du.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 16892
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Alvevid, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Hören Sie doch zu!: Die direkte Anrede in deutschen bzw. schwedischen Zeitungen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 452. Alvinsson, Kim
  et al.
  Dagvall, Robert
  Omvårdnadsåtgärder som främjar självbestämmanderätten hos patienter med demenssjukdom på äldreboenden: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Litteraturstudiens syfte är att belysa omvårdnadsåtgärder som främjar självbestämmande hos dementa patienter på äldreboenden. Metod: Litteraturstudien innefattar 15 artiklar där kvalitativ och kvantitativ ansats har använts. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: Studien visade att omvårdnadsåtgärder som främjar patienter med demenssjukdoms självbestämmande är: Närvaro ifrån vårdgivarna, förenklade val, låta det ta tid, låt patienten fatta beslut i sin egen takt, lära känna patienten för att förstå dennes önskemål, anpassad information, talande kort som komplement och bevara en så hemlik boendemiljö som möjligt. Slutsats: Resultatet av litteraturstudierna visar att det finns omvårdnadsåtgärder som främjar självbestämmande hos dementa patienter på äldreboenden. Detta kan och bör införas av vårdgivarna på äldreboenden runt om i världen.

 • 453.
  Alvinsson Larsson, Johanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Att lyckas med kommunala IT-projekt: En förstudie inför införande av en projektmodell för Ludvika kommuns IT-enhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  IT-projekt i offentlig verksamhet finansieras i huvudsak av statliga medel och omsätter stora summor varje år. Tyvärr brister de ofta vad gäller tidsramar, budget, utlovad kvalitet eller pga. en kombination av dessa faktorer. Det ligger inte bara i den egna verksamhetens intresse, utan även medborgarnas, att dessa projekt faller väl ut. Rapporten syftar bl.a. till att fungera som ett av flera beslutsunderlag för offentlig verksamhet vad gäller införande av en projektmodell. Den försöker bl.a. fastställa om en av orsakerna till dessa misslyckanden har att göra med avsaknad av en lämplig projektmodell, alternativt om den modell och de metoder man använder sig av används på fel sätt. Fokus ligger på vikten av att använda en projektmodell som stöd för IT-projekt i kommunal verksamhet. Den pekar också på vanliga fallgropar och bygger i huvudsak på två studier. En statistisk undersökning som omfattar landets kommunala IT-enheter och deras användning av projektmodeller, metoder och verktyg anpassade för projektarbete i allmänhet och IT-projekt i synnerhet. Den andra är en förstudie hos IT-enheten på Ludvika kommun. De använder ingen projektmodell och ville bla få en nulägesanalys som underlag för framtida beslutsfattning om att införa en lämplig projektmodell. Resultaten har validerats med befintliga teorier om projektarbete och systemutvecklingsmodeller och visar att en projektmodell är bidragande för att kunna genomföra lyckade projekt. Användandet i sig, räcker inte för att projekten skall bli framgångsrika. Kunskap om projektarbete, förankring i organisationen, god dokumenthantering och rätt rollfördelningar inom projekten är exempel på sådant som är högst relevant.

 • 454.
  Alvwinge, Tonie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjogedal, Madlene
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Betydelsen av personcentrerad vård för psykiatrisjuksköterskor i mötet med suicidnära ungdomar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett suicidförsök beror ofta på snabba och intensiva krafter eller påfrestningar som

  en sårbar individ inte kan hantera på egen hand. Suicidförsök beräknas vara cirka tio gånger

  vanligare än antalet fullbordade suicid, men det finns ett stort mörkertal eftersom statistiken

  baseras på individer som fått vård inom heldygnsvård. Tillgänglig statistik visar att antalet

  suicidförsök har ökat bland alla åldergrupper, men största ökningen går att se hos

  åldersgruppen 15-24 år.

  Syfte: Syftet är att få en uppfattning om hur psykiatrisjuksköterskan beskriver hur det är att

  bemöta suicidnära ungdomar utifrån personcentrerad vård inom heldygnsvård.

  Metod: En studie med en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som

  datainsamlingsmetod. Psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av arbete på barn och

  ungdomspsykiatrin inom heldygnsvård deltog i studien.

  Resultat: Psykiatrisjuksköterskan beskriver att personcentrerad vård var en förutsättning för

  alliansskapande med den suicidnära ungdomen och alliansskapandet sågs som det mest

  centrala i omvårdnaden. Studien pekade på att alliansen med den suicidnära ungdomen var en

  viktig förutsättning för att få en fungerande öppen kommunikation. Studien visade dessutom

  att den personcentrerade omvårdnaden var en viktig aspekt för skapande av delaktighet och

  respektfullt bemötande utifrån att psykiatrisjuksköterskan tar den suicidnära ungdomen på

  allvar och vågar ställa öppna och direkta frågor. Vidare sågs psykiatrisjuksköterskans

  specialistutbildning och kliniska erfarenhet ha stor betydelse rörande kunskap om psykiatriska

  tillstånd, riskfaktorer, läkemedel och bedömningsinstrument.

  Slutsats: Resultatet visar på viktiga omvårdnadsaspekter utifrån personcentrerad vård som

  kan bidra till att psykiatrisjuksköterskan tillsammans med den suicidnära ungdomen kan

  analysera, kliniskt hantera och förebygga suicidrisker och suicidförsök inom heldygnsvård.

 • 455. Alzubaidi, H.
  et al.
  Magnusson, Rolf
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Road Technology.
  Deterioration and Rating of Gravel Roads - State of the Art2002In: International Journal on Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, E-ISSN 2164-7402, Vol. 3, no 3, p. 235-60Article in journal (Refereed)
 • 456. Alzubaidi, H.
  et al.
  Magnusson, Rolf
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Road Technology.
  Statistical Analysis of Gravel Road Rating2002In: The international journal of pavement engineering, ISSN 1029-8436, E-ISSN 1477-268X, Vol. 3, no 1, p. 35-42Article in journal (Refereed)
 • 457.
  Alzén, Axel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Effektivisering av en produktionsprocess: Analys och förbättringsförslag till en verkstadsindustri2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Isakssons AB is the manufacturer of custom-designed products and efficient solutions in stainless steel, constructional metalwork and environmental technology. The company is currently going through an expansion phase, which leads to greater requirements for the production. In order to cope with this expansion, they have chosen to rebuild their premises, and these changes must be adapted for the production to enable further growth for the company.  The purpose of this study is to give improvement proposals to a more effective production process at a manufacturing company with varying products. In order to create understanding for the process, flowcharts, process mapping’s and time studies have been executed. By performing a zero state analysis, improvement opportunities have been discovered, and changes have been proposed from these.  The results from the frequency studies show that the operators spend a lot of time on work that is non valuable for the product. By creating more workstations for manufacturing and introducing visual workplace aids, these non valuable activities can be reduced. Furthermore, the re-locating of machines and inventory have been suggested, in order to create an easier flow through the premises.

 • 458.
  Amanda, Brunnberg Söderberg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  När kapitalet färgar radiovågorna: Hur reklamfinansieringen avspeglar sig i programinnehållet i kommersiell radio2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kommersiella radion är beroende av reklamfinansiering för sin överlevnad och det enda sättet att locka till sig annonsörer är att kunna visa att man nåt ut till den breda massan och för att nå ut till den breda massan behövs ett intressant redaktionellt innehåll. Det redaktionella innehållet är en produkt av den branschlogik som råder och ingår i det branschformat som genom kloning och franchising sprider sig inom det rådande radioklimatet. Branschformatet för den kommersiella radion avspeglar sig i bland annat rollbesättning, musiken och sändningstempot, vilka i sin tur bildar det redaktionella innehållet. Det som präglar det redaktionella innehållet är dock alltid det allmänna intresset. Branschformatet sägs även sudda ut den gräns som länge funnits och som upprätthållits av branschen där det redaktionella innehållet ska separeras från reklam. Denna gräns blir mer och mer otydlig då man har börjat hitta vägar runt i form av bland annat sponsring av inslag och tävlingar.

 • 459.
  Amanda, Cleeve
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Susan, Atuhairwe
  Makerere Universititet.
  Josaphat, Byamugisha
  Makerere Universitetet.
  Elisabeth, Faxelid
  Karolinska Institutet.
  Gemzell-Danielsson, Kristina
  Karolinska Institutet.
  Klingberg-Allvin, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Acceptability and feasability of treating women with misoprostol for incomplete abortion in Uganda2015Conference paper (Refereed)
 • 460.
  Amanda, Olsson
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nilsson, Isabel
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskans riskbedömning och omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition på äldreboenden En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskan bedömer malnutrition samt vilka omvårdnadsåtgärder som används för att förebygga malnutrition på äldreboenden.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där artiklar söktes via databaserna CINAHL with Fulltext och PubMed. Sökningarna resulterade i 13 artiklar som analyserades för att hitta skillnader och likheter och resulterade i kategorier och underkategorier som svarade mot litteraturöversiktens syfte och frågeställningar.

  Resultat: Resultatet visade att det vanligaste mätinstrumentet för att bedöma malnutrition på äldreboenden var MNA. Där mätinstrument inte användes, användes ofta BMI i stället av sjuksköterskor för att få en bild av den äldres nutritionsstatus. Omvårdnadsåtgärder som visat ge god effekt var utbildning   av vårdpersonalen,  individuella matplaner och energi- och proteintillskott i mat och dryck.

  Slutsats: Mer kunskap till sjuksköterskor om vikten att utföra nutritionsbedömning för alla äldre vid inskrivning och kontinuerligt och även hur de bör använda mätverktygen. Behov av individanpassade omvårdnadsåtgärder med energi- och proteinberikad mat, energi-proteintillskott, en god munhälsa och måttlig fysisk aktivitet har god effekt.

 • 461.
  Amanuel, Betiel
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Den (miss)lyckade svenska integrationspolitiken: En komparativ studie av den (gamla) integrationspolitiken och den (nya) integrationspolitiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur den svenska integrationspolitiken har varit uppbyggd och därmed söka bilda en förståelse till varför integrationen har misslyckats i Sverige. En komparativ studie har utförts av den gamla integrationspolitiken formulerad i proposition 1997/98:16 och den nya integrationspolitiken formulerad i skrivelsen 2008/09:24. Genom en diskursanalytisk metod undersöktes hur identitetskonstruktionerna ”invandrare” och ”svenskar” är konstruerade i dessa offentliga dokument. Detta för att se över hur detta har påverkatHögskolan Dalarna3integrationspolitiken. Genom att analysera identitetskonstruktionerna i de olika integrationsstrategierna kommer uppsatsen fram till att integrationspolitiken har misslyckats på grund av att det finns en polarisering mellan ”svenskar” och ”invandrare” i både propositionen och skrivelsen som förhindrar integration på lika villkor.

 • 462.
  Amcoff, Jan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Möller, Peter
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Westholm, Erik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Dör byn när lanthandeln stänger?2011In: Plan, ISSN 0032-0560, no 3, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 463. Amcoff, Jan
  et al.
  Westholm, Erik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Understanding Rural Change: Demography as a key to the future2007In: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 39, no 4, p. 363-379Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The last decades have seen a rapidly growing interest in foresight methodology. Methods have been developed in corporate and governmental communication exercises often labelled technology foresight. In reality, these foresights have often drifted into processes of social change, since technological change is hard to foresee beyond what is already in the pipe-line. Forecasting of social change, however, must be based on solid knowledge about the mechanisms of continuity and change. Virtually nothing can be said about the future without relating to the past; foresights and futures studies are about revealing the hidden pulse of history. Hence, the answer to forecasting the future is empirical research within the social sciences. Demographic change has been recognised as a key determinant for explaining social change. Population changes are fairly predictable and the age transition can explain a wide range of socio-economic changes. For rural futures, demographic change is a key issue, since age structure in rural areas is often uneven and also unstable due to migration patterns. A number of policy related questions as well as research challenges are raised as a consequence.

 • 464.
  Amcoff, Linda
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Att uttrycka matematik: En observationsstudie av vilka uttrycksformer och matematiska aktiviteter som uppmuntras och används i förskolan2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om vilka matematiska aktiviteter ochuttrycksformer pedagogerna i förskolan använder sig av i planerade matematikaktiviteter.Utgångspunkt för undersökningen var uttrycksformerna som finns beskrivna i förskolansläroplan samt sex historiskt och kulturellt grundade matematiska aktiviteter.Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: Vilka matematiska aktiviteter och vilka uttrycksformer uppmuntras och stöds avpedagogerna i planerade matematikaktiviteter? Vilka likheter och skillnader finns beroende på barnens ålder?För att få svar på dessa frågor genomfördes strukturerade observationer av planeradematematikaktiviteter på tre olika förskoleavdelningar. Barnens åldrar var 1-5 år och varjeavdelning observerades vid ett tillfälle under 45 minuter. Tekniker som användes vidgenomförandet av observationerna var papper, penna, kamera och videokamera.Studiens resultat visar att samtal och rörelse är de vanligast förekommande uttrycksformerna iplanerade matematikaktiviteter. Ingen pedagog använde sig av uttrycksformerna lek/drama ellerdans. Av de matematiska aktiviteterna var lokalisera och mäta de mest förekommande, följt avkonstruera hos de äldsta barnen.En slutsats som kan dras av studien är att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap hospedagogerna om hur förskolan kan använda alla de uttrycksformer som beskrivs i Lpfö 98/2010för att stimulera och utveckla barnens matematiklärande.

 • 465.
  Amerivaressi, Farrokh
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Österhult, Roland
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Koordination och organisation: - två viktiga begrepp vid skapandet av en innehållsrik hemsida för kommunala myndigheter2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt vilket innehåll som socialtjänstens enhet individ-och familjeomsorgen inom olika kommuner har på sina hemsidor samt hur de har organiserat och koordinerat arbetet. Det visar sig att innehållsmässigt ser det väldigt lika ut med den information som erbjuds, det som skiljer hemsidorna åt är aktiviteter och kontaktmöjligheter för användarna. En del kommuner erbjuder sina användare möjligheten till kontakt via email till berörd handläggare medan andra valt att enbart ha email till själva enheten eller någon chef. Koordinationen kring själva arbetet sker i det flesta fall via muntlig kommunikation och ömsesidig anpassning. Endast en kommun har minskat koordinationen genom att använda standardprogram. Arbetets organisation utgår ifrån en grundläggande form av AD-hocracy.

 • 466.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Feedback as a Topic Changing strategy in Japanese TV Discussions: Issues in Intercultural Communication Volume1 Issue 22008In: Journal of Intercultural Communication, ISSN 1404-1634, E-ISSN 1404-1634, Vol. 1, no 2, p. 145-158Article in journal (Refereed)
 • 467.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Feedback as strategy to change Topic and its function in Japanese TV discussion program.2007In: The 20th meeting of The Japanese Association of Sociolinguistic Sciences, Kansai Gakuen University, 2007Conference paper (Refereed)
 • 468.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  How they change topics: Empirical study of “supportive” and “negative” speaking styles in mixed-gender conversation: Arizona Linguistics and Anthropology Symposium2008In: Arizona Linguistics and Anthropology Symposium, Tuscon, USA, 2008Conference paper (Refereed)
 • 469.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The compensatory style of Feedback on Japanese Inter Relay Chat2011In: Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics (GURT) 2011, Georgetown, Washington DC, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Feedback(FB) has been defined as the 3rd move in the interactional exchange of the Initiation-Response-Follow up structure(Coulthard et al.,1975). In Japanese , it was also defined as a response or reaction to previous statements made by other participants (Takamor, 2004). On the basis of such definisions, the formula and function of FB has also been analyzed. On the other hand, Inter Relay Chat (IRC) is considred as a relativily "Lean" Medium as IRC, based on the data that comprises 5574 utterances taken from "Yahoo Japan" chat rooms. Qualitative analysis clarified that emoticons, the hedge in a form of the alphabet "w", and the verbal play and rhyme can be considred as the unique aspects of IRC in Japanese.

 • 470.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The difference of conceptualization in the Japanese and American occupational meeting - Through examining the pragmatic usage of discourse marker “Oh” and “Att”2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The pragmatic usage of each Discourse markers has been analyzed on its pragmaticand semantic meaning on various contexts.  Some research seeks for clarifying only the major usage for the purpose of languagelearning, such as the usage in dictionary. At the other hand, some claims Pragmaticmarkers have a number of different functions depending on the context, questioningwhether they have one meaning or many meanings.  According to Schiffrin (1987), there are two types of discourse markers in Americandiscourse. One of those is the semantic-relevant usage, which focuses on the logicalaspect of markers, such as”because”, “so” or “but”. The other one is the markers suchas “well” or “oh”, which are relatively supposed not to be logical and rather their mainfocus is on the emotional or turn-management effect.  Especially as for the discourse marker “oh”, though it belong to the latter type,Schiffrin (1987) notifies all of 6 main usages from pragmatic (strong emotional state)to semantic are based on the information management task, regardless of detailedclassification inside it.  Except the usage of each marker, this research also focuses on the perspective of“genre discourse analysis”, as a scale to examine discourse markers. Genre is aperspective to analyse discourse, and the definition of which is suggested by Bensonand Greaves (1981), as “the type of activity in which the discourse operates its content,idea and institutional focus”.  This research sets the “occupational meeting “on Japanese and American as the typeof activity, and aims to find the difference of “concept of meeting” and thus “theconceptualisation of Japanese politeness reflected in the “wakimae” principle, byinvesting the pragmatic usage of “oh” American and Japanese speakers choose.As the methodology, based on 500 turns from the speech setting of “meeting” and“casual conversation” on both of American and Japanese corpus, the marker to show“surprise” are extracted respectively and further divided to 6 usage along theSchiffrin’s categorization and then cross-examined.  Consequently the result is found as next:1. “Strong emotional state” such as showing the surprise or fear, the most pragmaticusage is frequently found in American corpus and the frequency doesn’t showany difference when the setting changed from the casual conversation to themeeting. Whereas it was rare to find same usage in Japanese especially inmeeting.2. The most pragmatic usage, which just collocates with feedback to answer, isfound frequently in Japanese especially in the meeting.3. The usage that focus on information management aspect as “repair” or “requestof clarification” increase in American meeting, compared to that in casualconversation, In contrast, the opposite tendency is found in Japanese counterparts.  In conclusion, negotiations of debating aspect are mainly cantered in Americanmeetings, in which the exchanges of the difference in information they have obtainedare focused. However in Japanese, the main issue are replaced by wakimae(discretion),which require the participants to choose certain formality of the conversational settings.

 • 471.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The framework to analyze the discourse in Adobe Connect base class- room environment: How the interaction on the web promotes the acquisition of learners2011In: / [ed] Amino, Kaoru, Yokohama National University, 2011Conference paper (Other academic)
 • 472.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The function of Feedback and Emcee’s role in Japanese TV discussion program2008In: Social and Cultural Studies, ISSN 1175-7132, Vol. 24, p. 1-11Article in journal (Refereed)
 • 473.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The pragmatic usage of contrastive connectives as Turn-Taking strategies in Japanese conversation2007In: Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 2007 (GURT 2007), Georgetown, USA, 2007Conference paper (Refereed)
 • 474.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The subjectivity and Sentence Final Particles in the citation clause: Re-Construct their story in Japanese mass-media2012Conference paper (Refereed)
 • 475.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The Turn-Taking strategy and its function in Japanese conversation: The 3rd meeting in Chubu district of The Society for Teaching Japanese as a Foreign Language2005In: The society for Teaching Japanese as a Foreign Language, Kinjo Gakuen University, 2005Conference paper (Refereed)
 • 476.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  The uses of contradictory conjunctions in Japanese and American Corpuses: Context Analysis from three perspectives; semantic, diverted and developed usages2010In: The Pragmatics Society of Japan, Osaka, 2010Conference paper (Refereed)
 • 477.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Topic Closing expression before Topic-Shift: Genre and its influence in formula and function2008In: The 21th meeting of The Japanese association of Sociolinguistic Sciences, Tokyo Joshi University, 2008Conference paper (Refereed)
 • 478.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Turn the technique in Visual arts into literature: Dramatic effect in Akutagawa works and the management of tense2013In: / [ed] Takahashi Tatsuo, International Society for Akutagawa Ryūnosuke Studies , 2013, , p. 19Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The works of Akugatawa has been evaluated to connote the Drama-like expressiveness, which enables readers to perceive his works as if they are watching the visual arts as film or play.

  Elaine (1997) analyse those characteristic of Akutagawa works, and suggested the resemblance of it with the technique called as "Montage (Eisenstein, cited in Aumont, 1987)"used in some Visual Arts. Accordinng to Einstein, this technique is the "juxtaposition of two fragments resembles their product more than it does their sum", in which each scene is carefully framed and accumulated one after another, as if it is Kaleidoscope.

  In this research, those carefully accumulated scenes and its shifts are focused on, and how two elements, the narration by the protagonist’s view and the description of what happens are structured in each novel are examined. As well, the relevance of the shifts of scenes and how "tense" as syntactic element are differently managed are also subjects to be examined, based on his two works "Toshisyun" and "Torokko".

  To look into the usage of tense in "Toshisyun", "-ta form (past tense)" is used in the dialogue at the opening part as narration, in other hands, "-ru form (present tense)" is shown in the descriptive part.

  Same tendency is also shown in "Torokko". "-ta form (past tense)" is used the monologue by protagonist at the opening part, however the "-ru form (present tense) "is used in the descriptive part, which is actually considered to precede the narrative part chronologically.

  One reason of these contradicted usages of tense could due to the expressional effect of present form in Japanese. Maynard (2005) implies the descriptive effect of present tense as the vividness that gives readers the sensation of chronological and physical closeness to the event shown in the narrative.

  These two works also shows the structural equivalence; In addition to the usage of tense in the monologue or dialogue part in opening, "-ta form (past tense)" is also used in the closing part. This structural accordance of tense makes readers to refrain a scene, which has already been submitted. Ricio (2007) suggested the same technique in films as "flash forward". Thus management of tense in Akutagawa could realize the expressional means in visual arts in the literature, and it could be one element of Drama -characteristic in his works.

  [References]

  Aumont,J.(1998).Montage Eisenstein, London and Bloomington Publisher (BFI).

  Elaine Gerbert (1997). A new look: The Influence of Vision Technology on Narrative in Taisho, In

  Haruko Minegishi Cook, Kyoko Hijirida, Mildred M. Tahara, eds., New Trends and Issues in

  Teaching Japanese Language and Culture, Volume 3, Issue 15, Second Language Teaching and

  Curriculum Center University of Hawai’I ,pp 15-30.

  Maynard, Senko, K. (2005) Danwa Hyogen handbook, Kuroshio publisher, Tokyo.

  Rocio Montoro (2007). Analysing Literature through Films, In Greg Watson and Sonia Zyngier, eds.,

  Literature and Stylistics for Language Learners: Theory and Practice, Palgrave macmillan,Finland,

  pp48-59.

 • 479.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Turn-Taking strategies and style shift by gender difference: Linguistic convention and its obligation2008In: The Japanese association of Sociolinguistic Sciences, Tokyo Joshi University, 2008Conference paper (Refereed)
 • 480.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Turn-Taking Strategy and Style-Shift in Japanese Women2009In: Proceedings of the 5 th Biennial International Gender and Language Association Conference IGALA 5, held at Victoria University of Wellington, July 2008, Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington , 2009, p. 225-239Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines gender differences and style-shifting of women in turn-taking (TT) strategies during Japanese conversations; such strategies appear when there is a new shift in conversation. Specifically, the article explores the gender difference in TT strategies and whether a woman’s TT strategy changes in accordance with the interlocutor’s gender. This article suggests that women have varying conversational styles that are rather similar to those of men. The following tendencies were observed in the TT strategies of men and women. First, in the TT strategies adopted toward male interlocutors, females exhibited supportive tendencies, such as involving men in the conversation or actively responding to them. Second, the TT strategies adopted by males toward female interlocutors revealed negative elements such as the use of blunt responsive markers or first person pronouns. Third, in the TT strategies adopted toward female interlocutors, females displayed relatively negative tendencies, using blunt or simple TT strategies in comparison to those seen in the conversations between males and females. The article then discusses the implications of these findings as women do not innately possess supportive conversational styles and simply converse in accordance with their gender role. In particular, the discussion focuses on the possibility that the socialization of women also compels them to follow linguistic socialization, which reflects a woman’s customary role to engage in assistant work.

 • 481.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  Turn-Taking Strategy in Japanese CMC2009In: Studies in Language and Cultures, ISSN 1341-0032, Vol. 24, p. 47-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [un]

  IRC (Inter Relay Chat) falls under the form of media called CMC (Computer-mediated communication); however, this form of media lacks such features as co-presence and simultaneity (Lark and Brennan, 1991). Therefore, CMC is said to be a limited form of media, compared to face-to-face communication (King, 1996). With regard to CMC, studies on turn-taking systems have been examined in the Western context. Hence, in this paper, I would like to argue that, to some extent, Japanese CMC has its own turn-taking system. One of the unique characteristics of the Japanese turn-taking system is the coconstruction of turns by more than two participants, in which one of the participants utters only the former part of the statement, anticipating that the latter part will be completed by the other participants (Mizutani, 1993). In Japanese, co-construction is possible partly because of the language's syntactic structures, in which syllables can easily be attached one after the other. This type of construction is called turn-projectability and the individual part of a sentence is called TCU (Turn Construction Unit; Szatrowski, 1993). Focusing on TCU, this paper studies how a turn is taken and examines how turn-taking in IRC is different from that in face-to face communication. On the basis of 3000 turns extracted from the IRC of “Yahoo Japan,” I first counted the frequency of turn-taking strategy by initiations, such as connectives, fillers, and responsive markers as discourse markers, and then compared it with the frequency of turn-taking strategy found in face-to-face communication. Consequently, it was clarified that the initiations in CMC are not as frequent as they are in face-to-face conversation. A further observation of the data showed that TCU tends to appear instead of initiation. Through a qualitative analysis of each TCU, it can be said that primer turn, which ends in the topical marker “wa,” draws a response from other participants in the cyber community and makes the community livelier. Furthermore, in the case of a narrative, a participant connects each turn by using the conjunctive suffix “-te,” in order to draw the other's response to the story, thus contributing to the vividness of communication in cyber space. In conclusion, TCU effectively compensates for the leanness of CMC, and the various TCU can be unique and powerful tools for turn-taking strategy in Japanese CMC.

 • 482.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  When men use feminine sentence final particles: the act of deviating from the classical citation rule in narratives2008In: Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 2008 (GURT 2008), Georgetown, Washington DC, 2008Conference paper (Refereed)
 • 483.
  Amino, Kaoru
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Japanese.
  話者交替と話題転換に関する言語表現: -場面・性別・メディアが言語表現に与える影響-2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 484.
  Aminul, Mohammad
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Material Science.
  Inkjet Printing of Adhesives for LCD Products2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 485.
  Amnå, Erik
  Göteborg University.
  More Representation or More Participation?: Challenges in Swedish Democracy2003In: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, p. 102-126Chapter in book (Other academic)
 • 486.
  Amores Lorenzo, Casandra
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  One-Year Master’s Degree in Tourism Destination Development Will it snow?: Sierra Nevada Ski Resort stakeholders’ perceptions of climate change2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Its strong dependency on weather conditions makes winter tourism especially vulnerable to

  climate change. Ski industry operators’ knowledge about the possible scale and effects of

  global warming is essential for adopting effective mitigation and adaptation measures. This

  study it’s focused in the ski resort located in Sierra Nevada, Spain, the southernmost ski

  resort in Europe. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted. Although

  the findings generally indicate a good knowledge of climate change, the stakeholders

  perceive the issue as a global phenomenon. Stakeholders downplayed the scale of the

  phenomenon at regional scale. They did not perceive climate change as a real or immediate

  risk to the ski industry in Sierra Nevada. Consequently it was found a poor perceived need to

  adapt to the issue. Furthermore, no adaptation strategies were found directly linked to climate

  variability. Stakeholders identified technically produced snow as a business strategy to deal

  with the increasing demand and competitiveness. Adaptation to climate change in Sierra

  Nevada’s ski tourism was found reactive and autonomous. The main limits found to

  adaptation were the lack of accurate and region-specific information about climate change

  and the lack of cooperation and communication between the private and public sector.

 • 487.
  Amukena Nyqvist, Sisiwe
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  English as a Lingua Franca in Namibia:: Teachers’ Attitudes Towards English as a Medium of Instruction in Classrooms2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate Namibian teachers’ attitudes towards English as a medium of instruction in Namibian classrooms. Regardless of the fact that English has no historical ties with Namibia, English still operates as the official language and the language of instruction in schools. This study briefly discusses the probable reasons for choosing English as an official language in Namibia, and as the medium of instruction in educational institutions. Furthermore, it discusses the attitudes that Namibian teachers have towards English as a medium of instruction in Namibian classrooms. A pilot electronic questionnaire, a revised questionnaire, and telephone interviews were used to acquire data for the study. The results indicate that English is a challenge for many learners and this poses a challenge to teachers as well. However, a majority of teachers from this study portray English as the language that is capable of uniting Namibian learners from different backgrounds, and a language that makes education possible in Namibia. In addition, teachers also reported that knowledge of English opens up educational opportunities for learners to study abroad.

 • 488. Amundsson, Maria
  et al.
  Mark, Jonna
  Faktorer av betydelse för implementering av vetenskaplig evidens i klinisk omvårdnad: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva vilka faktorer som har betydelse för implementering av vetenskaplig evidens i klinisk omvårdnad samt att jämföra dessa faktorer med ramverket PARIHS implementeringsteori.

  Metod: Artiklar söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Inklusionskriterierna uppfylldes hos 21 artiklar vilka gick vidare till kvalitetsgranskning. Slutligen kvarstod 16 artiklar vilka resultatet baserats på. Artiklarna analyserades genom identifiering av likheter och skillnader i innehåll avseende faktorer av betydelse för implementering.

  Resultat: Enligt studiens resultat omfattar evidens egenskaper hos evidens och intervention samt patienters möjlighet att vara involverade i projektgruppen. Kontext bestod av resurser på arbetsplatsen, ledarskap och mentorskap samt attityder och åsikter hos personalen. Facilitering innefattade säkerställande av att personalen besatt kunskap och hade relevant utbildning, att det fanns ett multidisciplinärt samarbete samt att vedertagna implementeringsstrategier användes.

  Slutsats: Resultatet från studien svarar i hög grad mot PARIHS element evidens, kontext och facilitering. Författarna är av uppfattningen att implementering av vetenskaplig evidens är en komplex process där ett flertal olika faktorer samverkar, vilket bekräftas av beskrivning av implementering utifrån ramverket PARIHS. Implementering kräver kunskap om hur positiva och negativa faktorer kan förstärkas respektive minskas utifrån rådande förutsättningar.

 • 489.
  Anbalagan, Sindhuja
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  On Occurrence Of Plagiarism In Published Computer Science Thesis Reports At Swedish Universities2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  In recent years, it has been observed that software clones and plagiarism are becoming an increased threat for one?s creativity. Clones are the results of copying and using other?s work. According to the Merriam – Webster dictionary, “A clone is one that appears to be a copy of an original form”. It is synonym to duplicate. Clones lead to redundancy of codes, but not all redundant code is a clone. On basis of this background knowledge ,in order to safeguard one?s idea and to avoid intentional code duplication for pretending other?s work as if their owns, software clone detection should be emphasized more. The objective of this paper is to review the methods for clone detection and to apply those methods for finding the extent of plagiarism occurrence among the Swedish Universities in Master level computer science department and to analyze the results.The rest part of the paper, discuss about software plagiarism detection which employs data analysis technique and then statistical analysis of the results. Plagiarism is an act of stealing and passing off the idea?s and words of another person?s as one?s own. Using data analysis technique, samples(Master level computer Science thesis report) were taken from various Swedish universities and processed in Ephorus anti plagiarism software detection. Ephorus gives the percentage of plagiarism for each thesis document, from this results statistical analysis were carried out using Minitab Software. The results gives a very low percentage of Plagiarism extent among the Swedish universities, which concludes that Plagiarism is not a threat to Sweden?s standard of education in computer science. This paper is based on data analysis, intelligence techniques, EPHORUS software plagiarism detection tool and MINITAB statistical software analysis.

 • 490.
  Anbary, Atefeh
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Nguyen, Linh
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Knowledge retention in Vietnam-based ManagementConsulting SMEs2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:

  The overall aim of the thesis is to describe and understand how Vietnam-based

  management consulting SMEs retain organizational knowledge in cases of employees’ departure

  and further develop strategies for knowledge retention.

  Methodology:

  Qualitative research via semi-structured interviews in 2 Vietnam-based

  management consulting SMEs (1 medium-sized company and 1 small company) was conducted.

  Findings:

  Knowledge retention is still a rather new concept in the Vietnamese context,

  interestingly, however; some knowledge retention initiatives have been unconsciously

  implemented by Vietnam-based management consulting SMEs. Small-sized companies, which

  suffer more from resource scarcity in terms of human, finance, time, tend to be less active in

  knowledge retention than medium-size companies. More efforts have been put in retaining tacit

  knowledge by management consulting SMEs in Vietnam. Among the factors influencing

  knowledge retention, leadership is seen to be the key factor to decide the successful

  implementation of knowledge retention of Vietnam-based management consulting SMEs.

  Vietnamese culture is also found to have indirect impacts (either positive or negative) on

  knowledge retention through other factors (leadership, organizational culture, personal attitudes),

  however the effect of national culture on knowledge retention varies from firm to firm, largely

  depends on SMEs’ leadership.

  Practical implications:

  Considering the important roles of leaders in the implementation of

  knowledge retention, training on leadership skills is highly recommended. Furthermore, trainings

  on interpersonal skills and personal attitudes towards knowledge retention also need attention.

  On top of that, it is essential to build up an organizational culture that facilitates knowledge

  retention and provides appropriate organizational supports (affordable IT systems that suit

  SMEs’ needs, extrinsic together with intrinsic rewards). Last but not least, knowledge retention

  activities are recommended to be integrated into daily operations to cope with the issues related

  to time constraints faced by management consulting SMEs.

 • 491.
  Andersdotter, Emma
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Säkerhet i molntjänster: Starka autentiseringsmetoder, federeringslösningar & säkerhetshot mot autentisering i moln2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Moln" är ett känt ord använt för att beskriva molntjänster. Begreppet moln uppstod för längesen, och användes bland annat på 70-talet för att representera delar som ingen riktigt förstod sig på. Det är inte bara ordet moln som fortfarande orsakar förvirring, utan även dess flertaliga beskrivningar. Dessa gör det svårt att få grepp om vad molntjänster egentligen innebär. Kraven för molntjänster är flera, men man talar oftast om bred tillgänglighet, konsolidering av resurser, snabb elasticitet och mätbara, självbetjäningstjänster. Implementering av säkerhet är viktig för molntjänster för att kunna skydda dem från säkerhetshot. En vanlig men också viktig säkerhetskontroll är autentisering. Autentisering tillsammans med federationslösningar möjliggör för integration mellan molntjänster som vill dela autentisering.

  Rapporten är strukturerad i olika sektioner, innehållande bakgrund till problem, syften som leder fram till frågeställningar och vald metodik. Den teoretiska biten består av en litteraturstudie om bland annat; säkerhetshot mot autentisering i molnet; skydd mot dessa; autentiseringsmetoder passande för molnet; federationslösningar. I analysen jämför rapporten skillnader och likheter mellan resultat från litteraturstudien och från flera intervjuer. I slutsatsen presenteras svar på frågeställningar och resultat från analysdelen. Integration mellan molntjänsters autentiseringslösning kan lösas av federerade identiteter, som även medför fördelarna användarvänlighet och enklare administration. Att alla identiteter samlas på en och samma plats kan dock bli ett attraktivt mål för attacker. Säkerhetshot mot molntjänster existerar i all högsta grad, dock skiljer de sig inte mycket mot traditionella tjänster. Slutsatsen påvisar att kausalitet fortfarande råder för säkerhet i molntjänster, men att förtroende har blivit ytterligare en förklaringsvariabel.

 • 492.
  Andersdotter, Nora
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Diario de un montevideano gris: Rasgos del existencialismo en La tregua de Mario Benedetti2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 493.
  Andersen, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Åslund, Elin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hur sjuksköterskan och vården påverkas av hög arbetsbelastning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur den höga arbetsbelastning som förekommer inom dagens sjukvård påverkar sjuksköterskan och vården av patienten. Artikelsökning genomfördes i databasen Science Direct. Sammanlagt inkluderades 10 artiklar i studien, fem kvalitativa och fem kvantitativa. Resultatet visade att en hög arbetsbelastning påverkade sjuksköterskan på flera områden. Till exempel så fick hon inte den tid hon behövde med patienten för att göra ett tillfredsställande arbete. Den höga arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskan då hon inte alltid hann med att ge den önskade vården. Det fanns även faktorer i arbetsmiljön som underlättade hennes arbete som ett väl fungerande samarbete med kollegorna. Sjuksköterskor var också beroende av ett bra kollegialt stöd och behövde få tid för att ta söka ny kunskap. Sjuksköterskans arbetsbelastning bör vara så att hon kan hantera och ha kontroll över sitt arbete. Kommunikationen mellan den anställde och ledningen var viktig, för att sjuksköterskan skulle kunna ge en vård av hög kvalitet.

 • 494.
  Andersen, Kasper
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lind, Lars
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Ingelsson, Erik
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Ärnlöv, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Byberg, Liisa
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Michaëlsson, Karl
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sundström, Johan
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Skeletal muscle morphology and risk of cardiovascular disease in elderly men2015In: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 22, no 2, p. 231-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: While it is well known that physical inactivity is a major risk factor for cardiovascular disease, there is still a search for the mechanisms by which exercise exerts its positive effect. Skeletal muscle fibre type can be affected to some extent by exercise, and different fibre types possess different anti-inflammatory and glucometabolic properties that may influence cardiovascular disease risk.

  DESIGN: Population-based cohort study.

  METHODS: We investigated relations of skeletal muscle morphology to risk of cardiovascular events in a sample of 466 71-year-old men without cardiovascular disease, of which 295 were physically active (strenuous physical activity at least 3 h/week).

  RESULTS: During a median of 13.1 years of follow up, 173 major cardiovascular events occurred. Among physically active men, 10% higher proportion of type-I (slow-twitch oxidative) fibres was associated with a hazard ratio (HR) of 0.84 (95% confidence interval 0.74-0.95) for cardiovascular events, and 10% higher proportion of type-IIx (fast-twitch glycolytic) fibres was associated with a HR of 1.24 (1.06-1.45), adjusting for age. Similar results were observed in several sets of multivariable-adjusted models. No association of muscle fibre type with risk of cardiovascular events was observed among physically inactive men.

  CONCLUSIONS: Higher skeletal muscle proportion of type-I fibres was associated with lower risk of cardiovascular events and a higher proportion of type-IIx fibres was associated with higher risk of cardiovascular events. These relations were only observed in physically active men. Skeletal muscle fibre composition may be a mediator of the protective effects of exercise against cardiovascular disease.

 • 495.
  Andersen, Katarina
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Psychology.
  Samband mellan kondition och korttidsminne hos gymnasielever2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska studie var att se om det fanns något samband mellan kondition (VO2max) och korttidsminne hos gymnasieelever. Totalt 58 elever, 24 pojkar och 34 flickor, i åldern 16-18 år deltog i studien. Studien innehöll tre tester. Den fysiska aktivitetsgraden (kondition/VO2max) uppmättes genom en variant av Coopers löptest. Korttidsminnet testades på två sätt. Det ena testet bestod av Baddeleys Transformationstest, vilket är ett språkligt, visuellt korttidsminnestest . Det andra testet var ett auditivt korttidsminnestest. Studien visade, med envägs variansanalys, en signifikant positiv effekt av fysisk kondition på det auditiva korttidsminnestestet på 1% nivån (p=0.007). Det visades ingen signifikant inverkan på det visuella, språkliga korttidsminnestestet. Följande hypotes bekräftades: Ungdomar med låg kondition (i termer av Coopertest) har sämre auditivt korttidsminne än ungdomar med medelhög eller mycket hög kondition. Studien visade att gymnasieelever med medelhög och hög kondition har bättre korttidsminne än gymnasieelever med låg kondition. Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla, både barn, unga, vuxna och äldre förbättrar sin kognitiva förmåga genom att vara fysiskt aktiva.

 • 496.
  Andersen, Liliana Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur språklärare beskriver att de arbetar för att motivera elever att lära sig ett modernt språk.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ha kunskap om hur språklärare beskriver att arbeta för att motivera eleverna att lära sig ett modernt språk är en av de stora utmaningarna som lärare i moderna språk står inför idag i den svenska skolan.

  Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur språklärare beskriver att arbeta för att motivera eleverna att lära sig ett modernt språk på skolan. Vilka metoder eller strategier och aktiviteter beskriver språklärare att använda för att nå detta? Metoden som användes för den här studien är kvalitativa intervjuer och åtta erfarna språklärare som undervisar i moderna språk intervjuades.

  De intervjuade språklärarna beskriver olika metoder och strategier de använder för att motivera elever och göra språklektioner mer realistiska och givande för elever. Informanternas beskrivning om hur de arbetar för att motivera att lära sig ett modernt språk hos elever tyder på att de är positiva och engagerade i sina ämnen. Metoder och strategier som lärarna beskriver att de använder är de kontrastiva metoderna, kommunikativa metoder, grammatik-översättningsmetoderna och de metakognitiva strategierna. De intervjuade lärarna betonar att variationen i användningen av dessa metoder och strategier i klassrummet motiverar och behåller motivationen hos eleverna. För att lyckas med det utgår läraren från elevens behov och intresse.

 • 497.
  Anderson, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Avdic, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Oom Gardtman, Ulf
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Skogbergs, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Formativ feedback i högre utbildning: Inventering, förslag och organisatorisk implementering2018Report (Other academic)
 • 498.
  Anderson, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Artursson Wissa, Ulrika
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Avdic, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Oom Gardtman, Ulf
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Skogbergs, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Formativ feedback i högre utbildning: Inventering, förslag och organisatorisk implementering2018Conference paper (Other academic)
 • 499.
  Andersson, Adam
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Berggren, Pontus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Utvärdering av träbjälklag i ett äldre flerbostadshus med avseende på stegljud och nedböjning: Mätningar och möjliga åtgärder och åtgärdsförslag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New buildings will only maginally contribute to future quantity of residential housing. Therefor new knowledge of past building technics are required, to asses which action propsals are suitable when interventions are considered. Objective. This study aims to evaluate lightweight timber joist floors in a multi-story residential building from 1903, with regard to footfall noise and deflection. Method. Data has been collected with a survey and through measurements of footfall noise and deflection. The purpose of the survey is to evaluate the residentals subjective perception of footfall noise and deflection. Footfall noise has been measured with a tapping machine in accordance with Swedish Standards. The deflection has been measured with Leica NA2 paired with a parallel-plate micrometer, GFS1, for precise leveling assessment. Results. The survey shows that the residents don’t experience any issues with regard to footfall noise and deflection. The measurements show a L’nT,w+CI,50-2500 level of 55 dB and an average deflection of 0.320 mm/kN. Conclusion. Footfall noise- and deflection levels satisfy today’s requirements according to Swedish Standards and therefor the results doesn’t motivate any action proposals or interventions.

 • 500.
  Andersson, Anders
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Eriksson, Louise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  ASPEKTER PÅ ERKÄNNANDE I ARBETSLIVET:: -en sociologisk undersökning av mäklares jakt på erkännande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
78910111213 451 - 500 of 16892
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf