du.sePublications
Change search
Refine search result
85868788 4351 - 4382 of 4382
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4351.
  Åsberg, Jimmy
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Analys av SCA Ortvikens massafabrik gällande totala utrustningseffektiviteten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is about the pulp´s implements, a system for measuring their overall equipment efficiency at the plants. This is called OEE-measurement system where the input parameters are availability, plant utilization and quality. Today Ortviken got a problem whit that there is no good way to measure the pulp´s availability and plant utilization of the equipment included in the facility. When it comes to their quality measurement, it is the one they've come along and is considered a good and working method to keep track of the quality. In this report I will bring forward a proposal on how the pulp mill can break down their measurements on individual devices. This proposal will provide a basis for the pulp mill, better able to more quickly find faults that exist out there in the plant and where they can find measures that improve the lot of the plant's total equipment efficiency

 • 4352.
  Åsén, Emil
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Effekten av elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe how electronic Word of Mouth within an online forum influence visitors purchase decision. Previous studies about electronic Word of Mouth within online forums have focused on identifying potential factors that can influence visitors purchasing decisions. But they have not investigated visitors own perception of the effect of electronic Word of Mouth. Therefore there is a knowledge gap for this study to explore. A survey was made available to visitors of an online forum. The online forum that was chosen is called Swedroid and has a focus on consumer electronics. The information about products available in the online forum is classified as electronic Word of Mouth. The results from the survey show that a clear majority of respondents believe that the online forum contains relevant product information, which can be used to support a purchase choice. However, a lower proportion of the information in the forum is considered a decisive factor in purchasing. The analysis show two possible reasons behind this. The information that repsondent have come in contact with could be insufficient for making a purchase decision. Or information may have been negative, which causes the visitor to not buy the product. The conclusion is that electronic Word of Mouth within an online forum influences visitors purchasing choices by visitors getting in contact with credible and relevant information, but its effect on purchasing choices is influenced by the content of the information.

 • 4353.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete: utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för utvecklingsprocesser med utgångspunkt i att skapa mer attraktivt arbete. Särskilt intresse ägnas åt hur dynamiken i utvecklingsprocesserna kan analyseras utifrån ett lärandeperspektiv. Ett resonemang förs om utvecklingsprocessernas karaktär och om egenskaper i arbetets attraktivitet. Ansatsen kan beskrivas som interaktiv forskning med tät interaktion med praktiker i verkstadsföretag och i lokalt utvecklingsarbete. Metodansatsen är aktions-, och processorienterad. Attraktivt arbete ses som ett processuellt begrepp, dvs ett strävansmål utifrån individers upplevelser, vilka är stadda under förändring. En distinktion görs mellan en skalbetonad (tilldragande) och en innehållsbetonad (behållande) egenskap. Avhandlingen baseras på fyra delstudier. Utifrån tidigare forskning och eget material skapas en analysram över utvecklingsprocessers dynamik avseende aktivitetsnivåer och lärdimensioner. Processer kan ut¬ifrån ramen karaktäriseras som ställföreträdande förändring, skalförändrande utveckling, temporärt förändrande utveckling eller reflektiv utveckling. Faktaunderlag och diskussioner har i en spegelmetod utgjort grund för företagens reflektion om interna och externa förhållanden. Aktiviteter för att skapa attraktiva arbeten har skett på diagnos-, intentions-, och handlingsnivå. Analysramen tillämpas på dels utvecklingsprocesser inom fem verkstadsföretag, dels lokalt utvecklingsarbetet för mer attraktiv industriutbildning.

 • 4354.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Bildredigering som stöd vid arbetsmiljöarbetet.: beskrivning av en metod med Moveit-egenskaper.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Åteg M, Andersson I-M. (2007) Bildredigering som stöd vid arbetsmiljöarbetet – Beskrivning av en metod med Moveit-egenskaper. Arbetslivsrapport 2007:15. Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper hos metoder identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, s.k. Moveit-egenskaper. Syftet är att beskriva en metod – Bildredigering – för användning av redigering av bilder som ett hjälpmedel i, och för att skapa ökad motivation för, arbetsmiljöarbete. Den ansats som användningen av metoden bygger på utgår från en hög grad av interaktion med personalen på den aktuella arbetsplatsen eller motsvarande. Denna arbetsform har tidigare beskrivits som konsultativ. Metoden Bildredigering beskrivs ingående, med särskild betoning på hur man praktiskt går till väga för att redigera bilder så att de kan utgöra ett stöd i arbetsmiljöarbetet och samtidigt bidra till att skapa motivation för deltagande i detta arbete. Avsikten med rapporten är att ge tillräcklig information och kunskap om metoden så att den kan användas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Exempel ges också från tillämpningar av metoden. För att underlätta bedömningen av i vilka situationer Bildredigering kan vara lämplig för att stärka motivation för och integration av arbetsmiljöarbete analyseras metoden i relation till ett tidigare utvecklat redskap. Slutsatser från rapporten är att Bildredigering är en lämplig metod för att göra lättillgängliga illustrationer av förändringar i befintliga miljöer, men också för att visualisera information om arbetsmiljöförhållanden utifrån t.ex. föreskrifter. Bildredigering stöder också ett flertal av de egenskaper som tidigare identifierats som viktiga för att skapa motivation för arbetsmiljöarbete. Samtidigt är det viktigt att metoden genomförs på ett sådant sätt att dessa egenskaper gynnas, dvs. ett interaktivt och konsultativt arbetssätt. Framför allt har Bildredigering egenskaper som bidrar till att involvera anställda och chefer i diskussioner om arbetsförhållanden, arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.

 • 4355.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Change processes for attractive work in small manufacturing companies2009In: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, ISSN 1090-8471, E-ISSN 1520-6564, Vol. 19, no 1, p. 35-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article originates from research in interaction between researchers and companies in a network, which has led to an increasing awareness among managers on issues such as reasons behind difficulties in attracting competent labor. Particularly, attention has been directed toward the importance of work environment improvements that increase the attractivity of industrial work. To deal with such challenges, for more than 5 years a number of small engineering companies, with research support, have been engaged in change processes based on the concept of attractive work. The purpose of the article is to develop knowledge and understanding for how small engineering companies can create more attractive work. One goal is to make it possible to draw conclusions about the employees’ experiences of changes in the attractivity of industrial work. Efforts in this direction have been conducted through work environment assessments (before and after the changes) and through administration of a questionnaire. The results show that it is possible to analyze how employees experience changes in the attractivity of work. This is most interesting from the perspective that the results can be used for assisting further improvements.

 • 4356.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moveit. Motivations- och engagemangsskapande metoder i arbetsmiljöarbetet2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att göra en beskrivning av vad som avses med begreppet Moveit i ett sammanhang av arbetsmiljöinriktade förändringsprocesser. Med utgångspunkt i tidigare forskning och litteratur samt egna erfarenheter analyseras viktiga förutsättningar för motivation och engagemang i arbetsmiljöarbete. Exempel ges på redan existerande metoder som har en potentiell motivations- och engagemangsskapande effekt, d v s en ”Moveit-effekt” avseende arbetsmiljö-arbete på arbetsplatser. Moveit har sitt ursprung i ett uppfattat behov av en strategi för hur motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete kan skapas genom användning av olika metoder. En betydande del av den strategi som Moveit utgör bygger på särskilda egenskaper som framstått som viktiga för motivation och engagemang för arbets-miljöarbete. En utgångspunkt är ett uppfattat behov av att skapa motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete på arbetsplatser. I en del fall kan det handla om chefer som upplever ett behov av att skapa bättre arbetsmiljöer, men har svårt att få med sig de anställda i förändringsarbetet. I andra fall kan det vara företagsledningen som behöver få vägledning i hur arbetsmiljöarbetet kan initieras på ett sådant sätt att motivation och engagemang kan skapas och stärkas inför ett mer kontinuerligt för-bättringsarbete. Det förekommer också att arbetsgivare behöver mer insikt i och ett större intresse för arbetsmiljöfrågor, för att de anställda ska få möjlighet att an-vända sig av sina idéer och förslag på förbättringar. Rapporten, som är ett resultat av ett delprojekt inom ramen för tema SMARTA vid Arbetslivsinstitutet, har utmynnat i sex egenskaper som utgör ett viktigt innehåll i Moveit-metoder i ett sammanhang av arbetsmiljöinriktade förändringsprocesser. Dessa egenskaper omfattar interaktivitet, förändringskompetens, arbetsmiljökunskap, handlingsutrymme, systematik samt integrerbarhet.

 • 4357.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Neely, Greg
  Laring, Jonas
  Nygren, Olle
  Arbetsmiljöarbete och motivation.: teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Åteg M, Andersson I-M, Neely G, Rosén, Laring J, Nygren O. (2007) Arbetsmiljöarbete och motivation. Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Den här rapporterade studien behandlar behovet av att skapa motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete. Studien utgår från frågan om utvecklade och spridda metoder för arbetsmiljöarbete fungerar i bemärkelsen att de inte bara leder till arbetsmiljöförbättringar, utan också om de medför en ökad motivation för arbetsmiljöarbete hos deltagarna. För att kunna behandla sådana frågor är det dock nödvändigt med en förståelse för motivation och dess förutsättningar i sammanhang av arbetsmiljöarbete. Studien har haft två syften. Ett första syfte har varit att skapa en förståelse för motivationens roll i arbetsmiljöarbete och utifrån motivationsteori beskriva och analysera förutsättningar för motivation. Ett andra syfte var att föra ett resonemang om möjligheten att med hjälp av ett frågeformulär mäta potentiella förändringar i motivation för arbetsmiljöarbete. Motivation för arbetsmiljöarbete kan påverkas av dels att förändringsarbete skapar nya förutsättningar för arbetet, dels av hur förändringsarbetet organiseras. Deltagande i aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har visats leda till ytterligare motivation. En orsak kan vara att individer som deltar i sådana aktiviteter erhåller positiv uppmärksamhet och olika former av belöningar, erkänsla och uppmuntran, vilket motiverar dem att utföra ytterligare aktiviteter. Samtidigt har det visats att ett gott säkerhetsklimat på en arbetsplats ger högre motivation. Högre motivation leder till högre deltagande i arbetsmiljöarbetet, dvs. att individen i högre utsträckning väljer att delta i att skapa en säkrare miljö. Det finns ett flertal etablerade metoder för att mäta motivation för arbete. Det finns dock mindre forskning och färre instrument för att mäta motivation för arbetsmiljöarbete. I studien utvecklades ett frågeformulär, som bygger på att respondenten svarar utifrån tre perspektiv: den egna synen, synen på arbetskamraternas och synen på ledningens intresse, ansvar, delaktighet i arbetsmiljöarbetet. I den tidigare forskningen finns stöd för denna uppdelning, dock tydligast när det gäller den egna synen och synen på ledningen. Ett antal faktorer har identifierats som kan stärka frågeformulärets validitet. Fortsatt utveckling av formuläret är därför aktuellt. Tidigare studier har visat att uppföljningar av åtgärder på arbetsmiljöområdet sällan följs upp och att effekterna inte utvärderats. Att mäta motivation till följd av arbetsmiljöinriktade aktiviteter är ett bidrag till möjligheterna att göra sådana utvärderingar och uppföljningar. Det finns ett intresse både från forskarhåll, från FHV-företag och från företag och arbetsplatser att genomföra mätningar av de anställdas motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 4358.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Researching attractive work: Analyzing a model of attractive work using theories on applicant attraction, retention and commitment.2011In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose with this paper is to critically examine a content model of attractive work, based on a theoretical overview of attraction research in the fields of recruitment, of retention, and of employee commitment. Theories used within attraction research are reviewed and summarized with emphasis on what can be learned from each theory, and on factors or aspects that have received empirical support. A content model of attractive work, aiming at providing an overall picture of the dimensions and qualities contributing to attraction is examined against the factors or aspects identified in the theories. The examination focuses on the level of correspondence between the model and the theories, but also on aspects or processes presented in the theories that are not included in the content model, and therefore provide opportunities for improvement of the model. A conclusion is that the content model of attractive work gives an overall picture of dimensions and qualities that contribute to make a work attractive, but, there are still factors relevant for work attraction that the model does not explicitly describe.

 • 4359.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nyttan som utgångspunkt för interaktivt förhållningssätt2004In: Interaktiv forskning - utmaningar i praktiken, Stockholm, Sverige, 2004Conference paper (Other academic)
 • 4360.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attraktivt arbete: en modell för utveckling2004In: 50. Nordisk arbetsmiljökonferens, Reykjavik, Island, 2004Conference paper (Other academic)
 • 4361.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attraktivt arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell2004Book (Other academic)
 • 4362.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nygren, Olle
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Laring, Jonas
  Neely, Greg
  Rosén, Gunnar
  Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöarbete betraktas som en del av styrningen av produktion och verksamhet. Syftet är att utveckla förståelsen för viktiga aspekter i arbetsmiljöarbetet utifrån en målsättning att metoder ska bidra till ett integrerat och kontinuerligt fungerande arbetsmiljöarbete. Den metodansats som rapporten utgår från bygger till stor del på interaktion med företagshälsovårdcentraler, konsulter och ergonomer samt på tidigare forskning. Ett viktigt steg i interaktionen har varit workshops som arrangerats vid tre tillfällen och vid olika platser - Borlänge, Göteborg och Umeå. Rapporten beskriver ett underlag för att bedöma metoders motivationskraft, erfarenheter från workshops med aktörer inom arbetsmiljöområdet, en fristående konsults tillämpning av metoden Visit samt olika former av förutsättningar för arbetsmiljöarbete, såsom företags mognad och hur metoder introduceras på arbetsplatser. Aspekter som identifieras som viktiga för ett integrerat arbetsmiljöarbete är: delegering av ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor, bred delaktighet och samverkan mellan anställda och ledning, hanterbara men ändå utmanande krav på arbetsmiljöarbetet, processfokusering och dynamik, samt utrymme för reflektion. Flera av dessa aspekter uppvisar överensstämmelser med egenskaper hos metoder som bidrar till att skapa motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 4363.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nygren, Olle
  Andersson, Ing-Marie
  Laring, Jonas
  Neely, Greg
  Rosén, Gunnar
  Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljö¬arbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöarbete betraktas som en del av styrningen av produktion och verksamhet. Syftet är att utveckla förståelsen för viktiga aspekter i arbetsmiljöarbetet utifrån en målsättning att metoder ska bidra till ett integrerat och kontinuerligt fungerande arbetsmiljöarbete. Den metodansats som rapporten utgår från bygger till stor del på interaktion med företagshälsovårdcentraler, konsulter och ergonomer samt på tidigare forskning. Ett viktigt steg i interaktionen har varit workshops som arrangerats vid tre tillfällen och vid olika platser - Borlänge, Göteborg och Umeå. Rapporten beskriver ett underlag för att bedöma metoders motivationskraft, erfarenheter från workshops med aktörer inom arbetsmiljöområdet, en fristående konsults tillämpning av metoden Visit samt olika former av förutsättningar för arbetsmiljöarbete, såsom företags mognad och hur metoder introduceras på arbetsplatser. Aspekter som identifieras som viktiga för ett integrerat arbetsmiljöarbete är: delegering av ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor, bred delaktighet och samverkan mellan anställda och ledning, hanterbara men ändå utmanande krav på arbetsmiljöarbetet, processfokusering och dynamik, samt utrymme för reflektion. Flera av dessa aspekter uppvisar överensstämmelser med egenskaper hos metoder som bidrar till att skapa motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 4364.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Backström, Tomas
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Köping Olsson, Bengt
  Önnered, Loe
  Tasks in the generative leadership: Creating conditions for autonomy and integration2009In: Researching Work and Learning 6, Roskilde, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper focuses competences needed in order for first line managers to pursue a leadership practice called generative leadership. Work organisations where employees are required to autonomously and in work groups make decisions, take responsibilities and interact in multiple directions, raises demands on managers to have competence to organise for integrated autonomy, communication and border crossing, and to enhance group creativity and work attractivity. These competencies identified so far include being able to enable group interaction, foster dialogue competence, enable utilization of language ambiguities, encourage transparency, and organise for job embeddedness.

 • 4365.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alvemark, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Framtida kärnkompetenser inom HRM – underlag för PAL-utbildning vid Högskolan Dalarna2007In: HRM Workshop 2007 – om svensk Human Resource Management 27-28 september, Göteborgs universitet., 2007Conference paper (Refereed)
 • 4366.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Backström, Tomas
  Önnered, Loe
  Isaksson, Kerstin
  Att mäta dialogkompetens.: Metodutveckling för projektet Regisserad kompetensutveckling.2008In: Nordisk arbetslivsforskningskonferens, Växjö, 2008Conference paper (Other academic)
 • 4367.
  Öberg Bustad, Gabriel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Bättre utnyttjande av nya och befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this assignment at SSAB Tunnplåt in Borlänge was mainly to investigate and describe the circumstances for the spare parts stored in storage facilities within the area of operation. Even new facilities which could serve as storage rooms and their opportunities for storing spare parts were an important part of the investigation. This because of the need for improved storing of spare parts. Furthermore, market offers where reviewed for storage of spare parts in more tailored designs. The work will culminate in proposals for improvement which is of importance for the development surrounding the storage and handling of spare parts. This is since the design and management of existing storage facilities is not perceived as satisfactory with regards to spare parts characteristics. Moreover, the amount of stock locations is too few in relation to the actual need. The approach used to achieve objectives of the work was an advanced mapping for collection of vital data. The mapping consisted of interviews with involved parties, both internal and external, for the most comprehensive picture of the problems as possible. In addition, a literature survey was conducted to identify possible options for the objectives of the work as well as a personal study of existing and new storage facilities. Furthermore, the market offers for improved conditions in storage rooms were examined. A clear picture of internal logistics and warehouse activities for spare parts at SSAB Tunnplåt has been obtained during this work. From this picture, it is concluded that work in and around storage facilities can be made more efficient. SSAB Tunnplåt should additionally make efforts in the storage facilities for better use of the available storage space. A number of proposals for improvement for each studied storage facility and spare parts management in general have been conducted. These proposals for improvement include presentations to improve the design of the studied storage facilities towards enabling more stock locations. The proposals also include additional equipment for handling spare parts, scrap handling, as well as expansions of the maintenance system which supports activities in the spare parts management.

 • 4368.
  Öberg Bustad, Gabriel
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Lundewall, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete som utförts på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge har varit att framställa ett operatörsverktyg. Ett operatörsverktyg som ska åskådliggöra processens rörliga kostnader, som kan benämnas en produktkalkyl för stunden. Verktyget skall senare möjliggöra förbättrade utsikter för kontroll, styrning och uppföljning av rörliga kostnader inom företaget samt öka möjligheterna till att minska de rörliga kostnaderna som är kopplade till processen. Massafabriken på Kvarnsvedens pappersbruk och pappersmaskin 11 har utgjort arbetets grundläggande måltavlor för operatörsverktyget. Arbetet innefattade kartläggning och granskning av pappersprocessen för att skapa en så heltäckande bild av uppdragsbeskrivningen som möjligt. När processen studerats och processflöden kartlagts mer ingående påbörjades utvecklandet av operatörsverktyget. Vidare utfördes en litteraturundersökning för att urskilja potentiella handlingsalternativ vid utformningen av operatörsverktyget samt för en ökad förståelse för verksamheten och ämnesområdet. I dagsläget saknas direkt återkoppling, i realtid, för den kontinuerliga utvecklingen av de rörliga kostnaderna eftersom nuvarande uppföljning är baserad på månadsrapporter. Operatörsverktyget som arbetet utmynnade i kommer med hög sannolikhet vara av betydelse för utvecklingen av verksamheten på företaget. Operatörsverktyget kommer även att understödja både styrningen och kontrollen av processens rörliga kostnader. Förhoppningen är att verktyget skall fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att optimera arbetet och processen. Några av de fördelar som operatörsverktyget förväntas ge är bland annat att operativa prestationer omedelbart kan kopplas till företagets resultat, ett snabbt synliggörande av exempelvis resultat vilket öppnar för faktabaserad beslutsstrategi samt att viktig information inte behöver gå förlorad. Operatörsverktyget kan framöver anpassas och utnyttjas på fler av verksamhetens pappersmaskiner.

 • 4369.
  Öberg, Rasmus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Öletikettens inflytande påkvinnors ölintresse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating the influence of the beer label on women's beer

  interest in order to find out if women are affected by the appearance of the beer

  label. To investigate this, a visual content analysis was conducted to obtain the

  most common design elements from the macro and micro breweries' labels.

  Then, typefaces were created based on the most common design elements for

  the respective brewery types, then evaluated in a web site. The web browser

  consisted of 130 women who, on the one hand, had to assess the type labels

  according to their own preferences, but also answered questions relating to

  labels from a gender perspective. Finally, four semi-structured deep interviews

  were conducted with respondents active in the beer industry to gain a broader

  perspective on the subject. Respondents' answers were used to answer the

  questions in the study.

  The results of this study show that the micro and macrobreweries have some

  differences in their design. The micro-brewer's beer labels were more colorful

  and had a more playful design over the macrobreweries that used a more

  traditional design.

  The study showed that gender norms and taste factors affect women's beer

  interest to a greater extent than the actual beer label. The study also shows that

  women are interested in locally produced beer, flavors and more non-alcoholic

  varieties. The results presented in the study suggest that women find that some

  labels have a masculine appearance and that there is an interest in more

  colorful, lighter and less masculine labels.

 • 4370.
  Öhrn, Albin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Från ord till (e-)handling: - Integration av e-handelssystem i SiteVision2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The client, Senselogic, had noticed an increased demand for an e-commerce system integrated into its product, SiteVision, something that did not previously exist. Senselogic wanted to integrate a third-party system to manage e-commerce. The problem was that there were very many e-commerce solutions to choose from. In order to select the best system it was necessary to evaluate the e-commerce systems and compare them to each other. To identify the elements that has to be included in an e-commerce system a study of literature was conducted. From the parts identified in the study of literature, a number of criteria were presented. Those criteria were then supplemented with additional criteria that Senselogic required of an e-commerce system before integrating it with SiteVision. Before the evaluation a number of test cases were created to test whether the ecommerce systems fulfilled to the criteria developed. These test cases were then used in the evaluation of the e-commerce systems while a test score was filled in. Then the evaluations of the different systems were compiled and compared in order to see which system best fulfilled the criteria. There was one system that scored higher than the others in the evaluation created. That was the system chosen to integrate with SiteVision.

 • 4371.
  Öhrèn, Rasmus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Tekniskt samråd: Studie av likvärdighet i utförandet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new planning- and building act was applied the 2nd may 2011. The intention was to simplify the planning- and building process as the control of constructing where tightened. In the new act there has been introduced a deadline for the building permits of ten weeks. To be allowed to begin the constructing you will need a starting clearance. The clearance is preceded by a technical consultation.

  The purpose of this study was to survey if the technical consultation is performed equivalent between different municipalities in the county of Dalarna. Other purposes was:

   To create a basis for improvement regarding the technical consultation.

   Examine how to facilitate or improve the consultation.

   Illustrate why the technical consultation is so important in the building process.

   Clarify the differences in the new and the old act regarding the consultation.

  To understand what a technical consultation is and how it should be performed the work began with a literature study. A literature study was also performed to pick a method for the work. These studies resulted in a method based on the semi-structured interview form. A number of interviews were conducted in five building committees in Dalarnas County. To study the technical consultation in practice a visit during a consultation were conducted at Mora – Orsa and Falun municipalities.

  This thesis was delimited to examining how technical consultation is performed and works in various building committees in Dalarnas county. The work was delimited to only process opinions from building inspectors and a control manager.

  The results have been compiled and are reported in the results chapter. All respondents in this thesis have the opinion that complete documentation is essential to carry out a technical consultation. The developer should be well-informed and familiar with the project and an experienced developer could simplify the building process. A technical consultation is of great importance to ensure that the society’s conditions upholds. It is particularly important to hold a consultation when the developer is inexperienced.

 • 4372.
  Önnerberg, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Forsén, Lina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors Municipality2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden - A Case Study of Hofors

  Municipality

  Svenska: Små och sårbara industriorter i Sverige - en fallstudie om Hofors Kommun

  Subject: Business Administration

  Keywords: Business Climate, Network, Collaboration, Single Industry Towns

  Background: There is a dependency situation between the industry and the municipality. This

  makes Hofors municipality vulnerable. The industry Ovako Steel is the biggest employer in the

  municipality and is therefore very important to Hofors. If a place have a good business climate it

  is easier for employment opportunities, good ideas and entrepreneurship to grow easily. There is

  a lot that a municipality can do in order to enhance the business climate.

  Purpose: The purpose of this research is to identify to what extent a good business climate can

  impact on the vulnerability situation for small single industry towns in Sweden.

  Method: Case study with semi-structured interviews and secondary data.

  Conclusion: Based on our empirical study a good business climate could be seen as a useful

  strategy for small and vulnerable single industry towns in Sweden. By developing a good

  business climate, the more attractive it is for entrepreneurs to start their businesses and broaden

  the business community. Municipalities with a good business climate is also a place where it

  easier to start new work opportunities in times of reductions in the industry.

  Being dependent on one industry does not have to imply only negative effects. In our empirical

  study of Hofors situation the collaboration between the network Entré Hofors and the industry

  Ovako Steel is reciprocally and positive. The general implication for Hofors and other small

  vulnerable single industry towns seems to be the importance of changing the attitudes towards

  entrepreneurship as well as the ability to create new work opportunities in times when the

  industry needs to cut down or the worst situation possible; closing down the whole industry.

 • 4373. Örndahl, E.
  et al.
  Rönnback, J.
  van Groningen, Ernst
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Physics.
  An optical imaging study of 0.4 <= z <= 0.8 quasar host galaxies. I. Observations and reduction2003In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 404, p. 883-899Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have conducted an optical imaging study aimed at resolving the host galaxies of 79 radio-loud and radio-quiet quasars at z=0.4-0.8, extending the number of investigated objects in this redshift range by ~ 45%. Observations were performed mainly in the R band but also in V and I band using the Nordic Optical Telescope on La Palma. In this paper we discuss the sample composition and observations and the reduction techniques used. The quasars were selected in pairs of radio-loud and radio-quiet objects matched in the z-V plane in order to facilitate a statistical comparison. The radio-loud part of the sample contains comparable numbers of flat and steep radio spectrum sources which also are matched in redshift and V magnitude. Point spread function subtraction was performed using one-dimensional luminosity profiles both on the quasar image and on a field star, and subtracted images and luminosity profiles are shown for each quasar field. The detection rate is 60% for the radio-quiet host galaxies and 80% for radio-loud hosts. The host galaxies have magnitudes which make them brighter than an L* galaxy by a factor of 1.5-4 at the low end of the redshift range, which increases by 2-3 times towards the higher end of the redshift range. Both radio-quiet and radio-loud hosts follow the radio galaxy R-z Hubble relation well. Analysis and discussion of colours and morphology is presented in \citet{orn}. Based on observations made with the Nordic Optical Telescope, operated on the island of La Palma jointly by Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, in the Spanish Observatorio del Roque de los Muchachos of the Instituto de Astrofísica de Canarias.

 • 4374.
  Östberg, Joakim
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Reklam i dagstidningar på surfplattor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The recent decline in newspaper circulation requires newspaper publishers to shift their focus in the future. There are several reasons that there are less printed newspapers, since the 90's news on the Internet have increased, newspapers have become better at using the Internet as a news source and more sources have emerged. In recent years, the tablet has become common property, and many owners of these like to read their news on these devices. It requires that advertising can be adapted to tablets and accepted by readers at a higher rate if a transition from print to digital newspapers is to be possible. To make the advertising more accepted, it can be made more relevant to the reader by means of targeted advertising, and more informative through interactivity. If the readers welcomes advertisements and read them, ad buyers will want to advertise in the newspaper at a higher rate. Primarily, the paper magazine needs to develop to pay for their digital initiatives.

 • 4375.
  Östberg, Pär
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Användbarhetstest i samband med utveckling av webbplats2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år lägger företag ner hundratusentals kronor för egna webbplatser. När programmerare och ledning är nöjda med utseende och funktionalitet sätts webbplatsen i bruk. Det är ofta först nu som företaget får in respons på om webbplatsen från användarna. I vissa fall blir detta en katastrof eftersom fel produkt erbjuds till användaren eller att användaren inte förstår hur han ska använda produkten. För att förhindra detta problem på bästa möjliga sätt används användbarhetstest för att utreda vad användaren av det blivande systemet vill ha innan systemet distribueras. Målet med examensarbetet är att konstruera en webbplats avsedd för den kommande utbildningen Creative business management. Syftet är därefter att visa hur användbarhetstest på bästa möjliga sätt bör användas i samband med utvecklingsarbetet av webbplatser. Utvecklingsarbetet sker med hjälp av en anpassad version av Siegels utvecklingsmodell. För att utföra användbarhetstest används sedan Molich modell för användbarhetstest. Arbetet visar vidare att användbarhetstest bör användas kontinuerligt under hela utvecklingsarbetet för att inte riskera att arbetet glider iväg åt fel riktning. Det krävs endast fem testdeltagare för att finna 80 % av de möjliga användbarhetsproblemen på en webbplats. Det optimala är att använda fem testdeltagare i flera etapper i samband med olika versioner och uppgraderingar av webbplatsen för att kvalitetssäkra arbetet.

 • 4376.
  Östlind, Per
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mining and Mineral Engineering.
  Flockning och förtjockning i High-Rate-förtjockare – en jämförelse med konventionell förtjockarteknik och lamellsedimentering.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In the process laboratory of Metso minerals (Sala) AB, continuous tests have been made with a laboratory unit High-Rate thickener. The tests are made in order to compare three methods of thickening techniques of suspended solids. The three techniques are High-Rate thickening, conventional thickening and lamella thickening. The High-Rate and the conventional trials are based on a continuous method, while the lamella thickener is based on batch trials. Because the lamella thickener is based on batch trials and there were some optimization problems with the adding point of the flocculant at the continuous trials, it was not feasible to compare the lamella thickener with the other two thickener types. On the other hand, since the optimization problems were the same for the other two methods there was no problem comparing them. The result of the comparison between the High-Rate thickener and the conventional thickener, was, that the High-Rate thickener manages to work at a higher rise rate with a lower consumption of flocculant than the conventional thickener. Seeing to the unit area that is needed by each thickener it is apparent that the conventional thickener demands a higher unit area than the High-Rate thickener to achieve the same amount of solids in the underflow. It has also been showed that the High-Rate thickener demands a lesser quantity of flocculant at the same amount of suspended solids in the feed than the conventional thickener.

 • 4377.
  Östling, Lina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Grafisk profilering i tatueringsbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En väl utformad grafisk profil kan hjälpa ett företag att skapa medvetenhet och kundlojalitet. Den grafiska profilen består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och profil- och korrespondensmaterial som allt måste vara enhetligt utformat och anpassat efter företagets kultur, målgrupp och vision. Projektet syftar till att undersöka och beskriva hur tatuerares grafiska profil bör vara utformad för att bäst fylla sitt syfte. En enkätundersökning gjordes med målet att skapa förståelse för tatueringskundernas syn på den grafiska profilen och kompletterades med en intervju med en förtroendeingivande tatuerare som i sina åsikter fick representera tatueringsbranschen. Litteratur i ämnet grafisk profilering och grafisk design kompletterade undersökningen ytterligare. Resultaten från enkätundersökningen stämde inte helt överens med litteraturen vilket gör det svårt att ge ett exakt svar på projektets frågeställningar

 • 4378.
  Östlund Rämgård, Henrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill: En studie av avvikelse mellan rapporterad och teoretisk diskonteringsränta2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar att en större andel av bolagen från båda länder redovisar diskonteringsränta år 2012 jämfört med år 2007. Andelen rapporterade diskonteringsräntor som faller inom ramen för en accepterad avvikelse är något högre för Sverige jämfört med Finland båda jämförelseåren. Andelen accepterade differenser halverades för båda länderna från år 2007 till 2012. År 2012 rapporterades generellt högre diskonteringsräntor än de teoretiskt beräknade vad gäller båda länderna.

 • 4379. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, L
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö I - PAC i Stockholms gatumiljö: en inledande studie1991Report (Other academic)
 • 4380. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, L
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö III – PAC i Stockholms gatumiljö. Halter av PAH före och efter en trafikomläggning1992Report (Other academic)
 • 4381. Östman, C
  et al.
  Nilsson, U
  Carlsson, H
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fahlgren, Lina
  Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö II – PAC i Stockholms gatumiljö. PAH vid två kraftigt trafikerade gator1992Report (Other academic)
 • 4382.
  Šumić, Mersiha
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy and Environmental Technology.
  Thermal Performance of a Solarus CPC-Thermal Collector2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The  aim  of  this  master  thesis  is  an  investigation  of  the  thermal  performance  of  a  thermal compound parabolic concentrating (CPC) collector from Solarus. The collector consists of two troughs with absorbers which are coated with different types of paint with  unknown  properties.  The  lower  and  upper  trough  of  the  collector  have  been  tested individually.

  In  order  to  accomplish  the  performance  of  the  two  collectors,  a  thorough  literature  study  in  the  fields  of  CPC  technology,  various  test  methods,  test  standards  for  solar thermal  collectors  as  well  as  the  latest  articles  relating  on  the  subject  were  carried  out. In addition, the set‐up of the thermal test rig was part of the thesis as well. The thermal  performance  was  tested  according  to  the  steady  state  test  method  as  described in the European standard 12975‐2. Furthermore, the thermal performance of  a  conventional  flat  plate  collector  was  carried  out  for  verification  of  the  test  method.

  The  CPC‐Thermal  collector  from  Solarus  was  tested  in  2013  and  the  results  showed  four  times  higher  values  of  the  heat  loss  coefficient  UL (8.4  W/m²K)  than  what  has been reported for a commercial collector from Solarus. This value was assumed to be too large and it was assumed that the large value was a result of the test method used that time. Therefore, another aim was the comparison of the results achieved in this work with the results from the tests performed in 2013.

  The results of the thermal performance showed that the optical efficiency of the lower trough of the CPC‐T collector is 77±5% and the corresponding heat loss coefficient UL 4.84±0.20  W/m²K.  The  upper  trough  achieved  an  optical  efficiency  of  75±6  %  and  a  heat loss coefficient UL of 6.45±0.27 W/m²K. The results of the heat loss coefficients  are  valid  for  temperature  intervals  between  20°C  and  80°C.  The  different  absorber paintings have a significant impact on the results, the lower trough performs overall better.  The  results  achieved  in  this  thesis  show  lower  heat  loss  coefficients UL and higher optical efficiencies compared to the results from 2013. 

85868788 4351 - 4382 of 4382
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf