du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 721
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Bouzoula, Athina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Roland Barthes in Julian Barnes’ Flaubert’s Parrot 2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 52.
  Brandshage, Stefan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Genrepedagogik i forskning och läroplan: En systematisk litteraturstudie kring genrepedagogikens framväxt, teoretiska grund, pedagogiska tillämpning och inflytande på den svenska skolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Genre pedagogy and the curriculum cycle is commonly applied in schools in Sweden today. Genre pedagogy aims to develop students’ abilities to write texts in different social contexts. The curriculum cycle (or teaching-learning cycle) is the pedagogical model most commonly used in Swedish schools to achieve this aim. This model has many advantages but often tends to become static and prescriptive. This study aims to examine scientific research concerning genre pedagogy and further on how it has influenced the Swedish curriculum. This study shows that genre pedagogy classifies texts into different genres with common features and that both context and language of each text should be analyzed. In school, genre pedagogy is often taught through the four steps of the curriculum cycle. According to some research the curriculum cycle fails to include critical analysis and creative development of genres, aspects that are included in the Swedish curriculum. One of the articles presents two additional steps to the curriculum cycle which might supplement the first four steps including critical analysis and creative writing. The conclusion of this study states that the Swedish curriculum is clearly influenced by genre pedagogy and the curriculum cycle. It also states that the curriculum cycle needs to be supplemented by the two additional steps to match the curriculum of the Swedish school better.

 • 53.
  Burlin, Tetyana
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  "Jag tror att webb-distanskurs SFI är jättebra på mej… det är step by step, varje steg": En studie om hur elever beskriver för-och nackdelar med webbaserad SFI-undervisning och dess påverkan på deras lärande2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har mängden webbaserat undervisningsmaterial ökat vilket i sin tur stimulerar informellt lärande. Forskare påpekar att det finns både fördelar och nackdelar med digitala tekniker. Till fördelarna räknas alla möjligheter som ger snabb tillgång till information. Men teknikutvecklingen ställer också höga krav på kommunikativ kompetens hos alla. Samtidigt är det svårt att visa att användningen av datorer/mobiltelefoner i lärandet gör denna process mer effektiv eftersom lärandeprocessen påverkas av många faktorer: på vilket sätt datorer används, vem som använder undervisningsprogrammet och vilket syfte datoranvändningen har i undervisningen.

  Studiens syfte är att visa hur eleverna i SFI-undervisning beskriver för- och nackdelar med distansundervisningen och hur dessa påverkar deras språkinlärning.

  Utifrån teoretisk orientering kan min undersökning betraktas som en tolkande process där resultatet kan påverkas av komplexa samspel mellan psykologiska, kulturella och sociala faktorer eftersom personlig utveckling är beroende av faktorer som bakgrund, familj, arbete, sociala kontakter och ansvar. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få svar på mina frågor eftersom jag vill undersöka elevernas tankar och upplevelser och deras sätt att resonera kring undersökningens område och jämföra deras åsikter med tidigare resultat av liknande forskning/studier. Min datainsamling består av videoinspelade intervjuer och informella samtal med elever. Jag har använt semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där jag utgått från frågeområden i stället för detaljerade frågor.

  Som nackdelar med webbaserad undervisning beskrev eleverna de problem de hade med sin muntliga kommunikativa utveckling, både hörförståelse och tal. Som positivt med webbaserad SFI-undervisning beskrev eleverna uppbyggnaden av undervisningen: den var både individanpassad och kontinuerlig. Eleverna poängterade att den webbaserade undervisningsformen gav dem möjlighet att genomföra sina studier även då de inte haft möjlighet att komma till lektionerna.

  De frågor som ställdes till informanterna gav mig möjlighet att inte bara få reda på hur de beskriver för- och nackdelar med webbaserad undervisning som bedrivs på min skola utan också få några förslag till förbättring av webbaserad undervisning. Jag är medveten om att resultatet av min studie inte kan generaliseras, eftersom jag studerade elevernas uttalanden om webbaserad undervisning och dessa uttalanden kunde påverkas av kulturella attityder till skolan som maktinstitution. Men det är det första steget i utvärdering och problembeskrivning av webbaserad SFI-undervisning.

 • 54.
  Burzynski, Jaroslaw
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Victims or Abusers?: Re-defining African-American patriarchy and masculinity in Alice Walker's The Color Purple 2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55. Bäckman, Sofie
  Svenska som andraspråkslärares attityder till användning av skönlitteratur i undervisningen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att visa hur lärare i svenska som andraspråk, på gymnasial

  nivå, resonerar kring möjligheterna att använda skönlitteratur i undervisningen samt på vilka

  grunder de väljer skönlitterära texter för undervisningen. De frågeställningar som undersökningen

  grundar sig på är, bland annat, hur de ser på möjligheterna att använda skönlitteratur i

  undervisningen, hur de arbetar med skönlitteratur samt vilka positiva respektive negativa aspekter

  de ser med att använda skönlitteratur i stället för anpassade läromedel i undervisningen.

  Undersökningens metod bygger på kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska som

  andraspråk.

  Resultatet visar att lärarna, i undersökningen, både använder skönlitteratur i undervisningen i stor

  utsträckning och är positiva till det. De menar att skönlitteratur väcker engagemang och kan läsas

  för att vidga perspektivet och ge en större förståelse för andra människor och kulturer. Vidare

  visar resultatet att lärarna använder skönlitteratur som ett språkutvecklande arbetssätt, bland

  annat för att utveckla muntlig interaktion och för att vidga ordförrådet. Flera av informanterna

  arbetar tematiskt kring skönlitteratur eftersom de anser att de kan få med många, olika moment,

  från kursplanerna, vid ett sådant arbetssätt. Lärarna tycker att de kan använda skönlitteratur i

  undervisningen i stor utsträckning eftersom de kan koppla skönlitterära texter till stora delar av

  kursplanen i svenska som andraspråk och dess mål.

 • 56.
  Bälter, Helen
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Digitala verktyg och deras påverkan på elevers rättstavning och ordförståelse: Hur lärare och elever upplever att skriftspråket förändras vid användandet av digitala verktyg i ämnet svenska2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga tidigare forskning om svensklärares användning av digitala verktyg för att undervisa om stavning och ordförståelse i årskurs 7–9. Mot bakgrund av skriftspråkets snabba utveckling genom användning av digitala verktyg och elevernas användning av ordförståelse- och rättstavningsprogram analyserades och granskades litteratur som vilar på vetenskaplig grund. Resultatet visade att eleverna upplevde att det var lättare att skriva med digitala verktyg medan lärare upplevde det svårare att undervisa i både pedagogik och med digitala verktyg. Eleverna upplevde att det var lättare att skriva längre texter och att de inte behövde fokusera på sin stavning och ordförståelse medan de skrev eftersom skrivprogrammet i datorn hjälpte dem med stavning och ordförståelse. Lärarna upplevde att det blev svårare att undervisa eleverna när de utöver undervisning i pedagogik även behövde lägga fokus på digitala verktyg i undervisningen. Lärarna önskar en bredare kompetens när det gäller digitalisering och de eftersöker mer utbildning i digitala verktyg och hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. I diskussionen lyftes fram att eleverna behöver mer motivation till sitt skrivande och det skapas genom variation mellan digitalt skrivande och att skriva för hand. Eleverna behöver kunna skriva både digitalt och för hand. Vid skrivande med digitala verktyg lägger eleverna fokuset mer på stavningen i stället för på textens innehåll eftersom de använder sig av rättstavningsprogram. Även dispositionen av texten glöms bort vid digitalt skrivande, eftersom eleven planerar sin text under tiden som de skriver och inte innan de börjar skriva. Att skriva texter med hjälp av digitala verktyg gör att eleverna upplever att de kan skriva snabbare och effektivare och att texten blir läsbar. Avslutningsvis diskuterades hur forskare är oeniga om digitalt skrivande förbättrar eller försämrar skolprestationerna hos eleverna. Det gäller att ha en bra balans mellan pedagogiskt arbete och användandet av digitala verktyg för att skapa bättre resultat och se positiva effekter på elevers lärande.

 • 57.
  Börestam, Ulla
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Gröndahl, SatuUppsala universitet, Centrum för multietnisk forskning.Straszer, Boglárka
  Revitalisera mera!: En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken innehåller artiklar med anknytning till flerspråkighet och språkmöten på nordiskt område, företrädesvis i samband med stärkandet av minoritetsspråkens ställning vid revitalisering och språklig emancipation. Flertalet av bokens författare tillhör de främsta forskarna i Norden på sina områden med lång och gedigen erfarenhet av språk och minoritetsfrågor, språkkontakt, flerspråkighet, migration och angränsande ämnen. Artiklarna speglar därmed den språkliga mångfalden i Norden ur skilda perspektiv och med största möjliga spännvidd. Samtliga författare är kolleger och vänner till Leena Huss, som har verkat som få andra på minoritetsspråkens och flerspråkighetens område under många år. Boken framställdes som en hyllning till henne på bemärkelsedagen i september 2008.

 • 58.
  Calixte, Dominique
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  D’anciens mots français du XVIIe siècle et le parler acadien.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [fr]

  Le français n’a pas toujours été la langue raffinée que nous connaissons aujourd’hui. Cette langue que les linguistes et les grammairiens se sont acharnés à épurer, de siècles en siècles, ne s’est pas exportée partout au-delà des frontières de la France. La Nouvelle-France de l’autre côté de l’océan Atlantique ne peut qu’en être témoin. Ce parler acadien, repéré sur la côte est du Canada et considéré comme du français d’antan, a piqué notre curiosité et nous a amené à l’étudier de plus près.Notre travail suit l’exode de la langue française jusqu’en Acadie et les difficultés rencontrées pour sa sauvegarde. Ainsi, nous démontrons que, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, Canada, d’anciens mots disparus du dictionnaire français sont toujours utilisés dans la langue orale. Notre étude porte sur vingt anciens mots testés sur 150 personnes de différentes générations. L’hypothèse émise est que le niveau d’éducation aurait une incidence sur le pourcentage d’utilisation de mots anciens.À la suite de notre analyse, nous constatons que, même avec l’augmentation de l’éducation, certains mots ne sont pas près de disparaître du langage oral. Mais, l’ouverture au monde pourrait obliger les Acadiens à s’adapter à une langue française modernisée, et ainsi abandonner les anciens mots français.

 • 59.
  Camacho Padilla, Fernando
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Spanska.
  Combates entre la memoria y la historia de Chile: Conflictos sobre el pasado reciente2009Ingår i: Stockholm Review of Latin American Studies, ISSN 1654-0204, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [un]

  The reestablishment of democracy in Chile has seen an intense debate about the events of the recent past, especially on the issue of human rights. From the very beginning, the Concertacion Government has been determined to discover the truth of the repression carried out by the national security forces with a series of commissions that have gathered the testimonies of victims and their relatives. These efforts have been resisted by conservative sectors linked to the dictatorship and the Armed Forces. There has been intense conflict in the media during the past 20 years about events that occurred during the rule of Salvador Allende and the Military Regime. In this regard, a great diversity of information has been produced which, together with the debate evoked, has enabled historians not only to rigorously and thoroughly reconstruct the operation of the state terror but also to explain how a significant sector of Chile’s civil society allowed that situation. This article presents, on one hand, different methodological tools in order to study the recent past and, on the other hand, the social discussion on how to do it.

 • 60.
  Carbone, Rafael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Frustración lorquiana: Metáforas y símbolos en La Casa de Bernarda Alba2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El presente trabajo está orientado a detectar los símbolos y metáforas ambivalentes en la obraLa Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Debido a que hay pocos estudiosdedicados al simbolismo de la frustración, se ha concentrado en analizar dicha temática. Paraanalizar el concepto de frustración, primero ha sido necesario comprender cómo eraconcebida la moral de la época en que se inscribe la obra. En segundo lugar, ha sidofundamental entender cómo surge la frustración en el ser humano. Atendiendo a estascuestiones se ha aplicado la teoría del formalismo iluminista y una visión freudiana sobre lasteorías del psiquismo. En base a estas nociones se detectaron cuatro símbolos ambivalentesque connotan sentimientos de frustración: el blanco, el olivo, la maroma y el mar. Estossímbolos antitéticos contienen una fuerza negativa que se impone a la fuerza positiva, lo cualtiene como resultado la frustración. Las fuerzas contradictorias están presentes durante laobra entera. Esta característica no solo se manifiesta a través de los tropos estudiados, sinoque también se detectó que a menudo las fuerzas antitéticas se hacen presentes enprotagonistas que forman grupos ambivalentes, donde cada personaje actúa como una fuerzaopuesta, lo cual lleva hacia una tensión permanente entre una persona positiva y otranegativa.

 • 61.
  Carlos Marelli, Ezequiel
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Noche, mar y soledad: Representaciones metafóricas en Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 62.
  Carlos Valladares Segovia, Juan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  APORTACIONES DIDÁCTICAS EN LOS LIBROS DE TEXTO Y SU RELACIÓN CON LA ANSIEDAD ANTE EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA: Una exploración cualitativa de tres libros de texto de español como lengua extranjera paso 1 de educación secundaria2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El objetivo de este trabajo es identificar qué competencias generales y qué competencias comunicativas, según el enfoque comunicativo, se promueven en tres libros de texto de español como lengua extranjera y determinar su relación con la variable afectiva de la ansiedad. Para alcanzar los planteamientos de nuestra investigación utilizamos una aproximación cualitativa, empleando el cuestionario de análisis NAKIBAR 2004 perteneciente al trabajo de investigación realizado por Joseba Ezeiza Ramos (2004). Los resultados muestran que los tres materiales didácticos satisfacen cada criterio del enfoque comunicativo en diversos grados. Sin embargo, ambos libros constituyen la exteriorización de dicho método, con el fin preciso de apoyar al estudiante en desarrollar la habilidad de poner en función los procesos de comunicación. Es por esto por lo que este tipo de actividades podrían potencialmente activar sentimientos de aprensión

 • 63.
  Castillo, Gustavo
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Actitudes hacia las variedades del español bogotano: Un estudio sociolingüístico entre jóvenes de Ciudad Bolívaren Bogotá, Colombia.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The general objective of our study is to investigate the attitudes expressed by young people from Bogotá towards the coexisting Spanish varieties. Specifically, it seeks to investigate the differences of linguistic attitudes from the categories of status and solidarity. The particular speech of young people in Ciudad Bolivar is studied as a factor of sociocultural identity. This study was conducted among a small sample of young people in Ciudad Bolívar, a popular suburb in Bogotá, Colombia. The sample consists of 38 informants between the ages of 11 to 24. A sociolinguistic survey consisting of five parts was used. In the first part, the sociodemographic data was collected, in the second part, a matched guise test was applied to evaluate the acctitudinal differences towards the varieties of Spanish, in the third part the informants answered in writing open questions. In the fourth part, a Likert scale of acceptability was applied to measure the degree of acceptability towards sociolinguistic items. The last part the informants express their acceptance of words and expressions in everyday speech contexts. The informants were divided into three groups: two groups of young students from public schools and a group of young people from a public park. The results of the analysis indicate that attitudes towards the standard variety are positive in formal and educational contexts. In informal contexts and comradeship contexts young people express very positive attitudes towards a non-standard youth variant. The results allow to recognize that this alternative variant of Spanish is characterized by the use of very particular words and expressions invented by the young people. The alternative variant is used as an element of identity and difference. Our research is an invitation to undertake more ambitious studies by expanding the population sample.

 • 64.
  Chalkiadaki, Marianna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Oppression, Silence, Reaction: A Psychoanalytical Reading of Paula Spencer in Roddy Doyle’s The Woman Who Walked Into Doors 2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 65.
  Chiang, Bowie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  A comparative study of translation strategies applied in dealing with role languages.: A translation analysis of the video game Final Fantasy XIV2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Localisation is the process of taking a product and adapting it to fit the culture in question.

  This usually involves making it both linguistically and culturally appropriate for the target audience. While there are many areas in video game translations where localisation holds a factor, this study will focus on localisation changes in the personalities of fictional characters between the original Japanese version and the English localised version of the video game Final Fantasy XIV: A Realm Reborn and its expansion Heavensward for PC, PS3 and PS4. With this in mind, specific examples are examined using Satoshi Kinsui's work on yakuwarigo, role language as the main framework for this study.

  Five non-playable characters were profiled and had each of their dialogues transcribed for a

  comparative analysis. This included the original Japanese text, the officially localised English text and a translation of the original Japanese text done by myself. Each character were also given a short summary and a reasoned speculation on why these localisation changes might have occurred.

  The result shows that there were instances where some translations had been deliberately

  adjusted to ensure that the content did not cause any problematic issues to players overseas. This could be reasoned out that some of the Japanese role languages displayed by characters in this game could potentially cause dispute among the western audience. In conclusion, the study shows that localisation can be a difficult process that not only requires a translator's knowledge of the source and target language, but also display some creativity in writing ability to ensure that players will have a comparable experience without causing a rift in the fanbase.

 • 66.
  Chiappe Johansson, Inés
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Una mujer libre en Don Quijote de la Mancha : Libertad, opresión y rebelión en la historia de Marcela y Grisóstomo - un análisis del feminismo2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Esta tesina tiene como objetivo considerar la historia de Marcela y Grisóstomo desde una perspectiva feminista en la obra de Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La investigación se enfocará en la situación de Marcela y su voluntad de poder decidir sobre su propia vida y su destino. Como ayuda a nuestra investigación nos apoyaremos en reconocidos teóricos literarios feministas que nos ayudarán a analizar la imagen estereotipada de la mujer, entre ellos Simone de Beauvoir.

  El objetivo de nuestro estudio ha sido investigar el personaje de Marcela y la visión estereotipada de la mujer en ese momento concreto, y buscar la respuesta al porqué de su manera de actuar. En el trabajo también hemos querido investigar si Marcela fue una víctima de la visión patriarcal existente y si se deja regir por las normas y expectativas de la sociedad de su época.

  Como resultado de nuestra investigación podremos afirmar que Marcela sí fue una víctima del sistema patriarcal y, pese a no ser un ejemplo representativo de la imagen de la mujer en aquel momento, fue juzgada por los hombres y por la sociedad. También hemos podido demostrar cómo los hombres y la sociedad reaccionaron durante esa época a la elección de Marcela

 • 67.
  Choi, Jiyun
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  おしんとはだれか-NHKドラマ『おしん』: ―MBTI性格検査を中心に―2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The goal of this study is to investigate Oshin, the main character of the NHK morning drama Oshin, and analyze her personality such that we may understand how women lived during the Meiji era. This drama was on air from 1983-1984 and recorded the highest rating ever in NHK morning drama history, 62.9%. In fields regarding women and media, there is an abundance of research done regarding Oshin, but comparatively, there are few studies in the field of literature. For the sake of tightening this gap, this paper will focus on researching Oshin. To understand what kind of person Oshin is, her personality will be examined using the MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) based on Carl G. Jung’s theory of psychological type. The MBTI aims to find universal features among all humans and to also identify the differences. Therefore, it could be considered as a proper method for this study.

  In this study, we will analyze Oshin and three other characters who exerted large influences on her life. The MBTI will be used to estimate the personality type of each character. These personality types will be looked at in conjunction with the personalities of each character in the drama itself to see if there are correlations.

  The results show that the features estimated from the MBTI and the features of each character in the drama were nearly identical. Using the analysis process, it was possible to look at the conflicting factors in personal relationships, the way people live, and even the author’s intentions.

 • 68.
  Clausen, Marianne
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Disrupting Female Stereotypes: The Feminine Difference and the Challenge of Patriarchal Norms in Margaret Atwood’s Cat’s Eye 2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 69.
  Cocco, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  L’influenza ebraica sulla concezione dell’uomo nell’Umanesimo italiano2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 70.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata.
  A. Fabi, Vicende di parole. Contributi di lessicografia italiana, ed. Benedetta Heinemann Campana. Premessa di Alfredo Stussi, Rimini, Raffaelli, 2009.2010Ingår i: La lingua italiana. Storia strutture testi, ISSN 1724-9074, Vol. V, s. 201-204Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 71.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Aspetti diacronici e contrastivi dei marcatori epistemici in italiano2018Ingår i: Studi Italianli di Linguistica Teorica e Applicata, ISSN 0390-6809, Vol. XLVII, s. 75-96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 72.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata.
  Costrutti condizionali in italiano antico2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The present book is an attempt to provide a comprehensive description of conditional constructions in old Italian. The study is divided into four parts. In the first one corresponding to Chapter 1 – I discuss the theoretical and methodological principles underpinning my research. The focus is on the following aspects: i) the logical form of the expression if p, q; ii) the interaction between condi- tionality, hypothesis, time, tenses and mood; iii) the role played by the linguistic and pragmatic context. In the second part (Chapter 2), I illustrate the changes affecting conditionals in the transition from Latin to Italian, and I compare vulgarizations with original Latin texts. The third part (Chapters 3-8) is the core of the whole book. In Chapter 3, I propose a classification of Old Italian conditionals according to the following types: predictives, gnomics, counterfactuals, inferentials, conversationals, interrogatives, imperatives, anankastics, optatives. I also describe if sentences expressing meanings other than the condition- al one (e.g. factuality, temporality, concessivity, correlation, etc.), and discuss the semantic and syntactic features of the so-called “hypothetical comparative sentences”, introduced by the complex connective come se (‘as if’). In Chapter 4, I present an in-depth description of the several combinations of times, tenses and moods concerning conditional constructions. In Chapter 5 I dwell on aspects such as i) the syntactic placement of the protasis and apodosis in the textual chain; ii) the occurrence of the quantifier solo (‘only’); iii) the occurrence of epistemic markers (e.g. forse ‘maybe’, certamente ‘certainly’, etc.). In Chapter 6 I outline the functions of correlatives such as e ‘and’, sì ‘thus’, allora ‘then’, dunque ‘therefore’, which give conditionals their internal cohe- sion. Chapter 7 is an overview of the various connectives which can express a conditional meaning in Old Italian, such as qualora ‘whenever’, quando ‘when’, dove ‘where’, eccetto che ‘except if” (negative conditional). In Chapter 8, I extend the analysis to those syntactic structures which express a conditional relation even though they don’t have the form of a prototypical conditional construction if p, q. In the fourth part of the book (Chapter 9), I consider the use of conditionals in different text types (i.e. narrations, chronicles, scientific treatises, arguments, legal documents) to identify their communicative functions. In the conclusive remarks, I focus on the diachrony of Italian conditionals, stressing both continuity and discontinuity issues. The book ends with a small appendix containing data on starting if sentences (incipit) in Old Italian Poetry.

 • 73.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Italienska.
  Forme ibride del discorso riportato nella stampa e nella narrativa contemporanea2014Ingår i: Dall'architettura della lingua italiana all'architettura linguistica dell'Italia: Saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier / [ed] P. Danler and C. Konecny, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2014, s. 333-346Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 74.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Funzioni metadiscorsive dei marcatori modali epistemici nella prosa accademica2017Ingår i: Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati / [ed] F. Bianco & J. Špička, Firenze: Franco Cesati, 2017, s. 261-273Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 75.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  I segnali discorsivi nel Vocabolario della Crusca. Il caso delle “partIcelle riempitive”.2013Ingår i: Il vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana: Atti del X Convegno ASLI (Padova-Venezia 2012) / [ed] Tomasin, Lorenzo, Firenze: Franco Cesati, 2013, s. 123-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 76.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Italienska.
  Il discorso riportato2012Ingår i: Sintassi dell'italiano antico: La prosa del Duecento e del Trecento / [ed] Dardano, Maurizio, Roma: Carocci editore, 2012, s. 518-534Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 77.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata .
  "In quanta tenebria sarebbe il mondo se i predicatori non fossero?": Appunti sulla pragmatica dei costrutti condizionali nelle prediche di Giordano da Pisa e Bernardino da Siena2009Ingår i: Le forme e luoghi della predicazione / [ed] Micaelli, Claudio; Frenguelli, Gianluca, Macerata: EUM , 2009, s. 183-200Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 78.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  La letteratura della migrazione nella prospettiva di una stilistica critica2014Ingår i: Studi di Italianistica nordica: Atti del X Convegno degli italianisti scandinavi / [ed] Hagen, M., Gargiulo, M. & Rosatti, S., Roma: Aracne editrice, 2014, s. 193-209Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [it]

  In the recent years, in Italy there has been a quite important — and in some cases considerable — success of the so–called “migrant writers” who have chosen Italian as mean to represent their “other” identity or, more simply, to express their literary creativity. The result of this choice gives rise to the phenomenon of “linguistic hybridization” that is to say the creation of a multi–level language that is influenced by the mother tongue and culture of the author. On the basis of the models offered by Critical Discourse Stylistics, I try to define the textual factors and the stylistic features of the migration and postcolonial literature, and I dwell in particular on the ways in which the voices and points of view of the narrator and characters are expressed and represented in the text. Given the heterogeneity of the corpus of my investigation, I take into consideration the cultural differences of the authors, since in a critical perspective it is necessary to distinguish between writers from former Italian colonies (mothertongue and/or bilingual speakers) and migrant writers tout court, who have assimilated the Italian language and culture after having moved to Italy.

 • 79.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  La lingua scritta è una sola per tutta l’Italia». Il pensiero linguistico nella prima metà dell’Ottocento e la questione della lingua2018Ingår i: A Itália do século XIX: um olhar interdisciplinar / [ed] Gaspari, Silvana & Romanelli, Sergio, Sao Paulo: Rafael Copetti Editor , 2018, s. 27-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 80.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Italienska.
  Le proposizioni condizionali2012Ingår i: Sintassi dell'italiano antico: La prosa del Duecento e del Trecento / [ed] Dardano, Maurizio, Roma: Carocci , 2012, s. 381-412Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 81.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Non è solo questione di norma: Una nota sull'imperfetto controfattuale2016Ingår i: Zeitschrift für Romanische Philologie, ISSN 0049-8661, E-ISSN 1865-9063, Vol. 132, nr 4, s. 1042-1048Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This contribution deals with the various verbal morphology in the Italian counterfactual conditionals (the so-called periodo ipotetico dell'irrealtà). Starting from the inventory of all the possible combinations with the imperfetto indicativo that appear in these constructions, it will be shown that the variability of the mood and tense forms is not merely a matter of norm, but that there are clear-cut mechanisms which regulate such variability. Specifically, some peculiar combinations often marked as familiar or, simply, non-standard, are not always possible, but are depending on the actionality of the verbs (telic or atelic) being present in the protasis and/or the apodosis.

 • 82.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata .
  Note sullo scritto e il parlato di giovani romani2006Ingår i: Italienisch, ISSN 0171-4996, nr 55, s. 102-111Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 83.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  On the expression of modality in Old Italian2015Ingår i: In-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, ISSN 2176-7904, Vol. 7, nr 11, s. 1-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 84.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Qualche nota sulla punteggiatura in Sciascia, «Il Giannone», [numero monografico: Leonardo Sciascia trent’anni dopo] 2017-2019, XV-XVII, 29-34, pp. 301-316.2019Ingår i: Il Giannone. Semestrale di cultura e letteratura, ISSN 22814256, nr 29-34, s. 301-316Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 85.
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Un sermone sul Giorno del giudizio in volgare castellano2013Ingår i: La Lingua italiana, ISSN 1724-9074, E-ISSN 1826-8080, Vol. IX, s. 19-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 86.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Blasco Ferrer, Eduardo
  I linguaggi giovanili2017Ingår i: Manuale di linguistica sarda / [ed] E. Blasco Ferrer, P. Koch, D. Marzo, Mouton de Gruyter, 2017Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 87.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Blasco Ferrer, Eduardo
  Per lo studio del parlato giovanile in Sardegna2016Ingår i: Parler les langues romanes Parlare le lingue romanze Hablar las lenguas romances Falando línguas românicas / [ed] A. De Meo, C. Bardel, Università di Napoli L'Orientale , 2016, s. 161-180Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 88.
  Colella, Gianluca
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Dardano, Maurizio
  Frenguelli, Gianluca
  Avverbiali di certezza in italiano antico. Funzioni pragmatico-discorsive e sintassi2018Ingår i: Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia, ISSN 1128-6369, Vol. XX, s. 97-108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 89.
  Cook, Derek
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  A Galaxy Brought Down to Earth: An Ecocritical Reading of The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 90.
  Cotal San Martín, Nirvana
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  "Pegar primero: he ahí la ley": Estereotipos de género en una obra de Oscar Castro2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  En el siguiente estudio se analiza la novela La vida simplemente del escritor chileno Oscar Castro publicada póstumamente en 1951. El fin de nuestra investigación es estudiar la existencia de estereotipos de género en la obra y cómo estos se reproducen o bien son desafiados en la novela.

  La interpretación hecha se basa principalmente en la teoría de las dicotomías (Hirdman, 2001), la cual pone énfasis en las cualidades que, históricamente, se le han atribuido a los respectivos géneros. Aplicamos un análisis crítico de texto para identificar cómo el lenguaje usado por el escritor contribuye a reproducirlos o los desafía. Para limitar nuestro trabajo hemos decidido concentrarnos en tres personajes de la obra: Berta, Roberto y la madre de Roberto. El resultado muestra que la obra de Castro tiende a contribuir a la reproducción y el mantenimiento de los estereotipos de género típicos de las dicotomías de las cuales problematiza Hirdman a excepción del personaje femenino representado por la madre de Roberto que los desafía en cierta forma.

 • 91.
  Cox Eriksson, Christine
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Ordförråd och ordkunskap: Språkets byggstenar2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kunskap om ord och deras betydelser är inte bara en förutsättning för en god läsutveckling utan också för hur barn ska klara sig i livet. Studier har visat att olikheter i den tidiga språkutvecklingsmiljön kan leda till slående skillnader i barns ordförråd redan i förskoleåldern. Dessa olikheter bereder stora utmaningar för dagens lärare och andra som arbetar med barn. Kännedom om hur ordinlärning stimuleras i hemmet och i förskolan kan bidra till att utjämna dessa skillnader.

 • 92.
  Cox Eriksson, Christine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  von Rosen, Tatjana
  Stockholms universitet.
  Early Communicative Development in Swedish Children aged 12 to 30 months2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on child language acquisition confirms the importance of early language development for later language and literacy skills (Dickinson, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2010; Lee, 2011), and documents great individual variability in children’s acquisition rates (Fenson et al., 1994). Recent research has also widened the focus to include the impact of early gestures (e.g. Rowe & Goldin-Meadow, 2009). This study aims to investigate early communicative development in a sample of Swedish children based on parental report, using Swedish versions of the MacArthur-Bates CDI (Berglund & Eriksson, 2000; Eriksson & Berglund, 1999). In particular, variables such as early communicative gestures, receptive and productive vocabulary, and the syntactic/grammatical measure M3L (the Mean Length of Utterance score of the three longest utterances parents have heard their child say) are explored. The specific target group here is a subsample (from a total sample of 348) consisting of 128 children with complete records collected at six-month intervals (12, 18, 24 and 30 months of age). In the analysis, gender and children’s ability to use the pointing gesture at 12 months are used as grouping variables.

  The analysis entails first looking at general trends in the data, and thereafter examining individual trajectories, especially extreme ones. Growth curve modelling is employed to describe trajectories of productive vocabulary development, first with gender as the grouping variable, and secondly, with the pointing gesture at 12 months of age. Since preliminary results show different variation in the response between boys and girls, different covariance structures are used for modelling. Moreover, banded covariance structure is utilized to take into account strong correlations between neighboring time points (12-18, 18-24, and 24-30 months). Testing fixed effects reveals highly significantly different slopes for girls and boys. The banded covariance structure is also used in the analysis of productive vocabulary with pointing as the grouping variable. Taking into account heterogeneity in the two groups, results also indicate highly significant differences in vocabulary growth for pointers vs. non-pointers. However, separate analysis of the two groups is needed before further conclusions can be made. It must also be stressed that the data comes from parental report, and observational knowledge of both parental and child gestures is lacking. However, the results of this study definitely contribute to the international body of knowledge with data from the Swedish context. Furthermore, results regarding early communication are of interest for parents, child- and healthcare personnel, as well as educational practitioners.

 • 93.
  Cremona, Armando
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  L’alternanza fra congiuntivo e indicativo nella recente narrativa di consumo2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 94.
  Daehne, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Rotkäppchen wird zu Blaukäppchen: Rotkäppchen im Wandel der Zeit2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 95.
  Dahlström, Fredrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Manuel Puig - ¿El Andy Warhol de la literatura?: Una mirada crítica a El beso de la mujer araña enfocada en las características del arte pop2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 96.
  Daleke, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Franska.
  Étude des méthodes d'enseignement utilisées dans la classe de Français Langue Étrangère en Suède2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [fr]

  Ce mémoire traite des méthodologies générales et systématisées de la didactique des langues étrangères développées à différentes périodes, ainsi que des méthodes d’enseignement (techniques, outils, matériels, exercices, activités et tâches etc.) et des théories autour de celles-ci. En utilisant une enquête, remplie par des professeurs travaillant dans certaines écoles suédoises, cette étude lie les méthodologies, les méthodes d’enseignement et les théories avec les pratiques de classe. L’étude montre quelles méthodes d’enseignement sont utilisées et la fréquence de leur utilisation, ainsi que les liens avec les méthodologies. Elle montre aussi que l’enseignement des professeurs de l’étude est principalement représentatif d’une seule méthodologie (la méthodologie cognitiviste – l’approche communicative).

 • 97.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Macerata, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Dizionario e formazione delle parole2008Ingår i: L'italiano di oggi: fenomeni, problemi, prospettive / [ed] M. Dardano, G. Frenguelli, Roma: Aracne editrice, 2008, s. 121-135Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 98.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Macerata, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  Le parole della narrativa2008Ingår i: L’italiano di oggi: fenomeni, problemi, prospettive / [ed] M. Dardano, G. Frenguelli, Roma: Aracne editrice, 2008, s. 149-171Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 99. Dardano, Maurizio
  et al.
  Frenguelli, Gianluca
  Colella, Gianluca
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Italienska.
  Per una tipologia del Discorso Indiretto in italiano antico2013Ingår i:  Actes du XXVIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, València, 6 – 11 septembre 2010, Berlin: Walter de Gruyter, 2013, s. 861-877Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 100.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Roma 3, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  What lexicographers do with word formation2006Ingår i: Atti del XII Congresso Euralex (Torino 2006), Alessandria: Edizioni dell'Orso , 2006, s. 1115-1127Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the past 50 years a relevant increase in the inclusion of word-formation data in Italian dictionaries has taken place. This development has proved very important to Italian users: in other words it has increased their linguistic awareness. Dictionary users are convinced to investigate WF mechanisms. What looking-up strategies are necessary in order to achieve this goal? This paper analyzes the development of the treatment of word-formation issues in Italian monolingual dictionaries published since the mid-1960s. A short profile of the dictionaries analysed will introduce the topic. The paper aims to find the different selections of affixes and components listed as headwords in the dictionaries analysed and the selections of items included in each entry (neologisms or 'traditional' words), in order to compare the different lexicographical techniques used.

1234567 51 - 100 av 721
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf