du.sePublications
Change search
Refine search result
126127128129130131 6401 - 6450 of 6542
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 6401.
  Åkerlund Nava, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattning om hållbar utveckling: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurserna F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande tillstyrdokumenten samt hur de tillämpar begreppet iundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få förståelse för hur några verksamma lärare i årskurs F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande till skolans styrdokument samt hurde tillämpar begreppet i sin undervisning. För att besvara syftet gjordes en kvalitativstudie med 5 verksamma lärare i årskurserna F-3. Resultatet visar att alla lärare ärmedvetna om att i deras uppdrag ingår hållbar utveckling. Uppdraget är dock svårt atttolka, lärarna beskriver svårigheter i att begreppet är stort och ett av problemen beskrivssom; alla lärare tolkar det på olika vis. Hållbar utveckling nämns endast två gånger i del1 och 2 i läroplanen (2011) och då i förhållande till miljöperspektivet. Dock visarforskning (Björneloo 2007) att hållbar utveckling ska innefatta tre olika perspektiv, detekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. Resultatet visar att det ekologiskaperspektivet är det som är mest prioriterat i lärarnas undervisning. De intervjuadelärarna i studien anser att hållbar utveckling är ett brett begrepp och finner missnöjemed att det inte finns någon entydig definition av det. Det efterfrågas tydligareframskrivning i läroplanen om begreppet. Lärarna i studien försöker fånga hållbarutveckling i vardagen och för mycket diskussioner med eleverna angående begreppet ideras klassrum. Det sker ingen undervisning om just specifikt hållbar utveckling utandet sker över ämnesövergripande.

 • 6402.
  Åkerström, Eva
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Biology.
  Ekens förekomst i Ludvikatrakten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ekens (Quercus robur) nordgräns sägs gå vid Dalälven, Limes Norrlandicus – den biologiska Norrlandsgränsen. Ludvikabygden skiljer sig naturgeografiskt och topografiskt från övriga Dalarna och tillhör Mälarens avrinningsområde. Trakten runt sjön Väsman har ett varmare klimat och fler soltimmar än den övriga bygden. För mellan 5.000-8.000 år sedan vandrade eken in i Sverige efter den senaste istiden. Det tog 3.000 år för den att sprida sig över hela Sverige som då hade en medeltemperatur 2-3? högre än idag. Ekens vegetationsperiod – när dygnsmedeltemperaturen överstiger 5? – är ca 7 månader för att ekollonen skall bli groningsdugliga och därmed kunna föröka sig naturligt. I Ludvikatrakten är vegetationsperioden ca 6 månader. Dalarnas skogar består av ? 1% ek. Årsmedeltemperaturen har i Mellansverige ökat ungefär 1? de senaste 30 åren. I framtiden får vi räkna med temperaturhöjningar på mellan 2-6? beroende på hur stort utsläpp som sker till atmosfären. Detta innebär att vi på dessa breddgrader får ett klimat liknande det i Centraleuropa med längre odlingssäsong. Det innebär också ökande skador på skog och växtlighet samt fler och mer extrema väderväxlingar. Syftet med den här undersökningen är att se om etablering av ek har skett i Ludvikatrakten de senaste decennierna samt vilka faktorer som kan påverka detta. Två separata områden om vardera 1,0 ha undersöktes. På område 1 i nordvästsluttning registrerades 20 exemplar av ek. På område 2 i västsluttning registrerades 28 exemplar av ek. Gamla ekar är en nyckelbiotop för sällsynta insekter och kryptogamer. Ek är stormfast p g a dess djupa rotsystem. Blandskog motverkar parasit-, insektsangrepp och rotröta samt gynnar biologisk mångfald och etablering av fältskikt. Ekens virke är dessutom eftertraktat då det är hårt och slitstarkt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6403.
  Åkerström, EvaLena
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Tinnerholm, Camilla
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sockerlösningens smärtlindrande effekt -avseende nyfödda En systematisk litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken aktuell vetenskap som lett till rekommendationen av att administrera sockerlösning till nyfödda barn i smärtlindrande syfte, i samband med hälstick/venpunktion. Litteraturstudien var av kvantitativ, deskriptiv art. Data analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier. De studier som granskades i denna uppsats visade genomgående att sockerlösningen har betydelse för smärtlindringen hos det nyfödda barnet som genomgått någon form av procedursmärta. Vad gäller styrkan på sockerlösningarna kunde konstateras att högre styrka gav bättre effekt. Utöver sockerlösningen vidtogs i studierna även andra omvårdnadsmässiga strategier för att reducera stress och smärta. Det är viktigt ur ett sjuksköterskeperspektiv att tänka på att till exempel hålla barnet varmt och bara klä av den extremitet som ska stickas i. Det anses att ett tryggt, lugnt och mätt barn visar mindre smärtreaktioner än ett hungrigt och irriterat. Författarna till denna litteraturstudie anser att man inte bara ska förlita sig på som i det här fallet sockerlösningen i smärtlindringssyfte utan se helheten då planering och eftertanke också är viktiga bitar vid provtagningar av spädbarn. Sockerlösningen skall ses som ett bra komplement i smärtlindringssyfte.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6404.
  Åkerström, Karolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Stress finns alltid med i bilden": Skolrelaterad stress hos barn – en fråga för skolkuratorn?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how school counsellors describe school-related stress in children and how they work in their profession with questions related to school-related stress in children. The method in the study was qualitative and semi-structured interviews were conducted with school counsellors working in elementary school. The theoretical frame of the study was a sense of context (KASAM) and social support in order to gain a broader understanding of children's school-related stress and the role of the school-counsellor in the psychosocial work on children's school-related stress. The results of the study showed that school counsellors saw a high incidence of school-related stress in children, mainly related to social interaction, achievements and expectations in school work and the organizational structure of the school. The study found that school counsellors felt that school-related stress issues are important to work with at individual group and organizational levels.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6405.
  Åkesson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs 1–3: En enkätundersökning om lärares förhållningssätt till lokalhistorians plats i historieundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om lärare på svenska skolor undervisar

  lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs ett till tre. Inom ramen för detta syfte

  undersöktes om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen, vilka årskurser

  undervisningen sker i, hur ofta detta undervisas och vilka för- och nackdelar lärare kan

  se med denna undervisning. En nätbaserad enkät skickades ut till 525 rektorer som fick i

  uppdrag att skicka enkäten vidare till sina anställda. Det ledde till att 262 svar samlades

  in genom enkäten.

  Resultatet visar att majoriteten av alla lärare i årskurs ett till tre undervisar

  lokalhistoria och att det blir vanligare ju äldre eleverna blir. I undersökningen utgick jag

  från att det finns tre olika former av närområdesstudier inom lokalhistoria. Dessa är

  tillfällen där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser,

  besök vid historiska miljöer och till sist tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och

  redskap. Den första formen var den mest vanliga och den sista formen var relativt

  sällsynt gentemot de andra formerna. Lärarna lyfter fram många fördelar med den

  lokalhistoriska undervisningen. De främsta fördelarna var att det utgår från det som

  ligger nära eleverna och på så sätt konkretiseras stoffet. De nackdelar som lyfts fram är

  att många lärare anser att det är svårt att hitta lokalhistoriskt material, att det kostar för

  mycket och att det är tidskrävande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6406.
  Åkesson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoriens plats i historieundervisningen: En systematisk litteraturstudie om den plats lokalhistoria har i historieundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att få kunskaper om vad tidigare forskning kommit fram till gällande lokalhistoria i historieundervisningen. Det som undersöktes var om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen och vad som påverkar dess utsträckning, på vilket sätt lokalhistoria tillämpas i undervisningen samt vilka för- och nackdelar det finns med att undervisa i lokalhistoria. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts. Det innebär att tidigare genomförd och publicerad forskning i området sammanställts. Resultatet inkluderar svensk forskning som skett i lågstadienivå till universitetsnivå. Lokalhistoria beskrivs tydligt i kursplanen i historia för lågstadiet och blir mer ovanligt ju äldre eleverna blir. Om det faktiskt är mer vanligt på lågstadiet än för de andra årskurserna var inte möjligt att besvara i denna litteraturstudie på grund av brist på forskning. Det som setts är att närområdesstudier i lokalhistoria är ett ovanligt inslag som i de flesta fall tillämpas vid temaarbeten. Den undersökta forskningen visar tydligt att lärarnas initiativ är den avgörande faktorn för den utsträckning undervisning i lokalhistoria har. Utan lärarnas engagemang skulle undervisningen i lokalhistoria utebli på skolorna. Lokalhistoria kan inkluderas i undervisningen på många olika sätt. Generellt sett är det att låta eleverna ta del av lokalhistoriska dokument, besöka historiska miljöer eller ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med sysslor och redskap från förr.

  Forskningen beskriver att det finns många fördelar med att arbeta med lokalhistoria. Detta arbetssätt kan konkretisera det historiska stoffet, skapa ett intresse för historieämnet hos eleverna och utveckla deras historiemedvetande. De främsta nackdelarna med lokalhistoria i historieundervisningen är enligt den tidigare forskningen att det är tidskrävande, eftersom lärarna själva måste finna eller skapa eget material.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6407.
  Åkesson, Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Tysklind, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Partnerlös och Barnfri: Friheten och ensamheten med singelskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we wanted to find out how singles over 30 years experience their position as singles and how they relate to initiate partnership and having children. Single is a term that covers a number of aspects and perspectives. Through individual interviews, we’ve taken note of 4 female and 4 male singles own experience, they’re all over 30 years old and live in central Sweden. We’ve analyzed the empirical material based on the knowledge from our theoretical basis on the modern society that reviles how the individuals creates their own identity and lifestyle. The singles have given us an understanding of their lifestyle and their attitude to the norm of intimate relationships and having children in our society. The empirical material we had access to has been interpreted and analyzed using the Grounded theory. Our results indicate that the experience of freedom and independence is a requisite to the individuals. The singles are pleased with their lifestyle but state that they, at times, yearn the intimacy from a relationship. A feeling of ambivalence occurs when their need for freedom collides with the loneliness they occasionally experience. The experience of solitude and views on partnership and having children between men and women turned out not to be very different.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6408.
  Ångman, Malin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Värdefull litteratur: Fyra gymnasielärare om samhällsuppdragets etik i förhållande till litteraturen i klassrummet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The ethical aspects of the Swedish Curriculum for the non-compulsory school system, Lpf94, will form the basis of the research in this essay. The ethical aspects constitute fundamental values and goals as well as common tasks that must be carried out by every teacher. Since the school debate focuses a lot on this perspective, which is often mentioned together with the words problematic and contradictory, it will consequently also be the focus of this essay. Here these features are treated in relation to literature in all its forms used by teachers in class, which also represents a part of the school debate. Together ethics and literature form a perspective that lacks research. The goal is to investigate the ethical awareness of teachers in relation to the literature, and find out which ethical decisions are made by teachers and in what ways the ethical aspects of the curriculum is fulfilled. A qualitative method has been used in order to gain results: four upper secondary school teachers/senior high school teachers have been interviewed. The results are presented in interview transcripts which have been analyzed and interpreted in the light of recent studies and research and pedagogical-didactical literature. Accordingly I have been able to draw the conclusions that the ethical features in teaching is not explicit and that there seldom seems to be any conscious ethical reflections in relation to the literature. The ethical aspects are rather invisible and unconscious. However, it is clear that the interviews raise the awareness of the ethical perspective and thus emphasize the growing and developing function of the dialogue. Finally the results have been interpreted from the point of view of the ethical tasks of the teacher in order to make the ethics visible. I detta examensarbete ligger fokus på de etiska aspekterna av samhällsuppdraget i förhållande till den litteratur som lärare använder sig av i klassrumsundervisningen. Eftersom en stor del av skoldebatten handlar om samhällsuppdraget och dess värdegrund utgör också detta perspektiv utgångspunkten för denna undersökning. Målet är att undersöka vilka etiska avvägningar lärare gör i valet av litteratur och på vilket sätt samhällsuppdragets etik blir synlig i lärares arbete. Därmed framkommer också till viss del i vilken omfattning värdegrundsarbetet sker. Genom en kvalitativ undersökningsmetod i form av samtal har fyra gymnasielärare intervjuats. Erhållna resultat har presenterats i form av intervjutranskript som analyserats och tolkats med hjälp av aktuell forskning och pedagogisk-didaktisk litteratur. De slutsatser som kan dras utifrån resultaten är att etiken i lärarnas arbete inte är explicit och att det oftast inte finns en medveten etisk reflektion utifrån litteraturen. Etiken är snarare osynlig och tämligen omedveten. Dock medvetandegörs den under samtalen vilket framhåller dialogens betydelse för utveckling. Vidare framkommer att etiken aldrig är ett mål i sig, utan fungerar mer som medel för att nå andra mål i klassrummet. Slutligen, för att synliggöra etiken, har resultaten tolkats utifrån de etiska krav i samhällsuppdraget som ställs på lärare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6409.
  Åsander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns inverkan på förskolebarns aktiviteter: Intervjuer med fem pedagoger från tre förskolor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om pedagogers uppfattningar om hur de olika utomhusmiljöer som barnen i förskolan regelbundet har kontakt med inverkar på deras ktivitet och lärande. Fem pedagoger från tre förskolor med varierande utomhusmiljöer intervjuades. Det framkom av intervjuerna att det ostrukturerade materialet, till exempel brädor, på förskolans utegård inbjuder till långvarig lek. När barngruppen vistas i naturmiljö påverkar detta grupperingen inom barngruppen; till exempel leker barn tillsammans som vanligtvis inte leker med varandra. Även i naturmiljö dras barn till ostrukturerat material, t.ex. pinnar och stenar. De flesta pedagoger i undersökningen anser att lärandet under utomhusaktiviteter kan kopplas till de flesta strävansmålen i läroplanen.

 • 6410.
  Åsberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ordförrådsutveckling i åk 1 – 3: Lärarperspektiv på ordförrådsundervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka lärares syn på ordförrådsutveckling och deras arbete med ordförrådsutveckling i de tidiga grundskoleåren. Utifrån detta syfte har aktuella frågeställningar skapats. För att besvara studiens frågeställningar kommer jag att använda mig av kvalitativ metod i form av intervju med relevanta personer inom ämnet. Genom ett sociokulturellt perspektiv kommer jag sedan att tolka och analysera resultaten.  Tidigare forskning visar att ordförrådsundervisning är viktigt för elever i grundskolans tidigare år. Detta för att en god läs- och skrivinlärning. Ett stort ordförråd är en fördel av fler anledningar; bland annat för att ha möjligheten att kunna uttrycka sig, för att göra sig förstådd och för att förstå andra. Men också för att få en omvärldskunskap och en möjlighet att kunna delta i samhället.

 • 6411.
  Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning för elever i åk F-3 med lässvårigheter inom svenska: En kvalitativ studie om bokhunden som anpassning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka F-3 lärares svenskämnesdidaktiska uppfattningar om sina erfarenheter av bokhund som kompensatorisk anpassning för elever i läs- och skrivsvårigheter.  I bakgrunden presenteras bokhundens historia, bokhundens roll inom skolan samt hur dagens skola fungerar. Enligt den tidigare forskningen finns det inte tillräckligt med kunskap för att fastställa vilken påverkan bokhunden har på elevers läsutveckling. Dock har man sett att det finns många fördelar med bokhunden som anpassning och att den bidragit positivt gällande elevers välmående.  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, då kommunikation och samspel är viktiga faktorer i arbetet med bokhunden. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag och semistruktureradeintervjuer är gjorda med sex svensklärare som undervisar med bokhunden som anpassning. Det empiriska materialet är analyserat med hjälp av innehållsanalys.  Resultaten visar att samtliga av studiens deltagare anser att elevernas läsförmåga förbättrats samt att läsflytet och läslusten ökat vid användandet av bokhunden. Deltagarna är mycket positiva till bokhunden som redskap för att stötta elever i lässvårigheter. Ingen av studiens deltagare har varit med om att anpassningen inte fungerat och tycker därför att den borde belysas mer. Förutom fördelarna som kan ses ur ett svenskdidaktiskt perspektiv, det vill säga att elevens läsflyt och automatisering förbättras finns det också många andra fördelar med anpassningen. En annan viktigt fördel med bokhunden är att den bidrar till att eleven får en positivare attityd, vilket i sin tur påverkar inställningen till andra ämnen samt skolan i allmänhet. Problematik som kan uppstå kring anpassningen tas också upp. Deltagarna säger att det största orosmomentet gällande bokhunden är okunskapen som finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6412.
  Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning inom skolan: En studie om användningen av bokhunden som metod, en främjande anpassning för elever med lässvårigheter inom skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bokhunden används i dagens skola bland elever som har det svårt inom läsning samt vilka erfarenheter det finns gällande denna metod ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att ta upp bokhundens historia samt roll inom skolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6413.
  Åsentorp, Kristina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Förskolepedagogers arbete med kemiska processer och fysikaliska fenomen: En intervjustudie med tolv pedagoger i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med att utvecklabarns förståelse för naturvetenskap, särskilt kemiska processer och fysikaliska fenomen. För attnå syftet används följande frågeställningar: På vilket sätt ingår kemiska processer och fysikaliskafenomen i förskolans naturvetenskap?, samt Hur upplever pedagogerna arbetet med kemiskaprocesser och fysikaliska fenomen?. Utgångspunkt för studien är den reviderade läroplanen förförskolan med större krav på pedagogers ansvar för barns lärande i naturvetenskap, inklusivebarns lärande om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Studien har genomförts genomintervjuer med 12 pedagoger på en förskola i Mellansverige. Av studiens resultat framgår attpedagogerna arbetar med fysikaliska fenomen och kemiska processer på ett varierat sätt.Konkreta exempel på fysikaliska fenomen är väderfenomen och årstider, elektricitet ochbalans/kraft/rörelse. Exempel på kemiska processer är växter/frön och kompost/sortering. Avintervjuerna framkommer att pedagogerna önskar mer kunskaper om vad fysikaliska fenomenoch kemiska processer kan innebära.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6414.
  Åslund, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Färnlöf, Katrin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning: En kvalitativ studie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A prematurely born infant’s intestines and digestive system is not fully developed and may suffer of gastrointestinal problems. It is important that health care staff have knowledge of experiences and support regarding premature born infants.

  Purpose: To describe preterm infant’s gastrointestinal problems from a parents perspective as well as the type of support provided by medical provider.

  Method: The study was carried out with a qualitative/descriptive analysis of collected data. Data comprised of 133 logbook notes as well as 56 written comments from the mothers. In total 148 mothers were included in the study.

  Result: One global theme, two organisational themes and eight base themes were identified. The two organisational themes emerged: Parents experience of their prematurely born infant’s stomach problems and Medical providers support and parents experience and the effect of that support. The global theme emerged: The importance of being listened to, receive support and the correct information in a compromised situation.

  Conclusion: There is a need for individually tailored support for parents of premature infants with stomach problems. Security was created when parents experienced that the medical providers provided good accessibility, were knowledgeable in the area and made adequate recommendations. The stress and anxiety of the parents caused by the infants stomach problems could be alleviated by being listened to, receive individual support and correct information.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6415.
  Åsroth, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Modén Danielsson, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Habits that mostly have a negative effect on health are one or more of the following: unhealthy diets, insufficient physical activity, daily tobacco smoking, and the risk use of alcohol. In primary care, the district nurse has the task of supporting and motivating patients with unhealthy lifestyles to change.

  Aim: To describe the district nurse's experience in health promotion work with patients who have unhealthy lifestyles.

  Method: Qualitative study with inductive approach. Semi Structured individual interviews were conducted with eight district nurses. The collected material was analyzed using a content analysis.

  Result: The data analysis identified two main categories, in the first category, to have possibility for time and resources is relevant to the health promotion work, it is revealed that sufficient time, resources and management support is a prerequisite for carrying out a good job and that there is a need for more knowledge in conversational methodology. The second category, based on a person-centered approach in the health-promoting conversation, includes the importance of work based on person-centered care and creating trust, handling difficult conversations, motivated or unmotivated patients and that follow-up calls are significant.

  Conclusion: In the health promotion work, it is important to start from the patient's conditions and needs to make it easier to change regarding unhealthy lifestyles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6416. Åström, Joachim
  et al.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science.
  Representativ demokrati 2.0: En utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen2010Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Åström & Sedelius 2010
 • 6417.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social and Political Studies.
  Kläderna gör arbetaren: - En kvalitativ studie över arbetskläders symboliska värde2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur olika anställda på en given industri – kollektivarbetare och tjänstemän - reflekterar över sina arbetskläder och vilket symboliskt värde kläderna har i deras kontext, samt hur detta påverkar deras egen identitet. Frågeställnigarna arbetet utgår ifrån är: Vilket symboliskt värde har arbetskläder för de anställda på den givna industrin? Och, hur påverkar arbetsklädernas symboliska värde den enskilde individens identitet? Uppsatsens empiri grundar sig på samtalsintervjuer med tre anställda från en industri, och där empirin tolkas utifrån sociologiska teoretiska modeller såsom den symboliska interaktionismen, det dramaturgiska perspektivet, begrepp från sociologen Pierre Bourdieu, och idéhistorikern Michel Foucaults redogörelse över den moderna disciplinen. De slutsatser som kan dras utifrån analysen av empirin, är att på denna industri så finns det en social hierarki - oberoende av överordnande chefspositioner - som upprätthålls genom arbetskläders symboliska värde. Arbetsklädernas symboliska värde består i att de uttrycker en distinktion och identifikation mellan olika typer av kapital och definierar och markerar de olika positioner som finns inom detta fält. Individers identitetskapande påverkas av de roller individerna spelar, och när arbetskläder har ett särskilt symboliskt värde så kan det påverka individens egen identitet. Detta skulle kunna förklara varför den intervjuade tjänstemannens privata syn och uppfattning om kläder, korrelerade med vad hans arbetskläder uttrycker. Dock är det svårare med de två intervjuade kollektivarbetarna, eftersom deras habitus tycks överensstämma med deras arbetskläders symboliska roll/innebörd. Varav det är problematiskt att se vad som är orsak och verkan - om deras identitet beror på deras habitus eller om deras identitet formas av de roller de spelar genom arbetskläderna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6418.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lärare i en digital tidsålder: en kvalitativ studie av lärares förhållande till sociala medier2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kvalitativ fallstudie med syfte att undersöka hur några intervjuade lärare från en gymnasieskola i södra Norrland förhåller sig till sociala medier, hur dessa lärare uppfattar att sociala medier påverkar deras integritet, yrkesetik, fostransuppdrag och pedagogiska arbete. Frågeställningarna arbetet har utgått ifrån har berört gränsdragningar mellan privatliv och offentlighet, hur lärare kan uppträda i sociala medier, hur lärare ser på vänskapsrelationer till elever, vilka eventuella pedagogiska vinningar respektive hot sociala medier kan tänkas medföra. För att besvara uppsatsens frågeställningar har intervjuer med sju anställda lärare på en given gymnasieskola gjorts. De resultat som framkommit i denna studie, är bland annat att samtliga lärare är överens om att lärares privatliv påverkar deras yrkesroll i viss mån. Ifråga om vad lärare kan göra i sociala medier, med åtanke på deras yrkesroll, var de flesta lärare överens om att brott mot skolans värdegrund samt yrkesetiska principer var förbjudna, men också att lärare utöver detta har ett visst ansvar över hur man framställer sig själv i sociala medier. Gällande pedagogiska hot och vinningar, finns det ett potentiellt hot att lärares arbetsbörda ökar, samtidigt är vinningen att lärares förståelse för elever kan tillta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6419.
  Åström, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Danielsson, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Learning Processes & multimodal Represenations2010In: Designs for Learning 2010 Abstracts, 2010, p. 41-42Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6420.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alvemark, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Framtida kärnkompetenser inom HRM – underlag för PAL-utbildning vid Högskolan Dalarna2007In: HRM Workshop 2007 – om svensk Human Resource Management 27-28 september, Göteborgs universitet., 2007Conference paper (Refereed)
 • 6421.
  Öbrell, Marie-Louise
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Strand, Magdalena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Förebyggande åtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva förebyggande omvårdnadsåtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni (VAP), vilket är en form av pneumoni som är sjukhusförärvad och relaterad till att patienten är intuberad, så kallad nosokomial infektion. Längre vårdtid, ökad kostnad samt mortalitet ses vid VAP. Resultatet som framkom var att personal ska ha god handhygien vilket var en av viktigaste åtgärden för att förebygga VAP. Andra förebyggande omvårdnadsåtgärder är att vårdpersonal ska hjälpa patienten som vårdas i respirator med munvården och använda hjälpmedel för detta. Personal ska även hjälpa patienten med lämplig höjning på huvudgärden då detta också minskar riken för VAP, även sugning och befuktning av luftvägar är en åtgärd som patienten behöver hjälp med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6422.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anpassning av svenskundervisning i den flerspråkiga F-3 skolan: Att skapa en inkluderande miljö genom medveten användning av litteratur, språk och literacyutveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Detta tyder på ett skolsystem som inte uppnår målet om en likvärdig utbildning trots riktlinjerna i Skolverkets styrdokument. Denna systematiska litteraturstudie utgår från att undersöka vad forskningen säger om hur lärare kan anpassa svenskundervisning i årskurs F-3 utifrån flerspråkiga och mångkulturella barngrupper. För att svara på frågeställningen gjordes en systematisk sökning av forskning inom ämnesområdet där avhandlingar och vetenskapliga artiklar valdes ut utifrån aktualitet och relevans. Sökningen utfördes dels genom databassökningar och dels genom manuella sökningar och resulterade i användningen av två doktorsavhandlingar och sju vetenskapliga artiklar. Studiens slutsats visar att svenskundervisning och literacyutveckling i mångkulturella barngrupper bäst stöds genom arbetsformer där interaktion förekommer. Det sociala samspelet möjliggör djupare förståelse och utveckling av analytiskt tänkade och medför att elevernas olika kompetenser kan fungera som stödstrukturer till varandra. Undervisningen bör också karaktäriseras av multimodala tillvägagångssätt och behandla ett innehåll som är mångkulturellt, flerspråkigt och motiverande. Några av de viktiga delarna i lärarens didaktiska metoder är att bygga broar mellan elevernas vardagsspråk och utvecklingen av skolspråk detta sker exempelvis genom monologer, förklaringar av begrepp och validering av samtliga språkkompetenser och språkliga identiteter.

 • 6423.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variation eller tradition?: En enkätstudie om svensklärares urvalsprocess av högläsningslitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Forskning visar att detta kan förebyggas genom att användningen av en undervisning som innefattar ett mångkulturellt och flerspråkigt innehåll. Denna studie utgår ifrån att undersöka hur svensklärare inom F-3 värderar olika aspekter i urvalsprocessen av högläsningslitteratur och berör områden som form, innehåll, didaktiska anpassningar och elevinflytande. För att svara på frågeställningarna utfördes en kvantitativ metod med induktiv ansats i form av en enkätundersökning. Inför enkätundersökningen utfördes ett systematiskt sannolikhetsurval inom målgruppen och resulterade i 51 svar som sedan analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS. Resultatet visar att respondenterna har en relativt låg värdering av att valet av högläsningsmaterial främjar elevernas förmågor och kunskaper inom multimodala texter och genremedvetenhet, aspekter som framstår som viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Undersökningen visar även att lärarnas främsta prioriteringar i valet av högläsningsbok präglas av att eleverna ska engageras och kunna relatera till innehållet. Dock visar resultaten att detta inte gäller elever med annan kulturell bakgrund och flerspråkiga elever i samma utsträckning. Något som det sociokulturella perspektivet belyser som väsentligt för att samtliga elever ska främjas i sin kunskapsutveckling. Undersökningen visar också att lärarna har en hög värdering av att böckernas innehåll intresserar eleverna men att eleverna generellt har ett ganska begränsat inflytande över valet av högläsningsböckerna.

 • 6424.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6425.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6426.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den muntliga återkopplingens betydelse för elevers motivation och skrivutveckling: En litteraturstudie om muntlig återkoppling i samband med formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning har fått stort genomslag i samband med införandet av ny läroplan 2011. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram vad forskningen säger om elevers skrivutveckling och hur den påverkas av muntlig återkoppling från lärare. På vilket sätt kan lärare ge muntlig återkoppling så att den bidrar till att utveckla elevers skrivande? Studien har genomförts med hjälp av databaserna Swepub och ERIC genom Högskolan Dalarnas sökmotor Summon under år 2009 till och med år 2016. Resultatet visar att den muntliga återkopplingen kan ha både positiva och negativa effekter på elevers skrivutveckling och lärande. De avgörande faktorerna är att återkopplingen synliggörs och att läroprocessen ställs i centrum. Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett behov av stöd och fortbildning när det gäller den muntliga återkopplingen och den formativa bedömningen.

 • 6427.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig återkoppling i elevers skrivande i ämnet svenska: Intervjustudie med lärare i årskurs 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med införandet av ny läroplan 2011 har formativ bedömning fått stort genomslag. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur muntlig återkoppling kan främja elevers lärande samt motivera dem att skriva texter i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk stad intervjuats. Materialet analyserades sedan utifrån Hattie och Timperleys (2007) fyra nivåer av återkoppling. I ett andra steg har Ryan och Decis (2000) motivationsteori Self-Determination Theory använts. Resultatet visade att det finns en medvetenhet kring formativ bedömning hos informanterna även om sättet den ges på varierar. Vidare rådde det skilda uppfattningar bland informanterna huruvida uttalade strategier för formativ bedömning var önskvärt eller ej. I likhet med tidigare forskning framkom det att bristfälliga ämneskunskaper kan leda till att den formativa bedömningen uteblir och istället handlar om vad eleven ska kunna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6428.
  Öhlin Sjögren, Madeleine
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Musik i förskolan - ett utrotningshotat ämne?: En undersökning om ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan och sju förskolors musikundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt. För det första var det att pröva hypotesen, att det finns brister i ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan. För det andra var det att se hur Läroplan för förskolan uppfylls i ämnet musik på sju förskolor. Metoden var en varierad intervjumetod där personer på högskolor och universitet intervjuades via telefon och förskollärarna intervjuades vid personliga möten. Resultatet av undersökningen visar dels att hypotesen stämmer och dels att Läroplan för förskolan i ämnet musik inte uppfylls till fullo på de undersökta förskolorna. Detta beror dock inte på bristande utbildning. Bristerna i ämnet musik vid lärarutbildningen med inriktning mot förskolan syns ännu inte i musikundervisning i förskolan, men risken finns i framtiden om inte utbildningen görs om.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6429.
  Öhlund, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Smala flickor och starka pojkar – Duger jag som den jag är?: En intervjustudie om hur lärare arbetar med kroppsideal och självbild hos eleverna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, hur lärare arbetar med de kroppsideal som media förmedlar, i sin undervisning, hur de arbetar med att skapa en positiv självbild hos barnen i grundskolans yngre åldrar och hur arbetar skolan med dessa ideal som media förmedlar.

  Resultatet visar att lärare arbetar med kroppsideal i sin undervisning genom att visa hur media retuscherar bilder och diskussioner kring kroppsideal. Genom diskussioner om att alla är olika men lika, hoppas lärarna att det leder till en positiv självbild hos eleverna. Rektorn på den ena skolan anser att skolan arbetar med kroppsideal gemensamt, genom att alla lärarna har lektioner kring kroppsideal. Detta är inte något som lärarna håller med om, utan anser att det är upp till var och en om man vill ha lektioner om kroppsideal.

  Studien visat att lärare arbetar olika med de kroppsideal och självbild, beroende på hur skolan och de själva tolkar läroplanen. De lärare som väljer att inkludera arbete med kroppsideal och självbild i sin undervisning, använder sig bland annat av praktiska övningar och diskussioner. Det finns program för arbete med kroppsideal och självbild, som framgångs rikt använts i England, Taiwan och Kanada. Sådana skulle även kunna användas i Sverige, för att ge verktyg till läraren att behandla dessa ämnen.

 • 6430.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas, 2014. Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.: Anmälan av Mats Öhlén2014In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, no 4, p. 513-517Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6431.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The European Parliament and the Europe 2020 strategy: An arena for public debate or political entrepreneurship?2019In: Smart, sustainable and inclusive growth: political entrepreneurship for a prosperous Europe / [ed] Charlie Karlsson, Daniel Silander, Brigitte Pircher, Cheltenhem, UK: Edward Elgar Publishing, 2019Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the European Parliament in the light of agenda Europe 2020 with a specific focus on the transnational party groups. It starts with clarifying the legal and institutional framework for Europe 2020 and to what degree the European Parliament is involved in the agenda-setting stage, actual creation, decision process and implementation process. Thus, what have been the openings and possibilities for political entrepreneurship of the party groups and of individual members of Parliament? Secondly, it identifies the main issues around Europe 2020 which have been up for debate in the European Parliament. The main interest here lies in whether the conflicts concerns transnational ideological issues (like economic issues between Left and Right or between growth and sustainability) or domestic interests. Thirdly, it identifies examples of political entrepreneurship strategies among the party groups and their individual members. It is important to remember that the European party families are present in each EU-institution. Consequently, there is room for informal influence may on fellow party sympathisers in other key EU institutions like the Commission or the Council.

 • 6432.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The influence of EU membership on Sweden’s political parties and party system: a preliminary research design2015Conference paper (Refereed)
 • 6433.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Karlsson
  Örebro universitet.
  Ideologisk konvergens mellan öst och väst?: De europeiska partifamiljerna 1990-20132015In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 29, no 2, p. 167-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we compare ideological positions of political parties in Eastern and Western Europe. As the Communist regimes collapsed and new democracies began to emerge in Eastern Europe, it became obvious that historical and cultural differences existed in relation to Western Europe. This was not least visible among the political parties. When the West European parties initiated contacts with potential sister parties in the East, noticeable differences were revealed in several issues. In general, the eastern parties appeared to be more nationalist, more populist and less tolerant towards minorities than their Western sister parties. The question raised in this paper is whether these differences, have faded or not during the 25-year period after 1989. In order to perform this analysis, the three largest and most influential party families are selected: the Christian Democratic EPP, the Social Democratic PES and the Liberal ALDE. Departing from election manifesto data compiled by the Comparative Manifesto Project, we have performed a time series analysis ranging from 1990 to 2013. Here, the Eastern parties are compared to their Western sister parties within each party family. Firstly, they are compared along the general left-right dimension, and secondly they are compared in specific issues, which have been conceived as delicate matter: the view on the EU, nationalism and view on multiculturalism.

 • 6434.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Martin
  Örebro universitet.
  East-West convergence or divergence?: The (possible) influence of the European People’s Party on affiliated parties in Central and Eastern Europe 1990-20142018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the (possible) ideological influence of Europarties on their member parties in Central and Eastern Europe. The specific focus of the study is the Christian democratic European People’s Party (EPP) and the main theoretical point of departure is the theoretical framework for Europarty cooperation, developed by Poguntke and von dem Berge. The analysis is based on elections manifesto data from 1990 to 2015. The aim is to provide an overview on possible trends of convergence (or divergence) between the Western and Eastern EPP-affiliated parties and to evaluate the extent of influence that the EPP has exerted on Christian democratic and conservative parties in Central and Eastern Europe. The analysis is based on a mean-value comparison of the West European member parties and the affiliated parties from post-communist countries when it comes to Left-Right positions and issue specific positions. Furthermore the analysis is complemented with in-depth analysis of specific cases. Finally the relevance of party size is evaluated in relation to ideological convergence and Europarty influence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6435.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Silander, DanielLinnéuniversitetet.
  Sweden and the European Union: An Assessment of the Influence of EU-membership on Eleven Policy Areas in Sweden2020Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Has Swedish policy changed in terms of organisation (form) and content (substance) as a result of an increasingly consolidated membership? Based on the assumption that Swedish policy is part of multilevel governance at a local, regional, national and European level, the focus is on the interaction between Swedish national policy and the EU. In this book Swedish policy refers to the following policy areas: economic, agricultural, environmental, social, education, gender equality, asylum and migration, crime prevention, foreign and security, neighbourhood and development and aid. Every policy area has been scrutinised over time, from the moment of entry into the EU until today. The book addresses students at various levels, as well as politicians, civil servants and journalists with regard to how Sweden and Europe in general, and Swedish policy and the EU in particular, are interwoven in one political system.

 • 6436.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vesterholm, Angelica
  Dalarna University, Not School affiliated.
  Sedelius, Thomas (Editor)
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Vägen till arbete för invandrade akademiker?: En utvärdering av kursen Korta vägen i Dalarna 20192020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6437.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Att mäta oral hälsorelaterad munhälsa2005In: 43:e Odontologiska riksstämman, Göteborg, 2005Conference paper (Other academic)
 • 6438.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Dental Hygiene as a Global Profession2003In: FDI, Sydney, Australia, 2003Conference paper (Other academic)
 • 6439.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Dental hygienist profession - Scope of practice2008In: FDI Annual World Dental Congress, Stockholm, Sverige, 2008Conference paper (Refereed)
 • 6440.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Dental Hygienists and Research2004In: The 16th International Symposium on Dental hygiene, Madrid, 2004Conference paper (Other academic)
 • 6441.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Dental Hygienists and Research2003In: New Zealand Dental Hygienist Associations' Annual Meeting, Wellington, New Zealand, 2003Conference paper (Other academic)
 • 6442.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Dental Public Health Practices in Sweden2011In: 11es Journées de Santé Dentaire Publique du Quebec, Quebec City, Canada, 2011Conference paper (Refereed)
 • 6443.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Educational Strategies to Improve Patient Compliance2004In: The 16th International Symposium on Dental Hygiene, Madrid, 2004Conference paper (Other academic)
 • 6444.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Evaluation of a new concept for clinical studies2004In: Association for Dental Education in Europe 30th Annual Meeting, Cardiff , Wales, UK, 2004Conference paper (Other academic)
 • 6445.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Evidence Based Practice/Research2011In: Dental Hygeinists' Association of Australia Inc. National Symposium, Darwin, Australien, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence based practice is essential to provide best possible oral health care. It is a broad concept including best scientific evidence available, the providers’ clinical experiences and skills and the patients' preferences and expectations. Evidence based practice hereby makes great demands on the care providers. It is necessary to have adequate competence to interpret and translate research findings into clinical practice, but also skills to perform clinical tasks in accordance with current knowledge. Moreover, it is important to be open and attentive to patients' wishes to provide best care possible even if patients cannot afford or do not preferred the treatment that is based on the best scientific evidence. A licensed healthcare provider must have the competence to be able to follow current research in the field in order to suggest various treatment options to patients. The presentation will focus on how to define a clinical problem possible to answer, and how to search for, find and make sense of the evidence. The research process will be discussed with respect particularly to methodology. Finally, how to incorporate the results into clinical practice will be highlighted. Systematic literature reviews are of great importance and are very useful to guide clinical practice, a couple of such reviews will be presented and discussed

 • 6446.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Expansion of Duties2011In: Dental Hygienists' Association of Australia Inc. National Symposium, Darwin, Australien, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Dental Hygienists are health care professionals with broad competence. The dental hygiene scope of practice is focused on oral health promotion and disease prevention. The tasks can be divided into: assessment procedures, treatment planning, preventive services, therapeutic services and evaluation of services provided.The duties could hereby expand within each of these areas in regard to oral status, general status and age. But duties can also expand in terms of career such as independent practice, manager or research. The presentation will cover discussions on assessment procedures and treatment planning with particular reference to independent practice, the patients’ age and general health. The Dental Hygienist is well prepared to become the primary oral health care provider with responsibility to refer patients further when necessary. Preventive and therapeutic services will be analyzed in light of oral and general status and age. The primary concern is the prevention of oral diseases, but when a disease has occurred the purpose is to prevent from further progress, but also to treat the disease. This means that the Dental hygienist must have knowledge on signs and symptoms of oral diseases and general diseases and skills to treat oral diseases. Evaluation of services provided will be elucidated in relation to research. It is of crucial importance to evaluate the results to fully understand the characteristics of a successful prevention and treatment. Finally, the Dental Hygienist should play a leading role in oral health promotion and prevention in the clinic but also in other health care settings and in addition, Dental Hygienists could have a position as manager of the clinic

 • 6447.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Forskning på det tannpleierfaglige feltet2011In: Norsk Tannpleierforenings förste forskningskonferense, Oslo, 2011Conference paper (Other academic)
 • 6448.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  General health care and prevention of oral disease2006In: 5th World Dental Meeting, ’06 dental Hygienist Symposium, Yokohama, 2006Conference paper (Refereed)
 • 6449.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  How to judge a scientific paper2003In: Europerio 4, Berlin, Germany, 2003Conference paper (Other academic)
 • 6450.
  Öhrn, Kerstin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  Hygiéniste dentaire, un métier de la santé publique2003In: Objectif Paro, no Avril, p. 17-19Article in journal (Refereed)
126127128129130131 6401 - 6450 of 6542
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf