du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 51 - 100 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Formativ bedömning – ett måste i nätbaserad språkundervisning2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att kunna genomföra nätbaserade språkkurser med bra kvalité finns det ett antal viktiga moment som möjliggör studenternas språkutveckling. Ett viktigt moment är formativ bedömning inklusive kontinuerlig återkoppling. Formativ bedömning anses av flera forskare vara ett väl fungerande verktyg som gynnar lärandet. Materialet till föreliggande bidrag är baserat på en undersökning om återkoppling på nätbaserade nybörjarkurser i svenska för internationella studenter på Högskolan Dalarna. Feedback gavs med hjälp av olika digitala medier: Fronter, Adobe Connect, e-mail och MSN/Skype. Elva studenter som fick kontinuerlig feedback under hösten 2010 har lämnat sina åsikter kring tre huvudområden i studien: respons med fokus på produkt, respons med fokus på process och respons med fokus på procedur. Resultaten visar att alla dessa studenter uppskattar värdet av återkoppling. Respons på beröm/uppmuntran uppskattades högst gällande inlärningsprocessen. I området produkt uppskattades respons på språklig korrekthet (grammatiska och lexikala problem) högst. Enligt Vygoskys teori bör undervisningen ske i en sociokulturell miljö med hjälp av andra, vilket blir ännu viktigare att ta hänsyn till vid inlärning med hjälp av digitala medier. Genom återkoppling blir lärarens professionella stöttning avgörande för att nå långt i den ”proximala zonen”. Det är läraren som med interaktion och stöttning förstår vad inläraren är kapabel att utveckla med lärarens hjälp eller självständigt arbete.

 • 52.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  “Formative Assessment – it is a Must in Web-based Technologies for Language Learning and Teaching” within the thematic area “Innovative Language Teaching and Learning Methodologies”2011Conference paper (Refereed)
 • 53.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Formative Assessment in Net-based Language Teaching2011Conference paper (Refereed)
 • 54.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Teachers’ written feedback practices and their beliefs in a course of Swedish as a second language for adult beginners2019Conference paper (Refereed)
 • 55.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  The Advantages of Formative Assessment in Web-based Technologies for Language Learning and Teaching2011Conference paper (Refereed)
 • 56.
  Jensen, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Digitala verktyg som stöd i litteracitetsutvecklingen för nyanlända ungdomar på språkintroduktion: En kvalitativ forskningsintervju2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Svenska skolan har tagit emot en ökad grupp nyanlända elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning (Franker, 2016, s.1). För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elever att utveckla läs- och skrivkompetens är det betydande att ta hänsyn till olika faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016) ett ökat krav på en digitaliserad undervisning där eleverna med hjälp av digitala verktyg ska utveckla kunskaper. Denna uppsats undersöker således hur olika kompetenser inom språkintroduktion arbetar litteracitetsutvecklande med stöd av digitala verktyg. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling där fysiska verktyg (digitala verktyg) utgör ett stöd i lärandet. Denna studie har en kvalitativ forskningsinriktning där fyra intervjuer genomförts på två olika språkintroduktionsprogram. Studien har ett kompetensfokus där två lärare i svenska som andraspråk, en studiehandledare och en IT-pedagog har intervjuats. I resultatet framkommer det att digitala verktyg i form av datorer, Ipads, Smartboards och smartphones förekommer på ett varierat sätt där det sociokulturella lärandet ger förutsättningar för litteracitetsutvecklingen. Studiens deltagare redogör även för att digitala verktyg i samband med litteracitetsarbetet ger förutsättningar för interaktion och kommunikation bland lärare och elever.

 • 57. Jeong, H.
  et al.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Othman, J.
  Mutual intelligibility of Malay- and Swedish-accented English: An experimental study2017In: Indonesian Journal of Applied Linguistics, ISSN 2301-9468, Vol. 7, no 1, p. 43-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In using English as an international language (EIL), one important issue is mutual intelligibility among EIL speakers from different language backgrounds. The present study investigates the crosslinguistic intelligibility of Malay-accented English and Swedish-accented English, regarding the three phonetic features – word stress pattern, consonant clusters, and long vowel in particular. We prepared 15 English statements that are evidently true or false if understood, and examined to what extent the three phonetic features are related to 30 Swedish and 38 Malaysian listeners’ understandings of the statements read by a speaker from the other language group. We compared the Malaysian and Swedish listeners’ answers given with understanding as well as processing time to respond. The listeners’ own accounts of their struggles in understanding the speakers’ pronunciations were also analyzed. Results show that Malaysian listeners easily understood Swedish-accented English, while Swedish listeners struggled to understand Malay-accented English. The difference between the two groups of listeners seems to be closely related to the degree of the realization of the three phonetic features by the speakers as well as to the degree of the use of these features as perceptual cues by the listeners. Based on the findings, we discuss potential phonetic core features of EIL for intelligibility and some pedagogical implications for teaching English pronunciation to the learners of the language.

 • 58.
  Jeong, Hyeseung
  et al.
  Language & Literacy Education Department, Faculty of Education, University Malaya, Malaysia.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Do Malay and Swedish speakers of English understand each other well? Cross-linguistic comparison for using English as an international language (EIL) [i] Malaysia is a multilingual country where other languages beside Malay, the official language, are spoken. In our study we focus on Malaysian English users whose first language is Malay.2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In using English as an international language (EIL), one important issue is the mutual intelligibility of the pronunciations of EIL speakers from different language backgrounds. The present study examines the cross-linguistic intelligibility of Malay English and Swedish English. We prepared 15 English statements (evidently true or false if understood), and examined how well 30 Swedish and 38 Malay listeners understand the statements spoken by a speaker from the other language group by comparing the number of correct answers and processing time. We also analyzed the listeners’ own accounts of their struggles in understanding the speakers’ pronunciations. Results show that Swedish listeners struggled significantly more to understand the Malaysian speaker compared to Malaysians listening to the Swedish speaker. This seems to be because the Malaysian speaker did not clearly realize certain phonetic features, such as word stress pattern, consonant cluster and long vowel. Based on the findings, we discuss the core features of EIL pronunciation for intelligibility, and suggest further attestation and investigation on the concerned matter.

 • 59.
  Johansson, Ann-Chatrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Stöttning av andraspråkselev i skola med få flerspråkiga elever: En fallstudie om stöttningsbehov från både elev- och lärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka en andraspråkselevs upplevda behov av stöttning inför

  tillägnande av undervisningsmaterial samt lärarnas uppfattning om elevens behov. Lärarnas

  erfarenhet av andraspråkselever på aktuell skola är begränsad. Eleven har under drygt fem år

  i svensk skola varken erhållit modersmålsundervisning eller studiehandledning på

  förstaspråket. Förståelsekartläggningen grundar sig på utdrag ur fyra läromedelstexter. Elev

  respektive lärare har markerat vad de anser kan utgöra stöttningsbehoven. Lärare och elev har

  intervjuats om uppfattning om elevens språkliga förmåga, behov av stöttning, interaktion med

  andra elever, och möjligheter till skolframgång. Undersökningen utgår från två teoretiska

  grunder dels språkdidaktisk, dels sociokulturell. Resultatet visar att lärarnas uppfattning om

  elevens stöttningsbehov kraftigt avviker mot de av eleven uttryckta. Lärarna fokuserade på

  ämnesspecifika fackord medan eleven i större utsträckning markerade ämnestypiska

  allmänspråkliga ord. Lärarna tycks inte heller i förväg planera särskild stöttning till eleven

  utan eleven måste fråga efter språkliga förklaringar. Slutsatsen blir att elevens skolsituation är

  svårare än nödvändigt. Eleven får ta stort ansvar för att förstå undervisningen som inte verkar

  förläggas i hens nära utvecklingszon. Elevens möjligheter till skolframgång begränsas

  troligen avsevärt. Då eleven inte heller haft tillgång till studiehandledning på sitt förstaspråk

  eller möjlighet att visa färdigheter uttryckta på förstaspråket har elevens resurser förmodligen

  inte tagits tillvara. Förstaspråkets starka betydelse för andraspråksinlärning är en

  grundläggande teori inom andraspråksforskningen, vilken för eleven i denna studie lämnats

  helt obeaktad.

 • 60.
  Johansson, Hannah
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Vem ska läsa svenska som andraspråk?: Elever och lärares uppfattning samt tolkning kring undervisningsämnet svenska som andraspråk på tre gymnasieskolor.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer undersöka och tolka lärares och elevers uppfattningar om skolämnet svenska som andraspråk i gymnasial utbildning. Det genom att svara på frågeställningarna 1. Vad är lärarnas uppfattning om skolämnet svenska som andraspråk? 2. Vad är elevernas uppfattning om skolämnet svenska som andraspråk? 3. Vad anser lärarna kan utvecklas i ämnet på skolorna.

  Till skillnad från i grundskolan, där det är rektor som beslutar, är det eleven själv som väljer om hen vill läsa svenska som andraspråk eller svenska på gymnasiet. Studien visar att det finns en attitydskillnad mellan de olika kurserna och att svenska som andraspråk inte alltid är en självklar del av gymnasieskolan, där ämnet fortfarande kan upplevas vara ett ämne med lägre förväntningar, större tolerans mot sämre betyg och mindre insatser vid svårigheter hos eleven.

  Studien visa även att det finns en uppfattning både hos elever och lärare om att elever som läser svenska som andraspråk gör det för att få ett högre betyg lättare och för att det finns en uppfattning om att kursen ska vara lättare svenska och ett stöd till ordinarie kursen svenska.

  Fortsättningsvis har lärarna i studien framfört önskemål om bland annat bättre stödinsatser vid svårigheter för elever i svenska som andraspråk, men även fler undervisningstimmar och att alla lärare på skolan får en utbildning i svenska som andraspråk.

 • 61.
  Johansson, Sabine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Flerspråkiga elevers syn på modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga gymnasieelever upplever modersmålets betydelse för deras andraspråksutveckling. För att uppnå syftet har jag utgått från tre frågeställningar gällande elevers syn på modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen, i vilka situationer eleverna använder sig av sitt modersmål samt hur de upplever att stöttningen av deras modersmål ser ut.

  Undersökningen är gjord i form av kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever med annat modersmål än svenska. Tre av dessa studerar sitt modersmål i skolan och resterande tre gör det inte. Metodvalet gjordes med anledningen av att ha möjlighet att belysa några elevers uppfattningar om ämnet.

  Resultatet av intervjuerna visade att fem av de sex eleverna inte är medvetna om modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen. Däremot framgick det att samtliga någon gång under sin andraspråksinlärning har använt sig av modersmålet i utvecklingen av svenskan, exempelvis för att översätta ord. Samtliga elever uppgav att de är nöjda med det stöd de får i modersmålet, både från skolan och hemmet. Både de elever som inte studerar sitt modersmål i skolan och de elever som inte gör det menade att de ser positivt på modersmålsundervisning. Dock framkom det att majoriteten, fyra av eleverna, ser modersmålsundervisning snarare som ett stöd i svenska än i modersmålet. En sammanfattande slutsats utifrån intervjuerna är att eleverna inte har tillräcklig kunskap om modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen.

 • 62.
  Jonsson, Stina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att lära sig skolspråk och skriva på akademiskt vis: En kvalitativ studie kring lärares tankar och erfarenheter av undervisning för skriftspråksutveckling hos andraspråkselever i senare skolåren2019Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The acqusition af advanced literacy is a challenge for many of the second language speaking students, who have to learn a new language, as they learn in a new language. The aim of this essay is to find out how teachers, who teach swedish as a second language, plan and reason around their work to give their students optimal possibilities to develope advanced literacy and thereby succeed in their studies.

  The theoretical framework in this essay is the systemic functional linguistics, SFL, that focuses in particular on function in the language using, rather than on the form. Since scientific research has shown that didactic methods connected to SFL, are helping student developing advanced literacy, this essay aims to clarify weather teachers are familiar with these theories and methods and if so, are the methods advocated in the teaching or do the teachers prefer to teach in other ways with different methods.

  To find answers, three qualitative interviews have been done with three teacher who work with second language speaking teenagers in the later years of school. All of them find difficulties in helping their student to achieve ability in comprehensing and using a more academic language, accordning to knowledge recuirements in curriculum. None of the teachers say that they use SFL-methods purposely, though, all of them mention that they have a genre-based approach in teaching the students new text types.

  Neither of the informants say that they explicitly teach their student how to create texts that are more abstract och general, as in academic literature, for instance by creating gramatical metaphores, according to SFL. The results of this study find that the interviewed teachers lack of a distinct metalanguage that may be useful in teaching the students how to develop advanced literacy and master the academic language.

 • 63.
  Jungsbo, Linda
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish as Second Language.
  Adopterades språkutveckling - att gå från ett modersmål till ett annat: En intervjustudie om adopterade och en adoptivförälders syn på språkutveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien tar upp ett problemområde som rör utlandsadopterades språkutveckling. Problemen handlar om begreppsuppfattningen där vissa barn tenderar att ha svårigheter att hantera begrepp som är abstrakta som rums- och tidsuppfattning. Detta leder till att matematikinlärningen hämmas, flera barn visar svårigheter med inlärningen av ytterligare ett språk i skolan. Anledningen till detta är att de adopterade barnen har brister i ”skolspråket” som av Jim Cummins kallas för CALP (= Cognitive Academic Language Proficiency) s.k. kunskapsrelaterade språkbehärskning eller skolrelaterade språkfärdigheter (i texten kallat skolspråk eller CALP). Syftet med min uppsats har varit att titta på hur språkutvecklingen kan se ut för de barn som adopteras efter att de fyllt tre år. Att beskriva vad den forskning som finns på området säger om språkutvecklingen och eventuella språksvårigheter som barnen kan få. Valet av åldern avspeglar sig i att jag ville belysa den grupp av barn som är på godväg att bilda sig ett språk på ett modersmål när den processen ska avbrytas och ett nytt modersmål ska läras in. Alla barn som adopteras är inte lika, detta säger sig själv. Det finns dock minst två saker som förenar dem och det är att de under sina första år har upplevt minst en separation och att de får en avbruten språkutveckling oavsett ankomstålder. I de intervjuer som genomförts har jag tagit del av adopterades egen uppfattning om sin språkutveckling och en mamma till två adoptivbarn har berättat ur sitt perspektiv hur hon ser på sina barns språkutveckling. Tidigare studier bekräftar de svårigheter som mina informanter vittnar om. Jag menar att pedagoger måste bli medvetna om att barn som är adopterade har haft en avbruten språkutveckling och att de därför kan sakna viktiga bitar av språket. Genom att läsa vad tidigare studier säger samt att se vad mina informanter berättar vet vi att det nya modersmålet tar form snabbt, att barnen lär sig vardagsspråket snabbt och att de har ett felfritt uttal gör att de ofta försvinner i mängden i skolan. Att deras problem inte uppmärksammas förrän senare. Det går inte att ta igen sitt modersmål när man uppnått en ålder av 13-14 år. Därför måste förskolan och skolan få en förståelse för hur det kan se ut och jobba intensivt med språkförståelsen tidigt.

 • 64.
  Jönsson, Erica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Sfi-lärares erfarenheter av att anpassa undervisningen för elever med PTSD2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöks fyra verksamma sfi-lärares erfarenheter av att undervisa elever med PTSD. Studien ämnar besvara hur lärarnas kännedom om PTSD ser ut, om lärarna tänker på att det skulle kunna finnas elever med PTSD i deras undervisningsgrupp, och huruvida det görs några anpassningar utifrån det, samt vad som ligger till grund för de anpassningar som görs i undervisningen. Resultaten visar att lärarna kan redovisa för de vanliga symtomen av PTSD, och att samtliga tänker på att det kan finnas elever med PTSD i undervisningsgruppen. Lärarna anpassar sin undervisning i olika grad, och det framkommer att flera av lärarna är osäkra på huruvida deras anpassningar egentligen gynnar elever med PTSD. Det som ligger till grund för de anpassningar som görs i undervisningen är främst tanken på elevernas hälsa och tillstånd.

 • 65.
  Karlsson, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Det viktiga deltagandet: Korttidsutbildade i samtidens diskurs2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att belysa konstruktionen av korttidsutbildade invandrare, samt sättet de ska åtgärdas på och vilka mål åtgärden syftar till. Genom en diskursanalys av två samtida policydokument utifrån Foucaults teoretiska ramverk om governmentalitet, visas hur den korttidsutbildade konstrueras som en sorts extra mycket invandrare, där problem som beskrivs gälla för invandrare generellt är särskilt svåra för korttidsutbildade. I problembeskrivningarna märks postkoloniala tankefigurer. En arbetsmarknadsdiskurs präglar policydokumenten, och den korttidsutbildade konstrueras utifrån den som inte anställningsbar. Lösningen på problemen är en utbildningsinsats, den korttidsutbildade ska delta i ett livslångt lärande för att förbättra sin anställningsbarhet, vilket är kännetecknande för samtida politisk styrning. Förutom att förbättra anställningsbarheten identifieras ett annat mål: att skapa ett deltagande subjekt. Aktivt deltagande i samhället ses utifrån ett governmentalitetsteoretiskt perspektiv som en moralisk plikt för individen.

 • 66.
  Karlsson, Josefina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråkslärares erfarenheter av dyslexibegreppet: En kvalitativ studie med fokus på erfarenheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter lärare inom ämnet svenska som andraspråk har av att arbeta med elever som har eller som misstänks ha dyslexi. Studien utgick från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande, där syftet var att utifrån denna utgångspunkt ta reda på hur lärare konstruerar sin bild av dyslexi i form av personliga erfarenheter. Metoden bygger på ett kvalitativt synsätt, innehållande strukturerade intervjufrågor riktade till lärare inom ämnet svenska som andraspråk. Resultaten visade att lärarna hade svårt att veta om andraspråkselever hade dyslexi eller om det endast var en del i processen av att lära sig ett nytt språk. Majoriteten av lärarna var inte helt insatta i vad kartläggningen innefattar och hade erfarenheter av att andraspråkselevers behov inte följdes upp genom kartläggning i den utsträckning som hade varit nödvändigt för att tillmötesgå deras behov och ge dem den stöttning i skolarbetet som behövs. De arbetade därför på egen hand för att finna strategier i klassrummet som gjorde att de fick en bild av var eleven befann sig kunskapsmässigt. Resultatet visade också att lärarna bedrev mycket individuell undervisning som syftar till elevernas utvecklingsmål, för att nå samtliga elevers behov med koppling till dyslexi.

  Utifrån studiens resultat med hänsyn till informanternas uttalanden är det möjligt att konstatera en önskan om en mer utförlig och kontinuerlig specialpedagogisk hjälp som kan vara delaktig i att definiera vad som är dyslexi och vad som inte är det, samt att dessa elever tillsätts resurser på bästa sätt utöver det som den enskilda läraren kan ge.  

 • 67.
  Karlsson Söderstrand, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Elevens behov eller organisationens begränsningar?: Om pedagogisk kartläggning och undervisningsanpassning vid gymnasiets språkintroduktionsprogram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Kerbs, Oliver
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  En studie om gymnasieskolans SVA-elevers attityd och motivation till att lära sig svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom skolans värld är elevernas motivation och attityd två faktorer av framgång eller misslyckande. I dagens samhälle, med alltmer multikulturellt inflytande, undersöker denna studie specifikt vilken motivation och attityd SVA- elever har till att lära sig svenska. För att få en tydligare bild på just det, har en kvalitativ forskningsintervju använts som metod och tre invandrarelever och en lärare i ämnet svenska som andraspråk deltagit i studien. Resultatet visar att dessa elever i många fall har både en positiv motivation och attityd kring svenskan och skolan generellt. Det finns alltid undantag men eleverna inser att språket är nyckeln i ett nytt land. Dessutom visar resultat och analys ett tydligt samband mellan motivation och attityd. Så kan konstateras att elever med negativ attityd samtidigt inte uttrycker speciellt mycket motivation till att lära sig svenska eller skolan generellt.

 • 69.
  Kindlund, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkliga utmaningar för andraspråkselever i matematik: En intervjustudie ur ett lärarperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the following exam work the situation of second language students (L2) in mathematics classrooms are investigated. Ten teachers from two different schools in the same city, active in the grades 7-9 in the Swedish preliminary school, have been interviewed regarding the situation in their particular classrooms. The point is to summon the teachers view of the situation for those students whom are not speaking Swedish as their mother tongue. What lingual challenges are the most common ones and what are the most demanding ones, are subjects of investigation.

  According to earlier studies, L2 students are performing poorly compared to native students in the Swedish ground school mathematics. Different types of language, large amounts of text and lack of motivation are pointed out to be mayor reasons for this situation.

  The result of this study comprehend to those theories. Nine out of ten teachers confirm there are problems regarding the Swedish-linguistic part of the mathematics for the L2-speakers. Nine out of ten teachers also points out the large amount of text in the educational books as one of two main issues. The other one, is lack of motivation. The motivated students seem to overcome the linguistic challenges, while the less motivated individuals get stuck and gives up the scholar work more easily.

 • 70.
  Kosak, Sirpa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att fostra nysvenskar till goda samhällsmedborgare: – en läroboksanalys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur det svenska samhället och människorna i den speglas i läroböcker för sfi (utbildning i svenska för invandrare). Studien är en kvalitativ text- och bildanalys. Kritisk diskursanalys har använts för att studera de olika diskurserna, som förekommer i läroböckerna. Resultatet av studien är att läroböckerna visar upp stereotyper av människor, som befinner sig i en produktiv ålder eller som är på väg in i en produktiv ålder. Därför förekommer till exempel äldre människor i väldigt liten utsträckning och när de förekommer befinner de sig ute i periferin av händelserna. Det traditionella familjelivet med familjeaktiviteter finns inte, utan alla familjemedlemmar har aktiviteter på skilda håll. Kärnfamiljen är inte vanligt förekommande, utan de flesta familjer är nybildade. Människorna är fria att göra vad de vill och föräldraskapet är inget hinder för det. Samkönade relationer nämns i ett fall. Sammanfattningsvis kan sägas att, bilden som framställs av människorna i samhället är att de är goda samhällsmedborgare, som tar ansvar för sina liv och fattar de rätta besluten för att kunna vara eller bli självförsörjande. Det samhället som framställs i läroböckerna är ett samhälle som är väl fungerande utan problem, som till exempel arbetslöshet eller bidragstagare.

 • 71.
  Kowalski, Irena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Flerspråkiga elevers möjligheter till en likvärdig utbildning och skolframgång: En studie om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur några högstadielärare berättar att de arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att främja flerspråkiga elevers lärande och hjälpa de nå skolmålen.

  För att besvara syftet utgår undersökningen utifrån följande tre frågeställningar: Vilka skolfaktorer anser lärarna påverkar flerspråkiga elevers lärande? Hur utformar och anpassar lärarna undervisningen så att flerspråkiga elever får den stöttning de behöver för att kunna utvecklas både språkligt och ämnesmässigt? Hur tillvaratar lärarna flerspråkighet i undervisningen?

  Denna undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativ metod i form av djupintervjuer med 6 högstadielärare. Resultatet visar att de flesta lärare anser att trygghet i skolan är en av de viktigaste faktorerna för att flerspråkiga elever ska kunna nå skolframgång, men just att få med elevernas första språk i det dagliga arbetet i klassrummet är något som behöver utvecklas. Undersökningen visar också att när det gäller pedagogiska arbetssätt och strategier så tillämpar lärarna olika metoder som gynnar flerspråkiga elevers lärande men att flerspråkighet är något som inte tas till vara tillräckligt. Av resultatet framgår att lärare är medvetna om vikten av att synliggöra elevernas språk och kulturer i klassrummet, men majoriteten säger att de behöver arbeta mer med det. Elevernas första språk, erfarenheter och bakgrund synliggörs inte i det dagliga arbetet i klassrummet. Flerspråkighet ses som en resurs i allmänhet men den tas inte till vara så som lärarna själva hade önskat. Flerspråkighet är snarare något som man jobbar med när tillfälle ges än ett kontinuerligt arbete som en naturlig del i undervisningen i alla ämnen. Undersökningen visar även att bättre samarbete behövs med andra lärare och studiehandledare och att samarbetet med modersmålslärare är något som de flesta lärare i den här studien önskar att de hade men att detta samarbete knappast existerar.

 • 72.
  Köllin, Yvonne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hörförståelse - vad är det som testas?: En undersökning om hörförståelsedelen i Swedex-test2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hörförståelse är en viktig del av den språkliga kompetensen och i allmänna språktest bedöms hörförståelse som enspråklig färdighet. Men hörförståelse omfattar mycket mer än avkodning. Syftet med undersökningen var attrekonstruera vilka antaganden och definitioner av hörförståelse som explicit formuleras av testkonstruktörer ochimplicit formuleras i hur ett test är utformat. Undersökningen analyserar det standardiserade språktestet Swedex påtvå nivåer. Den är upplagd som dokumentanalys och kartlägger med hjälp av innehållsanalytiska element hurhörförståelse defnieras och operationaliseras. Jämförelsen av det explicita och implicita testkonstruktet visade att de ihög grad överensstämmer. Andra resultat är att hörtexterna bara i liten utsträckning bär taltypiska drag och atthörförståelse inte explicit testas i interaktion.

 • 73.
  Lagerstam, Helene
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Räknas det? Räknas jag?: Några elevers upplevelser om hur deras tidigare kunskaper och erfarenheter tillvaratas i utbildningen Svenska för invandrare (SFI)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att ur ett sociokulturellt- och ett andraspråksperspektiv undersöka några elevers upplevelser av att deras tidigare kunskaper och erfarenheter tillvaratas på utbildningen i Svenska för invandrare (SFI). Kvalitativa intervjuer har använts i undersökningen. Resultatet speglas i en sociokulturell ram kopplat till tidigare forskning inom området. Resultatet visar att trots att kartläggning används för att lokalisera elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter så upplevs ingen igenkänningsfaktor för eleverna i undervisningen. Resultatet kan bland annat kopplas till forskning som säger att människors kulturella bakgrund ligger som bas för hur man förstår och pratar kring kunskaper och erfarenheter. Det innebär att om man inte delar kulturell bakgrund så kan sättet på hur vi talar om och förstår kunskap skilja sig åt människor emellan.

 • 74.
  Larsson, Ewy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Det är så enkelt, bara hands on, sen är de där": Digitala hjälpmedel och litteracitet på sfi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att beskriva tre lärares erfarenheter av digitala hjälpmedel inom sfi-undervisningen med fokus riktat på iPad. Studien är kvalitativ och ger svar på frågor kring lärarnas erfarenhet av litteracitetsutveckling, motivation och det individuella arbetet i klassrummet.

  Metoden omfattas av intervjuer som bygger på tre frågeställningar. Hur upplever lärarna litteracitetsutveckling och motivation hos de studerande vid användning av iPad och ett annat digitalt hjälpmedel? Hur ser lärarna på de enskilda studenternas behov vid användning av iPad och ett annat digitalt hjälpmedel? Vilken utveckling ser lärarna med iPad i framtida perspektiv? . Resultatet har analyserats och diskuterats i relation till tidigare forskning kring litteracitet, digitala hjälpmedel i undervisningen samt en rapport om iPad i skolan.

  I den första frågeställningen är lärarna överens om att litteracitetsutvecklingen med iPad relateras till vilken nivå de studerande uppnått. Ju lägre skriftspråksutvecklingsnivå ju lämpligare är språkinlärning med iPad som digitalt hjälpmedel. Detta på grund av dess enkla användarvänlighet. Lärarna anser också att enkelheten och den snabba responsen som de studerande får har en motiverande effekt. De som uppnår en högre skriftspråksutvecklingsnivå i svenska och som behöver mer utvecklande skrivövningar använder i föreliggande undersökning dator.

  I andra frågan diskuteras den individuella aspekten kring användning av iPad. De tre lärarna i studien anser att iPaden är ett bra verktyg och de har positiva erfarenheter om de studerandes individuella arbete och kan på ett enkelt sätt tillgodose individuella önskemål och behov hos de studerande.

  I den tredje frågan diskuteras iPad i ett framtida perspektiv. De tre lärarna ser iPaden som ett bra verktyg i en vidare utveckling av sfi. De menar att Skolverkets krav tillgodoses på ett lämpligt sätt med detta digitala hjälpmedel.

 • 75.
  Larsson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Andraspråkselevers syn på användandet avmodersmål i svensk skola: En intervjustudie av fyra elever på högstadiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka andraspråkselevers attityd till

  modersmålsundervisning, samt andraspråkselevers syn på användandet av

  modersmål i den svenska skolan. Studien består av fyra intervjuer med

  andraspråkselever som belyser modersmålet som en resurs för språkinlärning.

  Undersökningens resultat stärker det som tidigare forskning kommit fram till

  gällande erkännandet av elevers språk, kultur och identitet för skolframgång.

  Denna studie bekräftar att modersmålet stärker elevernas andraspråkutveckling,

  studien visar även att eleverna upplever modersmålet som det främsta verktyget

  för att utveckla språk och ämneskunskaper inom svensk skola. Resultatet i denna

  studie bekräftar även att språk och identitet är starkt sammankopplade.

 • 76.
  Lennartsson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkintroduktion en dörröppnare till gymnasiet?: Andraspråkselevers upplevelse av språkintroduktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka nyanlända elevers erfarenhet av introduktionsprogrammet samt att belysa deras upplevelser av kunskapsinlärning på ett andra språk. Vidare är syftet att synliggöra huruvida eleverna upplever IM som en väg in i gymnasieskolan och i samhället.

  Studien bygger på kvalitativa metoder med intervjuer från fem elever som går på språkintroduktionsprogrammet. Intervjuerna har skrivits ner och bearbetats. Resultatet analyserar utifrån andraspråksforskning som presenteras i inledningen. Studien visar liksom andra undersökningar att andraspråkselever behöver få möjlighet att utveckla så väl sitt språk som ämneskunskaper. Språket är viktigt för såväl det egna identitetsskapande som gemenskapen med andra elever på gymnasiet.

 • 77.
  Lie, Kamilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att börja skolan i Sverige: Nyanlända elevers upplevelse av skolans bemötande, mottagande och organisation2019Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har undersökt hur nyanlända elever upplevde skolans bemötande, mottagande och organisation samt hur detta har påverkat deras skolvardag samt deras övriga vardag. Undersökningen visade att deltagarna i största allmänhet har en positiv upplevelse av skolans bemötande, mottagande och organisation, samtidigt som man kunde se att det fanns brister i kartläggning och tillgång till material på modersmålet. Dessutom fanns det brister i hur lärarna arbetade med integration och det interkulturella förhållningssättet, vilket bidrog till klyftor mellan nyanlända elever och svenska elever som påverkade deltagarnas trivsel i skolan. Detta påverkade även deltagarnas övriga vardagsliv, då uppdelningen på skolan gjorde det svårt för deltagarna att ta kontakt med svenska ungdomar, vilket de menar har påverkat deras språkinlärning. Det visade sig också att skolan har fungerat som en fristad för vissa deltagare, i en annars traumatisk och tung livssituation.

 • 78.
  Limme, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Tala svenska! – Fyra karaktärsämneslärares tankar kring lärandet av ett andraspråk och deras möte med andraspråkselever på en skola2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I examine how four teachers in one school, all of them teaching subjects specific to a special program, preparing students for further High School studies or work, think about Swedish as a second language and second language learners. I have done observations during the teachers’ lessons, and I have made interviews asking the teachers what they know about their students with immigrant background. According to Jim Cummins theories about the important relationship between student and teacher, I wanted to find out how these four teachers prepare their lessons and choose teaching methods and educational material. Finally, which thoughts do they have when it comes to interaction with other teachers? The results show that the teachers have different opinions about and attitudes to collaboration and how it should work. On one hand they were positive to get to know more about their students, but on the other hand not everyone was prepared to let collaboration take place in his or her own classroom. However, one of the major themes that all of the teachers went back to several times during the interviews were the importance of a good relationship between teacher and student.

 • 79.
  Lindqvist, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Ett gott uttal": Hur svenska lyssnare upplever utländsk brytning samt denna upplevelses relation till svenska språkets kvantitets-skillnader.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about pronunciation teaching in Swedish as foreign language. It builds on research which shows that temporal aspects should be prioritized and specifically that the main key to a comprehensible and listener friendly Swedish pronunciation is the realization of Swedish quanti-ty. The survey examined which aspects Swedish listeners think contribute to a good pronuncia-tion, if quantity differences influence this and whether L1-transfer affects the realization of quan-tity. 30 listeners with Swedish as mother tongue listened to five people with different foreign ac-cents (Arabic, Italian, Spanish, Romanian and French), reading three sentences each. The listeners rated the speakers according to intelligibility and listener friendliness (comprehensibility) and commented their listening experience. The ratings were compared with the speakers' V/C-ratios. The results showed that the listeners highly valued prosody and intonation, but also speaking rate, vowel quality and voice quality, and also that being used to and attitudes towards a certain accent to some extent affected both intelligibility and listener friendliness. The result also shows that to some extent there was a connection between the listeners' experiences and how well the speakers realized the Swedish quantity differences and that L1-transfer to some extent influenced on quantity.

 • 80.
  Liss, Elna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Berättande texter pa språkintroduktion: Analys av hur eleverna strukturerar sina texter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har fyra berättande texter skrivna av elever som studerar pa Introduktionsprogrammet sprakintroduktion analyserats. Forskning om skrivande (bland annat Gibbons 2016) har visat att manga andrasprakselever tycker det är svart att skriva berättande texter. Det är samtidigt en av de vanligast förekommande texttyperna i den svenska skolan. Därför har jag valt att, med kvalitativ textanalys, studera nagra berättande texter för att se hur väl eleverna lyckas skapa struktur i sina berättelser. Arbetets frageställningar för att uppna syftet är följande: Hur väl uppfyller de berättande texterna den typiska strukturen för genren? Vilka tidsord och/eller implicita tidsangivelser förekommer i texterna? Nagra resultat av undersökningen är att alla fyra elever har skrivit sammanhängande texter som följer den förväntade strukturen för berättelser. När det gäller användningen av tidsord innehaller samtliga texter relativt manga ord som beskriver tidsförhallanden och eleverna visar även att de kan variera dessa ord i ganska stor utsträckning. En slutsats man kan dra av arbetet är att elevernas kunskaper om och användning av tidsord har en viktig del i den mestadels tydliga strukturen som de fyra texterna uppvisar.

 • 81.
  Ljungqvist, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skönlitteratur när andraspråkseleven själv får välja: Någonting nytt eller väl känt – Så väljer andraspråkselever skönlitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning och mer specifikt skönlitterär läsning har en tydlig plats i läroplanen för

  gymnasieskolan, varför det är relevant att undersöka närmare vad som intresserar

  eleverna. Tidigare forskning visar att lärare har olika uppfattning om vad elever föredrar

  att läsa. Den här studien syftar till att utreda vilken typ av skönlitteratur andraspråkselever

  helst väljer att läsa och varför. För att få svar på frågeställningen och syftet har en

  enkätundersökning genomförts vid en gymnasieskola. Resultatet visar att det bara finns en

  marginell skillnad på hur många elever som helst väljer att läsa böcker som påminner om

  sitt eget liv och elever som helst väljer att läsa böcker som inte påminner om sitt eget liv.

  Det betyder att slutsatsen som dragits i den här uppsatsen är att man som lärare inte kan

  utgå från att elever väljer skönlitteratur på ett eller annat sätt och att de har flera olika

  motiv när de motiverar sina val. I slutsatsen påtalas vikten av att utgå från varje elev i val

  av skönlitteratur vilket också läroplanen ger uttryck för. Frågeställningen liksom

  enkätfrågornas utformning har en snäv ingång vilket betyder att utfallet och resultatet bör

  betraktas med hänsyn av till frågorna som är ställda, vilket framkommer i diskussionen.

 • 82.
  Logara, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Flerspråkighet, etnicitet och kultur i läromedel: En studie av två SVA-läroböcker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i tvåläroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Tidigare forskning har visat påförekomsten av etnocentrism i läromedel, men forskningen kring SVA-läromedel ärbegränsad. Den här studien ämnar därför att undersöka innehållet i SVA-läroböckermed hänsyn till de andraspråkselever som ska använda dem.En kombination av analysmetoder används i undersökningen: innehållsanalys ochdiskursanalys. Innehållsanalysen visar att majoriteten av de personnamn somförekommer i läroböckerna är svensketniska. Ytterligare en analys av data visar enstor övervikt av namn från Europa och Nordamerika. Resultaten pekar på etnisk ochkulturell homogenitet.Diskursanalysen visar på förekomsten av två diskurser i vardera läroboken. Den enakallas i uppsatsen för diskursen om flerspråkighet som resurs. Flerspråkighet beskrivsi läroböckerna som en tillgång för individ och samhälle, vilket skulle kunna stärkaandraspråkselevers flerspråkiga identiteter. Den andra diskursen kallas för vi ochdom-diskurs. Det som beskrivs som svenskt utgör ofta utgångspunkten för texternaoch står för det normativa vi. Det sätts ibland i kontrast till de andra, som representerasav andra kulturer och etniciteter än svensk. Analysen visar således på att etnocentrismoch andrafiering förekommer i innehållet. De här dragen är starkare i den ena avläroböckerna.En samhällelig vi och dom-diskurs reproduceras i läroböckerna, vilken underordnardem som inte passar in i den svenska normen. Det är problematiskt med tanke påmålgruppen andraspråkselever, eftersom många har utländsk bakgrund och/ellerannan kultur än svensk.Ytterligare en slutsats som dras är att läroböckerna delvis missar att dra nytta avandraspråkselevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessutom behöver lärareha kunskap så att de kan granska läromedel med kritisk blick.

 • 83.
  Lundgren, Berit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.
  Enspråkig undervisning i flerspråkig kontext2017In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, p. 9-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln uppmärksammas språkliga diskurser i skolans svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk. Syftet med artikeln är att utforska undervisningen i symmetriska och asymmetriska klassrum och den tänkbara betydelsen för eleverna av undervisning i en flerspråkig skola. Studien som lyfts fram har en sociokulturell teoretisk utgångspunkt med fokus på språk- och literacyundervisning och har genomförts i årskurs 5 i en skola där mer än 50% av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Resultatet visar att diskursen är enspråkig i symmetriska och asymmetriska klassrum förutom i ett klassrum där undervisningen visar en ansats att lyfta in elevernas flerspråkiga kompetens och uppmuntrar transspråkande. Slutsatsen är dock att det på den studerade skolan råder en enspråkig diskurs i en flerspråkig kontext.

 • 84.
  Lundgren, Berit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Ett kritiskt eller okritiskt textarbete i svenskämnet - en fråga om didaktiska val2016In: Svenska: ett kritiskt ämne: Svenskalärarföreningens årsskrift 2016 / [ed] Eva Bergh Nestlog & Nils Larsson, Natur och kultur, 2016Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att diskutera om svenskämnet i grundskolan har en kritisk inriktning. Ett kritiskt perspektiv innebär i denna artikel att lägga ett raster över språk, språkbruk och textbruk, för att förstå hur språket på olika villkor påverkar och hur användaren kan påverka. Utifrån de studier som presenteras i artikeln finns möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i den pedagogiska kritiken vilket handlar om lärarens didaktiska val. En slutsats är att samtal om texters innehåll behöver få en mer framträdande plats i svenskämnet. Likaså behöver eleverna kunskap om hur språkets vokabulär kan förvalta normer och värderingar. 

 • 85.
  Lundgren, Berit
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Stockholms universitet.
  15 års forskning om sfi - en överblick: Förstudie inför ett Ifous FOU-program2017Report (Other academic)
 • 86.
  Lundmark, Tatiana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Inlärarspråkets variation i bedömningssammanhang: Satsdelsfördelning i fundament i Tisus-korpusens texter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar variation i språket, en dimension som blir särskilt betydelsefull vid tillägnandet av ett andraspråk efter att inlärningen har pågått en tid och språket har hunnit bli tillräckligt avancerat. Arbetet är en kvantitativ studie som undersöker den skriftliga delen av Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) -korpusen för att söka utröna hur de godkända testtagarnas inlärarspråk skiljer sig från de underkända, när det gäller satsdelsfördelning i fundament med fokus på subjekt. Studien genomförs på 36 Tisus-texter, 18 godkända och 18 underkända, vilka har hämtats från Tisus-korpusen som utgör en av inlärarkorpusar inom projektet SweLL (Swedish Learner Language). Resultaten har visat att den godkända gruppen som helhet ligger på ungefär samma nivå som den underkända, med skillnaden på 7,3 % som är något över 5 % -gränsen för statistisk signifikans. Det har också framgått att den underkända gruppen som helhet har passerat den översta gränsen, som motsvaras av 70 % subjektsfundament hos de infödda talarna, efter vilken texten kan upplevas som mindre varierad. Undersökningen av de enskilda texterna har lett till framträdandet av ett tydligt mönster att dubbelt så många underkända texter har mer än 70 % subjekt i fundamenten, vilket tyder på en större lexikal variation avseende subjektsfundament i den godkända gruppen jämfört med den underkända. I båda grupperna har det också förekommit texter med en mycket hög andel subjektsfundament. Korrelationskoefficienten mellan antal subjektsfundament och betyg påvisar ett svagt negativt samband, som tillsammans med ett flertal kriterier i bedömningsbladet ger en viss indikation på helhetsbedömningens roll i detta sammanhang.

 • 87.
  Lyckman, Jessica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkutvecklande arbete inom vård- och omsorgsprogrammen: – ett lärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen avser att ta reda på hur vård- och omsorgslärare ser på det språkutvecklande arbetet inom sina vårdämnen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärarna upplever att de arbetar språkutvecklande och om de gör det på ett sätt som främjar kunskapsutveckling och språkutveckling sida vid sida. Intentionen med undersökningen är ta reda på hur lärarna arbetar och om undervisningen är organiserad för att inte bara gynna kunskapsutveckling utan även arbetar språkutvecklande. Metoden som används i utredningen är en kvalitativ undersökning som beskriver och analyserar lärares reflektioner om och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen på yrkesprogrammen. Data samlas in genom intervjuer och samtal med informanter som är vård- och omsorgslärare på gymnasiet och på en vuxenutbildning. Resultatet visar att lärarna arbetar på ett medvetet sätt med språket i sin ämnesundervisning. Genom explicit undervisning, cirkelmodellen, kamratinlärning och handledare i samband med APL-perioderna som alla är olika didaktiska sätt att arbeta efter det sociokulturella perspektivet. De olika lärarna uppger att de arbetar på liknande sätt med språket och att de inte skiljer mellan de som har svenska som modersmål och de som har svenska som andraspråk på grund av att båda grupperna behöver språklig stöttning.

 • 88.
  Löfgren- Gustafsson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Här i skolan talar vi svenska!: En kvalitativ studie av några lärares syn på att arbeta identitetsutvecklande med sent anlända elever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a qualitative method where a survey based on dialogues with five teachers was conducted. These teachers teach students who came to Sweden during their teens. The teaching teachers were spoken to regarding their experiences of working with identity development. This was going to be a qualitative study whose starting point was to investigate the views of the respondents on the identity-developing work of late arrivals based on the perspectives and experiences through the dialogues.

  The purpose of the study is to investigate some teachers' views on identity-developing work with late arrivals and the study’s aim is based on four questions:

   How do the teachers view the students' identity development in relation to their attitudes and expectations?

   How do the teachers view pupils' identity development in relation to the cooperation between home and school?

   How do the teachers view pupils' identity development in relation to previous experiences and languages?

   How do the teachers view student identity development in relation to value and interculturality?

  The study will be based on Erik H Erikson's sociological perspective in the view of identity, which is based on the fact that we have an identity when we know who we are, are aware of how others view us and that this should be in line with how we look at ourselves.

 • 89.
  Magnusson, Emelie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Nationella läsförståelseprov – på papper eller på skärm?: En studie av elevresultat på digitala läsförståelseprov gentemot pappersbaserade prov2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the upcoming digitalization of the Swedish schools standardized national tests, the aim of this study is to compare the results of a reading comprehension test on paper versus on computer screen and to examine whether the results differ between boys and girls and between swedish and swedish as a second lanuague students, or not. Previous studies show inconclusive results, some show that students get higher results when taking a test on paper then on computer screen, some show that the results don’t differ between the two medias. In this study, the national test for course Svenska 1 (Swedish) and Svenska som andraspråk 1 (Swedish as a second language) from the autumn term 2011 was transformed into a digital test. 38 students in the 10th grade took the test and the results were then compared with the same students results on the following national test of the spring term 2016 which is given on paper. The results show that the scores between the digital test and the paperbased test don’t differ. The boys got equally lower scores than the girls in both the digital test and the paperbased test. The swedish as a second language students got lower scores than the swedish students. The results are discussed in relation to previous research by Ackerman and Lauterman (2012), Mangen, Walgermo and Brønnick (2013), Rasmusson (2014) , Pasquarella, Gottardo and Grant (2012) and Norman and Furnes (2016).

 • 90.
  Malmberg, Emilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Modersmålets betydelse för Svenska som andraspråk: En jämförande studie med elever i SVA 3 och Modersmål - aktiv tvåspråkighet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka betygsskillnader i SVA 3 mellan elever som läst kursen SVA 3 och Modersmål - aktiv tvåspråkighet och elever som enbart läst SVA 3. Samt om elevernas attityder har någon påverkan på betygsresultaten. Studien har utförts efter dessa frågeställningar.

   Vilken korrelation finns mellan betygen i SVA och Modersmål?

   Vad tycker eleverna sjäva om vikten av modersmå?

   Vilken korrelation finns mellan elevernas attityd till språk och betygsresultatet?

  Undersökningen har gjorts med forskningsdesignen triangulering där insamling av prognosbetyg skett och sammanställts samt med intervjuer gällande elevernas attityder utförts.

  Resultatet av studien har visat att det finns vissa tendenser till att de elever som läst modersmål får högre resultat än de elever som inte läst modersmål. Utöver detta har även vikten av modersmålet visat sig vara viktig hos de elever som läser modersmål, men oviktig hos de som inte läser modersmål. Samt tendenser till att elevernas attityder till modersmålet kan påverka betygsresultatet.

 • 91.
  Massaro Rörbrink, Angela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkutvecklande arbetssätt på yrkesinriktat program på gymnasiet: En kvalitativ intervjustudie av fyra yrkeslärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. Det var därför intressant att undersöka vad lärare på ett yrkesinriktat gymnasieprogram ansåg att ett språkutvecklande arbetssätt är och hur de använder det i sin undervisning. Skolverket (2013) skriver att lärare bör ge undervisning i hur det ämnesspecifika språket gestaltar sig inom ämnet och det förutsätter därmed att varje lärare arbetar aktivt för att synliggöra det så att eleverna inte går miste om specialiserad förståelse i ämnet.

  Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie och grundar sig på fyra lärarintervjuer. De intervjuade lärarna arbetar på ett yrkesinriktat program på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Studiens empiri samlades in under de enskilda intervjuerna.

  I resultatet framkommer vad dessa lärare anser att språkutvecklande arbetssätt är och hur de konkret använder det i sin undervisning. Lärarna lyfter framför allt vikten av att arbeta med ord och begrepp men också vikten av interaktion.

 • 92.
  Mattsson Kershaw, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Nyanlända elever och skolspråket: Språkutvecklande arbetssätt på gymnasietsspråkintroduktionsprogram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ämnesspråkutvecklande undervisningsmetoder

  som olika ämneslärare på gymnasiets språkintroduktionsprogram använder för att lära ut och

  utveckla akademisk litteracitet hos nyanlända elever. Vidare ämnar studien undersöka lärares

  attityder angående avgörande faktorer i utvecklandet av ett akademiskt skolspråk hos svenska

  som andraspråkselever. Informanterna i studien bestod av fyra ämneslärare fördelade på

  ämnena svenska som andraspråk, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen samt

  matematik. Datainsamling skedde genom en blandad kvalitativ metod som bestod av

  klassrumsobservationer samt frågeformulär med öppna frågor som besvarades skriftligt av de

  undervisande lärarna efter observationstillfället.

  Resultaten från både klassrumsobservationerna och frågeformulären påvisar att alla fyra

  ämneslärarna i studien tillämpar undervisningssätt som enligt tidigare forskning anses vara

  ämnesspråkutvecklande och därmed gynnsamma vad gäller nyanlända elevers utveckling av

  det språk som används inom de olika skolämnena. Vidare ansåg alla fyra lärare att nyanlända

  elevers kognitiva förmågor och tidigare skolbakgrund samt tillgång till tolkar,

  studiehandledare, digitala verktyg och modersmålsundervisning är avgörande faktorer som

  påverkar nyanlända elevers möjligheter att tillgodogöra sig ett avancerat akademiskt skolspråk.

  Lärarna i undersökningen tillämpar flera språkutvecklande arbetssätt, till exempel användning

  av visuella hjälpmedel, hög exponering av text i olika genre, stöttning, ämnesordlistor,

  språkstöd, arbete i elevens proximala utvecklings zon, textmallar, skrivmallar, användning av

  grammatiska metaforer, vardaglig anknytning till ämnet, uppaketering av språk där ord och

  begrepp förklaras samt situationer där läraren demonstrerar språket skriftligt eller muntligt och

  eleverna imiterar.

 • 93.
  Mehtälä, Elizabeth
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Språkutveckling är inte samma sak för alla elever": En studie om språkinlärning hos andraspråkselever2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the different factors that are considered to be language development of second language learners. The study also sheds light on the teachers' work in relation to previous research on language development of second language learners. In order to achieve the purpose of this study, the following questions have been analyzed.

  What working methods do second language teachers use to encourage language development in second language learners?

  What approach has native teachers and student supervisors in strengthening language development in second language learners?

  Through qualitative research, observation and reading of literature, this study has highlighted several factors that are considered essential for promoting language development in second language learners. One of these factors is that the teacher has a positive attitude towards these students' cultural background, and a further factor is that the teacher provides second language learners cognitively demanding tasks. Another factor which is considered important in second language development is that the second language pupils participate in their mother tongue and get student counseling for it.

 • 94.
  Mononen, Kaarina
  et al.
  Helsingin yliopisto.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Monikieliset ikääntyvät ihmiset ja monimuotoiset kielten repertuaarit: miten kielivalintoja ja suhdetta kieliin kuvataan kielellistä elämäkertaa valaisevassa haastattelussa?2017In: Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa: Language awareness in an increasingly unequal society / [ed] Sirkku Latomaa, Emilia Luukka, Niina Lilja, Jyväskylä: AFinLA , 2017, p. 133-160Chapter in book (Refereed)
 • 95.
  Niska, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Kodväxling i grannspråksundervisning: Mitä sen on fel nummer? Shh…2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen genomfördes på en skola som utgår ifrån språkbadsmodellen och studiens syfte är att på denna skola undersöka en språklärares uppfattning om kodväxling. Därutöver är syftet att undersöka hur lärarens användning av språkväxling ser ut i helklassundervisning samt hur elevernas användning av språkväxling förefaller i helklassundervisning och i grupparbete. Studien har en kvalitativ forskningsansats och den omfattar observation, intervju och inspelningar. Samtalen i helklassundervisningen och grupparbetena spelades in med hjälp av en dator och en läsplatta samtidigt som anteckningar fördes under observation. Resultatet visar att kodväxling är en kommunikativ strategi som används av både lärare och elever i undervisningen, men i olika omfattning. Läraren kodväxlar mer än eleverna, både vad gäller mängd och antalet tillfällen. Eleverna byter språk oftare i helklassundervisningen än i grupparbetena, speciellt i mer lediga och personliga talsituationer som äger rum under lektionens gång. Detta ger intryck för att eleverna är medvetna om när de förväntas uttrycka sig på svenska och när de får tala finska. Resultaten från intervjun visar att läraren har en reserverad attityd till kodväxling, vilket kan vara anledningen till varför språkbyte uteblir i undervisningen.

  Slutligen pekar resultaten på att läraren använder kodväxling för att översätta, förklara, upprepa, utvidga begrepp och uttryck, medan eleverna byter språk för att fånga uppmärksamhet hos andra elever, för att byta ämne samt för att översätta ord och meningar.

 • 96.
  Nittve, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Åbo universitet.
  Crossing i två svenskspråkiga samtidsromaner2015In: Svenskan i Finland 15 / [ed] Mona Forsskåhl, Marja Kivilehto, Johanna Koivisto, Pasi Metsä, Tampere University Press, 2015, p. 244-262Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De senaste årens ökade flerspråkighet i samhället gör avtryck i den svenskspråkiga romanen. Verk av författare som Jonas Hassen Khemiri och Marjaneh Bakhtiari har gjort att man i Sverige ibland har talat om ”a new literary field” (Jonsson 2012, 213). Mycket av uppmärksamheten kring verken har rört flerspråkigheten, som till viss del har förklarats av författarnas ursprung och erfarenheter av kulturer och språk som är relativt nya i Norden, ibland kallade ”invandrarspråk”. Förhållandet mellan författarnas egen språkliga och kulturella repertoar och verkens flerspråkighet har debatterats. Kritiken har riktats mot att det ofta varit författarnas etnicitet istället för deras författargärning som kommenterats (Nilsson 2010, 132) och man har förbisett att verken ofta problematiserar just kategoriseringar som ”invandrarlitteratur” (Nilsson 2010, 10). För att komma ifrån detta men ändå behålla fokus på den litterära flerspråkigheten, är en analys av verk som innehåller ”invandrarspråk”, men som är skrivna av svenskspråkiga författare utan invandrarbakgrund, intressant.

  Syftet med studien är följaktligen att undersöka vilken roll den litterära flerspråkigheten får i verk av en finlandssvensk och en sverigesvensk författare, som inte är självklara representanter för de språk de använder i sina verk. Frågan är i vilken omfattning och på vilket sätt de studerade verken ger uttryck för litterär flerspråkighet och vilka potentiella effekter den litterära flerspråkigheten kan ha i verken. För att ta reda på detta, har den finlandssvenska författaren Johanna Holmströms, samt den svenske författaren Jens Lapidus romaner analyserats.

 • 97.
  Nordgren, Camilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hur går det till?: En uppsats om fem SFI-lärares undervisning med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att skapa kunskap om lärares arbete med digitala verktyg i SFI-undervisningen. Dels att kartlägga vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen och hur dessa används. Dels att studera lärarnas upplevelser av hur detta påverkar deras arbete och elevernas undervisning. Resultatet av min studie diskuteras också ur ett sociokulturellt- och ett kognitivt perspektiv.

  Studien baseras på intervjuer med fem lärare på två SFI-skolor och visar att de har en del gemensamma undervisningsmetoder. De använder digitala verktyg som visuella hjälpmedel i klassrummet och de utnyttjar olika modaliteter för elevernas inlärning. På andra punkter skiljer sig lärarnas undervisning åt, så som i användningen av mobila applikationer. Likaså hur lärarna återkopplar på t.ex. skriftliga uppgifter. Vidare visar studien att eleverna på många sätt kan gynnas av digitala verktyg i undervisningen då det både kan fungera som stöttning och sätter eleven i centrum av undervisningen. Lärarna upplever att fördelarna på många sätt överväger i undervisningen med digitala verktyg. De menar dock att elevernas ibland bristande digitala kompetens kan vara en utmaning. Likaså påpekar de att det krävs tid och inspiration för att förnya undervisningen och fortsätta utvecklas i takt med tekniken.

 • 98.
  Norman, Ann-Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  ”Få in världen i klassrummet”: En studie om skönlitteraturens roll i gymnasieskolans SVAundervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att åskådliggöra hur några gymnasielärare behöriga i

  svenska som andraspråk respektive svenska betraktar skönlitteraturens roll i ämnet svenska

  som andraspråk (SVA) och hur det praktiska klassrumsarbetet med litteraturundervisning

  ser ut. I uppsatsen diskuteras även lärarnas syn på skönlitteraturen i SVA-ämnet i jämförelse

  med i svenskämnet i relation ämnes- och kursplanerna i Läroplan, examensmål och

  gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. För att uppnå syftet och besvara

  frågeställningarna har jag genomfört en kvalitativ studie där fyra lärare intervjuats, samtliga

  verksamma på nationella program. Av resultaten framkommer att lärarna starkt betonar

  skönlitteraturens betydelse i SVA-undervisningen. De viktigaste motiven för

  skönlitteraturen som lyfts fram är språkutveckling, identitetsutveckling, främjande av

  empatisk och demokratisk förmåga samt som förmedlare av svenska referensramar. Vid

  valen av litterära texter beaktar lärarna styrdokumentens skrivningar samt språkliga

  faktorer. Två arbetssätt som framhålls är boksamtal och tematiskt arbete. Det litterära

  samtalet framhävs som positivt för lärandet liksom läsande i en större kontext inom ett

  gemensamt tema. Lärarna understryker att skillnaderna i styrdokumenten mellan

  svenskämnena är alltför stora vad avser skrivningar om skönlitteratur och de anser att SVA

  borde likna svenskämnet mera vad gäller det litterära ämnesinnehållet.

 • 99.
  Norman, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola: Lexikal organisation hos två klasser i årskurs 2 och 52019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The young learner’s lexicon is a predictor for its future success in school, and the organization of the lexicon needs to be well developed in order to give the learner efficient access to the words’ use and meaning. The purpose of the study is to investigate the word association pattern among 31 students in the second and the fifth grade in a multicultural Swedish school, and to try to explain these patterns in relation to variables such as age, gender, time spent in Sweden, linguistic background and the teachers’ assessment of the students’ abilities. The word association patterns were examined using a shortened version of the Kent and Rosanoff word association test. The results showed clear resemblances of word association patterns on a group level when compared to age, linguistic background and teachers’ assessment. However, there were big differences on an individual level.

 • 100.
  Paqualin, Tove
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Den naturliga platsen att fråga på är sfi: En fenomenografisk studie om den interkulturella förståelsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares interkulturella förhållningssätt samt hur deras förhållningssätt avspeglas i sfi-verksamheten. Detta konkretiseras genom en kvalitativ fenomenografisk forskningsansats i kombination med socialkonstruktivistisk teori. Studien baseras på self report där fyra verksamma sfi-lärare medverkat i undersökningen. Tidigare interkulturell forskning visar att de interkulturella intentionerna ännu inte fått ett genomslag i svenskt skolsammanhang samt att sfi-verksamheten fokuserar mycket på att undervisa om svensk kultur som produkt och inte process. Tidigare forskning visar också att skilda skolkulturella referensramar är en utmaning när erfarenheter av olika skolsystem möts. Resultatet i denna studie visar i likhet med tidigare forskning att samhällsorientering är ett dominerande inslag i verksamheten. Men resultatet visar också att lärarna har god interkulturell förståelse och förmåga. Samtidigt visar den socialkonstruktivistiska analysen att svenskhet och kulturer skapas på sfi. En viktig slutsats är att lärare inte ensamma kan lyckas åstadkomma den interkulturella förståelsen i skolan.

123456 51 - 100 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf