du.sePublications
Change search
Refine search result
111112113114115116117 5651 - 5700 of 6066
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5651.
  Westerberg, Stephanie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares uppfattningar av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse av förskollärares uppfattningar av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation. Frågeställningarna handlar om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilka olika uppfattningar har förskollärare av estiska aspekter i samband med dokumentation samt hur förskollärare uppfattar olika etiska aspekters inverkan på pedagogisk dokumentation. I studien har intervjuer och kompletterande observationer använts som metod. Med hjälp av intervjuerna och fenomenografin som forskningsansats och analysmodell har variationer av förskollärarnas uppfattningar beskrivits och kategoriserats. Tidigare forskning har visat att det finns olika tolkningar av pedagogisk dokumentation samt att etiken i samband med dokumentationsarbetet ofta relaterar till ett maktperspektiv och hur barn synliggörs i dokumentationerna. Barns synliggörande tillsammans med ett maktperspektiv diskuteras i en fördjupad analys av resultatet. Resultatet belyser att de uppfattningar förskollärarna har av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation handlar om barns deltagande, etik som möjliggörande, etiska dilemman och samverkan med föräldrarna. Förskollärarnas uppfattningar är att barn ska kunna påverka innehållet i dokumentationerna så att de känner stolthet över sig själva. En annan uppfattning är att etiska aspekter både kan innebära dilemman och möjligheter. Dilemman handlar bland annat om vem som har makt att påverka vad eller vilka barn som synliggörs i dokumentationerna. Möjligheterna uppfattas vara att etiska frågor leder till konstruktiva diskussioner i arbetslagen som gör att pedagogerna blir mer medvetna om sina handlingar i samband med pedagogisk dokumentation

 • 5652.
  Westergren, Jens
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Tonkonogi, Michail
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  No difference in sprint cycling performance tests on a stationary and mobile ergometer2011In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 43, no 5, p. 161-161Article in journal (Other academic)
 • 5653.
  Westerlind, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Andraspråkselever och matematik: En empirisk undersökning om hur lärare anser att de arbetar för att utveckla det matematiska språket hos andraspråkselever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordförrådet i det matematiska språket kan skilja sig åt från det vardagliga språket. De matematiska orden rymma och axel är exempel på matematiska ord som har olika betydelse jämfört med ordens betydelse i det vardagliga språket. Antalet andraspråkselever ökar i den svenska skolan och forskning har visat att andraspråkselever generellt sett får lägre resultat i matematik än elever födda i Sverige. Alltfler lärare behöver därför kunna undervisa på ett sådant sätt att andraspråkselever får möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket. Syftet med denna studie är att undersöka om det sätt som lärare beskriver att de arbetar på för att andraspråkselever ska få möjlighet att bygga upp ordförrådet i det matematiska språket har stöd i forskningslitteratur. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod bestående av skriftliga e-postintervjuer. Sex stycken lärare som alla undervisar andraspråkselever i matematik deltog. Studiens resultat visade att delar av de sätt som de medverkande lärarna beskriver sig arbeta på har stöd i den utvalda forskningslitteraturen. De beskriver sina olika arbetssätt som fokuserade på matematiska samtal och där andraspråkseleven får använda sitt förstaspråk som en tillgång vid utvecklandet av ordförråd i det matematiska språket. Lärarna beskriver också ett arbetssätt där de använder en undervisning med konkret material för att stödja andraspråkselevers utveckling av matematiskt ordförråd. Studien avslutas med att diskutera hur rön från forskning överensstämmer med hur lärare beskriver sig arbeta för att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket.

 • 5654.
  Westerlind, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematik och andraspråk: En litteraturstudie om hur lärare kan genomföra undervisning för att utveckla andraspråkselevers matematiska språk2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete redovisar en systematisk litteraturstudie där en undersökning om

  undervisning och andraspråkselevers matematiska språk har genomförts. Syftet med studien var

  att undersöka hur undervisning kan genomföras för att gynna andraspråkselevers utveckling av

  ordförrådet i det matematiska språket. Matematik är ett ämne där språk spelar stor roll och

  undervisningen bör genomföras med tanke på språkutveckling. Det matematiska språket är

  svårare än det vardagliga språket och kulturen kan ha betydelse för hur matematikuppgifter

  tolkas. Ett brett matematiskt ordförråd underlättar för att utveckla det matematiska språket.

  Ämnet är relevant eftersom PISA-undersökningen 2012 har visat att andraspråkselever presterar

  lägre i matematik än vad elever födda i Sverige gör. Analysen av det valda materialet har visat att

  när undervisningen genomförs utifrån det sociokulturella perspektivet där språk och

  kommunikation är centrala delar kan andraspråkselever ges möjlighet att utveckla det

  matematiska språket. Lärande ses som en social process i detta perspektiv och andraspråkselever

  kan gynnas av att få lära tillsammans med andra. Undervisningen kan med fördel genomföras

  med konkreta material som bilder och olika föremål som leksaker. Läraren bör ha höga

  förväntningar på andraspråkselever för att ge dem möjlighet att utvecklas inom matematikämnet.

 • 5655. Westgård, Theresa
  et al.
  Ottenvall Hammar, Isabelle
  Holmgren, Eva
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wisten, Aase
  Ekdahl, Anne W
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Wilhelmson, Katarina
  Comprehensive geriatric assessment pilot of a randomized control study in a Swedish acute hospital: a feasibility study2018In: Pilot and Feasibility Studies, ISSN 2055-5784, Vol. 4, article id 41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Comprehensive geriatric assessment (CGA) represent an important component of geriatric acute hospital care for frail older people, secured by a multidisciplinary team who addresses the multiple needs of physical health, functional ability, psychological state, cognition and social status. The primary objective of the pilot study was to determine feasibility for recruitment and retention rates. Secondary objectives were to establish proof of principle that CGA has the potential to increase patient safety.

  Methods: The CGA pilot took place at a University hospital in Western Sweden, from March to November 2016, with data analyses in March 2017. Participants were frail people aged 75 and older, who required an acute admission to hospital. Participants were recruited and randomized in the emergency room. The intervention group received CGA, a person-centered multidisciplinary team addressing health, participation, and safety. The control group received usual care. The main objective measured the recruitment procedure and retention rates. Secondary objectives were also collected regarding services received on the ward including discharge plan, care plan meeting and hospital risk assessments including risk for falls, nutrition, decubitus ulcers, and activities of daily living status.

  Result: Participants were recruited from the emergency department, over 32 weeks. Thirty participants were approached and 100% (30/30) were included and randomized, and 100% (30/30) met the inclusion criteria. Sixteen participants were included in the intervention and 14 participants were included in the control. At baseline, 100% (16/16) intervention and 100% (14/14) control completed the data collection. A positive propensity towards the secondary objectives for the intervention was also evidenced, as this group received more care assessments. There was an average difference between the intervention and control in occupational therapy assessment - 0.80 [95% CI 1.06, - 0.57], occupational therapy assistive devices - 0.73 [95% CI 1.00, - 0.47], discharge planning -0.21 [95% CI 0.43, 0.00] and care planning meeting 0.36 [95% CI-1.70, -0.02]. Controlling for documented risk assessments, the intervention had for falls - 0.94 [95% CI 1.08, - 0.08], nutrition - 0.87 [95% CI 1.06, - 0.67], decubitus ulcers - 0.94 [95% CI 1.08, - 0.80], and ADL status - 0.80 [95% CI 1.04, - 0.57].

  Conclusion: The CGA pilot was feasible and proof that the intervention increased safety justifies carrying forward to a large-scale study.

  Trial registration: Clinical Trials ID: NCT02773914. Registered 16 May 2016.

 • 5656.
  Westholm, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En allmän historia – didaktiska val i det mångkulturella klassrummet: En kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur historielärare hanterar det interkulturella uppdraget i dagens pluralistiska samhälle2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället är starkt präglat av en mångkulturalism. Denna mångkultur återspeglas vidare i skolan, som gör att många klassrum idag har en bred variation av språk, nationaliteter och medvetanden. Läroplanen i historia lägger sitt fokus på Nordens och Europas historia, vilket i sin tur inte alltid återspeglar det mångkulturella klassrummets variation av historiemedvetanden. Med detta i åtanke strävar denna undersökning efter att få fördjupade kunskaper om hur historielärare arbetar i mångkulturella klassrum. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fyra historielärare, med fokus på att undersöka hur lärarna valde att lägga upp undervisningen i förhållande till klassrummets erfarenheter och identiteter. Resultaten pekar på att lärarna ser en stor potential i det mångkulturella klassrummet, men att de också upplever att de arbetar utifrån andra förutsättningar och efterfrågar därför stöd i arbetsprocessen. Det mångkulturella klassrummet skulle kunna erbjuda stora undervisningsmöjligheter, där lärare ges möjlighet att individualisera undervisningen och undervisa med en bredare repertoar, men för att nå dess fulla potential krävs det att dagens lärare får de hjälpmedel de behöver för att bättre kunna hantera det interkulturella uppdraget.

 • 5657.
  Westlin, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social and Political Studies.
  "Den nya manligheten" i modemagasinet King 2005: Nya områden och gamla gränser2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att undersöka hur maskuliniteter gestaltas i mansmagasinet Kings, år 2005, texter utifrån de begrepp och teorier som används i modern maskulinitetsforskning. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys, där ett analysverktyg bestående av ett antal nyckelkategorier kring vad maskulinitet och manlighet är, appliceras på tidningens texter. I resultatet visar det sig att King lägger största betoningen på utseende och konsumtion av manlighet men att det också finns gränser för hur och på vilket sätt mannen skall ta hand om sitt utseende för att inte värderas som feminin. Resultatet åskådliggör också att King är dubbeltydiga i sitt presenterande av maskulinitet, där mannen både tillåts inträda nya områden men samtidigt måste leva upp till många av de gamla normerna för män.

 • 5658.
  Westling, Caroline
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science.
  Rektorers erfarenheter av skolans sex och samlevnadsundervisning och samarbete med ungdomsmottagningen: En intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Swedish schools sexual and relationship education should give adolescents´ knowledge about the body, sexuality, gender and relationships. The headmaster of each school is responsible for this education. Midwives at youth clinics around the country has over the year’s amassed extensive knowledge about adolescents´ conditions that are specific to the age group. The aim of this study was to describe the headmasters' experiences of sexual and relationship education and collaboration with the youth clinic. The study had a descriptive design. A convenience sample was applied as sampling method. Seven principals from schools in central Sweden participated in the study. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed according to qualitative content analysis. The results were presented on the basis of six categories and 18 subcategories. The results showed that the headmasters´ had the experience of the teachers was a key factor for the sexual and relationship education to be good. Headmasters´ had the experience that young people's lifestyles and attitudes played a big role in how they transformed their theoretical knowledge of sex and relationship to practice. Headmasters´ had good experience of working with the youth clinic. The Headmasters´ highlighted socio-demographic challenges in sexual and relationship education. Headmasters´ had experiences that there was a lack of knowledge among the students in the subject. Headmasters´ felt that it was important that there was a balance between biology and value issues in sex education. Headmasters´ felt doubts about the form of the education.. The author's conclusion after interviewing seven headmasters is that Swedish schools need much clearer guidelines on how sexual and relationship education should be conducted so that the balance between biology and values can be created.

 • 5659.
  Westlund, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”... kan vi få lyssna på den där skivan?”: En studie om pedagogers förhållningssätt till musik och rörelse i en förskola2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra på vilka sätt och med vilka syften musik och rörelse i

  förskolans verksamhet används utifrån barns förutsättningar. Syftet är även att synliggöra hur

  verksamma pedagoger ser på och utformar den pedagogiska miljön för detta ändamål. I

  förlängningen syftar denna studie till att väcka tankar om förnyelse vad gäller förskolans arbete

  med musik och rörelse.

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer och observationer. Intervjuerna innebär att

  informanternas subjektiva upplevelser fokuseras. Studiens deltagare är barnskötare, förskollärare

  och lärare för tidigare år, förskoleklass och fritidshem på samma förskola, men på olika

  avdelningar med olika åldersindelningar. Observationer av den fysiska, pedagogiska miljön såväl

  inomhus som utomhus, utgår från aspekter så som rum och ytor samt material och dess

  tillgänglighet för barnen. Tillsammans bildar miljöobservationer och pedagogernas åsikter och

  reflektioner en helhetsbild där samband utifrån studiens frågeställningar kan sökas.

  Denna studie har den sociokulturella teorin som utgångspunkt vilket innebär att lärandet är

  situerat och sker i olika kontexter. Inom denna teori anser man att lärandet kan ses som medierat

  vilket innebär att människan inte står i en helt otolkad värld utan sammanhang. Resultatet

  diskuteras utifrån tesen att människor lär i samspel med varandra med stöd av artefakter, vilket

  pekar på betydelsen av utformningen av den pedagogiska miljön samt vilken roll pedagogen har

  gentemot denna och barnen i förskolan.

  Resultatet visar att barngruppens intresse för musik och rörelse påverkar pedagogernas val av

  sådana aktiviteter och utformningen av den pedagogiska miljön. Observationerna påvisar bl.a. en

  otillgänglighet av framförallt musikmaterial vilket kan bero på pedagogernas förhållningssätt.

  Pedagogerna hyser en vilja och önskan att arbeta mer med musik samt ”modernisera” dessa

  aktiviteter, men resultatet pekar samtidigt på att okunskap hos pedagogerna kan begränsa

  utvecklingen. Slutligen visar studien att reflektion kan vara relevant för pedagogerna när det

  gäller att utveckla musik och rörelse i förskolan.

 • 5660.
  Westlund, Suzie
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala äldreomsorgen.: en empirisk studie med kvantitativ ansats2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala äldreomsorgen. Metod: studien är en empirisk studie med kvantitativ ansats och utförd i form av en enkätstudie, speciellt utformad för denna studie. Populationen bestod av 24 sjuksköterskor i en liten kommun i mellersta Sverige. Av dessa valde 22 sjuksköterskor, 92 %, att besvara enkäten. Resultat: Flertalet av sjuksköterskorna hade arbetat många år inom kommunen och var nöjda med sitt arbete och sin arbetstid. Tillsammans hade sjuksköterskorna ett mycket brett kunnande inom omvårdnadsområdet, men kunskaper och erfarenheter togs inte tillvara till fullo. Det fanns ändå en önskan om fortsatt kompetensutveckling. Sjuksköterskans ansvar var mycket stort. Arbetsbördan var stor och ensamarbete förekom. Samarbetet med teamet kring patienten var gott och vården av de gamla upplevdes god. Stöd fann sjuksköterskan hos ledningen och hos kollegorna. Det patientnära arbetet hade fått ge vika för mer konsultativt arbete och dokumentation. Konklusion: Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet borde tas tillvara på ett bättre sätt. Den patientnära omvårdnaden har fått ge vika för dokumentation och vårdande på distans. Sjuksköterskan behöver komma närmare patienten som hon har det medicinska ansvaret över och finns där för.

 • 5661.
  Westlund, Suzie
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Blomqvist, Andrea
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fallolyckor i äldre personers egna hem: en retrospektiv registerstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur fallfrekvensen var fördelad mellan män och kvinnor, hur antalet fall var fördelade i åldersgrupperna över respektive under 80 år, när de flesta fallolyckor i det egna hemmet inträffade och om fallen medförde några konsekvenser. Studien var en retrospektiv registerstudie och inkluderade fall hos personer i eget boende med trygghetslarm och/eller hjälp av nattpatrull. Fallolyckorna registrerades på ett instrument som var speciellt utvecklat för projektet. Data från en sex månaders studie med totalt 510 fall av 213 individer analyserades. Resultatet visade att det var främst äldre personer över 80 år som föll och som hamnade på sjukhus. Fallen inträffade oftast förmiddagar och eftermiddagar. Få fall inträffade mellan klockan 00-09. Kvinnorna föll framförallt under december månad. Antal fall som ledde till sjukhusvård var 4.5 % och av dessa var nästan alla individer över 80 år och flertalet var kvinnor. Av de fall som ledde till sjukhusvård inträffade 39 % vid första och enda fallet. Då många vårdtagare föll ett flertal gånger och antalet fall kunde vara mycket högt bör de fallförebyggande åtgärderna ses över. Downton fallriskindex skulle kunna vara ett komplement till övriga fallpreventioner i hemmet. Studien ger användbar data med möjlighet att till exempel utforma hemtjänstens schema utifrån studieresultatet och på så sätt minska antalet fallolyckor i hemmen.

 • 5662.
  Westman, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nielsen, Jessica
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Omvårdnadsbehov hos patienter med diabetes mellitus typ 2: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att klarlägga vilka omvårdnadsbehov som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes. Sammanlagt 15 vetenskapliga artiklar valdes ut via sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN), databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) samt sökmotorn och databasen för medicinska artiklar som drivs av United States National Library of Medicine (MEDLINE), för vidare granskning. Sökorden type 2 diabetes AND quality of life AND nurs* användes. Alla titlar lästes, om titeln verkade relevant för forskningsområdet lästes även abstraktet. Kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes efter granskningsmallar med 28 bedömningskriterier. Omvårdnadsbehoven hos patienter med typ 2-diabetes som framkom vid artikel granskningen evidensgraderades på basen av kvalitetsgranskningen med hjälp av graderingsskala. Resultatet visade att hjälp till förbättrad egenvård, önskan om utökad utbildning, information och kunskap, socialt stöd och kontinuerlig vårdkontakt var de omvårdnadsbehov som studien fann evidens för. Omvårdnadsbehov hos patienter med typ 2-diabetes som framkom var kända sedan tidigare men föreliggande studie säkrade evidensen för dessa. Resultatet diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori där omvårdnaden måste ha en utgångspunkt i individens egna upplevelser av sina behov och hur dessa behov på bästa sätt kan tillfredsställas. Med hjälp av studiens resultat sammanlänkat med Virginia Hendersons teori om individens omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan få en bättre bild av vilka behov som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes för att bevara deras livskvalité.

 • 5663.
  Westman, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skrivande: en lärandepotential på yrkesinriktade gymnasieprogram2010In: Att bygga broar: Kulturella, språkliga och mediala möten / [ed] Kent Adelmann, 2010, Vol. 6, p. 168-176Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Yrkesförberedande gymnasieprogram bär en dubbel roll i och med att de ska förbereda både för ett specifikt yrkesområde och samtidigt ge eleven tillgång till högre studier. Men eleverna och även lärarna på yrkesprogrammen ser sig själva främst som praktiker. Varför ska man då behöva skriva på ett yrkesförberedande program? Men yrken som normalt inte betraktas som skriftyrken läser och skriver allt mer idag. Därmed är det naturligtvis viktigt att alla får tillgång till kunskaper i och förmågor att uttrycka sig med hjälp av tal och skrift. Här vill jag lyfta fram tre områden som jag menar kan hjälpa till att utveckla skriftbruk och skrivandet inom yrkesutbildningar. Det första utvecklingsområdet är synen på skriftkultur och skriftbruk inom karaktärsämnen mer generellt. Det andra är synen på skriftbruk och skrivande i skolans allmänna ämnen. Här fokuseras på förutsättningar att utnyttja fler så kallade skrivkompetenser (Berge 2005), alltså olika sätt att skapa mening med skrift och skrivande, samt visa på olika möjligheter att vidga hur dessa skrivkompetenser används. Slutligen vill jag som tredje utvecklingsområdet lyfta fram förhållningssätt och metoder lärare kan ha användning för i ett skrivutvecklingsperspektiv och även lyfta fram vilka konsekvenser det kan få för skrivandet.

 • 5664.
  Westman, Maria
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Yrkeslärares tankar om text2011In: Praktiknära utbildningsforskning vid Högskolan Dalarna / [ed] Bartholdsson, Åsa; Hultin, Eva, Falun: Högskolan Dalarna , 2011Chapter in book (Other academic)
 • 5665.
  Westman, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Gauermann, Fridele
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientsäkerhet och sjuksköterskans arbetsmiljö påakutmottagning: -En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract:

  The working environment within emergency care is complex and constantly

  changing. The nurse is expected to handle high inflows of patients with variety of severity and

  care needs. In keeping with increasing workload, overcrowded hospitals, long waiting times

  and lack of nurses it is important to clarify the nurse´s work environment in emergency care

  and its influence on patients’ safety.

  Purpose: The purpose of the study was to compile

  nurse´s working environment research within the emergency department with a particular

  focus on patient’s safety.

  Method: The study was conducted as a descriptive literature study

  based on 14 scientific articles. The articles referenced were searched in Pubmed and Cinahl,

  as well as via a secondary search.

  Results: By identifying and categorizing patterns and key

  themes in the articles, fundamental aspects could be compiled. The analysis resulted in two

  main areas: “Nurse´s working environment within emergency departments” and “the work

  environments influence on patients’ safety”. In the nurses working environment, six different

  influencing factors are described; workload, experience, teamwork, communication,

  interruptions and organization.

  Conclusion: Several factors in the nurse's work environment

  within emergency care are important for patient safety. Factors like high workload can be

  both positive and negative depending on the nurse's skills, experience and personality.

  Furthermore, clear organizational allocation of responsibilities, well-functioning teamwork

  and objective, direct communication is of importance to the work environment and patient

  safety. There are often shortcomings in one or more work environments where the patient’s

  safety is compromised. The presence of well - functioning factors in the work environment

  provide beneficial conditions for quality of patient care and staff satisfaction.

 • 5666.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Aktivitetsteori som vägledning och metod2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 73-77Chapter in book (Other academic)
 • 5667.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Att anta utmaningen2007In: Skolportens årsbok 2007 / [ed] Lytsy, Anna, Stockholm: Skolporten , 2007, p. 215-222Chapter in book (Other academic)
 • 5668.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Att bemöta elevers olika förutsättningar och behov.: handbok för lärare och studerande2007Report (Other academic)
 • 5669.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Att skapa motivation för lärande i teori och praktik2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 65-72Chapter in book (Other academic)
 • 5670.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Att utveckla lekprocesser: en utmaning i förskolan och skolan2007In: Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi, ISSN 1404-5559, no 17, p. 121-135Article in journal (Refereed)
 • 5671.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Develop the proximal zon in pedagogical practice2006In: 31st Annual ATEE conference, Portoroz, Slovenien, 2006Conference paper (Refereed)
 • 5672.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Att utveckla komptens om ledarskap2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 79-86Chapter in book (Other academic)
 • 5673.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Forskning i specialpedagogik2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 87-94Chapter in book (Other academic)
 • 5674.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Specialpedagogiskt ledarskap i förskola och skola2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 95-112Chapter in book (Other academic)
 • 5675.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola: när aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 5676.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Lärares ledarskap med datorer i undervisningen!: En aktionsstudie i tre klassrum i grundskolan (1-9) och ett i gymnasieskolan2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The article describes a municipal school development and research project. The study uses interviews with teachers, conversations with students and classroom observations to examine how four primary/secondary/upper secondary schools deal with implementing computers in daily work. The study uses activity theory. Results are presented by compairing the four groups.  

 • 5677.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  "Mainstream" - ett projekt om jämställdhet AMV Dalarna: en utvärderande studie2001Report (Other academic)
 • 5678.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Playprocess, intervention of special educational activities in preschool and school.2008Conference paper (Refereed)
 • 5679.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Pojken med tidningarna2011In: Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan / [ed] Eriksson Gustavsson, Anna-Lena; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 97-110Chapter in book (Other academic)
 • 5680.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Professionsuppdraget pedagogiskt ledarskap2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola och skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 17-24Chapter in book (Other academic)
 • 5681.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  "Rökta ägg": en utvärderande studie2001Report (Other academic)
 • 5682.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken utgår de tre författarna från olika teoretiska och praktiska exempel på utövande av pedagogiskt ledarskap. Värdet av och exemplen på utövandet av det goda pedagogiska ledarskapet bildar en utforskande, slingrande men hållbar väg genom boken. Teoretiska resonemang varvas med vardagsnära exempel. Läsarens blick får följa en horisontell linje genom skolsystemet. Författarna resonerar, analyserar och teoretiserar olika situationer och upplevelser utifrån att själva ha utövat pedagogiskt ledarskap. Målande beskriver de hur de utmanats att hantera funktionsolikheter i olika utbildningsuppdrag. I möten med barn, föräldrar i förskola, förskoleklass och grundskola och i mötet med vuxna studerande på högskola/universitet, i mötet med rektorer/skolchefer eller som pedagogisk handledare för doktorander. Resonemang om vad ledarskap innebär och hur det tar sig uttryck fördjupas. Forskarna beskriver ett anpassat och flexibelt ledarskap där många olika pedagogiska situationer och sammanhang belyses med stöd av bland annat Samspelsmodellen, Den utvidgade praxistriangeln, Aktivitets- och Kordateori, och med stöd av nationell och internationell forskning.

  Glädje av boken kan olika yrkesprofessioner ha. Den riktar sig till alla som leder lärande i undervisning och som vågar ställa frågor och fundera över sitt eget pedagogiska ledarskap i ett närhets- och distansperspektiv. Boken visar hur teori och praktik kan föras samman i analys och reflektion över att utöva och utveckla ledarskap i heterogena grupper.

 • 5683.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Specialpedagogiskt ledarskap för rektorer och förskolechefer2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 147-160Chapter in book (Other academic)
 • 5684.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  Struggling for the proximal zone in pedagogical practise2005In: International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Sevilla, Spanien, 2005Conference paper (Refereed)
 • 5685.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  The computer as a learning tool - a pedagogical challenge for all teachers: Combining theory and practice for development and learning in an R&D project2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes a Swedish research project founded on classroom observations and conversations with teachers. The objective is to follow up work on implementing computers as a learning tool in pre/primary and secondary school classes, whilst teachers take part in a university course on ICT-knowledge, special education and measures programmes. Activity theory is used to highlight the relationship between human, environment and activity and the needs and motives that bring about changes in the work.

 • 5686.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  The computer as learning tool - Comparing four school classes: (pre-secondary school)2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes a municipal school development and research project. The study uses interviews with teachers, conversations with students and classroom observations to examine how four primary/secondary schools deal with implementing computers in daily work. The study uses activity theory and results are presented by comparing the four groups.

 • 5687.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Education.
  To take care of children in risk for marginalization2007In: International Conference 'Teacher Education for Responding to Student Diversity', Malta, 2007Conference paper (Refereed)
 • 5688.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  With the dialogue as a tool and stratergy for children´s learning and special education work2003In: Annual conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Malta, 2003Conference paper (Refereed)
 • 5689.
  Wetso, Gun-Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schanz, I
  von Ahlefelt Nisser, D.
  School and development work in special education: between possibility and utopia2004In: Annual conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Sicilien, Italien, 2004Conference paper (Refereed)
 • 5690.
  Wetterskog, Tobias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur skolan påverkar elevers intresse för studier: En kvalitativ fallstudie ur elevperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vad inom en skolas verksamhet som upplevs som bra, respektive dåligt för gymnasieelevers intresse att studera. Med utgångspunkt i huvudfrågorna läraren, ämnet, kursupplägget och miljön har elever i en skola i Mellansverige intervjuats semistrukturerat i fokusgrupper. Undersökningen har förutom att generera kunskap även blivit en grund som är menad att användas i samband med förbättringsarbete på den skola där undersökningen genomfördes. Resultatet pekar på förbättringsområden inom samtliga fyra huvudfrågor, med varierande komplexitet vilket skapar både stora och små utmaningar för skolans huvudman.

 • 5691.
  Wetterström, Marina
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Swan, Emelie
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Betydelsen av taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter - En systematisk litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och frågeställning. För att säkerställa att kvalitén på artiklarna var hög granskades de med en granskningsmall. Sammanlagt ligger fjorton artiklar till grund för resultatet i denna litteraturstudie. Resultatet visade att taktil massage har goda effekter i omvårdnaden av dementa. Personalen upplevde att de dementa blev hjälpta av taktil massage. De dementa sänkte sina röster och hade inte samma skrikbeteende som innan. Studierna har också visat att tablettanvändning minskade hos patienterna då de regelbundet fick taktil massage. Personalen växte som vårdare då de använde sig av taktil massage. Efter att projektet var avslutat så kände personalen en bättre sammanhållning i gruppen.

 • 5692.
  Wiberg, Oskar
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Norell, Viktor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att stödja egenvård för patienter med hypertoni: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Most common cause of death in Sweden, 2015 was cardiovascular diseases. An elevated blood pressure doubles the risk of suffering a heart attack. Lifestyle and selfmanagement are significant factors for lowering blood pressure. It’s challenging for the nurse to identify various nursing care methods and single out different options. Aim: To illuminate the interventions nurses can utilize to support lifestyle change through selfmanagement for hypertensive patients. Method: Literature review Results: Empowerment and MI leads to a high degree of person-centering and supports patient self-management through lifestyle changes. Empowerment improved psychosocial aspects and contributes to a good health care quality. Personal counseling gave the patients the opportunity to receive adequate preparation to engage self-management strategies. The personal counseling with an educational program, individually or in groups, showed good prospects for selfmanagement through lifestyle changes and yielded; improved lifestyles, increased daily exercise, healthy diet and a decline in blood pressure. Conclusion: Nursing can use several nursing care methods to achieve lifestyle changes by supporting self-management.

 • 5693.
  Wiberg, Ove
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  ”Nej men nu låter det ju helt befängt!”: En studie av en gymnasieorganisations förhållningssätt till kultur- och hedersfrågor.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har under en rad av år tagit mot många människor som lämnat sina hemländer. Dessa kommer ofta från diametralt annorlunda kulturella sammanhang. Föreliggande arbete har haft som syfte att undersöka hur väl skolan är förberedd på det möte med främmande kulturer som de nu exponerats för, mer specifikt på hur väl de förstår och är rustade för mötet med hedersproblematiken. De frågeställningar som fokuserats är följande.  Vilka praktiska utmaningar har organisationen mött i samband med de senast årens mottagande av nyanlända elever?  Hur har man i organisationen tänkt, planerat och agerat rörande frågor om kultur i samband med detta förändrade scenario?  Hur har man i organisationen tänkt, planerat och agerat rörande frågor som avser hedersproblematiken?  Vilka kunskaper anser man sig ha respektive behöva på ovanstående områden Undersökningen avgränsades till en gymnasieorganisation i en mellanstor mellansvensk kommun. Där utfördes en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. De som intervjuades var tre gymnasierektorer samt gymnasiechefen. Studien visade att de praktiska utmaningar man mött främst handlat om att finna lärarresurser, men också att hitta alternativa undervisningsmodeller och vägar ut i arbetslivet för dessa elever vars skolbakgrund ofta varit begränsad. Sett till de kulturella aspekterna och hedersproblematiken så visar studien att organisationen varit klent förberedd. De intervjuade skolledarna har, på det stora hela, inte alls tänkt och planerat i dessa frågor. Man har agerat korrigerande utifrån uppkomna situationer, men saknat en sammanhållen strategi. Kompetensen upplevs som svag och i behov av kraftig påfyllning.

 • 5694.
  Wickman, Fatima
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science. Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelse av livskvalitet efter hjärtstopp samt hur livet påverkades hos närstående: En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplevde sin livskvalitet efter ett hjärtstopp samt hur närstående upplevde att livet påverkades efter en anhörigs hjärtstopp. Metod: Sökningar efter artiklar skedde via PubMed, CINAHL och Medline. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, primärkällor samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 2000-2012. Huvudresultat: Livskvaliteten påverkades inom flera områden hos patienterna. Det aktiva dagliga livet (ADL) och/eller den fysiska förmågan var försämrad, dock rapporterades en tillfredsställande livskvalitet och en god ADL nivå 15 år efter hjärtstoppet. Trötthet var uttalat hos patienterna vilket påverkade livskvaliteten negativt. Även närstående upplevde en ökad trötthet med tillägg av andra fysiska symtom. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) var vanligt hos patienterna men påverkade endast den fysiska upplevelsen av livskvalitet. Oro, ångest och depression var vanligt förekommande hos patienter och var korrelerat till en sämre livskvalitet. Dessa symtom var även vanliga hos närstående. Sociala relationer upplevdes som viktiga hos både patienter och närstående. Livskvalitet upplevdes i relation med närstående. Kvinnor upplevde en sämre social funktion än män. Närstående kände sig isolerade och var rädda för att uppröra sin partner. Slutsats: Att överleva ett hjärtstopp påverkar patientens livskvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt. Även närstående påverkas i hög grad. Både patienter och närstående skulle vara behjälpliga av stöd och vägledning tiden efter hjärtstopp. Stödgrupper för närstående i liknande situationer ansågs kunna minska den psykiska påfrestningen. Sjuksköterskans roll var att tidigt försöka identifiera patienter och närstående i riskzonen för att utveckla stressyndrom.

 • 5695.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsmotivation hos elever med lässvårigheter: På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga elever?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att besitta förmågan att kunna läsa är något som blir allt viktigare i dagens samhälle då vi hela tiden möts av text i olika sammanhang. Dock visar internationella undersökningar, såsom PIRLS, en negativ trend när det handlar om svenska elevers läsförmåga. Vi får en allt sämre förmåga att tolka texter och läsmotivationen verkar även den sjunka. Forskare talar om vikten av att eleverna ska känna en genuin motivation inför skolarbetet för att på bästa sätt kunna tillägna sig kunskapen vilket blir problematiskt för de elever som upplever läsning som något svårt och tungt.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram olika forskares teorier angående motivationens betydelse när det handlar om läsning hos framför allt elever med lässvårigheter. Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att läraren, materialet och arbetssättet kan påverka en elevs motivation. Studien lyfter även fram olika arbetsmetoder som visat sig gynnsamma för elevers läsmotivation. Den slutsats man kan dra är att varje elev är unik och motiveras av olika saker. Med andra ord är en individanpassning av undervisningen ett måste för att varje elev ska få chansen att känna en äkta motivation gentemot skolarbetet.

 • 5696.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lästräning och läsmotivation: Hur kan intensivlästräning påverka elevers läsutveckling och läsmotivation?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att undersöka möjliga effekter som intensivlästräning kan ge fem elever som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever har fått delta i ett läsprojekt som inneburit intensivlästräning 30 minuter om dagen i fyra veckor. Undervisningen har baserats på en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Stort fokus har även legat på att motivera och höja elevernas självförtroende. En kontrollgrupp har använts och skillnader i kunskapsutveckling och läsmotivation har kunnat påvisas mellan de båda grupperna efter studiens avslut. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsnivå, som väntat, har ökat under de fyra veckorna de deltagit i projektet. Det visar samtidigt att deras inställning gentemot läsning som aktivitet har förändrats. Efter avslutat projekt har samtliga en mer positiv attityd mot läsning jämfört med tidigare.

  Studien bidrar till en ökad förståelse av det nära sambandet mellan kunskap och motivation. Det blir tydligt hur viktigt det är att som lärare ha kunskap om detta samband för att på bästa sätt skapa en balans mellan undervisning som utmanar och undervisning som bekräftar. Med en ökad läsförmåga kommer ofta en ökad läsmotivation och de båda kompletterar varandra.

 • 5697.
  Wide, Sverre
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Absolute Presuppositions and the Limits of Reason: Some Aspects of the Philosophy of Collingwood2010In: Anglo-American Idealism: Thinkers and Ideas / [ed] Connelly, James; Panagakou, Stamatoula, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Peter Lang , 2010, p. 287-303Chapter in book (Other academic)
 • 5698.
  Wide, Sverre
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Allt kan inte köpas för pengar: Recension av: Vad som inte kan köpas för pengar: Marknades moraliska gränser. Michael J. Sandel2015In: Dalademokraten, Vol. 26 jan, p. 22-23Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5699.
  Wide, Sverre
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Anpassa dig med hjälp av karriärcoacher och självhjälp!2014In: Dalademokraten, ISSN 1103-9183, Vol. 18 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5700.
  Wide, Sverre
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Causation and reason: R.G. Collingwood and causal analysis as the essence of social thinking2017In: Distinktion Scandinavian Journal of Social Theory, ISSN 1600-910X, E-ISSN 2159-9149, Vol. 18, no 2, p. 173-195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How are we to understand causal relations and analysis in socialscience? This paper takes R. G. Collingwood’s writing aboutcausation as its point of departure for the answering of thisquestion. Two different kinds of causal relations are distinguishedfrom pseudo-causality; of the former, one is directly connected toreason, the other to our ability to manipulate the world. Theirinterconnection and significance are discussed and theconclusions are drawn that (a) causality belongs to the realm ofhuman praxis and that (b) causal analysis proper is well suited forthe social sciences. It is further showed that some importantexplanations are not causal in any of the above-mentionedsenses. These explanations could conceivably be calledinterpretative descriptions, but it is suggested that perhaps theycan be understood as examples of causa sui, of something selfcaused.

111112113114115116117 5651 - 5700 of 6066
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf