Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
12 1 - 50 of 79
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jönsson, Erik
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Realism genom högtalare: En kvalitativ studie om högtalarkonfigurationer2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ändamålet med denna uppsats är att undersöka hur vi kan demonstrera en mer realistisk ljudbild genom högtalaren som återskapar ljudkällan. För att få en klarare bild av hur ett realistiskt återskapande av en ljudkälla skulle kunna fungera, genomfördes ett anonymt lyssningstest med sex stycken deltagare där de via en enkät fick delge sina tankar kring vad de upplevde som den mest realistiska återgivningen av en ljudkälla. Testet utformades på så sätt att testdeltagarna, med ögonbindel, först fick lyssna till en gitarrist som spelade en komposition, och därefter fick lyssna till en inspelad version av samma komposition genom tre stycken olika högtalarkonfigurationer: mono, stereo och enegenkonstruerad konfiguration med högtalare i fyra riktningar: vänster, höger, upp, ner. Alla testdeltagare har tidigare erfarenhet inom mixning och musikskapande för att lättare i ord kunna beskriva och delge vad det är för auditiva skillnader de upplever. För att kunna få utökad förståelse för hur vi kan återskapa ljud mer realistiskt har även en intervju genomförts med en ljudingenjör som har över 30 års erfarenhet i branschen med band som bland annat Red hot chili peppers. I denna studie användes en kvalitativ metod där varje testdeltagare har fått besvara frågorna i lugn och ro. Svaren från deltagarna samt intervjun, har analyserats för att kunna anknytas till tidigare forskning och närliggande teori. Detta för att kunna få en fördjupad förståelse kring hur vi upplever olika typer av ljudkällor samt vad realistisk återgivning av ljud är för lyssnaren. Undersökningens svar bidrar till ytterligare stöd för tidigare forskning om hur vi upplever ljudskillnader inom den psykoakustiska teorin inom ljud.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Holmlund, Evelina
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Betydelsen av tillitsfulla relationer mellan barn och pedagog i förskolan: En kvalitativ intervjustudie om betydelsen av tillitsfulla relationer i förskolan - för barns lärande och utveckling2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ansvara över att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket,2018, s. 15). Syftet med den här studien är att belysa förskollärares uppfattningar om relationernas betydelse mellan barn och pedagog i förskolan, för lärande och utveckling. Kvalitativa intervjuer har använts som datainsamlingsmetod i studien där fyra verksamma förskollärare från olika förskolor intervjuats. Resultaten har analyserats genom Fredriksson (2019) tolkning av Bubers teoretiska perspektiv om mellanmänskliga möten. Resultaten visar att förskollärarna menar att det är av stor betydelse att pedagoger och barn får en tillitsfull relation till varandra för att barnen ska kunna utvecklas. Förskollärarna redogör för strategier om relationsskapande och även hur goda relationer kan gynna barnens framtida liv som samhällsmedborgare. Det råder dock olika uppfattningar om hur pedagoger hanterar svårigheter i relationerna mellan barn och pedagog, då några förskollärare menar att det är pedagogens ansvar att skapa tillitsfulla relationer med alla barn medan andra förskollärare menar att det inte går att skapa goda relationer till alla barn i förskolan. En slutsats som drasär att skapandet av tillitsfulla relationer mellan barn och pedagog i förskolan verkar vara komplext och förskollärarnas uppfattningar om relationsskapandet varierar. Sammantaget visar resultaten även att förskollärarna anser att det krävs kompetens för att skapa goda och tillitsfulla relationer till barn i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Emil
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work. Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Supervisors’ guidance of PETE-students at practicum: a matter of controlling- or adventurous journeys2023In: Proceedings for the European Conference on Reflective Practice-based Learning 2023: November 20th-22nd 2023 / [ed] Georgsen, Marianne; Dau, Susanne; Helverskov Horn, Line, Ålborg: Aalborg University Press , 2023, p. 213-231Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Supervisors are key actors for physical education teacher education (PETE) students at practicum. Their guidance influence what PETE-students focus on when teaching and reflecting on their teaching. In addition to that, Russell (2013) states that reflective practice should be experienced in classrooms at schools, and not in the halls of the university. Therefore, my study focus on how supervisors’ guidance affects PETE-students experiences of teaching at schools by investigating their reflective conversations when planning and evaluating PETE-students teaching. Schön (1983) states that practitioners, e.g., teachers, conversate with teaching situations when they reflect. For that reason, supervisors are central figures, as they can (re)direct PETE-students’ attention by their guidance on meaningful aspects that PETE-students should consider in teaching situations. Supervisors’ guidance reduces the influences PETE-students should pay attention to. However, supervisors cannot foresee what PETE-students’ pay attention to, but supervisors can be committed to stimulate PETE-students development as professionals by (re)directing their focus. My results indicate that supervisors’ guidance can be more or less controlling, which affects how PETE-students experience their learning journeys at practicum. The PETE-students either, experienced controlled journeys where they had specified rules to follow, or they experienced more adventurous journeys where they had the opportunity to find their own path as teachers. Supervisors can stimulate PETE-students’ professional growth as autonomous and responsible teachers by being committed to encouraging them to consider their teaching thoroughly and allowing them to decide how to teach at practicum.

  Download full text (pdf)
  Supervisors’ guidance of PETE-students at practicum: a matter of controlling- or adventurous journeys
 • Johansson, Emil
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science. Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Supervisors’ guidance of PETE students’ reflections at practicum: creating conditions for different learning journeys2024In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical education teacher education (PETE) students’ reflections on their practicums are influenced by how their supervisors guide them. Supervisors often evaluate and discuss PETE students’ teaching by guiding their focus on essential aspects to consider. This exploratory case study focuses on how supervisors’ guiding styles in reflective conversations affect how PETE students make meaning of their teaching. Reflective practitioners, in this case PETE students, make sense of practical situations from their own perspectives as part of their teaching practice. Supervisors’ guidance is essential here, because it can change PETE students’ understanding by (re)directing their attention to meaningful aspects when framing their teaching and help them to examine it from new perspectives. However, the findings indicate that supervisors’ various guidance affect how PETE students experience their learning journeys during practicum. In this study, the participating PETE students’ experiences of practicum differed: either they experienced a controlled journey that restricted their teaching due to predefined rules and condemning attitude toward pupils, or they experienced an adventurous journey that enabled them to find their own paths as a teachers.

  Download full text (pdf)
  Supervisors’ guidance of PETE students’ reflections at practicum: creating conditions for different learning journeys
 • Spjeld Klemetsen, Ingebjørg
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Eriksson, Terece
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Fri lek: Förskollärares förhållningsätt och deltagande i barns fria lek2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018, s.8) beskriver leken som grunden för utveckling, lärande och välbefinnande, samt att den ska ha en central plats i utbildningen. Vidare i styrdokumentet beskrivs leken som initierad av vuxna eller av barnen själva. Studiens syfte är att problematisera och diskutera om förskollärares förhållningsätt till barns fria lek i förskolan. För att uppnå studiens syfte använder vi oss av en kvalitativ insamlingsmetod där vi genomför intervjuer med sex yrkesverksamma förskollärare vid två olika förskolor. De frågeställningar som är grunden för vår studie är följande: Vilken förståelse har förskollärare av fri lek? Hur ser förskollärare på sin egen roll i relation till den fria leken? Resultatet i studien visar att förskollärarna ger en bild av den fria leken som en form av lek som är fri från vuxet styrande. Å andra sidan uttrycker de flera fördelar kring att vara delaktiga kring barns fria lek, då de ges möjlighet att bland annat förebygga konflikter och“avstyra” oönskade lekar. Utifrån studies resultat drar vi slutsatsen att det finns oklarheter kring fria lekens innebörd och att förskollärarna i studien styr leken på ett eller annat sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Östberg, Emilia
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Utomhuspedagogik –en arbetsmetod i förskoleklass?2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att beskriva hur lärare uppfattar utomhuspedagogik som arbetsmetod i förskoleklass samt lärares didaktiska val i relation till utomhuspedagogik i förskoleklass. Det är en enkätstudie som främst utgår från kvantitativ metod med inslag av kvalitativ analys. Studien tar avstamp i didaktiskt perspektiv. Didaktiska frågeställningar och didaktisk modell i form av utvidgad didaktisk triangel ligger till grund för analys av resultatet. Resultatet grundar sig på 13 lärares enkätsvar. Resultatet visar att samtliga respondenter anger att de använder sig av utomhuspedagogik som arbetsmetod i mer än ett ämne. Frekvensen av utomhusundervisningvarierar mellan enstaka tillfällen per termin till återkommande inslag varje vecka. Oavsett i vilken omfattning lärarna i studien uppger sig använda utomhuspedagogik önskar så gott somsamtliga att undervisa utomhus oftare. Didaktiska val kopplat till var, varför, inom vad och för vem synliggörs. Möjligheter som framträder kopplat till utomhuspedagogik rör främst tankar kring olika sätt att lära in kunskap och variation av lärmiljö. I stort sett alla lärarna i studien anser att utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till undervisning inomhus och att det kan möjliggöra ytterligare lärande. Hinder som lärarna uttrycker för att bedriva utomhuspedagogik berör organisatoriska aspekter samt elevers undermåliga kläder. Även brist på anpassat undervisningsmaterial för utomhusbruk lyfts av några lärare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Nils
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Lundberg, Matilda
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Multimodalitet i Eurovision Song Contest: Hur en publik bedömer ett musikframträdande på tv2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since its debut 1956 Eurovision Song Contest has been a live televised music competition. Over several decades the contest has evolved and with modern technology the contest is about more than just the musical aspects. There are now many more factors to consider while watching and judging the competing acts. Various modes of communications, such as audio, visual, and performance elements, collectively create meaning and contributes to the overall viewing experience. To understand which elements are more profound in creating meaning, a study of seven Eurovision fans was undertaken in a focus group. The fans got to watch seven handpicked Eurovision performances from within the past decade (2014-2023). The result is a discussion about how this audience perceive and value modes and to which degree these aspects generated meaning for each of them individually. Through a comprehensive analysis of the discussion, the study aims to uncover patterns, preferences, and the evolving role of multimodality in shaping the audience's perception of Eurovision as a multimedia spectacle. The participants were able to speak freely about the subject due to their shared interest of the topic, yet the conversation did not particularly hold any evidence of multimodal patterns nor multimodal grammar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kylberg, Eskil
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Jäärf, Adam
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  3D-folk och 2D-hallucinationer: Hur blandningar av 2D- och 3D-animation kan gestalta karaktärspsykologi2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många olika animatonstekniker och vanligtvis använder filmer och TV-serier bara en, men vissa blandar olika animationstekniker i olika utsträckning. Ett sådant verk är den första säsongen av TV-serien Arcane, som konstant blandar digital 2D- och3D-animation. Denna uppsats undersöker hur blandad animation påverkar bildberättandet, med fokus på hur en blandning av 2D- och 3D-animation kan användasför att gestalta karaktärspsykologi. Uppsatsen analyserar Arcane utifrån ett multimodalt perspektiv med syftet att få en djupare förståelse för animationsteknkernas egenskaper och samspel. Analysen visar att Arcane använder sina två aimationstekniker på många olika sätt i olika sammanhang, vilket skapar ett brett utbud av olika meningar. Vidare varierar animationstenikernas förekomst beroende på vilken karaktär en given scen kretsar kring. Genomgående i hela säsongen är att vid flera tillfällen används kontrasten mellan animationsteknikernas utseenden för att illustrera motsättningar mellan element animerade med olika tekniker. Slutsatsen som kan dras är att verk animerade med flera tekniker kan använda båda teknikernas unika egenskaper efter önskemål och behov. Dessutom kan verken använda kontrasten mellan två animationstekniker för att skapa ytterligare meningar. Alltså kan verk animerade med flera tekniker variera sitt visuella berättande mer och skapa fler olika meningar än verk animerade med bara en teknik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Paulander, Kornelia
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Historierna i rummet: Utmaningar och möjligheter med flera historiekulturer representerade i multikulturella klassrum samt strategier för bemötandet av dessa2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to analyze history teachers' experiences of encounters with different historical-cultures in multicultural classrooms, and to identify their didactic strategies to respond to these. The study is carried out in three stages consisting of a preliminary survey, a questionnaire survey and then two face-to-face interviews. The study is aimed at highschool teachers in the subject of history and is searching for teachers who have dealt with different historical-cultures in the classroom and how they think about teaching methods, challenges, opportunities and strategies. The study concludes that historical-cultural differences can be expressed through out a lack of prior knowledge, through students not recognizing themselves in the history that is presented and discussed during the lessons. The study also shows through conflicts and emotional expressions related to different perspectives and interpretations of history. The survey then shows that the majority of the participating teachers sees opportunities in having several historical-cultures present in the classroom and believe that it opens up more perspectives, which all students can benefit from. This is because the students gain a broader awareness of history and feel that they are not presenting a "proper historical narrative". The strategies that are presented for meeting and dealing with different historical-cultures in teaching are largely about the teacher needing to build good relationships with the students and developing a safe classroom climate. It´s also important that the group is safe with eachother, in order to be able to discuss historical cultural differences in a respectful and rewarding way. The teaching should also be strategically planned based on which group the teaching will take place in. This is to avoid anyone feeling offended, or conflicts between students to occur. Despite the fact that historical and cultural differences can be perceived as sensitive or conflict-creating, the survey shows that teachers find it extremely important to show different historical perspectives in order to make the subject relevant to all students in the classroom. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Stub Nybelius, Marit
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Medie- och informationskunnighet är mer än bara källkritik och tekniskt kunnande. Vilka behov är det som behöver mötas och hur?2024In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 17, no 3, p. 77-89Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The same day as the invasion of Ukraine started, the two biggest TVnews channels in Sweden and the prime minister pointed out the problem with source criticism of media and that it is difficult to know what a reliable source is and why it is very important to be critical (SVT, 2022; TV4, 2022). This article dwells on source criticism in mainly digital media within the school subject of civics, both as a problematizing text and as a discussion. The discussion has its basis in two studies. One is a study from the Swedish Schools Inspectorate that originates from an audit of the teaching of source criticism within civics classes, mainly in regards to digital media and where there is a criticism towards the content and teaching of the subject. The other study is a study from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) that was published in May 2021. It is a PISA study where it was noted that 15 year old pupils all over the world had difficulties in sorting facts from opinions in digital media. The Nordic Countries were ranked high, despite only around 50 percent of the pupils managing to differ between fact and opinion. The two studies are then brought up in conjunction with previous research, which mainly focuses on the teaching of source criticism within civic classes and the mediatization process that is ongoing in society, and which forms the basis for the discussion. Based on the problematization it is evident that there is a strong need to increase the knowledge of media and information among pupils, if they are to be brought up as citizens in a democracy. The three main questions are therefore, what kind of MIL do the pupils have and do the teachers in the schools have the opportunity to further their education to a required level and is it reasonable that student teachers in the subjects they are training for should also have time to educate themselves sufficiently in Media and information literacy to be able to strengthen the pupils MIK? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Public defence: 2024-03-28 13:00 room Clas Ohlson
  Saeed, Nausheen
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Objective Assessment of Loose Gravel Condition using Machine Learning with Audio-visual Observation2024Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A well-maintained road network is essential for sustainable economic development, providing vital transportation routes for goods and services while connecting communities. Sweden's public road network includes a significant portion of gravel roads, particularly cost-effective for less populated areas with lower traffic volumes. However, gravel roads deteriorate quickly, leading to accidents, environmental pollution, and vehicle tire wear when not adequately maintained. The Swedish Road Administration Authority (Trafikverket) assesses gravel road conditions using subjective methods, analysing images taken during snow-free periods. Due to cost constraints, this labour-intensive process is prone to errors and lacks advanced techniques like road profilometers.

  This thesis explores the field of assessing gravel road conditions. It commences with a comprehensive review of manual gravel road assessment methods employed globally and existing data-driven smart methods. Subsequently, it harnesses machine hearing and machine vision techniques, primarily focusing on enhancing road condition classification by integrating sound and image data.

  The research examines sound data collected from gravel roads, exploring machine learning algorithms for loose gravel conditions classification with potential road maintenance and monitoring implications. Another crucial aspect involves applying machine vision to categorise image data from gravel roads. The study introduces an innovative approach using publicly available resources like Google Street View for image data collection, demonstrating machine vision's adaptability in assessing road conditions.

  The research also compares machine learning methods with manual human classification, specifically regarding sound data. Automated approaches consistently outperform manual methods, providing more reliable results. Furthermore, the thesis investigates combining audio and image data to classify road conditions, particularly loose gravel scenarios. Early feature fusion using pre-trained models significantly improves classifier accuracy.

  The research proposes using cost-effective devices like mobile phones with AI applications attached to car windshields to collect audio and visual data on gravel road conditions. This approach can provide more accurate and efficient data collection, resulting in real-time mapping of road conditions over considerable distances. Such information can benefit drivers, travellers, and road maintenance agencies by identifying problematic areas with loose gravel, enabling targeted and efficient maintenance efforts, and minimising disruptions to traffic flow during maintenance operations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • Waller, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Pääjärvi, William “Wille”
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Franchisefeber: En netnografisk studie om franchisefilmens dragningskraft2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en netnografisk studie av film som en social praktik, med ett fokus på franchisefilmer och deras fanbaser. Studien utforskar diskussionstrådar på onlineforumet Reddit och presenterar och diskuterar de olika motiven som driver fans till att engagera sig i diskussioner online om franchisefilmer. Studien presenterar hur relationen mellan användare av onlineforumet ser ut och hur de förhåller sig till varandra och till makthavare i filmindustrin som utgör världen fans deltar i. Den här studien drar slutsatsen att film för en nutida digital publik inte bara är en estetisk produkt utan också fyller en social funktion i form av demokratiska diskussioner, gemenskap, kunskapskapande och skapande i sig. I den här möjligheten ligger också drivkraften till fansens engagemang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Amilon Rogerstam, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish.
  Kårelind, Clara
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish.
  Att utveckla läsmotivation i undervisningen: En empirisk studie som undersöker hur en grupp svensklärare arbetar med läsmotivation2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den senaste PISA-mätningen uppvisade de lägsta siffrorna sedan mätningens start år 2000 när det kommer till läsförståelse. Läsmotivation är en viktig del i att få barn och ungdomar att läsa litteratur och således utveckla läsförmågan, läsförståelse innefattat, och är därmed relevant inom svenskdidaktik. Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att undersöka hur en grupp svensklärare beskriver hur de i undervisningen arbetar med att främja elevers läsmotivation. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med 11 lärare i årskurs 7–9. Resultatet visar att lärarna upplever att såväl läsmotivation som läsförståelse idag är bristande och många av lärarna beskriver också hur de anpassar sin undervisning utifrån det. De mest framträdande metoderna i undervisningen, utifrån lärarnas beskrivningar, är att arbeta gemensamt med litteraturen, både när det kommer till läsningen i sig och uppgifterna kopplade till den. Litteraturen i sig och dess innehåll är även av vikt där lärarna bland annat framhåller att det är viktigt att hitta litteratur som intresserar och relaterar till eleverna, samt litteratur av rätt svårighetsgrad. Det resultat denna studie pekar på är relativt överensstämmande med den tidigare forskningen som lyfter såväl gemensam läsning och vikten av att använda litteratur som passar eleverna. Många av undervisningsmetoderna lärarna nämner kan relateras till den motivationsteori som används i denna studie, Self-Determination Theory, som framhåller att det för motivationen är viktigt att elever får känna att de lyckas och därmed känna kompetens, samt att elever motiveras av att känna samhörighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Gao, Man
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Chinese.
  Cross-Language Perception of Lexical Tones by Nordic Learners of Mandarin Chinese2024In: Languages, ISSN 2226-471X, Vol. 9, no 2, article id 65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While existing cross-language studies on the perception of non-native tones primarily focus on naïve listeners, this study addresses an obvious gap by investigating learners from diverse language backgrounds. Specifically, it investigates Mandarin tone perception in two groups of learners from Nordic languages, Swedish (a pitch-accent language), and Danish (a non-tonal language), as well as in a group of native Chinese speakers. Analysis of their performance in tone identification task revealed a slight advantage for Swedish learners, implying the influence of their pitch accent background in learning Mandarin tones. However, both Swedish and Danish learners who excelled in the tone identification task exhibited similar perception of within-category tonal variations but differed from native Chinese speakers. Additionally, the study found that the presence of length contrast, a prosodic feature in the learners’ native languages, significantly influences their perception of Mandarin tones.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Sjödén, Sandra
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Historiskt berättande genom spelfilm: En analys av filmen Quo Vadis, Aida? (2020) utifrån dess potential att utveckla elevers narrativa kompetens som uttryck för historiemedvetande2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie analyseras filmen Quo Vadis, Aida? (2020) utifrån dess potential att utveckla narrativ kompetens, som ett uttryck för historiemedvetande, hos elever i en undervisningskontext. Filmen analyseras utifrån en narrativ analysmetod med fokus på vad filmen berättar samt hur det berättas. Därefter används Rüsens teoretiska begrepp erfarandets, tolkandets samt orienterandets kompetens för att belysa filmens potential att utveckla narrativ kompetens. Rüsens teoretiska begrepp används som utgångspunkt men vävs också ihop med fler teoretiska analysverktyg, som den dubbla tankeoperationen och historisk empati. Utifrån tidigare forskning diskuteras sedan filmens möjligheter samt utmaningar att användas i historieundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Resultatet visar att det finns potential för Quo Vadis, Aida? att kunna användas på ett meningsfullt sätt i historieundervisningen för att utveckla elevers narrativa kompetens, som uttryck för historiemedvetande. Möjligheterna utgörs av filmens sätt att gestalta och väva samman ”små” och ”stora” berättelser, dess potential att beröra eleverna känslomässigt, samt öppna upp för värdeladdade frågor och diskussioner kring moraliska dilemman. Det finns också ett par utmaningar som behöver tas i beaktande för att filmen ska kunna leva upp till sin fulla potential. Det är ett tidkrävande och komplext arbete för läraren att se till att det finns en balans mellan känslor och kognitiva processer i undervisningen, för att inte elevernas känslor ska ta över och riskera att utvecklandet av historisk empati och historiemedvetandet blir lidande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ahmed, Marwo
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare.
  Ilau, Diana-Madalina
  Dalarna University, School of Health and Welfare.
  Mäns upplevelser av sexualitet efter radikal prostatektomi: En kvalitativ metasyntes2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The prostate is a gland located under the male bladder and surrounding the urethra. Prostate cancer is the most common form of cancer in Sweden among men. A common treatment is radical prostatectomy, which means removal of the prostate gland. One of the side effects of this treatment is erectile dysfunction, which affects over half of men after the procedure. Men's sexuality is intimately linked to the social context and can be influenced by both physiological and psychosocial factors

  Aim: To describe men's experience of sexuality after radical prostatectomy.

  Method: Meta-ethnography was chosen as the analysis method to answer the purpose of the meta-synthesis. PubMed, CINAHL and PsykINFO were used for data collection. The quality of the articles was assessed according to the Joanna Briggs review template. The results of the meta-synthesis are based on 15 scientific articles.

  Results: The result consists of three main categories that emerged during the analysis of the articles: The first main category is the experience of sexual life, which includes the subcategory Lack of support and the subcategory Restrictions on sexual activity. The second main category is Impact on psychosocial well-being and perceived emotions followed by the sub-category Life transitions and changes, impact on quality of life and the sub-category Redefining sexuality. The third main category is Changed Identity which is followed by the sub-category Loss of Confidence, Masculinity and Masculinity.

  Conclusion: Men experienced negative changes in their sexual scripts, influenced by traditional masculinity norms. For that reason, it is of great importance that this patient group receives adequate support after the operation and sexual counseling in order to promote sexual health, sexuality and to minimize negative side effects on quality of life and men's perception of masculinity and masculinity. Clinical applicability: This study may contribute to an increased insight, knowledge and understanding of men who have undergone radical prostatectomy. Which can further help midwives manage the treatment of these patients. Improved insight and understanding of the problem can promote high-quality person-centred care, reduce hospital stays and increase patients' trust in health care. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Margrain, Valerie
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Assessment and Gifted Discourse in Swedish Early Years Education Steering Documents: The Problem of (In)Visibility2023In: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 13, no 9, p. 904-904Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how assessment is presented in Swedish early years’ steering documents and considers risks for young gifted students in relation to assessment (or lack thereof). Document analysis was undertaken on, firstly, Swedish curriculum documents for the preschool and for the compulsory school, and secondly, mapping materials used in the preschool class with six-year-old children. Results show that assessment is not a term used in Swedish early years curricula. Instead, preschool teachers are asked to evaluate their own practice; preschool class teachers are asked to engage with mapping and only to consider working toward later assessment goals in year 3 of school. A plethora of alternative assessment terms are used in the curriculum without definition. Giftedness is also invisible in the curriculum. However, the mapping materials used with six-year-old students in the subject areas of mathematics and Swedish do encourage teachers to consider children who achieve mastery early. Further, these materials provide supportive questions and activities for teachers to use in exploring further. The specific examples of assessment discourses and the need to consider gifted children are combined in this article to highlight aspects of teacher work that are important for the educational rights of an often-forgotten group of learners.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Randahl, Ann-Christin
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Olin-Scheller, Christina
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  From authorised visitor to key person – a trajectory of participation in teacher Facebook groups2023In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 14, no 4, p. 480-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports a study on members in self-organised Facebook groups for teachers. The aim is to investigate how teachers’ needs and actions form their roles in the extended staffroom. 26 teachers from six different Facebook groups within two different school subjects, mathematics and Swedish, are interviewed. The results reveal a trajectory from a lurking behaviour as authorised visitor to a key person within the community of the group or an influencer, where teachers can function as authorities in their field. In relation to this trajectory, the interviewed teachers describe the choice to become public as a crucial step, emphasising the courage needed. A next important step can be identified when teachers leave the role as consumers of content that others provide, asking questions and commenting on others’ posts, in favour of a more contributing role, publishing their own posts and expressing an agenda. Further, these kinds of large Facebook groups can be seen as a node in teachers’ social media networks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Jakobsson, Martin
  et al.
  Karlstads universitet, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013).
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Randahl, Ann-Christin
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Modig, Niclas
  Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013).
  Semantiska vågor i undervisningen: Likheter och skillnader i skolämnena matematik och samhällskunskap2023In: Utbildning och lärande, ISSN 1653-0594, Vol. 17, no 2, p. 59-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  If students are to build knowledge, it is important to connect disciplinary knowledge to students’ everyday knowledge when teaching. In this study, the relationship between disciplinary- and everyday knowledge in subject-teaching is analysed, based on the semantic dimensions used in Legitimation Code Theory. Un-packing disciplinary concepts through concrete examples implies a shift towards a context-dependent everyday knowledge, while re-packing them entails a shift towards disciplinary abstractions and context-independent generalizations. Over time these shifts constitute so-called semantic waves argued to facilitate students´ knowledge building. Earlier research suggest that the form of these semantic waves can differ between school-subjects. Therefore, this article examines semantic waves in two contrasting subjects – Mathematics and Social Science Education, aiming at a better understanding of how and why semantic waves differ. The results reveal that the forms of semantic waves differ between the two subjects. In Mathematics, when teaching different geometrical concepts, the semantic shifts through un-packing and re-packing were frequent and evenly distributed. When teaching about pricing and household in Social Science, un-packing activities dominated, making shifts biased towards everyday knowledge. These differences are discussed in terms of semantic waves constituting a different pulse when making knowledge-building possible in Mathematics and Social Science.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Gustafsson, Marcus
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Liljekvist, Yvonne
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Resources for planning and teaching mathematics: A Swedish upper-secondary school case study2023In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates resource use by upper-secondary mathematics teachers in the context of collaborative planning. A thematic content analysis is conducted on audio-recorded teacher discussions in order to find out what resources are used by the teachers, how they are used, and for what reasons. The findings show that although teachers use a variety of resources to support their instructional enactment as well as instructional design, there is a difference in how they use different resources to support different planning practices. For instructional design, curriculum resources provide support for the mathematical content, while social resources, self-generated documents, and cognitive resources provide support for the design of instructional activities. Authority is given by teachers to curriculum resources, but conflicts of authority emerge in discussions, when teachers’ abilities to exert their agency are not supported by curriculum resources. We discuss the findings in relation to authority and resource use, as well as for established conceptualizations of resources. The findings bear practical implications for the design of curriculum resources.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Palmér, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Sverige.
  van Bommel, Jorryt
  Karlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Young Students Exploring Measurement Through Problem Solving and Problem Posing2023In: The Mathematics Educator, ISSN 0218-9100, Vol. 31, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The empirical data in this study are from a series of two lessons on measurement implemented in seven classes with 119 six-year-old students in Sweden. Both problem solving and problem posing were shown to be important in early mathematics when students in this study worked on one problem-solving task and one problem-posing task on measurement. As there are few studies specifically on problem posing in early mathematics and on young children’s understanding of measurement, this study adds knowledge of value for both teachers and researchers. In the study, paper-and-pen work from the students was analysed together with interviews conducted after the students had worked on the two tasks. When solving the task on measurement, the students discerned shape, size, distance, and number as mathematical aspects of measurement. When asked to pose a similar task, only size and number reoccurred as mathematical aspects of measurement. However, other features from the problem-solving task reoccurred in the posed tasks: similar drawings were used in combination with questions on measurement as the mathematical content.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • Melin, Jenny
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Boberg, Josefine
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Anknytning i förskolan: En kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie är att diskutera och problematisera begreppet anknytning utifrån några förskollärares uppfattningar om betydelsen av anknytning mellan barn och förskollärare samt att ta reda på vilka sätt förskollärarna själva menar att de arbetar med anknytning. Den teoretiska utgångspunkten som vi följde oss av i vår studie var John Bowlbys (1907–1990) anknytningsteori. Anknytningsteorin använder begreppen trygg bas, säker hamn, trygg anknytning, otrygg anknytning, ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning för att analysera barns anknytning. Den metod vi har använt oss av i datainsamlingen var kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Förskollärarna menar att anknytningen har stor betydelse för barnen i förskolan och att det är en viktigt grund för barnens utveckling. Alla förskollärare anser att det är viktigt att man är överens i arbetslaget hur man vill arbeta kring anknytningen med barnen. Att samtliga i arbetslaget ska visa engagemang för att barnen ska känna sig trygga oavsett utbildning. Detta examensarbete ger personal i förskolan viktig kunskap om anknytning och dess betydelse för barnen. Det ger också viktig kunskap om hur förskollärare arbetar med anknytning i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Saini, P.
  et al.
  Dhar, A.
  Powar, Satvasheel
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Energy Technology. Indian Institute of Technology Mandi, India.
  Performance evaluation of a parabolic trough collector with a uniform helical wire coil flow insert2024In: Results in Engineering (RINENG), ISSN 2590-1230, Vol. 21, article id 101794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Solar energy is an extremely useful and dependable renewable energy source for meeting our society's diverse energy demands. Solar concentrator-based energy systems are currently the most efficient methods of using solar energy. Among these technologies, the parabolic trough collector is a mature and effective concentrating solar power technology with a wide range of real-world applications using solar alone or in combination with other energy sources. Flow insert is a potential approach for improving parabolic trough solar collector performance through enhanced heat transfer and heat absorption. The purpose of this study is to determine the feasibility of using a uniform helical wire coil flow insert in the LS-2 parabolic trough solar collector module. A computational fluid dynamic model developed in Ansys 18.1 is used in the current investigation. A uniform helical wire coil flow insert is modeled and compared with the plain tube without any insert inside it. Flow analysis, overall efficiency, exergy efficiency, and thermal efficiency are compared in the evaluation process. The overall efficiency and exergy efficiency of the parabolic trough collector are the most critical criteria in determining its performance. The parabolic trough collector is examined using a range of inlet fluid temperatures ranging from 303 K to 603 K and a volumetric flow rate of 50 L per minute to 250 L per minute. The pumping work is found to be the lowest, indicating that the increase in pressure drop has a negligible effect on the overall system performance. For the flow rate of 50 L per minute and inlet heat transfer fluid temperature of 303 K, the overall, exergy and thermal efficiency using a uniform helical wire coil flow insert are found to be 2.07 %, 2.1 %, and 2.2 %, respectively. © 2024 The Authors

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Heinrichs Lindgren, J.
  et al.
  Mikado, H.
  Donzel-Gargand, O.
  Surreddi, Kumar Babu
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Materials Technology.
  Wiklund, U.
  Kawamura, S.
  Jacobson, S.
  Exploring the tribochemical wear and material transfer caused by Cu15Zn alloys on shearing tools2024In: Wear, ISSN 0043-1648, E-ISSN 1873-2577, Vol. 542-543, article id 205274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cemented carbide tools are extensively used in the zipper industry, including shearing of a pre-formed Cu15Zn wire into individual zipper elements. Although the work material is significantly softer than the tool, wear is the life limiting factor for the tools and is considered to be of tribochemical nature. So far it has not been explained, however, it is known that the wear rate of uncoated, as well as CrC and CrN coated, cemented carbide increases dramatically when Zn is omitted from the Cu alloy. In this paper, worn tool surfaces, including any transferred material, were studied to investigate the tribochemical wear mechanism in detail. Material transfer occurred onto all tool surfaces. Cu and Zn were separated on the sub-micron scale, and preferential transfer of one of the constituents was observed. This is reflected in the outermost surface of the sheared element, which shows a homogeneous composition elsewhere. Oxidation was observed of all tool surfaces, which indicates elements of oxidative wear. Further, any Zn transferred to the tool surfaces was oxidized. Thus, it is suggested that the presence of Zn reduces the oxygen available and consequently reduces the oxidation rate of the tool surfaces, leading to the protective effect previously observed. © 2024 The Authors

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kariniemi, Janina
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Pedagogers syn på barns riskfyllda lek i förskolans utomhusmiljö: En intervjustudie2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskolans pedagoger ser på barns möjligheter att utmanas till riskfylld lek i förskolans utomhusmiljö. Studien utgår ur ett sociokulturellt perspektiv och Gibsons teori om handlingserbjudanden i den fysiska miljön. För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer med fem pedagoger i tre förskolor genomförts. Resultatet visar att pedagogernas syn på riskfylld lek till största del beror på deras egna erfarenheter. Pedagogerna delar uppfattning om vad riskfylld lek kan vara och vilka positiva sidor den har för barnen. Den negativa sidan av riskfylld lek är att barnen kan skada sig. Resultatet visar även att flera av pedagogerna upplever att en samsyn i arbetslaget eller på förskolan gällande riskfylld lek saknas. Möjligheter till riskfylld lek skapas enligt pedagogerna genom att vistas i naturen i närheten av förskolan och med icke färdigt och löst material som har ett fritt handlingsutrymme.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Wang, Zhenwu
  et al.
  Xue, Liang
  Guo, Yinan
  Han, Mengjie
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Liang, Shangchao
  Solving dynamic multi-objective optimization problems via quantifying intensity of environment changes and ensemble learning-based prediction strategies2024In: Applied Soft Computing, ISSN 1568-4946, E-ISSN 1872-9681, Vol. 154, article id 111317Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Algorithms designed to solve dynamic multi-objective optimization problems (DMOPs) need to consider all of themultiple conflicting objectives to determine the optimal solutions. However, objective functions, constraints orparameters can change over time, which presents a considerable challenge. Algorithms should be able not only toidentify the optimal solution but also to quickly detect and respond to any changes of environment. In order toenhance the capability of detection and response to environmental changes, we propose a dynamic multiobjectiveoptimization (DMOO) algorithm based on the detection of environment change intensity andensemble learning (DMOO-DECI&EL). First, we propose a method for detecting environmental change intensity,where the change intensity is quantified and used to design response strategies. Second, a series of responsestrategies under the framework of ensemble learning are given to handle complex environmental changes.Finally, a boundary learning method is introduced to enhance the diversity and uniformity of the solutions.Experimental results on 14 benchmark functions demonstrate that the proposed DMOO-DECI&EL algorithmachieves the best comprehensive performance across three evaluation criteria, which indicates that DMOODECI&EL has better robustness and convergence and can generate solutions with better diversity compared tofive other state-of-the-art dynamic prediction strategies. In addition, the application of DMOO-DECI&EL to thereal-world scenario, namely the economic power dispatch problem, shows that the proposed method caneffectively handle real-world DMOPs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Walla, Maria
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Diverse meanings ascribed to equity in early mathematics assessment2024In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a discourse analysis of early mathematics teachers’ talk about mandatory national assessment material with a particular focus on communication about equity. With this assessment material, teachers do not decide what and how to assess; however, they are the ones who carry out the work before, during, and after assessment. Thus, teachers’ views of equity in assessment may influence how assessment is prepared, conducted, and followed up in teaching. In this study, discourse analysis is used as both a theory and an analytical tool. The study included four focus groups with 12 teachers from eight schools. In their communication, teachers ascribe different meanings to equity. In the results, four discourses with diverse meanings ascribed to equity are construed by the researcher: doing the same discourse, different needs discourse, unclear conditions discourse, and different resources discourse. The meaning of equity, as well as its goal and intention, differs in these discourses, which may have implications for educational practice in terms of tensions between different goals and intentions and thus implications for the degree to which assessment may contribute to equity in early mathematics education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson Fremén, Maya
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  30 år av livsfrågor och undervisning: En studie av erfarna religionskunskapslärares upplevelse av förändringar inom livsfrågeundervisningen i grundskolans senare del2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att förstå förändringar av elevers livsfrågor och lärares didaktiska val i livsfrågeundervisningen under de senaste 30 åren. Även lärarens förutsättningar och behov för undervisning av livsfrågor undersöks. Valet av metod var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare på högstadiet med erfarenhet av läroplan Lpo94, Lgr11 samt Lgr 22. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av en idéanalys, vilket synliggjorde likheter och skillnader i lärarnas värderingar och uttryck. Resultatet analyserades sedan utifrån ett generationsperspektiv med hjälp av begreppen självuttryck och normkritik. I materialet framgick att elevernas livsfrågor har förändrats under de senaste 30 åren. De har gått från att utgå från lärare och religiösa livsfrågor så som frågor om livet, döden och abort till ökat elevfokus och mer privata frågor om till exempel sexualitet, kärlek och relationer. Livsfrågorna påverkas även av samhällets förändringar. Lärarnas didaktiska val har förändrats för att ackommodera de elever de har, både över tid samt från grupp till grupp. Bland annat har de blivit mer nyanserade i sina svar för att göra livsfrågor mindre kontroversiella. Lärarnas undervisning påverkas även av yttre faktorer såsom tidstillgång, ineffektiva arbetsverktyg och ökat behov av anpassningar i undervisningen. Studien påvisar behovet av tvärvetenskapliga angreppssätt föratt förstå våra elever och deras behov i skolan. Skolverket och huvudmän behöver jobba för kontinuerlig fortbildning inom livsfrågor och generationer och lärarutbildningar behöver innehålla element för att träna lärarstudenter i svårigheterna med att undervisa i olika kontexter och olika generationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Daneshyar, Jupiter
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning.
  The Bisexual Struggle for Existence in Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia: How Karim’s Journey Exposes Key Assumptions of Bisexual Erasure in a Monosexist Society2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Berg, Isabella
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Klebark, Linnéa
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Pedagogers mening med ”samlingen” i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers mening med samlingen och hur deras utformningar av samlingarna skapar förutsättningar för barns inflytande och delaktighet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan finns en nedärvd tradition som kallas samling, dessa kan se olika ut och utföras med skilda syften. Samlingen ifrågasattes under 1970 – talet på grund av att samlingens struktur och innehåll var hämmande för barns utveckling och lärande. Bilden som vi får av samlingen idag är delad då den ifrågasätts av verksamma förskollärare i dagsaktuell media, samtidigt som traditionen värnas om i litteratur som behandlar samlingen. Den här studien syftar till att få en vidgad förståelse för pedagogers mening med samlingen och hur deras utformningar av samlingarna skapar förutsättningar till delaktighet och inflytande för barnen. Studien utgår från en kvalitativ metod och intervjuer har utförts med åtta verksamma pedagoger på olika förskolor i Sverige. Med utgångspunkt i verksamma pedagogers uttalanden gällande deras arbetssätt tillämpar vi Basil Bernsteins teori om makt och kontroll. Det pedagogerna säger i resultatet tyder på att de har olika syn på vad samlingarna bör erbjuda barnen. Pedagogers syfte och hur de uttrycker att de utför samlingarna, anses medföra olika förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Tre av pedagogerna anger att de medvetet frångått samlingens traditionella utformning och innehåll och utför i stället möten av olika slag. Resten av pedagogerna nämner att de har samlingen kvar med dess traditionella form och innehåll, med vissa skildringar. Slutsatsen för studien visar på olika påverkansfaktorer för barns förutsättningar till delaktighet under samlingarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Eriksson, Alexandra
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Lindevall, Victoria
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Pusselbitar i barnens digitala värld: En kvalitativ studie om sex förskollärares erfarenheter och uppfattningar om digitala resurser i förskolan2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens resultat omfattar förskollärares reflektioner kring den snabba teknologiska utvecklingen och hur det påverkar barn i förskolan. Samhällets fokus på lärplattan ifrågasätts, där studien visar vikten av att synliggöra digitala resurser som mer än bara lärplattor. Samtliga förskollärare anser att digitala resurser möjliggör för barn att utveckla digital kompetens och delta i meningsfulla aktiviteter. Vidare betonades att digitala resurser bör integreras med analogt material för att främja samspel och barns lärande. Förskollärarna menade att lärplattor och andra digitala resurser inte ska användas avskilt utan som ett komplement till traditionella aktiviteter. Studiens syfte var att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om hur digitala resurser kan påverka lärandet bland barn i förskolan. Studien bygger på en kvalitativ metod genom intervjuer med sex förskollärare och en tematisk analysmetod har använts. Resultatet har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv med begreppen sociala interaktioner, kulturella redskap, scaffolding, mediering och affordances. I studien diskuteras användningen av digitala resurser i förskolan samt dess möjligheter, utmaningar och tekniska hinder. Studien har bidragit till djupare förståelse om möjligheter och nackdelar kring användandet av digitala resurser i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Asplund Lindqvist, Ulrika
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om högläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att studera hur sex förskollärare anser att de använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg för lärande och språkutveckling för barn i förskolan.

  Att högläsning sker på förskolor är för många en självklarhet. Högläsning är en givande och språkstimulerade aktivitet som på de flesta förskolor ses som en daglig rutin. Forskning visar dock på att många förskollärare ser högläsning som vila, tidsfördriv och för att frigöra personal i stället för den pedagogiska verksamhet den bör betraktas som om den ska vara betydande för barns språkutveckling. För att uppnå studiens syfte användes kvalitativa intervjuer som metod, där det insamlade materialet från sex förskollärare analyserades utifråndet sociokulturella perspektivet, tidigare forskning samt relevant litteratur inom ämnesområdet.

  Studiens resultat tyder på att informanterna är medvetna om vikten av högläsning, men att flera av dem har sina planerade högläsningsstunder efter lunch där vila är huvudsyftet, och några samtal och diskussioner kring boken inte är prioriterat. De flesta informanterna anser att de använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg, men påtalar att de utmaningar som finns i dagens förskola gör att högläsning inte används så mycket som är önskvärt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Waagaard, Viktoria
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish.
  "Kanske det händer till oss” – ämnesliteracy under ytan: Analys av texter i samhällskunskapsämnet skrivna av elever med utländsk språkbakgrund2024Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens komplexa samhälle är traditionella vägar till undervisning och lärande både utmanande och utmanade. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare (Svensson m.fl., 2018), i en utbildning med stora krav på elevers språkliga kompetens, såväl som på ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang (Skolverket, 2022). Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur ämnesliteracy och fördjupade resonemang kan komma till uttryck i texter skrivna av elever med utländsk språkbakgrund, trots att elevtexternas språkliga yta uppvisar avvikelser. Syftet operationaliseras i frågeställningarna:

  • Hur kan samhällskunskapens ämnesliteracy komma till uttryck i texter skrivna av elever med utländsk språkbakgrund?
  • På vilka sätt kan ämnesliteracy, bearbetning av ämnesord med expansioner och uttryck för samhällsvetenskapliga tankeredskap, synliggöra fördjupade resonemang i texter skrivna av elever med utländsk språkbakgrund?

  Elever, i synnerhet elever med annan språkbakgrund än majoritetsspråket, behöver explicit stöd i undervisningen (Cummins, 2015; Hajer, 2018). Eftersom elevers literacybakgrund är mycket varierande (Cummins, 2015) får skolan en central roll i stöttningen av literacy och ämnesliteracy, även ur ett flerspråkighetsperspektiv.

  I studiens analyser undersöks hur samhällskunskapens ämnesord bearbetas med expansioner (af Geijerstam, 2006; Halliday & Matthiessen, 2014), med verktyg från det socialsemiotiska fältet. Även uttryck för samhällsvetenskapliga tankeredskap (Sandahl, 2011, 2015) analyseras, vilket handlar om att möjliggöra för elever att ”tänka samhällskunskap” (Sandahl, 2011, s. 173), samt att utveckla och fördjupa begrepp som eleverna delvis eller redan behärskar (jfr Vygotskij, 2001).

  De elever som deltog i studien fick i en enkät svara på frågan om vilket språk de talar hemma och vilket språk de tycker att de behärskar bäst. De kategoriserades med utgångspunkt i svaren som elever med annan språkbakgrund än svensk (EAS) eller elever med svensk språkbakgrund (ESS). I studien kartläggs och undersöks hur expansioner genom utveckling, tillägg eller specificering samt hur samhällsvetenskapliga tankeredskap kan komma till uttryck, i fyra texter skrivna av EAS. Uttrycken för tankeredskap kategoriseras i sex olika grupper: orsaker-konsekvenser, belägg-slutsatser, abstraktioner, jämförande-kontrastering, perspektivtagande och den värderande dimensionen (se Sandahl, 2015, s. 56ff).

  I resultaten framträder expansion-tillägg i relativt hög utsträckning i elevtexterna, en expansionstyp som är den vanligaste i texter skrivna av EAS, medan expansion-specificering är något mindre vanligt förekommande. Expansion-utveckling handlar om omformuleringar, exemplifieringar eller klargöranden och är den minst vanligt förekommande expansionstypen i elevtexterna. I analysen av hur samhällsvetenskapliga tankeredskap kommer till uttryck i elevtexterna dominerar tankeredskapet orsaker-konsekvenser. Den värderande dimensionen är näst vanligast, följt av jämförande-kontrastering. Perspektivtagande förekommer vid några tillfällen. Belägg-slutsatser och abstraktioner förekommer inte i de analyserade elevtexterna. Resonemangen i elevtexterna består ofta av breddande uppräkningar, även om några fördjupade resonemang finns, framför allt i anslutning till kausal-konditionala resonemang.

  I undervisning saknas ofta tid och tillfällen för att utveckla och fördjupa resonemang, samtidigt som detta efterfrågas i styrdokumenten för högre betyg än godkänt. Bearbetning av ämnesord med expansioner och uttryck för tankeredskap kan i elevtexter leda till fördjupade resonemang. Explicit undervisning om ämnesliteracy, något som alltså kan stötta elevers utvecklade och välutvecklade resonemang, är därför eftersträvansvärt. I dagens komplexa undervisnings- och samhällskontext kan studiens resultat utgöra ett relevant didaktiskt bidrag.

  Referenser:

  Cummins, J. (2015). Language differences that influence reading development: Instructional implications of alternative interpretations of the research evidence. In: Handbook of Individual Differences in Reading, 241–262. Routledge.

  af Geijerstam, Å. (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. [Doktorsavhandling, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet]. 

  Hajer, M. (2018). Teaching content through Dutch as a second language: How ‘Language Oriented Content Teaching’ unfolded in mainstream secondary education. Dutch Journal of Applied Linguistics, 7(2), 246–263. 

  Halliday, M.A.K., & Matthiessen, C. (2014). An Introduction to Functional Grammar. (4:e uppl.). Routledge.

  Sandahl, J. (2011). Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. [Licentiatuppsats, Karlstads Universitet].

  Sandahl, J. (2015). Medborgarbildning i gymnasiet. Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning. [Doktorsavhandling, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet].

  Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22.

  Svensson, G., Rosén, J., Straszer, B., & Wedin, Å. (2018). Greppa flerspråkigheten: En resurs i lärande och undervisning. Skolverket.

  Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Daidalos.

  Download full text (pdf)
  ”Kanske det händer till oss” – ämnesliteracy under ytan. Analys av texter i samhällskunskapsämnet skrivna av elever med utländsk språkbakgrund
 • Bergkvist, Mia
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Caris, Johanna
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”För mig är du viktig”: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. Förskolan ska dessutom erbjuda alla barn en trygghet och tillsammans skapa lustfyllda stunder att lära. För att uppnå syftet med studien har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som har delgett sina erfarenheter och uppfattningar om deras förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen. Resultatet har kategoriserats utifrån förskollärarnas resonemang och beskrivningar där fem underteman har skapats med hjälp av en tematisk analys. Dessa teman är: Förskollärares beskrivningar om sitt ansvar att skapa trygga relationer, introduktion och trygghet, relationer till barnens vårdnadshavare, förskollärarens förhållningssätt, personal- och tidsbrist. Vår empiri har därefter analyserats ytterligare med hjälp av Maria Fredrikssons tolkningar av Martin Bubers dialogfilosofiska teori samt med hjälp av den relationella pedagogiken. Huvudresultaten i studien visar att förskollärarna är enstämmiga om att sociala relationer och barns trygghet i förskolan är grunden för barnens utveckling och lärande. Förskollärares förhållningssätt som genomsyras av nyfikenhet, ömsesidig respekt, acceptans och empati gynnar en god relation mellan förskollärare och barn. Vidare förklarar förskollärarna att det viktigaste mötet i förskolan är mötet med barnen där barnen får känna sig betydelsefulla och viktiga. Förskollärarna betonar att alla barn är lika mycket värda och att det är deras ansvar att skapa och bevara en god och trygg relation till varje barn. Förskollärarna är enstämmiga om att personal- och tidsbrist är en hämmande faktor för att skapa trygga relationer till barnen, detta menar dem påverkar barns utveckling och lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Reinholdsson, Malin
  et al.
  Herranen, Gisela
  Sunnerhagen, Katharina S
  Palstam, Annie
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Medical Science. Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Neurocare, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Patient experiences of physical activity and inactivity in the stroke unit: an interview study.2024In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 56, article id jrm19502Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Stroke unit care is highly recommended after stroke, but patients in these units are often physically inactive. The aim of this study was to explore patient experiences of physical activity and inactivity in the stroke unit.

  DESIGN: Qualitative interview study.

  SUBJECTS: Sixteen participants with stroke; a heterogeneous sample with differences in sex, age, and stroke severity from 8 Swedish stroke units.

  METHODS: In-depth interviews 1-2 weeks after discharge analysed using thematic analysis.

  RESULTS: The analysis resulted in three themes: 1: Dealing with the challenges of a changed body while striving to become independent; 2: The stroke unit is crucial for physical activity; and 3: Physical activity is important for interaction with others, autonomy, and feeling seen. Participants described how they coped with a new situation when finding new ways to move and function. In addition, they wanted to be involved in their own stroke rehabilitation.

  CONCLUSION: The participants expressed the following experiences of being in the stroke unit: movement is more important than physical activity and involves being seen and respected; physical activity and exercise are necessary to achieve independence; process involvement is of importance to regain abilities; physical activity offers the possibility of choosing between community and being alone and influences the ability to connect with others and the outside world.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Saeed, Nausheen
  et al.
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Alam, Moudud
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Statistics.
  Nyberg, Roger G.
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Informatics.
  A multimodal deep learning approach for gravel road condition evaluation through image and audio integration2024In: Transportation Engineering, ISSN 2666-691X, Vol. 16, article id 100228Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the combination of audio and image data to classify road conditions, particularly focusingon loose gravel scenarios. The dataset underwent binary categorisation, comprising audio segments capturinggravel sounds and corresponding images. Early feature fusion, utilising a pre-trained Very Deep ConvolutionalNetworks 19 (VGG19) and Principal component analysis (PCA), improved the accuracy of the Random Forestclassifier, surpassing other models in accuracy, precision, recall, and F1-score. Late fusion, involving decisionlevelprocessing with logical disjunction and conjunction gates (AND and OR) in combination with individualclassifiers for images and audio based on Densely Connected Convolutional Networks 121 (DenseNet121),demonstrated notable performance, especially with the OR gate, achieving 97 % accuracy. The late fusionmethod enhances adaptability by compensating for limitations in one modality with information from the other.Adapting maintenance based on identified road conditions minimises unnecessary environmental impact. Thismethod can help to identify loose gravel on gravel roads, substantially improving road safety and implementing aprecise maintenance strategy through a data-driven approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Rybarczyk, Yves
  et al.
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Zalakeviciute, Rasa
  Universidad De Las Américas, Quito, Ecuador.
  Ortiz-Prado, Esteban
  Universidad De Las Américas, Quito, Ecuador.
  Causal effect of air pollution and meteorology on the COVID-19 pandemic: A convergent cross mapping approach2024In: Heliyon, ISSN 2405-8440, Vol. 10, no 3, article id e25134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental factors have been suspected to influence the propagation and lethality of COVID-19 in the global population. However, most of the studies have been limited to correlation analyses and did not use specific methods to address the dynamic of the causal relationship between the virus and its external drivers. This work focuses on inferring and understanding the causal effect of critical air pollutants and meteorological parameters on COVID-19 by using an Empirical Dynamic Modeling approach called Convergent Cross Mapping. This technique allowed us to identify the time-delayed causation and the sign of interactions. Considering its remarkable urban environment and mortality rate during the pandemic, Quito, Ecuador, was chosen as a case study. Our results show that both urban air pollution and meteorology have a causal impact on COVID-19. Even if the strength and the sign of the causality vary over time, a general trend can be drawn. NO2, SO2, CO and PM2.5 have a positive causation for COVID-19 infections (ρ > 0.35 and ∂ > 9.1). Contrary to current knowledge, this study shows a rapid effect of pollution on COVID-19 cases (1 < lag days <24) and a negative impact of O3 on COVID-19-related deaths (ρ = 0.53 and ∂ = -0.3). Regarding the meteorology, temperature (ρ = 0.24 and ∂ = -0.4) and wind speed (ρ = 0.34 and ∂ = -3.9) tend to mitigate the epidemiological consequences of SARS-CoV-2, whereas relative humidity seems to increase the excess deaths (ρ = 0.4 and ∂ = 0.05). A causal network is proposed to synthesize the interactions between the studied variables and to provide a simple model to support the management of coronavirus outbreaks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lövenmark, Annica
  et al.
  Mälardalen University, Västerås.
  Marmstål Hammar, Lena
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Caring Science/Nursing. Mälardalen University, Västerås; Karolinska Institutet, Stockholm.
  Being used for the greater good while fighting on the frontline: care staff's experiences of working with older people during the COVID-19 pandemic in Sweden2024In: BMC Geriatrics, E-ISSN 1471-2318, Vol. 24, no 1, article id 135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BAKGROUND: Worldwide, older people were more severely affected during the COVID-19 pandemic than others. In Sweden, those living in residential care facilities had the highest mortality rate, followed by those receiving home care services. The Swedish and international literature on the working environment for assistant nurses and care aides during the pandemic shows an increase in stress, anxiety, depression and post-traumatic stress syndromes. Care organisations were badly prepared to prevent the virus from spreading and to protect the staff from stress. In order to be better prepared for possible future pandemics, the health and well-being of the staff, the care of older people and the experiences of the staff both during and after a pandemic are important aspects to take into account. Therefore, this study aims to describe the experiences of assistant nurses and care aides working in the care of older people during the COVID-19 pandemic in Sweden, their working conditions and the impact all this had on their lives.

  METHODOLOGY: The study has a qualitative, descriptive design. The data was collected in four focus group interviews with 21 participants and analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS: The results revealed the theme, Being used for the greater good while fighting on the frontline, which was then divided into three categories: portrayed as a risk for older people, not being valued and being burnt out. The worsening working conditions that the pandemic contributed to resulted in a high degree of stress and risk of burnout, with staff members both wanting to and actually leaving their employment. After the pandemic they felt forgotten again and left to cope in an even worse situation than before.

  CONCLUSIONS: The pandemic had a major effect on assistant nurses and care aides in terms of their working environment and their private lives. To be better prepared for future pandemics or disasters, organisations with responsibility for the care of older people will need to ensure that their staff have the necessary competencies and that there is adequate staffing in place. This also means that adequate government funding and multiple interventions will be needed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Singh, S.
  et al.
  Raj, R.
  Dhar, A.
  Khot, N.
  Powar, Satvasheel
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Energy Technology. Indian Institute of Technology Mandi, Kamand, India.
  A novel hybrid grey-fuzzy optimization model for assessment of solar technologies considering different scenarios of the Indian market2024In: Energy Reports, E-ISSN 2352-4847, Vol. 11, p. 2023-2034Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the various solar photovoltaic technologies available in India. Seven commercially available photovoltaic technologies are compared using thirteen criteria that mainly contribute to sustainability, such as social, economic, and environmental, along with technical criteria under various conditions. Three distinct cases were developed (case I: considering all the thirteen criteria, case II: considering twelve criteria and freezing LCOE criteria, and case III: considering twelve criteria and freezing efficiency criteria) to determine the best technology available for multiple stakeholders to invest in at different conditions. The assessment integrates grey system theory, fuzzy set theory, and multi-criteria decision-making methods. The grey and fuzzy-based Analytical Hierarchy Process is used to determine the significance of the criteria. In contrast, the grey and fuzzy-based COmplex PRoportional ASsessment is used for ranking these technologies. According to the results, the most favorable technology in all three cases is Cadmium Telluride (CdTe) if developed in the Indian zone. The CdTe technology has a lower levelized cost of electricity and module cost, high efficiency, and, most importantly, high technological maturity compared to other technologies. © 2024 The Authors

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kirlappos, Matina
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning.
  Språk och identitet: Fyra andraspråkstalares beskrivningar av sina flerspråkiga identiteter2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskrivs flerspråkighet och identitet mer ingående. Avgränsningen faller på flerspråkighetens inverkan på identitet, vilket innebär att fokus ligger på en studie på individnivå. Begreppen identitet och flerspråkighet analyseras utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv och därför är detta synsätt en grund för vad flerspråkighet innebär och vad identitet är. Genom att intervjua fyra flerspråkiga personer som bor i Sverige ges en närmare inblick i hur individer beskriver sin flerspråkiga identitet. För att kunna göra detta krävs en närmare inblick på hur individerna ser på sin flerspråkighet och språkens funktion i olika situationer. En närmare beskriving om hur flerspråkighet påverkar identiteten undersöks också. 

  Deltagarna gör ett språkporträtt där de presenterar sin flerspråkighet på ett multimodalt sätt i intervjun. Studien visar att flerspråkighet är varierande och formas i olika situationer. Flerspråkighet beskrivs av deltagarna som ett uttryck för ens historia och kultur och skapar en större förståelse för andra kulturer. Deltagarna behärskar svenska bäst men behöver sitt modersmål för att vara effektiva i vissa situationer. Flerspråkighet kopplas ofta till tillhörighet och samhörighet, vilket visar sig är viktiga faktorer när det gäller identitet. Deltagarna berättar om hur det kan vara utmanande för unga att känna en tillhörighet, men som vuxen och flerspråkig person i Sverige kan det ske en anpassning som leder till att personen känner gemenskap och tillhörighet med det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Olsson, Maria
  Dalarna University, School of Teacher Education, Education.
  Risk eller frisk? Tvärprofessionell samverkan för att förebygga att barn i förskola och skola hamnar i svårigheter2024In: Utbildning och lärande, ISSN 1653-0594, Vol. 18, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contributes knowledge regarding professionals’ expectations and conceptions of what initiatives in pedagogical practice, multiprofessional cooperation for supporting children “at risk”, can generate or has generated. The data derive from semi-structured interviews with professionals involved in a project in a Swedish municipality that aimed by means of improved multi-professional collaboration to prevent children from getting into difficulties. In this article, Billig’s concept of ideological dilemmas was used as theoretical framework, and the data analysis was inspired by qualitative content analysis. The presented ideological dilemmas – rhetoric versus practice and the individual versus the collective – relate to contrasting overarching logics associated with education and social services: promoting all children’s health and development versus treating individuals’ potential deficiencies. This article suggests that discussions about the intentions of multiprofessional collaboration need to be held when opposing positions can be articulated. Such discussions, based on professionals’ experiences and knowledge, may lead to the development of multiprofessional collaboration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Mattsson, Malin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Starkare ljud, mer intressant?: En kvalitativ studie hur musikproduktionsstudenter påverkas av starkt ljud i hörlurar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har fenomenet ”loudness war” varit föremål för omfattande diskussioner. Trots detta finns en begränsad mängd information angående musikproduktionsstudenters syn på stark musik, inom olika genrer ur ett kvalitativt perspektiv. Denna uppsats undersöker loudness och loudness war utifrån ett industriellt techno-perspektiv samt musikproduktionsstudenters uppfattning om stark musik vid användning av hörlurar. Metoderna som tillämpades var lyssningstester och enkäter. Där fick studenter uttryckte sina åsikter om ämnet och angav den föredragna ljudstyrkan enligt deras bedömning. Resultaten från undersökningen visade att den mest komprimerade versionen var föredragen. Dock så visade studenterna även en preferens för mindre komprimerade versioner. Studien har bidragit med ny insikt gällande loudness inom industriell techno samt skillnader i ljudupplevelsen mellan mer och mindre komprimerade musikstycken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Khadra, Alaa
  et al.
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Construction. University of Gävle.
  Akander, Jan
  University of Gävle.
  Myhren, Jonn Are
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Construction. Building Technology, Dalarna University, 791 88 Falun, Sweden.
  Greenhouse Gas Payback Time of Different HVAC Systems in the Renovation of Nordic District-Heated Multifamily Buildings Considering Future Energy Production Scenarios2024In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 14, no 2, p. 1-17, article id 413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Union (EU) has implemented several policies to enhance energy efficiency. Among these policies is the objective of achieving energy-efficient renovations in at least 3% of EU buildings annually. The primary aim of this study was to offer a precise environmental comparison among four similar district-heated multifamily buildings that have undergone identical energy efficiency measures. The key distinguishing factor among them lies in the HVAC systems installed. The chosen systems were as follows: (1) exhaust ventilation with air pressure control; (2) mechanical ventilation with heat recovery; (3) exhaust ventilation with an exhaust air heat pump; and (4) exhaust ventilation with an exhaust air heat pump with a Photovoltaic (PV) panel. This study involved a life cycle assessment that relied on actual material data from the housing company and energy consumption measurements. This study covered a period of 50 years for thorough analysis. A sensitivity analysis was also conducted to account for various future scenarios of energy production. The findings revealed that the building with an exhaust air heat pump exhibited the lowest greenhouse gas emissions and the shortest carbon payback period (GBPT), needing only around 7 years. In contrast, the building with exhaust ventilation without heat recovery showed the highest emissions and the longest carbon payback period (GBPT), requiring approximately 11 years. Notably, the results were significantly influenced by future scenarios of energy production, emphasizing the crucial role of emission factors in determining the environmental performance of distinct renovation scenarios.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Heldring, Sara
  et al.
  Jirwe, Maria
  Wihlborg, Jonas
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Caring Science/Nursing.
  Berg, Lukas
  Lindström, Veronica
  Using High-Fidelity Virtual Reality for Mass-Casualty Incident Training by First Responders – A Systematic Review of the Literature2024In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: First responders’ training and learning regarding how to handle a mass-casualty incident (MCI) is traditionally based on reading and/or training through computer-based scenarios, or sometimes through live simulations with actors. First responders should practice in realistic environments to narrow the theory-practice gap, and the possibility of repeating the training is important for learning. High-fidelity virtual reality (VR) is a promising tool to use for realistic and repeatable simulation training, but it needs to be further evaluated. The aim of this literature review was to provide a comprehensive description of the use of high-fidelity VR for MCI training by first responders.

  Methods: A systematic integrative literature review was used according to Whittemore and Knafl’s descriptions. Databases investigated were PubMed, CINAHL Complete, Academic Search Ultimate, Web of Science, and ERIC to find papers addressing the targeted outcome. The electronic search strategy identified 797 potential studies. Seventeen studies were deemed eligible for final inclusion.

  Results: Training with VR enables repetition in a way not possible with live simulation, and the realism is similar, yet not as stressful. Virtual reality offers a cost-effective and safe learning environment. The usability of VR depends on the level of immersion, the technology being error-free, and the ease of use.

  Conclusions: This integrative review shows that high-fidelity VR training should not rule out live simulation, but rather serve as a complement. First responders became more confident and prepared for real-life MCIs after training with high-fidelity VR, but efforts should be made to solve the technical issues found in this review to further improve the usability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Han, Mengjie
  et al.
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Canli, Ilkim
  Department of Architecture, Middle East Technical University, Ankara 06800, Türkiye;Center for Solar Energy Research and Applications (ODTÜ-GÜNAM), Middle East Technical University, Ankara 06800, Türkiye.
  Shah, Juveria
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Microdata Analysis.
  Zhang, Xingxing
  Dalarna University, School of Information and Engineering, Energy Technology.
  Dino, Ipek Gursel
  Department of Architecture, Middle East Technical University, Ankara 06800, Türkiye;METU Robotics and AI Technologies Application and Research Center (METU-ROMER), Middle East Technical University (METU), Ankara 06800, Türkiye.
  Kalkan, Sinan
  METU Robotics and AI Technologies Application and Research Center (METU-ROMER), Middle East Technical University (METU), Ankara 06800, Türkiye;Department of Computer Engineering, Middle East Technical University, Ankara 06800, Türkiye.
  Perspectives of Machine Learning and Natural Language Processing on Characterizing Positive Energy Districts2024In: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 14, no 2, article id 371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of a Positive Energy District (PED) has become a vital component of the efforts to accelerate the transition to zero carbon emissions and climate-neutral living environments. Research is shifting its focus from energy-efficient single buildings to districts, where the aim is to achieve a positive energy balance across a given time period. Various innovation projects, programs, and activities have produced abundant insights into how to implement and operate PEDs. However, there is still no agreed way of determining what constitutes a PED for the purpose of identifying and evaluating its various elements. This paper thus sets out to create a process for characterizing PEDs. First, nineteen different elements of a PED were identified. Then, two AI techniques, machine learning (ML) and natural language processing (NLP), were introduced and examined to determine their potential for modeling, extracting, and mapping the elements of a PED. Lastly, state-of-the-art research papers were reviewed to identify any contribution they can make to the determination of the effectiveness of the ML and NLP models. The results suggest that both ML and NLP possess significant potential for modeling most of the identified elements in various areas, such as optimization, control, design, and stakeholder mapping. This potential is realized through the utilization of vast amounts of data, enabling these models to generate accurate and useful insights for PED planning and implementation. Several practical strategies have been identified to enhance the characterization of PEDs. These include a clear definition and quantification of the elements, the utilization of urban-scale energy modeling techniques, and the development of user-friendly interfaces capable of presenting model insights in an accessible manner. Thus, developing a holistic approach that integrates existing and novel techniques for PED characterization is essential to achieve sustainable and resilient urban environments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Piel, Johanna
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 12024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. Resultatet av studien visar att det är en kombination av flera olika diskurser, så kallade hybrider, som framträder i båda de analyserade läroböckerna. Genrediskursen, processdiskursen och färdighetsdiskursen framträder dock tydligare än andra diskurser och det går att konstatera att diskurser där textlagret är i fokus är mer framträdande. Läroböckerna visar också en avsaknad av den sociopolitiska diskursen och eftersom alla diskurser därmed inte finns representerade blir eleverna inte erbjudna en allsidig skrivundervisning. I läroböckerna formulerar författarna tydligt vad de anser vara viktigt i skrivandet, som exempelvis att följa normer för språkriktighet eller att ta hänsyn till situation och mottagare i skrivandet, men eleverna erbjuds inte undervisning för att nå upp till dessa föreställningar. Avslutningsvis kan en slutsats dras om att kreativt skrivande i form av skönlitterära genre får stå tillbaka när de texttyper som anses extra betydelsefulla inom genrediskursen är starkt framträdande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Brolin, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Eriksson, Linnea
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Påverkas anknytningen av introduktionens längd?: En intervjustudie med sex förskollärare om deras uppfattning om introduktion och anknytning i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra förskollärares erfarenheter av olika introduktionsmetoder med avseende på anknytning och trygghet. Metoden vi använt är kvalitativa intervjuer där vi intervjuat sex förskollärare. Vi har använt anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt och några av de centrala begreppen, bland annat anknytning, trygg bas och anknytningsmönster. Dessa begrepp har vi använt för att analysera resultatet. Resultatet visade att introduktion i förskolan är viktigt och grundläggande för anknytning och trygghet hos barnet. Resultatet visade även att valet av introduktionsmetod varierade och att förskollärarna hade skilda åsikter om vilken metod de ansåg vara den bästa. Inga slutsatser drogs om längdens påverkan på anknytningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Månsson, Annelie
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Landgren, Alva
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Känsla av sammanhang i samlingen: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar om samlingen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om förskollärares olika uppfattningar och erfarenheter av samling för barn i förskolan. För att samla in material som besvarar vårt syfte har åtta kvalitativa intervjuer med förskollärare använts som metod. Forskningen som valts ut pekar på att regler kring samlingen ofta finns samt att barnens tankar får ytterst lite plats. Den valda teorin för studien är Antonovskys salutogena teori där KASAM, en känsla av sammanhang, är i fokus. Med hjälp av KASAM:s tre centrala begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet analyserades resultatet.

  Resultatet visar att samtliga förskollärare i studien tycks använda olika anpassningar för att barnen ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Anpassningarna skiljer sig från varandra men förskollärarna uttrycker att samlingen ska upplevas begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen. Resultatet visar också att det i förskollärarnas utsagor framkommer att de har en delad syn på samlingens syfte. Vissa av förskollärarna påtalar att samlingen alltid bör ha ett tydligt syfte medan andra talar om att samlingen kan vara ett sätt för att skapa en gemenskap. Studiens resultat visar vidare att KASAM verkar tillämpas i förskolans verksamhet och att beskrivna strukturer och rutiner kan möjliggöra för att barnen ska känna att samlingen blir begriplig. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nelding, Anna
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  VFU-handledares syn på förskollärarstudenters förutsättningar för progression under VFU: En studie av handledares erfarenheter och uppfattningar2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka VFU-handledares syn på förskollärarstudenters förutsättningar till progression under VFU. Studien belyser VFU-handledarnas erfarenheter av och uppfattningar om förutsättningar för studenters progression under VFU:n i allmänhet och under studentens sista VFU-period i synnerhet. Tidigare forskning visar att det finns en komplexitet kring den växelverkan mellan de två utbildningsdelarna i utbildningen, högskoleförlagd utbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Integrationen mellan teori och praktik sker inte i den utsträckning som förväntas. Vidare visar tidigare forskning att förväntningar och ambitioner hos studenten behöver anpassas till handledarens erfarenheter av och uppfattningar om tankar kring lärande och undervisning. Handledares egna målsättningar för studentens progression visar sig i sättet de handleder, handledaren ser sig som förmedlare av kunskap.

  Frågeställningen som studien utgick ifrån var: Vilka förutsättningar under studenters VFU behöver finnas enligt VFU-handledarna? Empirin inhämtades genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sju VFU-handledare inom förskollärarprogrammet. Ur bearbetning och analys av empirin framkom fyra kategorier: gemensamt projektet, ömsesidigt engagemang, gemensam repertoar och gemensam reflektion och progression. Resultatet visar att VFU-handledarna uppfattar att stöd i olika former är en förutsättning för studenters progression under VFU:n. Studentens eget intresse och engagemang i sin utbildning är också en viktig förutsättning för lärande. Handledarna betonar vikten av att studenterna behöver kunna kommunicera, både med vårdnadshavare och barn men också med handledarna. De beskriver hur de då kan utveckla sitt handledande och tillsammans med studenten tydligt se progressionsområden. Att de har ett gemensamt projekt, där progressionen för studenten är viktigt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Marklund, Theresa
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Political Participation of non-EU immigrants: Decoding Immigrants’ Electoral Involvement in Sweden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper studies the political participation (electoral) among non-EU immigrants in Sweden, via various socio-demographic, motivational, and relational factors. The theoretical frame is based on Verba et al.'s Civic Voluntarism model and previous research. Variables studied include language skills, education, income, occupation, political interest, feelings of belonging, and network memberships. The study relies on 115 survey data collected from municipalities such as Stockholm, Göteborg, Västerås, Örebro, Lindesberg, Lidköping, Vara,Trollhättan, Alingsås. As the paper’s dependent variable is binary (voted-not voted) the logistic regression method was chosen for analysis.

  The main findings indicate that language proficiency is a significant factor, positively affecting political participation of non-EU immigrants. This confirmed Pierre Bourdieu's notion of language as a societal resource, and how people that master it better get better opportunities. Economic factors, particularly education, occupation indicated positive connections with political participation.

  Motivational aspects, such as interest in political discussions and feelings of belonging to Sweden, demonstrated substantial correlations with voting behavior. Immigrants exhibiting interest in political discussions and a sense of connection with Swedish society displayed heightened levels of political activity, strengthening prior research by Verba et al. on sociopsychological factors.

  Group memberships, specifically involvement in interest groups and work-related associations, significantly influenced voting patterns. The main goal of the paper is to contribute modest insights into immigrants’ political participation in Sweden using quantitative methods. Suggestions for future research include qualitative methods for deeper insights and the exploration of additional influential factors to deepen the knowledge in this sphere.

  Download full text (pdf)
  fulltext