du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 29 av 29
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Adam
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Berggren, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Utvärdering av träbjälklag i ett äldre flerbostadshus med avseende på stegljud och nedböjning: Mätningar och möjliga åtgärder och åtgärdsförslag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyproduktion förväntas i framtiden endast leda till marginella tillskott till bostadsbeståndet. Därför kommer mer kunskap att behövas om tidigare byggteknik samt vilka åtgärder, som kan vara lämpliga vid ombyggnationer. Syfte. Denna studie undersöker ett regelbjälklag av trä i ett äldre flerbostadshus från 1903, för att utvärdera konstruktionen med avseende på stegljud och nedböjning. Metod. Insamling av data har skett genom enkätundersökning samt nedböjnings- och stegljudsmätningar. Enkäter har använts för att utvärdera de boendes subjektiva upplevelse av stegljud och nedböjning. Stegljudsnivåer har uppmätts med hammarapparat i enlighet med Svensk Standard och nedböjning har uppmätts med avvägningsintrument Leica NA2 med precisionstillsatts GFS1. Resultat. Enkätresultatet visar att den subjektiva upplevelsen av stegljud och nedböjning inte anses vara ett problem. Stegljudsnivån, L’nT,w+CI,50-2500, uppmättes till 55 dB och den genomsnittliga nedböjning till 0.320 mm/kN. Slutsats. Stegljuds- och nedböjningsnivåer uppfyller dagens krav enligt Svensk Standard, vilket gör att åtgärder inte anses vara motiverade.

 • 2.
  Bergkvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Strandberg, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling: Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens

  invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017

  godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en

  föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. Arbetet med programhandlingen innebar bland annat att

  undersöka den bakgrund och de förutsättningar som fanns för ett uppförande av byggnaden.

  I kommunens planprogram beskrivs byggnaden ha en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge; en

  plats med fokus på praktisk demonstration och utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor för energi,

  vatten och avfall/material i en fattbar och intresseväckande skala. Kretsloppshuset planeras att uppföras i

  anslutning till en ny skola årkurs 6-9 för samverkan i detta syfte.

  Kommunens tanke är att kretsloppshuset ska fungera som ett nav i stadsdelen, men också att byggnaden ska

  bli ett besöksmål och sätta Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Ett hållbart byggande innefattar

  bland annat resurshushållning, minimerad energianvändning och förnybara energikällor, men också att

  resurser som energi, avfall och vatten cirkulerar i kretslopp. Teori har inhämtats ur litteratur som fokuserat

  på hur vi ska bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.

  En del av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan sprida

  information om miljö- och kretsloppsfrågor. Examensarbetet teoretiska del fokuserar därför delvis på

  utvalda delar av pedagogik som inhämtats från tidigare forskning inom barn och ungdomars lärande för

  hållbar utveckling, eftersom att studier visar att det är viktigt att barn lär sig tidigt om dessa frågor.

  Utbildning för hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som FN tagit fram till

  2030.

  Kommande generationer måste lära sig ett hållbart levnadssätt redan från start samtidigt som den

  befintliga befolkningen drastiskt måste förändra sin livsstil.

  För att samla empiri gjordes intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i planeringsarbetet

  med den nya stadsdelen. Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt introducerat idén om

  kretsloppshuset, men att det i nuläget inte får någon större prioritet bland det pågående arbetet med ny skola

  och bostäder.

  Att involvera brukarna i ett tidigt skede ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är effektivt och

  tillfredställande för alla parter. Teori gällande designdialoger har därför studerats, för att visa på vikten av en

  god dialog för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer i designarbetet.

  Resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som ett förslag på konceptuell nivå med

  funktioner och uttryck som kan tillämpas på en byggnad av detta slag, och en inspiration till fortsatt arbete.

  I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar hur kretsloppshuset skulle uppfylla de önskemål och

  funktioner som efterfrågas i planprogrammet, för att i största möjliga mån kunna vara till nytta i kommunens

  kommande arbete med byggnaden.

  Slutsatser som togs är att rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots ett

  stort antal inspirationskällor ur olika aspekter hittades inget exempel som förenar alla de aspekter som vi har

  ambitionen att utveckla i den aktuella byggnaden.

  Kretsloppshuset som koncept kan bli en viktig pusselbit

  för att hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel stad. Ett vidare arbete krävs dock för att undersöka

  hur byggnaden ska komma att drivas och förvaltas, och en mer omfattande undersökning av vilka tekniska

  lösningar som ska appliceras. Vidare arbete krävs också för att optimera byggnaden för den framtida platsen,

  och hur stora ytor som är lämpliga.

  Det finns ett stort intresse för byggnaden från diverse aktörer i Borlänge, men för att idén om

  kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs en eller flera personer axlar det engagemang för projektet som

  fanns när planprogrammet upprättades.

 • 3. Birchall, Sarah
  et al.
  Gustafsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH.
  Wallis, Ian
  Dipasquale, Chiara
  Bellini, Alessandro
  Fedrizzi, Roberto
  Survery and simulation of energy use in the European building stock2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  the work towards increased energy efficiency. In order to plan and perform effective energy renovation of the buildings, it is necessary to have adequate information on the current status of the buildings in terms of architectural features and energy needs. Unfortunately, the official statistics do not include all of the needed information for the whole building stock.

   

  This paper aims to fill the gaps in the statistics by gathering data from studies, projects and national energy agencies, and by calibrating TRNSYS models against the existing data to complete missing energy demand data, for countries with similar climate, through simulation. The survey was limited to residential and office buildings in the EU member states (before July 2013). This work was carried out as part of the EU FP7 project iNSPiRe.

   

  The building stock survey revealed over 70% of the residential and office floor area is concentrated in the six most populated countries. The total energy consumption in the residential sector is 14 times that of the office sector. In the residential sector, single family houses represent 60% of the heated floor area, albeit with different share in the different countries, indicating that retrofit solutions cannot be focused only on multi-family houses.

   

  The simulation results indicate that residential buildings in central and southern European countries are not always heated to 20 °C, but are kept at a lower temperature during at least part of the day. Improving the energy performance of these houses through renovation could allow the occupants to increase the room temperature and improve their thermal comfort, even though the potential for energy savings would then be reduced.

 • 4.
  Blomqvist, Stina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Helgesson, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Framtagning av yttervägg för småhus: En analys med hänsyn till kommande energikrav2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag ställs det specifika krav på en byggnads energianvändning vid nybyggnation. Dessa krav kommer enligt direktiv från EU att skärpas ordentligt till år 2020. Syftet med arbetet var att utifrån en tolkning av kommande energikrav, 2020-kraven, utforma en ny energieffektiv ytterväggskonstruktion. Detta har utförts tillsammans med Fiskarhedenvillan och konstruktionen har värderats med avseende på materialkostnad, montering och kvadratmeterpris.

  Genom beräkningar och faktainsamling påvisades hur energianvändningen i ett småhus kunde sänkas genom att byta ut isoleringsmaterialet till ett material med lägre värmeledningsförmåga. Metoden bestod i att tolka de kommande energikraven, samt analysera Fiskarhedenvillans nuvarande väggkonstruktion. Därefter söka information och fakta om olika isoleringsmaterial för att sedan utforma ett nytt förslag på ytterväggskonstruktion.

  Ytterväggskonstruktionen utgör en avgörande faktor för klimatskalets energieffektivitet. Då Fiskarhedenvillan valt att fokusera endast på ytterväggen avgränsas arbetet till just den delen av klimatskalet.

  En viktig slutsats av arbetet är att 2020-kraven kan uppfyllas genom en förbättring av ytterväggskonstruktionen och att det går att göra en konstruktion som uppfyller kraven i hela Sverige.

 • 5.
  Brinkebäck, Eric
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Jönsson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Fallstudie av moderna timmerhus: Kvalitetskontroll av nybyggda timmerhus mot FST:s kvalitetsnormer och BBR:s kommande energihushållningskrav2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie har gjorts för att undersöka lufttätheten hos timmerhus tillverkade under senare tid och deras möjlighet att klara de nya kraven om U-värde och energianvändning med primärenergifaktor som grund, vilka kommer tas i bruk under 2017. Föreningen Svenska timmerhus har beställt studien. I studien har två hus i Dalarna undersökts. Båda husen var byggda med 200 mm blockat timmer efter de kvalitetsnormer som Föreningen Svenska Timmerhus rekommenderar. Båda husen har bergvärme som värmekälla. Studien kom fram till att de nya kraven kommer påverka timmerhuskonstruktioner negativt, förutsatt att uppvärmningssystemen är baserade på antingen bergvärme eller el, då en primärenergi tal på 1,6 kommer multipliceras med den totala energiförbrukningen vid uppvärmning med hjälp av el.

 • 6.
  Dellfjord, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Kunskap hos privatpersoner om fukt på kallvind2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att villaägare blir rekommenderade att tilläggsisolera vinden för att sänka energikostnaden för uppvärmning men många inser inte problematiken med att komplettera med för tjock isolering. Om det därför saknas kunskap inom området kan husägare av misstag fylla de längsgående ventilationsspalterna på kallvinden som finns där för att bibehålla den naturliga ventilationen och istället förhindra luft från att torka ur eventuell fukt.

  Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar:

   Hur mycket kunskap har villaägare om risken för fuktproblem på kallvind och hur man förebygger framtida fuktskador på bästa sätt beroende på takkonstruktion?

   Finns det risk för fuktproblem för de objekten som undersökts, baserat på fuktmätningar med förhöjd fuktkvot?

  Den valda metoden för undersökningen var halvstrukturerade intervjuer, innehållande sexton frågor, med villaägare och mätningar av relativ fuktighet i luft och trä samt fuktkvot i trä. Studien begränsades till våren 2016 och till fyra villaägare.

  Det visade sig skilja lite bland de intervjuade om hur mycket kunskap de hade om fukt på kallvind och hur mycket kunskap de besitter idag. Vissa hade tillräckligt med kunskap för att själva kunna förhindra fuktskador medan andra ville ha mer information. Flera kände att försäkringbolaget är där de vill ha mer information ifrån, gärna i form av ett informationsblad med korta frågeställningar, som skickas ut årligen.

  Mätningarna visade sig ge bra resultat med liten risk för fuktskador på kallvindarna. Det var med andra ord inga förhöjda fuktkvoter i vare sig takstolar eller yttertakets insida.

 • 7. Eriksson, Anna-Maria
  Energieffektivisering av klimatskal med hänsyn till kulturhistorisk värdering: Fallstudier av tre befintliga småhus från 1900-talet ur bevarandesynpunkt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt hårdare lagkrav gör att det är svårt att energieffektivisera befintliga byggnader utan att förändra deras utseende.

  Syftet med examensarbetet är att utreda hur stor energieffektivisering, för tre befintliga småhus uppförda under 1900-talet, som är möjlig att uppnå genom förbättring av byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, väggar, golv, fönster och dörrar, utan att förvanska byggnadernas utseende och samtidigt bevara deras kulturhistoriska värden.

  Arbetet bestod av en förstudie där tre byggnader identifierades, ett undersökningsskede där information om byggnaderna togs fram och ett slutsatsskede där energibesparande åtgärdsförslag togs fram och utvärderades. Byggnader som var goda representanter för sin tid och stil söktes. Byggnader från 1910-talet, 1930-talet och 1970-talet, lokaliserades. Sedan gjordes det fallstudier med intervjuer och inventeringar. För att utreda byggnadens klimatskal utfördes u-värdesberäkningar och energiberäkningar av befintliga byggander och byggnader baserade på föreslagna åtgärdsförslag.

  Ingen av byggnaderna nådde efter föreslagna åtgärder ner till passivhuskravet 59 kWh/år/m2 Atemp eller BBR-kravet 110 kWh/år/m2 Atemp för en byggnads specifika energianvändning. Den största möjliga energieffektivisering för de tre byggnaderna uppförda under 1900-talet, som är möjlig att uppnå utan att förvanska byggnadernas utseende och samtidigt bevara deras kulturhistoriska värden är 13,0 kWh/år/m2 Atemp, 49,7 kWh/år/m2 Atemp respektive 64,8 kWh/år/m2 Atemp.

  Slutsatser från arbetet är att byggnader från 1910-tal kan åtgärdas genom att isolera fönstren, sätta dit en extra dörr på insidan av ytterdörren samt tilläggsisolera snedtaket. Byggnader från 1930-tal kan åtgärdas genom att isolera fönstren med en isolerruta på insidan av fönstret och dörrarna med en extra dörr på insidan av ytterdörren. Byggnader från 1970-tal kan åtgärda fönstren genom att byta ut dem till energifönster, ingen åtgärd för golvet men fasaden isoleras utvändigt med vakuumisolering. Byggnaden från 1970-talet klarade sig bäst i jämförelsen eftersom den var i autentiskt skick från början vilket gjorde att förbättringen blev större än för till exempel byggnaden från 1910-talet som redan var ombyggd innan åtgärder föreslogs.

 • 8.
  Fiedler, Frank
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Persson, Jannika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Gustavsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Kovacs, Peter
  RISE.
  Hemlin, Olleper
  RISE.
  Ollas, Patrik
  RISE.
  Thuvander, Liane
  Chalmers Tekniska Högskolan.
  Femenías, Paula
  Chalmers Tekniska Högskolan.
  Lundin, Michelle
  Chalmers Tekniska Högskolan.
  Larsson, David
  Solkompaniet.
  Miljontak Delprojekt 2: Sammanfattning av litteratursammanställning2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Goldheim Jämthagen, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Reyier, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Behovsstyrning av ett småhus: Behovsstyrning av värme, ventilation, belysning och dess påverkan på energianvändningen i ett småhus2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor använder någon form av energi för att leva. En baksida av detta

  är att det medför en klimatpåverkan eftersom energianvändningen är större än

  vad jorden klarar av. Sverige har satt ett mål att energianvändningen skall bli

  20% effektivare år 2020. Boverkets byggregler har flera styrmedel där

  energianvändningen påverkas i hög grad. Bland annat mäts energiprestandan i

  primärenergital. I BBR finns riktlinjer för luftomsättning och flöden av ventilation.

  Dessa påverkar uppvärmningen i en byggnad. Samtidigt finns möjligheten att

  reducera flödet och omsättningen när inget behov finns. För att påverka

  energianvändningen i en byggnad kan behovsstyrning av energisystemen

  användas. Inomhusklimatet kan då påverkas beroende på ifall människor

  befinner sig i utrymmet. Studiens syfte är bland annat att redogöra skillnader i

  köpt energi mellan behovsstyrt och icke behovsstyrt inomhusklimat.

  För att utgå från ett enhetligt småhus valdes i studien att utgå från Dalarnas villa.

  Det är ett modernt tvåplanssmåhus med stora fönsterpartier. Huset uppförs

  mellan Borlänge och Falun. Behovsstyrning i ett småhus är relativt outforskat

  område. RISE utför i skrivande stund en studie. Där undersöks möjligheten till att

  behovsstyra ventilation i bostäder. För att möjliggöra effektiv behovsstyrning

  behövs flera sensorer och börvärden definieras samt ett styrsystem som

  möjliggör kommunikation mellan sensorerna. Testobjektet användes för att

  beräkna energianvändningen med olika grad av behovsstyrning. Beräkningarna

  utfördes på tre olika sätt för att verifiera resultatet. Dessa tre var: handberäkning,

  TMF energi 7.11 samt IDA ICE. De olika sätten väger in olika många parametrar

  och data. Med IDA ICE byggdes en teoretisk modell upp och flera simuleringar

  utfördes. Resultatet av beräkningarna skiljer sig relativt lite åt mellan de olika

  utförandena. Det som samtliga beräkningarna visar på är att möjligheten finns

  för att minska energianvändningen med behovsstyrning.

  Vid behovsstyrning av belysning, värme och ventilation kan en minskning av

  energianvändningen bli 26 % exklusive hushållsel och varmvatten . Detta beror

  på att värmeförlusterna minskas effektivt med mindre luftflöde och lägre

  inomhustemperatur när ingen människa vistas i utrymmet. Möjligheten av

  behovsstyrning i detta småhus ses som goda, men för att optimera

  behovsstyrningen krävs ett väl injusterat styrsystem.

 • 10.
  Gustafsson, Elina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Persson, Jannika
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Miljövänliga material i villakonstruktion: En jämförande studie av fyra olika vägg- och vindsbjälklagsförslag gällande miljö och hälsa, med fuktanalys och U-värdesberäkningar.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medvetenheten om hur viktigt det är att värna om miljön är idag stor och ökar ständigt. Den ökande kunskapen har lett till en stigande efterfrågan av miljövänliga material och intresset av att bygga och bo på ett sätt som inte är skadligt för hälsan och miljön har vuxit. En ökad efterfrågan har därefter skett hos hustillverkaren Fiskarhedenvillan och därför har denna undersökning utförts.

  Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter det finns att byta ut något eller några material ur Fiskarhedenvillans konstruktion till material som uppfyller högre krav på hälso- och miljövänlighet. De framtagna konstruktionernas U-värde ska förbli likvärdiga eller förbättras. Den viktigaste aspekten i övrigt är att undersöka hur väl de nya konstruktionsförslagen klarar fuktpåverkan. De material som gavs förslag till ändring är vindskyddsskiva, isolering, tätskikt, tejp och invändig beklädnad.

  Studien utfördes genom att ingående undersöka material som kunde vara tänkbara och aktuella för förslagen som skulle tas fram. Detta gjordes genom att söka relevant information via databaser, rapporter, tillverkares hemsidor och från andra byggrelaterade webbsidor och böcker. Fuktsimuleringarna och U-värdesberäkningarna utfördes i simuleringsprogrammet WUFI pro 5.3. En enkät skickades även ut till Fiskarhedenvillans agenter för att undersöka bostadsmarknadens intresse av att byta till miljövänliga material i villakonstruktioner.

  Undersökningen resulterade i fyra funktionella ytterväggsförslag med vindsbjälklag, som har tagits fram utifrån syftets områden. Resultatet visar att alla konstruktioner klarar fuktpåverkan, utom Förslag 3 med returpappersbaserade isolerskivor i ytterväggskonstruktionerna, där relativa fuktigheten under hela året ligger på så höga nivåer att risk för mögel- och fuktskador finns. Resultatet av U-värdesberäkningarna visar att ytterväggs- och vindsbjälklagsförslagen har snarlika u-värden som Fiskarhedenvillans nuvarande konstruktion, förutom Förslag 4 med hampaisolering som för ytterväggskonstruktionen behövdes utökas med 10cm isolering för att uppnå samma U-värde. I vindsbjälklaget behölls samma tjocklek och u-värdet fick förbli lite sämre jämtemot de andra. Resultatet från enkäten visar att över hälften av agenterna upplevt en efterfrågan från potentiella kunder att byta ut material till mer miljövänliga.

  Den viktigaste slutsatsen är att det går att byta ut material i en vanlig villakonstruktion samtidigt som man behåller konstruktionens kapacitet och klarar fuktpåverkan lika bra. Eftersom att enkäten visar att kunder är villiga att betala mer för att få ändra på konstruktionen tror vi inte att det kommer vara några större problem för Fiskarhedenvillan att etablera en konstruktionsmöjlighet med miljövänliga material.

 • 11.
  Gustafsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH, Strömnings- och klimatteknik.
  Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Byggnadssektorn står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Den höga energianvändningen i Europeiska byggnader kan till stor del tillskrivas den stora andelen gamla byggnader med dålig energiprestanda. Energirenovering av byggnader, eller energieffektivisering genom renovering, kan därför anses utgöra en central del i arbetet mot EU:s klimat- och energimål för år 2030. Trots detta är det ännu inte helt klarlagt vilka strategier som ska tillämpas för att uppnå detta och hur det påverkar energisystemet, och i nuläget är renoveringstakten fortfarande väldigt låg.

  Målet med denna avhandling är att undersöka ekonomiska och miljömässiga aspekter av strategier för energirenovering, såväl byggnadsskalsåtgärder som aktiva system, för typiska bostads- och kontorsbyggnader i Sverige och i andra Europeiska regioner. Mer specifikt har arbetet följande två inriktningar:

  • Renovering av svenska, fjärrvärmevärmda flerfamiljshus, inklusive livscykelkostnadsanalys och livscykelmiljöanalys samt påverkan på det lokala energisystemet;

  • Renovering av Europeiska bostads- och kontorsbyggnader, inklusive livscykelkostnadsanalys och livscykelmiljöanalys samt påverkan av klimatförutsättningar.

  Byggnader typiska för respektive region och byggnadsperioden 1945-1970 modellerades och användes i simuleringar för att fastställa den övergripande möjligheten och energibesparingspotentialen för olika renoveringsåtgärder i Europeiska klimat. En rad system för värme, kyla och ventilation studeras, samt solenergisystem, med fokus på värmepumpar, fjärrvärme, lågtemperaturvärmesystem och värmeåtervinning ur frånluft.

  Jämfört med renovering av byggnader utan energieffektiviseringsåtgärder kan energirenovering i många fall minska såväl livscykelkostnaden som miljöpåverkan. Vid renovering av typiska Europeiska kontorsbyggnader lönar det sig mer att renovera ner till ett uppvärmningsbehov på 25 kWh/(m²∙år) än 45 kWh/(m²∙år), då den minskade kostnaden för köpt energi väger upp den ökade kostnaden för isolering. För flerfamiljshus i södra Europa kan mer ambitiösa mål gällande värmebehov också vara lönsamma, medan en mer måttlig nivå är lämplig för småhus.

  Solvärme- eller solelsystem kan användas för att minska byggnaders miljöpåverkan. Utan subventioner eller inmatningstariff för överskottsel kan det bli svårt att få lönsamhet i dessa system för kontorsbyggnader i Nord- och Centraleuropa samt för småhus. För flerfamiljshus kan solenergisystem dock sänka den totala livscykelkostnaden, såväl i södra som i norra Europa.

  Värmeåtervinning och lågtemperaturvärmesystem visade sig båda ha större inverkan i kallare klimat. Lågtemperaturvärmesystem förbättrar värmefaktorn för värmepumpar, i synnerhet när uppvärmningsbehovet är stort i förhållande till varmvattenbehovet. Vid renovering av byggnader med vattenburna radiatorer kan konvertering till tilluftsradiatorer sänka framledningstemperaturen i värmesystemet.

  I svenska flerfamiljshus kan frånluftsvärmepump vara ett kostnadseffektivt komplement till fjärrvärme, medan från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning är dyrare men mer sannolikt att ge en minskad primärenergianvändning. I ett systemperspektiv kan frånluftsventilation utan värmeåtervinning minska primärenergianvändningen i fjärrvärmeverket lika mycket som en frånluftsvärmepump, tack vare den lägre elanvändningen.

 • 12.
  Gustafsson, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH.
  Poppi, Stefano
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Fedrizzi, Roberto
  Dipasquale, Chiara
  Bellini, Alessandro
  Ochs, Fabian
  Univeristy of Innsbruck.
  Dermentzis, Georgios
  Univeristy of Innsbruck.
  Performance of Studied Systemic Renovation Packages – Office Buildings2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Han, Mengjie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  May, Ross
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Zhang, Xingxing
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Wang, Xinru
  Pan, Song
  Yan, Da
  Jin, Yuan
  Xu, Liguo
  A review of reinforcement learning methodologies for controlling occupant comfort in buildings2019Ingår i: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14.
  Hersvall, Jacob
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Tillämpning av Tekla Structura lDesigner: Enstudie med fokus på integration med Tekla Structural Designer som dimensioneringsverktyg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag används flera 3D-Cad program baserat på BIM-tillämpning där detaljerade konstruktioner kan modelleras för att ta fram bygghandlingar och tillverkningsritningar på ingenjörskontor runt om i Sverige. Många av dessa program är dock inte kompatibla med 3D design-och analysprogramvaror utan ofta krävs ett onödigt arbete att rita upp en modell flera gånger för att göra nödvändiga beräkningar. Syftet med detta examensarbete var att fokuserar på kompabiliteten mellan Tekla Structural Designer som är ett 3D analys-och beräkningsprogram och Tekla Structures ett modelleringsprogram där även användarvänligheten för Tekla Structural Designer undersöks. Genomförandet delades upp i två fallstudier där den första fokuserade på kompabiliteten av dels en färdig projekterad modell skapad i Tekla Structures samt en egen modell gjord i Tekla Structural Designer. I den andra fallstudien undersöktes användarvänligheten av programmet där rapporten beskriver hur användaren kan utnyttja de vanligaste funktionerna inom programmet. Utifrån fallstudiernas genomförande blev resultatet att kompabiliteten mellan Tekla Structures och Tekla Structural Designer fungerar åt båda hållen även om det finns en del begränsningar. En viktig slutsats från arbetet är att en modell bör vara projekterad, med hänsyn till att vara analytisk korrekt, innan den exporteras från Tekla Structures. Detta för att minska handpåläggning i ett senare skede när konstruktionen ska analyseras. Tillämpningen av Tekla Structural designer skulle kunna medföra en effektivare arbetsmetodik inom projekten. Det skulle även kunna medföra ett tätare samarbete mellan projektörer och de som beräknar då de som projekterar också måste tänkta på att modellen ska vara analytisk korrekt, samt kunna bestämma hur element ska fästas in dvs. ledade eller fast inspända. Vidare anses programmet vara användarvänligt vid både modellering och analys av en konstruktion. Integration med flera BIM-programvaror som Autodesk Revit innebär att programmet kan tillämpas i flera olika typer av projekt.

 • 15.
  Janols, Henrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Wik, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Nulägesanalys av passivhusbyggande i Sverige 20102012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Byggsektorn slukar årligen ca 40 % av Sveriges totala energiförbrukning. Nya normer kräver energieffektivare bostäder. Normerna idag fokuserar enbart på driftkostnader och tar inte alls hänsyn till energiförbrukningen och koldioxidavtrycket som själva byggprocessen alstrar. Med höga driftvärden blir energiförbrukningen i byggskedet en liten procent men för passivhus, och ännu högre grad för plusenergihus, som förbrukar ytterst lite energi, blir tillverkningsenergin den avgörande miljöbelastningen. Ny teknik för att uppnå de nya kraven finns i viss utsträckning, men kännedom och kunskap om dem saknas då de fått otillräcklig spridning. En del tekniska lösningar befinner sig fortfarande i en utvecklingsprocess och är inte färdigutvecklade för en större produktion. Ambitionen med denna nulägesanalys och därtill lika inventeringsarbete har varit att fånga in de lösningar och tester som gjorts och ta del av utvärderingarna så att vi kan dra nytta utav dessa i vårt arbete. Denna sammanställning grundar sig på muntlig information vi tagit del av under studiebesöken, ritningar, beskrivningar, protokoll samt rapporter vi samlat in.

  Syfte

  Syftet med vår resa till nedanstående objekt var att ta reda på hur flerfamiljshus med passivhus standard är byggda. Vilka stomval har gjorts och av vilken anledning. Vi ville också ta reda på hur man klarat av täthetskraven i de olika projekten samt hur detta mätts. I många fall verkar det som om utformning och arkitektur glöms bort när man ska bygga passivhus som om passivhuskravet vore så betungande att god utformning inte är förening med det. Därför ville vi också bedöma byggnaderna från arkitektoniska aspekter då dessa är av stor vikt för en bra miljö.

 • 16.
  Johansson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Jämförelse mellan energiberäkning med TMF Energi och IDA ICE -fallstudie för ett småhus2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För varje nyproducerat hus ska en energiberäkning tas fram i produktionsskedet och efter att byggnaden tagits i bruk ska en mätning ligga till grund för energideklarationen.

  Detta görs för att krav ställs på energiförbrukningen i huset, för att målen till år 2020 och 2050 ska nås. Det finns många olika metoder för att beräkna energiförbrukningen, i den här rapporten kommer två energiberäkningsprogram jämföras och se på hur energianvändningen reagerar på solinstrålningen i de olika metoderna.

  En handberäkning kommer göras för att validera om energianvändningsnivån är rimlig. De två programmen är TMF Energi och IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). Det huset beräkningarna är gjorda på är ett standardhus från husleverantören Fiskarhedenvillan.

  Metoden går ut på att ha samma förutsättningar och indata i de olika metoderna så att resultaten går att jämföra och se hur de skiljer sig åt från varandra. Huset kommer placeras olika för att se hur orienteringen påverkar energiförbrukningen.

  Resultaten för simuleringarna är nära varandra och handberäkning en avviker lite från programmen . Även om solfaktorer ändras i de olika datorprogrammen kan resultat matchas ihop för att bilda ett mönster. Samma mönster kan ses i handberäkningen också men med större avvikelse.

 • 17.
  Johansson, Tim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Johansson, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Bo i Byn: Utformning av seniorbostad2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett koncept tas fram just för detta uppdrag? Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- och underhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge.

  Detta examensarbete bygger på en kvalitativ metod då inga beräkningar skall utföras. Faktaunderlag för denna studie kommer från intervjuer, forskningsartiklar och statistik. Sex intervjupersoner har intervjuats under detta arbete, två forskare som finns stationerade i Falun, tre äldre personer som har passerat sextiofem år och slutligen eldsjälen som startat igång projektet gällande seniorbostäder i Norr Amsberg. Detta ger en bred grund att stå på för att dra de slutsatser som har upprättats i rapporten. Ett koncepthus har att ritats fram under tidensgång där hänsyn har tagits till de intervjuades önskemål som utseende, funktionskrav och platsplacering. Huset uppfyller alla tillgänglighetskrav som en modern bostad innehåller. Byggnaden som tas fram är ett koncept och inte den färdiga produkten.

  Viktiga slutsatser som har framkommit under denna studie är hur viktigt boendets utformning är och hur den påverkar äldre betydligt mer än vad man allmänt tror och att behovet kommer öka markant gällande anpassade boenden i framtiden. Vikten av boendets utformning och hur den påverkar äldre är några stora nyckelfaktorer som samtliga kommuner lär ta till sig när planering av en typ av ”mellan boende” för ädre ska tas fram.

 • 18.
  Joudi, Ali
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. Linköpings universitet.
  Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Recent studies have shown that the optical properties of building exterior surfaces are important in terms of energy use and thermal comfort. While the majority of the studies are related to exterior surfaces, the radiation properties of interior surfaces are less thoroughly investigated. Development in the coil-coating industries has now made it possible to allocate different optical properties for both exterior and interior surfaces of steel-clad buildings. The aim of this thesis is to investigate the influence of surface radiation properties with the focus on the thermal emittance of the interior surfaces, the modeling approaches and their consequences in the context of the building energy performance and indoor thermal environment.

  The study consists of both numerical and experimental investigations. The experimental investigations include parallel field measurements on three similar test cabins with different interior and exterior surface radiation properties in Borlänge, Sweden, and two ice rink arenas with normal and low emissive ceiling in Luleå, Sweden. The numerical methods include comparative simulations by the use of dynamic heat flux models, Building Energy Simulation (BES), Computational Fluid Dynamics (CFD) and a coupled model for BES and CFD. Several parametric studies and thermal performance analyses were carried out in combination with the different numerical methods.

  The parallel field measurements on the test cabins include the air, surface and radiation temperatures and energy use during passive and active (heating and cooling) measurements. Both measurement and comparative simulation results indicate an improvement in the indoor thermal environment when the interior surfaces have low emittance. In the ice rink arenas, surface and radiation temperature measurements indicate a considerable reduction in the ceiling-to-ice radiation by the use of low emittance surfaces, in agreement with a ceiling-toice radiation model using schematic dynamic heat flux calculations.

  The measurements in the test cabins indicate that the use of low emittance surfaces can increase the vertical indoor air temperature gradients depending on the time of day and outdoor conditions. This is in agreement with the transient CFD simulations having the boundary condition assigned on the exterior surfaces. The sensitivity analyses have been performed under different outdoor conditions and surface thermal radiation properties. The spatially resolved simulations indicate an increase in the air and surface temperature gradients by the use of low emittance coatings. This can allow for lower air temperature at the occupied zone during the summer.

  The combined effect of interior and exterior reflective coatings in terms of energy use has been investigated by the use of building energy simulation for different climates and internal heat loads. The results indicate possible energy savings by the smart choice of optical properties on interior and exterior surfaces of the building.

  Overall, it is concluded that the interior reflective coatings can contribute to building energy savings and improvement of the indoor thermal environment. This can be numerically investigated by the choice of appropriate models with respect to the level of detail and computational load. This thesis includes comparative simulations at different levels of detail.

 • 19.
  Jäderbrink, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Isaksson, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Kostnadseffektivisering av ett lågenergikoncept: En komponentjämförelse för småhus2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten undersöks huruvida val av komponenter i form av fönster, ytterdörrar och FTX-aggregat påverkar ett småhus värmebehov och driftskostnad. 

  Företaget Fiskarhedenvillan har idag två olika småhuskoncept; standardhus och passivhus enligt tyska Passivhusinstitutet (PHI). Lågenergikonceptet passivhus (enligt PHI) ställer höga krav på såväl energiförbrukning som på boendekomfort men innebär också en hög investeringskostnad för kunden. Fiskarhedenvillan önskar att passivhuskonceptet omarbetas till ett nära nollenergikoncept genom att byta ut certifierade komponenter mot icke-certifierade dito och därmed sänka investeringskostnaden.       Syftet med studien är att undersöka och ta fram ett billigare lågenergihus-alternativ till Fiskarhedenvillans passivhuskoncept genom andra komponentval. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar:

  • Hur mycket kan investeringskostnaden minskas med andra komponentval och hur påverkar detta energibehovet?
  • Är det möjligt att skapa ett lågenergikoncept som är mer kostnadseffektivt?

  Jämförelsestudien utgick från ett referenshus som är projekterat att bli certifierat enligt PHI. Genom att använda beräkningsprogrammet Passive House Planning Package tillsammans med redan framtagen indata från Fiskarhedenvillans projektering kunde en korrekt jämförelse för enbart komponenternas inverkan och påverkan göras. 

  Undersökningen resulterade i två, sett över den tekniska livslängden, likvärdiga komponentsammansättningar. Dessa sammansättningar består båda av icke-certifierade fönster och ytterdörrar tillsammans med det certifierade referensaggregatet. Det mest kostnadseffektiva alternativet blev således en kompromiss av certifierade och icke-certifierade komponenter.

  Slutsatser från arbetet är bland annat att:

  • Med ett annat komponentval sänktes investeringskostnaden med upp till 59,1 % för komponenterna eller 6,7 % för hela byggsatsen. Förändringen i energiförbrukning blev då en ökning med 11 kWh/m²
  • Det är möjligt att utveckla ett mer kostnadseffektivt alternativ till det passivhuskoncept som Fiskarhedenvillan använder sig av idag.
 • 20.
  Karlsson, Samuel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Husgrunders miljöpåverkan: Jämförelse av grundläggningsmetoder för ett småhus2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggnaders inverkan på klimat och miljö är stort, inte bara i driftskedet. Genom

  att byggnader byggs mer energieffektiva kommer en allt större andel av

  byggnadens totala energibehov bero på produktion av själva byggnaden.

  Tidigare studier har visat att byggnader med trästomme har väsentligt mindre

  energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser vid produktion jämfört med

  byggnader med betongstomme. Syftet med detta arbete är att undersöka

  miljöpåverkan från olika grundkonstruktioner för småhus, och tyngdpunkten har

  lagts på energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser vid framställning av

  material. Tre olika grundkonstruktioner har jämförts; grundläggning med cellglas

  enligt Koljernmetoden, platta på mark av betong och plintgrund med träbjälklag.

  Genom att dimensionera de tre konstruktionerna så att de ska klara last från ett

  exempelhus, ett tvåvåningshus med yttermåtten 8x12m, och få likvärdiga Uvärden

  har en jämförelse gjorts utifrån åtgång av material. Data för energiåtgång

  och utsläpp av CO2e ”från vagga till grind” har hämtats från

  Byggvarudeklarationer, databasen ICE och EPD-dokument för de olika

  materialen. Därefter har total energiåtgång och utsläpp av koldioxidekvivalenter

  beräknats för resp. konstruktion. Dessutom har bedömningar från databasen

  SundaHus inhämtats för att ge en bredare bild av de ingående materialens miljöoch

  hälsopåverkan.

  Resultatet visar att en plintgrund ger lägst energiåtgång vid framställning av

  material och ett nettoupptag av växthusgaser. Cellglasgrunden beräknades ha

  störst åtgång av energi vid framställning av materialet till grunden, och

  grundläggning med en platta på mark av betong de största utsläppen av

  växthusgaser. Utifrån bedömningar gjorda av SundaHus kunde inga

  långtgående slutsatser dras då alla de tre undersökta konstruktionerna

  innehåller material som kan vara tveksamma ur miljö-och hälsosynpunkt.

  Slutsatsen är att en plintgrund kan vara ett intressant alternativ för att minska

  klimatpåverkan från produktion av husgrunder, men för att få en bättre

  helhetsbild bör en fullständig livscykelanalys genomföras.

 • 21.
  Knutz, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Energibehovsanalys av passiva massivträhus2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgick från ett projekt som tog fram en testbyggnad i syfte att utveckla och förbättra passivhus. Denna så kallade testbyggnaden ska vara till hjälp att utvärdera olika scenarion som fukttransport och täthet. Testbyggnaden fungerar så att all värme och fukt som tillförs är kontrollerad, vilket utgör testbyggnaden till ett bra verktyg att kontrollera om beräkningsformler stämmer överens med verkligheten.

  Syftet med examensarbetet var att dels undersöka hur olika energiberäkningsprogram stämmer överens med verkligheten och varandra, samt undersöka om testbyggnaden uppnår dess målsättning att vara en passivhusklassad byggnad. Metoden baserades på energiberäkningar som gjordes för hand samt med hjälp av olika energiberäkningsprogram på dator. Dessa jämförs mellan varandra och med verkliga energimätningar på testbyggnaden.

  Från resultatet i energiberäkningarna kunde följande slutsatser göras, jämförelsen mellan programmen visar att skillnader på upp mot 13 kWh/m2,år eller 8 % mellan det högsta och lägsta resultatet. Hushållsel och de boendes vanor har stor inverkan på resultatet. Speciellt på ett litet och välisolerat hus. Jämförelsen mellan uppmätt energiåtgång och beräknad energiåtgång i denna undersökning var < 15 %. Här ligger en osäkerhet i riktigheten i de väderdata som ingick i beräkningarna och verkliga data.

  Testbyggnaden klarar inte kravet som passivhus vid 150m2 med värmesystemet som är installerat idag.

 • 22.
  Kovacs, Peter
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Dahlenbäck, Jan-Olof
  Chalmers University of Technology .
  Fiedler, Frank
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Tvärfackligt projekt ger branschen ökad kunskap om solcellstak vid takrenovering2019Ingår i: Husbyggaren, ISSN 0018-7968, Vol. 3, s. 8-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2020-06-24 14:57
 • 23.
  Kuhn, Tillmann
  et al.
  Fraunhofer ISE.
  Fath, Karoline
  Fraunhofer ISE.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Gustafsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Nouvel, Romain
  ZAFH.
  Fedrizzi, Roberto
  EURAC.
  D2.3 RES availability survey and boundary conditions for simulations2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Ljungdahl, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Caroline, Norrström
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Utveckling av träregelvägg anpassad förframtida energikrav2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten redovisas olika förslag på träregelväggskonstruktioner för Fiskarhedenvillans standardvägg. Boverket har gett ut en ny remiss där energikraven för småhus skärpts och blivit mer precisa beroende på län och ort. Klimatzonerna byts ut moten justeringsfaktor.

  Syftet med arbetet är att ta fram fyra nya förbättrade väggkonstruktioner och göra fuktsimuleringar för att se hur de klarar att bli utsatta för fukt. Väggarna ska passa in i företagets systemlösningar.

  De isoleringsalternativ som undersöks är stenulls- samt cellulosaisolering. I examensarbetet undersöks vad som händer om ångspärren byts ut mot en tjockare OSB-skiva samt om utegipset ersätts av en västkustskiva. Även en tjockare konstruktionmed cellulosaisolering tas fram.Beräkningar och simuleringar utförs för att se om väggkonstruktionerna klarar de kravsom ställts beroende på villatyp och geografisk placering. Tre av Fiskarhedenvillans typhus undersöks med placering i två orter, Lund och Umeå.

  Undersökningen resulterade i att alla väggkonstruktioner klarade fuktsimuleringarna ochdessutom klarade väggarna de kommande energikraven som ställts i Boverkets remiss.Tre av väggarna fick snarlika U-värde men skiljer dels i tjocklek och isoleringsmaterial. Slutsatsen är att konstruktionen med cellulosaisolering och OSB-skiva fick bäst resultat på alla områden. Den:

  • har lägst U-värde vilket innebär en låg energianvändning
  • tillverkas av återvunnet material
  • är ekonomiskt genomförbar för Fiskarhedenvillans kunder
 • 25.
  Myhren, Jonn Are
  Department of Fluid and Climate Technology, School of Technology and Health, KTH, Alfred Nobels Allé 10, SE-14152 Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Improving the thermal performance of ventilation radiators: The role of internal convection fins2011Ingår i: International journal of thermal sciences, ISSN 1290-0729, E-ISSN 1778-4166, Vol. 50, nr 2, s. 115-123Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper deals with heat output optimization of a ventilation radiator by varying the distribution of vertical longitudinal convection fins. A ventilation radiator, which combines ventilation air supply and heat emission to the room, has a higher driving force on air in between the radiator panels compared to traditional radiators and can for this reason have more heat transferring surfaces to improve thermal efficiency. Improving the thermal efficiency means a lower water temperature is required for heating and energy can be saved in production and distribution of heat in systems with heat pumps, district heating or similar.

  The investigation was made using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations while analytical calculations were used for verification of different flow and heat transfer mechanisms. Results showed that heat transfer can be increased in the section where ventilation air is brought into the room by slightly changing the geometry of the fins, decreasing the fin to fin distance and cutting off a middle section of the fin array. This change in internal design could mean considerable increase in thermal efficiency for the ventilation radiator as a whole.

 • 26.
  Myhren, Jonn Are
  et al.
  Department of Fluid and Climate Technology, School of Technology and Health, KTH, Alfred Nobels Allé 10, SE-14152 Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Holmberg, Sture
  Department of Fluid and Climate Technology, School of Technology and Health, KTH, Alfred Nobels Allé 10, SE-14152 Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Design considerations with ventilation-radiators: Comparisons to traditional two-panel radiators2009Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 41, nr 1, s. 92-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 27.
  Myhren, Jonn Are
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Holmberg, Sture
  Performance evaluation of ventilation radiators2013Ingår i: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 51, nr 1-2, s. 315-324Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A ventilation radiator is a combined ventilation and heat emission unit currently of interest due to its potential for increasing energy efficiency in exhaust ventilated buildings with warm water heating. This paper presents results of performance tests of several ventilation radiator models conducted under controlled laboratory conditions.

   

  The purpose of the study was to validate results achieved by Computational Fluid Dynamics (CFD) in an earlier study and indentify possible improvements in the performance of such systems. The main focus was on heat transfer from internal convection fins, but comfort and health aspects related to ventilation rates and air temperatures were also considered.

    The general results from the CFD simulations were confirmed; the heat output of ventilation radiators may be improved by at least 20 % without sacrificing ventilation efficiency or thermal comfort.

   

  Improved thermal efficiency of ventilation radiators allows a lower supply water temperature and energy savings both for heating up and distribution of warm water in heat pumps or district heating systems. A secondary benefit is that a high ventilation rate can be maintained all year around without risk for cold draught.

 • 28.
  Nouvel, Romain
  et al.
  ZAFH.
  Cotrado, Mariela
  ZAFH.
  Bertesina, Diego
  Manens.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Birchal, Sarah
  Fedrizzi, Roberto
  D4.2 Assessed Standardised Energy Generation and Energy Distribution Packages2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Ochs, Fabian
  et al.
  Univeristy of Innsbruck.
  Fedrizzi, Roberto
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Dermentzis, Georgios
  Univeristy of Innsbruck.
  D6.7 Guidelines on Systemic Approach and Checklist2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1 - 29 av 29
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf