du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
891011 501 - 506 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 501.
  Åhnström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Place marketing in small Swedish municipalities: A case study of Avesta municipality2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Kotler et al (1999) tell that places are facing some major challenges: the globalization, the urban evolution, a growing competition of attracting scarce resources and that places have to rely on their own local resources to face the growing competition. Due to these factors it is getting harder for places to retain and attract residents, especially for smaller places. But Hospers (2011) tells that communities and cities undertake place marketing in order to fight these challenges and to be attractive for both existing and potential residents.

  Purpose: The aim of this research is to find out how small Swedish municipalities promote themselves in order to retain and attract residents.

  Method: A case study strategy with a semi-structured interview and documentary secondary data as data collection methods.

  Findings: It is beneficial for small Swedish municipalities to promote unique and realistic characteristics as they want to be identified with and to promote existing residents in promotion campaigns in order to display that the municipality value the residents. Furthermore, it is also beneficial for small Swedish municipalities to promote a well thought through place brand that builds on a set of characteristics that form a place’s brand identity. However, promotion of the place brand and unique and realistic characteristics together with the reputation of an area create images of a place. In order to create a good reputation of a place existing residents must be satisfied as they can be seen as ambassadors for the municipality and spread a good word-of-mouth to potential residents.

 • 502.
  Ålund, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Östlin, Sarah
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hållbar konsumtion i livsmedelsbutiker: En undersökning om kundens förutsättningar för hållbara val2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningSvenskarna överkonsumerar jordens resurser i snabb takt. Konsumtionen måste bli mer hållbar om framtida generationer ska ha möjlighet till en bra framtid. Livsmedel har stor påverkan på miljön därför är livsmedelskonsumtionen en viktig del i arbetet med hållbar konsumtion. Här har livsmedelskedjor tillsammans med deras kunder potential att bidra till hållbar konsumtion. Om kunden ska ha möjlighet att agera hållbart måste förutsättningar erbjudas på en marknad. Här saknas studier kring kundens förutsättningar för hållbara val på olika konsumentmarknader.SyfteSyftet med studien är att redogöra för kundens förutsättningar för att göra hållbara val i livsme-delsbutiker.MetodStudien bygger på en kvalitativ metod för insamling av data. I studien har en undersökning genomförts i samtliga livsmedelsbutiker i Falun för att samla in data om kundens förutsättningar för att välja hållbart. De faktorer som undersökts är kommunikation, sortiment och pris i utvalda produktkategorier. Empirin har sorterats och kategoriserats och sedan diskuterats i relation till teorin.SlutsatsDen slutsats vi kommit fram till genom vår undersökning visar att det finns möjligheter för kunden att göra hållbara val i livsmedelsbutiker. Eftersom jordens resurser inte räcker till på det sätt människor lever och konsumerar i dag, är en viktig fråga att kommunicera värdet i att välja hållbara produkter i så stor utsträckning som möjligt och det här är ett hållbarhetsarbete som måste ske kollektivt.

 • 503.
  Åsén, Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Effekten av elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar besökares köpval. Tidigare studier har fokuserat på att identifiera potentiella faktorer som kan ha en påverkan på köpval inom onlineforum. Men det har ej undersökts hur besökare av onlineforum uppfattar effekten på köpval. Därmed fanns det en kunskapslucka för denna studie att undersöka. För att ta reda på detta gjordes en enkät tillgänglig för besökare av ett onlineforum. Onlineforumet som valdes heter Swedroid och är inriktade på elektronikprodukter. Den information om produkter som existerar på onlineforumet klassificeras som elektronisk Word of Mouth. Resultaten från enkäten visar att en klar majoritet av respondenterna anser att onlineforumet innehåller relevant information om produkter, vilket kan användas för att stödja ett köpval. Dock ansåg en lägre andel att informationen i forumet har varit en avgörande faktor för köp. I analysen framkom det två möjliga anledningar till detta. Informationen som en besökare har kommit i kontakt med kan ha varit otillräcklig. Informationen kan ha varit negativ, vilket leder till besökaren ej vill köpa produkten. Slutsatsen från detta är därmed att elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum påverkar besökares köpval genom att de kommer i kontakt med trovärdig och relevant information, men dess effekt på köpval påverkas av informationens innehåll.

 • 504.
  Önnerberg, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Forsén, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors Municipality2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden - A Case Study of Hofors

  Municipality

  Svenska: Små och sårbara industriorter i Sverige - en fallstudie om Hofors Kommun

  Subject: Business Administration

  Keywords: Business Climate, Network, Collaboration, Single Industry Towns

  Background: There is a dependency situation between the industry and the municipality. This

  makes Hofors municipality vulnerable. The industry Ovako Steel is the biggest employer in the

  municipality and is therefore very important to Hofors. If a place have a good business climate it

  is easier for employment opportunities, good ideas and entrepreneurship to grow easily. There is

  a lot that a municipality can do in order to enhance the business climate.

  Purpose: The purpose of this research is to identify to what extent a good business climate can

  impact on the vulnerability situation for small single industry towns in Sweden.

  Method: Case study with semi-structured interviews and secondary data.

  Conclusion: Based on our empirical study a good business climate could be seen as a useful

  strategy for small and vulnerable single industry towns in Sweden. By developing a good

  business climate, the more attractive it is for entrepreneurs to start their businesses and broaden

  the business community. Municipalities with a good business climate is also a place where it

  easier to start new work opportunities in times of reductions in the industry.

  Being dependent on one industry does not have to imply only negative effects. In our empirical

  study of Hofors situation the collaboration between the network Entré Hofors and the industry

  Ovako Steel is reciprocally and positive. The general implication for Hofors and other small

  vulnerable single industry towns seems to be the importance of changing the attitudes towards

  entrepreneurship as well as the ability to create new work opportunities in times when the

  industry needs to cut down or the worst situation possible; closing down the whole industry.

 • 505.
  Östlund Rämgård, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill: En studie av avvikelse mellan rapporterad och teoretisk diskonteringsränta2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien visar att en större andel av bolagen från båda länder redovisar diskonteringsränta år 2012 jämfört med år 2007. Andelen rapporterade diskonteringsräntor som faller inom ramen för en accepterad avvikelse är något högre för Sverige jämfört med Finland båda jämförelseåren. Andelen accepterade differenser halverades för båda länderna från år 2007 till 2012. År 2012 rapporterades generellt högre diskonteringsräntor än de teoretiskt beräknade vad gäller båda länderna.

 • 506.
  Östman, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Redovisning av den kommunala pensionsskulden: Resultatredovisning med fullfonderingsmodellen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den kommunala pensionsskulden är omdebatterad då denna enligt lag ska redovisas på ett sätt som på flera punkter strider mot god redovisningssed genom att lyfta ur en stor skuld ur balansräkningen och istället redovisa detta som en ansvarsförbindelse. Vissa kommuner har valt att gå emot lagen och redovisar istället hela pensionsskulden i balansräkningen. Dessa kommuner hävdar att de gör detta för att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I tidigare studier spekuleras dock om en övergång genomförts för att dölja ett högt resultat. Tidigare studier har även visat att artificiell resultatredovisning förekommer i kommuner och att det finns kopplingar mellan detta och balanskravets utformning. Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur kommunerna som använder fullfonderingsmodellen resonerar kring redovisningen av pensionsskulden. Studiens fokus har varit på redovisningen av resultatet. Metoden som använts har varit en kvalitativ metod. Dels har kommunernas årsredovisningar studerats, dels har intervjuer med kommuner genomförts. Studien visar att de kommuner som använder den så kallade fullfonderingsmodellen använder sig av olika resultat när de tar fram balanskravsresultatet. De förklaringar som ges skiljer sig beroende på hur kommunerna valt att redovisa resultatet. De kommuner som följer fullfonderingsmodellens resultat även i balanskravsresultatet gör detta för en mer rättvisande bild, medan de som använder blandmodellens resultat i balanskravsresultatet även vill försöka följa lagen.

891011 501 - 506 av 506
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf