du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 764
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bolmefalk, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Removing the Blindfold and Adding a Fedora: Challenging the Role of Women in Patriarchal Society through the Act of Cross-dressing in Siri Hustvedt’s The Blindfold. A Feminist/Queer Reading2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 52.
  Boo, Paula
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  A Destructive Myth of Masculinity: Ken Kesey’s One Flew Over the Cuckoo’s Nest from a Men’s Studies Perspective2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53.
  Boremyr, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  ”Man väljer det ju för att bli snickare, inte för att läsa svenska”: En diskursanalytisk intervjustudie om sva- respektive svelärares tal om sitt ämne och sina elever inom ramen för yrkesförberedande gymnasieutbildning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om lärares diskursiva konstruktioner av ämnena svenska som andraspråk (sva) respektive svenska (sve) samt om de elever de möter i dessa inom ramen för yrkesförberedande gymnasieprogram. Genom att intervjua sex lärare som undervisar i ett eller bägge av gymnasieskolans två svenskämnen urskiljs med hjälp av Laclau och Mouffes (1985) diskursteori hur lärare diskursivt konstruerar sina ämnen som olika, samt hur yrkeseleven konstrueras som en särskild elevkategori som har betydelse för lärarnas förhållningssätt till det egna ämnet.

  Lärarna i studien beskriver på ett generellt plan sva-ämnet som primärt ett språkoch stödämne med fokus på utveckling främst av grammatik, ordförråd och kulturella referenser, medan de beskriver sve-ämnet mer som ett litteraturämne med stora möjligheter vars fokus till stor del ligger på att utveckla mer avancerade litteracitetskunskaper hos eleverna. Förutom att lärarnas diskurser om svenskämnena organiseras kring olika tecken och således tillskrivs olika mening, visar resultatet också att lärare med snarlika/återkommande begrepp diskursivt konstruerar eleven från yrkesförberedande program som en problempräglad, läsoch studieointresserad elevkategori som förstås se på svenskämnena som ”ett nödvändigt ont”.

  Slutsatser som kan dras från studien är att (1) begreppet språk ekvivaleras med olika tecken beroende på om diskursen gäller sva eller sve, vilket visar på en betydande skillnad mellan hur lärarna i studien förstår sina ämnen och inte minst då de språkliga kompetenser som sva- respektive sve-eleven anses vara i behov av att utveckla inom ramen för dessa. (2) Det är inte enbart en fråga om uppdelningen sva/sve när likvärdighet i gymnasieskolans svenskundervisning diskuteras, utan även en fråga om vilket gymnasieprogram som eleverna kommer från och vem den enskilde läraren är. Denna studie visar hur yrkeselev ligger som en överordnad elevkategori av betydelse för hur lärare relevantgör sitt ämne i en yrkesgymnasial kontext.

  En ytterligare slutsats är att (3) det råder motstridiga diskurser i lärarnas tal, då lärarna dels tydligt rör sig inom en omsorgsdiskurs i vilken elevens (o)intressen och (icke-)behov utgör en tydlig utgångspunkt för dem i sin praktik, men dels också en anpassningsdiskurs som har sin främsta utgångspunkt i låga förväntningar på yrkeselevens motivation och kapacitet. Denna senare diskurs kan ses gå stick i stäv med omsorgsdiskursen, genom att risk finns att undervisningen i svenskämnena utformas på ett sätt så att den skapar social reproduktion.

 • 54.
  Boremyr, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Reading Orwell’s Animals: An animal-oriented study of George Orwell’s political satire Animal Farm 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Botes, Elana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  I Shall, We Shall, All the Others Will: Shall and Will in the Short-Stories of Doyle & Poe2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Traditional prescriptive rules for shall and will state that with first person subjects shall should

  be used to express prediction and will to express volition, while with second and third person

  subjects will should be used to express prediction and shall to express volition. The aim of this

  study was to ascertain to what extent two 19th century authors, Scotsman Sir Arthur Conan

  Doyle and American Edgar Allen Poe, followed these traditional shall and will rules in their

  short stories. To this end a selection of short stories written by these authors were collected, and

  analysed with respect to usage of shall and will to express volition and prediction, and with

  respect to the frequency with which shall and will collocate with first, second and third person

  subjects. Results showed that shall as used by both Poe and Doyle favoured a first person

  subject and will a third person subject. Results also showed that Doyle followed the shall rules

  for first person shall about 50% of the time while Poe followed them about 60% of the time,

  and that Doyle followed the shall rules for third and second person shall about 60% of the time

  while Poe followed them about 55% of the time. Results further showed that Doyle followed

  the will rules for first person will about 40% of the time while Poe followed them about 30% of

  the time, and that Doyle followed the will rules for third and second person will about 70% of

  the time while Poe followed them about 80% of the time. It was concluded that neither Poe nor

  Doyle followed the rules very strictly, that first, second and third person shall was used by both

  authors to express prediction and volition in almost equal proportions, and that first, second and

  third person will was mostly used to express prediction by both authors.

 • 56.
  Bouzoula, Athina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Roland Barthes in Julian Barnes’ Flaubert’s Parrot 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Brandshage, Stefan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Genrepedagogik i forskning och läroplan: En systematisk litteraturstudie kring genrepedagogikens framväxt, teoretiska grund, pedagogiska tillämpning och inflytande på den svenska skolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Genre pedagogy and the curriculum cycle is commonly applied in schools in Sweden today. Genre pedagogy aims to develop students’ abilities to write texts in different social contexts. The curriculum cycle (or teaching-learning cycle) is the pedagogical model most commonly used in Swedish schools to achieve this aim. This model has many advantages but often tends to become static and prescriptive. This study aims to examine scientific research concerning genre pedagogy and further on how it has influenced the Swedish curriculum. This study shows that genre pedagogy classifies texts into different genres with common features and that both context and language of each text should be analyzed. In school, genre pedagogy is often taught through the four steps of the curriculum cycle. According to some research the curriculum cycle fails to include critical analysis and creative development of genres, aspects that are included in the Swedish curriculum. One of the articles presents two additional steps to the curriculum cycle which might supplement the first four steps including critical analysis and creative writing. The conclusion of this study states that the Swedish curriculum is clearly influenced by genre pedagogy and the curriculum cycle. It also states that the curriculum cycle needs to be supplemented by the two additional steps to match the curriculum of the Swedish school better.

 • 58.
  Burlin, Tetyana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Jag tror att webb-distanskurs SFI är jättebra på mej… det är step by step, varje steg": En studie om hur elever beskriver för-och nackdelar med webbaserad SFI-undervisning och dess påverkan på deras lärande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har mängden webbaserat undervisningsmaterial ökat vilket i sin tur stimulerar informellt lärande. Forskare påpekar att det finns både fördelar och nackdelar med digitala tekniker. Till fördelarna räknas alla möjligheter som ger snabb tillgång till information. Men teknikutvecklingen ställer också höga krav på kommunikativ kompetens hos alla. Samtidigt är det svårt att visa att användningen av datorer/mobiltelefoner i lärandet gör denna process mer effektiv eftersom lärandeprocessen påverkas av många faktorer: på vilket sätt datorer används, vem som använder undervisningsprogrammet och vilket syfte datoranvändningen har i undervisningen.

  Studiens syfte är att visa hur eleverna i SFI-undervisning beskriver för- och nackdelar med distansundervisningen och hur dessa påverkar deras språkinlärning.

  Utifrån teoretisk orientering kan min undersökning betraktas som en tolkande process där resultatet kan påverkas av komplexa samspel mellan psykologiska, kulturella och sociala faktorer eftersom personlig utveckling är beroende av faktorer som bakgrund, familj, arbete, sociala kontakter och ansvar. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få svar på mina frågor eftersom jag vill undersöka elevernas tankar och upplevelser och deras sätt att resonera kring undersökningens område och jämföra deras åsikter med tidigare resultat av liknande forskning/studier. Min datainsamling består av videoinspelade intervjuer och informella samtal med elever. Jag har använt semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där jag utgått från frågeområden i stället för detaljerade frågor.

  Som nackdelar med webbaserad undervisning beskrev eleverna de problem de hade med sin muntliga kommunikativa utveckling, både hörförståelse och tal. Som positivt med webbaserad SFI-undervisning beskrev eleverna uppbyggnaden av undervisningen: den var både individanpassad och kontinuerlig. Eleverna poängterade att den webbaserade undervisningsformen gav dem möjlighet att genomföra sina studier även då de inte haft möjlighet att komma till lektionerna.

  De frågor som ställdes till informanterna gav mig möjlighet att inte bara få reda på hur de beskriver för- och nackdelar med webbaserad undervisning som bedrivs på min skola utan också få några förslag till förbättring av webbaserad undervisning. Jag är medveten om att resultatet av min studie inte kan generaliseras, eftersom jag studerade elevernas uttalanden om webbaserad undervisning och dessa uttalanden kunde påverkas av kulturella attityder till skolan som maktinstitution. Men det är det första steget i utvärdering och problembeskrivning av webbaserad SFI-undervisning.

 • 59.
  Burzynski, Jaroslaw
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Victims or Abusers?: Re-defining African-American patriarchy and masculinity in Alice Walker's The Color Purple 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 60. Bäckman, Sofie
  Svenska som andraspråkslärares attityder till användning av skönlitteratur i undervisningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att visa hur lärare i svenska som andraspråk, på gymnasial

  nivå, resonerar kring möjligheterna att använda skönlitteratur i undervisningen samt på vilka

  grunder de väljer skönlitterära texter för undervisningen. De frågeställningar som undersökningen

  grundar sig på är, bland annat, hur de ser på möjligheterna att använda skönlitteratur i

  undervisningen, hur de arbetar med skönlitteratur samt vilka positiva respektive negativa aspekter

  de ser med att använda skönlitteratur i stället för anpassade läromedel i undervisningen.

  Undersökningens metod bygger på kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska som

  andraspråk.

  Resultatet visar att lärarna, i undersökningen, både använder skönlitteratur i undervisningen i stor

  utsträckning och är positiva till det. De menar att skönlitteratur väcker engagemang och kan läsas

  för att vidga perspektivet och ge en större förståelse för andra människor och kulturer. Vidare

  visar resultatet att lärarna använder skönlitteratur som ett språkutvecklande arbetssätt, bland

  annat för att utveckla muntlig interaktion och för att vidga ordförrådet. Flera av informanterna

  arbetar tematiskt kring skönlitteratur eftersom de anser att de kan få med många, olika moment,

  från kursplanerna, vid ett sådant arbetssätt. Lärarna tycker att de kan använda skönlitteratur i

  undervisningen i stor utsträckning eftersom de kan koppla skönlitterära texter till stora delar av

  kursplanen i svenska som andraspråk och dess mål.

 • 61.
  Bälter, Helen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Digitala verktyg och deras påverkan på elevers rättstavning och ordförståelse: Hur lärare och elever upplever att skriftspråket förändras vid användandet av digitala verktyg i ämnet svenska2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga tidigare forskning om svensklärares användning av digitala verktyg för att undervisa om stavning och ordförståelse i årskurs 7–9. Mot bakgrund av skriftspråkets snabba utveckling genom användning av digitala verktyg och elevernas användning av ordförståelse- och rättstavningsprogram analyserades och granskades litteratur som vilar på vetenskaplig grund. Resultatet visade att eleverna upplevde att det var lättare att skriva med digitala verktyg medan lärare upplevde det svårare att undervisa i både pedagogik och med digitala verktyg. Eleverna upplevde att det var lättare att skriva längre texter och att de inte behövde fokusera på sin stavning och ordförståelse medan de skrev eftersom skrivprogrammet i datorn hjälpte dem med stavning och ordförståelse. Lärarna upplevde att det blev svårare att undervisa eleverna när de utöver undervisning i pedagogik även behövde lägga fokus på digitala verktyg i undervisningen. Lärarna önskar en bredare kompetens när det gäller digitalisering och de eftersöker mer utbildning i digitala verktyg och hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. I diskussionen lyftes fram att eleverna behöver mer motivation till sitt skrivande och det skapas genom variation mellan digitalt skrivande och att skriva för hand. Eleverna behöver kunna skriva både digitalt och för hand. Vid skrivande med digitala verktyg lägger eleverna fokuset mer på stavningen i stället för på textens innehåll eftersom de använder sig av rättstavningsprogram. Även dispositionen av texten glöms bort vid digitalt skrivande, eftersom eleven planerar sin text under tiden som de skriver och inte innan de börjar skriva. Att skriva texter med hjälp av digitala verktyg gör att eleverna upplever att de kan skriva snabbare och effektivare och att texten blir läsbar. Avslutningsvis diskuterades hur forskare är oeniga om digitalt skrivande förbättrar eller försämrar skolprestationerna hos eleverna. Det gäller att ha en bra balans mellan pedagogiskt arbete och användandet av digitala verktyg för att skapa bättre resultat och se positiva effekter på elevers lärande.

 • 62.
  Börestam, Ulla
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Gröndahl, SatuUppsala universitet, Centrum för multietnisk forskning.Straszer, Boglárka
  Revitalisera mera!: En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken innehåller artiklar med anknytning till flerspråkighet och språkmöten på nordiskt område, företrädesvis i samband med stärkandet av minoritetsspråkens ställning vid revitalisering och språklig emancipation. Flertalet av bokens författare tillhör de främsta forskarna i Norden på sina områden med lång och gedigen erfarenhet av språk och minoritetsfrågor, språkkontakt, flerspråkighet, migration och angränsande ämnen. Artiklarna speglar därmed den språkliga mångfalden i Norden ur skilda perspektiv och med största möjliga spännvidd. Samtliga författare är kolleger och vänner till Leena Huss, som har verkat som få andra på minoritetsspråkens och flerspråkighetens område under många år. Boken framställdes som en hyllning till henne på bemärkelsedagen i september 2008.

 • 63.
  Calixte, Dominique
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  D’anciens mots français du XVIIe siècle et le parler acadien.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  French has not always been the sophisticated language that we know today. This language, which linguists and grammarians have worked hard to refine centuries after centuries, was not exported everywhere beyond the borders of France. The New France on the other side of the Atlantic Ocean was a witness to that. This Acadian dialect, spoken on the east coast of Canada and considered Old French, sparked our curiosity to study it more closely.That said, our work follows the French language exodus to Acadia and the difficulties encountered in safeguarding it. Thus, we will demonstrate, that in the Acadian Peninsula in New Brunswick, Canada, old words removed from the French dictionary are still used in the Acadians oral language. Our study focus on twenty old words by questioning 150 persons of different generations. The assumption was that the level of education would affect the percentage of use of old words.4As a result of our analysis, we found that even with the increase in education, some words are not ready to disappear from the spoken language. But openness to the world might force Acadians to adapt to a modernized language and abandon the old French words.

 • 64.
  Camacho Padilla, Fernando
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  Combates entre la memoria y la historia de Chile: Conflictos sobre el pasado reciente2009In: Stockholm Review of Latin American Studies, ISSN 1654-0204, no 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [un]

  The reestablishment of democracy in Chile has seen an intense debate about the events of the recent past, especially on the issue of human rights. From the very beginning, the Concertacion Government has been determined to discover the truth of the repression carried out by the national security forces with a series of commissions that have gathered the testimonies of victims and their relatives. These efforts have been resisted by conservative sectors linked to the dictatorship and the Armed Forces. There has been intense conflict in the media during the past 20 years about events that occurred during the rule of Salvador Allende and the Military Regime. In this regard, a great diversity of information has been produced which, together with the debate evoked, has enabled historians not only to rigorously and thoroughly reconstruct the operation of the state terror but also to explain how a significant sector of Chile’s civil society allowed that situation. This article presents, on one hand, different methodological tools in order to study the recent past and, on the other hand, the social discussion on how to do it.

 • 65.
  Carbone, Rafael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Frustración lorquiana: Metáforas y símbolos en La Casa de Bernarda Alba2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  El presente trabajo está orientado a detectar los símbolos y metáforas ambivalentes en la obraLa Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Debido a que hay pocos estudiosdedicados al simbolismo de la frustración, se ha concentrado en analizar dicha temática. Paraanalizar el concepto de frustración, primero ha sido necesario comprender cómo eraconcebida la moral de la época en que se inscribe la obra. En segundo lugar, ha sidofundamental entender cómo surge la frustración en el ser humano. Atendiendo a estascuestiones se ha aplicado la teoría del formalismo iluminista y una visión freudiana sobre lasteorías del psiquismo. En base a estas nociones se detectaron cuatro símbolos ambivalentesque connotan sentimientos de frustración: el blanco, el olivo, la maroma y el mar. Estossímbolos antitéticos contienen una fuerza negativa que se impone a la fuerza positiva, lo cualtiene como resultado la frustración. Las fuerzas contradictorias están presentes durante laobra entera. Esta característica no solo se manifiesta a través de los tropos estudiados, sinoque también se detectó que a menudo las fuerzas antitéticas se hacen presentes enprotagonistas que forman grupos ambivalentes, donde cada personaje actúa como una fuerzaopuesta, lo cual lleva hacia una tensión permanente entre una persona positiva y otranegativa.

 • 66.
  Carlos Marelli, Ezequiel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Noche, mar y soledad: Representaciones metafóricas en Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Carlos Valladares Segovia, Juan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  APORTACIONES DIDÁCTICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO Y SU RELACIÓN CON LA ANSIEDAD ANTE EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA: Una exploración cualitativa de tres libros de texto de español como lengua extranjera paso 1 de educación secundaria2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to identify the construct of communicative competence promoted in three textbooks of Spanish as a foreign language and to determine its relationship with the emotional variable of anxiety. To achieve our research approaches, we conduct a qualitative investigation, employing the questionnaire analysis NAKIBAR 2004 developed by Joseba Ezeiza Ramos (2004). The results show that the three teaching materials analyzed satisfy the communicative teaching approach in various degrees. However, all three books are the externalization of the communicative model, with the specific purpose of supporting students to develop the ability to put in function communication processes. This strong tendency to use oral language can in some cases lead to feelings of anxiety.

 • 68.
  Castillo, Gustavo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Actitudes hacia las variedades del español bogotano: Un estudio sociolingüístico entre jóvenes de Ciudad Bolívaren Bogotá, Colombia.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The general objective of our study is to investigate the attitudes expressed by young people from Bogotá towards the coexisting Spanish varieties. Specifically, it seeks to investigate the differences of linguistic attitudes from the categories of status and solidarity. The particular speech of young people in Ciudad Bolivar is studied as a factor of sociocultural identity. This study was conducted among a small sample of young people in Ciudad Bolívar, a popular suburb in Bogotá, Colombia. The sample consists of 38 informants between the ages of 11 to 24. A sociolinguistic survey consisting of five parts was used. In the first part, the sociodemographic data was collected, in the second part, a matched guise test was applied to evaluate the acctitudinal differences towards the varieties of Spanish, in the third part the informants answered in writing open questions. In the fourth part, a Likert scale of acceptability was applied to measure the degree of acceptability towards sociolinguistic items. The last part the informants express their acceptance of words and expressions in everyday speech contexts. The informants were divided into three groups: two groups of young students from public schools and a group of young people from a public park. The results of the analysis indicate that attitudes towards the standard variety are positive in formal and educational contexts. In informal contexts and comradeship contexts young people express very positive attitudes towards a non-standard youth variant. The results allow to recognize that this alternative variant of Spanish is characterized by the use of very particular words and expressions invented by the young people. The alternative variant is used as an element of identity and difference. Our research is an invitation to undertake more ambitious studies by expanding the population sample.

 • 69.
  Chalkiadaki, Marianna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Oppression, Silence, Reaction: A Psychoanalytical Reading of Paula Spencer in Roddy Doyle’s The Woman Who Walked Into Doors 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Chiang, Bowie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  A comparative study of translation strategies applied in dealing with role languages.: A translation analysis of the video game Final Fantasy XIV2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Localisation is the process of taking a product and adapting it to fit the culture in question.

  This usually involves making it both linguistically and culturally appropriate for the target audience. While there are many areas in video game translations where localisation holds a factor, this study will focus on localisation changes in the personalities of fictional characters between the original Japanese version and the English localised version of the video game Final Fantasy XIV: A Realm Reborn and its expansion Heavensward for PC, PS3 and PS4. With this in mind, specific examples are examined using Satoshi Kinsui's work on yakuwarigo, role language as the main framework for this study.

  Five non-playable characters were profiled and had each of their dialogues transcribed for a

  comparative analysis. This included the original Japanese text, the officially localised English text and a translation of the original Japanese text done by myself. Each character were also given a short summary and a reasoned speculation on why these localisation changes might have occurred.

  The result shows that there were instances where some translations had been deliberately

  adjusted to ensure that the content did not cause any problematic issues to players overseas. This could be reasoned out that some of the Japanese role languages displayed by characters in this game could potentially cause dispute among the western audience. In conclusion, the study shows that localisation can be a difficult process that not only requires a translator's knowledge of the source and target language, but also display some creativity in writing ability to ensure that players will have a comparable experience without causing a rift in the fanbase.

 • 71.
  Chiappe Johansson, Inés
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Una mujer libre en Don Quijote de la Mancha : Libertad, opresión y rebelión en la historia de Marcela y Grisóstomo - un análisis del feminismo2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Esta tesina tiene como objetivo considerar la historia de Marcela y Grisóstomo desde una perspectiva feminista en la obra de Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La investigación se enfocará en la situación de Marcela y su voluntad de poder decidir sobre su propia vida y su destino. Como ayuda a nuestra investigación nos apoyaremos en reconocidos teóricos literarios feministas que nos ayudarán a analizar la imagen estereotipada de la mujer, entre ellos Simone de Beauvoir.

  El objetivo de nuestro estudio ha sido investigar el personaje de Marcela y la visión estereotipada de la mujer en ese momento concreto, y buscar la respuesta al porqué de su manera de actuar. En el trabajo también hemos querido investigar si Marcela fue una víctima de la visión patriarcal existente y si se deja regir por las normas y expectativas de la sociedad de su época.

  Como resultado de nuestra investigación podremos afirmar que Marcela sí fue una víctima del sistema patriarcal y, pese a no ser un ejemplo representativo de la imagen de la mujer en aquel momento, fue juzgada por los hombres y por la sociedad. También hemos podido demostrar cómo los hombres y la sociedad reaccionaron durante esa época a la elección de Marcela

 • 72.
  Choi, Jiyun
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  おしんとはだれか-NHKドラマ『おしん』: ―MBTI性格検査を中心に―2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this study is to investigate Oshin, the main character of the NHK morning drama Oshin, and analyze her personality such that we may understand how women lived during the Meiji era. This drama was on air from 1983-1984 and recorded the highest rating ever in NHK morning drama history, 62.9%. In fields regarding women and media, there is an abundance of research done regarding Oshin, but comparatively, there are few studies in the field of literature. For the sake of tightening this gap, this paper will focus on researching Oshin. To understand what kind of person Oshin is, her personality will be examined using the MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) based on Carl G. Jung’s theory of psychological type. The MBTI aims to find universal features among all humans and to also identify the differences. Therefore, it could be considered as a proper method for this study.

  In this study, we will analyze Oshin and three other characters who exerted large influences on her life. The MBTI will be used to estimate the personality type of each character. These personality types will be looked at in conjunction with the personalities of each character in the drama itself to see if there are correlations.

  The results show that the features estimated from the MBTI and the features of each character in the drama were nearly identical. Using the analysis process, it was possible to look at the conflicting factors in personal relationships, the way people live, and even the author’s intentions.

 • 73.
  Clausen, Marianne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Disrupting Female Stereotypes: The Feminine Difference and the Challenge of Patriarchal Norms in Margaret Atwood’s Cat’s Eye 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 74.
  Cocco, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  L’influenza ebraica sulla concezione dell’uomo nell’Umanesimo italiano2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 75.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata.
  A. Fabi, Vicende di parole. Contributi di lessicografia italiana, ed. Benedetta Heinemann Campana. Premessa di Alfredo Stussi, Rimini, Raffaelli, 2009.2010In: La lingua italiana. Storia strutture testi, ISSN 1724-9074, Vol. V, p. 201-204Article, book review (Other academic)
 • 76.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Aspetti diacronici e contrastivi dei marcatori epistemici in italiano2018In: Studi Italianli di Linguistica Teorica e Applicata, ISSN 0390-6809, Vol. XLVII, p. 75-96Article in journal (Refereed)
 • 77.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata.
  Costrutti condizionali in italiano antico2010Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The present book is an attempt to provide a comprehensive description of conditional constructions in old Italian. The study is divided into four parts. In the first one corresponding to Chapter 1 – I discuss the theoretical and methodological principles underpinning my research. The focus is on the following aspects: i) the logical form of the expression if p, q; ii) the interaction between condi- tionality, hypothesis, time, tenses and mood; iii) the role played by the linguistic and pragmatic context. In the second part (Chapter 2), I illustrate the changes affecting conditionals in the transition from Latin to Italian, and I compare vulgarizations with original Latin texts. The third part (Chapters 3-8) is the core of the whole book. In Chapter 3, I propose a classification of Old Italian conditionals according to the following types: predictives, gnomics, counterfactuals, inferentials, conversationals, interrogatives, imperatives, anankastics, optatives. I also describe if sentences expressing meanings other than the condition- al one (e.g. factuality, temporality, concessivity, correlation, etc.), and discuss the semantic and syntactic features of the so-called “hypothetical comparative sentences”, introduced by the complex connective come se (‘as if’). In Chapter 4, I present an in-depth description of the several combinations of times, tenses and moods concerning conditional constructions. In Chapter 5 I dwell on aspects such as i) the syntactic placement of the protasis and apodosis in the textual chain; ii) the occurrence of the quantifier solo (‘only’); iii) the occurrence of epistemic markers (e.g. forse ‘maybe’, certamente ‘certainly’, etc.). In Chapter 6 I outline the functions of correlatives such as e ‘and’, sì ‘thus’, allora ‘then’, dunque ‘therefore’, which give conditionals their internal cohe- sion. Chapter 7 is an overview of the various connectives which can express a conditional meaning in Old Italian, such as qualora ‘whenever’, quando ‘when’, dove ‘where’, eccetto che ‘except if” (negative conditional). In Chapter 8, I extend the analysis to those syntactic structures which express a conditional relation even though they don’t have the form of a prototypical conditional construction if p, q. In the fourth part of the book (Chapter 9), I consider the use of conditionals in different text types (i.e. narrations, chronicles, scientific treatises, arguments, legal documents) to identify their communicative functions. In the conclusive remarks, I focus on the diachrony of Italian conditionals, stressing both continuity and discontinuity issues. The book ends with a small appendix containing data on starting if sentences (incipit) in Old Italian Poetry.

 • 78.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  Forme ibride del discorso riportato nella stampa e nella narrativa contemporanea2014In: Dall'architettura della lingua italiana all'architettura linguistica dell'Italia: Saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier / [ed] P. Danler and C. Konecny, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2014, p. 333-346Chapter in book (Other academic)
 • 79.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Funzioni metadiscorsive dei marcatori modali epistemici nella prosa accademica2017In: Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati / [ed] F. Bianco & J. Špička, Firenze: Franco Cesati, 2017, p. 261-273Chapter in book (Other academic)
 • 80.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  I segnali discorsivi nel Vocabolario della Crusca. Il caso delle “partIcelle riempitive”.2013In: Il vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana: Atti del X Convegno ASLI (Padova-Venezia 2012) / [ed] Tomasin, Lorenzo, Firenze: Franco Cesati, 2013, p. 123-134Chapter in book (Refereed)
 • 81.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  Il discorso riportato2012In: Sintassi dell'italiano antico: La prosa del Duecento e del Trecento / [ed] Dardano, Maurizio, Roma: Carocci editore, 2012, p. 518-534Chapter in book (Other academic)
 • 82.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata .
  "In quanta tenebria sarebbe il mondo se i predicatori non fossero?": Appunti sulla pragmatica dei costrutti condizionali nelle prediche di Giordano da Pisa e Bernardino da Siena2009In: Le forme e luoghi della predicazione / [ed] Micaelli, Claudio; Frenguelli, Gianluca, Macerata: EUM , 2009, p. 183-200Chapter in book (Other academic)
 • 83.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  La letteratura della migrazione nella prospettiva di una stilistica critica2014In: Studi di Italianistica nordica: Atti del X Convegno degli italianisti scandinavi / [ed] Hagen, M., Gargiulo, M. & Rosatti, S., Roma: Aracne editrice, 2014, p. 193-209Chapter in book (Refereed)
  Abstract [it]

  In the recent years, in Italy there has been a quite important — and in some cases considerable — success of the so–called “migrant writers” who have chosen Italian as mean to represent their “other” identity or, more simply, to express their literary creativity. The result of this choice gives rise to the phenomenon of “linguistic hybridization” that is to say the creation of a multi–level language that is influenced by the mother tongue and culture of the author. On the basis of the models offered by Critical Discourse Stylistics, I try to define the textual factors and the stylistic features of the migration and postcolonial literature, and I dwell in particular on the ways in which the voices and points of view of the narrator and characters are expressed and represented in the text. Given the heterogeneity of the corpus of my investigation, I take into consideration the cultural differences of the authors, since in a critical perspective it is necessary to distinguish between writers from former Italian colonies (mothertongue and/or bilingual speakers) and migrant writers tout court, who have assimilated the Italian language and culture after having moved to Italy.

 • 84.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  La lingua scritta è una sola per tutta l’Italia». Il pensiero linguistico nella prima metà dell’Ottocento e la questione della lingua2018In: A Itália do século XIX: um olhar interdisciplinar / [ed] Gaspari, Silvana & Romanelli, Sergio, Sao Paulo: Rafael Copetti Editor , 2018, p. 27-41Chapter in book (Other academic)
 • 85.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  Le proposizioni condizionali2012In: Sintassi dell'italiano antico: La prosa del Duecento e del Trecento / [ed] Dardano, Maurizio, Roma: Carocci , 2012, p. 381-412Chapter in book (Other academic)
 • 86.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Non è solo questione di norma: Una nota sull'imperfetto controfattuale2016In: Zeitschrift für Romanische Philologie, ISSN 0049-8661, E-ISSN 1865-9063, Vol. 132, no 4, p. 1042-1048Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This contribution deals with the various verbal morphology in the Italian counterfactual conditionals (the so-called periodo ipotetico dell'irrealtà). Starting from the inventory of all the possible combinations with the imperfetto indicativo that appear in these constructions, it will be shown that the variability of the mood and tense forms is not merely a matter of norm, but that there are clear-cut mechanisms which regulate such variability. Specifically, some peculiar combinations often marked as familiar or, simply, non-standard, are not always possible, but are depending on the actionality of the verbs (telic or atelic) being present in the protasis and/or the apodosis.

 • 87.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata .
  Note sullo scritto e il parlato di giovani romani2006In: Italienisch, ISSN 0171-4996, no 55, p. 102-111Article in journal (Other academic)
 • 88.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  On the expression of modality in Old Italian2015In: In-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, ISSN 2176-7904, Vol. 7, no 11, p. 1-24Article in journal (Refereed)
 • 89.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Qualche nota sulla punteggiatura in Sciascia, «Il Giannone», [numero monografico: Leonardo Sciascia trent’anni dopo] 2017-2019, XV-XVII, 29-34, pp. 301-316.2019In: Il Giannone. Semestrale di cultura e letteratura, ISSN 22814256, no 29-34, p. 301-316Article in journal (Other academic)
 • 90.
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Un sermone sul Giorno del giudizio in volgare castellano2013In: La Lingua italiana, ISSN 1724-9074, E-ISSN 1826-8080, Vol. IX, p. 19-36Article in journal (Refereed)
 • 91.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Blasco Ferrer, Eduardo
  I linguaggi giovanili2017In: Manuale di linguistica sarda / [ed] E. Blasco Ferrer, P. Koch, D. Marzo, Mouton de Gruyter, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Blasco Ferrer, Eduardo
  Per lo studio del parlato giovanile in Sardegna2016In: Parler les langues romanes Parlare le lingue romanze Hablar las lenguas romances Falando línguas românicas / [ed] A. De Meo, C. Bardel, Università di Napoli L'Orientale , 2016, p. 161-180Chapter in book (Refereed)
 • 93.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Dardano, Maurizio
  Frenguelli, Gianluca
  Avverbiali di certezza in italiano antico. Funzioni pragmatico-discorsive e sintassi2018In: Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia, ISSN 1128-6369, Vol. XX, p. 97-108Article in journal (Refereed)
 • 94.
  Cook, Derek
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  A Galaxy Brought Down to Earth: An Ecocritical Reading of The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Cotal San Martín, Nirvana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  "Pegar primero: he ahí la ley": Estereotipos de género en una obra de Oscar Castro2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En el siguiente estudio se analiza la novela La vida simplemente del escritor chileno Oscar Castro publicada póstumamente en 1951. El fin de nuestra investigación es estudiar la existencia de estereotipos de género en la obra y cómo estos se reproducen o bien son desafiados en la novela.

  La interpretación hecha se basa principalmente en la teoría de las dicotomías (Hirdman, 2001), la cual pone énfasis en las cualidades que, históricamente, se le han atribuido a los respectivos géneros. Aplicamos un análisis crítico de texto para identificar cómo el lenguaje usado por el escritor contribuye a reproducirlos o los desafía. Para limitar nuestro trabajo hemos decidido concentrarnos en tres personajes de la obra: Berta, Roberto y la madre de Roberto. El resultado muestra que la obra de Castro tiende a contribuir a la reproducción y el mantenimiento de los estereotipos de género típicos de las dicotomías de las cuales problematiza Hirdman a excepción del personaje femenino representado por la madre de Roberto que los desafía en cierta forma.

 • 96.
  Cox Eriksson, Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Ordförråd och ordkunskap: Språkets byggstenar2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskap om ord och deras betydelser är inte bara en förutsättning för en god läsutveckling utan också för hur barn ska klara sig i livet. Studier har visat att olikheter i den tidiga språkutvecklingsmiljön kan leda till slående skillnader i barns ordförråd redan i förskoleåldern. Dessa olikheter bereder stora utmaningar för dagens lärare och andra som arbetar med barn. Kännedom om hur ordinlärning stimuleras i hemmet och i förskolan kan bidra till att utjämna dessa skillnader.

 • 97.
  Cox Eriksson, Christine
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  von Rosen, Tatjana
  Stockholms universitet.
  Early Communicative Development in Swedish Children aged 12 to 30 months2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on child language acquisition confirms the importance of early language development for later language and literacy skills (Dickinson, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2010; Lee, 2011), and documents great individual variability in children’s acquisition rates (Fenson et al., 1994). Recent research has also widened the focus to include the impact of early gestures (e.g. Rowe & Goldin-Meadow, 2009). This study aims to investigate early communicative development in a sample of Swedish children based on parental report, using Swedish versions of the MacArthur-Bates CDI (Berglund & Eriksson, 2000; Eriksson & Berglund, 1999). In particular, variables such as early communicative gestures, receptive and productive vocabulary, and the syntactic/grammatical measure M3L (the Mean Length of Utterance score of the three longest utterances parents have heard their child say) are explored. The specific target group here is a subsample (from a total sample of 348) consisting of 128 children with complete records collected at six-month intervals (12, 18, 24 and 30 months of age). In the analysis, gender and children’s ability to use the pointing gesture at 12 months are used as grouping variables.

  The analysis entails first looking at general trends in the data, and thereafter examining individual trajectories, especially extreme ones. Growth curve modelling is employed to describe trajectories of productive vocabulary development, first with gender as the grouping variable, and secondly, with the pointing gesture at 12 months of age. Since preliminary results show different variation in the response between boys and girls, different covariance structures are used for modelling. Moreover, banded covariance structure is utilized to take into account strong correlations between neighboring time points (12-18, 18-24, and 24-30 months). Testing fixed effects reveals highly significantly different slopes for girls and boys. The banded covariance structure is also used in the analysis of productive vocabulary with pointing as the grouping variable. Taking into account heterogeneity in the two groups, results also indicate highly significant differences in vocabulary growth for pointers vs. non-pointers. However, separate analysis of the two groups is needed before further conclusions can be made. It must also be stressed that the data comes from parental report, and observational knowledge of both parental and child gestures is lacking. However, the results of this study definitely contribute to the international body of knowledge with data from the Swedish context. Furthermore, results regarding early communication are of interest for parents, child- and healthcare personnel, as well as educational practitioners.

 • 98.
  Cremona, Armando
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  L’alternanza fra congiuntivo e indicativo nella recente narrativa di consumo2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 99.
  Daehne, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Rotkäppchen wird zu Blaukäppchen: Rotkäppchen im Wandel der Zeit2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Dahlström, Fredrika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Manuel Puig - ¿El Andy Warhol de la literatura?: Una mirada crítica a El beso de la mujer araña enfocada en las características del arte pop2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 51 - 100 of 764
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf