du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 524
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Nathalie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Konsumenters motiv till att följa detaljhandelsföretag på sociala medier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera varför konsumenter följer företag i sociala medier, det vill säga vilka konsumentmotiv som är mest förekommande. Studien kommer också att utröna om det finns skillnader i konsumentmotiv sett till de olika branscherna som ska studeras samt om demografiska variabler hos konsumenterna påverkar vilka konsumentmotiv som förekommer mest frekvent.

  Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats. Datainsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning och data har analyserats kvantitativt genom t-tester och variansanalyser.

  Resultat: Undersökningsresultatet visar att de mest frekvent förekommande konsumentmotiven till att följa detaljhandelsföretag på sociala medier är för ”att hitta rabattkoder/erbjudanden”, ”att hitta information om företaget och dess produkter”, ”att ta del av nyheter och produktlanseringar” samt “att få inspiration av det företaget publicerar”. Inga signifikanta skillnader kunde hittas gällande motiv varken mellan olika branscher eller mellan demografiska variabler hos konsumenterna. De fyra nämnda motiven här ovan var alltså de genomgående vanligast förekommande bland respondenterna i studien oavsett kön, ålder eller företagens bransch.

  Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra en kvalitativ studie med samma frågeställningar och syfte är ett förslag till vidare forskning då en kvalitativ studie hade kunnat ge mer utvidgad information kring de motiv som konsumenter har till att följa företag samt en mer djupgående förståelse för dessa motiv. Ytterligare förslag till vidare forskning inom området hade kunnat vara att undersöka andra branscher än de som denna studie har fokuserat på.

 • 52.
  Andersson, Nils
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nordahl, Per
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Faktorer som påverkar den frivilliga redovisningen i länsförsäkringsbolagens årsredovisningar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 53.
  Andersson, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sociala medier på industriella marknader: En kvalitativ studie om hur svenska industriföretag kan använda sociala medier för marknadsföring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har länge setts som irrelevanta för marknadsföring på industriella marknader. En anledning till detta är uppfattningen om att industriella kunder inte finns tillgängliga på sociala plattformar, och att det därför inte finns någon anledning för industriföretag att marknadsföra via dessa kanaler. Internet’s tillväxt har dock förändrat detta, och sociala medier har blivit ett nödvändigt inslag inom industriell marknadsföring. Även om användningen av sociala medier ökar på industriella marknader, ställer sig många ännu frågande till hur industriföretag kan använda sociala medier för att marknadsföra.

  Syftet med denna studie är att förklara hur industriföretag kan använda sociala medier. Studien är avgränsad till åtta svenska industriföretags användning av sociala medier där både användare, plattformar och målgrupper inkluderas. I detta arbete har åtta intervjuer genomförts med representanter från de åtta industriföretagen, samtliga i någon form ansvariga för hanteringen av de sociala medierna.

  Resultatet från de genomförda intervjuerna påvisar att industriföretag kan använda sociala medier för en mängd olika ändamål, och inte enbart marknadsföring gentemot kunder. I den insamlade empirin framgår en stor variation i de olika typer av användare företagen använder på sociala plattformar, men även varierande användningsområden, plattformar och målgrupper. Studien indikerar även att industriföretags externa marknadsföring kan ha en positiv inverkan på aktiviteten på deras sociala medier. Detta kan innebära att sociala medier med fördel kan användas i samband med industriföretags övriga marknadsföring. Det framgår dessutom att sociala medier troligtvis kommer få en ökad betydelse för industriell marknadsföring i framtiden.

 • 54.
  Andersson, Terhi
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Weiberth, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Företagens val mellan K2 och K3: Vilka faktorer är det som påverkar? Författare: Terhi2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund & problem: För räkenskapsåret 2014 är det tvingande för företag att använda ett av BFN’s nya regelverk. Dessa regelverk är: K1, K2, K3 och K4. Vi har i detta arbete valt att fokusera på de medelstora aktiebolagen som faller inom ramen för K2. Dessa kan välja att redovisa antingen enligt K2 eller enligt K3. Den primära skillnaden mellan dessa regelverk är att K2 är regelbaserat medan K3 är principbaserat. Ett principbaserat regelverk bygger på individuella tolkningar och bedömningar medan det regelbaserade omfattas av detaljerade regler. Med anledning av detta har vi ställt följande frågor:

   Vilka faktorer är det som har påverkat valet mellan K2 och K3?

   Vilka val har Sveriges medelstora företag gjort med avseende på K2 och K3?

  Syfte: Att förklara vilka faktorer som påverkar valet mellan K2 och K3.

  Metod: För att försöka besvara problemet används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats samt sekundärdata som består av företagens årsredovisningar. Vi gjorde hypotesprövningar med hjälp av konfidensintervall för att se om variablerna företagets storlek, skuldsättningsgrad, mängden långfristiga skulder och bransch kunde förklara valet mellan K2 och K3.

  Resultat & slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att den faktor som påverkar redovisningsvalet är branschtillhörigheten. Utfallet av undersökningen blev inte som vi hade förväntat oss då endast en av våra fyra hypoteser kunde accepteras. En orsak till detta tror vi kan vara det begränsade urvalet. Undersökningen har endast fokuserat på variabler ur företagens årsredovisningar. Man kan tänka sig att det finns ytterligare faktorer som påverkar företagens val så som bonussystem.

 • 55.
  Andersson Weinez, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Impulsköp: En studie om vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor utför impulsköp2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detaljhandeln förmodas möta en stor utmaning de kommande åren. Detta då digitaliseringen växer i snabb takt och e-handeln konkurrerar allt mer mot de traditionella butikerna. På grund av den hårdnande konkurrensen är det viktigt att företag tänker nytt och är innovativa.

  För att bemöta utmaningen menar jag att impulsköp kan anses som en konkurrensfördel för detaljhandelsföretag. Denna studie har därför tagit sin utgångspunkt i detta och belyser just fenomenet impulsköp.

  Då kvinnan är den som tidigare påvisats utföra flest impulsköp valdes det i studien att fokusera på henne. Syftet var att bidra med en ökad kunskap gällande vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor impulshandlar.

  Studiens insamling av empiri bestod av en gruppintervju samt tre enskilda intervjuer. Dessa grundades i en analysmodell som utvecklats från studiens litteraturgenomgång.

  Sammanfattningsvis var det tre faktorer ur studiens analysmodell som kunde påvisas vara påverkande vid impulsköp. Dessa var shoppingmiljö, erbjudande och sällskap. Även merförsäljning och ålder har påvisats kunna vara betydande för impulsköp.

 • 56.
  Andrée, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lennartsson, Lucas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K32018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 1 januari 2014 infördes de nya redovisningsreglerna som kallas K-regelverket. Kategoriindelningen är uppdelat på fyra olika K-regelverk, K1, K2, K3 och K4. Mindre företag har möjlighet att välja vilket regelverk de ska följa av K2 och K3. I valet av K-regelverk efterfrågar ofta mindre företag rådgivning från revisorer.Syfte: Syftet med den här studien är att förstå och förklara vad det är som påverkar revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K3. Samt att beskriva och skapa förståelse för hur revisorns roll i valet ser ut. Med det vill vi bidra med ökad kunskap om vad som påverkar valsituationer i synnerhet valet mellan K2 och K3 för mindre företag.Metod: En kvalitativ metod har använts, i form av semistrukturerade intervjuer med revisorer från PwC, Grant Thornton och LR revision.Undersökningen har haft en deduktiv ansats.Resultat: Studien visar att revisorn har en avgörande roll i mindre företags val mellan K2 och K3. Revisorns rekommendation till mindre företag i valet mellan K2 och K3 påverkas av flera faktorer. Faktorerna som identifierats är företagets balansposter, storlek, intressenter, bransch och fas. Företagets balansposter och storlek har störst påverkan på revisorns rekommendation.

 • 57.
  Anrog, Oscar
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  El Malla, Rodi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att analysera hur relationen mellan en fotbollsspelare och sportagent kan se ut och hur relationen eventuellt kan förbättras. Relationen mellan fotbollsspelare och sportagent är en central del av fotbollens värld som det inte riktas tillräcklig uppmärksamhet kring. Tidigare forskning inom området är också svåråtkomlig, därav uppkomsten av studien. Studien är av kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer utformats för att erhålla empiriskt datamaterial. Relationen mellan parterna, fotbollsspelare och sportagent, grundar sig i ett gemensamt förtroende för varandra där sportagentens syfte är att hantera de administrativa ärendena likt kontraktsförhandlingar, medan fotbollsspelarens huvudfokus är att prestera i sitt idrottsliga utförande. Maktförhållandet i relationen är relativt jämnt fördelat. Sportagenten har en central roll gällande de administrativa delarna, det är å andra sidan fotbollsspelaren som tar det slutgiltiga beslutet på grund av att det kan ha en påverkan på hens liv och karriär.   Intressekonflikter är något som kan uppstå i relationen mellan fotbollsspelare och sportagent. En intressekonflikt kan grunda sig i varierande orsaker, exempelvis finansiella intressekonflikter eller konflikter som grundar sig i en avsaknad av tid och tillgänglighet för sin klient (fotbollsspelaren), på grund av antalet klienter som sportagenten representerar. För att eventuellt förbättra relationen mellan parterna fotbollsspelare och sportagent kan relationsmarknadsföring och dess grundläggande koncept vara applicerbart. Ett koncept som innebär att man involverar och har sin samarbetspartner i åtanke vid förekommande situationer samt att beslutsfattande fördelas jämnt i relationen.

 • 58.
  Arpi Ekblom, Björn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Göransson, Ulla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Standardisation of the Selling Process in Franchising: A Take on Sales Funnel Management2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper addresses the two opposing extremes of standardisation in franchising and the

  dynamics of sales in search of a juncture point in order to reduce franchisees’ uncertainties in

  sales and improve sales performance. A conceptual framework is developed based on both

  theory and practice in order to investigate the sales process of a specific franchise network. The

  research is conducted over a period of six weeks in form of a customised sales report

  considering the sales funnel concept and performance indicators along the sales process. The

  received quantitative data is analysed through descriptive statistics and logistic regressions in

  respect to what variations in the sales process can be discovered and what practices yield higher

  performance. The results indicate an advantage of a prioritisation guideline regarding the

  activities and choices to make as a salesperson over strict standardisation. Defining the sales

  funnel plus engaging in the process of monitoring sales in itself has proven to be a way of

  reducing uncertainty as the franchisor and franchisees alike inherently gain a greater

  understanding of the process. The extended knowledge gained from this research allowed for

  both practical as well as theoretical implications and expands the knowledge on standardisation

  of sales and the appropriateness of the sales funnel and its management for dealing with the

  dilemma between standardisation and flexibility of sales in franchising contexts.

 • 59.
  Aspeskog, -
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Cederberg, -
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En studie om företags mål och motiv att sponsra en individuell idrottare.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna elitidrotta i Sverige idag behövs resurser och därför har sponsring från företag kommit att betyda en stor del för många individuella idrottares karriärer. Det är dock ovisst vad som krävs av en individuell idrottare för att företag ska vilja samarbeta med dem och det går även att identifiera nackdelar med att sponsra en individuell idrottare från ett företagsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka vilka mål och motiv företag har att sponsra individuella idrottare. Varför uppsatsen inriktar sig på sponsring av individuella idrottare är på grund av att tidigare forskning visat att det är svårare för individuella idrottare än lagidrottare att leva som professionella på grund av knappa resurser.  Studien har tillämpat en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer har genomförts med företag som sponsrar individuella idrottare. Efter genomförandet av studien kan vi förklara företags mål med sponsring av individuella idrottare enligt följande: Öka försäljningen, att utveckla och stärka företagets varumärke och image samt att öka varumärkeskännedomen. Även association och exponering är ytterligare två mål som har gått att identifiera. Företags motiv att sponsra individuella idrottare kan vi utifrån studien förklara med idrottens image.

 • 60.
  Aspling, Josefin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Glad, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  För mycket av det goda? – multiplamotivationsfaktorers påverkan på motivationsnivån: En litteraturstudie av motivationsfaktorer och deras påverkanpå individens motivation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivationsnivån för individer i arbetslivet är inte konstant utan varierar i taktmed organisatoriska förändringar. Under 90-talet skedde stora sådanaförändringar i form av att nya organisationer och arbetsroller växte fram. Dessasker också idag. På grund av detta finns ett stort behov av forskning avseendemotivation. Syftet är att föra en diskussion kring vad forskningsresultaten visarom multipla motivationsfaktorers påverkan på en individs motivation. Detta haruppnåtts genom litteraturstudier, vilket har skett genom inhämtning av olikavetenskapliga artiklar som behandlar motivationsfaktorer. Detta material harsedan kritiskt granskats och analyserats. Analysen av det inhämtadeartikelmaterialet visar att det inte finns något enhetligt svar på när och hurmultipla motivationsfaktorer fungerar som mest produktivt för individen.Uppsatsen visar att multipla motivationsfaktorer kan förstärka varandra och geen positiv inverkan på individens prestation. Samtidigt har det också visat sig attmultipla motivationsfaktorer kan fungera kontraproduktivt och istället försämraindividens prestation. Detta kan i sin tur föranleda att individen upplever stressoch en försämrad tillfredsställelse. En modell presenteras i uppsatsen för att påett förenklat vis belysa hur flera motivationsfaktorer kan förhålla sig tillvarandra. Modellen har sitt ursprung i goal-framing theory som beskrivs utifrånbilden av en tavla. I tavlan finns en huvudram där individen placerar denviktigaste motivationsfaktorn. I bakgrundsramar placeras sedan mindre viktigamotivationsfaktorer. Hur motivationsfaktorn i huvudramen interagerar medfaktorerna i bakgrundsramarna är enligt modellen beroende av situationen ochden typ av faktor som befinner sig i huvudramen. I vissa fall förstärksmotivationsfaktorerna i de respektive ramarna av varandra vilket ger enlyckosam kombination av faktorerna. I andra situationer kan det uppstå mindrelyckosamma kombinationer som har en negativ effekt på motivationen.Uppsatsens slutsats blir därför att det krävs mer forskning ommotivationsfaktorer för att utröna hur motivationsfaktorer samverkar medvarandra.

 • 61.
  Asplund, Astrid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ett detaljhandelsperspektiv på kundupplevelser i fysiska butiker: Ett exempel från Dalarna2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-handeln utmanar den traditionella handeln i fysiska butiker. Omsättningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln har avstannat samtidigt som ehandeln fortsätter att växa. Företagen kan använda kundupplevelsestrategier som svar på utmaningen för att återstå lönsamma och undvika en så kallad butiksdöd. Den här studien har utifrån ett detaljhandelsperspektiv undersökt hur företag använder kundupplevelser i fysiska butiker. Studien har identifierat flertalet kundupplevelsestrategier tillämpade av företagen men också varför de valt att tillämpa dessa strategier. Det framkommer att personalen har en väsentlig betydelse i butiken och torde vara en viktig faktor till varför kunder fortfarande fortsätter att handla sina modevaror i fysiska butiker.

 • 62.
  Axelsson, Kajsa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Salminen, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  CSR inom inköp - att välja leverantör: En kvalitativ studie om faktorer som påverkar tillverkande företags val av leverantörer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår värld står inför ett antal utmaningar idag gällande exempelvis klimatet och bristande

  mänskliga rättigheter. Som en följd av kundens misstroende mot företagen har arbetet med

  Corporate Social Responsibility, CSR, fått en allt mer central plats inom många företag. Detta

  är ett sätt för företagen att bidra till en bättre värld genom att utveckla affärslösningar på ett

  sådant sätt att den nuvarande världsbefolkningens behov kan tillgodoses, utan att skada förutsättningarna

  att uppfylla framtida generationers behov. Studier pekar på att de tillverkande

  företagen är en central källa till utarmning av världens resurser.

  Syftet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som påverkar företagens val av leverantörer

  när de väljer att arbeta med CSR. Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod med semistrukturerade

  intervjuer för att uppfylla studiens syfte. Dessa intervjuer genomfördes med

  fyra tillverkande företag inom Dalarna.

  Resultatet visade att CSR främst är kopplat till företagens tillämpningar av certifieringar. Det

  framkom att företagen påverkas av interna och externa faktorer när de väljer leverantör. Vi

  har identifierat företagens “

  ekonomiska förutsättning” och “image” som två centrala faktorer

  som påverkar företagens val av leverantör, när de väljer att arbeta med CSR.

 • 63.
  Axelsson, Viktor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Engman, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv: Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. Vi har däremot utgått från forskning ur sponsorns perspektiv för att sedan applicera den till ett föreningsperspektiv.

  Med utgångspunkt från det har vi format studiens syfte. Studiens syfte har varit att få en inblick i om föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska går utöver avtalen och genomför aktiviteter vilket kan gynna sponsorskapet och i sådana fall varför. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och genom semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter från föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska.

  Resultatet av studien visade att det finns indikationer på att föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska väljer att gå utöver avtalen och därmed aktivera sin sponsring. Omfattningen av föreningarnas aktivering sker däremot i mindre utsträckning i jämförelse med vad forskning menar att en sponsor bör aktivera sig. Den främsta anledningen till att föreningarna valde att genomföra aktiviteter utöver avtalet var att skapa goda och långa relationer med sina sponsorer. Dessutom kunde vi ana en bakomliggande faktor i form av att stärka föreningens egna organisation och därmed kunna erbjuda en mer attraktiv produkt på marknaden.

 • 64.
  Ayertey, Bliss
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Asrat, Getnet Mengesha
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Legitimation Strategies in the reporting of Negative CSR Aspects2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The survival of organizations is dependent upon their legitimacy since legitimacy provides them with access to valuable resources. Organizations do not possess legitimacy, but rather it is ascribed to them by the society they are in when their actions meet societal expectations. Fulfillment of these societal expectations requires the moral and practical obligations of organizations which we call Corporate Social Responsibility (CSR). To show their CSR performance, organizations have increasingly adopted the practice of CSR reporting. In CSR reporting, organizations are expected by their stakeholders to disclose both positive and negative aspects. Although disclosing negative aspects can pose a threat to organization’s legitimacy, a third party reporting them may cause more severe damages to the legitimacy of the organization. Therefore, organizations are motivated to legitimize their negative aspects by using legitimation strategies.

  Using the typology of Coombs and Holladay (1996), in combination with the legitimation strategies by Hahn and Lülfs (2014) as our frameworks, and the non-financial reports of the top ten German chemical companies as our illustrative cases, we investigate and interpret the choice of legitimation strategies used by organizations to report different types of negative aspects in CSR reports. Our findings show that there is a clear pattern in the use of corrective action as a legitimation strategy for all types of negative aspects. Furthermore, we identified instances, where a new type of legitimation strategy, which we called shifting blame legitimation strategy was used. We interpreted our findings using analytical reasoning and theoretical framework such as the concept of symbolic and substantive approach to interpret our findings. Based on the findings, we concluded that the dominant pattern identified falls under the substantive approach, theoretically known for helping companies retain their legitimacy.

 • 65.
  Baboš, Pavol
  et al.
  Comenius University, Bratislava, Slovakia.
  Klimplová, Lenka
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Systematically uncoordinated? The Czech Republic and Slovakia in the view of varieties of capitalism2013Ingår i: Contemporary European Studies, ISSN 1802-4289, nr 1, s. 71-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Conflict or coordination are the most frequently used words describing the industrial relations in developed economies. What is the relationship between the biggest industrial actors in the former Czechoslovakia and is there any coordination? This paper tries to answer this question focusing on the coordination in the main economic spheres in the Czech Republic and Slovakia. The research is based on the analysis of statistical data and a survey in which a group of experts completed a questionnaire stemming from the Varieties of Capitalism approach. Almost 30 experts representing employers, trade unions and the state from both countries provided insight into the amount of coordination that exists among the main economic actors. Our findings not only undermine the recent classifications of the Central Europe in the Varieties of Capitalism literature, but also show a slightly different institutional setting of the industrial relations in these two post-communist countries. The main results of our research shows that there is an emerging pattern of ‘systematic un-coordination’ among the key spheres of the national economy as defined by Varieties of Capitalism. The authors conclude this article with a discussion regarding the results and limitations of their research.

 • 66.
  Bai, Wensong
  et al.
  Zhejiang University of Technology; Uppsala universitet.
  Holmström-Lind, Christine
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala University; Mid Sweden University.
  Leveraging networks, capabilities and opportunities for international success: A study on returnee entrepreneurial ventures2018Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 34, nr 1, s. 51-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By integrating social capital theory with a capability-based view on performance, this paper aims to examine the extent to which returnee entrepreneurial ventures (REVs) gain international performance advantages from the founding entrepreneurs’ experience with international networks. Using data on 200 Chinese REVs, the paper proposes and tests a structural model with a focus on the link between individual entrepreneurs and the subsequent development of firm capabilities. The results provide evidence that it is important that the returnee entrepreneurs have an international social network for the REV to develop an international network capability, which, in turn, mediates the effects on opportunity knowledge and the international performance of the REVs. The findings highlight the concurrent effect of the role of entrepreneurs and organizational learning in internationalization, and they provide an understanding as to the importance of the returnee-specific advantages for the international performance of these firms.

 • 67.
  Bai, Wensong
  et al.
  Uppsala universitet; Zhejiang University of Technology.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala universitet; Mittuniversitetet.
  International opportunity networks2018Ingår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 70, s. 167-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Opportunity seeking has become increasingly important for explaining firm internationalization, but our understanding of how opportunity is mediated within international networks is limited. This study probes the concept of network-mediated opportunities and attempts to identify what drives a firm's reception of new international opportunities. Based on the notion of opportunity in the entrepreneurship literature with the network view on internationalization, we bring together the concepts of relationships, networks, capabilities, and opportunity in a structural model, where we hypothesize that network-mediated opportunity is dependent on networking capability. This, in turn, is positively influenced by network closure and relational embeddedness. We test the model on a sample of 200 Chinese firms. The analysis partly supports the model, as we find that networking capability is a mediating factor between relational embeddedness and network-mediated opportunity, but does not mediate the relationship between network closure and network-mediated opportunity; on the other hand, we find a direct relationship between network closure and network-mediated opportunity. The paper ends with a discussion of the results and suggestions for future research.

 • 68.
  Bai, Wensong
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Zhejiang University of Technology; Uppsala universitet.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. Uppsala universitet.
  Martin, Oscar Martin
  Uppsala Univ, Dept Business Studies, Uppsala, Sweden.;Univ Publ Navarra, Dept Business Adm, Pamplona, Spain..
  Dual business relationships, opportunity knowledge, and new product development: a study on returnee young ventures2019Ingår i: Journal of International Marketing, ISSN 1069-031X, E-ISSN 1547-7215, Vol. 27, nr 3, s. 26-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effects on innovation of the dual embeddedness of returnee young ventures (RYVs) in both domestic and international networks of relationships and knowledge contexts are important for value creation, growth, and success of these firms and embody a unique research opportunity. Drawing on a framework combining a business relationship perspective and the knowledge-based view, the authors propose that RYVs take advantage of business relationships and opportunity knowledge from both international and domestic markets to nurture their innovation. They test their model on a sample of 200 RYVs in China. The findings reveal that business relationships are essential for acquiring knowledge about technological and business opportunities, though only international opportunity knowledge and domestic business relationships positively influence new product development. In addition, the interaction between international and domestic business relationships constrains firms' capacity for obtaining international opportunity knowledge. This study offers insights into how the trade-offs between dual relationships and subsequently sourced knowledge contribute to new product development in emerging markets, and it extends the discussion on the paradox view of business relationships with geographically dispersed actors.

 • 69.
  Bai, Wensong
  et al.
  Department of Business Studies, Uppsala University.
  Johanson, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Martín Martín, Oscar
  Public University of Navarre/Uppsala University.
  Knowledge and internationalization of returnee entrepreneurial firms2017Ingår i: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 26, nr 4, s. 652-665Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aims to answer whether and how returnee entrepreneurs’ international experience and returnee entrepreneurial firms’ international market knowledge influence these firms’ internationalization. Anchored in a framework combining an entrepreneurial and knowledge-based view, we develop a model and four hypotheses on the relations between returnee entrepreneurs’ international experience, international market knowledge, international market commitment, and level of internationalization of the returnee entrepreneurial firm. Empirical evidence of the proposed model is derived from a recent sample of Chinese returnee SMEs in knowledge-intensive and high-technology industries. The main finding is that returnee entrepreneurs’ international experience nurtures international market knowledge of returnee entrepreneurial firms, which in turn has a positive effect on these firms’ international market commitment and level of internationalization. In terms of theory, the study extends our understanding of returnee entrepreneurial firms by uncovering the role of returnee entrepreneurs’ international experience and returnee firms’ international market knowledge during their initial and early international expansion.

 • 70.
  Barcik, Robert
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Arpi Ekblom, Björn
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The Complex Development Approach: For Software-As-A-Service Start-Ups2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Our work builds on the knowledge that vast majority of Software-as-a-Service (SaaS)

  vendors are unable to survive or leave Start-Up Phase. This paper intends to find out how SaaS

  vendors can develop their venture to reduce the probability of failure. There is vast amounts of

  knowledge on entrepreneurship in SaaS Start-Up but it is locked within the field in the minds of

  said entrepreneurs. Our research is of exploratory character aiming for a practical solution by

  attempting to unlock this knowledge. To answer the question of what is causing high failure rates

  and how to stop it, we need a deeper insight in the field and we gain it by interviewing and

  collecting data from experts connected to it. As a result, we propose a new model. The Complex

  Development Approach is a tool for SaaS vendors that encompasses a holistic yet simplistic view

  for allocating resources and managing processes.

 • 71.
  Barzan, Tavan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Användande av styrmedel i småföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Avseende ekonomistyrning finns väsentliga skillnader i användning av ekonomistyrning beroende på företagets storlek. Det som skiljer småföretag från stora är dess strategier. Ekonomistyrningen utgår från företagens utformade strategier hos stora företag medan småföretag har enkla strategiska mål och därför inte har ett lika stort behov av ekonomistyrning.  Syfte: Studien syftar förklara hur ekonomistyrning används i småföretag samt i vilken utsträckning. Detta genom intervjuer med representanter för fyra företag.  Metod: Studien använder en kvalitativ metod som består av fyra semistrukturerade intervjuer med respondenter från småföretag.    Resultat: Studiens insamlade och bearbetade empiri presenteras i studiens resultatdel under följande teman: Ekonomistyrning, Budget samt Kalkylering och Nyckeltal.  Slutsats: I stort är den ekonomiska styrningen ett verktyg för verksamhetsutveckling. Respondenterna i studien belyste att de arbetar tätt ihop med hela organisationen till följd av deras storlek. Kontinuerliga uppföljningar sker på den ekonomiska strategin där olika fokus läggs på budget, kalkylering och nyckeltal .

 • 72.
  Basören, Berkan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Olugunna, Michael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Influential Factors of Foreign Market Entry Modes: A case of Swedish MNCs into the Chinese Market2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Globalization has reduced the significance of geographical boundaries. Companies that successfully establish themselves in foreign markets experience many benefits. One of the key decisions in the process of foreign market entry is selecting market entry modes since selection of entry modes is a significant determiner in the success of company. Entry mode selection is influenced by external and internal factors. Therefore, company has to consider external and internal factors and choose the most appropriate entry mode which will maximize its chance to succeed in the chosen foreign market. The purpose of this thesis is to identify the factors that influence entry mode decisions of Swedish MNCs when entering the Chinese market. A research question regarding influencing factors in entry mode decisions is formulated. Root’s theory and Hollensen’s work on entry modes are presented in theoretical framework which is followed by conceptual framework where the theory and literatures used are summarized to provide clearer picture to the readers.

  This research is a qualitative one and uses case study approach. Data regarding to entry modes and influencing factors is collected from three Swedish MNCs Electrolux, Sandvik and Ericsson through interviews. Our findings show that, in order to be able to control their products and business activities, the three Swedish MNCs investigated in this study used direct export and direct investment. However, joint venture is an alternative while the MNCs are spreading their business activities in China, as the Chinese government protects local businesses. Market size and the growth potential of the market inspired companies to enter China. Internal and external factors jointly influence the selection of entry mode into China. Among them, internal factors are less effective than external factors. Factors that influenced Swedish MNCs decisions in the selection of entry modes into China are mostly related to external factors: Chinese market factors; Chinese production factors and environmental factors are most influential ones.

 • 73.
  Bauducco, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Gyllensvaan, Carin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Konsumenters uppfattning och kännedom om hållbar produktion och konsumtion: Teknologiska produkter och mobiltelefoner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan konsumtion och klimatförändringar blir mer tydligt och jordens naturresurser som utarmas kan enligt forskning helt tillskrivas mänskligt beteende. För att lösa denna kris behöver delvis konsumentbeteendet förändras och konsumenter behöver välja mer hållbara produkter. Den överkonsumtion som finns idag är ett stort hot mot en hållbar utveckling och svenska konsumenter är en grupp som är snabba att konsumera det nyaste på marknaden. Konsumtionen av teknologiska produkter som exempelvis mobiltelefoner, datorer och tv-apparater har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren då dessa produkter har blivit en del av konsumentens vardag. Nya modeller av mobiltelefoner kommer ständigt ut på marknaden och mobiltelefonen är en av de teknologiska produkterna där konsumtionen har ökat kraftigt.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka konsumenters uppfattning och kännedom om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter. Mobiltelefonen är den teknologiska produkt som valdes som studieobjekt. Vi valde att genomföra en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att uppfylla syftet. Intervjuerna genomfördes med tio studenter vid olika utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna.

  Resultatet visade att konsumenters generella uppfattning och kännedom om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter var låg. Det fanns en viss kännedom om hållbarhetsfrågor hos våra respondenter men ingen hade tidigare reflekterat över detta i samband med produktion och konsumtionen av teknologiska produkter. Uppfattningen hos respondenterna är i stor utsträckning att produktion och konsumtion har påverkan på den hållbara utvecklingen.

 • 74.
  Bengtsson, Andréa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Pros, Roxanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Att mäta mänskliga resurser: Ur offentliga organisationers perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 75.
  Berg, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Johnsson, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hyckleri i förvaltningsberättelser?: En kvalitativ innehållsanalys om hur förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat för det föregående räkenskapsåret. Vidare skall förvaltningsberättelsen innehålla en prognos för den förväntade framtida utvecklingen för verksamheten. Dock har forskare som studerat sambandet mellan legitimitet och skriftliga företagspresentationer, kommit fram till att organisationer kan förfina retoriken i skriftliga dokument för att upprätthålla sin legitima ställning. Forskning visar att skriftlig manipulation är ett kraftfullt verktyg för att vidmakthålla legitimitet och vinna inflytanden hos intressenter. Vidare visar forskning att organisationer kan tillämpa ett organisatoriskt hyckleri, vilket implicerar en löskoppling mellan det organisationer redovisar och det som i praktiken genomförs. Det indikerar att organisationer kan välja vilken information som framförs i ljuset och vilken information som redovisas varsamt. Med hänsyn till att organisationer själva skall prognostisera sin framtida ställning i en förvaltningsberättelse, inbegriper det också möjligheten att konstruera presentationen av sin nutida och framtida ställning på marknaden.  Syftet med denna studie var att analysera huruvida innehållet i förvaltningsberättelser kan vara konstruerade utifrån ett legitimitetssökande syfte. Metoden för studien var en kvalitativ innehållsanalys och 30 förvaltningsberättelser från tre företag inom detaljhandeln har analyserats. Resultatet visar tendenser till att företagen konstruerar innehållet i förvaltningsberättelserna utifrån ett legitimitetssökande syfte. Detta utmärker sig genom en utpräglad retorisk optimism: företagen framhäver positiva resultat men sällan negativa. Negativa resultat rättfärdigas snarare med hjälp av retorisk optimism, eller redovisas varsamt alternativt sällan. Resultatet visar att företagen genom sin retorik framhäver att de är anpassningsbara och kan möta samhällets föränderliga krav och normer. Avslutningsvis visar resultatet tendenser till organisatoriskt hyckleri.

 • 76.
  Bergdahl, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Sandin, Hannah
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Revision i små aktiebolag: En kvalitativ studie om varför små aktiebolag väljer att revidera sina räkenskaper trots att de inte omfattas av revisionsplikten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Revisionsplikten avskaffades 1 november 2010 i Sverige. Detta innebar att cirka 250,000 små aktiebolag inte längre var tvingade till revision. Idag har det gått drygt fem år sedan beslutet togs om att avskaffa revisionsplikten och trots detta väljer en del små aktiebolag att revidera sina räkenskaper.

  Syfte

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse för varför små aktiebolag, som inte omfattas av revisionsplikten, väljer att revidera sina räkenskaper. Metod

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med företagsrepresentanter för små aktiebolag. Det empiriska materialet har analyserats genom en innehållsanalys.

  Slutsats

  Vår studie visar att små aktiebolag efterfrågar frivillig revision främst av fyra anledningar. Dessa är:

   Spritt delägarskap

   Försäkran om att den interna bokföringen är korrekt

   Rutinmässigt av företagsledning med erfarenhet från revisionspliktade företag

   Önskan om att uppfattas som legitima

 • 77.
  Bergkvist, Jenny
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Eriksson, Elvira
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Varumärkets betydelse för unga konsumenter: En kvalitativ studie om unga konsumenters val av varumärke inom livsmedel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna innehållsmässigt är detsamma. Det är därför viktigt att företag skapar ett mervärde till konsumenten genom varumärket, för att konsumenten ska välja deras varumärke framför konkurrerande varumärken. Studien behandlar unga konsumenter som tillhör Generation Y, vilket är personer födda på 1980- eller 1990-talet och är individer som kännetecknas att vara en konsumerande generation som anser att varumärket är viktigt och har betydelse i deras köpprocess. Studien syftar därför till att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke när de köper livsmedel. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ metod tillämpats. Vi utgick från en teori om konsumentbaserat varumärkeskapital och dess fem dimensioner kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet, association/image och unikhet. Denna teori användes för att analysera den insamlade empirin för att få fram ett resultat. Empirin samlades in med hjälp av fokusgruppsintervjuer för att ta del av unga konsumenters åsikter för att få en förståelse om varumärket har betydelse vid köp av livsmedel. Slutsatsen är att varumärket har betydelse för unga konsumenter vid val av varumärke inom livsmedel. De väljer det varumärke som stämmer överens med deras preferenser där deras kunskap om varumärket, förpackningens utseende, priset och miljöaspekter är avgörande.

 • 78.
  Bergman, Robin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Husberg, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Avskaffandet av revisionsplikten: Ränteeffekter på företag inom fastighetsbranschen efter avskaffandet av revisionsplikten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige.

  Anledningen till avskaffandet var att minska kostnaderna för mindre företag. Tidigare

  forskning har kommit fram till att företag som valt bort revisor får en högre kreditkostnad när

  de till exempel tar lån. Den tidigare forskningen menar att detta kan bero på att banker och

  andra kreditinstitut anser att oreviderade finansiella rapporter har en sämre kvalitet än

  reviderade rapporter vilket leder till en högre risk för kreditgivarna. Denna uppsats kommer

  att undersöka om det finns någon skillnad på låneräntan mellan företag som valt att ha kvar

  revisor och företag som valt bort revisor.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, jämföra samt analysera låneräntan hos

  mindre aktiebolag inom fastighetsbranschen som inte är revisionspliktiga.

  Metod: Kvantitativ metod, multipel regressionsanalys.

  Resultat: Resultaten i denna studie visar på att företag med revisor har en lägre ränta i

  genomsnitt jämfört med företag utan revisor. Vi har även fått fram att revision har en negativ

  påverkan på företags ränta, men detta resultat är inte signifikant. Därför kan vi inte uttala oss

  om att revision har en negativ påverkan på företags ränta, trots att tidigare forskning har visat

  det.

  Slutsats: Företags val av revisor eller ej är inte det viktigaste för kreditgivare när det kommer

  till vilken ränta företagen skall få på sina lån. Det finns andra faktorer som har en större

  påverkan på räntan. I denna studie är det företags storlek samt andelen materiella tillgångar i

  förhållande till totala tillgångar som har den största negativa påverkan på företags ränta. Detta

  indikerar att banker och andra kreditinstitut ser dessa företag som en lägre risk.

 • 79.
  Bertilsson, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nylander, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kvotering i bolagsstyrelser: Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap.

  Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata.

  Teoretisk utgångspunkt: Public Interest Theory, Capture Theory, Tvingande Isomorfism, Legitimitetsteorin och Humankapitalteorin.

  Resultat och slutsats: Studien finner inte att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har någon påverkan på bolagens finansiella prestationer i svenska bolag som är noterade på Large Cap, Nasdaq Stockholm. Studien finner att nyval i styrelsen har en negativ påverkan på bolagens finansiella prestationer.

 • 80.
  Besic, Dino
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Bostadsrättsföreningars påverkan av de nya regelverken: En studie om bostadsrättsföreningar och regelverken K2 och K32015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Sedan 2004 har bokföringsnämnden arbetat med att ta fram nya regelverk för samtliga bokföringsskyldiga. Regelverken som utformades var regelbaserade redovisningsmetoden K2 och principbaserade redovisningsmetoden K3. Inför årsredovisningarna som upprättas för räkenskapsåren 2014 är det ett krav att regelverken måste tillämpas. Regelverken är skapade för vinstdrivande företag, men skall tillämpas av samtliga bokföringsskyldiga. Bostadsrättsföreningar faller under ramen för bokföringsskyldiga eftersom föreningarna klassificeras som ekonomiska föreningar. I och med att årsredovisningarna som upprättas för 2014 offentliggörs våren 2015 när undersökningen utfördes, ansåg jag att det var intressant att undersöka hur bostadsrättsföreningarna påverkas samt precisera den mot principbaserad- och regelbaserad redovisning, redovisningsval samt olika avskrivningsmetoder inom regelverken.

  Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur bostadsrättsföreningarnas val av regelverk K2 eller K3 påverkar redovisningen och då främst avskrivningarna samt utformandet av årsredovisningen.

  Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag intervjuat fyra personer som arbetar med bostadsrättsföreningar. Som komplement till intervjuerna har vetenskapliga artiklar och litteratur som beror ämnet studerats.

  Teori: Undersökningen har sin grund i teorier kring bostadsrättsföreningarnas redovisningsval, principbaserad- och regelbaserad redovisning samt olika avskrivningsmetoder inom regelverken.

  Empiri: Empirin visar min undersökning som består av intervjuer med fyra personer direkt insatta i bostadsrättsföreningarnas ekonomi i områdena Dalarnas- och Gävleborgs län.

  Slutsatser: Studiens resultat visar att regelverken hade olika påverkan på bostadsrättsföreningarna. Regelverket K2 var väldigt svåranpassat och inte alls lämpligt för att användas på föreningarnas årsredovisningar enligt informanterna. Resultatet blev generellt lägre vid tillämpning av K2 på grund av avskrivningsmetoderna. Resultatet visar att bostadsrättsföreningarna som väljer K3 får större utrymme för egna bedömningar och uppskattningar på grund av komponentfördelningen vid avskrivningarna. Enligt informanterna får bostadsrättsföreningarna som väljer K3 ett högre resultat än föreningarna som väljer K2 i sina årsredovisningar.

 • 81.
  Bjelk Krasniqi, Albin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Det mänskliga kapitalet: En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. Redovisning av humankapital är inget som tidigare blivit reglerat utan framstår oftast som frivillig information som allt fler företag nu väljer att redovisa i större utsträckning. Detta leder till att samhällsdiskurserna om humankapital ökat och redovisningen av humankapital har fått en större betydelse. Det finns inga tydliga riktlinjer eller regleringar för hur företag ska redovisa sitt humankapital men många väljer att göra detta kvalitativt i introduktionsberättelsen i sin årsredovisning. Ledningar vill få med det totala värdet på företaget och samtidigt uppnå konkurrensfördelar genom att redovisa humankapital. Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för betydelsen av redovisning av humankapitalet i tjänstesektorn och genom denna förståelse se hur den frivilliga redovisningen av humankapital har utvecklats under de senaste tio åren.Metod: Studien bygger på en komparativ undersökning av tre företag inom telekombranschen. Dessa företag var Telia, Tele2 och Telenor. En kvalitativ studie har genomförts med ett deduktivt angreppssätt. Empirin har baserats främst på berättelser där VD har ordet och dessa finns i årsredovisningen, detta har i sin tur analyserats genom innehållsanalys med hjälp av kodning. Studien har också avsett att mäta frekvensen av de olika kategorierna kompetens, motivation och de anställda som ingår i humankapital genom en tidsserie av datapunkter mellan åren 2008 – 2016 och har hämtats från årsredovisningar.Resultat, slutsats: De studerade företagen visade att de redovisade humankapital kvalitativt i sina årsredovisningar, dock i olika omfattning och på olika sätt. Hur företagen valde att presentera sitt humankapital berodde på hur strategiskt beskrivande introduktionsberättelsen var och vem budskapet i texten riktades till. Betydelsen av redovisning av humankapitalvisade sig bli allt viktigare med tiden i studien och har med åren blivit mer omfattande i antal ord. Två av tre företag valde även att rapportera utifrån mångfald som social norm för att anses som legitima. Då företagen visar medvetenhet om hur legitimitet kan åstadkommas, visar de att legitimitet har betydelse för redovisning av humankapital. Studien konstaterade dock att redovisning av humankapital inte tenderade att bli homogen då företagen skiljde sig åt i sina upplysningar. Därför fann studien ingen typ av relation som hade nära anknytning med isomorfism.

 • 82.
  Bjerhammar, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Produktutvecklingssamarbete mellan detaljhandelsföretag och deras varuleverantörer2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This thesis deals with product development co-operation between retailers and their suppliers. This phenomenon is studied in the light of the increasing importance of private brands in contemporary retailing. The basic frame of reference for the study is the Interaction and Network Approach to industrial marketing. The study takes knowledge of product development co-operation in the manufacturing industries as its starting point. To this, insights concerning retail companies’ features are added and propositions are developed concerning how product development co-operation "ought" to be carried out in this new context, that is, the retail context. These propositions are then tested in a number of cases of product development co-operation between retailers and their suppliers. The case reports are based on personal interviews with a number of product managers in various retail companies. First the propositions are tested in each case. Then an analysis is carried out across all the cases. Finally, more fundamental considerations concerning the phenomenon are discussed. A proposition finds support in a case where the retailer collaborates with their suppliers in a manner which is consistent with the way manufacturing companies do it; in the other cases that proposition is not supported. Some propositions are supported in all cases, but most of them are supported in some cases but not in others. Some retailers choose for example to co-operate with only a few suppliers, an approach that manufacturing firms are assumed to apply. Both retailers and manufacturers do it this way to keep transaction costs low, and an important reason for retailers is that this increases the opportunities to communicate complex information related to the different requirements which products must meet. Other retail companies choose to co-operate with a larger number of suppliers to encourage competition between them. The study also shows, among other things, that the retailers, like manufacturers, can choose to co-operate in various ways with a supplier depending on how strategically important the product or brand in question is considered to be.

 • 83.
  Bjerhammar, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  A conceptualization of suppliers’ and buyers’ abilities in product development: Cases from the retail industry2018Ingår i: The IMP Journal, ISSN 2059-1403, E-ISSN 0809-7259, Vol. 12, nr 3, s. 413-426Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to present a conceptual framework of specified buyer and supplier abilities which may be apparent in processes when firms wish to develop products where other features than function are important.

  Design/methodology/approach

  Data were collected through personal interviews with managers at eight major Swedish retail chains. The framework has been developed from an analysis of the data. Three of the cases are presented to illustrate how the framework may be applied.

  Findings

  The framework contains the concepts specification ability and description ability, which define and specify the demand abilities of the buyer, and the concepts translation ability, interpretation ability and implementation ability, which define and specify the problem-solving abilities of the supplier.

  Originality/value

  The framework presented here contributes to the business relationship and network literature on product development processes by highlighting and conceptualizing the process between buying firms who have different abilities or even inabilities to specify and explain desired product qualities, and the suppliers who should interpret the demands of these buyers.

 • 84.
  Bjerhammar, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Dealing with a lead user's demand for product development2008Ingår i: Journal of Business Market Management, ISSN 1864-0753, E-ISSN 1864-0761, Vol. 2, nr 3, s. 141-152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article focuses on product development in interaction. Two types of ­product development projects demanded by a lead-user type of customer are discussed, as well as the consequences these projects have for the supplier regarding change in production processes, market risk and relationship dependencies. The discussion is illustrated by two cases. Six propositions are developed and further research suggested.

 • 85. Björheden, Rolf
  et al.
  Gullberg, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Johansson, Jerry
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Systems analyses for harvesting small trees for forest fuel in urban forestry2003Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 24, nr 4-5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 86.
  Björling, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lavmo, Ellinor
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hälsofrämjande arbete på SSAB i Borlänge: Hälsofrämjande processer i arbetslivet och ledarskapets betydelse för medarbetarens hälsa2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Arbetsmiljön är viktig för människors välbefinnande. Hälsofrämjande faktorer antas inte bara styrka individens fysiska och psykiska hälsa, utan även företagets konkurrenskraft och lönsamhet. I uppsatsen undersöker vi hur företaget SSAB i Borlänge arbetar med hälsa genom att tillämpa ett hälsofrämjande perspektiv och utgå från teorin om Känslan av sammanhang (KASAM). Ledarskapsvärderingar har betydelse för medarbetares hälsa (Hanson, 2004) och vi undersöker vilken uppfattning ett antal chefer har om sina roller i det hälsofrämjande arbetet och deras syn på medarbetarundersökningen HälsoSAM som företagshälsovården på SSAB bedriver. Arbetsbelastningen på medarbetare och chefer ökar till följd av sparkrav, samtidigt som resurserna minskar (Gatu, 2003). Följden blir en större risk för ohälsa och ett sätt att minska sjukfrånvaron är att genomföra hälsofrämjande insatser (Prevent, 2001).

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv förklara vad chefer har för möjligheter att skapa förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa på SSAB i Borlänge.

  Metod: Den metod som ligger till grund för uppsatsen baseras på ett kvalitativt angreppssätt där semistrukturerade intervjuer samt litteraturstudier genomförts för att samla information.

  Analys: Ledarens beteende påverkar medarbetarna. Hög arbetsbelastning på SSABs chefer leder till lägre närvaro bland medarbetarna, vilket i sin tur ger sämre förutsättningar för att främja hälsan. HälsoSAM kartlägger medarbetarnas hälsoläge, både välbefinnande och arbetskapacitet. Resultaten är vägledande i det hälsofrämjande arbetet men överbelastning, tidsbrist och kunskapsbrist hos cheferna bidrar till att uppföljningen inte blir systematisk. För ett väl fungerande hälsoarbete krävs systematik.

  Slutsats: Hälsofrämjande processer i arbetslivet skapas genom balans mellan krav och resurser. På SSAB i Borlänge hindras hälsoarbetet av tidsbrist och kunskapsbrist hos cheferna. Kostnadsbesparingar påverkar hälsoarbetet negativt och systematiken i uppföljningsarbetet blir lidande. Ansvaret för hälsoarbetet läggs på företagshälsovården, men utan stöd från chefer blir inte hälsoarbetet en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att i rådande situation se vad främjande av hälsa kan ge tillbaka till företaget i både ekonomiska och kvalitativa termer. Insikt om detta ökar chefernas incitament att prioritera hälsofrämjande processer och organisera arbetet så att människor har förutsättningar att hantera, kontrollera och klara av sina uppgifter.

 • 87.
  Björn, Mathilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Kristoffersson Jakobsson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  B2B-marknadsföring via sociala medier: En kvalitativ studie om sociala medier som kommunikationsverktyg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse för B2B-företags användning av sociala medier.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ deduktiv ansats där semistrukturerade intervjuer samt granskning av företagens sociala medier genomförts för att samla in data.

  Slutsats: I resultatet av studien framkommer att B2B-företag främst använder sociala medier för att nå en större målgrupp samt för att skapa varumärkeskännedom. Det sker fortfarande inte en aktiv tvåvägskommunikation via sociala medier. Sociala medier används dock som ett kommunikationsverktyg för att sprida information om företaget samt för att främja möjligheter till interaktion med andra företag, även om interaktionen sedan sker via exempelvis personlig försäljning via fysiska möten eller telefon.

 • 88.
  Blom, Alexander
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Möjligheter och problem att få sponsring: En fallstudie i Ghana2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag fick under en tremånadersperiod möjligheten att vara en del av den anrika klubben Accra Hearts of Oak i Ghana. Vid sidan av att genomföra en fältstudie, arbetade jag med att hjälpa klubben med sitt sponsorarbete. Detta var tuffare än vad jag hade förväntat mig, för trots att klubben har miljontals supportrar hade man ändå problem med att knyta sponsorer till sig, vilket resulterade i låga intäkter. Forskningsfrågan jag ställde mig var: Vilka utmaningar ställs en afrikansk fotbollsklubb inför när det gäller sponsring och hur kan de arbeta för att maximera möjligheterna till sponsorer för sin verksamhet? Idrotten av idag har utvecklats till att bli allt mer professionaliserad och kommersialiserad, vilket resulterat i att professionella klubbar har högre omsättning än tidigare. Utifrån min fältstudie har jag granskat olika teorier för att se hur de passar in i en ny miljö utifrån andra förutsättningar då forskning kring sponsring i Ghana är relativt begränsad. Studien visar både den kraft och de brister en klubb får med en enskild ekonomiskt stark ägare, till skillnad från den i stora delar ideella idrotten vi har i Sverige. Den tyder på vikten av goda relationer, att ta vara på sina styrkor samt att odla sin image.

 • 89.
  Blum, Jutta
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Henriksson, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  What it is that skilled young adults seek in their workplace2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem-

  An increasingly globalized world is a cause for highly competitive job markets, making the attraction and retention of young talents increasingly important (Wallace et al., 2014). Additionally, current studies have not been able to successfully frame possible needs and wishes of this cohort towards their future workplaces (Deal et al., 2010).

  Aim-

  Therefore, this study aims to contribute to the understanding of what these young talents, seek for from a workplace.

  Method-

  This study applies a qualitative, and inductive approach, to explore and simultaneously allow new in-depth insights into the study area. Therefore, 13 fictive stories were collected from current, and former students in Sweden. The fictive stories were used to ease the participants into the distancing of themselves from current social structures, and to express their actual needs and wants.

  Findings-

  With the findings five major dimensions could be identified, that concerns the study group when picturing a desirable workplace: Workplace structure & dynamics, Validation & acknowledgment, Acceptance and Freedom, Private & Work life balance, and Personal growth and the future. These dimensions further split into issues and seeking’s that concern equality and flat leader style, as well as an inhibited insecurity and the wish for support and acceptance.

  Limitations-

  This research is, as all qualitative studies greatly dependent on the researchers’ interpretation of the underlying material. Also, other factors as for example national culture could have possible effects on the outcomes of this study, however efforts were made to discuss the potential influences.

  Contribution-

  With the five dimension that were identified in our study, new knowledge on what it is that attracts and motivates young adults in Sweden to a certain company, could be collected. This knowledge might benefit businesses that regard these, when reaching out for new labor force.

  Also, further studies can be built upon this research, as for example an inductive testing on the applicability in other contexts, or generalizability of the model.

 • 90.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Does the competition state undermine the long term sustainability of rural tourism?: The case of Sweden2014Ingår i: Proceedings from TTRA 2014 International Conference: Tourism and the New Global Economy / [ed] Marion Joppe, 2014, s. 171-188Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the contemporary competition state, many peripheral regions are in decline. Tourism is increasingly considered as a savior for regions lagging behind. The EU has launched several programs with the ambition to stimulate growth and employment in peripheral areas which are used in tourism development projects. In this paper a longitudinal analysis of changes in Swedish tourism guest nights with an attempt to assess the spatial changes that have taken place in the light of this new regional tourism policy are carried out. The aim is to investigate if tourism and tourism policy contributes to level out disparities between regions. The analysis is based on statistics on Swedish guest nights, on employees in the accommodation sector and on EU funds. Although there are exceptions, the main findings indicate that the potential for creating sustainable rural tourism growth through tourism policy seems to be much less than the popular discourse suggests.

 • 91.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Möjligheten att utveckla ett verktyg för att mäta besöksnäringens konkurrenskraft2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 92.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The Development of Swedish Tourism Public Policy 1930-20102014Ingår i: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 18, nr 1, s. 19-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, the development and changes in Swedish public policy relating to tourism from the 1930s to 2010 is described and interpreted from a political economy perspective. A case study, compiled from mainly secondary sources, is analyzed from a theoretical framework based on regulation theory. The purpose with this study is to increase the understanding of how the macro political economy context has influenced the policy-making in tourism in Sweden, but also to make a contribution to an area which seems to be quite neglected when it comes to research. The changes are analyzed according to the three periods denoted as pre-Fordism (mid-19th century-1930s), Fordism (1930s-1970s) and post-Fordism (1970s to present). It is observed how the general changes between these periods regarding aspects such as regulation and deregulation, and the degree of state involvement, have affected tourism policy making. The tourism policy making has changed from being insignificant, to a high degree of state involvement including planning, control and supervision, to a situation where the market rather than government regulation is considered as state of the art. 

 • 93.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Brandt, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Tourism as a vehicle for regional development in peripheral areas – myth or reality?: A longitudinal case study of Swedish regions2016Ingår i: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 24, nr 10, s. 1788-1805Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the contemporary so-called ‘competition state era’, many rural and peripheral regions are in decline. Tourism is increasingly viewed as being able to alleviate and rejuvenate regions that are facing economic difficulties. The European Union has launched several programmes with the goal of stimulating growth and employment in peripheral areas. These programmes are often used to support tourism development projects. In this paper, a longitudinal analysis of spatial changes in Swedish tourism is conducted. The analysis is based on statistics regarding overnight stays in Swedish commercial accommodation facilities. The aim is to investigate if tourism and tourism policy contribute to the reduction in disparities between regions. Although there are exceptions, the main findings indicate that the potential for creating sustainable rural tourism growth through tourism policy seems to be much less than the popular discourse suggests. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 94.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Samhällets roll i besöksnäringens utveckling2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 95.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv2007 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 96.
  Bohlin, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Elbe, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Utveckling av turistdestinationer - en introduktion2007Ingår i: Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv, Uppsala: Uppsala Publishing House , 2007, 1, s. 11-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 97.
  Bolin, Linus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Koc, Umut
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Relationer inom fotbollen: en uppsats om relationen mellan agent och spelare.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har fotbollen blivit allt mer kommersialiserad där stora pengar finns att hämta för professionella fotbollsspelare. Historiskt sett förhandlade spelarna själva om sina kontrakt gentemot klubbarna. Spelarna var ovana att själva förhandla kontrakt vilket senare gjorde att spelarna tog hjälp av professionella konsulter (agenter).

  1991 erkände FIFA (Fèdèration Internationale de Fotball Association) agentyrket som en profession. FIFAs stadgar är tydliga med att det är spelarens intressen som skall komma i första hand vid en kontraktsskrivning. I skrivande stund är det ett krav att agenten måste vara licenserad för att representera spelaren. Samtidigt har missnöjet ökat mellan spelare och agent och FIFA har fått ta emot ett stort antal klagomål.

  Fem agenter och lika många professionella spelare har intervjuats (i Sverige). Både spelare och agenter är överens om att förtroende, engagemang, och lojalitet är centrala faktorer inom relationen. Agenterna menar att de arbetar aktivt med att bygga förtroende, skapa engagemang och vara lojala gentemot spelaren. Medan spelarna anser att det är den andra parten, agentens, uppgift. Spelarna verkar inte inse att de i sin yrkesutövning är sitt eget varumärke, sin egen entreprenör, och är en del i affärsrelationen med agenten.

  För att en jämlik relation, mellan spelare och agent, ska bli möjlig bör spelarna genomgå utbildning för att medvetandegöra sitt eget varumärke och utveckla sitt entreprenörskap, i relationen med sin agent.

 • 98.
  Borgstrand Blixt, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Wiklund, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Redovisning i ideella idrottsföreningar: Hur ser de ekonomiansvariga på sitt arbete?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska idrottsrörelsen har gått över från att vara en amatör- och folkrörelsebaserad verksamhet till en mer kommersiell och professionell verksamhet. Det finns ett ökat fokus på arbetet med att förbättra redovisningen hos ideella föreningar, därför att det finns en ökad oro kring kvalitén. Syftet med denna studie är att undersöka hur de ekonomiansvariga i de ideella idrottsföreningarna upplever arbetet med den ekonomiska redovisningen och utifrån detta diskutera möjliga orsaker till varför ideella idrottsföreningars redovisning varierar i kvalité. För att uppfylla syftet genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. Representanter från sex idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet deltog i studien. Dessutom intervjuades två anställda på ett distriktsidrottsförbund. Våra resultat tyder på att de ekonomiansvariga upplever att arbetet med att upprätta den ideella idrottsföreningens redovisning tar mycket tid. Detta kan vara ett tecken på att redovisningen har vuxit i omfattning. Vidare kan denna ökade omfattning leda till tidsbrist som möjligen kan påverka redovisningens kvalité. Tidsbristen kan möjligen göra att redovisningen som en ideell idrottsförening producerar inte kan uppfylla de kvalitetsförbättrande kriterierna som finns gällande redovisning.

 • 99.
  Boström, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Svedlund, Beatrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Det nya hotet mot användarens integritet: En studie om individanpassad reklam på Facebook2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem:

  Vid accepterandet av användarvillkor och cookies på Facebook får företag information om respektive användare och kan därmed skapa individanpassad reklam, något som kan uppfattas som integritetskränkande.

  Syfte:

  Analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook.

  Teori:

  Den teoretiska referensramen omfattar bakgrundsinformation om Facebook, cookies och individanpassad reklam. Grundläggande teori baseras på hur företag använder sig av Facebook, cookies och individanpassad reklam för att marknadsföra sina produkter och tjänster.

  Metod:

  Studien har tillämpat en deduktiv ansats med en webbenkät som datainsamlingsverktyg. Enkäten sändes ut till 3318 programstudenter på Högskolan Dalarna, med svenska som undervisningsspråk.

  Resultat:

  Studiens resultat redovisas utifrån insamlad data från enkätundersökningen. Data sammanställdes i stapeldiagram, histogram och i tabeller med beskrivande statistik och medelvärde.

  Slutsats:

  Användaren besitter inte kunskap om vad de accepterar när de godkänner Facebooks användarvillkor och anser sig inte vara orolig över den personliga information Facebook tar del av i kommersiellt syfte.

 • 100.
  Bouwmann, Svenja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Schnieder, Ilona
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The relationship of internal, social and external determinants towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this thesis is to test the relationship of internal and social determinants (environmental attitude, social/subjective norms and perceived behavioural control) as well as external determinants (green marketing tools) towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods (FMCGs).

  Design/methodology/approach

  – An online questionnaire was distributed to people of the German Generation Y (aged between 21 and 37) using non-probability sampling by means of volunteer and convenient sampling. Results of 401 completed questionnaires were analysed using correlation, multiple linear regression and moderated regression analysis.

  Findings

  – Significant and positive relationships were found between environmental attitude, social/subjective norms, perceived behavioural control and eco-labelling towards the green purchase intention of German Generation Y for FMCGs. A significantly negative relationship was detected between price sensitivity and green purchase intention. Eco-labelling and price sensitivity were not moderating the relationship between environmental attitude and green purchase intention. Demographic factors had hardly any influence on the green purchase intention.

  Practical implications

  – German Generation Y depicts good potential as key market for green FMCGs. Those consumer goods especially when eco-labelled should be included in producers’ and retailers’ portfolios. Internal, social and external factors are considerable for the marketing strategy by addressing environmental concerns, social norms, responsibility towards society and emphasising customer’s own control of purchasing green while pricing green FMCGs rather not higher than 10% than conventional product prices.

  Originality/value

  – This paper contributes to the under-researched field of determining factors for the green purchase intention of Generation Y in Europe, while closing the gap for the unexplored context of Generation Y in Germany.

1234567 51 - 100 av 524
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk