du.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 4339
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Berg, Lovisa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Arabic.
  The Slow Subversion of Gender Roles in the Work of the Syrian Writer Anīsa Abbūd2019Conference paper (Refereed)
 • 402.
  Berg, Lovisa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Arabic.
  Women Writing Men – Masculinity, Femininity, Androgyny in al-Na‘na‘ al-Barrī by Anīsa ‘Abbūd2016Conference paper (Refereed)
 • 403.
  Berg, Lovisa
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Arabic.
  كلمة خاصة للقارئ العراقي2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 404.
  Berg, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Arabic.
  Hashim Al-Rubaye, Nejood
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Arabic.
  تدريس اللغة العربية كلغة أمّ في السويد2019Conference paper (Refereed)
 • 405.
  Berg, Madeleine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hållbar utveckling inom religionskunskapsundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att med utgångspunkt i tre författares klimatdidaktiska respektive miljöetiska teorier, analysera två didaktiska forskningsstudier om undervisning om hållbar utveckling, med avseende på dess tillämpbarhet för undervisning om hållbar utveckling inom ramen för religionsämnets etikmoment. Metoden för denna studie är en kvalitativ litteraturstudie.

  Resultatet av analysen visar att lärare är medvetna om sin undervisning gällande hållbar utveckling. De hoppas hjälpa elever att utveckla ett kritiskt förhållningssätt samt förståelse inför andra människor och deras levnadsvillkor. Man arbetar mest med miljö- och klimatfrågor i den ekologiska aspekten av definitionen av hållbar utveckling och även med den sociala aspekten av ämnet. Demokrati, etik och samhällsansvar ska ge eleverna verktyg att forma sin egen framtid med tillförsikt.

 • 406.
  Berg, Madeleine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Skönlitteraturen i undervisningen: En kvalitativ studie om den skönlitterära läsningens syften inom svenskundervisningen på gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete var att undersöka hur praktiserande ämneslärare arbetar med skönlitteraturen i sin undervisning. Lästräning, allmänbildning/litteraturhistoria och personlighetsutveckling/demokratifostran är de aspekter av svenskämnet som forskare tidigare pekat ut som centrala inom undervisningen i svenska i gymnasieskolan och det är dessa aspekter jag har utgått ifrån i min undersökning.I mitt examensarbete I belystes särskilt skolans roll som fostrande i den demokratiska andan och genom resultatet av det arbetet ville jag behandla denna aspekt ytterligare genom att undersöka om den personlighetsutvecklande/demokratifostrande aspekten verkligen var det mest framträdande syftet i undervisningen hos de lärare jag intervjuade.Arbetet är en studie baserad på en kvalitativ metod, där jag genom halvstrukturerade intervjuer har diskuterat med lärare i gymnasieskolan om deras syften och metoder gällande den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen.Studiens resultat visar att den personlighetsutvecklande/demokratifostrande aspekten inte är det mest framträdande syftet för skönlitterär läsning i gymnasieskolan enligt de lärare jag intervjuat för min undersökning. Lärarna väljer att lägga större vikt vid läsförståelse och lästräning då de upplever en ökning gällande lässvaga elever. Dock anser de att det är av stor vikt att elever lär sig om sig själva i undervisningen, vilket jag tolkar som ett personlighetsutvecklande moment.

 • 407.
  Berg, Madeleine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Skönlitteraturen i undervisningen: Litteraturläsningens syften inom svenskämnet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att undersöka och synliggöra argument som framträder i forskningen kring den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen i skolans högre årskurser. Hur kan läsning av skönlitteratur motiveras inom den svenska skolan och vad säger styrdokumenten?

  Min frågeställning behandlar hur den skönlitterära läsningen kan motiveras utifrån de effekter som påvisats av tidigare forskning inom ämnet. Skolans roll som fostrande i den demokratiska andan belyses särskilt i de studier jag tagit del av och jag vill genom resultatet av detta arbete synliggöra denna aspekt ytterligare. Arbetet är en litteraturstudie baserad på tidigare forskning utförd under de senaste decennierna och utifrån resultatet av denna studie har jag kommit fram till att det mest framträdande syftet med den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen, är demokratifostran och personlighetsutveckling.

  Studiens resultat ska leda till ytterligare en studie inom ämneslärarprogrammet, där jag avser att följa yrkesverksamma lärares arbete med skönlitteratur i gymnasieskolan.

 • 408.
  Berg, Mari
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Female Emancipation through Education: Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Woman and Charlotte Brontë's Jane Eyre2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 409.
  Berg, Mari
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Female Style and Rhetoric: Mary Wollstonecraft and Margaret Fuller Arguing the Rights of Woman2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 410.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. Based on survey and interview methods, the question that this study deals with is: in the light of which general understanding of the school subject history, do the teachers make didactic choices on a daily basis?

  The first theme is biographical. The teachers’ life-history is taken into consideration and several factors in the teachers’ background and the school environment have been identified. It also seems as if the teachers’ understanding of the school subject goes from an elementary and searching approach to one that is more complex and convinced.

  The second theme is a more structural approach. The results shows three major orientations among the teachers’ general understanding namely, educational (bildung) orientation, critical orientation and identity orientation. Even though a main orientation can be seen among the teachers, an important result is also that the orientation is overall complex.

  At the most general level some patterns can be seen. First the connection between the teachers’ biography and their general understanding of the school subject. In the understanding of the school subject, it is also notable that teachers relate in different ways to history as science, history as identity and history from an ideological viewpoint. It is also possible to note some signs of change in the school subject history that follows a lager historiographical context.

 • 411.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2012In: Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap / [ed] Hans Lödén, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
 • 412.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Historielärares ämnesbiografier2016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 413.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on four different aspects of history teachers’ comprehensiveunderstanding of the school subject history. More specifically, the aim is tostudy the comprehension of the subject as perceived by individual historyteachers. Special emphasis is placed on identifying the concepts of the field ofhistory that are central to the teachers’ understanding of the school subject history.The first aspect studied is the teachers’ biographical changes. In a life historyperspective it seems as if the teachers’ subject conception changes from anunproblematic and tentative approach to a more complex and confident understandingof the subject. The second aspect treated is the rationale behind theirgrasp of the purpose and content of the subject. Three major positions areidentified, namely educational (bildung) orientation, critical orientation, andidentity orientation.The third aspect studied is the teachers’ interpretation of a curriculumnew to them. The teachers placed the curriculum in the field of tension betweenan education policy position, emphasizing more precise knowledge, onthe one hand, and a history science position, emphasizing concepts of historicalconsciousness. The fourth aspect studied is five different conceptual tools displayedin the teachers’ remarks on having completed the teaching of a newcourse. These are termed ‘history as narrative’, ‘history as time-space’, ‘historyas explanation’, ‘history as perspective taking’, and ‘history as skills’At the general level the study shows not only that subject conception is ofimportance to the teachers’ understanding of their obligation as teachers of historybut also how it is formed and constantly transformed by many differentfactors. In this process it is clear that the concepts used by the teachers, althoughvariously defined, can be seen as specific to the school subject historyand essential to the construction of history as a school subject.

 • 414.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Stolare, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik..
  Samuelsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik..
  Schüllerqvist, Bengt
  Is a scientific basis for subject specific teaching possible?: The example of history education2015In: Education: Opole University Annual, ISSN 2450-7121, Vol. 1, p. 135-151Article in journal (Refereed)
 • 415.
  Bergdahl, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mellersta skiktet i musiklivets pyramid: En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka

  för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta

  nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att

  undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och

  upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av

  musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. Detta fullföljdes med en fallstudie av de

  två organisationerna Dalapop och BD Pop. Som datainsamlingsmetod för

  undersökningen har djupintervjuer genomförts med ett flertal aktörer inom det regionala

  musiklivet i Norrbotten och Dalarna, som på ett eller annat sätt har haft kopplingar till

  dessa organisationer.

  Undersökningens övergripande resultat pekade på att produktions- och resurscentrum har

  möjlighet att utformas när det finns kompetenta pådrivare och politiker som brinner för

  kultur och musik. Viktigt var också en hållbar och långsiktig finansiering med satsningar

  både från näringslivet och kulturpolitiken. Dalapop och BD Pop påverkade karriärer inom

  populärmusikgenrerna på ett fördelaktigt sätt genom att de bidrog med ekonomiskt- och

  personellt stöd samt marknadsföring, samtidigt som de förberedde och hjälpte artister

  vidare i sina karriärer. Möjligheterna att slå igenom på den nationella och internationella

  musikbranschen ökade på så sätt avsevärt. Utöver detta utjämnade dessa aktörer även

  musikbranschen på ett geografiskt plan, mellan populärmusikaktörer i olika delar av

  landet.

  Studien har bidragit med kunskap om hur dessa produktions- och resurscentrum påverkar

  musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna samt hur dessa organisationer på olika sätt

  omformar det svenska musiklivet.

 • 416.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Abessinienkampanjen i svensk press 1935-362017In: Svenska historikermötet 2017 / [ed] Svenska historiska föreningen, Sundsvall, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Abessinienkampanjen i svensk press 1935-36 handlar om hur svensk allmänhet genom media för första gången möter och, på grund av det brutala italienska angreppskriget, kommer att identifiera sig med ett samhälle och en kultur långt bortom det kända Västerlandet. Men det handlar också om att nyansera och fördjupa bilden av svensk identitet och Sverige som en medveten del av det internationella samfundet – före kalla krigets bipolära värld och 1960-talets politiska radikalism.

 • 417.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Den bortglömda Afrikasolidariteten: Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–362016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. It argues that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. The conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order.

 • 418.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Divided loyalties: an African christian community during the 1906 uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2013In: Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Padova: Libreriauniversitaria.it , 2013, 1, p. 103-123Chapter in book (Other academic)
 • 419.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-362015In: The State and the Study of Africa: African Studies Association 58th Annual Meeting, November 19-22. 2015, San Diego, California. / [ed] D. A. Masolo, Derek R. Peterson, 2015, p. 96-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The objective of the planned research project is to demonstrate that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. This will be done by analysing the image of Swedish-Ethiopian relations in the press during the conflict. The present article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. Instead of a state-centred perspective, the article emphasises that the conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order. At the same time there was an intensified production and reproduction of new knowledge: Ethiopia came much closer. In September, one month before the war broke out; Swedish cities saw some of the hitherto largest demonstrations in modern Swedish history against war, fascism and in support of Ethiopia.

 • 420.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish Press during the Italo-Ethiopian Conflict 1934-362019In: Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century / [ed] Holger Weiss, Leiden: Brill , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 421.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising in Kwazulu-Natal: The case of Church of Sweden mission African evangelists: A paper read at the IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 20072007In: Society, State and Identity in African History/Société, Etat et Identité dans l'Histoire africaine.: IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 2007, Addis Ababa: Addis Ababa University , 2007, p. 33-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 1906 Zulu uprising against British colonial power and white settler rule in Kwazulu-Natal marks an important turning point in the modern history of South Africa. Inspired by the centralising tradition of the Zulu kingship, history and religion, the uprising was essentially “tribal”. It was the last armed uprising in that part of Africa, preconditioning capitalist expansion in colonial Natal and the opening up of Zululand, conquered by the British in 1879. Initially the uprising appeared as a serious threat to white supremacy but was later, in the encounter between assegais and maxim guns, defeated. The uprising had two important results. On the national level, the need for white unity seemed urgent and in 1910 the South African Union was formed. Among blacks, the losses suffered by the armed rebels gave an impetus to a new, more modernist and pan-African nationalism. The African National Congress (ANC) was founded in 1912 by representatives of the small, mission educated African Christian middle class élite. In Kwazulu-Natal itself the aftermath of the uprising and the aggressive “mopping-up” operations by colonial troops, brought fundamental restructuring and traumatic change among African communities. The self-sufficiency of the homestead economy was eroded, chiefly power and traditional religious authority weakened and an increasing amount of men forced into labour migration.

  The African Christians, some ten per cent of the black population, were often caught in between a hostile non-Christian surrounding, to whom they often were seen as traitors, and the contempt of a white racist society. Most of them were first generation converts living in the rural areas. To many of the Christians the uprising and its consequences became a test of loyalty and resulted in a questioning of the hitherto accepted identity and world view. This was particularly true for the black evangelists, the real pioneers of mission Christianity, caught between the loyalties to their white missionary employers and their followers in the African Christian congregations.

  The Zulu evangelists of the Church of Sweden Mission (CSM) prove in this respect an interesting case because of the CSM object of folk Christianisation, i.e. the conversion of entire ethnic groups, and the establishing of folk, or national, churches on the mission field. An ethnic group, with its national identity and distinctive character, was not to be suppressed by the mission. In South Africa this implied an acceptance of polygyny and lobolo (bride wealth). In Kwazulu-Natal, where the CSM had been present since the 1870s, missionaries strongly supported the study of Zulu history and language and encouraged their evangelists in fostering a Zulu national identity among the members of their congregations. In the years around 1906, however, the CSM nationalist agenda for the Zulu became much more problematic in relationships between Zulu evangelists, church members and white missionaries. Increased tensions between black and white before the uprising, the eventual outbreak of violence and the settler government’s suppression of the rebel forces created a social and moral disruption. A number of identity-based conflicts were at hand in CSM congregations, e.g. in regard to attitudes towards African medicine and diviners or herbalists, Zulu historiography and spirit possession. In this respect the Zulu evangelists tried to appear both as leaders and spokesmen of their people and representatives of their employers, the CSM missionaries.

  The purpose of this paper is to review the role of CSM African evangelists as mediators between the old and the new in the identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising. Clearly it was among the evangelists that the future leadership of the evolving Zulu church was to be found. Many of the African evangelists, representing a new political consciousness, were furthermore, in due time, to be counted among the local leaders of the future ANC.

 • 422.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish and Norwegian nationalism exposed among Lutheran missionaries during the 1906-07 Uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2019In: Global and Local Perspectives on Nationalism in Modern and Contemporary History: Limits and Challenges of Nationalist Movements / [ed] Andrea Kökeny and Jan Záhořík, Minneapolis: University of Minnesota Press , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 423.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Swedish Evangelical Mission and Ethiopian Intellectuals (1930’s): Westernization and Nationalism before war with Italy in 19352017Conference paper (Other academic)
 • 424.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-19352019In: Journée d’étude internationale / International Workshop 9 Mai 2019. Université Paris Diderot: Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux indépendances / [ed] Pierre Guidi, Jean-Luc Martineau, Florence Wenzek, Paris, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A fairly large number of the social reformers and vital intelligentsia that emerged in Ethiopia in the decade before the 1936 Italian occupation – according to Bahru Zewde one of the most articulate groups of intellectuals that Ethiopia has ever seen – had a background in the Swedish Evangelical Mission (SEM) in Eritrea and Ethiopia. Not less than one third among those of the first generation, those who came of age before 1925, were Swedish-educated or, in one way or another, associated with the SEM. The second generation was much larger in 1934, amounting to some 200 individuals, mostly educated abroad. The proportion of Swedish-educated among them is not as remarkable as with the first generation but they nevertheless stand out, if not in numbers then in prominence. After 1936, during the Italian occupation, the resistance to Italian rule appears to have been most intense among those with an Anglo-Saxon and Protestant educational background. Bahru notes “the prominent role played by the Eritrean educated elite in the course of the war. Most of these tended to have a Swedish evangelical background.” Neither Bahru, nor Gustav Arén’s in his two volumes on the history of the SEM in Eritrea and Ethiopia however, do explain what would have been so special about the Protestant background in general or the particular Swedish evangelical setting, do analyse why and how the SEM education may have contributed to and interplayed with contemporary modernist and nationalist ambitions and how SEM followers may have had special reasons to participate in the nation-building project of the pre-war regime. The aim of the present presentation is to fill this gap by focusing on the SEM educational policies and schooling, examining if and to what extent it gave support for the modernizing policies in the decades before the Italian invasion. More broadly, it investigates how the historical background of the SEM in Eritrea and Ethiopia may have played a role in this respect. What characterized the SEM education and schooling and how did the coming to power of the modernizing ruler Täfäri-Haylä Sellasé affect the SEM educational efforts in Ethiopia? What were the push and pull factors behind Eritrean and Ethiopian SEM-followers in the support of the Ethiopian nation building policies before the war? In providing the empirical sources, my research shall draw on Arén’s two volumes and foremost the huge collection of source materials provided by the SEM archives and periodicals. My attempt is to demonstrate that the SEM-factor is an essential component that has been left out and that it can contribute with a more comprehensive understanding of the how a Swedish Evangelical mission education interplayed with the pre-war Ethiopian nationbuilding process.

 • 425.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Swedish Evangelical Mission and the formation of Reformist Elite in Ethiopia. 1868-19352017In: State Institutions and Leadership in Africa / [ed] Irma Taddia and Tekeste Negash, Padova: Webster srl , 2017, 1, p. 75-105Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The central theme of this book is the role of education in the formation of a political class during and after the European colonial period in Africa. The volume focuses on the various actors that informed and were part of this process, such as African intellectuals and political leaders, colonial troops, European missionaries and administrators. At the same time, the collection analyses the historical processes connected to the emergence and development of a new African leadership, such as the creation of a colonial school system, the transformation of urban spaces, the development of new environmental policies and the processes of nation-building after independence. The volume is made up of twelve contributions: four on Ethiopia, two on Eritrea, two on the Sudan, one on Somaliland, two on Tanzania and one on Ghana.

 • 426.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Cederlöf, G
  Political visions and social realities in contemporary South India2003Report (Other academic)
 • 427.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Taddia, IrmaUniv. Bologna.
  Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash2013Collection (editor) (Other academic)
 • 428.
  Bergens, Sanna
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Media and Communication Studies.
  Majehag, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Media and Communication Studies.
  Det där som alla pratar om: En studie i Internets påverkan på annonsmarknaden enligt tio branschpersoner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 429.
  Berger, Leo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kassettbandet: Den gåtfulla överlevaren får ett uppsving?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan kassettbandet trängdes undan av CD:n under 90-talet har det fört en alltmer tynande tillvaro, fram tills att det relativt nyligen började uppstå små oberoende musikbolag som helt eller delvis släpper begränsade albumupplagor på kassett och en del rykten började gå att kassettbandet var på väg tillbaka. Även större band och skivbolag hakade på trenden och släppte större upplagor av vissa få utvalda album på just kassettband. Kan det vara möjligt att detta gamla och uträknade medium håller på att få en renässans i vår digitala guldålder? De förklaringsmodeller och teoretiska begrepp jag använt mig för att förklara detta fenomen är Nostalgi, Analogisering och Nätverkande.

  I ett stort antal artiklar och debatter ges olika svar och synpunkter på kassettbandets eventuella gåtfulla comeback och denna uppsats är tänkt att fungera som en slags kompassnål som pekar ut en riktning till följd av det material jag har tillgodogjort mig och redovisat i denna uppsats. Här återfinns också ett antal intervjuer med både privatpersoner och skivbutiker som fördjupar och resonerar kring orsak och verkan kring kassettfenomenet. De önskvärda hårda data och tillgänglig och tydlig statistik lyser med sin frånvaro då kassettband sällan återfinns på några listor eller mätningar eftersom de aldrig fick någon högre status trots sin enorma spridning, till skillnad mot vinylskivor och CD. Med denna uppsats görs ett försök att sammanställa en bild av denna övervintrade dinosaurie till audioformat och får, åtminstone delvis, en förklaring till sin egen överlevnad.

 • 430.
  Bergius, Christer
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  Libro e Moschetto: Indagine sociolinguistica su un testo di scuola elementare durante il Fascismo2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 431.
  Berglund, Maria M
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  Ensam inför existensen: ensamheten som grundtematik i Inger Edelfedlts romaner2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intentionen med denna uppsats kan väsentligen uppdelas i två sektioner: att först undersöka hur temat ensamhet uttrycks i Inger Edelfeldts romaner med huvudsaklig utgångspunkt i Kamalas bok, och att sedan relatera detta existentiellt genomströmmade ensamhetstema till den filosofiska existentialismen i Jean-Paul Sartres tappning. Som hon beskrivs av Edelfeldt är människan oundvikligen fånge i ensamheten. Alla hennes ansträngningar att erfara gemenskap faller om intet och inför denna bistra verklighet genomlever människan ett främlingsskap emellan sig själv och omvärlden; en alienation som fullständigt omformar och snedvrider hennes uppfattning av sig själv. Som en röd tråd löper alltså ensamheten som ett grundtema genom Edelfeldts romanproduktion och blir i de senare verken allt mer framträdande. Det är följaktligen särskilt i dessa senare romaner som åtskilliga betydande likheter med den filosofiska existentialismen kan uppvisas. Människans obevekliga fångenskap i en utsatt tillvaro präglad av ensamhet och ångest – där befrielse annan än den funnen i flykten ifrån ansvaret (mängdförsjunkenheten) och i livslögnen (den onda tron) saknas – är densamma i såväl Edelfeldts prosa som i existentialismens doktriner. Den alienation som upplevs av Edelfeldts romankaraktärer kan på goda grunder relateras till Sartres Äcklet. I Edelfeldts verk uteblir emellertid människans tillblivelse som den större individen i det valögonblicket; det moment i vilket Sartre ser människans enda möjlighet. Slutligen överväger dock de textuella likheterna emellan Inger Edelfeldts romaner och den franska existentialismen, och därför föreligger alltså tydliga spår av nämnda filosofi i Edelfeldts verk.

 • 432.
  Berglund, Maria M
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  Kvinna inför existensen: konflikten mellan existentialism och feminism i Inger Edelfedlts "Det hemliga namnet"2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i de två generella riktningar som tidigare läsningar av Inger Edelfeldts romaner tagit – dels en som antyder en existentiell underton och dels en som framhäver ett feministiskt perspektiv – har syftet med arbetet varit att undersöka den konfliktfyllda relationen mellan existentialism och feminism i ”Det hemliga namnet” och sammanlinka denna med Simone de Beauvoirs existentialistiska feminism i ”Det andra könet”. Då de två separata läsningarna av ”Det hemliga namnet”, som prövade romantextens överensstämmelse med de två ideologierna var för sig, korreleras med ”Det andra könet” framkommer att de två centrala punkter på vilka Edelfeldts roman skiljer sig ifrån den franska existentialismen – nämligen att människan inte till varje pris MÅSTE välja för att leva i god tro och att gemenskap visar sig möjlig då människor möts i generös ömsesidighet – också gäller för Beauvoirs texter. Ideologikritiska läsningar av Beauvoir visar att dessa avsteg från Sartres filosofi är ett resultat av hennes kvinnobefriande strävan: en feminism som hävdar att det är kvinnans eget fel att hon inte kan förverkliga sig själv som subjekt och som cementerar henne som den evigt Andre i förhållande till mannen, kan nämligen inte verka emot ojämställdheten mellan könen. Således uppstår en konflikt mellan existentialism och feminism i såväl ”Det hemliga namnet” som i ”Det andra könet”. En feminism som inkorporerat en manlig filosofi har nämligen också införlivat kvinnoförtryckande värden i den egna frigörelsestrategin.

 • 433.
  Bergman, Catharina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Comparative Literature.
  "Jag är bara här tillfälligt": Identitetsskapande i arbetarromaner från 2010-talet av Sara Beischer och Jack Hildén2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att reda ut hur huvudgestalterna i Sara Beischers roman Jag ska egentligen inte jobba här (2012) och Jack Hildéns roman Vi, vi vaktmästare (2014) formar identiteter utifrån arbetet samt hur de ser på sig själva utanför arbetet. Detta gör jag genom att utgå ifrån definitioner av begreppen "identitet" och "prekariat". Analysen visar att romankaraktärerna skapar identiteter kopplade till arbetet genom att studera hur deras kollegor beter sig och därefter härma detta beteende. De gör det även genom att bära arbetskläder, lära sig arbetsuppgifterna samt genom att differentiera sig mot arbetsgivaren respektive tjänstemännen på samma arbetsplats. Den identitet de har utanför arbetet är kopplad till kultur och åtskild från identiteten som arbetare.

 • 434.
  Bergman Chinapah, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La négritude dans Cahier d´un retour au pays natal d´Aimé Césaire2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  The objective of this thesis is to study Negritude as literary movement expressed through the words of Aimé Césaire in his poetry Cahier d’un retours au pays natal. The relation between the poetry and historical events as well as the relation between the poetry and the author are examined. The analysis is conducted from the book chosen extracts that are examined in relation to identified characteristics of the negritude movement and the poetic expression. The analysis shows that the poetry of Aimé Césaire expresses fundamental values and attributes found within the negritude movement. The language used in the poetry is aggressive and to some extent contradictory. The "I" and "me" have a central role in the poetry when expressing negritude values and attributes. The revalorisation of the black man and the renaissance of the negritude movement are central themes in the poetry. The author himself is essential for the expression, which is characterised by being subjective rather than objective.

 • 435.
  Bergmann, Jennifer
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Vem är samen?: En läromedelsanalys av hur samisk kultur och identitet presenteras i Undervisningsmaterial i historia och religion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to study how the Sami are presented in four textbooks about religion and history that are used in the schools of the majority culture of Sweden today and one book of ideas asto how a textbook could look like from a Sami's perspective. Its aim is not only to study how the Sami are presented but also to discuss how students who read these books could interpret what it means to be a Sami and what their culture is about. It is also meant to discuss how the Sami identitycould be formed. In order to be able to discuss this the essay uses three different kinds of theories about identity and culture. The analysis showed that there is little information about Sami culture, identity, religion and historypresented in the four textbooks used in schools of the majority culture and that these books seem to want students to think that the Sami are troublemakers but are and should be assimilated into the majority culture.

 • 436. Bergström, Eva
  et al.
  Götlind, Anna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Haraldsson, Kjell
  Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap: studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla2003Book (Other academic)
 • 437.
  Bergström, Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Invandrarens plats i riksdagsmotioner: En studie i hur kategoriseringar och identitetsbegrepp skapas i riksdagsmotioner vilka rör andraspråk, andraspråksutbildning och individer vilka tillägnar sig ett andraspråk.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how identity constructions and categorizations affecting individuals that are learning a second language are created in political documents in Sweden. Furthermore, the study inquires the paradoxical dilemma which occurs between the keyword integration which characterizes the discourse of Swedish politics and the way individuals who acquire a second language are referred to and described in parliamentary motions, and which linguistic ideologies as well as epistemologies that are behind these statements. The critical discourse analysis, the ideology criticism and the syntactic analysis form the basis for this study together with a qualitative approach. Study results has shown how the authors of parliamentary motions categorize and attributes individuals who acquire a second language specific identity constructions. Categorizations were created with imaginary boundaries between the swede/the Swedish and the immigrant/minority group. Individuals who acquire a second language were assigned identity constructions as invandrare (immigrant) and flykting (refugees) and these identity constructs attributed specific characteristics. Overall, the identity construction that was given the immigrant was often based on characteristics such as lack of swedish knowledge, in the absence of moral qualities, in the absence of motivation and sense of responsibility, lack of parenting, different values and norms than Swedish. The second identity construction that was not explicitly expressed in the parliamentary motions but still was present in the form of the achievable identity contruction that immigrants should aim for, was the identity construction as the swede/the Swedish. The identity construction ’Swedish’ implied implicit qualities such as knowledge in the swedish language, the correct moral qualities, good parenting and the right values and the right normsystem.

  Furthermore, the syntactic analysis showed that parliamentary motions were written in a specific way that positioned the central subject first in the process, those subjects were often those that could be characterized as Swedish or having the task to make the minority group Swedish. For example the Swedish as a second language education, laguage (in this case the Swedish langage), We (as in We – the majority group) and a language- and social test for naturalization. Based on the analysis and the conclusion it becomes obvious that the parliamentary motions are written from an ideology perspective which relies on homogenism.

 • 438.
  Bergström, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den Sociala Musikscenen: Intervjuundersökning med musiker och ljudtekniker om deras arbeten med scenframträdanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en intervjuundersökning med några verksamma ljudtekniker och musiker är

  syftet med undersökningen att redogöra för viktiga förutsättningar för musikers och

  ljudteknikers sociala samspel vid scenframträdanden. Problemområdet består av tidigare

  forskning om musikers och ljudteknikers samspel och arbetsdelning vid inspelningar i

  studiomiljö. Undersökningens frågeställning är: Vilka förutsättningar för ett socialt

  samspel anser internationellt aktiva musiker och ljudtekniker vara viktigast under

  scenframträdanden? Analysen har gjorts med teori om konventioner för konstnärers och

  hantverkares samspel från Howard Becker (1982) samt hur sociala relationsband stärks i

  personliga nätverk från Granovetter (1973).

  Resultatet visar att en bakgrund som musiker var viktigt för ljudteknikerna, medhörning

  och publikrespons var viktigt för musikerna, samspel kommuniceras med gester och

  ljudtekniker har idag utökade ansvarsområden än tidigare. Arbetets förutsättningar i och

  utanför Sverige var liknande när det gällde teknik men skiljer sig på annat sätt. Det

  sociala samspelet var nödvändigt för ljudteknikernas personliga nätverk.

  Undersökningens resultat bidrar till kunskapsområdet som är relevant för blivande eller

  professionella ljudtekniker och musiker för att bidra till vidare undersökningar.

 • 439.
  Berkeley Cotter, Nuno
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Winding Back the Clocks: History and fiction in Salman Rushdie’s Midnight’s Children 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 440.
  Berrada, Ilham
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le présent et le passé composé: Une étude sur l´accord verbal en production écrite chez des apprenants de français L22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Avec ce travail nous avons eu pour but d’étudier la maîtrise de l’accord verbal en français langue seconde (en abrégé FL2) chez des apprenants suédophones en production écrite. Dans ce travail nous avons présenté des études faites antérieurement dans ce domaine.

  Nous avons vu que certaines difficultés, telles que la morphologie silencieuse, peuvent poser un problème pour les apprenants et rendent difficile la possibilité d´apprendre rapidement la morphologie des verbes. Nous avons fait une étude sur 13 élèves de la 3ème année de collège. Trois exercices faits par ces élèves ont été analysés : 1) la conjugaison du verbe

  venir au présent, 2) la conjugaison du verbe venir au passé composé et 3) la rédaction d’un récit dans lequel l’élève raconte ce qu’il a fait pendant ses vacances d’été. Les résultats nous ont montré que ces élèves sont au stade 2 post initial de développement du français L2 qui est décrit par Bartning et Schlyter (2004). Nous avons vu que le passé composé est assez productif par les élèves à ce stade et que l´imparfait commence à apparaître sous des formes tels qu’avait et faisait.

 • 441.
  Bertils, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Vuxna andraspråksinlärares läranderesurser: En studie om fem vuxna andraspråktalares berättelse om sina tidigare studier och lärandet av det svenska språket2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har fem vuxna andraspråksinlärare intervjuats i en norrländsk inlandskommun. Syftet var att undersöka deras narrativ gällande deras lärande från deras hemländer samt deras studier i svenska i Sverige. Fokus har varit att synliggöra vilka symboliska kapital som framhävts som viktiga i lärandet i hemländerna samt i Sverige i och utanför skolan. Undersökningen visar bland annat att respondenternas tidigare skolbakgrund med hårda regler och bestraffningar har gjort dem fokuserade i klassrummet. Det visar även att man trots många år i skolan på högre utbildningsnivå inte självklart har någon fördel när man kommer till Sverige. Undersökningen visar också att sociala kontakter med svensktalande är viktiga för att lära sig svenska. Flera av respondenterna är vana att studera själv hemma. De anser att mer jobb och praktik tidigare inom sfiundervisningen skulle leda till att de lär sig mer svenska snabbare. De upplever friheten i svenska skolan som något positivt samtidigt som något nytt och främmande som leder till vissa svårigheter.

 • 442.
  Berwald, Lisbeth
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish.
  Ett rikare språk med bildmunta: Vad är ett rikt språk och kan bildskapande stimulera till ett rikare språk2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  A richer language when painting before speaking? – What is a rich language and can painting stimulate towards a richer language? In this work I seek to answer two questions. What may a “richer” language mean and does it become richer when the informants, as a preparation, paint what they are going to talk about in front of the class, than when they do not paint? This I try to do by studying earlyer research about how to measure the richness in languages and by analysing video recordings of speeches when the students in an sfi-class (Swedish for foreigners) painted or did not paint before the speech, and by analysing the richness in their language. The result is my own definition of what rich language is in this context, and a conclusion that painting stimulates the students to use more words and to use specific words that they need to bring the audience their message.

 • 443.
  Beslagic, Deni
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  "It was hot as hell and the windows were all steamy": A Queer Reading of The Catcher in the Rye with Didactic Considerations2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 444.
  Biasiotto, Roberta
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  Fiction and Disease: Representation and Meaning of HIV/AIDS by Three South African Novels2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  South Africa is one of the most affected country by the HIV/AIDS epidemic worldwide. Literary responses gave voice to the impact and perception of HIV/AIDS epidemic. The present thesis is focused on the creative response to HIV/AIDS by a sample of three selected South African novels

  Welcome to Our Hillbrow, Beauty’s Gift, and The Reactive. By using an interdisciplinary approach, the representation and the experience of HIV/AIDS, and the meanings associated to the disease as described in the novels are analysed. Welcome to Our Hillbrow presents the prejudice and myths around HIV/AIDS, Beauty’s Gift is focused on female empowerment against risky masculinity, and The Reactive is a coming-of-age novel offering an introspective insight into HIV-positive status. Written in different times between 2001 and 2014, and by black authors of different generations, the novels are inscribed in the socio-cultural context of South Africa. With this sample of selected fiction, it is possible to observe a complex scenario on HIV/AIDS and a shift in the focus on HIV/AIDS perception: from stigma and mortality, to activism and prevention, to the individual co-existence with a manageable chronic condition. The novels showed the nuances of the meanings associated to HIV/AIDS, and their specific relation to the socio-cultural determinants of the disease (stigma, misinformation, rural-urban relation, gender power structure, accessibility to treatment). The present work intends to contribute to the understanding of HIV/AIDS by the perspective of creative voices which have the ability to disclose meaning and signification to the experience of suffering due to the disease.

 • 445.
  Biggs, Jeremy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  The Ideological Transformation of the Icon Chairman Mao during the Four Modernisations period: As illustrated by "Melody of Youth, Beautiful Soul"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After Chairman Mao's death, in the late 1980's, Mao was removed from official government communications and his iconography transformed from having a specific meaning generation role linked to Maoist ideology, to becoming available for use as a commodity. In this research I use cultural theorist Jacques Derrida's theory of Hauntology and the deconstruction method to analyse a representative Chinese Propaganda poster, "Melody of Youth, Beautiful Soul", in order to ascertain the effect Mao's death had on the Iconography of Chairman Mao, and how Mao is ideologically transformed during this period.

  Analysing the painting I found specific symbols associated with the iconography of Mao that had been adopted and transformed for the purposes of the CCP. These symbols both suggested the presence of Chairman Mao, as well as negated that presence through being co-opted for other purposes.

  Using these symbols and writings about the period I deduced that during this period the CCP had to rely on existing symbols of power and authority in order to communicate and legitimise regime change whilst maintaining the semblance of continuity. At the same time they had to decouple these symbols from their original meanings in order to distance themselves from the past and redefine the ideology of China.

  In the process, Mao's iconography was decoupled from its Maoist ideological heritage and transformed into abstract symbols of power, doctrine and so on. This means that the transformation had made them available to use as an "open basket" into which new, related meanings could be placed – including serving as a commodity.

 • 446.
  Bister, Ari
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Spanska sjukan inom Nås provinsialläkaredistrikt 1918 - 1919 med särskild hänsyn tagen till Dala-Järna och Vansbro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att få en överblick av hälsoläget inom Nås provinsialläkaredistrikt under hösten 1918 och våren 1919, då spanska sjukan grasserade. Uppsatsen undersöker vilken belastning spanska sjukan blev för epidemisjukvården och hur kommunen sörjde för den under epidemin. Mortaliteten under spanska sjukan visade ett liknande mönster som i andra delar av världen där ett stort antal unga människor avled. I undersökningen belyses även könstillhörigheten samt yrkeskategorisering av de döda. Under epidemins inledning var männen i majoritet men senare under epidemin blir det flest kvinnor, som avled i sviterna av spanskan. Mortalitetens yrkeskategorisering visar en klar majoritet för kroppsarbetare av olika slag samt hustrur till hemmansägare eller skogsarbetare och industriarbetare. Dödligheten var störst inom Vansbro municipalsamhälle under epidemin, beroende på att järnvägen och många resande passerade där. Pressens rapportering visar att Vansbro / Dala – Järna drabbades hårt av spanska sjukan. Som källmaterial användes provincialläkarrapporter från medicinalstyrelsens arkiv, kommunalnämndens och hälsovårdsnämndens protokoll, dödböcker och tidningartiklar ur tre lokala dagstidningar.

 • 447.
  Bjärenäs, Åsa-Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Conocer un país a través de sus expresiones: Un estudio comparativo entre España y Suecia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 448.
  Björklund, Kasper
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Varför musik?: En kvalitativ undersökning om varför truppgymnastik användersig av musik i alla grenar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Truppgymnastik är en idrott där man tävlar i tre olika grenar, fristående, tumbling och

  trampett. Truppgymnastik går ut på att göra volter, voltserier och akrobatiska moment så

  fläckfritt som möjligt. I truppgymnastik använder man sig utav musik till alla grenarna

  till skillnad från artistisk gymnastik. Syftet med denna kvalitativa undersökning är att

  bidra med kunskap om musikens påverkan inom truppgymnastik. Resultatet kan

  användas som en förstudie till en mer djupgående undersökning inom området

  musikens påverkan vid fysisk aktivitet. Huvudfrågorna är: Vilken betydelse har musiken

  för truppgymnastik? Hur påverkas gymnasterna av musiken? Analysprocessen består av

  kodning och analys av respondenternas svar. Som hjälp har Patrik Aspers bok

  Etnografiska metoder” använts där går han igenom kvalitativa metoder som kan

  användas vid kvalitativt forskningsarbete. Intervjuer med fem verksamma inom området

  truppgymnastik har legat till grund för analysen om hur musiken påverkar domare,

  tränare och gymnaster. Resultatet av den kvalitativa undersökningen är att musiken

  påverkar gymnasterna positivt i deras utövande av idrotten och att musikens betydelse

  är stor. När truppgymnastik grundades på 80-talet valde man att använda sig av musiken

  för att skapa en show. I diskussionen reflekterar författaren över resultatet och tankar

  finns också om hur man kan vidareutveckla uppsatsen. Det finns flera intressanta

  områden att fördjupa sig i som till exempel sambandet mellan hjärtfrekvens, heart rate

  och musikens tampo, beats per minute. En annan intressant frågeställning är om

  truppgymnastiktävlingar håller sig till gällande förordningar gällande bullernivå.

  Styrkan i undersökningen är att det finns tidigare forskning som styrker respondenternas

  svar. Svagheten i undersökningen är att det finns begränsat med forskning inom

  truppgymnastik. Med andra ord är uppsatsen syfte att ge en djupare kunskap om

  musikens påverkan fysiskt och psykiskt.

 • 449.
  Björklund, Rosario
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  El tiempo de la niña Alba: Un análisis del pasado, el presente y el futuro en La casa de los espíritus de Isabel Allende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 450.
  Björklund, Tuija
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Genusperspektiv i historieläromedel - finns det?: En jämförande analys av fem läroböcker i historia för gymnasiet utgivna under åren 1995-20042004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att studera om det finns något genusperspektiv i valda nedslag i gymnasieläroböcker i ämnet historia. De teoretiska utgångspunkterna och definitionerna har hämtats i Micael Nilssons rapport Historia ur ett genusperspektiv – En granskning av genusaspekterna i ämnet historia vid Linköpings universitet. Materialet har kategoriserats i tre olika perspektiv; kvinnohi-storiskt perspektiv, jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv. Litteraturen har därefter place-rats i den så kallade genustrappan som i Nilsson version består av fem olika steg; genusmedveten, jämställdhetsmedveten, könsmedveten, könsomedveten eller könsmakts-förstärkande. Det un-dersökta materialet har bestått av fem läroböcker som behandlar A-kursen i historia. Läroböcker-na är utgivna på fem olika förlag, ingen av dem har en ensam författare och tre av böckerna har en kvinnlig medförfattare. Undersökningen är baserad på både den kvalitativa och den kvantitati-va metoden. Den kvantitativa delen av undersökning har gått ut på att räkna antal kvinnonamn i böckernas register och antal illustrationer som innehåller kvinnor. I den kvalitativa delen av un-dersökningen har material om kvinnor samt kvinnors situation i kapitlen om antikens Grekland, nordisk medeltid och industrialismen analyserats. Undersökningen visar att läroböckerna repre-senterar en historieskrivning som i stora drag lämnar kvinnorna utanför. Ingen av böckerna når upp till kategorien genusmedveten, de två böcker som placerar sig högst når kategorien jäm-ställdhetsmedveten. Resultatet visar att läroböckerna inte lever upp till styrdokumentens krav på en jämställd undervisning.

6789101112 401 - 450 of 4339
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf