du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Enlund, John
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Mattsson, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiologiska skillnader mellan dominant och icke-dominant ben vid motviktad enbenscykling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Motviktad enbenscykling är en ny träningsmetod som kan användas för att öka intensiteten. Tidigare studier har påvisat att det finns skillander mellan dominant och icke-dominant ben vid cykling med två ben. Syftet med denna studie var att undersöka fysiologiska assymetrier vid motviktad enbenscykling. Metod: Åtta undersökningsdeltagare (ålder 24,1 ± 4,2 år, längd 177,0 ± 5,5 cm, vikt 74,6 ± 9,0 kg, vo2max 69,0 ± 6,4 ml/kg/min) deltog i studien. Undersökningsdeltagarna delades in slumpmässigt i två grupper (dominant eller icke-dominant). För att bestämma undersökningsdeltagarens dominanta ben användes Waterloo Footedness Questionnaire. Den dominanta gruppen utförde första intervallen vid testtillfälle två med sitt dominanta ben och den icke-dominanta gruppen med sitt icke-dominanta ben.Vid testtillfälle ett utfördes ett standardiserat nivåtest till utmattning på cykel. Testtillfälle två, som utfördes minst 48 timmar senare, bestod av fyra stycken tio minuters intervaller av motviktad enbenscykling, varannat ben. Testtillfälle två kördes blint. Resultat: Skillnader kunde observeras men dock inga signifikanta skillnader. Tendensen var att man uppmätte en högre effekt med dominant ben (dominant ben 168 ±18,9 W, icke-dominant ben 162 ±18,1W), men en högre kadens med icke-dominant ben (dominant ben 93 ± 12,7 rpm, icke-dominant ben 95 ± 10,3 rpm). Slutsats: Skillnader finns mellan dominant och icke-dominant ben vid motviktad enbenscykling, dock inga signifikanta skillnader. Vår slutsats är att inlärningseffekten påverkade resultatet i denna studie. För att motverka detta i framtida studier angående motviktad enbenscykling bör undersökningsdeltagarna genomgå en invänjningsperiod med träningsmetoden.

 • 2.
  Gut, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlberg, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Stillasittande hos högskoleanställda lärare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var dels att kartlägga stillasittandet hos högskoleanställda lärare under arbetsdagen. Vidare syftade studien till att undersöka faktorer som bidrog till att vara stillasittande.

  Metod

  I studien användes en blandad metodansats. Datainsamling genomfördes via 4 enskilda intervjuer samt en enkät med 49 lärare på Högskolan Dalarna.

  Resultat

  Medelvärdet för deltagarnas tid i stillasittande per arbetsdag var 6,62 (±1,97) timmar och antal avbrott i stillasittandet var i genomsnitt 1,6 (±0,89) per timme. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i stillasittande tid (

  p= 0,22) eller antal avbrott i stillasittandet (p= 0,21) under arbetsdagen mellan kvinnor och män. Relationsvärdet (r= -0,34) indikerade att det fanns ett svagt samband som visade att deltagare som var mer stillasittande också gjorde färre avbrott i sitt stillasittande.

  Den främsta anledning som angavs till att sitta ner var att stillasittandet förbättrade koncentrationsförmågan vid arbetsuppgifter som krävde mycket fokus. Andra framträdande faktorer som påverkade ett intagande av stillasittande var tidspress och hög arbetsbelastning. Individen själv uppgavs vara det största hindret för att minska sitt eget stillasittande, där det invanda beteendet att sitta vid vissa arbetsmoment hade stor påverkan. Deltagarnas kunskap kring stillasittandets konsekvenser var bristfällig och det var inte heller ett samtalsämne som diskuterades i större utsträckning på arbetsplatsen.

  Slutsatser

  Högskoleanställda lärare är en riskgrupp för stillasittandets negativa hälsoeffekter. Engagemang och ökad kunskap på individ-, interpersonell- och organisationsnivå krävs för att uppnå förändringar i det stillasittande beteendet.

 • 3.
  Johnsson, Oliver
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Effekten av fysisk träning på e-sportprestation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på olika färdigheter som påverkar e-sportprestation hos e-sportare på amatörnivå i spelet Overwatch. Detta för att få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas och effektiviseras.

  Metod

  Studien är av typen explorativ forskning då den behandlar ett ämne som inte undersökts i större utsträckning tidigare. Metoden som tillämpades var en kvantitativ explorativ metod. Designen var en interventionsstudie.

  Resultat

  Studien har inte kunnat påvisa att färdigheter som påverkar e-sportprestation har förändrats i och med fysisk träning. Däremot går det att avläsa att de studiedeltagare som fick genomgå träningsinterventionen är mer mottagliga för och medvetna om förändringar rörande dessa färdigheter jämfört med studiedeltagarna i kontrollgruppen.

  Slutsatser

  Syftet med studien har inte kunnat besvaras i och med att designen varit bristfällig. Studien kan dock ligga till grund för vidare forskning. Ett antal viktiga grundförutsättningar har identifierats under arbetet. Utifrån dessa lärdomar diskuterades hur designbristerna kan åtgärdas och vad som är viktigt att tänka på vid framtida studier inom området.

 • 4.
  Karimyan, Harde
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Abouzeedan, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Användning av instruktioner, feedbackfrågeställningsteknik och träningsövningar blandungdomsfotbollstränare.: En fallstudie utifrån teorierna Teaching Games for Understandingoch Enhanced Guided Discovery2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att utifrån de teoretiska ramverken Enhanced Guided Discovery

  (EGD), Teaching Games for Understanding (TGfU) och den traditionella tränarmodellen

  undersöka skillnaden i beteende och val av övningar mellan olika ungdomsfotbollstränare

  (15-17 år).

  Metod

  I denna studie har de kvalitativa metoderna observation och intervju använts för insamling av

  data. Genom ostrukturerad observation och semistrukturerade intervjuer på 5

  ungdomsfotbollstränare har datainsamlingen genomförts.

  Resultat

  Efter fem intervjuer och observationer av tränarna visade resultaten att 4 av 5 tränarna

  använde sig mest av teorierna Enhanced Guided Discovery och Teaching Games for

  Understanding. Endast en tränare använde sig av den traditionella tränarmodellen. Även valet

  av övningar visade på att det flesta tränare använde sig av teorin Teaching Games for

  Understanding medan endast en tränare använde sig av isolerade övningar.

  Slutsatser

  Träningsmetoden TGfU tenderar till att vara den mest förekommande bland olika

  fotbollstränare då de väljer mer matchliknande övningar under träningarna. Det finns däremot

  skillnader i utlärningssätt, där de utbildade akademitränarna tenderar till att ha mer teoretisk

  förståelse för utlärning av fotboll. För att uppnå förändringar i utlärningen till

  ungdomsfotbollsspelare bör klubbarna satsa på att utbilda tränarna i tränarskap, då det verkar

  vara en avgörande faktor i valet av utlärningsmetod, vilket också kan ge spelarna en annan

  upplevelse på planen.

 • 5.
  Morell, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  Csagola, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.
  Vuxna individers grad av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att testa ett nykonstruerat instrument för att beskriva grad av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer. Syftet var även att beskriva vuxna individers intag av sockerhaltiga livsmedel samt att beskriva skillnaden mellan sockerintag och självtillit. Urvalet bestod av 62 patienter som kommit för undersökning eller behandling till privata och folktandvårdskliniker. Data samlades in via enkät. Resultatet visade att 16 (26,2 %) individer åt sockerhaltiga livsmedel minst en gång per dag och 45 (73,8 %) åt sockerhaltiga livsmedel mer sällan än en gång per dag. Det mest förekommande sockerhaltiga livsmedlet var bullar, sockerkaka och andra mjuka kakor, 5 (8,7 %) individer intog dessa typer av livsmedel minst en gång per dag. Det minst förekommande sockerhaltiga livsmedlet var fruktsoppa och kräm, 40 (67,8 %) individer intog aldrig detta livsmedel. Medelvärdet för graden av självtillit till att avstå från sockerhaltiga livsmedel i olika situationer var 6,4 (SD 2,2) av 10 på en 11-gradig Likertskala. En signifikant skillnad kunde ses i graden av självtillit bland de som intog sockerhaltiga livsmedel minst en gång per dag jämfört med de som mer sällan intog sockerhaltiga livsmedel (t=3.036; p=0.004). Instrumentet hade ett Cronbach´s Alpha värde på 0.94, vilket visar en god reliabilitet. Utifrån de resultat som framkommit tycks individer med lägre grad av självtillit inta sockerhaltiga livsmedel oftare än individer med högre grad av självtillit. Instrumentet visade sig användbart.

 • 6. Sjömark, Cecilia
  et al.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Axelsson, Karin
  Berg, Jan
  Luleå University of Technology.
  Musical parameters for promoting relaxation and stress-reduction in listeners2005Ingår i: Proceedings of Ambience 05, International Scientific Conference on Intelligence Ambience and Well-Being, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 7.
  Strömberg, Josephine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bergeå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ridsporten en av de största sporterna i Sverige med 29 600 tävlingsryttare. Ridsporten kräver hög fysisk kapacitet hos utövaren och tävlingsryttare behöver både styrka, uthållighet och balans. Styrketräning bör därför alltid finnas med i ett träningsprogram för tävlingsryttare, då styrketräning kan optimera en tävlingsryttares prestation samtidigt som det förebygger skador.

  Forskning visar alltså att tävlingsryttare bör utföra styrketräning, men forskning som visar hur mycket styrketräning tävlingsryttare utför i praktiken är begränsad. Vissa menar att tävlingsryttare oftast rider sig i form, medan andra menar att fysisk träning är ett naturligt inslag i en tävlingsryttares vardag.

  Syfte

  : Syftet med studien var att redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning samt motivationen till styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur mycket och vilken form av styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte styrketräning utförs.

  Metod:

  Information samlades in genom enkäter samt intervjuer. Urvalet till enkäterna bestod av tävlingsryttare över 18 som tävlar inom islandshästridsporten. Urvalet till intervjuerna bestod av ridtränare i södra Dalarna som tränar ryttare inom islandshästridsporten.

  Resultat:

  Resultatet visade en positiv inställning till styrketräning där en uppfattning om att styrketräning kan leda till bättre ridprestation kunde urskiljas. Mer än hälften av tävlingsryttarna i denna studie når upp till de rekommendationer som finns för styrketräning. Den form av styrketräning som oftast utförs är en blandning av max, volym- och uthållighetsstyrka samt endast uthållighetstyrka. Vidare visade resultatet att de faktorer som ofta leder till att tävlingsryttare styrketränar är "För att vara hälsosam" samt "För att bli en bättre ryttare". De faktorer som ofta ligger till grund för utebliven träning är "Tidsbrist", "Motivationsbrist" samt i viss mån även "Okunskap".

  Slutsatser:

  Tävlingsryttarna och ridtränarna i denna studie har generellt sett en positiv inställning till styrketräning, men trots detta finns det vissa barriärer som förhindrar styrketräning. Tävlingsryttarna bör försöka överkomma dessa barriärer, då styrketräning har visat sig vara av största vikt för att prestera på topp inom ridsporten.

 • 8.
  Svedbo Engström, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin.
  Capability Approach2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  van der Maarel, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Byqvist, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur parkmiljöer kan påverka vardagsrörelse: en studie utifrån aktiva unga vuxnas uppfattningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken för att dö i förtid. Någonting som visat sig kunna öka vardagsrörelse är närvaron av parkmiljöer. Forskning har visat på att där färre parker fanns, rörde människor på sig mindre.

  Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. Metoden som användes var intervjuer av unga vuxna (18 - 30 års ålder). Varför detta urval användes var för att denna åldersgrupp tidigare ansetts ha god hälsa under denna levnadsperiod, men nya rön visar på att människor i dessa åldrar blir allt mer inaktiva i vardagen. Fysiskt aktiva människor valdes var för att se hur deras uppfattningar om rörelse utöver deras normala träning betyder för just dem. Sex stycken aktiva unga vuxna individer rekryterades till studien och intervjuades. Resultatet visade på att unga vuxna förstår innebörden av vilka positiva effekter rörelse ger, men var samtidigt negativt inställda till att besöka parkmiljöer. Den enstaka rörelsen i parker som studiedeltagarna angav var i form av promenader och löpturer. Deltagarna menade på att fler olika typer av verksamheter och gratisaktiviteter (kiosker, utomhusgym, etc.) bör finnas tillgängliga, för att öka besöksnivån i parkmiljöer under längre tid, samt bedriva mer vardagsrörelse där.

 • 10.
  Åberg, Anna Cristina
  et al.
  Uppsala universitet, Geriatrik ; Akademiska sjukhuset.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå Universitet.
  Rosendahl, Erik
  Umeå Universitet.
  Nationell satsning för ökad patientsäkerhet: Fall och fallskador: åtgärder för att förebygga2011Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf