du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Loveere, Cecilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hultman, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det är kompetensen som avgör: En studie av rekryterares föreställningar i en mansdominerad bransch2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vilka föreställningar som kommer till uttryck då rekryterare inom stål- och verkstadsindustrin talar om jämställdhet, kompetens samt rekrytering. Syftet är också att kritiskt granska vilka konsekvenser dessa föreställningar kan få för rekryteringsprocessen. En hermeneutiskt ansats har valts, och sex semistrukturerade intervjuer med rekryterare inom stål- och verkstadsindustrin har genomförts. Av studien framgår att rekryterarna anser att jämställdhetsfrågor är viktiga att ta hänsyn till. Det framgår också att företagen, enligt rekryterarna, inte har någon uttalad definition på kompetens. Rekryterarna menar också att magkänsla spelar roll vid valet av kandidat. Studiens resultat visar också att rekryterarna har omedvetna könsstereotypa föreställningar. En konsekvens av detta skulle,enligt författarna, kunna bli att föreställningarna ligger till grund för rekryterarnas magkänsla som också skulle kunna påverka deras definition på kompetens. Detta skulle kunna leda till att bedömningen av en kandidat blir subjektiv, vilket innebär att kompetensen inte enbart är avgörande i en rekryteringsprocess.

 • 2.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogiskt arbete.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Gender school: Om ett partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskrimineringsproblematik inom arbetslivet inom arbetslivet2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utvecklingspartnerskapet Gender School har varit uppdelat i två huvuddelar. Den ena har utgjorts av en kartläggning och analys av s.k. Brytprojekt. Syftet var att ta tillvara erfarenheter, till exempel i fråga om använda metoder och vilka resultat som hade uppnåtts inom dessa projekt, för att sedan på bred front sprida resultaten. Den andra delen av Gender School har utgjorts av sex olika delprojekt som i olika avseenden har rört att utveckla metoder för ökad jämställdhet och minskad diskriminering i arbetslivet. Studien syftar till att beskriva och tolka de processer, resultat och erfarenheter som verksamheten inom partnerskapet Gender School har gett upphov till. Ambitionen är i första hand att resultatet skall vara kunskapsgenererande i betydelsen att erfarenheterna kan bidra till att öka kunskaperna och medvetenheten om de processer som bidrar till att skapa ojämställda och diskriminerande förhållanden i arbetslivet, d.v.s. att resultatet av de olika delprojekten kan blottlägga några av de mekanismer som bidrar till en segregerad arbetsmarknad. En annan ambition är att undersöka hur ett partnerskap arbetar och fungerar, d.v.s. vilka för- respektive nackdelar som är möjliga att utkristallisera från detta partnerskap.

 • 3.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Hackers for Equality (HfE) : Evaluation of a Transnational Co-operation Partnership (TCP)2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Lundgren, Mats
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Projektet W7 DALARNA: En utvärderande studie av ett regionalt resurscentrum för kvinnors entreprenörskap, jämställdhet och integration. Slutrapport2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är resultatet av ett följeforskningsuppdrag som genomfördes under perioden våren 2006 och fram till och med utgången av år 2008. Uppdraget gick ut på att följa hur projektet W7 Dalarna lyckades i sin strävan att stödja utvecklingen av företag som startas av kvinnor och invandrare och samtidigt stödja samhällets jämställdhets- och integrationsarbete. Rapporten handlar om hur detta arbete förlöpte och vad det resulterade i, liksom ett försök att tolka och ge tänkbara svar till detta.

 • 5.
  Nordström, Carin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Hur ser företagande kvinnor på företagandet?2017Ingår i: Genus och företagande / [ed] P. Rytkönen & M. Bonow, Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi , 2017, s. 145-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Företagare och entreprenörer är de som står för den regionala utvecklingen och under flera år har mycket forskning gjorts på de som kanske startar företag, som en del i den globala entreprenörskapsrapporten GEM – Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds et al. 2002). Mycket tid har lagts på att studera vilka det är som kanske startar företag och vilka faktorer som avgör om man faktiskt startar eller inte. Enligt rapporterna är det flest män som startar och driver företag i Sverige och i världen. F.d. Näringslivsministern Maud Olofsson 1 (C) ville ta reda på hur man kunde motivera kvinnor att bli företagare och minska på hindren. Därför utsåg hon 2007 Nutek, på uppdrag från regeringen, att studera detta med fokus på att främja kvinnliga företagare (Tillväxtverket 2015a). Mellan 2011–2014 tilldelades även Tillväxtverket 65 miljoner årligen av regeringen, för att fortsätta arbetet kring att främja kvinnliga företagare där uppdraget präglades av att ta fram en strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor samt skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse genom att få fler företagande kvinnor (Tillväxtverket 2015a). Under perioden 2008–2014 har Tillväxtverket även haft ett ambassadörsprogram för att väcka intresse kring att starta företag och ambassadörerna har t.ex. besökt skolor, nätverk, företagsmässor, haft personliga möten med kvinnor som funderat på att starta företag (Tillväxtverket 2015a). Syftet med det här kapitlet är att lyfta vad som behövs för att få fler kvinnor att våga satsa, samt om det finns tillväxtpotential och vad som då krävs. I det här kapitlet kommer fyra företagande kvinnor att lyftas upp samt fem kvinnliga ambassadörer om hur de ser på att driva företag och hur de ser på sitt företag och framtiden. Förhoppningsvis kan deras berättelser sporra även andra att våga starta företag.

 • 6.
  Rosén, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Welcome to the most equal country in the world!Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Vinberg, Stig
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sandberg, Karl W
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Hydén, Katarina
  Schönbäck, Catharina
  Förbättringsprocesser: vägar till arbetsglädje, hälsa och effektivitet2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Dalarnas Kompetenscentra för arbetet mot våld i nära relationer, DKV: Ett organisationsövergripande samverkans- och kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Falu kommun2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  von Schantz Lundgren, Ina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Det regionala Kvinnofridsprojektet i Dalarnas län: En kartläggande studie2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kartläggningen visar att samarbetet mellan olika kvinnojourer är under utveckling men att inte alla jourer är bemannade dagtid med avlönad personal. Dessa jourer är beroende av personal som arbetar på ideell basis. Därmed finns inte möjlighet till likvärdiga stöd- och hjälpformer i alla Dalarnas kommuner. Inte alla kvinno-jourer uppfattar heller att deras verksamhet anses som betydelsefull av ledande poli-tiker och tjänstemän. Socialsekreterarna beskriver ett väl fungerande samarbete med kvinnojourerna, något som också motsvaras av den bild personal- och frivilligarbetare på kvinnojourerna ger. Däremot upplever kvinnojourerna ett stort problem i den ekonomiska osäkerhet som präglar verksamheten och som i praktiken innebär att antalet anställda kan variera år från år. Detta bidrar bl.a. till att arbetet med att utveckla verksamheten försvåras. Det råder också periodvis platsbrist på kvinnojourerna. I de flesta fall löses detta ge-nom det kontaktnät som personalen/frivilligarbetarna på kvinnojourerna har och de hjälpsökande kvinnorna kan då beredas plats på en annan kvinnojour. Det får dock anses som otillfredsställande att kvinnor i behov av stöd inte med säkerhet kan er-bjudas hjälp sitt närområde. Det finns tillfällen när kvinnan, kanske på grund av en särskilt allvarlig hotbild, behöver komma till en kvinnojour på stort avstånd från hemorten, men det är ett annat problem. De brister i kunskaper och kompetens av generell karaktär som här formuleras stämmer väl överens med den problembild som finns i landet i övrigt. Kvinnofridsproblematiken är ett mycket skambelagt område. Många kvinnor polisanmäler inte kvinnofridsbrott och det stora mörkertalet, tillsammans med den skam kvinnor upplever, gör att många kvinnors och barns utsatthet aldrig blir känd utanför den egna familjekretsen. Många misshandlade kvinnor utvecklar också olika strategier för att dölja sin situation. Det gör att professionella som möter dessa kvinnor kan ha har svårt att upptäcka de ibland mycket subtila tecken som kan finnas på att de befinner sig i en misshandelsrelation. Till detta kommer att myndigheter och organisationer ofta har begränsade möjligheter att på ett konkret och mer långsiktigt sätt erbjuda hjälp och stöd. I kartläggningen såväl som i forskning framkommer att dessa förhållanden tenderar leda fram till en situation där den personal som möter dessa kvinnor undviker att ställa frågor, även om de har misstankar om att kvinnan blivit misshandlad. Ett mer eller mindre medvetet samspel mellan den misshandlade kvinnan och olika yrkesföreträdare kan uppstå som innebär att misshandeln förblir dold och att en ytterst kom-plex samhällsproblematik kan fortsätta att föra en till stor del undanskymd tillvaro.

1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf