du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 1919
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Forslund, Catrine
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i

  EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den

  viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är

  kompressionsstrumpor. Hos de patienter som inte använder

  kompressionsstrumpor har risken att få recidiv beräknats vara 100% och hos de som

  använder strumporna 16%. Patientens livskvalitet påverkas av att det oftast krävs

  lång vårdtid och behandling av bensåret och att det vanligtvis är ett återkommande

  problem.

  Syfte:

  Att beskriva faktorer som påverkar patientens följsamhet till

  kompressionsbehandling för att förebygga och behandla venösa bensår.

  Metod:

  Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Datainsamling har skett

  genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed.

  Resultat:

  Sammanfattningsvis så visar resultatet att det finns flera faktorer som

  påverkade patientens följsamhet. Patienternas följsamhet minskade till följd av

  smärtan som orsakades av kompressionsbandaget eller vid såromläggningen. Hos

  nya oerfarna sjuksköterskor fanns bristande kunskap i hur kompressionsbandaget

  ska appliceras, hos ett flertal patienter fanns bristande kunskap och förståelse

  varför kompressionsbehandling var viktigt för att förhindra nya venösa bensår.

  Appliceringssvårigheter med att ta av och på kompressionsstrumporna, tillit till

  sjuksköterskan och utseendet på kompressionsstrumporna/bandaget var andra

  faktorer som påverkade följsamheten.

  Slutsats:

  Patientens följsamhet till kompressionsbehandling påverkas av både

  hämmande och främjande faktorer. Det som sjuksköterskan bland annat kan göra

  för att påverka patientens följsamhet till kompressionsbehandling är att informera

  om hur kompressionsbehandling hjälper till med läkningen och egenvårdsråd för att

  förhindra recidiv.

 • 52.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Lundén, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Att leva med diabetes typ 1- En litteraturöversikt om barn och ungdomar samt deras föräldrars upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 ökar bland barn och ungdomar, Sverige har den näst högsta insjuknandefrekvensen i hela världen. Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper de egna insulinproducerande cellerna i pankreas. Patienter med diabetes typ 1 löper stor risk att drabbas av komplikationer och följdsjukdomar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva barn och ungdomar samt deras föräldrars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.

  Metod: En litteraturstudie genomfördes med totalt 15 artiklar utifrån studiens syfte, sökningarna har skett i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna poängsattes med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierade version av granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier som beskriver barn och ungdomars upplevelser: begränsningar i vardagen, stöd från föräldrar och sjukvården var centralt, rädsla för komplikationer samt att vara annorlunda. Två kategorier beskriver föräldrarnas upplevelser: oro rädsla och frustration samt att våga släppa kontrollen.

  Slutsats: Barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplevde sitt liv som begränsat. Sjukdomen påverkar dem i skolan, under fysisk aktivitet, tillsammans med vänner, och i sociala sammanhang. Föräldrar till barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplevde rädsla och oro över sitt barns sjukdom.

 • 53.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjöberg, Cristina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Egenvård och faktorer som påverkar följsamheten till egenvård för att minska risken för recidiv av venösa bensår: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cirka 1 % av Sveriges befolkning lider av venösa bensår. Risken för recidiv av venösa bensår är stor, cirka 70 % av patienterna återfår nya sår. Följsamheten till de rekommenderade egenvårdsråden för att minska risken för recidiv är ofta låg.

  Syftet med litteraturöversikten är att belysa evidensbaserad egenvård och faktorer som påverkar följsamheten till egenvård för att minska risken för recidiv hos patienter med venösa bensår. Metoden var en litteraturstudie och baserades på femton vetenskapliga artiklar av hög kvalité. Resultatet visade att metoder som att använda kompressionsstrumpor, vila med benen upphöjda, att utföra benövningar samt fysisk aktivitet var evidensbaserade egenvårdsåtgärder som minskar risken för recidiv av venösa bensår. Identifierade faktorer som påverkar följsamheten till egenvårdsåtgärder hos patienter med venösa bensår var: Information, tillit, rädsla, smärta, självbild, depression, self-efficacy (självförmågan) och nedsatt rörlighet. Slutsatsen var att genom att rekommendera individanpassade evidensbaserade egenvårdsråd till patienter med pågående eller tidigare venösa bensår minskar risken för recidiv. En tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och patienten ska etableras och åtgärder för att stödja patienten för att öka följsamheten till egenvårdsåtgärderna bör sättas in. Att på så sätt arbeta preventivt för att motverka recidiv av venösa bensår minskar lidandet hos patienten samt minskar samhällskostnader.

 • 54.
  Andersson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella frågor i palliativ vård: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andliga och existentiella frågor hamnar i allt större utsträckning hos

  sjukvårdspersonal. Det palliativa förhållningssättet betonar vikten av att ge en god

  omvårdnad vad gäller andliga och existentiella frågor. Sjuksköterskans roll är att

  genom goda relationer skapa en anpassad och balanserad omvårdnad för att öka

  välbefinnandet för patienten den sista tiden i livet.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa hur andliga och

  existentiella frågor beskrivs i forskning utifrån sjuksköterskors erfarenheter av

  palliativ vård.

  Metod: En litteraturöversikt som sammanställer aktuell forskning inom det valda

  omvårdnadsområdet.

  Resultat: I resultatet framträdde att tid är det vanligaste hindret och utbildning är

  det som främjar givandet av andlig och existentiell omvårdnad. Att skapa

  relationer och kommunicera är viktiga aspekter inom vårdandets konst.

  Egenskaper som sjuksköterskan bör inneha för att underlätta givandet av andlig

  och existentiell omvårdnad är; en god självkännedom, empati, intuition och

  observationsförmåga.

  Slutsats: För att kunna ge en bättre andlig och existentiell omvårdnad behöver de

  yttre förutsättningarna ge tid för mötet mellan sjuksköterska och patient,

  vårdmiljön organiseras så detta möjliggörs, teamarbete tillämpas och utbildning

  ges.

 • 55.
  Andersson, Maribel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vestling, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar anhörigas upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid palliativ vård oavsett vårdmiljö: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med en åldrande befolkning samtidigt som kroniska sjukdomar ökar

  visar prognoser att behovet av palliativ vård kommer att öka i framtiden. Syftet

  med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och deras närstående.

  Forskningen på området behövs då det finns litet belägg som visar vilken form av

  stöd som är mest relevant för anhöriga i olika situationer. Syfte: Studiens syfte var

  att belysa anhörigas upplevelse av vårdpersonalens bemötande i samband med

  palliativ omvårdnad. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och

  baserades på 17 vetenskapliga artiklar. Av dessa var 15 kvalitativa och 2 av mixad

  design. Artiklarna är publicerade mellan år 2006-2016. Resultat: Resultatet

  presenterades i 3 huvudkategorier. Dessa var: bemötande genom kommunikation

  och information, bemötande genom förtroendefulla relationer och faktorer som

  påverkar anhörigas hantering av livssituationen. Slutsats: Genom resultatet

  belystes positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens bemötande

  gentemot anhöriga. Områden som uppenbarades och som hade betydelse för om

  anhöriga upplevde bemötandet som gott eller bristande var kommunikation,

  behovet att informeras och stöttas, upprättandet av en förtroendefull relation samt

  vårdpersonalens egenskaper. Vidare framgick av resultatet att gott och bristande

  bemötande medförde konsekvenser i form av lidande eller lindrat lidande för de

  anhöriga.

 • 56.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Waern, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar: Kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i befolkningen världen över. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer som påverkar patientens hälsa. En central del i behandlingen är att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av hur de motiverar patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar. Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomfördes där fem distriktssköterskor intervjuades. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: I studien framkom vikten av att distriktssköterskan skapade en god relation med patienten för att motivera till livsstilsförändringar. Deltagarna i studien belyste vikten av att finna stöd i patientens omgivning genom att engagera familjen och genom stöd från andra patienter. Det framkom även att patienterna blev motiverade till livsstilsförändringar genom att deltagarna var en god pedagog. Det var av betydelse att samarbeta med andra professioner och att patienterna fick individanpassad information, till hjälp använde sig distriktssköterskan av olika pedagogiska metoder för att öka deras motivation. Slutsats: För att distriktssköterskan ska kunna motivera sina patienter till livsstilsförändringar måste informationen de ger vara individanpassad, vilket kan göras genom olika pedagogiska metoder. En viktig förutsättning för att lyckas med ett förändringsarbete är att distriktssköterskan skapar en god relation med sina patienter genom att etablera ett förtroende.

 • 57.
  Andersson, Olga
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Strand, Marianne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters upplevelser av vilka faktorer som har betydelse i vården på specialistsjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar.: En kvalitativ studie2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är ett vanligt och allvarligt tillstånd med hög dödlighet, sjuklighet och försämrad livskvalité. Det beräknas att omkring en kvarts miljon personer i Sverige har kronisk hjärtsvikt. Inrättandet av specialistsjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar med läkarstöd har förbättrat behandlingen av patienter med hjärtsvikt.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av vilka faktorer som har betydelse i vården på specialistsjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar.

  Metod: En intervjustudie med semistrukturerade frågor har använts. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera det material som framkom vid intervjuerna. Informanterna valdes ut genom ett strategiskt urval.

  Resultat: Resultatet visade att en fungerande vårdrelation med sjukvården som representerades av specialistsjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen samt information för att klara av sin egenvård var av betydelse för informanterna. En god vårdrelation beskrivs av informanterna i studien att den innehåller kontinuitet, tillit till specialistsjuksköterska, samarbete med vårdpersonal, ett bekräftande bemötande samt tillgänglighet vid behov.

  Konklusion: Vården på specialistsjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar är betydelsefull för patienters trygghet. Det förefaller viktigt att få veta vem hjärtsviktspatienterna ska kontakta vid behov av stöd och hjälp för att hantera sin situation. Möjligheten att kontakta specialistsjuksköterska när behovet fanns upplevdes betydelsefull. Information om egenvård uppfattades av informanterna som viktigt och som ett stöd i det dagliga livet.

 • 58.
  Andersson, Rikard
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Larsson, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem runt om i hela världen. Runt 350 miljoner människor lider idag av depression och depression ligger på gränsen till att bli världens största folksjukdom. Depression är en komplex sjukdom och behandlas med beteendeterapi, elbehandling och läkemedel. Fysisk aktivitet rekommenderas som kompletterande behandling till depression och har i studier visat sig ha positiva effekter på depression och visat minskade depressiva symtom.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid depression.

  Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt och baserades på 15 stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO och var publicerade mellan 2010-2019.

  Resultat: Patienternas erfarenheter av fysisk aktivitet visade förbättrat psykiskt mående, ökat självförtroende/självkänsla och mer energi. Motiverande faktorer till att utföra fysisk aktivitet var bland annat stöd från anhöriga och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Barriärer till att utföra fysisk aktivitet var trötthet, motivationsbrist, låg sinnesstämning och dåligt självförtroende/självkänsla.

  Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheter av fysisk aktivitet är övervägande positiv bland personer med depression, med minskade depressiva symtom, ökat välmående och upplevelse av hälsa. Fysisk aktivitet skulle kunna tillämpas som en användbar och lämplig omvårdnadsåtgärd och behandlingsmetod inom vården för personer med depression, där sjuksköterskan har en viktig roll genom att stötta och motivera patienten

 • 59.
  Andersson, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Möjligheter till motivation för fysisk aktivitet: En interventionsstudie avsedd att motivera elever till fysisk aktivitet genom självbestämmande2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att under en femveckorsperiod undersöka möjligheterna till att förändra elevers motivation till fysisk aktivitet. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställning:

  • Vad sker med elevers motivation till fysisk aktivitet om den praktiska undervisningen utformas efter self-determination theory?

  För att utforma den praktiska undervisningen efter self-determination theory valdes Engstöms praktiker som en grund och stöttepelare i planeringen och genomförandet av lektionerna. Vilket gav en underliggande frågeställning till den ovanstående:

  - Vilka praktiker finns representerade i underökningsgruppen?

  Studien har genomförts på en högstadieskola i mellersta Sverige, där två klasser i årskurs (åk) 8 valdes ut att delta i studien. I undersökningsgruppen blev urvalet 14 elever och i kontrollgruppen 9 elever. Undersökningsgruppen genomförde en praktikenkät innan interventionen, vilken låg till grund i planeringen och genomförandet av lektionerna. De två klasserna genomförde en motivationsenkät före och efter interventionen för att mäta motivationsnivån. Resultatet av interventionsstudien visar att det skedde en viss förändring i de olika motivationsnivåerna. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan test ett och test två på någon av motivationsnivåerna, varken hos undersökningsgrupp eller hos kontrollgrupp.

 • 60.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vestin, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. Dessa ska ha pågått i mer än två veckor. Idag är det psykoterapi och antidepressiva läkemedel vilka fungerar som standardbehandling vid depression. Redan år 1905 väcktes tanken huruvida fysisk aktivitet hade effekt på depressiva symtom. Dorothea Orems omvårdnadsteori handlar om egenvård och denna egenvård kan bli möjlig först när individen själv är motiverad att utföra den fysiska aktiviteten.

  Syfte:

  Att sammanställa studier om fysisk aktivitet har effekt på depressiva symtom hos vuxna och äldre personer.

  Metod:

  En litteraturöversikt som baserats på 15 kvantitativa artiklar, en kvalitativ och en mixad metod. I studierna användes olika skalor för att skatta graden av depressiva symtom. Artikelsökningarna har gjorts i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed.

  Resultat:

  Resultaten i de kvantitativa studierna påvisade att fysisk aktivitet har effekt på depressiva symtom som yttrar sig i att dessa minskar enligt de skalor som använts för skattning. Forskningen påvisade även att intensiteten, frekvensen och typ av fysisk aktivitet kan ha betydelse för effekten på de depressiva symtomen samt nödvändig individanpassning. Den kvalitativa studien påvisade att deltagarna kände sig nöjda efter träningen, att de fick ökat självförtroende samt bättre självkänsla. All fysisk aktivitet som behandlade effekt på depressiva symtom är egenvård.

  Konklusion:

  Enligt forskningen framkom det att fysisk aktivitet har effekt på depressiva symtom vilket innebär att depressionen blir lindrigare i sin form alternativt går tillbaka då poängen på använd skala inte uppfyller kriterierna för diagnosen depression.

 • 61.
  Andersson, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Barn och ungdomars copingstrategier när en förälder har cancer: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att redogöra för vilka copingstrategier barn och ungdomar kan

  använda för att hantera en förälders cancersjukdom. Metod: Examensarbetet

  genomfördes som en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes i Högskolan

  Dalarnas biblioteksdatabaser PubMed och CINAHL. Elva vetenskapliga artiklar med

  kvalitativ ansats, tre med kvantitativ ansats samt en vetenskaplig artikel med mixad

  metod låg till grund för resultatet. Resultat: Analysen av artiklarnas resultatdelar

  visade att barn och ungdomar hade behov av att få fortlöpande information gällande

  förälderns situation. Barn och ungdomars olika sätt att hantera känslor samt behov av

  socialt stöd från den egna familjen och omgivningen påvisades. Stöd efterlystes från

  hälso- och sjukvården men upplevdes bristfälligt. Vidare försökte informanterna att

  skapa en mening i tillvaron genom att normalisera vardagen, existentiella och andliga

  funderingar samt att prioritera familjen mer än tidigare. Slutsats: Barn och

  ungdomar behöver få information och känna delaktighet för att kunna förstå och

  hantera situationen när en förälder drabbats av cancer. Att leva med en förälder med

  cancer väcker många känslor vilket medför att barn och ungdomar behöver stöd.

  Hälso- och sjukvårdspersonal bör sträva efter att skapa en vårdrelation, inte bara med

  patienten utan även med de närstående, inklusive barn och ungdomar i familjen. En

  fungerande vårdrelation möjliggör för sjukvårdspersonal att stötta hela familjen i den

  svåra situationen.

 • 62.
  Andersson, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Ollas, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Barnmorskors erfarenheter och strategier i mötet med nyanlända kvinnor på förlossningsavdelning, med fokus på interaktion, tillit och sammanhang: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  En av barnmorskans uppgifter under förlossning är att stödja den födande kvinnan och hennes partner. Då antalet nyanlända kvinnor ökar i Sverige, med varierande bakgrunder och språk, ökar kraven på barnmorskans kompetens. Både migration och barnafödande kan beskrivas som transitioner, som kan medföra positiv utveckling men också ökade påfrestningar. Barnmorskan behöver förstå nyanlända kvinnors behov och hitta strategier för att kunna stödja och bidra till en positiv förlossningsupplevelse.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att beskriva barnmorskors erfarenheter och strategier i mötet med nyanlända kvinnor i samband med besök vid förlossningsavdelning, med fokus på interaktion, tillit och sammanhang.

  Metod:

  Kvalitativa individuella intervjuer genomfördes med åtta barnmorskor via en semistrukturerad intervjuguide baserad på transitionsteori och analyserades med deduktiv innehållsanalys.

  Resultat:

  Studiens resultat gav information om strategier som barnmorskorna använder sig av för att skapa interaktion, tillit och sammanhang, samt deras erfarenheter. Gemensamt för alla barnmorskor var upplevelsen att god kommunikation med kvinnan var viktigt för att skapa interaktion. Inför mötet med en nyanländ kvinna förberedde barnmorskorna sig väl. Strategier som användes för att skapa tillit var att visa omtanke, vara närvarande och ta sig tid till att lyssna på kvinnan. Genom att lyssna på kvinnans önskemål, vara noggrann med information och försöka få kvinnan att känna sig delaktig och kunna göra aktiva val under sin förlossning skapar barnmorskan ett sammanhang för kvinnan.

  Konklusion:

  Studien har visat att barnmorskor har medvetna strategier inför möten med nyanlända kvinnor. Det finns däremot behov av tydligare rutiner kring arbetet med nyanlända kvinnor på förlossningsavdelningarna, ökad kulturell kompetens hos barnmorskorna och mer resurser för att möjliggöra mer tid för kvinnorna.

  Klinisk tillämpning:

  Denna studie kan genom att belysa barnmorskornas strategier vägleda andra barnmorskor och barnmorskestudenter i att stödja nyanlända kvinnor under förlossning. Studien ger förslag på förbättringsområden och hjälpmedel för att förbättra mötet och därmed vårdkvaliteten för nyanlända kvinnor som vårdas på förlossningsavdelning.

 • 63.
  Anderstedt, Chatrine
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder för att lindraagitation hos personer med demens –2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva vilka icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan användaför att lindra agitation hos äldre personer med demens. Metod Designen som har använts, är enlitteraturöversikt. Artiklar söktes via Cinahl och PubMed, med sökorden dementia, nonpharmacological,nursing och agitation. Sammanställning av sökord, antal träffar, urval,inklusionskriterier och exklusionskriterier återgavs genom text och tabeller. Till resultatsdelenvaldes 11 artiklar ut efter att granskats med granskningsmallar för kvalitetsbedömning. Bådekvantitativa och kvalitativa artiklar valdes ut i resultatet.Resultatet visade att de icke farmakologiska omvårdnadsåtgärderna, har en positiv verkan påpersoner med demens agitation. Litteraturöversiktns slutsats är att speciellt musik och beröringfungerar bra som icke farmakologisk omvårdnadsåtgärd. Den positiva effekten är dock kortvarig.Slutsats Det behövs lite nytänkande kring de icke farmakologiska omvårdnadsåtgärderna.Metoderna är bra. Det som behövs, är att komma på hur man får en långvarig effekt av dessa.

 • 64.
  Andresen,, My
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Oljans, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Venösa bensår, en litteraturstudie om att främjaegenvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Venösa bensår är den vanligaste formen och står för cirka 70 % av alla

  bensår. Idag har cirka 50 000 personer i Sverige venösa bensår. Förekomsten ökar

  med stigande ålder, främst över 65 år och är vanligare bland kvinnor än män. Efter

  uppkomsten av sår följer en lång och strävsam tid med behandling tills såret läkt.

  Detta kräver god följsamhet från både vårdare och patient. Egenvård slutar inte efter

  att såret har läkt utan kan pågå livet ut för att motverka recidiv.

  Syfte:

  Att belysa de faktorer som främjar egenvård hos patienter med läkta och icke

  läkta venösa bensår, samt att ta reda på hur sjuksköterskan kan underlätta

  egenvården för patienten.

  Metod:

  En litteraturstudie baserad med 17 vetenskapliga artiklar av både

  kvantitativ och kvalitativ ansats hämtade från databaserna CINAHL och PubMed.

  Resultatet analyserades med inspiration av Friberg (2012).

  Resultat:

  Flera faktorer som kan främja egenvård hos patienter med venösa bensår

  framkom i artiklarna. För att egenvård ska främjas krävs att patienterna får

  information och undervisning om orsak och behandling. Relationen till

  sjuksköterskan ska bestå av tillit och förtroende. Patienterna önskade att

  rekommendationerna skulle vara tydligt angivna och ordinerade istället för att få en

  generell rekommendation. För att integrera egenvården som en del av vardagen var

  det fördelaktigt med rutiner, hjälpmedel och assistans. Att sätta mål och motivera

  samt att ge kontinuerlig uppföljning var andra betydande faktorer för att främja

  egenvård.

  Slutsats:

  Viktiga faktorer för att främja egenvård var en god relation mellan

  sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskan bör stärka patientens möjlighet till att

  kunna utföra egenvård på egen hand samt att regelbundet följa upp och stödja

  patienten.

 • 65. Angsmo, Ewa
  et al.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Florin, Jan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Midböe, Lars
  Nilsson, Gunilla
  Fogelberg-Dahm, Marie
  Ehnfors, Margareta
  Björvell, Catrin
  Wärn-Hede, Gunnel
  Östlinder, Gerthrud
  Nursing informatics in Sweden: the agenda for the future2009Inngår i: Connecting Health and Humans - Proceedings of NI2009, Helsinki, 2009, Vol. 146, s. 866-867Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With the purpose of getting an overview of the current research and development in information systems and terminology for nursing practice and outline strategies for the future, an initiative for a workshop was taken at the national level in Sweden by the Section for Nursing Informatics, the Society of Nursing and the Association of Health Professionals in 2007. For the workshop around 30 nurses were invited, representing clinical practice, education, and research. The workshop resulted in recommendations for future strategies to support the development of nursing informatics in Sweden.

 • 66.
  Anna, Klerby
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Osika, Ingrid
  Intersektionalitet och psykosomatik: Sociala positioners roll i relation till psykisk ohälsa2013Inngår i: Psykosomatik i teori och praktik / [ed] Walter Osika, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, s. 59-80Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om hur kön och andra sociala kategorier som t.ex. klass, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet och sexualitet, påverkar processerna som skapar psykosomatiska problem, liksom för vägen till tillfrisknande. De nu mest tongivande teorierna beskrivs, liksom de specifika utmaningar forskare inom detta område möter, samt framtida forsknings- och utvecklingsområden. Exempelvis saknas konsensus för hur psykosomatiska tillstånd ska dokumenteras och klassificeras vilket medför svårigheter i att beräkna förekomsten av tillstånden, och därmed även att exempelvis göra hälsoekonomiska analyser. Vi som skriver detta kapitel är nationalekonomer och hoppas att du som läsare kan se vårt tvärvetenskapliga synsätt som en möjlighet att berika och utveckla medicinsk diagnostik, klinisk tillämpning och forskning.

 • 67.
  Anåker, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  Fysisk miljö på strokeenheter: betydelse för vården2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. Hur den fysiska miljön på en strokeenhet ska vara utformad för att utgöra ett stöd för patientens aktiviteter och vård är i begränsad omfattning studerat. Vidare är kunskapen begränsad gällande hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka det multidisciplinära teamets arbete på en strokeenhet.

  Syfte: Det övergripande syftet var att generera kunskap om den fysiska miljön på strokeenheter och den komplexa relationen mellan utformningen av miljön, vården och användarens erfarenhet av den fysiska miljön.

  Metod: Avhandlingen baserades på fyra delstudier. Delstudierna hade en beskrivande och explorativ design. Tre nybyggda strokeenheter studerades, varav en strokeenhet följdes från den ursprungliga, via den temporära till den nybyggda enheten. I delstudie I, II och IV användes strukturerade observationer för att dokumentera patientens aktivitetsnivå, det fysiska rummet för aktiviteten, samt vilken eller vilka personer som var med patienten i rummet. I delstudie I, II och IV användes även icke-strukturerade observationer. De icke-strukturerade observationerna syftade till att utforska stöd och hinder i den fysiska miljön för patienter och det multidisciplinära teamet. För delstudie III användes en kvalitativ metod som med hjälp av intervjuer syftade till att studera patienternas erfarenheter av den fysiska miljön.

  Resultat: Delstudie I visade att på den nybyggda strokeenheten tillbringade patienterna mer tid på sina rum, hade lägre aktivitetsnivå och hade färre interaktioner med personal och anhöriga, än på den gamla strokeenheten. Förändringar av den fysiska miljön kan ha påverkat patienternas aktiviteter och interaktioner. Delstudie II visade att strokeenheterna skilde sig åt gällande patienternas aktivitetsnivå och proportion av dagen som patienterna var ensamma på sina rum. Patienterna hade högre aktivitetsnivå på en strokeenhet med en kombination av enkelrum och flerbäddsrum jämfört med en strokeenhet med uteslutande enkelrum. En flexibel, lättorienterad och omväxlande miljö utgjorde ett stöd för vård och aktiviteter. I delstudie III framkom två teman: (i) inkongruens mellan gemenskap och avskildhet och (ii) förbindelse med världen utanför ger distraktion och en känsla av normaltillstånd. I enkelrummen upplevde patienterna ensamhet och en frånvaro av social gemenskap. Patienterna blev positivt distraherade när de tittade på natur eller på aktiviteter som fortgick utanför deras fönster. Delstudie IV visade att det multidisciplinära teamet inte arbetade tillsammans i mötet med patienten. Vidare framkom i resultatet olika stöd och hinder i den fysisk miljö som påverkade teamets aktiviteter, exempelvis hinder i form av en fysiskt uppdelad miljö för teamet.

  Konklusion: Denna avhandling har bidragit till att öka förståelsen och kunskapen om den fysiska miljön på strokeenheter. Att använda ett evidensbaserat kunskapsunderlag när det gäller planering och design av nya strokeenheter är centralt. Den fysiska miljön kan vara ett stöd både för den person som insjuknat i en stroke och för det multidisciplinära teamet. Den fysiska miljön bör utformas för att minska inaktiviteten och upplevelsen av ensamhet, samt bidra till att det multidisciplinära teamet har lämpliga lokaler där teamet kan arbeta tillsammans.

 • 68.
  Anåker, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nurses' perceptions of climate and environmental issues2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 69.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Design quality in a healthcare context – time to operationalize the concept2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a review of the concept of design quality in healthcare. The aim of review was to define the concept of design quality in order to be able to operationalize the concept for future research. In recent years, several studies have shown that the design of the physical environment affects the patient's health and wellbeing and how different models of care can be implemented, for example, person-centered care. Design quality in architecture has long been the subject for theoretical discussion. From the Roman architect Vitruvius to contemporary design quality following tangible and intangible properties such as utility, durability and beauty. In dictionaries, the general design quality is described as a standard for something when it is compared to other things; how good or bad something is to be of good / bad / the highest quality. Design quality can be described as a measure of a high standard, a plan or an intention of design in the way that it will work and look like. However, until recently, the meaning of design quality in healthcare has been vague and merely described as a subjective experience of the environment. In order to be useful the concept need to be connected to quality indicators of healthcare. In this presentation, we discuss the concept of design quality and its relation to evidence-based design i.e. design decisions based on the best available results from credible research and evaluation of completed building projects.

 • 70.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sustainability in nursing: a concept analysis2014Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 28, nr 2, s. 381-389Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this study was to describe, explore and explain the concept of sustainability in nursing.

  Background. Although researchers in nursing and medicine have emphasised the issue of sustainability and health, the concept of sustainability in nursing is undefined and poorly researched. A need exists for theoretical and empirical studies of sustainability in nursing.

  Design. Concept analysis as developed by Walker and Avant.

  Method. Data were derived from dictionaries, international healthcare organisations and literature searches in the CINAHL and MEDLINE databases. Inclusive years for the search ranged from 1990 to 2012. A total of fourteen articles were found that referred to sustainability in nursing.

  Results. Sustainability in nursing involves six defining attributes: ecology, environment, future, globalism, holism and maintenance. Antecedents of sustainability require climate change, environmental impact and awareness, confidence in the future, responsibility and a willingness to change. Consequences of sustainability in nursing include education in the areas of ecology, environment and sustainable development as well as sustainability as a part of nursing academic programs and in the description of the academic subject of nursing. Sustainability should also be part of national and international healthcare organisations. The concept was clarified herein by giving it a definition.

  Conclusion. Sustainability in nursing was explored and found to contribute to sustainable development, with the ultimate goal of maintaining an environment that does not harm current and future generations' opportunities for good health. This concept analysis provides recommendations for the healthcare sector to incorporate sustainability and provides recommendations for future research.

 • 71.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Heylighen, Ann
  KU Leuven, Belgium.
  Nordin, Susanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Design quality in the context of healthcare environments: a scoping review2017Inngår i: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, Vol. 10, nr 4, s. 136-150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective:

  We explored the concept of design quality in relation to healthcare environments. In addition, we present a taxonomy that illustrates the wide range of terms used in connection with design quality in healthcare.

  Background:

  High-quality physical environments can promote health and well-being. Developments in healthcare technology and methodology put high demands on the design quality of care environments, coupled with increasing expectations and demands from patients and staff that care environments be person centered, welcoming, and accessible while also supporting privacy and security. In addition, there are demands that decisions about the design of healthcare architecture be based on the best available information from credible research and the evaluation of existing building projects.

  Method:

  The basic principles of Arksey and O’Malley’s model of scoping review design were used. Data were derived from literature searches in scientific databases. A total of 18 articles and books were found that referred to design quality in a healthcare context.

  Results:

  Design quality of physical healthcare environments involves three different themes: (i) environmental sustainability and ecological values, (ii) social and cultural interactions and values, and (iii) resilience of the engineering and building construction. Design quality was clarified herein with a definition.

  Conclusions:

  Awareness of what is considered design quality in relation to healthcare architecture could help to design healthcare environments based on evidence. To operationalize the concept, its definition must be clear and explicit and able to meet the complex needs of the stakeholders in a healthcare context, including patients, staff, and significant others.

 • 72.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nilsson, Maria
  Umeå universitet.
  Holmner, Åsa
  Umeå universitet.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nurses’ perceptions of climate and environmental issues: a qualitative study2015Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 71, nr 8, s. 1883-1891Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to explore nurses' perceptions of climate and environmental issues and examine how nurses perceive their role in contributing to the process of sustainable development. 

  Background: Climate change and its implications for human health represent an increasingly important issue for the healthcare sector. According to the International Council of Nurses Code of Ethics, nurses have a responsibility to be involved and support climate change mitigation and adaptation to protect human health. 

  Design: This is a descriptive, explorative qualitative study. 

  Methods: Nurses (n=18) were recruited from hospitals, primary care and emergency medical services; eight participated in semi-structured, in-depth individual interviews and 10 participated in two focus groups. Data were collected from April-October 2013 in Sweden; interviews were transcribed verbatim and analysed using content analysis. 

  Results: Two main themes were identified from the interviews: (i) an incongruence between climate and environmental issues and nurses' daily work; and (ii) public health work is regarded as a health co-benefit of climate change mitigation. While being green is not the primary task in a lifesaving, hectic and economically challenging context, nurses' perceived their profession as entailing responsibility, opportunities and a sense of individual commitment to influence the environment in a positive direction. 

  Conclusions: This study argues there is a need for increased awareness of issues and methods that are crucial for the healthcare sector to respond to climate change. Efforts to develop interventions should explore how nurses should be able to contribute to the healthcare sector's preparedness for and contributions to sustainable development.

 • 73.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska Inst, Solna, Sweden..
  von Koch, L.
  Karolinska Inst, Solna, Sweden..
  Eriksson, G.
  Karolinska Inst, Solna, Sweden..
  Sjostrand, C.
  Karolinska Inst, Solna, Sweden..
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Multi-professional teamwork in stroke units - time to understand the impact of the built environment on the work of staff2018Inngår i: International Journal of Stroke, ISSN 1747-4930, E-ISSN 1747-4949, Vol. 13, s. 59-59Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 74.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  von Koch, Lena
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Designing Inclusive Architecture: Facilitators and Barriers of the Healthcare Environment for Rehabilitation at Stroke Units2016Inngår i: Designing Around People: CWUAAT 2016 / [ed] Pat Langdon, Jonathan Lazar, Ann Heylighen, Hua Dong, Springer London, 2016, s. 229-230Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 75.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  von Koch, Lena
  Karolinska institutet.
  Heylighen, Ann
  Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium.
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet; Chalmers.
  "It's lonely": Patients' experiences of the physical environment at a newly built stroke unit2019Inngår i: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, nr 3, s. 141-152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  The aim of this study was to explore patients' experiences of the physical environment at a newly built stroke unit.

  BACKGROUND:

  For a person who survives a stroke, life can change dramatically. The physical environment is essential for patients' health and well-being. To reduce infections, a majority of new healthcare facilities mainly have a single-room design. However, in the context of stroke care, knowledge of how patients experience the physical environment, particularly their experience of a single-room design, is scarce.

  METHOD:

  This study used a qualitative design. Patients ( n = 16) participated in semistructured individual interviews. Data were collected in December 2015 and February 2017 in Sweden; interviews were transcribed verbatim and analyzed using content analysis.

  RESULTS:

  Two main themes were identified: (i) incongruence exists between community and privacy and (ii) connectedness with the outside world provides distraction and a sense of normality. In single rooms, social support was absent and a sense of loneliness was expressed. Patients were positively distracted when they looked at nature or activities that went on outside their windows.

  CONCLUSIONS:

  The physical environment is significant for patients with stroke. This study highlights potential areas for architectural improvements in stroke units, primarily around designing communal areas with meeting places and providing opportunities to participate in the world outside the unit. A future challenge is to design stroke units that support both community and privacy. Exploring patients' experiences could be a starting point when designing new healthcare environments and inform evidence-based design.

 • 76.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  von Koch, Lena
  Sjöstrand, Christina
  Bernhardt, Julie
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska Institutet; Chalmers University of Technology.
  A comparative study of patients’ activities and interactions in a stroke unit before and after reconstruction – the significance of the built environment2017Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, nr 7, artikkel-id e0177477Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Early mobilization and rehabilitation, multidisciplinary stroke expertise and comprehensive therapies are fundamental in a stroke unit. To achieve effective and safe stroke care, the physical environment in modern stroke units should facilitate the delivery of evidence-based care. Therefore, the purpose of this study was to explore patients’ activities and interactions in a stroke unit before the reconstruction of the physical environment, while in a temporary location and after reconstruction. This case study examined a stroke unit as an integrated whole. The data were collected using a behavioral mapping technique at three different time points: in the original unit, in the temporary unit and in the new unit. A total of 59 patients were included. The analysis included field notes from observations of the physical environment and examples from planning and design documents. The findings indicated that in the new unit, the patients spent more time in their rooms, were less active, and had fewer interactions with staff and family than the patients in the original unit. The reconstruction involved a change from a primarily multi-bed room design to single-room accommodations. In the new unit, the patients’ lounge was located in a far corner of the unit with a smaller entrance than the patients’ lounge in the old unit, which was located at the end of a corridor with a noticeable entrance. Changes in the design of the stroke unit may have influenced the patients’ activities and interactions. This study raises the question of how the physical environment should be designed in the future to facilitate the delivery of health care and improve outcomes for stroke patients. This research is based on a case study, and although the results should be interpreted with caution, we strongly recommend that environmental considerations be included in future stroke guidelines.

 • 77.
  Anåker, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  von Koch, Lena
  Sjöstrand, Christina
  Heylighen, Ann
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet; Chalmers.
  The physical environment and patients' activities and care. A comparative case study at three newly built stroke units2018Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To explore and compare the impact of the physical environment on patients' activities and care at three newly built stroke units.

  BACKGROUND: Receiving care in a stroke unit instead of in a general ward reduces the odds of death, dependency and institutionalized care. In stroke units, the design of the physical environment should support evidence-based care. Studies on patients' activities in relation to the design of the physical environment of stroke units are scarce.

  DESIGN: This work is a comparative descriptive case study.

  METHOD: Patients (N=55) who had a confirmed diagnosis of stroke were recruited from three newly built stroke units in Sweden. The units were examined by non-participant observation using two types of data collection: behavioral mapping analyzed with descriptive statistics and field note taking analyzed with deductive content analysis. Data were collected from April 2013 - December 2015.

  RESULTS: The units differed in the patients' levels of physical activity, the proportion of the day that patients spent with health professionals and family presence. Patients were more physically active in a unit with a combination of single and multi-bed room designs than in a unit with an entirely single room design. Stroke units that were easy to navigate and offered variations in the physical environment had an impact on patients' activities and care.

  CONCLUSIONS: Patients' activity levels and interactions appeared to vary with the design of the physical environments of stroke units. Stroke guidelines focused on health status assessments, avoidance of bed-rest and early rehabilitation require a supportive physical environment. 

 • 78.
  AQiff, Birgitta
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervju studie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel:

  Sjuksköterskans erfarenhet av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervjustudie.

  Bakgrund:

  Äldre som vårdas i akutsjukvård har en incidens mellan 11–51% att utveckla akut konfusion under vårdtiden. Tillståndet är förenat med en ökad sjuklighet och dödlighet hos äldre. Multifaktoriella orsaker ligger bakom att äldre drabbas. Akut konfusion är en klinisk diagnos, idag finns inga biomarkörer eller undersökningar som kan identifiera tillståndet. Akut konfusion kräver en tidig upptäckt, snabb utredning och ett medicinskt omhändertagande, god omvårdnad och en anpassad vårdmiljö för att patienten skall återhämta sig.

  Syfte:

  Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att upptäcka, förebygga och vårda patienter med akut konfusion i akutsjukvård.

  Design:

  En kvalitativ intervjustudie med fem sjuksköterskor verksamma i geriatrisk akutsjukvård på två sjukhus i södra Sverige.

  Resultat:

  I resultatet framkom tre kategorier; strategier för att identifiera och bedöma tecken på akut konfusion, strategier och hinder för förebyggande insatser och god omvårdnad vid akut konfusion, förslag på förbättringar i vården av äldre med akut konfusion. Sjuksköterskan använde sig av observation, kommunikation och inhämtning av information från journal och anhöriga för att identifiera akut konfusion. En helhetssyn i omvårdnaden, kontinuitet i vårdkontakten, anpassning av vårdmiljön och anhörigas delaktighet var viktiga faktorer för att förebygga akut konfusion och ge god omvårdnad. Hindrande faktorer orsakades av brister i vårdmiljön, för lite resurser och tid samt bristande kunskap hos övrig vårdpersonal kring lämplig bemötande och förhållningssätt.

  Slutsats:

  Ett evidensbaserat screeninginstrument som identifierar olika konfusionstillstånd skulle underlätta bedömning och dokumentation för sjuksköterskor. En personcentrerad vård som bygger på att omvårdnaden planeras utifrån en helhetssyn och en kontinuitet i vårdkontakten samt att anhöriga görs mera delaktiga i vården förespråkas av sjuksköterskorna. Vårdmiljön skall anpassas, vara lugn och stödjande till sin utformning. Personal som arbetar med konfusoriska patienter behöver ha mer kunskap om lämpligt bemötandet och förhållningssätt för att underlätta patientens återhämtning.

 • 79.
  Ara Akther, Hasne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Khatoon, Zohra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Social, economic and professional barriers for midwives to provide quality midwifery care in Bangladesh: A focus group discussion study with midwifery faculty members in Bangladesh2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Midwifery is central in addressing maternal and newborn health. Social, economic and professional barriers prevent midwives from providing quality midwifery care, which in the end can lead to poor maternal and newborn health. The midwifery profession is under development in Bangladesh and midwifery teachers’ perspective on barriers towards quality midwifery care is vital to identify the barriers preventing quality midwifery care in this country.

  Aim:

  To describe midwifery teacher’s perceptions on midwives’ realities in Bangladesh from social, economic and professional perspectives.

  Methods:

  A qualitative deductive design in which three focus group discussions were held with 17 midwifery teachers in total. Data was analyzed with qualitative content analysis.

  Results:

  Social barriers hampering quality midwifery care include lack of female empowerment, gender inequality permeating education, child birth, workplaces and negative attitudes in society towards women. Low income, inadequate housing and unsafe accommodation are among economic barriers. Professionally, little opportunities to participate in policy dialogue, to raise midwives’ voices and contribute to decisions, little public awareness about the midwifery profession, heavy workload, inadequate staffing and workplace environments hamper quality care.

  Conclusion and clinical application:

  Quality maternal health depends on enhanced midwifery workforce. Minimizing the identified barriers may elevate the confidence level of midwives and enable them to provide evidence based up-to-date care freely and independently. Revising economic benefits for midwives and taking initiatives to establish separate midwifery education facilities countrywide is a good start. This thesis provides a platform for further research focusing on improvements in quality of midwifery care after the deployment of newly introduced midwifery cadre service in Bangladesh.

 • 80.
  Ara Begum, Arshe
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Yesmin, Farida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nursing and midwifery educators’ self-assessed compliance to midwifery educators’ core competences: A questionnaire survey based on international standards prior the development of a mentorship program in Bangladesh2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Building midwifery educators’ capacity has been identified as an important component to ensure quality midwifery education in Bangladesh.

  Objective:

  To describe midwifery educators self-assessed compliance with capabilities’ according to international standards for nursing- and midwifery educators in order to strengthen their capacity in the development of a mentorship program.

  Methods:

  This study was conducted at 25 of the 38 colleges/institutes, with 59 midwifery educators. Data were collected through a structured questionnaire with open and closed response options; both qualitative and quantitative analysis was used for analysis of data.

  Result

  : The midwifery educators’ self-assessed capabilities were scored high regarding midwifery knowledge, orientation to research, the ability to facilitate positive change for effective clinical teaching environment, and in the area of midwifery practice. Mentorship could be used in various ways. It could be used for capacity building of clinical mentors/staffs, for capacity building of nursing and midwifery faculty, for capacity building at policy level in planning, policy making, budgeting and in research initiatives. If challenges with for example electricity, internet and access to computers were met, mentorship programs could be net-based and thereby facilitating expertise from all over the world. However, face-to-face meetings were also important and more blended mode might be more effective. The focus would be to improve clinical practice, skill lab practice, and evidence-based knowledge in the field of midwifery.

  Conclusion:

  Mentorship programs could be net-based if challenges were managed, but face-to-face meetings was also seen as important. The recommendations regarding the content of a mentorship program were that areas to be included could be professionalism, skills lab and evidence based knowledge.

  Clinical applicability and further research:

  All colleges/institutions with clinical sites connected to them in Bangladesh, would benefit from mentorship to faculty and clinical supervisors. Institutional collaboration is suggested to provide peer-mentoring of midwifery faculty and clinical supervisors. As half of all pre-registration midwifery programs are embedded in the practice setting, the necessity of mentorship programs involves both faculty and clinical supervisors became evident. More research in these areas to guidance approaches to build midwifery educator’s capacity is required.

 • 81.
  Arebratt, Christian
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hashi, Amina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer inom somatisk vård: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2018 migrerade över 130 000 personer till Sverige. Stor migration har gjort att det i dagsläget talas över 150 olika språk i Sverige. Språk ger förutsättningar för individer att uttrycka sina upplevelser och känslor, samtidigt som språk även kan innebära begränsningar i kommunikation mellan olika parter. En stor del av vårdarbetet utgörs av kommunikation, och 70 procent av alla vårdskador beror på bristande kommunikation. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att tillhandahålla information som är anpassad efter patientens språkliga bakgrund och bör arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt där hänsyn tas till patientens förutsättningar och önskemål.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i möten med patienter inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats, vars resultat baserades på 14 vetenskapliga artiklar, hämtade från databaserna CINAHL och PubMed.

  Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet. Dessa tre huvudkategorier var upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning, upplevelse av svårigheter att tillgodose god och säker vård och upplevelse av utmaningar och kompetensutveckling.

  Slutsats: Språkbarriärer upplevs av sjuksköterskorna försvåra tillhandahållandet av personcentrerad, god och säker vård eftersom språkbarriärer ledde till svårigheter att ta del av patientberättelsen, upprätta ett partnerskap samt att dokumentera. Även positiva upplevelser som individuell kompetensutveckling hos sjuksköterskorna beskrivs i resultatet.

 • 82.
  Arin, Nassrin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som är väsentliga för sjuksköterskors bedömning av smärta hos patienter med medelsvår till svår demens En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Detta examensarbete är en litteraturöversikt som syftar till att beskriva vilka faktorer som är

  väsentliga för sjuksköterskors bedömning av smärta hos patienter med medelsvår till svår

  demens

  Metod

  Litteratur hittades via databaserna PubMed och Medline. Sjutton stycken artiklar som

  motsvarade syftet i studien hittades och analyserades. De sjutton artiklarna var publicerade

  mellan 2004 och 2014

  Resultat

  Analysen av de sjutton artiklar som ligger till grund för resultaten av studien visade tre

  kategorier; Känna igen smärta, Instrument för bedömning av smärta samt Kunskap och

  förhållningssätt. I kategorin att Känna igen smärta visar sig att det är en svår, viktig och

  komplicerad uppgift för sjuksköterskan att bedöma smärta hos patienter med demens. Detta

  beror på att de ofta inte kan uttrycka det verbalt, men i stället anger sjuksköterskan annat

  beteende av demens som skulle kunna vara ett tecken på underliggande smärta. Resultaten

  visade också att detta ledde till osäkerhet bland sjuksköterskor. I kategorin Instrument för

  bedömningen av smärta visade det sig att det fanns ett antal bedömningsverktyg som kan

  hjälpa sjuksköterskan i sin bedömning och tolkning av smärta hos patienter med demens. I

  kategorin Kunskap och attityd visade att sjuksköterskor som har utbildningar hade lättare att

  dechiffrera smärta hos patienter med demens och smärta hos patienter med demens kan ofta

  misstolkas som ett tecken på bara oro. Resultatet visar att det är viktigt med fastställda rutiner

  och rätt inställning sjuksköterskan för att kunna göra en bra och rättvis bedömning av smärta

  hos patienter med demens så att de får rätt behandling för smärta.

  Slutsatser

  Studien visar att det är en svår och komplex uppgift för sjuksköterskan att bedöma smärta hos

  patienter med demens. Det är lättare att bedöma smärtan hos en patient som sjuksköterskan

  har en god relation till och känner sedan tidigare. Bedömningsinstrument kan vara ett bra sätt

  och fungera som ett hjälpmedel för sjuksköterskan att tyda och tolka smärtan hos patienter

  med demens. Fortbildning av vårdpersonal i att tyda smärta hos patienter med demens är att

  rekommendera eftersom att litteraturen visade att långvarig erfarenhet leder till större

  skicklighet att upptäcka smärta och kan dessutom vålla desensibilisering. Det råder en stor

  osäkerhet hos vårdpersonal när det kommer till bedömning av smärta hos patienter med

  demens.

 • 83. Arkkukangas, Marina
  et al.
  Cederbom, Sara
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Umb Carlsson, Õie
  Older adults’ experiences with mHealth for fall prevention exercise: usability and promotion of behavior change strategies2020Inngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, s. 1-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: With the rapidly growing aging population, older adults need to stay healthy and active for a longer time. Mobile health (mHealth) solutions could help support, prevent, or delay functional decline and falls in old age.Purpose: The aim was to explore older persons? experiences of a mobile application for fall prevention exercise, and to identify what possible behavior change techniques to include in the further development of the application.Methods: Two focus groups were conducted with 12 older adults (seven women and five men) 70 to 83 years of age. A qualitative content analysis was performed.Results: Two main results emerged: 1) external facilitators for using the application; and 2) internal facilitators for using the application and perceived gains, in addition 10 behavior change techniques were identified.Conclusion: With support, an application could be adapted for older adults to manage, motivate, and adhere to fall prevention exercise. To achieve long-term adherence to health behavior changes, behavior change strategies and techniques are recommended to be included in further development of the fallprevention application.

 • 84. Arkkukangas, Marina
  et al.
  Johnson, Susanna Tuvemo
  Hellström, Karin
  Anens, Elisabeth
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Larsson, Ulf
  Fall prevention exercises with or without behavior change support for community-dwelling older adults: a two-year follow-up of a randomized controlled trial2019Inngår i: Journal of Aging and Physical Activity, ISSN 1063-8652, E-ISSN 1543-267X, s. 1-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the effectiveness of two fall prevention exercise interventions targeting physical performance, activity level, fall-related self-efficacy, health-related quality of life, and falls: the Otago Exercise Programme (OEP) with and the OEP without behavior change support. In this randomized controlled trial (RCT), 175 participants were randomised into two intervention groups and one control group. A total of 124 community-dwelling older adults over the age of 75 who needed walking aids or home support participated in the two-year follow-up. The OEP with and the OEP without support for behavior change displayed no long-term benefits on physical performance, fall-related self-efficacy, health-related quality of life, and falls compared to a control group. Although no significant differences were detected between the groups, the results implied the control group's physical activity level decreased compared to the intervention groups at two-year follow up.

 • 85.
  Arnesson, Jesper
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Enberg, Anton
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Resultatinriktad idrott – ett problem för längdskidsporten: En studie om avhopp inom längdskidåkning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är tvådelat: För det första ämnar studien kartlägga varför längdskidåkare slutar direkt efter gymnasietiden. För det andra syftar studien till att undersöka hur elitverksamheter för längdskidåkare med koppling till en högskola/universitet, attraktiva städer och stöd till elitidrottare påverkar skidåkarens beslut att satsa på idrotten.

  Metod

  Arbetet innefattade en kvalitativ studie där sammanlagt nio personer från fyra målgrupper intervjuades. Målgrupperna var före detta elitsatsande längdskidåkare, tränare på Dala Sports Academy, representanter från Falun och Borlänge kommun samt Svenska skidförbundet. De frågor som berörde avhopp från idrotten besvarades av samtliga målgrupper medan frågeställningar om elitverksamheter för längdskidåkare besvarades av kommuner, tränare samt Svenska skidförbundet.

  Resultat

  Resultatet från samtliga målgrupper i studien visar att försämrade resultat, andra intressen utöver idrotten samt minskandet av förutsättningar och stöd efter gymnasiet var de huvudsakliga orsakerna till att längdskidåkare lade av. De före detta elitsatsande skidåkarna menade också att bristande motivation var en orsak som fick de att sluta med idrotten. Tränare, kommuner och Svenska skidförbundet påpekade att det i Falun och Borlänge finns bra förutsättningar för att bedriva en elitverksamhet för längdskidåkare. Vidare nämnde dessa deltagare att det främst är den ekonomiska biten som styr hur en dessa verksamheter bedrivs.

  Slutsats

  Avhopp från längdskidåkningen sker främst då idrotten övergår till mer resultatinriktad. Då resultaten uteblir minskar motivationen till att bedriva idrotten vilket leder till att individen söker sig till andra aktiviteter. Idag finns det goda förutsättningar till att bedriva en elitsatsning efter gymnasiet för dem som är antagna vid en elitverksamhet för längdskidåkare med koppling till en högskola/universitet medan det saknas möjligheter för de som inte är antagna. Ett utökat föreningsliv med större resurser kan innebära att fler ges möjligheten till att bedriva en elitsatsning efter gymnasiet.

 • 86.
  Aronsson, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Riskfaktorer för självmord bland män över 65 år och självmordspreventiva omvårdnadsinsatser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självmord är ett folkhälsoproblem bland äldre världen över. I takt med en globalt ökad medellivslängd och en större population äldre individer förväntas antalet självmord bland äldre öka. Män över 65 år genomför cirka 5-6 gånger fler självmord än kvinnor i samma ålder. Syfte: Att kartlägga de orsaker som ligger till grund för att män över 65 år begår självmord, samt beskriva preventiva omvårdnadsinsatser. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, sökningar gjordes i Pubmed, Cinahl och Medline. Totalt inkluderades 27 artiklar. Resultat: Riskfaktorer för självmord hos äldre män var depression, förluster, fysisk funktionsnedsättning, misstro mot sjukvården samt att de var beslutsamma och använde våldsamma metoder. Självmordsprevention bör ske med gemensamma insatser i vården och i socialsektorn. Utbildning av vårdpersonal leder till ökat självförtroende, ökad kunskap och mer kompetens att identifiera individer i riskzonen. Utbildning leder även till förändrade attityder och förhållningssätt hos vårdpersonal vilket leder till mindre risk för känsla av förlorad autonomi hos patienten. Slutsats: Utbildning av vårdpersonal är av stor vikt för att förmedla kunskaper och förmågor att bemöta självmordsbenägna individer och för att påverka de attityder som råder i samhället. Ju tidigare insatser som görs för hälsa och välmående desto bättre, vilket indirekt ger självmordsprevention på köpet.

 • 87.
  Aronsson, Jennifer
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Grandin, Simone
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Långvarig smärta efter cancerbehandling - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer ökar bland befolkningen och det i sin tur kan leda till ökade komplikationer av behandling och cancersjukdomen i sig såsom långvarig smärta. Patientens upplevelse är inte alltid att vårdpersonalen ser smärtproblematiken som kan uppstå. Sjuksköterskan ska arbeta för att lindra lidande, vilket smärta är del av. Lidande en unik upplevelse som ser olika ut för varje individ. Då lidande kan komma av den totala livssituationen behöver sjuksköterskan en ökad förståelse för att kunna uppfylla sitt ansvar. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa forskning om långvarig smärta efter cancerbehandling. Metod: En integrativ litteraturöversikt med 11 artiklar. Resultat: Två huvudteman identifierades, dagligt liv och livskvalitet, samt sex underteman om hur långvarig smärta inverkar på följande; fysiska aktiviteter, dagliga aktiviteter, arbetslivet, läkemedelsanvändning, generell hälsa och sexlivet. Slutsats: Många patienter upplevde en negativ påverkan på det dagliga livet med både psykiska, fysiska och sociala dimensioner. Patienterna upplevde att arbete, fysisk aktivitet samt att dagliga sysslor blev begränsade på grund av den långvariga smärtan. Hur stor påverkan patienterna fick på de olika dimensionerna tycks ha en koppling till vilken cancerform och behandling patienterna fick.

 • 88. Arouca, Aline B
  et al.
  Santaliestra-Pasías, Alba M
  Moreno, Luis A
  Marcos, Ascensión
  Widhalm, Kurt
  Molnár, Dénes
  Manios, Yannis
  Gottrand, Frederic
  Forsner, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Umeå universitet.
  Michels, Nathalie
  Diet as a moderator in the association of sedentary behaviors with inflammatory biomarkers among adolescents in the HELENA study2019Inngår i: European Journal of Nutrition, ISSN 1436-6207, E-ISSN 1436-6215, Vol. 58, nr 5, s. 2051-2065Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To assess if a healthy diet might attenuate the positive sedentary-inflammation relation, whereas an unhealthy diet may increase the effect of sedentary behaviors on inflammatory biomarkers.

  METHODS: In 618 adolescents (13-17 years) of the European HELENA study, data were available on body composition, a set of inflammation markers, and food intake assessed by a self-administered computerized 24 h dietary recall for 2 days. A 9-point Mediterranean diet score and an antioxidant-rich diet z-score were used as dietary indices and tested as moderators. A set of low-grade inflammatory characteristics was used as outcome: several cytokines in an inflammatory ratio (IL-6, IL-10, TNF-α, TGFβ-1), C-reactive protein, three cell-adhesion molecules (sVCAM-1, sICAM-1, sE-selectin), three cardiovascular risk markers (GGT, ALT, homocysteine) and three immune cell types (white blood cells, lymphocytes, CD3). Sedentary behaviors were self-reported and analyzed as total screen time. Multiple linear regression analyses tested moderation by diet in the sedentary behaviors-inflammation association adjusted for age, sex, country, adiposity (sum of six skinfolds), parental education, and socio-economic status.

  RESULTS: Both diet scores, Mediterranean and antioxidant-rich diet, were significant protective moderators in the effect of sedentary behaviors on alanine-transaminase enzyme (P = 0.014; P = 0.027), and on the pro/anti-inflammatory cytokine ratio (P = 0.001; P = 0.004), but not on other inflammatory parameters.

  CONCLUSION: A higher adherence to the Mediterranean diet or an antioxidant-rich diet may attenuate the onset of oxidative stress signs associated by sedentary behaviors, whereas a poor diet seems to increase inflammation.

 • 89.
  Artikulova, Gulnara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Martinez Vasquez, Susan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Strategier och hjälpmedel som kan förbättra munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att belysa vilka strategier och hjälpmedel som kan förbättra

  munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg. Metod: En

  litteraturöversiktsstudie baserad på befintlig kunskap. Studien innefattade 15

  artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats och söktes i databaserna Cinahl

  och Pubmed. Resultat: Resultatet visade att de strategier som framkom till följd av

  bearbetning av de femton valda vetenskapliga artiklar i denna studie var

  munvårdsutbildning till vårdgivarna, uppföljning av befintliga rutiner samt

  införandet av nya rutiner och anpassad kommunikation. Dessa strategier visade sig

  vara mycket effektiva för förbättrad munhälsa hos vårdtagarna inom äldreomsorg.

  I studien beskrivs även effekter av användning av hjälpmedel som elektrisk

  tandborste och munvårdskort. Konklusion: Resultatet visade att bland annat

  munvårdsutbildning ger ett bättre munvårdsresultat.

 • 90.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ivarsson, Thérèse
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans känslor och upplevelser av att tvångsvårda patienter inom psykiatrisk vård- En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Inom psykiatrisk vård är tvång en realitet som kan påverka patientens självbestämmande vilket kan leda till etiska dilemman hos sjuksköterskor i olika arbetsmoment samt vid hot och våldssituationer. Det ställs höga krav på sjuksköterskan att kunna skapa trygghet och förtroende samt att visa empati och förståelse när det uppstår en konflikt. Tydliga riktlinjer och lagar finns att stödja sig vid tvångsvård och tvångsåtgärder.

  Syfte:

  Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors känslor och upplevelser av att tvångsvårda och att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård.

  Metod:

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Totalt valdes 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat:

  Resultatet visade att sjuksköterskor hade blandade känslor och upplevelser av att utföra tvångsvård, känslor som till exempel stress, rädsla, oro, otillräcklighet och ångest. Känslorna förknippade sjuksköterskorna till bristande kunskap och erfarenheter samt till hot och våldssituationer. Hotfulla och våldsamma situationer bidrog till att en tvångsåtgärd sattes in för att skydda patienten själv samt skydda omgivningen. Tvångsåtgärder var ofta bidragande till negativa känslor samt etiska dilemman hos sjuksköterskan.

  Konklusion:

  Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplevde otillräcklig kunskap gällande bemötandet mot patienten och hanterandet av hot och våld samt alternativa behandlingsmetoder till tvångsåtgärder. Sjuksköterskan ställdes ofta inför etiska dilemman som kunde skada den terapeutiska relationen.

 • 91.
  Arvidsson, Madelene
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sellström, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i utövandet av fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter Litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har forskats mycket om fysisk aktivitets positiva effekter på

  människokroppen rent fysiskt. Tidigare har det inte varit en naturlig del av behandlingen inom

  psykiatrin vilket gjorde författarna nyfikna på hur det kan lyftas fram i vården av personer

  med psykiska funktionsnedsättningar.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för

  personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjuksköterskans stöd genom handledning.

  Metod: Litteraturstudie.

  Resultat: Under sammanställningen av resultatet framkom att sjuksköterskor kan ge stöd

  genom Motiverande samtal (MI) som var av central betydelse. Då patienten själv hörsammas

  och bygger upp sina mål som ska vara mätbara tillsammans med utbildad vårdpersonal, men

  även genom stöd i patienternas egen utbildning och kunskap av den fysiska aktivitetens

  positiva inverkan på psykisk ohälsa.

  Slutsats: Sjuksköterskans metod att stödja och motivera personer med psykiska

  funktionsnedsättningar till att utöva fysisk aktivitet visade sig vara flera. Då det var viktigt

  med personcentrarad metod, var viktigt att de behärskade och kände till olika vägar att kunna

  motivera personer med psykiska funktionsnedsättningar. Andra betydelsefulla

  tillvägagångssätt var god vårdrelation, individualiserade träningsprogram, samt stöd och

  utbildning i de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet gav.

 • 92.
  Arvidsson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. Som en del i detta examensarbete har den personcentrerade vården samt arbetsmiljö på sjukhus granskats för att se hur personcentrerad vård påverkas av sjuksköterskors upplevelse av stress.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på den personcentrerade omvårdnaden av patienter på sjukhus.

  Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar med publicering mellan år 2009 och år 2018. Databasen som användes var Cinahl.

  Resultat: Resultaten visar att trots en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskan påverkas inte den emotionella delen i omvårdnaden av patienten, dock kan det praktiska vårdandet ta skada vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Resultaten visar också att ledningen har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjer gällande den personcentrerade vården samt att förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor och patientsäkerhet.

  Slutsats: Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och sjuksköterskans psykiska mående, trots detta så erhåller sjuksköterskorna inte möjligheten till delaktighet i beslut som ledningen gör. Fler studier behöver genomföras innefattande arbetsmiljö och dess påverkan på sjuksköterskan i form av stress och utbrändhet. Begreppet personcentrerad vård är brett och omfattande därför behöver tydliga riktlinjer för utövandet av personcentrerad vård i praktiken skapas för att säkerställa resultatet av hur arbetsmiljön påverkar personcentrerad vård.

 • 93.
  Arwidson, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Pettersson, Rose-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientens upplevelse av att leva med Multipel Skleros och hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter.: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av att

  leva med Multipel Skleros, samt hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes i

  databaserna CINAHL och PubMed. Vi hittade 14 artiklar som utgjorde grund för

  resultatet. 6 kvantitativa och 8 kvalitativa artiklar. Resultat: Sjukdomen MS

  upplevdes av patienterna som en förlust av sin friska identitet. En rädsla och oro

  inför framtiden. Trötthet var det som ofta påverkade det dagliga livet. Patienterna

  ville ha mer information om sjukdomen och en bra kommunikation med

  sjuksköterskan. Slutsats: Att leva med MS gav stora förändringar psykiskt och

  fysiskt. Trötthet gav minskad energi att klara vardagen. Patienterna kände skuld,

  nedstämdhet och oro. Informationen och kunskapen från sjuksköterskan var

  bristfällig.

 • 94.
  Asp, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientens upplevda smärta i samband med en höftfraktur: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 18 000 personer av höftfrakturer varje år. Att drabbas av en höftfraktur är ofta en smärtsam upplevelse och innebär ett lidande för patienten, inte bara vid skadetillfället utan även under vårdtiden, vid rehabilitering och i återhämtningsfasen.

  Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av smärta i samband med höftfraktur.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes vid artikelsökningarna. Sökningarna resulterade i 16 artiklar, 11 kvalitativa och fem med blandad metodstudie.

  Resultat: Patienterna hade olika sätt att beskriva och sätta ord på upplevd smärta. Smärtan påverkade deras tankar och sömn och var påtaglig i samband med förflyttning/rörelse. Det framgick att patienterna förväntade sig att ha smärta efter höftoperationen. De försökte finna en balans mellan smärta och smärtstillande läkemedel, eftersom biverkningar drabbade många patienter negativt. Patienterna fick en positiv upplevelse trots smärtan genom hälso- och sjukvårdspersonalens professionella förhållningssätt, likaså uppmuntran till delaktighet och kommunikation under vårdtiden. Under rehabiliteringsfasen upplevde patienterna smärta och att rehabiliteringen tog längre tid än väntat. Även rädsla för hemgång fanns, då de kände sig osäkra på hur de skulle hantera smärtan hemma och i det vardagliga livet.

  Slutsats: Olika faktorer påverkade patienternas upplevelse av smärta i samband med en höftfraktur, där det bland annat visade att en god kommunikation skapade goda förutsättningar för patienten att hantera smärtan. Smärtupplevelsen minskade även när sjuksköterskan skapade en god vårdmiljö, då patientens egen upplevelse av ohälsa och sjukdom bekräftades, samt när sjuksköterskan agerade professionellt eller tillät patienten att vara delaktig i sin egen vård.

 • 95.
  Assarsson, Hannes
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Skillnader och likheter i fartstrategi hos manliga- och kvinnliga- samt unga- och gamla skidlöpare i Vasaloppet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 96.
  Astrakos, Alexander
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Kadergran, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Articles from Google rarely contains high qualityinformation about rapid weight loss for martial artsperformers: Critical review of articles on rapid weight-loss in martial artsperformers2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka kvalitén och trovärdigheten i de insamlade artiklarna som har hämtats med Google - som beskriver snabba viktminskningsmetoder samt dito dieter för kampsportare.

  Metod

  Metoden utgick från fem sökfraser som är relaterade till viktminskning för kampsportare inför tävling. Dessa fem fraser användes i Googles sökmotor och för varje fras valdes de fem första sökresultaten. Sökresultaten analyserades sedan med innehållsanalyskriterier som analyserar trovärdighet, noggrannhet, rimlighet och stöd. En mer detaljerad beskrivning finns nedan i text.

  Resultat

  Resultaten från studien visade att artiklarna som analyserades i denna studie med innehållsanalyskriterier inte når upp till den önskvärda trovärdigheten och att enbart 12 % av artiklarna baserades på fakta. Resultaten visade även att 35 % av artikelförfattarna titulerade sig som expert och att 41 % av artiklarna återfanns på en websida med en ansvarig utgivare. Dessutom visade studien att artiklarna har låg noggrannhet, ingen artikel är förhandsgranskad och bara 6 % utav författarna använder sig av en vetenskaplig struktur i sina artiklar. Även motsägelser fanns i artiklarna. Studien visade även att websidorna hade en låg rimlighet då 53% av artiklarna och websidorna var tydligt partiska för att marknadsföra sina egna produkter och utbildningar. Studien visade avslutningsvis att websidorna som tillhör artiklarna hade 76 % stöd.

  Slutsatser

  Kampsportare bör ha i åtanke att information om snabb viktminskning som träffas med Googles sökmotor sällan är baserad på vare sig vetenskap eller fakta, utan oftast är egna åsikter som saknar referenser. Ingen av studiens artiklar var förhandsgranskade och bara ett fåtal av artiklarna var författade av skribenter som titulerade sig som experter, vilket innebär att noggrannheten och trovärdigheten är låg enligt studiens kriterier. Dessutom försöker många författare sälja antingen sina produkter eller utbildningar via sina artiklar, men detta är inte standardindikator som gör att kvaliteten bli låg.

 • 97.
  Atilgan, Josefine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vikström, Nicole
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder vid överviktsproblematik: Litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Övervikt och fetma är ett växande problem, från år 1980 till 2014 har den globala förekomsten av övervikt och fetma mer än fördubblats. Personer med övervikt och fetma har en ökad risk att utveckla följdsjukdomar som bland annat högt blodtryck, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, även risken att dö i förtid ökar. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder till vuxna med övervikt och fetma inom primär- och somatiskvård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där data insamlades via databaserna CINAHL och Pubmed. Resultatet baserades på 14 artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet presenteras i fem kategorier; Tidsbrist och icke anpassad utrustning, Kunskap och kompetens, Attityder hos sjuksköterskan, Tilltro till samtalet och den egna förmågan, samt Sjuksköterskans egen livsstil. Slutsats: Denna litteraturöversikt bidrar med förståelse för vilka hälsofrämjande åtgärder som påverkar sjuksköterskans arbete hos patienter med övervikt eller fetma. Sjuksköterskan har goda möjligheter att arbeta främjande vid viktproblematik och en betydande roll för hur patienter med övervikt och fetma bemöts och vårdas.

 • 98. Atuhairwe, Susan
  et al.
  Byamugisha, Josaphat
  Klingberg-Allvin, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet.
  Cleeve, Amanda
  Hanson, Claudia
  Tumwesigye, Nazarius Mbona
  Kakaire, Othman
  Danielsson, Kristina Gemzell
  Evaluating the safety, effectiveness and acceptability of treatment of incomplete second-trimester abortion using misoprostol provided by midwives compared with physicians: study protocol for a randomized controlled equivalence trial2019Inngår i: Trials, ISSN 1745-6215, E-ISSN 1745-6215, Vol. 20, nr 1, artikkel-id 376Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A large proportion of abortion-related mortality and morbidity occurs in the second trimester of pregnancy. The Uganda Ministry of Health policy restricts management of second-trimester incomplete abortion to physicians who are few and unequally distributed, with most practicing in urban regions. Unsafe and outdated methods like sharp curettage are frequently used. Medical management of second-trimester post-abortion care by midwives offers an advantage given the difficulty in providing surgical management in low-income settings and current health worker shortages. The study aims to assess the safety, effectiveness and acceptability of treatment of incomplete second-trimester abortion using misoprostol provided by midwives compared with physicians.

  METHODS: A randomized controlled equivalence trial implemented at eight hospitals and health centers in Central Uganda will include 1192 eligible women with incomplete abortion of uterine size > 12 weeks up to 18 weeks. Each participant will be randomly assigned to undergo a clinical assessment and treatment by either a midwife (intervention arm) or a physician (control arm). Enrolled participants will receive 400 μg misoprostol administered sublingually every 3 h up to five doses within 24 h at the health facility until a complete abortion is confirmed. Women who do not achieve complete abortion within 24 h will undergo surgical uterine evacuation. Pre discharge, participants will receive contraceptive counseling and information on what to expect in terms of side effects and signs of complications, with follow-up 14 days later to assess secondary outcomes. Analyses will be by intention to treat. Background characteristics and outcomes will be presented using descriptive statistics. Differences between groups will be analyzed using risk difference (95% confidence interval) and equivalence established if this lies between the predefined range of - 5% and + 5%. Chi-square tests will be used for comparison of outcome and t tests used to compare mean values. P ≤ 0.05 will be considered statistically significant.

  DISCUSSION: Our study will provide evidence to inform national and international policies, standard care guidelines and training program curricula on treatment of second-trimester incomplete abortion for improved access.

  TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov, NCT03622073 . Registered on 9 August 2018.

 • 99.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mid Sweden University.
  Davidsson-Bremborg, Anna
  Lund University.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University College.
  Make the stillborn baby and the loss real for the sibling: parents' advice on how the siblings of a stillborn baby can be supported2012Inngår i: Journal of Perinatal Education, ISSN 1058-1243, Vol. 21, nr 2, s. 90-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate parents' advice to other parents on the basis of their own experiences of siblings' taking leave of a stillborn sister or brother. The study was a Web questionnaire study of 411 parents. The thematic content analysis resulted in two categories: "Make the stillborn baby and the loss real for the siblings" and "Take the siblings' resources and prerequisites into account." Parents' advised that siblings should see and hold the stillborn baby and, thus, be invited and included into the leave-taking process with respect to the siblings' feelings, resources, and prerequisites. Based on these findings, professional caregivers can usefully be proactive in their approach to facilitate and encourage the involvement of siblings.

 • 100.
  Avelin, Pernilla
  et al.
  Karolinska institutet.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mittuniversitetet.
  Rådestad, Inegla
  Sophiahemmet högskola.
  Swedish parents' experiences of parenthood and the need for support to siblings when a baby is stillborn2011Inngår i: Birth, ISSN 0730-7659, E-ISSN 1523-536X, Vol. 38, nr 2, s. 150-158Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:

  It has been argued that having a stillborn baby in the family affects older siblings more than parents realize. The aim of this study was to describe parenthood and the needs of siblings after stillbirth from the parents' perspective.

  Methods:

  Six focus groups were held with 27 parents who had experienced a stillbirth and who had had children before the loss. The discussion concerned parents' support to the siblings, and the sibling's meeting, farewell, and memories of their little sister or brother. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  Results:

  The overall theme of the findings was parenthood in a balance between grief and everyday life. In the analysis, three categories emerged that described the construction of the theme: support in an acute situation, sharing the experiences within the family, and adjusting to the situation.

  Conclusions:

  The siblings' situation is characterized by having a parent who tries to maintain a balance between grief and everyday life. Parents are present and engaged in joint activities around the stillbirth together with the siblings of the stillborn baby. Although parents are aware of the sibling's situation, they feel that they are left somewhat alone in their parenthood after stillbirth and therefore need support and guidance from others.

1234567 51 - 100 of 1919
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf