativa undersökningen utreder hur framgångsrika metoderna är för att tydliggöra gränsen mellan arbetsrelaterad och privat användning under arbetstid.

  Det resultat som jag har kommit fram till visar att den privata användningen av sociala medier under arbetstid kan vara över 50 procent om arbetsgivaren inte har infört några metoder och att det kan vara rätt så kostsamt för arbetsgivaren. Två av företagen har däremot infört framgångsrika metoder och dessa metoder kan naturligtvis tillämpas vid de företag som har en hög privat användning under arbetstid.

 • 339.
  Lindgren, Charlie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Huq, Asif
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Li, Yujiao
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Carling, Kenneth
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Current practices of CSR around the globe: An exploratory text mining study2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 340.
  Lindh, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Det ideella tränaruppdraget: En studie om ideella tränares ledarskap inom gymnastik.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utan ideellt engagerade tränare skulle idrottens omfattande ungdomsverksamhet inte vara

  möjlig. Tränaren innehar en nyckelfunktion inom den organiserade idrotten. Tränaren leder

  verksamheten och har uppgiften att fostra och utveckla idrottsutövarna positivt.

  Tränaruppdraget inbegriper idrottsliga såväl som sociala dimensioner vilket gör

  tränaruppdraget komplext.

  Intressenter såsom Riksidrottsförbundet, Gymnastikförbundet och föreningen ställer krav på

  hur träningsverksamheten ska utformas. I slutändan är det tränarens värderingar som avgör

  hur verksamheten bedrivs och uppfattas. Det sociala sammanhang där träningsverksamheten

  bedrivs påverkar tränarens uppfattning av uppdraget där det sociala sammanhanget även är

  centralt för att förstå vad som driver tränarna. Denna studie syftar till att bidra med ökad

  förståelse om fenomenet det ideella tränaruppdraget och skapa ökad förståelse för vad som

  driver ideella gymnastiktränare att vara tränare. För att öka förståelsen rörande detta

  genomfördes 6 telefonintervjuer med ideella tränare från gymnastikföreningar kopplade till

  Riksidrottsförbundet.

  Studien visar att det ideella tränaruppdraget grundar sig i ett värderationellt handlande där

  tränarna ser ett egenvärde i att vara tränare. Tränaruppdraget som sådant framkommer delvis

  motsägelsefullt då de idrottsliga och sociala dimensionerna i uppdraget är svårkombinerade.

  Vad som driver tränarna grundar sig i ett stort intresse för idrotten gymnastik och

  tränaruppdragets egenvärde. När träningarna ger resultat, att gymnasterna utvecklas, är sådant

  som driver gymnastiktränare att vara tränare. Detta kombinerat med det sociala

  konstruerandet är viktigt för att förstå vad som driver tränarna.

 • 341.
  Lindqvist, Ida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wiklund, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Motivation och att motiveras i företag: En kvalitativ undersökning om ledare och motivation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Belöningssystem är något som förekommer i flera branscher. Eftersom vi

  själva har tagit del av olika belöningssystem växte ett intresse fram.

  Belöningssystem är ett sätt att motivera anställda. Vi fann det intressant att

  undersöka ledarnas syn över hur anställda motiveras.

  Syftet med detta arbete är att förklara hur tre ledare i tjänsteverksamheter som

  använder sig av belöningssystem motiverar sin personal. Vi valde att inrikta

  oss på tre olika företag; en frisörsalong, en butik samt ett företag som säljer

  tjänster via telefon. Vi ansåg att en kvalitativ strategi med intervjuer som

  metod var lämplig för denna studie, då det ger möjlighet till mer detaljerad

  information. Vi utförde två intervjuer ansikte mot ansikte samt en

  telefonintervju med tre olika ledare. Det empiriska materialet sammanställdes

  och analyserades med hjälp av teorin.

  Ledarna ansåg att pengar är en stor motivationsfaktor. Tidigare forskning

  förklarar motsatsen och beskriver att pengar endast är en yttre motivation som

  inte tillför någon ökad produktivitet bland de anställda. Detta arbete bekräftar

  att dialog och stöd är två viktiga faktorer för att öka arbetarnas motivation men

  även bekräftelse och teamwork har en påverkan på motivationen.

 • 342.
  Lindqvist, Oliver
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Unroth, Patrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Supportrars åsikt om samhällsansvar: En studie om supportrars attityd till samhällsansvar utöver kärnverksamheten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) är i grunden ett företagsbegrepp som på senare år allt mer börjat prägla idrottsvärlden. CSR är ett samlingsbegrepp på aktiviteter som utförs för att främja samhället. Anledningarna till att idrottsföreningar väljer att engagera sig i frågor som berör samhället är många men, inom Sverige har den idrottsliga kommersialiseringen och professionaliseringen bidragit till att elitidrottsföreningar arbetar med CSR-frågor utöver kärnverksamheten. Elitidrottsföreningar skapar stort medialt intresse och supportrar är en av elitidrottsföreningarnas primära intressenter som bidrar till framgång. Alla supportrar har inte samma engagemang eller åsikter i frågor rörande föreningen. Syftet med denna studie är att undersöka svenska elitidrottsföreningars supportrars attityd till CSR-arbete utöver kärnverksamheten samt jämföra om attityden skiljer sig mellan supportrar baserat på supporteridentifikation. För att uppnå syftet gjordes en kvantitativ enkätundersökning av supportrar till Hammarby Fotboll. Av totalt 96 respondenter identifierades 44 med lägre och 52 med högre supporteridentifikation. Resultatet visade att attityden mellan respondentgrupperna skiljde sig på det sätt att den högre identifikationsgruppen lutade åt en negativ attityd samtidigt som den lägre identifikationsgruppen var neutral med en marginell negativ lutning. Studien landade i att skillnaderna var marginella och att båda grupperna tolkas neutrala vilket ger slutsatsen att CSR utöver kärnverksamheten har ringa betydelse för supportrar oavsett identifikation.

 • 343.
  Lindroth, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Olsson, Karoline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Företagens kunskap om survivor syndrome: En kvalitativ studie rörande företagsledningars kunskap beträffande survivorrelaterade problem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund & problem: Ändrade förhållanden i företagsvärlden under 70- och 80-talet skapade nya utmaningar för företagen. Från att framgångsfaktorerna ansetts handla om stabilitet och statiskhet baseras numera företagens strategier på förändring, utveckling och ett situationsanpassat arbetssätt. För att överleva på arbetsmarknaden tvingas företag ständigt utveckla, koncentrera samt omorganisera verksamheten. Under de senaste 30 åren pågår en nedskärningsepidemi, där kostnadsreducering närmast betraktas som synonymt med personalreducering eftersom lönekostnader är en av de största posterna i kostnadsmassan. Personalnedskärningar har historiskt sett alltför sällan visat sig vara en lyckosam strategi ur ekonomisk synvinkel. Detta har medfört att forskare intresserat sig för företeelsen och tagit fram en förklaring - Survivor syndrome, en psykosocial ohälsa bland de kvarvarande medarbetarna som resulterar i lägre produktivitet för företaget. Eftersom forskningen i ämnet främst är utförd i USA, är det intressant att studera företeelsen under svenska förhållanden.

  Syfte: Syftet är att undersöka vilken kunskap HR-ansvariga i Sverige har om survivorrelaterade problem i organisationer, samt hur survivors och survivorrelaterade problem hanteras.

  Metod: HR-chefer och personalansvariga från fyra stora och tre medelstora företag intervjuades. Företagen är belägna i Dalarnas och Gästriklands län samt hade genomgått större nedskärningar det senaste decenniet. Materialet från intervjuerna tolkades och bearbetades med hjälp av teorikapitlet för att skapa tydligt isolerade kategorier, vilka sedan analyserades med hjälp av vald analysmodell.

  Resultat & Slutsats: Enligt studien finns ett stort glapp mellan teorin och empirin, beträffande kunskapen i ovanstående ämne. Det stora företag som hade hyrt in experthjälp på området och genomförde nedskärningen enligt forskningens rekommendationer, erfor knappt några negativa konsekvenser av nedskärningen. Ett föredömligt agerande, väl värt för andra företag att studera och lära av. Det stora företag som saknade förförståelse beträffande survivorrelaterade problem, var även den organisation vilken erfor mest negativa konsekvenser av nedskärningen. Kunskapen om hanteringen av survivors är generellt låg, att problemen ändå inte är större, kan bero på att företag i allmänhet har en beredskap för olika typer av kriser, vilken till vissa delar även fungerar för att motverka survivor feelings.

 • 344.
  Lindskoug, Jesper
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sponsringens omvända psykologi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De ökade investeringarna inom sponsring och idrottsområdet har börjat betraktas som ett

  marknadsföringsverktyg för företag som vill arbeta med sina varumärken. Det har dock på

  senare tid framkommit studier som uppmärksammat att det finns två sidor av området och

  menar att sponsorer faktiskt kan utsätta sitt varumärke för risker i form av negativa attityder

  hos rivaliserande supporter och således omedvetet exkluderat en målgrupp på marknaden

  genom sin sponsring. Studier inom området kan endast begränsa dessa negativa attityder till

  hängivna rivaliserande supportrar vilket gör att man ännu inte vet i vilken utsträckning

  företagets sponsring kan innebära en risk för varumärket. Studiens syfte blev därmed att

  utföra en riskbedömning utifrån ett sponsrande företags perspektiv inom idrott, genom att

  mäta om rivaliserande supportrars attityder till sponsorns varumärke skiljer sig beroende på

  supportrarnas grad av identifikation. För att sedan studera om och i vilken utsträckning detta

  kan leda till ett negativt konsumentbaserat varumärkeskapital.

  För att besvara syftet genomfördes en enkätundersökning på 524 respondenter tillhörande

  Djurgårdens IF, där 404 stycken kategoriserades in som hängivna och 120 stycken som

  medelhängivna. Resultatet som framgick var att supportrar oberoende av identifikation

  påvisade en hög medvetenhet om rivaliserande lags sponsorer samt en negativ attityd till dem.

  De två supportrergruppernas attityder var genomgående homogena och påvisade att sponsorer

  till ett idrottslag kan erhålla ett negativt konsumentbaserat varumärkeskapital och därmed

  omedvetet exkludera vissa konsumenter på en marknad.

 • 345.
  Lindvall, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Master thesis in business administration Managing place marketing: A study of small municipalities in Dalarna2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background and problem formulation: The spatial environment in Europe and the rest of the world has become highly intensified, leading communities to compete for the same scarce resources such as talented employees, tourism and foreign investments. This has lead municipalities and regional authorities to deploy place marketing as a strategy in the governance of cities and regions. Place marketing is especially important of development in small, rural municipalities with a vulnerable economic situation. The researched area is the County of Dalarna, a region suffering from urbanization, unemployment and other demographic imbalances.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate what obstacles there are to implement the success factor framework of the Rainisto model in small municipalities.

  Methodology: Both primary- and secondary was used. Secondary data was retrieved mostly from the participating municipalities own web pages. The primary data was collected from qualitative semi-structured interviews. The sample consisted of six municipalities in Dalarna from which, the manager from the business office was interviewed.

  Results and conclusions: The biggest obstacles for small municipalities to implement the success factor framework are the how and ability factors. The how and ability factors in this case serve as generic terms for how able a municipality is to implement the model. The obstacles that we have derived from the empirical findings and the analysis is lack of organizing capacity, political unity, resourcing, leadership and momentum, all of which falls under the how and ability factors.

 • 346.
  Lindén, Clementina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Jahoula, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Organisational Culture, Leadership & Work Performance: Bachelor Thesis For Business Administration2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the past few decades, organizational culture, performance and leadership have been widely studied in the business world. Culture has influenced the way in which companies conduct their business. Within this thesis the following question will be discussed: whether there is a perceived connection between organizational culture, leadership and performance in one particular organization. Many academics have concentrated their studies on the possible connections between organizational culture, leadership and performance but the results are diverse. The fact that the studies are not repeating the same results is found interesting by the authors, especially in terms of the analysis-part of this thesis where the chosen theories and prior studies are compared to the empirical results. Within this elaboration the question whether there is a perceived connection between organizational culture, leadership and performance is discussed and analyzed by including an empirical research. The company involved in the study is Italian Trade Commission where the director of the company and five project managers were interviewed through semi-structured interview questions guide. The purpose of the thesis was to investigate, how the employees of this one particular organization perceive their organizational culture and whether there is a perceived connection between organizational culture, leadership and work performance in this organization. The question about organizational culture was directed both to the director and to the project managers, whereas the questions about leadership were directed to the director, and the questions about work performance were directed to the employees. Three research questions were formulated in accordance to the purpose of this thesis. The results that were drawn from the empirical study indicated that the company’s organizational culture is partly strong due to the fact the employees perceived it in a similar way. In this particular organization the culture is “strong” and it is perceived in a similar way by the employees who are mostly taking the culture “for granted”. The two other research questions were concerning the perceived connections between organizational culture and leadership, and organizational culture and performance. In both cases the connection was found and it can be stated that the organizational culture of this particular company influences the leadership style and the performance is connected to the organizational culture. The results cannot be generalized as the case study only covers one organization. Recommendations of this thesis conclude that a need for further studies of organizational culture could exist as this could have a positive implication to the performance as well as to the social dimensions of the organization.

 • 347.
  Llácer Ventura, Graciela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Svazaite, Juste
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Employment in Sweden from the international students’ perspective2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Every 30

  th person on earth is living outside her/his home country. People migrate for

  different reasons, one of them being studies. Those who leave their home countries to pursue

  studies abroad are referred as international students. International students might be valuable for

  their host country if they decide to stay there after their studies. Their skills, international

  experience and experience of the host country might result very useful in filling the gaps in the

  host country’s l

  abour market. Therefore, this study aims to understand international student’s

  perspectives on post-graduation employment to Sweden. To fulfil the aim, qualitative inductive

  approach was followed so the interviewees were not influenced by predetermined questions. Ten

  in-depth, unstructured interviews with international students at a Swedish university were

  conducted. Interviews were analysed using the method of qualitative content analysis, following

  three research questions which lead to five themes

  – career advancement, enhanced life quality,

  employers’ rejections, lack of soci

  al interactions and family role. Based on the findings, a

  conceptual framework was developed. The conceptual framework consists of the push and pull

  model, national culture, and cognitive dissonance which were found to be useful for the analysis

  and interpretation of the findings. Using findings from the interviews and conceptual framework,

  the analysis was conducted which was followed by the discussion, where the authors of this

  thesis interpreted and discussed the findings from different perspectives. This thesis revealed that

  international students are attracted to work in Sweden for different reasons. However, finding a

  job in Sweden is a difficult task for them. It has emerged that international students are facing

  troubles when looking for employment as well as with communicating with locals. Those

  troubles were discussed with the goal to understand why do they come out. Family topic has also

  emerged suggesting that it plays an important role when deciding whether to seek employment in

  Sweden after the studies or not. As this thesis provides insights into the experiences of

  international students, it is beneficial for the companies who are interested in hiring them.

  Moreover, companies who have never considered hiring international students could be

  encouraged to try a new practice. The stories provided in the thesis might be useful for the

  university, when providing assistance for international students as well as for the students

  themselves to form a realistic picture of what they might experience in Sweden.

 • 348.
  Locander, My
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Samdahl Dufström, Martina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Redovisningsval: K-projektet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 349.
  Lundgren, Helen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nordkvist, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En lyhörd HR-funktion?: - En kvalitativ fallstudie om hur chefer i en kommun uppfattar HR-funktionen och vad de efterfrågar för stöd i det vardagliga arbetet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HR-funktioner har fått en allt viktigare roll i organisationer. Det har visat sig att HR-specialister ofta utför sina arbetsuppgifter utan direkt eftertanke vad aktörerna faktiskt efter-frågar och har behov av. Syftet med denna studie är att synliggöra hur en kommuns chefer uppfattar dess HR-funktion samt vilket stöd cheferna efterfrågar för att underlätta i deras var-dagliga arbete. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där det utfördes semi-strukturerade intervjuer med sju av Borlänge kommuns chefer som var verksamma inom olika verksamhetsområden och hierarkiska nivåer. Resultatet av studien har synliggjort områden som HR-funktionen ansvarar för, liksom hur behoven av stöd varierar inom dessa. Fem fak-torer har identifierats som anses påverka HR-funktionens möjlighet att erbjuda ett effektivt stöd till kommunens chefer. Inom samtliga områden framkommer en tydlig efterfrågan av personliga relationer och gränsdragningar gällande ansvarsfördelningen mellan HR-specialisterna och cheferna.

 • 350.
  Magnusson, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Bogatiryova, Irina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ranking och dess påverkan på val av lärosäten i Sverige: En kvantitativ studie om gymnasieelevers syn på rankinglistor2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är många av tredje årets gymnasieelever som står inför ett viktigt och stort beslut gällande vilken utbildning och vilket lärosäte de ska studera vid efter studenten. En del gymnasieelever har redan bestämt sig för var de ska studera, medan andra är väldigt osäkra. För att en gymnasieelev ska kunna fatta ett genomtänkt beslut krävs det kunskap om de olika alternativen som finns eftersom det kan påverka beslutets riktning. En typ av information är rankinglistor av olika högskolor/universitet. Rankinglistor finns till för att förenkla det stora utbudet av utbildningar och högskolor/universitet. Genom att ge den sökande jämförande möjligheter och låta denna agerar utifrån sina egna uppställda kriterier kan rankinglistor fungera som ett stödjande verktyg vid valet av lärosäte.

  Den här studien syftar till att undersöka gymnasieelevernas förhållande till rankinglistor, vilket gjordes genom en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning där gymnasielever från Dalarna medverkade. Enkätundersökningen baserades på teorier samt hypoteser som vi har verifierat eller förkastat för att komma fram till ett resultat.

  Den slutsats som studien har lett fram till är att rankinglistors påverkan, gällande gymnasieelevers val av lärosäte, är mycket begränsad. Det betyder att rankinglistor får en viss relevans när det sökta alternativet finns bland de lägst placerade lärosätena på en rankinglista. Trots detta finns det andra faktorer som kan påverka gymnasieelevernas val av lärosäte, så som egen uppfattning och rykte.

45678910 301 - 350 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat