du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 393
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Bartholdsson, Per
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Larsson, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Analys av tjänster i en motorsportsapplikation samt beskrivning av hur dessa kan implementeras: Att förhöja upplevelsen för en målgrupp som är närvarande vid motorsportsevenemang.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sporter blir allt mer tekniskt avancerade och blir därmed mer beroende av informationsteknik (IT) än vad de tidigare har varit. Till följd av att IT-lösningar implementerats i sporter har detta möjliggjort att information som tidigare inte var åtkomlig för gemene man nu finns tillgänglig i mobila enheter som stor del av allmänheten idag innehar. I och med att personer som är på plats vid motorsportevenemang nu kan ha med sig portabla/mobila enheter kan tjänster erbjudas som förmedlar information som t.ex. kommunikation i realtid till slutanvändaren utan att denna är beroende av att befinna sig på en specifik plats.

  Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva tjänster som används i motorsportsrelaterade mobilapplikationer för att i första hand förhöja upplevelsen för sponsorer som är närvarande vid tävlingstillfällen. Vi ville även beskriva hur dessa tjänster kan implementeras i en IT-lösning där vi avgränsat oss till att enbart beskriva tjänsten som förmedlar realtidskommunikation mellan förare och race team till sponsorer.

  tudiens resultat baseras på en analys av befintliga mobilapplikationer och dess tjänster inom området motorsport där vi avgränsat oss till att analysera mobilapplikationer hos de främsta motorsporterna inom Internationella bilförbundet (FIA) samt gjort intervjuer med utvecklare, sponsorer och race team.

  Detta redogörs i form av två modeller, en konceptuell modell där helhetsperspektivet över hur man kan förmedla realtidskommunikation beskrivs från ljudkälla till slutanvändare samt en arkitekturell modell där arkitekturella lager redogörs.

 • 52.
  Berglind, John
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Användarcentrerad design inför byte av IT-stöd: En deskriptiv fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vikten av att ta fram rätt IT-stöd till en verksamhet är stor. Att ha en användarcentrerad design när man ska ta fram rätt IT-stöd blir mer och mer aktuellt då det är viktigt att förstå vad slutanvändaren egentligen vill ha.

  Genom att ha utfört en observation på hur användarna använder det befintliga IT-stödet och därefter hållit i intervjuer angående upplevda brister och saknad funktionalitet, så har jag kunnat sätta mig in i den situationen som samarbetspartner är i. Utifrån intervjuerna så har kraven från användarna sammanställts och med hjälp utav dessa så har jag kunnat presentera rekommendationer om IT-system på marknaden som matchar kraven. Resultatet av arbetet speglar mina forskningsfrågor där jag vill ta fram användarnas krav och kunna ge förslag på nytt IT-stöd som redan finns på marknaden baserat på dessa krav.

 • 53.
  Björkman, Jörgen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Tsymbal, Lyudmyla
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av webbtjänst för BIS Rapportgenerator på Banverket2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Banverket är den myndighet som har ansvaret för järnvägstransportsystemet i Sverige och är en producent av järnvägsinformation. En stor del av infrastrukturinformationen lagras i baninformationssystemet BIS och Banverket är förpliktad att tillhandahålla den. I nuläget är informationen åtkomlig på ett lätt sätt främst internt. Dessutom ställer dagens samhälle krav på att informationen ska levereras enligt standard. Standardiseringsorgan har tagit fram standarder för geografisk information som svar på behovet att återanvända och samutnyttja geografiska data. Vårt examensarbete är genomfört på Banverket Verksamhetsstöds IT-avdelning och var inriktat på att kartlägga standarder för geografisk information och utveckla en webbtjänst för BIS för att öka tillgängligheten till informationen. Rapportens kunskapsbidrag är en analys av standarder för geografisk information som är relevanta för järnvägsnätet. Resultatet har framställts genom en reflexiv analysmetod med abduktion som angreppssätt och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Som en praktisk del i vårt examensarbete har vi utvecklat en webbtjänst som tillhandahåller funktionalitet för att nå data i BIS om nätanknutna företeelser och ett ramverk för att omstrukturera BIS interna format i enlighet med standarder. Vi föreslår att Banverket följer de svenska tillämpningsstandarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06 och SS 63 70 07. Enligt vårt förslag ska Banverket vidta följande åtgärder för att leverera grundläggande data om järnvägsnät och nätanknutna företeelser enligt dessa standarder: • Analys av informationsbehov utifrån nya verklighets- och verksamhetskrav. • Dokumentation av begreppsmodell och publicering av objekttypskatalog. • Kvalitetssäkring av informationen i BIS. • Datainsamling av koordinater på noder och geometrier på länkar. • Utveckling av ny datamodell för BIS som stödjer tidsaspekter. • Översyn av BIS arkitektur och design. • Uppgradering av utvecklingsplattform. • Utveckling av transformeringar för omstrukturering av rapportresultat från BIS interna format till standarder. • Komplettering av webbtjänsten med metoder för att leverera metadata. Användaren behöver metadata för att kunna välja objekttyper, attribut och urvalskriterier när rapportbeställningar skapas. • Komplettering av webbtjänsten med metoder för att leverera information om järnvägsnätets infrastruktur.

 • 54.
  Blomgren, Sofia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Grönholm, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Kravsammanställning samt utvärdering avbildvisningsprogramför diagnostik inom telepatologi: En fallstudiemed SIV-metoden som tillvägagångssätt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta har i sin närhet någon som drabbats av cancer och sjukdomsfallen har ökat genom åren. Den yrkesgrupp som ställer diagnos av denna sjukdom är patologer. Bristen på patologer är idagsläget stor och det finns därför ett behov av att finna effektiva lösningar för att möta denna brist och en ökande mängd patienter. För att digitalisera vävnadsproven som diagnostiseras, scannas dessa in med en glasscanner. Dessa digitala bildfiler kan sedan visas i ett bildvisningsprogram och delas digitalt mellan patologer på distans. Detta begrepp kallas för telepatologi.

  Studien utgår utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka krav är väsentliga och bör ingå i en utvärdering för bildvisningsprogram avsedda för diagnostik inom telepatologi?
  • Vilket bildvisningsprogram är mest lämpat att implementeras i ett webbaserat system baserat på dessa väsentliga krav?

  Syftet med studien är att undersöka vilka krav som är väsentliga och bör ingå i en utvärdering av bildvisningsprogram avsedda för diagnostik inom telepatologi, samt att utföra en utvärdering av ett urval bildvisningsprogramvaror med hjälp av dessa krav.

  En fallstudie genomfördes med datainsamlingsmetoderna: intervjuer med två personer från studiens samarbetspartner CGM, Frågeformulär där Sveriges patologer var respondenter samt dokumentstudier för att samla in information gällande bildvisningsprogrammen. Studien tillämpar utvalda delar ur Anders G. Nilssons SIV-metod som tillvägagångsätt för att samla in krav samt för att göra ett urval av bildvisningsprogram som sedan utvärderas gentemot dessa krav.

  Resultaten av datainsamlingarna analyserades och ledde till ett kravdokument med väsentliga krav.Tre så kallade utslagsgivande faktorer bland dessa krav var att bildvisningsprogrammet måste vara webbaserat utan installation på klient, funktioner för in- och ut-zoomning samt panorering måste finnas. Utvärderingen av utvalda bildvisningsprogram visade slutligen att OpenSlide var mest lämpad att implementeras i ett webbaserat system.

 • 55.
  Blomqvist Thimon, John
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av .Net Applikation hos Banverket Data2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på uppdrag av Banverket Data i Borlänge. Syftet med arbetet var att ta fram en kravspecifikation för en telefonkatalogs applikation för deras intranät samt utveckla denna i .Net mot ett befintligt mellanlager. Arbetet med utvecklingen har följt Banverket Datas egen metod för systemutveckling och arbetet med förstudierna har använt kvalitativ och kvantitativ metod. Dessutom beskriver rapporten även kravspecifikationer mer ingående.

 • 56.
  Bollvik, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av karttjänst i ASP.NET2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att tillverka en webbaserad kartvisningstjänst för att visualisera geografiska och infrastrukturella förändringar över tiden. Detta genom att historiska och dagsaktuella kartor överlappas och presenteras som en bild. Applikationen utvecklades i ASP.NET med programspråket Visual Basic. Som databashanterare användes Microsoft SQL-server 2000. För bearbetning av kartmaterialet användes Arcview 8. Som utvecklingsmetod användes David Siegels modell för att konstruera webbplatser. Rapporten tar upp Ben Schniedermans principer för att skapa användarvänliga webbapplikationer. Examensarbetet genomfördes våren 2004 vid Högskolan Dalarna, campus Framtidsdalen, Borlänge.

 • 57.
  Brandt, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utvärdering av effektkartläggning med MA/SIMM: Effektkartläggning som stöd vid val av teknik för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kravinsamling görs inför ett systemutvecklingsprojekt för att identifiera användarnas behov och önskade effekter med systemet. Ett problem för många system är att valet av teknik påverkas allt för mycket av vilka tekniker som finns i företaget och är i många fall förutbestämt, istället för att baseras på behov och krav som ställs på systemet. Effektkartläggning är en metod som kan användas för kravinsamling, men metoden har inte fokus på tekniska funktioner. Eftersom tekniken ofta är förutbestämd måste den beaktas redan under kravinsamlingen. Frågan är därför hur man kan använda effektkartläggning för att den ändå ska vara ett stöd vid val av teknik.

  Syftet med det här examensarbetet har varit att utvärdera metoden effektkartläggning genom en metodanalys enligt metoden MA/SIMM, för att ta fram ett förslag på hur metoden bör användas för att vara ett stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät.

  För att kunna besvara syftet har två frågeställningar tagits fram:

   Hur bör metoden effektkartläggning användas för att vara ett stöd vid val av teknik för applikationstyp och cms för ett mobilt intranät?

   Vilka faktorer bör beaktas vid val av teknik för applikationstyp och cms för att nå önskad effekt vid utveckling av ett mobilt intranät?

  För att identifiera faktorerna har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Resultatet av vilka faktorer som bör beaktas vid val av teknik är en lista på 13 faktorer som grovt kan delas in i faktorer för applikationstyp och cms.

  Metoden effektkartläggning har analyserats utifrån ett teoretiskt och ett situationellt perspektiv. Resultatet av metodanalysen visar att systemutvecklare bör involveras tidigare i processen, metoder som säkerställer att outtalade krav dokumenteras bör användas samt tre förändringar i effektkartans notation behövs för att effektkartläggning ska vara ett stöd vid val av teknik.

 • 58. Bubenko, J.
  et al.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Fernlund, H.
  Lind, M.
  Promote IT 2005: Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New University and University Colleges in Sweden2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 59.
  Burell, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  På spåret utan gränser2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Banverket kan, genom att göra förändringar av verkets systemarkitektur, skapa ett bättre ramverk för system- och tjänsteutveckling inom området för ITS. Detta kan ske genom att lagra och tillgängliggöra järnvägsrelaterad information enligt en enhetlig struktur i ett format som gör det möjligt att utbyta information med andra infrastrukturverk samt aktörer inom transportsektorn. En sådan lagring och ett tillgängliggörande av data förutsätter att alla inblandade parter kommit överens om att använda samma struktur för beskrivning av infrastrukturen. I rapporten föreslås att en nationell järnvägsdatabas upprättas, där informationen lagras med en struktur som följer svensk standard för väg- och järnvägsinformation SS637004 och med kända förhållanden mellan topologi och geometri. Information i databasen föreslås göras tillgänglig för alla i samhället. Information om järnvägen och annan infrastruktur definieras i rapporten som mjuk infrastruktur och är en av de grundläggande förutsättningarna för ITS. Genom att göra föreslagna förändringar blir Banverkets information en del av Sveriges mjuka infrastruktur och kommer på så sätt att skapa ett ramverk för system- och tjänsteutveckling inom området för ITS, till exempel för intermodala transporter.

 • 60.
  Camacho Andersson, Emil
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Karlsson, Jonathan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Effekter av Internet of Things: Scenariobaserad studie som beskriver inledande effekter av Internet of Things i en verksamhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med begreppet "Internet of Things" menas att ett objekt ur den riktiga världen blir en del av internet. Tunabyggen i Borlänge planerar att implementera ett sådant informationssystem som med hjälp av sensorer och en ständig internetuppkoppling håller uppsikt över temperatur och luftfuktighet i utvalda lokaler. Det är ett enkelt system som till synes inte har så stora effekter på den nuvarande verksamheten. De ekonomiska effekterna går ofta att räkna på i förhand men effekterna på personal, miljö och rutiner kan glömmas bort.

  Vi har därför med detta examensarbete undersökt vilka inledande effekter som kan tänkas uppkomma efter implementering av ett nytt informationssystem med "Internet of Things" funktionalitet i en verksamhet. Detta sker inom kategorierna ekonomi, arbetsmiljö, miljöpåverkan och systemförvaltning.

  För att kunna besvara detta har vi gjort en fallstudie baserad på en scenariometodik som består av fyra faser. Fas 1, där vi fick vårt Case och skapade en förståelse för scenariofältet. Fas 2, där vi identifierade nyckelfaktorer. Detta har gjorts genom en litteraturstudie samt intervju med berörd personal på Tunabyggen. Fas 3, där analysen av dessa nyckelfaktorer skedde genom nulägesanalys och framtidsanalys av nyckelfaktorer. Fas 4, där vi genererade scenarier av de analyserade nyckelfaktorerna. Det har sedan gjorts en SWOT-analys för att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

  Resultatet visar tydliga tecken på att det kommer att bli många effekter för Tunabyggen efter implementering av det nya informationssystemet som yttrar sig i alla kategorier. Slutsatsen är att vid implementation av ett informationssystem som detta är effekterna många. Detta är något som vi anser bör beaktas av alla verksamheter som har tankar på att införskaffa ett nytt informationssystem. De bör inte bara utvärdera informationssystem rent ekonomiskt utan borde ta i beaktning att det finns ett antal andra faktorer som har en avgörande roll om implementation av informationssystem ska bli lyckad.

 • 61.
  Camacho Andersson, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Molntjänster för utvecklings- och testverksamhet i krisberedskapsmyndigheter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Molntjänster har blivit ett intressant fenomen i IT-världen. Molntjänster har skapat möjligheter för företag och individer att effektivisera sin verksamhet för en minimal avgift istället för att driftsätta egna servrar. Detta blir möjligt genom att erbjuda flera olika tjänster på varierande distributionsmodeller. Till följd av detta fenomen förekommer serviceförfrågningar av molntjänster kontinuerligt bland svenska privata företag och myndigheter. De privata företagen har ingen skyldighet att följa lagar som begränsar dem från att använda molntjänster, i motsats till krisberedskapsmyndigheterna och deras utvecklings- och testverksamhet. Detta examensarbete kommer fokusera på att analysera de möjligheter som finns för svenska krisberedskapsmyndigheters och deras utvecklings- och testverksamheter att använda molntjänster

  Examensarbetet genomfördes som en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer och litteraturstudier som datainsamlingsmetoder. Intervjuerna genomfördes på anställda i en krisberedskapsmyndighet för att ge en bild av hur dessa anställda med varierande befattningar tolkar molntjänster samt dess för- och nackdelar. Litteraturstudien användes för att spegla andra nationers synpunkter på molntjänster i myndigheter, samt vilka svenska lagar och regelverk som kan förhindra molntjänster i en krisberedskapsmyndighet.

  Resultatet av examensarbetet visade att det existerar möjligheter för användning av molntjänster i en krisberedskapsmyndighet. Detta görs möjligt genom att analysera informationen som skall distribueras på en molntjänst.

 • 62.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Var ska sjukhusen ligga?2013Ingår i: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, nr 3, s. 165-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel visar på en metod för att undersöka hur optimal befolkningens fysiska tillgänglighet till sjukvården är. Detta är relevant med tanke på den svenska storregionala omdaningen som säkerligen kommer provocera fram omprövningar av sjukhusens framtida placering.

  Med Dalarna som exempel fann vi att en ökning från dagens två till tre optimalt lokaliserade sjukhus skulle minska befolkningens genomsnittliga reseavstånd med 25 %.

  På basis av transportsektorns standardkalkyler för samhällsekonomisk effekter vid resande, samt av kostnader för drift av sjukvård sluter vi dessutom oss till att en komplettering av nuvarande två sjukhus i Dalarna med ett tredje vore samhällsekonomiskt effektivt.

 • 63.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Meng, Xiangli
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi. HUI Research.
  Measuring CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailing2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We develop a method for empirically measuring the difference in carbon footprint between traditional and online retailing (“e-tailing”) from entry point to a geographical area to consumer residence. The method only requires data on the locations of brick-and-mortar stores, online delivery points, and residences of the region’s population, and on the goods transportation networks in the studied region. Such data are readily available in most countries, so the method is not country or region specific. The method has been evaluated using data from the Dalecarlia region in Sweden, and is shown to be robust to all assumptions made. In our empirical example, the results indicate that the average distance from consumer residence to a brick-and-mortar retailer is 48.54 km in the studied region, while the average distance to an online delivery point is 6.7 km. The results also indicate that e-tailing increases the average distance traveled from the regional entry point to the delivery point from 47.15 km for a brick-and-mortar store to 122.75 km for the online delivery points. However, as professional carriers transport the products in bulk to stores or online delivery points, which is more efficient than consumers’ transporting the products to their residences, the results indicate that consumers switching from traditional to e-tailing on average reduce their CO2 footprints by 84% when buying standard consumer electronics products. 

 • 64.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Meng, Xiangli
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi. HUI Research.
  Measuring CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailing2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We develop a method for empirically measuring the difference in carbon footprint between traditional and online retailing (“e-tailing”) from entry point to a geographical area to consumer residence. The method only requires data on the locations of brick-and-mortar stores, online delivery points, and residences of the region’s population, and on the goods transportation networks in the studied region. Such data are readily available in most countries, so the method is not country or region specific. The method has been evaluated using data from the Dalecarlia region in Sweden, and is shown to be robust to all assumptions made. In our empirical example, the results indicate that the average distance from consumer residence to a brick-and-mortar retailer is 48.54 km in the studied region, while the average distance to an online delivery point is 6.7 km. The results also indicate that e-tailing increases the average distance traveled from the regional entry point to the delivery point from 47.15 km for a brick-and-mortar store to 122.75 km for the online delivery points. However, as professional carriers transport the products in bulk to stores or online delivery points, which is more efficient than consumers’ transporting the products to their residences, the results indicate that consumers switching from traditional to e-tailing on average reduce their CO2 footprints by 84% when buying standard consumer electronics products. 

 • 65.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Meng, Xiangli
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Measuring transport related CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailing2015Ingår i: Transportation Research Part D: Transport and Environment, ISSN 1361-9209, E-ISSN 1879-2340, Vol. 40, s. 28-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We develop a method for empirically measuring the difference in transport related carbon footprint between traditional and online retailing (“e-tailing”) from entry point to a geographical area to consumer residence. The method only requires data on the locations of brick-and-mortar stores, online delivery points, and residences of the region’s population, and on the goods transportation networks in the studied region. Such data are readily available in most countries. The method has been evaluated using data from the Dalecarlia region in Sweden, and is shown to be robust to all assumptions made. In our empirical example, the results indicate that the average distance from consumer residence to a brick-and-mortar retailer is 48.54 km in the studied region, while the average distance to an online delivery point is 6.7 km. The results also indicate that e-tailing increases the average distance traveled from the regional entry point to the delivery point from 47.15 km for a brick-and-mortar store to 122.75 km for the online delivery points. However, as professional carriers transport the products in bulk to stores or online delivery points, which is more efficient than consumers’ transporting the products to their residences, the results indicate that consumers switching from traditional to e-tailing on average reduce their transport CO2 footprints by 84% when buying standard consumer electronics products. 

 • 66.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rebreyend, Pascal
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Distance measure and the p-median problem in rural areas2015Ingår i: Annals of Operations Research, ISSN 0254-5330, E-ISSN 1572-9338, Vol. 226, nr 1, s. 89-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The p-median model is used to locate P facilities to serve a geographically distributed population. Conventionally, it is assumed that the population patronize the nearest facility and that the distance between the resident and the facility may be measured by the Euclidean distance. Carling, Han, and Håkansson (2012) compared two network distances with the Euclidean in a rural region with a sparse, heterogeneous network and a non-symmetric distribution of the population. For a coarse network and P small, they found, in contrast to the literature, the Euclidean distance to be problematic. In this paper we extend their work by use of a refined network and study systematically the case when P is of varying size (1-100 facilities). We find that the network distance give as good a solution as the travel-time network. The Euclidean distance gives solutions some 4-10 per cent worse than the network distances, and the solutions tend to deteriorate with increasing P. Our conclusions extend to intra-urban location problems.

 • 67.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Han, Mengjie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rebreyend, Pascal
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Testing the gravity p-median model empirically2015Ingår i: Operations Research Perspectives, ISSN 2214-7160, Vol. 2, nr 124, artikel-id 132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regarding the location of a facility, the presumption in the widely used p-median model is that the customer opts for the shortest route to the nearest facility. However, this assumption is problematic on free markets since the customer is presumed to gravitate to a facility by the distance to and the attractiveness of it. The recently introduced gravity p-median model offers an extension to the p-median model that account for this. The model is therefore potentially interesting, although it has not yet been implemented and tested empirically. In this paper, we have implemented the model in an empirical problem of locating vehicle inspections, locksmiths, and retail stores of vehicle spare-parts for the purpose of investigating its superiority to the p-median model. We found, however, the gravity p-median model to be of limited use for the problem of locating facilities as it either gives solutions similar to the p-median model, or it gives unstable solutions due to a non-concave objective function.

 • 68.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Meng, Xiangli
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  The effects of taxing truck distance on CO2 emissions from transports in retailing2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To finance transportation infrastructure and to address social and environmental negative externalities of road transports, several countries have recently introduced or consider a distance based tax on trucks. In the competitive retail market such tax can be expected to lower the demand and thereby reduce CO2 emissions of road transports. However, as we show in this paper, such tax might also slow down the transition towards e-tailing. Considering that previous research indicates that a consumer switching from brick-and-mortar shopping to e-tailing reduces her CO2 emissions substantially, the direction and magnitude of the environmental net effect of the tax is unclear. In this paper, we assess the net effect in a Swedish regional retail market where the tax not yet is in place. We predict the net effect on CO2 emissions to be positive, but off-set by about 50% because of a slower transition to e-tailing.

 • 69.
  Chalikias, Spiros
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sander, Patrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Konvertering av en Windows-applikation från Visual Basic 6 till Visual Basic.NET2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kunna erbjuda en bra service till sina kunder är en viktig överlevnadsfaktor för många företag. Detta är också viktigt för ABB. Att kunna leverera den sista versionen av sina produkter och hålla sina kunder uppdaterade, är en viktig prioritet för ABB. Programmet Tie-in är ett motståndsberäkningsprogram som ABB levererar till sina kunder på en CD-skiva. ABB vill förenkla underhållet av programmet och samtidigt försäkra sig om att deras kunder har den senaste versionen. En Webbapplikation vore det idealiska i detta fall. Vi fick uppgiften under vårt examensarbete att utifrån en befintlig Windowsapplikation utveckla en Webbapplikation åt ABB Power Technologies. Denna rapport undersöker om det går att konvertera en Windowsapplikation, som är skriven i Visual Basic 6, till en Visual Basic.NET baserad Webbapplikation, utan funktion- och designförluster. Arbetet har genomförts empiriskt under utvecklingen av Webbapplikationen och med hjälp av Siegels webbutvecklingsmodell. Resultatet blev att vi lärde oss att direkt konvertering med hjälp av Visual Studios inbyggda konverteringsverktyg medför en del problem. Därför kan det vara bra att bygga om den befintliga applikationen från början med hjälp av Visual Basic.NET.

 • 70.
  Classon, Helen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gouliaveras, Theodoros
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker. Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket att nå ut med informationen till låntagaren via ett SMS till mobiltelefonen. Denna rapport är en undersökning av vilka delkomponenter i David Siegels modell som anses lämpade respektive inte lämpade för utveckling av ny funktionalitet som innefattar SMS till en befintlig webbplats. En förklaring finns varför vissa är lämpade och andra inte. I rapporten förklaras också att SMS-funktionen är en IT-tjänst, närmare bestämt en SMS-tjänst. Tjänsten utvecklas utifrån David Siegels modell och genom en prövning mot empirin har vi kommit fram till vilka delkomponenter som är lämpliga respektive inte lämpliga för utveckling av en SMS- tjänst. Vid utvecklingen av denna SMS-tjänst fungerade Siegels modell tillfredsställande. Om man använder de dokument vi anser vara viktiga för denna typ av utveckling kan vi rekommendera denna modell för framtida tilläggstjänster som innefattar SMS.

 • 71. Cronholm, Stefan
  et al.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  What Could OOA&D Benefit from Gounded Theory?2004Ingår i: The Thirteenth International Conference of Information Systems Development, Vilnius, Lithuania , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 72.
  Dahlgren, Henrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rune, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Österberg, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  e-infrastruktur som stöd för hemtjänsten2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The annual cost of home care services of transport in Falun/Borlänge, is now at 31 million kronor. It is clear from previous research that it is possible to reduce these costs through a restructuring of the existing home-help service. The restructuring aims to have a higher proportion of older people, who are in need of care, to live in special accommodation, in order to reduce transport costs. Therefore there is a need for systems that allow home-help service to plan their operations in such a way that transport is working as efficiently as possible. Through better planning, there are profits to be done. The rewards are not only of an economic nature but also include a reduced environmental impact, better working environment, improving road safety, and better service. One way to achieve this is to give home-help service personnel better navigation aid when they move between the customers. The thesis describes such a solution through a developed prototype based on a standardized interaction between a planning and a navigation service. The thesis describes such a solution through a developed prototype based on a standardized interaction between a planning and a navigation service. Development work has also been a first step in developing a standardized information infrastructure for home-help service. The purpose of the thesis is, on the basis of theory and the experience we have acquired through the development of the prototype, to discuss general issues which are of interest when developing standardized information infrastructure.

 • 73.
  Dawidowski, Jakob
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Brykt, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Taligenkänningsprogram på en tågledningscentral: En studie om införande av taligenkänning på en tågledningscentralur ett tekniskt och socialt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Taligenkänning är en teknologi som fortfarande är under utveckling vilket är för att det mänskliga språket är ett komplext fenomen. I samband med utvecklingen av Artificiell intelligens så har även taligenkänning kunnat utvecklats. Tidigare forskning har visat på att taligenkänningsprogram har uppnått resultat med 0,5% felmarginal enligt Gong (1995).Vid diskussioner med Trafikverket framkom det som problem att viktig information hanteras manuellt och att det vid vissa fall kunde bli bortfall av informationen. Taligenkänning skulle kunna vara lösningen till detta problem och utifrån detta framkom studiens syfte. Studiens syfte var att undersöka hur en tågledningscentrals ljudmiljö påverkar transkriberingsresultatet för taligenkänningsprogram samt vilka för- och nackdelar det finns med att införa taligenkänningsprogram på en tågledningscentral. Men att även undersöka användaracceptansen hos den operativa personalen för införande av taligenkänning. Den forskningsmetod som användes var en deskriptiv fallstudie med ett experiment och den empiriska data som samlades in var genom intervjuer, observationer och dokument. I studien var det sex respondenter för intervjuerna samt tre personer som deltog i experimentet som genomfördes. Resultatet för experimentet analyserades genom användning av konfidensvärdet och resultatet från intervjuerna analyserades genom att kategorisera intervjusvar för att undersöka för- och nackdelar.De resultat som framkom ur studien var att den operativa miljön på tågledningscentralen hade en negativ påverkan på transkriberingsresultatet med att det inte var någon signifikant skillnad mellan den tysta miljön och den operativa miljön. Vilket då innebär att det är tekniskt genomförbart att införa taligenkänning på en tågledningscentral. De fördelar som framkom ur studien var att kunna transkribera text i realtid och att digitalisera information medan nackdelarna var användaracceptansen, hitta användningsområden och att det kan vara en hög ljudnivå på tågledningscentralen. Utifrån användaracceptansen hos den operativa personalen anses det inte i nuläget genomförbart att införa taligenkänning ur ett socialt perspektiv

 • 74.
  Dellestrand, August
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lundin, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Applikationsövervakning: Dess möjliga bidrag till en verksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Applikationsövervakning är en term för att i realtid övervaka applikationer och kunna upptäcka fel innan slutanvändaren märker av ett problem. Med övervakning av applikationer menas inte bara den enskilda programvaran utan allt som rör applikationen i fråga. Trafikverkets önskemål är att leverera en hög kvalité i sina applikationer. I nuläget har utvecklare ingen eller dålig insyn i hur en applikation levererar i en skarp miljö efter att de lämnat över ansvaret till drift. För att kunna hålla en bra kvalité i sina applikationer så vill de undersöka hur applikationsövervakning kan hjälpa till att se behov av ändringar i applikationer innan större problem uppstår. I en fallstudie bestående av intervjuer och dokumentstudier kommer genom användning av situationsbaserad FA/SIMM nuvarande arbetssätt fångas. Samt fånga mål och problem som uttrycks i verksamheten kring utveckling & förvaltning och drift av applikationer. Dessa kommer sedan analyseras för att undersöka på vilket sätt applikationsövervakning skulle hjälpa utvecklare & förvaltare, men även driftspersonal i deras arbete. Resultatet av detta visar att de problem och mål som tas upp dels är organisatoriska i sin natur och arbetssättet DevOps framhålls som en möjlig lösning. Även att applikationsövervakning de facto skulle kunna bidra till en ökad kvalité i applikationerna genom att tillföra en möjlighet att arbeta mer proaktivt.

 • 75.
  Dotzky, Jesper
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Wiklund, Jon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Extern Web-service-lösning vid SSAB Tunnplåt i Borlänge- för kommunikation med sina distributions lager2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på SSAB- Tunnplåt i Borlänge under vårterminen 2004 och omfattar 10 veckors arbete. SSAB sköter idag sin kommunikation med distributionslagren via fax, telefon eller e-post. Eftersom detta är ett ganska tidskrävande kommunikationssätt, vill SSAB ha en smidigare och snabbare kommunikationslösning. Den lösning som SSAB vill ha är en extern Web-service-lösning för att upprätta en säker kommunikation med sina distributionslager. Parallellt med byggandet av Web-service-lösningen arbetades en förvaltningsmodell fram. Den beskriver hur förvaltningsorganisationen med dess rutiner kan se ut vid implementering av lösningen. För att skapa en säker förbindelse med Web-servicen skall en webbklient användas som i sin tur anropar en COM+ komponent. Detta för att kunna skicka med certifikatet ifrån webbklienten till webbservern där Web-servicen ligger. COM+ komponenten måste få tillgång till en användarprofil när den kommunicerar med Web-servicen. Detta för att kunna upprätta en SSL-förbindelse i det inledande skedet. SSL-förbindelsen skall läggas i den VPN-tunnel som mVPN tillhandahåller via WSSAL.

 • 76.
  Dridi, Amel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Professionen testare i DevOps: En fallstudie på ett IT-konsultföretag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När systemutveckling bedrivs utifrån traditionella utvecklingsmetoder så uppstår

  en klyfta mellan utveckling och drift. DevOps, kombinationen av Development

  (sv. utveckling) och Operations (sv. drift) är en metod som är avsedd att minska

  den klyfta som uppstår. DevOps i kombination med en av de viktigaste delarna i

  systemutveckling, som är testfasen, gör det intressant att undersöka vilka

  förändringar en traditionell testare står inför vid en övergång mot DevOps.

  Syftet med studien är att beskriva hur ett IT-konsultföretag arbetar med DevOps

  samt att få förståelse för vad professionen testare har för roll i DevOps.

  Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

  - Hur arbetar ett IT-konsultföretag med DevOps?

  - Vilken roll har professionen testare i DevOps?

  För att svara på detta har denna studie genomförts där forskningsstrategin

  fallstudie har tillämpats. Det specifika fallet i studien är att fokus ligger på ITkonsultföretaget

  Sogeti och deras tillämpning av DevOps. I undersökningen har

  intervjuer och dokumentstudier använts för att samla in data. Även en

  litteraturstudie har gjorts för att få en överblick av tidigare studier inom området.

  Resultatet av undersökningen bidrar med kunskap om DevOps samt kunskap om

  vad professionen testare har för roll i DevOps. Resultatet leder till slutsatsen som

  är att DevOps förespråkar samarbete och kommunikation mellan multidisciplinära

  team som har ett driv att automatisera mera för att frekvent kunna leverera

  mjukvara. Isolerade kunskaper inom test ses som en utmaning och begränsning,

  DevOps förespråkar inte bara multidisciplinära team utan också multidisciplinär

  kunskap.

 • 77. Du, X.
  et al.
  Song, William Wei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Conceptual graph: an approach to improve quality of business services modeling2016Ingår i: International Journal of Web Services Research, ISSN 1545-7362, E-ISSN 1546-5004, Vol. 13, nr 2, s. 20-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business development or renovation is to introduce newer, more efficient routines and processes through redesign or re-engineering of businesses, which form a set of business patterns. Business patterns encapsulate the best solutions for business practices and tasks confirming business strategies of the enterprise. Nowadays, services with SOA (Service oriented-Architecture) become more and more important in implementing and supporting business routines and processes. An enterprise that can encapsulate their SOA solutions into patterns will make the business more agile and effective. However, with the SOA solutions to automation of locating relevant instance services for its business patterns with minimum human intervention, one has to look into the semantic and operational difference between the description of a business pattern and that of an instance service - a gap between the two levels of descriptions. In this paper, the authors introduce a conceptual modelling method to address how to bridge the gap, by a semantic service description for usage contextual approach formalized with the conceptual graphs formalism. Most importantly, they evaluate this model in this paper to study its usability in practice. 

 • 78.
  Du, X.
  et al.
  British Telecom.
  Song, William Wei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Munro, M.
  Durham University.
  CbSSDF and OWL-S: A Scenario-Based Solution Analysis and Comparison2011Ingår i: Information Systems Development: Asian experiences, Springer Science+Business Media B.V., 2011, s. 3-14Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To tackle the semantic issues of web services, we proposed a comprehensive semantic service description framework – CbSSDF – and a two-step service discovery mechanism based on CbSSDF to help service users to easily locate their required services. In this chapter, we evaluate the framework by comparing it with OWL-S to examine how the proposed framework can improve the efficiency and effectiveness of service discovery and composition. The evaluation is done through analysing the different solutions proposed based on these two frameworks for achieving a series of tasks in a scenario.

 • 79. Du, Xiaofeng
  et al.
  Song, William Wei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Conceptual graph: an approach to improve quality of business services modeling2014Ingår i: Web Information Systems Engineering - WISE 2013 workshops: Lecture notes in computer science, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2014, Vol. 8182, s. 239-251Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business development or renovation is to introduce newer, more efficient routines and processes through redesign or re-engineering of businesses, which form a set of business patterns. Business patterns encapsulate the best solutions for business practices and tasks confirming business strategies of the enterprise. Nowadays, services with SOA (Service oriented-Architecture) become more and more important in implementing and supporting business routines and processes. An enterprise that can encapsulate their SOA solutions into patterns will make the business more agile and effective. However, with the SOA solutions to automation of locating relevant instance services for its business patterns with minimum human intervention one has to look into the semantic and operational difference between the description of a business pattern and that of an instance service-a gap between the two levels of semantic descriptions. In this paper, we propose a conceptual modeling method to address how to bridge the gap, by a semantic service description for usage contextual approach formalized with the conceptual graphs formalism.

 • 80.
  Du, Xiaofeng
  et al.
  British Telecommun PLC, London, England..
  Song, William Wei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Quality improvement framework for business oriented geo-spatial data2015Ingår i: Web Information Systems Engineering - WISE 2014 workshops, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2015, Vol. 9051, s. 239-249Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the past few years, Geo-spatial data quality has received increasing attention and concerns. As more and more business decisions are made based on data analytic result from geo-spatial related data, low quality data means wrong or inappropriate decisions, which could have substantial effects on a business's future. In this paper, we propose a framework that can systematically ensure and improve geo-spatial data quality throughout the whole life cycle of data.

 • 81.
  Edström, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Zetterfeldt ERiksson, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utredning av nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen: Utveckling av en handdator applikation2004Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna examensrapport på magisternivå genomfördes under våren 2004, hos AB Borlänge Energi. Borlänge Energis servicetekniker behövde ett hjälpmedel för att effektivisera deras arbetsuppgifter. Tidigare sparades driftjournaler för varje servicekund lokalt hos kunden. Serviceteknikern behövde också åka tillbaka till huvudkontoret för att slutföra ett uppdrag. Borlänge Energi hade inte heller någon möjlighet att föra statistik över servicekunderna då alla driftjournaler sparades hos servicekunden. Vi utvecklade en prototyp av ett inrapporteringsverktyg för en handdator. I detta verktyg får serviceteknikern tillgång till all relevant information gällande serviceuppdraget. Efter slutfört uppdrag skickas driftjournalen in till en databas hos Borlänge Energi, samtidigt skickas ett email till servicekunden att serviceuppdraget är utfört. Utöver målet utredde vi nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen. Borlänge Energi vill med detta veta om arbetet blev effektivare, samt om arbetsrutinerna förändrades. Resultatet vi kom fram till var att arbetet effektiviseras med användning av prototypen. Viktiga faktorer för att få serviceteknikern att använda prototypen var användarvänlighet samt förändring av arbetsrutiner.

 • 82.
  Einarsson, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Ohlsson, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Industrial IT - Att certifiera produktinformation på ABB2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete genomfördes på ABB Power Technologies AB i Ludvika. ABB vill överbrygga gapet mellan industri och informationsteknologi för att få de båda delarna att arbeta integrerat. ABB kallar detta koncept för Industrial IT (IIT). Ett krav från koncernledningen är att alla produkter ska vara certifierade enligt nivå 0, som är det första steget i IIT: s certifieringsprocess. Målet var att utföra en kravspecifikation på ett system som ska kunna leverera certifierad produktinformation enligt IIT-standard. Målet var även att, med kravspecifikationen som underlag, ge förslag på en lösning för att ABB ska kunna skapa och bifoga denna produktinformation till sina kunder. Det akademiska syftet var att beskriva hur man kan gå till väga för att certifiera produktinformationen enligt IIT nivå 0 på en produkt i ABB: s verksamhet. Syftet var även att öka förståelsen för IIT-konceptet. Genom hela arbetet har Gatemodellen använts. Denna projektstyrningsmodell är framtagen speciellt för informationssystem-projekt inom ABB och alla projekt som utförs inom ABB ska följa den. För att uppfylla målet med en utförd kravspecifikation har relevanta delar ur Directmodellen använts. För att få information om hur verksamheten fungerar och få insikt i problematiken har intervjuer genomförts som grundar sig på litteraturstudier. Vi föreslår att ett tidigare utgivet system vid namn Aspect Object Builder (AOB) används som grund i det här projektet. AOB: n har använts i liknande projekt inom ABB och fungerat bra. Det finns ingen standardkoppling mellan AOB: n och de system där produktinformationen finns eftersom det finns så många olika typer av filservrar, PDM- och ERP-system, där informationen lagras. Därför måste ett unikt gränssnitt göras för just detta projekt, som hjälper AOB: n att samla in data. Ett förslag till ett gränssnitt presenteras i uppsatsen.

 • 83.
  Einarsson, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Ohlsson, Jörgen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  RailsTNE: En multimodal informationsplattform i ett interorganisatoriskt nätverk2005Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att utreda möjligheterna att etablera dataförsörjning riktade mot multimodala transporttjänster är idag av största intresse. Det är också intressant att försöka utnyttja de standarder som tagits fram när en dataförsörjningskedja ska etableras. Detta examensarbete genomfördes på Triona AB i Borlänge. Triona har utvecklat databasen Transport Network Engine (TNE), som idag används för att läsa in data från Nationella VägDataBasen (NVDB) och från skogsnäringen. Målet med arbetet var att ta fram en informationsmodell, som beskriver hur ett transportnät med nätanknutna data, som stödjer multimodala transporter och resor, kan lagras i TNE. En förlängning av målet blev att, utifrån ett givet användarfall, etablera dataförsörjning till TNE och lägga in de nödvändiga datamängderna. TNE bygger på ESRI:s produkter och funktionalitet för hantering av geografisk information och informationsmodell och datahantering i TNE baseras på internationella och svenska standarder. Idag finns all information om järnvägsnätet hos Banverket och det finns ingen koppling mellan Banverkets databas Baninformationssystemet (BIS) och Vägverkets databas NVDB. För att den kopplingen ska kunna ske, krävs att de båda verken kan samarbeta som två stora organisationer i ett väl fungerande nätverk. Ett så kallat interorganisatoriskt nätverk. Det akademiska syftet var att föreslå en arkitekturstrategi som stödjer ett sådant nätverk. Vi upptäckte att arkitekturstrategierna IRM och VBS är uppbyggda för att inrikta sig på enskilda organisationer, och det visade sig svårt att följa en specifik strategi inom ett nätverk med flera organisationer. I vårt användarfall måste nätverket mellan Banverket, Vägverket och Stora Enso samarbeta över organisationsgränserna. Därför behövs en strategi för ett interorganisatoriskt samarbete så att informationen kan struktureras på ett gemensamt sätt. Vi föreslår ett antal idealtypskriterier som vi utgått efter i struktureringen av systemarkitekturen. Den innehåller en informationsmodell för både väg- och järnvägsdata som följer standarden SS 63 70 04. Arbetet avgränsades till att endast innehålla de datamängder som användarfallet kräver. Vi har analyserat KombiTIF-rapporten som är ett avslutat projekt styrt av Banverket på uppdrag av Näringsdepartementet. Rapporten ger ett förslag på en lösning i form av en arena som ska göra data tillgänglig för användning. Vi väljer att se TNE-plattformen som en realisering av denna arena. Enligt vårt förslg så ska TNE-plattformen hämta in det mest grundläggande datat om järnvägsnät och nätanknuten data från BIS och standardiserad information om vägnät och nätanknuten data från NVDB via ett gränssnitt. I framtiden är det möjligt att på samma sätt ta in andra trafiknät såsom Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Rikstrafiken. Vi arbetade efter en egen metod som vi tog fram med valda delar från andra metoder; kartläggning, perspektivanalys, verksamhetsanalys, utveckling och utvärdering. Arbetet genomfördes iterativt i de fem olika faserna.

 • 84.
  Ekengren, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Hassan, Zahid
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår uppdragsgivare Banverket efterfrågade en utvärdering av elektronisk fakturahantering(EFH) vid Banverket som infördes för cirka två år sedan. Det finns några olika verktyg för EFH, skanning av pappersfakturor är ett av de verktygen som Banverket använder för att hantera pappersfakturor från olika leverantörer. Vårt mål med uppsatsen var att analysera vilken effekt användningen av EFH får för Banverket. I vår analys studerades effekter av det införda systemet för elektronisk fakturahantering. Uppsatsen har gjorts med hjälp av en kvalitativ undersöknings metod, analysmetoden FA/SIM samt litteraturstudier inom ämnet. Vi har intervjuat personal vid Banverket Produktion och Banregioner i Malmö samt Stockholm. Vi har även intervjuat personal vid HK, Projektering och Telenät i Borlänge. Efter vår analys har vi kommit fram till att det finns stora ekonomiska vinster med elektronisk fakturahantering, men även vinster som inte är direkt mätbara. De viktigaste effekterna är att inga fakturor kommer bort efter de har skannats in och systemet har hela tiden reda på var i flödet fakturan befinner sig, det vill säga bättre kontroll har vunnits. Genom införandet av EFH har flera arbetsmoment försvunnit eller automatiserats och hanteringen av fakturor har förenklats, vilket bidrar till mindre kostnader för hantering av fakturor. Med EFH behöver användarna inte ta kopior av fakturor eftersom de hela tiden finns i systemet. När det gäller minskad dröjsmålsränta har vi kommit fram till att Banverket bör ha minskat kostnaderna för dröjsmålsränta.

 • 85.
  Ekengren, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sjans, Monica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Ruttoptimering för sophämtningsverksamhet: anpassning av systemarkitektur till ett ruttplaneringssystem2005Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Renhållningen är den avdelning inom Falu Energi & Vatten som ansvarar för tömning av allt hushållsavfall i Falu kommun. Renhållningen har infört ett nytt insamlingssystem för komposterbart avfall i papperspåse vilket krävde ett extra kärl, anpassat för ändamålet. Den stora mängden extra kärl innebar att personalen inte hann med att tömma allt avfall inom ordinarie arbetstid. En övergripande omdimensionering har gjorts av SWECO VIAK och SWECO Position. Examensarbetet syftar till att utreda förutsättningar för införande av system för ruttoptimering av sophämtning och även att ge förslag till hur positionering av hämtställen ska kunna genomföras. En verksamhetsanalys och en informationsbehovsanalys har utförts och resultatet visade på att de filer som hämtades från Renhållningen och som används som körlistor, hade stora brister, vilket ledde till att hämtställen inte kunde visas i det ruttplaneringssystem som testades för ändamålet. Det saknades fastighetsbeteckning och korrekta belägenhetsadresser i många fall, därför ges ett förslag till strukturering av dessa filer. Det har även utarbetats en beskrivning i fem steg som innefattar hur en verksamhet kan anpassa sitt system till ett ruttplaneringssystem. Slutsatsen blir att det krävs mycket arbete av Renhållningen för att anpassa sitt utdata och utföra positionering av hämtställen, men ett ruttplaneringssystem skulle vara mer effektivt än den manuella ruttplanering som nu används.

 • 86.
  Ekholm, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Undersökning av modeller för utvärdering av tidseffektivitet inom användbarhet: Teoretisk genomgång och praktikfall2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många studier som genomförts avslöjar att det finns brister i användbarhet i vårdrelaterade Informationssystem. Frågan är om användbarheten inom IT är anpassade efter användarens behov. Brister leder till att läkares och vårdpersonals tid och resurser inte används på ett optimalt sätt.

  Syftet med här arbetet är att undersöka och jämföra olika utvärderingsmodeller inom användbarhet som även kan utvärdera tidseffektivitet i ett informationssystems användargränssnitt. Först ska jag göra en teoretisk genomgång av utvärderingsmodeller för att hitta en eller flera passande utvärderingsmodeller för att mäta tidseffektivitet inom användbarhet. Därefter ska jag pröva den eller dessa utvärderingsmodeller i ett praktiskt fall. Detta för att se ifall de teoretiska utvärderingsmodellerna har möjligheten att visa tid som kan sparas inom användbarheten av ett vårdsrelaterat informationssystem

  Efter jämförelse och utvärdering av olika utvärderingsmodeller för användbarhet står det klart att det finns flera utvärderingsmodeller som på olika sätt kan utvärdera tidseffektivitet inom användbarhet.

  Resultaten från den här studien visar på att det finns möjligheter att spara tid vid användning av vårdrelaterade informationssystem.

 • 87.
  Ekman, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Hansson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gratification by Gamification: Gamification som medel för att skapa en användbar applikation för synpunktshantering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning att motivera användning av IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig förvaltning eftersom användningen baseras på frivillighet. Ett sätt att motivera användning är att göra det roligt att använda tjänsten. Det kan ske med gamification. Gamification är spelliknande element i en, annars, icke-spelmässig tjänst. Denna studie syftar till att beskriva hur gamification, ur ett användbarhetsperspektiv, kan användas för att skapa en applikation för synpunktshantering. Forskningsstrategin som används är design and creation där vi utvecklar en IT-artefakt som utgörs av en prototyp för en synpunktshanteringsapplikation. Metoden som används för detta är prototyping. Vidare tas användbarhet i beaktande under utvecklingen av prototypen. Kunskapsbidraget för denna studie är dels prototypen och dels insikter om hur gamification kan användas för att skapa användbarhet. Två versioner av prototypen utvecklades initialt. Dessa testades av fem fokusgrupper med totalt 37 respondenter. Respondenterna deltog i en enkät samt en semistrukturerad gruppintervju. Resultatet av detta utvärderades sedan och användes för att förfina prototypen och för att ge förslag på hur gamification kan införas i applikationen. Denna studie visar att gamification kan implementeras i applikationen och bör göras så genom ett poängssystem där poängen kan användas för en belöning. För att motverka risker med skadegörelse ska poängen delas ut efter en inrapporterad synpunkt har behandlats av kommunen som tillhandahåller tjänsten. Gamification ska användas för att det är underhållande och belönande vilket skapar tillfredsställelse ur ett användbarhetsperspektiv. Vi konstaterar också att ändamålsenlighet och effektivitet måste tillgodoses innan gamification, som tillfredsställande element, införs.

 • 88.
  Eljas, Kalle
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Johansson, Dan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En jämförelse av molnbaserade realtidsanalystjänster: Skillnader i användbarhet mellan multi-tenant och single-tenant arkitekturer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att olika typer av enheter kan förses med sensorer och datachip som är uppkopplade mot internet. En ökad mängd data innebär en ökad förfrågan på lösningar som kan lagra, spåra, analysera och bearbeta data. Ett sätt att möta denna förfrågan är att använda sig av molnbaserade realtidsanalystjänster. Multi-tenant och single-tenant är två typer av arkitekturer för molnbaserade realtidsanalystjänster som kan användas för att lösa problemen med hanteringen av de ökade datamängderna. Dessa arkitekturer skiljer sig åt när det gäller komplexitet i utvecklingen.

  I detta arbete representerar Azure Stream Analytics en multi-tenant arkitektur och HDInsight/Storm representerar en single-tenant arkitektur.

  För att kunna göra en jämförelse av molnbaserade realtidsanalystjänster med olika arkitekturer, har vi valt att använda oss av användbarhetskriterierna: effektivitet, ändamålsenlighet och användarnöjdhet. Vi kom fram till att vi ville ha svar på följande frågor relaterade till ovannämnda tre användbarhetskriterier:

  • Vilka likheter och skillnader kan vi se i utvecklingstider?

  • Kan vi identifiera skillnader i funktionalitet?

  • Hur upplever utvecklare de olika analystjänsterna?

  Vi har använt en design and creation strategi för att utveckla två Proof of Concept prototyper och samlat in data genom att använda flera datainsamlingsmetoder. Proof of Concept prototyperna inkluderade två artefakter, en för Azure Stream Analytics och en för HDInsight/Storm. Vi utvärderade dessa genom att utföra fem olika scenarier som var för sig hade 2-5 delmål. Vi simulerade strömmande data genom att låta en applikation kontinuerligt slumpa fram data som vi analyserade med hjälp av de två realtidsanalystjänsterna. Vi har använt oss av observationer för att dokumentera hur vi arbetade med utvecklingen av analystjänsterna samt för att mäta utvecklingstider och identifiera skillnader i funktionalitet. Vi har även använt oss av frågeformulär för att ta reda på vad användare tyckte om analystjänsterna.

  Vi kom fram till att Azure Stream Analytics initialt var mer användbart än HDInsight/Storm men att skillnaderna minskade efter hand. Azure Stream Analytics var lättare att arbeta med vid simplare analyser medan HDInsight/Storm hade ett bredare val av funktionalitet.

 • 89.
  Elmi, Mohamed
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Johansson, Linus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gamification för peer formativ feedback: En fallstudie om hur gamification kan motivera studenter vid systemvetenskapliga programmet att ge varandra feedback.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad som skulle motivera studenter att använda sig av en gamifierad plattform för att ge varandra formativ feedback.

  Studien är utformad som en fallstudie där studiens utgångspunkt är studenternas behov av en möjlig gemensam plattform för att enklare kunna be varandra om hjälp i programmeringskurser. Men Studien och det efterföljande resultatet kan även appliceras på andra kurser. Användningen utav både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder har genomförts, detta i form utav intervjuer och enkäter samt en testning av en gamifierad plattform. Då det insamlade datat är av kvalitativ och kvantitativ art så användes även en blandning utav tematisk analys till det kvalitativa datat och en kvantitativ dataanalys för det resterande kvantitativa datat. Vi har även genomfört en utvärdering av en gamifierad plattform mot ett existerande ramverk.

  De genomförda litteraturstudierna är grunden för definitionerna av studiens centrala begrepp.

  Resultatet från denna studie bidrar med en berättigande till om en gamifierad plattform är något som studenterna skulle vilja se och använda. Baserat på studenternas inställning till en gamifierad plattform så har även en kravlista bearbetats fram. Något som framkom under denna studie är att studenterna inte motiveras utav en monetär belöning. Motiveringen kretsar istället kring möjligheten att verifiera kunskapen hos sig själv samt att ta vara på en möjlighet att visa vad man går för.

 • 90.
  Emretsson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Clean coding i team: En fallstudie om hur ett team går tillväga för att etablera ettgemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag byggs många system som består av svårlästa kodbaser med låg förvaltningsbarhet. En anledning

  till detta är att utvecklarna av systemet har olika bakgrund och kunskap i hur de skriver kod. Att skriva

  sin kod på helt skilda sätt är något som kan skapa problem i takt med att system blir större och allt mer

  komplexa.

  Nethouse i Borlänge har sedan 2015 arbetat med förvaltningsuppdraget TRAP (Transportstyrelsens

  Administrativa Processystem) där en problematiskt förvaltning upplevts i och med att systemet är

  uppbyggt med hjälp av olika tekniker. Tekniken i TRAP ska lyftas och målet med detta är att skapa en

  mer lättläst och förvaltningsbar kodbas jämfört med hur TRAP ser ut idag. För att uppnå detta är

  planen att i teamet etablera ett gemensamt tankesätt som grundas i de riktlinjer som Clean code

  förespråkar.

  Studien syftar till att beskriva hur ett team arbetar med etableringen av ett gemensamt tankesätt som

  grundas i Clean Codes riktlinjer samt faktorer som anses vara viktiga att beakta.

  För att uppnå syftet användes två frågeställningar:

  Hur arbetar teamet med etableringen av det gemensamma tankesättet idag?

  Vilka faktorer kan anses som viktiga att beakta när ett nytt gemensamt tankesätt ska etableras?

  En fallstudie utfördes med intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetoder för att ha möjlighet att

  besvara frågeställningen.

  Resultatet från studien visar att teamet på Nethouse använder sig av par- och mobprogrammering samt

  i enstaka fall kodgranskning för att etablera det gemensamma tankesättet. Resultatet beskriver även

  fyra faktorer som är viktiga att beakta när ett gemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer

  ska etableras. De fyra faktorerna är ömsesidigt förtroende, ömsesidighet kring det arbete som utförs,

  tvåvägskommunikation och tillvägagångssätt.

 • 91.
  Engblom, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Varumärkesidentitet hos elitidrottare: Hur bildspråk i sociala medier kan stärka varumärkesidentitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke. Varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, där kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden för varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att kommunicera detta. Föreliggande arbete utfördes som en fallstudie på elitryttaren Annelie Eriksson med syfte att ta reda på hur Annelie kan använda bildspråk för att kommunicera kärnvärdena i identiteten och stärka sitt varumärke. Som en del i detta analyserades även hur andra elitidrottare profilerar sig på sociala medier. Forskningsresultaten visar att stillbilder är den vanligaste typen av media och att idrottaren förekommer på majoriteten av bilderna. Vidare läggs också stort fokus på själva sporten. Personliga bilder förekom relativt sällan men visade sig ändå ha stor inverkan på den sammantagna uppfattningen av idrottaren. För att Annelie Eriksson ska stärka sin varumärkesidentitet bör hennes bilder kommunicera självsäkerhet, kvinnlighet, fart eller något av hennes andra kärnvärden. Annelie själv verkar vara det bästa sättet att kommunicera kvinnlighet och självsäkerhet, samtidigt som hästar i fart är vad som får henne som idrottare att uppfattas som fartfylld och tuff. Inslag av mer personliga bilder kan bidra till autenticiteten, vilket på sikt kan stärka det personliga varumärket. Vidare verkar motivet i bilderna vara av större vikt än hur bilderna är komponerade. Undantaget är att bilderna ändå bör hålla en hög kvalitet.

 • 92.
  Englander, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Tägt, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Systemintegration mellan Java och VB.NET med webservices2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens näringsliv är effektiv kommunikation och informationsutbyte mellan företag en förutsättning för verksamheten. Näringslivet utmärks av förändring; företag köps upp, företag slås samman, företag samarbetar i projektform. Behovet av att integrera varandras informationssystem står i paritet med ovanstående förändringar. Ett stort problem med systemintegration är variationsrikedomen mellan informationssystemen, beträffande teknisk plattform och programspråk. Webservices erbjuder metoder att enkelt integrera olika informationssystem med varandra. I rapporten beskrivs hur webservices implementeras och vilka tekniska komponenter som ingår, samt de fördelar som webservicetekniken ger. Uppdraget från Sogeti, Borlänge var att designa och implementera en prototyp, i vilken klientapplikationer i Java och VB.NET integreras med varandra genom webservices i respektive programspråk. För analys och design har metoden UML använts. Slutsatsen av rapporten är att Java och VB.NET kan kommunicera med varandra genom webserviceteknik. Dock är integrationen mellan de två programspråken inte okomplicerad. Detta leder till slutsatsen att webservicetekniken måste standardiseras för att få ordentligt genomslag som teknik för systemintegration mellan olika programspråk.

 • 93.
  Engström, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sandberg, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Riktlinjer för skapande av virtuell miljö med hjälp av Unmanned Aircraft System: arbetning av data för marknadsföring med möjlighet till beräkning av markyta och landmassa.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Unmanned Aircraft Systems (UAS) är en samlingsterm för obemannade flygburna farkoster och de system som hör till användningen. NCC har en önskan om att kunna skapa 3D‐modeller av data som kommer från UAS för att utföra marknadsföring och beräkning av markyta från samma material. Den kombination av bearbetning som ska utföras på samma material skapar problem genom att det krävs olika programvaror i utvecklingsprocessen och dessa hanterar olika filformat. Arbete med UAS medför också felkällor som inte behöver tas med i beräkning vid inmätning på marken. Dessa felkällor kan vara höjdskillnader och skakningar i UAV:n (Unmanned Aerial vehicle). Av dessa data vill man kunna skapa virtuella miljöer eller panoramabilder för att kunna visa spekulanter kommande byggen och deras färdiga resultat, detta skapar också problem då ännu en programvara ska hanteras för att nå det slutgiltiga resultatet. När den här studien genomfördes fanns ingen metod eller riktlinjer för att framställa material för att utföra arbeten i den här kombinationen. Vår uppgift var att studera om det var möjligt att skapa en metod för detta arbete som företaget kan tillämpa. Detta genomfördes genom en kvalitativ studie med olika datainsamlingsmetoder, tester och programvara. Resultatet av studien visar att de program som använts kräver stora kunskaper och datakraft för att utföra de beräkningar som görs. Testen som gjorts har varit under begränsade förhållanden och vidare tester har inte kunnat utföras där behov funnits. Det leder till att en metod inte går att framställas under dessa omständigheter. Istället har arbetet resulterat i några generella riktlinjer för arbete med UAS och framställning av virtuella miljöer.

 • 94.
  Ericsson, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Förbättringsarbete för användbarhet i en webbshop: Förbättrad användbarhet genom ökad effektivitet samt tillfredsställelse2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och göra den mer användarvänlig och effektiv.

  I utvecklandet av mjukvara har själva användarna ofta glömts bort, antingen helt eller tagits in för sent i utvecklingen. Detta resulterar i otillräckliga system som skapar missnöjda användare. Denna studie har testat att använda en ny metod grundat på befintliga metoder och applicerat på arbetet. För att uppnå förbättring har det valts att samarbeta med användarna på VVSteknik själva som får ge sina åsikter genom hela studien.

  Den arbetsmetoden heter UCD, User Centered Design vilken är en agil metod som involverar användare i utvecklingen. För att uppnå förbättring om användbarhet genom tillfredsställelse samt effektivitet har denna metod applicerats. Metoden har innefattat intervjuer av interna användare, testning och reflektioner som genomförts av både interna och externa användare, samt SWOTanalysering som grundats i svaren från reflektionerna för att se om förbättring har skett.

  Resultatet på studien visade på förbättring i användbarheten främst i designen. Den blev smidigare, tydligare, enklare att använda, fick ett naturligare arbetsflöde som några av de förbättringar som användarna själva angav. Detta resulterade i en förbättring och visar därmed på en lämplig metod.

 • 95.
  Ericsson, Robin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Granlöf, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  The effects of Kanban in software development teams: a study of the implementation at Sandvik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In software development organizations there is sometimes a need for change. In order to meet continuously increasing demands from their customers, Sandvik IT Services- SITS, at Sandvik in Sweden, required improving the way they worked with software development. Due to issues like a lot of work in progress and lot of simultaneous tasks for individuals in the teams that caused stress, it was almost impossible to address the question of working with improvements. In order to enable the improvement process Kanban was introduced in the software development teams. Kanban for software development is a change method created by David J. Anderson. The purpose of this thesis is twofold. One part is to assess what effects Kanban has had on the software development teams. The other part is to make a documentation of the Kanban implementation process at SITS. The documentation has been made on the basis of both company internal resources and observations of the Kanban implementation process. The effects of Kanban have been researched with an interview survey to the teams that have gone through the Kick start of the Kanban process. The result of the thesis is also twofold. One part of the result is an extensive documentation of the implementation process of Kanban at SITS. The other part is an assessment of the effects that Kanban has had at SITS. The major effects have been that the teams are experiencing less stress, more focus on quality and better customer collaboration. It is also evident is that it takes time for some effects to evolve when implementing Kanban

 • 96.
  Eriksson Asp, Tova
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Propagation of traditional media publications in social media: A network analysis approach2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media is a vast, fluctuant domain that is difficult to grasp, overlook and explain. It is important in our daily lives as well as for organisations, such as traditional media. Traditional media is moving from analogue news propagation to propagating news online, where social media plays a significant role. This study contributes to the understanding of traditional media propagation in social media, through quantitative and network analysis of articles’ spread in social media. The study also contributes to refining social media network analysis methodology, from the perspective of traditional media propagation in social media. The study is conducted as a survey where web documents of social media posts were collected and analysed. The scope of the study were Swedish traditional media. Two analysis methods were used: a quantitative statistical analysis of the propagation of articles and a network analysis comparing the usefulness of two common network analysis metrics: indegree centrality and PageRank. The results show that an overall of 22,34% of traditional media articles in this study, were propagated in social media. The findings include what categories of articles are most propagated on different social media platforms. Different kinds of newspapers were also compared, and variances were found. Local press articles were more propagated on Facebook than on Twitter, in opposite to national press that were more propagated on Twitter than on Facebook. Indegree centrality was found to be the most useful metric for examining traditional media propagation amongst Swedish newspapers, when compared to PageRank. Lack of cross-platform research in social media is pointed at, since this study identifies a prominent need for evolving cross-platform social media research.

 • 97.
  Eriksson, Else-Maj
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Shebli, Peter
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Self-Service Business Intelligence verktyg – möjligheter och begränsningar: En jämförelse av teorier om Self-Service Business Intelligence verktyg och praktiska resultat av verktyget PowerPivot2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom Business Intelligence har begreppet Self-Service Business Intelligence (Self-Service BI) vuxit fram. Self-Service BI omfattar verktyg vilka möjliggör för slutanvändare att göra analyser och skapa rapporter utan teknisk support. Ett av dessa verktyg är Microsoft PowerPivot. På Transportstyrelsens Järnvägsavdelning finns behov av ett Self-Service BI-verktyg. Vi fick i uppdrag av Sogeti att undersöka om PowerPivot var ett lämpligt verktyg för Transportstyrelsen. Målet med uppsatsen har varit att testa vilka tekniska möjligheter och begränsningar PowerPivot har samt huruvida PowerPivot är användbart för Transportstyrelsen. För att få en djupare förståelse för Self-Service BI har vi kartlagt vilka möjligheter och begränsningar med Self-Service BI-verktyg som finns beskrivna i litteraturen. Vi har sedan jämfört dessa med våra testresultat vilket har varit syftet med uppsatsen. Resultatet av testerna har visat att Transportstyrelsens Järnvägsavdelning initialt behöver teknisk support för att använda PowerPivot. Testerna har även visat att vissa av Transportstyrelsens krav inte kan uppfyllas. Detta minskar användbarheten för Transportstyrelsen. Vidare har vi kommit fram till att Self-Service BI inte alltid är enkelt att använda för slutanvändare utan teknisk support. Resultatet visar även att det krävs en BI-infrastruktur för att enkelt skapa rapporter med god kvalitet och högsta möjliga korrekthet.

 • 98.
  Eriksson, Mia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Beslutsstödsmodell vid anskaffning av IT-stöd inom FMV2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens ökade krav på effektivisering och kostnadsmedvetenhet skapar behov av att enklare och mer affärsmässigt kunna anskaffa IT-stöd. Fler och fler företag på marknaden erbjuder sina kunder att köpa IT-stöd paketerat som tjänster levererade via Internet. FMV:s inriktning och strategi är att i allt större utsträckning köpa IT-stöd som tjänster då målet är att minska IT-kostnaderna. Problemet inom FMV är att arbetssättet och styrmodellerna inte anpassats till anskaffning av tjänster vilket resulterar i svårigheter att styra och följa upp avtal samt problem att dimensionera och planera IT-projekten. Arbetet inleddes med en förstudie för att kartlägga hur IT-enheten arbetar. För att tydliggöra problembilden och identifiera förändringsbehoven genomfördes en förändringsanalys som beskriver dagens svårigheter kopplat till visioner och mål. Utifrån framkomna mål och de visioner som legat till grund för inriktningarna för att minska IT-kostnaderna gjordes en analys av förändringsbehoven. Analysen påvisade att den inledande planeringen av IT-projekt är nyckeln för ett lyckat införande. För att åstadkomma en bra grund för projekten i planeringsfasen har en beslutsstödsmodell tagits fram. Modellen är baserad på faktorer som identifierats som kritiska i valet av anskaffningsstrategi och som i stor grad styr om ett IT-stöd kan anskaffas som tjänst. Kopplat till modellen finns påståenden kring anskaffning av tjänst och anskaffning i egen regi. Syftet är att skapa ett gemensamt resonemang så att projektledarna i olika IT-projekt utgår ifrån samma frågeställningar i planeringsprocessen. Som sista steg i planeringen skall en omvärldsanalys genomföras för att säkerställa att IT-stödet finns att tillgå som tjänst.

 • 99.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  A Communicative Action Analyses of In formation Systemes1996Ingår i: Proceedings of the First International Workshop on Communication Modeling / [ed] Verharen, E.; van der Rijst, N.; Dietz, J., Tilburg, The Netherlands , 1996Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 100.
  Eriksson, Owen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory1999Ingår i: Proceedings of the fourth International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling / [ed] Goldkuhl, G.; Lind, G.; Seigerroth, U., Copenhagen, 1999, s. 43-58Konferensbidrag (Refereegranskat)
1234567 51 - 100 av 393
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf