du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 952
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Robert
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  För- och nackdelar med mobprogrammering: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in Borlänge, Sweden.

  Mob programming is new way to work with computer code creation or system maintenance. A group of developers works together to solve problems, like computer bugs. Only one person sits at the keyboard at one time. Like an evolution of pair programming.

  I have interviewed a selected number of staffs at CGM.

  What are the pros and cons with mob programming for information systems engineers?

  I have also conducted a test, with university students that study information systems science at Dalarna University. The students tested to solve a problem with mob programming, and then evaluated the test in a questionnaire.

 • 52.
  Andersson, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Studentradion i Sverige - En väg in i karriären?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studentradiokulturen har funnits i Sverige i trettio år, och har vuxit mer och mer de

  senaste åren. Trots detta så är kulturen oerhört outforskad. Denna undersökning syftar

  till att bidra till en ökad förståelse kring hur denna kultur ser ut idag samt ta reda på hur

  ett studentradioengagemang kan leda till en ökad chans att göra karriär inom

  radiobranschen. Genom halvstrukturerade djupintervjuer som metod intervjuas fyra

  respondenter som har gått från att vara studentradioaktiva till att vara yrkesverksamma

  inom radiobranschen. Med hjälp av begrepp ur Bourdieus nätverksteori samt

  kunskapsformsbegrepp visar resultatet att ett studentradioengagemang ligger till god

  grund för en karriär inom radiomediet.

 • 53.
  André, Jörgen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att särskilja ljudet från virtuell och akustisk orkester2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras huruvida det går att särskilja en virtuell och en akustisk

  symfoniorkester och vad det i sådana fall är som gör att det går att höra skillnad. För att

  samla in data till undersökningen har både en kvalitativ och en kvantitativ metod

  använts. Den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av en enkätundersökning

  och den kvantitativa delen med hjälp av ett lyssningstest. Urvalet av personer gjordes

  slumpmässigt via sociala medier och analysen i uppsatsen visar att med de ljudklipp

  som valts, kan det vara svårt att särskilja en virtuell orkester från en akustisk.

 • 54.
  Anoushfar, Mohammad
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Arketypiska motiv i förtätade filmögonblick: En undersökning om den eventuella förmågan av arketypiska motiv att förstärka narrativ och mise-en-scéne2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande undersökning redogörs för ett möjligt samband mellan arketypiska motiv och

  starka filmupplevelser. Syftet var då att undersöka huruvida tillämpningen av arketyper

  samt arketypiska symboler kunde ge möjligheten till filmmakaren att skapa starka

  filmögonblick. För att besvara denna problemformulering har ett urval på fyra intervjuer

  om filmerna Gladiator, Pulp Fiction, Apocalypse Now och Avatar analyserats ur ett

  arketypiskt perspektiv. Dessa filmintervjuer hämtats från en tidigare fallstudie där tio

  filmbrukare artikulerat om sina favoritfilmer. Analysen har visat att arketypiskt

  psykologiskt perspektiv ger en djupare förståelse för hur arketypiska motiv aktualiserar

  en kombination av känslor och tankar hos tittaren och förorsakar en interaktiv relation

  mellan denne och filmen.

 • 55.
  Anticoli, Rahel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films: A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. Jag beskriver en denotation av två filmer från varje land följd utav en konnotation som stödjs av artiklar och böcker om respektive kultur. Avslutningsvis tar jag upp och diskuterar de olika teorierna om hur kulturell adaption kan påverka en människa ur ett marknadsföringsperspektiv. Slutsatsen är att nationalism och appropriation är några av de viktiga elementen i kulturell adaption som förstärker marknadsföring. Dessa element skapar självidentitet och förtrogenhet hos individen som tittar på filmen. Några semiotiska resurser som hade förändrats i kulturell adaption och som hälpte till att skapa de elementen var etnicitet, gester, kläder, miljö, och symboler.

 • 56. Armbruster, W. S.
  Pélabon, C
  Pérez-Barrales, R.
  Maad, Johanne
  Department of Biology, NTNU, NO-7491, Trondheim, Norway.
  The adaptive accuracy of flowers: Measurement and microevolutionary patterns2009In: Annals of Botany, ISSN 0305-7364, E-ISSN 1095-8290, Vol. 103, no 9, p. 1529-1545Article in journal (Refereed)
 • 57.
  Arrenius, Jill
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Natural Science.
  Lärande för hållbar utveckling: En systematisk litteraturstudie om vad forskning anser är viktigt i undervisningen för hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om hur lärare kan arbeta i skolan

  med lärande för hållbar utveckling. För att besvara syftet formulerades följande

  frågeställningar Vad beskriver forskning är viktigt för en framgångsrik undervisning

  för hållbar utveckling? samt Vilket innehåll lyfts fram eller utesluts i undervisningen

  enligt tidigare forskning i relation till hållbar utveckling? För att besvara dessa frågor

  har en systematisk litteraturstudie genomförts. Relevant forskningslitteratur har tagits

  fram genom sökningar i databaserna Eric, Summon, Libris, Avhandlingar.se samt

  genom manuell sökning. Studien har enbart använt sig av granskat material för att ge

  studien en hög kvalité. Resultatet av studien visar bland annat att lärare i sin

  undervisning för hållbar utveckling inte arbetar med begreppets alla aspekter, den

  ekologiska, sociala och ekonomiska aspekten, som en helhet. Vidare visar studien att

  det finns en efterfrågan om fortbildningar och kompetenshöjande åtgärder hos lärare

  och forskare angående undervisning om hållbar utveckling. Studien visar även vikten

  av en undervisning för hållbar utveckling som fokuserar på flera generella förmågor

  vilket skapar en helhet. En undervisning som ger eleverna förutsättningar för att vilja

  samt kunna påverka och engagera sig i en hållbar utveckling.

 • 58.
  Arvidson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisning för elever med låga prestationer i matematik: • En litteraturstudie med fokus på allmänna matematiksvårigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 kan undervisa för att stödja elever med låga prestationer i matematik. Utifrån syftet konkretiserades en frågeställning för att göra studien undersökningsbar: Hur kan lärare undervisa för att hjälpa elever i allmänna matematiksvårigheter? Metoden som valdes för att undersöka denna fråga var en systematisk litteraturstudie. Sökning av relevant litteratur har skett genom olika databaser, litteraturen har granskats och analyserats för att sedan sammanställas till ett resultat. Resultatet visar en varierande bild på hur lärare ska arbeta för att stödja elever i allmänna matematiksvårigheter. Strategiundervisning bör vara en central roll i undervisningen. Beroende på elevers individuella förutsättningar bör antingen läraren styra inlärningen av strategier eller låta elever utveckla en flexibilitet i sin egen strategiutveckling. Resultatet visar på vikten av att läraren bör ha matematiska samtal med eleverna och användning av teknologiska spel i undervisningen visades även vara positivt för elever i låga prestationer i matematik. Slutsatserna av denna studie är att lärare måste erfara elevers individuella förutsättningar för att kunna stödja dem på bästa sätt där matematiska samtal och strategiutbildning ska vara en central roll i matematikundervisningen.

 • 59.
  Arvidsson, Georg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fast i en Loop: En undersökning av strategier för ökad produktivitet i den musikaliska skapandeprocessen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte var att undersöka användning av strukturer och strategiers

  påverkan på en musikproducents kreativa arbetsprocess. Subjektet för undersökningen

  var i detta fall uppsatsförfattaren själv och forskningsfrågorna löd: På vilka sätt

  påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att arbeta enligt en

  förbestämd struktur? Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt

  för att ta sig ur och undvika skrivkramp? På vilka sätt påverkas jag av att försöka

  framhäva tillståndet flow? Dessa besvarades genom forskningsmetoden forskning

  genom design som gick ut på att producera låtar för att nå uppställda produktmål och

  effektmål. Datan bestod av skriftlig loggbok som redogjorde för upplevelser, tankar och

  känslor. För att analysera den användes i huvudsak Csíkszentmihályi Mihálys teori om

  flow – den optimala upplevelsen. Detta knöts till huruvida strategierna som användes

  kunde generera flow och produktiva resultat.

  Resultatet visade att flertalet positiva effekter kunde upplevas och att det för

  producenten upplevdes ge produktiva resultat. Det visade även på nackdelar med olika

  strategier och att de passade bättre i vissa fall än andra men att medvetenheten om dem

  och konceptet flow upplevdes som positivt. Studiens utformning ger upphov till olika

  svagheter såsom att undersöka både den psykologiska aspekten tillsammans med

  praktiska strategier kunde fokuserats mot en av dem. Samt att uppsatsförfattaren och

  undersökningssubjektet är densamma. Styrkor finns i att förstahandsinformation är det

  som presenteras och att det gick att knyta samband mellan aktiviteter och deras förmåga

  att generera flow. Förslag för kommande forskning är att undersöka påverkan på

  flertalet andra musikproducenter på olika nivåer.

 • 60.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet.
  MLCMS actual use, perceived use, and experiences of use2015In: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 11, no 1, p. 101-121, article id 1931Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mobile learning involves use of mobile devices to participate in learning activities. Most elearning activities are available to participants through learning systems such as learning content management systems (LCMS). Due to certain challenges, LCMS are not equally accessible on all mobile devices. This study investigates actual use, perceived usefulness and user experiences of LCMS use on mobile phones at Makerere University in Uganda. The study identifies challenges pertaining to use and discusses how to improve LCMS use on mobile phones. Such solutions are a cornerstone in enabling and improving mobile learning. Data was collected by means of focus group discussions, an online survey designed based on the Technology Acceptance Model (TAM), and LCMS log files of user activities. Data was collected from two courses where Moodle was used as a learning platform. The results indicate positive attitudes towards use of LCMS on phones but also huge challenges whichare content related and technical in nature.

 • 61.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014In: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, p. 131-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 62.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Khan, Sana Zubair
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro University.
  Ubiquitous computing in education: a SWOT analysis by students and teachers2013In: QScience Proceedings: Vol. 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

 • 63.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010In: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

 • 64.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro City Citizen-Oriented E-Government Strategy2008In: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, E-ISSN 1548-3894, Vol. 4, no 4, p. 69-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses practices, opportunities, and challenges in local e-government project management by means of a case study involving interviews, document studies, and an element of action research, over eight months. The analysis against e-government success factors finds seven "critical issues"; political timing, resource allocation, political mandate, distinction between administrative and political responsibilities, coordination of departments, dependence on providers, and use of standards. We found these issues open for local choice, influences of strong individuals and groups, and chance. This is a consequence of the prevailing strategic model for the public sector, New Public Management, which leaves these issues to be filled by negotiations among many actors with different roles, goals, and action space. The general lesson is that there is a need for practical ways of acting strategically to reduce the risk level and increase the ability to implement policy. 

 • 65.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009In: Social and organizational developments through emerging e-Government applications: new principles and concepts / [ed] Vishanth Weerakkody, Hershey, PA: IGI Global , 2009, p. 233-253Chapter in book (Other academic)
 • 66.
  Ask, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy2009In: Handbook of research on strategies for local e-government adoption and implementation: comparative studies / [ed] Christopher G. Reddick, Hershey, PA: IGI Global , 2009, p. 752-772Chapter in book (Other academic)
 • 67. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  AMANDA: Status Report from the 1993/94 Campaign and Optical Properties of the South Pole Ice1995In: Nuclear Physics, no 38, p. 287-292Article in journal (Refereed)
 • 68. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  First Data and Future Prospects for AMANDA, the Antarctic Muon and Neutrino Detector1994In: Antarctic Journal of the United States, no 29, p. 337-339Article in journal (Other academic)
 • 69. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  On the Age vs Depth and Optical Clarity of Deep Ice at the South Pole1995In: Journal of Glaciology, no 41, p. p 445-Article in journal (Refereed)
 • 70. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Optical properties of the South Pole ice at depths between 0.8 and 1 km1995In: Science, no 267, p. 1147-1150Article in journal (Other academic)
 • 71. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Remote Surveys of AMANDA1995In: Contribution to the XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995, 1995Conference paper (Other academic)
 • 72.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylprogram2001In: Användarperspektivet: strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / [ed] Bertil Olsson, Stockholm: Vinnova , 2001, p. 105-113Chapter in book (Other academic)
 • 73.
  Avdic, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram1995Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 74.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Spreadsheet End User Development and Knowledge Management2009In: Encyclopedia of information science and technology / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: IGI , 2009, 2, p. 3564-3569Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In the early days of computers, expertise was needed in order to use computers. As IT tools have become more powerful and user friendly, more and more people have been able to use computers and programs as tools when carrying out working tasks. Nowadays, it is possible for people without special IT training to develop Information Systems (IS) that only IT specialists could have done some years ago. In this paper End User Development (EUD) using a Spreadsheet Program (SP) is discussed from a knowledge management perspective. EUD can be a part of an organization’s effort to take advantage of existing, often tacit, knowledge or creating new knowledge. An end user is a person who acts both as a user and a systems developer. A typical feature of an end user is that he has a good (often unique) knowledge of the business and the work related to the IS in question, which is called the User Developed Application. It is the combination of these two sorts of knowledge which is the key to EUD as knowledge management. The aim of this of this chapter is to relate EUD to knowledge management and, specifically, to describe how tacit knowledge can be audited when end users develop spreadsheet systems for their own domain of expertise. The main source is a set of qualitative case studies carried out between 1995 and 2005. (Avdic, 1999; Westin, Avdic & Roberts, 2005)

 • 75.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  User and developer: user systems development using a spreadsheet program2002In: Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: vol 1 / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, Pa: Idea Group Publishing , 2002, p. 13-16Conference paper (Other academic)
 • 76.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Eklund, Anders
  Örebro universitet, Örebro universitetsbibliotek.
  Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience2010In: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 42, no 4, p. 224-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Internet has made it possible for students to access a vast amount of high quality references when writing papers. Yet research has shown that the use of reference databases is poor and the quality of student papers is consequently often below expectation. The objective of this paper is twofold. First, it aims to describe the problems students experience when they search information using a university reference database. Second it aims to compare the perspective of students on the problems with that of their teachers. As basis for the study we have used the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. A web-based survey was carried out. A total of 150 students at Örebro University in Sweden participated in the survey. The results have been analysed by comparison of median values. Results show that students experience problems mostly in the category of efforts expectancy. Differences between the two groups are most significant in the category of effort expectancy and students’ patience in searching. Teachers are more pessimistic about students’ capacity in information searching than the students themselves.

 • 77.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hedström, KarinÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.Rose, JeremyGrönlund, ÅkeÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Understanding eParticipation: Contemporary PhD eParticipation Research in Europe2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book presents contemporary European research on eParticipation by means of a 13 chapters each describing a PhD research project as well as analyses of this research. The book both reflects the field and contributes to shaping it by discussing both long-standing and emerging issues. Contributions include three chapters on issues of DEVELOPMENT, including communities of practice, user-centred development, and safety & privacy issues, four chapters on IMPLEMENTATION, including spatial planning, participatory budgeting, and transformation processes, and five chapters on issues of USE, focusing on local government, developing countries, EU, civil society and NGO.

 • 78.
  Barmé, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  En varierad matematikundervisning: Hur matematiklärare i årskurs F-3 varierar undervisningsformer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur lärare i årskurs F-3 varierar sin matematikundervisning. Syftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka olika undervisningsformer som används av ett antal matematiklärare i årskurs F-3 samt vad dessa lärare anser om variation i matematikundervisningen.Fyra lärare, en från varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3, har deltagit i studiens undersökningar. Undersökningsmetoder har varit icke deltagande observation av en matematiklektion med varje lärare samt en kvalitativ semistrukturerad intervju med varje lärare. Resultaten visade på att den traditionella undervisningsformen var den vanligaste undervisningsformen som användes och matematikdiskussioner var den vanligaste alternativa undervisningsformen som användes. Ju högre upp i årskurserna undersökningarna gjordes desto mindre användes alternativa undervisningsformer. En ökad andel resurser under matematiklektionerna skulle bidra till ökade möjligheter till att variera undervisningen.

 • 79.
  Bartholdsson, Per
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Larsson, Jakob
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Analys av tjänster i en motorsportsapplikation samt beskrivning av hur dessa kan implementeras: Att förhöja upplevelsen för en målgrupp som är närvarande vid motorsportsevenemang.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sports are becoming more technologically advanced and thus become more dependent on information technology (IT) than before. In consequence of IT solutions being implemented in sports, this has allowed the information that was not previously accessible to the common to be available in mobile devices, as much of the public now holds. As the people who are on site at motor sport events now can have their own portable / mobile devices. Services which convey information such as real-time communication can be offered to the end user without the latter being bound to a specific location.

  The purpose of this study is to identify and describe the services used in motorsports -related mobile applications to enhance the experience for sponsors attending racing events and to describe how these can be implemented in an IT solution where we limited ourselves to only describe the service that conveys real-time communication between the driver and race team to end users.

  The study results are based on an analysis of existing mobile applications and their services in the field of motor sports where we have limited ourselves to analyzing the main motor sports by the International Automobile Federation (FIA) together with interviews with developers, sponsors and race teams.

  This is explained in terms of two models, a conceptual model where the overall perspective of how to convey real-time communication is described from source to end-users as well as an architectural model where the architectural layers are described.

 • 80.
  Beland Lindahl, Karin
  et al.
  Luleå universitet.
  Westholm, Erik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Transdisciplinarity in practice: aims, collaboration and integration in a Swedish research programme2014In: Journal of Integrative Environmental Sciences, ISSN 1943-815X, E-ISSN 1943-8168, Vol. 11, no 3-4, p. 155-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the practice of crossdisciplinarity in the context of future-oriented sustainability studies. Much research into crossdisciplinarity has concentrated on programmatic and epistemological questions. In this study, we focus on research practice and efforts to realize transdisciplinary aims across a research programme. We use the Swedish Future Forests programme as a case study and explore its aims, forms of collaboration and level of conceptual integration. The study demonstrates that efficient integration requires organizational settings able to support the development of a common conceptual framework. To achieve this, the aims and forms of collaboration and the means of integration ought to be consistent. Far-reaching integration and short-term instrumental objectives may be difficult to combine because integration requires intellectual space, specific boundary settings and time. Short-term instrumental objectives may also hamper open and reflexive discussion of alternative pathways to sustainability and of how participating actors shape the research process. These insights may help researchers and participating actors to design research programmes that enable a realization of their transdisciplinary ambitions.

 • 81.
  Benjaminsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Inspirationens roll i musikmakares skapandeprocesser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om vad det är som driver musikmakare i sitt skapande, samt om inspirationen som ligger bakom. Detta fullföljdes medelst skriftliga intervjuer med fem låtskrivare och kompositörer, som tillfrågades om den bakomliggande orsaken till deras skapande, om inspirationens roll i skapandet och om hur de går tillväga för att frammana den.

  Det övergripande resultatet tyder på att det är den personliga utmaningen och känslan att utnyttja sin kapacitet som driver en människa till att skriva musik. Respondenterna uppger att resor och möten med människor och nya situationer är det som påverkar inspirationen positivt. I övrigt uppger de att inspirationen är av förhållandevis stor vikt för dem, men att den oftast uppkommer av sig själv om de bara ger sig in i skapandeprocessen.

  Undersökningen bidrar till ytterligare kunskap om begreppet inspiration och om hur människor i exempelvis musikbranschen kan resonera för att effektivisera sitt arbete.

 • 82.
  Berg, Leonhard
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Montelius, Olle
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Barnsäkring av Smartphones2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this work, the ability to create a prototype for a throughout secure and childproof system for Android is shown. This is done by combining already available products combined with some own code. Internet traffic is being pushed through a VPN tunnel to an already existing LAN in the own home. This mitigates the risks of eavesdropping attacks and other threats, and by using DNS Filtering, unwanted web pages can be blocked beforehand.

  The mobile unit can be used for calls (and with further development SMS) but incoming calls from unknown numbers, and SMS, will be blocked. With the addition of Applocker, a sort of locking mechanism for software access, the use of unwanted application will be restricted. By adding a custom App-Launcer, this restriction can be even more firm.

  The complete solution brings a system where the Smartphone preferably can be handled by a child and where chosen functions can be used in their regular manner but where, predetermined, functions has been eliminated from the unit – or is only accessible by the administrator. What is needed for this prototype, besides of a Smartphone, is a working LAN in the home, and an always-on computer that acts like a server, preferably a Raspberry Pi.

 • 83.
  Berger, Leo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kassettbandet: Den gåtfulla överlevaren får ett uppsving?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan kassettbandet trängdes undan av CD:n under 90-talet har det fört en alltmer tynande tillvaro, fram tills att det relativt nyligen började uppstå små oberoende musikbolag som helt eller delvis släpper begränsade albumupplagor på kassett och en del rykten började gå att kassettbandet var på väg tillbaka. Även större band och skivbolag hakade på trenden och släppte större upplagor av vissa få utvalda album på just kassettband. Kan det vara möjligt att detta gamla och uträknade medium håller på att få en renässans i vår digitala guldålder? De förklaringsmodeller och teoretiska begrepp jag använt mig för att förklara detta fenomen är Nostalgi, Analogisering och Nätverkande.

  I ett stort antal artiklar och debatter ges olika svar och synpunkter på kassettbandets eventuella gåtfulla comeback och denna uppsats är tänkt att fungera som en slags kompassnål som pekar ut en riktning till följd av det material jag har tillgodogjort mig och redovisat i denna uppsats. Här återfinns också ett antal intervjuer med både privatpersoner och skivbutiker som fördjupar och resonerar kring orsak och verkan kring kassettfenomenet. De önskvärda hårda data och tillgänglig och tydlig statistik lyser med sin frånvaro då kassettband sällan återfinns på några listor eller mätningar eftersom de aldrig fick någon högre status trots sin enorma spridning, till skillnad mot vinylskivor och CD. Med denna uppsats görs ett försök att sammanställa en bild av denna övervintrade dinosaurie till audioformat och får, åtminstone delvis, en förklaring till sin egen överlevnad.

 • 84.
  Berglind, John
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Användarcentrerad design inför byte av IT-stöd: En deskriptiv fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The importance of getting the right IT-tools for a company is big. Having a user-centered design when getting the right IT-tools is becoming more and more relevant when it’s important to understand what the end-user really wants. By having an observation of how users use the existing IT-tools and subsequently interviewed regarding perceived shortcomings and lack of functionality, I have been able to familiarize myself with the situation in which partner is located. Based on the interviews, the requirements of the users have been compiled and, with the help of these, I have been able to present recommendations on IT-tools on the market that match the requirements. The result of the work reflects my research questions, where I want to develop the requirements of users and to propose new IT-tools already available on the market based on these requirements.

 • 85.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Geography.
  Early Holocene in Gästrikland, east central Sweden: shore displacement and pattern of isostatic recovery2012In: Boreas, ISSN 0300-9483, E-ISSN 1502-3885, Vol. 41, no 2, p. 263-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Gästrikland in central Sweden, deglaciation took place c. 11 000 cal. a BP. In the present study the shore displacement during the earliest ice-free period is investigated by the 14C dating of sediment from isolated lake basins. The shore displacement in Gästrikland includes an initial phase (∼500 years) of rapid regression, followed by a slowing of the relative sea level (RSL) fall to a rate similar to that of the remaining Holocene c. 9250 cal. a BP. The Ancylus Lake stage of the Baltic Sea belongs to the analysed interval. The RSL curve and glacial unloading history are used to separate and quantify elements of isostatic uplift. The postglacial uplift is ∼260 m, of which ∼45 m forms a rapid initial rise, which can be treated as qualitatively separate from the later, slower rise. There is considerable glacial unloading just prior to the deglaciation, but calculations suggest that only a small part of this relates directly to the rapid early Holocene rebound: most unloading is transferred either to uplift immediately prior to the deglaciation or to subsequent Holocene or future uplift. The isostatic rise in Gästrikland occurring between the end of the Younger Dryas stadial and the deglaciation, c. 11 500–11 000 cal. a BP, is estimated to be 100–110 m. Observations and estimations are incompatible with a Weichselian maximum ice thickness much smaller that 3000 m. The lack of glacial unloading during the Younger Dryas has a measurable impact on the Holocene isostatic rebound in Gästrikland, reducing it by an estimated 20–25 m.

 • 86.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Geography.
  Holocene shore displacement and chronology in Ångermanland, eastern Sweden, the Scandinavian glacio-isostatic uplift centre2004In: Boreas, ISSN 0300-9483, E-ISSN 1502-3885, Vol. 33, p. 48-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The shore displacement during the Holocene in southeastern Ångermanland, Sweden, has been investigated by means of radiocarbon-dating of isolation intervals in sediment cores from a total of nine new basins. Results from earlier investigations have been used in complement. There is a forced regression in the area from c. 9300 BP (c. 10500 cal. yr BP) until c. 8000 BP (c. 9000 cal. yr BP), on averagec. 8 m/100 years, after which there is a gradually slowing regression of c. 2.5–1.0 m/100 years up to the present time. The most rapid regression occurs during the later phase of the Ancylus Lake stage, 9500–9000 cal. yr BP. There is no evidence of halts in the regression. Crustal uplift in the area since deglaciation is c. 310 m. The deglaciation of southeastern Ångermanland took place c. 9300 BP (c. 10500 cal. yr BP); this is c. 900 years earlier than the age given by clay varve dating. The shore displacement curve provides a means of estimating the difference between the clay varve time scale and calibrated radiocarbon dates, by comparison with varve-dated altitudes of alluvial deltas of the River Ångermanalven. From c. 2500 to c. 8000 cal. BP there is a deficit in clay varves of some 300 years; further back in time this discrepancy increases significantly. The main explanation for the discrepancy is most likely lacking varves in the time-span 8500–10200 cal. yr BP, located along the upper reaches of River Ångermanalven below the highest shore level.

 • 87.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Geography.
  Litorina Sea shore displacement and pollen analytical indications of forest succession during the Mid-Holocene in Gästrikland, east central Sweden2010In: GFF, ISSN 1103-5897, E-ISSN 2000-0863, Vol. 132, p. 213-226Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the mid-Holocene shore level history and vegetation development in Gästrikland, east-central Sweden. This is investigated using sediment and microfossil records and 14C datings. The time span covered is c. 8000–5000 cal yr BP. Vegetation history during this time includes an increase in Tilia pollen 6500–6300 cal yr BP and a decrease in Ulmus and Corylusc. 5500 cal yr BP. The former change coincides with a sharp drop in relative sea level (RSL) of some 5 m; this RSL drop can be correlated to the regression from the L3 transgression of the Litorina Sea, identified in other areas around the Baltic Sea. The possible connections between RSL and climate (in particular changes on a maritime-continental continuum), as indicated by new pollen data and other records, are investigated. The new material shows, in comparison to other pollen records from southern and central Scandinavia, unusually high percentages of Tilia,Ulmus and Corylus pollen, but less Quercus. The change in pollen spectra around 5500 cal yr BP can be correlated to the northern European “elm decline”. A regional cooling is recorded in widespread data for this time, but observations suggest that other factors must be considered here, including disease and change in the physical landscape due to the ongoing land uplift.

 • 88.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Geography.
  The highest postglacial shore levels and glacio-isostatic uplift pattern in northern Sweden2012In: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 94, no 3, p. 321-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The detailed clay varve chronology and an extensive knowledge of the highest postglacial shore level elevation (HS) in northern Sweden, along the Bothnian western coast, provides opportunities for determining the pattern of isostatic rise and centre of uplift from the early Holocene. The shore level of c. 10 100 cal yr bp (10 ka) for this area is determined by subtracting, from the metachronous HS elevations, the fall in relative sea level between local deglaciation time and the chosen reference time. The area of highest uplift since 10 ka is situated somewhat north of the location with the world-record HS (Skuleberget in Angermanland), but south of the area with most rapid current rise. Wave erosion marks in the studied area are seen to be more consistent indicators of HS than glaciofluvial delta levels. The gradients of shore marks at 10 ka are generally small within the investigation area. The regional 10 ka shore level pattern shows considerable irregularity compared to the current uplift. Central Sweden and western Finland show 10 ka gradients that indicate isostatic response to late (1310 ka bp) glacial unloading. Indications of a secondary uplift centre west of the present investigation area are reported in previous work; this also suggests rapid isostatic response to unloading. Finally, the possibility of identifying errors in the varve-dated deglaciation chronology via the 10 ka shore level pattern is illustrated.

 • 89.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Geography.
  The Holocene shore displacement of Gästrikland, eastern Sweden: a contribution to the knowledge of Scandinavian glacio-isostatic uplift2005In: Journal of Quaternary Science, ISSN 0267-8179, Vol. 20, no 6, p. 519-531Article in journal (Refereed)
 • 90.
  Berglund, Mikael
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Geography.
  Time-transgressive early Holocene vegetational succession following shore displacement: a case study from central Sweden2008In: Boreas, ISSN 0300-9483, E-ISSN 1502-3885, Vol. 37, no 1, p. 87-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Deglaciation took place in eastern Jämtland and Ångermanland in central Sweden c. 10 500–10 200 cal. yr BP. In the present study, vegetation development and shore displacement during the earliest ice-free period are investigated by 14C dating of sediment from six isolated lake basins and by pollen analysis. A brief but distinct peak in Hippophaë occurs in all pollen diagrams coincident with basin isolation, followed by up to 500 years (varying locally) by an Alnus rise. The Alnus curve does not display a synchronous rise in the area. Its expansion below the highest shore level is time-transgressive and controlled mainly by the timing of basin isolation. The relationship between regional Alnus expansion and changes in hydrology and climate is discussed. The pollen diagrams show Pinus predominance with Corylus to the east (more coastal areas) and Betula predominance (though less pronounced) to the west during the period 10 200–9000 cal. yr BP. However, comparisons between sites suggest marked variability in the forest development. Shore displacement in easternmost Jämtland c. 10 300–9000 cal. yr BP is equal to or slightly more rapid than that of SE Ångermanland, contrary to the present pattern of isostatic recovery. A rapid shore level regression c. 10 300–10 000 cal. yr BP may be related to drainage of the Ancylus Lake.

 • 91.
  Berglund, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Geography.
  Dahlström, Niklas
  Post-glacial fault scarps in Jämtland, central Sweden2015In: GFF, ISSN 1103-5897, E-ISSN 2000-0863, Vol. 137, no 4, p. 339-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Analysis of a light detection and ranging-derived digital elevation model has revealed previously unknown fault scarps in central Jämtland, Sweden. These are interpreted to have been formed by earthquakes at the time of deglaciation, c. 10 ka BP, in an area with current low-magnitude seismicity. The dating is based upon morphology and comparison with similar features at other locations in Sweden but not supported by independent dating. Observed scarps are 0.4–6 km long, 2–8 m high, trending SSW–NNE to WSW–ENE, the northern and western sides uplifted. The dimensions of the scarps suggest an approximate moment magnitude M 7 of the strongest corresponding earthquakes.

 • 92.
  Berglund, Torkel
  et al.
  Kungliga Tekniska högskolan.
  Borg-Karlsson, Anna Karin
  Kungliga Tekniska högskolan.
  Lindström, Anders
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Forest and Wood Technology.
  Ohlsson, Anna
  Kunliga Tekniska högskolan.
  Hellqvist, Claes
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Forest and Wood Technology.
  Slutrapport, fält- och laboratorietest av substanser för aktivering av det egna försvaret hos gran- och tallplantor2012Report (Other academic)
 • 93.
  Bergqvist, Tomas
  et al.
  Umeå universitet, Interaktiva medier och lärande.
  Lithner, Johan
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Sumpter, Lovisa
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Upper secondary students’ task reasoning2008In: International journal of mathematical education in science and technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 39, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Upper secondary students’ task solving reasoning was analysed, with a focus on grounds for different strategy choices and implementations. The results indicate that mathematically well-founded considerations were rare. The dominating reasoning types were algorithmic reasoning, where students tried to remember a suitable algorithm, sometimes in a random way, and guided reasoning, where progress was possible only when essentially all important strategy choices were made by the interviewer.

 • 94.
  Bergstrand, Daniel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Analys av kvarvarande spår från USB-lagringsenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To perform a computer forensic investigation can sometimes be compared to putting a puzzle together, especially if the person doing the investigation was not present at the initial stages were the IT devices was seized. To get an idea of the usage of a computer solely from the information on the hard drive can be a difficult and time consuming task. Situations that can be considered particularly complicated arise when devices have been overlooked at the raid, in other words when pieces of the puzzle are missing.During the examination of a hard drive there is often traces of removable media previously connected to the computer. These kinds of traces can be of interest during the computer forensic investigation. One aspect can be to put different devices in relation to each other, to link a digital trace to a physical action. Another possible conclusion can be that some items of relevance was missed during the raid and there for not seized.This thesis describes the goals that are relevant to strive for when conducting a computer forensic investigation. Multiple aspects was reviewed to make the result usable to a computer forensic examiner working in law enforcement.The work done was basically based on an experiment where a removable USB thumb drive was connected to a computer. The computer was subsequently examined for changes and the files identified were analysed with digital tools built for these purposes. All results were reviewed with secondary digital tools or validated with manual validation techniques.The traces from the analysis provided a method. The method is supposed to be of use when a computer forensic examiner working in law enforcement is conducting searches for removable USB storage devices that was previously connected to a computer. Finally the method was reviewed and conclusions regarding advantages and disadvantages were drawn.

 • 95.
  Bergstrand, Mattias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Digitala verktyg i matematik: Elevers arbete med matematik i digitala verktyg2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur elever använder det matematiska innehållet i olika digitala verktyg. För att få svar på detta har observationer och enkätundersökningar gjorts. Resultaten har analyserats med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där användningar av digitala verktyg kan vara ersättande, förstärkande och transformerande. Resultaten visar att digitala verktyg kan vara ersättande i vissa avseenden och förstärkande eller transformerande i andra.

 • 96. Bergström, Lars
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Detection of High Energy Neutrinos in PAN1992In: Proceedings of the Workshop on High Energy Neutrino Astrophysics, Univ. Hawaai at Manoa, Honolulu, Hawaii, March 23-26, 1992., 1992Conference paper (Other academic)
 • 97.
  Bergström, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den Sociala Musikscenen: Intervjuundersökning med musiker och ljudtekniker om deras arbeten med scenframträdanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en intervjuundersökning med några verksamma ljudtekniker och musiker är

  syftet med undersökningen att redogöra för viktiga förutsättningar för musikers och

  ljudteknikers sociala samspel vid scenframträdanden. Problemområdet består av tidigare

  forskning om musikers och ljudteknikers samspel och arbetsdelning vid inspelningar i

  studiomiljö. Undersökningens frågeställning är: Vilka förutsättningar för ett socialt

  samspel anser internationellt aktiva musiker och ljudtekniker vara viktigast under

  scenframträdanden? Analysen har gjorts med teori om konventioner för konstnärers och

  hantverkares samspel från Howard Becker (1982) samt hur sociala relationsband stärks i

  personliga nätverk från Granovetter (1973).

  Resultatet visar att en bakgrund som musiker var viktigt för ljudteknikerna, medhörning

  och publikrespons var viktigt för musikerna, samspel kommuniceras med gester och

  ljudtekniker har idag utökade ansvarsområden än tidigare. Arbetets förutsättningar i och

  utanför Sverige var liknande när det gällde teknik men skiljer sig på annat sätt. Det

  sociala samspelet var nödvändigt för ljudteknikernas personliga nätverk.

  Undersökningens resultat bidrar till kunskapsområdet som är relevant för blivande eller

  professionella ljudtekniker och musiker för att bidra till vidare undersökningar.

 • 98.
  Bernad, Joszef Zsolt
  et al.
  Massey University.
  Jääskeläinen, Markku
  Dalarna University. Institute of Fundamental Sciences and MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology, Massey University, Palmerston North, New Zealand.
  Zulicke, Ulrich
  Massey University.
  Effects of a quantum measurement on the electric conductivity: Application to graphene2010In: Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, ISSN 1098-0121, E-ISSN 1550-235X, Vol. 81, no 7, article id 073403Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We generalize the standard linear-response (Kubo) theory to obtain the conductivity of a system that is subject to a quantum measurement of the current. Our approach can be used to specifically elucidate how back-action inherent to quantum measurements affects electronic transport. To illustrate the utility of our general formalism, we calculate the frequency-dependent conductivity of graphene and discuss the effect of measurement-induced decoherence on its value in the dc limit. We are able to resolve an ambiguity related to the parametric dependence of the minimal conductivity.

 • 99. Besnier, Francois
  et al.
  Wahlberg, Per
  Rönnegård, Lars
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Statistics.
  Ek, Weronika
  Andersson, Leif
  Siegel, Paul
  Carlborg, Örjan
  Fine mapping and replication of QTL in outbred chicken advanced intercross lines2011In: Genetics Selection Evolution, ISSN 0999-193X, E-ISSN 1297-9686, Vol. 43, article id 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Linkage mapping is used to identify genomic regions affecting the expression of complex traits. However, when experimental crosses such as F2 populations or backcrosses are used to map regions containing a Quantitative Trait Locus (QTL), the size of the regions identified remains quite large, i.e. 10 or more Mb. Thus, other experimental strategies are needed to refine the QTL locations. Advanced Intercross Lines (AIL) are produced by repeated intercrossing of F2 animals and successive generations, which decrease linkage disequilibrium in a controlled manner. Although this approach is seen as promising, both to replicate QTL analyses and fine-map QTL, only a few AIL datasets, all originating from inbred founders, have been reported in the literature.

  Methods: We have produced a nine-generation AIL pedigree (n = 1529) from two outbred chicken lines divergently selected for body weight at eight weeks of age. All animals were weighed at eight weeks of age and genotyped for SNP located in nine genomic regions where significant or suggestive QTL had previously been detected in the F2 population. In parallel, we have developed a novel strategy to analyse the data that uses both genotype and pedigree information of all AIL individuals to replicate the detection of and fine-map QTL affecting juvenile body weight.

  Results: Five of the nine QTL detected with the original F2 population were confirmed and fine-mapped with the AIL, while for the remaining four, only suggestive evidence of their existence was obtained. All original QTL were confirmed as a single locus, except for one, which split into two linked QTL.

  Conclusions: Our results indicate that many of the QTL, which are genome-wide significant or suggestive in the analyses of large intercross populations, are true effects that can be replicated and fine-mapped using AIL. Key factors for success are the use of large populations and powerful statistical tools. Moreover, we believe that the statistical methods we have developed to efficiently study outbred AIL populations will increase the number of organisms for which in-depth complex traits can be analyzed.

 • 100.
  Björkdahl, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Förpackningsdesignens påverkan på konsumentens uppfattning av produktens prisklass: En visuell innehållsanalys av schampobehållare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study is aiming to examine how the packaging design can affect the

  consumer’s perception of the product’s price range. A visual content analysis

  was performed on fifty shampoo products, to find characteristic design elements

  for each price range. Two generic containers for each price range was produced

  out of the result from the analysis, those containers were later tested in a survey.

  In the survey the participants were asked to rate the generic containers in what

  price range they thought they were on a scale of 1–9, the order of the containers

  was randomized and the participants did not have any knowledge of the

  container’s price.

  The results of the visual content analysis were nearly consistent with the results

  from the survey, where the participants felt that the containers belonged to the

  price range they were given after the visual content analysis.

  Container low A got 93 points, low B got 112 points. Medium A got 122 points

  and medium B got 155 points. At last high A got 153 points and high B 173

  points. Container medium B got higher points than high A, which was the only

  result that did not consist with the expected. The conclusion is that each price

  range do have various design manners, and that

  the configuration of design

  elements do vary among different price ranges.

1234567 51 - 100 of 952
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf