du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 51 - 65 av 65
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Osman, Fatumo
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Flacking, Renée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Klingberg-Allvin, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Schön, Ulla-Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Ladnaan - att må bra: En utvärdering av ett riktat stöd till somaliska föräldrar i Borlänge Kommun2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Folkhälsomyndigheten har finansierat ett samarbetsprojekt mellan Borlänge kommun och Högskolan Dalarna för att anpassa och implementera ett föräldrastödsprogram till somaliska föräldrar, samt att mäta effekten av denna intervention avseende föräldrars och barns psykiska hälsa. Studien började med en explorativ delstudie med syfte att samla kunskap om vad somaliska föräldrar upplever som utmanande i sitt föräldraskap i Sverige, vilket behov av föräldrastöd de behöver samt hur ett sådant stöd ska vara utformat. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer med 23 föräldrar (15 mammor och 8 pappor) boende i Borlänge. Resultatet visade att föräldrarna upplevde en rad utmaningar i sin nya livssituation och i sitt föräldraskap i nya landet. De beskrev skillnader i synsätt på barnuppfostran och föräldraskap mellan hemlandet och Sverige och eftersträvade därför att kulturanpassa sitt föräldraskap.

  Resultaten från denna studie samt en genomgång av forskning kring föräldrastöd låg till grund för valet av föräldrastödsprogram samt ett samhällsorienterande tillägg till programmet.

   

  Målgrupp för studien var föräldrar med barn i åldrarna 11-16 år och som upplevde stress i sitt föräldraskap. Föräldrarna erbjöds sammanlagt 16 timmars utbildning fördelat på 12 träffar (10 timmar Connect föräldrastöd + 6 timmar samhällsorienterande tillägg). Effekten av föräldrastödet undersöktes genom en randomiserad kontrollerad studie där totalt 120 föräldrar ingick. De preliminära resultaten visar att deltagande föräldrars barn har förbättrats signifikant i subskalorna ”socialt” och ”skola”. Dessutom minskade barnens oro, somatiska problem, sociala problem och brytande av regler.

   

  Föräldrarna var nöjda med interventionen. De upplevde att de fått en ökad kunskap om hur socialtjänstens arbete fungerar och fått förtroende för deras arbete kring barn och unga. Över hälften av föräldrarna upplevde sig mer säkra i sin föräldraroll och att deras relation med barnen hade förbättrats.

   

  Genom en processutvärdering av implementeringen av föräldrastödet har framgångsfaktorer för genomförandet avföräldrastödsprogrammet studerats. Resultatet visade att de olika strategier som vidtagits vid rekrytering av föräldrar och implementering av interventionen har varit lyckade. Exempel på sådana strategier har varit att projektmedarbetarna som rekryterat till föräldrastödet har varit av Somaliskt ursprung, kursen har getts på somaliska men framförallt att föräldrastödet utgick ifrån föräldrarnas upplevda behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Perman, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  af Klintberg, Tord
  Avdelningen för byggnadsteknik, KTH.
  Energieffektivisering av allmännyttan Jakobsgårdarna: Sociala, politiska, tekniska möjligheter och problem2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport Energieffektivisering av allmännyttan Jakobsgårdarna behandlar bostadsbolaget Tunabyggens (Borlänge kommun) projekt Jakobsgårdarna, under perioden 2009 till och med juni 2012. Det finns skillnader i tekniskt-ekonomiskt möjliga energieffektiviseringsåtgärder och vad som faktiskt åtgärdas. Denna skillnad har benämnts "energieffektiviseringsgapet". I denna rapport beskrivs och studeras vilka sociala, kulturella, politiska och tekniska faktorer som har en tendens att vidga, respektive reducera, "energieffektiviseringsgapet". Det är en implementeringsstudie, där utgångspunkten är en interaktion mellan fastställande av mål och åtgärder för att uppnå dem.

  Studien lyfter upp två fokusområden. Fokusområdet styrmedel koncentreras till studier av hur de energipolitiska mål som formulerats nationellt och lokalt kan kopplas till projektet Jakobsgårdarna samt val av specifika styrmedel. Fokusområdet kommunikation inkluderar studier av hur förändringsplanerna formuleras och kommuniceras till boendegrupperingar och intresseorganisationer.

  Valda metoder är intervjuer, observationer av projektmöten, studier av offentliga handlingar, hemsidor och dokument från EU, regering, riksdag, och Borlänge kommun. En sonderande teknisk pilotinventering av Jakobsgårdarna har utförts, liksom en bearbetning och analys av energistatistik.

  Det som är viktigt för projektet fortskridande och därmed uppnå formulerade energieffektiviseringsmål är ekonomiska resurser för kostsamma renoveringar, kunskap om befintligt energisystem och möjliga energieffektiviseringsåtgärder, samt möjlighet att implementera ny energieffektiv teknik. Studien visar även att energieffektiviseringsarbetet är mer beroende av governancestyrning (ex SABO-initiativet) än hierarkisk styrning (ex energi- och klimatstrategin).

  Bostadsbolaget har ett ansvar att ombesörja bostäder för välbeställda liksom mindre välbeställda kommuninvånare. Man kan här ana en konflikt mellan energieffektiviseringsmålen, och kommunens aktuella bostadsbrist liksom lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

  Ambitionen att involvera de boende i energieffektiviseringsarbetet förväntas leda till att de boende blir medveten om sin energianvändning, och att det i sin tur leder till minskad energianvändning. De projektansvariga förstår att de måste kommunicera olika frågor med de boende, men de boende är måttligt intresserade av energifrågor som tenderar att bli av väldigt teknisk karaktär.

   

   

   

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Energieffektivisering av allmännyttan Jakobsgårdarna
 • 53.
  Perman, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Hedlund, Gun
  Örebro universitet.
  Politik, expertis och boende: Energieffektivisering i fallet jakobsgårdarna, Borlänge kommun2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett övergripande politiskt problem, från EU till Borlänge kommun, är den höga energiförbrukningen inom fastighets- och bostadssektorn, och precis som i många andra stadsdelsutvecklingsprojekt är tanken att via en fysisk förändring av området Jakobsgårdarna kan bostadsbolaget Tunabyggen även bidra till en social utveckling. Syftet med denna fallstudie är att undersöka hinder och möjligheter som kan uppstå i ett lokalt stadsutvecklingsprojekt med en ambition att energieffektivisera, med fokus på en minskad energianvändning vid uppvärmning av flerfamiljhus. Valda metoder är intervjuer, observationer av projektmöten, studier av offentliga handlingar, hemsidor och dokument från EU, regering, riksdag, och Borlänge kommun, under perioden januari 2009- juni 2012.

  För Tunabyggen har främjande faktorer i ett energieffektiviseringsarbete varit att delta i och själv skapa stödjande lokala nätverk. Den vaga formella politiska styrningen via ägardirektiv och politiker i bolagens styrelser ger ett stort handlingsutrymme för tjänstemännen i bolagen och förvaltningen och samverkansidealets beroende av god personkemi och varaktiga relationer skapar en sårbarhet.  Ytterligare en hindrande faktor i energieffektiviseringsarbetet är ett avbrott i kontinuiteten av både projektets och bolagets ledning, vilket delvis kan vara en effekt av att arbeta i projektform och en stor tilltro till externa experter. Ett annat dilemma är hur man lyckas säkerställa generationsväxling och kunskapsöverföring när det gäller drift och byggnation av ett bostadsområde.

  För att hantera energieffektiviseringsmålen och en begränsad budget diskuteras rivning av fastigheter, men bland annat kommunens aktuella bostadsbrist talar mot det. Denna målkonflikt leder i sin tur till att fokus riktas mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  och revideringen från 1 januari 2011. Kommunernas handlingsutrymme att delfinansiera bolagens verksamhet omöjliggörs och försvårar en lokalt aktiv bostadspolitik.  Som en effekt framstår den nationella policyn om det offentligas ansvar att leda utvecklingen som svårlöst när det gäller energieffektivisering av de kommunala bolagens flerfamiljshus.

 • 54.
  Ridder, Iris
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Fortune telling, gambling and decision-making at Stora Kopparberget in the early 17th century2013Ingår i: The Significance of World Heritage : Origins, Management, Consequences: The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective / [ed] Bo G. Jansson, Falun: Högskolan Dalarna, 2013, s. 317-332Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Ridder, Iris
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Fortune Telling, Gambling and Decision-Making at Stora Kopparberget in the Early 17th Century2013Ingår i: The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective: Papers Presented at Two Conferences in Falun (Sweden) 2010 and in Vasa (Finland) 2011 / [ed] Bo G. Jansson, Falun: Högskolan Dalarna , 2013, s. 317-332Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the early 17th century, when the city of Falun was among the largest cities in Sweden due to its important copper mine, Gisle Jacobson, a local mining clerk, became the author of a small book which was published in Stockholm in 1613, entitled Ett litet Tidh- fördriff/ Der medh man kan fördröye Tidhen (A small pastime, wherewith one can delay time). A small pastime is a moral-didactic oracle book intended to be used while playing dice, and is based on the so-called “dobbel”, a game of dice the miners in Falun used to play on New Year’s Day to settle the mining order and to sha- re the ore among them. Reports suggest that this ritual was con- ducted annually at the Copper mine ever since the Middle Ages. Besides moral advice and various rules for how the miners should conduct their lives, Gisle Jacobson’s book also includes a short section where the senior miners’ special way of playing the game of “dobbel” is described. In my paper I will describe the miners’ way of using and playing the game of “dobble”, its function in relation to Gisle Jacobson’s book and give an insight into how this game was used to make important decision concerning the inner organization of the mine.

 • 56.
  Sellner, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Matematik/tillämpad matematik.
  Utveckling av webbaserat stöd: För att nå särskild behörighet för studier på högskolenivå för yrkesverksamma och elever på Byggprogrammet2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är populärt att läsa Byggprogrammen på gymnasierna idag. Därför har de elever som börjar dessa program relativt höga ingångsbetyg, men saknar ibland motivation att studera, trots att kompetensen finns. Branschen behöver mer ingenjörer och utbildade arbetsledare. Det här projektet tillsattes därför för att undersöka möjligheterna till ett stöd inom matematik för dessa elever. Under perioden januari – juni 2009 har en pilotstudie genomförts. Syftet var att se över möjligheterna, från Högskolan Dalarnas sida, att stötta de här eleverna i sina matematikstudier. Studenter från högskolan skulle fungera som mattekompisar till eleverna på gymnasiernas Byggprogram i Dalarna. Till en början gjordes informationssökningar och benchmarking för att ta reda på om liknande verksamheter fanns i resten av landet och hur de i så fall fungerade. Därefter utstakades en plan, med exempel hämtade från andras goda erfarenheter, för hur det här stödet skulle kunna se ut. Det resulterade i en träff på högskolan i maj 2009, då gymnasieelever kom till högskolan och fick träffa lärare och studenter på Högskolan Dalarnas Byggprogram. Träffen fick få besökare, i förhållande till inbjudna elever, men gav ett positivt gensvar. De som kom var nöjda. Slutresultatet visar att den här typen av verksamhet borde fortsätta, förslagsvis inom ramen för projektet Teknikerjakten, för att alla uppsatta mål ska kunna nås. Det behövs mer samarbete mellan gymnasielärarna internt, mellan lärare på gymnasier och högskolor samt mer personlig kontakt mellan elever och studenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Selvén, Catherine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Magnusson, Rolf
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Bärförmåga hos lågtrafikerade vägar: Tjälrestriktioner2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar en förstudie som genomförts i syfte att belysa nuvarande hantering av tjälrestriktioner inom Vägverket, utforma ett förslag till en verksgemensam metodbeskrivning och föreslå en fortsatt verksamhet inom området för att komma tillrätta med identifierade problem och utvecklingsbehov. Syftet med denna förstudie är att: - Inventera nuvarande hantering av tjälrestriktioner vid Vägverkets regionala enheter. - Utarbeta en metodbeskrivning med uppföljningsrutiner, som i rimlig utsträckning tar hänsyn till regionernas olika förutsättningar. - Redogöra för överväganden bakom lagda förslag i metodbeskrivningen och dokumentera utgångspunkter. - Beskriva nödvändiga förändringar i berörda IT-system - Ge förslag till en arbetsgång för implementering av metoden i regionerna - Utarbeta ett förslag till fortsatt arbete med tjälrestriktioner med en grov beskrivning av kostnader och nytta. - Definiera och förtydliga begreppet tjälrestriktioner och andra betydelsefulla begrepp av betydelse för området. - Göra en grov sammanställning av näringslivets önskemål huvudsakligen genom studier av tidigare utredningar. Arbetet har genomförts genom intervjuer med ansvariga för verksamheten vid Vägverkets regioner och vid Vägverkets huvudkontor. IT-frågor har diskuterats med förvaltare av olika system och med ansvariga för utvecklingsprojekt i anslutning till området. Under arbetet har ett antal dokument insamlats och studerats. Resultatet av arbetet redovisas under rubriker som anknyter till ovanstående punkter och i bilagor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Song, William Wei
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Forsman, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Building a Learning Architecture: e-Learning and e-Services2012Ingår i: NGL 2012 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE, February 21–23, 2012, Falun, Sweden: Conference Proceedings, Falun: Högskolan Dalarna , 2012, s. 137-148Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  With the rapid advancement of the webtechnology, more and more educationalresources, including software applications forteaching/learning methods, are available acrossthe web, which enables learners to access thelearning materials and use various ways oflearning at any time and any place. Moreover,various web-based teaching/learning approacheshave been developed during the last decade toenhance the capability of both educators andlearners. Particularly, researchers from bothcomputer science and education are workingtogether, collaboratively focusing ondevelopment of pedagogically enablingtechnologies which are believed to improve theinfrastructure of education systems andprocesses, including curriculum developmentmodels, teaching/learning methods, managementof educational resources, systematic organizationof communication and dissemination ofknowledge and skills required by and adapted tousers. Despite of its fast development, however,there are still great gaps between learningintentions, organization of supporting resources,management of educational structures,knowledge points to be learned and interknowledgepoint relationships such as prerequisites,assessment of learning outcomes, andtechnical and pedagogic approaches. Moreconcretely, the issues have been widelyaddressed in literature include a) availability andusefulness of resources, b) smooth integration ofvarious resources and their presentation, c)learners’ requirements and supposed learningoutcomes, d) automation of learning process interms of its schedule and interaction, and e)customization of the resources and agilemanagement of the learning services for deliveryas well as necessary human interferences.Considering these problems and bearing in mindthe advanced web technology of which weshould make full use, in this report we willaddress the following two aspects of systematicarchitecture of learning/teaching systems: 1)learning objects – a semantic description andorganization of learning resources using the webservice models and methods, and 2) learningservices discovery and learning goals match foreducational coordination and learning serviceplanning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Svensson, Joacim
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogik.
  NGL 2012 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE: Conference Proceedings2012Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60. Trumberg, Anders
  et al.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Socioekonomisk omvandling i Borlänge 1990-2008 med fokus på bostadsområdet Jakobsgårdarna: Hur påverka omflyttningen befolkningsstrukturen i ett bostadsområde?2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att undersöka hur individers flyttningsmönster mellan olika bostads-områden påverkar olika segregationsprocesser i Borlänge stad.  Studien visar att Borlänge ligger i mittskiktet om man jämför andelen befolkning med utländskbakgrund i Sveriges alla kommuner. Trots att Borlänge har en förhållandevis låg andel befolkning med utländsk bakgrund har den etniska och socioekonomiska segregationen mellan olika bostadsområden i Borlänge ökat mellan åren 1990-2008. Runt år 2000 har det skett en förändring inom gruppen med utländsk bakgrund där de osynliga minoriteterna (Europa, USA, Kanada, Australien) har minskat och de synliga minoriteterna (utanför Europa undantaget USA, Kanada och Australien) har ökat.

  Jakobsgårdarna tillsammans med Tjärna ängar och Bullermyren kan karakteriseras som särskilt utsatt områden med en hög andel befolkning med utländsk bakgrund och invånarna är också socioekonomiskt svagare än invånare i andra områden i Borlänge. Den dominerande boend-eformen i Jakobsgårdarna (samt i Tjärna ängar och Bullermyren) är hyreslägenheter ägda av allmännyttan. Det blir därför naturligt att området har en befolkning som är i starten på sin boende-, utbildnings- och yrkeskarriär. Det visar sig i materialet då befolkningen i området är relativt ung dvs. det finns inte så många andra områden som man kan flytta till om man ska flytta hemifrån, då de flesta andra bostadsområden i Borlänge består av privatägda egnahem. Detta får betydelse för befolkningen med utländsk bakgrund, eftersom de av olika skäl har svårare att hitta arbete, få en inkomst etc. blir de kvar i området eller roterar mellan bostadsområdena Jakobs-gårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren eftersom det inte finns några andra alternativa boenden.

  Då utbudet av hyreslägenheter är relativt liten i Borlänge är det troligtvis de sk institutions-genererade flyttningarna som är en grundläggande orsak till den etniska segregationen i Borlänge. Runt år 2002 accelererar utflyttningen av svenskfödda i Jakobsgårdarna och andelen synliga minoriteter ökar i området, det tyder på att det finns ett mönster av sk segregationsgenererande flyttningar från området, dvs. de som har möjlighet flyttar ut ur bostadsområdet gör det. De individer som flyttar från Jakobsgårdarna har en starkare socioekonomiskt ställning än de som flyttar in i området, därför reproduceras den socioekonomiska segregationen och blir ihållande. Denna process gör att området i framtiden, om ingenting görs, troligtvis kommer att förbli ett socioekonomiskt svagt område. Tillsamman med de institutions -och segregationsgenererande flyttningarna riskerar Jakobsgårdarna att bli ännu mer etniskt och socioekonomiskt segregerat från övriga områden i Borlänge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 61.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Det handlar om kärlek: En fallstudie av ett projekt för att synliggöra barns rättigheter för ungdomar i årskurs 7-92011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har projektet Det handlar om kärlek i fokus. Det är ett projekt i Rädda Barnens regi som tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Projek-tet har genomförts med medel från Länsstyrelsen Dalarna på tre skolor i Dalarna. Denna stu-die rör dock endast Maserskolan i Borlänge kommun. Målgruppen är årskurs 7-9. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, något som emellertid inte uttrycks officiellt, då en del i projektidén är att inte någon ska känna sig utpekad. Man kan diskutera att ha ett un-derliggande syfte som finns med i det material som skolans ledning får ta del av, men som inte delges eleverna. De vuxna som varit involverade i projektet har dock inte sett detta som så problematiskt. De framhåller att den komplexitet som omger elever som lever i hederskulturer i sitt privatliv och som samtidigt i sitt offentliga liv ständigt konfronteras med en helt annorlunda samhällskultur, skapar en situation som måste hanteras på specifika sätt och att detta förfarande föll väl ut för elevernas del. Detta sågs som det väsentliga i den här projekt-idén. Studiens underlag har insamlats via triangulering, vilket innebär att flera olika metoder använts. I detta fall observation vid olika aktiviteter inom projektets ram, informella samtal, elevenkäter och intervjuer. Resultatet visar att projektidén fungerade väl med avseende på dess intentioner och syfte. Eleverna fick ökade kunskaper om barns och ungas rättigheter och majoriteten av eleverna visade intresse och engagemang i de aktiviteter som genomfördes. Skolan som en viktigt arena för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter synliggjordes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Det regionala Kvinnofridsprojektet i Dalarnas län: En kartläggande studie2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kartläggningen visar att samarbetet mellan olika kvinnojourer är under utveckling men att inte alla jourer är bemannade dagtid med avlönad personal. Dessa jourer är beroende av personal som arbetar på ideell basis. Därmed finns inte möjlighet till likvärdiga stöd- och hjälpformer i alla Dalarnas kommuner. Inte alla kvinno-jourer uppfattar heller att deras verksamhet anses som betydelsefull av ledande poli-tiker och tjänstemän. Socialsekreterarna beskriver ett väl fungerande samarbete med kvinnojourerna, något som också motsvaras av den bild personal- och frivilligarbetare på kvinnojourerna ger. Däremot upplever kvinnojourerna ett stort problem i den ekonomiska osäkerhet som präglar verksamheten och som i praktiken innebär att antalet anställda kan variera år från år. Detta bidrar bl.a. till att arbetet med att utveckla verksamheten försvåras. Det råder också periodvis platsbrist på kvinnojourerna. I de flesta fall löses detta ge-nom det kontaktnät som personalen/frivilligarbetarna på kvinnojourerna har och de hjälpsökande kvinnorna kan då beredas plats på en annan kvinnojour. Det får dock anses som otillfredsställande att kvinnor i behov av stöd inte med säkerhet kan er-bjudas hjälp sitt närområde. Det finns tillfällen när kvinnan, kanske på grund av en särskilt allvarlig hotbild, behöver komma till en kvinnojour på stort avstånd från hemorten, men det är ett annat problem. De brister i kunskaper och kompetens av generell karaktär som här formuleras stämmer väl överens med den problembild som finns i landet i övrigt. Kvinnofridsproblematiken är ett mycket skambelagt område. Många kvinnor polisanmäler inte kvinnofridsbrott och det stora mörkertalet, tillsammans med den skam kvinnor upplever, gör att många kvinnors och barns utsatthet aldrig blir känd utanför den egna familjekretsen. Många misshandlade kvinnor utvecklar också olika strategier för att dölja sin situation. Det gör att professionella som möter dessa kvinnor kan ha har svårt att upptäcka de ibland mycket subtila tecken som kan finnas på att de befinner sig i en misshandelsrelation. Till detta kommer att myndigheter och organisationer ofta har begränsade möjligheter att på ett konkret och mer långsiktigt sätt erbjuda hjälp och stöd. I kartläggningen såväl som i forskning framkommer att dessa förhållanden tenderar leda fram till en situation där den personal som möter dessa kvinnor undviker att ställa frågor, även om de har misstankar om att kvinnan blivit misshandlad. Ett mer eller mindre medvetet samspel mellan den misshandlade kvinnan och olika yrkesföreträdare kan uppstå som innebär att misshandeln förblir dold och att en ytterst kom-plex samhällsproblematik kan fortsätta att föra en till stor del undanskymd tillvaro.

 • 63.
  White, Jonathan
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Engelska.
  Interaction Patterns in Computer-mediated Communication2014Ingår i: Next generation Learning conference: Book of abstracts, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, s. 40-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present research that the use of ellipsis in English is evidence that users are interacting. Ellipsis is a linguistic phenomenon where we can leave something unsaid and the context allows us to supply the missing part. For example, when someone asks us a question like “Where did you see him?”, we do not need to give a full sentence answer like “I saw him over there”. The context of the question allows us to just give the relevant information that is the answer to the question where, i.e. “over there”. Since ellipsis is contextual in this way, we can suppose that the phenomenon is interactive by nature.  Many strategies have been discussed in the literature which are used by speakers to interact, and this is an issue that is very much discussed in literature on computer-mediated communication. Peterson (2009) analyses data from textchats by Japanese learners of English and identified a series of strategies that show that interaction is taking place. These include back channel support (continuers), giving and seeking help, correction of self and others, and off-task discussion. Darhower (2002) discusses greeting/leave-taking, intersubjectivity (maintaining and developing a discourse topic) and use of a speaker’s first language (if not already the main language of the discourse). Repetition is discussed by Cogo (2009: 260), Suvimiitty (2012, chapter 7) and Mauranen (2012: chapter 7) in discourses involving speakers of English as a Lingua Franca. These strategies suggest that the learners are creating and maintaining social cohesion, and lead to the formation of discourse communities.  We analyse data from textchat logs that come from my own corpus of seminar discussions from an online MA programme in English Linguistics, also involving non-native speakers of English. We show that the intersubjectivity, repetition, continuer and correction functions can be found in our data set, and we propose one more: comments. Intersubjectivity is by far the most common function as we might expect from seminar discussions, while continuers and corrections are very rare. The use of these functions clearly marks that students are interacting as members of a discourse community. 

 • 64.
  Wingstedt, Johnny
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Ljud- och musikproduktion.
  The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations2014Ingår i: Next Generation Learning Conference, NGL 2014, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of Abstract, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, s. 53-53Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In contemporary society, important activities of our daily lives are increasingly audiovisually mediated such as in film, television, games, advertising etc. In these activities, principles for storytelling and communication are used, building on socially developed conventions (Wingstedt, 2008). The voice (dialogue or voice over) in audiovisual modes of communication is often used as a resource for contributing a sense of presence, engagement, identification and immersion. This paper presents the design and preliminary results of a pilot study, where the purpose was to investigate how narrative principles for audiovisual storytelling can be applied to online learning environments. Focus is primarily on how resources for mediating the human voice can contribute to a sense of presence and immersion in the learning situation. Theories of Multimodality (Kress, 2010) and Social semiotics (van Leeuwen, 1999, 2005, and others) are used as a point of departure. In using Halliday’s (1978) three metafunctions of communication as a model – describing communicational meaning as being ideational (content), interpersonal (interaction) and textual (structure) – this study focuses on how interpersonal meaning is realized through the mode of sound.  Empirical data was collected in two kinds of online learning situations: 1) Japanese language lessons, performed in real time, and; 2) recorded lectures in the course Analysis of music productions (in the Music- and sound design programme). As one important purpose of this pilot study was to evaluate the validity of the research method, it was decided to include these two disparate but common forms of online teaching/learning. In all, 16 lessons were evaluated. Half of the lessons were carried on “as usual”, using standard technical solutions for sound production and transmission. The other half of the lessons were “produced”, where aspects such as frequency range, sound level, noise, pitch and proximity were treated using professional audio technology and methods. The preferred sound ideal was not necessarily ”naturalism” but rather the heightened sense of ”hyper realism” often heard in film, where the voice sound is used to achieve a sense of immersion, continuity and presence. Each of the 16 lessons was followed by an online survey, where the students rated different communicational aspects of the session. In all, 147 individual surveys were collected. The preliminary results of these surveys will be presented, and an evaluation of different aspects of the research methodology will be discussed. 

 • 65.
  Yang, Tao
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska.
  Hu, Lung-Lung
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska.
  Yan, Jia
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska.
  Gao, Man
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska.
  Teaching Chinese Writing System in Web-based Education2014Ingår i: NGL2014 Next Generation Learning Conference: Conference programme, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, s. 22-22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teaching the Chinese ideographic writing system in web-based education has become the biggest challenge to the Chinese instructors, in terms of teaching technology and pedagogy. This paper presents the outcome of a research project that aims to overcome the technological obstacles and develop an optimized pedagogic method for teaching characters.

12 51 - 65 av 65
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf