du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 51 - 100 av 183
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Forsberg, Olof
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.”: Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32%

  enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen

  ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. Tidigare forskning visar

  att en utbildningsnorm växt fram i den svenska skolan i linje med så kallade rätta

  gymnasieval. I denna uppsats har gymnasieelever från ekonomiskt samt estetiskt program,

  genom fokusgruppsamtal som metod, fått berätta om hur de tror att deras omgivning och

  bakgrund kan ha format deras syn på estetiskt gymnasieprogram och musik som yrke.

  Eleverna märker enligt dem själva denna förändring i söktrycket. Ett av de viktigaste

  resultaten är att gymnasieeleverna som medverkade i undersökningen har en svag bild av

  vilka yrken som ryms inom musikbranschen. Resultatet tyder även på att det estetiska

  programmet präglas av lågt anseende, och ett generellt rykte att vara lättare än andra

  gymnasieprogram, och att detta lockar mindre ambitiösa elever som helst vill ha roligt under

  gymnasietiden. Detta skulle enligt respondenterna bygga på tron om att utövande av en

  kulturell hobby på skoltid inte stimulerar till lärande på samma sätt som ett

  gymnasiegemensamt ämne. I analys- samt diskussionskapitlen kommenterar jag resultaten

  med hjälp av tidigare forskning samt Bourdieus teorier om kapital och habitus. Dessa teorier

  används för att studera de typer av kapital respondenterna värderar högt respektive lågt, samt

  deras livsbakgrunders påverkan på deras val.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Frankenius, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Från synt till drama: En kvalitativ fallstudie om den licensierade musikens narrativafunktioner i film2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Populärmusik från film är något var person känner till och ibland lyssnar på dagligen.

  Men anledningarna till varför den sagda musiken blir vald står ofta obesvarat. Vilka

  funktioner har musiken, kallad licensierad musik, i film? För att analysera och förstå

  musikens funktioner bör en tackla frågorna runt ämnet ur en music supervisors

  perspektiv. Denna uppsats är en fallstudie som med en innehållsanalys analyserar den

  licensierade musiken i thrillern

  The Guest. Resultaten visar att musiken fyllde narrativa

  funktioner både som enskild låt för enskilda scener men även övergripande funktioner

  som etablerar plats, epok och karaktärers drag och utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Fridheim, Gustav
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Blockchain i musikbranschen: Kvalitativ undersökning om blockkedjeteknologi innebär nyavillkor för verksamheter och artister2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka verksamheter och organisationer som

  använder eller kan tänkas använda blockkedjeteknologin i musikbranschen och jämföra

  deras affärsidéer mot teorin om delningsekonomi. Den tidigare forskningen

  uppmärksammar styrningsproblematiken, problematik med intäktströmmar och

  digitaliseringens möjligheter. Blockkedjeteknologin undersöks som en företeelse i form

  av en fallstudie där fyra verksamhetsanalyser och tre intervjuer med informatörer och

  kommunikatörer i musikbranschen analyseras. Resultaten visar på nya möjligheter för

  musikskapare, lyssnare, användare och verksamheter. Möjligheter som snabbare

  utbetalning av royalties, transparens i utbetalningskedjan samt effektivare möjligheter i

  hantering av verksdata. Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare

  forskningen om styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på

  mångfalden av positiva förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma

  inom ljud- och musikproduktion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Frisk, Samuel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Förväntanseffekt och placebo i musikproduktion: En undersökning i hur förväntan kan påverka upplevelse av ljud och audioprodukter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker förväntaneffektens påverkan i musiksammanhang. Resultatet

  kan vara användbart för att bidra med ökad förståelse för hur andra faktorer än ljudkvalitet kan

  komma att påverka produktionsrelaterade beslut, framförallt rörande mixning och mastering.

  Huvudfrågan är: vilken roll spelar förväntanseffekten hos en erfaren audioproducents bedömning

  av skillnader i ljudprocessering? Den andra forskningsfrågan är: I vilken utsträckning går det att

  lura en erfaren audioproducent till att tro att skillnad i audioprocessering existerar när han/hon i

  själva verket lyssnar på två identiska exempel? Data samlades in via ett lyssningstest bestående

  av två delar. Den ena berör två olika equalizers med identiska inställningar där en är en erkänt

  masteringsplugin och den andra är en billigare inbyggd equalizer i Apple Logic Pro X.

  Etiketterna är ombytta utan att respondenterna vetat om detta. Den andra delen berör

  volymplacebo. En identisk mix har spelats upp med angivna nivåskillnader på ett gitarrspår där

  den största skillnaden mellan svagaste och starkaste angivna gitarrnivå är 6 dB. Resultaten visade

  att förväntanseffekten har en måttlig till stark påverkan hos samtliga av de deltagare som valts ut

  till lyssningstestet, varav hälften arbetar med musikproduktion eller postproduktion, i huvudsak

  åt kunder. Analysprocessen består av sammankoppling mellan respondenternas svar och tidigare

  forskning om förväntanseffekten. Diskussionen tar bland annat upp faktorer som kan ha påverkat

  resultatet som inte har att göra med förväntanseffekten, samt skillnader och förklaringar till

  skillnader mellan de olika respondenternas data. Styrkan med undersökningen är att den

  konsekvent gjordes i kontrollrumsmiljö, med samma upplägg och material, samt att

  sammanhängande tendenser kunde finnas hos samtliga respondenter. Svagheten i

  undersökningen är att alla deltagare inte sedan tidigare var bekanta med studiolokalerna och kan

  ha påverkas av prestationsångest. Resultaten skulle kunna ha varit annorlunda om

  respondenterna fick göra lyssningstestet i sina egna arbetsmiljöer. Förslag till fortsatt forskning

  är huruvida lyssningsmiljön kan komma att påverka förväntaneffektens roll vid kritisk lyssning

  av ett eller flera audiospår, samt om resultaten hade kunnat vara annorlunda om hörlurar avänts

  istället för studiomonitorer.

 • 55.
  Fältsjö, Simon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  I en galax långt, långt borta - finns det bara män: En studie i framställning och värdering av maskulinitet i Star Wars IV-VI2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur maskulinitet framställs samt värderas i 5ilmerna Star

  Wars IV-VI. Genom att undersöka begreppen genus och maskulinitet samt att

  systematisera och kategorisera de centrala manliga karaktärerna i eposet har det gjorts

  möjligt att värdera dessa gentemot varandra. Genom en kvalitativ analys och jämförelse

  kan man se att det är den äldre, mogna och rationella typen av maskulinitet som

  eftersträvas och hyllas i Star Wars. Men det 5inns samtidigt ett ideal att män inte behöver

  visa för mycket känslor utan får gärna agera macho och manligt stereotypt. Därefter kan

  slutsatsen dras att den manliga publiken får en bild av hur mannen bör vara och försöker

  härma denna. Vilken ger upphov till manliga jargonger och strukturer vi idag försöker

  komma ifrån.

 • 56.
  Granlund, Kajsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  They’ve got the Look: En analys av Disney-skurkars porträttering och narrativa funktion2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att med hjälp av bildanalys och narrativ analys undersöka fyra

  karaktärer från tre Disneyfilmer. Karaktärerna som undersöks är Ursula från Den Lilla

  Sjöjungfrun (1989), Scar från Lejonkungen (1994) och Hans och hertigen av Vessleby från

  Frost (2013). Dessa karaktärer analyseras för att ta reda på hur Disney-skurkar porträtteras

  och vilken narrativ funktion de har. Alltså hur ondska ser ut i tecknad film.

  Resultaten visar att skurkarna är utsatta för utseendemässig andrefiering. De skiljer sig alltså

  från de diegetiska normer som etableras i filmen. Dessa karaktärers utseenden har dock ingen

  narrativ funktion. Analysen kommer fram till att det är handlingarna som är det som avgör en

  karaktärs ondska. Att Disney-filmer, som klassas som barnfilm, har använt sig av så pass

  svart-vita föreställningar om moral är därför problematiskt. Än mer problematiskt att vissa

  drag hus skurkarna upplevs xenofoba. Från en filmskapares perspektiv visar detta att man

  inte behöver göra det lätt för sin publik när det kommer till att etablera vem som är ond och

  god.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Gustavsson, Måns
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Ljuddesignerns roll i spelbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker skillnader mellan att jobba som ljuddesigner på mindre

  indieprojekt jämfört med större spelproduktioner. Skillnader mellan att jobba som intern

  ljuddesigner jämfört med som konsult och hur andra utvecklare ser på ljud i spel tas

  även upp.

  Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och tre intervjuer genomfördes.

  Analysen av intervjuerna utgår från uppsatsens syfte och frågeställning samt tidigare

  forskning om ljud i spel och inom organisationssociologi.

  Studien visar att det finns stora skillnader inom de olika produktionerna. Även inom

  olika indieprojekt. Kommunikation med resten av teamet och det administrativa arbetet

  skiljer sig mellan projekten. De större projekten har här en större fördel tack vare mer

  vana och användandet av en audio director.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Haji Younes, Mohammed
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Om människan och skräckfilm: En studie om hur människan känslomässigt påverkas av skräckfilm.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människan i vissa avseenden påverkaskänslomässigt av skräckfilmen. Vad har antecipationstekniken, identifikation, empati ochchockeffekten för funktion i en skräckfilm? Vad gör de funktionerna för denkänslomässiga upplevelsen av filmen? Finns det ett behov av denna typ av filmer? För attundersöka detta har jag valt att visa två filmsekvenser ur filmen The Conjuring (2013). Dehär två filmsekvenserna visades för män och kvinnor i åldern 18-65. Jag valde denkvantitativa metoden till min undersökning, i form av en enkät med öppna frågor.Enkäten ställer frågor kring hur deltagarna känslomässigt upplevde filmsekvenserna. Jaghar valt att huvudsakligen analysera deltagarnas känslomässiga reaktion utifrånfunktionerna antecipationsteknik, chockeffekt, identifikation och empati. Jag har utgåttutifrån Yvonne Leffler, Jonas Danielsson och andra som har forskat om hur människanpåverkats av skräckfilmen.Jag använde mig av Aristoteles begrepp katharsis, som betyder rening eller rensning. Medkatharsis menar han att dramats förmåga att väcka känslor som till exempel rädsla hjälpermänniskan att befria sig själva från sina känslor. I analysen redogörs hur deltagarnakänslomässigt upplevde filmsekvenserna utifrån de fyra funktionerna. Resultatet visade attdeltagarna upplevde de fyra funktionerna, som är grunden till att det skapas rädsla hosindividen när han eller hon ser på skräckfilm, men att man inte behöver uppleva alla dessafunktioner för att det ska skapa rädsla hos åskådaren utan det räcker med en av dessafunktioner. Skräckfilmer är inte något för alla, men att vissa människor söker efter detudda i skräckfilmer för att bli överraskade. Vidare så ses skräckfilmer som en slags pausifrån vardagslivet.

 • 59.
  Hallstensson, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Att anpassas eller inte anpassas, det är frågan: En undersökning om hur musikalisk adaptivitet i datorspel påverkar spelupplevelsen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom två delstudier undersöktes det hur musikalisk adaptivitet påverkar spelupplevelsen av tv- och datorspel. Utformningen av musikaliskt material, upplägg och genomförande av Delstudie 2 byggde i hög grad på resultaten från Delstudie 1, enligt principer för forskning genom design (research through design) där deltagarna också hade rollen som deltagande designers. I de två delstudierna fick undersökningens deltagare spela ett demospel med olika versioner av adaptiv musik och i fokusgrupper diskutera ämnen som spelupplevelse, spelmusik och hur de upplevde de olika versionerna av adaptiv musik i demospelet. Undersökningens deltagare ansåg att olika spel har olika krav på, och förutsättningar för, hur dess komponenter bidrar till spelupplevelsen - vare sig det är ljud, musik, grafik eller spelbarhet. Deltagarnas kommentarer pekade även på att den grad av musikalisk adaptivitet som ett spel bör använda sig av beror på själva spelet och vad dess syfte är. Slutsatserna från denna studie är att adaptiv musik upplevs både positivt och negativt och att det beror från person till person, men även att den musikaliska adaptivitetens främsta funktioner är att guida spelaren och bidra till spelets helhetskänsla.

 • 60.
  Hallström, Joakim
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Mask och identitet i närbild: En analys av närbilderna i Ingmar Bergmans film Sommarlek2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att skapa förståelse för närbildens uttryck och

  dess förhållande till kärlek men också även att skapa större förståelse för Ingmar Bergmans

  bildspråk. Genom en kvalitativ närläsning utifrån begreppen fysionomi, fotogeni, kärlek och

  identitet diskuteras ett antal utvalda närbilder i filmen Sommarlek. Diskussionen kretsar kring

  vad närbilderna vill berätta och dess koppling till temat kärlek med fokus på huvudkaraktären

  Marie. Uppsatsen visar också på de tekniska element i form av ljussättning, rörelse och

  komposition som är kopplade till närbilderna och begreppen. Resultatet är att närbilderna i

  filmen används för att skildra karaktärens tillstånd och att visa på att något viktigt sker i

  hennes inre vilket ofta är en insikt, en problematik eller en sårbarhet. Och denna problematik

  och sårbarhet visar sig i Maries kärlek till Henrik och hennes identitetskris.

 • 61.
  Hedström, Joseph
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Musiken uppfinner framtiden: En undersökning av problemaktivering i den kreativa processens skapandefas hos musikskapare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks kreativitet hos musikskapare och hur dessa inleder sitt skapande.

  Kreativitet både tillåts och uppmuntras att ta allt mer plats i dagens samhälle, dock är det inte alltid

  självklart vad kreativitet innebär. Syftet med uppsatsen är att bidra med en djupare förståelse för hur

  musikskapare arbetar kreativt och genom det ge en förtydligande bild av vad kreativitet är.

  Forskare har tagit fram flera olika definitioner och modeller av kreativitet och kreativa processer,

  vilka ofta visar på olika sidor av fenomenet. I den här uppsatsen är definitionen av kreativitet

  grundad i vad som beskrivs av Brodin (2014) och Sawyer (2012): att en kreativ handling är ny och

  nyttig. Definitionen förklaras även i olika nivåer utifrån fyra-c-modellen, framtagen av Kaufman

  och Beghetto (2009). Det ges även en beskrivning av vilka delar den kreativa processen består av,

  även det utifrån Brodin (2014) och Sawyer (2012) – vilka även talar om hur divergent tänkande är

  en förutsättning för att arbeta kreativt. Hur lycka och välmående är relaterat till kreativitet förklaras

  också, grundat i Csikszentmihalys (2003) teori om flow.

  I skapande av musik använder sig utövare av sin kreativa förmåga för att söka, identifiera och

  formulera idéer. Dessa idéer som inleder skapandet benämns i uppsatsen som problem. Problem

  utgör de grundläggande tankarna som förmedlas i musiken och de utvecklas under skapandets gång.

  För att undersöka hur kreativiteten kommer till uttryck under denna så kallade problemaktivering

  har en fokusgruppsdiskussion använts. Fokusgruppen bestod av fyra studenter från Högskolan

  Dalarnas Ljud- och musikproduktionsprogram. Samtliga var aktiva musikskapare med flerårig

  erfarenhet av både musikskapande och musikproduktion. En av deltagarna hade längre erfarenhet

  än de andra och gav även uttryck för ett förhållningssätt som skiljde sig från de andras

  beskrivningar.

  Undersökningen ger stöd för hur erfarenhet spelar roll i hur kreativiteten uttrycks och stödjer

  därigenom fyra-c-modellen, till viss del. Dock visade sig vissa skiljaktigheter mellan

  fokusgruppsdeltagare som nått samma, lägre, grad av kreativitet vilket kan tyda på att fyra-cmodellen

  skulle kunna utvecklas med ytterligare en gradering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Henriksson, Magdalena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Framtagning av en reklamkampanj för att få fler tjejer att börja spela ishockey2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att utforma en reklamkampanj för att få fler

  tjejer att börja spela ishockey. I studien undersöktes hur en reklamkampanj kan

  utformas samt i vilka kanaler den bör marknadsföras för att nå tjejer i åldrarna

  12–20 år.

  Genom en webbenkätundersökning skapades en förståelse för vilken

  uppfattning ishockeyspelare hade om ishockey. Resultatet från

  enkätundersökningen låg till grund för utformningen av kampanjidén. Genom

  research om målgruppen och nulägesanalys över grafiskt material inom

  ishockey framkom vilka kampanjenheter samt designelement som kunde

  användas vid utformningen av kampanjen. Arbetet baserades på Sless

  sjustegsmodell för informationsdesign.

  Resultatet av undersökningen blev en steg-för-steg-process vid skapandet av en

  reklamkampanj. Dessutom resulterade undersökningen i en färdig

  reklamkampanj för att rekrytera fler tjejer till ishockeyn i Falun.

  Respondenternas svar visade på att kampanjmaterialet i stor utsträckning

  passade bra för att locka tjejer till ishockeyn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Hessle, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Dr. Syntlove eller, Hur jag slutade ängslas och lärde migfärga digitala syntar: En snåljåps guide till det dyra syntersizerljudet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en undersökning av skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och

  digitala mjukvarusyntar. Syftet är att färga de digitala mjukvarusyntarna så dessa

  efterliknar de analoga hårdvarusyntarna. Detta kan gynna situationer där man som Musik

  och Ljudproducent önskar efterlikna en analogsynt med digitala verktyg och medel.

  Tidigare forskning redogör hur signalerna från syntar upplevs. Efter mätningslabbar

  visade det sig att analoga hårdvarusyntar hade grövre vågformer, därav beslöt man sig för

  bitdjupsreducering som metod för att färga ljuden. Dock så visade sig bitdjupsreducering

  inte vara en tillräckligt färgande metod. Resultaten talade för att lyssnaren fortfarande

  kunde urskilja signalerna trots behandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Hrafn Ligander, Haraldur
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Easy to get environment: The media engineers way in to education through the help of file shared software2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår nutid har människan möjlighet att genom cracking och fildelning hämta ett datorprogram utan att köpa det. Studenter under utbildning, där verktyg används i form av mjukvara, visar sig utnytja möjligheten att lätt få tag i dessa verktyg genom att fildela. Syftet med uppsatsen är att undersöka studenters tankar och resonemang gällande fildelning av mjukvara avsedd för medieproduktion. Undersökningen genomfördes med två olika metoder. En där studenter innom media fick svara på en enkät med frågor rörande deras köp av media-teknik och mjukvara. Samt frågor om deras fildelningsvanor. En metod där respondenter under intervju fick svara på frågor angående vilken väg de tog mot att börja studera som mediatekniker och vilka tankar de hade kring fildelning. Resultatet visar att studenter främst fildelar för att kunna testa och avgöra om det är värt att betala för mjukvaran de testat. Resultatet visar också att det är större changs att studenter köper den kreativa mjukvaran om de tidigare prövat denna genom fildelning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Höckerbo, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Kommunikationsproblem i dagens spelbransch för en ljuddesigner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen beskriver de kommunikationsproblem som kan uppstå mellan speldesigner och ljuddesigner, under arbetet i ett spelprojekt.

  För att samla in relevant data har jag använt mig utav två olika metoder. Den största vikten läggs på kvalitativa intervjuer men uppsatsen innehåller även en autoetnografisk beskrivning. Intervjuerna har genomförts med flera företag inom den professionella spelbranschen och tar upp både speldesignern och ljuddesignerns perspektiv inom området. Den autoetnografiska beskrivningen handlar om mina egna erfarenheter som jag har samlat på mig under flertalet skolprojekt, där jag antingen har jobbat som kompositör eller ljuddesigner.

  Uppsatsen behandlar främst hur de olika parterna ser på kommunikationen i ett spelprojekt och eventuella problem som kan uppstå under arbetets gång, men tar även upp eventuella lösningar och sätt att arbeta runt problemet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Högberg, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  PRODUCENTENS ARBETE INOM SVENSK FILM OCH TV: Att arbeta som kvinnlig producent i det moderna Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ”If we are going to talk about the bearded men. What is it, two/three years? Everyone is brewing

  their own beer and has a beard, so you can say trends are present, all the time. It is good to trust

  your gut, I would not do something just because it is a trend, because no one will know when that

  trend might end” Annika Hellström tells me during her interview for this essay.1

  The purpose of this essay is to investigate and gain deeper insight in what it is like to be a female

  producer in Sweden. To get an answer to this question I have interviewed four Swedish female

  producers whilst also looking for answers in literature. Several subjects have been discussed to get

  find an answer to this, rather large, question. The essay discusses what is popular i Swedish film

  and television right now. It also contains a job description of what a producer does, and includes a

  gender perspective.

  The conclusion that I have reached from this is that you can see a whole lot of different

  developments in what is currently popular in Swedish film and tv. Something that you can clearly

  see, is that there has been a great development in equality in the film industry in Sweden. We can

  also see that the work tasks are relatively alike whether you are a producer working in fiction or

  documentary. Also that all four of our interviewees are rather pragmatic and that they all think that

  it is important to listen to the rest of the team and take in what they have to say.

 • 67.
  Ingelman, Niclas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Skillnad på dist och dist?: Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från

  varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom

  lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler.

  Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av

  gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid

  verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva

  skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock

  tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Jansson, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Miljömedveten Ljudbild: En kvalitativ studie om miljöstrategi inom ljudindustrin2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mänskligheten står inför ett globalt rådande problem gällande klimatförändringarna. Mönstret

  av att prioritera ekonomiska resurser före ekologiska har försatt oss i en position där

  omfattande förändringar behöver göras, i alla delar av samhället, för att uppnå uppsatta

  miljömål och hållbarhet. Uppsatsen ämnar redogöra för hur industrin för auditiv inspelning

  och bearbetning kan hantera klimatfrågorna, samt kartlägga vilka ekologiska problem

  branschen står inför. Detta med respekt för den auditiva standard industrin är van vid, därmed

  har arbetet genomförts med idén om att inte påverka rådande ljudideal. Under arbetet

  genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i egenskap av

  konsumenter, tillverkare och miljövetare. Resultatet tyder på att utbudet inom ljudindustrin i

  låg grad erbjuder klimatsmarta alternativ och att ämnet är fåordigt diskuterat inom branschen.

  Överkonsumtion, strömförbrukning och produktdesign är några av de faktorer där texten

  redogör förbättring. Genom miljöcertifiering, miljöprofilering samt tillverkning och

  användning med respekt för miljön har ljudindustrin gjort stora framsteg i klimatfrågorna.

  Informanterna är enade om att konsumenterna har god makt till förändring och att denne

  kommer genom diskussion och ökad medvetenhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Jennerholm Hammar, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Interaktiv generativ konst?: En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. Generativ konst definieras ofta som konst skapad av ett autonomt system, till exempel ett datorprogram eller en maskin, vilket utifrån vissa givna regler självständigt utformar delar av eller ett fullständigt konstverk. Frånvaron av mänskligt inflytande, vare sig det rör sig om konstnären själv eller åskådare, blir alltså en tongivande avgränsning. Interaktiv konst är å andra sidan, som namnet indikerar, helt beroende av mänskligt handlande och deltagande och åskådaren eller användaren blir avgörande för verkets design och utförande. Undersökningen består i en analys av Peter Beyls konstverk Petri och Ernest verk-serie Shaping Form (and Space) ur vilken en diskussion kring gemensamma och definierande beröringspunkter görs. Undersökningen bekräftar tidigare studier som visar på att hybridformer mellan interaktiv och generativ konst existerar. Dessa innehar klart identifierbara aspekter av båda koncepten. Möjligt definierande och särskiljande element i form av bland annat ett fokus på ömsesidig påverkan eller influens mellan åskådare och generativa system eller människa och maskin identifieras också.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Johansson, Joel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Mixning, samplingsbaserad & livespelad musik: En kvalitativ studie i vilka förhållningssätt nutida etablerade mixningstekniker har till två kategorier av musikinstrumentering2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med kunskap om mixningsstilar och mixningsideal i musikgenrer som grund,

  undersöker den här forskningen en kategorisering av musik som tar fäste i

  instrumentering. Syftet är att undersöka möjliga mixningsstilar och mixningsideal

  beroende på om instrumenteringen är samplingsbaserad eller livespelad.

  Forskningen ämnar till att kunna presentera hur nutida mixningsteknikers och

  producenters tankevärldar ser ut kring fenomenet. Metoden som använts är en

  kvalitativ datainsamling med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar

  på flera återkommande svar till de två kategorierna, samplingsbaserad musik och

  livespelad musik. Samplingsbaserad musik förväntas låta mer progressivt, innehålla

  mer separation, mer ”high-end” och ”low-end”, generellt starkare och ”dyrare” ideal.

  Medan livespelad musik förväntas låta mer verkligt och har en generellt rakare

  frekvenskurva i sin mix. Diskussionen visar på flera möjliga metoder att kunna

  genomföra liknande forskningar som kan resultera i starkare reliabilitet och validitet.

  Felkällor i den här forskningen tas upp, däribland bristen på respondenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Johansson, Leon
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Johansson, Nils
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Layout och typografi i vetenskapliga artiklar: En kartläggning av konventioner gällande grafisk formgivning inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En deskriptiv visuell innehållsanalys genomfördes med en korpus bestående av vetenskapliga artiklar från 30 topprankade tidskrifter jämnt fördelade på de tre disciplinerna matematik, medicin och utbildningsvetenskap, med syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan tidskrifternas disciplintillhörighet och den grafiska formgivningen. Kartläggningen omfattade layout (bl.a. sidformat, spalter, marginalstorlek, användning av grafiska element, placering av tabeller, figurer och pagina) och typografiskt utseende hos titel, rubriker, brödtext och abstrakt (t.ex. teckenstorlek, textjustering, teckengrovlek, typsnitt, färg och radavstånd).

  Resultaten visar att disciplinerna använde olika men även gemensamma konventioner i sitt grafiska utseende. Matematik uppvisade enkelspaltig layout med liten typografisk variation, genomgående användning av typsnitt från familjen Transitional eller Transitional/Didone för hela dokumentet, avsaknad av kulört färg och sällan användning av grafiska element. Medicin uppvisade större variation med användning av kulört färg, icke-centrerad typografi med både sansseriff- och seriff-typsnitt, grafiska element och ramar som förstärker det ofta använda dubbelspaltiga gridsystemet. Utbildningsvetenskap uppvisade en grafisk design som återfanns i båda disciplinerna, men påminde mest om matematik till utseendet.

  Kodbok ingår i sin helhet som bilaga. Uppsatsen i sig är delvis formgiven med utgångspunkt i de erhållna resultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Jonsson, Kristoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Narrativ i TV- spel: En undersökning av narrativet i tv-spelet Beyond: Two Souls2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har en narrativ analys av tv-spelet Beyond:Two Souls för att belysa hur filmberättandet har påverkat spelet.

  Olika teorier om narratologi inom tv-spel och film har jämförts för att sedan kunna visa likheter från filmen i tv-spelet.

  Genom en analys av ett kapitel i tv-spelet belyses här att tv-spelet har många likheter till filmens berättande. Det har

  också ökat förståelsen för varför de liknar varandra. Resultatet visade på att den stora skillnaden i spelet och filmen är

  interaktiviteten. Skillnader men framförallt hur tv-spelets narrativ är likt filmens berättarstruktur och på vilka sätt

  berättandet liknar varandra visas i analysen.

 • 74.
  Joona Bergström, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  ”Are you watching closely?”2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klippning har bidragit till att förstärka det

  vilseledande narrativet i filmen The Prestige (2006). Tre scener som anses vara

  betydelsefulla för filmens vilseledande narrativ har analyserats, för att fastställa vad

  som händer med berättandet i filmen när olika klipptekniker används och hur

  klippningen bygger upp den här typen av narrativ.

  Med hjälp av Kleckers forskning om vilseledande narrativ, Bordwell och

  Thompsons teori kring hur tid kan manipuleras genom klippning och Corrigan och

  Whites teori om olika klipptekniker, undersöker uppsatsen hur det vilseledande

  narrativet är strukturerat genom klippning.

  Resultatet visar på att det går att konstatera att klippningen i The Prestige har

  bidragit till att framhäva det vilseledande narrativet. Genom användningen av olika

  klipptekniker, har berättandet i filmen lyckats vilseleda publikens uppmärksamhet.

  Tack vare blandningen av de olika teknikerna undanhålls viktig information från

  betraktaren, vilket är avgörande för att ett vilseledande narrativ ska fungera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Jäderholm, Matilda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Ritzman, Maja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konsten att gestalta en karaktär genom voice-over: Voice-overs narrativa funktion I The Shawshank Redemption.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka voice-overs berättarfunktion i The Shawshank

  Redemption. Voice-over är intressant att undersöka på grund av dess negativa rykte. Vi

  undersökte hur den applicerats över bilden för att gestalta karaktären Andy Dufresne samt så

  har vi jämfört med novellen, Rita Hayworth and the Shawshank redemption.

  Detta undersöktes genom Seymour Chatmans och Kamilla Elliots användning av

  begreppet ‘berätta och visa’. I uppsatsen analyserade vi vad filmens voice-over visar och

  novellens berättarröst berättar samt vilka mentala bilder de genererar.

  Resultatet som vi kom fram till var att berättarfunktionen i filmens voice-over var att

  skapa sammanhang, samt komplettera med information till bilderna som visades genom att

  generera mentala bilder. Denna information var vägledande i gestaltningen av Dufresne. De

  mentala bilderna som genererades skiljde sig mellan filmens voice-over och novellens

  berättarröst, men i somliga fall kunde de båda användas för att gestalta samma intryck.

 • 76.
  Jörgensen, Tanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Den oemotståndliga svetsen mellan ljud och bild: En kvalitativ studie om interaktion i TV- och datorspel2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att studera förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en

  TV- och datorspelssituation. Med hjälp av fokusgruppdiskussioner berörs frågor på det

  audiovisuella området, där deltagarna är aktiva spelare som har tillryggalagt ett mycket

  stort antal speltimmar som de bygger sina kunskaper på. Här framkommer att ljud och

  musik fyller viktiga funktioner för spelarens möjlighet att interagera och leva sig in i

  spelet och att varje spel har en unik ljud- eller musikmiljö som spelarna tycks förhålla

  sig till på olika sätt beroende på varför man spelar och om man spelar ensam eller

  tillsammans med andra, det vill säga singelplayer eller multiplayer. Informanternas

  kunskaper utgör styrkan i denna undersökning men det vore önskvärt att utöka studien

  med fler fokusgruppdiskussioner samt djupintervjuer med utvalda informanter för att

  fördjupa materialet. Som förslag på vidare forskning vore det intressant att studera

  användandet av virtuella headsets där en stereoskopisk 3D bild skapas som spårar

  huvudets rörelser, för att undersöka om detta kan ha en inverkan på hur vi uppfattar

  ljudet i ett spel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Kalin, Anja
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  28 sekunder senare: En sociosemiotisk tvärkulturell analys av Ikeas och McDonalds reklamfilmer i Sverige, Ungern, Saudiarabien och Thailand2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning jämför vilka skillnader och likheter som förekommer mellan

  reklamfilmer producerade inom olika kulturer. Det är en kvalitativ fallstudie av reklamfilmer

  skapade för Ikea och McDonalds i Sverige, Ungern, Saudiarabien samt Thailand. Studien

  utgår från det sociosemiotiska forskningsområdet och kombinerar detta med teorier inom

  interkulturell kommunikation. Metodologiskt används en analysmodell i fem steg i form av

  narrativ beskrivning, semiotisk analys, multimodal diskursanalys, kulturella dimensioner och

  experimentell produktion. Resultatet visar på att det innehållsmässigt, musikaliskt och

  berättartekniskt finns en hel del likheter mellan de olika ländernas reklamfilmer, medan

  filmernas narrativ, mängden information samt de roller som personifieras i filmerna skiljer sig

  åt. Undersökningen pekar på att vissa av dessa skillnader överensstämmer med ländernas

  värden avseende de kulturella dimensionerna, men att det främst är medieproducentens

  immersion i målgruppens vardag som är relevant. Studien ger insikt i de skillnader som

  förekommer mellan de olika regionerna och är väsentlig för den medieproducent som skapar

  reklam för en global marknad eller en kulturell marknad som de själva inte tillhör.

 • 78.
  Karlsson, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Problematiska ljudkvalitetsskillnader vid liveproduktioner i samma lokal: En studie av upplevd ljudkvalitet vid två DJ-akters framträdanden under Dreamhack Winter 20142015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är bidra med förklaringar till varför upplevda

  ljudkvalitetsskillnader kan uppstå mellan olika akters framträdanden vid event och festivaler

  trots att de använder samma utrustning och är i samma lokal och att förklaringarna ska utgöra

  en kunskapskälla för dem som eftersträvar en god ljudkvalité vid liveframträdanden.

  De metoder som har används är fallstudie, webbenkät, intervjuer och egen observation.

  Webbenkäten användes på Dreamhack Winter 2014 där en grupp undersökningsdeltagare

  svarade på frågor om två olika DJ-akter på scenen i D-hallen, Elmia. Fem personer deltog

  som intervjupersoner: scenansvarig från Dreamhack, tre ljudtekniker ifrån olika ställen i

  Sverige och en person som jobbar med ljudteknisk konsultation och ljudmätning. Samtliga

  intervjuer genomfördes via mail. Intervjuerna eftersträvade att ge kunskap om dessa personers

  funderingar kring ljudkvalitetsproblemet och scenansvarig svarade på frågor om scenen på

  Dreamhack. En observation av upplevd ljudkvalitet och ljudteknikernas arbetssätt

  genomfördes av mig själv på Dreamhack Winter 2014.

  Resultatet från såväl enkätundersökningen som den egna observationen visar att inga stora

  upplevda skillnader fanns mellan de två akterna på Dreamhack Winter 2014. De upplevda

  skillnader som observerades var negativa anmärkningar, så som mängden bas och ljudstyrka.

  Intervjuerna visade på flera gemensamma åsikter bland ljudteknikerna angående förklaringar

  till ljudkvalitetsskillnader vid event som Dreamhack Winter 2014 där de ansåg att en kunnig

  och erfaren ljudtekniker, duktiga musiker, väl genomförd soundcheck och bra och rätt

  användande av utrustningen på scen krävs för att uppnå en upplevd god ljudkvalitet live. De

  förklaringar som finns enligt mina analyser och bland ljudteknikerna till negativa

  ljudkvalitetsskillnader inom liveljud i samma lokal är att ljudteknikern och musikerna är olika

  duktiga. Utrustning, soundcheck och akustik påverkar också kvalitén. Undersökningens

  sammantagna resultat tyder på att de upplevda ljudkvalitetetsskillnader som fanns på

  Dreamhack Winter 2014 berodde på bristande kompetens och engagemang hos tjänstgörande

  ljudtekniker och upplevda skillnader i bas- ljudnivå i de två DJ-akternas mixar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Karlsson, David
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Korsgren, Tom
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Karlsson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Svenska podcasts och dess innehåll: Viktiga faktorer för populära podcasts enligt enkätundersökning om lyssnarvanor och fokusgruppintervju med medieproduktionsstudenter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för att lyssna och skapa podcasts har ökat markant i Sverige sedan 2004 då formatet etablerades. Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör populära podcasts intressanta för lyssnare. För att ta reda på detta gjordes en enkätundersökning där 422 personer deltog. Sedan genomförde jag, tillsammans med en fokusgrupp med fem medieproduktionsstudenter, en jämförande analys av åtta populära podcasts i Sverige och vägde resultat från enkätundersökning och fokus grupp mot varandra. Tidigare forskning om hur medieteknologiska utvecklingen lett till förändrade lyssnarvanor och rekommendationer för att skapa intressanta podcast presenteras i uppsatsen och för att förstå och beskriva mina resultat har stödteori om musiklyssning använts. Resultat från enkätundersökningen visar att majoriteten av deltagarna anser att ett podcast-avsnitt bör vara runt 60 minuter långt, kategoriseras som Samhälle & Kultur, Nyheter & Politik och/eller Komedi och att lyssnarna helst vill uppleva glädje/underhållning, nyfikenhet/spänning och/eller kunskapsutvecklande/informativt innehåll i podcast. Resultat från den fokuserade gruppintervjun visar att deltagarna ansåg att rösten, språket som används samt ljudkvalitén påverkar huruvida de ansåg att ett avsnitt var värt att lyssna på mer än själva innehållet. Uppsatsen knyter då an till Tagg’s teori om röst-persona och dess betydelse att skapa mening för lyssnare inom populärmusik och film. Deltagarna upplevde även att om personerna som pratar i en podcast är kända sedan tidigare kan detta påverka lyssnarens intresse för innehållet. Genom att framföra lyssnarvanor och preferenser hos lyssnarna kan det bidra med bättre förutsättningar för de som skapar och producerar podcast.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Karlsson, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Minimodeller och tiaror: En jämförande fallstudie om unga flickors villkor vid deltagande i reality-tv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker jag de etiska svårigheterna med att låta barn delta i reality-serier i Sverige och USA. Den centrala frågan är i vems intresse barnens deltagande ligger. Frågan berättigas av att barn saknar juridisk rätt att själv bestämma över sitt deltagande. I den här undersökningen belyses frågan med hjälp av en jämförelse mellan den svenska reality-serien Mammor & Minimodeller och den amerikanska reality-serien Toddlers and Tiaras, där ett antal flickor och deras mammor medverkar. I mitt teorikapitel redogör jag för Pierre Bourdieus teori om kapital, habitus och fältbegrepp samt ett könsperspektiv. Dessa begrepp och perspektiv systematiserar jag till tre markörer som utgör analysen av mitt material. Markörerna som används är ackumulation av kapital, formandet av habitus, samt barnets motstånd. Resultatet av min undersökning visar att det främst ligger i mammornas intresse att deras döttrar medverkar i reality-serierna. Både viljan av att delta och medvetenheten om belöningarna är mer framträdande hos mammorna i jämförelse med döttrarna, samtidigt som barnens motstånd mot vissa delar av deltagandet blir tydligt. Barnens deltagande framträder därmed som ett moraliskt problem som dock förbises av deras ofta framgångsinriktade föräldrar.

 • 82.
  Knutas, Micaela
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Den kvinnliga drivkraften: En jämförande karaktärsanalys av de kvinnliga protagonisterna i Disneys Sleeping Beauty och Maleficent2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som driver de kvinnliga protagonisterna i

  två Disneyfilmer från olika tidsperioder. Karaktärerna som undersöks är de tre goda feerna

  från Sleeping Beauty (1959) och Maleficent från Maleficent (2014). Analysen utförs med

  hjälp av en kvalitativ karaktärsanalys som tar stöd av Jens Eders analysmetod och Yvonne

  Hirdmans genusteori.

  Resultatet av undersökningen visar att trots skilda porträtteringar av

  karaktärerna så är det kvinnornas moderskärlek som driver och orsaker deras handlingar. Med

  över femtio år mellan filmernas premiärer så blir det tydligt att den kvinnliga protagonisten

  får en mer mångfacetterad karaktär i den senare filmen. Disney har gått från en svart-vit

  föreställning till en djupare och mer intressant berättelse av samma saga. Men i slutänden är

  det kvinnornas känslor för barnet som gör att de bekämpar det onda och blir hjältar. Ur ett

  genusperspektiv kan detta dock ses som ett problem då kärleken till barn alltför ofta pekar

  starkast mot kvinnan istället för mannen.

 • 83.
  Koski, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Småstadsblues: En kvalitativ studie av gemenskap inom bluesscenen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom deltagande observationer och intervjuer försöka bidra med en förståelse för hur gemenskap konstrueras i ett bluessammanhang. Studien har riktats mot specifikt Hedemora Bluesjam, som idag är väletablerat trots hur liten föreningen är.

  Två genomgående deltagande observationer har utförts. Under den första antecknades allt som gick att observera för att sedan under den andra observationen stämma av om samma mönster och beteenden förekom. Fyra intervjuer har genomförts, varav två var väldigt korta och inte särskilt djupgående, en var lite längre och den fjärde var en utförlig djupintervju.

  Resultaten visar på att det är genom en form av identitetsskapande som sker inom föreningen som automatiskt konstruerar den gemenskap som råder. Musikens roll är som den gemensamma nämnaren för besökarna, men det är den sociala biten som håller föreningen vid liv. Förhållandena mellan musiker och besökare är intima och gränserna mellan de olika rollerna suddas ut.

 • 84.
  Kostic, Petra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Bergqvist, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Manliga och kvinnliga kockar: En analys av kokböckers omslagsdesign ur ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom en visuell innehållsanalys undersöka hur

  kokböcker normalt såg ut för varje genus. Resultatet skulle sedan jämföras för

  att hitta skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga omslag för att

  sätta ett genusperspektiv på utformningen, samt undersöka om designen

  berodde på författarens eller målgruppens kön.

  Den visuella innehållsanalysen utfördes på sammanlagt 84 svenska kokböcker

  där hälften var skrivna av kvinnor och hälften av män.

  Analysen visade att kvinnor hade ett mer feminint utseende på sin

  omslagsdesign, men att även männens omslag var mer feminina än maskulina.

  Detta resultat berodde både på målgruppens och författarens kön. Omslagen var

  i övrigt lika varandra i utformning och i modellens posering då kokböckers

  egentliga målgrupp ska vara alla matintresserade och inte ett bestämt kön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Kristoffersson, Klara
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Audiovisuella installationers påverkan: En kvalitativ studie om två audiovisuella installationers påverkan på rumsuppfattning, tidsuppfattning och den mobila åskådaren.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har syftet varit att undersöka två audiovisuella installationers effekt på

  tiden, rummet och den rörliga åskådaren. Två installationsformer har jämförts, en

  projicerad på ett tredimensionellt objekt samt en som visats på en platt yta.

  Frågeställningen för denna studie var: Hur samverkar ljud och bild i installationerna?

  Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna? Hur påverkar åskådarens

  rörelsefrihet tidsuppfattningen? För att analysera den data som samlats in har

  sammankopplingar gjorts mellan respondenternas svar och Adam Basantas ”Att ta till

  vara på rummet, tiden och den mobila besökaren”, Eliassons ”Fields of Vibrations”

  samt har delar ur Eliassons egen Modell använts. Det har gjorts semistrukturerade

  intervjuer med tre respondenter som alla är verksamma inom det audiovisuella området

  men har varierande erfarenhet. Resultatet visar att beroende på vad som ska förmedlas

  genom installationerna skiljer sig vilken installationsform som är att föredra. Om det

  handlar om narrativt berättande är den platta ytan att föredra. Om det däremot är känslor

  det handlar om är en installation på ett objekt att föredra. Det tredimensionella föremålet

  är även att föredra om man som konstnär vill leka med rummets uppfattning och ge

  åskådaren en känsla av att de själva har kontroll över tiden. Resultatet är användbart för

  fortsatt forskning när det kommer till att undersöka, förstå och utmana tid och

  rumsuppfattning beroende på vilka möjligheter åskådaren har när de upplever

  installationer. Förslag till fortsatt forskning pekar på att utveckla undersökningen med

  andra typer av installationsformer. Exempelvis större skulpturer som man som åskådare

  fysiskt kan kliva in i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Laaksonen, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Dödlig Skörd: En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 20062016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Lander, Sebastian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Filmmusik av James Horner: Instrumenteringens betydelse för filmmusikens berättarfunktioner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Instrumenteringens klangfärg inom rörliga bilder erhåller en viktig funktionalitet då

  musikaliskt berättande oftast vilja återskapa känslor som speglar berättelsen främst. Det

  är därför som kandidatuppsatsen avser gå in närmare på området och detta för att bidra

  med mer kunskap. Gällande urvalet har denna gjorts på filmmusik komponerad av James

  Horner där en selektion varit på sammanlagt sex filmer med totalt tre regissörer. För att

  kunna utföra undersökningen därav besvara frågeställningarna har metoden varit

  innehållsanalys där resultat visar på likheter inom den instrumentation som används.

  Förutom detta finnas undantag, men att instrumenteringen då möjligtvis vara där för ett

  hastigt beslut. Bortsett från vad som benämnts behandlar uppsatsens teori samt tidigare

  forskning musikvetenskap, men även kompositionslära samt musikpsykologi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Larsson, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Ett audiellt möte med spelvärldens bossar: En kvalitativ studie om hur ljuddesignen hos bossar i tv- och datorspel påverkar spelarens upplevelse2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att ta reda på hur ljuddesign till bossar utförs samt hur konsumenter av dator- och tv-spel själva påverkas av ljuddesignen, med hjälp av djupintervjuer från etablerade ljuddesigners samt en fokusgruppintervju med studenter från spelutvecklingsskolan Playground Squad som är aktiva konsumenter av diverse spel. Det lyfts fram viktiga tillvägagångssätt från de som arbetar med ljuddesign och en inblick i deras processer bakom boss fighter. Innebörden av ljuddesignen i boss fighter väger tungt i upplevelsen och är viktig för spelarens möjlighet att anpassa sig och ta sig igenom svåra situationer. Ljuden visar sig därmed vara informativa, men även emotionellt berikande och sticker ut i jämförelse med andra karaktärer i spelen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Larsson, Christian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Adaptiv spelmusik: En studie om musikens funktion och kompositörens roll i datorspel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studerar jag hur adaptiv musik påverkar spelarens immersion i ett datorspel, samt undersöker hur ens roll och arbetsprocess påverkas som kompositör vid adaptiv musikkomponering. Genom att ha varit med och skrivit musik till ett datorspel som gjorts från grunden har jag getts unika inblickar i den processen. En fokusgruppundersökning i form av ett speltest på detta spel har även det gett feedback som eventuellt inte hade kunnat fås av ett spel som redan finns tillgängligt på marknaden.

  Det har framkommit att adaptiv musik fyller en viktig roll, medvetet och omedvetet, hos spelaren. Samtliga deltagare i fokusgruppundersökningen hade gemensamma drag och åsikter. Som kompositör ställs man även inför utmaningar som man annars inte stöter på under komponering under mer konventionella omständigheter som t.ex. till film.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Larsson, Henrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  “Vi håller aldrig på med realism...”: En kvalitativ undersökning om ljudets funktioner för en autentisk filmupplevelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar att ge en djupare förståelse för ljud i film och dess funktioner för en

  autentisk och realistisk filmupplevelse. Ljudet är sällan något man som åskådare lägger aktivt

  fokus på under en film med undantaget att man tycker att något inte stämmer. Så vad är det

  som krävs för att man inte ska ifrågasätta ljudet? Kvalitativa intervjuer med två personer

  yrkesaktiva inom ljudläggning samt en forskare inom ämnet har utförts för att kunna redovisa

  ingående tankar och åsikter om vad de anser vara ljudets viktigaste funktioner i modern film.

  Synkro nise ring och klang är centrala begrepp i undersökningen . De är exempel på faktorer

  som kan påverka hur man uppfattar kopplingen mellan ljud och bild. Med hjälp av uppsatsens

  insamlade data samt dess teoriavsnitt har dessa faktorer vidare konkretiserats genom en kort

  analys av tre utvalda scener från filmen Star Wars (1977). Uppsatsens mest centrala resultat

  baserar sig i idéen om samverkan mellan ljud och bild. Bilden klassas som det mest centrala i

  en film och ljud finns till för att förstärka eller berätta saker som bilden inte kan. Vad gäller

  realism inom filmljud så existerar det nästan inte. Det vi uppfattar som realistiskt behöver inte

  ha något med faktisk realism att göra. Uppsatsens diskussionsavsnitt berör studiens styrkor,

  svagheter samt förslag till fortsatt forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Larsson, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Grafisk teknologi.
  Kreativ svacka ur en grafisk designers perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En definition av kreativitet kan beskrivas som en förmåga att hitta lösningar på

  problem som inte ännu har en färdig lösning. Att tillhandahålla en förmåga är

  att veta hur du går tillväga och en sådan går att utveckla, öva in och träna upp,

  det gäller bara att veta hur. Ett problem dyker som oftast upp när en process

  redan är igång och i ett tillstånd av ovetskap kan det kännas som att ingen

  lösning duger. En grafisk designer är beroende av sitt kreativa tänkande och

  utan det skulle dess arbete inte fungera. Frågan är då hur en grafisk designer tar

  sig ur en kreativ svacka, när förmågan av att finna en lösning inte är tillräcklig

  och då kreativiteten känns som bortblåst? Hur går man tillväga och finns det

  några generella metoder att anamma? Detta är frågor som besvarats i mitt arbete

  utifrån insamlad fakta. Intervjuerna och analyserna som utförts ligger till grund

  för resultatet och presenteras här i form av 6 olika teman: Träna, Tid, Paus,

  Hjälp, Kämpa och Självkännedom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Lindbom, Axel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Musikstreamingtjänster: Vilka egenskaper lockar lyssnare?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande studie undersöker vilka egenskaper konsumenter letar efter vid val av musikstreamingtjänst och huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och de utan musikalisk bakgrund. Studien undersöker musikkonsumentens nyttjande av musikstreamingtjänster, vilka egenskaper de värderar högst hos sina musikstreamingtjänster och vilka egenskaper de saknar. Studien har genom en kvantitativ metod, där en enkätundersökning har legat till grund för empiriinsamlingen, kommit fram till slutsatsen att musikkonsumenter letar efter ett stort och brett musikbibliotek, ett bra användargränssnitt, låg kostnad, exklusivt material, teknologiska funktioner, social interaktion och ljudkvalitet. Studien har även kommit till slutsatsen att lyssnarvanor skiljer sig mellan olika konsumenter, vi kan se att konsumenter med musikalisk bakgrund lyssnar mer frekvent och aktivt på musik. I uppsatsen används bland annat Lars Lilliestam teori om aktiv och passiv lyssning (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Lars redogör för innebörden av aktiv lyssning, det är när man ger sin fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Lindell Farken, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Musikdistribution för oetablerade musikproducenter och artister.: En kvalitativ studie om musikpublicering inom streamingkulturen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet och de moderna digitala plattformarna har inneburit stora förändringar för musikbranschen. Det fysiska albumet säljer allt mindre samtidigt som den digitala distributionen bryter ny mark och visar upp sin potential för omvärlden. Teknologins framgång har givit de oetablerade individerna i musikbranschen en hjälpande hand att producera sin musik hemifrån där endast kontaktuttag, dator och internet krävs.

  Uppsatsen ämnar att etablera en djupare förståelse för varför oetablerade musikproducenter och artister väljer att släppa sin musik gratis på streamingplattformar som exempelvis Soundcloud, Spotify och Tidal. Vidare är målet med uppsatsen att förstå vad de oetablerade musikproducenterna och artisterna har för tankesätt kring vilka plattformar de tycker är lämpligast och vilka tankesätt informanterna har om att marknadsföra sig själva, samt vilken kvalitet de känner att deras musik ska ha innan publicering.

  Hermeneutiska tolkningsramar bidrar till att representera informanternas bild av branschen. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts på tre oetablerade artister och musikproducenter som arbetar med olika musikgenrer.

  Studien har visat att det handlar om att skapa en länk med sina lyssnare. Även om informanternas musik publiceras kostnadsfritt, får de istället kritisk feedback, nya kontakter och erfarenhet. De vill också få bekräftelse, men även visa tacksamhet till den fanbase de redan har.

  Det har visat sig att vara svårt för informanterna att etablera sin musik på plattformar som är baserad på prenumerationsbetalningar. Även om de skulle publicera sin musik på en större tjänst som Spotify kan det orsaka problem genom att antalet lyssnare blir för få, vilket kan leda till att andra artister med liknande låttitlar eller artistnamn istället stiger uppåt i listan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Linderoth, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  En modern vaggvisa: En kvantitativ studie om människors insomningsvanor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om människors lyssningsvanor vid insomning. Syftet är att ta redan på hur vanligt det är att folk lyssnar på musik eller andra ljud när det ska sova och skiljer det sig något mellan ålder och genus.Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades på Facebook för att ha möjlighet att nå ut till en stor del informanter. Undersökningen fick in svar från 919 unika respondenter i olika åldrar.Forskningsöversikten visar att musik och ljud kan vara en effektiv metod för att somna och att komma till ro. Musik och ljud kan främja avslappning både fysiologiskt genom att sänka hjärtfrekvensen samt psykiskt genom att leda bort tankar. Tidigare forskning visar även att mobiltelefoner och surfplattor ger ifrån sig blått ljus vilket får hjärnan att ”tro” att det är dag och leder därför till ökad vakenhet.En stor del av de som svarade på enkäten lyssnar på något vid insomning och tycker att det är till hjälp. Majoriteten av informanterna föredrar att lyssna på röster i form av podcast, film och tv-serier eller ljudböcker före musik. Största delen av de informanter som konsumerade film och tv-serier vid insomning ansåg att bilden inte var viktig, utan att det var rösterna som var det primära. Resultatet visade dock att de som inte lyssnade på något vid insomning hade en kortare insomningstid jämfört med de som lyssnar på något. Det framgick även att äldre informanter inte lyssnar lika frekvent som yngre. Det fanns endast små skillnader mellan kvinnor och mäns lyssningsvanor och insomningstider.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Linderoth, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  En modern vaggvisa: En kvantitativ studie om människors insomningsvanor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om människors lyssningsvanor vid insomning. Syftet är att ta redan på hur vanligt det är att folk lyssnar på musik eller andra ljud när det ska sova och skiljer det sig något mellan ålder och genus.

  Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades på Facebook för att ha möjlighet att nå ut till en stor del informanter. Undersökningen fick in svar från 919 unika respondenter i olika åldrar.

  Forskningsöversikten visar att musik och ljud kan vara en effektiv metod för att somna och att komma till ro. Musik och ljud kan främja avslappning både fysiologiskt genom att sänka hjärtfrekvensen samt psykiskt genom att leda bort tankar. Tidigare forskning visar även att mobiltelefoner och surfplattor ger ifrån sig blått ljus vilket får hjärnan att "tro" att det är dag och leder därför till ökad vakenhet.

  En stor del av de som svarade på enkäten lyssnar på något vid insomning och tycker att det är till hjälp. Majoriteten av informanterna föredrar att lyssna på röster i form av podcast, film och tv-serier eller ljudböcker före musik. Största delen av de informanter som konsumerade film och tv-serier vid insomning ansåg att bilden inte var viktig, utan att det var rösterna som var det primära. Resultatet visade dock att de som inte lyssnade på något vid insomning hade en kortare insomningstid jämfört med de som lyssnar på något. Det framgick även att äldre informanter inte lyssnar lika frekvent som yngre. Det fanns endast små skillnader mellan kvinnor och mäns lyssningsvanor och insomningstider.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Lindqvist, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Den röda tråden: En undersökning om färgens narrativa styrka i film.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur färg kan användas inom filmskapande som en narrativ komponent. För att genomföra undersökningen har jag studerat litteratur om narrativ samt färgteori och symbolik. Jag har sedan genomfört en fallstudie på två filmer Eternal Sunshine of the Spotless Mind och What Dreams May Come för att undersöka hur just dessa två filmer använder sig av färg för att skapa och främja ett narrativ. Analysen visar på att dessa två filmer använder färg som ett narrativ på liknande sätt genom dess användning av starka associationer samt övergångar mellan olika färger.

 • 97.
  Lindqvist, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Can you Hear the Roar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att få en förståelse för musikens betydelse i den narrativa berättelsen samt ge läsarna en uppfattning om hur det i kombination med ljuddesign och specifika röstaspekter kan användas för att skapa en känsla av närvaro.

  Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning och därefter har en audio-visuell analys genomförts på två nyckelscener i Lejonkungen som representerar vändpunkter.

  Metoden baserades på Wingstedts kategorisering av musikaliska berättarfunktioner och kompletteras med andra musikaliska attribut beskrivna av Gabrielsson och Lindströms samt van Leuweens komponenter för att identifiera olika rösttyper.

  Sekvenserna analyserades seriellt där respektive scen innehåller en sammanfattande bakgrund, ljudbeskrivning och funktionsanalys följt av ett resultat.

  Resultatet visade att de två scenerna bygger på emotiva-, informativa-, deskriptiva-, vägledande- och temporala berättarfunktioner samt att det fanns en tydlig distinktion när det kommer till gestaltning av protagonist och antagonist både musikaliskt och gällande deras röstkaraktäristik.

  I den avslutande diskussionen fastslogs spekulativt att det känslomässiga engagemang publiken upplever spelar en betydande roll för filmens popularitet och dessa funktioner framförs väldigt subtilt. Förhoppningsvis kan resultatet leda till en större medvetenhet om hur musik och röstkaraktäristik kan brukas för att fånga publikens intresse. Detta kan vara till nytta både bland kompositörer och regissörer samt en inspirationskälla för framtida studenter inom audio-visuella medier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Linnell, Melisha
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Mastringsprocess med "outboards" vs "in the Box": En experimentell undersökning av två olika arbetsmetoderinom mastring genom lyssningstest2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mastring är slutprocessen i musikproduktion som är ämnad att förbereda musiken för olikamedier. Detta är en undersökning av två olika mastringsprocesser, ”In the box” samt med”outboards”. Undersökningen gjordes med hjälp av kontrollerade lyssningstest med vanalyssnare.Två låtar i olika genrer skickades till två olika professionella studios och blev mastrade enligtdessa två olika processer.Lyssningstestet utfördes i en kontrollerad ljudmiljö, nämligen ett akustiskt behandlatkontrollrum där respondenterna lyssnade en och en och där alla hade samma premisser.Testet utfördes med två mastringsanpassade ABX-test och fyra låtar att lyssna på med entillhörande enkät och tog cirka 40 minuter per respondent.Resultatet visar på att vana lyssnare inte alltid kan höra huruvida låtar är mastrade ”in thebox” eller med ”outboards”.

 • 99.
  Lord Johansson, Ludwig
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Att vara ljudproducent i en ständigt föränderlig värld: En kvalitativ studie om relationen mellan ljudproducenter och teknisk utveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om ljudproduktion, teknik, framtiden och forskningen kring artificiell

  intelligens. Hur mycket betyder tekniken för dagens ljudproducenter och hur stor påverkan

  har den på deras arbete? Och hur kommer framtiden att se ut? Vad kan utvecklingen av

  artificiell intelligens bidra med, eller inte bidra med?

  Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess

  inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll. Med hjälp av kvalitativa

  forskningsintervjuer och Anthony Giddens modernitetsteori försöker jag svara på hur

  professionella ljud- och musikproducenter uppfattar att tidigare tekniska framsteg har

  förändrat deras yrke och yrkesroll samt hur de resonerar kring framtiden och den

  teknikutveckling vi ser framför oss.

  I tidigare forskningsavsnittet kan man se att ny teknik på många sätt har påverkat och

  förändrat hur ljud- och musikproducenters arbete sett ut. Resultatet visar på att

  teknikutvecklingens fördelar idag främst är effektivitet, att tillåta producenter att genomföra

  sina uppgifter snabbare och lättare. Det tekniska kunnandet som krävs för att hantera tekniken

  minskar också, vilket tillsammans med den minskade tidsåtgången låter producenterna att

  fokusera än mer på den kreativa biten i arbetet.

  De flesta informanterna har en positiv inställning till framtiden och tror att artificiell

  intelligens kan bli ett bra verktyg de kan använda i sitt arbete. Tyngdpunkten på vad de tror

  att framtidens teknik kan bidra med ligger fortfarande på smidighet och att genomföra

  uppgifter snabbare snarare än att lyfta resultatet på arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Lundmark, Filippa
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Katniss Everdeen - den nya hjälten?: En studie av filmen The Hunger Games och dess huvudkaraktär, i en jämförelse med kvinnliga och manliga hjälte-arketyper.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar skillnader mellan hur manliga och kvinnliga hjältar gestaltas på film. För

  att undersöka detta analyseras filmen The Hunger Games och filmens kvinnliga huvudkaraktär

  Katniss Everdeen. I en semiotisk analys presenteras fem scener från filmen, där Katniss' egenskaper

  och handlingar analyseras mot en bakgrund av vad en hjälte är, hur den traditionellt manliga hjälten

  framställs inom litteratur och film, och även genom att se på olika kvinnliga hjälte-arketyper.

  Resultatet visar att Katniss Everdeen besitter främst heroiska egenskaper, och därför kan

  kategoriseras som en hjälte. Katniss har stora likheter med den traditionellt manliga hjälten men

  hennes motiv är annorlunda från denna. Hon har även likheter med kvinnliga hjältearketyper, men

  inte tillräckligt många för att kunna kategoriseras inom dessa. Slutsatsen blir att Katniss Everdeen

  besitter både maskulina och feminina egenskaper, och att hennes könsidentitet inte påverkar hennes

  hjälte-status.

1234 51 - 100 av 183
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf