du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 51 - 100 av 138
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson Norlund, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen: En studie ur ett ledarskapsperspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektivt urval där vi riktade in oss på ledare, angående vilken organisation de tillhörde var av mindre vikt. I teoridelen introducerades teorierna ledarskap, medarbetarskap, individen i gruppen, ekonomi, hälsa, lagar, organisationskultur och föreskrifter samt försäkringskassans roll. Resultatet analyserades sedan mot teorierna och vi kan konstatera att respondenterna generellt menade att det var viktigt att prioritera kommunikation och relationer. Betydelsefullt var att relationerna etablerades innan problemen uppstår eftersom det anses vara svårt att skapa relationer i konfliktfyllda lägen. Tiden har betydelse vid hantering av problem av den orsaken att gränsen för vad som är acceptabelt förflyttas med tidens gång. Beroende på problem varierade graden av toleransnivå hos chefer och övriga medarbetare i vår undersökning. Resultatet visade att gränsen för privatlivets påverkan på arbetslivet går när arbetet blir misskött och när kunder och andra medarbetare påverkas. Utifrån ett genusperspektiv ansåg intervjupersonerna att det saknade betydelse om chefen var en man eller kvinna när det handlade om att hantera problem som uppkom, det ansågs vara personligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Eriksson, Sanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sjöö, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En studie om utvecklingssamtal ur ett systemperspektiv inom en kommunal verksamhet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mellanmänskliga relationer i arbetet har med samhällets strukturella förändringar fått en mer

  betydande roll. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för arbetstagare och chef att mötas i dialog

  för att tillsammans utveckla varandra och verksamheten. I och med ökad privatisering i

  samhället har kommunerna fått konkurrens och blivit tvungna att följa samhällsutvecklingen

  som går mot att vara mer helhetsmedveten, vilket innebär att individ och organisation behöver

  samspela och skapa förståelse för hur allt och alla påverkar varandra inom och utanför

  organisationen. Syftet med denna studie var att undersöka hur väl helhetstänket beaktas i den

  studerade kommunens utvecklingssamtal genom att ta reda på hur de anställda inom

  kommunen upplever att individ och organisation samspelar, samt förstår och påverkar

  varandra i utvecklingssamtalet. Metoden som använts för insamling av empirin var intervjuer

  med sex medarbetare och tre chefer inom bildningssektorn. Resultatet visar att den studerade

  enheten inte lyckats hålla fullständigt helhetsfokus i sina utvecklingssamtal. Detta tror vi, kan

  bero på att kommuner är komplexa organisationer som styrs politiskt med skiftande

  verksamhetsmål för de olika enheterna.

 • 53.
  Eriksson, Viktoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Den offentliga sektorns komplexa adaptiva system: En kvalitativ studie om medarbetarpolicys i praktiken2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för hur HR och ledning kan påverka medarbetarnas beteendemönster och den sociala strukturen inom organisationer har gett upphov till denna undersökning. Med utgångspunkt i teorier om komplexa adaptiva system som perspektiv har jag försökt fånga medarbetarnas förutsättningar att nå organisationers vision och därmed förverkliga medarbetarpolicyn i praktiken. Tillsammans med kontaktpersoner från den undersökta kommunen har jag gjort en djupdykning i en offentlig organisation i syfte att förklara byråkratins inverkan på beteendemönstret hos medarbetarna och hur de tillsammans skapar en social struktur vilken speglar organisationens vision.

  Syftet med studien är att undersöka hur det adaptiva systemet fungerar i en byråkratisk organisation och vad det betyder för medarbetarnas möjligheter att förverkliga organisationens vision och medarbetarpolicy. Undersökningen har genomförts på en socialförvaltning i en kommun i mellan Sverige och med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har sex respondenter deltagit i undersökningen. Samtliga respondenter har olika befattningar inom organisationen och bidrar därmed med olika perspektiv på samma fenomen. Undersökningens resultat visar att den offentliga verksamhetens byråkratiska organisationsstruktur bidrar till att det bildas olika adaptiva system inom organisationen, där medarbetarnas beteendemönster bildar en social struktur som leder till att visionen och medarbetarpolicyn inte förverkligas. Undersökningen visar även att de adaptiva systemen inom organisationen inte påverkar varandra, då de inte interagerar med varandra inom organisationen. Det som ligger till grund för hur medarbetarnas beteendemönster etableras inom organisationen är kraven från omvärlden, hög arbetsbelastning och avsaknaden av stabilitet i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inte vad tidigare forskning visat; att det skulle vara hög regelstyrning som ligger till grund för beteendemönstret inom den offentliga sektorn.

  Slutsatsen är att för att medarbetarna ska kunna förverkliga organisationens vision och medarbetarpolicy kräver det att HR, ledning och medarbetare alla ingår i samma adaptiva system. För att det ska vara möjligt behöver HR upprätta strategier för hur samtliga inom organisationen ska interagera med varandra i det dagliga arbetet. Ledningen och medarbetarna behöver även ha goda möjligheter att kommunicera med varandra regelbundet i en större omfattning än vad de gör idag. Konkreta åtgärder för hur det lämpligen bör genomföras presenteras under diskussionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Erkers, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Karlsson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  ’’Samverkan är inte ett vi och ett dom, utan ett vi’’ En studie på kollektivt lärande i arbetsmiljöarbetet efter en gemensam utbildningsinsats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundas på en systematisk arbetsmiljöutbildning kallad Suntarbetsliv vilket är en gemensam utbildning för chef och skyddsombud. Utgångspunkten för vår studie är att det behövs mer förståelse för en utbildningsinsats samt dess möjligheter. Syftet med denna studie är att undersöka hur chef och skyddsombud i en offentlig organisation arbetar efter en gemensam arbetsmiljöutbildning och om utbildningen genererat i kollektivt lärande.

  I studiens teoridel presenterar vi följande huvudpunkter: arbetsmiljö, utbildning och kollektivt lärande samt teorier som förklarar hur hinder kan uppstå i lärprocesser.

  Metoden i studien utgår från en kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med tre chefer och tre skyddsombud i en kommun i Dalarna.

  Resultatet är att en gemensam bas för chefer och skyddsombud skapar förutsättning för kollektivt lärande på organisationens verksamheter.

  Slutsatserna som dragits baseras på resultatanalysen och är att viljan till att lära startar inom oss själva och därför måste organisationsmål vara tydliga och konkreta så att missförstånd undviks.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Essborg, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hedback, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "Det handlar om att nå ett resultat": En fallstudie om partsrelationer och förhandling under en omstruktureringsprocess2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka relationerna mellan parterna under en omstruktureringsprocess. Syftet är också att granska nedläggningsprocessen samt när lagar och avtal träder in.

  Uppsatsens referensram tar upp nedläggningsprocesser av Rydell (2015) och Wigblad & Österberg (2009), den svenska modellen med lagar och avtal Elvander (1995) Iseskog (2014) förtroende och förhandling Fischer et al. (1992) och Walter & McKersie (1991). Med hjälp av dessa begrepp och modeller analyseras och tolkas relationerna i en nedläggningsprocess vid SSAB i Borlänge, där 210 medarbetare varslades i början av 2015. Av dem var 170 kollektivanställda. Nedläggningsprocessen genomfördes med hjälp av Trygghet- och Flexibilitetavtalet (ToF), utan att någon tillsvidareanställd förlorade sitt arbete.

  Undersökningen bygger på kvalitativ forskning med semistrukturerade expertintervjuer där sammanlagt fem respondenter från SSAB och IF Metall intervjuades. Dessa respondenter var nyckelpersoner under nedläggningsprocessen och förhandlingsprocessen.

  Resultatet av intervjuerna har analyserats och tematiserats utifrån referensramen. Studiens resultat visar att goda relationer mellan parterna ger enklare förhandlingar med framgångsrika resultat. Samverkan mellan parterna bygger på ett långvarigt ömsesidigt förtroende. Detta förtroende är av vikt för att samverkan skall bli till verklighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Flink, Filip
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Berggren, Vilhelm
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attrahera och behålla personal i en säsongsbetonad bransch: Employer brand i ett resebolag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att individer ska attraheras till och behållas i ett resebolag. För att besvara syftet har vi använt oss av tre frågeställningar: Varför söker sig individer till företaget? Vad får individerna att stanna kvar? Vad gör företaget för att attrahera och få personal att stanna längre? För att besvara frågeställningarna och uppnå ̊ syftet använder vi oss av en

  hermeneutisk ansats där vi kombinerar en enkätundersökning med en kvalitativ intervju. Enkäten undersöker vilka faktorer som personalen uppfattat som mest betydelsefulla när de sökte sig till företaget och vad som är viktigt för personalen i deras anställning. Intervjun med informanten i företaget används för att få information om företagets arbete med employer brand.

  Data visar att antalet ansökningar har minskat kraftigt under de senaste tre åren vilket gör att det finns fog för en studie. Att behålla personalen en längre period har visat sig vara en stor utmaning och det är flera faktorer som är bidragande orsaker till en hög personalomsättning. Resultatet visar att individer söker sig till företaget för att få ta del av de symboliska attributen som företaget annonserar som att exempelvis se världen och träffa nya människor. En anledning till att personal väljer att avsluta sin anställning handlar om att de börjar jämföra lön och arbetstider med företag i hemländerna. Resultatet ger indikationer på att företaget måste bli ännu tydligare och prata mer om vad som ingår i kontraktet och därmed få fler att känna sig nöjda med anställningen under en längre tid.

 • 57.
  Forslund, Linus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sellström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rekryteringsenheten, ett ineffektivt- eller ett högpresterande team?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 58.
  Fredriksson, Maja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sundström, Gustav
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Flexibelt lärande: En kvalitativ studie om flexibelt lärande i arbetslivet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har sin grund i ett uppdrag från Trafikverket med avsikt att förbättra kompetensutvecklingen inom organisationen. Idag bygger grundutbildningen för operativa tjänster på traditionella teorier kring lärande. Utgångspunkten för vår studie är att det krävs mer forskning kring hur organisationer kan arbeta med att integrera ett flexibelt lärande vid kompetensutveckling.

  Syftet med denna studie är således att beskriva hur en statlig myndighet kan arbeta för att integrera ett flexibelt lärande i grundutbildningen för operativ tjänst. I studiens teoridel presenteras teorier kring flexibelt lärande, lärmiljöer, kompetensutveckling, olika utbildningsmetoder som exempelvis e-learning och flipped classroom, effekter av utbildning, hur vuxna lär samt teorier kring lärstilar. Metoden utgår från kvalitativ metod i form av en fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex respondenter från Trafikledningscentralen i Gävle, varav fyra tågklarerare och två instruktörer. Resultatet tyder på att respondenterna generellt sett är nöjda med dagens grundutbildning för operativ tjänst men att dagens utformning saknar utrymme för flexibelt lärande. Det har även framkommit faktorer som ansågs främja lärandet, exempelvis gruppens betydelse för lärandet samt vikten av praktik. Slutsatser som tagits baserat på resultatanalysen är att Trafikverket bör se över vissa områden vid utvecklingen av grundutbildningen för operativ tjänst samt vid implementerandet av ett flexibelt lärande. Trafikverket bör skapa förutsättningar för den tysta kunskapen att förmedlas i virtuella lärmiljöer, de bör identifiera styrkor och svagheter med dagens IT-baserade utbildningsformer och ta hänsyn till resultatet vid en vidareutveckling av grundutbildningen. Vidare bör Trafikverket öka användandet av simulatorer som en del i att uppnå ett flexibelt lärande och slutligen bör de ta tillvara på de faktorer som medarbetarna uppskattar med utbildning och implementera dessa i IT-baserade utbildningar för att uppnå effektiv e-learning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Fredriksson, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Särnö, Annika
  Framgångsfaktorer för kvinnors karriärklättring till ledande positioner: En studie av nio kvinnliga ledare och deras väg till toppen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 60.
  Grönoset, Petra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hampgård, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  ”Hör jag inget så förväntar jag mig att allt är som det ska”: en studie om distansledarskapets utmaningar gällande att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön: En kvalitativ studie hos Trafikverket2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa vid Trafikverket. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod där intervjuer skett med både chefer och medarbetare. Studien bidrar till att lyfta fram viktiga faktorer som kan vara avgörande för att chefer ska kunna upptäcka och hantera psykosocial ohälsa. Resultatet visar att relationer, kommunikation och en hög interaktionsfrekvens är avgörande för chefens förebyggande arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar även att fysisk närvaro inte är avgörande för huruvida chefen upplevs som närvarande, istället handlar det om att chefen i sina interaktioner är psykosocialt närvarande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Gustafsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lindholm, Emilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "Flexibelt arbete är bra men…": En kvalitativ studie om flexibelt arbete och gränsdragningsstrategier utifrån ett chefsperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Studien har baserats på frågeställningar gällande hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur krav/kontroll/stöd och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och privatliv ser ut samt vilka gränsdragningsstrategier som används. Studien visar på att cheferna har en positiv uppfattning om flexibelt arbete men att det finns svårigheter kring hur flexibiliteten ska hanteras. Vidare visar resultatet i studien att cheferna önskar en balans mellan arbete och privatliv, vilket de får genom en hårddragen gräns som vissa av cheferna dock saknar. Resultatet visar också på att cheferna är i behov av stöd från arbetsgivare, chef och omgivning och att de uppskattar ett stödjande och öppet klimat där de tillåts diskutera kring arbetssituation och hur de hanterar det flexibla arbetslivet.

  En kvalitativ metod valdes för studien som sedan genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer tillsammans med sex chefer som valdes på grund av deras flexibla arbetsliv. Svaren från intervjuerna analyserades sedan gentemot relevanta teorier och tidigare studier inom ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Gustafsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Norling, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  HR-funktionens förändrade roll: En studie om linjechefers uppfattning av HR-funktionen i Falu och Avesta kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har HR-arbetet främst varit fokuserat på administrativa uppgifter och inte ansetts vara tillräckligt effektivt och värdeskapande. För att HR-arbetet ska bli mer strategiskt behöver funktionen organiseras så att den tillgodoser dessa behov (Boglind et al, 2013). Vi menar att HR-funktionens relation till ledare och linjechefer är avgörande för hur framgångsrikt deras arbete blir. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur chefer uppfattar HR-funktionens förändrade roll och vilken typ av stöd de förväntar sig av den. Vi vill också undersöka om uppfattningen av HR-funktionen skiljer sig åt beroende på hur den är organiserad. Undersökningen är baserad på en multipel fallstudie utförd på Falu och Avesta kommun. Totalt har tretton djupintervjuer genomförts, där fem personer representerar HR-avdelningarna och åtta personer representerar linjecheferna. Falu kommun började genomföra en HR-transformation vid årsskiftet 2013/2014, Avesta kommun har inte genomfört en HR-transformation utan har funktionen uppdelad i två team.

  Av empirin framkommer att linjecheferna i båda kommunerna har en ganska vag uppfattning om HR-funktionens organisation och trots de strukturella skillnaderna mellan kommunerna efterfrågar linjecheferna något mer. I Avesta är samtliga respondenter överens om att en samsyn kring HR-funktionens arbetsuppgifter inte finns på grund av att en tydlig strategi för HR-funktionen saknas. Cheferna i Avesta efterfrågar ett arbete med personalfrågor från grunden samt ett mer strategiskt arbete. I Falun visar empirin att linjechefer och HR-personer har olika åsikter kring huruvida det finns en samsyn. Även om flera linjechefer i Falun anser att HR-funktionen fungerar bättre efter transformationen efterfrågar samtliga en kontakt med en specifik HR-person istället för att kontakta ett HR-center.

  Trots att de organisationer vi studerat har HR-funktioner som skiljer sig åt i storlek och struktur kan vi konstatera många likheter. Vi drar därför slutsatsen att de problem som linjecheferna beskriver inte är relaterade till HR-avdelningens organisering, utan snarare kan kopplas till en obalans i HR-arbetets inneboende dualitet som uppstått i och med ett mer strategiskt fokus. Vi anser att båda kommunernas HR-funktioner bör ha en tydlig och kontinuerlig dialog med linjecheferna för att maximera värdeskapandet dem emellan. Sammanfattningsvis menar vi att kommunerna bör lägga fokus på att identifiera vilka aspekter av personalarbetet som är värdefulla och unika för just deras organisation samt arbeta strategiskt utifrån dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Güclü, Arda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Alexandersson, Oscar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Världens bästa arbete: Attraktivt arbete enligt generation Z2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them? These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. To answer these questions, we carried out seven semi-structured interviews with students from the Stockholm School of Economics. We wanted to ask students from Generation Z to examine people with many options when it comes to choosing a work.

  In conclusion we could see that our participants want a workplace where the organization worked with social and environmental questions. The company needs to have good morals and values for the participants to be willing to work there. This was seen as a demand from our students from the study. Other things they evaluated was relations with colleagues and bosses. The salary needed to be equal to the effort put into the work. The workers don’t want to be underpaid. The work also need to be meaningful and interesting, where the students feel valuable for the company or that they contribute to the welfare of society or the world as a whole.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Hahnelind, Sofia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Anställningsintervjun som urvalsmetod: Hur bedöms arbetssökande?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 65.
  Hannu, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Stålberg, Denise
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Personlighetsbedömning i samband med rekrytering: En studie om bemanningsbranschens personlighetsbedömning vid en rekrytering2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att medarbetare är av existentiell betydelse för en organisations överlevnad är

  sedan länge känt. Därmed är rekrytering en av de viktigaste funktionerna inom HR

  för att attrahera rätt kompetens till organisationen då en misslyckad rekrytering

  vanligen leder till bortkastad tid och dyra rekryteringsprocesser. Något som

  kommit att få allt större betydelse vid urvalet och bedömningen av nya

  medarbetare är kandidaters personlighet. Forskning visar att personlighetsdrag

  spelar en stor roll när det kommer till framtida arbetsprestationer och förmågan att

  göra rätt bedömningar av människor är därför central. Teorier om synen på

  personlighet, kompetens, kompetensbaserad rekrytering och urval samt

  bedömningsmetoder och personlighetsbedömning används för att analysera

  studiens resultat.

  Denna kvalitativa studies övergripande syfte var att öka förståelsen för hur

  rekryterare bedömer en kandidats personlighet vid en rekryteringsprocess inom

  bemanningsföretag. Bemanningsföretag är företag som ständigt arbetar med

  rekrytering och uthyrning av personal, varför ett proaktivt bemanningsarbete krävs

  för att skapa en konkurrensfördel på marknaden. Inför denna fallstudie kontaktades

  tre av den svenska bemanningsbranschens största aktörer varav två rekryterare på

  vardera företag deltog i semistrukturerade intervjuer.

  Personlighet ansågs generellt som något viktigt som samtliga rekryterare lade stor

  vikt vid under hela processens gång, från utformandet av kravprofilen till

  avslutande bedömning. Bedömningen skedde genom såväl test som intervju och

  referenstagning. Samtliga poängterade vikten av att alltid göra en

  helhetsbedömning av kandidaten och att det därmed var svårt att vikta exempelvis

  formella kompetenser mot personliga egenskaper. Resultatet visar att

  bemanningsbranschens arbete med personlighetsbedömning vid rekrytering utgår

  ifrån strukturerade bedömningsmetoder. Deras gedigna och proaktiva arbete med

  rekrytering lever upp till påståendet om att personalen är en organisations

  viktigaste resurs och vikten av att förstå innebörden av personlighetens betydelse i

  uttrycket ”rätt person på rätt plats”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Hansson, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Pettersson, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Förändring vid implementering: En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser och reaktioner vid förändring2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie var att studera medarbetares upplevelser vid organisationsförändring då tidigare forskning visar att en stor del av alla förändringsinitiativ misslyckats. Därav är syftet med denna studie att identifiera faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse vid förändring samt hur dessa påverkar utfallet. Studien har genomförts på en avdelning i en stor koncern placerad i Sverige som vid tiden för studien nyligen infört IT-systemet Workplace. För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där insamling av material skedde genom åtta semistrukturerade intervjuer. Två medarbetare ur projektgruppen intervjuades i syfte att få information kring hur införandet av systemet gått till samt att sex medarbetare på avdelningen intervjuades i syfte att få information kopplat till deras upplevelse av införandet av Workplace. Resultatet från intervjuerna analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen och utifrån detta har vi identifierat betydelsefulla faktorer som påverkar medarbetares upplevelse vid förändringar och dess utfall, dessa faktorer blir således viktiga att ta hänsyn till för möjligheten till en lyckad förändring. De identifierade faktorerna innefattar medarbetares förståelse av förändringen samt möjligheten till delaktighet och information. En annan viktig faktor är ett gott förändringsledarskap som kommunicerar, stödjer och bistår medarbetarna med tillräckliga resurser under förändringen. Då studien visar att förståelse för förändringen är den viktigaste faktorn har en modell skapats i syfte att beskriva hur organisationer genom kommunikation kan skapa förståelse hos medarbetarna till varför förändringen sker och hur den gynnar organisationen samt medarbetaren för att på så vis skapa en mer framgångsrik förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Hansson, Marie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Morell, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Strategiskt arbetsmiljöarbete: En förutsättning för ett hållbart arbetsliv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. För att svara på syftet har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts där 251 enkäter skickades ut till en hel produktionsenhet. Metoden har möjliggjort en generell och bred ögonblicksbild av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

  Forskning som berör den psykosociala arbetsmiljön, där vårt fokus främst har legat på det organisatoriska och sociala perspektivet har bearbetats. I stor utsträckning är vår analys baserad på Job Demand – Resources modellen. En väsentlighet i arbetslivet är att det råder balans mellan kraven som ställs i arbetet och resurser som tillförs för att kunna må bra och leverera en bra prestation.

  Resultatet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och visar att den organisation som undersökts brister i flera av dessa komponenter som krävs för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv där det råder balans. Framförallt är det områden som ledarskap, arbetsbelastning, återhämtning och kränkande särbehandling som har visat brister. I arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns en koppling mellan medarbetarnas hälsa och välmående och organisationens finansiella resultat. Med anledning av detta bör arbetsmiljöarbete vara en väl integrerad del av verksamheten. Vi har därför föreslagit ett antal åtgärder för organisationen att arbeta med i syfte att förbättra arbetsmiljön och därmed medarbetarnas hälsa och välmående som direkt påverkar organisationens framgång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Hansson, Nina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mazzarello, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Coachande ledarskap: En utvärdering av genomförd ledarutveckling inom Borlängekommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom Personal- och Arbetslivsprogrammet vid HögskolanDalarna med syftet att utvärdera en utbildningssatsning inom Borlänge kommun.Utbildningen Coachande Ledarskap är en satsning för cheferna i organisationen för attutöva ett gott ledarskap, utbildningen fungerar även som ett incitament för cheferna.Åtta verksamhetschefer och en HR-medarbetare har genomfört utbildningen varav sexdeltagare deltog i denna utvärdering. Utifrån examensarbetets syfte ochfrågeställningar ville vi undersöka deltagarnas inställning till utbildningen samt vilkakunskaper och förmågor de erhållit utifrån utbildningens mål och innehåll. För att fåfram resultat användes en semistrukturerad intervjumetodik, detta för att kunna få svarpå fördefinierade frågor samtidigt som deltagarna skulle kunna få möjlighet att ge en såbred bild som möjligt.Resultatet av denna utvärdering påvisar att deltagarna är positivt inställda tillutbildningen och att de har fått de verktyg, kunskaper och förmåga att tillämpacoaching i sin befattning vilket inkluderades i utbildningens mål. För att CLutbildningenskall kunna främja organisationens utvecklingsmöjligheter, nämnerdeltagarna att det krävs tid för att träna och att medarbetare måste få vetskap omorganisationens satsning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Harrysson, Terece
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Petré, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att lyfta upp till ytan: En kvalitativ studie om chefers uppfattning av informella nätverk2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på åtta chefers uppfattningar av informella nätverk och hur de kommer till uttryck i det dagliga arbetet. En kvalitativ metod har använts för att genomföra undersökningen och det empiriska materialet inhämtades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultaten visade att uppfattningen av informella nätverk både kan vara mycket positiva och problemfyllda beroende på situation. Kontexten är avgörande för hur chefen uppfattar nätverket. Flertalet av chefernas strategier för att hantera nätverket fångar upp det som sker i det informella nätverket och placerar det i en formell kontext.

 • 70.
  Hedberg, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lindblom, Moa
  Kompetens vs personlighet: ” Om man ser sig själv som fördomsfri tror jag att det kan vara farligt, om man inte pratar om sådant som skulle kunna vara diskriminerande så är det också farligt”2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diskriminering i rekryteringsprocessen har visat sig vara särskilt komplext och är

  många gånger ett dolt problem på grund av att den inleds med en typ av sållning,

  där både uttalade och outtalade normer och värderingar styr processen. En

  arbetsgivare skall verka för lika möjligheter vid rekrytering och skall inte använda

  sig av obefogade och diskriminerande anställningskrav, exempel på obefogade krav

  kan vara medborgarskap, kroppslig längd eller svensk utbildning. Vi som skrivit

  detta examensarbete har ett stort intresse för rekrytering och har i detta

  examensarbete fördjupat oss inom diskriminering i rekryteringsprocessen.

  Syfte:

  Syftet är att undersöka om det finns skillnader att utläsa mellan privata företag och

  offentliga organisationer i arbetet mot diskriminering i rekryteringsprocessen.

  Vidare skall detta arbete bidra till att se hur offentliga organisationer och privata

  företag arbetar för att motverka diskriminering i rekryteringsprocessen, vad de kan

  identifiera för svårigheter med detta samt på vilket sätt arbetet för att motverka

  diskriminering i rekryteringsprocessen kommer till uttryck på de olika

  arbetsplatserna.

 • 71.
  Hedlund, Camilla
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sahlander, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Etableringslotsens roll i Borlänge2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 72.
  Hell, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Roos, Klara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Att främja ett ackomodativt lärande utifrån ettandragogiskt perspektiv: I en offentlig organisation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En upplevelse av att det finns begränsade kunskaper kring vuxna individers väg att lära utgörgrunden för denna undersökning. Utbildningar idag kommer ofta i form av föreläsningarvilket framför allt resulterar i ett assimilativt lärande, det vill säga ett ytligt lärande därindividen saknar förståelse för kunskapen. Pedagogik är ett begrepp som överlag i storutsträckning används när lärande är målet oavsett vem som ska lära sig något. Kursupplägg avpedagogisk karaktär vänder sig främst till barn och kan anses olämplig när vuxna individerska lära sig. Andragogik är begreppet för vuxenlärande, vilken bygger på kunskapen om attvuxna är självstyrande individer och behöver därför själva ta steget till att lära sig något nytt. Iden andragogiska modellen presenteras de förutsättningar som krävs för att en vuxen individska kunna tillägna sig nya kunskaper på en djupare nivå, få en förståelse, denna nivå avlärande kallas för ett ackomodativt lärande.Undersökningens syfte var att studera om de två processledarnas ledarskap och kursupplägggrundas i andragogik för att främja ett ackomodativt lärande i Landstinget Dalarnas Chef ochledarprogram.Undersökningen var en fallstudie där en deduktiv ansats förelåg. En kvalitativ metod i formav observation har använts för insamling av data. Processledarna för Chef ochledarprogrammet har observerats och filmats med filmkamera under en av fyra delar av ettintroduktionsblock. Ledarskap och kursupplägg är två områden som behandlas teoretiskt dåde anses kunna påverka lärandet för vuxna personer såväl kollektivt som individuellt.Processledarna för Landstinget Dalarnas Chef och ledarprogram tog i stor utsträckning hänsyntill de vuxna individernas behov, som kan förstås utifrån den andragogiska modellen. Genomsitt ledarskap och kursupplägg skapade de goda förutsättningar för deltagarnas möjlighet attkunna tillägna sig ett ackomodativt lärande. Processledarnas ledarskap grundar sig i känslor,relationer och med människosynen att alla människor har samma grundläggande behov.Kursupplägget bestod av övningar och dialoger där deltagarna involverades, vilketförespråkas i den andragogiska modellen för att kunna uppnå ett ackomodativt lärande

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Hellman, Jasmine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lundgren, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lojalitetsprogram inom klädbranschen: En kvantitativ studie om lojalitetsprogram inom klädbranschen ur konsumenternas perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag råder stor konkurrens i detaljhandeln, det finns många aktörer på marknaden som slåss om samma kunder. För företagen handlar det om att behålla sina kunder och skapa starka relationer med dem. Ett sätt att arbeta med relationsmarknadsföring är att använda sig av lojalitetsprogram där lojala kunder identifieras och belönas. Många företag använder sig av lojalitetsprogram. Detta är till exempel mycket vanligt inom klädbranschen. Ett vanligt problem är att lojalitetsprogrammen liknar varandra och därför minskar deras effektivitet i att skapa lojala kunder. Undersökningen som genomförts inriktas därför på vad konsumenter uppskattar i ett lojalitetsprogram inom klädbranschen och hur lojalitetsprogrammen påverkar konsumenterna.

  Syftet med denna studie är att identifiera vilka förmåner i ett lojalitetsprogram inom klädbranschen som konsumenter värdesätter och se om lojalitetsprogram har en positiv inverkan på konsumenter.

  Teorier i denna studie handlar om begreppet kundlojalitet, samband mellan attityd och beteende, förmåner i lojalitetsprogram, konsumenters köpbeslutsprocess samt word-of-mouth. Studien genomfördes genom en kvantitativ metod med hjälp av webbaserade enkäter. Enkäten skickades ut till utvalda program på Högskolan Dalarna, och 123 respondenter deltog i undersökningen.

  Slutsatser som kan dras från undersökningen är att konsumenterna i studien främst uppskattar ekonomiska förmåner som exempelvis rabatter, erbjudanden, bonus och gåvor. Lojalitetsprogrammen inspirerar konsumenterna till köp, påverkar deras utvärdering av de altenativa företagen där de kan göra sitt köp samt påverkar deras efterköpsbeteende. De flesta konsumenter är benägna att sprida positiv word-of-mouth genom att rekommendera lojalitetsprogram till andra.

 • 74.
  Hellström, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Wiklund, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det omorganiserade personalarbetet: Linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en centraliserad HR-funktion, då tidigare forskning påvisar att en HR-transformation kan innebära utmaningar. Det har tidigare konstaterats att samspelet mellan linjechefer och HR-funktionen påverkas av omorganiseringen och aktörerna måste inta nya roller samt förvärva nya kunskaper. Tidigare forskning belyser även att det som förefaller effektivt på en övergripande nivå inte alltid upplevs som effektivt för linjecheferna och därmed behöver linjechefernas åsikter beaktas. Studien bidrar till att synliggöra utvecklingsmöjligheter och förhoppningen har varit att HR-center inom en offentlig organisation ska kunna använda resultatet för att generera ett ändamålsenligt stöd. Studien har genomförts inom Falu kommun som nyligen har genomgått en HR-transformation. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie med åtta semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet från intervjuerna har sedan analyserats utifrån tidigare forskning inom ämnet för att kunna förstå vad empirin säger i förhållande till teori.

  Resultatet visar på att en centraliserad HR-funktion skapar en större styrka till organisationen, genom att HR-specialisterna kan utbyta kunskaper med varandra. HR-transformationen medför dock nya tillvägagångssätt för att hantera personalfrågor och linjecheferna saknar den personliga kontakten. Den nya shared service-organisationen som innebär att linecheferna ska kunna söka ett mer specialiserat stöd hos olika HR-funktioner, leder till att linjecheferna har många olika HR-handläggare i olika ärenden. Respondenterna är överens om att detta är en av baksidorna med HR-transformationen och efterfrågar kontakt med en specifik HR-medarbetare. Linjechefernas anställningstid har betydelse för hur omorganiseringen uppfattas. De linjechefer som varit med under HR-transformationen saknar i större utsträckning en HR-medarbetare på plats. För att HR-funktionen ska få en förståelse för linjechefernas arbete behöver de vara mer närvarande ute i organisationen. Till skillnad från tidigare forskning förefaller det dock finnas en tydlig arbetsfördelning och linjecheferna ser personalansvaret som positivt. Sammanfattningsvis uppfattar linjecheferna den centraliserade HR-funktionen som positiv, HR-medarbetarna är kunniga och stöttande i alla personalärenden. Det finns dock utvecklingsmöjligheter att ta i beaktande för att HR-transformationen ska skapa värde och effektivitet för såväl linjechefer som för HR-funktionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Holmberg, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Olsson, Sanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Konsten att attrahera på framtidens arbetsmarknad: En studie i arbetsgivares attraktivitet inom IT-branschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ökade digitaliseringen av samhället leder till att IT-branschen får det allt svårare att attrahera och rekrytera medarbetare. Företagens varumärke är en viktig tillgång, vilket gör “employer branding” till en av de största utmaningarna för företag inom IT-branschen (Backhaus & Tikoo, 2004). Arbetet med “employer branding” leder till möjligheten att attrahera ny personal med hjälp av unika “value propositions” som med hjälp av till exempel förmåner kan anpassas till individer (Chambers m.fl, 2007).  IT-företagens förmåga att attrahera och behålla sin personal är viktigare än någonsin. Trots detta saknas forskning kring hur väl företagen möter de krav som medarbetare ställer gällande attraktiva arbetsgivare.  Syftet med denna studie är att undersöka vad tre företag inom IT-branschen gör för att vara attraktiva arbetsgivare, samt vad medarbetare på dessa företag söker hos en attraktiv arbetsgivare. I studien har först en intervjuundersökning utförts, där representanter från tre olika företag intervjuades för att ta reda på vad företag inom IT-branschen gör för att vara attraktiva arbetsgivare. Sedan gjordes en enkätundersökning för att undersöka vilka faktorer medarbetare på dessa företag tycker gör en arbetsgivare attraktiv. Resultatet från dessa två undersökningar analyserades sedan för att se om företagens erbjudande stämmer överens med vad medarbetarna önskar hos en attraktiv arbetsgivare. Analysen visade bland annat att företagens fokus på gemenskap och kompetensutveckling stämmer väl överens med vad medarbetare önskar såväl som vad som får dem att stanna kvar på företaget. Vidare visar analysen även att det finns skillnader i vad företag fokuserar på i sina arbeten med attraktivitet och vad medarbetare önskar. Till exempel lägger företagen stort fokus på förmåner, trots att medarbetarna inte värderar förmåner som en viktig faktor i frågan om vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Både likheter och skillnader diskuteras för att sedan resultera i slutsatser om vad företagen behöver göra för att öka sin attraktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Holm-Gottfrid, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kunskapande - att bli medveten om det som ”sitter i väggarna”: Fallstudie om upplevda möjligheter och hinder för lärande på en kuratorsenhet.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 77.
  Holmsved, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lärares användning och attityder till problemlösning i förskoleklass2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i förskoleklass organiserar sin undervisning där matematisk problemlösning används samt hur lärarens attityder till matematisk problemlösning i förskoleklass kan återspeglas i deras val. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: På vilket/vilka sätt organiserar lärare i förskoleklass sin undervisning där matematisk problemlösning används? samt Vilka är lärarens argument för att elever ska arbeta med matematisk problemlösning i förskoleklass?. Svar på dessa frågor har sökts genom att samla in empiri från fem lärare på tre olika skolor. Både en observation och en intervju har genomförts med samtliga lärare. Resultatet visar att lärarna organiserar sin undervisning där problemlösning används genom att antingen planera för en lektion utifrån ett problem eller genom att problematisera verksamheten som pågår. Gemensamt för samtliga lärare är att diskussionen är en central del i all undervisning och man kan därmed säga att lärarna ser på elevernas lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärarna motiverar sitt val av undervisning med flera olika argument och gemensamt för samtliga är att de anser att problemlösning bör ha en plats i verksamheten. Föregående återspeglas i den undervisning som presenteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Höjer, Victor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Köhler, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En arbetsplats för alla: Praktiskt mångfaldsarbete inom Trafikverket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Idrén, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mååg, Anna Mååg
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Flexibilitetens frammarsch, en studie om den intermittenta anställningen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flexibla arbetsformer används i dag flitigt i organisationer som ett sätt att skapa

  flexibilitet för arbetsgivaren. Nyligen har man kunnat läsa i tidningarna att detta

  arbetssätt är ett växande problem och EU har vid två tillfällen varnat Sverige att

  missbruk av dessa anställningsformer måste upphöra. Regeringen har i dagarna lagt

  ett föreslag på ändrade regler för att minska möjligheten att kunna stapla tillfälliga

  anställningar på varandra. Borlänge kommun gör sig mer flexibla med den

  intermittenta anställningen. Studien syfte är att undersöka varför den intermittenta

  anställningen används av Borlänge kommun och hur den upplevs av vissa berörda i

  organisationen. Frågeställningarna berör förutom, varför den intermittenta

  anställningen används i organisationen och hur den upplevs av berörda, även

  hanteringen av den intermittenta anställningen. Bakgrundsinformation om den

  arbetsrättsliga innebörden ger läsaren en inblick i hur regelverket ser ut kring

  anställningen och vad som krävs när det gäller avtalshantering. De teorier som

  används belyser främst teorier om flexibilitetens olika former och perspektiv, då den

  intermittenta anställningen är en del av den flexibla arbetsmarknaden. För

  undersökningen användes en kvalitativ metod. En fallstudie med semistrukturerade

  intervjuer genomfördes. Respondenterna var personal som arbetar med bemanningen

  av intermittent anställda samt intermittent anställda medarbetare. Denna studie visar

  att Borlänge kommun använder sig av timanställda i stor utsträckning, med sina 1 320

  intermittent anställda. Om detta anses vara ett missbruk eller inte framgår inte av

  resultatet, författarna diskuterar dock om så är fallet. Resultat visar att anställningen

  och avtalen kring den intermittenta anställningen hanteras efter arbetsrättens

  regelverk. Den intermittenta anställningen används främst i kommunen för att

  behoven är stora. Detta främst på grund av att samhället förändras och medelåldern

  blir allt högre, både bland brukare och medarbetare. Den intermittenta anställningen

  upplevs idag av de respondenter som deltagit i undersökning som mest flexibel för

  arbetstagaren. De respondenter som arbetar på bemanningsavdelningen menar att de

  idag inte är flexibla nog. De timvikarier som arbetar idag täcker inte det stora

  behovet. Kommunen vill att flexibiliteten ska gynna arbetsgivaren mer och arbetar

  idag för att bli mer flexibla, bland annat genom att utöka den numeriska flexibiliteten

  med hjälp av utvecklade system för intermittenta anställningar. Medarbetarna var

  överlag nöjda med sin arbetssituation. Vissa tendenser till otrygghet och osäkerhet

  kunde utläsas ur respondenternas svar. Författarna har dragit slutsatsen att

  flexibiliteten och den intermittenta anställningen främst gynnar arbetsgivaren och de

  medarbetare som aktivt väljer denna typ av tjänst, till exempel studenter.

  Anställningen drabbar dock de som behöver en säker försörjning och samhället i stort.

  Nödvändiga tillsvidareanställningar blir färre och ersätts av otrygga och flexibla

  anställningsförhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Ivarsgård, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Åkesson, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  HR:s medverkan i ledningsgrupper: En studie som visar vad HR:s medverkan i ledningsgrupper kan ha för betydelse för en organisation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är svårt att få en organisation och dess individer att enas om vad som går att mäta, vadsom är viktigt att mäta och framförallt hur man ska mäta. Syftet med denna studie var attundersöka om det inom Trafikverket fanns några upplevda effekter av HR-funktionens stödoch medverkan i ledningsgrupperna samt således se om HR behöver finnas representerade iledningsgrupper inom Trafikverket. Frågeställningen utgår från vårt syfte och delas upp i tremindre frågor. För att möjliggöra undersökningen vill författarna besvara följande frågor:1. Vad anser ledningsgrupperna och HR att syftet med en ledningsgrupp inomTrafikverket är?2. Vilken roll och syfte upplever ledningsgrupper att HR har inom Trafikverket och vilkaeffekter upplever de till följd av detta?3. Hur uppfattar HR sin egen roll och sitt eget syfte inom Trafikverket samt vilkaeffekter upplever HR att de har på ledningsgrupperna och organisationen?Författarna fick möjligheten att genomföra en fallstudie på en avdelning inom Trafikverketdär HR finns representerad i vissa ledningsgrupper men inte andra. Yeung och Berman (1997)menar att de begrepp som kopplar ihop HR och verksamhetsstyrning tyvärr inte är särskiltvälutvecklade i dagens organisationer och att de nuvarande HR åtgärderna inte är tillräckligtvälformulerade för att tydligt visa vilka effekter HR har på företagets resultat.Genom intervjuer med olika chefer och en HR-representant har författarna följande slutsatser: En ledningsgrupps sammansättning behöver inte vara statisk. Det finns ingen klart uttalad definition av vad HR står för inom organisationen. Det råder delade meningar om varför HR inte finns representerad i allaledningsgrupper. Syftet med HR är att föra personalens talan i organisationen och värna ompersonalfrågor igenom hela organisationen. Det är upp till varje organisation själv attdefiniera syftet med HR i deras organisation och följa detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Jakobs, Emil
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Wennström, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En utvärdering av en organisationskulturell process An evaluation of an organizational culture process2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 82.
  Jannesson, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Palm Ekström, Karolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Har individuellt lärande betydelse för att effektivisera arbetsintroduktionen?: En kvalitativ studie om vad som utgör en effektiv introduktion enligt kommunanställda chefer.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med chefer för att se om det går att effektivisera arbetsintroduktionen genom individens eget lärande. Arbetsintroduktionens syfte är att den nyanställda kommer in i arbetet, känner sig välkommen samt att den snabbt når full produktivitet. Uppsatsens mål är att se om det går att ta fram principer över hur en effektiv arbetsintroduktion kan utföras. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är individuellt lärande, introduktionsstrategier samt organisationens ansvar för introduktionsprocessen.

  Studien har genomförts via intervjuer med sex kommunanställda chefer på tre olika kommuner. Genom resultatet från de kvalitativa intervjuerna och den tidigare forskningen har bland annat två viktiga delar identifierats, som kan effektivisera arbetsintroduktionen. Dessa är en grovt upprättad checklista som individanpassas och en person att gå bredvid, att reflektera med och ha som samordnare, en så kallad arbetsintroduktör. Vi har infört termen arbetsintroduktör till arbetsintroduktionen utefter respondenterna beskrivning av en person med ett specifikt ansvar att bidra till att nyanställda kommer in på arbetsplatsen på bästa sätt. För att arbetsintroduktionen ska fungera optimalt måste feedback och uppföljning ske kontinuerligt. Det ska göras av chefen tillsammans med medarbetaren och arbetsintroduktören, för att ge chefen makten över arbetsintroduktionen. Individens lärande har betydelse för att garantera att den nya medarbetaren får den kompetens som behövs. Alla involverade i arbetsintroduktionen har ett behov av en checklista för att kunna orientera sig i de olika introduktionsmomenten. Slutligen behöver inte den som har hand om arbetsintroduktionen vara chefen, utan den som introducerar ska ha kunskap om hela organisationen.

 • 83.
  Jans, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nilsson, Elize
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  "En personalstyrka som går på knäna": - En kvalitativ studie om betydande faktorer i sjuksköterskeyrket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I sjukhuskorridorerna står flera rum tomma och operationssalar används inte fullt ut. Anledningen är inte att medborgarna blivit friskare, inte heller är det ekonomin som är huvudorsaken, skälet är bristen på sjuksköterskor1. År 2015 publicerades en artikel om att allt fler sjuksköterskor lämnar Falu Lasarett på grund av dess tunga tre skift2.

  Vid denna studies början ville vi gå till botten med vad som är attraktivt i sjuksköterskeyrket, varför man väljer att bli sjuksköterska när yrket tycks vara kantat av negativa faktorer. Det vi tidigt märkte var att yrket inte endast kunde beskrivas som antingen attraktivt eller oattraktivt. Syftet med studien blev därför att identifiera attraktiva och oattraktiva faktorer i sjuksköterskeyrket. För att nå syftet eftersöktes respondenter via sociala medier där spridningen blev stor och stoppades när nio sjuksköterskor valt att delta. Respondenterna hade anställning på Falu Lasarett och intervjuas med hjälp av processmetoden "attraktivt arbete". Denna metod har varit ett verktyg i insamlandet av teori och empiri, faktorerna har gett oss handfasta sökord och varit användbara för respondenterna att resonera kring.

  Resultatet visade att respondenterna upplevde att relationer och social kontakt bidrog till yrkets attraktivitet. De ansåg sig även bli stimulerade av det varierande arbetet i form av tankearbete, praktiskt arbete och det resultat de presterade. De förbättringsområden som studien identifierat är föga förvånande; lön, arbetstid, arbetstakt, status, erkänsla, företaget, ledarskap men även faktorn eftertraktad bedömdes som mindre attraktiv då respondenterna ansåg att de endast var eftertraktade på grund av sin yrkestitel. Störst fokus har lagts på ledarskap, en faktor som tidigt identifierades som ett förbättringsområde. Problematiken kring ledarskapet tycks bottna i det faktum att chefsrekryteringar sker internt på arbetsplatsen och att de chefsutbildningar som erbjuds inte räcker till.

  Studien har för avsikt att identifiera förbättringsområden, ingen intention har funnits om att studien skulle resultera i en handlingsplan. Vi ser ämnet för komplext för att en C-uppsats skulle kunna landa i en lösning på de problem som sjuksköterskeyrket dras med.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Jansson, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Johansson, Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Komprimerad arbetstid Till vilket pris?: En utvärdering av komprimerad arbetstid2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 85.
  Jernberg, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Bäck, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lärarprofessionens arbetssituation - gränslös eller hållbar?: En kvalitativ studie om grundskollärares arbetssituation och ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljöupplevelsen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt gemensamma intresse för arbetsmiljö grundade idén till denna studie, vårt examensarbete, vars

  syfte är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella arbetsmiljöupplevelsen.

  Den teoretiska referensramen

  har sitt fokus på psykosocial arbetsmiljö och behandlar områden som ledarskap, krav-kontroll-stöd modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation samt lärares arbetsvillkor.

  Metoden

  är av kvalitativ karaktär där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med fem lärare och en rektor som alla är yrkesverksamma inom grundskolan.

  Resultatet

  visar att lärarna upplever en hög arbetsbörda av administrativ karaktär som behöver minskas för att arbetssituationen ska anses som hanterbar och bidra till ett hållbart arbetsliv. De lärare som ansåg sig ha en rimlig arbetsbelastning har tillgång till stöd, något som de som upplever sig ha en för tung arbetsbelastning saknar. En tematisering av de centrala områden som kunde utläsas ur respondenternas svar upprättades: arbetsbelastning, kommunikation, behovet av stöd och ledarskap, synen på ledarskap samt lärarrollen och det pedagogiska uppdraget. Resultatet analyserades sedan med hjälp av den teoretiska referensramen.

  De

  slutsatser som vi kan dra av studien är att det är tre variabler som är avgörande för lärares upplevelser gällande den egna arbetssituationen: tid, stöd och kommunikation. Om dessa variabler är närvarande i verksamheten tenderar personalen att trivas bättre men i de fall dessa variabler däremot är helt frånvarande tenderar det således att få motsatt effekt, en omotiverad och oengagerad personal. Ledare inom skolväsendet bör således arbeta kontinuerligt och strukturerat med dessa tre variabler för att motverka den negativa trenden med sjukskrivningar och uppsägningar bland lärare i den svenska skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Johansen, Peter
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Morelius, Micael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Är tillhörighet viktigt för en poolanställd? : Vad anser arbetsgivaren, facket och medarbetaren?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår undersökning framkommer det att både arbetsgivare och kommunal tycker förvånansvärt lika i många frågor. De har en samsyn om tillhörighet, att medarbetaren i poolen kan ha en bättre arbetsmiljö och att det borde finnas en ökad möjlighet för personalrörlighet i organisationen. Utifrån denna samsyn om så många viktiga faktorer kan det tyckas märkligt att samarbetet mellan dessa parter inte fungerar bättre än det gör. Arbetsgivaren tycker också att poolens arbetssituation måste förbättras. De menar precis som facket att när en medarbetare blir konverterad skulle den få sin tillhörighet där den arbetat mest men de framhåller också risken för övertalighet på arbetsplatsen. Om övertalighet skulle bli verklighet krävs det att arbetsplatserna inte har låsta scheman (arbetsplatsen) utan använder sig av verksamhetsanpassade scheman (organisationen). I detta arbete kommer vi ta reda på hur personalgruppen mår/upplever sin anställning. För att öka förförståelsen för detta fenomen kommer vi att använda oss av relevant litteratur och tidigare forskning inom området.

  Problemet i dag är att ingen verkar riktigt nöjd över hur Poolen ser ut i dag. Kommunal vill ha en "tillhörighet" för den poolanställde medan arbetsgivaren menar att poolens tillhörighet är bemanningsenheten. Vi ska bland annat undersöka hur medarbetarna själva ser på sin arbetssituation

 • 87.
  Johansson, Lisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Eriksson, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attrahera och behålla personal: En studie om attraktivitet på Högskolan Dalarna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). Tidigare forskning visar att flera olika faktorer är viktiga att ta hänsyn till i arbetet mot att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke, faktorer som bland annat motivation och intern marknadsföring (Grönroos, 1996; Lievens, 2007). I följande studie undersöks Högskolan Dalarnas attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett medarbetarperspektiv, med syfte att finna attraktiva erbjudanden för att behålla och attrahera medarbetare. Studien är en metodkombination som i huvudsak bygger på en kvalitativ metod med kvantitativa inslag och har genomförts i form av intervjuer och en enkätundersökning med adjunkter på Högskolan Dalarna. I studien framkommer attraktiva attribut som flexibel arbetstid, möjlighet till utveckling och trygga relationer samt mindre attraktiva attribut som lön och förtroligt ledarskap. Vidare i studien diskuteras utvald teori och framtagen empiri som slutligen mynnar ut i ett antal förslag till hur Högskolan Dalarna kan fortsätta sitt arbete med arbetsgivarvarumärket i bemärkelsen att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Johansson, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lindblå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  När chefen kränker eller mobbar: Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. Semistrukturerade intervjuer genomfördes inom Falu kommun med sex stycken intervjupersoner varav fem av dem är chefer och en av dem är metodens handledare. De intervjuade cheferna innehar erfarenhet av rollen samt är högre upp i hierarkin än första linjens chefer. Metodens handledare leder arbetet med Falu kommuns faktaundersökningsmetod.

  I studiens resultat och analys identifierades fyra teman. Dessa teman är;

  kränkande särbehandling och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-funktionens placering. Intervjupersonernas svar och den teoretiska referensramen analyserades och diskuterades, vilket utmynnade i sju slutsatser. I dessa slutsatser framgår bland annat hur mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap kan motverkas, vad detta ger för konsekvenser samt faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter. Ett fynd i undersökningen är att maktobalansen och känslan av hjälplöshet är den största skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Jonsson Hofberg, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kompetensbrist: En kvalitativ studie om SSAB:s brist på automationspersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera kompetensbristen på automationspersonal på SSAB i Borlänge. Vidare avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom kompetens, employer brand, strategi samt samverkan med skolor. För att svara mot studiens syfte har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med anställda på SSAB. Resultatet visade att det finns flera bidragande faktorer till att SSAB har kompetensbrist. En anledning kan kopplas till nedläggningen av utbildningen i elektroteknik som tidigare fanns på Högskolan Dalarna. Vidare visar resultatet att efterfrågan på automationspersonal är högre än tillgången eftersom flera industriföretag i Dalarna står inför samma problem. Att SSAB inte har jobbat proaktivt med att locka till sig kandidater till tjänster kan även det ha resulterat i dagens kompetensbrist. Detta kan bero på att HR-avdelningen på företaget varit underbemannade, vilket har lett till att bland annatstrategiska processer åsidosatts. Resultatet visar vidare att employer brand på extern och intern nivå är viktig för att attrahera kandidater med rätt kompetens. Att samverka med skolor är viktigt för att skapa ett tidigt intresse för industrin som arbetsgivare, detta är något som SSAB skulle kunna utveckla genom bättre marknadsföring av praktikplatser och examensarbeten.

 • 90.
  Junker, Jakob
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Junker, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Friskvårdsatsningar-fysiska hälsan: En kvantitativ och en kvalitativ undersökning i landstinget Gävleborg.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Friskvården inom organisationer har under de senaste åren blivit en högst aktuell fråga och allt fler organisationer runt om i landet väljer att satsa på friskvård. Landstinget Gävleborg har under de senaste åren gjort stora satsningar på friskvård genom att bland annat delta i olika motionsevenemang som StafettVasan. Syfte: Att undersöka hur personalen som representerat landstinget Gävleborg i StafettVasan upplever sin subjektiva hälsa och välbefinnande samt att ta reda på om StafettVasan som hälsofrämjande åtgärd varit en bra investering för landstinget Gävleborg. Resultat: Resultatet visade att landstinget Gävleborg friskvårdssatsningar har haft en stor påverkan för personalen i positiv riktning. Nästan alla har på ett eller annat sätt upplevt att deras deltagande har medfört många bra effekter som bättre gemenskap och motivation till träning vilket även visat resultat på arbetsplatsen. Slutsatser: Landstinget Gävleborg friskvårdssatsningar lönar sig för personalens subjektiva hälsa och deras välbefinnande.

 • 91.
  Kareliusson, Susanne
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Krantz, Lisa
  Psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro: En studie om arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjukfrånvaron i en global organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 92.
  Karlsson, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Ottosson, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Personalpolicy – En kreativ process!2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkansfaktor

  personalpolicy och personalhandböcker har i ett medelstort företag i Sverige. Det är

  även av intresse att se hur dessa dokument är utformade och hur de implementeras i

  verksamheten.

  Metod:

  Forskningsansatsen är en kvalitativ metodtriangulering. En fallstudie med

  semistrukturerade intervjuer samt en dokumentstudie av policydokument och

  personalhandböcker från organisationen i fråga. Ett abduktivt synsätt har tillämpas

  i och med att vi har dragit slutsatser från vårt resultat för att applicera på koncernen,

  men även utgått från teori ur litteraturen för att kunna tillämpa dessa på

  studieobjektet. Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats under den genomförda

  dokumentanalysen, för att se materialet både i delar och som en helhet.

  Empiri:

  Datainsamlingen har genomförts med hjälp av fem intervjuer där

  respondenterna representerade fem separata verksamheter inom koncernen.

  Respondenterna har olika roller inom organisationen men samtliga innehar en

  ledarposition med ett personalansvar.

  Slutsats:

  Enbart ett välarbetat dokument bidrar inte med effektivitet utan faktorer

  som ledarskap och organisationskultur behöver även ingå i ekvationen för att

  policyn ska bidra med värde till organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Karlsson, Josefina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nilsson, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Attraktivt arbete i offentlig sektor bland enhetschefer inom vård och omsorg2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HR-funktionens uppgift i en organisation är att tillvarata den mänskliga resursen och se till att goda arbetsförhållanden uppnås. Detta för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens (Kira 2003). På senare år har arbetsförhållanden och arbetsvillkor uppmärksammats på kommuner i Sverige för bland annat enhetschefer i äldreomsorgen. Arbetsförhållandena, arbetsvillkoren och framför allt den höga personalomsättningen bland dessa, har lett till en problematik som var en av valets viktigaste frågor 2014. Syftet med denna studie är att beskriva arbetsförhållanden för enhetschefer inom mindre kommuner i Sverige, inom den sociala sektorn och belysa hur dessa skulle kunna förbättras. Som studieobjekt har Orsa kommun använts. Resultatet av undersökningen visade att arbetssituationen för enhetschefer är övermäktig, då det är hög arbetsbelastning samt dålig struktur i arbetet. Enhetscheferna själva skulle gynnas av en assistent samt en arbetsbeskrivning för att minska arbetsbelastningen och få struktur i arbetet. Vår slutsats är att kommuner i Sverige borde arbeta med att skapa bättre arbetsförhållanden för enhetschefer samt arbeta för att underlätta arbetsbördan. Vårt förslag till Orsa kommun är att ta hjälp av vår handlingsplan och därmed anställa assistenter till enhetscheferna samt skapa arbetsbeskrivningar. Vidare forskning i ämnet skulle kunna belysa mentorskapets betydelse i den offentliga sektorn inom kommuner i Sverige samt organisationsstrukturens bemärkelse för arbetets attraktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Katajisalo, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Årebrand, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Skillnad mellan ideal och verklighet: En jämförelse av uppfattningen om attraktivt arbete mellan sjuksköterskor och deras arbetsgivare i en kommunal verksamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformuleringen som ligger till grund för denna undersökning är att det förväntas bli brist på sjuksköterskor i hela landet och att tidigare undersökningar har visat att kommuner generellt anses vara mindre attraktiva arbetsgivare. Syftet med den här studien utgår från att undersöka vilka faktorer sjuksköterskor anser är attraktiva i ett kommunalt arbete. Vidare är syftet att jämföra synen på attraktivt arbete mellan sjuksköterskor och deras arbetsgivare för att se om bilden överensstämmer utifrån de båda perspektiven.   Tidigare forskning har visat att faktorer som är viktiga för en individ att lockas och stanna på en arbetsplats berör ett brett spektrum av faktorer. Viktiga faktorer berör bland annat arbetsmiljö, ledarskap, autonomi, uppskattning och möjlighet till utveckling. Studier som tidigare jämfört sjuksköterskornas och arbetsgivarens syn på attraktivt arbete har inte tagit hänsyn till arbetsmiljö som faktor och har mestadels genomförts i sjukhusmiljö. Den föreliggande studien har genomförts inom en kommunal verksamhet och utgått från individens uppfattning från deras egen livsvärld.  Studien grundar sig i ett fenomenologiskt förhållningssätt och använder en kvalitativ metod då datainsamling skett genom semistrukturerade intervjuer. Undersökningen har genomförts på två urvalsgrupper: sjuksköterskor och representanter från arbetsgivaren.   Faktorer som visar sig viktiga för sjuksköterskor i kommunal verksamhet är bland annat arbetsklimat, kollegor och ersättning. Synen stämmer till stor del överens med arbetsgivarens men skillnader återfinns i hur yrket betraktas, ersättningens betydelse samt vilken möjlighet som finns för utveckling och inflytande. Det finns ett behov av uppskattning och en ökad förståelse för den vård som sjuksköterskor bedriver. För den kommunala sjukvården är det två faktorer att fokusera på för att attrahera och behålla sjuksköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Klang, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Aufrecht, Josefine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Engagemang – konsten att skapa attraktivitet iarbetslivet: En kvalitativ studie om hur en kommun kan arbeta för attminska personalomsättning bland socialsekreterare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur en kommun kan arbeta med engagemang som

  en del av det attraktiva arbetet för att minska personalomsättning bland socialsekreterare.

  Vidare avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom området. För att uppnå syftet har

  tio semistrukturerade intervjuer genomförts, varav åtta var med socialsekreterare och två med

  enhetschefer för socialsekreterare i den studerade kommunen. Resultatet visade att

  definitionen av begreppet engagemang också inkluderar en känsla av att bry sig och vilja göra

  mer än man förväntas. Resultatet visade också att socialsekreterarnas engagemang påverkas

  av arbetets egenskaper, organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen. Ytterligare en slutsats

  är att ovanstående faktorer och dess innefattande aspekter inte kan statiskt prioriteras utan bör

  stå i relation till gruppen och individernas nuvarande behov. Utifrån vad som identifierades

  vara socialsekreterarnas nuvarande behov blev ett resultat även ett antal utvecklingsförslag för

  hur kommunen och enhetschefer för socialsekreterare kan arbeta för att skapa engagemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Klingberg, Monique
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sex timmars arbetsdag –ett modigt beslut: För att bli en attraktiv arbetsgivare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vis en

  arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningens art är i form av en övergång ifrån åtta timmars

  arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Studien har genomförts vid ett

  mindre privat tjänsteföretag. Studiens syfte är att undersöka hur denna typ av

  arbetstidsförkortning förhåller sig till arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och därmed öka

  förståelsen för de båda fenomenen. Det framkommer att arbetstagarnas arbetstillfredsställelse

  har förändrats sedan arbetstidsförkortningen. Gällande enskilda faktorer i arbetet har somliga

  faktorer minskat medan somliga faktorer ökat. I diskussionen framkommer att det föreligger

  en risk för ohälsa för arbetstagarna då det råder brist på stöd, minskad kontroll och ökade krav

  sedan arbetstidsförkortningen införts. Den föreliggande risken för ohälsa kan dock ses som

  acceptabel med tanke på den varierande arbetsbelastningen vilket innebär att arbetstagarna

  under perioder får tid för återhämtning. Trots omständigheterna råder en hög global

  arbetstillfredsställelse vilket i sin tur borde innebära att teorierna som brukats innehåller vissa

  brister då hänsyn till svängningar i arbetsbelastningen inte tagits. I resultatanalysen framkom

  tre teman vilka sågs relevanta för arbetstagarna och dess arbetstillfredsställelse. Dessa teman

  bestod av förändringar i relationer, förändringar i arbetet och förändringar i belöningar. Den

  teoretiska referensramen för studien innehåller förväntningsteorin, tvåfaktor teorin, kravkontroll-

  stödmodellen samt ansträngning- belöning- obalansmodellen. Datainsamling har

  skett med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer då respondenterna bestått av arbetstagare

  på det valda fallet som studerats. Studien är uppbyggt efter kvalitativ metod och har en

  fenomenologisk ansats. Studien har utformats i form av en fallstudie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Kuru, Robin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Knijnenburg, Sam
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Triangeldrama i trepartsförhållandet: En kvalitativ studie om konsultchefers hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka konsekvenser trepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare har på det hälsofrämjande ledarskapet. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv forskningsansats. Empirin samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer med konsultchefer från ett bemanningsföretag. Resultatet av studien visar på svårigheter i trepartsförhållandet på grund av distansledarskapet mellan konsult och konsultchef samt det delade arbetsmiljöansvaret som finns mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren. Konsultcheferna har svårigheter att avgöra vad som är och inte är arbetsrelaterat. Vidare saknar konsultcheferna organisatoriskt stöd för att utföra hälsofrämjande ledarskap. Slutsatsen är att trepartsförhållandet skapar ett distansledarskap i form av fysisk och psykosocial distans som kan påverka konsultens hälsa. Hälsofrämjande ledarskap i ett trepartsförhållande kräver att konsultchefen delegerar ansvaret för hälsan till konsulten. Detta sker genom att konsultchefen motiverar konsulten till att äta hälsosamt samt ägna sig åt andra hälsofrämjande aktiviteter.  Slutsatsen är även att det finns motstridiga krav i trepartsförhållandet, vilket gör att konsultchefen inte kan arbeta med det hälsofrämjande ledarskap som de vill. Brist på tid och resurser i form av pengar gör att bemanningsföretagets lönsamhet och kundens önskemål prioriteras på bekostnad av konsultens hälsa. Begränsningarna i det hälsofrämjande ledarskapet bygger även på att begreppet hälsa är svårt att mäta med ekonomiska termer. Därav mäts endast konsults hälsa genom sjukfrånvaro. Detta resulterar i att de flesta åtgärder för att främja en konsult hälsa sker genom reaktiva åtgärder när ohälsa redan har uppstått.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Laforet, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Mångfald - Från ord till handling: En kvalitativ studie om HRs strategiska arbete med mångfald2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket med avsikten att undersöka hur enmångfaldsstrategi kan få ökad effekt i organisationen. Utgångspunkten för denna studie är attdet tycks krävas mer forskning kring hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor ochintegrera dem i organisationens alla delar. Syftet med denna studie är således att identifiera hurHR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiskamångfaldsarbete kan bli mer effektivt.Teorier som belyser begreppet mångfald, effekterna av mångfald, strategi, Human ResourceManagement och Strategic Human Resource management kan ses ligga till grund för ettframgångsrikt HRM-arbete med mångfald. Ledarskap, kommunikation, kunskap och att se tillorganisationskulturen belyser teorin som viktiga komponenter för att ett strategiskt arbete skabli mer effektivt och ge effekt i organisationen.Studien bygger på en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har genomförts utifrån treindividuella intervjuer och två fokusgrupper. De individuella intervjuernas syfte var att belysaorganisationens nutida arbete med mångfald, framtida perspektiv för hur ett strategisktmångfaldsarbete kan utformas och en målbild för vad arbetet ska resultera i. Den enafokusgruppen bestod av medarbetare från HR från olika regionkontor i landet och hade somsyfte att klargöra hur HR strategiskt kan arbeta med mångfald. Den andra fokusgruppen bestodav chefer från olika regionkontor i landet och hade som syfte att belysa chefers roll och vad deeftersöker i ett strategiskt mångfaldsarbete.Resultatet från intervjuerna har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och i dennastudie har vi kommit fram till och identifierat flera betydelsefulla faktorer som för HR är viktigai utformandet av en mångfaldsstrategi. Det är viktigt att definiera begreppet mångfald, klargöraansvarsfrågan, visa på varför organisationen bör arbeta med månglad och kommuniceraeffekterna. Vidare är det viktigt att koppla mångfaldsstrategin till övriga HRM-aktiviteter ochorganisationens övriga strategier och mål för att det strategiska arbetet ska ge effekt. Kunskapom mångfald och att se arbetet som ett förändringsarbete där ledningen utgör en viktig roll harvisat sig vara väsentliga faktorer för att arbetet ska få värde i organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Lagerberg, Patrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  HR-funktionens hantering av arbetsplatskonflikter på individnivå2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 100.
  Lappalainen, Mariette
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Sundlöf, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Gränsdragning mellan arbete & fritid: Närvaro i sin frånvaro2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att ämna beskriva vilken betydelse det gränslösa arbetet får för chefsrollen, utifrån de förändringar som sker i dagens arbetsliv samt hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras. Vi valde att utföra vår studie i form av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade sex medarbetare inom en offentlig organisation i Dalarna, Sverige. Det resultat vi erhöll analyserades utifrån tidigare forskning och teorier. Resultaten i vår studie visar att cheferna direkt eller indirekt påverkas av förändringar som sker i arbetslivet och att det även är något som påverkar hur cheferna hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Studiens resultat visar vidare att cheferna menar att dessa förändringar bidrar till att förändra deras sätt att agera i chefsrollen och att det ställer andra krav på deras kompetenser. Resultatet visar också att kraven i arbetet måste vara rimliga, för att skapa balans mellan arbets- och privatliv och att det i första hand inte är de kvantitativa faktorerna i förhållande till arbetet som skapar en upplevelse av gränslöshet. Med kvantitativa faktorer menar vi de faktorer som traditionellt beskrivs som mer konkreta faktorer i arbetet, exempelvis arbetets utformning, arbetstiden, tillgängligheten eller antalet arbetsuppgifter att utföra. Istället belyser resultatet att en emotionell känsla av stress kan uppstå i relation till den egna upplevelsen av en känslig situation i arbetet eller när den egna kompetensen inte räcker till i arbetsutförandet och att det kan skapa en otydlig gräns mellan arbetstid och fritid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 51 - 100 av 138
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf