Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 4466
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdi Sheikh Ali, Mandeq
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur förskollärare beskriver att de stödjer flerspråkiga barn i att utveckla både det svenska språket och deras modersmål. I och med att det befinner sig alltmer flerspråkiga barn i de svenska förskolorna är mitt syfte med studien att ta reda på fem förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling och vilka verktyg de beskriver att de använder i arbetet med att stimulera barns språkutveckling. Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer där jag har intervjuat fem förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Studiens resultat diskuteras utifrån forskning om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. I resultatdiskussionen har även resonemang förts i relation till den sociokulturella teorin. Resultatet visar att förskollärarna menar att barn behöver kunna sitt modersmål så att de kan lära sig eller utveckla ett andraspråk i förskolan. Därför behövs det modersmålslärare som stödjer barnen i att utveckla modersmålet. Förskollärarna beskriver att de använder sig av vardagliga situationer för att stimulera barnens språk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdi Sheikh Ali, Muna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med sitt modersmål när pedagogerna har svenska som sitt förstaspråk. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och metoden som använts för att samla in material för studien är kvalitativ intervju med fyra pedagoger från två förskolor. Slutsatsen från studien visade sig att pedagogerna använder olika sätt att stötta och utveckla flerspråkiga barnens modersmål och andraspråkutveckling genom att använda olika uttryckningsformer, till exempel upprepningar, bilder, symboler och kroppsspråk. Pedagogerna lyfter upp också att barnen känner trygghet när pedagogerna använder barnens modersmål, vilket gjorde att pedagogerna lärde sig enkla ord på barnens språk för att underlätta kommunikationen mellan barnen och pedagoger och mellan barn och barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdulahad, Rania
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Skrivmoment på engelska för nyanlända elever: En studie ur lärarens perspektiv i gymnasieskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens mångkulturella samhälle har många engelskalärare nyanlända elever i sina vanliga klasser. Det är mycket viktigt att synliggöra de utmaningar som kan uppstå i klassrummet och visa olika sätt på vilka läraren kan möta dem. Syftet med denna studie är dels att belysa några av de svårigheter som lärarna med nyanlända elever i sina klasser kan möta under sin ordinarie undervisning när det gäller skrivmoment på engelska, och dels att ta reda på vilka strategier och processer lärare kan använda för att individualisera undervisningsprocessen och övervinna svårigheterna. En empirisk studie innefattande semistrukturerade intervjuer med fem engelskalärare i två olika gymnasieskolor har genomförts. Antalet nyanlända elever har varierat från klass till klass liksom deras kunskapsnivå i engelska. Datamaterialet har delats in i olika kategorier och analyserats enligt en transspråkande pedagogi sk modell som kallas för tresträngsmodellen. Resultatet visade att de flesta av de utmaningar som lärarna står inför ligger i den stora skillnaden i kunskapsnivåerna i engelska språket bland nyanlända elever. Resultatet visade också att de flesta lärare försöker använda elevernas modersmål som en resurs i undervisningen i engelska genom att dela in eleverna i smågrupper med samma modersmål för att gynna språkinlärningen. Avslutningsvis visas transpråkandet vara positivt för elevers språkinlärning.

 • 4.
  Abdullah, Avin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik: Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. Vidare kommer studien undersöka hur SES i relation med motivation och matematikängslan (ångest) påverkar elevernas prestationer i matematik. I studien används en kvalitativ metod och det empiriska materialet består av intervju med fem matematiklärare som undervisar på olika skolor i områden med olika SES. Studiens resultat är att elever vars föräldrar har hög SES har bättre förståelse av matematik som leder till att dessa elever presterar bättre i matematik. Studien visar även att elever i familjer med låg SES visar en låg självkänsla, vilket påverkar deras prestationer i matematik negativt. Det visas också i studien att elever med låg självkänsla är mer mottagliga för att få matematikängslan, vilket leder till lägre prestationer. Studien tyder på att lärarnas kompetens att skapa goda lärandemöjligheter och föräldrarnas stöd samt engagemang minskar elevernas matematikångest och bidrar till ökad motivation i matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdulmuslimova, Nurbika
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Nätbaserad undervisning på SFI ur elevperspektiv: En kvalitativ studie om sex elevers upplevelser av för- och nackdelar med nätbaserad undervisning på SFI2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur SFI C- och D-elever (studieväg 3) upplever nätbaserad undervisning under Coronapandemin samt vilka erfarenheter eleverna har om arbetet med digitala verktyg och vilka möjligheter och begränsningar nätbaserad undervisning har vad gäller muntlig färdighet. Dessutom vill jag undersöka vilka möjligheter och utmaningar med nätbaserad undervisning jämfört med närundervisning i SFI beskrivs av eleverna. 

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Här diskuteras de medierande verktyg (digitala hjälpmedel) i form av datorer, ipads och mobiltelefoner samt lärarplattformar såsom Microsoft Teams och Liber Lunis som eleverna använder när de studerar på distans. Med hjälp av perspektivet används även scaffolding (stöttning) på online lektionerna, när en starkare elev hjälper en svagare. 

  För att kunna få svar på mina forskningsfrågor använder jag mig av en kvalitativ metod, som ger en fördjupad översikt över elevernas upplevelse av nätbaserad undervisning. Studien genomförs genom fysiska träffar med intervjuer på plats. I denna undersökning deltar sex SFI-elever från kurs C och D (studieväg 3). 

  Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade eleverna använder Microsoft Teams och Liber Lunis som digitala hjälpmedel vid nätbaserad undervisning. Samtliga informanter använder sina privata mobiltelefoner och tre av informanterna använder datorer. I resultatet framkommer att fem av sex informanter upplever att det finns flexibilitet och möjlighet att bland annat kunna kombinera sina studier med arbete vid distansstudier, medan en informant bara vill ha närundervisning, eftersom denna studieform fungerar bäst enligt henne. Resultatet visar att informanterna upplever att de får utveckla sin muntliga färdighet i små grupper via ”Break-out rooms”. Resultatet visar också att informanterna anser att de får handledningstid när de behöver det.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abidalkader, Wehad
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  “Det är många som hör vad jag säger men inte kan koppla det till verkligheten”: Kvalitativ studie om hur fysiklärare resonerar om begreppsförståelse2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många elever har svårigheter att förstå fysik och det har ofta att göra med avsaknad av grundlig begreppsförståelse. Då fysiken rymmer många ämnesspecifika ord som har andra betydelser i vardagsspråket krävs det att läraren arbetar med elevernas förståelse och användning av fysikaliska begrepp. Studien bygger på intervjuer med fyra fysiklärare och syftar till att beskriva och undersöka lärarnas resonemang vid val av metod för begreppsinlärning samt deras syn på syftet med att utveckla förmågan att använda begrepp och begreppsförståelse utifrån forskning och teori om sociokulturellt perspektiv för språkutveckling. Hur resonerar lärare om sina metoder i begreppsundervisning i fysikämnet på grundskolan? Hur motiverar lärare syftet med begreppsanvändning och begreppsförståelse i fysikämnet? Val av metod vid begreppsinlärning beror på att eleverna inte anses tillgodogöra sig undervisningen enbart via läroböcker utan behöver använda egna ord och aktiviteter för att hålla koncentration och intresse vid liv. Slutsatsen är att det finns olika resonemang för olika val av metoder. Den gemensamma åsikten är att det mest effektiva för att nå flest elever är att variera metoder och använda sig av elevernas eget intresse och vokabulär. Vikten av att lära sig begrepp tidigt för att förstå fysiken betonas, men lärare använder sig av sina erfarenheter i undervisningen istället för att metodiskt undersöka elevernas förförståelse. Studiens resultat är inte generaliserbart men ger information om hur fysiklärare resonerar om metodval och begreppsundervisning.

 • 7.
  Abou-Chakra, Adnan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Att synliggöra, reflektera och utveckla. En Learning study om bråkräkning i matematik.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abrahamsson, Denice
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Wiberg, Amanda
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Varför finns det inga ninja-flickor?: En systematisk litteraturstudie om svensklärarens normmedvetenhet i undervisningen2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie som behandlar svensklärarens didaktiska möjligheter och utmaningar gällande hur en lärare kan arbeta normmedvetet i undervisningen kopplat till läsningen och genom de samtal som kan uppstå därefter. Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning urskilja hur en svensklärare kan arbeta normmedvetet. För att uppnå syftet har tre forskningsfrågor formats:

  • Hur kan svenskläraren arbeta normmedvetet?

  • Hur kan svenskläraren arbeta normkritiskt med lärresurser?

  • Hur kan svenskläraren arbeta normmedvetet i de samtal som uppstår efter läsningen?

  För att svara på frågeställningarna eftersöks och sammanställs relevanta publikationer från början av 2000-talet till år 2023. Studierna visar att skolan präglas av en hierarkisk ordning där det heterosexuella, det vill säga relationer mellan män och kvinnor, utgör normen. Detta är också synligt i lärresurserna som väljs av lärarna. Detta resulterar i att eleverna hamnar i ett underläge i förhållande till svenskläraren gällande valet av lektionsinnehåll, vilket således innebär normöverföringar. För att synliggöra olika normöverföringar kan lärare använda sig av undervisningsstrategier såsom kritiskt förhållningssätt, inkluderingsstrategi och ökad textrörlighet. Vidare kan läraren arbeta med en flerstämmig kommunikation i en trygg klassrumsmiljö, vilket i sin tur kan påverka elevernas självinsikt och deras syn på omvärlden samt minska risken för kränkande yttranden.

  En slutsats som vi drar av resultatet är att svensklärare kan ha en medvetenhet kring sina egna normföreställningar och på så vis öka chansen för att kunna inta ett normmedvetet perspektiv i sin undervisning. Vidare behöver lärare vara medvetna om att det förekommer olika maktstrukturer inom skolan och undervisa eleverna i strategier för att kunna synliggöra strukturerna för att på så sätt kunna arbeta utifrån ett normmedvetet förhållningssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abrahamsson, Hans
  Göteborgs universitet.
  Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning2015Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 9, nr 1, s. 20-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Great Transformation of our time, amalgamating the local with the global demands new modes of governance and management. Increased variety and diversity of the population as well as the complexity of social issues are changing the prerequisites of social sustainability. The aim of this article is to discuss how this transformation strengthens the importance of citizens’ co-creation as regards identification of the problems, measures to be taken as well as the implementation of the same. The article furthermore discusses the role of trans-disciplinary knowledge production and its possible contribution to a socially sustainable development, as well as how current modes of governance influence the room for manoeuver and conditions for co-creation. Three mental shifts are considered necessary. The first relates to the importance of viewing city residents as citizens with rights and responsibilities and not only as customers and consumers. The second concerns the shift of the view what knowledge is and what it could be and the third relates to how the question of power should be conceptualized.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson och Amanda Wiberg, Denice
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Svenska.
  Wiberg, Amanda
  Högskolan Dalarna, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Svenska.
  Kriterier och planering i litteraturundervisningen: Svensklärares uppfattningar om den egna normkritiska litteraturundervisningen2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolverket (2023) har efter Regeringskansliets (2022) handlingsplan Agenda 2030 fått i uppdrag att stötta svensklärare i deras arbete att främja likabehandling. En del av det främjande arbetet är att öka normmedvetenheten i skolans undervisning. Skolverket (2023) menar att samtliga verksamma aktörer inom skolan ska vara medvetna om att de bör “Reflektera över den egna positionen och vad vi som skolpersonal tar med oss in i verksamheten.” (Skolverket, 2023). I den här enkätstudien undersöker vi hur 25 svensklärare uppfattar att de inkluderar ett normkritiskt förhållningssätt i sin litteraturundervisning. De frågeställningar som vi utgår ifrån är följande:• Vilka kriterier säger de utvalda svensklärarna att de utgår från gällande valet av skönlitteratur?• Hur beskriver de utvalda svensklärarna att de planerar litteraturundervisningen i relation till ett normkritiskt förhållningssätt? I genomförandet av studien har vi den normkritiska pedagogiken som det teoretiska ramverket. Vi har en hermeneutisk metodansats och genom en innehållsanalys identifierar vi viktiga beståndsdelar som resulterar i att besvara våra frågeställningar. Val av metod grundar sig i att vi eftersöker en förståelse för svensklärarnas uppfattningar. Studiens resultat påvisar att samtliga 25 svensklärare anser att deras litteraturundervisning berörs av ett normkritiskt förhållningssätt. Det framkommer att svensklärarna utgår från kriterier så som: betygskriterier, elevgruppen, ekonomi, tillgång till litteratur och tid. Respondenterna lyfter även att det är viktigt att de själva läst den text som eleverna förväntas läsa, vilket bidrar till att vissa lärare bygger upp en egen litterär kanon som de grundar sin undervisning på. Ett flertal av respondenterna menar att det krävs goda relationer mellan lärare och elev för att lämpliga litteraturval ska kunna göras. Resultaten påvisar att det finns kriterier som svensklärarna utgår från när de planerar sin litteraturundervisning. Dessutom har fem teman identifierats när svensklärarna redogör för vilka litterära verk de använder i sin undervisning. Vår slutsats är således att de 25 utvalda svensklärarna anser att de arbetar enligt Regeringskansliets mål gällande främjandet av en ökad normmedvetenhet i skolundervis-ningen.

 • 11.
  Abukar Hassan, Saafi
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Vikten av förskollärarens förhållningssätt i konflikthantering, när det gäller konflikter mellan barnen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att bidra till kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar med konflikt och konflikthantering vid samlingar. Till min undersökning har jag använt mig av olika kvalitativa forskningsmetoder, observation och intervjuer för att få inblick i hur förskolläraren hanterar barnens konflikter. Resultatet visar hur förskollärarna betonar vikten av att kommunicera med barnen, samt att skapandet av goda relationer är avgörande för att förebygga och lösa konflikter. Resultatet visade också att vissa barn klarar av att lösa konflikter på egen hand men att de även behöver stöd och hjälp från förskolläraren i vissa situationer. Min slutsats är att förskollärarnas generella strategier för konfliktlösning är att lyssna på alla inblandade och bekräfta barnens känslor för att sedan hjälpa dem att lösa konflikten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linneuniversitetet.
  Haglund, Björn
  Högskolan i Gävle.
  Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situations-styrning och inbäddning2021Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 15, nr 1, s. 69-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnéuniversitet.
  Persson, Sven
  Malmö universitet.
  Lago, Lina
  Linköpings universitet.
  Rektorers och skolhuvudmäns meningsskapande om förskoleklassens position i utbildningslandskapet2022Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 16, nr 2, s. 7-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The preschool class has been subject to several policy reforms, which principals and local education authorities are responsible for implementing and evaluating. The aim of this study is to contribute with knowledge about how principals and local education authorities make meaning of the position and organization of the preschool class in relation to these policy reforms and to the existing practices. The method used in the study is interviews with principals and local education authorities and shows how they reason about and relate to various regulatory, normative, and cultural-cognitive elements of governance. The analysis shows that the principals have arguments for three basic positions for the preschool class: a bridge between preschool and primary school, a knowledge oriented position, and a socially oriented position. A key argument put forward by the principals is that the preschool class should be integrated into a continuous primary school organisation. The local education authorities, on their part, interpret the new policy as an ongoing qualification and homogenization process, which affects the preschool class’s position in the education system. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aderhold, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Vad spelar det för roll?: En studie om spel som redskap i ämnet Moderna språk2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbetes undersökning är att fördjupa kunskapen om hur, när och varförspel används i (modern) språkundervisning samt hur spel påverkar elevernas lärande. Istudien analyserades och diskuterades befintliga hypoteser kring spel som inlärningsredskapi jämförelse med insamlat data av en digital enkätundersökning av 24 språklärare och derasattityder till spelets användning under deras lektioner. Resultatet visar bland annat att spelpositivt kan påverka den kommunikativa förmågan och öka elevernas intresse att lära sigspråket och aktivt delta i undervisningen. Facit av undersökningen är att speletsanvändningsområden är mångfaldiga och att för en lyckad inlärningseffekt kräver spelplanering, målsättning och transparens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Adervall, Madeleine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Sällström, Astrid
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Förskolan - en könsdiskurs i förändring: Förskollärarens tolkning och implementering av uppdraget att motverka traditionella könsroller2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare beskriver traditionella könsroller men också om det i deras beskrivningar går att urskilja olika diskurser och i så fall vilka. Då vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är förskollärarnas beskrivningar viktiga för att förstå de diskurser som inom förskolans verksamhet skapas rörande könsroller, då dessa i sin tur påverkar vilka normer och värderingar de barn som där vistas tar till sig och för vidare. Diskursbegreppet är i denna studie ett nyckelbegrepp och vårt resultat kommer att behandlas i en kritisk diskursanalys. Metoden som använts för att samla in för studien relevant data är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I vårt resultat blev en tydlig individdiskurs synlig vilken vi tolkat vara förskolans rådande diskurs och den som styrdokumenten genom sin utformning och innehåll uppmanar till. Vi fann även uttryck för en könsneutral diskurs liksom en gruppdiskurs. Dessa tre diskurser verkar parallellt och tycks många gånger leda till motsättningar i det praktiska arbetet. Detta går i linje med tidigare forskning. Vår studie visar att även de förskolor som har som ambition att erbjuda en könsneutral verksamhet omedvetet tenderar att utgå ifrån en manlig norm. Studien pekar också på att, trots att en individdiskurs är önskvärd, så utformas arbetet med att motverka traditionella könsroller ofta på ett sätt som upprätthåller dikotoma könsroller.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adlertz Forsgren, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Högberg, Ylva
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”Ja vad menar man egentligen med fri lek?”: Pedagogers synsätt på och förhållningssätt till den fria leken i förskolans verksamhet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att belysa pedagogers olika innebörder av begreppet fri lek i förskolans praktik. Vi ville därmed lyfta deras synsätt på och förhållningssätt till den fria leken i förskolans verksamhet. För att nå vårt syfte med studien valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod som innebar att vi intervjuade pedagoger som arbetade i förskolans verksamhet. Detta gav oss en möjlighet att synliggöra vilka olika innebörder pedagoger lägger i begreppet fri lek i förskolans verksamhet. Vi har i denna studie valt att inspireras av diskursanalys som metodansats, det valet grundar sig i att det ger oss möjligheten att få en bredare syn på barns fria lek, och därmed kunna synliggöra flera olika innebörder av begreppet. Det insamlade materialet för studien analyserades utifrån fyra olika teoretiska analysverktyg för att uppnå vårt syfte med studien. Resultatet för denna studie är att begreppet fri lek är brett, komplext och mångsidigt, samt att vi många gånger tror att vi pratar om samma sak när vi egentligen pratar om helt olika saker. En till slutsats vi gör för denna studie är att den fria leken i förskolans verksamhet inte är barns fria lek, det är lek där barnen har större inflytande på val av aktivitet, men den är inte fri från institutionen ramar och regler. Resultatet för studien visar även att barns fria lek får större utrymme i utomhusmiljön i jämförelse med inomhusmiljön.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adolfi, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Ett tudelat uppdrag: - En kvalitativ fallstudie rörande lärares möjligheter att fostra demokratiska samhällsmedborgare2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag haft att syftet försöka tydliggöra hur lärare upplever den praktiska verkligen rörande arbetet med att genomföra delar av skolans uppdrag: att främja demokra-tiska värderingar, förankra de mänskliga rättigheterna samt att motverka främlingsfientlighet. För att kunna göra detta ville jag undersöka vilka möjligheter och hinder lärare, verksamma inom grundskolan, upplevde i sitt arbete med att genomföra denna del av skolans lagstadgade uppdrag.

  Som utgångspunkt för att genomföra denna undersökning använde jag följande frågeställning:

  Vilka möjligheter och/eller hinder ser grundskolelärare i sitt arbete med att genomföra det lagstadgade uppdraget att främja demokratiska värderingar, förankra de mänskliga rättigheterna och arbeta med värdegrunden i praktiken?

  Genom att använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer samlade jag empiri för att besvara min frågeställning.

  Det jag kom fram till, och tillika svaret på min frågeställning var att, lärarna upplevde stora möjligheter att arbeta med värdegrundsfrågor utifrån sin egen drivkraft och vilja och ibland med hjälp av eldsjälar på skolan. Dock lyfter de fyra stora hinder i detta arbete: avsaknad av strukturer, avsaknad av tid, känslan av att det är ett, av ledningen, oprioriterat arbetsområde och avsaknad av tydlig styrning.

 • 18.
  Adolfsson, Ann-Christin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Utomhusmatematik i förskoleklass - pedagogers syn på möjligheter och hinder: En intervjustudie med 5 pedagoger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 19. Adolfsson, Carl-Henrik
  et al.
  Håkansson, Jan
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning, Pedagogiskt arbete.
  Data Analysis for School Improvement within Coupled Local School Systems: Which Data and with What Purposes?2023Inngår i: Leadership and Policy in Schools, ISSN 1570-0763, E-ISSN 1744-5043, Vol. 22, nr 3, s. 714-727Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20. Adolfsson, Carl-Henrik
  et al.
  Håkansson, Jan
  Linnéuniversitetet.
  Evaluating School Improvement Efforts – Pupils as Silent Result Suppliers, or Audible Improvement Resources?2018Inngår i: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 17, nr 6, s. 34-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Adolfsson, Carl-Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Sweden.
  Håkansson, Jan
  Linnaeus University, Sweden.
  Evaluating teacher and school development by learning capital: A conceptual contribution to a fundamental problem2019Inngår i: Improving Schools, ISSN 1365-4802, E-ISSN 1475-7583, Vol. 22, nr 2, s. 130-143Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Adolfsson, Carl-Henrik
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Håkansson, Jan
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning, Pedagogiskt arbete.
  Mötet mellan den statliga och kommunala kvalitetsstyrningen inom ramen för Samverkan för bästa skola2021Inngår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 26, nr 1, s. 15-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för det svenska decentraliserade skolsystemet har ansvaret för att bygga upp, utveckla och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i första hand varit en fråga för huvudmän och skolor att hantera. I ljuset av en ökad re-centralisering av skolan har uppbyggandet av olika kvalitetssystem för uppföljning och kontroll av skolornas resultat också kommit att utgöra ett viktigt sätt för huvudmannen att styra skolan på. I studien benämns detta i termer av kvalitetsstyrning. I och med Samverkan för bästa skola har dessa gränsdragningar mellan det lokala och det nationella kommit att utmanas. Studien bygger på intervjudata inhämtad på fyra skolor som deltar i Samverkan för bästa skola, från skolförvaltningen i samma kommun samt genom intervju med en representant från Skolverket. Utifrån begreppen löst kopplade system och organisatoriska rutiner studeras vad som karaktäriserar den nationella respektive den kommunala kvalitetsstyrningen samt vad som sker i mötet dem emellan på skolor som genomgår insatser inom ramen för Samverkan för bästa skola, samt med vilka konsekvenser. Resultatet av studien visar bland annat på att idéer och metoder om databaserad skolutveckling utgör viktiga legitimitetsgrunder för såväl den kommunala som den nationella kvalitetsstyrningen. Den nationella kvalitetsstyrningen via Samverkan för bästa skola är dock betydligt mer intensifierad och når längre in i skolornas organisation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adås, Caroline
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Kommunikationens betydelse: En observationsstudie utifrån ett intersektionellt perspektiv i en flerspråkig förskolemiljö2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet har varit att utifrån ett intersektionellt perspektiv ta reda på vilken betydelse kommunikationen har vad gäller barns status, positionering och rollfördelning i en flerspråkig förskolemiljö. För att genomföra undersökningen har observationer som metod använts. Ett intersektionellt perspektiv handlar om att synliggöra korsande maktobalanser utifrån variabler såsom exempelvis kön, etnicitet, klass, sexualitet, ålder och funktionsförmåga. Dessa över- och underordningar i samhället skapas, reproduceras och upprätthålls och görs till så kallade sanningar. Genom makt kan man kontrollera andra människors handlingar. Barn utövar ständig makt och kontroll genom kommunikation med varandra, där de försöker behålla eller höja sin sociala status. De barn som deltagit i undersökningen har överlag lekt flickor för sig och pojkar för sig, där könsöverskridande lek förekommit i liten skala. Pojkarna har i större utsträckning försökt ta sig in i flickornas lek än vice versa. Flickorna har över lag tagit mer plats och haft högre status i förhållande till pojkarna, vilket främst skulle kunna bero på flickornas högre ålder.

 • 24.
  Agebert, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  "Och pappa bakar kakor": En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av uppdraget att motverka traditionella könsmönster och könsroller i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur pedagoger i förskolan resonerar kring och vilken uppfattning de har om arbetet med uppdraget att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Studien har en fenomenografisk ansats där pedagogernas olika uppfattningar har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att pedagogerna uppfattar att de ser och bemöter barnen som individer och att uppdraget handlar om att barnen ska få samma möjligheter oavsett kön. Att ha kunskaper om genus och jämställdhet uppfattade pedagogerna som betydelsefullt i arbetet och att vara självkritisk och medveten om olika förväntningar är en förutsättning för detta arbete.

  Det konkreta arbetet med uppdraget gestaltar sig genom att pedagogerna blandar material och organiserar miljön på ett sådant sätt att barnen kan leka över könsgränserna. Vidare så visar resultatet på en uppfattning hos pedagogerna om att barnen behöver få samtala och reflektera över könsroller och könsmönster med hjälp av exempelvis litteratur eller utifrån det barnen säger och gör. En slutsats som kan dras utifrån denna studie är att kunskaper om genus och jämställdhet samt att kritiskt granska sig själv och verksamheten ses som viktiga aspekter i arbetet.

 • 25.
  Agnas, Axel J.B.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Ämnesövergripande samarbeten & studenters betyg - En jämförelse av betyg mellan elevgrupper vilka undervisats med olika undervisningsformer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over the last few years, several studies have suggested that interdisciplinary collaborations in teaching is beneficial to students’ learning process. The Swedish National Agency for Education (Skolverket) encourages Swedish teachers to work interdisciplinary, but the question is if interdisciplinary collaborations could result in higher grades?    This study has found that the 408 students who participated in interdisciplinary collaborations within their science or biology courses have been graded significantly higher than the 474 students who did not. The 408 were also graded significantly higher in their science/biology courses compared to their medium grade in their diploma than the students within the non interdisciplinary course. However, students in high school (gymnasium) programmes that specifically prepared them for university studies were found to have been graded significantly lower in their science/biology courses compared to their medium grade, in their diploma, when their courses included interdisciplinary collaborations.      This study could be interpreted as an indication that interdisciplinary collaborations within general-science or biology courses could affect students’ grades.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Danielsson, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bild.
  Elevrespons på bloggen2013Inngår i: Meningsskapande fritidshem: Studio som arena för multimodalt lärande / [ed] Malin Rohlin, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 81-113Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  De äldre barnen på fritidshemmet är i fokus i detta kapitel, som behandlar barns lärande vid inkludering av visuella uttryck i den pedagogiska verksamheten. Vi lät elever i tolvårsåldern inspireras att samtala om bilder och multimodala texter via en digital utställningsplats. Det övergripande syftet med vår studie var att stärka barnens förmåga att återkoppla och reflektera kring egna och andras arbeten och på så sätt öka deras förståelse både för bildskapande och för de kunskapsområden som varit föremål för deras studier. Olika temaarbeten har följts under en längre tid - projekt som äger rum i skolans sammanhang men i kapitlet diskuteras som idéer för möjligt samarbete mellan lärare på fritidshem och i skolmiljön. Konkreta exempel från barnens arbete och process varvas i kapitlet med teorier och begrepp in området visuell gestaltning och estetiska lärprocesser.

 • 27. Ahlgren, K.
  et al.
  Rydell, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk. Stockholm University.
  Continuity and change: Migrants’ experiences of adult language education in sweden2020Inngår i: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, ISSN 2000-7426, E-ISSN 2000-7426, Vol. 11, nr 3, s. 399-414Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ahlén, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Värdegrundsarbete i praktiken: Avgörande faktorer för framgångsrikt värdegrundsarbete2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stora delar av skolpolitiken har den senaste tiden bestått av ordning och reda med allt fokus på de mätbara kunskapsresultaten. Politikerna framhåller att kunskapsmålen sätts främst och pekar på vikten av att ha höga förväntningar på eleverna, men även ett tydligt pedagogiskt ledarskap och goda relationer mellan lärare och elev samt en gemensam värdegrund och tydliga regler betonas.

  Min studie belyser faktorer som kan antas vara avgörande för den studerade skolans prisbelönta framgångar mot främlingsfientlighet och kränkande behandling. Lärarnas värdegrundsarbete genomsyrande det dagliga arbetet Det finns samarbete mellan skolans olika klasser, en tydlig och drivande ledning samt en utveckling av elevhälsoteamet. Jag formulerade två forskningsfrågor som skulle hjälpa mig att få svar på mitt syfte: Vad är det i den utvalda skolans rektor, speciallärare samt några få utvalda elever anser sig ha lyckats med när det gäller skolans värdegrund samt frågan om det finns några viktiga faktorer i värdegrundsarbetet att beakta och i så fall vilka?

  För att få svar på mina forskningsfrågor intervjuade jag rektor och en speciallärare samt fem slumpvalda elever i årskurs 6. Resultatet visar bland annat att det finns en röd tråd av syften och medvetenhet i hela verksamheten. Den visar också på stor elevdelaktighet. Man identifierar snabbt konflikter och tar aktivt ställning och försöker göra något åt detta. Skolan hjälper eleverna att hantera konflikter med bl.a. DRACON, ett konflikthanteringsprogram. Skolan synliggör skolans uppdrag, värdegrund, hälsa och lärande tydligt för eleverna. Den visar även på ett stort gemensamt engagemang och kompetens hos lärarna, där alla pedagoger eftersträvar samma sak och i lika hög grad.

 • 29.
  Ahmed, Ilhan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Interkulturellt klassrum: En studie om hur ett interkulturellt klassrum skapas.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 30.
  Ahmed, Ilhan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Interkulturellt klassrum: En studie om hur ett interkulturellt klassrum skapas2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur SO-lärare i åk 4-6 beskriver att de arbetar för att skapa ett interkulturellt klassrum. Genom intervjuer med sex olika lärare besvaras studiens två frågeställningar: Hur beskriver SO-lärare i åk 4-6 att de arbetar för att inkludera elever med annat modersmål än svenska och deras tidigare kunskaper i undervisningen? Hur tycker SO-lärare i åk 4-6 att läromedlen i SO-undervisning förhåller sig till det interkulturella perspektivet?Den här uppsatsen utgår från det interkulturella perspektivet. De tidigare forskningarna inom detta ämne har man haft fokus på vilka faktorer som elever med annat modersmål gynnas av. De forskarna som presenteras i detta arbete belyser vikten av att stärka andraspråkselevernas första språk.Resultatet visade att interkulturellt klassrum skapas genom att uppmärksamma och välkomna elevers olika kulturer. Resultaten visade även att lärarna behöver mer kunskap om det interkulturella perspektivet.

 • 31.
  Ahnberg, Samuel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Programmering i bildämnet: En fallstudie om potentialer med programmering i åk 4-62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 32.
  Ahnberg, Samuel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Programmering i bildämnet: En kvalitativ intervjustudie om potentialer med programmering i åk 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie ta reda på möjligheter och svårigheter med programmering i bildämnet. De frågeställningar min studie ämnar besvara är

  Hur beskriver och förhåller sig läraren till programmering i bildämnet?, Vilka möjligheter och utmaningar ser läraren på skolan med programmering i bildundervisningen? och Hur lägger läraren upp sin undervisning? Studien behandlas utifrån dessa frågeställningar i kombination med det multimodala perspektivet och det designteoretiska perspektivet. Undersökningen visar på de intervjuade lärarnas förhållningssätt till programmering i bildämnet och exempel på hur de använder och arbetar med programmering. Resultatet visar bland annat att de intervjuade lärarna ser positivt på programmering i bildämnet men att den egna kunskapen om programmering är något som måste utvecklas för att kunna bedriva en bra undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Aho, Erika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. Karlstads universitet.
  Språkintroduktion som mellanrum: Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram2018Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. Utbildningen på Språkintroduktion har en tyngdpunkt på svenska språket samt andra ämnen som eleverna har behov av att studera. Sålunda ska undervisningen organiseras utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

  Studien bygger på intervjuer med språkintroduktionselever. Analysen fokuserar följaktligen 22 elevers berättade erfarenheter av att vara elever på Språkintroduktion. Elevernas berättelser blir ett sätt att förstå hur deras erfarenheter av programmet flätas samman med tidigare skol- och arbetslivserfarenheter liksom med tankar om framtiden.

  I resultaten presenteras tre teman som framträder i berättelserna.  Det första temat gäller samtliga elever och behandlar erfarenheten av att inte kunna svenska. Det andra temat innefattar vissa elever och synliggör två elevidentiteter som särskilt framträder. Den första av dem handlar om att gå från att vara en högpresterande elev till att vara nybörjare och den andra om att gå från att vara en elev med kort eller ingen skolbakgrund till att äntligen vara elev. Slutligen handlar det tredje temat om hur Språkintroduktion tar form som ett mellanrum.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Aho, Erika
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Henriksson Persson, Anna
  Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Larsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Skolnära – ett skolnära begrepp?2016Inngår i: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 12, nr 1, s. 116-134Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Skolnära kan beskrivas som ett relativt nytt begrepp inom utbildning och forskning med skolanknytning. Det förekommer ofta i sammanhang där det tycks finnas en ambition att knyta skola och forskning närmare varandra. Det kan till exempel handla om olika forskarskolor, skolforskning och skolutvecklingsprojekt. Dock finns ingen enhetlig definition av begreppet utan det används parallellt med och i vissa fall synonymt med begreppen praktiknära och praxisnära. Syftet med denna artikel är att bidra till en problematisering av begreppet skolnära med fokus på såväl innebörder som användningsområden. Utifrån studier av olika typer av texter belyses hur begreppet skolnära används inom skolforskning och i andra utbildningsvetenskapliga sammanhang idag. Begreppet skolnära ser ut att uppkomma i samband med framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete men återfinns idag även inom andra forskarutbildningsämnen. Till exempel kan en ”skolnära avhandling” vara skriven inom pedagogik eller något ämnesdidaktiskt ämne. Vad det innebär att forskningen är skolnära tycks ha skiftande innebörd och avgränsning i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om huruvida forskningen bedrivs av eller för lärare. Begreppet används också inom skolvärlden i ett vidare perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Aho, Petra
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Cultural Deficit Perspective in the EFL Classroom: Teachers’ choice of Perspective in Swedish grades 4-6 Multilingual Classrooms2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 36.
  Ahokas, Anna
  Högskolan Dalarna, Institutionen för språk, litteratur och lärande.
  ”Viktigast att kunna prata. Lättare att skaffa vänner då.”: Nyanlända elevers upplevelser av undervisning på en mottagningsenhet2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer studerat yngre nyanlända elevers upplevelser av undervisning och social tillhörighet. Studiens specifika syfte är att undersöka upplevelser av undervisning och social tillhörighet, hos nyanlända elever i årskurs 4–6, under deras tid i en förberedande klass på en mottagningsenhet.

  Studien utgår från en fenomenologisk och hermeneutisk ansats eftersom den bygger på analyser och tolkningar av nyanlända elevers egna upplevelser av undervisning. Studien har också ett sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning som utgångspunkt.

  I studien intervjuades sju nyanlända elever i årskurs 4–6. När intervjuerna transkriberats analyserades de och därefter gjordes en kategorisering av olika teman som tillsammans med studiens frågeställningar utgjorde grunden till studiens resultat.

  I resultatet framkommer bland annat att samtliga intervjuade elever uppskattade tiden i den förberedande klassen och ansåg det vara bra att ha påbörjat sin första tid i svenskskola där. Samtliga elever beskriver det också som positivt att få undervisning i olika ämnen i den förberedande klassen men svenska bör fokuseras på säger flertalet elever. Alla elever säger att de hade önskat utökad svenska i den förberedande klassen, dels genom fler lektioner i ämnet svenska, dels genom att tala mer svenska på lektionerna. Eleverna uttrycker ett särskilt behov av att arbeta mer med muntliga övningar. Just muntlig förmåga är också det som eleverna säger vara det viktigaste att lära sig i det svenska språket under den första tiden i svensk skola. De ämnen som eleverna säger vara viktigast att lära sig den inledande tiden är svenska och engelska. Dessa två ämnen ses som basämnen och är viktiga att kunna för att kommunicera med andra människor. Angående sociala förmågor i svenska önskar samtliga elever att de hade fått mer explicit undervisning om fasta fraser samt fått träna på dialoger som de hade kunnat använda vid kommunikation med jämnåriga.

  Sammanfattningsvis visar studien att de nyanlända eleverna som intervjuats är positiva till sin tid i den förberedande klassen på mottagningsenheten vilket stämmer väl överens med elevers åsikter i tidigare presenterad forskning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ahrman, Gudrun
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Variera mera- om Learning study i grundsärskolans matematikundervisning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftade till att undersöka om det är fruktbart att använda Learning study som undervisningsmetod i grundsärskolans matematikundervisning. Learning study bygger på va-riationsteorin som betyder att lärares undervisning ska varieras för att eleven ska kunna ur-skilja det läraren vill visa. Det är en kvalitativ fallstudie där jag genomfört lektioner varav några videofilmats. Elever i grundsärskolan har en medfödd eller förvärvad utvecklingsstör-ning och kan därför behöva längre tid eller fler upprepningar för att lära. Det är därmed inte är sagt att undervisningen behöver vara enformig eller utan variation. Jag har genom litteratur-studier och analyser av lektionerna funnit att Learning study är en metod som kan fungera.

 • 38.
  Ahrreman, Celina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Theander, Nathalie
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Demokrati, delaktighet och inflytande i förskolan – med inriktning på de yngsta barnen.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares resonemang om hur de arbetar medoch tolkar begreppen demokrati, delaktighet och inflytande i relation till förskolans yngsta barn,ett till tre år. För att svara på studiens syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åttaförskollärare, som vi sedan har analyserat utifrån Deweys begrepp och kunskapssyn inompragmatismen och tidigare forskning. Den tidigare forskningen visade att de yngsta barnensännu inte utvecklade verbala språk var avgörande för barns inflytande i förskolan då de äldrebarnen ges mer förutsättningar till inflytande än de yngre. Forskningen visade att pedagoger harmakten att avgöra om barn får bestämma eller inte baserat på deras ålder. Däremot visade ävenforskning att barn ska ges möjlighet att få påverka verksamheten. Studiens resultat visar attförskollärarna ser fler möjligheter än utmaningar med förskolans yngsta barn trots att barnenännu inte har det utvecklade verbala språket. Resultatet visar även att barns språkliga förmågaeller ålder inte spelar någon roll i arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande. Vi finnerdet glädjande att vår studie kan bidra med kunskap till pedagoger inom förskolan i arbetet medde yngsta barnen som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Aida Niendorf, Mariya
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Japanska.
  Improving Intercultural Competence for the Distance Students in Sweden through Online Joint-Seminars in Japanese with University Students from the United States2014Inngår i: Next Generation Learning Conference, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of abstracts, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There have been quite a few studies (Helm 2009, Chun 2011, Schenker 2012, Kitade 2012, etc.) regarding the development of intercultural competence through online exchanges. Most of these exchanges, however, are between native speakers and learners of that language. The benefit of such exchanges can be maximized if both parties are learning each other’s language and they both have the opportunity to utilize the languages they are learning during the exchange, but often times, this is not the case.  Byram (1997) suggests that intercultural competence can be assessed using the following components: knowledge, skills, attitudes, and critical awareness.  If ‘intercultural competence’ means not just learning about the target culture, but also about becoming aware of one’s own culture (Liaw 2006), connecting students from different countries who are studying the same target language and culture would be an ideal setting in order for the students to evaluate both their own and target cultures critically. Having learners of a target language from different countries in a virtual classroom also helps create an environment which mimics the language classroom in the target country enabling them to experience studying abroad without leaving their home countries.

  It is often said to be difficult or almost impossible for students in distance courses to develop intercultural competence because of the lack of opportunity to study abroad or the lack of an international atmosphere in the classroom (Tyberg 2009). Thus, the goal of this study is to provide opportunities for all students, regardless of their circumstances, to develop intercultural competence.  In this study, a group of intermediate/advanced level Japanese students from a university in Sweden (all distance students) and a group from a university in the U.S. were brought together in a virtual classroom using an online video conferencing system.  Through their interactions and post-seminar reflections, I examined how students develop intercultural competence.

   

  The results from this study show that through interactions with university students from other countries who study Japanese at the same level, the students can gain not only Japanese skills, but expand their horizons and deepen their understanding of another culture as well as of the topics discussed during the meetings thus satisfying each of the criteria in Byram's model. Not everyone has the opportunity to study abroad, but today's technology allows every student to be a part of the internationalization process, develop his/her cultural-literacy and reflect on his/her identity.

 • 40.
  Aida Niendorf, Mariya
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Japanska.
  Internationalization at home: Effectiveneess of online joint-seminars with overseas university students: Results from a pilot study2013Inngår i: INTED2013 Proceedings: 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 4-5 March, 2013 / [ed] International Association of Technology, Education and Development, IATED , 2013, s. 5242-5247Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the recent years, both the Swedish National Agency for Higher Education or Högskoleverket (HSV) and individual universities in Sweden have been promoting “internationalization at home.” In an attempt to make it possible for all the students to be part of internationalization regardless of their financial, family and other situations that prevent them from studying abroad, I have brought a virtual international classroom to the students studying Japanese. The initial pilot study was conducted to examine the interactions during online joint-seminars with overseas students. In order to eventually create an ideal virtual classroom environment in an international setting, I focused on finding answers to the following three questions: (1) How do the students from different countries interact during on-line video conferencing seminars? (2) What can teachers do to make the students feel comfortable in such seminars and maximize learning? (3) Do functions such as ‘Chat’ that are available in the video-conferencing system Adobe® Connect™ help improve communication between students from both countries? In the study conducted during the spring 2012 term, I examined the students’ interactions during the joint-seminars using a video conferencing system. I analyzed not only the conversation during the online-seminars but also the chat during the seminars and blog entries as well as comments outside the class to see how they compliment the verbal communication. The positive feedback from the participating students indicates that, through interactions with university students from other countries who study Japanese at the same level, the students can gain not only Japanese skills, but also expand their horizons and deepen their understanding of another culture as well as the topics discussed during the meetings. The success of the initial pilot study implies a great potential in internet-based university education contributing to ‘internationalization at home’.

 • 41.
  Aida Niendorf, Mariya
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Internationalization at home: effectiveness of online joint-seminars with overseas university students - results from a pilot study2013Inngår i: 7th International technology, education and development conference (INTED2013), 2013, s. 5242-5247Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the recent years, both the Swedish National Agency for Higher Education or Hogskoleverket (HSV) and individual universities in Sweden have been promoting "internationalization at home." In an attempt to make it possible for all the students to be part of internationalization regardless of their financial, family and other situations that prevent them from studying abroad, I have brought a virtual international classroom to the students studying Japanese. The initial pilot study was conducted to examine the interactions during online joint-seminars with overseas students. In order to eventually create an ideal virtual classroom environment in an international setting, I focused on finding answers to the following three questions: (1) How do the students from different countries interact during online video conferencing seminars? (2) What can teachers do to make the students feel comfortable in such seminars and maximize learning? (3) Do functions such as 'Chat' that are available in the video-conferencing system Adobe (R) Connect (TM) help improve communication between students from both countries? In the study conducted during the spring 2012 term, I examined the students' interactions during the joint-seminars using a video conferencing system. I analyzed not only the conversation during the online-seminars but also the chat during the seminars and blog entries as well as comments outside the class to see how they compliment the verbal communication. The positive feedback from the participating students indicates that, through interactions with university students from other countries who study Japanese at the same level, the students can gain not only Japanese skills, but also expand their horizons and deepen their understanding of another culture as well as the topics discussed during the meetings. The success of the initial pilot study implies a great potential in internet-based university education contributing to 'internationalization at home'.

 • 42.
  Aida Niendorf, Mariya
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Saito, Rieko
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Creating an effective environment for development of intercultural competence through online Japanese Language exchanges: How it is done and what it takes2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Developing intercultural competence has been an important focal point of university education especially in the area of foreign language instruction. In order to incorporate intercultural competence in our Japanese language instruction, we have brought together students studying Japanese from the U.S., Korea and China to join our students studying Japanese in Sweden for online exchanges. In order to create an ideal virtual classroom environment in an international setting, we have examined how students from different countries interact during the online exchanges in Japanese. In this presentation, we will discuss the process, strength, difficulties and potential of such exchanges.

 • 43.
  Aktas, Narin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning.
  Att arbeta undersökande inom montessoripedagogik: En kvalitativ intervjustudie om hur montessorilärare arbetar med systematiska undersökningar i årskurs 4-62023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien belyser systematiska undersökningar inom montessoripedagogiken. Syftet är att få kunskap om vad montessorilärare anser vara betydelsefullt vid undervisning genom systematiska undersökningar inom NO för årskurs 4-6. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex montessorilärare runtom i Sverige. Syftet med intervjuerna var att besvara studiens frågeställning: Vad beskriver montessorilärare som betydelsefullt vid undervisning genom systematiska undersökningar? Det insamlade materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Därefter kategoriserades materialet utifrån likheter och skillnader för att identifiera mönster. Studien utgår från ett pragmatiskt perspektiv som menar att praktiskt och teoretiskt arbete går hand i hand. Resultatet visar att montessorilärare ständigt försöker anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Hur det arbetas varierar dock beroende på elevantal, tid, erfarenhet och miljö. Trots lärarnas medvetenhet om vikten av att arbeta praktiskt i NO-undervisningen var det dock några som poängterade att bristen på tid var orsak till att de inte arbetade praktiskt i den utsträckning som de önskade.

 • 44.
  Al Zahed, Mohammad
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Modersmålet som en resurs i matematikundervisningen för flerspråkiga elever2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om att använda modersmålet som en resurs i matematiklärandet. I den tidigare forskningen har det sagts att det är positivt med kodväxling och två olika språk i matematikundervisningen då de flerspråkiga eleverna får chansen att använda sitt modersmål. Dock har det sagts att detta kan hämma matematikutvecklingen hos dessa flerspråkiga elever. I den tidigare forskningen har det framkommit att språket som matematikundervisningen sker på är väldigt viktigt för flerspråkiga elevers matematiklärande, speciellt när man arbetar med textuppgifter. Studiens syfte är att belysa varför samt på vilka sätt elever som inte har modersmål som svenska kan använda kodväxling som en resurs i matematikundervisningen. Frågeställningarna lyder så här: På vilka sätt används kodväxling som en resurs i matematikundervisningen för att främja flerspråkiga elevers lärande i matematik? Varför används kodväxling i matematikundervisningen för att främja flerspråkiga elevers lärande i matematik?Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ metod som innehöll strukturerade observationer samt semistrukturerade intervjuer. Lärarna som var deltagande var två olika matematiklärare som observerades och intervjuades. Det skedde en observation och en intervju med varje lärare. Studiens resultat har visat att det fanns olika tillfällen och olika orsaker där kodväxling kunde användas i matematikundervisningen för att elevernas matematiklärande skulle främjas. Båda lärarna var ense om att språket är väldigt viktigt för elevernas matematiklärande. Dock har det visat sig att lärarna var oense huruvida man borde använda modersmålet i undervisningen eller inte. Dessutom framkom det av resultatet hur anpassningar för flerspråkiga elever skedde.

 • 45.
  Al Zoghbi, Amal
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares organisering av matematikundervisning i förståelse av matematiska problem: En intervjustudie om hur lärare organiserar sin undervisning för att elever ska förstå matematiska problem2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare organiserar sin matematikundervisning för att elever ska förstå matematiska problem. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer av sex verksamma grundskolelärare i matematikämnet. Undersökningen har en utgångspunkt av Polyas (1973) fem moduler övning som framgår i första fasen i problemlösningsprocessen vilka är att hjälpa eleven, frågor, rekommendationer och intellektuella arbetssätt, common sense, generalisera och lärare och elever och imitation och. Resultaten visar att lärare hjälper elever att förstå matematiska problem genom samspel, arbete med en mångfald arbetssätt och genom att förankra problem med elevers verklighet. Lärare skapar förutsättningar för att elever ska självständigt förstå matematiska problem genom att generalisera arbetssätten och visa att det råder samband i matematiska problem. Resultaten visar att en del av lärares strävan till generalisering som ska hjälpa elever till ett självständigt förhållningssätt uppnås inte i den utsträckning som de tänker sig. Resultaten visar även att lärare försöker ta vara på elevers egna nivå och förankrar matematiska problem med verkliga situationer för att hjälpa dem i sin utveckling i förståelsen av matematiska problem. Trots detta kan lärare möta svårigheter att nå till elevers egentliga nivå. Därutöver visar resultat att trots lärares hjälp kan elever ha svårt att tänka utifrån ett sunt förnuft vilket hämmar förståelsen av matematiska problem.

 • 46.
  Al Zoghbi, Amal
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i matematik: En litteraturstudie om svårigheter i problemlösning i matematik för elever i grundskolans tidiga åldrar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elevers problemlösningsförmåga uppmärksammas i PISA undersökningar som visar att svenska elever inte uppnår goda resultat inom området. Problemlösning är en viktig färdighet som elever behöver i och utanför skolan. Problemlösning har förekommit sedan flera decennier tillbaka i skolans kursplan i matematik.

  Syftet med den här studien är att få kunskap om svårigheter elever kan ha när de arbetar med problemlösning i matematik i grundskolans tidiga skolår och, om så möjligt, vilka orsaker som kan påverka dessa svårigheter. Resultaten visar att språkfärdigheter som läsförmåga, förståelseförmåga, läsflyt samt det matematiska tänkandet påverkar elevers förmåga att förstå och lösa matematiska problem. Likaså är färdigheter i matematiska ord och begrepp samt matematisk text- och talförståelse väsentliga. Språk- och problemlösningsfärdigheter främjas av färdigheterna i tänkandet som har sin grund i språket. Resultaten visar även att kognitiva faktorer och föräldrars utbildningsnivå är orsaker som kan ha en inverkan på elevers förmågor i förståelsen och lösningen av problemlösningsuppgifter. Slutsatserna som dras i den här studien är att språkfärdigheter och kognitiva faktorer är de mest dominerande i de svårigheter elever kan ha i arbetet med problemlösning. Förståelsen av det matematiska problemet utgör den viktigaste delen i problemlösningsprocessen som beskrivs av matematikern George Polya och består av en fyra stegs process. Ytterligare en slutsats som dras i studien är lärarens roll och undervisningens upplägg som utgör en viktig del i elevers förståelse av matematiska problem samt förmågan att lösa dem. Metoden som har använts till den här studien är en systematisk litteraturstudie där sökningar på svenska och engelska efter vetenskaplig forskning har genomförts i olika databaser.

 • 47.
  Al Zoghbi, Amal
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Problemlösning i matematik: En litteraturstudie om svårigheter i problemlösning i matematik för elever i grundskolans tidiga åldrar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elevers problemlösningsförmåga uppmärksammas i PISA undersökningar som visar att svenska elever

  inte uppnår goda resultat inom området. Problemlösning är en viktig färdighet som elever behöver i

  och utanför skolan. Problemlösning har förekommit sedan flera decennier tillbaka i skolans kursplan i

  matematik.

  Syftet med den här studien är att få kunskap om svårigheter elever kan ha när de arbetar med

  problemlösning i matematik i grundskolans tidiga skolår och, om så möjligt, vilka orsaker som kan

  påverka dessa svårigheter. Resultaten visar att språkfärdigheter som läsförmåga, förståelseförmåga,

  läsflyt samt det matematiska tänkandet påverkar elevers förmåga att förstå och lösa matematiska

  problem. Likaså är färdigheter i matematiska ord och begrepp samt matematisk text- och talförståelse

  väsentliga. Språk- och problemlösningsfärdigheter främjas av färdigheterna i tänkandet som har sin

  grund i språket. Resultaten visar även att kognitiva faktorer och föräldrars utbildningsnivå är orsaker

  som kan ha en inverkan på elevers förmågor i förståelsen och lösningen av problemlösningsuppgifter.

  Slutsatserna som dras i den här studien är att språkfärdigheter och kognitiva faktorer är de mest

  dominerande i de svårigheter elever kan ha i arbetet med problemlösning. Förståelsen av det

  matematiska problemet utgör den viktigaste delen i problemlösningsprocessen som beskrivs av

  matematikern George Polya och består av en fyra stegs process. Ytterligare en slutsats som dras i

  studien är lärarens roll och undervisningens upplägg som utgör en viktig del i elevers förståelse av

  matematiska problem samt förmågan att lösa dem. Metoden som har använts till den här studien är en

  systematisk litteraturstudie där sökningar på svenska och engelska efter vetenskaplig forskning har

  genomförts i olika databaser.

 • 48.
  Alatalo, Tarja
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning, Pedagogiskt arbete.
  Alla skolämnen ansvarar för elevers läsförmåga2023Inngår i: Läsundervisningens grunder / [ed] Tarja Alatalo, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, 3, s. 17-26Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Alatalo, Tarja
  Högskolan Dalarna, Institutionen för lärarutbildning, Pedagogiskt arbete.
  Dalaforskaren: Så hjälper du ditt barn eller barnbarn in i de läsandes klubb2024Inngår i: Falukuriren, ISSN 1103-9256, artikkel-id 2024-03-30Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Alatalo, Tarja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Forskning om skriftspråksundervisning i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år2015Inngår i: SCIRA Läsning, ISSN 0349-9855, Vol. 40, nr 2, s. 4-8Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
1234567 1 - 50 of 4466
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf