Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
94959697 4801 - 4830 of 4830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4801.
  Öjhage, Jonathan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den visuella kompositionens praxis: En kvantitativ studie om den visuella kompositionens orientering och inramning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är ämnad för att undersöka den visuella kompositionens orientering och inramning samt söka empiriskt underlag för dess praxis. Studiens frågeställningar är som följande: Hur väljer en åskådare att orientera sig i samband med en visuell komposition? Hur påverkar konventionell praxis de visuella format där den traditionella ramen ej ingår? Studien använder sig av tidigare forskning inom området för att ange relevanta variabler för studiens metod vilket utformade sig till en enkät med kvantitativa egenskaper. Enkäten fick svar från 56 respondenter och resultatet visade sig stämma överens med tidigare forskning. Diskussionen och analysen erbjuder en djupare insikt av studien där fortsatt forskning i den visuella praxisen föreslås. Författaren föreslår även att det finns ett värde i användandet av kvalitativa metoder för områdets framtida forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4802.
  Ölund, Cecilia
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social Anthropology.
  Minoritetselever i Sverige: En socialantropologisk studie av elever och lärares perspektiv, förhållningssätt och agerande med fokus på den mångkulturella skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4803.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Healingspells för Ghemit: En studie om onlineritualer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 4804.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker: En studie om konsumtionsmönster i hemkunskapsböcker från 1958, 1995 och 20162017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to shed light on the view of consumption patterns in course litterature of home economics. The material consists of three books distributed in 1958, 1995 and 2016 to show how consumers are created at different times in history. This is done by using a combination of discourse analysis and semiotic-didactic analysis and shows that the view on consumption have shifted over the years. In 1958 it was important to be a thrifty consumer for the sake of society, in 1995 it was more important to pay attention to the enviroment and get the paycheck to last all month and in 2016 it was even more important to take the environment in to account when consuming and be aware of all the individual needs, that might not be possible to fullfill, in the household.

 • 4805.
  Östberg, Elisabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Könsnormer i hemkunskapen genom tiderna: En litteraturstudie om elevernas fostran utifrån ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4806.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk: En studie av vuxna italienska andraspråksinlärares språknivå2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4807.
  Österberg, Magnus
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Kyrkorum och status: En studie om bänkplacering i 1700-talets Falun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka bänkrummets betydelse för vidmakthållandet av hierarkier och status i 1700-talets Falun. Materialet som används för att uppfylla detta syfte består främst av kyrkorådsprotokoll ifrån Kristine församling i Falun mellan 1744-1784. Utöver dessa kyrkorådsprotokoll används stundtals biografier för att kunna ge en djupare bild av vissa individer. Resultatet visar att det under den undersökta perioden råder en strikt uppdelning av kyrko-rummet. Det mest uppenbara är uppdelningen mellan kvinnor och män. Uppdelningen av kyr-korummet följer emellertid inte bara könstillhörighet utan även ett mönster för över- och un-derordning. Inflytelserika personer satt långt fram i kyrkan och detta gällde både på manssi-dan som kvinnosidan i kyrkan. Ju längre bak i kyrkan man satt desto lägre social status hade man. Att sitta utmed en vägg verkar inte heller ha varit förknippat med hög status i Falun. Bänkplaceringen i kyrkan blev ett sätt att upprätthålla skillnad mellan människor, dock inte helt utan utmaningar och undantag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4808.
  Österberg, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Challenging tradition: Teaching English in Sweden without the influence of National Testing2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When the Swedish school system met with the novel experience of cancelled the annual national tests in spring 2020, teachers across the country were forced to adapt to teaching without this traditional support. Due to English being one of the subjects required to administer national tests, upper secondary school English teachers were immediately affected. By looking at several studies regarding standardised testing in general, and Swedish national test tradition specifically, this qualitative study summarises how large-scale assessment in education affects teaching.Through semi-structured interviews with three English teachers, this study surveyed how teaching was affected by the cancellation of the national tests in Sweden. The teachers’ experiences of teaching without the supportive function of the national tests were also documented. The recorded interviews were analysed through the theoretical framework of reactivity, and specifically, Campbell’s Law. This study’s findings are that while the national tests hold a critical support function for teachers, they may also inhibit English teachers from teaching what is specified in the English curriculum. What emerged from the collected data and subsequent analysis was teachers’ fractured role as dependent on performance standards-based on test criteria rather than the content standards in the English curriculum. The interviewed teachers showed a great deal of trust in the national tests as grounds for assessing their students’ English skills, occasionally at the cost of their faith in themselves as teachers. Counterproductively, this resulted in teachers, consciously or not, adapting their teaching practices to fit the predicted national test rather than the curriculum. Essentially, teachers had changed their behaviour to accommodate an observer, as theorized by Campbell. During the 2020 spring semester when national tests were cancelled in Sweden, and English teachers all over the nation had to make do without their supporting function, this was made clear.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4809.
  Österberg, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk, i skolan och i livet: Några elevers upplevelse av SVA-undervisning och dess framtidseffekt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Effectiveness of second language education in Sweden has been debated in the media and among lawmakers as well as within several fields of research, but few of the participants have had opportunity to comment on the matter. Therefore, the aim of this study was to examine and clarify the views of some Swedish second language learners on how the educational system is meeting curriculum goals regarding possibilities to take part in work and community settings. Five learners of Swedish as a second language underwent a semi-structured interview, while five other second language learners participated in a survey on the same topic. The collected materials are then grouped and presented by theme and discussed. The results suggest that while second language learners of Swedish appreciate the opportunity to take part in the education because it gave them a way into other school subjects, they also feel that the course organization and content has not been the springboard into social and career settings prescribed in the syllabus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4810.
  Österberg, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Design för lärande i bildämnet: En intervjustudie om undervisningsmaterial och hur bildlärare designar bildundervisningen för att främja utveckling av elevers visuella läskunnighet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar frågor inom det visuella forskningsfältet med fokus på visuell läskunnighet och undervisningsmaterial i bildämnet. Studien syftar till att undersöka vilka/vilket undervisningsmaterial bildlärare använder och hur de designar för lärande för att främja elevers utveckling av visuell läskunnighet. Detta för att försöka fylla i det tomrum som finns inom den svenska forskningen inom detta område. Studiens metod har varit ostrukturerade intervjuer med fem bildlärare som har genomförts både genom ett fysiskt möte och via telefon och mejl. Materialet från intervjuerna har sedan analyserat med hjälp utav en innehållsanalys för att sedan diskuteras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som har varit multimodalitet och design för lärande. Resultaten som framkommer är att informanterna använder sig av både färdiga och egenproducerade undervisningsmaterial som är högst multimodala. Det är tre framträdande faktorer som genomsyrar informanternas design för lärande är bildanalys, bildkomposition och bildsamtal. Informanternas undervisningsmaterial och design för lärande skiljer sig åt, men har ändå gemensamma nämnare. Resultaten från denna studie kan bli viktiga för det större forskningsfältet eftersom jag ringar in ett område som är i behov av mer forskning. Dessutom är det viktigt att elever får möjlighet att delta i en god bildundervisning som främjar deras utveckling av visuell läskunnighet med tanke på den visuella kultur vi lever i idag.

 • 4811.
  Österholm, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Coaching i vineyardrörelsen: Att ställa de rätta frågorna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera boken

  Coaching church planters – A manual for church planters and those who coach them för att reda ut vad coaching inom vineyardrörelsen syftar till och består av samt på sättet denna liknar eller skiljer sig från coaching i andra sammanhang.

  Genom undersökningen verkade syftet med coaching inom vineyardrörelsen vara att dels lokalisera nya kyrkoplanterare och dels se till att de lyckades med att plantera nya kyrkor. Metoderna som rörelsen använder sig av, det vill säga vad coachingen består av, var svårare att urskilja men verkade bottna i en serie frågor vilka är tänka sätta igång diverse tankeprocesser hos de som coachas.

  Flera likheter med coaching i andra sammanhang gick att urskilja samtidigt som skillnaden bestod i referenser och rättfärdigande med hjälp av religion samt ett nedvärderande av andra yrkesgrupper och dess metoder, som andra typer av coacher inte verkar ägna sig åt.

 • 4812.
  Östlund, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Abdellah Taïa et le pays de la tolérance: Une étude sur l’auteur Marocain Abdellah Taïa et ses deux oeuvres L’Armée du salut et Le Jour du Roi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this essay is to study how the author Abdellah Taïa portrays homosexuality and class differences in the Moroccan society in his two works L’Armée du Salut (2006) and Le Jour du Roi (2010). The method used in the essay is hermeneutics, which makes it possible to use personal interpretations of the texts for the analysis. The studied texts reveal the difficulties of living in a religious society where homosexuality is condemned as well as forbidden by law and where a person’s future is dependent on his or her social status.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4813.
  Östman, Jan-Ola
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies. Helsingfors universitet.
  Recension av doktorsavhandling Olofsson, Joel (2018). Förflyttning på svenska. Om produktivitet utifrån ett konstruktionsperspektiv. Göteborg: Göteborgs universitet2019In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 134, p. 289-290Article, book review (Other academic)
 • 4814.
  Östman, Jan-Ola
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies. Helsingfors universitet.
  Recension av Johansson, Karl G. & Kleivane, Elise (Eds) (2018). Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus2019In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 134, p. 278-280Article, book review (Other academic)
 • 4815.
  Östman, Jan-Ola
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies. University of Helsinki.
  Review of Hilpert (2019): Construction Grammar and its application to English2020In: Review of Cognitive Linguistics, ISSN 1877-9751, E-ISSN 1877-976X, Vol. 18, no 2, p. 567-575Article, book review (Other academic)
 • 4816.
  Östman, Jan-Ola
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies. University of Helsinki.
  Verschueren, JefUniversity of Antwerp.
  Handbook of Pragmatics. 21st Annual Installment2018Collection (editor) (Refereed)
 • 4817.
  Östman, Jan-Ola
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies. Helsingfors universitet.
  Verschueren, JefUniversity of Antwerp.
  Handbook of Pragmatics: 22nd Annual Installment2019Collection (editor) (Refereed)
 • 4818.
  Östman, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Neutral or not?: A study of gender (in)equality in the use of professional terms in English.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jenny Cheshire, current editor in chief of

  Language in Society, stated that there is a bias of masculine terms and referents in the English language (1985, p. 22). This poses a problem, both linguistically and socially, and conscious language reforms need to be imposed in order for the bias to drastically be countered (1985, p. 22). In the past decades, gender-neutral terms, such as chairperson has been gaining ground in English, particularly in business discourse, and are contributing to create a more gender-neutral language. According to Cheshire (2008), media discourse is enormously influential (p.9) in the way we communicate, and this study investigates patterns in the use of chairperson and salesperson, as well as historically male professions priest and manager and female professions nurse and secretary. The data for this study is taken from the TIME Magazine Corpus. The results of this study show that masculine gender collocates appear commonly with the historically female professions and conversely for the historically male professions which appear more often with feminine collocates. Furthermore, through analysis of 1,000 instances of the terms in the corpus, it is noted that there are differences as to how the professions are connected with other words as well. Sexuality, nationality and physicality are ways in which the collocates of the terms differ. It is noted that, over time, there have been both increases and decreases in how gender collocates appear with the terms and that the frequency in usage of the feminine, masculine and gender-neutral terms have all been noted to vary in usage over the past century in the selected discourse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4819.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2003In: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 2003, p. 135-149Conference paper (Other academic)
 • 4820.
  Övermalm, Sara
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Lärares gemensamma etiska reflektion2004Report (Other academic)
 • 4821.
  Mattsson, Hållbus Totte (Instrumentalist, Composer, Sound designer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Scott, Andrew (Videographer, Filmmaker, Artist)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuellt Performance under Mirac-konferensen på Mediehuset Högskolan Dalarna 19 november 20192019Artistic output (Unrefereed)
 • 4822.
  Grigor, Axel (Director, Producer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte (Producer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Carlsson, Henrik (Sound designer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Bingsjö360 – Experience Sweden's Bingsjö Folk Music Festival in 360 degrees2019Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  Every first Wednesday in July since 1969, Bingsjöstämman (Bingsjö Folk Music Festival) beckons leading folk musicians and folk music enthusiasts from all over Scandinavia to the picturesque village of Bingsjö in Sweden. Over the course of 24 hours, thousands of people gather in fields, barns, campgrounds and historic houses to enjoy scheduled concerts, impromptu musical performances and to participate in traditional dances.

  Captured at Bingsjöstämman in 2018, Bingsjö360 presents 18 separate video clips which combine 8K resolution VR360 video and ambisonic music recordings to represent the broad range of musical performances on display at the festival. Through this immersive music documentary experience, viewers around the world can experience the sounds, rhythms and unique visual beauty of the festival for themselves.

  Bingsjö360 presents new creative pathways for representing and sharing folk music tradition through cutting-edge artistic research, immersive audiovisual technology and new modes of audience interaction. By making Bingsjö360 easily accessible through an online video sharing platform, this project also aims to elevate knowledge and perception about immersive audiovisual experiences in wider society.

  This international artistic research project was instigated at Dalarna Audiovisual Academy at Dalarna University (Falun, Sweden) and produced in collaboration with Folkmusikens Hus, Faraway Productions (Australia), Honeypot Film Productions, Cutting Edge (Australia), Dalarnas Museum, Film i Dalarna and Benny Andersson’s record label Mono Music.

 • 4823.
  Hagerman, Maja (Producer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Botvid och miraklerna: Historisk dokumentär kortfilm om återupptäckten av ett medeltida helgon St Botvid i Botkyrka2020Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [sv]

  Historisk dokumentär kortfilm om ett unikt kulturarv med anledning av den hotade kulturmiljön kring Botkyrka kyrka. Producerad i samarbete med Svenska kyrkan till minnet av Botvids död år 1120.

  https://vimeo.com/439932591

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4824.
  Hagerman, Maja (Producer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det hemlighetsfulla landskapet: Om fynd i Äverstaån2017Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [sv]

  Historisk dokumentär kortfilm om märkliga fynd i en dalgång norr om Hjälmaren. Producerad i samarbete med Länsstyrelsen Örebro.

 • 4825.
  Mattsson, Hållbus Totte (Researcher)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Installationsföreläsning: Totte Mattsson, Konstnärlig Professor i ljud- och musikproduktion: Teknik som konstnärligt redskap2015Artistic output (Refereed)
  Download (mp4)
  film
 • 4826.
  Grigor, Axel (Director, Producer, Film editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Jill Bilcock: Dancing the Invisible2017Artistic output (Refereed)
  Abstract [en]

  Jill Bilcock: Dancing the Invisible is a feature documentary film about the life and work of one of the world’s leading film artists, Academy Award–nominated film editor Jill Bilcock ACE, ASE. It is the first-ever biographical documentary film about a film editor. 

  Iconic Australian films Strictly Ballroom, Muriel’s Wedding, Moulin Rouge!, Red Dog and The Dressmaker bear the unmistakeable look and sensibility of Bilcock’s visual inventiveness, but it was her brave editing choices in Baz Luhrmann’s Romeo + Juliet that changed the look of cinema the world over, inspiring one Hollywood critic to dub her editing style as that of a “Russian serial killer on crack”.

  With a back-story as colourful and surprising as her films, and featuring commentary from Cate Blanchett, Baz Luhrmann, Jocelyn Moorhouse, Shekhar Kapur, Phillip Noyce and Fred Schepisi, this documentary is a wonderful insight into the art of editing and the profound impact it has on storytelling.

 • 4827.
  Grigor, Axel (Director, Producer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Jill Bilcock: The Art of Film Editing2017Artistic output (Refereed)
  Abstract [en]

  Jill Bilcock is one of the world’s leading film editors, yet to most people she remains relatively unknown.

  Few filmmakers in Australia have left such an indelible impression on the nation's screen culture and filmmaking community as Jill. Over the past three decades, her intricate sculpting of stories and support of emerging filmmakers, have resulted in an astounding output of ‘evergreen’ films, cherished by people not only in Australia but across the world.

  With unique access to Jill’s past and present, Jill Bilcock: The Art of Film Editing presents a rich and visual portrait of an artist that operates on many levels, and provides a rare a chance to appreciate and decode a central, yet largely misunderstood part of the filmmaking process.

 • 4828.
  Mattsson, Hållbus Totte (Project director, Musician)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Jularbo String Band möter Idris Jaffo2020Artistic output (Refereed)
  Download (mp4)
  Jularbo String Band Fjällbruden Elverket Falun
 • 4829.
  Fredriksson, Daniel (Project director, Musician, Actor, Composer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Så gick det en tid och åter en tid: Jättarna i Vilhelmina2019Artistic output (Unrefereed)
 • 4830.
  Grigor, Axel (Director, Producer, Film editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte (Arranger, Musician, Sound designer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Scott, Andrew (Recording engineer)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Waltz after Werkmästers Hans Olsson with dancer Dlsher Jabo and Bullermyren Band2018Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  This multimodal and interdisciplinary artistic research project fuses Kurdish-Swedish dancer Dlsher Jabo’s embodied interpretation of a traditional Swedish folk tune with experimental documentary and music video filmmaking practices.

  Filmed in the historic village of Bingsjö in Dalarna Province, Sweden, the project re-imagines the contemporary refugee experience by engaging in several layers of audiovisual and intercultural collaboration.

  Prior to production, the traditional song Waltz after Werkmästers Hans Olsson was recorded and re-arranged by Swedish-Kurdish folk band Bullermyren. Audio interviews were conducted with dancer Dlsher Jabo, in which he shared stories of his life as krump/street dancer in Syria and his subsequent displacement as a refugee. 

  During principal photography, a Swedish folk dance troupe, led by choreographer Jenny Franke, was invited to perform alongside Mr Jabo and Bullermyren, resulting in a unique juxtaposition of traditional and contemporary dance styles.

  Due to the extreme physical nature of Mr Jabo’s performance and the limited availability of the filming location, the shoot was conducted in a highly improvised manner in a barn dance hall. Consequently, the film’s narrative structure and visual rhythm needed to be composed through judicious and precise film editing practice.

  This film project was presented at the 2018 MIRAC Conference at Sweden’s Royal College of Music and disseminated at a 2018 audiovisual research seminar at Dalarna University before being made widely available on YouTube.

  The research was conducted as part of Dalarna University’s research initiative DAVA intercultural sessions and produced in collaboration with Faraway Productions Pty Ltd (Australia), Bingsjöstämman and Folkmusikens Hus.

94959697 4801 - 4830 of 4830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf