du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 1876
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersdotter, Nora
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Diario de un montevideano gris: Rasgos del existencialismo en La tregua de Mario Benedetti2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 52.
  Andersson Falk, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Occupying a cage:: The construction of femininity in Tennessee Williams’ Cat on a Hot Tin Roof.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 53.
  Andersson Gossas, Carina
  et al.
  Uppsala universitet.
  Lindgren, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Barnböcker vuxnare på franska2011Inngår i: Språktidningen, ISSN 1654-5028, nr 2, s. 52-57Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 54.
  Andersson, Ilka
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Lesen in einer digitalen und multimedialen Welt: Eine Unterrichtsreihe zu Cornelia Funkes TintenherzExamensarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 55.
  Andersson, Mariella
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Olika aktörers perspektiv på nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång: i relation till framgångsfaktorer och skolutvecklingsprocesser2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här studien är att skapa kunskap om skolutvecklingsprocesser riktade mot nyanlända och flerspråkiga elever utifrån Skolverkets framgångsfaktorer gentemot den nämnda elevgruppen och hur olika aktörer på ett gymnasieprogram förhåller sig till dessa framgångsfaktorer. För att besvara studiens frågeställningar om i vilken mån Skolverkets framgångsfaktorer utgör en resurs vid skolutveckling för lärare och rektorer, samt vilka andra faktorer som framstår som betydelsefulla för skolutveckling och vilka faktorer eleverna själva anser är betydelsefulla för skolframgång genomförs semi-strukturerade intervjuer med två rektorer, fyra lärare och sex elever på ett gymnasieprogram som nyligen har påbörjat ett riktat projekt med Skolverket rörande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Aktivitetsteorin används för att strukturera upp de olika aktörernas aktivitetssystem i den delade gemenskapen skolan, via aktivitetsteorin tydliggörs vilka faktorer som påverkar de olika aktörernas handlingar sett ur ett sociokulturellt perspektiv. Det studien visar är att de olika aktörerna påverkas av olika faktorer i sina aktivitetssystem och att de har skild syn på framgångsfaktorerna och de utvecklingsområden som finns. Det är tydligt att uttalade och outtalade normer i hög grad styr lärare och elevers skolvardag och därmed inverkar vid skolutveckling, medan rektorerna i studien har ett mer forskningsinriktat fokus. Kunskapsbidraget i studien är sammanfattningsvis att det behövs förståelse aktörerna emellan för att belysa behov och sedermera lyckas implementera förändringar som gynnar de nyanlända och flerspråkiga elevernas skolframgång.

 • 56.
  Andersson, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Berättandets kraft: Gymnasielärare om elevers läsning av skönlitterär prosa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att analysera fem svensklärare gällande skönlitterär läsning av prosa i

  svenskundervisningen i gymnasiet. Studiens frågeställningar är: hur förhåller sig svensklärarna till

  faktorerna kanon, bildning, upplevelse, de formella färdighetsaspekterna, de sociokulturella

  aspekterna och det fostrande och demokratiska tänkandet och hur kan svensklärarnas

  erfarenheter relateras till läroplanen för gymnasieskolan? Undersökningen är en kvalitativ studie

  med halvstrukturerade individuella intervjuer. I bakgrundsavsnittet presenteras forskare och

  didaktikers argument för vilka effekter som skönlitterär läsning medför hos läsaren. Studiens

  resultat visar att en av de fem svensklärarna som medverkade i studien är medveten om fyra av

  Staffan Thorsons fem aspekter. Den färdighet som lärarna inte talade om var det fostrande och

  demokratiska tänkandet, vilket är något som forskningen argumenterar för. Endast en av de fem

  medverkande lärarna talade om de sociokulturella aspekterna genom skönlitterär läsning av prosa.

  Resultatet visar även att det faktum att lärarna lider av tidsbrist och dessutom tolkar läroplanen

  olika resulterar i att det finns skillnader i vilka färdigheter, kunskaper och i hur mycket eleverna

  kan utvecklas. Lärarna argumenterar för de färdigheter som de anser att läsningen medför i

  läroplanen, men framhåller även hur svårt det är att få eleverna att ta del av läsningens positiva

  effekter om eleverna inte ser det som lustfyllt.

 • 57.
  Andersson, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Varför svenska skolelever bör läsa skönlitteratur: Vilka argument finns för att skönlitteratur ska användas i svenskundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka vilka argument som framförs i de två senaste årtiondenas

  forskning av skönlitterär läsning i svenskundervisningen samt på vilket sätt dessa argument

  förhåller sig till skolans styrdokument. Frågeställningarna som studien vilar på är hur forskarna

  argumenterar för läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen samt om forskarnas

  argumentation kring läsning av skönlitteratur förhåller sig till skolans styrdokument.

  Undersökningens metod är en systematisk litteraturstudie. Där forskarnas argument för läsning

  av skönlitteratur har analyserats. Resultatet redovisar de argument som forskarna framför för

  vilka fördelar som läsning av skönlitteratur bidrar till, inte endast kunskapsmässigt utan även

  personlighetsmässigt. Vidare visar studiens resultat, med utgång från författarnas motiveringar för

  läsning av litteratur hur detta är kopplat till skolans styrdokument. Syftet är att denna studie ska

  utvecklas till en studie med ett normativt syfte där den andra studien ska undersöka hur

  verksamma lärare arbetar med skönlitteratur för att öka läsförståelsen.

 • 58.
  Andersson, Mikaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Litteraturvetenskap.
  Den monstruösa naturen: En ekokritisk analys av fyra skräcknoveller2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en ekokritisk analys av fyra noveller ur Anders Fagers Samlade svenska kulter: skräckberättelser. De undersökta novellerna är ”Furierna från Borås”, ”När döden kom till Bodskär”, ”Leka med Liam” och ”Tre veckor av lycka”. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och natur samt människa och icke-människa skildras. Metoden som använts är närläsning. Analysen visar att naturen och de icke-mänskliga varelserna skildras som ett hot mot människorna. Naturskildringen ansluter till tropen vildmark, där naturen är skrämmande och ogästvänlig. Kvinnorna knyts närmare naturen och de framställs som ett hot mot männen. Detta kan dock ses som ett sätt att ge naturen och kvinnorna rollen av aktivt subjekt snarare än passiva objekt.

 • 59.
  Andersson, Pierre
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska. Göteborgs universitet.
  Actitudes hacia la variedad caló: Un estudio sociolingüístico de adolescentes andaluces2011Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Caló is a language/variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). The variety belongs to a group of languages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish.

  Much research has been carried out regarding the vocabulary and the grammar of this variety. The conclusions drawn in those studies indicate that Caló is on its way to extinction. However, there is an expressed inter... merest in reintroducing the variety, in a form called “Romanó-Caló”.

  Language attitudes play a decisive role for the destiny of endangered languages. In order for a revitalization project to be successful, the attitudes towards the variety being reintroduced have to be positive. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Caló and Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct and indirect. In part one, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanish speaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’. Firstly, the informants were asked to write down their first three impressions of the speakers. Secondly, nine short questions related to the voices were asked, to which the subjects expressed their answers on attitude scales. They were also asked to match the voices with photos of people. Furthermore, the informants have answered questions regarding what variety is spoken at home, as well as if he or she has any knowledge of, or contact with, any language/variety, apart from Spanish. 182 informants continued with part two of the questionnaire, which consisted of 20 items – positive and negative statements towards Caló and Caló speakers. The informants have rated their agreement or disagreement to these statements on a Likert scale. Another exercise measured the willingness of the informants to use Caló words for naming various objects. In addition, the subjects were tested on their knowledge of some Caló words, as well as asked whether they thought it was “useful” to know how to speak Caló. Various statistical methods have been used in order to establish whether or not the results are statistically significant.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Caló speakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Caló speakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as well as those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positive attitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is also possible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a high level of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance of being successful.

 • 60.
  Andersson, Pierre
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska. Göteborgs universitet.
  Actitudes hacia la variedad caló y sus hablantes: Un estudio sociolingüístico de las opiniones de adolescentes andaluces2016Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Caló is a language/variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). The variety belongs to a group oflanguages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish.

  Much research has been carried out regarding the vocabulary and the grammar of this variety.The conclusions drawn in those studies indicate that Caló is on its way to extinction. However, thereis an expressed interest in reintroducing the variety, in a form called “Romanó-Caló”.

  Language attitudes play a decisive role for the destiny of endangered languages. In order for arevitalization project to be successful, the attitudes towards the variety being reintroduced have to bepositive. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Calóand Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct andindirect. In part one, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanishspeaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’. Firstly,the informants were asked to write down their first three impressions of the speakers. Secondly, nineshort questions related to the voices were asked, to which the subjects expressed their answers on attitudescales. They were also asked to match the voices with photos of people. Furthermore, theinformants have answered questions regarding what variety is spoken at home, as well as if he or she hasany knowledge of, or contact with, any language/variety, apart from Spanish. 182 informants continuedwith part two of the questionnaire, which consisted of 20 items – positive and negative statementstowards Caló and Caló speakers. The informants have rated their agreement or disagreement to thesestatements on a Likert scale. Another exercise measured the willingness of the informants to use Calówords for naming various objects. In addition, the subjects were tested on their knowledge of some Calówords, as well as asked whether they thought it was “useful” to know how to speak Caló. Variousstatistical methods have been used in order to establish whether or not the results are statisticallysignificant.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Calóspeakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Calóspeakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as wellas those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positiveattitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is alsopossible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a highlevel of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance ofbeing successful.

 • 61.
  Andersson, Pierre
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Attitudes towards the minority variety Caló in the south of Spain: a sociolinguistic studyManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Caló is a variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). It belongs to a group of languages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish. According to previous research carried out – with focus on the vocabulary and the grammar of this variety – Caló is on its way to extinction. However, there is an expressed interest in reintroducing a form called “Romanó-Caló”.

  Attitudes play an important role in minority language maintenance as well as in order for a revitalization project to be successful. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Caló and Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct and indirect. In total, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanish speaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’, answering questions related to the voices on attitude scales. Furthermore, 182 of the informants rated their agreement or disagreement to positive and negative items towards Caló and its speakers on a Likert scale.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Caló speakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Caló speakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as well as those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positive attitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is also possible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a high level of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance of being successful.

 • 62.
  Andersson, Tim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Jag finns i klassrummet men inte i mitt läromedel: En genus- och queeranalys av tre läromedel i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk som behandlar genus och heteronormativitet i skolämnet svenska som andraspråks läromedel. Studiens inriktning är mot den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux. Den forskning som tidigare bedrivits i området kring genus och queer har länge fokuserat på klassrumsnära innehåll där man bland annat har undersökt talutrymme i klassrummet eller lärares förhållningssätt till genus. Detta har bidragit till att det inte fallit så mycket ljus över de materiel eleverna faktiskt läser i skolan. I denna studie vill jag bredda genus- och queer forskningen i den grundläggande vuxenutbildningen och även koppla in de läromedel som används.

  Insamlingen av empiri till studien har skett via kriteriebaserad kvalitativ sampling. För att analysera innehållet har jag använt mig av diskursanalys som jag kopplat queerteori till.

  Resultatet av studien var nedslående. Det märktes tydligt att biologiska kvinnor var underrepresenterade samt att kvinnorna på ett övervägande sätt beskrevs negativt. HBTQ-identiteter är i stor utsträckning marginaliserade och i de fall de förekommer är de totalt andrafierade. Den tidigare forskning som finns i ämnet från Norge och Australien visar liknande resultat med min studie. Slutsatsen är att vi i den svenska skolan behöver samla oss och göra läromedelsanalyser med ett queerperspektiv för att faktiskt belysa detta problem. Utan ett krafttag kring dessa frågor kommer vi ha svårt att skapa en jämlik skola som våra styrdokument ställer som krav.

 • 63.
  Angella Guzmán Carrero, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  La relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras: Una revisión sistemática de estudios anteriores2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Este estudio tiene como objetivo examinar lo que estudios anteriores muestran sobre la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, si existe una relación positiva entre estas dos variables. El método usado fue una revisión sistemática de estudios anteriores. Los estudios encontrados indican que existe una relación significativa y positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras. Los estudios que hemos encontrado muestran, además, que los estudiantes que hacen uso del aprendizaje autorregulado en lenguas extranjeras obtienen mejores calificaciones y, por lo tanto, tienen un mejor rendimiento académico.

 • 64.
  Apelmo Mattsson, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Die Verbindung zwischen Romantik und Phantastik: Ein Vergleich zwischen Michael Endes „Die unendliche Geschichte „ und E.T.A Hoffmanns „Der goldne Topf 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [de]

  Diese Examensarbeit untersucht die Verbindung zwischen Die unendliche Geschichte von Michael Ende und der deutschen Epoche Romantik. Dies wird anhand einer textimmanenten Analyse von Die unendliche Geschichte und E.T.A Hoffmanns romantisches Werk Der goldne Topf durchgeführt.

 • 65.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Acqua pesante2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 66.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Andrea Mantegna allo scrittoio. Un profilo linguistico2018Bok (Fagfellevurdert)
 • 67.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Canederli. Pane (raffermo), latte e fantasia2015Inngår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 57-61Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 68.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Faccina2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 69.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  I glossari e gli inventari tre-quattrocenteschi: piccoli grandi tesori di lessico (e cultura) materiale2017Inngår i: La capsula del tempo. Aspetti selezionati di lingua, letteratura e cultura italiana da conservare in prospettiva futura / [ed] Stefano Adamo, Claudio Nobili, Raleigh (CN), United States: Aonia , 2017, s. 17-33Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 70.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  I maccheroni fra lingua e palato2015Inngår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 160-164Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 71. Aresti, Alessandro
  I persuasori occulti(sti). Lessico, semantica e retorica della lingua dell’esoterismo2011Bok (Fagfellevurdert)
 • 72.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Il cuscus. Tutto il Mediterraneo è paese2015Inngår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 105-108Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 73.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati2015Inngår i: Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 138-141Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 74.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  La (frittura di) paranza. Dalla barca alla padella2015Inngår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 196-198Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 75. Aresti, Alessandro
  La variazione linguistica e lessicale nella tradizione dei glossari medievali in volgare2012Inngår i: La variazione nell’italiano e nella sua storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali: Atti dell’XI congresso SILFI / [ed] Patricia Bianchi, Nicola De Blasi, Chiara De Caprio, Francesco Montuori, Firenze: franco cesati editore, 2012, Vol. II, s. 739-748Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 76.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  LED2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-5Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 77.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  L’edizione di glossari antichi prima e dopo Baldelli. Una rassegna degli studi e alcuni glossarietti inediti2017Inngår i: Studi di lessicografia italiana, ISSN 0392-5218, Vol. 34, s. 35-82Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 78. Aresti, Alessandro
  Letteratura maltese in lingua italiana. Le disavventure marinaresche di Fabrizio Cagliola2011Inngår i: Quaderni della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Cagliari, Roma: Aracne editrice, 2011, s. 7-21Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 79. Aresti, Alessandro
  Macchina fotografica2011Inngår i: Itabolario. L’Italia unita in 150 parole / [ed] Massimo Arcangeli, Roma: Carocci editore, 2011, s. 86-87Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 80.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Miniassegno2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 81. Aresti, Alessandro
  “Morbus itanglicus”? Sulla presenza (e invadenza) dell’ “itanglese”2012Inngår i: L’Italia e i mass media / [ed] Marco Gargiulo, Roma: Aracne editrice, 2012, s. 239-260Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 82.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Neutrone2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 83.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Okay2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 84.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Pane carasau. “Musica” per le papille2015Inngår i: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, s. 196-198Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 85. Aresti, Alessandro
  Pappagallo (della strada)2011Inngår i: Itabolario. L’Italia unita in 150 parole / [ed] Massimo Arcangeli, Roma: Carocci editore, 2011, s. 161-163Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 86. Aresti, Alessandro
  Perestrojka2011Inngår i: Itabolario. L’Italia unita in 150 parole / [ed] Massimo Arcangeli, Roma: Carocci editore, 2011, s. 257-258Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 87. Aresti, Alessandro
  Pizzardone2011Inngår i: Itabolario. L’Italia unita in 150 parole / [ed] Massimo Arcangeli, Roma: Carocci editore, 2011, s. 40-42Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 88.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Preliminari a uno studio sull’uso linguistico del Mantegna (con particolare riguardo alla questione dell’autografia)2017Inngår i: Filologia e critica, ISSN 0391-2493, Vol. 42, nr 2, s. 205-256Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 89.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Presentazione del Tesoro dei Lessici degli Antichi Volgari Italiani (TLAVI)2016Inngår i: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 16: Projets en cours; ressources et outils nouveaux / [ed] David Trotter, Andrea Bozzi, Cédric Fairon, 2016, s. 41-53Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 90. Aresti, Alessandro
  Questioni intorno alla lingua italiana nella stampa quotidiana nazionale2014Inngår i: Lingua e cultura italiana nei mass media. Uno sguardo interdisciplinare / [ed] Marco Gargiulo, Roma: Aracne editrice, 2014, s. 105-142Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 91. Aresti, Alessandro
  Recensione a Aldo Grasso (a cura di), Storie e culture della televisione italiana, Milano, Arnoldo Mondadori2013Inngår i: Lingua italiana d'oggi, ISSN 1825-8298, Vol. 10, s. 255-268Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 92. Aresti, Alessandro
  recensione a Fabio Rossi, Il linguaggio cinematografico, Roma, Aracne, 20062007Inngår i: La Rassegna della letteratura italiana, ISSN 0033-9423, Vol. 1, s. 384-387Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 93. Aresti, Alessandro
  Recensione a Paola Guazzotti/Maria Federica Oddera (a cura di), Il grande dizionario dei proverbi italiani, Bologna, Zanichelli, 2006 e Carlo Lapucci (a cura di), Dizionario dei proverbi italiani, Firenze, Le Monnier, 20062007Inngår i: Lingua italiana d'oggi, ISSN 1825-8298, Vol. 4, s. 409-418Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 94.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Rete GSM2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 95.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Scuola-bus (o scuolabus)2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-5Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 96. Aresti, Alessandro
  Sul patrimonio paremiologico della prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612)2013Inngår i: Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana: Atti del X Convegno ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) / [ed] Lorenzo Tomasin, Firenze: franco cesati editore, 2013, s. 295-306Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 97.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Televideo2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 98.
  Aresti, Alessandro
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Televisore2015Inngår i: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 99. Aresti, Alessandro
  Tesoro dei Lessici degli Antichi Volgari Italiani (TLAVI)2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 100. Aresti, Alessandro
  Tesoro dei Lessici degli Antichi Volgari Italiani (TLAVI)2013Inngår i: Zeitschrift für Romanische Philologie, ISSN 0049-8661, E-ISSN 1865-9063, Vol. 129, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
1234567 51 - 100 of 1876
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf