du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
16171819 901 - 931 of 931
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 901.
  Wallin, Lars
  et al.
  University of Alberta.
  Rudberg, Agneta
  Gunningberg, Lena
  Staff experiences in implementing guidelines for Kangaroo Mother Care: a qualitative study2005Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 42, nr 1, s. 61-73Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate staff experiences in implementing guidelines for Kangaroo Mother Care in neonatal care. The study was part of a randomized controlled trial, the overall goal of which was to assess the impact of external facilitation. A total of eight focus group interviews were held at two intervention and two control units. The establishment of a change team to implement the guideline resulted in activities that impacted staff behaviour, which in turn was perceived to influence patients' well-being. The guideline and contextual factors, such as leadership and staff colleagues' attitudes, were of significant importance in that process. The study intervention-facilitation promoted implementation activities and was highly appreciated by the change teams. However, reviewing the development of events at one of the control units, the provided facilitation appeared to be no more effective than an improvement-focused organizational culture in which the nurse manager was actively involved in the change process. Overall, learning and behaviour change seemed to be a social phenomenon, something that greatly benefited from people's interaction with one another.

 • 902.
  Welam, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hult, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Åtgärder som kan vägleda sjuksköterskan i arbetet med att stödja vuxna patienter med fetma mot viktminskning: Litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan möter ofta patienter med fetma och detta utgör idag ett

  av Sveriges allvarligaste folkhälsoproblem som ligger till grund för många

  följdsjukdomar. Fler människor avlider av sjukdomar relaterade till fetma än

  undernäring. Sjuksköterskans roll i mötet med patienten är betydande för individers

  möjlighet till förbättring avseende livsstilsförändringar. Genom att identifiera och

  bedöma patientens resurser och behov underlättas sjuksköterskans möjlighet att

  planera de åtgärder som krävs för att motverka de komplikationer som fetma kan

  orsaka.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva åtgärder som kan vägleda

  sjuksköterskan i arbetet med att stödja vuxna patienter med fetma för att uppnå

  viktminskning.

  Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt. I studien ingick 15

  vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna hämtades

  i databaserna CINAHL och PubMed.

  Resultat: Huvudresultatet i litteraturstudien påvisar att åtgärdsprogram utförda av

  sjuksköterska kan bidra till viktminskning hos patienter med fetma. De

  fokusområden som uppkom och visade sig spela en betydande roll i stödjandet av

  patienter med fetma var sjuksköterskans relation och kommunikation till sin patient

  men också motivation till fysisk aktivitet och kostförändring samt kontinuerlig

  uppföljning.

  Konklusion: Slutsatsen är att sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med

  viktminskning hos patienter och för att följa detta krävs kunskap inom området.

  Resultatet i studien kan användas som hjälp för att implementera åtgärder för

  viktnedgång i den kliniska verksamheten, både för hur sjuksköterskan ska agera men

  också för hur praktiska program kan utformas.

 • 903.
  Wennerlund Abdelli, Céline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Dahlström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Upplevd förberedelse inför mötet med föräldrar som förlorat barn på grund av intrauterin fosterdöd: En kvalitativ studie med barnmorskestudenter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Varje år dör omkring 440 barn i intrauterin fosterdöd i Sverige. Kliniskt verksamma barnmorskor kan komma att möta föräldrar som förlorat barn på grund av intrauterin fosterdöd. Barnmorskor behöver därför kunskap och förståelse för hur det de på bästa sätt kan möta dessa föräldrar. Studier beskriver att barnmorskestudenter inte alltid ges adekvat utbildning i att vårda föräldrar som drabbats av intrauterin fosterdöd.

  Syfte:

  Att undersöka om barnmorskestudenter upplever att de är förberedda inför mötet med föräldrar som förlorat barn på grund av intrauterin fosterdöd.

  Metod:

  En digital enkät med tre öppna frågor skickades ut till barnmorskestudenter som gick sista terminen på barnmorskeutbildningen i Sverige. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att analysera studieresultatet.

  Resultat:

  Efter bearbetning och analys av data kunde fem kategorier urskiljas som besvarade studiens syfte. Ett övergripande tema framkom utifrån kategorierna och dess innehåll: "Det känns inte bra att vara oförberedd".

  Slutsats:

  Barnmorskestudenterna upplevde sig inte förberedda inför mötet med föräldrar som drabbats av intrauterin fosterdöd. Detta berodde främst på att de inte fick delta i vården av föräldrar som föder barn som inte lever. Det fanns en tydlig önskan hos barnmorskestudenterna om klinisk förberedelse, handledning och stöd under den verksamhetsförlagda utbildningen. Tidigare arbete inom vården bidrog till att barnmorskestudenter kunde uppleva en viss grad av förberedelse inför mötet med föräldrar som förlorat barn på grund av intrauterin fosterdöd.

 • 904.
  Wentli, Teresa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Barnmorskors och sjuksköterskors behov av stöd inom abortverksamhet: Intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stöd inom abortvård har en stor betydelse för att upprätthålla en professionell förhållningsätt i mötet med patienten i abortsituationen och ge fullgodvård.

  Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva barnmorskors och sjuksköterskors behov av stöd inom abortverksamheten.

  Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor och barnmorskor på en svensk kvinnoklinik för att uppnå studiens syfte.

  Resultat: Resultatet visade att behoven av stöd skiftade, beroende på vårdpersonalens olika utbildningar, arbetslivserfarenheter och personliga egenskaper. Behoven av stöd kunde innefatta kunskap, emotionellt stöd och etisk reflektion. Samspel i vårdteamet som består av gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer var viktigt för att kunna skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Förutom grundutbildning som sjuksköterska eller barnmorska skulle behövas mer specifik utbildning inom abortvård.

 • 905.
  Westerberg, Ina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Svärd, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Viktiga faktorer i egenvårdsprogram som främjar livskvaliteten för personer med diabetes typ 2.: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom och är en av de största folksjukdomarna i

  världen. Förhöjda blodsockervärden gör att både små och stora blodkärl tar skada och detta

  leder till olika komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och njurskador. Med hjälp av

  viktnedgång, kostreglering, regelbundet fysisk aktivitet och övervakning av

  blodglukosnivåerna kan risken för komplikationer förebyggas. Genom att förebygga

  komplikationer kan livskvaliteten främja patientens dagliga liv. En del av diabetesvården

  består av egenvårdsprogram där patienten får stöd och rådgivning att hantera sin diabetes.

  Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att studera vilka faktorer i egenvårdsprogram som

  främjar livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2.

  Metod: Litteraturstudie, artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Web of

  Science. 14 kvantitativa artiklar inkluderades.

  Resultat: Resultatet visade att information, individuell målsättning och uppföljning var

  viktiga faktorer i egenvårdsprogrammen för att främja livskvaliteten hos patienter med

  diabetes typ 2.

  Slutsats: Att leva med diabetes typ 2 kräver noggrannhet och planering i det dagliga livet.

  Egenvårdsprogram kan minska risken för komplikationer där följsamhet till egenvården

  främjas och livskvaliteten gynnas.

 • 906.
  Westling, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Rektorers erfarenheter av skolans sex och samlevnadsundervisning och samarbete med ungdomsmottagningen: En intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan ska sex och samlevnadsundervisningen ge ungdomar kunskap om kropp, sexualitet, jämställdhet och relationer, där rektorn för varje skola ansvarar för undervisningen. Barnmorskor på ungdomsmottagningar runt om i landet har under årens lopp samlat på sig gedigen kunskap om ungdomars villkor och åkommor som är specifika för åldersgruppen. Syftet med studien var att beskriva rektorers erfarenheter av skolans sex och samlevnadsundervisning och samarbete med ungdomsmottagningen. Studien hade en deskriptiv design. Ett bekvämlighetsurval tillämpades som urvalsmetod. Sju rektorer från skolor i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades utifrån sex kategorier och 18 underkategorier. Resultatet visade att rektorerna hade erfarenhet av att lärarna var en viktig faktor för att sex och samlevnadsundervisningen skulle bli bra. Rektorerna hade erfarenhet om att ungdomars livsstil och attityd spelade en stor roll för hur de omvandlade sina teoretiska kunskaper i sex och samlevnad till praktik. Rektorerna hade goda erfarenheter av att samarbeta med ungdomsmottagningen. Rektorerna belyste socio-demografiska utmaningar vid sex och samlevnadsundervisningen. Rektorerna hade erfarenhet av att det fanns bristande kunskaper hos eleverna i ämnet. Rektorerna ansåg att det var viktigt att det fanns en balans mellan biologi och värdegrundsfrågor i sex och samlevnadsundervisningen. Rektorerna upplevde tvivel om undervisningens utformning. Författarens slutsats efter att ha intervjuat sju rektorer är att skolorna i Sverige behöver mycket tydligare riktlinjer för hur sex och samlevnadsundervisning ska bedrivas så att balans mellan biologi och värdegrund kan skapas.

 • 907.
  Westman, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Gauermann, Fridele
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientsäkerhet och sjuksköterskans arbetsmiljö påakutmottagning: -En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Arbetsmiljön på akutmottagningen är komplex och ständigt föränderlig.

  Sjuksköterskan förväntas hantera ett högt inflöde av patienter med varierande

  omvårdnadsbehov och allvarlighetsgrad. I takt med en allt högre arbetsbelastning,

  överbelagda sjukhus, långa väntetider och sjuksköterskebrist är det angeläget att tydliggöra

  hur sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen ser ut och vad det har betydelse för

  patientsäkerheten.

  Syfte: Studiens syfte var att sammanställa forskning om sjuksköterskans

  arbetsmiljö på akutmottagningen med särskilt fokus på patientsäkerhet.

  Metod: Studien

  genomfördes som en beskrivande litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar.

  Artiklarna söktes i Pubmed och Cinahl samt via sekundär sökning.

  Resultatet: Genom att

  identifiera och kategorisera mönster och centrala teman i artiklarna kunde bärande aspekter

  passande syftet sammanställas. Analysen resulterade i två huvudområden: ”Sjuksköterskans

  arbetsmiljö på akutmottagningen” och ”Arbetsmiljöns betydelse för patientsäkerheten”. I

  sjuksköterskans arbetsmiljö framträdde sex faktorer som presenteras med underrubrikerna:

  arbetsbelastning, erfarenhet/kompetens, teamarbete, kommunikation, avbrott/störningar och

  ledning/organisation.

  Slutsats: Flera faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö på

  akutmottagningen har betydelse för patientsäkerheten. Faktorer som hög arbetsbelastning kan

  ses som både positivt och negativt beroende på sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och

  personlighet. Vidare är tydlig organisatorisk ansvarsfördelning, ett välfungerande teamarbete

  med rak och riktad kommunikation av betydelse för arbetsmiljön och patientsäkerheten. När

  patientsäkerheten äventyras är det ofta brister i en eller flera arbetsmiljöfaktorer. Om nämnda

  faktorer är välfungerande finns förutsättningar för en god arbetsmiljö vilket gynnar

  vårdkvaliteten samt personalens arbetsglädje.

 • 908.
  Wiberg, Oskar
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Norell, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att stödja egenvård för patienter med hypertoni: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vanligaste dödsorsaken i Sverige 2015 var hjärt- och kärlsjukdomar. Med förhöjt blodtryck dubblas risken att drabbas av hjärtinfarkt. Bra livsstilsvanor och egenvård är viktiga faktorer för att sänka blodtrycket. Olika omvårdnadsåtgärder kan stödja egenvård och livsstilsförändringar då det är svårt att identifiera olika behandlingsalternativ. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att stödja livsstilsförändringar genom egenvård för patienter med hypertoni. Metod: Litteraturöversikt Resultat: Empowerment och motivational interviewing (MI) leder till en hög grad av personcentrering och stödjer patienten med egenvård vid livsstilsförändringar. Empowerment är en faktor för god vårdkvalitet. Omvårdnadsåtgärder som innefattar personlig rådgivning är en viktig faktor i personcentrerad vård. Genom personliga rådgivning ges möjlighet för patienten att få adekvat förberedelse för att bedriva egenvård. Personlig rådgivning med ett utbildningsprogram, individuellt eller i grupp, leder till goda förutsättningar till egenvård vid livsstilsförändringar för patienter och har resulterat i förbättrade levnadsvanor som ökad vardagsmotion, hälsosammare kost och sänkt blodtryck. Konklusion: Sjuksköterskan kan använda fler olika omvårdnadsåtgärder för att uppnå livsstilsförändringar genom att stödja egenvård.

 • 909.
  Wickman, Fatima
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap. Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters upplevelse av livskvalitet efter hjärtstopp samt hur livet påverkades hos närstående: En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplevde sin livskvalitet efter ett hjärtstopp samt hur närstående upplevde att livet påverkades efter en anhörigs hjärtstopp. Metod: Sökningar efter artiklar skedde via PubMed, CINAHL och Medline. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, primärkällor samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 2000-2012. Huvudresultat: Livskvaliteten påverkades inom flera områden hos patienterna. Det aktiva dagliga livet (ADL) och/eller den fysiska förmågan var försämrad, dock rapporterades en tillfredsställande livskvalitet och en god ADL nivå 15 år efter hjärtstoppet. Trötthet var uttalat hos patienterna vilket påverkade livskvaliteten negativt. Även närstående upplevde en ökad trötthet med tillägg av andra fysiska symtom. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) var vanligt hos patienterna men påverkade endast den fysiska upplevelsen av livskvalitet. Oro, ångest och depression var vanligt förekommande hos patienter och var korrelerat till en sämre livskvalitet. Dessa symtom var även vanliga hos närstående. Sociala relationer upplevdes som viktiga hos både patienter och närstående. Livskvalitet upplevdes i relation med närstående. Kvinnor upplevde en sämre social funktion än män. Närstående kände sig isolerade och var rädda för att uppröra sin partner. Slutsats: Att överleva ett hjärtstopp påverkar patientens livskvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt. Även närstående påverkas i hög grad. Både patienter och närstående skulle vara behjälpliga av stöd och vägledning tiden efter hjärtstopp. Stödgrupper för närstående i liknande situationer ansågs kunna minska den psykiska påfrestningen. Sjuksköterskans roll var att tidigt försöka identifiera patienter och närstående i riskzonen för att utveckla stressyndrom.

 • 910.
  Wiker, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Pregnant women’s use of coping strategies during early labour: A qualitative interview study2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Backgrund: Labour can be divided into different phases, the latent phase also named early labour can be the longest phase. During early labour, women may advantageously be at home. Different coping strategies can help women to more easily handle the situation.

  Objective: The aim of this study was to describe the coping strategies that pregnant women used during early labour at home.

  Design: A qualitative study design with inductive approaches was used, and based on interviews with a total of 16 women. Content analysis was used.

  Results: After analysis of the interview data an overall theme was shown: Use of internal and external resources for handling the situation. The result was then divided into four categories: To prepare and plan for childbirth, To bring new energy, To seek support from others and To find your own strategies for handling the situation.

  Conclusions: Result showeds that the use of coping strategies can help women to better manage early labour at home. Women should be aware of that the using of coping strategies can help them to better manage their labour. It is also an advantage for the midwifery profession to know about different kinds of coping strategies that can be used in the home during early labour in order to give women adequate advice and support.

 • 911.
  Wiking, Linnea
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Svenns, Viktoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Att vårda kvinnor som upplevt våld i en nära relation, en litteraturstudie om vårdpersonalens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Studier visar att en av tre kvinnor världen över har blivit utsatta för våld i en nära relation. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser och är ett världshälsoproblem. Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld av en manlig partner. Många kvinnor mister livet varje år på grund av konsekvenserna från våldet.

  Syfte:

  Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation.

  Metod:

  Designen är en litteraturöversikt. Datainsamling har skett i databaserna Cinahl och PubMed.

  Resultat:

  Resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar och visade tre huvudområden: identifiering av kvinnor som lever med våld i en nära relation, hinder för att kunna identifiera de utsatta kvinnorna och vårdpersonalens möte med kvinnor som lever med våld i en nära relation. Vårdpersonalen upplevde svårigheter att identifiera kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Hinder för att utföra screening var framförallt brist på kunskap och utbildning hos vårdpersonalen. Vårdpersonalen upplevde det svårt att möta våldsutsatta kvinnor, på grund av att det fanns svårigheter att distansera sig från de utsatta kvinnorna.

  Slutsats:

  Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att riktlinjer, kunskap och träning behövs samt rutiner för att kunna utföra screening, för att vårdpersonalen ska kunna identifiera och ge kvinnor som lever med våld i nära en relation en god vård.

 • 912.
  Williams, Christine
  et al.
  Florida Atlantic University.
  Marmstål Hammar, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Development of the Verbal and Nonverbal Interaction Scale for Persons with Dementia2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 913. Williams, Cristine
  et al.
  Newman, David
  Marmstål Hammar, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Communication Outcomes of a Program to Sustain Relationships in Couples Aff­ected by Dementia2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 914.
  Winder Hansson, Naome
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Söderblom Emanuelsson, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer av betydelse i måltidsmiljön för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilt boende: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som vid måltider är av betydelse för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre människor boendes i särskilda boenden.Metod: En litteraturstudie med globalt perspektiv där vetenskapliga artiklar från Canada, Amerika, Storbritannien, Sverige, Danmark, Nya Zeeland och Australien var underlaget till resultatet. Inklusionskriterier var äldre över 65 år, kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta vilka levde i särskilda boenden samt vårdgivare som arbetade i sådana.Resultat: Måltiden ger ett socialt och kulturellt sammanhang som stärker både boenden och vårdgivares relationer. Utformning av en terapeutisk fysisk miljö visade sig vara till fördel både för de äldre och vårdgivare. Möjlighet att utöva personcentrerad vård skulle kunna förbättras enligt den här litteraturstudien. Litteraturstudien visar på att social samvaro under måltider är en stund för gemenskap och ett välkommet avbrott under dagen.Slutsats: Måltidssituationen är en komplex situation där många faktorer är inbegripna för välbefinnande och nutritionsstatus. Tre huvudteman identifierades nämligen fysisk måltidsmiljö, personcentrerad vård och social samvaro.

 • 915.
  Winqvist, Louise
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Olsson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar patienters attityder till livsstilsförändring efter hjärtinfarkt: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom där livsstil påverkar risken att

  drabbas. Med livsstilsförändring inom områdena tobaksbruk, kostvanor, motion

  och alkoholkonsumtion kan en stor del av insjuknande i hjärtinfarkt förebyggas.

  Patientens attityd kan vara avgörande i arbetet med livsstilsförändringen.

  Syfte

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patienters

  attityder till eventuell livsstilsförändring efter hjärtinfarkt.

  Metod

  Studien är gjord som en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar med

  kvalitativ, kvantitativ och blandad ansats.

  Resultat

  Det framkom tio kategorier som enskilt eller tillsammans påverkade patientens

  attityd till livsstilsförändring. Faktorerna var rädsla, medvetenhet, stöd,

  självdisciplin, egna prioriteringar, fysiska hinder, tidsperspektiv, erfarenheter

  hämtade från omgivningen, vilja att återgå till tidigare fysisk kapacitet och

  livsåskådning.

  Slutsats

  Deltagarnas attityder påverkades tydligt av de framkomna faktorerna. En deltagare

  som fick stöd, hade medvetenhet om sitt tillstånd, viljan att återgå till tidigare

  fysisk kapacitet och hade god självdisciplin hade ökad motivation till att

  genomföra en livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. I motsats till detta fanns

  fysiska hinder och tidsperspektiv som påverkade attityden negativt till att

  genomföra livsstilsförändring. Rädsla, egna prioriteringar och livsåskådning

  kunde påverka attityden till livsstilsförändring i både positiv och negativ riktning.

 • 916.
  Wätterbjörk, Inger
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, and Family Medicine Research Center, Örebro, Sweden.
  Häggström-Nordin, Elisabet
  epartment of Women's and Children's Health, Uppsala University, Uppsala, and School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Sweden.
  Hägglund, Doris
  Family Medicine Research Center, Örebro, and School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Provider strategies for contraceptive counselling among Swedish midwives2011Inngår i: British journal of midwifery, ISSN 0969-4900, E-ISSN 2052-4307, Vol. 19, nr 5, s. 296-301Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that in contraceptive counselling the provider sets the agenda. The aim of this study was to describe how a group of Swedish nurse-midwives think and act in their role as contraceptive counsellors. Semi-structured questions were put to a convenience sample of 16 nurse-midwives. Data were analysed using qualitative content analysis. Five categories were identified: exploring the woman's situation; providing information about contraceptive methods; performing medical evaluation; guiding the decision-making process; and following up on the counselling. Results showed that the providers had developed their own strategies and suggest the use of interventions which combine counselling methods to provide information, with a theory for decision-making, to help in giving advice. This study could contribute to personal reflection on contraceptive counselling in practice, both for experienced counsellors and those new to the task

 • 917.
  Zadik, Tove
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sterner, Kathy
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Exploring midwives’ experiences, attitudes and perceptions in relation to unsafe abortion and post abortion care: - a qualitative study with midwives in Kampala, Uganda.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: In the East African region abortion complications causes significant morbidity and mortality, impairing women´s and girls’ health and well-being. Health care provider shortages, physicians in particular, non-availability of safe and effective medicines and technology, and the fact that few midwives and nurses are trained in post abortion care (PAC), result in limited health care access. Stigma and legal repercussions further obstruct access to care and contributes to hesitance among health care providers to provide such care. Previous studies concerning women´s access to sexual and reproductive health (SRH) care in Uganda have revealed several barriers to health care access and limited quality of care. Aim: Exploring midwives´ experiences, attitudes and perceptions in relation to unsafe abortion and their experience of providing PAC. Method: In depth interviews were conducted with twelve midwives at Mulago Referall hospital, Uganda by using a semi- structured interview guide. The transcribed material was then developed through qualitative content analysis using a manifest approach. Result: The analysis resulted in two main categories: 1) stigma and social norms related to women´s sexuality and abortion and 2) quality of post abortion care. The result showed that unintended pregnancies, FP and abortions generally are viewed badly in Uganda and are highly stigmatized. The quality of PAC is perceived reduced due to lack of equipment, high work load and stigma surrounding abortions.

  Conclusion: Unsafe abortions are viewed negatively and is seen as a consequence to stigma surrounding FP and unplanned pregnancies, which is mainly affecting young unmarried women. Midwives experienced reduced quality of PAC due to limited resources. The study also shows that new knowledge and education about PAC can help reduce midwives prejudice towards abortion seeking women and broaden their views.

 • 918.
  Zakrisson, Ann-Britt
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Engfeldt, Peter
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Hägglund, Doris
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Odencrants, Sigrid
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Hasselgren, Mikael
  Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro, Sweden ; Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Clinical Epidemiology, Uppsala University, Sweden ; Primary Care Research Unit, County Council in Värmland, Karlstad, Sweden.
  Arne, Mats
  Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro, Sweden ; Primary Care Research Unit, County Council in Värmland, Karlstad, Sweden.
  Theander, Kersti
  epartment of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Clinical Epidemiology, Uppsala University, Sweden ; Primary Care Research Unit, County Council in Värmland, Karlstad, Sweden ; Department of Nursing, Karlstad University, Sweden.
  Nurse-led multidisciplinary programme for patients with COPD in primary health care: a controlled trial2011Inngår i: Primary Care Respiratory Journal, ISSN 1471-4418, E-ISSN 1475-1534, Vol. 20, nr 4, s. 427-433Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM:To investigate the effects of a nurse-led multidisciplinary programme (NMP) of pulmonary rehabilitation in primary health care with regard to functional capacity, quality of life (QoL), and exacerbations among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

  METHOD:A 1-year longitudinal study with a quasi-experimental design was undertaken in patients with COPD, 49 in the intervention group and 54 in the control group. Functional capacity was assessed using the 6-minute walking test, and quality of life (QoL) was assessed using the Clinical COPD Questionnaire. Exacerbations were calculated by examination of patient records.

  RESULTS:No significant differences were found between the groups in functional capacity and QoL after 1 year. The exacerbations decreased in the intervention group (n = -0.2) and increased in the control group (n = 0.3) during the year after NMP. The mean difference of change in exacerbation frequency between the groups was statistically significant after one year (p=0.009).

  CONCLUSIONS:The NMP in primary care produced a significant reduction in exacerbation frequency, but functional capacity and QoL were unchanged. More and larger studies are needed to evaluate potential benefits in functional capacity and QoL.

 • 919.
  Zakrisson, Ann-Britt
  et al.
  Family Medicine Research Centre, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Hägglund, Doris
  Family Medicine Research Centre, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  The asthma/COPD nurses’ experience of educating patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care2010Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 24, nr 1, s. 147-155Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The number of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is increasing. These patients need nursing care, including education in self-care, which has a positive effect on their physical and psychoemotional well-being. The aim of this study was to describe the experiences of asthma/COPD nurses' in primary health care (PHC) of educating patients with COPD. A descriptive, qualitative study was conducted, with interviews of 12 asthma/COPD nurses. The data were analysed using qualitative content analysis. The findings are presented in two themes: Theme 1, receiving support results in a feeling of security, which enables the development of patient education; and Theme 2, a lack of support results in a feeling of insecurity, which makes it difficult to develop patient education. The asthma/COPD nurses were individual orientated with individualization of care, but the patient's mood, the varying support of those around and the nurses' varying degrees of security affected the education. The conclusion is that the asthma/COPD nurses' experience of patient education fluctuated between insecurity and security. The nurses' feeling of insecurity in their patient education can be strengthened through support from colleagues and by increased knowledge in promoting the learning of others. Collaborative teamwork with a well-functioning asthma/COPD clinic in PHC can facilitate and improve patient services; these initiatives can enable the asthma/COPD nurses to reach their full potential.

 • 920.
  Zembo, Jelena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Äldre invandrares från före detta Jugoslaviens förväntningar i mötet med sjuksköterskor i Sverige: -En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle blir allt mer mångkulturellt. Det ställer högre krav på både

  omvårdnaden och sjuksköterskan. Sjuksköterskans eventuella brist på kompetens

  om kulturskillnader kan skapa kulturkrockar, missförstånd och felaktig

  omvårdnad.

  Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar äldre invandrare från

  förre detta Jugoslavien har i möten med sjuksköterskan i Sverige samt hur

  sjuksköterskans kompetens kan skiljas från undersköterskor, sjukgymnaster och

  arbetsterapeuter. Metod: Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och baseras

  på sex intervjuer med äldre invandrare som ursprungligen kom från fd.

  Jugoslavien. Personlig kontakt togs med informanterna om deltagande i

  undersökningen genom serbiska/bosniska/kroatiska/makedoniska. Författaren

  informerade om studien och att de som ville delta kontaktade författaren. Insamlat

  material analyserades systematiskt med innehållsanalys.

  Resultat: Det som framkom att de äldre invandrarna förväntade sig i mötet med

  sjuksköterskan presenteras i följande fem kategorier; Att få bekräftelse för uttalade

  behov; Empatisk kontakt; Kommunikation och dialog i mötet; Respekt för sina

  värderingar och syn på hälsa och Trygghet.

  Slutsatsen: omvårdnad av äldre patienter med en annan kulturell bakgrund kräver

  båda kulturell kompetens och professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskan

  behöver kunna identifiera patientens vårdbehov och i detta fallet även övergå de

  språkliga barriärer och nå patienten och förstå deras behov.

 • 921.
  Zimonjic, Mirela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bengtsson, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters inställning till insulinbehandling vid typ 2-diabetes – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Typ 2- diabetes är en sjukdom som har expanderat lavinartat de

  senaste åren och nu benämns som en världsepidemi. Sjukdomen är starkt

  påverkad av livsstilsfaktorer och kan därför i stor utsträckning förhindras eller

  fördröjas med hjälp av patientens egen vilja och egenvårdsförmåga. Ofta kan

  hälsofrämjande egenvård behöva kompletteras med tablettbehandling. En av

  sjuksköterskans uppgifter är att identifiera patientens egenvårdsbehov så att

  optimala förutsättningar att uppnå god hälsa kan skapas. Eftersom typ 2- diabetes

  är en progressiv sjukdom, kan många personer efter en tid behöva övergå till

  insulinbehandling. Denna övergång upplevs olika hos olika individer och därför

  vill den här studien undersöka patienters upplevelse vid övergången till insulin

  behandling.

  Syfte

  :

  Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskningsbaserad

  kunskap om vuxna patienters inställning till insulin och identifiera faktorer som

  påverkar acceptansen av insulinbehandling vid typ 2-diabetes.

  Metod:

  En litteraturstudie baserad på 15 artiklar av kvalitativ och kvantitativ

  design.

  Resultat:

  Majoriteten av deltagarna i samtliga studier hade en negativ inställning

  till insulinbehandling. Detta kunde främst ses hos personer som inte hade påbörjat

  insulinbehandling. Kunskapsbrist var en starkt bidragande faktor till en negativ

  inställning. Individer som hade fått god information och hade en tids erfarenhet av

  insulinbehandling uppvisade i större utsträckning en positiv inställning.

  Slutsats:

  Insulinbehandling upplevs oftast som något negativt och mycket beror

  på kunskapsbrist. Nyckeln till lösningen kan ligga i utbildning. Genom

  tillämpning av ett personcenterat synsätt i sjuksköterskans arbete kan behovet av

  kunskap och utbildning individanpassas så att övergången till insulin lättare

  accepteras av patienten. Mer forskning behövs i ämnet.

 • 922.
  Äretun Ulander, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientsäkerhet avseende läkemedelshantering i hemsjukvården: - En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Hemsjukvård är en vårdform som ökar och även fortsättningsvis förväntas göra så. Patientsäker är en nationell och internationell prioritet där läkemedelshantering är ett riskområde såväl inom hemsjukvård som slutenvård. Tidigare forskning har i högre utsträckning fokuserat på patientsäkerhet inom slutenvården och att belysa patientsäkerhet inom hemsjukvård och vad sjuksköterskor kan göra för ökad patientsäkerhet är därför av vikt.

  Syfte:

  Att undersöka patientsäkerhetsrisker avseende läkemedelshantering inom hemsjukvården samt vad sjuksköterskor kan göra för att öka patientsäkerheten inom området.

  Metod:

  Studien har genomförts som en litteraturöversikt och resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar. Litteratursökning har utförts i databaserna Cinahl och PubMed och innehållsanalys användes för artiklarnas resultat.

  Resultat:

  Nio patientsäkerhetsrisker identifierades där brist på kompetens, brister i kommunikation, delegeringsprocessen, komplexa sjukdomstillstånd och informationsöverföring är några av dessa. De identifierade riskerna delades vidare in i tre olika huvudområden beroende på bakomliggande orsak: Sjuksköterskor och annan vårdpersonal; Patient och hemmiljön; Organisation och system.

  Konklusion:

  Läkemedelshantering är ett betydande riskområde inom hemsjukvården där många faktorer påverkar patientsäkerheten. Att sjuksköterskor och annan personal inom hemsjukvården är väl medvetna om dessa risker ger en bra förutsättning för att kunna arbeta preventivt och minimera att vårdskador relaterat till läkemedelshantering uppstår.

 • 923.
  Åslund, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Färnlöf, Katrin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning: En kvalitativ studie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt.

  Syfte: Att beskriva för tidigt födda barns mag-tarmbesvär ur föräldrarnas perspektiv samt beskriva vilket stöd som gavs av vårdgivaren.

  Metod: Denna studie genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats. Data analyserades med en tematisk nätverksanalys. Data bestod av loggboksblad samt skriftliga kommentarer från mödrar. Totalt antal mödrar som inkluderades i denna studie var 148, totalt antal loggboksblad var 133 och 56 skriftliga kommentarer.

  Resultat: Ett globalt tema, två organisationsteman samt åtta basteman identifierades. De två organisationsteman som framkom var: föräldrarnas upplevelser kring sitt för tidigt födda barn med magbesvär samt Vårdgivarens stöd och föräldrarnas upplevelse och effekt av detta stöd. Det globala temat som framkom var: Vikten av att bli lyssnad på, få stöd, och rätt information i en utsatt situation.

  Slutsats: Det finns ett behov av individuellt anpassat stöd hos föräldrar till för tidigt födda barn med magbesvär. Trygghet skapades då det upplevdes att vårdgivarna hade god tillgänglighet, var kunniga inom området och gav adekvata rekommendationer. Den stress och oro hos föräldrarna som barnets magbesvär medförde kunde minskas med hjälp av att bli lyssnad på, få individuellt stöd och rätt information.

 • 924.
  Åsroth, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Modén Danielsson, Eva
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring.

  Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor.

  Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys.

  Resultat: I dataanalysen identifierades två huvudkategorier, i första kategorin, att ha möjlighet till tid och resurser är av betydelse för det hälsofrämjande arbetet framkommer det att tillräckligt med tid, resurser och stöd från ledningen är en förutsättning för att genomföra ett bra arbete samt att det finns behov av mer kunskap i samtalsmetodik. Den andra kategorin, att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i det hälsofrämjande samtalet innefattar vikten av att utgå från patientens förutsättningar och skapa förtroende, personcentrerad vård, hantering av svåra samtal, motiverade eller omotiverade patienter samt att det är betydelsefullt med uppföljande samtal.

  Slutsats: I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att utgå från patientens förutsättningar och behov för att lättare få till förändring gällande ohälsosamma levnadsvanor.

 • 925.
  Öhrn, Kerstin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  Jönsson, Birgitta
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  A comparison of two questionnaires measuring oral health-related quality of life before and after dental hygiene treatment in patients with periodontal disease2012Inngår i: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 10, nr 1, s. 9-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to compare the usefulness of two different questionnaires assessing oral health-related quality of life (OHRQoL) at the basic examination and after initial dental hygiene treatment (DHtx).

  Methods: A total of 42 patients referred for periodontal treatment completed the Oral Health Impact Profile (OHIP-14) and the General Oral Health Assessment Index (GOHAI) at the basic periodontal examination. They underwent DHtx and completed the questionnaires once again after the treatment.

  Results: No statistically significant differences could be found between the two assessments, neither for the total scores nor for any of the separate items of the OHIP-14 or the GOHAI. However, the GOHAI questionnaire seems to result in a greater variety in the responses indicating that the floor effect is not as pronounced as for the OHIP-14. Those who had rated their oral health as good reported significantly better OHRQoL on both questionnaires. The same pattern was found for patients who reported that they were satisfied with their teeth. After DHtx and necessary extractions, there was a statistically significant correlation between the number of teeth and the total scores on both questionnaires. No other statistically significant correlations with periodontal variables could be found.

  Conclusion: No statistically significant difference could be found after DHtx compared to before in regard to OHRQoL assessed with OHIP-14 and GOHAI. However, there was a greater variety in the responses with the GOHAI questionnaire; it may hereby be more useful for patients with periodontal disease.

 • 926.
  Öijer, Ronya
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Tjäder, Evelina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hälso- och sjukvårdpersonals följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och faktorer som påverkar detta: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att redogöra för hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och de faktorer som påverkar detta. Metod: Artiklar söktes via CINAHL, Pubmed och Scopus. Sökord som användes i olika kombinationer var: hand hygiene, adherence, hygiene guidelines, health care workers, compliance, hand disinfection, infection control, nursing, nurse och hand cleansing. Tretton vetenskapliga artiklar erhölls. Vidare gjordes en manuell sökning ifrån inkluderade artiklars referenslistor och genererade två artiklar som ingick i resultatet. Resultat: Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien var låg. Vidare framkom av resultatet att det fanns sju kategorier av faktorer som påverkade följsamheten till hygienföreskrifterna. Dessa var: utbildning och kunskap, arbetsbelastning och tidsbrist, tillgänglighet, hudproblem och handskar. Slutsats: Följsamheten till hygienföreskrifter avseende handhygien är låg. Kontinuerlig utbildning i kombination med ökad tillgänglighet och minskad arbetsbelastning är de viktigaste förutsättningarna för att öka följsamheten till hygienföreskrifter gällande handhygien.

 • 927.
  Östberg, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ståhle, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Omvårdnadsåtgärder vid sarkopeni: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan användas för äldre personer som har eller riskerar att utveckla sarkopeni. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Åtgärderna som framgick av resultatet var att främja: fysisk aktivitet, kost och näringstillförsel och kombinationen fysisk aktivitet och näringstillförsel. Genom fysisk aktivitet och en god näringstillförsel kunde äldre med sarkopeni eller risk för sarkopeni förbättra fysiska funktioner och muskelstyrka. Slutsats: . En god nutrition med tillräckligt innehåll av protein är nödvändiga åtgärder vid sarkopeni. Äldre personer med sarkopeni fick god effekt av att börja träna trots att de redan vara nedsatta funktionsmässigt. Därför kan sjuksköterskan i mötet med patienten uppmuntra och informera om viktiga livsstilsförändringar som kan förebygga och förbättra de funktionsnedsättningar som sarkopeni innebär.

 • 928.
  Österlund Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Olai, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Zakrisson, Ann-Britt
  Larsson, Kjell
  Inhalation treatment among persons with dementia, asthma and/or COPD: a research idea for further discussion and planning2012Inngår i: International Primary Care Respiratory Group, Edinburgh, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: There has been insufficient study of the care of persons with diagnosed dementia and the contemporary presence of asthma and/or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Inhalation treatment requires active patient participation, which is more difficult for a person who has dementia. A consequence of incorrect inhalation technique will be a lack of benefit of medicine affecting dyspnea, fatigue, sleeping problems, cognitive capability and respiratory infections such as pneumonia. Pneumonia is the most common symptom affecting health and well-being among elderly. Improved care and treatment for asthma and COPD may be of importance to these people’s health, quality of life and to community medical costs. The aim is to describe inhalation treatment among persons with dementia who also have asthma and/or COPD. The aim is also to examine the effects of training in inhalation technique and inhalation aids for nursing staff working in dementia care.

  Research questions: 

  • How is the presence of asthma and/or COPD among persons with dementia related to expected incidence? 
  • What inhalation techniques and levels of inhalation strength occur among patients with asthma, COPD and dementia? 
  • How is the quality of life for persons with dementia and asthma and/or COPD influenced by whether the nursing staff is given training in inhalation technique, inhalation aids and devices?

  Method: The project will be planned in two parts: firstly, a descriptive epidemiological mapping, scrutinizing register and journal data of the diagnoses asthma and COPD among persons with dementia: secondly, an observation of inhalation techniques and a control of inhalation strength among patients in dementia care with asthma and/or COPD. This will be carried out before and after a randomized controlled training intervention in inhalation technique and inhalation aids given to nursing staff in dementia care.

 • 929.
  Österlund-Efraimsson, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hillervik, Charlotte
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic2008Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, nr 2, s. 178-185Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 930.
  Östlund, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Zettergren, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid första anställning på en medicinklinik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 931.
  Östlund, Åsa
  et al.
  Falun Cent Hosp, Neonatal Unit, Falun, Sweden.
  Nordström, Maria
  Falun Cent Hosp, Paediat Unit, Dept Paediat, Falun, Sweden.
  Dykes, Fiona
  Univ Cent Lancashire, Maternal & Infant Nutr & Nurture Unit, Preston PR1 2HE, Lancs, England.
  Flacking, Renée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Univ Childrens Hosp, Dept Womens & Childrens Hlth, Uppsala, Sweden.
  Breastfeeding in preterm and term twins - maternal factors associated with early cessation: a population based study2010Inngår i: Journal of Human Lactation, ISSN 0890-3344, E-ISSN 1552-5732, Vol. 26, nr 3, s. 235-241Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is an increasing trend in Australia and elsewhere for mothers to express breast milk. The purpose of this study was to explore breastfeeding women’s experiences of expressing breast milk. An anonymous online questionnaire was sent to Victorian members of the Australian Breastfeeding Association via an e-mail link. Response fraction was 903 of 3024 (29.9%). The most common reason for expressing milk was to “store extra breast milk” (57%, 479/836). The most important reason was “not enough milk”/“to make more milk” (15%, 118/771). The majority of women (65%, 666/843) used an electric breast pump, and this method of expressing was preferred by 59% (454/769) of women. Adverse effects of pumps were pain (17%, 126/737) and damage to nipples (11%, 86/737). Breast pumps may have a role in enabling women to extend the duration of breast milk feeding, but further research is needed. J Hum Lact. 26(3):258-265.

16171819 901 - 931 of 931
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf