du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Carlsson, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur ljud och bild samarbetar i Coca Cola och Ramlösas reklamfilmer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är konkurrens en del av vardagen för företag som vill sälja sina produkter. I och

  med att utbudet ökar och varorna är så lika varandra så har det blivit viktigare att synas

  genom reklam. Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur ljud och bild samarbetar i

  reklamfilm. Genom semistrukturerade intervjuer kommer personerna att få göra

  lyssningstest och bildtest för att sedan svara på frågor. Syftet är att försöka ta reda på

  om någon del är viktigare än den andra eller vad som kan göra skillnader i

  reklamfilmen. I reklamfilm så finns det någon form av budskap, men det kräver att den

  som ser förstår koderna som skaparen har använt. Studien har visat att det kan vara

  många olika typer av koder i reklamfilmer. Men om inte personen som ser det kan tolka

  dem rätt kan effekten bli det omvända.

 • 52.
  Christoffersson, Einar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  RoboDrummer – A Case Study: Implications of the musical expression of an electromechanical drumming machine2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In search for a new musical expression, the author’s own creation; RoboDrummer (RD)

  – a newly invented, MIDI-controlled electromechanical, drumming machine – is closely

  analyzed in terms of sound, time and interaction, and then compared to its precursors;

  the human drummer, the drum machine & other robotic drummers. Although far from a

  robotic virtuoso, the findings show in what unique ways RD both de-humanizes the

  human drum performance and humanizes, as well as embodies, the virtual drum

  machine. Potential musical applications and technical improvements are suggested to

  further develop RD into a more engaging and futuristic live performance.

 • 53.
  Claesson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Elgitarr i studion och hemmet: Skillnaden mellan emuleringar och mikrofonljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan

  högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Da emuleringar har blivit ett

  populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlada undersöker denna uppsats de

  soniska och hörbara skillnader mellan de tva. Lyssningspanelen och de tekniska

  mätningarna visar bada att det finns en skillnad mellan de tva, i diskanten upplevs den

  största skillnaden. Det gar att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts

  inom liknande omraden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den

  forskning som tidigare gjorts.

 • 54.
  Dahlén, Peter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den sfäriska intervjun: En studie om hur tittare och producenter upplever 360°- intervjusekvenser i en VR-miljö2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur tittare och producenter upplever intervjusekvenser i 360°-video i en VR-miljö och syftet är att synliggöra tittares upplevelser av produktion för att skapa bättre förutsättningar för journalistiska 360°- produktioner. Studien fokuserar på tittarens upplevelser av 360°-video i olikheter i gestaltningsval, utifrån gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används i 360°-video, samt på vilka olika sätt man som producent kan gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-video och hur det skiljer sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell videoproduktion. Studien har utgått från ett egenproducerat testmaterial bestående av sex olika 360°-videor. Detta material har använts i en tittarstudie där testpersonerna har tittat på materialet i VR-headset, tänkt högt enligt thinking aloud-metoden och medverkat i en simulated recall-intervju med kortsortering. För att få ett producentperspektiv har även yrkesverksamma 360°-producenter intervjuats. Testpersonernas upplevelser har analyserats utifrån hur vi traditionellt gestaltar intervjuer i rörliga medier. Studien visar hur individuellt tittare upplever grundläggande parametrar i gestaltningsval i intervjusekvenserna, att tittarna vill känna sig delaktiga och uppleva ett förstahandsperspektiv med stabilitet och kameran placerad i ett för dem normalt perspektiv i höjdled, vara nära intervjusituationen men inte för nära och känna sig bekräftade av blickar från samtliga medverkande. Samtidigt påverkar närhet till intervjuperson och dennes blickriktning hur villig tittaren är att utforska miljön. En synlig reporter kan upplevas som en konkurrent om uppmärksamheten eller fungera som en bra guide. Studien visar också hur all 360°-produktion i möjligaste mån bör efterlikna verkligheten och hur en intervjusituation också bör efterlikna en verklig situation där tittaren upplever illusionen av att vara delaktig. Intervjusituationen i 360°- video konkurrerar många gånger om tittarens uppmärksamhet med den rena miljöupplevelsen och intervjupersoner blir väldigt utlämnade i 360°-formatet. Det är därför av stor vikt att man har en överenskommelse om produktionens stil innan inspelningen.

 • 55.
  Davidsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tituleringsproblematik inom det samtidskonstnärliga audiovisuella området: Intervjuer med audiovisuella utövare om upplevd tituleringsproblematik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka tituleringsproblematiken inom det konstnärliga

  audiovisuella området. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med

  audiovisuella utövare som är aktiva inom det specifika området. Tidigare forskning

  visar att teknologins utveckling de senaste 20 åren har bidragit till framväxten av fler

  genrer inom det audiovisuella området vilket i sin tur har resulterat i en begrepps- och

  terminologiproblematik. Teorin som används för att analysera det empiriska materialet

  tar ansats från socialkonstruktivismen. Resultatet visar att audiovisuella utövare

  upplever att det inte finns något tydligt sätt att titulera sig. De mönster som visade sig i

  respondenternas svar var att tituleringen försvåras i och med att en audiovisuell utövare

  sysselsätter sig inom flera områden och titeln anpassas därefter, beroende på

  sammanhanget, det visade sig även att en generell och övergripande titel är svår att

  uppnå då den audiovisuella utövaren ofta möts av publik eller besökare som inte är

  bekanta med det audiovisuella begreppet.

 • 56.
  Deivert, Séamus
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det personliga nätverkets funktion: Etablering och underhåll av presonliga nätverk inom ljuddesign för rörlig bild2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of this paper was to discover the functions and workings of personal networks and their advantages for self-employed sound designers and producers whose focus was upon the moving image (film, advertising, tv, etc). Investigations on how entrepreneurs develop their networks were made, as well as inquiries on how these networks are used for generating work. Another important aspect perused was whether or not the networks are dependent on specific geographical locations in order to function. A case study and comparative analysis was undertaken, based upon three qualitative interviews with entrepreneurs whose operations shared several similar characteristics. The results pointed out the importance of constantly making new contacts, and maintaining and managing current ones. There was no evidence that traditional marketing strategies or advertising were used by the interviewees. New commissions were often gained from former clients or acquaintances, or through referrals from them. There are definite advantages to having one's business in the geographical area where one's contacts exist. This also makes it easier to keep up these contacts for future prospects. However, it is very feasible to take on contracts, do the job, and to deliver work to clients in far away locations, due to the high speed internet connections available today. Målet med denna uppsats var att ta reda på hur personliga nätverk fungerar och verkar till fördel för egenföretagande ljuddesigers för rörlig bild (Film, Reklam och tv etc.). Hur entreprenörerna utvecklar nätverken utforskades, även hur de används för att generera arbete samt om nätverken bör vara lokaliserade på en speciell plats för att fungera. En fallstudie och komparativ analys utfördes, baserad på tre kvalitativa intervjuer med entreprenörer vars verksamheter liknade varandra på flera plan. Resultatet påvisade vikten av att hela tiden skapa nya kontakter och underhålla befintliga sådana. Inget tydde på att traditionell marknadsföring eller reklam används. Nya uppdrag uppkommer oftast genom tidigare kunder, kontakter eller rekommendationer från dessa. Det finns klara fördelar med att bedriva sin verksamhet i det område där kontakterna finns och det är även lättare att underhålla dem i dessa fall. Det är dock fullt möjligt att åta sig, utföra och leverera uppdrag för befintliga kontakter på långt håll tack vare dagens snabba internetuppkopplingar.

 • 57.
  Deriss, Saman
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuell Perception och immersion: En kvalitativ undersökning av en multimodal installation i förhållande till rummet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskning genom design och kvalitativa undersökning är att skapa en

  audiovisuell installation vilket mäts av en fokusgrupp för att se om fenomenet

  Immersion uppnås hos informanterna. Det är informanternas kollektiva och subjektiva

  upplevelse av installationen som ligger till grund för studiens resultat och berör frågor

  inom det audiovisuella området. Installationen undersöks i förhållande till rummet den

  tar plats i som en viktigt påverkande aspekt. Studien ska ses på som ett förslag för hur

  fenomenet Immersion kan uppnås genom audiovisuella verktyg. Alltså är detta en studie

  som inte försöker nå en absolut sanning genom undersökningen utan olika resultat kan

  nås även om genomförandet av installationen skulle försökas återskapas. Resultaten

  tyder på att Installationen kändes Immersiv och nåddes genom projektionskonstformen

  och spatialt 3D ljud. Samt att andra aspekter och egenskaper som att installationens

  fysiska form, vilket bestod av genomskinligt tyg som omringade informanterna,

  påverkade deras Immersion positivt genom att avskärma deras perception. Det

  presenteras även andra aspekter och egenskaper som påverkade informanternas

  upplevelse av Immersion positivt men även resultat som påverkade upplevelsen

  negativt, vilket är lika viktigt för vidare forskning och som bidrag till det

  kunskapsområdet. Styrkan i undersökningen är presentationen av installationens

  genomförande men framförallt resultatet som bidrar med förståelse och perspektiv till

  ett svårformulerat intresseområde. Svagheten ligger i och med att

  fokusgruppdiskussioner och kvalitativa underökningar inte går att generaliseras, samt så

  är validiteten svår att styrka. Ytterligare en svaghet är att bara en fokusgrupp användes

  för studiens undersökning vilket gör det svårt att säkerställa resultatets giltighet.

 • 58.
  Donoso Vargas, Victor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur Mozarteffekten kan påverka förståelse och problemlösningsförmågan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersökte hur Mozarteffekten fungerar samt influerar deltagare i testsituationer.

  Genom att följa ”receptet” som dom flesta kvalitativa studier har gjort, lyssningstest,

  IQtest (kreativa frågor) följt av djupintervjuer har kopplingar med teori avgjort om

  effekten har tagit plats på de medverkande. Vissa studier hävdar att klassisk musik

  stimulerar hjärnan allra mest, medan andra resultat helt säger emot detta. Resultaten i

  denna studie visade att många olika faktorer avgör effektens verkan, men också att de

  viktigaste som nämnts i flera vetenskapliga artiklar samt böcker inte har någon påverkan

  över huvud taget.

 • 59.
  Doverdal, Nicklas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vad är musiksmak?: En studie om vad musiksmak har för ursprung, utveckling och faktorer hos individer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur formas musiksmak, hur påverkas den över tid och vilka faktorer som exempelvis

  känslor och minnen spelar roll för hur vi utvecklar vår individuella musiksmak. I den

  här studien presenteras resultat och analys mot bakgrund av tidigare forskning samt för

  studien genomförda intervjuer.

 • 60.
  Ekblad, Mårten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dagsverket: En undersökning om hur e-handeln kan producera reklamfilm med begränsade resurser på kort tid2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen i audiovisuella studier undersöker möjligheter att lättrörligt och resurssnålt producera reklamfilm för e-handeln. För att undersöka de möjligheterna och föreslå sätt att producera reklamfilm har en case-studie gjorts på ett svenskt glasbruk. Forskningsfrågan formulerades på följande sätt: Hur kan detaljhandelsföretag med e-handel snabbt och med begränsade resurser göra värdefull reklamfilm?

  De teorier undersökningen stödjer sig på är agila metoder, iterativitet, designteori samt ledarskap- och organisationsteorier. Metoden i undersökningen är Design Research Methodology, DRM, och har genomförts med fyra faser. Resultatet av undersökningen är en produktionsmodell som diskuterar möjligheter och förutsättningar för ett team att för en kund producera reklamfilm inom ramarna för en arbetsdag.

  Produktionsmodellen One Day Agile Production Model utvecklas i undersökningen och är ett förslag på ett supportverktyg som kan användas för lättrörlig och snabb reklamfilmproduktion

 • 61.
  Ericsson Bogren, Markus
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Medhörning i studio2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag hur musikerns prestation påverkas av medhörningen. Jag har inriktat mig på sångare och sånginspelning i studio. I undersökningen har jag använt mig av tre informanter som fick sjunga till fem olika mixar i medhörningen. Jag analyserade sedan deras intonering, rytmisering och sångstyrka. Resultaten av undersökningen blev att intoneringen till viss del påverkas av medhörningen, rytmiseringen och sångstyrkan påverkas i hög grad av medhörningen.

 • 62.
  Eriksson, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudets funktioner i Merry Melodies: En audiovisuell analys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har ljudets funktioner undersökts i ett avsnitt av den animerade serienMerrie Melodies. Undersökningens syfte har varit att få en djupare förståelse för ljudetsfunktioner i filmen men även hur ljudet och bilder samarbetar för att skapa komiskaeffekter. Undersökningen genomfördes genom att använda metod och teori av denfranske kompositören och filmljudexperten Michel Chion. Metoden kallas masking ochinnebär att ljud och bild analyseras, både separat och tillsammans. Analysen visar attljudet fyller tre huvudsakliga funktioner. För det första att bidra med emotionellinformation om händelser, rörelser och situationer, för det andra, att ge ljudbeskrivningarav det mest essentiella innehållet i avsnittets narrativ och för det tredje att bidra till ökadförståelse av och även en förstärkt relation till filmens rollfigurer. När det gäller denkomiska effekten visar analysen att bilden i filmavsnittet utan ljud redan innehar ettkomiskt värde. Vidare visar analysen att förutom den logiska sensationen av att upplevafilmavsnittet med ett till sinne, nämligen hörseln, så fungerar ljudet som en förstärkarevilket tillsammans med den redan komiska bilden gör det hela ännu roligare, mycket pågrund av de effekter som just ljudets funktioner bidrar med.

 • 63.
  Eriksson, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Metalcore, den hatade genren: En studie om hur metalfans upplever subgenren metalcore2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metalcore är en subgenre som är ständigt ifrågasatt av många. En del metalfans ser

  metalcore som någoting dåligt i metalgenren och tycker att subgenren inte är metal. I

  denna studie undersöks hur olika gränser skapas mellan genrerna metal och metalcore,

  detta genom att undersöka argumenten som metalfansen har om metalcore. Argumenten

  analyseras med hjälp av en kvalitativ argumentationsanalys med material från

  internetforumet Reddit. Resultatet visar på att negativitet finns mot metalcore, genren är

  alldeles för simpel och alldeles för mainstream för metalfans. Metalcore-låtar är endast

  en omstuvning av andra metalcore-låtar enligt metalfans. Den visar också en sorts

  splittring av fansen där några av metalfansen tycker om äldre metalcore.

 • 64.
  Eriksson, Julian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vikten av den optimala signalkedjan: Musikproducenters erfarenheter av inspelning och behandling av sång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att ge en inblick i hur yrkesutövande ljudtekniker och musikproducenter spelar in och processerar sång inom genrerna hårdrock, pop och rock i moderna musikproduktioner. Studien ämnar att förklara vilka motiv som ligger bakom valet och applicering av komponenter vid inspelning och processering av sång, huruvida det finns ett gemensamt ljudideal bland ljudtekniker och vad som definerar nämnda ljudideal. Studien är grundad på litteraturstudier och kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med tre erfarna ljudtekniker och musikproducenter.

  Resultatet av studien visar att det finns ett praxis inom yrket för hur man behandlar sång, samt att det går att åskåda ett generellt ljudideal för sång som man eftersträvar inom denna typ av musikproduktion. Det framgår även att den största upplevda problematiken i att processera sång är att komprimera sångens dynamiska omfång utan att den processerade signalen upplevs som onaturlig.

 • 65.
  Eriksson, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kvalitativ studie om hur radion påverkas av FM-bandets nedläggning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras i vilken utsträckning radiomediets lyssnarsiffror och räckvidd

  skulle påverkas av en avveckling av FM-bandet och en övergång till en digital

  marksänd radio. I studien intervjuas sex aktörer inom radiobranschen. Studien visar att

  branschen förväntar sig en nedgång av lyssnarsiffror och räckvidd under en

  övergångsperiod till digital radio men att dessa faktorer tros vara övergående och inte

  kommer att få några bestående följder för radiomediet som informationsförmedlare.

  Denna branschbedömning baserar man på att människor idag anses vara vana vid

  teknikskiften och därför mottagliga för en ny form av utsänd radio.

 • 66.
  Fagerberg, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Orkestrera skriken: En undersökning i hur tittaren påverkas av musiken i skräckfilm2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks det hur och varför filmmusiken påverkar tittaren när det kommer till skräckfilmsgenren. Från att skräckgenren har bestått av sagor och myter och monster och djävular har den utvecklas till en genre med ett stort antal subgenrer och konventioner. Lika så filmmusiken, som har utvecklats från att från början till största del fylla en mer praktisk funktion än vad den kanske gör idag. Genom fokusgruppsdiskussioner har jag försökt få fram om det finns en grund till varför tittaren reagerar emotionellt på filmmusik. Deltagarna har i helhet varit överens om de grundläggande anledningarna som de tror påverkar det här, vilket framförallt visade sig vara associationer. Men även saker som tittarens nuvarande emotionella tillstånd trodde de var med och påverkade hur man som tittare förhåller sig till filmmusikens påverkan. 

 • 67.
  Fagerberg, Stina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vilken roll spelar ljudteknikern vid operan?: En kvalitativ studie om ljudteknikerns samverkan och påverkan vid operaproduktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa undersökning var att ta reda på vad ljudteknikern har för

  roll och påverkan i en operaproduktion samt även att undersöka hur ljudteknikern

  samverkar med övriga funktioner i operahuset. Detta ämne är som forskningsområde

  fortfarande relativt ogenomlyst, därför kan denna studie bidra ny kunskap i ämnet.

  Undersökningen kan i viss mån även ge ökad kunskap om hur samspel och samverkan

  ser ut mellan olika yrkesgrupper i svenska operahus. Som grund för uppsatsens analys

  fungerade fyra stycken ljudtekniskt verksamma personer från Sveriges tre största

  operahus som intervjuades. Svaren från respondenterna har analyserats utifrån Pierre

  Bourdieus teorier (symboliskt kapital, fält och habitus) och annan tidigare forskning.

  Studien visar att ljudteknikerns roll är komplex, mångfasetterad och kräver utöver

  ljudteknisk kunskap även stor social kompetens för att kunna samverka väl med de

  konstnärliga ledarna och övriga funktioner. Vidare framgår det att tre av de fyra

  respondenterna anser att ljudteknikern påverkar det konstnärliga scenuttrycket.

  Respondenterna var eniga om att ljudteknikerns roll i en operaproduktion har blivit mer

  betydande på senare år tack vare den tekniska utvecklingen. Svagheten med denna

  studie är att den endast byggts på kunskap inhämtade genom intervjuer. Som förslag på

  vidare forskning är att utvidga och säkerställa dessa resultat genom att genomföra

  undersökningen med andra metoder t.ex. observationsstudier.

 • 68.
  Falk, Tobias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproducenters arbete via distans: En kvalitativ studie om musikproducenters metoder och tankar om distanssamarbeten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för musikproducenter att samarbeta med

  musiker, artister och medproducenter på distans via internet under produktionsprocessen.

  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en intervjuundersökning med fyra

  musikproducenter nå fördjupad kunskap om deras arbetsprocess med andra via internet.

  Tidigare forskning om musikproduktion har pekat på tekniska möjligheter att använda

  moln-tjänster för musikproducenter (Kozsolko, 2015). Det är tekniskt nya möjligheter

  sedan Gullö (2010) pekade på musikproducenters multikompetens och arbete med

  DAWs under produktionsprocessen.

  Resultaten visar på att musikproducenterna som arbetar med distansproduktioner

  skickar ljudfiler fram och tillbaka mellan varandra via onlinetjänster som Dropbox,

  Sprend och We Transfer och ibland även egna servrar. Det är mycket ovanligt att de

  skickar hela projekt då de sällan använder samma musikprogram (DAW).

  Respondenternas tankar gällande ledarrollen är att det är den är väldigt viktig för att

  projektet ska flyta på, det fanns dock delade meningar över hur det kan se ut. Tre av de

  fyra intervjuade musikproducenterna föredrar att behålla så mycket kontroll som möjligt

  och har ibland svårt att helt lämna över en uppgift till någon annan. Deras tankar kring

  musikprogrammens cloud-funktioner där det går att arbeta i samma projekt med andra i

  realtid möttes av blandade reaktioner där några såg det som opraktiskt och rörigt och

  några som potentiellt intressant men inget de skulle prova på under den närmaste tiden.

  Diskussionen visar att producentyrket är svår att placera under konst eller hantverk då

  det innehåller båda aspekterna. Ledarrollen kan se olika ut men behöver vara aktiv för

  att fungera i ett distanssamarbete. Konventioner är viktiga för att fastställa nya

  arbetsmetoder.

 • 69.
  Ferguson, Ralph
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Multimodal Literacy as a form of Communication: What is the state of the students at Dalarna University multimodal literacy?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Literacy is an invaluable asset to have, and has allowed for communication,

  documentation and the spreading of ideas since the beginning of the written language.

  With technological advancements, and new possibilities to communicate, it is important

  to question the degree to which people’s abilities to utilise these new methods have

  developed in relation to these emerging technologies. The purpose of this bachelor’s

  thesis is to analyse the state of students’ at Dalarna University mulitimodal literacy, as

  well as their experience of multimodality in their education. This has led to the two

  main research questions: What is the state of the students at Dalarna University

  multimodal literacy? And: How have the students at Dalarna University

  experienced multimodality in education?

  The paper is based on a mixed-method study that incorporates both a quantitative and

  qualitative aspect to it. The main thrust of the research paper is, however, based on a

  quantitative study that was conducted online and emailed to students via their program

  coordinators. The scope of the research is in audio-visual modes, i.e. audio, video and

  images, while textual literacy is presumed and serves as an inspiration to the study. The

  purpose of the study is to analyse the state of the students’ multimodal literacy and their

  experience of multimodality in education.

  The study revealed that the students at Dalarna University have most skill in image

  editing, while not being very literate in audio or video editing. The students seem to

  have had mediocre experience creating meaning through multimodality both in private

  use and in their respective educational institutions. The study also reveals that students

  prefer learning by means of video (rather than text or audio), yet are not able to create

  meaning (communicate) through it.

 • 70.
  Fernkvist Melin, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Svensk skivbolagsindustri: En studie om marknadsföringsutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines whether if three different Swedish record labels have changed andevolved their marketing of artists. The study started in year 2009, but was completed later onyear 2015, therefore there are multiple sources dated before year 2009, and, because of that,this is not a current research report representing Swedish music industry’s marketingdevelopments today.The work is foremost based on facts and interviews from year 2010, with people who havesimilar positions at three Swedish record labels and are based on their viewpoints onmarketing within the music industry.The purpose of this research is to gain an overview of the Swedish record label industry’smarketing developments. The usefulness of this information is that you may get indicationswhere the labor market will expand.The results of the interviews showed that all the interviewees considered that the recordindustry is changing and they need to change and adapt their marketing methods to reach outto their consumers.

 • 71.
  Fernström, Torbjörn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisualitet: En diskursanalys om det nya gamla2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna diskursanalys är att bidra med kunskap om hur audiovisualitet har

  setts på och förändrats från 1936 fram till 2008. Detta undersöks utifrån sex stycken

  texter som är uppsatsens empiri. Huvudfrågan i denna uppsats begrundar huruvida dessa

  skillnader finns och hur de kan relateras till varandra. Analysprocessen utgår från

  socialkonstruktivism som teori för att kunna förstå de skillnader som undersöks.

  Resultatet av denna undersökning visar att det finns små skillnader i hur vissa relaterade

  begrepp används, detta tas vidare upp i diskussionsdelen där det även diskuteras hur

  förutsättningar för tidigare och framtida diskurser om audiovisualitet ser ut. Förslag till

  fortsatt forskning är en liknande studie med fokus på moderna texter för att se om det

  finns samtida skillnader och även om resultatet utifrån det skiljer sig från det i denna

  undersökning.

 • 72.
  Finneman, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken, ett konstruerat beteende?: En kvalitativ studie om hur känslor framkallas genom musiklyssnande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur musiken skapar känslor hos oss människor. En kvalitativ enkät har genomförts där respondenterna fick besvara vilka musikval de gör för att framkalla ett visst sinnestillstånd men också besvara ett lyssningstest med sex låtar där de skulle välja en känsla som väcktes hos dem. Utifrån de musikaliska elementen rytm, tempo, harmoni, klangfärg, dur/moll, tonhöjd och situation så tenderade respondenterna att välja liknande musik med specifika element. Våra hjärnor bearbetar ljud genom dessa musikaliska element både instinktivt för att upptäcka faror men också för att musiken liknar språk som vi lärt känna igen redan i moderns mage. Musik och språk leder oss till tendenser att tolka musik på liknande sätt som vi tolkar språk och dess strukturer via syntax och semiotik. Slutsatsen av denna undersökning visar att musiken har en stark koppling till oss människor medvetet som omedvetet. De musikaliska elementen, situationen och individuella erfarenheter är bidragande faktorer som gör att vi tenderar att skapa vissa känslor när vi lyssnar på musik. Generaliseringsbarheten i undersökningen kan diskuteras då endast femtiofyra svarade på enkäten. I de öppet ställda frågorna visade sig att respondenterna hade svårt att analysera och förklara sitt vardagslyssnande.

 • 73.
  Fjällström, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmklipparens roll i Star Wars: Kraften i actionsekvenser2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie är att undersöka om det finns några principer för hur actionsekvenser är klippta och om utvecklingen av ny klippteknik ändrat på sättet man klipper actionsekvenser i Star Wars eller om man arbetar för att behålla och återskapa samma emotionella klippkänsla som i de äldre filmerna. Studien är genomförd i form av två stycken analysmetoder, den första metoden bygger på Berry Salt's analysmetod för att få ut statistik över hur actionsekvenserna är klippta, genom att se hur många klipp det är i en sekvens och dela antal klipp med tiden som sekvensen utspelar sig under, på så sätt får man ut en så kallad "average shot lenght" (ASL). Den andra metoden är en bildanalys där jag undersöker hur man har arbetat med dramaturgin och informationen man ger publiken. Undersökningens ramverk bygger på Dancygers  (2011) kriterier för en actionssekvens och det innebär i korthet att en actionsekvens ska innehålla identifikation, excitation, en konfilkt och intensifiering för att en actionsekvens ska räknas som en actionsekvens. Undersökningens resultat visar på att de actionsekvenser som ingått i studien skiljer sig åt. Men det finns en del genomgående principer som gäller samtliga sekvenser och de är att varje bild ska ge information om var man befinner sig, vad det är som händer och vad som kommer att hända i nästa bild. Ur min studie kan man se att sekvenserna skiljer sig i tid, antal klipp och hur lång ASL varje sekvens har. Med hjälp av klippningen ska man ge publiken den information som dem behöver för att förstå berättelsen som projiceras framför dom. Utgår man ifrån hur Star Wars filmerna är klippta i en bransch som utvecklats under 40 år, då ser man hur man använt sig av en liknande klippteknik för att fånga publikens uppmärksamhet, föra berättelsen framåt och ge publiken rätt information.

 • 74.
  Fladvad, Anton
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Framtiden för CD-skivan som musikformat: En undersökning av CD-formatets roll på musikmarknaden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan början på 2000-talet har försäljningssiffrorna för CD-skivan inom musikindustrin varit på nedgång och minskat årligen, samtidigt som de nya digitala formaten har etablerats på den globala marknaden. Men trots många spekulationer, där CD-skivan sedan år tillbaka har stämplats som ett döende musikmedium, tyder försäljningsstatistiken på att CD:n och andra fysiska format fortfarande har en plats på den moderna globala musikmarknaden.

  I denna undersökning sammanställs försäljningssiffror från världens största musikmarknader, samt Sverige, för att få en tydligare överblick över hur försäljningsfördelningen egentligen ser ut mellan de olika musikformaten. Genom sekundäranalys, kombinerat med Boltanski och Thénevots teori om de olika typer av världar som existerar i vardagen, och deras respektive värdeordningar, analyseras den insamlade datan för att få en ökad förståelse för varför försäljningsfördelningen ser ut som den gör idag, och hur utvecklingen har sett ut under föregående år.

  Resultatet visar att den globala försäljningsfördelningen under 2014 var jämnt fördelad mellan digitala och fysiska format, med en andel på cirka 46% vardera av den totala globala musikmarknaden. Detta visar att fysiska format, trots en årlig minskning, år 2014 hade en roll på musikmarknaden som, ur försäljningsaspekt, var likvärdig digitala format, och CD-skivan (och även vinylen) kan därför inte ännu anses vara död.

 • 75.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Algoritmers möjligheter och begränsningar: En diskussion om A&R-kompetens och algoritmer2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Algoritmer har blivit alltmer uppmärksammade under de senaste åren, inte minst i relation till spellistor på exempelvis Spotify. Algoritmer har utvecklats till viktiga verktyg för dagens musikbolag. Allt oftare har frågan om vad algoritmer kan och inte kan diskuterats samt vad effekterna av en utbredd användning har på musikutbud, lyssnarbeteenden och musikutövare. Fokus i detta paper riktas mot algoritmers möjligheter och begränsningar med utgångspunkt i A&R-kompetens, samt dess konsekvenser på bransch och musikutbud.

  Utgångspunkten tas i min avhandling i vilken bland annat A&R-kompetens beskrivs och analyseras (Florén 2010). I denna identifieras två olika typer av bedömningar som en A&R gör vilket i sin tur är relaterade till två olika typer av låtar och artister. Den första och mest enkla bedömningen är av låtar och artister vars potential framstår som helt uppenbar och självklar för alla. Utmaningen består primärt i att vara först med att kontraktera artisten. Den andra typen av bedömning rör artister och musik som är betydligt mer svårbedömbar, i många fall handlar det om artister eller musik som ”ännu ej är men som kan komma att bli”. Musiken bär inte på den inneboende kraft som gör att den själv tar sig genom mediebruset fram till lyssnaren. I dessa situationer måste A&R och bolag addera värden som ökar förutsättningar för framgång. Det kan handla om att förbättra produktionen, ta in en co-writer, låta artisten ta sånglektioner, ändra banduppsättning, utveckla image, utveckla strategiska planer för lansering och marknadsföring. I denna typ av projekt blir A&R en kreativ medskapare av artistens karriär och framgång.

  Det förefaller primärt vara den första typen av bedömningar som algoritmer kan ersätta A&R genom att på ett automatiserat sätt, utifrån lyssnarnas beteenden, tidigt uppmärksamma morgondagens framgångar. I en bemärkelse har lyssnarna blivit sina egna A&R då de själva genom sitt lyssnande omedvetet identifierar morgondagens framgångar. I den gamla branschstrukturen var denna typ av bedömningar förknippade med stora inslag av osäkerhet och komplexitet samtidigt som branschens existens över tid var beroende av denna förmåga. Det cirkulerade uppgifter om att ca 70% – 80% av alla satsningar misslyckades (Florén 2010). I och med användningen av algoritmer har denna bedömning flyttats närmare lyssnaren vilket även kan antas ha minskat inslagen av osäkerhet. Men användningen av algoritmer förutsätter att det finns en relativt färdig produktion och artist som lyssnaren kan bedöma. Ifråga om musik och artister ”som ännu ej är men som kan komma att bli” har algoritmer begränsade möjligheter att ersätta A&R då de inte kan agera som kreativa medskapare. I själva verket förefaller kreativitet vara en av de största begränsningarna hos algoritmer idag. Denna bedömning av det som ”ännu ej är” skulle utifrån detta resonemang fortfarande kräva mänsklig bedömningsförmåga och kreativitet.

  Vilka skulle effekterna kunna bli av en alltmer utbredd användning av algoritmer? Musikbolagen kan med hjälp av algoritmer bli bättre på att identifiera talanger i ett tidigt skede och att sprida ”rätt musik” till ”rätt lyssnare” vilket måste uppfattas som positiva effekter. Men om utvecklingen resulterar i färre antal A&R-drivna bolag finns risken att utrymmet för artister som ”ännu ej är” och som behöver stöd och samarbete för att utveckla sina karriärer får allt svårare att etablera sig. Långsiktiga investeringar i en ny artists karriär är både riskfyllt och ur ett affärsmässigt perspektiv inte en given målsättning. Ett möjligt framtida scenario skulle kunna bli att bedömningen av potential flyttas närmare lyssnarna och ansvaret för att utveckla talang blir artisters eget fram tills att musiken blir möjlig att testa i skarpt läge på exempelvis Spotify. Beroende på branschens agerande skulle detta kunna leda till en ytterligare likriktning av det mest kommersiella utbudet. Detta till följd av att det finns ett mindre antal aktörer som är beredda att investera i genuint nya artister och ny musik då det är förenat med ökad risk. På branschnivå över tid framstår det därför som avgörande att investeringar görs i kreativa och starka A&R-miljöer. Den kreativa A&R funktionen skulle kunna liknas vid en form av grundforskning vars direkta relevans och avkastning kanske inte är uppenbar men som över tid bidrar till ett berikat musikutbud och framtida intäkter. 

 • 76.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kunskapens gränser: Om förmågan att bedöma potential i kreativ och kunskapsintensiv verksamhet2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens framväxande samhälle uppfattas kunskap och kreativitet blir allt viktiga resurser. I forskning och teoribildning om kunskapsintensiv verksamhet inkluderas förut om kunskap även just den kreativa förmågan hos de anställda som central. Dessa företag beskrivs ofta agera i snabbt föränderlig omgivning vilket gör att kreativitet och innovation krävs för att konkurrera och nå framgång. Det är i efterhand relativt lätt att avgöra vilka kreativa idéer som utvecklats till framgångsrika innovationer. I detta paper riktas fokus mot bedömningen av den kreativa eller innovativa idéen då den ännu ej visat sig framgångsrik. På vilken grund och med vilken säkerhet går det att bedöma en idé som ännu ej visat sig framgångsrik. Går det att urskilja skillnader mellan olika typer av idéer eller innovation i frågan om möjligheten att på förhand bedöma dess värde? 

 • 77.
  Florén, Thomas
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Portnoff, Linda
  Handelshögskolan i Stockholm.
  The Music Industry in Scandinavia & Swedish Music Export: What’s so Swedish about the Swedish record industry?2017Conference paper (Other academic)
 • 78.
  Folkestad, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproducent: Känd titel, okänd roll?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför exempelvis The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av verktyg för att skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett resultat av den andra – hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett faktum. Vad som inte verkar ha förändrats dock är de yrkestitlar som använts och används. Med intervjuer och observationer av vad yrkesverksamma musikproducenter gör året 2013 är syftet att utveckla beskrivningar av musikproducentroller som kan användas i musikproduktionsutbildning. Dessa beskrivningar är menade att peka på vilken kunskap som bör preciseras i utbildningsplaner för att utveckla och fokusera på de nödvändiga kompetenser som krävs för yrket. Jan-Olof Gullös modell för musikproducenters ledarstilar prövas i detta arbete vid analysen av producenter som intervjuas och observeras. Resultatet av detta arbete föreslår två underkategorier till musikproducentens titel med förhoppningen att introduktionen av dessa begrepp kan leda till en fortsatt diskussion att definiera dessa två underkategorier. Ambitionen är att på lång sikt skapa en effektivare och mer relevant pedagogik i akademiska syften, men också att musikaliska sammanhang lättare finner rätt ändamål genom väl anpassade och förtydligade samarbetsförhållanden i yrkeslivet.  

 • 79.
  Foric, Armin
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikens betydelse för film: En undersökning om musikens inverkan i film2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Foric, Armin - Musikens betydelse för film – En undersökning om musikens inverkan i film (Högskolan Dalarna 2009) är en uppsats som syftar till att försöka förstå hur bakgrundsmusik påverkar film. Genom att använda sig av ett och samma klipp men med olika bakgrundsmusik vill jag försöka förstå hur musik påverkar uppfattningen av en film. Syftet är också att jämföra min och Rasmus Wedins uppsats som heter ”Ljudet är halva upplevelsen... Minst!” (Högskolan Dalarna 2006) på de punkter där våra frågor matchar varandra. Den viktiga huvudfrågan är: – Hur påverkas uppfattningen av en film genom musik? Sekundära frågeställningar: – Hur viktig är bakgrundsmusiken för uppfattningen om en films handling? – Hur tolkar man filmens handling beroende på vad för musik man hör, eller inte hör? – Hur tolkar åskådaren karaktärens roll i filmen beroende på vad för musik de hör? – Hur påverkar antalet film/vecka den tolkning man har? – Hur påverkar en favorit genre uppfattningen åskådaren har? Jag valde att musiklägga de två första minuterna från filmen ”Under ytan finns havet” producerad av elever på högskolan dalarna i tre olika versioner. Jag valde att först musiklägga en version i drama, den andra i komedi och den tredje i skräck utförande, därefter gjorde jag en tittarundersökning med frågor på enkäter som försökspersonerna fick svara på. Efter att ha samlat in material och sammanställt frågorna så blir mina frågeställningar besvarade. Vi kan tydligt se hur musiken påverkar en film på alla sätt, och inte bara upplevelsen

 • 80.
  Forsberg, Marcus
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmljudets funktioner i krigsfilm: En audio-visuell analys av Apocalypse Now och Saving Private Ryan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har filmljudet i krigsfilmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryan undersökts. Detta har gjorts för att försöka bidra med ökad förståelse för filmljudets användningsområde och funktioner, främst för filmerna i fråga, men även för krigsfilm rent generellt. Filmljud i denna kontext omfattar allt det ljud som finns i film, men utesluter dock all ickediegetisk musik. Båda filmerna har undersökts genom en audio-visuell analys. En sådan analys görs genom att detaljgranska båda filmernas ljud- och bildinnehåll var för sig, för att slutligen undersöka samma filmsekvens som helhet då ljudet och bilden satts ihop igen. Den audio-visuella analysmetod som nyttjats i uppsatsen är Michel Chions metod, Masking. De 30 minuter film som analyserades placerades sedan i olika filmljudzoner, där respektive filmljudzons ljudinnehåll bland annat visade vilka främsta huvudfunktioner som filmljudet hade i dessa filmer. Dessa funktioner är till för att bibehålla åskådarens fokus och intresse, att skapa närhet till rollkaraktärerna, samt att tillföra en hög känsla av realism och närvaro. Intentionerna med filmljudet verkade vara att flytta åskådaren in i filmens verklighet, att låta åskådaren bli ett med filmen. Att återspegla denna känsla av realism, närvaro, fokus samt intresse, visade sig också vara de intentioner som funnits redan i de båda filmernas förproduktionsstadier. Detta bevisar att de lyckats åstadkomma det de eftersträvat. Men om filmljudet använts på samma sätt eller innehar samma funktioner i krigsfilm rent genrellt går inte att säga. I have for this bachelor’s thesis examined the movie sound of the classic warfare movies Apocalypse Now and Saving Private Ryan. This is an attempt to contribute to a more profound comprehension of the appliance and importance of movie sound. In this context movie sound implies all kinds of sounds within the movies, accept from non-diegetic music. These two movies have been examined by an audio-visual analysis. It's done by auditing the sound and picture content separately, and then combined to audit the same sequence as a whole. Michel Chion, which is the founder of this analysis, calls this method Masking. The sound in this 30 minute sequence was then divided into different zones, where every zone represented a certain main function. These functions are provided to create a stronger connection to the characters, sustain the viewers interest and bring a sense of realism and presence. It seems though the intention with the movies sound is to bring the viewers to the scene in hand, and let it become their reality. To mirror this sense of realism, presence, focus and interest, proves to be the intention from an early stage of the production. This bachelor’s thesis demonstrates a success in their endeavours. Although it can’t confirm whether the movie sound have been utilized in the same manner or if they posess the same functions to warefare movies in general.

 • 81.
  Forsberg, Olof
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.”: Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32%

  enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen

  ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. Tidigare forskning visar

  att en utbildningsnorm växt fram i den svenska skolan i linje med så kallade rätta

  gymnasieval. I denna uppsats har gymnasieelever från ekonomiskt samt estetiskt program,

  genom fokusgruppsamtal som metod, fått berätta om hur de tror att deras omgivning och

  bakgrund kan ha format deras syn på estetiskt gymnasieprogram och musik som yrke.

  Eleverna märker enligt dem själva denna förändring i söktrycket. Ett av de viktigaste

  resultaten är att gymnasieeleverna som medverkade i undersökningen har en svag bild av

  vilka yrken som ryms inom musikbranschen. Resultatet tyder även på att det estetiska

  programmet präglas av lågt anseende, och ett generellt rykte att vara lättare än andra

  gymnasieprogram, och att detta lockar mindre ambitiösa elever som helst vill ha roligt under

  gymnasietiden. Detta skulle enligt respondenterna bygga på tron om att utövande av en

  kulturell hobby på skoltid inte stimulerar till lärande på samma sätt som ett

  gymnasiegemensamt ämne. I analys- samt diskussionskapitlen kommenterar jag resultaten

  med hjälp av tidigare forskning samt Bourdieus teorier om kapital och habitus. Dessa teorier

  används för att studera de typer av kapital respondenterna värderar högt respektive lågt, samt

  deras livsbakgrunders påverkan på deras val.

 • 82.
  Frankenius, Joakim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Från synt till drama: En kvalitativ fallstudie om den licensierade musikens narrativafunktioner i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populärmusik från film är något var person känner till och ibland lyssnar på dagligen.

  Men anledningarna till varför den sagda musiken blir vald står ofta obesvarat. Vilka

  funktioner har musiken, kallad licensierad musik, i film? För att analysera och förstå

  musikens funktioner bör en tackla frågorna runt ämnet ur en music supervisors

  perspektiv. Denna uppsats är en fallstudie som med en innehållsanalys analyserar den

  licensierade musiken i thrillern

  The Guest. Resultaten visar att musiken fyllde narrativa

  funktioner både som enskild låt för enskilda scener men även övergripande funktioner

  som etablerar plats, epok och karaktärers drag och utveckling.

 • 83.
  Fredell, Emelie
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kan ett synintryck upphäva en ljudillusion?: En undersökning av oktavillusionen kopplad till visuella stimuli i form av noter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their visual senses also get stimulated in form of scores. Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the investigation. The result shows that a more correct perception of the octave illusion depends on the educational level in scorereading. Four out of five subjects who valued their knowledge in scorereading as being good or very good reported that the score corresponded to what they could hear in the right ear, which is connected to the dominant hemisphere. When they were instructed to focus on both ears three of these subjects reported that the score corresponded to what they could hear in the left ear, but that they could not hear the lower tone in the right ear. As the scores for the right ear were equal for the identical soundexamples this perception could be an indication that stimuli are percieved as being complex and the interpretation is alternated to the non dominant hemisphere.

 • 84.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Pathways of pop: Arts and education policy, studieförbund and genre hierarchies2019In: Contemporary Popular Music Studies: Proceedings of the International Association for the Study of Popular Music 2017 / [ed] Marija Dumnić Vilotijević; Ivana Medić, Falun, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Through the Swedish voluntary education organisations called studieförbund bands get access to musical education, rehearsal space, gear and gigs. It is a modest but long time funding without any demands on return. Studieförbund are considered to be one of the most important factors for the success of the Swedish music industry due to the educational role they plays for amateur musicians. As musicians gain experience they tend to “outgrow” the studieförbund.There are often no institutional aids to continue their progress, since arts policy regards pop genres to be commercial by default. Recently, former musicians and festival arrangers have developed regional coaching programs for pop bands, leaning on policies of “cultural and creative industries” instead of arts policies.

  Drawing on Michel de Certeau’s concept of tactic and strategies (1984), as well as Ruth Finnegan’s pathways (Finnegan 1989), this paper discusses these efforts as tactical manoeuvres by music creators as they navigate regional spaces of education, arts policies and industry strategies.

 • 85.
  Freund, Oscar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  "Äfven jag har en historia!": En undersökning av den kulturellt bildade diskursen kring folkmusik under sekelskiftet 1800-19002014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks folkmusikens symbolfunktion för upprätthållandet av 1800-1900-talens kollektiva nationalidentitet. Detta görs genom en analys av den språkliga framställningen av folkmusik inom kulturellt bildade kretsar. Uppsatsen behandlar det skriftliga språket som en reflektion av en skribents värderingar och allmänna världsbild. Genom att analysera den språkliga framställningen av folkmusik med ett teoretiskt underlag att applicera som samhällelig kontext söker uppsatsen att besvara frågeställningar kring värderingen av folkmusik, dess förekomst i vardagen, och dess symboliska funktion inom en avgränsad diskurs. Analysen resulterar i besvarade frågeställningar som stämmer väl in på det teoretiska underlaget som uppsatsen baseras på.

 • 86.
  Fridheim, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Blockchain i musikbranschen: Kvalitativ undersökning om blockkedjeteknologi innebär nyavillkor för verksamheter och artister2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka verksamheter och organisationer som

  använder eller kan tänkas använda blockkedjeteknologin i musikbranschen och jämföra

  deras affärsidéer mot teorin om delningsekonomi. Den tidigare forskningen

  uppmärksammar styrningsproblematiken, problematik med intäktströmmar och

  digitaliseringens möjligheter. Blockkedjeteknologin undersöks som en företeelse i form

  av en fallstudie där fyra verksamhetsanalyser och tre intervjuer med informatörer och

  kommunikatörer i musikbranschen analyseras. Resultaten visar på nya möjligheter för

  musikskapare, lyssnare, användare och verksamheter. Möjligheter som snabbare

  utbetalning av royalties, transparens i utbetalningskedjan samt effektivare möjligheter i

  hantering av verksdata. Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare

  forskningen om styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på

  mångfalden av positiva förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma

  inom ljud- och musikproduktion.

 • 87.
  Frisk, Samuel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Förväntanseffekt och placebo i musikproduktion: En undersökning i hur förväntan kan påverka upplevelse av ljud och audioprodukter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker förväntaneffektens påverkan i musiksammanhang. Resultatet

  kan vara användbart för att bidra med ökad förståelse för hur andra faktorer än ljudkvalitet kan

  komma att påverka produktionsrelaterade beslut, framförallt rörande mixning och mastering.

  Huvudfrågan är: vilken roll spelar förväntanseffekten hos en erfaren audioproducents bedömning

  av skillnader i ljudprocessering? Den andra forskningsfrågan är: I vilken utsträckning går det att

  lura en erfaren audioproducent till att tro att skillnad i audioprocessering existerar när han/hon i

  själva verket lyssnar på två identiska exempel? Data samlades in via ett lyssningstest bestående

  av två delar. Den ena berör två olika equalizers med identiska inställningar där en är en erkänt

  masteringsplugin och den andra är en billigare inbyggd equalizer i Apple Logic Pro X.

  Etiketterna är ombytta utan att respondenterna vetat om detta. Den andra delen berör

  volymplacebo. En identisk mix har spelats upp med angivna nivåskillnader på ett gitarrspår där

  den största skillnaden mellan svagaste och starkaste angivna gitarrnivå är 6 dB. Resultaten visade

  att förväntanseffekten har en måttlig till stark påverkan hos samtliga av de deltagare som valts ut

  till lyssningstestet, varav hälften arbetar med musikproduktion eller postproduktion, i huvudsak

  åt kunder. Analysprocessen består av sammankoppling mellan respondenternas svar och tidigare

  forskning om förväntanseffekten. Diskussionen tar bland annat upp faktorer som kan ha påverkat

  resultatet som inte har att göra med förväntanseffekten, samt skillnader och förklaringar till

  skillnader mellan de olika respondenternas data. Styrkan med undersökningen är att den

  konsekvent gjordes i kontrollrumsmiljö, med samma upplägg och material, samt att

  sammanhängande tendenser kunde finnas hos samtliga respondenter. Svagheten i

  undersökningen är att alla deltagare inte sedan tidigare var bekanta med studiolokalerna och kan

  ha påverkas av prestationsångest. Resultaten skulle kunna ha varit annorlunda om

  respondenterna fick göra lyssningstestet i sina egna arbetsmiljöer. Förslag till fortsatt forskning

  är huruvida lyssningsmiljön kan komma att påverka förväntaneffektens roll vid kritisk lyssning

  av ett eller flera audiospår, samt om resultaten hade kunnat vara annorlunda om hörlurar avänts

  istället för studiomonitorer.

 • 88.
  Fyhr, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att mixa i nya dimensioner: En studie om den upplevda effekten av binaural processering av popmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats faller inom ämnesområdet ljud-&musikproduktion och studiens syfte är

  att bidra med en djupare förståelse för hur dagens lyssnare upplever binaurala

  egenskaper i musik. Tidigare forskning föreslår att introducera framtida lyssnare till

  binaural musik genom så kallade hybridmixar, vanliga stereomixar med vissa binaurala

  egenskaper. Metodiskt utfördes ett lyssningstest där 15 ljudutbildade personer fick

  jämföra två låtar, båda mixade i stereo och binauralt. För den första låten applicerades

  en helt binaural strategi medans den andra låten mixades som en hybridmix. Resultaten

  visade på att en helt binauralt mixad låt mest bidrog med förvirring och inte var att

  föredra över en vanlig stereomix. Dock visade sig en blandning av stereo- och binaurala

  egenskaper i hybridmixen vara något som lyssnarna föredrog över vanlig stereomix då

  det tillförde något extra och spännande. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att

  hybridmixad musik är något som lyssnarna upplever både nytt och spännande, vilket

  skulle kunna vara det första steget mot helt binaural musik.

 • 89.
  Gao, Man
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mooshammer, C.
  Hagedorn, C.
  Nam, H.
  Tiede, M.
  Goldstein, L.
  A comparison of intra- and inter-syllabic coordination in repetitive speech of Taiwanese and English2011In: Proceedings of The 9th International Seminar on Speech Production 2011, Montreal, Canada, 2011, p. 289-296Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to compare English closed syllables and Taiwanese checked syllables regarding both 1) intra-syllabic coordination: the timing relations between onset and coda consonants within the syllable, and 2) inter-syllabic coordination: the temporal overlap between hetero-syllabic coda and following onset consonant. Tongue, lip and jaw movements of four speakers of Taiwanese and six speakers of American English were recorded by means of EMMA in a repetition task. Analyses of articulatory data suggest that Taiwanese checked syllables differ from English closed syllable in that: 1) Taiwanese displays much greater consonant-vowel co-articulation within a syllable than English; and 2) greater overlap is observed between hetero-syllabic consonants in Taiwanese. These different patterns will be discussed with respect to the gestural composition of coda consonant in Taiwanese and English, as well as the language specific regularities of gestural coordination.

 • 90.
  Garnegård, Agnes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Utbildningsmedier i undervisningen: En studie av medieanvändning och lärande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag undersökt vilka utbildningsmedier som används på några skolor

  i utvalda kommuner i Dalarnas län: Älvdalen, Orsa, Mora och Falun, samt vilken

  påverkan dessa medier kan ha på elevernas inlärning. Uppsatsens övergripande syfte är

  att bidra med kunskap om hur utbildningsmedier kan användas i undervisningen i

  grundskolan samt hur elevers lärande kan påverkas av medier med audiovisuell

  information. Denna uppsats har följande forskningsfrågor: Hur vanligt är det att olika

  utbildningsmedier används i undervisningen och vilka typer av medier är vanligast?

  Vilken effekt kan utbildningsmedier ha på elevernas inlärningsförmåga? Och hur kan

  mediepedagogik vara ett redskap i undervisningen? Uppsatsens frågeställningar

  besvaras genom kvantitativa metoder i form av en enkät och ett experiment.

  Enkätundersökningen visa att medier ofta används som komplettering till undervisning

  på dessa utvalda skolor och de medier som används mest är video/film, bild/foto och

  internet. Experimentets resultat tyder på att det finns elever som troligtvis lär sig bättre

  genom att använda medier. Detta visades då experimentgrupperna som under en lektion

  fick titta på en video visade större inlärning än kontrollgrupperna som endast lyssnade

  på en föreläsning utan stöd av några utbildningsmedier.

 • 91.
  Grane, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljusets Röst: En kvalitativ studie om ljussättningens påverkan på narrativet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker med hjälp av designforskning och kvalitativ metod i form av

  fokusgruppsintervjuer, skillnaden i upplevelse mellan motiverad ljussättning och

  experimentell ljussättning i film. Till studien producerades tre versioner av en film där

  skillnaden var ljussättningens utgångspunkt. Alla versionerna följde samma manus och

  var exakt lika klippta och visades sedan för två fokusgrupper. Intervjuerna

  transkriberades och analyserades och resultatet visade med stöd av teori att filmscener

  kan upplevas olika beroende på ljussättningen. Studien påvisar att ljussättningen spelar

  stor roll i förståelsen av narrativet.

 • 92.
  Granqvist, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen.

  Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen

  över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. Men vilka byggstenar

  och tekniker använder han sig av? Syftet med denna uppsats är att ta reda på hörbara

  kännetecken i Avicii’s musik och få en bättre förståelse för hur en framgångsrik

  producent skapar och bygger upp sin musik, både musikaliskt och produktionsmässigt.

  Avicii’s produktioner är speciellt intressanta eftersom de tenderar att innehålla både

  elektroniska och akustiska element. I undersökningen används musikanalys som metod

  där fyra av hans produktioner har analyserats med hjälp av bl.a. ljudhändelsebeskrivningar

  och detaljerade analyser av olika musikaliska och produktionstekniska

  egenskaper. Detta har gett ett resultat som visar på att det finns flera likheter mellan de

  olika produktionerna i bl.a. struktur, instrumentering samt ljudbild. Det som skiljer sig

  mest är produktionernas melodier samt harmonisk struktur. Sångtexter har inte

  analyserats i detta arbete.

 • 93. Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Holgersson, Per-Henrik
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  The Future of Education in Music Production in a European Perspective: from Sophia to EQF2011In: The art of record production / [ed] Simon, Zagorski-Thomas, San Fransisco, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss important aspects of future higher education in music production, this based on three different music educational research projects relevant to education in music production. As a result of the Bologna Process, the European Parliament and the Council in 2008 adopted the European Qualifications Framework (EQF). The EQF has eight reference levels and the learning outcomes on these levels are depicted in three categories: Knowledge; Skills and Competence. To describe knowledge in categories is not a new idea. Ancient Greek philosopher Aristotle (1999) describes five aspects of knowledge: Techne: Art; Episteme: Theoretical knowledge; Phronesis: Practical judgement (includes inquiry and reasoning); Sophia: Wisdom (a combination of intellect and knowledge); Nous: Intellect or intelligence (a form of perception like intuition). From three different studies (Gullö 2010; Holgersson 2011; Johansson, in progress) we present some of the results relevant to the purpose of this paper. In the first study (Gullö 2010) eleven professionals were interviewed, all music production teachers or active music producers. The main result was that the skills required for both music producers and music production teachers are varied and extensive. Psychology and leadership, music, technology, ethics, law and copyright, entrepreneurship and cultural timing are particularly relevant to music production. In the second study (Holgersson 2011) eight students were observed in one-to-one tuition on violin, classical guitar, saxophone and electric guitar. The results show that the students use three main approaches: adaptation, reflected navigation and indifference. These approaches vary and overlap. The different strategies used by the students are discussed in relation to apprenticeship in higher music education, and in relation to the consequences for students’ musical learning and knowledge development. The third study (Johansson in progress) is a case study of two ambitious and talented young musicians, one classical guitarist and one singer-songwriter, and their work to establish themselves in the music world. The results show that they both use media and information technologies to promote themselves, and that higher education not is enough for them to succeed in their careers. These three studies show that today's students need a different education than that traditionally is offered. Teaching strategies based on the master-apprentice model (the Sophia category) has historically been successful but the master-apprentice model is no longer an obvious choice in today’s education with the criteria’s set out in the EQF. In conclusion, we question teaching methods where students, perhaps more or less without reflection, follow their master's advice. Instead, we want to see new teaching methods developed, methods that well meets the needs of today's students. Such methods should in our perspective focus on developing the students’ knowledge, skills and competence, including Phronesis, a form of knowledge we think is very important for those who want to be successful in the future music industry.

 • 94. Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Holgersson, Per-Henrik
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  What software tools for music listening and music production have to teach us about learning and literacy?2012In: Next Generation Learning Conference 2012 / [ed] Dougherty, Mark, Falun, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper results from three different studies of music education and music production are presented. The results are discussed in the perspective of a learning and literacy theory by James Paul Gee (2007). Today’s pupils and students, the so-called Millennials, are the first generation to grow up with computers, portable music and video devices, mobile phones and video games. Millennials are online, music is important for them, they download music a lot, legally or not, and many also produce music independently. Since the early 1990’s Music Production courses are taught in Swedish upper secondary schools. Since 1983 Music Production have been taught in Swedish higher education and today in total 19 Swedish higher education establishments have study programs or courses in Music Production. In three different studies we have observed and interviewed professionals, music students and teachers in upper secondary school and higher education. In the first study eleven professionals were interviewed, all music production teachers or active music producers. The results indicate that there are at least three areas where students of today show new musical abilities compared with earlier generations: rhythm and timing; knowledge about musical instruments and orchestration and repertoire knowledge. In the second study eight music undergraduate students were observed in one-to-one tuition. The results show that the students use three main approaches: adaptation, reflected navigation and indifference. These approaches vary and overlap. The different strategies used by the students were analysed in relation to apprenticeship in higher music education. The third study is a case study of two ambitious and talented young musicians and their work to establish themselves in the music world. The results show that they both use media and information technologies to promote themselves, and that higher education not is enough for them to succeed in their careers. In "What video games have to teach us about learning and literacy" James Paul Gee point out 32 different aspects concerning how important cognitive activities are developed when people, young or old, play videogames. These activities includes: how a sense of identity is developed, how meaning is developed, how a video game player evaluate and follow certain commands, the importance of role models, and in a broad sense, how the world perceived. In this paper we discuss how some of the aspects Gee point out also are relevant in other areas such as music education and when students work with music production software.

 • 95.
  Gustavsson, Måns
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljuddesignerns roll i spelbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker skillnader mellan att jobba som ljuddesigner på mindre

  indieprojekt jämfört med större spelproduktioner. Skillnader mellan att jobba som intern

  ljuddesigner jämfört med som konsult och hur andra utvecklare ser på ljud i spel tas

  även upp.

  Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och tre intervjuer genomfördes.

  Analysen av intervjuerna utgår från uppsatsens syfte och frågeställning samt tidigare

  forskning om ljud i spel och inom organisationssociologi.

  Studien visar att det finns stora skillnader inom de olika produktionerna. Även inom

  olika indieprojekt. Kommunikation med resten av teamet och det administrativa arbetet

  skiljer sig mellan projekten. De större projekten har här en större fördel tack vare mer

  vana och användandet av en audio director.

 • 96.
  Hallberg, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Liveljudstekniker: Vägarna till yrket2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen studeras rekryteringsprocessen för ljudtekniker som söker anställning på liveljudsfirmor. Vilka egenskaper som anses vara meriterande av de som anställer ljudteknikern, samt vilken betydelse ljudteknikern tillskriver formell utbildning och personliga nätverk undersöks. Kvalitativa djupintervjuer har använts som primär datainsamlingsmetod, där tre chefer för liveljudsfirmor och tre ljudtekniker har intervjuats. Resultaten tyder på att nätverk spelar en betydande roll både för de som anställer ljudtekniker samt ljudteknikerna själva, ett gott rykte förefaller vara en av de främsta meriterna för en ljudtekniker inom liveljudsbranschen idag. Även skolans roll vid praktikansökning synliggörs, det förefaller som att företag är mer benägna att ta in praktikanter från en respekterad utbildning i jämförelse med de praktikanter som saknar utbildning.

 • 97.
  Halldin, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att skapa ett soundscape: Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av

  digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda

  på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. Syftet med denna uppsats är att

  presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med

  hjälp av digitala verktyg. Detta projekt är ett designarbete med en metod framtagen ur

  boken A Designer's Research Manual. Designarbetet beskrivs under rubriken Skapandet

  av ett soundscape. Resultatet av detta arbete visar att detta tillvägagångssätt ej upplevs

  lika realistiskt som andra soundscapes. Detta kan bero på flera olika anledningar som

  exempelvis de verktyg som använts, den testmetod som använts, författarens egna

  förmåga som ljuddesigner etc

 • 98.
  Hallstensson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att anpassas eller inte anpassas, det är frågan: En undersökning om hur musikalisk adaptivitet i datorspel påverkar spelupplevelsen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom två delstudier undersöktes det hur musikalisk adaptivitet påverkar spelupplevelsen av tv- och datorspel. Utformningen av musikaliskt material, upplägg och genomförande av Delstudie 2 byggde i hög grad på resultaten från Delstudie 1, enligt principer för forskning genom design (research through design) där deltagarna också hade rollen som deltagande designers. I de två delstudierna fick undersökningens deltagare spela ett demospel med olika versioner av adaptiv musik och i fokusgrupper diskutera ämnen som spelupplevelse, spelmusik och hur de upplevde de olika versionerna av adaptiv musik i demospelet. Undersökningens deltagare ansåg att olika spel har olika krav på, och förutsättningar för, hur dess komponenter bidrar till spelupplevelsen - vare sig det är ljud, musik, grafik eller spelbarhet. Deltagarnas kommentarer pekade även på att den grad av musikalisk adaptivitet som ett spel bör använda sig av beror på själva spelet och vad dess syfte är. Slutsatserna från denna studie är att adaptiv musik upplevs både positivt och negativt och att det beror från person till person, men även att den musikaliska adaptivitetens främsta funktioner är att guida spelaren och bidra till spelets helhetskänsla.

 • 99.
  Hallström, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna

  en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

 • 100.
  Hallström, Sten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

1234567 51 - 100 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf