Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
56789 351 - 400 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Strandberg, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv: En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. Att religioner inte är slutna system utan dynamiska så till vida att olika religiösa förhållningsätt existerar sida vid sida inte bara mellan religioner utan också inom.

  I föreliggande uppsats ligger fokus på judendomen och syftet har varit att undersöka i vilken mån sex läroböcker behandlar olika judiska tolkningar och perspektiv och därmed kan hjälpa elever att uppnå de kunskapsmål som innefattar inomreligiös variation. Med kvalitativ textanalys som metod har varje lärobok systematiskt analyserats med hjälp av ett analysverktyg som avsågs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.

  Huruvida de analyserade läroböckerna synliggör inomreligiös variation visade sig variera. Vad gäller gudsuppfattning visade det sig att samtliga läroböcker innefattades av teologisk essentialism då den förmedlade synen av judendomen var förenad med en transcendental makt, en helig gud. Ett kärnessentialistiskt förhållningssätt var också tydligt framträdande i vissa av läroböckerna, vilket fick till följd att inomreligiös variation många gånger uteblev kring judars utövande av bland annat kosher och sabbat. Istället förmedlades dessa i enlighet med traditionell judendom. I vissa av läroböckerna poängterades vikten av att människor formas av sin omgivning vilket innebär att individer och grupper ger uttryck för olika religiösa tolkningar och att graden av strikthet varierar. Kön var en aspekt som i vissa fall kopplades samman med utövandet av religionen och att synen på kön varierar inom de olika inriktningarna. Liksom att judar i Sverige kan ha ett annat förhållningssätt till tro och utövande än till exempel judar i Israel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 352.
  Sundström, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. Another aspect which was investigated was how ethics within the religious subject was portrayed and how the work regarding the schools ethic values was executed.

  The questions raised were the following; what does a teacher at a Christian school incorporate into his/her teachings of the subject, and how does the teacher incorporate other religions into the subject? How do the teachers present Christianity during the religious studies classes and other activities? How does the confessional school work with values and ethics?

  The teachers who were interviewed were, Henrik, Oskar and Bertil. Henrik feels the need for a Christian school to exist because it provides a sanctuary for children with a certain faith and allows them to study and be part of a school which is permeated by Christian values. Oskar says that the reason they established the school in the first place was because of the atmosphere at the time. Christian confessional schools had just been permitted and there were strong protests throughout society that Christian studies had been removed from the curriculum in 1969. Bertil believes that a Christian school was needed to meet the specific demands at the time.

  When it comes to results, all of the above mentioned teachers say that they mainly work with the five world religions and alternative religions. Within Christianity and ethics/morals the three teachers focus on practically the same aspects and work in similar ways. The schools resemble each other when it comes to working with values, especially regarding the topics of bullying, equal rights and their methods of working. The only teacher who differed from the others was Oskar. This was because he taught Christianity to a much greater extent that the other two. The presence of Christianity in the schools was made apparent through morning assemblies which reminded of each other regarding content and length. The schools also each had an extra lesson of Christian studies. In addition to this, Broskolan also had a school service once a week.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 353. Sven-Göran, Isaksson
  Ansvaret för en inkluderande demokrati: Vilka målsättningar finns för en inkluderande demokrati?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag gjort en litteraturstudie som söker att utforska de normativa antaganden som finns angående den svenska demokratins förmåga till inkludering. Detta har gjorts utifrån gruppen funktionsnedsattas möjlighet till deltagande och inkludering. Det teoretiska ramverket som jag har använt mig av i studien utgår ifrån Martha Nussbaums capabilitys, Seyla Benhabibs samtalsetik och Iris Marion Youngs fördjupning av den deliberativa demokratin. Materialet som studerats har varit överstatligt dokument i form av förenta nationernas standardregler och nationella dokument i form av proposition 1999/2000:79 samt Medborgarnas Örebro. I resul-tatet framkommer att det finns en normativ tanke och önskan att skapa en inkluderande demo-krati i Sverige så som den kan betraktas utifrån deliberativa modeller. Hinder finns dock vilket tidigare studier visat på när det kommer till hur samhällsgrupper får sina möjligheter till delta-gande och inkludering tillgodosedda. Således finns det en strävan i Sverige att skapa en inklu-derande demokrati där ansvaret är fördelat mellan såväl medborgare som institutioner och myn-digheter. Något som stöttas genom den tanke som finns om en resursfördelning som stöttar inkludering av medborgare oavsett bakgrund.

 • 354.
  Swahn, Kristoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  I valfrihetens spår: En undersökning av friskolereformens effekter ur ett rättviseperspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 355.
  Thiel, Alexandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Tillämpas skolans värdegrund genom lärarens yrkesetik?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 356.
  Thorsberg, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Sex, normer, roller och ideal: En komparativ textanalys om mäns och kvinnors sexualitet inom islam2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att undersöka hur mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal inom en muslimsk kontext ser ut. Detta gjordes genom en analys av tre olika böcker, vilka hade tre olika perspektiv och var producerade under tre olika tidsperioder. Böckerna var Den doftande trädgården från år 1966, vilket var det orientalistiska perspektivet, The muslim marriage guide från år 1995, vilket var det neo-traditionella perspektivet samt Sexual Ethics and Islam från år 2006, vilket var det feministiska perspektivet. För att kunna undersöka dessa böcker analyserades dem utifrån verktyg från lingvistisk och visuell textanalys samt kategoriserades och komparerades. Resultatet blev att böckerna både hade likheter och skillnader gällande mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal. Kvinnor framställdes genom feminina egenskaper som omsorgsfull, hemmafru, vacker och sexuell tillgänglighet, medan män framställdes genom maskulina egenskaper som ledare, styrka, ansvarsfull och sexuell skicklighet. Män kunde också oftare ses som önskvärda deltagare och utföra fler handlingar än kvinnor. I vissa delar av materialet förekom även orientalistiska framställningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 357.
  Thunander, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Icke-konfessionalitet i religionskunskaps-undervisningen: En fallstudie om gymnasielärares hantering av en svår balansgång2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how four teachers in Religious Education (RE) in up-per secondary school in Sweden interpret, experience and practice non-confessional teaching in RE. Four teachers were interviewed and the data was categorized through idea analysis. Karin Kittelmann Flensners (2015) thesis about a hegemonic secularistic discourse was used as theory in the analysis of the results. The ontological perspective in this thesis is social constructivist. In the context of this study, this means that RE teaching is formed both by the teachers and their students.The results show that there are signs of a secularistic discourse within the non-confessional RE classrooms. Examples of this is that non-religious students talk about religion and religious peo-ple in condescending ways and there are indications that non-religious world views are perceived as more neutral than religious world views.The concept of non-confessional teaching is primarily being related to the concept of neutrality. Even though the participants are sceptic towards whether it is possible to be neutral, three of them strive for neutrality in their teaching. The fourth participant chooses to teach non-confes-sionally through a variety of biased positions, which need to be explained for the students. The fact that the participants are sceptic towards the possibility of being neutral challenges the hege-monic secularistic discourse.The participants suggest several ways for practicing non-confessional RE teaching. The common denominator for all of them is to give the students different perspectives of religions, world views and ethical methods.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 358.
  Thörnlund Persson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Identitet i religionskunskapsämnet: Olika tolkningar och dess implikationer i förhållande till styrdokumenten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att göra en begreppsanalys av begreppet identitet samt att diskutera detta i relation till styrdokumenten för religionskunskapsämnet i åk 7-9 och gymnasiet. Detta har gjorts utifrån fyra frågeställningar. Vilka olika innebörder, synonymer och asymmetriska motbegrepp kan identifieras i primärkällorna? Vilka andra begrepp finns i samma semantiska fält som begreppet identitet i primärkällorna? Hur har författarna i samtida forskning använt begreppet identitet i sin forskning? Vad implicerar de olika tolkningarna och användningarna av begreppet identitet i förhållande till aktuella styrdokument? Metoden för undersökningen har varit begreppsanalys där både samtida forskning och deras primärkällor har analyserats. Detta mot en teoretisk utgångspunkt som utgjorts av socialkonstruktionism och essentialism. Undersökningen visar att en essentialistisk tolkning av identitet är problematisk som utgångspunkt för lärare i religionskunskapsämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 359.
  Thörnlund Persson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. Detta har gjorts utifrån en övergripande frågeställning; Hur närmar sig religionskunskapslärarna i min studie frågan om hur de kan förebygga och motverka de problem som en essentialistisk tolkning av identitet kan medföra? Den övergripande frågeställningen förgrenar sig i tre olika frågor. Varför menar lärarna att en essentialistisk tolkning är ett problem i religionskunskapsämnet? Vilken förståelse för identiteter vill lärarna förmedla till eleverna? Vilka konflikter uppfattar lärarna finnas mellan styrdokumenten och deras yrkesutövning? För att besvara frågorna har religionskunskapslärare med ett särskilt intresse för de här frågorna eftersökts, eftersom att de antas besitta särskild kompetens som är värdefull. Lärarna har träffats i gruppintervjuer som därefter följts upp av enskilda intervjuer. Analysmetoden har utgjorts av innehållsanalys med inslag av idéanalys. Detta mot en teoretisk utgångspunkt som utgjorts av socialkonstruktionism, postkolonialt perspektiv och normkritiskt perspektiv. Analysen har resulterat i att fem nyckelbegrepp har identifierats utifrån vad lärarna anser är viktiga delar av deras undervisning för att förklara och problematisera identiteter. Undersökningen visar att religionskunskapslärare menar att generaliseringar kan vara nödvändiga för att förklara religion men att dessa samtidigt är problematiska på många olika sätt. Istället för att religionskunskapsundervisning ska förmedla idealbilder av hur en religiös människa ska vara menar de att deras uppdrag är att berätta om hur människor formas av religion på ett för varje människa unikt sätt som anpassas till deras liv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 360.
  Torsman, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Sexualetik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 361.
  Tsumakova, Emilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Corona, Guds straff eller ren naturvetenskap?: 145 gymnasieungdomars oro, stöd och religiösa förklaringar till pandemin som orsakats av covid-192020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spridningen av covid-19 ställer människor i världen inför en samhällskris. Utifrån religionspsykologiska teorier om att människor i kris kan ta stöd i religiositet, så undrar denna undersökning om religionens plats i pågående samhällskris. Syftet med undersökningen är att undersöka närvaron av religion i några gymnasieungdomars möte med världspandemin som orsakats till följd av covid-19. En kvantitativ metod har använts genom en webbenkät. 145 gymnasieungdomar från 8 olika regioner i Sverige har deltagit i undersökningen. Svaren har analyserat i en klusteranalys. Resultatet visar att de ungdomar som positionerats som religiösa tenderar att fundera oftare på områden som kan påverkas av coronaviruset. Samtidigt visar resultatet en hög orosnivå bland samtliga deltagare, endast 8% har svarat att de inte alls känner sig oroliga. Ett svarsmönster skiljer hur ungdomar i olika religiösa positioner har svarat i tre av sju olika förklaringar till coronas närvaro. De flesta ungdomar har svarat att corona i första hand kan förklaras genom naturvetenskapliga teorier, samtidigt som 47% av ungdomarna är öppen till en förklaring utanför det naturvetenskapliga området. Undersökningen visar svarsskillnader kring hur ungdomar från religiösa och icke-religiösa hem svarat kring religiöst agerande under pandemin, medan inga skillnader funnits mellan ungdomarnas svar vid frågor som rör rekommendationer från myndigheter eller omtänksamhet.  Undersökningens slutsats är att religion och orosgrader kring coronaviruset inte uppvisar någon korrelation till varandra men att religion tycks spela en betydande roll under coronapandemin för en minoritet av religiösa ungdomar som deltagit i undersökningen genom förklaringar till coronas närvaro, stödsamtal och vikten av religiös praxis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 362.
  Tsumakova, Emilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Om många tror på olika väsen, såsom änglar som vill en gott, varför är många emot religion då?”: Religionsdidaktiska lärdomar kring informellt lärande i undervisningen genom gymnasieelevers egna berättelser om övernaturliga upplevelser.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker informella lärmiljöers betydelse genom att en gymnasieklass med 16 deltagande elever får möta tre narrativ kring övernaturliga fenomen, och sedan delge en egen upplevd eller hörd berättelse. Eleverna tilldelas ett verktyg för att ställa frågor kring existentiell kontext, och dessa frågor jämförs sedan för att undersöka lärmiljöernas betydelse. Undersökningen testar och utmanar vad religionskunskapen kan innehålla för ämnesstoff genom att pröva ett tematiskt lektionsupplägg kring övernaturliga upplevelser, samt genom att undersöka innehållet i elevernas narrativ. Lektionsupplägget består framförallt av en kvalitativ fallstudie som genomförs online via plattformen Zoom, men fallstudien innehåller även kompletterande kvantitativa frågor. Materialet har bearbetats kvalitativt (men med några kvantitativa inslag) utifrån en narrativanalys och en innehållsanalys. Resultatet har sedan analyserats genom bland annat narrativ teori, pragmatismen och socialisationsteorier. Resultat och analys visar att eleverna delade 21 olika narrativ som behandlade ett flertal områden av övernaturliga upplevelser, vilket kan bidra till undervisningsstoff och till insyn i elevernas plausibilitetsstrukturer. Majoriteten av berättelserna hämtades från elevernas primära socialisationsgrupper, och de flesta var självupplevda. Både temafrågorna som skapades i formell miljö och frågorna i mötet med elevernas egna narrativ tenderade att inkludera vad som existerar, snarare om varför eller hur det existerar. Vid jämförelse med tidigare forskning så liknar resultaten varandra kring: döden som ett vanligt förekommande tema samt betydelsen av primära socialisationsprocesser för eleverna.Innehållet i elevernas narrativ synliggör nytt undervisningsstoff som lärare kan använda sig av i religionskunskapsundervisningen, vilket kan inkludera narrativ identitet och potential till främjande arbete kring ökad tolerans för andra människors religiositet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 363.
  Tägt, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Jag tror inte att det är så många som överhuvudtaget frågar om det här.": Fyra prästers förhållande till Uppenbarelseboken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utgår från att det blir problematiskt att få Svenska kyrkans värderingar att gå ihop med de värderingar Uppenbarelseboken ger uttryck för, om man läser Uppenbarelseboken ordagrant. Utifrån denna problemställning syftar denna uppsats till att undersöka fyra prästers förhållande till de delar av Uppenbarelseboken som kan tolkas som fientliga gentemot icke-kristna. För att besvara syftet har följande frågor ställts: På vilket sätt kan Uppenbarelseboken upplevas som problematisk för prästerna och vilka uttryck tar det sig? Hur tolkar prästerna de delar av Uppenbarelseboken som kan tolkas som fientliga mot icke-kristna? Hur ser prästerna själva på icke-kristna?

  Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Intervjuerna har skett med hjälp av Steinar Kvales intervjumetod kallad semi-structured life-world interview. Uppsatsens resultat visar att ingen av prästerna är negativt inställda till människor av en annan eller ingen tro och att de inte tolkar Uppenbarelseboken som ett argument för att kristendomen skulle förespråka våld eller nedvärdera människor av en annan eller ingen tro. Utifrån Joel Coopers teori om kognitiv dissonans har slutsatsen dragits att prästerna blir tvungna att tolka Uppenbarelseboken på detta sätt för att motverka den dissonans de annars skulle känna inför det faktum att en annan tolkning (enligt prästerna) skulle leda till negativa konsekvenser vilka de själva skulle vara ansvariga för.

 • 364.
  Törnegren, Gull
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  I skuggan av en utopi: Judiska identitter och meningsskapande i en jerusalemitisk kvinnas liv2022In: Den nya människan: Om mänsklighetens ständiga strävan att omskapa sig själv / [ed] Axelson, Tomas & Torsten Hylén, Möklinta: Gidlunds förlag, 2022, 1, p. 99-124Chapter in book (Refereed)
 • 365.
  Törnegren, Gull
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Utmaningen från andra berättelser: En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. Third, a methodological aim is defined as to develop an approach to interpretation and analysis of reflecting life stories, which renders the storyteller visible as a reflecting moral subject, and makes the story accessible as a source of knowledge for the moral judgment of an engaged outsider actor.

  The thesis combines philosophical reflection and argumentation, with a narrative-hermeneutic method for interpretation of life stories, relating the two to each other in a hermeneutic process.  The theoretical reflection draws on Seyla Benhabibs theory of communicative ethics. A dialogue based model for moral justification and a likewise dialogue based model for political legitimacy are at the heart of this universalistic theory, although in combination with a conception of a narratively and hermeneutically constituted context sensitive moral judgment, based on Hannah Arendt’s concept “enlarged thought”.

  In the reflection, this model is related to other feminist theorizing within the tradition of dialogue based feminist ethics, as found in the works of Iris M. Young, Georgia Warnke and Shari Stone-Mediatore. The empirical study draws on three critically reflecting life stories from Israeli-Palestinian women activists for a just peace. The methodology for interpretation and analysis that is worked out combines dialogical interpretation as presented in Arthur W. Frank’s socio-narratology with a method for structural analysis derived from Shari Stone-Mediatores theory of storytelling as an expression of political resistance struggle.

  The results show that some stories drawing on marginalized experiences have a potential­ to stimulate further public debate through their capacity to enable a stereoscopic seeing, elucidating a tension between ideologically structured discourse and non-linguistic experience; implying that narrative-hermeneutic competence should be considered crucial for public debate.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 366.
  Törnegren, Gull
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Vem är du, vem är jag och hur kan jag värdera när våra världar möts?2023In: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, no 2, article id 7Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 367.
  Uka, Besa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur ställer sig mansidealet gentemot det kvinnliga inom det kyrkliga prästämbetet?: Ett arbete som synliggör en del uppsättning av normer ur ett genusperspektiv – fokus på den manliga normen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar diskursen om maskulinitet. Syftet med denna studie är att kritiskt granska argumentationer av föreställningar om manlighet och ledarskap genom att granska de diskurser som förekommer inom två kyrkliga grupper. Huvudmaterialet för denna studie är två mailintervjuer, och där ena intervjun består av en kompletterande telefonintervju. Som metod har jag valt att använda mig av tre välkända teoretiker, R W Connell professor i sociologi, Judith Butler – en politisk filosof som väckt debatt i både den offentliga sfären och i den vetenskapliga sfären med hennes texter om genusvetenskap, samt Michel Foucault professor – en inflytelserik tänkare av samhälleliga institutioner och dess maktutövning.

  I huvudresultatet framkommer att det finns olika diskurser som framställer olika maskulina föreställningar. De maskulina föreställningar som förekommer är diskurser såsom Herren, mannens särskilda tjänst- leda och undervisa, faderskapsgestalten.

 • 368.
  Velander, Lena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Relationer mellan utomjordingar och människor, skapelseberättelser samt influenser från kristendomen: En jämförelse mellan Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att göra en kvalitativ textanalys med komparativ karaktär kommer jag att jämföra tre olika UFO-religioner för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dom i tre olika aspekter. De tre UFO-religionerna som kommer jämföras är Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen. Dessa rörelser går alla tre under begrepp som, Nya religiösa rörelser (NRR) och UFO-religioner. Ett gemensamt framträdande drag av alla tre rörelserna är att ledargestalterna är karismatiska och har på olika sätt kontakt med utomjordingar.

  Heaven´s Gate startades av Marshall Herff Applewhite och Bonnie W Nettles i början av 1970-talet. Deras ideologi går ut på att utomjordingarna planterat frö av medvetande hos människorna för flera miljoner år sedan. De tror även på återfödelse och menar att det enda sättet att slippa konstant reinkarnation är att undkomma jordens förgiftade atmosfär. För att undkomma reinkarnationen så tror de på att rymdskepp ska plocka upp de mest andligt utvecklade människorna. Heaven´s Gate menar att Jesus var utomjordingarnas sändebud men att hans uppdrag gick fel och istället skickade utomjordingarna Applewhite och Nettles.

  Unarius startades av Ernest Norman och Ruth Norman, 1954. Det som kännetecknar Unarius mest är nog deras profetior om hur utomjordingarna ska landa på jorden och föra med sig teknologi som ska rena luften och göra jorden hel igen. Rörelsen arbetar även mycket utifrån erfarenheten från tidigare liv som måste bearbetas så att människan kan läka. För att kunna nå nästa steg i livet så måste människan förstå tidigare liv. Rörelsen drar paralleller till kristendomen genom att Ernest Norman menar att han var Jesus i ett tidigare liv.

  Den Raeliska rörelsen grundades av Claude Vorilhon, som senare bytte namn till Rael. Han hade fysisk kontakt med utomjordingarna som skickade meddelanden till mänskligheten genom honom. Enligt Raeliska rörelsen så är människorasen ett experiment som utomjordingarna har laborerat fram. Utomjordingarna beskrivs som snarlika människor i utseendet men som i princip är odödliga på grund av deras framsteg inom vetenskap, speciellt kloning. Raeliska rörelsen använder sig mycket av Bibeln för att stryka sina påståenden om att utomjordingar har varit på besök tidigare.

 • 369.
  Vikander, Anette
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Feministpastorns kontraktsbrott: En narrativ analys av Esther Kazens feministiska motståndsberättelse2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 370.
  Vikenäs, Sanne
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Berika religionsundervisningen med magi: Harry Potter i skolans värdegrundsarbete2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies shows that youths today read books less frequently than before. This is, in my opinion problematic. This study aims towards an understanding in how the Harry Potter novels can enrich the teaching in upper secondary school in Sweden in the education of religions and ethics, for students to reflect, and discuss different topics of value. The novels are incorporated with lots of good options for values, including the equal value of people, feminism and masculism and cultural racism. The study is made with help of narrative analysis. The results show that this book offers a lot of value in teaching situations and therefore the conclusion is that fantasy novels can be used to discuss problematic issues in society by using the different examples in the books as allegories. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 371. Visuri, Ingela
  An (audio-) visual lens on religion and religiosity2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This session aims at bringing forth and exemplifying visual methods and materials in capturing expressions, ideas and experiences related to religion and religiosity. Visual methods are rarely used in the academic study of religions, despite the accessibility and penetrating power that images have gained in modernity. The use of film and photography are becoming increasingly widespread in other fields of research, for instance to apprehend embodied and multisensory aspects (Pink, 2011), power relations (Sontag, 1978), and subconscious properties that are reflected but not displayed (Grimes, 2014). The use of visual material further invites the researcher – as well as the audience – to participate and gain empathic insight into that which is depicted (Pink, 2011). In my paper, the methodology and empirical material from a number of ’photographic life story interviews’ is presented. The research project described aims at gaining insights about the religiosity of 17 young adults on the autism spectrum. This is done by assigning the participants the role of the expert, preparing their own interviews by taking photos of aspects deemed relevant, and then guiding the researcher through the photos. Visual methods have great potential for researchers studying religion and religiosity through ethnographic, anthropological and phenomenological methodologies. Besides making the interviews predictable and thus more comfortable for individuals on the autism spectrum, the collaborative method presented here has contributed to illuminating significant and multisensory aspects which may otherwise have been lost. 

 • 372.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Aspergers, andar och böner till Gud: En fallstudie om Aspergers syndrom, religion och andlighet2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This case study examined what impact the neurological disorder Asperger’s syndrome has on the line of reasoning about religion and spirituality. Also, the question of whether the four informants showed any tendency to use the cognitive tools called theory of mind (ToM), existential theory of mind (EToM) and hypersensitive agency detection device (HADD) or not was put forth. From the interviews five themes were extracted: a stereoscopical view upon the world, thoughts on physical causality, prayer used as one-way communication, spiritual agency and intentionality, as well as existential and social questions. These themes were subsequently matched with theories on ToM, EToM and HADD. The result of the case study showed that the informants’ line of reasoning only corresponded to two out of six possible and expected approaches to religion and spirituality. For example, the informants rejected literal readings of religious narratives and there were no signs of rigidity or specific interest in religious rituals. However, their arguments were often based on physical causality and they were creative in discerning logical connections between physical and spiritual concepts. Regarding the use of cognitive tools, the informants showed signs of using ToM, but only in relation to spirits, guardian angels and aliens. There was no perceived two-way interaction, and the informants seemed to separate between an impersonal, deistic image of God and other metaphysical and personal agents. Also, the informants appeared to use their HADD in reasoning on agency and intentionality, at least parts of it, while there were no signs of EToM in terms of meaning making arguments. In conclusion, it seems as if curiosity is a key element in the results, both in the informants’ line of reasoning about religion and spirituality and possibly in terms of activating some of the cognitive tools examined in this essay.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 373. Visuri, Ingela
  Autism, theism and atheism2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is a critique of previous publications that aim at establishing autism as a case of atheism. I argue that such assumptions are based on a simplified understanding of both religious belief and autism, inadequate methods, and blindness to cultural impact on results. In conclusion, I hold that to date we have no reliable data that will reveal what leads autistic individuals to theism or theism, and new approaches are required for exploring the topic.

 • 374. Visuri, Ingela
  Being (in-)different?: Religious coping on the autism spectrum2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an ongoing PhD-project concerning autism and religious coping which centres narratives from inside the autism spectrum.

 • 375.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Bryt upp!: Nyandlighet som scen för kvinnlig identitetsförhandling.2020In: Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner / [ed] Simon Sorgenfrei, David Thurfjell, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, p. 289-300Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna essä skildras deltagarna på en nyandlig kryssning, och jag ställer frågan hur det kommer sig att främst kvinnor i äldre medelåldern är med ombord. Utifrån min roll som deltagande observatör beskrivs olika andliga sessioner, och den teoretiska analysen kring nyandlighetens frigörande potential görs via en intersektionell lins.

 • 376. Visuri, Ingela
  Cognitive perspectives on Asperger’s syndrome, religion and spirituality2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, the results from my master thesis are presented. The aim of the study was to explore whether mentalizing difficulties in individuals with Asperger's syndrome seems to affect their reasoning on communication and possible intentions in superhuman agents. The four young men who were interviewed in depth all define themselves as believers of different kinds, adhering either to Christianity or believing in superhuman agents such as spirits, ghosts and/or aliens.

  Only two out of six expected approaches suggested by Dubin & Graetz (2009) were met: None of the informants showed any interest in using religious rituals to create structure in their lives, and neither did they interpret religious narratives literally. Similarly, the fifth and sixth of Dubin and Graetz’s expected approaches – which is the rigid approach and manic focus on religion - failed in my material. They did however seek to explain and understand things such as Biblical narratives, ghosts, spirits, reincarnation and mystical phenomena like the Bermuda triangle, through physical arguments. Moreover, there was no conflict between accepting spiritual phenomena and using scientific physical explanation, since they were able to apply both perspectives at once. I call this a “stereoscopical view” (similar to the ”logical creativity” suggested by Dubin & Graetz); looking with one eye at each subject and then joining them together. 

  In conclusion, more empirical studies are needed to explore the reasoning on religion and spirituality in autistic individuals. I also argue that we need to cross-cultural comparisons to find out more about cultural impact in such reasoning.

 • 377.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Completing the circle: How cognitive perspectives can revitalize the study of religion and education2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The history of education is intertwined with the history of psychology, and influential thinkers such as Johann Herbart, William James, John Dewey, Jean Piaget and Jerome Bruner employed psychological perspectives when developing their ideas on knowledge and learning. This connection however appears to be weak in contemporary studies on religion and education, despite the expansive progress seen in both psychology and the cognitive sciences. This paper introduces areas where cognitive perspectives can be useful in developing a broader understanding of religion and education. Such gains both pertain to the theoretical understanding of how to develop religious literacy among pupils and students, as well as didactic aspects of the work conducted in classrooms. The ideas presented in the paper are centered around ‘learning by doing’, the role of emotions in enhancing memory, narrative didactics, and how experiences support the understanding of others and may bridge between pupils with differing identities. By involving cognitive perspectives, we can complement the understanding of the ‘what’ and the ‘how’ with comprehension of ‘why’ certain topics and methods provide more profound insights and learning outcomes than others.

 • 378.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Could Everyone Talk to God?: A Case Study on Asperger's Syndrome, Religion, and Spirituality2012In: Journal of Religion, Disability & Health, ISSN 1522-8967, E-ISSN 1522-9122, Vol. 16, no 4, p. 352-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Four young adults diagnosed with Asperger's syndrome were interviewed to learn more about what impact this neurological disorder might have on the reasoning on religion and spirituality, particularly regarding their theory of mind and interaction with metaphysical agents. The result contradicts several predictions about Asperger's syndrome and religion, and when analyzing to what extent the theory of mind was used when reasoning on intentionality, it seems as if the informants separate between different kinds of metaphysical agents. The question remains whether their reasoning on religion and spirituality is more influenced by having a specific cognitive style or by their cultural context. © 2012 Copyright Taylor and Francis Group, LLC.

 • 379. Visuri, Ingela
  Dis-order: The study of atypical cognition and religion2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation, theoretical and methodological pitfalls in research on autism and religion is discussed, such as overlooking how cultural impact and embodiment affects religious cognition. It is further argued that collaborative and explorative approaches are necessary when pioneering a new field, in order to formulate new hypotheses that can later be tested to validate generalisability.

 • 380.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Dis:order. Cognition explored through a different lens2018In: Evolution, Cognition, and the History of Religion: a New Synthesis / [ed] Anders Klostergaard Petersen, Ingvild Sælid Gilhus, Luther H. Martin, Jeppe Sinding Jensen, Jesper Sørensen, Brill Academic Publishers , 2018, p. 397-412Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter focuses at challenges that may arise when studying cognition in atypical populations. The central argument is that scholars need to apply new approaches to terminology and methodology, since traditional tools may lead us towards invalid results. This is illustrated through a critical discussion on the proposition that mentalizing difficulties in autistic individuals would be directly linked to atheism, and it is argued that such claims fail when involving embodied and encultured perspectives on cognition.

 • 381.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Döden i klassrummet: Nya villkor för mötet mellan ’sekulära’ och ’religiösa’ elever2021In: Den nya människan / [ed] Tomas Axelsson och Torsten Hylén, Möklinta: Gidlunds förlag, 2021, p. 179-190Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel utforskas krocken mellan reflekterade tankar och oreflekterade intuitioner om vad som händer med våra sinnen när vi dör. Syftet är att belysa samtal om döden som en konstruktiv mötesplats där elever med sekulär respektive religiös identitet kan mötas i religionskunskapsundervisningen, och begreppet *sekulär litteracitet* föreslås här som ett analytiskt komplement till *religiös litteracitet.* I den första delen av kapitlet presenteras tidigare kognitionsvetenskaplig religionsforskning om människans (o)förmåga att föreställa sig sinnenas upphörande efter döden. I den andra delen av kapitlet sammanförs den kognitionsvetenskapliga forskning som presenterats med en religionsdidaktisk diskussion kring varför och hur mänskliga intuitioner om sinnets fortlevnad efter döden kan tas till vara i religionskunskapsundervisningen.

 • 382.
  Visuri, Ingela
  Högskolan i Gävle, Religionsvetenskap.
  Empatiträning på schemat2015In: Från Alfons till Dostojevskij 2: Röster om Barnkonventionen / [ed] Petra Alfe Åslund, Stockholm: Fondi förlag , 2015, p. 64-69Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuteras möjligheten att utgå ifrån berättande och rolltagande inom undervisning om de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Syftet är att både bidra till elevernas förståelse av de olika traditionerna, samt utveckla deras empatiska förmågor. 

 • 383. Visuri, Ingela
  Exchanging ‘Beliefs’ for ‘Experience’: The Role of Popular Culture.2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation, I argue that there has been a generational shift that affects attribution of supernatural agency. Younger generations tend to consume a vast amount of popular culture, which in turn is permeated by occult contents. Exemplifying how this affects reasoning among Swedish youths, I suggest that focus in secular contexts needs to be reoriented from what people say they believe to what they experience in their everyday lives. 

 • 384.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Experience as a path towards supernatural beliefs: The role of occulture among younger generations2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation, I will address a glitch that has been largely overlooked in the study of religious cognition; namely cross-generational differences in the attribution of non-ordinary powers. Contemporary popular culture is permeated by magical and occult narratives, and Christopher Partridge argues that such ”occulture” has become ordinary among younger generations. While occult narratives may not be labelled as spiritual or religious, they yet appear to function as existential anchors in secularized contexts. Empirical examples are provided from a study on supernatural and parasocial relations among young adults on the autism spectrum, who are using the term ”supernatural” to make sense of anomalous experiences. Such experiences moreover seem to provide a path towards non-empirical beliefs in a sample that grew up highly secularized Sweden. 

 • 385. Visuri, Ingela
  Fantasy proneness in secular contexts2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this empirical paper, I present the reasoning in a subgroup of so-called 'fantasizers', derived from an study conducted in Sweden. The switching between the paramount (i.e. everyday) reality and the fantastic (i.e. imaginary) reality is described as a "willing suspension of disbelief". I do however not argue that this is a specific phenomenon related to autism, but suggest that certain individuals with and without autism are specifically fantasy prone. The category of fantasy prone individuals contributes to raising questions on experiences and psychological consequences of living in cultural contexts where secularity is part of predominant norms.

 • 386.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  How God Becomes Real: Kindling the Presence of Invisible Others, by Tanya Luhrmann.2021In: Journal for the Cognitive Science of Religion, ISSN 2049-7555, E-ISSN 2049-7563, Vol. 7, no 1, p. 123-126Article, book review (Other academic)
 • 387. Visuri, Ingela
  Invisible agents and imaginary realities in autism2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, empirical material from an on-going PhD-project on religiosity in young adults on the autism spectrum is presented. This interdisciplinary study focuses primarily on the role of mentalizing and sensory processing in religious representation and experience, and two novel hypotheses are put forward. First, invisible agents (e.g. gods, angels and spirits) seem more manageable, compared to embodied human interaction, for autistic individuals who may find body language, facial expressions and intonation perplexing. Second, there is possibly an autistic subgroup of fantasy prone individuals, spending much time in imaginary worlds that are experienced as realistic, and having sensory experiences that are considered to be paranormal. It is argued that daydreaming and enchantment fill the purpose of both escapism and adaptation, and is used to cope with socio-cognitive issues as well as existential challenges.

 • 388.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Invisible hands and sacred unicorns: Occulture as a schema for supernatural ascriptions in the millennial generation2020In: Building Blocks of Religion: Critical Applications and Future Prospects, Sheffield: Equinox Publishing , 2020, p. 71-81Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter presents an empirical and methodological example of an interdisciplinary study on religious cognition, in which the approach is aligned with the building blocks approach suggested by Ann Taves and Egil Asprem. While autism is the focal point of the research project, the study also highlights a generational shift in the ascription of non-ordinary powers as these millennials appear to embrace occult phenomena in Western popular culture (‘occulture’). Besides illustrating how emic ascriptions of things set apart from the ordinary may vary between different generations, the chapter also provides a multilevel model of how unusual embodied experiences – which appear to be especially prevalent on the autism spectrum – are understood in terms of occult schemas derived from popular culture.

 • 389.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Ockult populärkultur och övernaturlig erfarenhet bland unga (autistiska) svenskar: Vems ’religion’ undervisar vi om?2020In: Årsbok / Föreningen lärare i religionskunskap: Existentiella frågor i barns och ungas liv / [ed] Emma Hall, Bodil Liljefors Persson, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap , 2020, 51, p. 40-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När jag som ung religionslärarstudent introducerades till Hjalmar Sundéns rollteori öppnades en ny värld för mig. I detta kapitel vill jag dela med mig av hur Sundéns tankar fört mig vidare in i det nya fält som kallas kognitionsvetenskaplig religionsforskning, och hur detta i sin tur fått mig att skifta fokus från vad människor tror till vad de upplever. Detta perspektivskifte utmanar tidigare antaganden kring den generation av elever som idag befinner sig i våra klassrum: är svenska majoritetsungdomar verkligen så sekulariserade som många tror? Mitt ärende berör också möjligheten att bjuda in eleverna att dela med sig av sina egna erfarenheter via ett underutnyttjat medium; nämligen ockult populärkultur.

 • 390.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Religious experience among young, autistic adults2022In: Autism and Religious Experience: Theory and Practice / [ed] Saša Horvat & Tanja Horvat, Zagreb: Grafomark , 2022, p. 101-121Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter takes its departure in interviews with 17 young adults (16-21 years old), who are all diagnosed with autism (type 1) and who describe themselves as religious and/or spiritual. According to the naturalness hypothesis of religion, supernatural beliefs are underpinned by an intuitive propensity for mentalization. But what about autistic individuals who find mentalization difficult? The aim was to explore how these individuals – who all struggle to grasp social communication in their everyday lives – come to form intimate relationships with invisible, supernatural beings. The findings suggest that the absence of physical bodies facilitates mentalization, as autistic individuals often are challenged in decoding non-verbal, embodied language. Instead, the participants describe interpretation of emotions as key to understanding what their supernatural partners have in mind. Another finding concerns the fact that most of the participants grew up in families with secular worldviews, and their path towards developing supernatural interpretations seems to be mediated through anomalous experiences, rather than social learning or philosophical reasoning. While the study does not reveal to what extent autistic individuals generally are attracted to invisible agency and magical narratives, it illustrates that supernatural dimensions are central for the participants in this study, and that such beliefs support them in making sense of unusual experiences and to cope with difficulties in their everyday lives.

 • 391.
  Visuri, Ingela
  Högskolan i Gävle, Religionsvetenskap.
  Rethinking Autism, Theism, and Atheism: Bodiless Agents and Imaginary Realities2018In: Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, E-ISSN 1573-6121, Vol. 40, no 1, p. 1-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthropologically informed study explores descriptions of communication with invisible, superhuman agents in high functioning young adults on the autism spectrum. Based on material from interviews, two hypotheses are formulated. First, autistic individuals may experience communication with bodiless agents (e.g., gods, angels, and spirits) as less complex than interaction with peers, since it is unrestricted by multisensory input, such as body language, facial expressions, and intonation. Second, descriptions of how participants absorb into “imaginary realities” suggest that such mental states are desirable due to qualities that facilitate social cognition: While the empirical world comes through as fragmented and incoherent, imaginary worlds offer predictability, emotional coherence, and benevolent minds. These results do not conform to popular expectations that autistic minds are less adapted to experience supernatural agents, and it is instead argued that imaginative, autistic individuals may embrace religious and fictive agents in search for socially and emotionally comprehensible interaction.

 • 392. Visuri, Ingela
  Rethinking autism, theism, and atheism: Bodiless agents and imaginary realities2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this presentation, results from an ongoing study on religiosity in young adults on the autism spectrum is presented. Despite popular notions that autistic individuals would find it difficult to form mental representations of invisible minds, these participants describe the experience of mutual interaction with supernatural agents such as gods, angels and ghosts. Moreover, several of them describe vivid daydreaming and imaginary realities that they absorb into. It is argued that there is a discrepancy between social imagination and imagination per se, and that only the former is affected in autism. It is also suggested that supernatural and imaginary representations of invisible agents are more predictable and demand less cognitive load in comparison to interaction face-to-face.

 • 393.
  Visuri, Ingela
  Högskolan i Gävle, Religionsvetenskap.
  Sensory supernatural experiences in autism2020In: Religion, Brain & Behavior, ISSN 2153-599X, E-ISSN 2153-5981, Vol. 10, no 2, p. 151-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines attribution of supernatural agency in 17 Swedish, high-functioning young adults on the autism spectrum, who describe sensing presence, feeling touch, and seeing visions without input of somatosensory stimuli. These participants report many more such incidents than the matched, non-autistic group participants, and current research suggests that unusual somatosensory experiences are prevalent in the autistic population. Attribution of invisible agency is understood as a sense-making coping strategy, and it is argued that esoteric content in fantasy literature, movies and computer games explain why these young adults prefer to attribute agency to ghosts, spirits and demons, rather than god(s). The study thereby extends and challenges the study of autism and religiosity by exploring the intersection between autistic embodiment and encultured cognition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 394. Visuri, Ingela
  Supernatural experience in autism2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper I present empirical data from a mixed methods study of supernatural attribution in high functioning autistic individuals, with special focus on the sensory, supernatural experiences described by the participants.

 • 395.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Supernatural experiences and autistic embodiment2020In: Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, ISSN 0108-4488, no 1, p. 51-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 396.
  Visuri, Ingela
  Religious education, Cybergymnasiet, Stockholm.
  The Teacher’s Dilemma: Exploring the Border between Culture Relativism and Prejudice when Discussing Gender Issues in Islam2009In: Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom / [ed] Lena Roos, Jenny Berglund, Uppsala: Swedish Science Press , 2009Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter, I discuss the challenges teachers face when teaching gender issues in Islam. I argue that in order to avoid falling into culture relativism, teachers need to use feminist voices from inside Islam in order to lift forth perspectives that are deemed relevant. This way the agenda is formulated within an Islamic context, rather than by Western (non-Muslim) academics.

 • 397. Visuri, Ingela
  The Teacher’s Dilemma: Exploring the Border between Culture Relativism and Prejudice when Discussing Gender Issues in Islam2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This theoretical paper explores the dilemma that many teachers experience when the topic of gender and islam is brought up; namely the risk of falling into cultural relativism because some pupils might have a prejudiced and negative picture of Islam. It is argued that we cannot avoid the topic, firstly because the curriculum states that we must do so, and secondly because these things need to be discussed in order to bring about awareness of democracy and equality. 

  In this paper, I focus on how - and why -  teachers in Religious education may approach the problems that many Muslim women face, without falling into cultural relativism. It is suggested that rather than applying one's own (Western) ideals and preconceptions, voices from the inside should be brought forward to highlight topical debates among Muslim women and feminists. To bring the topic up for discussion and simply excuse Muslim gender relations as a cultural phenomenon that exist because people do not understand better, is to give the pupils an unfair and old fashioned picture of Islam and those who confess to be Muslims.

 • 398.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Varieties of Supernatural Experience: the Case of High-Functioning Autism2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  It is argued in the cognitive science of religion (CSR) that the empathic ability to ‘mindread’ others underpins  the experience of supernatural communication with gods, ghosts, and spirits. As autism is characterized by mentalizing difficulties, CSR scholars have expected autistic individuals would find supernatural agency incomprehensible. This thesis however turns the question around: why do autistic individuals engage intimately in supernatural relations, despite the social difficulties they face in everyday life?

  The thesis aims to provide new insights on autistic and religious cognition through examination of supernatural descriptions provided by 17 young, high-functioning autistic adults (16–21 years of age) who label themselves as ‘religious’ or ‘spiritual’. The research questions explore: (1) cognitive aspects of experienced interaction with invisible agents, compared with human interaction, (2) the prevalence of unusual embodied experiences (e.g. feeling touch and seeing visions without external input) and its role in attributions of supernatural agency, and (3) the psychological function of parasocial (fiction-based) interaction in imaginary realms.

  This interdisciplinary project draws on work undertaken in the cognitive science of religion, cognitive and critical autism research, and psychological anthropology. Mixed qualitative and quantitative methods are employed to enable a kaleidoscopic outlook on the topics explored, and to promote a dialogue between idiographically and nomothetically oriented scholars. The study provides first-person perspectives on religious and autistic cognition, which is understood as dynamic interaction between embrained, embodied, encultured and situated input.

  It is argued in Publication I that  ‘bodiless’ interaction facilitates mentalizing, also in relation to invisible agents, as no cross-modal synchronization of mimicry, body language and intonation is required. Publication II examines the prevalence of unusual, embodied experiences in autism, and it is proposed that supernatural attributions offer enchantment and sense-making of potentially frightening experiences. Results from Publication III suggest that  imaginary worlds and parasocial relations function as ‘simulators’ that autistic individuals use to rehearse social interaction. Publication IV offers a theoretical and methodological discussion regarding the study of atypical cognition. Importantly, this thesis illustrates that these imaginative autistic participants are not drawn to  supernatural frame- works in spite of, but because of the supernatural and parasocial characters these provide.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 399.
  Visuri, Ingela
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  What happens after death?: Cognitive perspectives on secular complexity and religion education in Sweden2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sweden is often described as a highly secularized country, but we know little of the actual worldviews among youths in Swedish classrooms. The overarching aim of the quantitative study presented in this paper is to investigate ambiguous positions concerning supernatural beliefs among young Swedes, and to consider educational implications of these. The results highlight a central conclusion in the cognitive science of religion, namely that self-declared beliefs are not always aligned with people’s actual thoughts and experiences. These results provide Swedish RE-teachers with interesting opportunities for creating a space where pupils with secular and religious self-images can meet for existential discussions; thus, allowing pupils to use their personal experiences to better understand peers with other worldviews. The term *secular literacy* is moreover introduced to highlight the necessity of studying both secularity and religiosity as complex constructs, to avoid reinforcing the notion of an “Us” and a “Them”.

 • 400.
  Visuri, Ingela
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Rimondini, Andreas
  Brulin, Joel Gruneaun
  Vad händer efter döden?: En religionsdidaktisk omförhandling utifrån unga ’sekulära’ svenskars ambivalens kring det övernaturliga2023In: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, no 2Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
56789 351 - 400 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf