du.sePublications
Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Vi och vår arbetsplats: - beskrivning och utvärdering av en utbildning, samt dess påverkan på arbetsmiljöarbetet ur ett regionalt samverkans perspektiv2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utbildningen Vi och vår arbetsplats utgör ett exempel på regional samverkan kring arbetsmiljöarbete. Den ansågs intressant att beskriva och utvärdera med tanke på att förutsättningar för samverkan fanns mellan arbetsplatser, mellan regionala arbetsmiljöaktörer (utbildningsanordnare) samt mellan arbetsplatser och regionala arbetsmiljöaktörer. Syftet är att beskriva och utvärdera arbetsmiljöutbildningen Vi och vår arbetsplats. Frågor som avses att besvara är hur deltagare och kursledning ser på utbildningen, samt hur den kan förbättras, likväl som vilket arbetsmiljöarbete samt vilka kontakter inom arbetsmiljöområdet som kommit till stånd till följd av utbildningen. Vi och vår arbetsplats är en tvådagarsutbildning uppdelad på två kurstillfällen à en dag med en mellanliggande arbetsuppgift. Utbildningen vänder sig till olika arbetsplatser inom en region och förutsätter att en arbetsmiljöansvarig och en personalrepresentant deltar från varje arbetsplats. Ambitionen är att deltagarnas önskemål ska styra innehållet varför kursledningen förutsätts ha en bred kompetens inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från åtta arbetsplatser inom Borlänge kommun representerande vård, skola och administration deltog i den studerade utbildningen. Utvärderingen gjordes genom deltagande, enkäter, intervjuer och fokusgrupp. Sammantaget var kursdeltagarna mycket positiva till utbildningen. Framförallt uppskattades att både chef och skyddsombud deltog, att lära sig att arbetsmiljöarbetet är en process, utbytet av erfarenheter samt det psykosociala innehållet. De områden som kunde förbättras var främst lokalerna, samt bättre presentationer och dokumentation till varandra av deltagarnas projektarbeten. Även kursledningen såg utifrån sitt perspektiv områden som kunde utvecklas, t ex samordningen inom kursledningen. Samtliga arbetsplatser hade fortsatt med sina projektarbeten efter utbildningen och därtill bedrivit annat arbetsmiljöarbete. Utbildningen bidrog till att väcka och/eller bibehålla ett engagemang för arbetsmiljöarbete bland kursdeltagarna. Kursdeltagarna började snabbt kommunicera med varandra och utbyta erfarenheter. Även medarbetare till kursdeltagarna blev involverade i arbetsmiljöarbetet och exempel fanns på att effekterna spred sig till närliggande avdelningar. Den övergripande slutsatsen är att utbildningskonceptet Vi och vår arbetsplats är framgångsrikt. Starkt bidragande är att både chefer och skyddsombud från samma arbetsplats deltar. Andra slutsatser är att utbildningen bidrar till att väcka och/eller bibehålla ett engagemang för arbetsmiljöarbete bland kursdeltagarna samt att kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan personer på olika arbetsplatser inom arbetsmiljöområdet gynnas av utbildningen. Några förbättringsförslag kan ges för utbildningen Vi och vår arbetsplats sett ur ett regionalt samverkansperspektiv för att stödja arbetsmiljöarbetet. Ett är att i än högre grad applicera innehållet till deltagarnas verksamheter. Ett annat är att inrikta utbildningens innehåll på praktiskt tillämpbar kunskap och den grundläggande arbetsmiljökunskap som då erfodras. Ett tredje är att öka samstämmigheten inom kursledningen avseende mål, pedagogik och roller. Därtill kan kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna underlättas genom tidig spridning av kontaktuppgifter (e-post), samt dokumentation av arbetsuppgifterna. Slutligen bör den ursprungliga utbildningsplanen kompletteras med en uppföljning efter 3-6 månader och fortsatta möten stödjas.

 • 52.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Work environment improvements in small woodworking industries2004In: Third Seminar on WorkLife Development, Imatra, Finland, 2004Conference paper (Other academic)
 • 53.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Bullerförekomst vid sönderdelning av skogsbränsle2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka kunskapen om bullerexponering för omgivning och förare vid sönderdelning av skogsbränsle till flis. Sammanlagt har sex fallstudier genomförts, tre skotare, två lastbilar och en mobil anläggning. Fallen har valts med syftet att representera olika typer av sönderdelningsekipage och teknik. Studierna har genomförts i Dalarnas, Stockholms och Gävleborgs län. Bullerexponering för omgivning och förare i samband med sönderdelning till flis har undersökts med föreskrivna metoder.

  Det är stora skillnader på bullerexponering för förarna av de olika ekipagen. En skotarförare har daglig bullerexponering under såväl insats- som gränsvärde. Två förare (en skotarförare och en lastbilsförare) överskred insatsvärde, men var under gränsvärdet. Övriga förares bullerexponering överskred gränsvärdet.

  Alla maskiner har bullernivåer över 40/45 dB(A) på 200 meters avstånd, vilket överstiger acceptabla nivåer dagtid för områden med fritidsbebyggelse och fritidsområden. Endast ett av ekipagen (en skotare) hade bullernivåer på 200 meters avstånd i nivå med riktlinjer för områden med bostäder för permanent boende.  Övriga ekipage hade högre värden.

  De slutsatser som kan göras från denna studie är:

  • Merparten av förare vid sönderdelning av skogsbränsle till flis exponeras för dagliga bullernivåer som kräver åtgärder.
  • Bullernivåerna varierar mellan olika typer av ekipage för sönderdelning av skogsbränsle till flis.

  Studerade ekipage har högre värden för buller på 200 meters avstånd till bostäder, arbetslokaler och friluftsområden än vad som rekommenderas.

 • 54.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Damm- och mögelförekomst vid hantering av skogsbränsle2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har indikerat att exponering för trädamm och mögeldamm vid hantering av GROT (grenar och toppar) kan vara en hälsorisk. Syftet med denna studie är att ytterligare öka kunskapen om dammförhållanden inom skogsenergibranschen. Mer specifikt är målet att genom fallstudier studera dammförekomst vid hantering av GROT samt stubbar. Enstaka fallstudier av mögelförekomst i förarmiljön inkluderas.

  Sammanlagt har 19 fallstudier genomförts hos tio olika företag i Dalarna, Västmanland, ödermanland, Uppland, och Närke. Totaldamm har mätts med filterprovtagning inne i hytten och utanför hytten. Mögel har mätts med filterprovtagning inne i hytten.

  Sammanfattningsvis kan konstateras att vid samtliga fall av skotning uppmättes förhöjda dammnivåer utomhus. Högst dammnivåer uppmättes vid sönderdelning av GROT vid olika årstider. Förare som utförde arbete utanför hytten exponerades för högre dammnivåer än de som enbart arbetade inifrån hytten. De enstaka fallstudierna av mögel visade på relativt låga värden av mögelsporer. Arbetsmomentet såsom byte av knivar indikerade ökade mögelhalter.

  Slutsatser från denna studie är:

  • Inga höga damm och mögelhalter har uppmätts i dessa fallstudier. Då väderförhållandena innebar mer nederbörd än i genomsnitt är resultaten inte generaliserbara.
  • Förhöjda dammhalter uppmättes då förare utfört service och underhållsarbete utanför hytten.
  • I studerade fall där dammängden utanför hytten var förhöjd har inga dammhalter mätts upp inne i hytterna, vilket tyder på bra luftfilter.

  Rekommendationer till förare är att:

  • Regelbundet byta hyttens luftfilter och att hålla fönster och dörrar stängda för att förhindra dammexponering inne i hytten.
  • Vid service- och underhållsarbete ska föraren i möjligaste mån undvika att använda tryckluft. Andningsskydd bör användas under de korta moment som tryckluft används.
 • 55.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Drivers’ opinions concerning working conditions in forest fuel production2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Forest fuel production is a sub-branch in forestry that has increased during the last decade, both in Sweden and in other parts of the European Union (EU). Forestry is a risky branch and knowledge about working environment conditions in forest fuel production is limited. The aim of this study is to raise knowledge about drivers’ opinions concerning working conditions in forest fuel production. A questionnaire was answered by 34 drivers. The drivers experience their work as risky. They use personal protective equipment to different degrees in their daily work. Cut damage and slipping are the most common accidents and incidents. Most of the drivers experience the mental and the physical workload as low or moderate. Regarding the findings in this study, two main work environmental issues can be raised: The drivers experience major problems outside the cabin compared to inside, which increases the risk that they stay in the cabin during most of the workday. The new work tasks within forest fuel production may increase the fact that forestry is one of the most risky branches.

 • 56.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Förarens arbetsmiljö2015In: Skogens energi – en källa till hållbar framtid: Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem 2011-2015 / [ed] C. H. Palmér & M. Iwarsson Wide, Uppsala: Skogforsk , 2015, p. 82-83Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan 2009 har Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna arbetat med arbetsmiljöfrågor vid hantering av skogsbränsle. I det tidigare ESS-programmet studerades bland annat kunskapsutbyte mellan entreprenörer, skogsenergibranschens attraktivitet, beställaransvar, mögeldamm och systematiskt arbetsmiljöarbete. Under programperioden 2011–2014 har fördjupade studier genomförts kring buller, damm och mögel, helkroppsvibrationer samt service- och reparationsarbete. Dessutom har förarnas uppfattning om arbetsförhållanden och arbetsmiljörisker följts upp i en enkät.  Resultaten från dessa studier redovisas här.

 • 57.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Bjurström, Rasmus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Arbetsmiljöfaktorer i skogsenergibranschen: - Fallstudier med fokus på buller, vibrationer och damm2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Arbetsmiljö vid hantering av skogsenergi (Hedlund m fl, 2010). Syftet med denna studie är att ytterligare öka kunskapen om förhållanden inom skogsenergibranschen avseende arbetsmiljö och ergonomiska möjligheter. Mer specifikt var målet att genom fallstudier studera skördning och skotning av stubbar samt mäta exponering av damm, buller och vibrationer vid olika delprocesser. I denna studie har arbetsmiljöanalyser i form av fallstudier genomförts för processerna skotning av stubbar med skotare, skördning av stubbar med grävmaskin försedd med stubbrytningsaggregat, samt sönderdelning av GROT med skotare och lastbil försedda med sönderdelningsaggregat. Arbetsmiljöanalyserna har fokuserat på buller, vibrationer och damm, därtill har ergonomisk checklista använts för att undersöka de ergonomiska förhållandena. Fallstudierna har genomförts i Dalarna, Närke och Gästrikland, samt i Finland. Den ekvivalenta ljudnivån i maskinerna varierade mellan 68 och 82 dB(A). I två av åtta fall översteg ljudnivån insatsvärdet. De fall ljudnivån kom upp till eller översteg insatsvärdet var vid skördning av stubbar, 80 dB(A) och i kranhytt på lastbil vid sönderdelning av GROT, 82 dB(A). Uppmätta maximala ljudnivåer visar att inget ekipage översteg insatsvärdet för maximal A-vägd ljudtrycksnivå, 115 dB(A). Mätningarna och uppgifter från förare indikerar att ljudnivån vid sönderdelning ökar vid sönderdelning av större dimensioner. I två av fyra fall överskreds insatsvärdet för helkroppsvibrationer. Vid sönderdelning av GROT (ett av två ekipage) och vid stubbskördning (ett av två ekipage) överskreds insatsvärdena i x-led. Vid sönderdelning av GROT har genom mätningar med PIMEX identifierats att det främst var kranrörelser som påverkade vibrationsnivåerna. Därtill kan markförhållanden i form av ytstruktur och bärighet, samt hur hårt stubbarna sitter i marken (integrering) påverka vibrationsnivåerna. Vid skördning av stubbar visade mätningar med PIMEX att exponeringstoppar förekom vid skakning av stubbar, vridning av hytt, när skördningsaggregatet används till att skjuta iväg stubbar utmed marken eller till att jämna till marken och vid förflyttning. Resultaten från denna, såväl som tidigare studier, visar att helkroppsvibrationsnivåerna varierar mellan olika maskiner och olika arbetssituationer. Dammnivåerna i hytterna var låga, men höga och korta exponeringstoppar förekom vid servicearbete på sönderdelningsaggregaten. Trots torr väderlek och sönderdelning av brun GROT med mycket synligt damm utomhus var nivåerna inne i hytterna låga. PIMEX visar att de högsta exponeringstopparna förekom i samband med att föraren gick i och ur maskinen, samt vid byte av knivar i sönderdelningsaggregat. Regelbundna byten av luftfilter, noggrann montering av filter samt hur föraren positionerar maskinen i förhållande till vindriktningen är här av betydelse. Förarergonomin är relativt god i ordinära skogsmaskiner, medan den är bristfällig i kranhytt på lastbil. Dock förekom hos skotarna en till tre röda markeringar som innebär uppenbar risk för hälsoproblem, sjukdom eller skada. Kranhytten som ingått i studien har sämre ergonomi och klimatförhållanden (totalt sex röda makeringar). Genom att använda PIMEX har exponeringsnivåer för buller, vibrationer och damm kopplats till aktuella arbetsmoment vilket kan användas som underlag för att minska exponeringen.

 • 58.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Björheden, Rolf
  Skogforsk.
  Skogsbränslehantering: En arbetsmiljöhandledning2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna handledning behandlar arbetsmiljön vid skördning, transport, och sönderdelning av sortimenten GROT, stubbar och klenskog. Den vänder sig till nuvarande och blivande maskinförare och arbetsledare.

 • 59.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Fällstrand Larsson, Nina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Stark, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Studenters, anställdas och företags syn på arbete: En pilotstudie av Turism/Besöksnäring, Material, Energi & Miljö samt IT & Media2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt om studenters, anställdas och företagsrepresentanters syn på arbete. Rapporten dokumenterar insamlad data, redovisar genomförda inledande analyser, samt ger förslag till fortsatt forskning och samverkan. Syftet med studien är ökad kunskap om synen på arbete inom profilområdena Turism/Besöksnäring, Material, Energi & Miljö samt IT & Media. Därtill förväntas diskussioner kring resultatens användbarhet kunna ge underlag för utvecklingsprojekt för ökad attraktivitet.

  Studien har genomförts i form av fallstudier på fem företag inom respektive profilområde i Dalarna. Därtill har en enkätundersökning genomförts bland studenter vid Högskolan Dalarna inom motsvarande utbildningsområden på 21 olika utbildningsprogram. Statistiska beräkningar och begreppsanalyser har genomförts på insamlat material.

  I rapporten redovisas studenters, anställdas och företagsrepresentanters syn på arbete fördelat på de olika profilområdena. Därtill görs jämförelser mellan de olika grupperna.

  Slutsatser från studien är:

  • Studenter ser arbete inom deras utbildningsområde som i hög grad attraktiva.
  • Anställdas syn på vad som är viktigt för att göra ett arbete attraktivt är likartad oavsett profilområde, där relationer och ledarskap är viktigast.
  • Nuvarande arbete anses som attraktivast av anställda inom Turism/Besöksnäring, därefter kommer Energi & Miljö följt av IT & Media och Material.
  • Erfarenhet och kompetens gör arbetskraften attraktiv enligt arbetsgivarrepresentanter, även personliga egenskaper är av betydelse.
  • Studenter ser arbete som viktigare än vad anställda gör.
  • För samtliga profilområden finns skillnader mellan vad studenter förväntar sig att arbetet innehåller och vad anställda upplever att arbetet innebär.
  • Sammantaget tycker studenter att arbete inom respektive utbildningsområde är attraktivare än vad anställda tycker om nuvarande arbete.

  Baserat på erfarenheter från denna pilotstudie ges följande förslag på idéer till fortsatt forskning och samverkan. En studie som i sin omfattning är representativ för de olika profilområdena för att stärka pilotstudiens resultat och indikationer. Utifrån behov göra olika analyser på den empiri som är tillgänglig från denna studie. Ett projekt som följer studenter ut i arbetslivet. Samarbetsprojekt mellan forskare, lärare och företag i syfte att förbättra förutsättningarna för ökad samstämmighet mellan utbildning och arbete. Skapa utbildningstillfällen på temana ledarskap och relationer.

 • 60.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  A (partly) new PIMEX strategy: To use the method for characterisation of exposure as a part of an epidemiological study2009In: 7:th Seminar on Worklife Development, Lappeenranta and Ruokolahti, Finland, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The background to this study is the overall aim to learn more about health effects of exposure. At the fertilizer production factory in Herøya Industripark, Porsgrunn, Norway is the occurrence of chronic occupational pulmonary disease (COPD) 9%. Questions have been raised if there is a correlation between decline in lung function and working conditions in fertilizer production. Occupational aerosols are known risk factors for COPD and gas exposure and dust affects the lung function. The study has been performed at seven different work places at Herøya Industripark. Average measurements for a sample of workers show low exposure. Those low exposures are not seen as an explanation to the occurrence of COPD. Instead questions were raised about health effects of exposure peaks. The aim is to develop a method using PIMEX in epidemiological studies. More precisely is the aim to identify peaks of work place exposure and use the data to refine questionnaires in follow up studies on lung function. In focus are work tasks when workers accomplish rounds during 30-90 minutes in the plant to control and maintain the production. Measurements were conducted at 20 rounds during a week in May 2009. Two PIMEX equipments with telemetry equipment for wireless transmission of the monitoring signal were used. One person was recording working operations while another was carrying the laptop and handling the PIMEX program during the monitoring. In this study was for example peak exposure of ammonia identified in connection with filter cleaning. That information can be used as basis to better understand the correlation between exposure and health effects. One way is to combine the information about peak exposure with information about how often the worker perform work tasks causing the peak. That information can then be related to the occurrence of COPD and decline in lung function. The identification of peaks also gives the possibility to identify when health measurements shall be done. For example, doing spirometry measurements directly before and after the peak exposure. Another experience from this study was to walk around during the measurements. The camera person and the laptop person had to walk close together because of short cables between the camera and the laptop. The plant had several floors and the pair went up and down many stairs during the rounds. Some experiences are: - The pair, recording person and laptop person, must synchronies their movements. - The telemetry for the monitoring signal went well. - High battery capacity is needed. - It is difficult to record the worker all the time if he/she walks fast and the work place has many stairs and small passages. - It is good to have some kind of equipment to carry the laptop with when using it walking around.

 • 61.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attractive Work Process2009In: USE2009: Understanding Small Enterprises – a healthy working life in a healthy business, Elsinor, Danmark, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many companies both in Sweden and other parts of the world are since the beginning of the 21st century faceing a lack of work force (1,2,3). The ability to recruit and retain skilled employees is seen as one of the most important questions for the survival and development of the companies (4,5). Labour shortage is seen as the biggest obstacle for expansion for small enterprises in Sweden (5). There is a need for workplaces to be attractive, but how can the attractiveness be increased? Researchers at Högskolan Dalarna have during almost a decennium conducted research concerning attractive work. Based on a modell of qualities that contributes to make a work attractive (6) has a method aiming for raised attractiveness been developed for SME:s. All employees participate by answering a questionnaire about the importance of different qualities and to what degree they are fulfilled. Further discussions at the workplace on what to preserve and what to develop make the base for an action plan. Important experiences: • Discuss and establish the aim of the method with management and employees. • The company must be prepared to follow up and realize the action plan. • Agree about expectations – they must be realistic and practicable. • Reserve time to start the process and to end up in an action plan. • Avoid negative thinking and put problems away. • Take all the time small steps in the right direction. • Keep employees engaged and avoid the manager or process leader to take the command. • Use the strategy with small work groups; it gives better possibilities for participation and outspokenness. • Follow up studies are necessary to keep up the motivation. The most positive aspects of the method is its promoting perspective and that it engages all the employees. 1.Rauhut, D. (2002). Arbetskraftsbrist och arbetskraftsinvandring: hot eller möjlighet för ekonomisk tillväxt? Östersund, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. 2.Funch, M. and C. Ehrnooth. (2008, 08-10-2008). Labour shortage despite financial crisis? Retrieved 2008-12-16, 2008, from www.norden.org/webb/news/news.asp?id=8113&lang=6. 3.Manpower (2008). Talent Shortage Survey 2008 Global Results: 10. 4.Bakker, A. B. and W. B. Schaufeli (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior 29: 147-154. 5.Kennemar, J. and L. Jagrén (2008). Småföretagsbarometern. Stockholm, Swedbank Företagarna: 23. 6.Åteg, M., A. Hedlund, et al. (2004). Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Stockholm, Arbetslivsinstitutet.

 • 62.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Implementation of Video Monitoring In Aluminium Industry2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim was to evaluate results and experiences from development of new technology, a training program and implementation of strategies for the use of a video exposure monitoring method, PIMEX.

  Starting point of this study is an increased incidence of asthma among workers in the aluminium industry. Exposure peaks of fumes are supposed to play an important role. PIMEX makes it possible to link used work practice, use of control technology, and so forth to peaks. Nine companies participated in the project, which was divided into three parts, development of PIMEX technology, production of training material, and training in use of equipment and related strategies.

  The use of the video exposure monitoring method PIMEX offers prerequisites supporting workers participation in safety activities. The experiences from the project reveal the importance of good timing of primary training, technology development, technical support, and follow up training. In spite of a delay of delivery of the new technology, representatives from the participating companies declared that the experiences showed that PIMEX gave an important contribution for effective control of hazards in the companies. Eight out of nine smelters used the PIMEX method as a part of a strategy for control of workers exposure to fumes in potrooms. Possibilities to conduct effective control measures were identified.

  This article describes experiences from implementation of a, for this branch, new method supporting workers participation for workplace improvements.

 • 63.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Är dagens arbeten attraktiva?2009In: Arbetet i människors liv, Göteborg, 2009Conference paper (Other academic)
 • 64.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Är dagens arbeten attraktiva?: Värderingar hos 1440 anställda2010In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, no 4, p. 31-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av Attraktivt Arbete. Både vad som är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och synen på nuvarande arbeten redovisas. Hur viktigt är det att vara förtrogen med sitt arbete? Hur viktiga är arbetskamraterna?

 • 65.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attractive work2009In: 7:th Seminar on Worklife Development, Lappeenranta and Ruokolahti, Finland, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The model of Attractive Work was published 2004 (Åteg, Hedlund m fl. 2004). A questionnaire Questionnaire concerning Attractive Work was developed from the model (Högskolan Dalarna 2008). The questionnaire has been used during some years and at most occasions as a part in the Attractive Work Process. It is mostly researchers at Theme Working Life that have been using it, but also some supporting service companies. Data has been collected by the questionnaire during development work at companies or organizations. The results that will be presented are gathered from 16 different studies. Totally 1440 persons have filled in the questionnaire. They were employed at workplaces in different branches, for example estate management, parish work, museum, and elderly care. The results represent only these groups and are not representative for Swedish work force. The results shows that work is a relatively important aspect in the respondents life (3,8 on a scale 1-5). The main reason for working is to more than half of them “Earning a living and survival” (55,1%), two fifth says “Self-realization and good quality of life” (39,9%), and only a minor part says “material gain and a high standard of living” ( 5,0%). Most of them consider their current job as attractive to a big extent. The most important qualities to make a job attractive concern working conditions related to relations and leadership, as well as work satisfaction related to be sought after, stimulated and have inner acknowledgement. The two most important qualities are “I consider what I do to be important” and “I feel that I do a good job”. These important qualities correspond to a relatively high degree in the respondents’ current job, but there are still opportunities for development. The Attractive Work Process has been developed within interactive research and development projects. The process contains six steps – 1) Inform, plan and motivate, 2) Complete the questionnaire, 3) Analyze results, 4) Report results and prioritize, 5) Action plan, 6) Measure/evaluate. Central and important aspects of the process have been identified based on the experiences of participating researchers and companies. General important aspects are that the process is built on a promoting approach and engagement from all the employees. It is thereby important that the behavior of the process leader supports that approach. To make changes takes time and taking small steps in the right direction keeps the process moving forward. The process must be “living” all the time in order to be continuous. Högskolan Dalarna (2008). Questionnaire concerning Attractive Work. Borlänge: 5. Åteg, M., A. Hedlund, m fl. (2004). Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Stockholm, Arbetslivsinstitutet.

 • 66.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Ind Engineering, Management and Work Science.
  Arbetsmiljö vid hantering av skogsenergi: En redovisning av fallstudier2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uttaget av skogsbränsle har ökat kraftigt i Sverige under senare år och tillkomsten av nya entreprenörer i denna nisch inom skogsbranschen ökar. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om förhållanden inom skogsenergiområdet avseende arbetsmiljö, ergonomi och arbetens attraktivitet. Detta har gjorts genom litteraturstudier, fallstudier och djupintervjuer. Litteraturstudien visar att kunskapen om risker i skogsenerginischen specifikt är begränsad. Det gäller såväl yrkeshygieniska, ergonomiska, psykosociala risker såväl som olycksfallsrisker. Specifikt har damm av olika typer, vibrationer, buller och exponering för kemikalier uppmärksammats. I denna studie har arbetsmiljöanalyser i form av fallstudier genomförts för processer kopplade till de olika sortimenten GROT(grenar och toppar), stubbar och klenskog innehållanden arbetsmoment för skördning, transport, sönderdelning och kvalitetskontroll. Många av arbetsmiljöproblemen som finns i skogsbranschen, t ex monotona arbetsställningar, vibrationer, stötar/slag, hand/armrörelser, finns också vid uttag av flis. Många arbetar ensamma, saknar rutiner för regelbundna kontakter och rastkoja. Ensamarbete sker delvis också i mörker och med långa avstånd till bebyggelse. Det finns ett antal specifika risker i arbetsmiljön vid hantering av flis, t ex flygande föremål och damm. Stubbrytning och sönderdelning, liksom längre tids lagring av råvaran är nya moment. Denna studie har t ex visat på trånga hytter med avsaknad av vibrationsdämpning, dålig ljudisolering och bristande hyttklimat. Kartläggning av arbetets attraktivitet visar att merparten av de intervjuade i denna studie tycker att arbetet är attraktivt. Det som främst bidrar till detta är friheten att styra sitt arbete under eget ansvar, att vara i skog och natur, få arbeta med maskiner samt upplevelsen av att ha en bra arbetsgivare som arbetar för att både verksamhet och de anställda ska få utvecklas. De fallstudier som genomförts är slumpmässigt utvalda inom ett begränsat geografiskt område. Denna studie ska ses som en översiktlig kartläggning av arbetsmiljöförhållanden inom skogsenerginischen där de framkomna resultaten ger indikationer på områden för fördjupade studier. Utifrån studiens resultat kan följande slutsatser dras: • Det finns brister avseende arbetsmiljön, varav några är generella för skogsbranschen och andra unika för skogsenerginischen. • Speciellt allvarliga risker är olycksfallsrisker; helkroppsvibrationer, stötar och slag; buller; ensamarbete; samt monotont och ensidigt arbete. • Det finns brister i kommunikationen mellan utförare av olika delprocesser. • Genom att införa fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan säkerhetskulturen förbättras. • Det finns lokal kunskap om bra tekniska och organisatoriska lösningar, men den är inte spridd. • Merparten av de intervjuade i nischen tycker att arbetet är attraktivt, det som främst bidrar är friheten att styra sitt eget arbete och att vara utomhus, eget ansvar samt nuvarande arbetsgivare. • Hälften av intervjupersonerna, både de med VD-roll och anställda, uttrycker en oro kring att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. Förslag på fortsatt utvecklingsarbete är bland annat att studera arbetsmiljöförhållanden under andra årstider än hösten, fördjupade studier av vibrationer, slag och stötar samt hyttklimat. Det är också angeläget att utveckla ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hitta former för skogsenerginischens speciella förutsättningar. En vidgad studie kring arbetenas attraktivitet bland presumtiv arbetskraft är ett annat angeläget område.

 • 67.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Picking Apples2009In: 7:th Seminar on Worklife Development, Lappeenranta and Ruokolahti, Finland, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Attractive Work model was developed by Theme Working Life (Åteg, Hedlund m fl. 2004). To be able to measure attractiveness a questionnaire was developed from the model (Högskolan Dalarna 2004). The overall aim with the questionnaire is to provide a basis for the development of attractive work and workplaces. A change process with the questionnaire as a base has been developed in research and development projects together with SMEs. When following up the process at one company the thoughts about using the model itself, in the form as a tree, as a basis for development of attractive work and workplaces were born. The argument for using the model directly instead of results from the questionnaire was that in small groups, the employees can easily participate in immediate discussions based on the contents of the model. This results in a higher degree of involvement, quicker feedback and a visual representation that is easy to grasp and communicate. Development of a new method, called Picking Apples, has begun. So far a pilot study has been conducted at one company. The specific aim with the method is to raise the insight about the importance to better take care of the human resources for the organizations sustainability. This creates motivation to develop work for increased attractiveness and increased competitiveness. The Picking Apples method implies discussions around Attractive Work. One or more groups of employees discuss attractivity in different steps supported by a process leader. A whiteboard where the tree Attractive Work is drawn up is used as support to the discussion. The employees talk about what they perceive as attractive in their work, why that makes their work attractive and what can be done to increase the attractiveness. The most important qualities in the work are identified. The results of the discussions are documented with a camera. Afterwards the results of the discussions are presented to the manager. The results from the pilot study showed that the employees were engaged, and the manager appreciated the method and said that it had resulted in a better dialogue between the manager and the employees. Högskolan Dalarna (2004). Frågor om Attraktivt Arbete. Borlänge: 5. Åteg, M., A. Hedlund, m fl. (2004). Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Stockholm, Arbetslivsinstitutet.

 • 68.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Gummesson, Karl
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Safety motivation at work: evaluation of changes from six interventions2016In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 82, p. 155-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Unsafe work environments can be both unhealthy for employees and costly for organizations. Safety motivation is essential to enhancing safety behaviors among employees. The objective is to evaluate whether six different interventions including safety training increase safety motivation. A validated questionnaire was used at two metal companies, two municipal agencies, one paper mill, and one plastic company. Statistical tests were used to compare the results at the factorial and item levels. In three cases, safety motivation changed significantly at the factorial level. There was a significant difference in each intervention at the item level. The outcomes indicate that the degree of participation, the number of occasions, the primary target group, and the decision maker of the intervention affect safety motivation.

 • 69.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Införande av systematiskt arbetsmiljöarbete på träföretag: Utvärdering av en metod, dess resultat och påverkan på arbetets attraktivitet2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träföretag i Dalarna förväntade sig att ett förbättrat och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) leder till attraktivare och bättre arbete, vilket i sin tur leder till förbättrad rekrytering av personal. Fem träföretag valde att delta i ett projekt där SAM infördes med en utvecklad metod kallad TräSAM. Projektet innehöll tre delar – genomförande av SAM, konsultstöd och revision. TräSAM-metoden bestod av ett utbildningsprogram som involverade alla anställda på företaget. Det övergripande syftet var att praktiskt prova och utvärdera TräSAM-metoden, samt att undersöka hur arbetets attraktivitet förändrats. I projektet ingick företag som tillverkade dörrar (25 anställda), hus (22), kökssnickerier (16) och träkomponenter (22) samt ett sågverk (90). Enkäter, deltagande och intervjuer i kombination med litteraturstudier användes för att utvärdera TräSAM. Samtliga anställda på företagen deltog i utvärderingen. Utvärderingen gjordes med avseende på process (metodens styrkor och svagheter), resultat och effekt, med utgångspunkt i företagens och deras personals behov. TräSAM-metoden innehåller till stor del de framgångsfaktorer som tidigare forskning identifierat för fungerande SAM i småföretag. Därtill har metoden motivations- och engagemangsskapande egenskaper. Metodens förtjänster är främst att företagen själva stegvis inför SAM, som ett lagarbete, med stöd av arbetsmiljöintermediärer. TräSAM-metoden har visat sig kunna genomföras på små företag som är beredda att avsätta de resurser som krävs för metodens genomförande. Arbetena blev attraktivare enligt de anställda på alla företag som deltog i TräSAM. Många kvaliteter i ett Attraktivt Arbete ökade signifikant, enligt personalen på fyra av de fem företagen. Såväl arbetsförhållanden, arbetsinnehåll som arbetstillfredsställelse ökade. Ett attraktivt arbete bidrar till att behålla, engagera och attrahera personal. Utvärderingen visar att genomförandet av TräSAM har bidragit till att öka arbetets attraktivitet. Ett företags önskan att erbjuda attraktiva arbeten kan alltså vara motiverande till att införa SAM. En väl genomförd implementering och ett fungerande SAM kan därmed också förbättra rekryteringen av personal.

 • 70.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Uppföljning av ”Ny kunskap ger Nya affärer” 20072011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna har tillsammans med företag och arbetsplatser utvecklat konkreta metoder och processer för attraktivare arbeten. Vår vilja är att dessa metoder sprids till många små och medelstora företag. Att stödja och utbilda ”stödjande tjänsteföretag”, såsom företagshälsovård, organisationskonsulter, m.fl., så att de kan kommersialisera de utvecklade metoderna ses som en bra strategi. ”Stödjande tjänsteföretag” i Dalarna bjöds in till 3-timmars informationsseminarier och halvdagarskurser för sex olika metoder. Totalt deltog 37 personer i planeringen och/eller i aktiviteterna. En uppföljning gjordes efter ett och ett halvt år genom intervjuer med 25 av dessa avseende det praktiska utförandet av aktiviteterna, metodernas design, den praktiska användningen av metoderna, kommersiell användning av metoderna och framtida samverkan. Följande slutsatser kan dras från uppföljningen av genomförda aktiviteter: • Informationsseminarierna och kursdagarna genomfördes på ett bra sätt. • Kursdagarna hade resulterat i ”nya affärer” för 9 av de 20 intervjuade kursdeltagarna och flera av dem sökte aktivt kunder. Metodernas ansats, möjligheten att engagera och motivera de anställda och de konkreta resultaten uppskattades av kunderna. • Ett mer långsiktigt stöd till de som ska genomföra metoderna kommersiellt kan behövas. • Strukturen och innehållet i metoderna fungerade bra i kommersiell användning. De kunde enkelt kombineras med andra metoder. • Metoderna upplevdes som imponerande, konkreta och användbara, men de behöver utvecklas så att det skapade engagemanget kan behållas på en hög nivå. De behöver också utvärderas i ekonomiska termer och mätbara förbättringar. • Alla intervjuade ville lära sig fler metoder och näringslivsrepresentanterna bistår gärna med kontakter och träffar. Flera av de ”stödjande tjänsteföretagen” och alla näringslivsrepresentanterna ville fortsätta med ytterligare samverkan med Tema Arbetsliv, Högskolan Dalarna.

 • 71.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Att mäta arbetets attraktivitet för förbättring av arbetsmiljön2004In: 50. Nordisk arbetsmiljökonferens, Reykjavik, Island, 2004Conference paper (Other academic)
 • 72.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attraktivt arbete2004In: Forskningsdag, Högskolan Dalarna, Borlänge, 2004Conference paper (Other academic)
 • 73.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Assessing motivation for work environment improvements: internal consistency, reliability and factorial structure2010In: Journal of Safety Research, ISSN 0022-4375, E-ISSN 1879-1247, Vol. 41, no 2, p. 145-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Problem. Workers’ motivation to actively take part in improvements to the work environment is assumed to be important for the efficiency of investments for that purpose. That gives rise to the need for a tool to measure this motivation.

  Metho.d A questionnaire to measure motivation for improvements to the work environment has been designed. Internal consistency and test-retest reliability of the domains of the questionnaire has been measured, and the factorial structure has been explored, from the answers of 113 employees. Results The internal consistency is high (0.94), as well as the correlation for the total score (0.84). Three factors are identified accounting for 61.6% of the total variance.

  Discussion. The questionnaire can be a useful tool in improving intervention methods. The expectation is that the tool thereby can be useful, particularly with the aim of improving efficiency of companies’ investments for work environment improvements.

 • 74.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  To monitor motivation for work place improvements2009In: 7:th Seminar on Worklife Development, Lappeenranta and Ruokolahti, Finland, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation is a short summary of an article sent to Journal of Safety Research (Hedlund, Åteg m fl.). Knowledge about hazards in working life and ways to measure, eliminate and minimize them is growing. However, there are obstacles between this knowledge and actions to reduce workers’ exposure to hazards. A common problem is that the workers not are motivated to use available technology and knowledge. It is assumed that the workers’ motivation to actively take part in improvements to the work environment is important for the efficiency of investments for that purpose. With this as a background has a questionnaire that measure motivation for improvements to the work environment been developed. The objective is to present the internal consistency and test-retest reliability of the questionnaire. A second objective is to explore the factorial structure of the instrument comprising different aspects of motivation for work environment improvements.

 • 75.
  Hedlund, Ann
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Sconfienza, Carolina
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna2003Book (Other academic)
 • 76.
  Heldt Cassel, Susanna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Macuchova, Zuzana
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Rudholm, Niklas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Willingness to commute long distance among job seekers in Dalarna, Sweden2013In: Journal of Transport Geography, ISSN 0966-6923, E-ISSN 1873-1236, Vol. 28, p. 49-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies on commuting behavior and willingness towards commuting have analyzed individuals who are active in the workforce and have largely focused on larger metropolitan regions. This paper presents results from a survey of unemployed job seekers in the county of Dalarna, Sweden and analyzes the differences in willingness towards long-distance commuting between individuals with different socio-economic situations and experiences of unemployment. The analysis is conducted through a linear probability model complemented with a logistic regression model. Conclusions are drawn on the socio-economic factors that influence the probability of an individual’s willingness to commute longer than 40 minutes. The analysis also takes interaction between different factors into account. The study concludes that the factors influencing the willingness to commute are gender, level of education, and the presence of children in the household. Furthermore, the interactions between age and length of unemployment, age and educational level, and age and gender are shown to be significant in the willingness to commute long distances.

 • 77. Hultengren, May
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Yrkeshygienisk undersökning: Cd-rombaserad laboration för arbetsmiljöingenjörer2002Report (Other academic)
 • 78.
  Lewer, John
  et al.
  University of Newcastle.
  Wigblad, Rune
  Strömstad Akademi.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  A comparative analysis of consultation obligations on business over collective redundancies in Sweden and AustraliaManuscript (preprint) (Other academic)
 • 79.
  Millet, Patric
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sandberg, Karl W
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science. Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Impact of locus of control how owner-manager's perceive network usage and value in a small industrial park in rural Sweden2005In: Uddevalla symposium 2005 innovations and entrepreneurship in functional regions: papers presented at the 8 Uddevalla Symposium and the 8 McGill International Entrepreneurship Conference,15-17 September, Uddevalla, Sweden, Trollhättan: University West , 2005, p. 559-575Conference paper (Refereed)
 • 80.
  Moström Åberg, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Backström, Tomas
  School for Innovation, Design and Technology, Mälardalen University, Sweden.
  Attractors for communication?2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  From a complexity perspective, interaction in workgroups is interesting because people create relations when interacting, and these relations create social systems which are emergent, complex and sensitive to initial conditions. This paper focuses communication in workgroups and the application of a previously developed model for observing and analyzing the performance of business teams made by Losada & Heaphy (2004). The aim with this paper is to bring further understanding of how and if this model can be used to understand verbal communication in teams.

   

  The model (ibid) stresses that three bipolar dimensions, advocacy /inquiry, self /other, and most important, positive /negative statements in communication, can be seen as attractors for communication, showing effectiveness in teams.

   

  Communication in 28 workgroup meetings in 13 different organisations have been filmed, observed and analysed. The method and analysis was inspired by the model (ibid). The results show that there were small differences between the teams regarding the dimensions of advocacy /inquiry and self /other, but larger differences concerning positive /negative statements.

   

  The results raise some problems and questions. The characterisation of statements is problematic using the definitions given (ibid). The kind of meeting observed and the behaviour of the leader seem to affect the results. The predicted proportion between the different dimensions in the model (ibid), isn’t reflected in the results. How could these results be understood? Are the identified attractors really the ones predicting effectiveness? Is communication perhaps more complex than predicted by the model?

 • 81. Paulsson, Birgit
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  En kartläggning av nya material inom trämanufakturindustrin: Förstudie: Träskivor1998Report (Other academic)
 • 82.
  Pontén, Bengt
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Antonsson, Ann-Beth
  Bornberger-Dankvardt, Sten
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Stor, Helena
  Bättre arbetsmiljöarbete genom regional samverkan2006Report (Other academic)
 • 83.
  Pontén, Bengt
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Åteg, Mattias
  Nyttan som utgångspunkt för interaktivt arbetsmiljöarbete2004In: 50. Nordisk arbetsmiljökonferens, Reykjavik, 2004Conference paper (Other academic)
 • 84.
  Pontén, Bengt
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nyttan som utgångspunkt för interaktivt arbetsmiljöarbete2004In: Nordiska arbetsmiljömötet (50 : 2004 : Reykjavik), Reykjavik, 2004Conference paper (Other academic)
 • 85.
  Pontén, Bengt
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Supporting Service Companies2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Conscious development of attractive work increases the possibilities to keep, motivate and develop current co-workers and to attract new competent personnel. Supportive Service Companies (SSC) such as Occupational Health Services, organization consultants, etc. can help the companies in their development. Theme Working Life at Högskolan Dalarna has together with companies developed concrete methods and processes for more attractive work. Altogether 34 persons from 13 SSC participated in four seminars and six method courses. A follow-up was made after 1½ year by 25 interviews with the participants. The methods were seen as impressive, concrete and useful. More than half of the participants had used some method with at least one client. The methods worked well in commercial use and could easily be combined with other methods. The “approach” of the methods, the ability to engage and motivate the employees and the concrete results were appreciated by the SSC and the clients.

 • 86. Rosén, G
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Jansson, G
  Johnsson, S
  Wemmert, B
  Åtgärder mot luftföroreningar på laboratorier och vid lödning: Utvärdering av ett punktutsug1993Report (Other academic)
 • 87. Rosén, G
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Juringe, L
  Rask, L
  PIMEX: En metod för arbetsmiljöförbättringar1992Report (Other academic)
 • 88.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  The use of PIMEX-PC for studying typical work tasks in the ship dismantling process2006In: International Conference on DISMANTLING OF OBSOLETE, Glasgow, Scotland, UK, 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Ship dismantling is recognized as a very hazardous occupation. The complexity of the activities included in the ship dismantling process makes it difficult to study the risk situations appearing during the various work tasks. For the monitoring and documentation of work tasks where a large number of parameters are involved, the use of advanced studying methods is necessary. The understanding of the mechanisms causing releases and exposures of workers to hazards, facilitates both the proposal of improving measures and the evaluation of them. The PIMEX-PC method combines the use of real time monitoring instruments with video, making possible the search for measures aimed at control of occupational hazards more effective. In practical occupational health work, direct-reading instruments of various types are important aids in monitoring concentrations of air contaminants in workplaces. Rapid measuring instruments, sometimes small and battery-operated, make it possible to collect large amounts of data at different times and monitoring points. Despite of the fact that the frequency of injuries and accidents is very high in the ship recycling sector there are almost nor facts about the releases of air contaminants and the corresponding exposure levels, neither systematic studies of the work conditions as well as the risk factors. A number of typical work tasks which are similar to activities within other industrial sectors has been studied. They will be compared by means of PIMEX-PC using a number of parameters as variables. Visual training packages on control of air contaminants has been produced by the National Institute for Working Life intended to be used by trainers organizing courses in occupational dust exposure control but also for R&D-studies by others with an interest in the topic. By analogy, material for the ship recycling industry is to be produced, using as example the WHO document, "Hazard Prevention and Control in the Work Environment: Airborne Dust” that includes a great number of video illustrations aimed to clarify the message in the text by using visualization methods.

 • 89. Rosén, Gunnar
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  SMARTA – en bred FoU-satsning för effektiviserat arbetsmiljöarbete2004In: Nordiska arbetsmiljömötet (50 : 2004 : Reykjavik), Reykjavik, 2004Conference paper (Other academic)
 • 90. Rosén, Gunnar
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Strategi och teknik för arbetsmiljöåtgärder med hjälp av PIMEX1998In: 46. Nordiska arbetsmiljömötet (46 : Reykjavik : 1998), 1998Conference paper (Other academic)
 • 91.
  Rosén, Gunnar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Strategies for the use of PIMEX and other video exposure monitoring methods.: Final report from sub-project “implementation strategies” within the HERIVIS project2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Video exposure monitoring (VEM) is a group of methods used for occupational hygiene studies. The method is based on a combined use of video recordings with measurements taken with real-time monitoring instruments. A commonly used name for VEM is PIMEX. Since PIMEX initially was invented in the mid 1980’s have the method been implemented and developed in a number of countries. With the aim to give an updated picture of how VEM methods are used and to investigate needs for further development have a number of workshops been organised in Finland, UK, the Netherlands, Germany and Austria. Field studies have also been made with the aim to study to what extent the PIMEX method can improve workers motivation to actively take part in actions aimed at workplace improvements. The results from the workshops illustrates clearly that there is an impressive amount of experiences and ideas for the use of VEM within the network of the groups participating in the workshops. The sharing of these experiences between the groups, as well as dissemination of it to wider groups is, however, limited. The field studies made together with a number of welders indicate that their motivation to take part in workplace improvements is improved after the PIMEX intervention. The results are however not totally conclusive and further studies focusing on motivation are called for. It is recommended that strategies for VEM, for interventions in single workplaces, as well as for exposure categorisation and production of training material are further developed. It is also recommended to conduct a research project with the intention of evaluating the effects of the use of VEM as well as to disseminate knowledge about the potential of VEM to occupational hygiene experts and others who may benefit from its use.

 • 92.
  Rosén, Gunnar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  PIMEX. Utveckling och användning i Norge och Internationellt.2009In: Yrkeshygienikern, no 3, p. 10-13Article in journal (Other academic)
 • 93.
  Rosén, Gunnar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Kinigalakis, Georg
  Hazard Prevention and Control in Ship Breaking2010In: IOHA Newsletter, Vol. 18, no 1, p. 13-15Article in journal (Other academic)
 • 94. Rosén, Gunnar
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Niemelä, Raimo
  Welling, Irma
  Provtagning i "andningszonen" överskattar ofta exponeringen1997In: 45. nordisk arbejdsmiljö möde, 1997Conference paper (Other academic)
 • 95. Rosén, Gunnar
  et al.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Säämänen, Arto
  Riipinen, Hannu
  Novak, Hubert
  Strategi för arbetsmiljöutveckling med PIMEX1999In: 47. nordiska arbetsmiljömötet, 23-25 augusti 1999, Tällberg, 1999Conference paper (Other academic)
 • 96.
  Rosén, Gunnar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moveit: improved motivation and engagement for hazard control2005In: IOHA 6th International Conference, Pilansberg, South Africa, 2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The knowledge of possibilities to reduce or eliminate hazards in workplaces has been gradually developed during decades. The same is true for the technical development focusing on prevention of exposure to i.e. noise and air contaminants or accident prevention. However, the existence of ventilation technique, which can minimise the emission, and distribution of air contaminants, thus reducing the workers exposure to it effectively, does not mean that this technique is used. The situation is too often the same with most other technical solutions aimed at hazard control in the workplace. According to our experience the reason for not implementing good control technology or failure to use effective personal protection equipment is very often not a question of money. It is very much a question of knowledge, motivation and engagement. This implies that the effectiveness of investments in control technology all too often is poor. It is easy for the experienced occupational hygienist to identify examples where investments in effective control technology could be drastically improved if it were to be utilized in the way the designer had intended. It is for example easy to find welders who have access to good smoke extractors but nevertheless are exposed to fumes because of incorrect handling of the extractor. This is often explained by a limited motivation to use the equipment, sometime combined with inadequate knowledge of its qualities. There is therefore a need for methods that can support improved motivation and engagement for the reduction of hazardous exposure. It is our belief that many such methods already exist but they are normally not developed for that purpose. The key element in those methods is that they have a potential to activate the worker. When for example a standard occupational exposure measurement method is conducted the results are normally reported in a written report, which is sent to the manager of the company some weeks later. The feedback to the exposed worker is very limited and possibilities to reduce exposure by changes in work practises may be overlooked. If instead visualisation methods such as PIMEX are used the worker will be a lot better motivated and engaged to take part in the seeking of solutions. A project aimed at identification, evaluation and development of such “Moveit-methods” has been conducted at the Swedish Institute for Working Life. Examples of methods that have been found useful for this purpose are besides PIMEX, the TUTTAVA method which primarily aims at measuring good housekeeping at work, various check lists, editing of photos from a workplace to stimulate discussions around possible improvements etc. A number of such methods have been identified and found to be very useful for the purpose of acting like a starting motor in a change process, which then must be followed by a main engine that shall make use of the improved motivation and engagement among the exposed. The main engine is the driving force for a traditional problem-solving circle. The Moveit-method has then helped to give a much better base for a more effective use of existing possibilities to reduce hazardous exposure.

 • 97.
  Rosén, Gunnar
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Antonsson, Ann-Beth
  Bornberger-Dankvardt, Sten
  Klusell, Lars
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Samverkan: förutsättningar och möjligheter till stärkt arbetsmiljöarbete genom regional samverkan.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rosén G, Hedlund A, Andersson I, Antonsson A, Bornberger-Dankvardt S, Klusell L, Pontén P. Samverkan. Förutsättningar och möjligheter till stärkt arbetsmiljöarbete genom regional eller lokal samverkan. Inom ramen för Tema SMARTA vid Arbetslivsinstitutet har ett delprojekt utgående från forskningsfrågan ”Hur bör en regional samverkan utformas för att stödja arbetsmiljöarbete i en region?” genomförts. Projektet har varit uppdelat i två etapper där den första delen givit förslag till en modell som beskriver hur en regional samverkan kring arbetsmiljöfrågor kan utvecklas från det att ett initiativ tas till avslut. Syftet med den andra etappen i projektet som redovisas i denna rapport har varit att ge stöd till aktörer, såväl drivande som medverkande, som avser att genom regional samverkan i projekt förbättra arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Detta syfte nås genom att skapa underlag för utformning av stödmaterial. Den under första etappen beskrivna modellen för samverkan har använts som utgångspunkt för ett antal intervjuer av möjliga aktörer i en samverkan på en lokal nivå inom kommunen Borlänge och regionalt inom träbranschen i Bergslagen. Intervjuer har också gjorts på motsvarande sätt med centrala aktörer inom träbranschen och med personer som ingått i en referensgrupp. Förutom detta har också arbetsmöten genomförts tillsammans med centrala och regionala aktörer. Analysen av de samlade resultaten har genomförts i form av tre koncensusmöten där författarna deltagit. Den framtagna processmodellen ansågs av de intervjuade aktörerna ge en bra beskrivning av olika stadier i en samverkan. Intervjuerna av potentiella regionala och lokala aktörer visar på ett tydligt behov av och intresse för samverkan inom det aktuella området. Resultaten av dessa intervjuer tillsammans med övriga intervjuer och arbetsmöten visar vidare på vikten av att någon extern resurs kopplas in som drivande genom hela samverkan. De viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik samverkan kan sammanfattas i åtta punkter: Förtroende och tillit; Gemensam värdegrund och tydliga mål; Egen nytta; Tydlighet; Interaktivitet; Tid; Resurser; Eldsjäl. Med utgångspunkt i resultaten bör ett fortsatt arbete inriktas mot att utveckla stödmaterial för intresserade aktörer samt att sprida kunskap genom kurser, seminarier etc.

 • 98.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Identitet och förlusten av arbetet: En studie av anställdas upplevelser och bearbetningsprocesser vid en produktionsnedläggning2012Report (Other academic)
 • 99.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Partnership in turbulent times: a comparative analysis2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The context of radical company restructurings i.e. downsizing and/or plant closures is extreme for employees who are facing unemployment, and consequently, makes partnership between management and employee representatives more difficult, compared to when the company is operating normally. However, before the decision on downsizing and/or closure emerges two ideal typical partnership approaches can be identified; “early coordination” or “formal negotiation”. The paper addresses two extreme cases, from the manufacturing sector in Sweden, mirroring the ideal types in closedowns. Formal negotiation usually trigger rapid closedown patterns due to the top management decision. In cases when “early coordination” is adopted there are increased possibilities to mitigate the negative consequences and ease the pain caused to labor.  From a partnership perspective the central issue is how redundancies are handled and agreed upon (Dietz, 2004). We argue that “early coordination” during the restructuring facilitates proactive HRM strategies that focus on reconnecting employees to new employment on the local labor market. Coordination of actions means that management and employee representatives agree upon a closedown strategy in an early stage. Management need to seriously adopt social responsible approach where employees are considered as a primarily stakeholder in the process of closure. Employee representatives, on the other hand, need to accept flexibility measures in order to create a smooth restructuring.

  The result shows that the case with coordinated actions resulted in long advance notice, education, training, job search etc. It also resulted in a domestically “nearsourcing” of subcontractor, which resulted in that 83 percent of the permanent employees got a solution in the new operations that were ‘nearsourced’ or new jobs at the local labor market. Whilst the other case resulted in internationally “oursourcing” of production which in turn resulted in that only a few of the displaced workers where reconnected to new employment on the local labor market (approximately 20 %). Thus, in the latter case the outcome resulted in higher unemployment rate for the workforce, compared to the case with early coordination. The comparative analysis also revealed different patterns in the course of restructuring, such as resistance to change.

 • 100.
  Rydell, Alexis
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science. Karlstads universitet.
  Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
123 51 - 100 of 139
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf