Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 60 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Söderberg, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden?: En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande.

  Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. Syftet är att belysa hur projekten utförts med utgångspunkt i en förstudie som gjorts på uppdrag av SFI som en ingång till arbetet med regeringens uppdrag. Detta genom en frågeställning som fokuserar på utformningen av satsningarna, deltagarna och deras upplevelse samt om det går att se några resultat av satsningarna. Uppsatsen är av tidsmässiga skäl avgränsad till FiD:s del i projekten.

  Uppsatsen bygger på tidigare forskning och rapporter inom området jämställdhet i svensk filmindustri. Med utgångspunkt i förstudien användes den teoretiska modellen Det läckande röret i utformningen av undersökningarna och som analysverktyg. Även de teoretiska begreppen binära oppositioner och empowerment används.

  Metoden som använts för att besvara frågeställningen är en enkätundersökning med fritextsvar som skickades till deltagarna och en analys projektutvärderingarna som finns av respektive satsning för att kunna beskriva projektens upplägg.

  Resultatet visar att projektens utformning stämmer överens med flera av de områden som lyfts fram som viktiga i förstudien men att ett resonemang om genusmedvetenhet saknas. Baserat på både projektutvärderingarna och enkätundersökningen var majoriteten av deltagarna nöjda och upplever att det är viktigt att den här sortens satsningar finns, men att till exempel planeringen kan bli bättre. Resultat som går att se är att deltagarna upplever en hög grad av empowerment i rollen som kvinnliga filmare samt att gruppen och nätverkandet har varit viktigt för dem. Även FiD som resurscentrum har utvecklats kunskapsmässigt och fått kontakt med fler filmare då satsningarna även fungerat som marknadsföring.

  Något som framkom genom uppsatsarbetet är att det behövs större samverkan mellan SFI och de regionala resurscentrumen gällande främst utvärderingar av den här sortens projekt då utvärderingarna skiljde stort i innehåll och omfång vilket gjorde det svårt att jämföra projekten .

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Torstensson, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken ler, bilden skriker: En analys av ”anempathetic music” i film2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats avhandlar tre stycken analyser av tre stycken filmscener från

  filmerna A Clockwork Orange, Reservoir Dogs och Watchmen, tre stycken exempel på

  scener där så kallad anempathetic music används. Denna form av musik kan beskrivas

  som att den distanserar sig från vad som händer i den rörliga bilden genom att förmedla

  den motsatta känslan, till exempel om musiken är glad och lättsam medan en våldtäkt

  sker i bild. Denna uppsats analyserar i dessa tre analysexempel vad sådan filmmusik

  kan bidra med för berättarfunktioner och meningspotential i filmexemplens narrativ.

  Resultaten från analysen visade på att musiken i de tre valda analysexemplen bidrar till

  ökad reflektion hos publiken och hur detta möjliggör för att anempathetic music kan ses

  som empathetic mot publiken och deras tolkning av filmscenernas narrativ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Waldton, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuella samtidskonstens utövare: Intervjuer med audiovisuella utövare om deras situation och förutsättningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar audiovisuella utövares uppfattning om sig själva i det audiovisuella området med avstamp i sociologisk teori och etnografisk metod.

  Ett antal intervjuer utfördes med aktuella utövare i syftet att bidra till kunskap om hur det audiovisuella området upplevs av informanterna, samt hur deras beskrivningar relaterar till närliggande områden. Utvalda citat från de transkriberade intervjuerna uppvisas i resultatavsnittet i idealiserande kategorier. Teman som framkommer tydligt är tituleringsproblematiken, beskrivning av den oförberedda besökaren, strävan efter balans mellan sinnesintryck i utförandet och kunskapsbredd i verktygen. Slutligen reflekterar författaren över dessa resultat i diskussionsavsnittet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Wide, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fasens påverkan vid inspelning och post-produktion av akustiska trummor: Fasen som medel för att uppnå eftersträvade ljudegenskaper2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det problemområde som denna kandidatuppsats behandlar är fasens påverkan vid inspelning och post-produktion utav akustiska trummor. Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till kunskapsläget inom det ljudtekniska forskningsområdet med praktisk tillämpbar kunskap om fasen som fenomen och dess påverkan vid inspelning och post-produktion utav akustiska trummor. Vidare så ämnar även uppsatsen att problematisera det till synes invanda tankemönstert hos många ljudproducenter och ljudtekniker att fasens påverkan är minimal. En konkretisering utav syftet ledde till följande forskningsfrågor: 1.Hur påverkar fasen ljudet då en beståndsdel i trumsetet är inspelat med fleramikrofoner på nära avstånd? 2.Hur påverkar fasrelationen mellan rumsmikrofoner/överhäng ochnärmikrofoner ljudet? För att finna svar på dessa forskningsfrågor genomfördes ett experiment. Inför detta experiment samlades empiri i form utav inspelade trumspår in. Sedan manipulerades fasförhållandena i efterhand och de effekter som fasen hade på ljudet dokumenterades. Ur det resultat som framställdes utav det genomförda experimentet kan man urskilja flera mönster gällande fasens påverkan vid inspelning och post-produktion utav trummor. Vad detta resultat innebär rent praktiskt för ljud- och musikproducenter är ett underlag för utveckling utav metoder för att uppnå eftersträvade ljudegenskaper i sina produkioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Berg, Jan
  Luleå University of Technology.
  Liljedahl, Mats
  Lindberg, Stefan
  REMUPP: An interface for evaluation of relations between musical parameters and perceived properties2005In: ACE '05 Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in computer entertainment technology / [ed] S. Zhou, Z. Ying & L.S. Ping, New York: ACM , 2005, p. 346-349Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New media offers new roles, functions and challenges to music, calling for new methods and tools for music research. To meet these increasingly important challenges. REMUPP, a new software tool for the investigation of relations between music and perceived properties or characteristies, was designed. The ideas behind REMUPP and the technology used to realize it is deseribed. In order to test the sensitivity and validity of REMUPP. a simple experiment aimed to examine some properties of music was carried out. 38 subjects were listening to music and instructed to indicate their priority for different aspects of the music (musical parameters) while they actively controlled these aspects. The results show that REMUPP is able to bring out significant differences between the musical parameters, and that these differences correspond well with findings by others.

 • 56.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Sonic studio, Interactive Institute, Acusticum 4, SE-941 28 Piteå, Sweden, School of Music, Luleå University of Technlogy.
  Liljedahl, Mats
  Sonic studio, Interactive Institute, Acusticum 4, SE-941 28 Piteå, Sweden.
  Lindberg, Stefan
  Sonic studio, Interactive Institute, Acusticum 4, SE-941 28 Piteå, Sweden.
  Berg, Jan
  Sonic studio, Interactive Institute, Acusticum 4, SE-941 28 Piteå, Sweden, School of Music, Luleå University of Technlogy.
  REMUPP - an interactive tool for investigating musical properties and relations2005In: Proceedings of the 2005 International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME05), Vancouver, BC, Canada / [ed] S. Fels & T. Blaine, 2005, p. 232-235Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A typical experiment design within the field of music psychology is playing music to a test subject who listens and reacts - most often by verbal means. One limitation of this kind of test is the inherent difficulty of measuring an emotional reaction in a laboratory setting. This paper describes the design, functions and possible uses of the software tool REMUPP (Relations between musical parameters and perceived properties), designed for investigating various aspects of musical experience. REMUPP allows for non-verbal examination of selected musical parameters (such as tonality, tempo, timbre, articulation, volume, register etc.) in a musical context. The musical control is put into the hands of the subject, introducing an element of creativity and enhancing the sense of immersion. Information acquired with REMUPP can be output as numerical data for statistical analysis, but the tool is also suited for the use with more qualitatively oriented methods.

 • 57.
  Zetterlund, Oskar
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Efterklangens inverkan vid ADR: Hur efterklangspålägg upplevs av filmtittaren vid eftersynkad dialog i filmljudläggning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete går ut på att undersöka huruvida filmtittares upplevelser påverkas av inadekvat efterklangspålägg inom eftersynkronisering av dialog till film. Hur efterklangspålägget passar till filmen anses bestämmas mycket utav hur bildens perspektiv och miljön runt omkring illustreras.

  En lyssningsundersökning utfördes med två olika videoexempel som undersökningsdeltagarna fick se och sedan svara på frågor relaterade till dessa. Målet var att få in motiveringar till svaren för att få en grundligare bild av deltagarnas upplevelse av efterklangen. Detta lyckades och dessa kommentarer gav underlag för diskussion.

  Av resultaten att döma upplevde deltagarna att efterklangen inte stämde vidare överens med bildens perspektiv och miljö. Detta hade mycket att göra med att efterklangen var aningen för torr i sin karaktär för att kännas naturlig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Mattsson, Hållbus Totte (Project director, Musical director, Musician, Composer)
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Ferm Vinkler, Johannes
  Frilansande Videokonstnär.
  Loop-cirkus Monstret 2.02022Artistic output (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (mp4)
  Performance Magasinet
 • 59.
  Mattsson, Hållbus Totte (Artist, Instrumentalist, Composer, Musician, Adapter, Arranger)
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Rockner, Pär (Contributor, Filmmaker, Videographer)
  Dalarna University, Verksamhetsstödet.
  The Monster in Paradise: An audiovisual live performance2022Artistic output (Unrefereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Mattsson, Hållbus Totte (Project director, Sound designer, Musician)
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Scott, Andrew (Sound designer, Recording engineer)
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  UrHedningarna St:Nikolai kyrkoruin, Visby2022Artistic output (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
12 51 - 60 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf