du.sePublications
Change search
Refine search result
119120121122 6051 - 6083 of 6083
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 6051.
  Östberg, Karin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ståhle, Hanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Omvårdnadsåtgärder vid sarkopeni: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan användas för äldre personer som har eller riskerar att utveckla sarkopeni. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Åtgärderna som framgick av resultatet var att främja: fysisk aktivitet, kost och näringstillförsel och kombinationen fysisk aktivitet och näringstillförsel. Genom fysisk aktivitet och en god näringstillförsel kunde äldre med sarkopeni eller risk för sarkopeni förbättra fysiska funktioner och muskelstyrka. Slutsats: . En god nutrition med tillräckligt innehåll av protein är nödvändiga åtgärder vid sarkopeni. Äldre personer med sarkopeni fick god effekt av att börja träna trots att de redan vara nedsatta funktionsmässigt. Därför kan sjuksköterskan i mötet med patienten uppmuntra och informera om viktiga livsstilsförändringar som kan förebygga och förbättra de funktionsnedsättningar som sarkopeni innebär.

 • 6052.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram förnyanlända elever: En kvalitativ fallstudie om nyanländas förutsättningar till vidareutbildning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  i en kommun i Mellansverige lever upp till vad som anges i skollagen gällande

  undervisning på modersmål, studiehandledning och ämnesundervisning. Det undersöks även i

  hur stor utsträckning eleverna kommer vidare till gymnasiet efter avslutad utbildning på

  språkintroduktionen samt om de berörda lärarna upplever att eleverna får de förutsättningarna

  som krävs för att gå vidare till gymnasiet. Resultaten i den här kvalitativa fallstudien visar att

  det fortfarande finns mycket som behöver göras i den undersökta organisationen om fler elever

  ska lyckas komma vidare till gymnasieutbildningar än i dagsläget. Men det är inte bara

  den undersökta organisationen som har dessa problem och både Skolverket (2016b) och regeringen

  är medvetna om att verksamheten behöver förbättras (Holmqvist, 2016).

 • 6053.
  Östensson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Begreppsförståelse i matematikundervisningen: En studie om hur matematikundervisning bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever har ökat i den svenska skolan och många av dessa elever har inte utvecklat tillräckliga kunskaper för att nå matematisk begreppsförståelse. Syftet med denna studie är att från ett lärarperspektiv undersöka på vilka kommunikationssätt matematikundervisningen bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse. För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har en empirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs tre och intervju med en matematiklärare. Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Prediger et al. (2012) tre grundidéer om språkväxling i matematikundervisning. Resultatet visade att kommunikationssättet i en matematikundervisning är viktigt för att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i matematik. Vidare visade resultatet att en språkväxling mellan elevernas första– och andraspråk till en viss del kan vara fördelaktigt. Dessutom visade resultatet att det är gynnsamt att växla mellan skolspråk och vardagsspråk i matematikundervisningen. Resultatet visade även att det är bra att använda sig av olika matematiska representationer för att underlätta för andraspråkselever i matematikundervisningen. De slutsatser som dragits utifrån studiens resultat är att kommunikationen i matematikundervisningen är av stor vikt för andraspråkselevers utveckling i matematik.

 • 6054.
  Österberg, Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sundström, Elisabeth
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ungdomars kunskap om och attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende: en systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars kunskaper om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Syftet var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende. Sökning av artiklar har skett via databaserna Blackwell Synergy, ELIN@dalarna samt EBSCO Host. Övrig litteratur söktes manuellt på Internet och bibliotek. Inklusionkriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2006, ha ett vetenskapligt värde, vara skrivna på det svenska eller engelska språket samt vara primärstudier. Vidare skulle deltagarna i artiklarna utgöras av ungdomar mellan 13-25 år. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes två granskningsmallar en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Studiens resultat visade att kunskapsnivån bland ungdomar såg olika ut beroende av kön, ålder, sexuell erfarenhet, antal partners, kultur, ekonomiska förutsättningar, föräldrarnas utbildningsnivå samt boende i tätort eller på landsbygd. Ungdomarna uttryckte en rädsla för att smittas av HIV men ansåg sig inte vara i riskzonen för att smittas. Informationskällor om HIV/AIDS utgjordes främst av media och undervisning i skolan. Åldern för ungdomarnas sexuella debut varierade. Resultatet visade även att ett flertal sexpartners var vanligt förekommande och att kondom sällan användes som skydd vid samlag.

 • 6055.
  Östergaard, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En förståelse för begreppet hållbar utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen står ingenting om hållbar utveckling eller undervisning för hållbar utveckling.Däremot står det klart och tydligt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Lgr11) att eleverna ska få kunskaper om vad som behövs för att skapa engod miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 14). Vidare finns det i kursplanerna förde samhällsorienterade ämnena att alla elever efter årskurs tre, ska besitta kunskaper om hur manskapar en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 204). Ingenstans står det dockvad en god miljö är och vad en hållbar utveckling innebär. Det är i den här otydligheten som dethär arbetet har vuxit fram och syftet är att ta reda på vad forskare säger om begreppet samt hurdet har förändrats och förändrat skolan. Det visade sig dock att begreppet är väldigtsvårdefinierat och av denna anledning går det heller inte att slå fast vid en definition eller ett rättsätt. Målet har istället varit att se på förändringar i styrdokument och skapa en struktur av alla deutsagor om hållbar utveckling som forskare har bidragit med.

 • 6056.
  Österlind, Eva
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Elevers förhållningssätt till läxor: en uppföljningsstudie2001Report (Other academic)
 • 6057.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Communication in Smoking Cessation and Self-management: a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  ABSTRACT The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

 • 6058.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kan egenvårdsutbildning ge kunskaper som leder till ökad livskvalitet och att fler patienter slutar röka?: En jämförelse av två olika omhändertagandenav KOL patienter i primärvården. En kvasiexperimentell studie2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som inlett ett rökstopp där en grupp erhöll standard vård och en annan grupp förutom standard vård även fick ett strukturerat omhändertagande på en distriktssköterskeledd KOL- mottagning med undervisning i egenvård. Studien genomfördes med kvasiexperimentell design. Urvalet var 52 patienter från primärvården med diagnosen KOL. Patienterna matchades utifrån kön, sjukdomens svårighetsgrad och slumpades sen till två grupper, en interventionsgrupp och en jämförandegrupp. Jämförandegruppen erhöll standardvård medan interventionsgruppen utöver standardvård erhöll två utbildningsbesök i egenvård hos astma KOL-sjuksköterskan på en vårdcentral i mellansverige. Som datainsamlingsmetod har två enkäter använts. En enkät som innehöll frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning, upplevd kunskap om KOL och rökstatus samt en enkät som hade till syfte att ge information om hur andningsbesvären påverkar patientens livskvalitet. Båda grupperna har svarat på enkäterna vid två tillfällen, vid det första besöket och vid det sista besöket efter tre månader. Interventionsgruppen har däremellan fått två utbildningsbesök. Resultaten visade statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande livskvalitet, rökstopp och kunskaper om KOL. Interventionsgruppen hade fått minskade andningsbesvär, hade ökat sin fysiska aktivitet och fått en bättre psykosocial hälsa. Medan jämförande gruppen hade försämrats något i alla dessa avseenden. I interventionsgruppen hade sex av sexton rökande patienter slutat att röka, medan ingen hade slutat av de fjorton rökande patienterna i jämförandegruppen. Patienterna i interventions- gruppen hade också väsentligen större kunskaper om sin sjukdom jämfört med patienterna i jämförandegruppen.

 • 6059.
  Österlund Efraimsson, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Motiverande samtal2013In: Patientundervisning / [ed] Birgitta Klang Söderkvist, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, 3, p. 209-228Chapter in book (Other academic)
 • 6060.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bettembourg Grundström, Aina
  Andersson, Katrin
  Göthman, Birgitta
  Experiences of lung-cancer care : Perspectives of patients and significant others: An empirical, qualitative study2012Conference paper (Refereed)
 • 6061.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Drevenhorn, Eva
  Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences.
  Primärvårdens mottagningar2013In: Omvårdnad i primärvården / [ed] Christina Bökberg, Stockholm: Studentlitteratur, 2013, p. 126-144Chapter in book (Other academic)
 • 6062.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2010In: European Association for Communication in Health Care, Verona, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. Methods: To explore and describe the structure and content of self-management education and smoking cessation communication, consultations between patients (n=30) and nurses (n=7) were videotaped and analyzed with three instruments: Consulting Map (CM), the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale and the Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). To examine the effects of structured self-management education, patients with COPD (n=52) were randomized in an intervention and a control group. Patients’ quality of life (QoL), knowledge about COPD and smoking cessation were examined with a questionnaire on knowledge about COPD and smoking habits and with St. George’s Respiratory Questionnaire, addressing QoL. Results: The findings from the videotaped consultations showed that communication about the reasons for consultation mainly concerned medical and physical problems and (to a certain extent) patients´ perceptions. Two consultations ended with shared understanding, but none of the patients received an individual treatment-plan. In the smoking cessation communication the nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, fostered collaboration and supported patients’ autonomy. The nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%), made simpler (14%) rather than complex (2%) reflections and used MI non-adherent (16%) rather than MI-adherent (5%) behavior. Most of the patients’ utterances in the communication were neutral either toward or away from smoking cessation (59%), utterances about reason (desire, ability and need) were 40%, taking steps 1% and commitment to stop smoking 0%. The number of patients who stopped smoking, and patients’ knowledge about the disease and their QoL, was increased by structured self-management education and smoking cessation in collaboration between the patient, nurse and physician and, when necessary, a physiotherapist, a dietician, an occupational therapist and/or a medical social worker. Conclusion The communication at nurse-led COPD clinics rarely involved the patients in shared understanding and responsibility and concerned patients’ fears, worries and problems only to a limited extent. The results also showed that nurses had difficulties in attaining proficiency in behavioral change communication. Structured self-management education showed positive effects on patients’ perceived QoL, on the number of patients who quit smoking and on patients’ knowledge about COPD.

 • 6063.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Björn
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm; Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Kjell
  National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden .
  Klang, Birgitta
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Red Cross University College of Nursing, Stockholm, Sweden .
  Olai, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2015In: European Clinical Respiratory Journal, ISSN 1399-3003, Vol. 2, article id 27915Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have high nicotine dependence making it difficult to quit smoking. Motivational interviewing (MI) is a method that is used in stimulating motivation and behavioral changes.

  Objective: To describe smoking cessation communication between patients and registered nurses trained in MI in COPD nurse-led clinics in Swedish primary health care.

  Methods: A prospective observational study with structured quantitative content analyses of the communication between six nurses with basic education in MI and 13 patients in non-smoking consultations.

  Results: Only to a small extent did nurses’ evoke patients’ reasons for change, stimulate collaboration, and support patients’ autonomy. Nurses provided information, asked closed questions, and made simple reflections. Patients’ communicationwasmainly neutral and focusing on reasons for and against smoking. It was uncommon for patients to be committed and take steps toward smoking cessation.

  Conclusion: The nurses did not adhere to the principles of MI in smoking cessation, and the patients focused to a limited extent on how to quit smoking.

  Practice implications: To make patients more active, the nurses need more education and continuous training in motivational communication.

 • 6064.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011In: International Primary Care respiratory Group (IPCRG), Amsterdam, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To examine smoking cessation communication between patients and registered nurses, with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education, in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care (PHC). Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Scale and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did, but only to a small extent, evoke patients’ reasons forchange, foster collaboration and support patients’ autonomy. In the registration of specific utterances; they provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open questions (3%) and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Most of the registration of the patients’ utterances in the communication were either toward or away from smoking cessation coded in the category Follow/Neutral (59%), followed by utterances in the categories of Reason for change 40%, Taking steps 1% and Commitment 0%. No significant differences could be observed in the results of MITI and CLAMI between the first and third consultations. Conclusion: Smoking cessation communication at nurse-led COPD clinics neither focused on the patients’ reasons for or against smoking nor motivated patients to express commitment to, or take steps towards, smoking cessation

 • 6065.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics in primary health care2011In: European Respiratory Society (ERS), Amsterdam, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objective: To explore smoking cessation communication between patients and registered nurses in consultations over time at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) clinics in primary health care. Method: The first and third of three consultations were videotaped, involving 13 smokers and six nurses with a few days of Motivational Interviewing (MI) based education. In these consultations smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI) and Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI). Results: The nurses did only to a small extent evoke patients’ reasons for change, foster collaboration and support patients’ autonomy. Nurses provided a lot of information (42%), asked closed (21%) rather than open (3%) questions and made more simple (14%) than complex (2%) reflections. Patients communication were mainly Follow/Neutral (59%), Reasons for and against smoking 40%, least common were Taking steps (1%) and Commitment (0%) toward smoking cessation. Conclusion: The nurses did not use professional smoking cessation communication and the patients did not talk about how to quit smoking. Practice Implications: To make the patients more active in their smoking cessation process at nurse-led COPD clinics in primary health care the nurses need continuous education and training in smoking cessation communication.

 • 6066.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  Fossum, Bjöörn
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary disease clinics2010In: European Respiratory Society, Barcelona, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To describe to what extent registered nurses use Motivational Interviewing (MI) in smoking cessation communication over time at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care. Background: For smokers with COPD the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Method and Results: The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. The nurses’ smoking cessation communication was analyzed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale, a behavioral coding system that assesses the practitioners’ use of motivational interviewing. Nurses and patients talked for equal amounts of time in one third of the 26 consultations, whilst nurses talked for longer in the remaining two thirds. To capture an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five as the top score. Evocation, collaboration, autonomy-support and empathy averaged between 1.31 and 2.23 whereas direction scored five in all consultations. Of communication behaviors, giving information was the most frequently used, followed by closed questions, MI non–adherent and simple reflections. MI Adherent, open questions and complex reflections occurred rarely. There were no significant individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations. Conclusion: In smoking cessation communication the nurses had low scores on evocation, collaboration, autonomy-support, empathy and high scores on direction. They also supplied large amounts of information, posed closed questions and made simple reflections. Open questions and complex reflections occurred rarely.

 • 6067.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Support in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2010In: 5th International Primary Care Respiratory Group World Conference, Toronto, Kanada, 2010Conference paper (Other academic)
 • 6068.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang, Birgitta
  Use of motivational interviewing in smoking cessation at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics2012In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 68, no 4, p. 767-782Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. This paper is a report of a study to describe to what extent Registered Nurses, with a few days of education in motivational interviewing based communication, used motivational interviewing in smoking cessation communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease clinics in primary health care.

  Background. For smokers with chronic obstructive pulmonary disease the most crucial and evidence-based intervention is smoking cessation. Motivational interviewing is often used in healthcare to support patients to quit smoking.

  Method. The study included two videotaped consultations, the first and third of three at the clinic, with each of 13 smokers. Data were collected from March 2006 to April 2007. The nurses’ smoking cessation communication was analysed using the Motivational Interviewing Treatment Integrity scale. To get an impression of the consultation, five parameters were judged on a five-point Likert-scale, with five indicating best adherence to Motivational Interviewing.

  Results. Evocation’, ‘collaboration’, ‘autonomy-support’ and ‘empathy’ averaged between 1·31 and 2·23 whereas ‘direction’ scored five in all consultations. Of communication behaviours, giving information was the most frequently used, followed by ‘closed questions’, ‘motivational interviewing non–adherent’ and ‘simple reflections’. ‘Motivational interviewing adherent’, ‘open questions’ and ‘complex reflections’ occurred rarely. There were no important individual or group-level differences in any of the ratings between the first and the third consultations.

  Conclusion. In smoking cessation communication the nurses did not employ behaviours that are important in motivational interviewing.

 • 6069.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Nurses’ and patients’ communication in smoking cessation at nurse-led COPD clinics inprimary health care2012Conference paper (Refereed)
 • 6070.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Kjell
  Klang Söderkvist, Birgitta
  Use of Motivational Interviewing in smoking cessation at nurse-led Chronic Obstructive Pulmonary Disease clinics2012Conference paper (Refereed)
 • 6071.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  The content and structure of self management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2008In: European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Tyskland, 2008Conference paper (Refereed)
 • 6072.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hillervik, Charlotte
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2007In: European Respiratory Society, ERS, Stockholm, 2007Conference paper (Refereed)
 • 6073.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Klang, Birgitta
  Larsson, Kjell
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fossum, Bjöörn
  Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care2009In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 77, no 2, p. 209-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the study was to explore the structure, content in communication and self-management education in patients’ first consultations at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary healthcare.

  Method. Thirty consultations performed by seven registered nurses were videotaped; structure and content in the consultation was analyzed using Pendleton's Consultation Map. Nurses’ self-management education was assessed from the content of the conversation: whether important and relevant information and self-management education was given, and how investigations were performed.

  Results. Each consultation lasted for a mean time of 37.53 min. Communication about reasons for consultations concerned mainly medical and physical problems and to a certain extent patients’ perceptions. Teaching about self-management and smoking cessation was of an informative nature. Two consultations ended with shared understanding, and none of the patients received an individual treatment-plan.

 • 6074.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olai, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Zakrisson, Ann-Britt
  Larsson, Kjell
  Inhalation treatment among persons with dementia, asthma and/or COPD: a research idea for further discussion and planning2012In: International Primary Care Respiratory Group, Edinburgh, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: There has been insufficient study of the care of persons with diagnosed dementia and the contemporary presence of asthma and/or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Inhalation treatment requires active patient participation, which is more difficult for a person who has dementia. A consequence of incorrect inhalation technique will be a lack of benefit of medicine affecting dyspnea, fatigue, sleeping problems, cognitive capability and respiratory infections such as pneumonia. Pneumonia is the most common symptom affecting health and well-being among elderly. Improved care and treatment for asthma and COPD may be of importance to these people’s health, quality of life and to community medical costs. The aim is to describe inhalation treatment among persons with dementia who also have asthma and/or COPD. The aim is also to examine the effects of training in inhalation technique and inhalation aids for nursing staff working in dementia care.

  Research questions: 

  • How is the presence of asthma and/or COPD among persons with dementia related to expected incidence? 
  • What inhalation techniques and levels of inhalation strength occur among patients with asthma, COPD and dementia? 
  • How is the quality of life for persons with dementia and asthma and/or COPD influenced by whether the nursing staff is given training in inhalation technique, inhalation aids and devices?

  Method: The project will be planned in two parts: firstly, a descriptive epidemiological mapping, scrutinizing register and journal data of the diagnoses asthma and COPD among persons with dementia: secondly, an observation of inhalation techniques and a control of inhalation strength among patients in dementia care with asthma and/or COPD. This will be carried out before and after a randomized controlled training intervention in inhalation technique and inhalation aids given to nursing staff in dementia care.

 • 6075.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Smids, Kerstin
  Korsgren, Margaretha
  Göthman, Birgitta
  Patient’s contacts with PHC regarding specific lung-cancer symptoms the year prior to lung cancer diagnosis2012Conference paper (Refereed)
 • 6076.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ställberg, Björn
  Lisspers, Karin
  Sundh, Josefin
  Kämpe, Marit
  Jansson, Christer
  Asthma in elderly: What is the difference?2012In: European Respiratory Journal 2012: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, European Respiratory Society , 2012Conference paper (Refereed)
 • 6077.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Åberg Lennmalm, Eva
  Nyberg, Annika
  COPD care and management at nurse-led COPD-clinics in Swedish primary health care: a literature review2012In: European Respiratory Journal 2012 S56: Abstracts, 22nd Annual Congress, Vienna, Austria 1–5 September 2012, 2012Conference paper (Refereed)
 • 6078.
  Österlund-Efraimsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hillervik, Charlotte
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2008In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, no 2, p. 178-185Article in journal (Refereed)
 • 6079.
  Östlund, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Zettergren, Katarina
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid första anställning på en medicinklinik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6080.
  Östlund, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsförståelseundervisning i praktiken: En kvalitativ studie av läsundervisning i svenskämnet för de lägre årskurserna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i svenskundervisningen i de lägre årskurserna anger att de arbetar med läsförståelse samt om de arbetar systematiskt med mängdträning av skönlitterära texter och i så fall hur de gör.

  För att bli en god läsare med bra läsförståelse krävs mycket övning, men tiden i skolan är begränsad. Detta gör att barn även behöver läsa utanför skoltid. Undersökningar som utförts har visat att elevers intresse för läsning på fritiden har minskat vilket ställer höga krav på undervisningen. Forskning har visat att lässtrategier, motivation och utmaning på rätt nivå är avgörande för att eleverna ska utveckla förståelse och intresse för det lästa.

  En intervjustudie ska genomföras på en F-3-skola där utvalda lärare i årskurs 1–3 får klargöra hur de säger att de arbetar och resonerar kring undervisning i läsförståelse samt om och hur de arbetar med mängdträning av skönlitterära texter. Studien genomförs med sociokulturell teori som utgångspunkt.

 • 6081.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Falun Cent Hosp, Neonatal Unit, Falun, Sweden.
  Nordström, Maria
  Falun Cent Hosp, Paediat Unit, Dept Paediat, Falun, Sweden.
  Dykes, Fiona
  Univ Cent Lancashire, Maternal & Infant Nutr & Nurture Unit, Preston PR1 2HE, Lancs, England.
  Flacking, Renée
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Univ Childrens Hosp, Dept Womens & Childrens Hlth, Uppsala, Sweden.
  Breastfeeding in preterm and term twins - maternal factors associated with early cessation: a population based study2010In: Journal of Human Lactation, ISSN 0890-3344, E-ISSN 1552-5732, Vol. 26, no 3, p. 235-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is an increasing trend in Australia and elsewhere for mothers to express breast milk. The purpose of this study was to explore breastfeeding women’s experiences of expressing breast milk. An anonymous online questionnaire was sent to Victorian members of the Australian Breastfeeding Association via an e-mail link. Response fraction was 903 of 3024 (29.9%). The most common reason for expressing milk was to “store extra breast milk” (57%, 479/836). The most important reason was “not enough milk”/“to make more milk” (15%, 118/771). The majority of women (65%, 666/843) used an electric breast pump, and this method of expressing was preferred by 59% (454/769) of women. Adverse effects of pumps were pain (17%, 126/737) and damage to nipples (11%, 86/737). Breast pumps may have a role in enabling women to extend the duration of breast milk feeding, but further research is needed. J Hum Lact. 26(3):258-265.

 • 6082.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sundvik, Eva
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Myhr, Agneta
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Föräldrars delaktighet under vistelsen på neonatalavdelning.: En systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i vården av sitt nyfödda barn på neonatalavdelning samt att beskriva hur sjuksköterskan hade möjlighet att främja föräldrars delaktighet. Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie där 29 artiklar användes. Litteratursökningen gjordes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, PubMed och Elin@dalarna. Resultatet har visat på positiva erfarenheter för föräldrar att bli delaktiga genom hud-mot-hudkontakt, amning, kommunikation med sjuksköterskan och genom olika omvårdnadsmodeller. Negativa erfarenheter av delaktighet upplevdes vid separationen när mor och barn inte fick möjlighet att bo tillsammans och att föräldrarna inte fick tillåtelse av personalen att vara med i omvårdnaden av sitt barn. Sjuksköterskan hade stort inflytande på föräldrarnas delaktighet i vården av sitt barn och det var viktigt att låta föräldrarna vara med i den praktiska omvårdnaden för att lättare hitta sin föräldraroll och skapa känslan av att det var deras barn.

 • 6083.
  Övermo, Märtha
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares syn på matematik: En studie om hur förskollärare resonerar kring det matematiska arbetet i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i förskolan där förskollärares föreställningar ligger som utgångspunkt. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om matematik i förskolan samt hur de ser på sin egen kompetensen. Det är en kvalitativ studie där fem förskollärare har intervjuats. Resultatet har sedan analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som redskap (artefakter), språk, aktivitet, samspel och proximal utvecklingszon har använts.

  Resultatet visar att förskollärarna ser matematiken som ett fenomen som genomsyrar hela verksamheten. De lägger stor vikt vid att ha leken som utgångspunkt i det matematiska arbetet och framhåller språk och kommunikation som viktiga redskap. De strävar efter att synliggöra matematiken i vardagen samtidigt som de aktivt plockar in matematiken i sina tema-arbeten. En inspirerande miljö är en viktig aspekt för att främja barnens matematiska tankar och förskollärarnas huvudsakliga syfte när det arbetar med ämnet är att förbereda barnen för framtida skolgång. Förskollärarna menar att viktiga egenskaper de behöver för att bidra till barnens matematiska utveckling är att vara lyhörda, stöttande, ha ett genuint intresse för matematik samt ha förmågan att göra det roligt och meningsfullt för barnen.

119120121122 6051 - 6083 of 6083
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf