Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 51 - 63 of 63
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Pehrson, Oscar
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Sonesson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Analys av omkostnader vid byggande av flerfamiljshus2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom byggsektorn har entrepenadföretag länge haft låga vinstmarginaler trots att marknaden har varit god. En förklaring till de låga vinstmarginalerna är att kostnaderna har ökat i samma takt som intäkterna. Det leder till att god kontroll över ett projekts ekonomi är grundläggande för att lyckas med ett bra resultat.

  Vid kalkylarbetet inför ett projekt är det inte de direkta kostnaderna utan omkostnaderna som skapar osäkerhet. Omkostnader kan enkelt beskrivas som kostnader för den tillfälliga fabriken ute på arbetsplatsen och omfattar allt från hyra av maskiner och bodar till kostnad för formvirke, kläder mm. Vid tidigare projekt har det visat sig att den kalkylerade omkostnaden och det verkliga utfallet inte alltid stämmer överrens. 

  Då det finns en osäkerhet hos kalkylingenjörer och platschefer om hur stora omkostnaderna är, och under vilket konto varje omkostnad ska placeras, blir syftet med examensarbetet att visa hur fördelningen av omkostnader är för olika projekt. Resultatet kommer att leda till nyckeltal som kan användas som underlag vid framtida kalkyler. Nyckeltalen som formulerats är kostnad per bruttoarea, kostnad per yrkesarbetartimme och kostnad per lägenhet. Analysen har fokuserat på det ekonomiska utfallet för sju flerbostadsprojekt i Mellansverige, där alla projekt är lika sett till byggnadsteknik.

  Resultatet gav värden på 1320 kr/bruttoarea, 310 kr/timme och 143 000 kr/lägenhet. Nyckeltalen kr/bruttoarea och kr/timme hade jämna värden sett över alla projekt och anses därmed vara tillförlitliga. Nyckeltalet kr/lägenhet varierade kraftigt och anses därmed inte tillförlitligt. Anledningen till den kraftiga variationen anses bero på att vissa av projekten inte enbart inhyser lägenheter, utan även kontor, affärs- och samverkanslokaler.

  För att skapa större säkerhet kring omkostnadshantering bör en enhetligare syn kring begreppet omkostnad skapas inom företaget. Att skapa ett sökdokument kommer underlätta för platschefen vid placering av omkostnader. För att hålla nyckeltalen uppdaterade i framtiden bör även en mall skapas som platschefen fyller i efter varje avslutat projekt som sedan kan användas vid erfarenhetsåterkopplingar.

 • 52.
  Petrovic, Bojana
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik. Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, University of Gävle, Gävle; NORSUS(Norwegian Institute for Sustainability Research), Kråkerøy, Norway.
  Eriksson, Ola
  Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, University of Gävle, Gävle.
  Zhang, Xingxing
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Energiteknik.
  Wallhagen, Marita
  Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, University of Gävle, Gävle.
  Carbon Assessment of a Wooden Single-Family Building—Focusing on Re-Used Building Products2024Inngår i: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 14, nr 3, artikkel-id 800Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research has shown a lack of studies with comparisons between primary (virgin) and secondary (re-used) building materials, and their embodied emissions. The creation of different scenarios comparing the environmental impact of virgin vs. re-used materials is also motivated by the scarcity of raw materials in the world and the emergency of mitigating greenhouse gas (GHG) emissions from buildings. The aim of this study was to investigate scenarios, including new vs. re-used building products, applying the LCA method for a wooden single-family building. The findings showed a 23% reduction potential for total released (positive) CO2e when comparing the Reference scenario with Scenario I, using re-used wooden-based materials. Further, Scenario II, using all re-used building materials except for installations, showed a 59% CO2e reduction potential compared to the Reference scenario. Finally, Scenario III, which assumes all re-used building products, showed a 92% decreased global warming potential (GWP) impact compared to the Reference scenario. However, when including biogenic carbon and benefits (A5 and D module), the Reference scenario, based on newly produced wooden building materials, has the largest negative GHG emissions. It can be concluded that the re-use of building products leads to significant carbon savings compared to using new building products.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Pettersson, Andreas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Danielsen, Carl
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Jämförelse av fuktskydd för träsyllar: Fallstudie av fem stycken fuktskyddande åtgärder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid byggnation av hus med träregelstomme monteras en liggande regel på en

  betongplatta, en så kallad syll. Syllen är oskyddad under lång tid av byggtiden

  och kan då utsättas för nederbörd i form av regn och snö. Fukthalten i syllen får

  inte vara för stor när väggbeklädnad monteras för att fukten skall ha en chans att

  torka ut vilket annars kan orsaka mögelpåväxt med konsekvenserna att den

  huvudsakliga funktionen blir sämre genom att svampar bryter ned träets fibrer.

  Dessutom kan dålig lukt uppstå.

  Det finns möjlighet att montera fullskaligt väderskydd under byggtiden för att

  säkerställa torr miljö, men då detta är en stor kostnad är det få husbyggare som

  väljer detta alternativ.

  Syftet med detta examensarbete är att analysera och jämföra olika typer av

  fuktskyddslösningar för syllen under byggskedet. Respektive lösning kommer att

  utvärderas och jämföras utifrån i examensarbetets framtagna

  jämförelseparametrar.

  Resultatet visade att varianterna med en obehandlad syll av sibirisk lärk och en

  syll från Kebony visade sig ge bra beständighet mot fukt. Den av sibirisk lärk

  värderades högre då produkten från Kebony inte är beprövad under längre tid

  och behöver analyseras mer ingående.

  Det visar sig att olika omfattning av fuktpåverkan alltid förekommer, men dess

  skadeverkan är av olika omfattning och att det kan accepteras i sådan

  utsträckning att inte konstruktion eller människor tar skada.

  Viktiga slutsatser från detta projekt är: Det är ovanligt att fuktproblemet i syllarna

  blir omfattande att de ger märkbara problem, men då problem uppstår krävs

  stora och dyra insatser.

  Ytterligare slutsatser är att tätade ändar på syllarna begränsades uppsugningen

  av stående vatten väldigt bra från kortändorna och att vid extrema

  vädersituationer behövs något väderskydd eller annat material som syll för att

  kunna garantera ett fuktsäkert bygge.

 • 54.
  Romppainen, Joel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Sundberg, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Teoretiska och praktiska tester av byggsystemet Lignea2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under den senaste tiden har miljömedvetenheten ökat i Sverige och nya miljömål ställer krav på energibesparingar i byggbranschen. Bygg- och fastighetssektorn är den som förbrukar mest av Sveriges totala energianvändning. Minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp är ett måste, ifall miljömålen ska uppnås. Nya innovationer och energismarta lösningar för byggnader måste utvecklas och testas för att undersöka möjligheterna och de framsteg de skulle kunna bidra med.Syftet med denna rapport är att ge en utförlig beskrivning av ett nytt byggsystem som kallas Lignea. Lignea är ett byggsystem av förtillverkade trämoduler som riktar sig till produktion av småhus. Byggsystemet eftersträvar att vara ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till dagens traditionella byggsystem. Modulerna i byggsystemet Lignea består av trä och isoleringen av träfiberisolering, vilket gör Lignea till ett miljöanpassat byggsystem där ingående material består av naturliga material och skulle kunna återanvändas eller återgå till kretsloppet på olika sätt. Rapporten syftar också till att redovisa resultat och slutsatser av de studier och tester som utfördes på ett testhus uppfört med byggsystemet. Studierna gjordes för att utvärdera byggsystemets täthet, fukt- och värmetekniska egenskaper.Olika metoder användes för att uppnå resultaten för respektive undersöksområde. En fuktsimulering genomfördes i programmet WUFI. Fuktsimuleringen jämfördes sedan mot verkligt uppmätta värden från fyra fuktsensorer inbyggda på olika platser i testhusets väggar, de verkliga mätningarna varade i 21 månader. Tryckprovningsutrustning användes för att undersöka tätheten i konstruktionen samtidigt som testhuset termograferades för att lokalisera luftlekagen. U-värdesberäkningar genomfördes för att undersöka värmegenomgångsmotståndet.Resultatet och slutsatserna grundar sig på teoretiska beräkningar och praktiskt utförda tester som kan användas för att klargöra byggsystemets täthet, fukt- och värmetekniska egenskaper.De verkliga fuktmätningarna visade att den relativa fuktigheten i väggkonstruktionen inte innebär någon risk för byggsystemet. Undersökningarna som genomförts på byggsystemet har resulterat i slutsatser som bidragit till förbättringsförslag och förslag på fortsatta studier av byggsystemet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Samsvik, Jonas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Norén, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. Full samverkan mellan de olika materialen råder. Idag finns det några aktörer på marknaden som levererar liknande typer av bjälklag men det finns ingen beräkningsgång preciserad i Eurokod. Förstudien till examensarbetet har visat på att tillvägagångssättet för att lösa den mest problematiska beräkningen har varit densamma för de företagen vi har kollat på. Svårigheten är att beräkna den effektiva bredden för tvärsnittet. Det finns även olika standarder som gäller för hur stor nedböjningen får vara för ett bjälklag. I examensarbetet utförs beräkningar för att uppfylla de krav som gäller i Sverige samt de krav som gäller i Österrike. Detta görs för att dalamissivträ misstänker att kraven på de österrikiska bjälklagen är högre ställda med avseende på svikt, de vill kunna erbjuda ett styvare bjälklag. I tabellen ska dimensioner anges för att respektive krav ska uppfyllas. De österrikiska kraven har visat sig vara hårdare ställda jämfört med de svenska och kommer därför att kräva en balk av större dimension i de lägre lastfallen. I fallen med större laster kommer balkdimensionerna mellan de olika lastfallen inte att skilja sig. Där har det visast sig att branddimensioneringen varit helt dimensionerande. Tabellen ska vara ett hjälpmedel för företaget Dala massivträ att lättare nå ut till beställare.

  Beräkningsgången har gjorts i Mathcad, där okända parametrar har lösts ut och beräknats fram. Vissa parametrar har varit fasta utifrån Dala massivträs önskemål, så som KL-träskivans tjocklek och ingående komponenters materialegenskaper. När beräkningarna har gjorts har de kontrollerats så att momentkapacitet och tvärkraftskapacitet är tillräcklig i respektive last fall och spännvidd. Nedböjningen har kontrollerats liksom branddimensioneringen. Har bjälklaget inte uppfyllt hållfastighetsdimensionering eller kraven för svenskstandard alternativt österrikiskstandard har en högre dimension valts på limträbalken. Limträbalk har valts utifrån Setra trävarors standardsortiment.

  Resultatet av beräkningarna har förts in i en spännviddstabell som byggts upp för att enkelt kunna välja balk utifrån tänkt last fall. Beräknings exempel finns redovisat i en bilaga där ett lastfall och en spännvidd redovisas. Resultatet leder till att varje spännvidd och lastfall får två dimensioner, en för att klara svensk standard och en för att klara österrikiskstandard.

  I diskussionen diskuteras eventuella felkällor, effekten av tätare placering med limträbalkar och orsaken till en differens i jämförelsen mellan Mathcad och Calculatis. Även resultatet i spännviddstabellen diskuteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Selo, Jovan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Tayfur, Bora
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Frånluftsåtervinning i ett äldre flerfamiljehus: Hovgården - Borlänge2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöktes möjligheten att installera värmeåtervinningssystem för ett flerfamiljehus i Hovgården som ligger en bit utanför Borlänge. I rapporten redovisas två olika sätt för energibesparingar som är aktuella för att ersätta borttagning av oljepannan som används i huset i dag. En rad svårigheter dök upp under undersökningen för installation av nytt värmesystem. Lämpliga lösningar kunde hittas efter mycket analys. Syftet med rapporten var att undersöka möjligheten och lönsamheten för installation av något av följande system; FVP eller VBX-modul som kan återvinna värme ur frånluften. Undersökningen visade att varken VBX eller FVP kan ersätta oljepannans värmeavgivning på ett tillfredsställande sätt. Med VBX ökas COP från 2,8 till 3,11 vilket leder till 17 MWh/år elbesparing. Däremot FVP kan försörja huset med 59 MWh/år men kan inte täcka effektbehovet för gården under kallaste dagarna. Resultatet blev att de båda undersökta systemen inte har möjlighet att ersätta oljeeldning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Sundholm, Sebastian
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Energirenovering av befintliga bostadsbeståndet för att uppnå energi- och miljömål för 2020, 2030 och 20502018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur Sveriges befintliga bostadsbestånd måste anpassa sig för att uppnå de mål och avtal som signerats för att motverka klimatförändringar samt vilka specifika åtgärder som borde prioriteras för att uppnå delmålen inom satt tidsram. För att svara på syftet har studien använt teoretiska och verkliga objekt där omfattande energibesparing utförts. Denna besparingspotential har applicerats på hela bostadsbeståndet och dess miljöpåverkan har beräknats.Studien fokuserade på kategorin småhus samt flerbostadshus. Resultaten visade att då alla renoveringsåtgärder applicerats sjönk utsläppen av växthusgaser med 88% från 1990 års nivåer, energieffektiviteten ökade med 47% från 2016 års utsläpp samt andelen förnyelsebar energi ansågs fortsatt öka. Andelen fossila bränslen var relativt stora 1990 för uppvärmning av bostäder och varmvatten som fasats ut till miljövänligare alternativ över tid. Detta betydde att 2016 var bostadsbeståndet avsevärt under de mål som satts för utsläpp av växthusgaser för år 2020 och 2030 dvs. målen var redan uppfyllda år 2016. Men målet för 2050 var satt till minskade utsläpp med minst 80% vilket betydde att studiens alla åtgärder för minskad energikonsumtion behövde användas för att sänka utsläppen av växthusgaser till utsatt mål.Studien visar att alla mål som Sverige antagit kan uppnås eller ge stor förbättring då alla studiens energibesparande och växthusgasreducerande förslag implementeras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Sundkvist, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Attraktiva egenskaper hos lägenheter: En studie om vad byggherren, projektörer och entreprenörer bör tänka på vid nybyggnation eller renovering av flerbostadshus2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det råder idag en stor bostadsbrist i Sverige och detta på grund av urbanisering,

  dvs. en stor befolkningsökning i städerna. Det betyder att mycket bostäder

  behöver byggas och då är det viktigt att projektörerna vet vad de

  bostadssökande vill ha när det gäller lägenheter.

  Som huvudsyfte för arbetet står att samla information och få en bild av vad de

  bostadssökande söker när de letar lägenheter. Resultatet av detta kan fungera

  som ett underlag för kommande lägenhetsbyggnationer och renoveringar. Ett

  sekundärt syfte är att med hjälp av insamlad och analyserad data ta fram en

  principskiss på hur en lägenhet skulle kunna se ut och denna ska även stämma

  överens med dagens byggnormer.

  I rapporten har en lägenhet tagits fram baserat på svaren från en

  enkätundersökning, tre intervjuer med mäklare och intervju med det kommunala

  bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge samt gällande krav och byggregler i

  BBR.

  De viktigaste slutsatserna i rapporten är att pris och månadsavgift eller hyra är

  viktigast för de sökande. Vidare bör det finnas en balkong men att den är

  inglasad är oviktigt. Att sätta in ett badkar är inte heller något som lockar de

  bostadssökande.

 • 59.
  Svensk, Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Spårdjup i asfaltsbeläggningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. En av de dimensionerande faktorerna vid underhåll av asfaltsvägar är spårdjup, spårdjupen får inte överstiga den specifika underhållsstandarden som finns eftersom om det sker ökar olycksrisken och en försämrad framkomlighet kan uppstå. Ett av syftena med detta examensarbete är att undersöka om det går att förutse var och varför asfaltsbeläggningar inte uppfyller underhållsstandarden som finns. Metoden som används grundar sig i en analys av mätdata som inhämtats genom laserskanning av vägytan med hjälp av en mätbil. Datan presenteras i form av grafer och figurer i Trafikverkets öppna webbportal PMSV3, graferna och figurerna har analyserats för att sedan utgöra resultatet och slutsatserna i arbetet. Resultatet som framgick stämmer som helhet överens med grundinställningen innan arbetet påbörjades, att det går att se en indikation efter några år vart beläggningen kommer att överstiga maximalt spårdjup enligt underhållsstandarden. Men att förutse om och var beläggningen kommer försämras först och mest är svårare i ett tidigt skede. Arbetets slutsatser har bidragit till att flera förslag på fortsatta arbeten har föreslagits, vilket får arbetet att anses lyckat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Svensson, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Prefab kontra platsbyggd stomme: En fallstudie ur ett kostnadsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport består av en jämförande analys mellan en prefabricerad- och platsbyggd stomme för vilket stomval som är det mest fördelaktiga på hallbyggnader, kontorsbyggnader och butiksbyggnader. Undersökningar av byggmetodernas för- och nackdelar ur ett helhetsperspektiv där har kostnader, miljö och yttre omständigheter har berörts. I en strävan mot en effektivare produktion och ett industriellt byggande ökar andelen förtillverkade komponenter i svensk byggnadsproduktion dock inte i den takt som marknaden vill. I och med detta behövs en undersökning av vad det är som gör att användningen av prefabricerade stommar har stannat av en aning. I rapporten undersöks därför för- och nackdelar med de två stomvalen.

  I konstruktioner av prefabricerade betongelement skapas anslutningar som inte existerar i motsvarande platsbyggda konstruktioner vilket påverkar valet av stomme. Att bygga och montera med prefabricerade element ökar kvaliteten på materialet då de inte utsätts för kyla eller fukt före montering då tillverkningen sker i fabrik. Huset byggs upp fortare då byggarbetsplatsen blir nästintill en montageplats av färdiga delar vilket gör att materiallager på arbetsplatsen försvinner då elementen levereras när de ska monteras. Hålls leveranstiderna korta går även byggtiden ner, vilket ger lägre kostnader.

  4

  Syftet med rapporten är att valet av stomme beroende på projekt typ ska underlättas och det ska uppnås med en ökad kunskap om platsbyggd stomme och prefabricerad stomme. Det som har använts som underlag till rapporten har tagits fram genom en enkätundersökning och litteraturstudier. Det har också gjorts intervjuer på ledarroller inom byggindustrin. Resultatet visar på att byggnadens utformning påverkar men är inte den enskilt avgörande faktorn för valet mellan prefabricerad- eller platsbyggd stomme, för ser man främst till Sverige så ligger den ekonomiska faktorn oftast till grund för valet av stomme. Den stora skillnaden mellan stomalternativen ligger i byggtiden, som kan vara upptill 1/5 kortare vid prefabricerad stomme än vid platsbyggd stomme.

 • 61.
  Viberg, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Tilluftsradiatorns effektivitet: En jämförande studie av tre tilluftsintegrerade rumsvärmare och en konventionell radiator2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Radiatorer är ett av de vanligaste och mest beprövade systemen för rumsuppvärmning. Deras begränsade värmeavgivande yta har dock begränsat de temperaturer systemen fungera för. Nya lösningar förbättrar emellertid effektiviteten och öppnar därmed upp systemen för uppvärmning med hjälp av energikällor av lägre kvalitéer och temperaturer. Genom att föra uteluften direkt igenom radiatorn kan värmeöverföringen förbättras.Syftet med rapporten är att undersöka hur utomhustemperaturerna 0 °C respektive −15 °C, samt de konstruktiva detaljerna, påverkar effektiviteten för sex olika lösningarna för rumsuppvärmning. I studien ingår fyra stycken testobjekt varav ett är en ny typ av en så kallad tilluftsradiator. Övriga testobjekt består av en konventionell panelradiator utan luftintag samt två befintliga tilluftsdon, så kallade tilluftskonsoler, som tillsammans med radiatorn förvärmer inkommande ventilationsluft. Ett delsyfte är att undersöka hur tre olika typer av bottenplåtar till prototypen påverkar effektiviteten samt ge förslag på lösningar för tilluftsradiatorer.Testerna genomfördes i en klimatkammare där verkliga förhållanden kunde återskapas och effektiviteten för respektive lösning studeras. Ett aggregat och en vattenkrets förmedlade värmen till testobjekten medan en tryckskapande fläkt skapade erforderligt luftflödeResultaten visar att den grad uteluften blandas upp med rumsluft spelar stor roll för effektiviteten. Om rumsluftsinblandningen begränsas kan prototypen höja sin effektivitet med 15 till 18 %. Även utomhustemperaturen spelar stor roll för effektiviteten. Prototypen ökade sin effektivitet med 19 till 26 % medan radiatorerna med tilluftsdon ökade sin effektivitet med 10 till 15 % då utomhustemperaturen ändrades från 0 °C till −15 °C. De två tilluftskonsolerna var likvärdiga i effektivitet, det ena höjde dock sin effektivitet något mer när utomhustemperaturen sänktes. Alla lösningar där uteluften fördes igenom radiatorn var effektivare än den konventionell radiator där uteluften inte kom i direktkontakt med radiatorn.Studien visar att det är viktigt att uteluft som kommer i kontakt med radiatorn har förvärmts och uppblandats så lite som möjligt för att nå god effektivitet.

 • 62. Weicker Frost, Jacob
  Partneringi byggbranschen: En studie avolika aktörers inställning till partnering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggbranschen i Sverige kan ses som ett stafettlopp mellan olika aktörer där juridiken spelar en allt för stor roll. På grund av detta så kom i början på 2000-talet partnering till Sverige som en ny samverkansform. Av de partneringprojekt som utförs i Sverige så står den offentliga sektorn för ungefär 80 %.

  Syftet med detta examensarbete var att kartlägga partnering på Skanska för att se vilka utvecklingsmöjligheter som fanns och vilken inställning olika aktörer har till partnering. För att få ett strukturerat och enkelt syfte så stolpades följande frågeställningar upp:

   Vad kan Skanska göra för att utveckla och förbättra sitt arbetssätt i partnering?

   Vad ä viktigt fö ett lyckat partneringprojekt?

   Vilka för- och nackdelar finns med partnering jämfört med traditionellt samarbete?

   Vad karaktäriserar ett projekt där partnering anses som ett bra arbetssätt?

   Varfö väjer vissa bestälare att inte jobba i partnering?

   Vad kan Skanska göa fö att fåfler bestälare att väja partnering?

  För att arbetet inte skulle bli för tidskrävande utifrån den givna tidsramen som fanns så avgränsades det till att endast behandla åsikter hos produktionschefer, beställare och underentreprenörer. De aktörer som deltog i studien var från Gävle-/Dalaregionen och endast offentliga beställare tillfrågades.

  Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att ge en djupare inblick i vad partnering är och hur det fungerar. I denna fas gjordes även litteraturstudier för att finna den mest lämpade metoden för att genomföra arbetet. Dessa studier resulterade i att den halvstrukturerade intervjuformen samt enkäter användes som metod.

  I resultatet redovisas de tillfrågades svar som sedan sammanställs i analysen där de ställs i relation till teoridelen. Analysen mynnar sedan ut i ett antal slutsatser.

   Några slutsatser som kunnat dras av detta arbete är att det inom partnering är viktigt att:

   Se till att endast personal som är engagerad och intresserad av partnering deltar i projekten.

   Läga mycket tid i föstudien.

   Alla aktöer släper täket som finns i traditionellt samarbete.

   Alla parter har bra koll på ekonomin och har en tydlig och öppen redovisning.

   Sätta upp tydliga gemensamma mål där alla i projektet involveras.

 • 63.
  Åkerman, Hampus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Larsson, Eric
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Lipton - Det smarta trähuset: Energieffektivisering av Dalahus lägenhetskomplex i trä2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jordens klimat påverkar alla länder och Sverige är inget undantag. Med ettväxande globalt miljöproblem måste alla hjälpas åt att bidra till ändring.Projektets bidrag till miljön är att visa hur energianvändningen för ettflerbostadshus kan reduceras. Detta görs genom att Beräkna Um för husetLiptons nuvarande klimatskal och identifiera de detaljer där förbättringar bordekunna göras, och sammanställa de konstruktionselement som verkar mestlovande för att förbättra klimatskalet. Även tekniska åtgärder som inte direktberör klimatskalet så som behovsstyrd ventilation, eleffektiva fläktar och andraenergismarta lösningar kommer att tas i anspråk för att reducera Liptonsspecifika energianvändning.Byggnader förlorar värme genom klimatskalet men genom att utnyttja solensenergi, noga tänka igenom byggnadens placering, öka isoleringstjockleken samtatt använda smarta ventilationslösningar är projektets mål att huset Liptonsspecifika energianvändning skall reduceras till minst hälften av Boverketsenergikrav 2014 för nybyggnationer i klimatzon 2 som är satt till 110 kWh/m2 år.För att beräkna den specifika energianvändningen i bruksskedet kommer ettenkelt beräkningsprogram, TMF-Energi 2.3, att användasDen nuvarande utformningen av huset Lipton har en specifik energianvändningpå 56,9 kWh/m2 år vilket är relativt lågt och nästan hälften av Boverketsenergikrav.Liptons energianvändning skall sänkas genom att:• Förbättra Um för Liptons klimatskal.• Avnända en dubbelskalsteknikHögskolan Dalarna• Planera Liptons placering för gynsamma yttre förhållanden.• Använda behovstyrd ventilation tillsammans med eleffektiva fläktar.De förbättringar som i första hand bör göras i huset Lipton är utformning avkonstruktionselementen och installation av ny teknik, så som behovstyrd- ocheleffektiv ventilation.

12 51 - 63 of 63
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf