du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 51 - 100 of 212
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Edsenius, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Digital Storytelling - otydligt, men efterfrågat!: En kvalitativ studie i vad man inom den journalistiska branschen avser med Digital Storytelling, samt vilka kompetenser som anses viktiga för det digitala berättandet.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet   med   denna   studie   är   att   skapa   en   bild   av   vad   man   inom   den   journalistiska   branschen  avser   med   digital   storytelling,   samt   vilka   egenskaper   och   kompetenser   som   värderas   och  anses   viktiga   för   att   kunna   jobba   med   digitalt   berättande   inom   denna   bransch.   Förhoppningen  med   undersökningen   är   att   generera   fördjupade   kunskaper   inom   området   som   kan   ligga   till  grund   för   vidare   utveckling   av   såväl   begreppet   digital   storytelling   som   förståelse   för   det  digitala   berättandet.   För   att   uppnå   detta   har   jag   utgått   från   följande   frågeställningar:  Hur   definierar   nyckelpersoner   inom   branschen   digital   storytelling   och   vad   omfattar  begreppet?   Vilken   typ   av   produktioner   förväntas   man   som   producent   av   denna   berättande  form   leverera?   På   vilka   sätt   skiljer   sig   berättarsättet   (de   dramaturgiska   greppen)   för   den   här  typen   av   produktioner   från   mer   traditionellt   berättande?   Vilka   kunskaper   och   egenskaper  anses   viktiga   för   att,   professionellt,   kunna   leverera   produktioner   inom   området   digital  storytelling?   Hur   ser   man   på   framtiden   för   journalistens   roll   i   en   värld   av   konvergens   och  förändring   i   förhållande   till   digital   storytelling?   Kärnan   i   arbetet   ligger   inom   området   för   den  kvalitativa   forskningen   i   vilken   empiri   har   samlats   in   via   intervjuer   med   semistrukturerade  öppna   frågor,   för   att   därefter   analyseras   genom   meningskoncentration.   Ett   flertal   teoretiska  synsätt   och   begrepp   har   använts   för   att   få   ett   ramverk   till   digital   storytelling   i   arbetet   med  analysen.   Teorier   såsom   Bourdius   -   sociala   sammanhang,   Jenkins   -   konvergenskultur   och  Goldhabers   -   uppmärksamhetsekonomi.   I   resultatet   av   studien   framkommer   det   att   digital  storytelling   består   av   ett   audiovisuellt   uttryck   skapat   för   digitala   plattformar   med   hjälp   av  olika   media.   Ett   berättande   i   vilket   publiken   ges   valmöjligheter   för   hur   man   kan   konsumera  berättelsen.   Samtidigt   som   undersökningens   resultat   poängterar   vikten   av   audiovisuell  kompetens,   belyser   den   även   de   sociala   aspekterna   av   det   digitala   berättandet   i   vilket  interaktivitet   av   olika   form   är   av   vikt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Edvinsson, Oskar
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Visuell stil i Chungking Express och Yi yi: En undersökning av bildens påverkan på narrativ i film2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fokus i den här uppsatsen ligger på bilden i film. Hur kan de visuella val som görs under enfilmproduktion påverka hur vi ser på filmens narrativa element, såsom karaktärer, story, tematik?Jag har tagit en närmare titt på dessa val och de fenomen som förekommer inom visuelltberättande i film. Jag har undersökt vilken vikt de kan ha på narrativet och hur det kan forma enfilmupplevelse. Genom narrativ och stilistisk analys har två filmer undersökts med detta syfte iåtanke: Yi yi (1999), av taiwanesiska regissören Edward Yang, och Chungking Express (1994), avHong Kong-baserade regissören Wong Kar-wai. Dessa har analyserats och jämförts för attdemonstrera skiljaktiga sätt i hur bilden kan användas i en film. Jag har genom analysen kommitfram till att visuell stil kan ha en stor påverkan i att forma upplevelsen av en film. De val som taskan förändra hur vi känner och ser på en film. Skillnaden i filmernas visuella stil har visat hurobjektiva bilder och totalbilder kan användas för att sätta händelser och karaktärer i ett större,makroskopiskt kontext; medan subjektiva bilder och närbilder kan placera oss inuti en händelseoch förändra hur vi förhåller oss till vad som händer i filmen, och genom kinematografiskafenomen, som kamerarörelser, betona karaktärers känslor.

 • 53.
  Ekfeldt, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Meningsskapande i bildämnet: En litteraturstudie om meningsskapande i ett bilddidaktiskt sammanhang.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporter visar på elever som inte upplever skolan som meningsfull och borttagandet av

  ämnet som obligatorisk på gymnasiet nationella program samt en timfördelning på ynka 3,3

  % på grundskolan samtidigt som både gymnasieministern och vidare lyfter verksamma lärare

  hur bildämnet ökar elevers välmående och gör att de presterar bättre.

  Och läroplaner som lyfter att skolan har ett övergripande syfte med att organisera

  undervisningen så att eleverna finner lärandet meningsfullt var studiens syfte att undersöka

  hur forskningen ser på meningsskapande inom bildämnet. Samt undersöka hur

  meningsskapande kommer till uttryck sett i ett bilddidaktiskt sammanhang.

  Utifrån detta syfte har studien utgått ifrån följande frågeställningar:

  • Vad innebär meningsskapande inom bildämnet enligt forskningen?

  • Hur kommer meningsskapande till uttryck inom bildämnet?

  Studiens design var en kvalitativ litteraturstudie av aktuell forskning på det undersökta

  området. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med en innehållsanalys

  där utvald forskning analyserats och jämförts med varandra med fokus att svara på studiens

  syfte och frågeställningar.

  Resultatet visar att forskningen trots en stor variation i metoder och arbetssätt visar på flertalet

  gemensamma faktorer som lyfts som centrala i elevers meningsskapande.

  Slutsatserna som i min mening kan dras av undersökningen pekar på att pedagogens roll är av

  stor betydelse i att ge eleverna verktygen som krävs och tillåter dem att tänja på ramarna.

  Detta tillsammans med en öppen kommunikation och dialog med både andra elever och

  pedagoger, bidrar till en miljö som inrymmer flertalet möjligheter för elevers

  meningsskapande. Studien visar således att bildämnet med rätt didaktiska tillvägagångssätt

  och överväganden, inhyser stora möjligheter för elevers meningsskapande.

 • 54.
  Ekholm, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Vem representeras?: En undersökning av jämställdhet i nutida film2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre storsäljande filmer från 2016 förhåller sig till jämställdhet. Den teoretiska utgångspunkten är forskning gällande jämställdhet, genus, kön och representation samt feministisk filmforskning. Metoden för att genomföra analysen är både en genomräkning av den könsfördelning som finns i filmerna likaså om de klarar Bechdeltestet och avslutningsvis en karaktärsanalys utifrån Jens Eders

  Karaktärsklockan. De filmerna som analyseras är Finding Dory, Captain America: Civil War och Ghostbusters. Resultaten av undersökningen visar på filmer som är ojämnställda utifrån en underrepresentation av olika genus och kön men till sin helhet kan de inte avfärdas som helt ojämnställda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Eklund, Viktor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Streitlien, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. Genom ett experiment har deltagare utan erfarenhet av 3D-produktion fått bedöma realismen på 3D-producerade bilder. Deltagarna upplevde det som svårt att avgöra huruvida en bild upplevs som mer realistisk än andra. Detaljer som ljus, skuggor och reflektioner var avgörande vid bedömningarna. Studien visar att parametrarna reflektionsdjup och stråldjup är avgörande för att uppnå realism, dock finns en risk att ett för högt värde ger lägre nivå av realism. Det framkommer även att reflektionsdjup och stråldjup har en betydande inverkan på renderingstiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Engblom, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Varumärkesidentitet hos elitidrottare: Hur bildspråk i sociala medier kan stärka varumärkesidentitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke. Varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, där kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden för varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att kommunicera detta. Föreliggande arbete utfördes som en fallstudie på elitryttaren Annelie Eriksson med syfte att ta reda på hur Annelie kan använda bildspråk för att kommunicera kärnvärdena i identiteten och stärka sitt varumärke. Som en del i detta analyserades även hur andra elitidrottare profilerar sig på sociala medier. Forskningsresultaten visar att stillbilder är den vanligaste typen av media och att idrottaren förekommer på majoriteten av bilderna. Vidare läggs också stort fokus på själva sporten. Personliga bilder förekom relativt sällan men visade sig ändå ha stor inverkan på den sammantagna uppfattningen av idrottaren. För att Annelie Eriksson ska stärka sin varumärkesidentitet bör hennes bilder kommunicera självsäkerhet, kvinnlighet, fart eller något av hennes andra kärnvärden. Annelie själv verkar vara det bästa sättet att kommunicera kvinnlighet och självsäkerhet, samtidigt som hästar i fart är vad som får henne som idrottare att uppfattas som fartfylld och tuff. Inslag av mer personliga bilder kan bidra till autenticiteten, vilket på sikt kan stärka det personliga varumärket. Vidare verkar motivet i bilderna vara av större vikt än hur bilderna är komponerade. Undantaget är att bilderna ändå bör hålla en hög kvalitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Ericsson, Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Elevers lärande i grundskolans bildundervisning: En litteraturstudie av bilddidaktisk forskning kring bildundervisningens effekter på elever i grundskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie av bilddidaktisk forskning, vars syfte är att

  undersöka huruvida bildundervisningen ger möjlighet till utveckling och lärande som även

  främjar lärande i akademiska ämnen, utöver lärandet enbart i bildämnet. Bildämnet anses vara

  ett viktigt ämne i skolan som främjar elevers individuella utveckling och kan ge dem

  utvecklingsmöjligheter även i akademiska ämnen genom att det inkluderar både praktiska och

  teoretiska arbetsmetoder. Bilddidaktisk forskning diskuterar därför om det finns särskilda

  effekter som bildämnet ger möjlighet att utveckla hos eleven, vilka kan påverka elevers

  resultat i akademiska ämnen positivt. Metoden som har använts är en innehållsanalys av

  relevant bilddidaktik forskning, och avser undersöka och jämföra eventuella likheter och

  olikheter. Materialet för studien består av artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar som

  behandlar bildundervisningens utvecklingsmöjligheter och eventuella transfereffekter från

  bildämnet till akademiska ämnen. Resultaten av studien visar att forskningen inte har funnit

  några direkta transfereffekter från bildämnet till specifika akademiska ämnen och att

  eventuella bevis är svåra att påvisa, men att bildämnet ändå spelar en viktig roll för elevens

  individuella utveckling genom att det inkluderar flera kognitiva förmågor, vilket skapar

  helhetsammanhang och bidrar till större ökad social och kulturell förståelse hos eleven.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Ericsson, Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Varför väljer du bild?: En kvalitativ studie över elevers syn på bildämnet i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att ta reda på vad elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet anser om bildämnet. Intresset för de olika åldrarna kommer av att eleverna i årskurs 9 läser bild som ett obligatoriskt ämne medan eleverna i årskurs 1 har gjort ett aktivt val för att läsa bild, och studien önskar att belysa eventuella skillnader i elevernas uppfattningar om bildämnet på grund av detta. Studiens utgångspunkt tar avstamp i det sociokulturella perspektivets syn på lärande, estetiska ämnens betydelse för identitetsskapande, skolans uppdrag genom läroplanernas övergripande syften och mål och elevers egna åsikter om ämnet. Genom dessa perspektiv presenteras bildämnets bakgrund i samhället och tidigare forskning inom området, vilket sedan ställs mot elevernas egna utsagor om bildämnets betydelse. Studien bygger på kvalitativa intervjuer där eleverna har intervjuats i mindre grupper och har diskuterat och reflekterat över bildämnets betydelse. Resultatet visar att eleverna menar att bildämnet har störst betydelse som en kreativ paus bland annan undervisning, men att bildämnet också har en viss betydelse för annat lärande, personligt uttryck och som grundläggande kunskaper i framtiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Åström, Elias
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Den perfekta filmlystern: En kvalitativ studie i kopplingen mellan stereotyper och porträttering av hy i amerikanska filmer i high school-miljö.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Imperfektioner i skådespelares hy upplever vi sällan visas inom film och medier relaterade till film. Många gånger i film tycks hy användas för att gestalta olika stereotyper. Kan detta leda till att ideal och fördomar stärks hos publiken?

  I denna uppsats har vi valt att undersöka detta genom att analysera filmer vars handling har en koppling till high school samt genom ett utförande av två fokusgrupper med filmstudenter som informanter. Utifrån dessa gick det tydligt att se hur den porträtteringen som ofta förekommer i film av personer med till exempel finnar hade fått informanterna att tänka mer negativt om sina egna finnar och sin hy.

  Det gick även att se att informanterna snabbt drog kopplingar mellan karaktärernas utseende och vilken stereotyp de tillhörde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Fahlvik, Cornelia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Löwstedt, Jonathan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Audiovisuella element i skräckfilm: En audiovisuell analys av scener ur The Conjuring 2 och IT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har analyserat två filmsekvenser ur skräckfilmerna The Conuring 2 och IT med en multimodal analys för att undersöka hur de audiovisuella elementen används för att förmedla rädsla. Undersökningen kom fram till att antydandet till hotet skapar en större effekt av en klimax i en skräckfilmsscen. Något vi anser att The Conjuring 2 gjorde bättre med hjälp av en mer dynamisk ljudbild som användes som en starkare berättarkomponent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Flink, Tommy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Inte bara nostalgi: En semiotisk analys av analoga gestaltningsmetoder i musikvideor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Fors, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Kvinnlig representation i sydkoreanskt tv-drama: En karaktärsanalys av tre kvinnliga protagonister2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en internationell publik. Analysen kommer genomföras med hjälp av Jens Eders analysmetod och diskussionen kommer ta stöd ifrån Yvonne Hirdmans genusteori. Dramaserierna som har valts till denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010).

  I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Även två distinkta gestaltningar av den kvinnliga rollen kan urskiljas, en som förhåller sig till den patriarkala könsmaktsordningen och en som förespråkar om jämställdhet mellan könen. Denna uppdelning visas dock vara problematisk eftersom de normaliserar varandra och på så sätt även normaliserar isärhållandet mellan mannen och kvinnan och hierarkiska principer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Forsberg, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Hjältens kön : Karaktärsanalys av kvinnliga och manliga hjältar i nutida film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hjältar i actionfilm: Hjältar alltid funnits i vårt berättande och tycks aldrig tappa publikintresse. Till skillnad från förr kan vi idag se kvinnor i rollen som hjälte och jag undersöker skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga hjältekaraktärer, med syftet att jämföra dem. Analysen sker med hjälp av Jens Eders karaktärsklocka, för att kartlägga sådant som representation, funktion, beteende och relationer. Uppsatsen har ett genomgående genusperspektiv och till grund för det har jag använt mig av Yvonne Hirdmans studie om genussystemet. Jag vill se hur det här systemet kan se ut i nutida film, vad som gäller för mina hjältar. Analysens resultat visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjältar och att de drivs av olika saker, kopplade till det normativa kvinnliga och manliga. Jag anser att kvinnliga hjältar ifrågasätts mer än manliga och därför behöver mer förklaring och emotionella drivkrafter.

 • 64.
  Frank, Petra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Estetiska lärprocesser i gymnasieskolan efter införandet av Lgy11: En kvalitativ studie om lärares syn på skapande, estetiskt kunnande och entreprenöriellt lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med införandet av den nya läroplanen Lgy11 har estetisk verksamhet som eget skolämne förminskats. Genom läroplansrevideringen i juli 2017 har formuleringar om skapande inskrivits i övergripande mål och riktlinjer och därmed har ansvaret för estetiska lärprocesser fördelats på alla ämneslärare. Denna studie ämnade sig åt att undersöka var estetiska lärprocesser tagit vägen i dagens gymnasieskola. Studien undersökte också entreprenöriellt lärande som innehåller många kompetenser och förmågor som även tillskrivs estetiska lärprocesser. För att kunna skapa förståelse på djupet och beskriva fenomenen valdes en kvalitativ metodansats. Sju ämneslärare på gymnasiet intervjuades med semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med en tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkten för studiens analys är ett sociokulturellt synsätts på lärandet. Resultatet visade att de intervjuade ämneslärarna saknade den kompetens som behövdes för att möta de nya kraven i läroplanen. Det är ett resultat som implicerar att den svenska gymnasieskolan inte lever upp till EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande för varje enskild individ i ett kunskapssamhälle. Studien mynnar ut i olika förslag om fortsatt forskning inom fältet såsom att undersöka huruvida lärarutbildningar på högskolor och universiteten anpassar sin utbildning för att tillmötes går de nya kraven i enligt med den reviderade Lgy11.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Frennesson, Ellinor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Sandvik, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Reklambyråers arbete med inkluderande reklam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan exponeras dagligen av reklambudskap vilka påverkar människans tankar och värderingar, samtidigt som endast ett fåtal personer representeras i dagens reklam. De personer vilka representeras är oftast vita, heterosexuella cispersoner utan synliga funktionsnedsättningar. Genom att bara representera en viss grupp människor i samhället marginaliseras och osynliggörs andra grupper.

  Föreliggande studie har undersökt hur reklambyråer vilka arbetar med inkluderande reklam tänker kring sitt arbete, vilka reaktioner och resultat de inkluderande reklamkampanjerna har gett, hur arbetsprocessen med inkludering ser ut, samt om det finns ett intresse i branschen för att arbeta mer med inkluderande reklam. Utifrån resultatet har en handbok tagits fram, vilken ska bidra till att hjälpa reklambyråer att arbeta mer med inkluderande reklam.

  Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med fem deltagare vilka arbetar med inkluderande reklam, samt genom en enkätundersökning där 59 personer från reklambyråer deltog och besvarade om de var intresserade av att arbeta mer med inkluderande reklam och av en handbok om hur de kan arbeta inkluderande.

  Resultatet visade att inkluderande reklam kan ge företaget mer uppmärksamhet och få kunderna att tycka om företaget bättre, samt att det var en självklarhet för intervjudeltagarna att visa en bred representation då reklamen påverkar samhällets rådande normer. Reaktionerna på kampanjerna bestod av både positiv och negativ kritik och resulterade i mer uppmärksamhet för företagen, däremot var det inte möjligt att se några försäljningsresultat direkt kopplat till kampanjerna.

 • 66.
  Frennesson, Ellinor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Sandvik, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Reklambyråers arbete med inkluderande reklam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan exponeras dagligen av reklambudskap vilka påverkar människans tankar och värderingar, samtidigt som endast ett fåtal personer representeras i dagens reklam. De personer vilka representeras är oftast vita, heterosexuella cispersoner utan synliga funktionsnedsättningar. Genom att bara representera en viss grupp människor i samhället marginaliseras och osynliggörs andra grupper.

  Föreliggande studie har undersökt hur reklambyråer vilka arbetar med inkluderande reklam tänker kring sitt arbete, vilka reaktioner och resultat de inkluderande reklamkampanjerna har gett, hur arbetsprocessen med inkludering ser ut, samt om det finns ett intresse i branschen för att arbeta mer med inkluderande reklam. Utifrån resultatet har en handbok tagits fram, vilken ska bidra till att hjälpa reklambyråer att arbeta mer med inkluderande reklam.

  Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med fem deltagare vilka arbetar med inkluderande reklam, samt genom en enkätundersökning där 59 personer från reklambyråer deltog och besvarade om de var intresserade av att arbeta mer med inkluderande reklam och av en handbok om hur de kan arbeta inkluderande.

  Resultatet visade att inkluderande reklam kan ge företaget mer uppmärksamhet och få kunderna att tycka om företaget bättre, samt att det var en självklarhet för intervjudeltagarna att visa en bred representation då reklamen påverkar samhällets rådande normer. Reaktionerna på kampanjerna bestod av både positiv och negativ kritik och resulterade i mer uppmärksamhet för företagen, däremot var det inte möjligt att se några försäljningsresultat direkt kopplat till kampanjerna.

 • 67.
  Gao, Rebecca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Det dramaturgiska verktyget kallad färg: En närbild på Guillermo del Toros färgglada filmskapande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar färg som berättarkomponent i filmproduktion. Genom en semiotisk bildanalys av två filmers färganvändning undersöks först hur jag tolkar färgerna enligt semiotisk bildanalys som berättarkomponenter. Som underlag för analysen tar jag stöd av bland annat färgteori för att uppnå en större förståelse av färgers användningsområden. Filmerna som jag analyserar är

  Crimson peak och Pans labyrint av regissören Guillermo del Toro. Med återkoppling till Guillermo del Toros egna intentioner angående filmernas färgläggning undersöker jag om hans färger uppnådde sitt önskvärda syfte, samt undersöker hur Guillermo del Toro använder färg som berättarkomponent. Vilket visar sig ligga i färgmedvetenhet i valet av färger, disciplin i färganvändningen och hur viktigt kommunikationen med bland annat produktionsdesignern är för färgens styrka som berättarkomponent.

 • 68.
  Gazzola, Andrea
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Gamla filmer görs nya: En studie om hur institutioner gör gamlaoffentliga och privata filmer tillgängliga för en publik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gamla filmer är ju kulturhistoria i visuell form och som på något sätt måste bevaras, förvaras rätt för att kunna utnyttjas i framtiden som historieinformerande media och till forskning.Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning gamla filmer tillgängliggörs vid länsmuseer och institutioner i Sverige.Därmed också undersöka hur man hanterar, bevarar och eventuellt efterbearbetar dessa gamla offentliga och privata filmer och hur respektive presentationsstrategier ser ut.För att få ett svar på dessa frågor, utfördes en enkätundersökning där lämpliga enkätfrågor skickades till länsmuseichefer, bild samt filmansvariga på 26 olika museer och institutioner.Resultatet blev kortfattat att några få museer har ingen hantering överhuvudtaget av gamla filmer. En större andel har en mycket liten hantering och efterbearbetning. I många fall lämnar man efterbearbetningen till någon utomstående eller accepterar de DVD-kopior man får från Filmarkivet i Grängesberg. Detta är helt beroende av vilka ekonomiska resurser man har.Få gör ett komplett arbete med förvaring, digitalisering och efterbearbetning, från gamla filmer, till genomarbetad DVD.Museerna har sedan en hel del varianter, på hur de tillgängliggör sitt material.Upphovsrätten kan många gånger begränsa tillgängligheten på ett existerande filmmaterial.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Gilsenan Nordin, Irene
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Edfeldt, ChatarinaHögskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Portugisiska.Hu, Lung-LungHögskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Kinesiska.Jonsson, HerbertHögskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.Leblanc, AndréHögskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Transcultural Identity Constructions in a Changing World2016Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This volume takes a broad outlook on the concept of transculturality. Contributions from 19 authors and specialists, of almost as many diverse origins, grapple with this concept, each in their own way. How can transculturality be described? How can it help us understand our world? Many of the chapters deal with literary texts, others with the stories told in movies, drama, and visual art. There are texts about the complexity of the European Burqa-Ban debate, the negative aspects of Portuguese multiculturalism, or the border-crossing experiences of Filipino immigrants in Ireland. Several chapters examine stereotypes, the idea of movement, the dissolution of cultural borders, or the nature of bilingual writing. It is a unique contribution to the field, on a virtually global scale.

 • 70.
  Gjörwell, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför bildundervisningen: Extramurala erfarenheter och den språkliga medieringens betydelse för elevers uppfattning av samtidskonst2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnade ta reda på vad elever från tre gymnasieskolor har för uppfattningar om samtidskonst. Ett urval av elever, vilka läser tredje året på ett estetiskt program, fick under studiens genomförande besöka Västerås Konstmuseums samtidskonstutställning Ur Aska. Studien belyser eventuella skillnader i elevernas uppfattningar om samtidskonst utifrån elevernas utbildningsbakgrund, erfarenheter av intra- och extramuralt lärande samt utifrån elevernas erfarenheter av språklig mediering. Studiens utgångspunkt tog avstamp i det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Fenomen att beakta gällde den språkliga medieringens betydelse samt om elevers utbildningsbakgrund och erfarenheter av möten med samtidskonst påverkar elevers uppfattningar. Empiriska data samlades in genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer där 18 elever, från tre olika gymnasier, har intervjuats i fokusgrupper (á 2-5 elever/fokusgrupp). Metod och resultatanalys grundar sig i en fenomenologisk samt fenomenografisk metodansats. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse, inkludering av konstvärldar samt språklig mediering. Resultatet visade att uppfattningarna varierar och att detta beror dels på erfarenheter hämtade ur undervisningen, dels på erfarenheter hämtade utanför en undervisningskontext. Vidare visade resultatet att elever behöver en ökad förståelse för de begrepp, teorier, intentioner och praktiker som samtidskonsten bygger på och att elever i högre grad behöver ges möjlighet att möta samtidskonst innanför och utanför skolans väggar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Gjörwell, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Samtidskonstens roll och betydelse inom bildundervisningen: En litteraturstudie av forskning som behandlar samtidskonst och undervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker de faktorer som kan påverka samtidskonstens roll och betydelse i dagens bildundervisning genom att titta på resultat från tidigare studier relaterade till ämnet. Studien är en systematiskt littereraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på hermeneutisk metod. Resultatanalysen består av två delar där den första delen utgörs av en begreppsanalys vilken i sig är uppdelad i en semantisk analys och en diskriminationsanalys. Begreppsanalysen har som syfte att definiera de för litteraturstudien centrala begreppen konst samt samtida konst. Litteraturstudiens andra del består av en analys av tidigare forskning. Två frågor ställdes i syfte att förstå vilka faktorer som påverkar samtidskonstens vara eller icke vara i bildundervisningen, varav den första undersöker vilka påverkansfaktorer forskningen finner gällande samtidskonstens roll, betydelse och omfattning i bildundervisningen och den andra vilka perspektiv forskningen ger på hur samtidskonstundervisning bedrivs. Forskningen visar att samtidskonsten ses som ett avvikande innehåll som främst behandlas utanför en skolkontext i ett formen av ett extramuralt lärande. Samtidskonsten som innehåll riskerar således att endast behandlas på samtidskonstens egna premisser av lärare som har ett genuint intresse för ämnet. När samtidskonsten inkluderas i undervisningen öppnar det upp för samtal och diskussioner om dagsaktuella ämnen som relaterar till elevers livsvärld. Samtidskonstundervisningen för även med sig viss problematik som försvårar implementeringen i bildämnet. Begreppsförståelse, ämneskonception, svårigheter vid bedömning och en radikalt annorlunda syn på bilden som uttryck jämfört med traditionell undervisning nämns i forskningen som faktorer som påverkar samtidskonstens vara eller icke vara i bildundervisningen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Grimlund, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Med Bilden i Centrum: En undersökning i det okonventionella bildspråket medWes Andersons The Grand Budapest Hotel i fokus2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste aspekterna när man skapar en film för andra att betrakta är det fotografiska språket. Det finns en rad olika riktlinjer för bildkomposition och uppsatsens syfte är att undersöka vad resultatet blir om filmskapare medvetet väljer att undvika dessa riktlinjer. En av de regissörer som ofta tänjer på dessa riktlinjer är Wes Anderson, därför har jag i uppsatsen valt att jämföra Andersons The Grand Budapest Hotel (2014) med Martin Scorseses The Wolf of Wall Street (2013) som arbetar med ett mer konventionellt bildspråk.Anderson arbetar ofta med centrerade bildutsnitt; därför fick uppsatsen titeln ”Med Bilden i Centrum”, men studien undersöker även tidsramarna för utsnitten och bildernas scenerier.Analysen av de utsnitt som jämförs visar olika skillnader mellan filmernas visuella språk och lyfter fram specifika detaljer som blir till underlag för uppsatsens slutdiskussion.För att besvara frågorna har jag studerat litteratur kring bildkomposition, filmiskt berättande, konstvetenskap och filmredigering och med hjälp av en enkätstudie har jag kunnat dra mina slutsatser. Resultatet visar att Wes Andersons bildspråk i The Grand Budapest Hotel ger åskådaren en större frihet och mer tid att tolka bilderna och miljöerna då han låter alla komponenter i bilden smälta samman inom samma färgpalett och ofta låter bildutsnittet vara längre än de klassiska Hollywood-konventionerna.

 • 73.
  Gustafsson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Det visuella samspelet: En kvalitativ analys om hur bildkomponenter kan förstärka det emotionella budskapet i en filmscen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur en kameraåkning och bildkomponenter samspelar i ett visuellt berättande för att förstärka det emotionella budskapet i en scen. Uppsatsen tittar bland annat på linjer i en komposition, bildutsnitt och kamerarörelsens tillämpning. Resultatet från analysen har visat på att kamerarörelser och bildkomponenter är i direkt behov av varandra för att fungera till sin fulla effekt.

 • 74.
  Gustafsson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Nilsson, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Redesign av Falu Basketsgrafiska profil2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet genomfördes i samarbete med Falu Basket som var i behov av

  en ny grafisk profil, då deras befintliga var osammanhängande och inte

  attraherade deras målgrupp.

  Vi ställde oss frågan: Hur kan Falu Baskets grafiska profil

  moderniseras så att den attraherar målgruppen, medlemmar i föreningen

  i åldrarna 10–15 år?

  Det genomfördes en intervju med en styrelsemedlem i syfte att ta fram

  fakta om föreningen och för att få en bättre förståelse för hur de ville

  identifiera sig. Två visuella innehållsanalyser utfördes på basketlag i

  Norra Svealand för att ta reda på hur konkurrenternas logotyper och

  profilkläder såg ut. En enkätundersökning genomfördes på Falu Baskets

  medlemmar för att kunna utforma en logotyp efter deras önskemål.

  Utöver det genomfördes en webbenkätundersökning på Grafiskt kunniga

  för att kunna ta fram teckensnitt till en grafisk manual och Falu Baskets

  hemsida. För att ta fram en design till Falu Baskets profilkläder

  genomfördes en fokusgrupp med Falu Baskets målgrupp. Metoderna gav

  underlag till att utforma den nya grafiska profilen.

  Resultatet blev en könsneutral logotyp som attraherade målgruppen.

  Profilkläderna utformades efter målgruppens önskemål och resultatet

  från den visuella innehållsanalysen. Teckensnitten som valdes ansågs

  passa till logotypen och vara moderna.

  Resultaten från undersökningen gav oss underlag att skapa en väl

  genomarbetad grafisk profil i form av en grafisk manual som var

  sammanhängande, modern, könsneutral och tilltalade målgruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Gustin, Jacob
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Att göra drama på tematik: Hur Ruben Östlund dramatiserar grupptryck i De ofrivilliga (2008)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay is to find out how Ruben Östlund dramatizes the thematic

  subject of peer pressure in his film

  De Ofrivilliga (2008), compared to conventional theories

  about the narrative of story and group psychology based on Craig Batty’s (2010) and Lars

  Svedberg’s (2012) works. By creating a model based on certain values a well-functioning

  group should have and a narrative model of twelve steps, the five scenarios of the film can be

  analysed. Since each scenario has five parts spread out over the course of the playtime, each

  scenario is most easily analysed in isolation. Then, after this analysis, all of the scenarios are

  compared and discussed together as a whole and complete piece of art. The result shows that

  the scenarios actually follow many of the external narrative steps, but usually lacks steps that

  take place internally in the characters. The characters often deny their emotional journeys and

  individual expression since it would harm their reputation and status in the group. This is

  intentional and shows the films true message, which is to show the viewer that groups have a

  very strong will of its own and can easily censor individual voices, especially if they are

  critical towards the group. Östlund seems more concerned with starting a discussion about

  peer pressure by showing a multitude of perspectives, rather than giving obvious answers to

  the problems the film poses. This answers the question why some conventional narrative steps

  are missing. The characters are not supposed to have complete transformational narrative arcs.

  Instead, the film is told directly to its audience.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Gyldenstrand, Max
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Det mordiska arvet från giallo till slasher? - en genreundersökning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa den förbisedda subgenren giallo genom att undersöka om genren har influerat den mer framgångsrika och erkända subgenren slasher. Och om det är fallet undersöka hur omfattande arvet ifrån giallogenren till slashergenren är. För att besvara detta har följande frågor använts som utgångspunkt för analysen och diskussionen:

  Vilka likheter och skillnader finns mellan subgenrerna giallo och slasher? och Vad återfinns från giallon till slashern och hur omfattande är inflytandet? Med hjälp av tidigare forskning kring skräckgenrens historiska utveckling, influenser, subgenrer och genrekonventioner har generna kartlagts och analyserats. Genom en komparativ analysmetod av två stycken filmer ifrån respektive subgenre påträffade undersökningen väsentliga likheter i innehållet som påvisar att giallogenren har inspirerat och influerat slashergenren avsevärt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Göransson, Isabella
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Nilsson, Charlotta
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De etiska konsumenterna växer i antal (Young, Hwang, McDonald &

  Oates, 2010). och att äta veganskt blir allt mer populärt (The Nielsen

  Company, 2017). I takt med att de nya veganska produkterna intar

  marknaden saknas riktlinjer och forskning kring etiska budskap på

  veganska måltidsproteinförpackningar, något som skulle kunna hjälpa

  formgivare med hur de kan tänka när de designar dessa förpackningar.

  Den föreliggande studien undersöker om och hur olika varumärken som

  säljer vegansk processad mat förmedlar etiska budskap via texter, bilder,

  kostbenämningar och certifieringar på sina förpackningar samt hur

  konsumenterna ställer sig till budskapen. Studien genomfördes via en

  visuell innehållsanalys och en enkätundersökning.

  Resultatet visar att majoriteten av respondenterna ansåg att

  kommunikation av etiska budskap på förpackningar är positivt och kan

  ge mervärde till konsumenten utifrån målgrupp. Studien har även visat

  att varumärken med produktutbud för allätare till större del

  kommunicerar personliga preferenser medan varumärken med

  produktutbud för vegetarianer kommunicerar både etiska aspekter och

  personliga preferenser på sina förpackningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Haider, Farraba
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Kommunens grafiska manual: En visuell innehållsanalys av 104 svenska kommuner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att sammanställa vilka parametrar som finns med i den grafiska manualen samt vilka av dessa parametrar som är vanligast bland Sveriges kommuner. Undersökningen har även granskat om det har funnits några skillnader mellan små, mellanstora och stora kommuner gällande deras vanligaste parametrar. Litteraturen nämner olika parametrar som rekommenderas för en grafisk manual, undersökningen har även granskat vilka som verkligen används. En visuell innehållsanalys har genomförts för att kunna sammanställa vilka parametrar som finns och vilka som är vanligast. Resultatet i denna forskning har visat att det finns 39 parametrar som kan ingå i den grafiska manualen där 25 av dessa inte har nämnts i litteraturen. Samtliga kommuner i denna undersökning har använts sig av en visuell symbol.

 • 79.
  Hallström, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mask och identitet i närbild: En analys av närbilderna i Ingmar Bergmans film Sommarlek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att skapa förståelse för närbildens uttryck och

  dess förhållande till kärlek men också även att skapa större förståelse för Ingmar Bergmans

  bildspråk. Genom en kvalitativ närläsning utifrån begreppen fysionomi, fotogeni, kärlek och

  identitet diskuteras ett antal utvalda närbilder i filmen Sommarlek. Diskussionen kretsar kring

  vad närbilderna vill berätta och dess koppling till temat kärlek med fokus på huvudkaraktären

  Marie. Uppsatsen visar också på de tekniska element i form av ljussättning, rörelse och

  komposition som är kopplade till närbilderna och begreppen. Resultatet är att närbilderna i

  filmen används för att skildra karaktärens tillstånd och att visa på att något viktigt sker i

  hennes inre vilket ofta är en insikt, en problematik eller en sårbarhet. Och denna problematik

  och sårbarhet visar sig i Maries kärlek till Henrik och hennes identitetskris.

 • 80.
  Hedberg, Gabriella
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Normbrytande kvinnliga detektiver i olika kulturella kontexter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om normbrytande karaktärer i serierna Bron, The bridge och The tunnel och deras kulturella kontext. Genom karaktärsanalys av de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie undersöks vad deras normbrytande beteenden och tankesätt kan spegla av dess kulturella kontext. Genom att analysera hur karaktärerna bemöts av bikaraktärer, analyseras bilden av hur accepterande den kulturen som karaktären befinner sig i är. Uppsatsen behandlar ämnen som den ”problematiska detektiven” och normativa beteenden i det syfte att påvisa hur adaptioner påverkas av kulturell kontext.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Hedenström, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Filmmusikens narrativa funktion: En analys av Fylkes ledmotiv i Sagan om Ringen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att se vilka narrativa funktioner Fylkes ledmotiv

  i Sagan om Ringen har, detta för att ta reda på hur Howard Shore kunde få

  musiken att tjäna sitt narrativa syfte. Till en början var tanken att bara analysera ett

  ledmotiv men det blev tydligt att det inte skulle gå eftersom Fylke gestaltas av

  flera olika fenomen och därav flera motiv. Även om alla ledmotiven kretsar kring

  Fylke och hobberna så visar studien att ledmotiven gestaltar skilda fenomen. Vad

  för fenomen som gestaltas och vilken narrativ funktion ledmotiven har lyckades

  jag ta reda på genom att analysera motiven i detalj och sedan kartlägga varje

  förekomst av ledmotiven i trilogin. Ledmotiven analyserades utifrån semiotik för

  att ta reda på vad för känslor som Howard Shore ville förmedla samt vilka metoder

  som användes för att nå dessa känslor. I kartläggningen så upptäcktes att motiven

  spelades frekvent eller så gick det långa stunder utan musiken. Det var ingen jämn

  fördelning utan förekomsterna styrdes helt av narrativet och dramaturgiska

  faktorer. Resultatet av uppsatsen var att det första ledmotivet från Fylke har som

  narrativ funktion att påminna oss om vad som är värt att kämpa för (vänskap, hem,

  värderingar etc). Det andra motivet gestaltar Fylke själv. Det tredje motivet

  gestaltar hobbernas växande förståelse för världen.

 • 82.
  Hedin, Malcolm
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  En rättvis syn på filmskaparen: En undersökning kring auteurens plats i det svenska filmlandskapet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka filmarbetares syn på regissörens roll i det svenska filmlandskapet för att ta reda på om det finns en rättvis bild. Samtidigt ska det också undersökas kring begreppet auteur och auteur-teorin för att se om det existerar idag och just i den svenska filmbranschen. Jag har intervjuat fyra svenska filmarbetare för att få svar kring hur regissörens roll ser ut och för att ta reda på hur välbekant begreppet auteur och auteur-teorin är.

  Slutsatsen är att regissören har en övergripande roll i produktionen där hen betraktas som en konstnärlig ledare som ska föra sitt team under en vision. Samtidigt framkommer det att begreppet auteur är bekant för vissa och existerar idag i det svenska filmlandskapet. Vad som definierar en som auteur är fortfarande en subjektiv åsikt och auteur-teorin är inte lika välbekant. En auteur kan vara både manusförfattare och regissör men andra anser att det ska innebära något mer, såsom en personlig stil. De intervjuade är eniga om att det bästa är att följa regissörens vision men att det är viktigt att låta övriga filmarbetare få känna att de bidrar till skapandet av en film. En manusförfattare eller regissör som inte är ödmjuk eller öppen för ta emot producentens förslag gör det svårare att få igenom sitt verk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Helgesson, Jonas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Linder, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Band of Brothers - en eskalerande upplevelse: Bildens och ljudets roller för dramaturgisk uppbyggnad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om emotionella eskaleringar, vilket är en utveckling av

  konflikteskaleringar. I uppsatsen bryts eskaleringen ner till audiovisuella element för att

  identifiera dessa, hur det kopplas till narrativet och hur det påverkar. Uppsatsen undersöker

  därmed ljudets och bildens användning i eskaleringen, sambandet mellan dem och skapandet

  av eskaleringen med hjälp av dem för att se hur eskaleringen kan användas. Uppsatsen

  beskriver eskaleringens funktion, utifrån emotioner, som är att framhäva en viss upplevelse

  av händelse. Med eskalering menar vi inom ramen för den här uppsatsen en audiovisuell

  förändring som med filmskaparens medvetenhet avser att styra åskådarens känsloupplevelse

  av händelser i film.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Helmbold, Christin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Show your true colors: Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 20492018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen

  behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur

  färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller

  understryka en karaktärs personlighet. Den kvalitativa undersökningen börjar med

  att förklara med vetenskapliga källor på vilket sätt färg påverkar människor och

  vad en betraktare associerar med färg. Därefter analyseras filmerna

  Baby Driver

  (2017),

  Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017), som har

  utpräglade estetiska stilar genom att använda färg som berättarkomponent. I

  analysen undersöks hur färg används i filmerna för att berätta något om

  karaktärernas personligheter. Det diskuteras också vilka likheter och skillnader det

  finns i användningen av färgkodning i filmerna. Resultatet visar att färgkodning

  används i dem analyserade filmer för att skapa eller förstärka intrycket av

  karaktärernas personligheter. Likaså används färgkodning för att signalera en

  förändring av karaktärerna. Däremot finns det breda tolkningsmöjligheter av en

  färg, vilket medför att samma färg inte alltid står för samma personlighet. Färgen

  måste alltid tolkas till karaktärens kontext i filmen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Henriksson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyinspelningen: En naturlig del av Hollywood2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera vad som lockar och vad som genererar motstånd till att göra nyinspelningar utgående från hur publiken och filmkritiker reagerat på sex filmer och deras respektive nyinspelning. Uppsatsen är en kvantitativ undersökning där filmrecensioner, statistik och böcker fokuserade på ämnet nyinspelningar utgör källan varifrån informationen är hämtad. Uppsatsen analyserar hur filmernas omdömen förhåller sig till nyinspelningarnas kvaliteter utifrån tre kategorier: Produktionsvärden, story och tematik och estetik. Resultaten som hämtas från recensionerna kan ge en bild av vad som gör en framgångsrik eller en misslyckad remake.

 • 86.
  Hermansson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  "And Here We Go"2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till att skapa spänning i filmen

  The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär handling.

  Med hjälp av Moritz Lehne och Stefan Koelsch undersökning om spänningens komponenter samt valda klipptekniker undersöks vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning. David Bordwell och Kristin Thompson teori om fyra dimensioner av klippning används för att undersöka hur de parallella handlingarna binds ihop. För att svara på om det finns någon primär handling används ett tidslinjediagram över parallellklippningen i scenerna.

  Resultatet av undersökningen visar att parallellklippningen har bidragit till att skapa spänning i

  The Dark Knight men är endast en faktor av flera som bygger spänning. Genom att kombinera parallellklippning med dramatisk betoning och rytm skapas spänning. De parallella handlingarna binds ihop genom att fokusområdet bibehålls över klippet vilket skapar ett flyt i bildflödet. De primära handlingarna i scenerna visas genom den frekventa återkopplingen till just denna handling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Hjort Westling, Moa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Nordström, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att kartlägga vilka designfaktorer som främst

  förekommer på etiketter hos framgångsrika aleproducenter från olika länder,

  samt undersöka om konsumenter kan urskilja produktionsland endast genom

  granskning av etiketten. För att undersöka detta genomfördes en visuell

  innehållsanalys för att ta fram designfaktorer för fem utvalda länder, varefter

  fem typexempel skapades. Typexemplen testades på konsumenter via en

  webbenkät.

  Slutsatsen är att det i vissa fall går att ta fram ett typexempel och i vissa fall

  kan en del av konsumenterna se vilket det tänkta produktionslandet är. I

  majoriteten av fallen gick det emellertid inte att ta fram ett perfekt typexempel

  och konsumenten kunde inte urskilja det tänkta produktionslandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Hjärkéus, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Larsson, Tim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Riktade ljudeffekters påverkan på den visuella uppmärksamheten: En ögonrörelsestudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom att dagens biografer utvecklas med mer avancerad teknik för att rikta ljudeffekter på flera olika sätt är det viktigt att förstå vad den riktade ljudeffekten har för påverkan på betraktarna. Vi har undersökt hur den visuella uppmärksamheten skiljer sig vid uppspelning av riktade och ej riktade ljudeffekter. Detta har vi gjort med hjälp av en ögonrörelsestudie där deltagare har fått betrakta fyra anpassade filmsekvenser som vi har skapat själva. För att analysera vår data har vi använt oss av analysmetoden area of interest.

  Vårt resultat tyder på att det finns en skillnad i den visuella uppmärksamheten där vi till en viss grad kan styra tittarna med riktade ljudeffekter. Denna kunskap gör att filmskapare kan använda sig av riktade ljudeffekter som ett verktyg för att styra sin publik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Ingólfsson, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram?: En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som hände med handlingen när formatet ändrades till 1:1 och hur publiken uppfattade berättelsen då, när bilden beskurits från det bredare bildformatet till ett kvadratiskt bildformat. Studien undersöker bildformatets förhållande till plattformen Instagram, hur en publik upplever bildformatet och handlingen samt om de upplever någon skillnad på formatet 16:9 jämfört med 1:1. Studien har genomförts genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med åtta deltagande informanter. Undersökningens resultat visade att den breda versionen i 16:9 uppfattades som mer professionell och cinematisk samt väckte intresse i flödet, medan det kvadratiska formatet 1:1 versionen snarare uppfattades som amatör-lik. Sammanfattningsvis resulterade analysen i att bildformatet 16:9 var bättre lämpad för storytelling-reklamfilm på Instagram

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Isebrink, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar.

  Inledande genomfördes en semistrukturerad intervju med ordförande P. Ankarbåge för att få bättre kunskap om föreningen och vad de vill. Genom en omvärldsanalys skapades förståelse för hur föreningar i Sverige profilerar sig samt hur deras hemsidor är uppbyggda. Genom kontakt med styrelsen och medlemmar i föreningen framkom värdefulla åsikter för hur deras logotyp ska se ut, detta låg sedan till grund för hur den nya grafiska profilen för Falu Ju-jutsuklubb skulle se ut. Den grafiska profilen framställdes med hjälp utav Sless’ modell för informationsdesign.

  Resultatet av arbetet blev en grafisk profil sammanfattad i en grafisk manual med riktlinjer för logotyp, typsnitt, grafiska element och bildmanér. Förutom den grafiska manualen framställdes också en användarvänlig mockup på hemsida för desktop och mobilt användande. Responsen från styrelse och medlemmar visade att materialet förmedlade föreningens kärnvärden

  självförsvar, träning och glädje och att det var anpassat för Ju-jutsu Sveriges ledord att ju-jutsu är "till för alla".

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Jakobsson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Welcome Europe2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete genom en jämförelse mellan

  Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en eventuell utveckling. Barry Salts arbete angående kopplingen mellan datainsamling och filmstil appliceras på denna uppsats och ger den dess metodologi. En djupgående analys på utvalda bidrag genomförs utifrån en multimodal infallsvinkel. Detta för att förtydliga förhållandet mellan diskurs och produktion och därigenom ge uppsatsen en beskrivning av klipptekniker och kameraarbetes vikt i bidragens individualitet. Uppsatsens undersökning samt analys visar på en förändring under åren. Speciellt i vilka tekniker som används för att uttrycka bidragens konstnärliga faktorer men det som kvarstår är viljan att anpassa det visuella arbetet efter varje bidrags specifika egenskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Jarnelind, Carl Victor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyström, Timothy
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Vad handlar berättelsen om, egentligen?: En undersökning av svenska manusförfattares syn på temas roll inom tv-serieskrivande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förtydliga fenomenet tema genom att undersöka manusförfattares syn på temas roll i skapandet av en tv-serie. För att göra det har vi, i en fenomenografisk ansats, intervjuat fyra tv-serieförfattare verksamma i Sverige. Intervjuerna har fokuserat på att förstå temas roll i skapandet av en tv-serie utifrån informanternas subjektiva uppfattningar. Deras resonemang har därefter analyserats och tre distinkta funktioner av tema har identifierats: att skapa mening, konflikt och enhetlighet.Nyckelord

 • 93.
  Johansson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  You can't repeat the past?: En undersökning kring visuell gestaltning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen

  The Great Gatsby

  (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik,

  vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. Strävan ligger i att analysera regissören Baz

  Luhrmanns tillvägagångssätt att kreera bilder som stimulerar känslor och stämningar, i form

  av olika objekt och färgers samspel med varandra. Fenomenet som står i centrum, och som är

  kopplat till karaktären Jay Gatsbys känsloliv, är det gröna ljuset. Resultatet visar att ljuset

  fungerar likt en metafor, där det symboliserar Gatsbys konstruerade föreställning om sin

  förflutna kärlek, Daisy. Hans sätt att uppfatta symbolen förändras ju mer han umgås under

  nutid med sin förlorade romans, vilket gestaltas genom att föremålet samverkar med flertalet

  element likt vatten, dimma eller gråa färginslag. Detta skapar på så vis en djupare mening

  kring det gröna ljuset, som i förlängningen kopplar samman bildernas byggstenar till en

  nostalgi.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Johansson, Alex
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Berätta utan att tala om: En semiotisk analys av environmental storytelling i tv-spelet INSIDE 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  INSIDE

  is a puzzle video game with no voices or text. INSIDE is a story about a boy’s journey into the unknown. During the entire story the player doesn’t hear one word of dialogue or reads a single written word of text. That might sound strange and convoluted but what makes the player understand it anyway? How can you tell a story without telling it? Environmental storytelling is a way to make the environment help tell a story and how does INSIDE make use of that? How does the puzzles fit into the narrative and how can puzzles also tell a story for the player? This is an analysis of what INSIDE is telling us and how it goes around doing that with the help of interactivity and the environment the players character is in. INSIDE makes the player believe they are in control when in fact they aren’t. Analysis shows that INSIDE uses its environmental storytelling and forces the player to move forward towards the resolution and makes the player believe they have the power to change the outcome of the dystopian world the game is set in when they in fact have no power at all.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Johansson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Flasketikettens utseende på alkoholdrycker: En kvantitativ undersökning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En analys av flasketikettens utseende på alkoholdrycker av sorterna blanddrycker, cider och öl. Analysen begränsades till Systembolagets sortiment och innefattade endast de 25 mest sålda dryckerna per kategori. En visuell innehållsanalys omfattade typsnitt, färger, symboler, etikettplacering, etikettvinklar och efterbehandlingar genomfördes för att få en bild av hur designen ser ut idag. En enkätundersökning genomfördes och en enkät spreds på internet via det sociala mediet Facebook. Enkätens 222 svar visade att de tänkta kunderna hade en preferens för relativt enkel design. Detta motsvaras emellertid inte av utseendet hos de mest sålda alkoholdryckerna då de enligt denna undersökning ofta har många olika typer av teckensnitt, färger, efterbehandlingar och dylikt.

 • 96.
  Johansson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Up against Good, Evil, Destiny, and God himself2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal religion". Fyra scener ur serien har analyserats med avseende på dess tematik och estetik för att fastställa hur Supernatural har anpassat berättelsen om Kain och Abel samt skapelseberättelsen till en modern miljö med övernaturliga inslag.

  Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att skapa narrativ som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. Supernatural har hämtat fragment från bibliska berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och genre men en viss symbolik finns fortfarande kvar och på sätt kan dess tematik och estetik kopplas till en banal religion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Johansson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ekonomiskt miljöarbete i svenska filmproduktioner: Implikationer och möjligheter för den svenska filmindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Johansson, Kristoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Celebrity brand endorsing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser

  på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att

  använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både

  Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta

  bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". I

  bakgrunden finns vetskapen om att prislappen på kändisars medverkan i

  reklamproduktion är hög, till exempel uppges Zlatan Ibrahimovic ha fått tolv

  miljoner kronor för att figurera i Volvos kampanj "Made by Sweden". Resultaten i

  studien bygger på intervjuer med sex personer från den svenska reklambranschen,

  och tyder på en mycket ljum inställning till bruket av kändisar i reklam.

  Kändisreklam bedöms kosta mer tid och pengar än nödvändigt, och den ger ingen

  säker utdelning i form av ökad varumärkeskännedom bland konsumenterna eller

  ökade försäljningsvolymer på marknaden. En slutsats är att celebrity brand

  endorsing ändå kan fungera som reklamstrategi men att lämpligheten måste

  utvärderas från fall till fall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Johansson, Leon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Juhlin, Patrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Tro, hopp och altruism: En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i

  Silence (2016) och Hacksaw Ridge

  (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och

  högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till

  teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond

  från

  Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan

  argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna.

  De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez,

  huvudkaraktären i

  Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans

  val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans

  offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12345 51 - 100 of 212
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf