du.sePublications
Change search
Refine search result
6789 401 - 415 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Törnegren, Gull
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Utmaningen från andra berättelser: En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. Third, a methodological aim is defined as to develop an approach to interpretation and analysis of reflecting life stories, which renders the storyteller visible as a reflecting moral subject, and makes the story accessible as a source of knowledge for the moral judgment of an engaged outsider actor.

  The thesis combines philosophical reflection and argumentation, with a narrative-hermeneutic method for interpretation of life stories, relating the two to each other in a hermeneutic process.  The theoretical reflection draws on Seyla Benhabibs theory of communicative ethics. A dialogue based model for moral justification and a likewise dialogue based model for political legitimacy are at the heart of this universalistic theory, although in combination with a conception of a narratively and hermeneutically constituted context sensitive moral judgment, based on Hannah Arendt’s concept “enlarged thought”.

  In the reflection, this model is related to other feminist theorizing within the tradition of dialogue based feminist ethics, as found in the works of Iris M. Young, Georgia Warnke and Shari Stone-Mediatore. The empirical study draws on three critically reflecting life stories from Israeli-Palestinian women activists for a just peace. The methodology for interpretation and analysis that is worked out combines dialogical interpretation as presented in Arthur W. Frank’s socio-narratology with a method for structural analysis derived from Shari Stone-Mediatores theory of storytelling as an expression of political resistance struggle.

  The results show that some stories drawing on marginalized experiences have a potential­ to stimulate further public debate through their capacity to enable a stereoscopic seeing, elucidating a tension between ideologically structured discourse and non-linguistic experience; implying that narrative-hermeneutic competence should be considered crucial for public debate.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 402.
  Uka, Besa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur ställer sig mansidealet gentemot det kvinnliga inom det kyrkliga prästämbetet?: Ett arbete som synliggör en del uppsättning av normer ur ett genusperspektiv – fokus på den manliga normen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar diskursen om maskulinitet. Syftet med denna studie är att kritiskt granska argumentationer av föreställningar om manlighet och ledarskap genom att granska de diskurser som förekommer inom två kyrkliga grupper. Huvudmaterialet för denna studie är två mailintervjuer, och där ena intervjun består av en kompletterande telefonintervju. Som metod har jag valt att använda mig av tre välkända teoretiker, R W Connell professor i sociologi, Judith Butler – en politisk filosof som väckt debatt i både den offentliga sfären och i den vetenskapliga sfären med hennes texter om genusvetenskap, samt Michel Foucault professor – en inflytelserik tänkare av samhälleliga institutioner och dess maktutövning.

  I huvudresultatet framkommer att det finns olika diskurser som framställer olika maskulina föreställningar. De maskulina föreställningar som förekommer är diskurser såsom Herren, mannens särskilda tjänst- leda och undervisa, faderskapsgestalten.

 • 403.
  Velander, Lena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Relationer mellan utomjordingar och människor, skapelseberättelser samt influenser från kristendomen: En jämförelse mellan Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att göra en kvalitativ textanalys med komparativ karaktär kommer jag att jämföra tre olika UFO-religioner för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dom i tre olika aspekter. De tre UFO-religionerna som kommer jämföras är Heaven´s Gate, Unarius och Raeliska rörelsen. Dessa rörelser går alla tre under begrepp som, Nya religiösa rörelser (NRR) och UFO-religioner. Ett gemensamt framträdande drag av alla tre rörelserna är att ledargestalterna är karismatiska och har på olika sätt kontakt med utomjordingar.

  Heaven´s Gate startades av Marshall Herff Applewhite och Bonnie W Nettles i början av 1970-talet. Deras ideologi går ut på att utomjordingarna planterat frö av medvetande hos människorna för flera miljoner år sedan. De tror även på återfödelse och menar att det enda sättet att slippa konstant reinkarnation är att undkomma jordens förgiftade atmosfär. För att undkomma reinkarnationen så tror de på att rymdskepp ska plocka upp de mest andligt utvecklade människorna. Heaven´s Gate menar att Jesus var utomjordingarnas sändebud men att hans uppdrag gick fel och istället skickade utomjordingarna Applewhite och Nettles.

  Unarius startades av Ernest Norman och Ruth Norman, 1954. Det som kännetecknar Unarius mest är nog deras profetior om hur utomjordingarna ska landa på jorden och föra med sig teknologi som ska rena luften och göra jorden hel igen. Rörelsen arbetar även mycket utifrån erfarenheten från tidigare liv som måste bearbetas så att människan kan läka. För att kunna nå nästa steg i livet så måste människan förstå tidigare liv. Rörelsen drar paralleller till kristendomen genom att Ernest Norman menar att han var Jesus i ett tidigare liv.

  Den Raeliska rörelsen grundades av Claude Vorilhon, som senare bytte namn till Rael. Han hade fysisk kontakt med utomjordingarna som skickade meddelanden till mänskligheten genom honom. Enligt Raeliska rörelsen så är människorasen ett experiment som utomjordingarna har laborerat fram. Utomjordingarna beskrivs som snarlika människor i utseendet men som i princip är odödliga på grund av deras framsteg inom vetenskap, speciellt kloning. Raeliska rörelsen använder sig mycket av Bibeln för att stryka sina påståenden om att utomjordingar har varit på besök tidigare.

 • 404.
  Westerblom, Björn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Konstruktionen av en karismatisk ledare: En jämförande studie av Raël och L. Ron Hubbard2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att använda en komparativanalys för att påvisa likheter och olikheter hos två ledare för nya religiösa rörelser; den Raeliska rörelsen och Scientologikyrkan. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där rörelsernas eget material såväl som publicerade texter från forskare som studerat rörelserna studerats. Ledare av olika rörelser tillskrivs ofta en karisma vilket får människor att följa dem. Karisma behöver inte bara vara knutet till en person utan även till föremål som exempelvis texter hen producerat. Processen där följarna till en person med karisma lär sig känna igen och erkänna ledarnas karisma kallas karismatisering. De två begreppen har undersökts av Eileen Barker och uppsatsen undersöker hur dessa processer gestaltats när de två ledarna Raël och L. Ron Hubbard beskrivs av sina respektive rörelser.   Uppsatsen har kunnat visa att de två ledarna tillskrivs unika egenskaper och kunskaper som gör dem till mer än vanliga människor. De två ledarnas beskrivs som utvalda av en högre makt för att kunna leda människor till ett bättre liv och mående. Uppsatsen har kunnat visa att de två ledarna som undersökts tillskrivits karisma av sina rörelser och hur de fått den tillskriven genom de hagiografier som skapats för att beskriva deras liv som unika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 405.
  Westin, Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Erkännande, identitet och autenticitet i läroplanen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med arbetet är att göra en innehållsanalys av skolans styrdokument: "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011", vari jag ser till delen innehållande skolans värdegrund och uppdrag för den obligatoriska skolan utifrån teorin om identitet, erkännande och autenticitet baserat på filosoferna Axel Honneth och Charles Taylor. Filosoferna presenteras som komplementära.

  Jag försöker se om och hur innebörden i begreppen identitet, erkännande och autenticitet finns närvarande i skolans värdegrund och uppdrag.

  Elever spenderar en stor del av sin dag i skolan. Det är därför rimligt att påstå att lärare och andra elever kommer att spela roll i identitetsformeringen för den enskilda eleven, detta genom att eleverna får erkännande, misserkännande eller en frånvaro av erkännande.

  Jag kommer fram till att innebörden i begreppen identitet, erkännande och autenticitet delvis finns med i läroplanen, detta genom några ord och fraser som kan argumenteras ha en koppling till erkännandebegreppet, men att ett stycke som direkt berör skapandet av identiteten bör skrivas in i läroplanen. Detta då skolplikten föreligger och identitetsformeringen är beroende av erkännande från andra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 406.
  Wikblad Bohm, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Svenska kyrkan och det tredje sakramentet: En litteraturstudie kring biktens roll och historia i Svenska kyrkan åren 1527-20192020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 407.
  Wilhelmsson, Lotta
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  De mänskliga rättigheternas framtid: En studie av kritik riktad mot de mänskliga rättigheterna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 408.
  Winge, Emmelie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Livsfrågor- ett mångtydigt begrepp: En litteraturstudie om religionsdidaktisk syn på begreppet livsfrågor och närliggande begrepp2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien undersöker olika forskares tolkningar av begreppet livsfrågor samt närliggande begrepp så som existentiella frågor och livsåskådning. Syftet är att undersöka vad religionsdidaktisk forskning anser att livsfrågor är, och hur man kan koppla dessa tolkningar till läroplanen för grundskolan 2011, utifrån de didaktiska frågorna vad och varför? Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie, med en systematisk metod när det kommer till sökningsprocessen, vilket innebär att samla in information från vetenskapliga avhandlingar, rapporter och artiklar som berör det valda området.

  Materialet som valdes ut till denna studie var, Falkevall (2010), Livsfrågor och religionskunskap- en belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, Gunnarsson (2009), Livsfrågor och livsåskådning, Grönlien Zetterqvist (2009), En vidlyftig begreppsflora? Närläsning av en sjuttiontalsdialog, samt Axelson (2008), Film och mening- en receptionstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor.

  Resultatet är indelat efter forskarnas/författarnas namn. Fokus i resultatet är att redovisa varje forskares/författares tolkningar och resonemang kring begreppet livsfrågor och närliggande begrepp, där framgår det att en del resonemang är likartade men att det finns olika uppfattningar kring begreppen. I den jämförande analysen är fokus på att se likheter och/eller skillnader i författarnas resonemang, vilket visar att tolkningar kan göras för att se mer likheter i forskarnas/ författarnas tankar och resonemang kring begreppen. Diskussionen berör hur kopplingar till läroplanen och dess begreppsflora tolkas med utgångspunkt i den sammanfattande bilden av forskarnas/författarnas bild av begreppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 409.
  Winge, Emmelie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  UNDERVISA OM LIVSFRÅGOR: Livsfrågornas roll i skolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma lärare i samhällsorienterade ämnen mellan årskurserna 6-9, ser på begreppet livsfrågor samt hur undervisning bedrivs rörande livsfrågor. Undersökningsmetoderna för studien var en enkät som skickades ut till 68 stycken lärare, varav 21 stycken deltog i undersökningen samt intervjuer med tre verksamma lärare. Resultatet visade att de flesta lärarna ansåg att livsfrågor är ett brett begrepp som kan innefatta personliga frågor till mera öppna frågor som berör mer på en gruppnivå i samhället och som kanske är mer beroende av vilken kontext man lever i. Begreppet är starkt knutet enligt de flesta i studien till etik och moral, moraliska ideal, människosyn, värderingar och att försöka förstå hur andra människor lever och tänker. Vad som även blev synligt var att undervisning i ämnet inte sker separat utan blir en del i andra delar inom religionskunskap, men även att livsfrågor inte bara är något som rör bara religionskunskapsämnet utan även de andra samhällsorienterande ämnena. Diskussion är det främsta verktyget lärarna använde sig av i undervisning rörande livsfrågor, men populärkultur är även något man använder sig av liksom läroböcker och internetsidor avsedda för SO-undervisning. En slutsats kan vara att livsfrågor är inget som man undervisar om separat, då undervisningen bör ha ett mål, något att bedöma vilket blir svårt om eleverna enbart ska utgå från sina egna livsfrågor. Därför menar några lärare i studien att livsfrågor blir som en röd tråd som går igenom alla de samhällsorienterande ämnena för att olika synsätt ska bli synliga.

 • 410.
  Åslund, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Lekmännens roll i framtidens Svenska kyrka: Fyra prästers bedömningar och önskningar för framtiden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Svenska kyrkan har prästerna i nära femhundra år varit församlingens företrädare inför Gud. Hur uppfattar prästen lekmännens roll i den församling han representerar? I uppsatsen Lekmännens roll i framtidens Svenska Kyrka är mitt syfte är att ta reda på hur några präster i dagens Svenska kyrka föreställer sig framtidens roll för lekmännen.

  Prästerna har fritt talat utifrån perspektivet lekmännens roll i församlingen förr och nu och i framtiden och om sina önskningar för framtiden. Det framkom att prästerna har en likartad uppfattning av att ämbetsmännen skötte verksamheten förr. De nämner prästfrun, syföreningarna och körerna som undantag. I dag strävar församlingarna efter större delaktighet från lekmännens sida. Prästerna upplevde att de anställda ibland utgör ett hinder för att uppnå detta. Ekonomi och medlemsantal påverkar inte verksamheten än. Erfarenheter från andra evangelisk-lutherska kyrkor inverkar på hur man ser på lekmännens roll i framtiden. Prästerna uttrycker att gudstjänster med aktiva lekmän, kommer att öka. En präst tror att kyrkobyggnaderna kommer att skötas av lekmän och att kyrkorna mer kommer att användas som en helig plats för privata andakter oavsett religion. I tolkningen av begreppet det allmänna prästadömet betydelse för synen på lekmännens roll ger alla fyra olika svar. Tre präster har en framtidsvision av en aktiv levande kyrka i samhället.

  Min slutsats är att prästerna föreställer sig att lekmannaengagemanget både i gudstjänst och i övrig verksamhet kommer att öka i framtiden. Därmed är syftet med denna undersökning uppnått.

 • 411.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vesterholm, Angelica
  Dalarna University, Not School affiliated.
  Sedelius, Thomas (Editor)
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vägen till arbete för invandrade akademiker?: En utvärdering av kursen Korta vägen i Dalarna 20192020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 412.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Healingspells för Ghemit: En studie om onlineritualer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 413.
  Österholm, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Coaching i vineyardrörelsen: Att ställa de rätta frågorna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera boken

  Coaching church planters – A manual for church planters and those who coach them för att reda ut vad coaching inom vineyardrörelsen syftar till och består av samt på sättet denna liknar eller skiljer sig från coaching i andra sammanhang.

  Genom undersökningen verkade syftet med coaching inom vineyardrörelsen vara att dels lokalisera nya kyrkoplanterare och dels se till att de lyckades med att plantera nya kyrkor. Metoderna som rörelsen använder sig av, det vill säga vad coachingen består av, var svårare att urskilja men verkade bottna i en serie frågor vilka är tänka sätta igång diverse tankeprocesser hos de som coachas.

  Flera likheter med coaching i andra sammanhang gick att urskilja samtidigt som skillnaden bestod i referenser och rättfärdigande med hjälp av religion samt ett nedvärderande av andra yrkesgrupper och dess metoder, som andra typer av coacher inte verkar ägna sig åt.

 • 414.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2003In: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 2003, p. 135-149Conference paper (Other academic)
 • 415.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2004Report (Other academic)
6789 401 - 415 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf