du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 21 av 21
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Enlund, John
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Mattsson, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiologiska skillnader mellan dominant och icke-dominant ben vid motviktad enbenscykling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Motviktad enbenscykling är en ny träningsmetod som kan användas för att öka intensiteten. Tidigare studier har påvisat att det finns skillander mellan dominant och icke-dominant ben vid cykling med två ben. Syftet med denna studie var att undersöka fysiologiska assymetrier vid motviktad enbenscykling. Metod: Åtta undersökningsdeltagare (ålder 24,1 ± 4,2 år, längd 177,0 ± 5,5 cm, vikt 74,6 ± 9,0 kg, vo2max 69,0 ± 6,4 ml/kg/min) deltog i studien. Undersökningsdeltagarna delades in slumpmässigt i två grupper (dominant eller icke-dominant). För att bestämma undersökningsdeltagarens dominanta ben användes Waterloo Footedness Questionnaire. Den dominanta gruppen utförde första intervallen vid testtillfälle två med sitt dominanta ben och den icke-dominanta gruppen med sitt icke-dominanta ben.Vid testtillfälle ett utfördes ett standardiserat nivåtest till utmattning på cykel. Testtillfälle två, som utfördes minst 48 timmar senare, bestod av fyra stycken tio minuters intervaller av motviktad enbenscykling, varannat ben. Testtillfälle två kördes blint. Resultat: Skillnader kunde observeras men dock inga signifikanta skillnader. Tendensen var att man uppmätte en högre effekt med dominant ben (dominant ben 168 ±18,9 W, icke-dominant ben 162 ±18,1W), men en högre kadens med icke-dominant ben (dominant ben 93 ± 12,7 rpm, icke-dominant ben 95 ± 10,3 rpm). Slutsats: Skillnader finns mellan dominant och icke-dominant ben vid motviktad enbenscykling, dock inga signifikanta skillnader. Vår slutsats är att inlärningseffekten påverkade resultatet i denna studie. För att motverka detta i framtida studier angående motviktad enbenscykling bör undersökningsdeltagarna genomgå en invänjningsperiod med träningsmetoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Eriksson, Paula
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Söderström, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  En kartläggning av användandet av postoperativa restriktioner efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ledrörelse- och belastningsrestriktioner är vanliga efter en total höftprotesoperation och syftar till att undvika att höftleden luxerar eller att suturerad muskulatur släpper under tiden som mjukdelarna läker, vanligen 6 – 8 veckor. Proteser och operationsteknikerna har förändrats med åren vilket lett till att antalet postoperativa luxationer minskat, och därav har vissa ortopedkliniker i Sverige börjat frångå postoperativa ledrörelse- och belastningsrestriktioner.

  Syfte: Att kartlägga vilka ledrörelse- och belastningsrestriktioner som rekommenderas efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker samt om restriktionerna har förändrats under de senaste fem åren.

  Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en egenformulerad validerad webbenkät.

  Huvudresultat: Av de 16 svarande klinikerna uppgav 81 % att de hade någon form av restriktion (ledrörelse- eller belastningsrestriktion) för sina höftprotesopererade patienter. Vanligast var ledrörelserestriktioner där 62 % av respondenterna svarade ja på frågan ”rekommenderar din enhet/klinik patienter som opereras med höftprotesoperation några ledrörelserestriktioner”. Motsvarande siffra för belastningsrestriktioner var 50 %. En total avsaknad av restriktioner förekom hos 19 % av de svarande klinikerna. 63 % av klinikerna svarade att belastningsrestriktionerna hade förändrats för mer än 10 år sedan medan 50 % av klinikerna svarade att ledrörelserestriktionerna hade förändrats de senaste 5 åren. Resultatet i vår studie tydde på att användandet av postoperativa restriktioner har minskat. Den vanligaste förändringen var en minskning av användandet av postoperativa ledrörelserestriktioner, vilket hade skett hos 60 % av respondenterna.

  Konklusion: Vår studie visade att 4 av 5 svenska ortopedklinikerna som deltog i vår enkätstudie använde sig av ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter en höftprotesoperation och att 1 av 5 inte använde restriktioner. Hälften av klinikerna har förändrat ledrörelserestriktionerna de senaste fem åren, och färre än 40 % har förändrat belastningsrestriktionerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Gut, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlberg, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Stillasittande hos högskoleanställda lärare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var dels att kartlägga stillasittandet hos högskoleanställda lärare under arbetsdagen. Vidare syftade studien till att undersöka faktorer som bidrog till att vara stillasittande.

  Metod

  I studien användes en blandad metodansats. Datainsamling genomfördes via 4 enskilda intervjuer samt en enkät med 49 lärare på Högskolan Dalarna.

  Resultat

  Medelvärdet för deltagarnas tid i stillasittande per arbetsdag var 6,62 (±1,97) timmar och antal avbrott i stillasittandet var i genomsnitt 1,6 (±0,89) per timme. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i stillasittande tid (

  p= 0,22) eller antal avbrott i stillasittandet (p= 0,21) under arbetsdagen mellan kvinnor och män. Relationsvärdet (r= -0,34) indikerade att det fanns ett svagt samband som visade att deltagare som var mer stillasittande också gjorde färre avbrott i sitt stillasittande.

  Den främsta anledning som angavs till att sitta ner var att stillasittandet förbättrade koncentrationsförmågan vid arbetsuppgifter som krävde mycket fokus. Andra framträdande faktorer som påverkade ett intagande av stillasittande var tidspress och hög arbetsbelastning. Individen själv uppgavs vara det största hindret för att minska sitt eget stillasittande, där det invanda beteendet att sitta vid vissa arbetsmoment hade stor påverkan. Deltagarnas kunskap kring stillasittandets konsekvenser var bristfällig och det var inte heller ett samtalsämne som diskuterades i större utsträckning på arbetsplatsen.

  Slutsatser

  Högskoleanställda lärare är en riskgrupp för stillasittandets negativa hälsoeffekter. Engagemang och ökad kunskap på individ-, interpersonell- och organisationsnivå krävs för att uppnå förändringar i det stillasittande beteendet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Johnsson, Oliver
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Effekten av fysisk träning på e-sportprestation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på olika färdigheter som påverkar e-sportprestation hos e-sportare på amatörnivå i spelet Overwatch. Detta för att få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas och effektiviseras.

  Metod

  Studien är av typen explorativ forskning då den behandlar ett ämne som inte undersökts i större utsträckning tidigare. Metoden som tillämpades var en kvantitativ explorativ metod. Designen var en interventionsstudie.

  Resultat

  Studien har inte kunnat påvisa att färdigheter som påverkar e-sportprestation har förändrats i och med fysisk träning. Däremot går det att avläsa att de studiedeltagare som fick genomgå träningsinterventionen är mer mottagliga för och medvetna om förändringar rörande dessa färdigheter jämfört med studiedeltagarna i kontrollgruppen.

  Slutsatser

  Syftet med studien har inte kunnat besvaras i och med att designen varit bristfällig. Studien kan dock ligga till grund för vidare forskning. Ett antal viktiga grundförutsättningar har identifierats under arbetet. Utifrån dessa lärdomar diskuterades hur designbristerna kan åtgärdas och vad som är viktigt att tänka på vid framtida studier inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Karimyan, Harde
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Abouzeedan, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Användning av instruktioner, feedbackfrågeställningsteknik och träningsövningar blandungdomsfotbollstränare.: En fallstudie utifrån teorierna Teaching Games for Understandingoch Enhanced Guided Discovery2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att utifrån de teoretiska ramverken Enhanced Guided Discovery

  (EGD), Teaching Games for Understanding (TGfU) och den traditionella tränarmodellen

  undersöka skillnaden i beteende och val av övningar mellan olika ungdomsfotbollstränare

  (15-17 år).

  Metod

  I denna studie har de kvalitativa metoderna observation och intervju använts för insamling av

  data. Genom ostrukturerad observation och semistrukturerade intervjuer på 5

  ungdomsfotbollstränare har datainsamlingen genomförts.

  Resultat

  Efter fem intervjuer och observationer av tränarna visade resultaten att 4 av 5 tränarna

  använde sig mest av teorierna Enhanced Guided Discovery och Teaching Games for

  Understanding. Endast en tränare använde sig av den traditionella tränarmodellen. Även valet

  av övningar visade på att det flesta tränare använde sig av teorin Teaching Games for

  Understanding medan endast en tränare använde sig av isolerade övningar.

  Slutsatser

  Träningsmetoden TGfU tenderar till att vara den mest förekommande bland olika

  fotbollstränare då de väljer mer matchliknande övningar under träningarna. Det finns däremot

  skillnader i utlärningssätt, där de utbildade akademitränarna tenderar till att ha mer teoretisk

  förståelse för utlärning av fotboll. För att uppnå förändringar i utlärningen till

  ungdomsfotbollsspelare bör klubbarna satsa på att utbilda tränarna i tränarskap, då det verkar

  vara en avgörande faktor i valet av utlärningsmetod, vilket också kan ge spelarna en annan

  upplevelse på planen.

 • 6.
  Kylén, Maya
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  von Koch, Lena
  Pessah-Rasmussen, Hélène
  Ytterberg, Charlotte
  Heylighen, Ann
  Elf, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  The importance of the built environment in person-centred stroke rehabilitation at home2019Ingår i: The importance of the built environment in person-centred stroke rehabilitation at home, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Health services will change dramatically as the prevalence of home healthcare increases. Only technologically advanced stroke acute care will be performed in hospitals. This, along with the rising demand for services to be more person-centred will place pressure on healthcare to consider quality across the continuum of care. Research indicates that planned discharge tailored to individual needs can reduce adverse events and promote competence in self-management. However, the environmental factors that may play a role in a patient’s recovery process remain unexplored. In this presentation, experiences and emerging findings from a research project targeting such issues will be presented. The purpose is to explore factors in the built environment that can facilitate/hinder a person-centred rehabilitation process in the home. Methods: The study uses a mixed methods design, with the ICF and person-environment theories as conceptual frameworks. Qualitative and quantitative data are currently collected from medical records and during home visits three months after stroke by use of questionnaires, interviews and observations. Workshops will be held to identify what experts and users (patients, significant others, staff) consider important in the built environment. Results: Emerging findings concerning the contexts and mechanisms that are important to support the rehabilitation process at home will be presented. Conclusions: Providing scientific knowledge that support patients’ recovery process in the home poses challenges for research that requires multidisciplinary knowledge. By bringing together international experts committed to improve care models and design, we will contribute to this under researched field and build capacity for the future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Matérne, Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lundqvist, Lars-Olov
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Strandberg, Thomas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Support Persons' Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden2016Ingår i: Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, ISSN 1536-710X, E-ISSN 1536-7118, Vol. 15, nr 3-4, s. 351-369Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to explore the perception of being a support person for clients with acquired brain injury undergoing vocational rehabilitation. Nine support persons, identified by clients with brain injury, were interviewed. Interviews were analyzed using qualitative content analysis, resulting in three themes for assisting the client: (i) commitment; (ii) adaptation; and (iii) cooperation. Within each theme, multiple dimensions were identified, reflecting the complexity of vocational rehabilitation following acquired brain injury. Commitment built on social relations is linked to sustainability of support. The included support persons' role was especially valuable in contexts where adaptation and cooperation were required.

 • 8.
  Matérne, Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lundqvist, Lars-Olov
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Strandberg, Thomas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Support Persons’ Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden: 2018Ingår i: Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury / [ed] Grahame K. Simpson, Francis K. Yuen, Routledge , 2018, 1, s. 183-201Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 9.
  Matérne, Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Strandberg, Thomas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lundqvist, Lars-Olov
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Risk Markers for Not Returning to Work Among Patients with Acquired Brain Injury: A Population-Based Register Study2019Ingår i: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 29, nr 4, s. 728-739Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study is to investigate person-related, injury-related, activity-related and rehabilitation-related risk markers for not return to work among patients with acquired brain injury (ABI).

  Methods: Retrospective data from the Quality register, WebRehab Sweden, on an ABI cohort of 2008 patients, was divided into two groups: those who had returned to work (n = 690) and those who had not returned to work (n = 1318) within a year of the injury.

  Results: Risk ratio analyses showed that several factors were risk markers for not returning to work: personal factors, including being a woman, being born outside of Sweden, having a low education level, and not having children in the household; injury-related factors, including long hospital stay (over 2 months), aphasia, low motor function, low cognitive function, high pain/discomfort, and high anxiety/depression; activity-related factors, including low function in self-care, inability to perform usual activities, and not having a driver's license; and rehabilitation-related factors, including being dissatisfied with the rehabilitation process and the attentiveness of the staff having limited influence over the rehabilitation plan, or not having a rehabilitation plan at all. Conclusion Several factors in different aspects of life were risk markers for not returning to work among patients with ABI. This suggests that rehabilitation and interventions need to address not only direct injury-related issues, but also person-related, activity-related, and rehabilitation-related factors in order to increase the patient's opportunities to return to work.

 • 10.
  Morell, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  Csagola, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  Vuxna individers grad av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att testa ett nykonstruerat instrument för att beskriva grad av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer. Syftet var även att beskriva vuxna individers intag av sockerhaltiga livsmedel samt att beskriva skillnaden mellan sockerintag och självtillit. Urvalet bestod av 62 patienter som kommit för undersökning eller behandling till privata och folktandvårdskliniker. Data samlades in via enkät. Resultatet visade att 16 (26,2 %) individer åt sockerhaltiga livsmedel minst en gång per dag och 45 (73,8 %) åt sockerhaltiga livsmedel mer sällan än en gång per dag. Det mest förekommande sockerhaltiga livsmedlet var bullar, sockerkaka och andra mjuka kakor, 5 (8,7 %) individer intog dessa typer av livsmedel minst en gång per dag. Det minst förekommande sockerhaltiga livsmedlet var fruktsoppa och kräm, 40 (67,8 %) individer intog aldrig detta livsmedel. Medelvärdet för graden av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer var 6,4 (SD 2,2) av 10 på en 11-gradig Likertskala. En signifikant skillnad kunde ses i graden av självtillit bland de som intog sockerhaltiga livsmedel minst en gång per dag jämfört med de som mer sällan intog sockerhaltiga livsmedel (t=3.036; p=0.004). Instrumentet hade ett Cronbach´s Alpha värde på 0.94, vilket visar en god reliabilitet. Utifrån de resultat som framkommit tycks individer med lägre grad av självtillit inta sockerhaltiga livsmedel oftare än individer med högre grad av självtillit. Instrumentet visade sig användbart.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Nüth, Lisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Österlund, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios: En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat. Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Bedömning av livskvalitet med formuläret The Endometriosis Health Profile (EHP-30), ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument, rekommenderas i vårdriktlinjerna. EHP-30 är det enda validerade endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet som finns i svensk översättning. Det saknas kunskap om användningen av utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige idag.

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga användningen av och åsikter om utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige och de i teamet ingående vårdprofessionerna. Syftet var även att mer specifikt kartlägga användningen av det endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP-30 vilket rekommenderas i vårdriktlinjerna.

  Metod: En icke-experimentell tvärsnittsstudie baserad på en egenkonstruerad webbenkät med såväl flervals- som fritextfrågor. Studien riktade sig till endometriosteam i Sverige, resultatet baseras på 47 respondenter som svarade på enkäten.

  Resultat: 33 % av respondenterna använde utvärderingsinstrument samtidigt som 85 % av respondenterna ansåg att det är mycket eller ganska viktigt att använda vid bedömning av patienter med endometrios. VAS/NRS var det vanligast förekommande utvärderingsinstrumentet. Arton respondenter angav att de känner till EHP-30. Fyra respondenter angav att de använder EHP-30, en använder det regelbundet. Tids- och resursbrist samt dålig kännedom och dålig tillgänglighet anges som förklaringar till varför utvärderingsinstrument inte används.

  Slutsats: Utvärderingsinstrument för att skatta smärtintensitet användes i högre utsträckning än utvärderingsinstrument för exempelvis livskvalitet. Här kan finnas ett behov av att bättre lyfta in ett biopsykosocialt förhållningssätt när det gäller utvärdering av patienter med endometrios. Tillgängligheten och spridningen av EHP-30 behöver prioriteras precis som Socialstyrelsen anger i vårdriktlinjerna. Tid och resurser kan behöva tillsättas för att underlätta för verksamheterna att implementera EHP-30.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Rasoal, Dara
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Perspectives on clinical ethics support and ethically difficult situations: reflections and experiences2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Healthcare personnel encounter ethically difficult situations in their everyday work and clinical ethics support might be important to support healthcare personnel to deal with these situations. The overall aim of this thesis was to describe perspectives on clinical ethics support, experiences of being in ethically difficult situations and experiences of facilitating ethics reflection. Methods. Study I had a descriptive design in which research articles were reviewed (n=54). In study II audio-recorded moral case deliberation (n=70) in 10 Swedish workplaces in hospitals and community care were analysed. In study III interviews were conducted with facilitators (n=11) of moral case deliberation. Study IV used non-participant observation during three weeks as well as informal conversations with healthcare personnel (n=12) in community home healthcare. Results and conclusion. In study I, two perspectives emerged on clinical ethics support, a “Top-down” perspective, where an individual or a group of “experts” in ethics could recommend the best course of action and a “Bottom-up” perspective that allows healthcare personnel to manage ethically difficult situations through ethical reflections led by a facilitator. Studies II and IV showed how ethically difficult situations on different levels are often connected with emotions and uncertainties. Study III showed the role of the facilitator to be fundamental in creating a space for self-reflection among healthcare personnel. Study IV showed that healthcare personnel face complex demands and expectations from the healthcare organization regarding the provision of care as well as having to meet the needs of patients and their next-of-kin. To conclude, healthcare personnel needed to find a balance among demands and expectations in order to satisfy those stakeholders involved and they had to seek compromise. There is a need for clinical ethics support that helps healthcare personnel reflect individually and collectively on ethically difficult situations they encounter in their everyday clinical practice. From this standpoint, a “Bottom-up” perspective may reduce the risk of moral distress among healthcare personnel and promote care based on person-centred values.

  Ladda ner (pdf)
  COVER01
  Ladda ner (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 13. Sjömark, Cecilia
  et al.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Axelsson, Karin
  Berg, Jan
  Luleå University of Technology.
  Musical parameters for promoting relaxation and stress-reduction in listeners2005Ingår i: Proceedings of Ambience 05, International Scientific Conference on Intelligence Ambience and Well-Being, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Strandberg, Thomas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Case-management – rehabilitation support for people with Acquired Brain Injury2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Approximately 70 000 acquire a brain injury yearly in Sweden which often result in disabilities. Acquired brain injury (ABI) can be caused by trauma, stroke or disease. The rehabilitation process is divided into acute and subacute phase and the late stage. Studies shows that clients with moderate and severe injuries have difficulties in coordinating rehabilitation and societal support. Rehabilitation can be a long-term process and clients with ABI are often referred to next of kin for coordinating societal support, e.g. rehabilitation and social services. Case-management have since 1980’s been a rehabilitation support in an international perspective, but in a Swedish context it is a relatively new form of support.

  The aim is to describe, based on a book chapter (Strandberg 2018), how this form of support has been developed in Sweden, as well as putting the form of support in relation to the client’s empowerment.

  The results show that there are different theoretical models for how Case-management can be organized, the support is designed differently in different countries and context. Furthermore, it is demonstrated that the support may be helpful to the client as well as the next of kin in terms of participation.

  Although, Case-management has been known since 1980s, the scientific studies are limited and there is no evidence for the clinical significance using this support. Research is therefore necessary to demonstrate its clinical significance.

 • 15.
  Strandberg, Thomas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Möller, Kerstin
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Doctoral theses within the Swedish Institute for Disability Research 2000-2012: A review of content and interdisciplinarity2017Ingår i: International Journal of Health Sciences, ISSN 2372-5060, Vol. 5, nr 2, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish Institute for Disability Research (SIDR) was founded in 2000. The SIDR graduate programmedis a leading research programmedin disability science. The scientific method at SIDR is based on an interdisciplinary approach.The aim of this study is to describe content of doctoral theses presented within SIDR, and to analyzethe occurrence of interdisciplinarywithin the theses published between 2000 and 2012. Forty-one theses were included in the study. First, the manifest data was categorized in a matrix, and second, the latent content was analyzedwithin a scheme. The scheme included seven criteria within interdisciplinary theory, namely: Is the phenomenon multi-dimensional? Does the aim reflect an interdisciplinary approach? Are the studies non-reductionist? Have multiple methods been used? Is the knowledge integrated? Are the results discussed as a whole?Do they explicitly show an interdisciplinaryknowledge?Findings show a variety of disability groups studied within SIDR, but the main disabilities are hearing impairment or deafness, and cognitive and communication difficulties. Different theoretical perspectives are used within the theses. To different extents, an interdisciplinary approach is used as an overall meta-theory.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Strömberg, Josephine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bergeå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ridsporten en av de största sporterna i Sverige med 29 600 tävlingsryttare. Ridsporten kräver hög fysisk kapacitet hos utövaren och tävlingsryttare behöver både styrka, uthållighet och balans. Styrketräning bör därför alltid finnas med i ett träningsprogram för tävlingsryttare, då styrketräning kan optimera en tävlingsryttares prestation samtidigt som det förebygger skador.

  Forskning visar alltså att tävlingsryttare bör utföra styrketräning, men forskning som visar hur mycket styrketräning tävlingsryttare utför i praktiken är begränsad. Vissa menar att tävlingsryttare oftast rider sig i form, medan andra menar att fysisk träning är ett naturligt inslag i en tävlingsryttares vardag.

  Syfte

  : Syftet med studien var att redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning samt motivationen till styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur mycket och vilken form av styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte styrketräning utförs.

  Metod:

  Information samlades in genom enkäter samt intervjuer. Urvalet till enkäterna bestod av tävlingsryttare över 18 som tävlar inom islandshästridsporten. Urvalet till intervjuerna bestod av ridtränare i södra Dalarna som tränar ryttare inom islandshästridsporten.

  Resultat:

  Resultatet visade en positiv inställning till styrketräning där en uppfattning om att styrketräning kan leda till bättre ridprestation kunde urskiljas. Mer än hälften av tävlingsryttarna i denna studie når upp till de rekommendationer som finns för styrketräning. Den form av styrketräning som oftast utförs är en blandning av max, volym- och uthållighetsstyrka samt endast uthållighetstyrka. Vidare visade resultatet att de faktorer som ofta leder till att tävlingsryttare styrketränar är "För att vara hälsosam" samt "För att bli en bättre ryttare". De faktorer som ofta ligger till grund för utebliven träning är "Tidsbrist", "Motivationsbrist" samt i viss mån även "Okunskap".

  Slutsatser:

  Tävlingsryttarna och ridtränarna i denna studie har generellt sett en positiv inställning till styrketräning, men trots detta finns det vissa barriärer som förhindrar styrketräning. Tävlingsryttarna bör försöka överkomma dessa barriärer, då styrketräning har visat sig vara av största vikt för att prestera på topp inom ridsporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Svedbo Engström, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin.
  Capability Approach2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Tonkonogi, Michail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Arkkukangas, Marina
  Strömqvist Bååthe, Karin
  Ekholm, Anna
  The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults2020Ingår i: Preventive Medicine Reports, ISSN 0350-1159, E-ISSN 2211-3355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 19.
  van der Maarel, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Byqvist, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur parkmiljöer kan påverka vardagsrörelse: en studie utifrån aktiva unga vuxnas uppfattningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken för att dö i förtid. Någonting som visat sig kunna öka vardagsrörelse är närvaron av parkmiljöer. Forskning har visat på att där färre parker fanns, rörde människor på sig mindre.

  Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. Metoden som användes var intervjuer av unga vuxna (18 - 30 års ålder). Varför detta urval användes var för att denna åldersgrupp tidigare ansetts ha god hälsa under denna levnadsperiod, men nya rön visar på att människor i dessa åldrar blir allt mer inaktiva i vardagen. Fysiskt aktiva människor valdes var för att se hur deras uppfattningar om rörelse utöver deras normala träning betyder för just dem. Sex stycken aktiva unga vuxna individer rekryterades till studien och intervjuades. Resultatet visade på att unga vuxna förstår innebörden av vilka positiva effekter rörelse ger, men var samtidigt negativt inställda till att besöka parkmiljöer. Den enstaka rörelsen i parker som studiedeltagarna angav var i form av promenader och löpturer. Deltagarna menade på att fler olika typer av verksamheter och gratisaktiviteter (kiosker, utomhusgym, etc.) bör finnas tillgängliga, för att öka besöksnivån i parkmiljöer under längre tid, samt bedriva mer vardagsrörelse där.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Åberg, Anna Cristina
  et al.
  Uppsala universitet, Geriatrik ; Akademiska sjukhuset.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå Universitet.
  Rosendahl, Erik
  Umeå Universitet.
  Nationell satsning för ökad patientsäkerhet: Fall och fallskador: åtgärder för att förebygga2011Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 21. Bunketorp Käll, Lina (Medarbetare/bidragsgivare)
  Lexell, Jan (Medarbetare/bidragsgivare)
  Larsson Lund, Maria (Medarbetare/bidragsgivare)
  Möller, Marika (Medarbetare/bidragsgivare)
  Stenberg, Maud (Medarbetare/bidragsgivare)
  Strandberg, Thomas (Medarbetare/bidragsgivare)
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1 - 21 av 21
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf