du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
891011 501 - 531 av 531
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 501.
  Vestin, Sophia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Implementering av ett managementkoncept i ett tjänsteföretags service management: En fallstudie vid en turistdestination2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns inget optimalt koncept inom service management, utan strategierna och koncepten varierar från företag till företag. Ett flertal turistdestinationer i Sverige har grundat deras service managementarbete utifrån Jim Collins-koncept.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förväntade effekter som fanns samt hur en organisation påverkats när deras service managementarbete tagit en utgångspunkt från ett koncept som inte enbart riktar sig till tjänstebranschen. I uppsatsen undersöktes även hur tillämpningen av managementkonceptet kunde påverka arbetstillfredsställelsen och motivationen för medarbetarna. Även en teoretisk analys genomförs för att se hur service management och Jim Collins-koncept ställer sig mot varandra.

  Den kvalitativa metod som användes vid den empiriska datainsamlingen var semi-strukturerade intervjuer, men även en ostrukturerad telefonintervju genomfördes. Sammantaget intervjuades sju personer. Respondenterna var en konsult, vd:n och fem personer ur ledningsgruppen på turistdestinationen.

  Det resultat som uppkom utifrån intervjuerna med konsulten och vd:n på turistdestinationen var en förväntning att managementkonceptet skulle ge upphov till ökad delaktighet från samtliga och att medarbetare skulle arbeta självständigt för att utveckla organisationen. Utifrån intervjuerna med personerna ur ledningsgruppen kunde följande fem termer belysas ha uppkommit efter att managementkonceptet implementerats; fokus, större ansvar, kreativitet, insikt samt svårare ledarskap. Dessa termer kan även relateras till kärnbegreppen empowerment och målfokusering som finns inom service management.

  Tillämpningen av managementkonceptet inom organisationen var i ett tidigt skede vid genomförandet av denna studie. En slutsats utifrån det resultat som framställts blev att ytterligare arbete med implementeringen av managementkonceptet kan komma att bidra till en alltmer självgående organisation. En annan slutsats som drags är att managementkonceptet lämpar sig inom en organisations service managementarbete. Detta med anledning av tolkningen att empowerment och målfokusering uppstår. Detta har i sin tur en positiv påverkan på motivation och arbetstillfredsställelse.

 • 502. Vestlund, K
  et al.
  Hugosson, Mårten
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Produktutveckling för lönsammare sågverk: teori och ett praktikfall = Product development for more profitable sawmilling : theory and a case study2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 503.
  Viklund, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Mattsson, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Goodwill och framtida kassaflöde: Finns det något samband mellan en nedskrivning av goodwill och framtida kassaflöde?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om en goodwillnedskrivning har något samband med framtida kassaflöde.

  Metod: I studien har en multipel regressionsanalys utförts, som är inspirerad av en tidigare studie av Jarva (2009). Vi har använt oss av en kvantitativ metod med deduktiv ansats och med hjälp av insamlade data från Retriver och Börsdata.se, har vi undersökt om det finns något samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde.

  Resultat och slutsats: Resultatet är uppdelat i två olika modeller. I den ena har vi delat in bolagen i storleksordning baserat på omsättningsstorlek. I den andra har vi delat in bolagen med antalet anställda enligt SME. I båda analyserna hittar vi samband mellan framtida kassaflöde och avskrivningar. Där avskrivningar används som en proxy för goodwillnedskrivningar. Det i motsats till vad Jarva (2009) kom fram till i sin studie. Där han endast kunde hitta samband i upp till tre år efter nedskrivningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 504.
  Vogler, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Tjernström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Zhou, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  För nöjes skull: En kartläggning av Falu stadskärnas nöjesliv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nöjeslivet är ett viktigt område när det gäller att göra en stad attraktiv för dess invånare och besökare. Efter en besöksundersökning av centrumföreningen Centrala Stadsrum visade det sig att det finns invånare och besökare som inte är helt nöjda med dagens nöjesliv i Falun. Utifrån detta och en nyfikenhet från vår sida valde vi att göra en kartläggning av Faluns nöjesliv och undersöka nöjesverksamheternas profilering. Utifrån vår definition av nöje, ”en upplevelse där en individ gör ett tidsfördriv utan praktiskt syfte och då känner tillfredsställelse, vällust och/eller glädje”, genomfördes en teoretisk litteraturstudie av Faluns historia, attraktiva städer och våra utvalda nöjeslivsområden: mat & fika, bar & klubb, handel, kultur, sport och evenemang. Slutligen gjordes en enkätundersökning av nöjesverksamheterna som ligger i Faluns stadskärna, denna ligger till grund för kartläggningen och undersökningen av nöjesverksamheternas profilering. Resultaten av vår enkätundersökning visar att många av de tillfrågade respondenterna varken marknadsför sin nöjesverksamhet och inte heller har någon tydlig marknadsprofilering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 505.
  Wallin, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Intressenters agerande – vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ever since Sweden joined EU on the 1st of January 1995 the auditing is regulated not only by our Swedish laws but also by EG:s directives. In the fourth directive the member states are given a possibility to dispense small companies from the duty to audit the accounts. It is up to every member state to decide whether they want to dispense the small companies or not and today Sweden is one of few member states who does not. The purpose of this essay was to describe how lenders and Skatteverket will act in case of a dispensation for small companies from the duty to audit the accounts. The study has been carried out by interviewing four lenders and Skatteverket. The study shows that the lenders and Skatteverkets acting in case of a dispensation for small companies from the duty to audit the accounts will part from each others. While the lenders stand before a big change Skatteverkets work will be next to unaltered. Half the lenders think that they will continue to demand that the companies’ accounts be audited. The other half thinks that they will adjust their demands that the accounts be audited to each specific company. Skatteverket trusts in the increasing number of samples to guarantee the quality with the companies’ financial reports.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 506.
  Wallinder, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Perman, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Könsfördelningen i energiproduktionsbolag i Dalarna: Förstudie om kvinnors upplevelser i en mansdominerad värld2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Behovet att förbättra jämställdheten finns över hela Sverige och arbetsmiljöverket har tjugofem miljoner kronor för de följande två åren till förbättringsåtgärder. De fjorton strategier som finns i Dalarna för jämställdhet har inte implementerats helt. Behov finns att undersöka kvinnors upplevelse inom mansdominerade arbetsplatser. Fem kvinnor blev intervjuade inom energiproducentbolag i Dalarna. Resultatet visar att kvinnorna trivs på sina arbetsplatser trots en ständigt påslagen riskkalkylering vid kontakt med sina manliga kollegor. Deras erfarenhet avspeglar sig med att de lämnar flera praktiska strategier till förbättringar.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 507.
  Wennström, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Den gröna makten: En litteraturstudie om klass- och statusuttryck: det kultursociologiska perspektivets roll i forskningen om "grön" konsumtion.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige syns en miljövärnandetrend som påverkat handeln mot ett ökat utbud av "gröna" produkter. Många konsumenter har en positiv uppfattning om till exempel ekologiskt märkta varor men det är endast en bråkdel av konsumenterna som handlar dem. Flera möjliga förklaringar till den skillnaden finns och denna studie fokuserar på perspektiv om hur klasstillhörighet och status tar sig uttryck i konsumtionsbeteende och om detta spelar roll för "grön" konsumtion. En litteraturgenomgång identifierade å ena sidan en brist av undersökningar på området vilken diskuterades i förhållande till svensk kultur där klassamhället inte är tydligt uttalat. Å andra sidan syntes en del antydningar i närliggande studier om ämnets relevans, som till exempel att offentliga sammanhang och sociala normer kan påverka konsumentens köpbeslut. Dessa resultat tolkades som ett tecken på att perspektivet bör behandlas med mer specifika begrepp. Hierarkiska strukturer såsom klass- eller statusförhållanden bör lyftas till ytan i fler studier för att utröna om det har betydelse för skillnaden mellan vad konsumenten påstår sig köpa men egentligen köper när det gäller "gröna" produkter.

 • 508.
  Wennström, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Town Center Management: What to expect from small retailers’ contributions?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Strategic alliances have occurred in many western world town centers in the last decades in order to meet competition from out-of-town shopping centers. In Sweden the strategic alliance scheme called Town Center Management (TCM) is common, including stakeholders such as retailers, property owners and local authorities. The retailing in a town center is known to be the most important area to focus when the TCM is creating its strategy to attract visitors. It is the contributions from the stakeholders which makes the strategic alliance move forward towards its strategical goal. The stakeholders must know what they are expected to contribute with. If there are gaps between what is expected from a stakeholder and what is contributed, the alliance will not reach its goals. Previous research regards all retailers the same which might create inaccurate expectations. This study explores stakeholders’ perceptions of the contribution of retailing in TCMs, specifically focusing on small retailers. Small retailers with their specific characteristics, have not been acknowledged in TCM research.   The theoretical contribution of this study is added knowledge on how strategic alliances are affected by the characteristics of the stakeholders in it and the context surrounding them, but also a discussion on how alliances are affected by gaps between what stakeholders in alliances expects from each other and what they contribute with. For TCM research the contribution of a more nuanced view on retailers in TCMs is added, acknowledging retailers that are small. In a case study including 31 semi-structured interviews, three gaps where identified where the stakeholders expected more from the small retailers than what was contributed. The gaps concerned the retailers store qualities, participation and attitudes. The reasons for the gaps were explored concluding that small retailers, because of their smallness, cannot contribute according to the stakeholders (including the small retailers own) expectations. The gaps where interpreted as causing difficulty for the TCM to reach its goals in the retail area. TCMs with mainly small retailers is at risk of failure as long as there are gaps between what is expected from the small retailers and what they can actually contribute with. The practical implications of this study is that in town centers where small retailers are established, the strategy and expectations must be adapted to small retailers’ characteristics. The stakeholders in TCMs must acknowledge if there are many small retailers in the town centre where they operate and be aware of their limitations (and strengths) when creating a strategy. Competing with out-of-town shopping centers otherwise will be fruitless.

 • 509.
  Wessman, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kunskapshantering i återkommande temporära strukturer: En multipel fallstudie av svenska skidanläggningar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 510.
  Wigblad, Rune
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Recontextualizing the Hawthorne Effect2005Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 22, nr 2, s. 120-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we explore the thesis that a threat to the vital interest of an entity, be it an individual or a group, will lead to forms of increased productivity. We argue for the hypothesis: Because threat was prevalent in the Hawthorne experiments, a closedown perspective is relevant for recontextualizing the Hawthorne Effect. We are able to provide refined and extended findings which are relevant to the productivity development under extreme conditions. Adding these findings to earlier knowledge, deepen our understanding of the Hawthorne experiments.

 • 511.
  Wigblad, Rune
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hansson, Magnus
  Townsend, Keith
  Lewer, John
  Shifting frontiers of control during closedown processes2012Ingår i: Personnel review, ISSN 0048-3486, E-ISSN 1758-6933, Vol. 41, nr 2, s. 160-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to explore and analyse how shifting frontiers of control emerge and change the labour process so that restrictions to output become diminished, subsequently affecting organisational performance.

  Design/methodology/approach: Multiple case study design. Interviews with 104 respondents. Analysis of productivity statistics in order to test for the statistical significance of the closedown effect. Single multiple regression analysis of the comparative strength, of the closedown effect,between cases.

  Findings: Shifting frontiers of control arise during the closedown process, a control system characterised by markedly unrestricted autonomy for the workers as the management frontiers of control abate. This provides an operative space for informal work practices, innovation and emerging new industrial relations, accounting for the higher levels of output.

  Research limitations/implications: A multiple case study of three different manufacturing organisations, with comparably long closedown periods. The authors do not analyse the sustainability of the increase in output or the generalisibility of the closedown effect to other industries.

  Practical implications: It is possible to anticipate improved productivity if shifting frontiers of control are rapidly replacing the old. If management abandons the old control mechanisms, previous to the closedown decision, and provides operative space for workers’ initiatives and informal leadership during the closedown process, it is possible to expect good performance, enabling a scope for extended closedown periods.

  Originality/value: This is the first study that analyses the comparative strength of the closedown effect and how restricted work practices change under the process of closedown.

 • 512.
  Wigblad, Rune
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lewer, John
  Hansson, Magnus
  Strange days indeed: Understanding the productivity paradox when firms close2005Ingår i: 21st century work. 20th Conference AIRAANZ 2006, Adelaide, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Both the public and private sectors have since the 1980s relentlessly cut the size of their workforces. Often this downsizing has been manifest in the closure of a whole or part of an organisation. Some studies which have analysed the closure process have reported remarkable, counterintuitive improvements in labour productivity during the period between the closure announcement and the final day. Drawing on case study evidence, this paper reviews the criteria used to differentiate between closures and constructs an analytical framework integrating different levels of analysis in order to increase understanding of the phenomena.

 • 513.
  Wigblad, Rune
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lewer, John
  Hansson, Magnus
  Strange days indeed: understanding the productivity paradox when firms close2006Ingår i: 21st century work: high road or low road? Proceedings of the 20th Conference of the Association of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand. Volume 1, Glenelg, South Australia, 2006, s. 565-576Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Both the public and private sectors have since the 1980s relentlessly cut the size of their workforces. The downsizing has regularly been reported to lead to closure of a whole or a part of a corporation or organization. Some studies which have analysed the closure process have reported remarkable, counterintuitive improvements in labor productivity during the period between the closure announcement and the final working day. Testing an elaborated cybernetic model on a Swedish case study, and on an exploratory basis, this paper proposes a holistic approach to generate a better understanding of this phenomenon. The main holistic pattern is a new order where management control is replaced by more “Self-management” on the plant level, and very strong psychological reactions based on feelings of unfairness.

 • 514.
  Wigge, Gunilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  IAS 40 ur ett Nordenperspektiv: Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 20092016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning.

  Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersson, 2011). Det som undersöks är om företagen använder samma värderingsmetod, om de informerar om hur värdering av förvaltningsfastigheter skett, om var i resultatrapporten de rapporterar justeringar av verkligt värde samt hur väl de lämnar upplysningar enligt IAS 40 punkt 75.

  Undersökningen har skett med en kvantitativ metod då det är årsredovisningar som granskats. Undersökt data är årsredovisningar från 2014 och 2009 för samma företag som granskats i den tidigare undersökningen. Några företag har utgått då de inte ingår i urvalsramen Nordiskt börsnoterat fastighetsbolag. Totalt granskades 14 stycken företag.

  Resultatet visar att efterlevnaden totalt sett är något bättre 2014 jämfört med den tidigare undersökningen. Till stor del beror det på urvalet där de företag som utgått var dåliga på att lämna upplysningar enligt IAS 40 i 2009 års redovisning. Sett till de företag som är med i båda undersökningarna är efterlevnaden likartad de jämförda åren. Det är få företag som lämnar upplysningar om begränsningar i rätten att sälja förvaltningsfastigheter, avtalsenliga förpliktelser att köpa eller hur de skiljer på rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter. Tolkningen kan då göras att det inte finns någon restriktion eller förpliktelse om det inte lämnas några sådana upplysningar. Om det är ett fastighetsbolag så kan det tolkas som att de inte har några rörelsefastigheter. Med dessa tolkningar blir efterlevnaden bland de undersökta företagen god.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 515.
  Wike, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ljungkvist Holm, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Bonusar: Mot ett långsiktigt tänkande2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: The background explains different financial crises and the effect those crises had on the Swedish acquits regarding variable compensation. The resent discussion regarding variable compensation and the main problems with bonuses is also explained. Our theories for this essay is mainly based on the new directions from Finansinspektionen FFFS 2009:6,7 and stakeholder theory. Other theories used are agency theory, stewardship theory and economic man. Purpose: The purpose of this essay is to analyze the new directions for variable compensation and to investigate if these new directions can lead to a more long-term thinking for managers in banks. Method: We used semi-structured interviews with open questions for our survey. During the survey we conducted three personal interviews and one mail interview, respondents represented the stakeholder groups: stakeholder, stakewatcher and stakekeeper. Conclusion: During our survey we found that the directions from Finansinspektionen are still on an early stage and it has been hard to analyze their effects. But it has been shown that the banks experience some difficulty in identifying their risk takers. In our investigation we have found that the new directions can be a step towards a more long-term thinking but it requires the management to change the point of view regarding bonuses.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 516.
  Winge, Susanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Auditor’s obligation to report suspicious economic crimes: - How auditors in Sweden perceive and manage this duty2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Auditors obligation to report suspicious crime – and how auditors perceive and

  manage this duty

  Level: Master level

  Author: Susanna Winge

  Supervisor: Fredrik Hartwig

  Date: 2015-05-25

  Background

  The purpose of auditors has developed during the years, from ‘detecting crime’ to ‘ensure a

  true and fair view’. Still, the ambitions of the politics were that auditors should be able to

  prevent economic crimes, and also avoid accounting scandals. On January 1st 1999, it was

  stated by law that auditors had an obligation to report clients if they suspected that any

  crime has been committed within a company. According to the literature, auditors do not

  have the right competencies to interpret what is a crime or just inaccuracies. Auditors do

  also have an obligation to keep silence, towards their clients, which are described as a

  cornerstone in their business. Earlier studies have indicated that auditors rather relate to

  their confidentiality, because of their low knowledge regarding economic crimes.

  Purpose

  The purpose of this study is find out ‘How do auditors in Sweden perceive and manage

  their obligation to report suspicious crime?’

  Method

  I have performed a qualitative study, where my primary data are sampled by nine, semistructured

  interviews with auditors in Dalarna. The interviews were performed face-to-face,

  and the questions were designed along the secondary data, in purpose to answer my

  research questions and purpose. My secondary data consists of literature, Swedish laws and

  propositions.

  Result and conclusions

  The result of this study shows that auditors do not make decision whether to reporting or

  not. Despite it is the auditors obligation, it is the lawyers within their organizations that take

  the decision if a report should be established or not. The respondents in my study consider

  themselves to have the competencies and knowledge to discover errors, and therefore, they

  do not need to posses the legal knowledge. My respondents think this is a difficult

  obligation, but do not think the responsibility should be on someone else

  Suggestions for future research

  All respondents who participated in this study works at larger agencies, and have access to

  competent lawyers within their organisations. I think this has affected my result, and

  therefore I suggest a further study with auditors on smaller agencies, who not have their

  own lawyers employed.

  It would also be interesting to investigate stakeholder’s perspective and expectations about

  auditor’s duty to report suspicious crimes, and perhaps even irregularities. It would also be

  interesting to investigate why auditors do not acquire the competencies needed to establish

  reports of economic crimes.

  Contribution of the thesis

  The contribution of this paper is that auditors do not need to posses the knowledge about

  how to manage their obligation to report, because they have legally competent people

  (lawyers) within their organization, who are responsible in these matters. Auditors perceive

  this obligation as difficult, and leave the decision-making to legally competent people.

 • 517.
  Wokekoro, Victor Dike
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  White, Bekibele Onome
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Intellectual Property Protection: an External Factor that Influences a Foreign Company’s Market Entry Mode into a Prospective Market2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Intellectual Property Protection is been understood in this paper as IP laws and enforcement of these laws in order to protect intellectual property rights. The goal of this research work is to understand how Swedish companies view issues regarding to Intellectual Property Protection (IPP) and how it influences a foreign company?s market entry mode. In order to achieve this objective, the Nigerian market situation and its? laws that govern IPP will be used to analyzed this issue. This paper argues that IPP is an important factor that influences a company?s entry mode and this argument finds IP laws and enforcement as two variables that influence the market while the market situation influences the foreign company. In carrying out this research literature was reviewed and interviews carried out. The research methodology section has presented a qualitative research and explains the nature of the interview stages that have been used to achieve the goals concerning the findings of the empirical data. A qualitative method was adopted by carrying out in-depth semi-structured interviews. The empirical data collected from the investigation were gathered and analyzed based on the research questions. The findings show that IPP of a host market influences a potential foreign company through the market situation that is also influenced by IP laws and enforcement. The outcome of these findings argues that the Swedish companies that were interviewed in this research will enter the Nigerian market through an intermediary mode. This has been based on the current IPP system of Nigerian.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 518.
  Woxlin, William C.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Perspektiv på HR-arbete vid nedskärningar: - en studie om effekter och handlingar, utifrån tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien ämnar till att skapa en profil för tre olika empirinära perspektiv, vilka alla spelar en roll före, under och efter en nedskärningsprocess. Dessa tre perspektiv är: ledningsperspektivet, perspektivet för kvarvarande anställda och uppsagda arbetare. Författaren lägger tyngd på den tidigare vetenskapliga forskningen som får agera likt en mall för hur en optimal hantering ska ske under en nedskärningsprocess. Syftet med studien är att detektera bristande överrensstämmelser mellan perspektiven som förhindrar att hanteringen blir optimal för alla parter, samt kunna se om teorin används i det praktiska utövandet. Ledarskapsperspektivet är representerat i två underkategorier: sekundärintervjuer och expertintervjuer. I sekundärintervjuerna så presenteras svar från auktoriteter inom området som förmedlar den erfarenhetsbaserade kunskapen; medan i expertintervjuerna presenteras svar från fyra olika, representerade, företag inom olika branscher i Borlänge. Perspektivet för kvarvarande anställda representeras av en enkätundersökning och en djupare intervju med en kvarvarande anställd. Det tredje empirinära perspektivet, för uppsagda arbetare, representeras av en enkätundersökning och en djupare intervju med en uppsagd arbetare. I resultatet så visar det sig att författaren har kunnat detektera bristande överrensstämmelser på flera punkter, främst inom den uppfattade kommunikationen, mellan perspektiven. Detta tolkas som att de framlagda teorierna inte följs av praktiken och därför råder det ingen optimal situation för något av de representerade perspektiven.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 519.
  Wänn, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Visone, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revisorns oberoende: Faktorer som kan påverka uppfattningen om revisornsoberoende2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företagsskandaler där revisorns granskning har blivit ifrågasatt har dykt upp allt oftare i media. Deuppmärksammade skandalerna har bidragit till att förtroendet för revisionsbranschen försämrats.Detta har i sin tur inneburit att kraven på revisorns oberoende har ökat.Syftet med denna studie är att undersöka hur fem faktorer påverkar uppfattningen av revisornsoberoende. Faktorerna vi undersöker är ekonomiskt beroende, erbjudande av rådgivningstjänster,längd på revisionsuppdrag, storlek på revisionsbyrå, och huruvida klienten har ett revisionsutskotteller inte. Vi har via en enkät undersökt hur företagsrådgivare på banker i Dalarna anser att dessafaktorer påverkar revisorns oberoende. Resultaten visar att framförallt ekonomiskt beroende menäven erbjudande av rådgivningstjänster och ett långt revisionsuppdrag anses leda till att revisorn fårett sämre oberoende. Hur stor revisionsbyrån är anses av de flesta respondenterna inte påverkaoberoendet. Av de som anser att det påverkar tycker flest respondenter att en stor revisionsbyrå gerrevisorn ett ökat oberoende. Hur det påverkar att klienten har ett revisionsutskott kan de flestarespondenterna inte ta ställning till, förmodligen på grund av att det är relativt ovanligt medrevisionsutskott i deras klientkrets.Våra resultat stämmer bra överens med tidigare studier. De flesta andra studier inom samma områdehar precis som vi använt sig av metoden enkätundersökning (Beattie et al., 2013; Dart, 2011; Alleyneet al., 2006; Bakar et al., 2005; Beattie et al., 1999; Gul, 1989; Shockley; 1981). Bakgrundsfrågorna ienkäten visar att våra respondenter var vana till att ta ställning kring och lade stor vikt vid revisornsoberoende. Flera andra studier har också vänt sig till konsumenter av redovisning och även specifiktbanker (Guiral et al., 2014; Holm & Zaman, 2012; Dart, 2011; Alleyne et al., 2006; Bakar et al.,2005; Alleyne, 2002; Gul, 1989). Detta gör att våra resultat är väl jämförbara. Dock har tidigarestudier utförts i länder med en anglosaxisk redovisningstradition medan Sverige följer en kontinentalredovisningstradition. Denna skillnad förefaller emellertid inte ha påverkat åsikterna om revisornsoberoende nämnvärt.Vår studie visar att svenska banktjänstemäns åsikter om vad som påverkar revisorns oberoendestämmer väl överens med den internationella bilden av hur revisorns oberoende påverkas. Dårespondenterna är begränsade till Dalarna är det dock svårt att med säkerhet generalisera dessaresultat till hela Sverige.

 • 520.
  Yachin, Jonathan Moshe
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Baking Dalarna's biking cake: Collaboration as a means for destination competitiveness, a case study of “Biking Dalarna"2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the contemporary tourism industry, the competitive game is between destinations. Tourism operations struggle to remain competitive on the international market and their success depends to a large extent on other complementary and competing tourism organizations at the destination. It is the sum of the total tourism offerings at the destination which determines its attractiveness. This research explores tourism collaboration process as a means of generating destination competitiveness. The focus of the research is on the enhancing factors which contribute to the success of the collaboration and to the development of quality tourism products. The research studies the case of Biking Dalarna, a collaboration of different organizations at five biking destinations in Dalarna, Sweden. Its purpose is to develop biking tourism in the region and to make Dalarna into Sweden’s leading biking destination. It is a qualitative research; the empirical data was collected through in depth interviews with representatives of six Biking Dalarna member organizations. The qualitative data collected from the participants provides inside look into the members reflections and experience of collaborating. The findings of this research demonstrate how collaboration has improved the biking product in Dalarna and promoted solutions to development problems. The research finds the good relationship between the collaborating actors and the involvement and leadership of the regional tourism management organization as the most contributing factors to the success of Biking Dalarna. The research also suggests that a third desired outcome of collaboration, improved marketing attributes was yet to be achieved in the case of Biking Dalarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 521.
  Yang, Jinseok
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wittenberg, Philip
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Perceived Work-related Factors and Turnover Intention: - A Case Study of a South Korean Construction Company2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – Employee turnover entails considerable costs and is a major problem for the construction industry. By creating an extensive framework, this study aims to examine whether perceived work-related factors affect turnover intention in South Korean construction companies.

  Research design – The paper is based on the results of a questionnaire of 136 employees that was conducted and provided by a Korean construction company. Research hypotheses were tested via correlation analyses. The most influencing work-related factors, as well as differences among job levels, were determined by multiple regression analyses.

  Findings Communication, immediate leaders, organizational commitment, and organizational pride substantially affect turnover intentions. All of these factors can be considered as relational factors. The most influencing factors differ among job levels.

  Discussion/practical implications Immediate leaders should be aware of their role in retaining employees and enhance communication, organizational commitment and pride. This study shows how the importance of certain variables differs for groups of employees.

  Theoretical implications/limitationsThis study is based on a sample of employees from a Korean construction company. Therefore, the generalizability of the findings has to be tested. Future research should test the proposed framework with other factors or resources.

  Originality/value This study shed light on the turnover subject in the South Korean construction industry. It shows that different factors can influence turnover intention among job levels. A framework was created, which is based on 16 work-related factors including organizational factors, HRM practices and job attitudes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 522.
  Yang, Jinseok
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wittenberg, Philip
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Perceived Work-related Factors and Turnover Intention: A Case Study of a South Korean Construction Company2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – Employee turnover entails considerable costs and is a major problem for the construction industry. By creating an extensive framework, this study aims to examine whether perceived work-related factors affect turnover intention in South Korean construction companies.

  Research design – The paper is based on the results of a questionnaire of 136 employees that was conducted and provided by a Korean construction company. Research hypotheses were tested via correlation analyses. The most influencing work-related factors, as well as differences among job levels, were determined by multiple regression analyses.

  Findings Communication, immediate leaders, organizational commitment, and organizational pride substantially affect turnover intentions. All of these factors can be considered as relational factors. The most influencing factors differ among job levels.

  Discussion/practical implications Immediate leaders should be aware of their role in retaining employees and enhance communication, organizational commitment and pride. This study shows how the importance of certain variables differs for groups of employees.

  Theoretical implications/limitationsThis study is based on a sample of employees from a Korean construction company. Therefore, the generalizability of the findings has to be tested. Future research should test the proposed framework with other factors or resources.

  Originality/value This study shed light on the turnover subject in the South Korean construction industry. It shows that different factors can influence turnover intention among job levels. A framework was created, which is based on 16 work-related factors including organizational factors, HRM practices and job attitudes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 523.
  Zelenková, Iveta
  et al.
  Masaryk University.
  Vyhlídal, Jiří
  Masaryk University.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Masaryk University.
  Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR2015Ingår i: Fórum sociální politiky, ISSN 1802-5854, Vol. 9, nr 4, s. 2-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to describe an adapted Swedish qualitative way of monitoring employers' needs on a local or regional labour market and to evaluate its functionality and applicability in environment of Czech public employment services.

 • 524.
  Zetterström, Denise
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revisionsberättelsen & bokslutsrapporten: Små bolags redovisningsalternativ efter avskaffande avrevisionsplikten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige avskaffades år 2010. Efter avregleringen harledningen för de små bolagen flera handlingsalternativ för att ändå vara trovärdiga införintressenter. Bolagen kan frivilligt välja mellan att anlita en revisor, låta en auktoriseradredovisningskonsult skapa en bokslutsrapport eller ta hand om den finansiella redovisningenpå egen hand.Studiens syfte är att skapa förståelse och kunskap om bokslutsrapporter ochrevisionsberättelser, om de utifrån kreditgivares synvinkel kan bidra till att öka företagenskreditvärdighet samt förtroende och legitimitet till företagens finansiella redovisning.Resultatet visar att en ren revisionsberättelse ger större trovärdighet hos kreditgivare och ökarföretagens kreditvärdighet jämfört med bokslutsrapporter. Både bokslutsrapporten ochrevisionsberättelsen kan bidra eller stärka företagens legitimitet. Dock ses revisorn ochrevisionsberättelsen som mer vedertaget. Kreditgivarna känner till hur revisorn arbetar, vilkalagar, regler, standarder och normer revisorn följer i sin granskning. Att revisorn ståroberoende till det företag som granskas gör räkenskaperna mer trovärdiga för kreditgivarna.Revisionsberättelsen och revisorn är därför den typ av kontroll som bidrar mest till attkreditgivarna finner förtroende till företaget.Studiens teoretiska referensram används för att tolka och förstå insamlad empirisk data samtstudiens syfte och problemställning. Den teoretiska referensramen består av intressentteorin,principal – agentteorin, legitimeringsteori samt tidigare forskning som kan beröra ämnet.Empiriska data samlades in med semistrukturerade intervjuer. Fyra kreditchefer och fyraföretagsrådgivare från olika banker i Sverige deltog som respondenter. Med hjälp av denteoretiska referensramen och insamlad empiri genomfördes en analys som slutligenresulterade i studiens slutsatser.

 • 525.
  Zimmergren, Anette
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hur företagsledare bidrar till kreativa tillvägagångssätt vid problemlösande för sina anställda2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokuset i studien ligger på det transformativa ledarskapet och chefernas möjligheter till de anställda att göra karriär och utvecklas i arbetet. Det har länge funnits bland annat två stora ledarskapstyper, transaktionellt och transformativt ledarskap. Efter att ha läst flera vetenskapliga artiklar inom området transformativt ledarskap och skapande av kreativitet, har det konstaterats att det finns begränsad empirisk forskning inom området. För att ta reda på hur empirin ser ut har intervjuer genomförts med tre transformativa chefer från tre olika företag och två av deras anställda för att se hur cheferna ger möjligheter till de anställda att göra karriär och utvecklas i arbetet. Med hjälp av intervjuerna som genomförts går det att se hur ledarskapet fungerar i praktiken och hur väl det stämmer överens med tidigare forskning.

  Resultatet i studien visar att mycket av chefernas tid går till det transaktionella ledarskapet eftersom de vill ha kontroll över vad de anställda gör. Dock är det en svår balansgång för företagen att hålla mellan att vara transaktionella och transformativa, de ska både kunna ge eget ansvar samt ha kontroll. Däremot är det en konkurrensfördel som cheferna har bland traditionella företag på konkurrensutsatta marknader då de ger utrymme till de anställda att utvecklas genom att gå på utbildningar. Detta ökar de anställdas engagemang vilket är kopplat till företagets produktivitet.

  Skulle de anställda behöva mer hjälp än den stöttning som de får, finns cheferna där och coachar dem på rätt spår igen samt att cheferna finns där ifall någon vill bolla sina idéer med dem. Cheferna försöker att skapa kreativitet bland sina anställda, både på individuella och gemensamma plan inom företagen.

  Chefernas ledarskap stämmer inte överens med alla punkter av min tolkning av det transformativa ledarskapet men de är på god väg att uppfylla dessa. Den tidigare forskningen beskriver inte exakt hur ledarskapet ska utövas utan det är mer riktlinjer.

 • 526.
  Åhnström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Place marketing in small Swedish municipalities: A case study of Avesta municipality2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Kotler et al (1999) tell that places are facing some major challenges: the globalization, the urban evolution, a growing competition of attracting scarce resources and that places have to rely on their own local resources to face the growing competition. Due to these factors it is getting harder for places to retain and attract residents, especially for smaller places. But Hospers (2011) tells that communities and cities undertake place marketing in order to fight these challenges and to be attractive for both existing and potential residents.

  Purpose: The aim of this research is to find out how small Swedish municipalities promote themselves in order to retain and attract residents.

  Method: A case study strategy with a semi-structured interview and documentary secondary data as data collection methods.

  Findings: It is beneficial for small Swedish municipalities to promote unique and realistic characteristics as they want to be identified with and to promote existing residents in promotion campaigns in order to display that the municipality value the residents. Furthermore, it is also beneficial for small Swedish municipalities to promote a well thought through place brand that builds on a set of characteristics that form a place’s brand identity. However, promotion of the place brand and unique and realistic characteristics together with the reputation of an area create images of a place. In order to create a good reputation of a place existing residents must be satisfied as they can be seen as ambassadors for the municipality and spread a good word-of-mouth to potential residents.

 • 527.
  Ålund, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Östlin, Sarah
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hållbar konsumtion i livsmedelsbutiker: En undersökning om kundens förutsättningar för hållbara val2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningSvenskarna överkonsumerar jordens resurser i snabb takt. Konsumtionen måste bli mer hållbar om framtida generationer ska ha möjlighet till en bra framtid. Livsmedel har stor påverkan på miljön därför är livsmedelskonsumtionen en viktig del i arbetet med hållbar konsumtion. Här har livsmedelskedjor tillsammans med deras kunder potential att bidra till hållbar konsumtion. Om kunden ska ha möjlighet att agera hållbart måste förutsättningar erbjudas på en marknad. Här saknas studier kring kundens förutsättningar för hållbara val på olika konsumentmarknader.SyfteSyftet med studien är att redogöra för kundens förutsättningar för att göra hållbara val i livsme-delsbutiker.MetodStudien bygger på en kvalitativ metod för insamling av data. I studien har en undersökning genomförts i samtliga livsmedelsbutiker i Falun för att samla in data om kundens förutsättningar för att välja hållbart. De faktorer som undersökts är kommunikation, sortiment och pris i utvalda produktkategorier. Empirin har sorterats och kategoriserats och sedan diskuterats i relation till teorin.SlutsatsDen slutsats vi kommit fram till genom vår undersökning visar att det finns möjligheter för kunden att göra hållbara val i livsmedelsbutiker. Eftersom jordens resurser inte räcker till på det sätt människor lever och konsumerar i dag, är en viktig fråga att kommunicera värdet i att välja hållbara produkter i så stor utsträckning som möjligt och det här är ett hållbarhetsarbete som måste ske kollektivt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 528.
  Åsén, Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Effekten av elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar besökares köpval. Tidigare studier har fokuserat på att identifiera potentiella faktorer som kan ha en påverkan på köpval inom onlineforum. Men det har ej undersökts hur besökare av onlineforum uppfattar effekten på köpval. Därmed fanns det en kunskapslucka för denna studie att undersöka. För att ta reda på detta gjordes en enkät tillgänglig för besökare av ett onlineforum. Onlineforumet som valdes heter Swedroid och är inriktade på elektronikprodukter. Den information om produkter som existerar på onlineforumet klassificeras som elektronisk Word of Mouth. Resultaten från enkäten visar att en klar majoritet av respondenterna anser att onlineforumet innehåller relevant information om produkter, vilket kan användas för att stödja ett köpval. Dock ansåg en lägre andel att informationen i forumet har varit en avgörande faktor för köp. I analysen framkom det två möjliga anledningar till detta. Informationen som en besökare har kommit i kontakt med kan ha varit otillräcklig. Informationen kan ha varit negativ, vilket leder till besökaren ej vill köpa produkten. Slutsatsen från detta är därmed att elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum påverkar besökares köpval genom att de kommer i kontakt med trovärdig och relevant information, men dess effekt på köpval påverkas av informationens innehåll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 529.
  Önnerberg, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Forsén, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors Municipality2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden - A Case Study of Hofors

  Municipality

  Svenska: Små och sårbara industriorter i Sverige - en fallstudie om Hofors Kommun

  Subject: Business Administration

  Keywords: Business Climate, Network, Collaboration, Single Industry Towns

  Background: There is a dependency situation between the industry and the municipality. This

  makes Hofors municipality vulnerable. The industry Ovako Steel is the biggest employer in the

  municipality and is therefore very important to Hofors. If a place have a good business climate it

  is easier for employment opportunities, good ideas and entrepreneurship to grow easily. There is

  a lot that a municipality can do in order to enhance the business climate.

  Purpose: The purpose of this research is to identify to what extent a good business climate can

  impact on the vulnerability situation for small single industry towns in Sweden.

  Method: Case study with semi-structured interviews and secondary data.

  Conclusion: Based on our empirical study a good business climate could be seen as a useful

  strategy for small and vulnerable single industry towns in Sweden. By developing a good

  business climate, the more attractive it is for entrepreneurs to start their businesses and broaden

  the business community. Municipalities with a good business climate is also a place where it

  easier to start new work opportunities in times of reductions in the industry.

  Being dependent on one industry does not have to imply only negative effects. In our empirical

  study of Hofors situation the collaboration between the network Entré Hofors and the industry

  Ovako Steel is reciprocally and positive. The general implication for Hofors and other small

  vulnerable single industry towns seems to be the importance of changing the attitudes towards

  entrepreneurship as well as the ability to create new work opportunities in times when the

  industry needs to cut down or the worst situation possible; closing down the whole industry.

 • 530.
  Östlund Rämgård, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill: En studie av avvikelse mellan rapporterad och teoretisk diskonteringsränta2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien visar att en större andel av bolagen från båda länder redovisar diskonteringsränta år 2012 jämfört med år 2007. Andelen rapporterade diskonteringsräntor som faller inom ramen för en accepterad avvikelse är något högre för Sverige jämfört med Finland båda jämförelseåren. Andelen accepterade differenser halverades för båda länderna från år 2007 till 2012. År 2012 rapporterades generellt högre diskonteringsräntor än de teoretiskt beräknade vad gäller båda länderna.

 • 531.
  Östman, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Redovisning av den kommunala pensionsskulden: Resultatredovisning med fullfonderingsmodellen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den kommunala pensionsskulden är omdebatterad då denna enligt lag ska redovisas på ett sätt som på flera punkter strider mot god redovisningssed genom att lyfta ur en stor skuld ur balansräkningen och istället redovisa detta som en ansvarsförbindelse. Vissa kommuner har valt att gå emot lagen och redovisar istället hela pensionsskulden i balansräkningen. Dessa kommuner hävdar att de gör detta för att ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I tidigare studier spekuleras dock om en övergång genomförts för att dölja ett högt resultat. Tidigare studier har även visat att artificiell resultatredovisning förekommer i kommuner och att det finns kopplingar mellan detta och balanskravets utformning. Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur kommunerna som använder fullfonderingsmodellen resonerar kring redovisningen av pensionsskulden. Studiens fokus har varit på redovisningen av resultatet. Metoden som använts har varit en kvalitativ metod. Dels har kommunernas årsredovisningar studerats, dels har intervjuer med kommuner genomförts. Studien visar att de kommuner som använder den så kallade fullfonderingsmodellen använder sig av olika resultat när de tar fram balanskravsresultatet. De förklaringar som ges skiljer sig beroende på hur kommunerna valt att redovisa resultatet. De kommuner som följer fullfonderingsmodellens resultat även i balanskravsresultatet gör detta för en mer rättvisande bild, medan de som använder blandmodellens resultat i balanskravsresultatet även vill försöka följa lagen.

891011 501 - 531 av 531
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf