du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  On the Age vs Depth and Optical Clarity of Deep Ice at the South Pole1995Ingår i: Journal of Glaciology, nr 41, s. p 445-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 2. Askebjer, P
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Optical properties of the South Pole ice at depths between 0.8 and 1 km1995Ingår i: Science, nr 267, s. 1147-1150Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Carling, Kenneth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Meng, Xiangli
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rudholm, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  The effects of taxing truck distance on CO2 emissions from transports in retailing2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To finance transportation infrastructure and to address social and environmental negative externalities of road transports, several countries have recently introduced or consider a distance based tax on trucks. In the competitive retail market such tax can be expected to lower the demand and thereby reduce CO2 emissions of road transports. However, as we show in this paper, such tax might also slow down the transition towards e-tailing. Considering that previous research indicates that a consumer switching from brick-and-mortar shopping to e-tailing reduces her CO2 emissions substantially, the direction and magnitude of the environmental net effect of the tax is unclear. In this paper, we assess the net effect in a Swedish regional retail market where the tax not yet is in place. We predict the net effect on CO2 emissions to be positive, but off-set by about 50% because of a slower transition to e-tailing.

 • 4.
  Jia, Tao
  et al.
  Wuhan University.
  Carling, Kenneth
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Håkansson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Trips and their CO2 emissions induced by a shopping center2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Most previous studies have focused on entire trips in a geographic region, while a few of them addressed trips induced by a city landmark. Therefore paper explores trips and their CO2 emissions induced by a shopping center from a time-space perspective and their usage in relocation planning. This is conducted by the means of a case study in the city of Borlänge in mid-Sweden where trips to the city’s largest shopping mall in its center are examined. We use GPS tracking data of car trips that end and start at the shopping center. Thereafter, (1) we analyze the traffic emission patterns from a time-space perspective where temporal patterns reveal an hourly-based traffic emission dynamics and where spatial patterns uncover a heterogeneous distribution of traffic emissions in spatial areas and individual street segments. Further, (2) this study reports that most of the observed trips follow an optimal route in terms of CO2 emissions. In this respect, (3) we evaluate how well placed the current shopping center is through a comparison with two competing locations. We conclude that the two suggested locations, which are close to the current shopping center, do not show a significant improvement in term of CO2 emissions.

 • 5.
  Mattsson Petersen, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Berg, Per E O
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rönnegård, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Quality control of waste to incineration: waste composition analysis in Lidköping2005Ingår i: Waste Management & Research, ISSN 0734-242X, E-ISSN 1096-3669, Vol. 23, nr 6, s. 527-533Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to decrease environmental impacts in waste management the choice of treatment method must be based on the characteristics of the waste. Present sampling procedures do not provide statistically representative samples of solid waste and this provides difficulties in characterization. The objective of this study was to develop a procedure for waste component analysis and sampling of waste after collection and at plant level. A further objective was to characterize the waste delivered to an incineration plant for physical and chemical properties and to determine the amounts of delivered waste that could be classified as biofuels and fossil fuels. The proportions of recyclables and hazardous waste were also examined. Samples were taken randomly from waste trucks and divided by square implementation. Statistical analysis of the results showed that the number of sub-samples could be decreased with only a moderate increase in the confidence interval. This means that future waste composition analyses could be made more efficient and thereby less expensive. The analysis of the waste delivered to the Lidkoping incineration plant (Central Sweden) showed that 66.4% of the household waste was composed of biofuels and 21.3% of non-renewable combustibles, of which 40.3% were recyclables. In addition, 11.6% of the household waste was non-combustible and 0.6% hazardous waste. The heat value for the biofuels was 18.0-19.7 MJ kg(-1) dry mass (DM) and for the fossil fuels 28.2-33.9 MJ kg(-1) DM. The industrial waste consisted of 35.9% biofuels, 62.0% fossil fuels, 1.6% non-combustible and 0.5% hazardous waste. The heat value was 19.5 MJ kg(-1) DM for the biofuels and 31.4 MJ kg(-1) DM for the fossil fuels.

 • 6.
  Nerhagen, Lena
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Janhäll, Sara
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Exhaust emissions and environmental classifications of cars: what indicators are relevant according to external cost calculations?2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För närvarande baseras miljöklassning av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar. Motivet till denna rapport är att Folksam önskat få belyst om nuvarande underlag för klassificering på ett bra sätt speglar den totala miljöpåverkan från en viss bilmodell. En mer specifik fråga är om dieselbilar, som är mer bränsleeffektiva, är att föredra framför bensinbilar trots skillnader i utsläpp när det gäller partiklar och kvävedioxid (NO2). I detta notat beskriver forskarna översiktligt den metod som används för att beräkna de externa kostnaderna för bilars emissioner. De gör också en sammanfattning av aktuell forskning om vilka indata som bör användas i denna typ av beräkningar, liksom hur denna information har använts som underlag i policyforskning. När det gäller frågan om vilka indikatorer som bör användas för miljöklassning av bilar har forskarna funnit att nuvarande indikator, emissioner av koldioxid (CO2), inte avspeglar den fulla miljöpåverkan av en viss bilmodell. Olika teknologier resulterar i olika mix av emissioner. Givet att det finns väldigt stor variation i bilmodeller, och givet att det är stor skillnad mellan emissionsfaktorer från testcykler och de i verklig körning, är forskarnas slutsats att utöver CO2 så bör skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar. När det gäller skillnaden mellan bensin- och dieselbilar så är följande aspekter viktiga att ta hänsyn till: • skillnaden i emissioner av partiklar där det kanske framförallt är storlek eller antal som är viktiga markörer, snarare än massa, • skillnaden i kvoten mellan NOx och NO2 eftersom det har betydelse för lokala koncentrationer av NO2 och ozon.

 • 7. Price, Buford
  et al.
  Johansson, Sverker
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Ämnesforskning.
  Optical Properties of South Pole Ice for Neutrino Astrophysics1995Ingår i: The XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995, 1995Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Pyddoke, Roger
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Nerhagen, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Miljöpolitik på samhällsekonomisk grund: en fallstudie om styrmedlet miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxid2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks om samhällsekonomisk analys och kvantifierade underlag använts vidutformning och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luft. Ett sådantbeslutsunderlag är vanligt i transportsektorn medan ett antal studier konstaterat att det saknas för beslutom mål och styrmedel i miljöpolitiken i Sverige och i andra länder. Studierna har argumenterat för att ettsådant beslutsunderlag skulle kunna bidra till en mer samhällsekonomisk effektiv styrmedels- ochåtgärdsutformning. Detta är också aspekter som framfördes som viktiga i miljömålspropositionen och förvars genomförande Naturvårdsverket hade ett utpekat ansvar.Miljökvalitetsnormerna har lett till en mängd olika aktiviteter på olika nivåer i samhället. Det handlar omforskning om problemen med dessa föroreningar och hur de kan åtgärdas, utformning och genomförandeav mätningar samt analys och genomförande av åtgärder för att minska halter. Normerna har däremotännu så länge inte i någon större utsträckning lett till att åtgärder genomförts eller bidragit till förändratbeteende som lett till att utsläppshalterna minskats. De åtgärder som har föreslagits i åtgärdsprogrammenhar framförallt varit sådana som motiveras av andra skäl, varför den samhällsekonomiska anpassningskostnadenännu är liten. Det finns dock en risk att fokuseringen på gränsvärden lett till att åtgärdergenomförts som har en begränsad effekt på människors hälsa.Slutsatsen av denna studie är att kvantifierade samhällsekonomiska beslutsunderlag i stort sett är och harvarit frånvarande vid utformningen av svensk politik för lokal luftkvalitet. Därför uppmärksammas intebeslutsfattare på de potentiella konflikter mellan minskade halter av föroreningar och andra samhällsmål,och inte heller på de eventuella synergier som finns där en viss åtgärd eller ett visst styrmedel kan fåeffekter på flera samhällsmål. Kvantifierade samhällsekonomiska analyser tillämpas i transportsektornbland annat av den anledningen att samhällsbeslut så gott som alltid innebär konflikter mellan olikavälfärdseffekter och att avvägningar därför krävs. Samma problem uppstår också för åtgärder ochutformning av styrmedel på miljöområdet och det är därför bekymmersamt att metoder för systematiskanalys inte används regelbundet.

1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf