Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 473
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abatescianni, Marco Lorenzo
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Sorcery and Spiritual Hegemony in Africa2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Africa, the spiritual power is at the center of everyday life, politics and religion. Whatcharacterizes this power, in most of the continent, is its recourse to magic and sorcery. This thesisintends to to understand, if and how, the manipulation of a magical and spiritual reality, might havehelped a dominant power in exercising an hegemonic control. Or on the contrary, to dismantle it.The analysis will focus on two main sources: an ethnographic work based in Congo and a medievalepic set in West Africa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlborg, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Sjöbusar: En deskriptiv studie i svensk militärrätt vid Svenska Högsjöflottan under början av 1800-talet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen syftar till att genom en kvantitativ studie av domböcker från Karlskrona örlogsstation under representiva krigs- och fredsår undersöka ett relativt bortglömt kapitel i svensk militärrättshistoria, nämligen brottslighet och rättspraxis för krigsmakten inom den svenska högsjöflottan mellan åren 1798 och 1812.

  Rymmning det absolut vanligaste registrerade brottsligheten och de värvade volontärerna var rymningsbenägna än de indelta båtsmänen. Straffomvandlingen vid leuteration var återkommande väldigt godtycklig, även med omständigheter borträknat. Volontärerna begick i större utsträckning under rymning flera brott samtidigt och blev också i större utsträckning, efter leuteration av krigsrättens domslut, dömda till spöstraff samt fler antal gatlopp än båtsmän. Vid dubbel legas tagning var volontärer enormt överrepresenterade, speciellt under krigsår, jämfört med båtsmän. Tydligt är att båtsmäns och volontärers skilda positioner som deltids-respektive fulltid gav avtryck i straffregistret. Underofficerarna var klart överrepresenterade när det gällde fylleri i tjänst, angrepp, samt fångförsnillning. Manskapets representation av fylleri i tjänst lyser med sin frånvaro, vilket kan förklaras av extrajudiciell hantering utanför domstol.

 • 3. Allmungs, Svante
  När film blir historieundervisning: En teoretisk konstruktion av ett didaktiskt verktyg för undervisning med historisk spelfilm2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom det akademiska forskningsfältet har den historiska spelfilmen länge betraktats som ren fantasi utan historiskt värde. Samtidigt verkar den historiska spelfilmen bli alltmer populär inom historieundervisningen. Tidigare didaktiskforskning har fokuserat på varför lärare använder historiska spelfilmer i sin undervisning, vilka sådana filmer är, och elevers erfarande av dem. Därför syftar studien att utifrån analys av historiska spelfilmer utveckla ett didaktiskt verktyg för historielärare, ämnat att främja elevers förståelse av historiebruk. Ett sådant syfte anses svara mot ett försummat område inom det svenska forskningsfältet och bidra med kunskap om hur historiska spelfilmer kan användas i praktisk undervisning.

  Förslag på historiska spelfilmer lämpade för undervisning samlades in genom en enkät riktad till historielärare. Filmerna Gladiator, Suffragette och Schindler’s List valdes sedan ut för en analys. De tre filmerna ansågs utgöra en variation av historiska spelfilmer, vilket i sin tur skulle utmynna i ett generaliserbart resultat. Filmanalysen genomfördes med stöd av ett teoretiskt analysredskap med en övre och undre tolkningsnivå. Genom att med den övre tolkningsnivån belysa relationen mellan filmskaparens intention och filmberättelsens funktion, inom vilken ett historiebruk tog form, granskade sedan den undre tolkningsnivån vilka narrativa och estetiska uttryck historiebruket gav upphov till.

  Sammanställningen av analysen resulterade i två skalor för tolkning av historiebruk i historiska spelfilmer. Den ena skalan består av en pendling mellan fiktiv historia och historisk fiktion, medan den andra skalan illustrerar förhållandet mellan historiskt spektakel och historisk rekonstruktion. Genom att kombinera skalorna genererades en teoretisk modell som formulerar fyra olika kategorier av historiebruk i historiska spelfilmer. I diskussionen beskrivs sedan hur lärare kan använda denna modell som ett verktyg vid planering av undervisning ämnad att främja elevers förståelse av historiebruk. Genom verktyget kan lärare få en djupare insikt i hur den historiska spelfilmen förhåller sig till autenticitet jämfört med underhållning. De olika kategorierna av historiebruk resulterar också i olika porträtt av historiska personer. Slutligen beskrivs även hur en historisk spelfilm kan fungera antingen som en primär- eller sekundärkälla beroende på historiebrukets sammanhang. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Adel och ofrälse i Karlskronas flotta: Den sociala tillhörigheten bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-18832015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna c-uppsats är att undersöka huruvida ståndssamhällets upplösning och minskade privilegier för adeln avspeglade sig bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-1883. Andelen adliga respektive ofrälse officerare har därför studerats i en kvantitativ undersökning där materialet kommit från fyra stycken rullor från flottans arkiv. Rullorna är från 1825, 1839, 1859 samt 1883. I rullorna finns information om antalet officerare, deras namn och positioner. De adliga officerarna har sedan eftersökts i Riddarhusets Stamtavlor där det även finns korta biografier som beskriver deras utbildning och bakgrund. För att söka svar på om och i sådana fall när adelsmännens privilegier i flottan började gå mot sin ände har även litteratur som fokuserar på ståndssamhällets upplösning behandlats. Resultaten från undersökningen visar att officerskåren bestod av 30 % adelsmän 1825-1839, en ökning sker sedan till 1859 då det fanns 40 % adliga officerare. Framme vid 1883 har det minskat något till 37 % adelsmän. Procentuellt sett har antalet adliga officerare ökat under den undersökta perioden. Politiska reformer som syftat till en upplösning av stånden och kravet på utbildning bland officerare har inte påverkat den sociala strukturen i Karlskronas flotta. Däremot har antalet officerare med utbildning/examen ökat, från 71 % i periodens början till 100 % i slutet.

 • 6. Andersson, Marina
  "Efter flera fruktlösa varningar straffad och utskrifven ur en schola för obotlig vanart och elakhet": En undersökning av skriftliga omdömen som del av disciplineringen i den fasta folkskolan och den lärda skolan i Stora Malms socken 1832-1864.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är undersöka hur lärarens skriftliga omdömen används som en del av disciplineringen samt hur lärare agerade angående disciplinering i skolan under 1800-talet på landsbygden, närmare bestämt 1832-1864 i Stora malms socken. I undersökningen har jag använt mig av lärares journalanteckningar i Schola Carolina och Stora Malms fasta folkskola. Undersökningen behandlar hur lärarna i omdömena framhäver elevernas belöningar eller vilka åtgärder undervisande lärare vidtog vid eventuella disciplinförseelser. Läraren gjorde noteringar och bedömde eller fällde omdömen om elever varit berömvärda eller olydiga och vanartade. Vid tydliga disciplinbrott straffades eleven. Undersökningen pekar bland annat på vilka konsekvenserna blev av elevernas handlande, exempelvis skrevs elever ut ur skolan vid elakhet. Undersökningen diskuterar de resultat som framkommit i relation till befintlig forskning rörande disciplineringen i samhälle och skolsystem under 1800-talet.

 • 7.
  Annica, Furugård
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Landsbygdens lärjungar: En studie av den sociala rekryteringen vid realskolan i Rättvik 1930-19592013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala bakgrunden hos elever som läste vid Realskolan i Rättvik mellan åren 1930 och 1959. Källmaterialet består av antagnings- och avgångsmatriklar från Realskolan i Rättvik där uppgifter om elevens kön, faderns yrke, eventuell examen samt om eleven valt att läsa vidare på gymnasium efter avslutad skolgång hämtats. Ovanstående insamlad data visar vilken socialgrupp och vilket kön eleverna hade som läste på skolan, vilka som avbröt sina studier i förtid samt vilka som läste vidare på gymnasium efter realexamen. Indelningen i socialgrupper har gjorts utifrån SCB’s socioekonomiska indelning, SEI. Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har varierat över tid och även varierat mellan könen. Resultatet visar även att denna variation stämmer överens med omvärldens förändringar, där samhälleliga och social förändringar avspeglar sig i resultatet. Resultatet visar att de största variationerna återfinns i de lägre socialgrupperna, socialgrupp 2 och 3, där hemmansägarnas och arbetarnas barn befinner sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Antinelli, Annachiara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  The case of People’s Republic of China penetration and foreign policy developments in Djibouti State: the logistic and commercial sectors2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Apelman, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Konflikter och konflikthantering mellan lärare och elever på Högre Tekniska Läroverket i Borlänge åren 1957-19622014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Arvidsson, Gustaf
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  ”Bedre arbeidsfortjeneste, bedre livsvilkaar”: En studie om svenskföddas emigration till Amerika via hamnen i Bergen 1874-19302016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka grundläggande orsaker till varför

  svenskar mellan år 1874-1930 valde att emigrera till Nordamerika från hamnen i

  Bergen. Vidare undersöks också emigrationsmönster och om vissa kategorier av

  människor (till exempel specifika yrkesgrupper eller kön) var mer representerade än

  andra. För att undersöka detta har en kvantitativ studie genomförts där

  emigrantprotokoll, skrivna av hamnpolisen i Bergen mellan år 1874-1930, har

  studerats. Resultaten visade att de flesta svenskar som emigrerade från Bergen var

  unga, ogifta män från framförallt Älvsborgs och Värmlands län. Dessa kom till Norge

  för att arbeta som grovarbetare inom infrastruktursektorn innan de emigrerade från

  hamnen i Bergen till Amerika med New York eller Minnesota som vanligaste

  destination. Resultaten pekade också på att faktorer som arbetsmöjligheter i Amerika,

  lättillgängligheten att avresa via Bergens hamn, samt att den enskildes vänner,

  kollegor och familj tidigare emigrerat kan ha legat till grund för utvandringen av

  denna emigrationsgrupp.

 • 11.
  Baldelli, Valentina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  Nationalism and Identity in Zimbabwe: The cultural dimension as tools for the preservation of the authoritarian power.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to analyze the role of the cultural dimension in power production processes. Specifically, the research will look at the ways in which the nationalist discourse has influenced the definition of identity from the struggle for independence until the constitution of the one-party state in Zimbabwe.

  The objective of this thesis is to investigate the discursive national identity of power and dissenting subjects and the change over the time from a culture of resistance to elaborating ethical, political and identity conceptions witch have become functional in the legitimation of authoritarian power.So, the purpose is to investigate the existence of asupposed link between the power and the nation's identity representation. Then, through categories of analysis of postcolonial studies, I will analyze two novels in order to understand how subjects perceived and reformulated the nationalist discourse on identity. The data have

  led me to understand that nationalistic discourse on identity evolved during the time: during the struggle for independence  nationalism became a narrative strategy, functional to the re-appropriation of the symbolic and cultural system of those who were placed in a subordinate position in the colonial system; Furthermore, nationalism constituted a rhetorical resource for power even after the achievement of independence. During this period, the theme of national unity was central in nationalist discourse, as it became functional to marginalize any form of opposition to the project of achieving a one-party state. In this way, nationalistic discourse and its identity attribution function underwent an evolution, as by a culture of resistance it became a discursive strategy for the establishment and preservation of authoritarian power.

 • 12.
  Bartholdsson, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Why can't we be free?" - Children's questions to the principal in a reform pedagogical school in Sweden 1941-1951: Abstract book2013In: The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education, 2013, p. 337-337Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The time period is 1941-1951. The place is Siljanskolan, a small boarding school in a Swedishrural setting, influenced by reform pedagogy. The ideological standpoint in this particular settingis that of trying to make the world a better place through a better upbringing of improved humanbeings. It is about offering an alternative educational setting in relation to the national publicschools. School as a home, and home as a school, are related ideas that shape the organization ofeveryday life at Siljanskolan. In a box where children could leave notes with questions, directed tothe school principal, a wide range of topics were addressed. Picking up random samples from thehundreds of questions in the box, we find for example ‘Why do we get salty food?’, ’Why is it warso often?’, ‘Why can't Margareta sleep in The Den?’, ‘Why do we get spanked?’ and ‘Why can't webe free?’ These questions were answered orally at regularly occurring evening assemblages at theschool and accordingly, seventy years later, the answers are nowhere to be found. Still thequestions are in them self interesting and this paper analyses the questions as comments onschool life, on power relations and the regulation of everyday life, as well as comments that aredirected to the ideological level. They are, in a double sense, a kind of micro-narratives wherechildren's voices are heard from within the archive material.

 • 13.
  Bellucci, Stefano
  et al.
  International Institute of Social History, Amsterdam, The Netherlands; Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Weiss, Holger
  Department of History, Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  1919 and the Century of the Labour Internationalisation2020In: The Internationalisation of the Labour Question: Ideological Antagonism, Workers’ Movements and the ILO since 1919 / [ed] Stefano Bellucci, Holger Weiss, Palgrave Macmillan, 2020, p. 1-19Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Bengtsson, Therese
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Svarta marknaden: En studie av dagspressens rapportering av den illegalahandeln med ransonerade varor i Sverige 1941–19452022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vilken omfattning hade, och vilken syn förmedlade, den svenska dagspressen på ransoneringsbrottsligheten under kristidsåren 1941–1945. Studien behandlade åren 1941–1945 då den illegala handeln pågick som mest. Källmaterialet i studien var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet från den 1 januari 1941 till och med 31 december 1945. Rapporteringen av ransoneringsbrottsligheten i de tre tidningarna var inte omfattande i jämförelse med tidigare forskning om ransoneringsbrottsligheten. Enligt de tre tidningarna dömdes fler män än kvinnor för ransoneringsbrott och det rapporterades främst om personer delaktiga i någon svartabörsliga. Det vanligaste brott som begicks under den undersökta perioden var grova ransoneringsbrott. Varubrott och kupongbrott förekom men enligt tidningarna i betydligt mindre skala. Påföljderna som rapporterades var, böter, straffarbete och fängelse. Böter var mest förekommande, men vanligt var personer som dömdes till en kombination av två straff. I tidningarnas rapportering av svartabörsligorna, skriver Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om vilket brott mot ransoneringsbestämmelserna som begåtts, vilken typ av varor det rörde sig om och vilka följderna blev. Aftonbladet däremot rapporterar om hur livet kan se ut eller te sig för en person som försörjer sig på illegala affärer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bengtsson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ett oordentligt levnadssätt: En studie av lösdrivare i Örebro år 18882020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka de människor som greps för lösdriveri i Örebro under 1888. För detta har lösdrivarprotokoll från polismyndigheten i Örebro gåtts igenom och information om de gripnas antal, könsfördelning, yrken, geografisk härkomst och ålder har sammanställts. Också orsaker till gripandet och påföljden har undersökts.Resultatet visar att 274 personer greps för lösdriveri under året. 92% av de gripna var män och 7% var kvinnor. Det vanligaste yrket bland kvinnorna var före detta piga, och det vanligaste yrket bland männen var arbetare. Den geografiska spridningen bland de som greps var stor, och flest kom från Örebro län, följt av Stockholms län. De gripna männen hade en medelålder på 34 år, och för de gripna kvinnorna var medelåldern 28 år. Den vanligaste orsaken till gripandet bland männen var kombinationen fylleri och lösdriveri. För kvinnorna var det ett så kallat liderligt levnadssätt. Vanligaste påföljden för männen var att de följdes ut från staden och kvinnorna skickades vidare till cellfängelset i Örebro stad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Berg, Anne
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Larsson, EsbjörnUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Michaëlsson, MadeleineUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Westberg, JohannesUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Åkerlund, AndreasUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer, sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren. I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, däribland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess. Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets utbildningsreformer.Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfattande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Berg, Annika
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik.
  Tydén, Mattias
  Stockholms universitet, Historiska institutionen.
  Lundberg, Urban
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-19752021Book (Other academic)
 • 18. Berg, Maxine
  et al.
  Gottmann, FeliciaHodacs, HannaNierstrasz, Chris
  Goods from the East, 1600–1800: Trading Eurasia2015Collection (editor) (Refereed)
 • 19.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. Based on survey and interview methods, the question that this study deals with is: in the light of which general understanding of the school subject history, do the teachers make didactic choices on a daily basis?

  The first theme is biographical. The teachers’ life-history is taken into consideration and several factors in the teachers’ background and the school environment have been identified. It also seems as if the teachers’ understanding of the school subject goes from an elementary and searching approach to one that is more complex and convinced.

  The second theme is a more structural approach. The results shows three major orientations among the teachers’ general understanding namely, educational (bildung) orientation, critical orientation and identity orientation. Even though a main orientation can be seen among the teachers, an important result is also that the orientation is overall complex.

  At the most general level some patterns can be seen. First the connection between the teachers’ biography and their general understanding of the school subject. In the understanding of the school subject, it is also notable that teachers relate in different ways to history as science, history as identity and history from an ideological viewpoint. It is also possible to note some signs of change in the school subject history that follows a lager historiographical context.

  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 20.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2012In: Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap / [ed] Hans Lödén, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 21.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Historielärares ämnesbiografier2016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on four different aspects of history teachers’ comprehensiveunderstanding of the school subject history. More specifically, the aim is tostudy the comprehension of the subject as perceived by individual historyteachers. Special emphasis is placed on identifying the concepts of the field ofhistory that are central to the teachers’ understanding of the school subject history.The first aspect studied is the teachers’ biographical changes. In a life historyperspective it seems as if the teachers’ subject conception changes from anunproblematic and tentative approach to a more complex and confident understandingof the subject. The second aspect treated is the rationale behind theirgrasp of the purpose and content of the subject. Three major positions areidentified, namely educational (bildung) orientation, critical orientation, andidentity orientation.The third aspect studied is the teachers’ interpretation of a curriculumnew to them. The teachers placed the curriculum in the field of tension betweenan education policy position, emphasizing more precise knowledge, onthe one hand, and a history science position, emphasizing concepts of historicalconsciousness. The fourth aspect studied is five different conceptual tools displayedin the teachers’ remarks on having completed the teaching of a newcourse. These are termed ‘history as narrative’, ‘history as time-space’, ‘historyas explanation’, ‘history as perspective taking’, and ‘history as skills’At the general level the study shows not only that subject conception is ofimportance to the teachers’ understanding of their obligation as teachers of historybut also how it is formed and constantly transformed by many differentfactors. In this process it is clear that the concepts used by the teachers, althoughvariously defined, can be seen as specific to the school subject historyand essential to the construction of history as a school subject.

  Download full text (pdf)
  Historieläreares ämnesförståelse
 • 23.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Martin, Stolare
  School Trips to Historical Sites: Pupils' Cognitive, Affective and Physical Experiences from Visits to Auschwitz2024In: History Education Research Journal (HERJ), E-ISSN 2631-9713, Vol. 21, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  History can be experienced in many ways, including visits to historical sites. Indeed, it is becoming increasingly common for Swedish schools to organise trips for their pupils to historical sites, in this case, to concentration camps. This article analyses how cognitive, affective, and physical experiences frame pupils' interpretations of historical sites and discusses how visits to historical sites might contribute to history education. The research questions we examine are as follows: What forms of experience did the pupils express, and how did these forms relate to each other? What implications might these expressed experiences pose for how teachers organise their teaching, including trips to Holocaust memorial sites? This article analyses seminars that comprised part of the examinable work in a course that involved a study trip to the Auschwitz concentration camp. Empirical data were analysed using a model in which cognitive, affective and physical experiences were identified and described. The results demonstrate how cognitive, affective and physical responses interact with pupils’ experiences. Pupils described how the school trip contributed to their understanding of what is and is not possible to know, and to their will to influence society. Thus, the results indicate that physical encounters with historical sites can create new opportunities for pupils’ learning of history and the meaning-making that comes from it.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Den bortglömda Afrikasolidariteten: Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–362016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. It argues that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. The conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order.

 • 25.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Divided loyalties: an African christian community during the 1906 uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2013In: Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Padova: Libreriauniversitaria.it , 2013, 1, p. 103-123Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-362015In: The State and the Study of Africa: African Studies Association 58th Annual Meeting, November 19-22. 2015, San Diego, California. / [ed] D. A. Masolo, Derek R. Peterson, 2015, p. 96-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The objective of the planned research project is to demonstrate that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. This will be done by analysing the image of Swedish-Ethiopian relations in the press during the conflict. The present article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. Instead of a state-centred perspective, the article emphasises that the conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order. At the same time there was an intensified production and reproduction of new knowledge: Ethiopia came much closer. In September, one month before the war broke out; Swedish cities saw some of the hitherto largest demonstrations in modern Swedish history against war, fascism and in support of Ethiopia.

 • 27.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish Press in the Run-up to the Italo-Ethiopian War, 1935/362020In: Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century / [ed] Holger Weiss, De Gruyter Oldenbourg , 2020, 1, p. 315-328Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising in Kwazulu-Natal: The case of Church of Sweden mission African evangelists: A paper read at the IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 20072007In: Society, State and Identity in African History/Société, Etat et Identité dans l'Histoire africaine.: IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 2007, Addis Ababa: Addis Ababa University , 2007, p. 33-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 1906 Zulu uprising against British colonial power and white settler rule in Kwazulu-Natal marks an important turning point in the modern history of South Africa. Inspired by the centralising tradition of the Zulu kingship, history and religion, the uprising was essentially “tribal”. It was the last armed uprising in that part of Africa, preconditioning capitalist expansion in colonial Natal and the opening up of Zululand, conquered by the British in 1879. Initially the uprising appeared as a serious threat to white supremacy but was later, in the encounter between assegais and maxim guns, defeated. The uprising had two important results. On the national level, the need for white unity seemed urgent and in 1910 the South African Union was formed. Among blacks, the losses suffered by the armed rebels gave an impetus to a new, more modernist and pan-African nationalism. The African National Congress (ANC) was founded in 1912 by representatives of the small, mission educated African Christian middle class élite. In Kwazulu-Natal itself the aftermath of the uprising and the aggressive “mopping-up” operations by colonial troops, brought fundamental restructuring and traumatic change among African communities. The self-sufficiency of the homestead economy was eroded, chiefly power and traditional religious authority weakened and an increasing amount of men forced into labour migration.

  The African Christians, some ten per cent of the black population, were often caught in between a hostile non-Christian surrounding, to whom they often were seen as traitors, and the contempt of a white racist society. Most of them were first generation converts living in the rural areas. To many of the Christians the uprising and its consequences became a test of loyalty and resulted in a questioning of the hitherto accepted identity and world view. This was particularly true for the black evangelists, the real pioneers of mission Christianity, caught between the loyalties to their white missionary employers and their followers in the African Christian congregations.

  The Zulu evangelists of the Church of Sweden Mission (CSM) prove in this respect an interesting case because of the CSM object of folk Christianisation, i.e. the conversion of entire ethnic groups, and the establishing of folk, or national, churches on the mission field. An ethnic group, with its national identity and distinctive character, was not to be suppressed by the mission. In South Africa this implied an acceptance of polygyny and lobolo (bride wealth). In Kwazulu-Natal, where the CSM had been present since the 1870s, missionaries strongly supported the study of Zulu history and language and encouraged their evangelists in fostering a Zulu national identity among the members of their congregations. In the years around 1906, however, the CSM nationalist agenda for the Zulu became much more problematic in relationships between Zulu evangelists, church members and white missionaries. Increased tensions between black and white before the uprising, the eventual outbreak of violence and the settler government’s suppression of the rebel forces created a social and moral disruption. A number of identity-based conflicts were at hand in CSM congregations, e.g. in regard to attitudes towards African medicine and diviners or herbalists, Zulu historiography and spirit possession. In this respect the Zulu evangelists tried to appear both as leaders and spokesmen of their people and representatives of their employers, the CSM missionaries.

  The purpose of this paper is to review the role of CSM African evangelists as mediators between the old and the new in the identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising. Clearly it was among the evangelists that the future leadership of the evolving Zulu church was to be found. Many of the African evangelists, representing a new political consciousness, were furthermore, in due time, to be counted among the local leaders of the future ANC.

 • 29.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Culture and Society, History. Humanioraseminariet.
  Lars Folke Berge: Swedish Evangelical Mission, Popular Mobilization for Schooling and Egalitarian ideals in Ethiopia 1868-1935.2021In: Journées d’Etude Internationales (4 et 5 mai 2021). Université de Paris, Site Denis Diderot, Paris., 2021, p. 1-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Swedish Evangelical Mission, Popular Mobilization for Schooling and Egalitarian ideals in Ethiopia 1868-1935
 • 30.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Missionary Sources and African History: The Case of two Swedish Lutheran Missions2023In: Africa as Method. Sources and Epistemologies in the study of Africa’s past: Sources and Epistemologies in the study of Africa’s past / [ed] Karin Pallaver and Uoldelul Dirar, New York: Springer London, 2023, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores contrary tendencies in the missionary sources of the two major Swedish Lutheran missions operating in Africa from around the 1890s to the 1930s: the Swedish Evangelical Mission (SEM) in Eritrea-Ethiopia beginning in 1865 and the Church of Sweden Mission (CSM), from the early 1870s in KwaZulu-Natal, South Africa. The attempt is to shed light on the distinctiveness, the scope and the categorization of different materials and how social and political tendencies are seen in the archival sources. Originating from the Swedish 19th century popular mobilization from below, the SEM was a vehicle for egalitarian ideals and the modernization of society, manifest in its educational endeavours in Eritrea-Ethiopia, but also in a criticism of local, traditional Ethiopian society. The CSM, on the other hand, representing a romanticist-inspired, nationalist folk church movement, had rather been formed against the forces of modernity. In KwaZulu-Natal, the missionaries encouraged Zulu history, culture, ethnic and national unity in the face of an aggressive colonialism and capitalism. The two missions shared the Swedish Lutheran background, but the divergent tendencies of the sources indicate that social and political background overruled both national and confessional belonging as well as the different contexts of their mission fields respectively.

 • 31.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish and Norwegian nationalism exposed among Lutheran missionaries during the 1906-07 Uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2019In: Global and Local Perspectives on Nationalism in Modern and Contemporary History: Limits and Challenges of Nationalist Movements / [ed] Andrea Kökeny and Jan Záhořík, Minneapolis: University of Minnesota Press , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Swedish and Norwegian Nationalism on Display in Early Twentieth-Century South Africa2022In: Histories of Nationalism beyond Europe: Myths, Elitism and Transnational Connections / [ed] Jan Záhořík and Antonio M. Morone, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, 1, p. 11-33Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The chapter analyses how Swedish Lutheran missionary attitudes – both in cultural and political matters – in comparison with those of their Norwegian colleagues can be understood in the light of different nationalist discourses developed at home at the turn of the 19th and early 20th centuries. It explores how the Swedish version of nationalism, emphasising territorial inclusiveness and cultural tolerance at a time of radical changes, materialised in an agenda for an ethnic Zulu folk church. This, necessarily related to topics such as Zulu nation hood, culture, and history but also to the issue of polygyny, condemned by practically all missionaries but indispensable for the survival of the Zulu homestead. While the Swedish missionaries displayed a remarkable broadmindedness in regard to Zulu culture, customs, and history, distinguishing them from contemporary Norwegians and most other missionaries, it was in the contest between white settlers and rebels in the 1906 uprising that the folk church agenda ultimately was put to test. In 1906, most Swedes voiced and acted in accordance with the Lutheran concept of obedience to the authorities and the essentially conservative aspect of Swedish nationalism, aiming at status quo against the forces of social change. The views most contrasting to those held by a majority of Swedish missionaries were those conveyed by the Norwegians. Backed by the nationalist fervour lingering after the dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905, the Norwegians expressed a strikingly different and compassionate attitude towards Zulu nationalism and the aspired independence. The article argues that it is only towards the background of the diverse versions of nationalism developed in the two countries that the Norwegian and Swedish missionaries' essentially opposing attitudes towards the uprising can be understood. 

 • 33.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Swedish Evangelical Mission and Ethiopian Intellectuals (1930’s): Westernization and Nationalism before war with Italy in 19352017Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-19352019In: Journée d’étude internationale / International Workshop 9 mai 2019 Université Paris Diderot / [ed] Pierre Guidi, Jean-Luc Martineau et Florence Wenzek, Paris, 2019, p. 1-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-1935
 • 35.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Swedish Evangelical Mission, Popular Mobilization for Schooling and Egalitarian ideals in Ethiopia 1868–19352023In: Narratives of education in times of colonization and decolonization in Africa (1920s – 1970s) / [ed] Jean-Luc Martineau, Pierre Guidi, Ellen Vea Rosnes, Leiden: Brill Academic Publishers, 2023, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A fairly large number of the social reformers and intellectual elite that emerged in Ethiopia in the decade before the 1936 Italian occupation - one of the most articulate groups of intellectuals that Ethiopia has ever seen - had a background in the Swedish Evangelical Mission (SEM). After 1936, resistance to Italian Fascist rule appears to have been most intense among those with a Protestant education and particularly those with a SEM schooling. Interestingly, very little is known about the SEM connection. The chapter explores what in the SEM schooling may have promoted the modernizing views. How were egalitarian and democratic ideals born in Swedish 19th century popular movements transmitted to SEM schools? To what extent can literacy be seen as a prime mover in spreading modernizing values? In what way did developments in Ethiopia bounce back to Sweden with new knowledge about the outside world – and thus contribute to the modernization of that country too? The article is inspired by what largely can be characterized as Global history. In my case, this evolves around questions of how disparate regions have been subject to a number of simultaneous cross-cultural and long-distance influences – the proliferation of knowledge, expertise, and ideas between regions and areas. As part of such global entanglements, Swedish missionaries and their counterparts in Africa can be said to have functioned as “portals of globalisation”, serving as entrance points for cultural transfer and global connectedness. In providing the empirical sources, my research draws on previous research on the SEM and the huge collection of source materials provided by the SEM periodicals. My attempt is to demonstrate that the SEM-factor was an essential component when contributing to a more comprehensive understanding of the pre-war Ethiopian modernization and nation building process.

 • 36.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Swedish Evangelical Mission and the formation of Reformist Elite in Ethiopia. 1868-19352017In: State Institutions and Leadership in Africa / [ed] Irma Taddia and Tekeste Negash, Padova: Webster srl , 2017, 1, p. 75-105Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The central theme of this book is the role of education in the formation of a political class during and after the European colonial period in Africa. The volume focuses on the various actors that informed and were part of this process, such as African intellectuals and political leaders, colonial troops, European missionaries and administrators. At the same time, the collection analyses the historical processes connected to the emergence and development of a new African leadership, such as the creation of a colonial school system, the transformation of urban spaces, the development of new environmental policies and the processes of nation-building after independence. The volume is made up of twelve contributions: four on Ethiopia, two on Eritrea, two on the Sudan, one on Somaliland, two on Tanzania and one on Ghana.

 • 37.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Taddia, IrmaUniv. Bologna.
  Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash2013Collection (editor) (Other academic)
 • 38.
  Bergman, Jessika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historieämnet och det dubbla uppdraget: En kvalitativ studie om blivande historielärares tankar omutveckling av historieämnet, i samband med implementering av värdegrundsuppdraget2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to investigate future history teachers’ perspectives of the development of the subject of history, in conjunction with the democratic mission of the curriculum. Based on critically constructivist theories, the history subject is reproducing oppressive structures, especially related to gender, sexuality, and ethnicity, which is not in line with the democratic mission, teachers are obliged to comply with. History didactic research also shows that the subject of history tends to be characterized by eurocentrism, ethnocentrism and a perspective based on male domination which problematizes an inclusive, democratic education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Björn, Caroline
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Game on or game over?: Spelvåldsdebatten i Expressen och Svenska Dagbladet 2002-20132015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tv- och dataspelens popularitet har under de senaste decennierna vuxit så till den grad att de idag representerar en av vår tids största populärkulturer. Som så ofta sker när nya kulturyttringar uppstår, vilka ses som särskilt attraktiva av ungdomar, så omges dessa av diverse aktörer som vill framföra risker för en påstådd negativ inverkan. Trots att spel inte direkt är något nytt fenomen har dessa anklagelser fortlevt, och därmed också debatten.

  Denna uppsats granskar debatten om våld i spel och dess påstådda påverkan såsom den sett ut i de rikstäckande tidningarna Expressen och Svenska Dagbladet mellan 2002-2013.

  Fokus har legat på de inblandade aktörerna, anklagelser mot och bemötanden av dessa anklagelser och eventuella förändringar vad gäller nämnda. Undersökningen kommer fram till att det i debatten framkommit en mängd anklagelser om negativa effekter av våld i spel, såsom ökad aggressivitet och minskad empati. Dessutom visas att debatten varit oerhört polariserad. Den har för det mesta drivits av enskilda aktörer vars profession tillhandahållit dem ett vitt aktionsrum, medan unga spelare själva framstår som grovt underrepresenterade.

 • 40.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Anti-fascism and the nationality question in the ethnic Romanian-Hungarian borderlands: The case of Satu Mare 1930-19382023In: Anti-Fascism and Ethnic Minorities: History and Memory in Central and Eastern Europe / [ed] Anders Ahlbäck & Kasper Braskén, Taylor and Francis , 2023, p. 55-72Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Competing Historical Narratives: [Review of] Brubaker, Rogers et al: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town’. Princeton, N.J. : Princeton UP, 2007 ISBN 978-0-691-12834-42009In: East Central Europe, ISSN 0094-3037, E-ISSN 1876-3308, Vol. 36, no 1, p. 138-146Article, book review (Other academic)
 • 42.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Deportations of Roma from Hungary and the Mass Killing at Kamianets-Podilskyi in 19412024In: Holocaust and Genocide Studies, ISSN 8756-6583, E-ISSN 1476-7937Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At the end of August 1941, the Nazi German Einsatzgruppe, together with German Police Battalion 320 and Ukrainian auxiliaries, killed approximately 23,600 persons (mainly Jews) at Kamianets-Podilskyi. While some researchers assert that Roma were deported from Hungary and Hungarian-occupied Transcarpathia (present-day Ukraine) despite the absence of official reports, other scholars argue that Hungarian leaders may have planned to ethnically "cleanse" the area of Roma, but the plan was never executed, resulting in no deportations or deaths. This article presents new findings that support the former position, and argues that roughly one thousand Roma were expelled from Transcarpathia. New evidence includes a report detailing the ongoing operation to expel Roma, census data indicating a significant reduction in the Roma population near the border, as well as indications that individuals other than Jews were expelled, likely Roma. Only circumstantial evidence-verbal orders to eliminate Roma and reports of Roma killings by the same special commando in different locations-supports the claim that Roma were killed in the August 1941 massacre, though later reports from 1942 explicitly identify Roma victims. After analyzing this new evidence, the author supports the claim that Roma were deported and potentially killed earlier than had previously been known.

 • 43.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Stockholm University.
  Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–19442014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The history of the ethnic borderlands of Hungary and Romania in the years 1867–1944 were marked by changing national borders, ethnic conflicts and economic problems. Using a local case study of the city and county of Szatmár/Satu-Mare, this thesis investigates the practice and social mechanisms of economic nationalizing. It explores the interplay between ethno-national and economic factors, and furthermore analyses what social mechanisms lead to and explain inclusion, exclusion and annihilation. The underlying principle of economic nationalizing in both countries was the separation of citizens into ethnic categories and the establishment of a dominant core nation entitled to political and economic privileges from the state. National leaders implemented a policy of economic nationalizing that exploited and redistributed resources taken from the minorities. To pursue this end, leaders instrumentalized ethnicity, which institutionalized inequality and ethnic exclusion. This process of ethnic, and finally racial, exclusion marked the whole period and reached its culmination in the annihilation of the Jews throughout most of Hungary in 1944. For nearly a century, ethnic exclusion undermined the various nationalizing projects in the two countries: the Magyarization of the minorities in dualist Hungary (1867–1918); the Romanianization of the economy of the ethnic borderland in interwar Romania (1918–1940); and finally the re-Hungarianization of the economy in Second World War Hungary (1940–1944). The extreme case of exclusion, namely the Holocaust, revealed that the path of exclusion brought nothing but destruction for everyone. This reinforces the thesis that economic nationalizing through the exclusion of minorities induces a vicious circle of ethnic bifurcation, political instability and unfavorable conditions for achieving economic prosperity. Exclusion served the short-term elite’s interest but undermined the long-term nation’s ability to prosper. 

 • 44.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Entanglements of Economic Nationalizing in the Ethnic Borderland of Transylvania, 1867–19402013In: Hungary and Romania Beyond National Narratives: Comparisons and Entanglements, Oxford: Peter Lang Publishing Group, 2013, p. 155-202Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  ‘Ethnic Division and National Narratives among Romanians and Hungarians in Satu Mare/Szatmárnémeti2008In: Crises and Conflicts in Post-Socialist Societies: The Role of Ethnic, Political and Social Identities / [ed] Sabine Fischer and Heiko Pleines, Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2008, p. 57-71Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Dalarna University, School of Culture and Society, History.
  Gripande skildring av överlevandets trauma: [Recension av] Margit Silbersteins "Förintelsens barn"2022In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I sin självbiografiska bok ger Margit Silberstein en gripande inblick i hur överlevande från Förintelsen präglats av sina upplevelser och hur traumat förts vidare till deras barn. Boken hade vunnit på en mer gedigen beskrivning av den historiska kontexten i norra Transsylvanien, varifrån Silbersteins föräldrar kom. När det gäller de ungerska aktörernas roll som pådrivande bakom deportationerna av judar till Auschwitz förbiser framställningen deras ansvar.

 • 47.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Herta Müllers författande i historiens sken2010In: I & M : invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, no 1, p. 39-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Hungarian Elite Strategy and Discourse in Interwar Romania: [Review of] Ferenc Sz. Horváth: Elutasítás és alkalmazkodás között: A Romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiai (1931-1940). München: Ungarisches Institut, (Studia Hungarica: Schriften des Ungarischen Instituts München, 50), 20072008In: Regio : Minorities, Politics, Society, ISSN 0865-557X, p. 265-270Article, book review (Other academic)
 • 49.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Nationalistisk historieskrivning i NE: fallet Transsylvanien2006In: Aktuellt om historia, ISSN 0348-503X, no 3, p. 17-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Blomqvist, Anders E. B.
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  One city with two images and two communities: the case of the Romanian-Hungarian city of Satu Mare/Szatmárnémeti2006In: Crossing the border: boundary relations in a changing Europe / [ed] Thomas Lundén, Eslöv: Gondolin , 2006, p. 159-169Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 473
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf