du.sePublications
Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Fors, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinnlig representation i sydkoreanskt tv-drama: En karaktärsanalys av tre kvinnliga protagonister2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en internationell publik. Analysen kommer genomföras med hjälp av Jens Eders analysmetod och diskussionen kommer ta stöd ifrån Yvonne Hirdmans genusteori. Dramaserierna som har valts till denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010).

  I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Även två distinkta gestaltningar av den kvinnliga rollen kan urskiljas, en som förhåller sig till den patriarkala könsmaktsordningen och en som förespråkar om jämställdhet mellan könen. Denna uppdelning visas dock vara problematisk eftersom de normaliserar varandra och på så sätt även normaliserar isärhållandet mellan mannen och kvinnan och hierarkiska principer.

 • 52.
  Forsberg, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hjältens kön : Karaktärsanalys av kvinnliga och manliga hjältar i nutida film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hjältar i actionfilm: Hjältar alltid funnits i vårt berättande och tycks aldrig tappa publikintresse. Till skillnad från förr kan vi idag se kvinnor i rollen som hjälte och jag undersöker skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga hjältekaraktärer, med syftet att jämföra dem. Analysen sker med hjälp av Jens Eders karaktärsklocka, för att kartlägga sådant som representation, funktion, beteende och relationer. Uppsatsen har ett genomgående genusperspektiv och till grund för det har jag använt mig av Yvonne Hirdmans studie om genussystemet. Jag vill se hur det här systemet kan se ut i nutida film, vad som gäller för mina hjältar. Analysens resultat visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjältar och att de drivs av olika saker, kopplade till det normativa kvinnliga och manliga. Jag anser att kvinnliga hjältar ifrågasätts mer än manliga och därför behöver mer förklaring och emotionella drivkrafter.

 • 53.
  Frank, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Estetiska lärprocesser i gymnasieskolan efter införandet av Lgy11: En kvalitativ studie om lärares syn på skapande, estetiskt kunnande och entreprenöriellt lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med införandet av den nya läroplanen Lgy11 har estetisk verksamhet som eget skolämne förminskats. Genom läroplansrevideringen i juli 2017 har formuleringar om skapande inskrivits i övergripande mål och riktlinjer och därmed har ansvaret för estetiska lärprocesser fördelats på alla ämneslärare. Denna studie ämnade sig åt att undersöka var estetiska lärprocesser tagit vägen i dagens gymnasieskola. Studien undersökte också entreprenöriellt lärande som innehåller många kompetenser och förmågor som även tillskrivs estetiska lärprocesser. För att kunna skapa förståelse på djupet och beskriva fenomenen valdes en kvalitativ metodansats. Sju ämneslärare på gymnasiet intervjuades med semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med en tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkten för studiens analys är ett sociokulturellt synsätts på lärandet. Resultatet visade att de intervjuade ämneslärarna saknade den kompetens som behövdes för att möta de nya kraven i läroplanen. Det är ett resultat som implicerar att den svenska gymnasieskolan inte lever upp till EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande för varje enskild individ i ett kunskapssamhälle. Studien mynnar ut i olika förslag om fortsatt forskning inom fältet såsom att undersöka huruvida lärarutbildningar på högskolor och universiteten anpassar sin utbildning för att tillmötes går de nya kraven i enligt med den reviderade Lgy11.

 • 54.
  Frennesson, Ellinor
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Sandvik, Sofia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Reklambyråers arbete med inkluderande reklam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People are exposed daily to advertising messages that affect people’s thoughts and values, but at the same time only a few groups of people are being represented in the advertisements. People represented in today’s media are predominantly white, heterosexual cis persons without visible disabilities. By just representing one group of people in our society other groups are getting marginalized and invisible.

  This study examines how advertising agencies that work with inclusive advertising think about their work, what reactions and results the inclusive advertising campaigns have gotten, how their working process with inclusion looks like and whether there is an interest among people in the industry to work more with inclusive advertising. Based on the results a manual was produced, which aim to help advertising agencies to work more with inclusive advertising.

  The study has been conducted through semi structured interviews with five participants who work with inclusive advertising, and through a survey where 59 people participated and answered if they were interested in working more with inclusive advertising and a manual on how to work inclusive.

  The result showed that inclusive advertising can bring more attention to the company and make the customers like the company better. It was also a matter of course for the interviewees to show a broad representation as the advertisement affects society’s values. The campaigns were met with both positive and negative criticism and resulted in more attention for the companies, but it was not possible to see any direct effects on sales.

 • 55.
  Frennesson, Ellinor
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Sandvik, Sofia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Reklambyråers arbete med inkluderande reklam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People are exposed daily to advertising messages that affect people’s thoughts and values, but at the same time only a few groups of people are being represented in the advertisements. People represented in today’s media are predominantly white, heterosexual cis persons without visible disabilities. By just representing one group of people in our society other groups are getting marginalized and invisible.

  This study examines how advertising agencies that work with inclusive advertising think about their work, what reactions and results the inclusive advertising campaigns have gotten, how their working process with inclusion looks like and whether there is an interest among people in the industry to work more with inclusive advertising. Based on the results a manual was produced, which aim to help advertising agencies to work more with inclusive advertising.

  The study has been conducted through semi structured interviews with five participants who work with inclusive advertising, and through a survey where 59 people participated and answered if they were interested in working more with inclusive advertising and a manual on how to work inclusive.

  The result showed that inclusive advertising can bring more attention to the company and make the customers like the company better. It was also a matter of course for the interviewees to show a broad representation as the advertisement affects society’s values. The campaigns were met with both positive and negative criticism and resulted in more attention for the companies, but it was not possible to see any direct effects on sales.

 • 56.
  Gao, Rebecca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det dramaturgiska verktyget kallad färg: En närbild på Guillermo del Toros färgglada filmskapande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar färg som berättarkomponent i filmproduktion. Genom en semiotisk bildanalys av två filmers färganvändning undersöks först hur jag tolkar färgerna enligt semiotisk bildanalys som berättarkomponenter. Som underlag för analysen tar jag stöd av bland annat färgteori för att uppnå en större förståelse av färgers användningsområden. Filmerna som jag analyserar är

  Crimson peak och Pans labyrint av regissören Guillermo del Toro. Med återkoppling till Guillermo del Toros egna intentioner angående filmernas färgläggning undersöker jag om hans färger uppnådde sitt önskvärda syfte, samt undersöker hur Guillermo del Toro använder färg som berättarkomponent. Vilket visar sig ligga i färgmedvetenhet i valet av färger, disciplin i färganvändningen och hur viktigt kommunikationen med bland annat produktionsdesignern är för färgens styrka som berättarkomponent.

 • 57.
  Gazzola, Andrea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gamla filmer görs nya: En studie om hur institutioner gör gamlaoffentliga och privata filmer tillgängliga för en publik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gamla filmer är ju kulturhistoria i visuell form och som på något sätt måste bevaras, förvaras rätt för att kunna utnyttjas i framtiden som historieinformerande media och till forskning.Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning gamla filmer tillgängliggörs vid länsmuseer och institutioner i Sverige.Därmed också undersöka hur man hanterar, bevarar och eventuellt efterbearbetar dessa gamla offentliga och privata filmer och hur respektive presentationsstrategier ser ut.För att få ett svar på dessa frågor, utfördes en enkätundersökning där lämpliga enkätfrågor skickades till länsmuseichefer, bild samt filmansvariga på 26 olika museer och institutioner.Resultatet blev kortfattat att några få museer har ingen hantering överhuvudtaget av gamla filmer. En större andel har en mycket liten hantering och efterbearbetning. I många fall lämnar man efterbearbetningen till någon utomstående eller accepterar de DVD-kopior man får från Filmarkivet i Grängesberg. Detta är helt beroende av vilka ekonomiska resurser man har.Få gör ett komplett arbete med förvaring, digitalisering och efterbearbetning, från gamla filmer, till genomarbetad DVD.Museerna har sedan en hel del varianter, på hur de tillgängliggör sitt material.Upphovsrätten kan många gånger begränsa tillgängligheten på ett existerande filmmaterial.

 • 58.
  Gilsenan Nordin, Irene
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Edfeldt, ChatarinaDalarna University, School of Humanities and Media Studies, Portuguese.Hu, Lung-LungDalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.Jonsson, HerbertDalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.Leblanc, AndréDalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Transcultural Identity Constructions in a Changing World2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This volume takes a broad outlook on the concept of transculturality. Contributions from 19 authors and specialists, of almost as many diverse origins, grapple with this concept, each in their own way. How can transculturality be described? How can it help us understand our world? Many of the chapters deal with literary texts, others with the stories told in movies, drama, and visual art. There are texts about the complexity of the European Burqa-Ban debate, the negative aspects of Portuguese multiculturalism, or the border-crossing experiences of Filipino immigrants in Ireland. Several chapters examine stereotypes, the idea of movement, the dissolution of cultural borders, or the nature of bilingual writing. It is a unique contribution to the field, on a virtually global scale.

 • 59.
  Gjörwell, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför bildundervisningen: Extramurala erfarenheter och den språkliga medieringens betydelse för elevers uppfattning av samtidskonst2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnade ta reda på vad elever från tre gymnasieskolor har för uppfattningar om samtidskonst. Ett urval av elever, vilka läser tredje året på ett estetiskt program, fick under studiens genomförande besöka Västerås Konstmuseums samtidskonstutställning Ur Aska. Studien belyser eventuella skillnader i elevernas uppfattningar om samtidskonst utifrån elevernas utbildningsbakgrund, erfarenheter av intra- och extramuralt lärande samt utifrån elevernas erfarenheter av språklig mediering. Studiens utgångspunkt tog avstamp i det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Fenomen att beakta gällde den språkliga medieringens betydelse samt om elevers utbildningsbakgrund och erfarenheter av möten med samtidskonst påverkar elevers uppfattningar. Empiriska data samlades in genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer där 18 elever, från tre olika gymnasier, har intervjuats i fokusgrupper (á 2-5 elever/fokusgrupp). Metod och resultatanalys grundar sig i en fenomenologisk samt fenomenografisk metodansats. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse, inkludering av konstvärldar samt språklig mediering. Resultatet visade att uppfattningarna varierar och att detta beror dels på erfarenheter hämtade ur undervisningen, dels på erfarenheter hämtade utanför en undervisningskontext. Vidare visade resultatet att elever behöver en ökad förståelse för de begrepp, teorier, intentioner och praktiker som samtidskonsten bygger på och att elever i högre grad behöver ges möjlighet att möta samtidskonst innanför och utanför skolans väggar.

 • 60.
  Gjörwell, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Samtidskonstens roll och betydelse inom bildundervisningen: En litteraturstudie av forskning som behandlar samtidskonst och undervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker de faktorer som kan påverka samtidskonstens roll och betydelse i dagens bildundervisning genom att titta på resultat från tidigare studier relaterade till ämnet. Studien är en systematiskt littereraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på hermeneutisk metod. Resultatanalysen består av två delar där den första delen utgörs av en begreppsanalys vilken i sig är uppdelad i en semantisk analys och en diskriminationsanalys. Begreppsanalysen har som syfte att definiera de för litteraturstudien centrala begreppen konst samt samtida konst. Litteraturstudiens andra del består av en analys av tidigare forskning. Två frågor ställdes i syfte att förstå vilka faktorer som påverkar samtidskonstens vara eller icke vara i bildundervisningen, varav den första undersöker vilka påverkansfaktorer forskningen finner gällande samtidskonstens roll, betydelse och omfattning i bildundervisningen och den andra vilka perspektiv forskningen ger på hur samtidskonstundervisning bedrivs. Forskningen visar att samtidskonsten ses som ett avvikande innehåll som främst behandlas utanför en skolkontext i ett formen av ett extramuralt lärande. Samtidskonsten som innehåll riskerar således att endast behandlas på samtidskonstens egna premisser av lärare som har ett genuint intresse för ämnet. När samtidskonsten inkluderas i undervisningen öppnar det upp för samtal och diskussioner om dagsaktuella ämnen som relaterar till elevers livsvärld. Samtidskonstundervisningen för även med sig viss problematik som försvårar implementeringen i bildämnet. Begreppsförståelse, ämneskonception, svårigheter vid bedömning och en radikalt annorlunda syn på bilden som uttryck jämfört med traditionell undervisning nämns i forskningen som faktorer som påverkar samtidskonstens vara eller icke vara i bildundervisningen

 • 61.
  Grimlund, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Med Bilden i Centrum: En undersökning i det okonventionella bildspråket medWes Andersons The Grand Budapest Hotel i fokus2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste aspekterna när man skapar en film för andra att betrakta är det fotografiska språket. Det finns en rad olika riktlinjer för bildkomposition och uppsatsens syfte är att undersöka vad resultatet blir om filmskapare medvetet väljer att undvika dessa riktlinjer. En av de regissörer som ofta tänjer på dessa riktlinjer är Wes Anderson, därför har jag i uppsatsen valt att jämföra Andersons The Grand Budapest Hotel (2014) med Martin Scorseses The Wolf of Wall Street (2013) som arbetar med ett mer konventionellt bildspråk.Anderson arbetar ofta med centrerade bildutsnitt; därför fick uppsatsen titeln ”Med Bilden i Centrum”, men studien undersöker även tidsramarna för utsnitten och bildernas scenerier.Analysen av de utsnitt som jämförs visar olika skillnader mellan filmernas visuella språk och lyfter fram specifika detaljer som blir till underlag för uppsatsens slutdiskussion.För att besvara frågorna har jag studerat litteratur kring bildkomposition, filmiskt berättande, konstvetenskap och filmredigering och med hjälp av en enkätstudie har jag kunnat dra mina slutsatser. Resultatet visar att Wes Andersons bildspråk i The Grand Budapest Hotel ger åskådaren en större frihet och mer tid att tolka bilderna och miljöerna då han låter alla komponenter i bilden smälta samman inom samma färgpalett och ofta låter bildutsnittet vara längre än de klassiska Hollywood-konventionerna.

 • 62.
  Gustafsson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Nilsson, Angelica
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Redesign av Falu Basketsgrafiska profil2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This assignment was done in cooperation with Falu Basket, who were in

  need of a new graphical profile because their current ones were

  incoherent and did not attract their intended audience.

  We asked us the question: ”How can Falu Basket

  's old graphic identity

  be

  modernized so that it attracts their intended target group, members of

  the organization in the ages between 10 and 15 years?”.

  An interview was conducted with a board member for the purpose of

  gathering facts about the organization and to get a better understanding

  of how they would like to identify themselves. To get a better view of

  what other competing basketball organizations logos and profile clothes

  looked like, two visual content analyses was performed. A survey was

  conducted on the members of Falu Basket to be able to design a logo

  based on their requests. In addition to these, a web survey was given to

  people who were graphically knowledgeable in order to derive a suitable

  font to a graphical manual and for Falu Basktes website. To develop a

  design for Falu Baskets profile clothes, a focus group with participants

  from the target group was performed. All of these methods combined

  gave the basis for the design of the new graphical profile.

  The resulting logotype that was designed became a gender neutral logo

  which attracted the target group. The profile clothes were designed with

  regards to the requests of the target group and the results from the visual

  content analyses. The selected fonts were considered modern and a

  suitable match to the finished logotype.

  The results from the survey gave a basis to design a

  functional graphic

  identity

  , a graphic manual which were coherent, modern, gender neutral

  and which addressed the target group.

 • 63.
  Gustin, Jacob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att göra drama på tematik: Hur Ruben Östlund dramatiserar grupptryck i De ofrivilliga (2008)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay is to find out how Ruben Östlund dramatizes the thematic

  subject of peer pressure in his film

  De Ofrivilliga (2008), compared to conventional theories

  about the narrative of story and group psychology based on Craig Batty’s (2010) and Lars

  Svedberg’s (2012) works. By creating a model based on certain values a well-functioning

  group should have and a narrative model of twelve steps, the five scenarios of the film can be

  analysed. Since each scenario has five parts spread out over the course of the playtime, each

  scenario is most easily analysed in isolation. Then, after this analysis, all of the scenarios are

  compared and discussed together as a whole and complete piece of art. The result shows that

  the scenarios actually follow many of the external narrative steps, but usually lacks steps that

  take place internally in the characters. The characters often deny their emotional journeys and

  individual expression since it would harm their reputation and status in the group. This is

  intentional and shows the films true message, which is to show the viewer that groups have a

  very strong will of its own and can easily censor individual voices, especially if they are

  critical towards the group. Östlund seems more concerned with starting a discussion about

  peer pressure by showing a multitude of perspectives, rather than giving obvious answers to

  the problems the film poses. This answers the question why some conventional narrative steps

  are missing. The characters are not supposed to have complete transformational narrative arcs.

  Instead, the film is told directly to its audience.

 • 64.
  Gyldenstrand, Max
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det mordiska arvet från giallo till slasher? - en genreundersökning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa den förbisedda subgenren giallo genom att undersöka om genren har influerat den mer framgångsrika och erkända subgenren slasher. Och om det är fallet undersöka hur omfattande arvet ifrån giallogenren till slashergenren är. För att besvara detta har följande frågor använts som utgångspunkt för analysen och diskussionen:

  Vilka likheter och skillnader finns mellan subgenrerna giallo och slasher? och Vad återfinns från giallon till slashern och hur omfattande är inflytandet? Med hjälp av tidigare forskning kring skräckgenrens historiska utveckling, influenser, subgenrer och genrekonventioner har generna kartlagts och analyserats. Genom en komparativ analysmetod av två stycken filmer ifrån respektive subgenre påträffade undersökningen väsentliga likheter i innehållet som påvisar att giallogenren har inspirerat och influerat slashergenren avsevärt.

 • 65.
  Göransson, Isabella
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Nilsson, Charlotta
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ethical consumers are growing in numbers (Young, Hwang,

  McDonald & Oates, 2010), and consuming a vegan diet is becoming

  more popular (The Nielsen Company, 2017). As the new products are

  entering the market, guidelines and research on ethical consumption for

  vegan meat substitute packages are lacking. This thesis can therefore

  help graphic designers with creating this type of packaging.

  The present study investigates whether and how different brands who

  sell vegan processed food communicate ethical statement through text,

  images, dietary name and certification on their packaging and consumers

  attitude about it. The study was conducted with a visual content analysis

  and a survey.

  The results present that majority of the respondents believe that the

  communication of ethical statement on the packaging is positive and can

  bring added value to the consumer based on the target group. The study

  also presents that brands with a product selection for omnivores, to the

  greater part only communicate personal preferences while brands with a

  product selection for vegetarians communicate both ethical aspects and

  personal preferences on its packaging.

 • 66.
  Haider, Farraba
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Kommunens grafiska manual: En visuell innehållsanalys av 104 svenska kommuner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to compile the parameters that appear in the graphic manual and indicate those parameters that are most common among Swedish municipalities. The study has also examined if there are any differences between small, medium and large municipalities regarding their common parameters. The literature mentions various parameters recommended for a graphic manual, the study have determined what they actually used. A visual content analysis has been conducted in order to compile the parameters that are available and which ones are most common. The results of this research has shown that there are 39 parameters that can be included in the graphic the manual, where 25 of these have not been mentioned in the literature. All municipalities in this study have used a visual symbol.

 • 67.
  Hallström, Joakim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mask och identitet i närbild: En analys av närbilderna i Ingmar Bergmans film Sommarlek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att skapa förståelse för närbildens uttryck och

  dess förhållande till kärlek men också även att skapa större förståelse för Ingmar Bergmans

  bildspråk. Genom en kvalitativ närläsning utifrån begreppen fysionomi, fotogeni, kärlek och

  identitet diskuteras ett antal utvalda närbilder i filmen Sommarlek. Diskussionen kretsar kring

  vad närbilderna vill berätta och dess koppling till temat kärlek med fokus på huvudkaraktären

  Marie. Uppsatsen visar också på de tekniska element i form av ljussättning, rörelse och

  komposition som är kopplade till närbilderna och begreppen. Resultatet är att närbilderna i

  filmen används för att skildra karaktärens tillstånd och att visa på att något viktigt sker i

  hennes inre vilket ofta är en insikt, en problematik eller en sårbarhet. Och denna problematik

  och sårbarhet visar sig i Maries kärlek till Henrik och hennes identitetskris.

 • 68.
  Hedenström, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmmusikens narrativa funktion: En analys av Fylkes ledmotiv i Sagan om Ringen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att se vilka narrativa funktioner Fylkes ledmotiv

  i Sagan om Ringen har, detta för att ta reda på hur Howard Shore kunde få

  musiken att tjäna sitt narrativa syfte. Till en början var tanken att bara analysera ett

  ledmotiv men det blev tydligt att det inte skulle gå eftersom Fylke gestaltas av

  flera olika fenomen och därav flera motiv. Även om alla ledmotiven kretsar kring

  Fylke och hobberna så visar studien att ledmotiven gestaltar skilda fenomen. Vad

  för fenomen som gestaltas och vilken narrativ funktion ledmotiven har lyckades

  jag ta reda på genom att analysera motiven i detalj och sedan kartlägga varje

  förekomst av ledmotiven i trilogin. Ledmotiven analyserades utifrån semiotik för

  att ta reda på vad för känslor som Howard Shore ville förmedla samt vilka metoder

  som användes för att nå dessa känslor. I kartläggningen så upptäcktes att motiven

  spelades frekvent eller så gick det långa stunder utan musiken. Det var ingen jämn

  fördelning utan förekomsterna styrdes helt av narrativet och dramaturgiska

  faktorer. Resultatet av uppsatsen var att det första ledmotivet från Fylke har som

  narrativ funktion att påminna oss om vad som är värt att kämpa för (vänskap, hem,

  värderingar etc). Det andra motivet gestaltar Fylke själv. Det tredje motivet

  gestaltar hobbernas växande förståelse för världen.

 • 69.
  Hedin, Malcolm
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  En rättvis syn på filmskaparen: En undersökning kring auteurens plats i det svenska filmlandskapet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka filmarbetares syn på regissörens roll i det svenska filmlandskapet för att ta reda på om det finns en rättvis bild. Samtidigt ska det också undersökas kring begreppet auteur och auteur-teorin för att se om det existerar idag och just i den svenska filmbranschen. Jag har intervjuat fyra svenska filmarbetare för att få svar kring hur regissörens roll ser ut och för att ta reda på hur välbekant begreppet auteur och auteur-teorin är.

  Slutsatsen är att regissören har en övergripande roll i produktionen där hen betraktas som en konstnärlig ledare som ska föra sitt team under en vision. Samtidigt framkommer det att begreppet auteur är bekant för vissa och existerar idag i det svenska filmlandskapet. Vad som definierar en som auteur är fortfarande en subjektiv åsikt och auteur-teorin är inte lika välbekant. En auteur kan vara både manusförfattare och regissör men andra anser att det ska innebära något mer, såsom en personlig stil. De intervjuade är eniga om att det bästa är att följa regissörens vision men att det är viktigt att låta övriga filmarbetare få känna att de bidrar till skapandet av en film. En manusförfattare eller regissör som inte är ödmjuk eller öppen för ta emot producentens förslag gör det svårare att få igenom sitt verk.

 • 70.
  Helgesson, Jonas
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Linder, Niklas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Band of Brothers - en eskalerande upplevelse: Bildens och ljudets roller för dramaturgisk uppbyggnad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om emotionella eskaleringar, vilket är en utveckling av

  konflikteskaleringar. I uppsatsen bryts eskaleringen ner till audiovisuella element för att

  identifiera dessa, hur det kopplas till narrativet och hur det påverkar. Uppsatsen undersöker

  därmed ljudets och bildens användning i eskaleringen, sambandet mellan dem och skapandet

  av eskaleringen med hjälp av dem för att se hur eskaleringen kan användas. Uppsatsen

  beskriver eskaleringens funktion, utifrån emotioner, som är att framhäva en viss upplevelse

  av händelse. Med eskalering menar vi inom ramen för den här uppsatsen en audiovisuell

  förändring som med filmskaparens medvetenhet avser att styra åskådarens känsloupplevelse

  av händelser i film.

 • 71.
  Helmbold, Christin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Show your true colors: Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 20492018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen

  behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur

  färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller

  understryka en karaktärs personlighet. Den kvalitativa undersökningen börjar med

  att förklara med vetenskapliga källor på vilket sätt färg påverkar människor och

  vad en betraktare associerar med färg. Därefter analyseras filmerna

  Baby Driver

  (2017),

  Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017), som har

  utpräglade estetiska stilar genom att använda färg som berättarkomponent. I

  analysen undersöks hur färg används i filmerna för att berätta något om

  karaktärernas personligheter. Det diskuteras också vilka likheter och skillnader det

  finns i användningen av färgkodning i filmerna. Resultatet visar att färgkodning

  används i dem analyserade filmer för att skapa eller förstärka intrycket av

  karaktärernas personligheter. Likaså används färgkodning för att signalera en

  förändring av karaktärerna. Däremot finns det breda tolkningsmöjligheter av en

  färg, vilket medför att samma färg inte alltid står för samma personlighet. Färgen

  måste alltid tolkas till karaktärens kontext i filmen.

 • 72.
  Henriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Nyinspelningen: En naturlig del av Hollywood2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera vad som lockar och vad som genererar motstånd till att göra nyinspelningar utgående från hur publiken och filmkritiker reagerat på sex filmer och deras respektive nyinspelning. Uppsatsen är en kvantitativ undersökning där filmrecensioner, statistik och böcker fokuserade på ämnet nyinspelningar utgör källan varifrån informationen är hämtad. Uppsatsen analyserar hur filmernas omdömen förhåller sig till nyinspelningarnas kvaliteter utifrån tre kategorier: Produktionsvärden, story och tematik och estetik. Resultaten som hämtas från recensionerna kan ge en bild av vad som gör en framgångsrik eller en misslyckad remake.

 • 73.
  Hermansson, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  "And Here We Go"2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till att skapa spänning i filmen

  The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär handling.

  Med hjälp av Moritz Lehne och Stefan Koelsch undersökning om spänningens komponenter samt valda klipptekniker undersöks vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning. David Bordwell och Kristin Thompson teori om fyra dimensioner av klippning används för att undersöka hur de parallella handlingarna binds ihop. För att svara på om det finns någon primär handling används ett tidslinjediagram över parallellklippningen i scenerna.

  Resultatet av undersökningen visar att parallellklippningen har bidragit till att skapa spänning i

  The Dark Knight men är endast en faktor av flera som bygger spänning. Genom att kombinera parallellklippning med dramatisk betoning och rytm skapas spänning. De parallella handlingarna binds ihop genom att fokusområdet bibehålls över klippet vilket skapar ett flyt i bildflödet. De primära handlingarna i scenerna visas genom den frekventa återkopplingen till just denna handling.

 • 74.
  Hjort Westling, Moa
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Nordström, Helena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to survey what design elements occur most

  often in labels from successful producers of ale and analyze if consumers can

  tell which country the ale has been produced in, only by viewing the bottle

  label. We completed a visual content analysis to find the design elements for

  five selected countries, and five representative labels was created. The

  constructed country labels were tested on the consumer trough a questionnaire

  study online.

  The conclusion is that in there is, in some cases, possible to design a

  representative label and that in some cases some of the consumers can tell

  which the intended country of origin is. In the majority of cases it was not

  possible to create a perfect representative and the consumer couldn't tell the

  intended country of origin.

 • 75.
  Hjärkéus, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Larsson, Tim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Riktade ljudeffekters påverkan på den visuella uppmärksamheten: En ögonrörelsestudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom att dagens biografer utvecklas med mer avancerad teknik för att rikta ljudeffekter på flera olika sätt är det viktigt att förstå vad den riktade ljudeffekten har för påverkan på betraktarna. Vi har undersökt hur den visuella uppmärksamheten skiljer sig vid uppspelning av riktade och ej riktade ljudeffekter. Detta har vi gjort med hjälp av en ögonrörelsestudie där deltagare har fått betrakta fyra anpassade filmsekvenser som vi har skapat själva. För att analysera vår data har vi använt oss av analysmetoden area of interest.

  Vårt resultat tyder på att det finns en skillnad i den visuella uppmärksamheten där vi till en viss grad kan styra tittarna med riktade ljudeffekter. Denna kunskap gör att filmskapare kan använda sig av riktade ljudeffekter som ett verktyg för att styra sin publik.

 • 76.
  Isebrink, Linnea
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work was conducted in collaboration with Falu Ju-jutsuklubb which was in need of a graphical profile and a website. The purpose of this study was to find out how the graphical profile and website should be made to make current members proud and make it easier to recruit new members.

  A semi-structured interview was conducted with the president P. Ankarbåge to gain understanding of how they want to be perceived and what they want for the future. Through a visual content analysis understanding was gained of how ju-jutsu organizations in Sweden profile themselves and how their websites are built. Through contact with the board and members valuable information was gained, this information then was the foundation of how their new graphical profile was to be designed. The graphical profile was designed with help from Sless’ model for informationdesign.

  The result of this work was a graphical profile digest in a graphic manual complete with guidelines för logo, font, graphical elements and image manners. A mockup for their website was also made consisting of mockups for desktop and mobile usage. The response from the board and members concluded that the new material mediated their core values

  self-defence, workout and joy and that it was well suited for Ju-jutsu Swedens’ catchwords "ju-jutsu is for everyone".

 • 77.
  Jakobsson, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Welcome Europe2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete genom en jämförelse mellan

  Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en eventuell utveckling. Barry Salts arbete angående kopplingen mellan datainsamling och filmstil appliceras på denna uppsats och ger den dess metodologi. En djupgående analys på utvalda bidrag genomförs utifrån en multimodal infallsvinkel. Detta för att förtydliga förhållandet mellan diskurs och produktion och därigenom ge uppsatsen en beskrivning av klipptekniker och kameraarbetes vikt i bidragens individualitet. Uppsatsens undersökning samt analys visar på en förändring under åren. Speciellt i vilka tekniker som används för att uttrycka bidragens konstnärliga faktorer men det som kvarstår är viljan att anpassa det visuella arbetet efter varje bidrags specifika egenskaper.

 • 78.
  Johansson, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  You can't repeat the past?: En undersökning kring visuell gestaltning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen

  The Great Gatsby

  (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik,

  vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. Strävan ligger i att analysera regissören Baz

  Luhrmanns tillvägagångssätt att kreera bilder som stimulerar känslor och stämningar, i form

  av olika objekt och färgers samspel med varandra. Fenomenet som står i centrum, och som är

  kopplat till karaktären Jay Gatsbys känsloliv, är det gröna ljuset. Resultatet visar att ljuset

  fungerar likt en metafor, där det symboliserar Gatsbys konstruerade föreställning om sin

  förflutna kärlek, Daisy. Hans sätt att uppfatta symbolen förändras ju mer han umgås under

  nutid med sin förlorade romans, vilket gestaltas genom att föremålet samverkar med flertalet

  element likt vatten, dimma eller gråa färginslag. Detta skapar på så vis en djupare mening

  kring det gröna ljuset, som i förlängningen kopplar samman bildernas byggstenar till en

  nostalgi.

 • 79.
  Johansson, Alex
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Berätta utan att tala om: En semiotisk analys av environmental storytelling i tv-spelet INSIDE 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  INSIDE

  is a puzzle video game with no voices or text. INSIDE is a story about a boy’s journey into the unknown. During the entire story the player doesn’t hear one word of dialogue or reads a single written word of text. That might sound strange and convoluted but what makes the player understand it anyway? How can you tell a story without telling it? Environmental storytelling is a way to make the environment help tell a story and how does INSIDE make use of that? How does the puzzles fit into the narrative and how can puzzles also tell a story for the player? This is an analysis of what INSIDE is telling us and how it goes around doing that with the help of interactivity and the environment the players character is in. INSIDE makes the player believe they are in control when in fact they aren’t. Analysis shows that INSIDE uses its environmental storytelling and forces the player to move forward towards the resolution and makes the player believe they have the power to change the outcome of the dystopian world the game is set in when they in fact have no power at all.

 • 80.
  Johansson, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Flasketikettens utseende på alkoholdrycker: En kvantitativ undersökning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An analysis of the appearance and identification of the bottle label on the alcoholic beverages alcopops (malternatives) ciders (US hard cider) and beers was made. The analysis was limited to the Swedish monopoly store Systembolaget and comprised only the 25 most sold brands per category. The present (today’s) design of bottle labels was assessed in a visual analysis comprising fonts, colors, symbols, label placement, label angle and finishing.

  A survey was designed and spread on internet using the social media Facebook. The 222 answers showed that the considered customers preferred a relatively simple design. This was however not in line with the typical label design of the most popular beverages, which according to the present investigation, display many different types of fonts, colors, finishes and so on

 • 81.
  Johansson, Emelie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Up against Good, Evil, Destiny, and God himself2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". Fyra scener ur serien har analyserats med avseende på dess tematik och estetik för att fastställa hur Supernatural har anpassat berättelsen om Kain och Abel samt skapelseberättelsen till en modern miljö med övernaturliga inslag.

  Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att skapa narrativ som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. Supernatural har hämtat fragment från bibliska berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och genre men en viss symbolik finns fortfarande kvar och på sätt kan dess tematik och estetik kopplas till en banal religion.

 • 82.
  Johansson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ekonomiskt miljöarbete i svenska filmproduktioner: Implikationer och möjligheter för den svenska filmindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.

 • 83.
  Johansson, Kristoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Celebrity brand endorsing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser

  på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att

  använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både

  Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta

  bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". I

  bakgrunden finns vetskapen om att prislappen på kändisars medverkan i

  reklamproduktion är hög, till exempel uppges Zlatan Ibrahimovic ha fått tolv

  miljoner kronor för att figurera i Volvos kampanj "Made by Sweden". Resultaten i

  studien bygger på intervjuer med sex personer från den svenska reklambranschen,

  och tyder på en mycket ljum inställning till bruket av kändisar i reklam.

  Kändisreklam bedöms kosta mer tid och pengar än nödvändigt, och den ger ingen

  säker utdelning i form av ökad varumärkeskännedom bland konsumenterna eller

  ökade försäljningsvolymer på marknaden. En slutsats är att celebrity brand

  endorsing ändå kan fungera som reklamstrategi men att lämpligheten måste

  utvärderas från fall till fall.

 • 84.
  Johansson, Leon
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

 • 85.
  Juhlin, Patrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tro, hopp och altruism: En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i

  Silence (2016) och Hacksaw Ridge

  (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och

  högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till

  teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond

  från

  Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan

  argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna.

  De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez,

  huvudkaraktären i

  Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans

  val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans

  offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.

 • 86.
  Jäderholm, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ritzman, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Konsten att gestalta en karaktär genom voice-over: Voice-overs narrativa funktion I The Shawshank Redemption.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka voice-overs berättarfunktion i The Shawshank

  Redemption. Voice-over är intressant att undersöka på grund av dess negativa rykte. Vi

  undersökte hur den applicerats över bilden för att gestalta karaktären Andy Dufresne samt så

  har vi jämfört med novellen, Rita Hayworth and the Shawshank redemption.

  Detta undersöktes genom Seymour Chatmans och Kamilla Elliots användning av

  begreppet ‘berätta och visa’. I uppsatsen analyserade vi vad filmens voice-over visar och

  novellens berättarröst berättar samt vilka mentala bilder de genererar.

  Resultatet som vi kom fram till var att berättarfunktionen i filmens voice-over var att

  skapa sammanhang, samt komplettera med information till bilderna som visades genom att

  generera mentala bilder. Denna information var vägledande i gestaltningen av Dufresne. De

  mentala bilderna som genererades skiljde sig mellan filmens voice-over och novellens

  berättarröst, men i somliga fall kunde de båda användas för att gestalta samma intryck.

 • 87.
  Kallyny, Rany
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Jämförelse av europeiska fotbollsklubbars logotyper: En visuell innehållsanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the beginning of football in 1863 the sport today has grown into a multimillion

  dollar industry. This means that clubs today are seen as corporations

  where the visual identity is a major factor when it comes to marketing.

  The purpose of this study is to compare 98 European football clubs logos from

  five different leagues to find correlations and differences in design between

  countries and leagues. The results were summarized in the form of generic

  logos for each league.

  The 98 clubs were extracted from the five European leagues, which in 2014 had

  the largest TV revenues. The logos were collected through image searches using

  Google and then sorted for each league. The logos were sorted for each

  league and then beheld to define appropriate categories for a visual

  content analysis.

  The visual content analysis showed that the leagues are somewhat different as

  regards to the design of the logos, but they have some common basic features.

 • 88.
  Karlberg, Hannah
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Johnsson, Claude
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmbranschen har det knapert: Beslutsfattande inom svensk filmindustri2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är liten och konkurrensen om att få skapa film är stor.

  Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar finansen av svensk långfilm. Vad

  är det som påverkar beslutsfattarna inom svensk filmfinansiering att välja vissa filmer

  framför andra. Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer som

  analyserats genom den fenomenografiska metoden och kommit fram till att filmskapare och

  beslutsfattare i filmindustrin påverkas av både inre och yttre faktorer så som det politiska,

  ekonomiska och mänskliga aspekter. Uppsatsen tar även upp filmindustrins syn på

  skatteincitament inom den svenska filmindustrin.

 • 89.
  Karlsson, David
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Korsgren, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

 • 90.
  Karlsson, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  När filmklippning möter interaktivitet: En studie av samarbetet mellan klippning och interaktivitet i TV-spelet The Last of Us2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur det moderna narrativa TV-spelet

  The Last of Us (Naughty Dog, 2013) förhåller sig till interaktivitet – en grundläggande egenskap för digitala spel – i kombination med ett filmiskt stilval. Uppsatsen väljer ut sekvenser från spelet och analyserar hur de använder sig av filmklippningstekniker i samband med interaktiva moment. Analysen sker i förhållande till en modell för filmklippningsvärderingar samt modeller för interaktivitet inom speldesign. Studien är ämnad för att vara användbar för både filmskapare och spelskapare vid skapandet av nya verk. Resultatet av studien visar att spelet med hjälp av klippningstekniker använder klassiska filmuttryck för att bygga på spelarens känslor av bekanthet från samhällets generella filmvana i mån om att leda till önskat engagemang.

 • 91.
  Karlsson, Emilie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Jämförelse av kokböcker från år 2002 och 2012 med avseende på grafisk design: En visuell innehållsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the report was to compare layout, typography, cover surface and the finishing of the surface of 50 Swedish cookbooks from 2002 and 50 Swedish cookbooks from 2012 to find any differences and similarities.

  Visual content analysis with predetermined categories was performed to analyze the collected data. The corpus of the cookbooks was made from a simple random sample in the software Excel. The titles were collected from the Swedish Royal Library’s database Libris.

  The results showed that the differences found were marked and there were several similarities. The major differences were found regarding the cover surface of the cook books and the surface finishing, while similarities were found on the inside such as pictures and margins.

 • 92.
  Karlsson, Martina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Profilering av internationellaideella miljöorganisationerpå internet: En visuell analys av internationella ideellamiljöorganisationers webbsidor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study addresses whether there is a correlation between 50 international

  non-profit organisations specific orientation and the design on their webpages.

  The questions answered were, does webpages design help to convey the

  organisations specific orientation, does the webpages link to social media, and

  is more aesthetically pleasing webpages perceived as more credible. The used

  methods in this study were a visual content analysis and a survey. The visual

  content analysis showed that the most frequent general features of the webpages

  were the use of natural colours, reportage photographs and the use of sans-serif

  fonts. The result showed that there are generally no strong correlation between

  the organisations orientation and appearance on the webpage, although in some

  cases they communicate what they are working with. The visual content

  analysis and questionnaire survey showed that the user may have different ideas

  of what conveys credibility depending on the design experience the person has.

  The survey confirms to some extent that webpages that have a professional

  feeling and represent the organisation well give a credible impression. The

  majority of organisations linked to social media from their webpages. Only two

  of the webpages lacked links. The websites of organisations are mainly referring

  to today's most popular social media (such as Facebook), which may result in

  that they miss a younger audience when they do not use the smaller networks.

 • 93.
  Knutas, Micaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den kvinnliga drivkraften: En jämförande karaktärsanalys av de kvinnliga protagonisterna i Disneys Sleeping Beauty och Maleficent2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som driver de kvinnliga protagonisterna i

  två Disneyfilmer från olika tidsperioder. Karaktärerna som undersöks är de tre goda feerna

  från Sleeping Beauty (1959) och Maleficent från Maleficent (2014). Analysen utförs med

  hjälp av en kvalitativ karaktärsanalys som tar stöd av Jens Eders analysmetod och Yvonne

  Hirdmans genusteori.

  Resultatet av undersökningen visar att trots skilda porträtteringar av

  karaktärerna så är det kvinnornas moderskärlek som driver och orsaker deras handlingar. Med

  över femtio år mellan filmernas premiärer så blir det tydligt att den kvinnliga protagonisten

  får en mer mångfacetterad karaktär i den senare filmen. Disney har gått från en svart-vit

  föreställning till en djupare och mer intressant berättelse av samma saga. Men i slutänden är

  det kvinnornas känslor för barnet som gör att de bekämpar det onda och blir hjältar. Ur ett

  genusperspektiv kan detta dock ses som ett problem då kärleken till barn alltför ofta pekar

  starkast mot kvinnan istället för mannen.

 • 94.
  Kronberg, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gestaltningen av besatthet i skräck: En semiotisk analys av berättarkomponenterna i Penny Dreadful 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skräck är den filmgenre som specifikt är till för att locka fram rädsla hos tittaren. Denna uppsats fokuserar på att ta reda på hur komponenter i bild och ljud medför den upplevda subjektiva känslan hos karaktären genom gestaltningen av demonisk besatthet. Uppsatsen genomför en semiotisk analys på två olika avsnitt från tv-serien

  Penny Dreadful. Genom att utföra den semiotiska analysen på hur gestaltningen av besatthet visas i bild och ljud, kunde uppsatsen fastställa att de olika bild- och ljudkomponenterna både samarbetar, men även agerar olika för att få tittaren att uppleva den fenomenologiska känslan av skräcken som gestaltas. Bild- och ljudkomponenterna samarbetar också för att föra narrativet framåt, men om en komponent i ljudet inte stämmer överens med de övriga komponenterna i bilden kan budskapet av en scen ändras. Detta kan leda till att tittaren kan uppfatta ljudet som att det förstärker bildens budskap. Slutsatsen kom fram till att komponenterna i bilden visade tittaren det som de ska uppmärksamma samtidigt som de olika ljudkomponenterna förde narrativet framåt. Både bilden och ljudet bidrog till att förstärka den fenomenologiska upplevelsen och involvera tittaren i narrativet.

 • 95.
  Kruse, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Verbal handling: En dramaturgisk analys av Before Sunsets dialog2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen

  Before Sunset (2004) skapar dramaturgi med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. Episk/lyrisk dramaturgi kontrasterar analysen för fördjupad förståelse och belyser andra förhållningssätt till berättarstruktur.

  Undersökningen finner att det går att likställa den klassiska berättarstrukturens dramaturgiska begrepp i filmens dialog. Den episk/lyriska dramaturgin går att identifiera i filmens berättande genom temat – tid och minnen som filmens dialog är strukturerad av. Analysen framför att klassisk berättarstruktur saknar verbal handling som ett definierat dramaturgiskt begrepp som går att dramatisera utifrån.

 • 96.
  Kumlin, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Evaldsson, Michaela
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Restaurangwebbar som ger restaurangvibbar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish internet users use Internet today to search information for time tables news and which restaurant they want to visit. In order to reduce competition on the Internet it is important that they quickly find the information they search on the websites. For a company, a website can be used to build a professional brand. The purpose of the thesis was to investigate what gave restaurant feel to restaurant websites. The survey was conducted through a visual content analysis to map the content of the websites. Thereafter, a web survey was created where the respondents were allowed to decide what they considered created restaurant vibes for them.

  Analysis showed that the restaurant web sites used few colors and images where the images took a big place on the sites. This to let the pictures speak and the visitor can focus on the message that the restaurant wants to convey. The respondents from the web site thought that the size of the images was not critical, but it was the pictures that had links to food and restaurant environments that determined a restaurant feeling.

 • 97.
  Laaksonen, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Dödlig Skörd: En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 20062016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

 • 98.
  Larsson, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Film som motkultur: Ett djupdyk ner i en svensk subkultur för genrefilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att undersöka hur en specifik subkultur tillägnad b-filmer förhåller sig till filmerna de ägnar sig åt. Frågeställningarna är: på vilket sätt betraktar de filmerna och på vilket sätt har den teknologiska utvecklingen påverkat kulturen? För att besvara dessa frågor tar uppsatsen främst stöd av mediekritiken Jeffrey Sconces paracinemateori som grundar sig på observationer av b-filmsfantaster och hur dessa ser på auktoriteter i förhållande till filmmediet, mediehistorikern Pierre Bourdieus modell kring kulturellt kapital, samt John Fiskes observationer av fankultur. Utifrån djupintervjuer med fyra medlemmar ur den svenska b-filmsklubben Klubb Super 8 används teorin för att undersöka uppsatsen frågeställningar. Slutsatsen är att för dessa filmfans erbjuder filmerna något mer än bara underhållning. Det är en form av livsstil för dem.

 • 99.
  Larsson, Jenny
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Kreativ svacka ur en grafiskdesigners perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A definition of creativity can be described as an ability to find solutions toproblems that do not yet have an answer. To provide an ability is to know howto go about it and such can be developed through practice and training, you onlymust know how. A problem usually appears while in a process and in a state ofignorance, it may even seem that no solution is good enough. Graphic designersare dependent on their creative thinking and it would be damaging, career wise,if this ability would disappear. The question then is how graphic designers takesthemselves out of a creative dip? When the ability to find a solution is notsufficient and when the creative way of thinking is blocked, how do you handleit, when in doubt, and what general proceedings is there to embrace? These arequestions answered in my work based on collected facts. The interviews andanalyzes carried out from the basis for the results and are presented here in formof 6 different themes: Training, Time, Pause, Help, Fight and Self-awareness.

 • 100.
  Larsson, Karin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  The Graphic Designer as (a)Digital Nomad: A qualitative study2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur digitala nomader utövar sitt yrke som grafiska designers, varför de valde att bli digitala nomader samt vilka fördelar och nackdelar som finns. Totalt intervjuades 10 före detta och nuvarande digitala nomader via email och svaren sammanställdes och analyserades för att finna teman och sammanhang.

  Resultatet visar att deltagarna valde en digital nomadisk livsstil främst på grund av den frihet det innebär. De är även helt beroende av internet, då det är den grundläggande teknologin som möjliggör distansarbete. Att vara digital nomad verkar inte ha en negativ inverkan på den grafiska designprocessen och alla verktyg som behövs anser de finns tillgängliga digitalt. Den del av det traditionella designyrket på en byrå som deltagarna i studien saknade mest var kreativa diskussioner med kollegor.

1234 51 - 100 of 181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf