du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Bennmarker, Helene
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Haglund, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vad gör en arbetsplats attraktiv?: En studie i Attraktivt Arbete inom djursjukvårdsbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 52.
  Bennström, Lina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Eklund, Mia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "… det handlar om att lyssna och ta till sig för att få sin personliga utveckling". : En kvalitativ studie om chefers ledarskap, stöd och utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera betydelsen av chefers personliga utveckling för att bedriva ett välfungerande ledarskap. Studiens resultat och analys visar att chefers personliga utveckling har betydelse för hur ledare prioriterar och hanterar mänskliga relationer vilket bland annat inrymmer förmågan till dialog, att aktivt lyssna och att vara närvarande i det dagliga arbetet. Resultatet indikerar på att ett relationsorienterat ledarskap eftersträvas i de båda organisationer som deltagit i studien. Ett välfungerande ledarskap uppnås då ledaren har personlig mognad och är medveten om att dennes beteende påverkar andra. Ledare behöver visa prestigelöshet i sin roll och vara lyhörd i sitt sätt för att samarbete skall främjas vilket den personliga utvecklingen kan bidra till. Ytterligare resultat är att stöd i arbetet från kollegor och HR är av stor vikt för att uppnå personlig utveckling så ett välfungerande ledarskap kan bedrivas.

  Studien genomfördes med kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter i olika chefsposition varav två är HR-chefer, deras subjektiva upplevelser formade resultatet. Referensramen innehåller tidigare forskning om chef- och ledarskap, HRM, ledarskapsutveckling, humankapitalets betydelse för organisationer, HR:s roll samt förutsättningar för implementering av idén om mjuk HRM.

  Slutsatser från undersökningen är att det går att uppnå ett välfungerande ledarskap om ledning och HR i organisationer ser värdet av att chefer har lämpliga personliga egenskaper och skapar förutsättningar för vidare utveckling av dessa. En förutsättning är dock att chefer på alla nivåer ser värdet av utveckling och har en vilja till att utvecklas.

 • 53.
  Berens, Laura
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  “Ready for tourism”?: Investigating community capacity as a precondition fortourism development in Muungoni Village, Zanzibar2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the present master thesis was to analyze what factors contribute to communitycapacity, in order to add to the understanding of what can make tourism as a developmentalstrategy more efficient. Community capacity was assessed at the example of MuungoniVillage on Zanzibar along a capital assets approach. The setting is represented in terms of theparticipants and their viewpoints that were captured in semi-structured in-depth interviewsduring a research trip on the Tanzanian island. Several strong, as well as weak indicatorscould be elaborated to estimate to what extent the community currently has the capacity as aprecondition to involve in tourism. This thesis therewith was able to build a bridge betweenwhat currently appraises the community capacity of Muungoni and which weaknesses have tobe improved in order to further build capacity. It contributes to the research gapencompassing community capacity within the perspective of tourism development.

 • 54.
  Berg, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Johansen, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "Vad som behövs? Det är sällan glasklart!": En studie kring en organisations tillväxt och växtvärksproblematik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en organisation belägen på Dalarnas landsbygd framkommer det i en medarbetarundersökning att ett ökande missnöje finns hos de anställda, där flera av problemen kan kopplas till den kraftiga expansion som organisationen just nu genomgår. Även en positiv organisationsförändring som tillväxt kan alltså bidra till problem hos de anställda. Denna studie har avsett att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som upplevs hos de anställda i organisationen kopplat till den tillväxtfas de genomgår. Detta genom åtta djupintervjuer där urvalet var såväl chefer, medarbetare som HR-ansvariga.

  Utifrån respondenternas upplevelse av situationen fann vi fyra stora problemområden; avsaknad av gemensamma rutiner, otydliga roller, bristfällig information och kommunikation samt brist på proaktivt arbete för att säkerställa medarbetarnas kompetens. Vårt empiriska material tyder på att organisationen har ett gap när det kommer till utvecklingen av såväl de mänskliga resurserna, arbetssystem som ledarskapet. Antalet anställda ökar i en högre takt än organisationens infrastrukturella processer, något som kan ses som en organisatorisk växtvärk. Med utgångspunkt från resultatet ger vi förslag på vilka aktiviteter HR-funktionen bör fokusera på.

  För att bemöta utvecklingsgapet samt förhindra att fler växtvärkssymptom uppstår anser vi att HR bör fokusera på ett proaktivt arbete. En nyckelfaktor som vi genom vår utvecklade modell visar är att ledaren är av stor vikt för hur organisationen och dess medarbetare hanterar en växtvärkssituation. HR bör därför ha en klar bild över vilket stöd verksamhetens ledare behöver för att kunna skapa värde för organisationen, ledarna och medarbetarna. Några generella förslag på HR-aktiviteter går däremot inte att ge eftersom, precis som tidigare forskning visar, verksamheters individuella situation och kontext avgör vilka aktiviteter som är aktuella.

 • 55.
  Berg, Josefin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Local images vs. the images by the DMO in tourism marketing: Case study of Falun municipality, Sweden2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 56.
  Berggren, Emilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nilsson, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  ”…vad är det som ger den goda relationen? Är det kommunikationen? Var börjar det? Vad är hönan och ägget?”: En kvalitativ studie om den interna kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna i en multinationell koncern2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har tagit avstamp i samtal med en kontaktperson hos en multinationell koncern. Kontaktpersonen beskrev att det fanns en önskan om att undersöka vilka kommunikationsvägar som är lämpliga att använda för att kommunicera med cheferna gällande HR-arbetet. Studien har syftat till att i en multinationell koncern undersöka, beskriva och analysera relationen och kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna samt vilka möjligheter och hinder som finns inom dessa områden. De teoretiska utgångspunkterna bestod av teorier kring relationer, kommunikation och organisation.

  Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats och det empiriska materialet är insamlat genom sju semistrukturerade intervjuer samt ett skriftligt svar utifrån intervjuguiden. Materialet har analyserats genom en tematisk analys. Resultatet visar att relationen och kommunikationen mellan HR Business Partners (HRBP) och cheferna i den studerade organisationen uppfattas som relativt god. Intervjuerna visar även att cheferna överlag är nöjda med stödet de får från sin HRBP samt att de helst vill få stöd och information via mail om det inte är frågor som behöver diskuteras. Studien visar vidare att det fysiska avståndet kan påverka relationen och kommunikationen negativt eftersom det minskar antalet informella och spontana möten som kan främja relationen. Idag existerar ingen strategi för den interna kommunikationen i koncernen, något vi anser bör finnas.

 • 57.
  Bergman Bruhn, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Attractive and sustainable work in the equine sector – an explorative study in riding schools and trotting stables in Sweden2020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 58.
  Bergman Bruhn, Åsa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Rydell, Alexis
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Andersson, Ing-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Lindahl, Cecilia
  Med stallet som arbetsplats: om attraktivt arbete i hästnäringen2020Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att det finns både utmaningar och brister gällande arbetsmiljö och arbetsförhållanden inom hästnäringen. Syftet med den här artikeln är att identifiera hur anställda i hästnäringen upplever sitt nuvarande arbete och vilka faktorer de anser vara viktiga för att ett arbete ska upplevas som attraktivt, samt att undersöka skillnader mellan det nuvarande arbetet och anställdas idealbild av ett attraktivt arbete. Studien baseras på en enkätundersökning med sammantaget 150 svar från anställda i travstall och ridskolor. I artikeln diskuteras utmaningar och möjligheter för att skapa attraktiva arbeten i hästnäringen.

 • 59.
  Bergman, Sarah
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Blomgren, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kvinnornas status i en machokultur: En kvalitativ undersökning inom byggbranschen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I tidigare intervjuer med fackförbundet Byggnads framkom det att byggbranschen präglas av något som kallas machokultur. Det vill säga att arbetsmiljön kännetecknas av manlighet, tufft arbetsklimat samt sexistiskt eller könsdiskriminerande språk. Byggnads startade tillsammans med Byggcheferna en kampanj 2015 som heter "Stoppa machokulturen" där de framför att byggbranschen är en av Sveriges minst jämställda bransch och att fler kvinnor behövs men också att machokulturen måste bort. Därför har vi i denna studie valt att undersöka just machokulturen och kvinnors status inom byggbranschen genom att intervjua både arbetsledare och medarbetare för att komma fram till ett resultat. Resultatet konstaterade att en machokultur existerar då både kränkande ord samt sexistiska och könsdiskriminerande ord förekommer i princip varje dag. Dock irriterar inte detta medarbetarna eller arbetsledarna på något vis då de poängterar att detta är så som byggbranschen fungerar. Intervjupersonerna anser även att kvinnor på arbetsplatsen är positivt, ingen av intervjupersonerna ser något hinder i könet utan snarare att kvinnan måste ha intressen som är mer manliga. De slutsatser vi kommit fram till är att utbildning är det som krävs och fattas, utbildning till både skyddsombud, arbetsledare och medarbetare. Detta för att bygga upp en medvetenhet om att kvinnor behövs inom branschen och att de kan utföra samma arbete som män kan.

 • 60.
  Bergnér, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Jakobsson, Tove
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Privata företag utan HR- funktion: Studie över hantering och syn på HR- uppgifter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 61.
  Bergström, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kinnvall, Ann-Sofi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kunskapsöverföring- att leda rätt: Ledarens roll vid kunskapsöverföring i en organisation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en rapport som Svensk Näringsliv (2010) har utfört beskriver de att företag redan idag och

  inom en snar framtid står inför den största pensionsavgången någonsin i Svensk historia. 40-

  talisternas avgång ställer företag inför stora utmaningarna, framförallt att lyckas genomföra en

  lyckad generationsväxling. De personer som går i pension har under sitt yrkesverksamma liv

  utvecklat en kunskap som många organisationer vilar på. En stor del av denna kunskap måste

  överföras för att organisationerna ska kunna fortsätta att vara effektiva på marknaden. Syftet

  med denna studie var att få en djupare förståelse för ledarskapets betydelse gällande

  kunskapsöverföring i en organisation, samt bidra med praktiska verktyg till chefer och

  medarbetare för att undvika att förlora värdefull kunskap vid en generationsväxling.

  Industriföretaget LEAX har själva identifierat ett problem i att överföra viktig kunskap i och

  med kommande generationsväxling. Deras önskan var att få hjälp med praktiska verktyg för

  hur de ska tänka och verka för att mildra kunskapsglappet som kan uppstå. För att undersöka

  detta och därmed uppfylla denna studies syfte har intervjuer genomförts med fyra

  produktionsledare, fyra medarbetare som förväntas dela kunskap och tre medarbetare som

  förväntas ta till sig kunskap. Innan intervjuerna genomfördes läste vi in oss på teori om

  kunskap, kunskapsöverföring och ledarskap. Eftersom begreppet kunskap har en bred

  betydelse och kan definieras olika beroende om den är individuell eller organisatorisk, började

  vi i vårt teoriavsnitt att bena ut detta begrepp. Nonaka och Takeuchi (1995) gör en förenklad

  bild av kunskap som ett isberg, där den explicita kunskapen benämns som toppen. Väl synlig

  över ytan på vattnet är den enkel att upptäcka och ta till sig. Under vattnet döljer sig en

  osynlig kunskap som är svår att upptäcka, så kallas implicit eller tyst kunskap. Denna kunskap

  utgör en enorm del av isberget och blir därmed viktig att bevara. Dock är denna kunskap svår

  att överföra då den är osynlig och svår att ta på. För att förstå vad kunskapsöverföring

  innebär, behöver organisationer identifiera vilken sorts kunskap som behöver överföras för att

  kunskapsöverföringen ska bli lyckad (Jonsson, 2012). Men även fast organisationer gör detta

  måste även ledningen förstå att kunskapsöverföring är en strategisk angelägenhet som kan ses

  som en process som involverar medarbetare. I denna studie har vi undersökt hur ledare kan

  skapa motivation, engagemang och resurser för medarbetare att vilja medverka och bidra till

  kunskapsöverföring. För att försöka förstå hur kunskap överförs i en organisation har vi

  använt oss av Nonaka och Takeuchi, (1995) SECI-modell. Modellen bygger på samspelet

  mellan den tysta och explicita kunskapen, vilket sker i fyra processer. Dessa processer har vi

  sedan utvecklat till en egen modell som inkluderar institutionella, organisatoriska och

  kognitiva faktorer. Utifrån dessa faktorer har vi skapat praktiska förslag på hur ledare

  tillsammans med medarbetarna kan planera kunskapsöverföring. Dessa praktiska förslag

  gynnar både individuell- och organisatorisk utveckling, samt bidrar till att mildra

  kunskapsförlust vid generationsväxlingen. Ett av de praktiska exempel vi utformat är en

  kompetensprofil, som är ett hjälpmedel för organisationer att identifiera vilken kunskap som

  medarbetarna besitter, vilket synliggör vilken kunskap det är som kan gå förlorad.

  Kompetensprofilen tillsammans med vår modell kan appliceras på liknande företag, men även

  på organisationer som verkar inom andra branscher. Eftersom denna kompetensprofil är

  utvecklad efter de krav som finns inom aktuell verksamhet, finns det möjlighet att anpassa

  efter andra verksamheter.

 • 62.
  Bernsand, Carl-Olof
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Bilder av gruvarbetaryrket2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 63.
  Björklund, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Edling, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ledarskapsträdet: Attraktiva faktorer i enhetschefers arbete för kommunalt anställda2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som upplevs vara attraktiva i arbetet som enhetschef. För att svara mot syftet har studien genomförts med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där urvalsgrupperna består av enhetschefer och HR-konsulter. Resultatet i studien kan bidra till att öka förståelsen om vilka faktorer som är attraktiva i arbetet och vilka områden som kan utvecklas för att skapa en bättre arbetsmiljö med hälsofrämjande arbete. Resultatet visar att de faktorer som upplevs vara attraktiva kan delas in i tre kategorier som utgörs av förutsättningar, påverkan och meningsfullhet. Exempelvis framkommer det att storlek av arbetsgrupp, handlingsfrihet och stimulans är avgörande för tjänstens attraktivitet. Sammantaget är det av stor vikt att undersöka vilka faktorer som upplevs vara attraktiva eftersom det kan leda till att enhetschefer stannar kvar i arbetet.

 • 64.
  Björklund Bergström, Julia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Strömberg, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Stödjande funktioner: smörjmedlet som gör attmaskineriet ska fungera: En undersökning av HRs roll vid intern kommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset för att studera intern kommunikation startade när vi själva insåg områdets komplexitet och utmaningar. Fascinationen över att kommunikation, som är ständigt förekommande i alla typer av sammanhang, kan vara så svårt att hantera bidrog till utformandet av studiens syfte och frågeställningar. Studien syftar till att undersöka hur en myndighet använder HR och den kompetens som HR besitter samt huruvida den interna kommunikationen fungerar som en integrerad funktion mellan ledning och chefer. Studien utgår från en kvalitativ ansats där fokus riktas mot respondenternas egna upplevelser och tolkningar.Studiens empiriska material är insamlat på en statlig myndighet genom fyra semistrukturerade intervjuer samt en minifokusgruppsintervju med tre medarbetare. Respondenterna representeras av chefer och medarbetare från myndighetens kommunikationsavdelning samt HR-funktion. Resultatet visar att intern kommunikation definieras som något som sker inom den egna organisationen och beskrivs som både det viktigaste och samtidigt det svåraste att förhålla sig till och hantera. Vidare visar studien att en önskvärd intern kommunikation präglas av ett öppet klimat, möjlighet till medarbetarinflytande samt ett mer uttalat samarbete mellan myndighetens HR- och kommunikationsavdelning. Tidigare forskning har framförallt fokuserats till intern kommunikation vid förändring, något som även inkluderats i studien då den undersökta myndigheten genomgår en övergripande organisationsförändring där samverkan mellan stödfunktionerna kommer öka. Resultatet påvisar att en av de utmaningar som intern kommunikation bidrar till utgörs av att skapa en gemensam förståelse för situationer och problem då olika befattningar och roller utgår från differentierade perspektiv.Nyckelord:

 • 65.
  Björklund, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bruér, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ledarskap för att främja hälsa hos medarbetare: En fallstudie om hälsoarbete på linjechefsnivå2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The author’s common interest for healthy employees, brought reasonto study how line managers can manage and develop this withsupport from HR. Previous research highlights that knowledge ofhow health is promoted is missing. Line managers have a key role inworking with contributors´ health. The aim of the study is toinvestigate how managers are working for the well-being ofemployees and which aid dedicated to line managers from the HRfunction, and how support and the work with employees’ health canbe developed. This study also investigates the approach on healthfrom each party. The method consisted of a case study, includingdata collection through depth interview with HR and focus groupinterview with heads of unit. The result of the HR interview showedoverwhelming support in individual conversations, but lack ofresources for the support function. HR requested additional resourcesand more health promotion work instead of rehabilitation. Heads ofunit are working with a wellness initiative for healthy contributors.Development points were found in increased support, developedwellness options, increased participation and performance appraisalswith a focus on the individual’s health status. The findings showthat heads of units are working with participation, attendance andhealth care but want more focus on the individual’s health status. HRneeds resources in order to support the heads of units in their healthcare. A common approach is missing between HR and heads of unitin their work for health promotion. Education, approach and supportshould be developed on the basis of the organization’s overallcontext.

 • 66.
  Blank, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kovler, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Pension - investeringen som glöms bort: En studie av pensionsmedvetenheten i ett tjänsteproducerandeföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om pension och pensionskunskap med inriktning tjänstepension i ett

  svenskt tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar på att en komplexitet samt en

  kunskapsosäkerhet råder på det svenska pensionsområdet samt att intresset för ämnet överlag är

  lågt. Den här studien riktar in sig på att identifiera bakomliggande orsaksfaktorer till detta på

  undersökningsföretaget samt att även analysera ämnet utifrån ett HR-perspektiv. I studien

  används både en kvantitativ och kvalitativ metod i form av webbaserade enkäter samt

  fokusgruppsintervju för ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Den teoretiska referensramen i

  undersökningen baseras på en sammanställd nulägesanalys av pensionsområdet i Sverige,

  definition av tjänstepension och faktorer som kan påverka pensionen, sedda bland annat ur

  perspektiv på mångfald och jämställdhet. Dessa faktorer ställs sedan mot det empiriska

  materialet för att sedan analyseras och diskuteras i förhållande mot de teoretiska

  utgångspunkterna i referensramen. HR-funktionens roll gentemot pensionskunskapen undersöks i

  denna studie samt även frågeställningen om att det finns ett samband mellan pensionsavgång vid

  viss pensionsålder och individens pensionskunskap. Detta diskuteras senare i studiens

  diskussionsdel både i förhållande till det erhållna resultatet och den ovannämnda teoretiska

  bakgrunden.

  Studien avslutas med en slutsats om HR-s roll som pensionsinformatör samt förslag till vidare

  forskning på pensionsområdet med bland annat fokus på ett bredare HR-fält. Även ett

  proaktivt förbättringsförslag presenteras för undersökningsföretagets räkning med fokus på att

  främja och sprida pensionskunskapen inom organisationen.

 • 67.
  Blidberg, Camilla
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hansson, Jeanette
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kvinnligt, manligt eller macho?: En undersökning av två branscher i samma organisation som upp-visar kvinnodominans respektive mansdominans2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i en forskning gällande arbetet kring genus och jämställdhet i två olika yrkesbranscher inom samma organisation. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och granskas arbetsmarknaden närmare framträder den interna könssegregeringen. Det betyder att kvinnor och män med samma yrke och ibland samma arbetsgivare utför olika arbetsuppgifter. Enligt tidigare forskning har kvinnors andel av arbetskraften ökat kraftigt sedan 1960 och detta har medfört att ett stort steg tagits mot ökad jämställdhet. Kvinnor och män har valt olika yrkesinriktningar som resulterat i en könssegregerad arbetsmarknad. En bidragande orsak till att den svenska arbetsmarknaden fortfarande är starkt könssegregerad är beskrivningen av yrken och branscher såsom "typiskt kvinnliga" och "typiskt manliga".

  Utgångspunkten för denna studie är att ta fram mer forskning kring genus och jämställdhet. Syftet med studien är således att undersöka två olika yrkesbranscher som uppvisar kvinnodominans respektive mansdominans inom en och samma organisation. Tidigare forskning påvisar att olikheter i traditioner, förhållningssätt samt värderingar som är relaterade till genusmönstret bidrar till att kvinnor dominerar i hemtjänsten och män i de tekniska verksamheterna. Dessa genusmönster har stor betydelse för arbetsmiljöförhållandena eftersom det påverkar alla delar av vårt samhälle.

  Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer sett ur ett hermeneutiskt perspektiv. Intervjuer har genomförts med personer med olika befattningar från räddningstjänsten, vård och omsorg (hemtjänst) samt personalchef. Resultaten från intervjuerna har analyserats utifrån den teoretiska referensramen. I denna studie har vi kommit fram till att den mansdominerade yrkesbranschen har kommit längre i arbetet för jämställdhet genom exempelvis lön och ombyggnationer till kvinnliga omklädningsrum. Samt att vissa av brandmännens partners är emot kvinnliga brandmän.

 • 68.
  Blidberg Seppälä, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nojonen, Emilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Belöningar, förmåner och arbetsgivarens attraktivitet: En komparativ studie med två IT-företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur kan organisationer behålla och attrahera medarbetare genom belöningar och förmåner? Hur kan vi som personalvetare bidra inom området? Detta behandlar denna studie som genomfördes genom en metodkombination där intervjuer och en enkätundersökning gjordes. Syftet med studien är att identifiera vilka belöningar och förmåner det finns på två IT-företag och se vilka av dem som attraherar medarbetare inom IT-branschen. Tre frågeställningar formades, där syftet var att ta reda på vilka belöningar och förmåner som finns, undersöka vilka likheter och skillnader gällande belöningar och förmåner som identifieras mellan de två IT-företagen samt undersöka hur belöningar och förmåner påverkar arbetsgivarens attraktivitet. Den teoretiska referensramen består av olika teorier gällande belöningar och förmåner, motivationsteorier samt teorier gällande arbetsgivarens attraktivitet. Studien resulterade i diskussion, förbättringsförslag samt slutsatser med hjälp av relevanta teorier inom området. De två IT-företagen har liknande belöningar och förmåner och en slutsats är att dessa påverkar arbetsgivarens attraktivitet. Med grund av denna slutsats är det viktigt att personalvetare och ledning förstår vikten att belöningarnas och förmånernas påverkan på attraktiviteten.

 • 69.
  Blom, Tiina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en kommun: En kvalitativ studie om kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbete, främst gällande ohälsosam arbetsbelastning utifrån AFS 2015:42018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Utifrån de ökande antalet anmälningarna om arbetssjukdom med stress och psykiska påfrestningar som orsak ligger fokus i studien på ohälsosam arbetsbelastning och om det inom kommunen finns kunskaper att förebygga och hantera dessa risker.

  Syftet har varit undersöka hur kommunen praktiskt arbetar med föreskriften inom tre organisatoriska nivåer och hur de anställda uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. Fokus låg även på att undersöka hur de anställda är delaktiga i ovanstående arbetsmiljöarbete.

  Studien utgick från ett hermeneutiskt perspektiv med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer. En gruppintervju bestående av två medarbetare som representerade HR-avdelningen och två individuella intervjuer på chefsnivå. På medarbetarnivån genomfördes två gruppintervjuer med tre medarbetare vardera från de avdelningarna som respektive chef leder.

  Av studien framgår att goda resultat kan uppnås i den psykosociala arbetsmiljön när alla organisatoriska nivåer integrerar frågorna i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och upprättar rutiner för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Studien bekräftar att socialt stöd, kunskap, kommunikation och delaktighet är viktiga framgångsfaktorer för en god psykosocial arbetsmiljö. I diskussionen lyfts vikten av att avsätta tid i syfte att förebygga ohälsa och förslag lyfts om att använda krav/kontroll/stöd-modellen som verktyg att analysera och reflektera kring de anställdas arbetsbelastning.

 • 70.
  Blum, Jutta
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Exploring the work experience of seasonal leisure-service workers in a holiday park2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research explores the experiences that seasonal leisure-service worker have while working in the holiday park if Leksand Resort AB. This is regarded as an important topic, as certain experiences as for example satisfaction or motivation, can be a strong influence on the quality of the services provided as well as an indicator if workers will return in later seasons. Additional, Hickman and Mayer (2003) stated that not enough research has been conducted about the personnel side of holiday park work.

  Therefore, two qualitative methods of data collection were implemented in form of semi structured in-depth interviews, as well as observations. While the interviews allowed the researcher an insight into personal opinions and experiences of the workers, to further explore the phenomenon of leisure-service worker experiences, the observations provided data on changes within the company, comparing work-conditions, co-worker relationships, and management contact in 2017 with those that the interviewees mentioned in the interviews from 2016.

  The findings show that co-worker relationships were perceived as the most important part for having a good experience at work. Also, several negative influences on the employee experience that employees from 2016 expressed were taken care of by the company in 2017. Still, employees do not feel as if the Management has big interest in their well being. This misunderstanding, can possibly explained by the communication difficulties that some employees expressed.

  The focus of this research was not to explore all experiences at Leksand Resort AB, but rather the experiences of a limited number with particular attention on attitudes, and feelings of these workers. For future research it is recommended to regard all divisions of the company, as well as Management.

  The research is a valuable addition to research within this field as the employee satisfaction is often being measured with surveys in a quantitative matter, to representatively explore levels of satisfaction (or dissatisfaction). This thesis on the other hand applies semi structured in-depth interviews, to gain understanding of motives and attitudes, and to understand the details that matter to employees.

 • 71.
  Blum, Jutta
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Exploring the work experience of seasonal leisure-service workers in a holiday park2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research explores the experiences that seasonal leisure-service worker have while working in the holiday park if Leksand Resort AB. This is regarded as an important topic, as certain experiences as for example satisfaction or motivation, can be a strong influence on the quality of the services provided as well as an indicator if workers will return in later seasons. Additional, Hickman and Mayer (2003) stated that not enough research has been conducted about the personnel side of holiday park work.

  Therefore, two qualitative methods of data collection were implemented in form of semi structured in-depth interviews, as well as observations. While the interviews allowed the researcher an insight into personal opinions and experiences of the workers, to further explore the phenomenon of leisure-service worker experiences, the observations provided data on changes within the company, comparing work-conditions, co-worker relationships, and management contact in 2017 with those that the interviewees mentioned in the interviews from 2016.

  The findings show that co-worker relationships were perceived as the most important part for having a good experience at work. Also, several negative influences on the employee experience that employees from 2016 expressed were taken care of by the company in 2017. Still, employees do not feel as if the Management has big interest in their well being. This misunderstanding, can possibly explained by the communication difficulties that some employees expressed.

  The focus of this research was not to explore all experiences at Leksand Resort AB, but rather the experiences of a limited number with particular attention on attitudes, and feelings of these workers. For future research it is recommended to regard all divisions of the company, as well as Management.

  The research is a valuable addition to research within this field as the employee satisfaction is often being measured with surveys in a quantitative matter, to representatively explore levels of satisfaction (or dissatisfaction). This thesis on the other hand applies semi structured in-depth interviews, to gain understanding of motives and attitudes, and to understand the details that matter to employees.

 • 72.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Creating tourist experiences by interpreting places using digital guides2014Inngår i: Journal of Heritage Tourism, ISSN 1743-873X, E-ISSN 1747-6631, Vol. 9, nr 1, s. 1-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article investigates the relationship between technology and narrative in digital guides for tourists in Sweden. The main finding shows that narratives in the guides are based on a naïve view of history. In several instances, content is based on odd stories and speculation. Recent social trends have led to the erosion of grand narratives and the emergence of multiple views of history. New digital guides must address these challenges in order to develop tourism products that are relevant to different market segments.

 • 73.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Does the competition state undermine the long term sustainability of rural tourism?: The case of Sweden2014Inngår i: Proceedings from TTRA 2014 International Conference: Tourism and the New Global Economy / [ed] Marion Joppe, 2014, s. 171-188Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the contemporary competition state, many peripheral regions are in decline. Tourism is increasingly considered as a savior for regions lagging behind. The EU has launched several programs with the ambition to stimulate growth and employment in peripheral areas which are used in tourism development projects. In this paper a longitudinal analysis of changes in Swedish tourism guest nights with an attempt to assess the spatial changes that have taken place in the light of this new regional tourism policy are carried out. The aim is to investigate if tourism and tourism policy contributes to level out disparities between regions. The analysis is based on statistics on Swedish guest nights, on employees in the accommodation sector and on EU funds. Although there are exceptions, the main findings indicate that the potential for creating sustainable rural tourism growth through tourism policy seems to be much less than the popular discourse suggests.

 • 74.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Samhällets roll i besöksnäringens utveckling2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 75.
  Bohn, Dorothee
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi.
  de Bernardi, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The different shades of snow: an analysis of winter tourism in European regional planning and policy documents2019Inngår i: Winter tourism: trends and challenges / [ed] Ulrike Pröbstl-Haider, Harold Richins, Stefan Tuerk, Wallingford: CABI Publishing, 2019, s. 47-63Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 76.
  Bohn, Dorothee
  et al.
  Multidimensional Tourism Institute, University of Lapland.
  de Bernardi, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  The role of workforce and labour in Nordic tourism strategies2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 77.
  Bolognese, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Blåns, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att behålla första linjens chefer inom den offentliga sektorn: En studie om första linjens chefers arbetssituation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka första linjens chefers arbetssituation vid Ludvika kommun. I detta arbete har vi valt att utgå från två frågeställningar:  ● Hur upplever första linjens chefer sin arbetssituation vid Ludvika kommun? ● Vad kan göras för att förbättra första linjens chefers framtida arbetssituation?  För att uppnå studiens syfte har flera metoder använts där en kvantitativ metod och en kvalitativ metod kombineras. Resultatet i studien visar att bristande stöd och resurser samt för många underställda påverkar första linjens chefer i det dagliga arbetet genom avsaknad av tid för arbetsmiljöarbete samt verksamhetsutveckling. Flertalet första linjens chefer hos Ludvika kommun arbetar i en ohållbar arbetssituation av för höga krav tillsammans med ett för litet stöd vilket skapar en avsaknad av kontroll över arbetssituationen. Enligt Karaseks krav- kontroll- och stödmodell så finns hos kommunens första linjens chefer i och med detta en ökad risk för ohälsa.

 • 78.
  Boström, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ebberstein, Rebecka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Generationsanpassad Employer branding?: Uppfattningar om attraktiva faktorer hos arbetsgivare enligt millennials2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie baserades på ett behov av att öka kunskapen gällande vad generationen millennials anser utgör en attraktiv arbetsgivare. Mer specifikt var syftet att undersöka generationens uppfattningar kring attraktiva faktorer hos arbetsgivare. Tidigare forskning och teori inom exempelvis attraktivitet, employer branding och generationer användes till såväl grund som analys. För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ metod i form av en enkätstudie som delades ut till totalt 152 byggingenjörsstudenter som var millennials, fördelade på två högskolor. Enkätstudien resulterade i totalt 72 deltagare.

  Resultatet visade att de högst skattade faktorerna var att få arbeta i en trivsam och positiv miljö, att få bra relationer med kollegor, möjlighet att lära sig nya kunskaper, att få erfarenhet som gynnar karriären, att få arbeta i en spännande miljö och att organisationen producerar högkvalitativa produkter och tjänster. En kategorisering av dessa visade att samtliga av de högst skattade faktorerna handlade om annat än ekonomiska faktorer i arbetsgivarvarumärket, närmare bestämt var majoriteten av dem psykologiska.

  Vidare undersöktes eventuella skillnader i skattningar baserat på arbetslivserfarenhet och kön. Resultatet visade bland annat att gruppen med kortare arbetslivserfarenhet skattade majoriteten av de viktigaste faktorerna högre medan kvinnor skattade samtliga av dem högre. Studiens resultat visade dessutom att ingen av de undersökta faktorerna skattades anmärkningsvärt lågt, vilket kan indikera att arbetsgivare bör uppmärksamma även andra faktorer än de som deltagarna uppfattade som de viktigaste.

 • 79.
  Botman, H Russel
  University of Stellenbosch.
  Human Dignity and Economic Globalization2003Inngår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 20-34Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 80.
  Brehmer, Jana
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Promoting authenticity in theme parks: Content analysis of selected theme park home pages2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis aims to identify the role of authenticity in the promotion of theme parks. The apparent contradiction of theme parks and authenticity makes this research field so essential to investigate. Theme parks are usually criticised for being fake and banal places where nothing is real or authentic. In fact, the trend goes forward to tourists that search for authentic experiences due to the always desire of singularity, originality, combined with self-realisation in a safe environment. That most of touristic places and destination are constructed and that the assessment of authenticity depends more on the observer than on the observation itself often remains disregarded. That is why, much literature is already dealing with assessment of authenticity as a construct of subjective hopes, views and expectations. The theoretical part treats this assessment and brings it in the context of theme parks. To provide a knowledge base for the analysis, the literature review reveals, that theme parks serve the trend of authenticity due to the chance to escape the daily routine and a predictability of services.

  Expanding the current literature, a qualitative approach is used to analyse how authenticity is advertised by theme park suppliers on their home pages. A content analysis using the three different types of authenticity according to Wang (1999) as main categories is conducted.

  The study concludes, that mainly objectivist and constructivist authenticity is promoted by the operators, triggering visitors with essential and intersectoral tourism focuses like escape from every day’s life and making unusual experiences. Suppliers play with the hyper-realistic contradiction of a theme park, imitating the outside world same as creating a border to it. On the home pages, common marketing methods like

  storytelling and electronic word-of-mouth are combined with authenticity. Synonyms for authenticity, like "real" or "genuine" can be identified. Even cultural differences between the different continents are noticeable.

  However, as a qualitative approach is conducted, the study does not aim for high representativeness but for a deep understanding of a limited number of theme parks. It contributes to the after date very limited amount of academic literature about authenticity promotion. Furthermore, the study can be seen as in inspiration for other theme park and touristic entertainment suppliers. However, it is recommended that future researches use quantitative methods to build numerical relations and the ability for generalisation.

 • 81.
  Brissman, Linn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Jannesson, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kompetens eller utstrålning?: Rekryteringsprocess i kommunal förvaltning, en blandning av objektivitet och subjektivitet i en dynamisk process2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur rekryteringsprocessen inom offentlig förvaltning går till samt vilka aspekter som kan komma att påverka processens genomförande och utfall. Till denna studie har kvalitativ metod använts där en fallstudie har genomförts. I fallstudien har intervjuer kombinerats med vinjettstudier för att ge en djupare bild av respondenternas erfarenheter kring rekrytering. Sammanlagt har sju personer som alla arbetar med rekrytering intervjuats. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie speglar områdena rekrytering, subjektivitet, hållbarhet, offentliga förvaltning, ledarskap samt organisationskultur. Resultatet av denna studie har analyserats genom en tematisk innehållsanalys som fokuserar på att se mönster mellan intervjuerna och i enskilda intervjuer i syfte av att få en större förståelse för respondenternas utsago. Denna studie visar att det finns flera faktorer som påverka rekryteringsprocessen inom offentlig förvaltning och som blir avgörande för dess utfall. Exempelvis är subjektivitet en faktor som alltid är närvarande oavsett respondenternas försök till absolut objektivitet. Subjektiva faktorer som utstrålning och första intryck vägs in i den sammantagna bedömningen av kandidaten. I förhållande till detta visar resultatet att respondenternas kunskaper och erfarenhet kring rekrytering också påverkar och får betydelse för rekryteringsprocessen. Slutligen visar studien betydelsen av HR-funktionen som en nyckelroll i organisationen, dels genom att stödja de rekryterande cheferna i deras arbete men också för att utveckla och driva arbetet med hållbarhet inom hela organisationen, vilket även innefattar arbete med rekrytering.

 • 82. Broeders, Antonia
  Living in a World Heritage City: Impact of heritage management and tourism development on the local community of Bath2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Local communities that live in World Heritage sites can be effected in many ways by the World Heritage status of their city. This study focuses on the impact the local community in Bath experiences. Bath is a city in England that is listed as whole on the World Heritage List. A document analysis and in-depth interviews where preformed to get insight in the impact World Heritage designation and tourism development have on the social and economical structure of the local community. In the case of Bath the World Heritage status has lead to an increase in housing prices and less available housing and office space. The majority of Bath falls under the protection of UNESCO and therefore developments are restricted, time consuming and expensive. The development of tourism has lead to an increase in visitors which is causing congestion and health issues. Many locals work in the tourism industry which is found to be a low income industry and are therefore unable to effort housing in Bath. Due to the lack of office space and building space there are not many other industries besides tourism which could lead to Bath becoming a mono-industry. The quality of life for the local community in Bath has decreased, there are little job opportunities outside of the tourism industry, there is little housing available and the pollution has exceed EU levels. If Bath does not make some changes they are at risk of, just as happened to some other World Heritage cities, crowed out as a result of their World Heritage status and tourism development.

 • 83.
  Bromée Kjell, Terése
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Karlsson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Effekter och förändringar av ledarutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kommun ställs ofta inför en mängd olika utmaningar, som ställer krav påorganisationen, ledarna och medarbetarna. Hur ska kommunen bäst ta sig an dessautmaningar som samhället och omvärlden ställer för att kunna vara i framkant i sinorganisation och ständigt utveckla den? Att utveckla sina ledare som har en central roll iorganisationen kan vara ett taktiskt val av strategi för att nå målen som sätts upp iorganisationen. Alla frågor som rör kompetens, erfarenhet, utbildning och personlighetär centrala begrepp för att utveckla ledare (Day, Fleenor, Atwater, Sturm & McKee,2014). Syftet med föreliggande undersökning är att studera om ledarutvecklingen harbidragit med några förändringar eller effekter i kommunen. Genom att ha läst in sig påolika teorier, bland annat om ledarskap, kompetensutveckling och effekter av utvecklinghar en djupare förståelse ägt rum. Metoden i undersökningen är kvalitativ, därsemistrukturerade djupintervjuer har genomförts med åtta chefer som har genomgåttledarutvecklingen. Resultatet visar att efter genomförd ledarutveckling reflekterarcheferna mer över sitt ledarskap, de identifierar styrkor och utvecklingsområden vilketbidrar till kompetensutveckling för individen och för organisationen. De synligaeffekterna av kompetensutvecklingen beskrev cheferna att de fått genom en helhetssynoch en större förståelse för andra. Det skapades även en trygghet i sin ledarroll där deinsåg vikten av samverkan. Undersökningen kan bidra med att ge en bild av hur effektiven ledarutveckling kan vara. Genom att exempelvis skapa en öppenhet i organisationenoch ha tid för reflektion. Avslutningsvis framläggs några förslag på vad kommunen kanarbeta vidare med som exempelvis att fokusera mer på samverkan och skapatvärsektionella grupper. Även kommer några förslag på vidare forskning inom området.

 • 84.
  Brunk, Nanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Norling, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Välbefinnande och positiva känslor i arbetslivet: En balansakt som kräver samspel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad som ger medarbetare välbefinnande och

  positiva känslor på arbetsplatsen. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex

  medarbetare på fyra bank- och försäkringskontor i mellersta Sverige. Resultatet analyserades

  med hjälp av tidigare forskning samt teorier.

  Resultatet visar att det som skapar positiva känslor och välbefinnande i stor grad är relationer,

  dels med kollegor men också med kunder. Positiva känslor kan ha en väldigt hög

  spridningsförmåga bland kollegor, kunder och i organisationen. Det visade också att det är

  viktigt att det finns en balans mellan arbetsliv och privatliv samt mellan krav och kontroll. Att

  se på välbefinnande på arbetet ur ett samspelsperspektiv, där man integrerar både individ och

  organisation, visade sig också vara viktigt för att framgångsrikt kunna arbeta med dessa

  frågor.

 • 85.
  Brunnstedt, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Liljeqvist, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Friskfaktorer på en enhet: Identifiera & fortsatt bevara2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie med syftet att inom en enhet på Stockholms Stad identifiera friskfaktorer och undersöka vad som krävs för att fortsatt bevara dessa. Vidare är syftet att undersöka vilket stöd som är nödvändigt för bevarandet samt HR-funktionens roll i detta avseende. Enheten är, sett till sjukfrånvaro, en välmående grupp som står inför förändringar inom marknaden och målsättning då de påverkas av det nyligen genomförda regeringsskiftet.

  Ett frågeverktyg användes för att framställa de åtta viktigaste dimensionerna av det attraktiva arbetet och en fördjupad diskussion kring dessa fördes sedan under en fokusgruppsintervju tillsammans med enhetens medarbetare. Resultatet visade att de viktigaste dimensionerna var bland annat arbetstid och relationer.

  Vidare påvisades att en balans mellan arbetsliv och privatliv är av stor vikt för medarbetarnas hälsa och välmående. För att fortsatt bevara det attraktiva i arbetet visade empirin att gruppens relationer och ledaren var nyckelfaktorer och att HR-funktionen, den personalstrategiska avdelningen, enbart bidrar med en administrativ och vägledande roll i frågan om stöd.

  Arbetets slutsatser innefattar att bevarandet av friskfaktorer kräver att tillvaron måste vara begriplig, hanterlig och meningsfull men även att medarbetarna behöver rimliga krav i relation till deras handlingsutrymme. En vidare slutsats är behovet av en förändring i ledarskapsbeteendet i kommande stadier då gruppen eventuellt kommer att hamna i en ny mognadsfas på grund förändrade omständigheter.

  Författarna drar även slutsatsen att friskfaktorer är till viss del individuellt beroende på livssituation men att balansen mellan arbetsliv och privatliv är betydande för de flesta. HR-funktionen, den personalstrategiska avdelningen, har en informativ och administrativ roll i frågan om stöd och författarna anser att det ligger en logik i denna roll. Sett till organisationens storlek är det lättare att vända psykosociala frågor till företagshälsovård eller en psykologgrupp och få det arbetsrättsliga stödet eller information från HR-funktionen.

 • 86.
  Byléhn, Elsie-Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Medarbetarundersökningens roll i chefernas arbetsmiljöarbete: En kvalitativ studie hos Trafikverket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En god arbetsmiljö är en lagstadgad rättighet för arbetstagaren enligt Arbetsmiljölagen. Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö kallas arbetsmiljöarbete och är en nyckelfaktor för att skapa hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Medarbetarundersökningar är en undersökningsmetod i det systematiska arbetsmiljöarbetet men kan också användas i syfte att ta reda på medarbetarnas uppfattningar om sin arbetssituation med målet att skapa verksamhetsförbättringar.

  I denna studie har syftet varit att undersöka vilken roll som medarbetarundersökningen spelar i chefernas arbetsmiljöarbete. Studien undersökte hur cheferna arbetar med arbetsmiljöarbete och hur arbetet med resultatet från en medarbetarundersökning genomförts. Studien genomfördes på en funktion med tre organisationsnivåer och bygger på 12 kvalitativa intervjuer med funktions-, avdelnings- och enhetschefer.

  Studien visar att medarbetarundersökningen spelar en viktig roll i chefernas arbetsmiljöarbete på alla organisationsnivåer både som diskussionsunderlag i ledningsgrupper och i dialogen med medarbetarna samt som bevis på att genomförda arbetsmiljöinsatser fungerar. Enhetscheferna använder både medarbetarundersökningen och andra undersökningsmetoder i sitt arbetsmiljöarbete.

 • 87.
  Böhme, Steffi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Factors influencing tourism sustainability: The case of the World Heritage Falun Great Copper Mountain2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis focuses on identifying hindrances of achieving a sustainable tourism development on a base of a World Heritage Site. Using a case study of the World Heritage Site Falun Great Copper Mountain, the thesis assesses the situational context by using qualitative methods. Five semi- structured interviews with influential stakeholders were conducted to get an inside view of the current situation and to identify site-specific issues. The thesis identifies a number of factors that determine the successful implementation of measures leading towards sustainable tourism in the long-run; the most important being the lack of clear guidelines for the whole destination and no holistic planning approach within the municipality. The thesis concludes that despite the increased pressures towards establishment of sustainable tourism, the concept remains challenging to operationalize for the World Heritage Site without frameworks and tools from UNESCO.

 • 88.
  Carlehäll, Kristian
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Blomquist, Victoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det osynliga arbetsmiljöarbetet: -En studie om verksamheters arbete gällande organisatorisk arbetsmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöarbetet har under en lång tid utvecklats och är nu mer än någonsin inriktad på att förhindra psykisk ohälsa på arbetsplatsen. För att vägleda och utveckla organisationers arbetsmiljöarbete gällande psykisk ohälsa har Arbetsmiljöverket utfärdat en föreskrift (AMV, 2015:4) gällande organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Studien undersöker hur verksamheter inom offentliga sektorn arbetar med den nya föreskriften (AMV, 2015:4) med inritning på den organisatoriska arbetsmiljön. De teoretiska utgångspunkterna bestod av teorier om strategisk HRM, krav– kontroll- och stödmodellen och employee voice. Vi har även granskat tidigare forskning för få en inblick i faktorer som bevisats ha både negativa och positiva effekter på arbetsstyrkans välmående. För att besvara studiens syfte valde vi att undersöka två verksamheter inom den offentliga sektorn, den ena inom Hofors kommun och den andra inom landstinget Dalarna. Utifrån en fenomenologisk ansats har sex respondenter, tre från vardera verksamheten, fått beskriva deras upplevelser kring hur de arbetar med organisatorisk arbetsmiljö.

  Det vi kunde utläsa av resultatet och analysen är fördelarna med att skapa gemensamma mål, en gemensam värdegrund och samverkansgrupper. Förhoppningar med studien är att förbättra läsarens förståelse om organisatoriska arbetsmiljö genom praktiska exempel av de undersökta verksamheternas tillvägagångsätt och vår förklaring om fördelaktiga utvecklingsområden.

 • 89.
  Carlsson, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Psykosocial arbetsmiljö och stöd: En kvalitativ studie bland mellanchefer och första linjens chefer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 90.
  Clowes, Lindsay
  University of the Western Cape.
  The Vanishing Father: Changing Constructions of Fatherhood in Drum Magazine 1951–19652003Inngår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 220-244Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 91.
  Cole, Esther
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Sustainable Tourism Pedagogy in Swedish Tourism Master’s Programs: Higher education curriculum approach towards sustainable pedagogy2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The sustainable practice of tourism is heavily dependent on its practitioners. Moreover, the education of these practitioners has been an ongoing debate with the sector. The author of this study have chosen to examine how sustainable is the tourism education and how it is been1 structured by analyzing the curriculums of master’s programs in higher educational institution in Swedish universities. The aim is to identify if the programs curriculums are holding the standard for sustainable tourism education. To accomplish this, a literature framework was established which includes transformational education and critical pedagogy. The content analysis method was applied to collect and analyze syllabuses from programs and courses. Results revealed the role of faculties in the pedagogy approach as syllabuses from programs and course in faculties grounded in economics studies had traits that were identified as unsustainable. The analysis also revealed that there were areas in which these syllabuses incorporated EfS principles. Even though the analysis revealed how the content of these syllabuses aligned with the principles of EfS, it also exposes the areas which traditional approaches are still being practiced. This study lays a foundation for future understanding of this area of research.

 • 92.
  Conradie, Ernst M.
  University of the Western Cape.
  On a Human Rights Culture in a Global Era: Some Ecological Perspectives2003Inngår i: Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives / [ed] Karin Sporre & H Russel Botman, Falun: Högskolan Dalarna, 2003, s. 311-333Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 93.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Bruhn, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Marusarz, Marika
  Ersta Sköndal Högskola.
  McKee, Kevin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Turunen, Päivi
  Linköpings universitet.
  Socialt deltagande och tillgång till service: Upplevda hinder och hur de kan reduceras2012Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 94.
  Dahlberg, Matilde
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att leva som man lär: Implementering av företagskultur vid företagsförvärv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Så mycket som 83 % av alla företagsförvärv misslyckas med att öka aktieägarvärde och hela 53 % minskar till och med i aktieägarvärde (Daniel & Metcalf, 2001). Det är mycket lättare att göra själva affären, än att få den att fungera menar Nguyen & Kleiner (2003). Misslyckade företagsförvärv beror oftast på kulturella skillnader mellan företag och implementering av företagskultur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt företagsförvärv (Lodofors & Boateng, 2006).

  Syftet är att undersöka implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv och att kartlägga ledningens och mellanchefernas egna upplevelser av framgångsfaktorer och svårigheter under processen.

  I den teoretiska referensramen definieras företagskultur och beskrivs utifrån ett flertal kulturella nivåer där värderingar får särskild uppmärksamhet då studien fokuserar på värdegrundsarbete. Det görs även en beskrivning av olika sätt att utveckla kulturer på. Vidare beskrivs faktorer som ledning och chefer bör ta hänsyn till vid implementering av företagskultur. Dessa är ledarskap, förtroende och lärande (Schein, 2010, Nguyen & Kleiner, 2003, Lakshman, 2011, Bijlsma-Frankema, 2001 m.fl.).

  För att undersöka studiens syfte har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomförts. Undersökningen grundar sig på intervjuer med ledning och mellanchefer på Fastighetsbolaget AB.

  Resultatet visar att bolagets implementering av värderingar upplevs av de flesta respondenter som väldigt framgångsrik. Framgångsfaktorer i deras värdegrundsarbete sammanfattas med att ta det bästa av två världar, anpassa struktur efter önskad kultur, leva som man lär, ha transparens i information och beslut, skapa en gemensam syn på värderingar och uppföljning av medarbetares upplevelser. Den svårighet som diskuteras är kring att skapa en gemensam värdegrund i hela bolaget.

  Studiens slutsats är att implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv handlar om att ledare måste leva som de lär och att ledningen måste skapa förutsättningar för det och arbeta med uppföljning av medarbetares upplevelser.

 • 95.
  Dahlgren, Henrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rune, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Österberg, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  e-infrastruktur som stöd för hemtjänsten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The annual cost of home care services of transport in Falun/Borlänge, is now at 31 million kronor. It is clear from previous research that it is possible to reduce these costs through a restructuring of the existing home-help service. The restructuring aims to have a higher proportion of older people, who are in need of care, to live in special accommodation, in order to reduce transport costs. Therefore there is a need for systems that allow home-help service to plan their operations in such a way that transport is working as efficiently as possible. Through better planning, there are profits to be done. The rewards are not only of an economic nature but also include a reduced environmental impact, better working environment, improving road safety, and better service. One way to achieve this is to give home-help service personnel better navigation aid when they move between the customers. The thesis describes such a solution through a developed prototype based on a standardized interaction between a planning and a navigation service. The thesis describes such a solution through a developed prototype based on a standardized interaction between a planning and a navigation service. Development work has also been a first step in developing a standardized information infrastructure for home-help service. The purpose of the thesis is, on the basis of theory and the experience we have acquired through the development of the prototype, to discuss general issues which are of interest when developing standardized information infrastructure.

 • 96.
  Danielsson, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Mathilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vart är vi på väg?: En kvalitativ studie om att stärka järnvägsbranschens attraktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket där syftet var att undersöka hur en bransch kan arbeta strategiskt med att skapa attraktivitet och hur employer brand-arbete kan bedrivas. Fokus låg på järnvägsbranschen med anledning av att det är en bransch som upplever kompetensförsörjningssvårigheter och kan därför anses ha tappat i attraktivitet. Resultatet visar att det finns svårigheter avseende attraktivitetsarbete därför att en generell definition är komplex till följd av att individer efterfrågar olika saker. Det som är viktigt är dock att ett employee value proposition upprättas och att det som förmedlas även är det som levereras till medarbetarna. Attraktivitetsarbetet är därför kopplat till employer branding. Vid employer brand-arbete är det även viktigt att definiera målgrupp och att använda sig av kreativ marknadsföring där sociala medier med fördel kan användas. Resultatet visar även att järnvägsbranschen upplevs som en anonym bransch som inte når ut med tillräckligt mycket information om vad de kan erbjuda. Medverkande intervjupersoner menar att järnvägsbranschen behöver bli bättre på att synliggöra sig bland annat genom att visa upp sig på skolor och sända material till studie- och yrkesvägledarna med information om vilka utbildningar som finns.

  Employer brand-specialister från fyra olika företag samt fem studie- och yrkesvägledare har deltagit i studien via semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden har bidragit till att ge ett djup och förståelse för studiens frågeställningar. En analys gjordes utifrån teorier kring "det förändrade arbetslivet", employer branding, attraktivt arbete och marknadsföringsstrategier. Analysen visar att det föränderliga samhället ställer andra krav på arbete, men samtidigt belyses att kraven skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Att använda sig av väl uttänkta marknadsföringsstrategier kopplat till vad det är en organisation vill nå ut med är därför en viktig del i bedrivandet av ett employer brand-arbete, och särskilt viktigt för järnvägsbranschen.

 • 97.
  Davideit, Melina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Wahlgren, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att tillfredsställa allas behov: En jämförande studie om arbetsmotivation hos mellanchefer i privat och offentlig sektor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 98.
  de Bernardi, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Collaboration and social capital in rural areas: Tourism as driving force for resilience2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 99.
  de Bernardi, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  New approaches to heritage tourism research: a review of two recent volumes2019Inngår i: Journal of Tourism and Cultural Change, ISSN 1476-6825, E-ISSN 1747-7654, Vol. 17, nr 2, s. 239-245Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 100.
  de Bernardi, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Turismvetenskap.
  Reflections on the hegemonic exclusion of critical realism from academic settings: alone in a room full of people2018Inngår i: Journal of Critical Realism, ISSN 1476-7430, E-ISSN 1572-5138, Vol. 17, nr 4, s. 374-389Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, I discuss my personal experience of the issues that can arise when adopting critical realism in academic contexts dominated by irrealist (positivist, phenomenological and post-structuralist) methodological approaches. I draw inspiration for my analysis from the concept of Gramscian hegemony and the concept of ‘authenticity’. These concepts are related because hegemonic processes prevent individuals from freely expressing themselves. In my case, academic hegemony has resulted in social pressure to sacrifice my authentic critical realist self in order to achieve academic success. I also discuss groupthink dynamics, suggesting that they are a mechanism by which hegemony–and denial of individual authenticity–can be achieved. This paper is meant to be a theoretical and reflexive discussion, which could be the starting point for empirical studies investigating the situation of a critical realist in a hegemonic academic context. 

1234567 51 - 100 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf