Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 397
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlborg, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Sjöbusar: En deskriptiv studie i svensk militärrätt vid Svenska Högsjöflottan under början av 1800-talet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen syftar till att genom en kvantitativ studie av domböcker från Karlskrona örlogsstation under representiva krigs- och fredsår undersöka ett relativt bortglömt kapitel i svensk militärrättshistoria, nämligen brottslighet och rättspraxis för krigsmakten inom den svenska högsjöflottan mellan åren 1798 och 1812.

  Rymmning det absolut vanligaste registrerade brottsligheten och de värvade volontärerna var rymningsbenägna än de indelta båtsmänen. Straffomvandlingen vid leuteration var återkommande väldigt godtycklig, även med omständigheter borträknat. Volontärerna begick i större utsträckning under rymning flera brott samtidigt och blev också i större utsträckning, efter leuteration av krigsrättens domslut, dömda till spöstraff samt fler antal gatlopp än båtsmän. Vid dubbel legas tagning var volontärer enormt överrepresenterade, speciellt under krigsår, jämfört med båtsmän. Tydligt är att båtsmäns och volontärers skilda positioner som deltids-respektive fulltid gav avtryck i straffregistret. Underofficerarna var klart överrepresenterade när det gällde fylleri i tjänst, angrepp, samt fångförsnillning. Manskapets representation av fylleri i tjänst lyser med sin frånvaro, vilket kan förklaras av extrajudiciell hantering utanför domstol.

 • 2.
  Andersson, Catharina
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Petterson, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Kan forskarskolor bidra till att skapa en kreativ forskningsmiljö2005In: Forskningsarbete pågår / [ed] Erixon, P.O., Umeå: Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Adel och ofrälse i Karlskronas flotta: Den sociala tillhörigheten bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-18832015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna c-uppsats är att undersöka huruvida ståndssamhällets upplösning och minskade privilegier för adeln avspeglade sig bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-1883. Andelen adliga respektive ofrälse officerare har därför studerats i en kvantitativ undersökning där materialet kommit från fyra stycken rullor från flottans arkiv. Rullorna är från 1825, 1839, 1859 samt 1883. I rullorna finns information om antalet officerare, deras namn och positioner. De adliga officerarna har sedan eftersökts i Riddarhusets Stamtavlor där det även finns korta biografier som beskriver deras utbildning och bakgrund. För att söka svar på om och i sådana fall när adelsmännens privilegier i flottan började gå mot sin ände har även litteratur som fokuserar på ståndssamhällets upplösning behandlats. Resultaten från undersökningen visar att officerskåren bestod av 30 % adelsmän 1825-1839, en ökning sker sedan till 1859 då det fanns 40 % adliga officerare. Framme vid 1883 har det minskat något till 37 % adelsmän. Procentuellt sett har antalet adliga officerare ökat under den undersökta perioden. Politiska reformer som syftat till en upplösning av stånden och kravet på utbildning bland officerare har inte påverkat den sociala strukturen i Karlskronas flotta. Däremot har antalet officerare med utbildning/examen ökat, från 71 % i periodens början till 100 % i slutet.

 • 5.
  Andrews, Victoria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lärares syn på det genetiska och genealogiska perspektivet i läromedel: En kvalitativ studie om lärares resonemang kring sin användning av olika läromedel i historieundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fokusera på hur lärare använder sig av det genetiska och genealogiska perspektivet i valet av olika läromedel i sin historieundervisning. Studiens tyngd ligger på den didaktiska frågan hur.

  Metoden som används i denna studie är av kvalitativ karaktär. Lärare som undervisar i historia har intervjuats, deras svar har sedan transkriberats och därefter har resultatet presenterats.

  Resultatet visar att lärare till viss del använder sig av det läromedel som de föredrar, men att lärare också väljer det läromedel som bäst lämpar eleven kunskapsmässigt. Majoriteten av lärarna valde att använda sig av ett genetiskt perspektiv om elevernas kunskapsnivå var låg. Resultatet visar att lärarna föredrog att använda sig av läroboken för att kunna bruka det genetiska perspektivet. Resultatet visar att det inte är optimalt att förhålla sig enbart till det ena eller det andra perspektivet, utan att båda perspektiven bidrar med olika aspekter som är väsentliga för undervisningen i historia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Annica, Furugård
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Landsbygdens lärjungar: En studie av den sociala rekryteringen vid realskolan i Rättvik 1930-19592013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala bakgrunden hos elever som läste vid Realskolan i Rättvik mellan åren 1930 och 1959. Källmaterialet består av antagnings- och avgångsmatriklar från Realskolan i Rättvik där uppgifter om elevens kön, faderns yrke, eventuell examen samt om eleven valt att läsa vidare på gymnasium efter avslutad skolgång hämtats. Ovanstående insamlad data visar vilken socialgrupp och vilket kön eleverna hade som läste på skolan, vilka som avbröt sina studier i förtid samt vilka som läste vidare på gymnasium efter realexamen. Indelningen i socialgrupper har gjorts utifrån SCB’s socioekonomiska indelning, SEI. Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har varierat över tid och även varierat mellan könen. Resultatet visar även att denna variation stämmer överens med omvärldens förändringar, där samhälleliga och social förändringar avspeglar sig i resultatet. Resultatet visar att de största variationerna återfinns i de lägre socialgrupperna, socialgrupp 2 och 3, där hemmansägarnas och arbetarnas barn befinner sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Armah, Collins
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Poverty as an Abuse of Human Rights in Ghana.: A grass roots perspective on poverty and human rights.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The study aimed at getting a grass root opinion on poverty and why Ghana is still poor after 50 years of independence in spite of her richness in natural resources, second largest producer of cocoa in the word and appreciable stable political environment. The opinions of the ordinary people in the Bia district and their observed living conditions was analysed in line with theoretical basis of the study and previous studies to justify the stance that poverty should be considered as an abuse of human rights. It was concluded based on position of informants and previous data available that though many factors have been raised by previous scholars as the cause of poverty, the actions and inactions of both internal and external power-holders is the main source of poverty in Ghana. It was proposed that for poverty to be reduced in a sustainable way there should be strong civil society groups and active citizens through civic education to hold power-holders accountable. Until the actions and inactions of power-holders which have subjected many Ghanaians into intergenerational poverty are seen as human rights abuse, the rights of many Ghanaians would be constantly abused. This will eventually defeat the promotion of human rights culture in Ghana.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Arvidsson, Gustaf
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  ”Bedre arbeidsfortjeneste, bedre livsvilkaar”: En studie om svenskföddas emigration till Amerika via hamnen i Bergen 1874-19302016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka grundläggande orsaker till varför

  svenskar mellan år 1874-1930 valde att emigrera till Nordamerika från hamnen i

  Bergen. Vidare undersöks också emigrationsmönster och om vissa kategorier av

  människor (till exempel specifika yrkesgrupper eller kön) var mer representerade än

  andra. För att undersöka detta har en kvantitativ studie genomförts där

  emigrantprotokoll, skrivna av hamnpolisen i Bergen mellan år 1874-1930, har

  studerats. Resultaten visade att de flesta svenskar som emigrerade från Bergen var

  unga, ogifta män från framförallt Älvsborgs och Värmlands län. Dessa kom till Norge

  för att arbeta som grovarbetare inom infrastruktursektorn innan de emigrerade från

  hamnen i Bergen till Amerika med New York eller Minnesota som vanligaste

  destination. Resultaten pekade också på att faktorer som arbetsmöjligheter i Amerika,

  lättillgängligheten att avresa via Bergens hamn, samt att den enskildes vänner,

  kollegor och familj tidigare emigrerat kan ha legat till grund för utvandringen av

  denna emigrationsgrupp.

 • 9.
  Bengtsson, Anders
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Kolerahanteringen i Falun år 1834 & 1853: En studie av sundhetsnämndens agerande2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka åtgärder som Falu stad, genom sundhetsnämnden, vidtog när farsoten kolera spreds i Sverige år 1834 respektive år 1853 samt om dessa åtgärder skiljer sig över tid. Frågeställningarna som används är: Vilka förebyggande åtgärder mot kolera vidtog staden genom sundhetsnämnden år 1834 och år 1853? Hur agerade läkarna i Falun mot kolerahotet? Skiljer sig Falu sundhetsnämnds åtgärder i jämförelse med andra städers sundhetsnämnder? Skiljer sig sundhetsnämndens åtgärder mellan åren 1834 och 1853? Materialet som används består av sundhetsnämndens mötesprotokoll från åren 1834 och år 1853, kolerakungörelser från de båda tidpunkterna, stadsläkare- och gruvläkarapporter samt utdrag från Tidning för Falu län och stad. Resultatet visar, att Falun vid båda tillfällena spärrades av genom att vaktstationer upprättades vid vägarna och vid stadens gräns. En karantänsstation upprättades vid stadens hälsobrunn för att ta om hand personer som inte vistats på kolerafri ort de 10 senaste dagarna. Staden delades in i tio distrikt som bemannades med en distriktschef samt några uppsyningsmän, som kontrollerade att staden hölls ren och att invånarna var rena. Stadens läkare var väldigt aktiva under sundhetsnämndens möten år 1834 och gav flera förslag på vad som behövdes göras medan de år 1853 intog en mer passiv roll. Åtgärderna i Stockholm år 1834 är snarlika de åtgärder som genomfördes i Falun samma år, huvudstaden delades också in i distrikt och det tillsattes även distriktschefer och uppsyningsmän. En annan likhet är att både Falun och Stockholm beställde färdiga likkistor för att ha i beredskap. Såväl sundhetsnämnderna i Karlskrona, Ystad och Arboga liksom Falun år 1853 vidtog i stort sett samma åtgärder som gjordes redan år 1834 t ex spärrningsåtgärder, karantänsskydd, införandet av kolerasjukhus och extra insatser för de mest utsatta i samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 10.
  Bengtsson, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ett oordentligt levnadssätt: En studie av lösdrivare i Örebro år 18882020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka de människor som greps för lösdriveri i Örebro under 1888. För detta har lösdrivarprotokoll från polismyndigheten i Örebro gåtts igenom och information om de gripnas antal, könsfördelning, yrken, geografisk härkomst och ålder har sammanställts. Också orsaker till gripandet och påföljden har undersökts.Resultatet visar att 274 personer greps för lösdriveri under året. 92% av de gripna var män och 7% var kvinnor. Det vanligaste yrket bland kvinnorna var före detta piga, och det vanligaste yrket bland männen var arbetare. Den geografiska spridningen bland de som greps var stor, och flest kom från Örebro län, följt av Stockholms län. De gripna männen hade en medelålder på 34 år, och för de gripna kvinnorna var medelåldern 28 år. Den vanligaste orsaken till gripandet bland männen var kombinationen fylleri och lösdriveri. För kvinnorna var det ett så kallat liderligt levnadssätt. Vanligaste påföljden för männen var att de följdes ut från staden och kvinnorna skickades vidare till cellfängelset i Örebro stad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Bentzer, Niclas
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Borgerlighetens ideal – arbetarnas verklighet.: En studie om Stora Tuna barnavårdsnämnds arbete 1903-1917.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att studera hur barnavårdsnämnden i Stora Tuna verkställde lagstiftningen om uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn. För att uppnå syftet med studien har barnavårdsnämndens ledamöter undersökts, lika så de anmälda barnen. Vad anmäldes de för, vilka blev konsekvenserna och vilka var det som stod för anmälningarna? Resultaten jämförs med tidigare forskning från andra platser. Huvudsakligen har protokoll från barnavårdsnämndens sammanträden mellan 1903 och 1917 använts för att besvara frågeställningarna. Resultatet visar att en klar majoritet av nämndens ledamöter representerade medelklassen eller överklassen, endast ett fåtal kom från arbetarklassen. Men de barn som anmäldes kom nästan uteslutande från arbetarklassen. Detta är något som den tidigare forskningen också framhåller. Pojkar anmäldes i betydligt högre utsträckning än flickor, men de flickor som anmäldes dömdes betydligt hårdare än pojkarna. Flickorna anmäldes främst på grund av de bristande hemförhållanden och påföljderna blev oftast att de skiljdes från hemmet till fosterhem eller till barnhem. Pojkarna anmäldes främst för stöld och den vanligaste påföljden blev en allvarlig varning. Polisen var den grupp som anmälde flest barn till nämnden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. Based on survey and interview methods, the question that this study deals with is: in the light of which general understanding of the school subject history, do the teachers make didactic choices on a daily basis?

  The first theme is biographical. The teachers’ life-history is taken into consideration and several factors in the teachers’ background and the school environment have been identified. It also seems as if the teachers’ understanding of the school subject goes from an elementary and searching approach to one that is more complex and convinced.

  The second theme is a more structural approach. The results shows three major orientations among the teachers’ general understanding namely, educational (bildung) orientation, critical orientation and identity orientation. Even though a main orientation can be seen among the teachers, an important result is also that the orientation is overall complex.

  At the most general level some patterns can be seen. First the connection between the teachers’ biography and their general understanding of the school subject. In the understanding of the school subject, it is also notable that teachers relate in different ways to history as science, history as identity and history from an ideological viewpoint. It is also possible to note some signs of change in the school subject history that follows a lager historiographical context.

  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 13.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2012In: Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap / [ed] Hans Lödén, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 14.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Historielärares ämnesbiografier2016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on four different aspects of history teachers’ comprehensiveunderstanding of the school subject history. More specifically, the aim is tostudy the comprehension of the subject as perceived by individual historyteachers. Special emphasis is placed on identifying the concepts of the field ofhistory that are central to the teachers’ understanding of the school subject history.The first aspect studied is the teachers’ biographical changes. In a life historyperspective it seems as if the teachers’ subject conception changes from anunproblematic and tentative approach to a more complex and confident understandingof the subject. The second aspect treated is the rationale behind theirgrasp of the purpose and content of the subject. Three major positions areidentified, namely educational (bildung) orientation, critical orientation, andidentity orientation.The third aspect studied is the teachers’ interpretation of a curriculumnew to them. The teachers placed the curriculum in the field of tension betweenan education policy position, emphasizing more precise knowledge, onthe one hand, and a history science position, emphasizing concepts of historicalconsciousness. The fourth aspect studied is five different conceptual tools displayedin the teachers’ remarks on having completed the teaching of a newcourse. These are termed ‘history as narrative’, ‘history as time-space’, ‘historyas explanation’, ‘history as perspective taking’, and ‘history as skills’At the general level the study shows not only that subject conception is ofimportance to the teachers’ understanding of their obligation as teachers of historybut also how it is formed and constantly transformed by many differentfactors. In this process it is clear that the concepts used by the teachers, althoughvariously defined, can be seen as specific to the school subject historyand essential to the construction of history as a school subject.

  Download full text (pdf)
  Historieläreares ämnesförståelse
 • 16.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Norgren, Sofia
  Stolare, Martin
  Studieresa till Auschwitz: Elevers perspektivtagande i arbetet med förintelsen2018In: SO-didaktik, ISSN 2002-4525, no 5, p. 8-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom historiedidaktiken är begreppet perspektivtagande centralt för förståelsen av ett historiskt fenomen. I den här artikeln tas utgångspunkt i en studieresa till Auschwitz för att undersöka med vilka kunskaper elever försöker skapa förståelse. Resultatet visar att eleverna anänder sig av olika emotioner och ämneskunskaper i sin strävan att tolka sin intryck från studiebesöket. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Persson, Anders
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Att resonera nyanserat i Samhällskunskap: ett begränsande eller vidgande kunskapskrav?2020In: SO-didaktik, ISSN 2002-4525, no 9, p. 70-75Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många samhällskunskapslärare har nog funderat på hur man som lärare ska ta sig an och agera gentemot elever som ger uttryck för ett ensidigt politiskt perspektiv. Hur ska man få eleven att vidga sina perspektiv utan att för den skull styra och bestämma för eleven vad som ”rätt sak att tänka och säga”? Läraren måste samtidigt förhålla sig till skolans värdegrund och demokratiska uppdrag. Forskarna Mikael Berg och Anders Persson har undersökt hur samhällskunskapslärare skulle agera i ett fingerat scenario kring en sådan ”vinklad” elev och de upptänkte då att lärarna var ganska överens om att det handlar om att ge eleven fler perspektiv, men hur elever skulle få dessa perspektiv varierade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Västerbergslagens Utbildningsförbund.
  Persson, Anders
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Graderande granskning och förklarade glapp: Svensk historie- och samhällskunskapsdidaktisk forskning om lärares bedömningspraktik 2009–20192020In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 1, p. 18-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade there has been an increasing interest in the Swedish research field concerning assessment in schools, especially with focus on the school subject’s history and social science. The aim of this article is therefore to explore what perspectives that have being used by researchers in the Swedish field of history and social science subject didactic, when investigating teacher’s assessment practice. The method used in the article is a text analysis of 13 Swedish thesis and articles that deal with teacher’s assessment practice within the Swedish field of history and social science subject didactics between 2009 and 2019. The result shows that there an overwhelming part of the studies deals with examine teacher’s assessment practice. Another dominant trend is to explain the variations in teacher’s assessment practice. Overall the result shows that there is a lack of studies which begin with teachers subject specific experiences and also a lack of studies with a policy critical approach. To try to capture the complexity in assessment we therefore argue in the light of the result that there is a need of both a theoretical and cumulative broadening of the Swedish research field concerning teacher’s assessment with focus on the school subject’s history and social science.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Berg, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Stolare, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik..
  Samuelsson, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik..
  Schüllerqvist, Bengt
  Is a scientific basis for subject specific teaching possible?: The example of history education2015In: Education: Opole University Annual, ISSN 2450-7121, Vol. 1, p. 135-151Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Abessinienkampanjen i svensk press 1935-362017In: Svenska historikermötet 2017 / [ed] Svenska historiska föreningen, Sundsvall, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Abessinienkampanjen i svensk press 1935-36 handlar om hur svensk allmänhet genom media för första gången möter och, på grund av det brutala italienska angreppskriget, kommer att identifiera sig med ett samhälle och en kultur långt bortom det kända Västerlandet. Men det handlar också om att nyansera och fördjupa bilden av svensk identitet och Sverige som en medveten del av det internationella samfundet – före kalla krigets bipolära värld och 1960-talets politiska radikalism.

 • 21.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Den bortglömda Afrikasolidariteten: Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–362016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. It argues that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. The conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order.

 • 22.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Divided loyalties: an African christian community during the 1906 uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2013In: Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Padova: Libreriauniversitaria.it , 2013, 1, p. 103-123Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-362015In: The State and the Study of Africa: African Studies Association 58th Annual Meeting, November 19-22. 2015, San Diego, California. / [ed] D. A. Masolo, Derek R. Peterson, 2015, p. 96-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The objective of the planned research project is to demonstrate that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. This will be done by analysing the image of Swedish-Ethiopian relations in the press during the conflict. The present article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. Instead of a state-centred perspective, the article emphasises that the conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order. At the same time there was an intensified production and reproduction of new knowledge: Ethiopia came much closer. In September, one month before the war broke out; Swedish cities saw some of the hitherto largest demonstrations in modern Swedish history against war, fascism and in support of Ethiopia.

 • 24.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish Press in the Run-up to the Italo-Ethiopian War, 1935/362020In: Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century / [ed] Holger Weiss, De Gruyter Oldenbourg , 2020, 1, p. 315-328Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising in Kwazulu-Natal: The case of Church of Sweden mission African evangelists: A paper read at the IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 20072007In: Society, State and Identity in African History/Société, Etat et Identité dans l'Histoire africaine.: IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 2007, Addis Ababa: Addis Ababa University , 2007, p. 33-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 1906 Zulu uprising against British colonial power and white settler rule in Kwazulu-Natal marks an important turning point in the modern history of South Africa. Inspired by the centralising tradition of the Zulu kingship, history and religion, the uprising was essentially “tribal”. It was the last armed uprising in that part of Africa, preconditioning capitalist expansion in colonial Natal and the opening up of Zululand, conquered by the British in 1879. Initially the uprising appeared as a serious threat to white supremacy but was later, in the encounter between assegais and maxim guns, defeated. The uprising had two important results. On the national level, the need for white unity seemed urgent and in 1910 the South African Union was formed. Among blacks, the losses suffered by the armed rebels gave an impetus to a new, more modernist and pan-African nationalism. The African National Congress (ANC) was founded in 1912 by representatives of the small, mission educated African Christian middle class élite. In Kwazulu-Natal itself the aftermath of the uprising and the aggressive “mopping-up” operations by colonial troops, brought fundamental restructuring and traumatic change among African communities. The self-sufficiency of the homestead economy was eroded, chiefly power and traditional religious authority weakened and an increasing amount of men forced into labour migration.

  The African Christians, some ten per cent of the black population, were often caught in between a hostile non-Christian surrounding, to whom they often were seen as traitors, and the contempt of a white racist society. Most of them were first generation converts living in the rural areas. To many of the Christians the uprising and its consequences became a test of loyalty and resulted in a questioning of the hitherto accepted identity and world view. This was particularly true for the black evangelists, the real pioneers of mission Christianity, caught between the loyalties to their white missionary employers and their followers in the African Christian congregations.

  The Zulu evangelists of the Church of Sweden Mission (CSM) prove in this respect an interesting case because of the CSM object of folk Christianisation, i.e. the conversion of entire ethnic groups, and the establishing of folk, or national, churches on the mission field. An ethnic group, with its national identity and distinctive character, was not to be suppressed by the mission. In South Africa this implied an acceptance of polygyny and lobolo (bride wealth). In Kwazulu-Natal, where the CSM had been present since the 1870s, missionaries strongly supported the study of Zulu history and language and encouraged their evangelists in fostering a Zulu national identity among the members of their congregations. In the years around 1906, however, the CSM nationalist agenda for the Zulu became much more problematic in relationships between Zulu evangelists, church members and white missionaries. Increased tensions between black and white before the uprising, the eventual outbreak of violence and the settler government’s suppression of the rebel forces created a social and moral disruption. A number of identity-based conflicts were at hand in CSM congregations, e.g. in regard to attitudes towards African medicine and diviners or herbalists, Zulu historiography and spirit possession. In this respect the Zulu evangelists tried to appear both as leaders and spokesmen of their people and representatives of their employers, the CSM missionaries.

  The purpose of this paper is to review the role of CSM African evangelists as mediators between the old and the new in the identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising. Clearly it was among the evangelists that the future leadership of the evolving Zulu church was to be found. Many of the African evangelists, representing a new political consciousness, were furthermore, in due time, to be counted among the local leaders of the future ANC.

 • 26.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish and Norwegian nationalism exposed among Lutheran missionaries during the 1906-07 Uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2019In: Global and Local Perspectives on Nationalism in Modern and Contemporary History: Limits and Challenges of Nationalist Movements / [ed] Andrea Kökeny and Jan Záhořík, Minneapolis: University of Minnesota Press , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Swedish Evangelical Mission and Ethiopian Intellectuals (1930’s): Westernization and Nationalism before war with Italy in 19352017Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-19352019In: Journée d’étude internationale / International Workshop 9 mai 2019 Université Paris Diderot / [ed] Pierre Guidi, Jean-Luc Martineau et Florence Wenzek, Paris, 2019, p. 1-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-1935
 • 29.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Swedish Evangelical Mission and the formation of Reformist Elite in Ethiopia. 1868-19352017In: State Institutions and Leadership in Africa / [ed] Irma Taddia and Tekeste Negash, Padova: Webster srl , 2017, 1, p. 75-105Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The central theme of this book is the role of education in the formation of a political class during and after the European colonial period in Africa. The volume focuses on the various actors that informed and were part of this process, such as African intellectuals and political leaders, colonial troops, European missionaries and administrators. At the same time, the collection analyses the historical processes connected to the emergence and development of a new African leadership, such as the creation of a colonial school system, the transformation of urban spaces, the development of new environmental policies and the processes of nation-building after independence. The volume is made up of twelve contributions: four on Ethiopia, two on Eritrea, two on the Sudan, one on Somaliland, two on Tanzania and one on Ghana.

 • 30.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Cederlöf, G
  Political visions and social realities in contemporary South India2003Report (Other academic)
 • 31.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Taddia, IrmaUniv. Bologna.
  Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash2013Collection (editor) (Other academic)
 • 32.
  Bergman, Jessika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historieämnet och det dubbla uppdraget: En kvalitativ studie om blivande historielärares tankar omutveckling av historieämnet, i samband med implementering av värdegrundsuppdraget2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to investigate future history teachers’ perspectives of the development of the subject of history, in conjunction with the democratic mission of the curriculum. Based on critically constructivist theories, the history subject is reproducing oppressive structures, especially related to gender, sexuality, and ethnicity, which is not in line with the democratic mission, teachers are obliged to comply with. History didactic research also shows that the subject of history tends to be characterized by eurocentrism, ethnocentrism and a perspective based on male domination which problematizes an inclusive, democratic education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33. Bergström, Eva
  et al.
  Götlind, Anna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Haraldsson, Kjell
  Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap: studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla2003Book (Other academic)
 • 34.
  Bister, Ari
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Spanska sjukan inom Nås provinsialläkaredistrikt 1918 - 1919 med särskild hänsyn tagen till Dala-Järna och Vansbro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att få en överblick av hälsoläget inom Nås provinsialläkaredistrikt under hösten 1918 och våren 1919, då spanska sjukan grasserade. Uppsatsen undersöker vilken belastning spanska sjukan blev för epidemisjukvården och hur kommunen sörjde för den under epidemin. Mortaliteten under spanska sjukan visade ett liknande mönster som i andra delar av världen där ett stort antal unga människor avled. I undersökningen belyses även könstillhörigheten samt yrkeskategorisering av de döda. Under epidemins inledning var männen i majoritet men senare under epidemin blir det flest kvinnor, som avled i sviterna av spanskan. Mortalitetens yrkeskategorisering visar en klar majoritet för kroppsarbetare av olika slag samt hustrur till hemmansägare eller skogsarbetare och industriarbetare. Dödligheten var störst inom Vansbro municipalsamhälle under epidemin, beroende på att järnvägen och många resande passerade där. Pressens rapportering visar att Vansbro / Dala – Järna drabbades hårt av spanska sjukan. Som källmaterial användes provincialläkarrapporter från medicinalstyrelsens arkiv, kommunalnämndens och hälsovårdsnämndens protokoll, dödböcker och tidningartiklar ur tre lokala dagstidningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Björklund, Tuija
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Genusperspektiv i historieläromedel - finns det?: En jämförande analys av fem läroböcker i historia för gymnasiet utgivna under åren 1995-20042004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att studera om det finns något genusperspektiv i valda nedslag i gymnasieläroböcker i ämnet historia. De teoretiska utgångspunkterna och definitionerna har hämtats i Micael Nilssons rapport Historia ur ett genusperspektiv – En granskning av genusaspekterna i ämnet historia vid Linköpings universitet. Materialet har kategoriserats i tre olika perspektiv; kvinnohi-storiskt perspektiv, jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv. Litteraturen har därefter place-rats i den så kallade genustrappan som i Nilsson version består av fem olika steg; genusmedveten, jämställdhetsmedveten, könsmedveten, könsomedveten eller könsmakts-förstärkande. Det un-dersökta materialet har bestått av fem läroböcker som behandlar A-kursen i historia. Läroböcker-na är utgivna på fem olika förlag, ingen av dem har en ensam författare och tre av böckerna har en kvinnlig medförfattare. Undersökningen är baserad på både den kvalitativa och den kvantitati-va metoden. Den kvantitativa delen av undersökning har gått ut på att räkna antal kvinnonamn i böckernas register och antal illustrationer som innehåller kvinnor. I den kvalitativa delen av un-dersökningen har material om kvinnor samt kvinnors situation i kapitlen om antikens Grekland, nordisk medeltid och industrialismen analyserats. Undersökningen visar att läroböckerna repre-senterar en historieskrivning som i stora drag lämnar kvinnorna utanför. Ingen av böckerna når upp till kategorien genusmedveten, de två böcker som placerar sig högst når kategorien jäm-ställdhetsmedveten. Resultatet visar att läroböckerna inte lever upp till styrdokumentens krav på en jämställd undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 36.
  Björn, Caroline
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Game on or game over?: Spelvåldsdebatten i Expressen och Svenska Dagbladet 2002-20132015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tv- och dataspelens popularitet har under de senaste decennierna vuxit så till den grad att de idag representerar en av vår tids största populärkulturer. Som så ofta sker när nya kulturyttringar uppstår, vilka ses som särskilt attraktiva av ungdomar, så omges dessa av diverse aktörer som vill framföra risker för en påstådd negativ inverkan. Trots att spel inte direkt är något nytt fenomen har dessa anklagelser fortlevt, och därmed också debatten.

  Denna uppsats granskar debatten om våld i spel och dess påstådda påverkan såsom den sett ut i de rikstäckande tidningarna Expressen och Svenska Dagbladet mellan 2002-2013.

  Fokus har legat på de inblandade aktörerna, anklagelser mot och bemötanden av dessa anklagelser och eventuella förändringar vad gäller nämnda. Undersökningen kommer fram till att det i debatten framkommit en mängd anklagelser om negativa effekter av våld i spel, såsom ökad aggressivitet och minskad empati. Dessutom visas att debatten varit oerhört polariserad. Den har för det mesta drivits av enskilda aktörer vars profession tillhandahållit dem ett vitt aktionsrum, medan unga spelare själva framstår som grovt underrepresenterade.

 • 37.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Stier, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Stier, Jonas (Editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Extremistisk ideologi i den retoriska kampen om sanningen: fallet Nordiska motståndsrörelsen på sociala medier och i lokalpress2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Boari, Giulia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Hauka Possession as Fight against Colonialism in West Africa: How the Songhay rites have become the means of colonial resistance between Niger and the Gold Coast2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Bonanome, Francesco
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Chinese health diplomacy in Africa: a new form of colonialism or a great opportunity for the African future?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Bransell, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Förskollärares tal om föräldrasamverkan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att få mera kunskap om hur förskollärare talar omföräldrasamverkan i förskolan när det gäller dialog, ansvar och relationer. Och att sedanjämföra om det fanns någon likhet eller skillnad mellan hur de olika generationerna talade omföräldrasamverkan. Jag valde även att blicka tillbaka i tiden genom de statliga utredningarnaför att förstå hur det såg ut på 1970-talet, 1981 samt 1997. Min studie är en kvalitativstudieoch jag har intervjuat sex förskollärare. Mina intervjuade tillhörde olika generationer. Två varstuderande, två var nyexaminerade och två hade jobbat sedan 1970-talet. Mitt reslutat var attdet inte var en sådan stor skillnad mellan hur de olika generationerna talade, däremot kundejag hitta några skillnader och en av dem var att de som arbetat från 1970-talet hade meratrygghet i hur de skulle bemöta föräldrarna i förskolan, medan de studerade ochnyexaminerade förskollärarna fortfarande sökte efter ett sätt att nå ut till alla föräldrar.

 • 41.
  Brohmé, Fredrik
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Spanskt sjuk på ett sjukhus i Sverige: Spanska sjukans utbrott på Säters hospital hösten 19182010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Spanska sjukan var en världsomfattande epidemi, en pandemi, som drog över världen i flera influensavågor mellan 1918-1920. Syftet har varit att ta reda på hur Säters hospital drabbades av och hanterade influensautbrottet 1918. Med hjälp av överläkarens årsberättelse för 1918 har jag lyckats få fram att 40,7 % av alla patienter blev smittade av spanska sjukan varav 15,3 % av dem avled till följd av sjukdomen. 529 personer smittades av spanska sjukan på Säters sjukhusområde varav 57 personer avled, vilket motsvarar 10,8 %. Av de 529 smittade männen och kvinnorna avled 12,6 % kvinnor (34 stycken) och 8,9 % män (23 stycken) till följd av in-fluensan. Överläkaren beskrev i årsberättelsen att Säters hospital klarade sig förhållandevis bra, tack var det paviljongsystemet som möjliggjorde att influensan kunde isoleras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Brus, Peter
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Christopher-gillet i Långshyttan: en studie av en förening i bruksortsmiljö åren 1944-19542006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad Christopher-gillet i Långshyttan var för en slags förening samt vad de gjorde? Tiden som denna undersökning rör är 1944-1954. De tre frågeställningarna är: 1. Vilket syfte hade Christopher-gillet? 2. Vilka och hur många var medlemmar? 3. Vad ingick i Christopher-gillets verksamhet? Resultatet är att Christopher-gillet var i det närmaste en sällskapförening, termen sällskapsförening kommer ifrån Sören Larssons bok Förening och gemenskap. Det källmaterial som användes var Christopher-gillets medlemsmatrikel och mötesprotokoll åren 1944-1954. Christopher-gillets egen tidning Husby-rocken är även den använd som källmaterial.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Borlänge som handelscentrum. Från Sveatorget till Kupolen2003Book (Other academic)
 • 44.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "...en icke ovigtig handel på Norge...": Landshövdingarna i Värmland, Dalarna och Jämtland om gränshandeln under 1800-talet2013In: Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson / [ed] Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson, Bo G Hall, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2013, 1, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En ny människa för en bättre värld: Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, Vol. 222, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar hur Siljanskolans reformpedagogiska projekt relaterar till erfarenheterna från Första världskriget och mellankrigstidens samhällsutveckling och upplevda samhällsutmaningar, med en strävan att skapa en bättre värld och en ny, bättre, människa.

 • 46.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "... ett naturens majestät, som väl söker sin like": Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-19602016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson & Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 57-76Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Nedslag i den svenska reformpedagogiska rörelsen: Fredsfostran och pedagogisk förnyelse2012In: Människor, miljöer och läromedier: Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen Umeå den 26-28 september 2012, 2012Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Vanartiga barns fostran i och utanför skolan: En fråga för diskussion bland folkskollärarna i Stora Tuna i Dalarna ca 1890-19202010In: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, ISSN 1650-0113, Vol. 213Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vid förra sekelskiftet och något decennium framåt kom frågor om sedligheten bland barn och ungdom samt fostran av dessa i såväl skolan som utanför denna att diskuteras bland folkskollärarna i Sverige. I denna uppsats behandlas denna diskussion inom ramen för Stora Tuna skolförening mellan ca 1890 - 1920.

 • 49.
  Börjesson, Josefin Wallin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Elevanmärkningar och betyg för elever i 1800-talets lärda skola: En undersökning av samband mellan anmärkningar och betyg i ordning och flit vid Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under perioden 1850-1860.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka omfattningen och tillämningen av anmärkningar på elever samt eventuella samband med deras betyg i ordning och flit. Undersökningen har undersökt Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under en period i mitten av 1800-talet. Resultatet visade att det fanns 1889 dokumenterade överträdelser under perioden 1850-1860, där försummad tid, oanmäld frånvaro och oskick var de vanligaste disciplinbrotten. Vanligast var att pojkarna försummade sin tid i samband med bönen. Oanmäld frånvaro anmärktes de oftast för i samband med kyrkan och sen ankomst till skolan. Vad som föranledde anmärkningarna i kategorin oskick framkommer inte av materialet, men den vanligaste bestraffningen för förseelsen var strykklass. Stryklass innebar att eleven fick gå till rektorn för att få fysisk bestraffning under en viss tid. Resultatet visade även att strykklass var den mest använda bestraffningen, följt av offentlig varning och handplagg (örfil). Gällande ett eventuellt samband mellan pojkarnas anmärkningar och ordnings- och/eller flitbetyg har varit svårare att tolka. Inget bestämt samband har framträtt. Dock är det tydligt att det fanns mer än bara de dokumenterade anmärkningarna som påverkade ordnings- och flitbetygen. Det förväntade sambandet att desto fler anmärkningar desto lägre ordnings- och flitbetyg har inte kunnat urskiljas.

 • 50.
  Carlberg, Kevin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Narkotikabrott i Ljusdal: Män, kvinnor och droger 1971–20002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats studerar narkotikabrott i Ljusdal, där en kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. Kön, medelålder, olika narkotikapreparat samt brottets allvarlighetsgrad är aspekter som belyses och redogörs för. Källmaterialet som används är domar som Ljusdals tingsrätt tömt i under perioden 1971–2000. Resultatet skildrar att andelen lagförda för narkotikabrott ökat successivt under åren, det inkluderar både kvinnor och män. Drygt 80 procent av de lagförda för narkotikabrott var män. Medelåldern har stadigt legat på strax över 30 år. Därutöver har alla grader av narkotikabrott blivit vanligare, drogen som varit klart dominerande under tidsperioden är amfetamin följts av cannabis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 397
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf