du.sePublications
Change search
Refine search result
81828384 4151 - 4180 of 4180
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4151.
  Ålstig, Nathalie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Vems historia ska jag berätta?: En lärar-studie om innebörden av mångkultur i grundskolans historieundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka vilken innebörd några av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum kan ha för några grundskolelärare i historia. Studien utgår ifrån två fallbeskrivningar om utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum. Den ena utmaningen rör en klassrumssituation där en lärare och elev inte förstår varandras sätt att tolka händelsen utifrån sin förförståelse. Den andra beskrivningen handlar om en elev som ber att få läsa om sitt hemland och läraren blir stressad då detta faller utanför ordinarie undervisningsinnehåll.Metoden som används är ostrukturerade intervjuer med sju lärare, som arbetar vid fyra olika skolor på två olika orter i Sverige.Studien utgår från en existensfilosofisk teori. Där lärarnas tolkning och hantering av de situationer som uppstår i fallbeskrivningarna står i fokus. Till detta får lärarna även beskriva vad de eftersträvar i sin undervisning. Med hjälp av de teoretiska begreppen bearbetas resultaten med avsikten att ge en djupare förståelse för innebörden av utmaningarna för läraren.Studien visar att innebörden av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle skiljer sig åt för de intervjuade lärarna. En betydande faktor för innebörden är lärarnas tolkning av läroplanens styrning och vad de själva eftersträvar. För de lärare som menar att det eftersträvansvärda hindras av läroplanens styrning innebär utmaningarna ett problem. För de lärare som tolkar läroplanen som möjliggörande för det dom vill uppnå, innebär inte situationerna ett hinder. De upplever snarare situationerna som en möjlighet och ett medel till att uppnå det eftersträvansvärda.

 • 4152.
  Ångman, Malin
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  COSA NOSTRA E UNA GOCCIA NEL MARE: GIUSEPPE IMPASTATO2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4153.
  Ångström, Hugo
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Populärmusik i TV-reklam: En kvalitativ undersökning av musiken som betydelsebärande teckensystem2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This paper examines a popular music song (Heartbeats by Jose Gonzalez) as a sign system in television advertising. The study was conducted through qualitative questionnaires in connection to an audio-visual method of analysis called Masking. The method facilitates the analysis of isolated parts in the audio-visual spectrum by masking/hiding parts of the audio-visual totality. The survey had seven respondents where a hermeneutic epistemological approach was used. For the analysis Cooper's theory of brand identity (Practical and Symbolic Attitudes to Buying Brands) was used together with an interaction model for music in audio-visual advertising called "Modes of music-image interaction”. The results showed that the music was associated with values as genuine, honest, responsibility, purity, independence and innovation. The music's symbolic values helped to position the brand in a lifestyle context. The music also helped to express the target group’s identity and attitudes by being innovative and independent. It also enhanced the perception of the visual colour rendition in the film. In general the television advertisement perceived more positive and entertaining when the music was present. In other words the music's social and cultural position contributed to raise the film's credibility. A deeper social and cultural value was created in the movie through resonance between symbolic values of the music and symbolic values of the film.

 • 4154.
  Åsberg, Felicia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Litterata, spelande ungdomar: Om digitala spels möjligheter att utveckla litteraciteter i andraspråksundervisningen i grundskolans senare år2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Statens medieråd spelar ungefär 92 % av alla barn mellan 9-16 år någon form av spel dagligen (Statens medieråd, 2013). Min ambition med denna uppsats är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och diskutera spel och spelandets möjligheter att utveckla litteraciteter hos andraspråkselever i grundskolans senare år inom ämnet svenska som andraspråk. Detta uppnås bland annat med att närmare studera vilka skrifthändelser och skrifthandlingar som vissa forskare menar uppstår vid spelande, vad kursplanen i svenska som andraspråk och svenska skriver om litteracitet och läsförståelse samt vilka kunskaper och förmågor som är eftersträvansvärda i dagens undervisning.

  Begreppet litteracitet förstås genom New Literacy Studies sätt att se skrifthändelser och skrifthandlingar som en del i en social kontext och praktik där flera språkliga handlingar verkar samtidigt och påverkar varandra. Att se litteracitet som en social praktik tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär en teoretisk utgångspunkt där språk studeras utifrån just de sociala praktiker de verkar och uppkommer inom, ur detta grundas också uppsatsens teori. Delar av det analyserade materialet beskriver hur barn och ungas textvärldar inkluderar många olika domäner och plattformar, vilka ställer nya krav på både deras läsförmåga och kommunikationsförmåga. I skolan däremot, tar man ofta avstånd från flera av dessa domäner och intressen och det beror bland annat på traditionella undervisningsföreställningar men även en avsaknad av kunskap inom elevernas digitala intresseområden. En annan del av analysen visar hur spel och spelande skulle kunna rekonstruera vår förståelse av litteraciteter i relation till ungas textvärldar och spelkulturer eftersom spel ofta använder samma inlärningsprinciper som undervisningen gör. Genom att sätta sig in i hur spel är designade för att lära och utmana kan man också förstå deras dragningskraft och därmed också dess möjligheter att utveckla litteraciteter.

 • 4155.
  Åsbrink, Particia
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Orsa skoltidning, nationell skolutveckling på lokal nivå2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur avgörande nationella skolreformer mottagits och anammats på lokal nivå från år 1931 fram till och med läroplanen 1962. Undersökningen riktar in sig på den skoltidning som utgavs i Orsa, i norra Dalarna, under perioden 1931 och 1985. De teoretiska utgångspunkterna har i huvudsak hämtats från Tomas Englunds avhandling Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet. I uppsatsen ställs frågor om hur den skolpolitiska, de didaktiska och den pedagogiska utvecklingen, såsom den ter sig i Orsa skoltidning, stämmer överens med den motsvarande nationell utveckling och vilka pedagogiska och didaktiska åtgärder och konsekvenser reformerna fått på den lokala nivån. Resultatet visar på en stor grad av acceptans och anpassning hos lokalbefolkningen, men också motstånd och lokal självkänsla. Många gånger också en ambivalent längtan efter att både vilja omfamna de nya idéerna och samtidigt behålla de traditionella värdena. Genom att systematisk söka igenom valda återkommande inslag i skoltidningen har jag försökt skapa en bild av denna utveckling. Jag har också slutligen placerat uppsatsens resultat i ljuset av den rådande vetenskapliga debatten kring skolans didaktiska utveckling. Det råder olika uppfattningar om hur stort inflytande de politiska reformerna egentligen hade på skolans inre utveckling. Denna uppsats bidrar i detta avseende med en inblick i huruvida just Orsa skoltidning verkar ha agerat styrt eller autonomt i skolpolitiska, didaktiska och pedagogiska frågor.

 • 4156.
  Åslund, Anders
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Vilka är det som stryker omkring?: En studie av lösdriveriet i Östersund 1885-18992010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Östersund att kartlägga och utforska lösdriveriet i Östersund under åren 1885-1899. Dessa protokoll har sammanställts för att kunna besvara frågor om lösdriveriets omfattning i staden, lösdrivarnas demografi, omständigheterna kring deras fasttagande och mantalsskrivningsort. Uppsatsens resultat har också, i en komparativ del, satts i relation till studier över lösdrivarsituationen i andra städer under den aktuella tiden, för att på så sätt jämföra Östersunds lösdriveri i förhållande till andra delar av Sverige. Resultatet visar att totalt 304 fall av lösdriveri finns dokumenterat i Östersund under den aktuella tiden, och den största andelen anhölls mellan åren 1889-1893. En stor majoritet av lösdrivarna var män, kvinnorna utgör endast 9 procent av Östersunds lösdrivare. Medelåldern var strax under 36 år och det vanligaste yrket var arbetare. Studien visar att den geografiska spridningen av lösdrivarna mantalsskrivningsort var stor och nästintill alla Sveriges län finns representerade.

 • 4157.
  Åslund, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Lekmännens roll i framtidens Svenska kyrka: Fyra prästers bedömningar och önskningar för framtiden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Svenska kyrkan har prästerna i nära femhundra år varit församlingens företrädare inför Gud. Hur uppfattar prästen lekmännens roll i den församling han representerar? I uppsatsen Lekmännens roll i framtidens Svenska Kyrka är mitt syfte är att ta reda på hur några präster i dagens Svenska kyrka föreställer sig framtidens roll för lekmännen.

  Prästerna har fritt talat utifrån perspektivet lekmännens roll i församlingen förr och nu och i framtiden och om sina önskningar för framtiden. Det framkom att prästerna har en likartad uppfattning av att ämbetsmännen skötte verksamheten förr. De nämner prästfrun, syföreningarna och körerna som undantag. I dag strävar församlingarna efter större delaktighet från lekmännens sida. Prästerna upplevde att de anställda ibland utgör ett hinder för att uppnå detta. Ekonomi och medlemsantal påverkar inte verksamheten än. Erfarenheter från andra evangelisk-lutherska kyrkor inverkar på hur man ser på lekmännens roll i framtiden. Prästerna uttrycker att gudstjänster med aktiva lekmän, kommer att öka. En präst tror att kyrkobyggnaderna kommer att skötas av lekmän och att kyrkorna mer kommer att användas som en helig plats för privata andakter oavsett religion. I tolkningen av begreppet det allmänna prästadömet betydelse för synen på lekmännens roll ger alla fyra olika svar. Tre präster har en framtidsvision av en aktiv levande kyrka i samhället.

  Min slutsats är att prästerna föreställer sig att lekmannaengagemanget både i gudstjänst och i övrig verksamhet kommer att öka i framtiden. Därmed är syftet med denna undersökning uppnått.

 • 4158.
  Åström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resan mot Sydneys operahus alternativt chips, öl och spela rock: En kvalitativ studie om hur aspirerande artister beskriver sina drömmar med musiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som aspirerande artist är det ett nålsöga att infria sina drömmar med musiken, många försöker

  men desto färre lyckas. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur aspirerande

  artister beskriver sina drömmar med musiken. Studien ämnar dessutom besvara huruvida

  genretillhörighet upplevs korrelera med hur drömmarna beskrivs. För undersökningen har åtta

  aspirerande artister intervjuats där hälften är pop-artister medan andra halvan består av

  alternativa artister (punk och indie). Forskningsresultatet visar att pop-artisterna i regel

  beskriver större drömmar än de alternativa artisterna. Samtliga respondenter delade dock

  drömmen om att kunna livnära sig på musiken. Däremot tenderade pop-artisterna att drömma

  om större summor pengar än de alternativa artisterna som istället nöjde sig med att kunna

  försörja sig på sitt artisteri. Mellan genrerna delades även viljan att ta musikkarriären så långt

  som möjligt. Resultatet visar dock att det mellan respondenterna råder delade meningar

  huruvida genretillhörighet korrelerar med hur de beskriver sina drömmar. Hälfterna av popoch

  de alternativa artisterna upplevde att genretillhörighet haft en påverkan medan övriga

  respondenter var osäkra eller inte reflekterat över genretillhörighetens påverkan.

 • 4159.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Fostransanspråk: En studie om Tunabygdens lärarklubbs fostransanspråk i samhälleliga fält mellan åren 1930-19532010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka lärares yrkesidentitet i Tunabygdens lärarklubb mellan åren 1930-1953, och se om deras självuppfattningar och föreställningar om sin yrkesroll som fostrare inom olika samhälleliga fält har förändrats under klubbens verksamhetshistoria. Frågeställningarna arbetet har utgått ifrån har varit: Vad anses i Tunabygdens lärarklubb vara lärarens angelägenheter i sin roll som fostrare, vad ingår i lärarens fält? Hur reflekterar lärarna i Tunabygdens lärarklubb över sin roll som fostrare inom de olika samhälleliga fälten? Samt, sker det någon förändring under klubbens verksamhetshistoria gällande vad som uppfattas vara lärares angelägenheter i sin roll som fostrare, samt hur lärarna reflekterar över sin egen roll som fostrare? Om så är fallet, vad kan detta bero på? Ett flertal slutsatser kan dras utifrån det berörda källmaterialet. En slutsats är att lärarnas fostransanspråk på samhälleliga fält grundar sig bland annat på en funktionell syn på läraryrket och skolan, där skolan och lärarna förväntas tillgodose vissa samhällsbehov. Ytterliga slutsatser är att lärarnas självreflektion kring den egna fostrande rollen påverkas i hög grad av samhällets utveckling.

 • 4160.
  Åström, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Danielsson, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Learning Processes & multimodal Represenations2010In: Designs for Learning 2010 Abstracts, 2010, p. 41-42Conference paper (Other academic)
 • 4161.
  Åsén, Rickard
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Game Audio in Audio Games: Towards a Theory on the Roles and Functions of Sound in Audio Games2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For the past few decades, researchers have increased our understanding of how sound functions within various audio–visual media formats. With a different focus in mind, this study aims to identify the roles and functions of sound in relation to the game form Audio Games, in order to explore the potential of sound when acting as an autonomous narrative form. Because this is still a relatively unexplored research field, the main purpose of this study is to help establish a theoretical ground and stimulate further research within the field of audio games. By adopting an interdisciplinary approach to the topic, this research relies on theoretical studies, examinations of audio games and contact with the audio game community. In order to reveal the roles of sound, the gathered data is analyzed according to both a contextual and a functional perspective.

  The research shows that a distinction between the terms ‘function’ and ‘role’ is important when analyzing sound in digital games. The analysis therefore results in the identification of two analytical levels that help define the functions and roles of an entity within a social context, named the Functional and the Interfunctional levels. In addition to successfully identifying three main roles of sound within audio games—each describing the relationship between sound and the entities game system, player and virtual environment—many other issues are also addressed. Consequently, and in accordance with its purpose, this study provides a broad foundation for further research of sound in both audio games and video games.

 • 4162.
  Öberg, Olivia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La représentation des filles et garçons dans la littérature de jeunesse: - Une analyse textuelle de quatre oeuvres et leur utilisation en classe2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4163.
  Öberg, Sanne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Underhållning och autenticitet: En studie av dokumentärklippningens olika gestaltningsstrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen faller inom ämnet bildproduktion och undersöker metoder inom dokumentärklippning och mer specifikt cinema vérité-material. I studien utforskas hur dokumentärklippning kan skapa maximal dramatisk effekt men samtidigt behålla en känsla av autenticitet i materialet. Studien baserar sig på en forskning genom design-metod och utgår från teoretisk kunskap om klippning som därefter prövas praktiskt i ett produktionsarbete. Produktionsarbetet har värderats genom kvalitativa fokusgruppssessioner med sammanlagt åtta deltagare. Dessa diskussioner har analyserats med hjälp av en idealtypsanalys. Resultaten visar att ljudet har stor påverkan på hur tittaren upplever materialet, samt att musik kan förstärka känslan och stämningen i en scen. Tittarens upplevelse påverkas även av tempot i scenen och hur mycket tid som ges för kontemplation. Sammanfattningsvis visar studien på att flera metoder kan förhöja underhållningsvärdet i en scen, men att det i slutändan är materialets formbarhet som avgör till vilken grad detta kan göras. Uppsatsen belyser dessutom att klippning inte är något som endast går att lära sig genom att läsa teori, utan behöver utövas praktiskt då allt material har sina unika förutsättningar och möjligheter.

 • 4164.
  Ödmann, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Des dialogues modèles à la pensée personnelle et indépendante: Une étude du rapport entre trois programmes d’enseignement en Suède et des manuels de français utilisés pour chaque programme.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4165.
  Öhlund, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kärsbo Svanerud, Louise
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Wonder Woman – den ultimata hjälten?: En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen

  Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälteresan och ytterligare förstärks av användningen av dygder. Vidare anser vi att gestaltningen av filmens Wonder Woman har påverkats av de karaktärsdrag som originalkaraktären påvisade under 1940-talet. Vi kommer fram till att det är framförallt av dessa två anledningar, samt att hon inte förhåller sig till det maskulina superhjälteidealet, som gör att Diana kan betraktas som en ultimat hjälte vid filmens slut, men inte vid manusets.

 • 4166.
  Öhqvist, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Comparison of Authentic and Simplified Texts: A case study of Wuthering Heights 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to explore in what way Graded Readers are different from authentic texts against the background of English as a Second Language (ESL) and the use of authentic and simplified text in ESL teaching. The material used for this purpose is the authentic text of Wuthering Heights by Emily Brontë and two upper-intermediate Graded Readers from two different publishers. The study uses the software readability-score and manual analysis to examine the texts with regards to lexical choice, language structure and story. The study showed that the Graded Readers are simplified in all aspects studied. Moreover, the Graded Readers differ from each other as well, most notably in the style of the text due to sentence structure and story simplification. This could imply that different authors of Graded Readers adopt different styles when simplifying text and that the grading levels are not comparable between different publishers.

 • 4167.
  Öhrn, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Exclusive Magic: A Postmodern Analysis of Inclusion/Exclusion of the Other in the Harry Potter-series2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4168.
  Ölund, Cecilia
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social Anthropology.
  Minoritetselever i Sverige: En socialantropologisk studie av elever och lärares perspektiv, förhållningssätt och agerande med fokus på den mångkulturella skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 4169.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Healingspells för Ghemit: En studie om onlineritualer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 4170.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker: En studie om konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker från 1958, 1995 och 20162017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to shed light on the view of consumption patterns in course litterature of home economics. The material consists of three books distributed in 1958, 1995 and 2016 to show how consumers are created at different times in history. This is done by using a combination of discourse analysis and semiotic-didactic analysis and shows that the view on consumption have shifted over the years. In 1958 it was important to be a thrifty consumer for the sake of society, in 1995 it was more important to pay attention to the enviroment and get the paycheck to last all month and in 2016 it was even more important to take the environment in to account when consuming and be aware of all the individual needs, that might not be possible to fullfill, in the household.

 • 4171.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Könsnormer i hemkunskapen genom tiderna: En litteraturstudie om elevernas fostran utifrån ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4172.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk: En studie av vuxna italienska andraspråksinlärares språknivå2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4173.
  Österberg, Magnus
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Kyrkorum och status: En studie om bänkplacering i 1700-talets Falun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av hierarkier och status i 1700-talets Falun. Materialet som används för att uppfylla detta syfte består främst av kyrkorådsprotokoll ifrån Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Utöver dessa kyrkorådsprotokoll används stundtals biografier för att kunna ge en djupare bild av vissa individer. Resultatet visar att det under den undersökta perioden råder en strikt uppdelning av kyrko-rummet. Det mest uppenbara är uppdelningen mellan kvinnor och män. Uppdelningen av kyr-korummet följer emellertid inte bara könstillhörighet utan även ett mönster för över- och un-derordning. Inflytelserika personer satt långt fram i kyrkan och detta gällde både på manssi-dan som kvinnosidan i kyrkan. Ju längre bak i kyrkan man satt desto lägre social status hade man. Att sitta utmed en vägg verkar inte heller ha varit förknippat med hög status i Falun. Bänkplaceringen i kyrkan blev ett sätt att upprätthålla skillnad mellan människor, dock inte helt utan utmaningar och undantag.

 • 4174.
  Österberg, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk, i skolan och i livet: Några elevers upplevelse av SVA-undervisning och dess framtidseffekt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Effectiveness of second language education in Sweden has been debated in the media and among lawmakers as well as within several fields of research, but few of the participants have had opportunity to comment on the matter. Therefore, the aim of this study was to examine and clarify the views of some Swedish second language learners on how the educational system is meeting curriculum goals regarding possibilities to take part in work and community settings. Five learners of Swedish as a second language underwent a semi-structured interview, while five other second language learners participated in a survey on the same topic. The collected materials are then grouped and presented by theme and discussed. The results suggest that while second language learners of Swedish appreciate the opportunity to take part in the education because it gave them a way into other school subjects, they also feel that the course organization and content has not been the springboard into social and career settings prescribed in the syllabus.

 • 4175.
  Österholm, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Coaching i vineyardrörelsen: Att ställa de rätta frågorna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera boken

  Coaching church planters – A manual for church planters and those who coach them för att reda ut vad coaching inom vineyardrörelsen syftar till och består av samt på sättet denna liknar eller skiljer sig från coaching i andra sammanhang.

  Genom undersökningen verkade syftet med coaching inom vineyardrörelsen vara att dels lokalisera nya kyrkoplanterare och dels se till att de lyckades med att plantera nya kyrkor. Metoderna som rörelsen använder sig av, det vill säga vad coachingen består av, var svårare att urskilja men verkade bottna i en serie frågor vilka är tänka sätta igång diverse tankeprocesser hos de som coachas.

  Flera likheter med coaching i andra sammanhang gick att urskilja samtidigt som skillnaden bestod i referenser och rättfärdigande med hjälp av religion samt ett nedvärderande av andra yrkesgrupper och dess metoder, som andra typer av coacher inte verkar ägna sig åt.

 • 4176.
  Östlund, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Abdellah Taïa et le pays de la tolérance: Une étude sur l’auteur Marocain Abdellah Taïa et ses deux oeuvres L’Armée du salut et Le Jour du Roi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this essay is to study how the author Abdellah Taïa portrays homosexuality and class differences in the Moroccan society in his two works L’Armée du Salut (2006) and Le Jour du Roi (2010). The method used in the essay is hermeneutics, which makes it possible to use personal interpretations of the texts for the analysis. The studied texts reveal the difficulties of living in a religious society where homosexuality is condemned as well as forbidden by law and where a person’s future is dependent on his or her social status.

 • 4177.
  Östman, Jan-Ola
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Verschueren, JefUniversity of Antwerp.
  Handbook of Pragmatics. 21st Annual Installment2018Collection (editor) (Refereed)
 • 4178.
  Östman, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Neutral or not?: A study of gender (in)equality in the use of professional terms in English.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jenny Cheshire, current editor in chief of

  Language in Society, stated that there is a bias of masculine terms and referents in the English language (1985, p. 22). This poses a problem, both linguistically and socially, and conscious language reforms need to be imposed in order for the bias to drastically be countered (1985, p. 22). In the past decades, gender-neutral terms, such as chairperson has been gaining ground in English, particularly in business discourse, and are contributing to create a more gender-neutral language. According to Cheshire (2008), media discourse is enormously influential (p.9) in the way we communicate, and this study investigates patterns in the use of chairperson and salesperson, as well as historically male professions priest and manager and female professions nurse and secretary. The data for this study is taken from the TIME Magazine Corpus. The results of this study show that masculine gender collocates appear commonly with the historically female professions and conversely for the historically male professions which appear more often with feminine collocates. Furthermore, through analysis of 1,000 instances of the terms in the corpus, it is noted that there are differences as to how the professions are connected with other words as well. Sexuality, nationality and physicality are ways in which the collocates of the terms differ. It is noted that, over time, there have been both increases and decreases in how gender collocates appear with the terms and that the frequency in usage of the feminine, masculine and gender-neutral terms have all been noted to vary in usage over the past century in the selected discourse.

 • 4179.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2003In: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 2003, p. 135-149Conference paper (Other academic)
 • 4180.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2004Report (Other academic)
81828384 4151 - 4180 of 4180
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf